Toekomstvisie Den Haag 2040 – Agenda

Den Haag laat toekomstplannen voor de stad zien

DH 14.09.2016 Het aantal inwoners van Den Haag wordt snel groter, net als in de andere grote steden. Ook verandert er van alles in de technologie, de economie en het klimaat. Bewoners, ondernemers en de gemeente hebben het afgelopen jaar met elkaar gepraat over deze veranderingen en hoe Den Haag er dan in 2040 uit zou moeten zien. Het resultaat van de gesprekken: Agenda Ruimte voor de Stad.

Woonvisie vastgesteld

De raad sprak over het Voorstel van het college inzake Woonvisie Den Haag 2017-2030 en het Voorstel van het college inzake Woonvisie woningmarktregio Haaglanden 2017-2021.
De Haaglandengemeenten vormen al jaren een gezamenlijke woningmarktregio. Huurders voor een sociale woning kunnen overal in deze regio terecht middels het regionale Woonnet Haaglanden. De regionale samenwerking op het gebied van ‘wonen’ is na het opheffen van het Stadsgewest Haaglanden voortgezet middels een bestuurlijke tafel Wonen met de negen Haaglandengemeenten. Tevens zijn er met de corporaties in de woningmarktregio Haaglanden regionale prestatieafspraken gesloten met een loopduur tot 2018.

GEAMENDEERD Woonvisie Den Haag 2017-2030 bijlage_Woonvisie_Den_Haag_2017-2030_

Agenda Ruimte voor de Stad

Het beeld van hoe Den Haag er dan uit zou moeten zien en welk beleid van de gemeente daarvoor nodig is, zijn beschreven in de ‘Agenda Ruimte voor de Stad’. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze agenda op 14 september gepresenteerd. Zij hebben uitgelegd waarom bepaalde beleidskeuzes voor de toekomst moeten worden gemaakt en over plannen die bij dat beleid horen. Wat bij de keuzes bepalend is, is dat de stad zelf niet groter kan worden maar dat die wel steeds meer inwoners krijgt. Verwachting is dat er in 2040 meer dan 600.000 Hagenaars zijn.

Slim groeien

In de Agenda Ruimte voor Stad gaat het daarom over ‘slim groeien’: compacter bouwen in een aantal gebieden in de stad, in combinatie met rust en ruimte op andere plekken. Kansen om meer woningen te bouwen zijn er vooral in de centrale zone van Scheveningen tot aan de Binckhorst, bij een aantal OV-knooppunten, in Escamp en rond het Prins Clausplein. In het centrum zou meer hoogbouw kunnen komen. Ook groen en kwaliteit van leven in een drukkere stad zijn belangrijke onderwerpen in de agenda. Meer openbaar vervoer, fiets- en wandelpaden en wegen en parkeren vaker onder de grond, zijn hiervoor nodig.

Gezamenlijk verder uitwerken

Samen met de stad geeft het college met deze plannen richting aan de Agenda, met mogelijkheden voor experimenteren en verder uitwerken van ideeën. Dat is ook op 14 september gedaan, toen wethouder Wijsmuller (Stedelijke ontwikkeling) de uitkomsten van de Agenda Ruimte voor de Stad heeft besproken met honderden Haagse betrokkenen in Remise Den Haag. Hij heeft daar het startsein gegeven voor de gezamenlijke verdere uitwerking van de agenda. De burgemeester en wethouders gaan op korte termijn kijken wat de financiële consequenties zijn van de voorstellen in de agenda.

Greep uit de plannen en ideeën;
– Het centrum als ‘wandelstad’, met meer ruimte voor voetgangers en minder voor de auto. 
– Nieuwe OV-verbindingen, zoals een metro van Rotterdam via de Binckhorst naar het Centraal Station en Scheveningen. 
– De auto kan op plekken ‘ondergronds’, bijvoorbeeld bij de Utrechtsebaan en de Lozerlaan. 
– Op de Binckhorst is ruimte voor duizenden nieuwe woningen. 
– Om de groei bij te benen ontkomt Den Haag niet aan hoogbouw. Vooral in het hart van de stad, rond de drie grote stations, kan men ‘de lucht in’. 
– Het Prins Bernhardviaduct wordt een ‘stadstraat’.
– Een nieuwe aankomsthaven op Scheveningen wordt onderzocht, net als een ‘viscentrum’. 
– Nieuwe waterweg van Loosduinen/Escamp naar zee. 
-Randstadrail mogelijk doortrekken naar Westland. 
– Mogelijk nieuw Randstadrailstation onder het Prins Clausplein. 
– RAC-hallen als verzamelgebouw voor bedrijven en ‘urban culture’. 

Wilt u weten welke toekomstplannen er zijn voor Den Haag in 2040?

Lees dan de Agenda Ruimte voor de Stad en het voorstel dat naar de gemeenteraad is gestuurd.

lees:  agenda-ruimte-voor-de-stad-ris

lees: agenda_ruimte_voor_de_stad

Meer informatie;

structuurvisie-den-haag-2020-en-uitwerkplannen

agenda-ruimte-voor-de-stad-2016

bijlage-agenda-ruimte-voor-de-stad-2016

plan-van-aanpak-woonvisie-2016

programma-bijeenkomst-woonvisie-2030-10-10-2016

samenvatting-stadsgesprek-woonvisie-2030

stadsgesprek10-10-2016-woonvisie-2030 strategische-aganda-wonen-2014

voortgangsnotitie-woonvisie-2009-2020

woonvisie-den-haag-2009-2020

Kijk voor meer informatie op de website www.ruimtevoordestad.nl

zie ook: www.bonddevelopment.nl

GE DIGITAL CAMERA

AD

GE DIGITAL CAMERA

AD 23.09.2016

Stedenbouw niet meer met bulldozer, maar met scalpel

AD 16.09.2016 De Haagse bouwmeester Erik Pasveer kan geen compleet nieuwe woonwijk uit de grond stampen, zoals zijn voorgangers nog deden. Stedenbouw is precisiewerk geworden, ‘acupunctuur’: ,,We moeten slim zijn.”

We gaan in ieder geval niet voor ‘zo hoog mogelijk’ maar voor ‘zo mooi mogelijk’, aldus Erik Pasveer.

Ruim 300 Hagenaars kwamen woensdag naar de presentatie van de toekomstvisie. ,,De sfeer was goed. Dat is ook wel eens anders geweest”, vertelt hoofd stedenbouw van de gemeente, Erik Pasveer.

Hij moet de groei van de stad in goede banen leiden. Ruimte is er amper, veel wijken zitten ‘vol’: ,,Daarom hebben we niet overal in de stad plekken aangewezen. Nee, we koesteren wat we hebben en gaan op een beperkt aantal plekken aan de slag.”

Want Den Haag moet tot 2025 nog ongeveer 25.000 woningen bouwen. ,,Anders ontwricht de woningmarkt.” Een van de oplossingen: de lucht in. Dat kan rond de drie treinstations. Waar precies? ,,Die tijd hebben we gehad, dat we vanuit de gemeente zeiden: dáár komt een toren. We gaan in ieder geval niet voor ‘zo hoog mogelijk’ maar voor ‘zo mooi mogelijk’.”

Kijk waar we vandaan komen: de stad kromp in de jaren 70 en 80. De binnenstad lag erbij als een betonnen woestenij, aldus Erik Pasveer.

Precisiewerk
Stedenbouw is precisiewerk geworden, ‘acupunctuur’ noemt Pasveer het. Een illustere voorganger als Dudok kon in Zuidwest na de oorlog nog hele weilanden uitgummen: ,,Dat ging over compleet nieuwe woonwijken. Wij hebben het over gerichte ingrepen.” En ook anders dan toen: bewoners praten mee. Dan duurt de plannenmakerij in het begin wat langer, maar uiteindelijk levert het winst op: ,,Als je dat niet doet, krijg je later veel verzet.”

Het ruimtegebrek en de inspraak vergen alle creativiteit: ,,Neem die overkapping van de Lozerlaan: een idee uit de stad waar we serieus naar gaan kijken. Als we dat slim doen, hebben we straks bovenop die weg veel extra ruimte voor groen en nieuwe huizen.”

En Den Haag is tot veel in staat, stelt Pasveer. ,,Kijk waar we vandaan komen: de stad kromp in de jaren 70 en 80. De binnenstad lag erbij als een betonnen woestenij. Die tramtunnel was controversieel, maar als je nu over de Grote Marktstraat loopt: dat is toch wel een succes, hoor.”

Waar komen de huizen te staan? Klik op de graphic voor meer info.

Waar komen de huizen te staan? Klik op de graphic voor meer info. © AD

800 nieuwe woningen bij station Den Haag Hollands Spoor

RTVWEST 16.09.2016 Er worden 800 woningen gebouwd aan de Waldorpstraat in Den Haag. De woningen komen langs het spoor en vlakbij station Den Haag Hollands Spoor te staan.

Het project wordt gebouwd op het braakliggende terrein tegenover de Megastores en heet ‘Walldorp Triple’. Op de grond komen studentenwoningen, sociale huurwoningen en andere huurwoningen. Het wooncomplex krijgt drie woontorens van maximaal zeventig meter en 13-meterhoge stadsblokken.

Positieve metamorfose

Volgens wethouder Joris Wijsmuller (Stedelijke ontwikkeling) zorgt het bouwproject voor een positieve metamorfose van de straat. ‘Een bedrijventerrein wordt een gebied waar wonen, werken en kennisontwikkeling samenkomen.’

Meer over dit onderwerp: Den Haag woning

800 woningen tussen treinspoor en MegaStores

Den Haag FM 16.09.2016 De braakliggende grond langs het spoor aan de Waldorpstraat, tegenover de Megastores, krijgt een nieuwe bestemming. Er komen 800 woningen, van sociale huurwoningen tot middeldure huur en studentenwoningen. De drie woontorens gaan Walldorp Triple heten en krijgen verspringende groene daken en terrassen.

“Hiermee zet Laakhavens weer een nieuwe stap in de metamorfose van het aloude bedrijventerrein Laakhavens naar binnenstedelijk gebied waar wonen, werken en kennisontwikkeling samenkomen”, zegt wethouder Joris Wijsmuller van Stedelijke Ontwikkeling. “Het draagt bij aan de verlevendiging van de Waldorpstraat en biedt aantrekkelijke woonruimte aan een breed scala aan woningzoekenden. Denk aan middeldure huurwoningen voor pas afgestudeerden, aan zo’n 240 sociale huurwoningen en aan woonruimte voor studenten.”

Voor het energiegebruik worden zoveel mogelijk duurzame energiebronnen benut. Dat kan door aansluiting op het stadsverwarmingsnet dat voor de deur ligt en met energieopwekking via zonnepanelen. De daktuinen en groene daken dienen ook voor isolatie en wateropvang.   …lees meer

800 nieuwe woningen langs spoor aan Waldorpstraat

AD 16.09.2016 De braakliggende grond langs het spoor aan de Waldorpstraat, tegenover de Mega­stores, krijgt een nieuwe bestemming. Er komen 800 woningen met een grote variëteit aan woningtypen, van sociale huurwoningen tot middeldure huur en studentenwoningen.

Deze diversiteit komt ook terug in het uiterlijk van het complex: stadsblokken afgewisseld met drie woontorens, sterk verspringende groene daken en terrassen en een plint met een veelheid aan publieks- en bewonersfuncties.

,,Hiermee zet Laakhavens weer een nieuwe stap in de metamorfose van het aloude bedrijventerrein Laakhavens naar binnenstedelijk gebied”, concludeert wethouder Joris Wijsmuller (stedelijke ontwikkeling). ,,Het draagt bij aan de verlevendiging van de Waldorpstraat en biedt aantrekkelijke woonruimte aan een breed scala aan woningzoekenden. Denk aan middeldure huurwoningen voor pas afgestudeerden, aan zo’n 240 sociale huurwoningen en aan woonruimte voor studenten.”

Breed trottoir
Het wooncomplex wisselt 13 meter hoge stadsblokken af met drie woontorens van maximaal 70 meter, die minimaal 50 meter uit elkaar komen te staan. Aan de straatzijde is ruimte voor een breed trottoir met behoud van het tweerichtingen fietspad.

Woningen met voordeuren aan de straat worden afgewisseld met collectieve voorzieningen en publieksfuncties als lichte horeca en dienstverlening.

Voor het energiegebruik worden duurzame energiebronnen benut voor aansluiting op het verwarmingsnet en met energieopwekking via zonnepanelen. De daktuinen en groene daken dienen – naast uitzicht en collectief gebruik – voor isolatie en wateropvang.

Agenda Ruimte voor de Stad: Pittige discussies met betrokken Hagenaars (fotoserie)

Den HaagFM 15.09.2016 Nadat het volledige stadsbestuur woensdagmiddag de toekomstambities van Den Haag ontvouwde in de Agenda Ruimte voor de Stad, was er woensdagavond een bijeenkomst met betrokken Hagenaars.

Bijna 400 bewoners, ondernemers en andere betrokkenen konden tijdens it Stadsatelier direct reageren op de plannen en deelnemen aan workshops. Ook waren er sprekers zoals stedenbouwkundige Erik Pasveer en Laura Stamps van het Gemeentemuseum.

Na een aantal pittige discussies, waarvan de uitkomst wordt gebruikt bij de verdere uitvoering van de plannen, eindigde de bijeeenkomst in de voormalige Tranmremise aan de Parallelweg met een optreden van cabaretier Sjaak Bral.

Foto’s: Monique van der Meijden  …lees meer

In de lucht, daar is nog wel ruimte

AD 15.09.2016 Op papier is het Den Haag van 2040 de ideale stad om in te wonen en te werken. Als alle plannen doorgaan krijgt De Binckhorst een woonwijk en kun je straks wandelen over de Utrechtsebaan.

Den Haag verandert flink de komende 25 jaar. De Binckhorst is in 2040 behalve bedrijventerrein ook een woonwijk. De skyline telt dan flink wat nieuwe wolkenkrabbers en in het centrum kom je niet ver meer met de auto. In een parkje op de overkapping van de Utrechtsebaan kun je een wandeling maken, met een bootje vaar je van het Centraal Station tot de zee en met een beetje geluk pak je in Rotterdam de metro, die je via De Binckhorst en CS naar Scheveningen brengt.

Beelden van een Haags Utopia? Niet volgens burgemeester Jozias van Aartsen: ,,We gaan het gewoon doen”, zei hij vol bravoure bij de presentatie van de Agenda Ruimte voor de Stad.

lees

Den Haag vol? Niet als je de auto eruit gooit 

View image on Twitter

  Follow    >Niels Klaassen @NielsKlaassen

#pt Complete college aanwezig bij presentatie toekomstvisie Den Haag.#raad070

12:40 PM – 14 Sep 2016

Samen met de zes wethouders legde de burgemeester uit wat er de komende tijd allemaal moet gebeuren om de bevolkingsgroei van 80.000 inwoners tot 2040 op te kunnen vangen. En om tegelijkertijd aantrekkelijk te blijven voor bewoners, bedrijven en bezoekers.

Vooral veel woningen bouwen, is de opdracht. Maar ook: de lucht in waar het kan en onder de grond gaan waar mogelijk. De beperkte ruimte slim gebruiken en inspelen op  technologische ontwikkelingen en woontrends. Den Haag moet nu eenmaal creatief zijn, als dichtstbevolkte stad van het land en met amper nog bouwgrond binnen de gemeentegrenzen.

Groei
In de toekomstvisie staat een reeks aan plannen – sommigen gerecycled, anderen nieuw – die de stad moeten helpen om de groei bij te benen (zie kader rechts).  En, anders dan in de tijd van de Grote Plannen van bouwmeesters als Dudok en Berlage doet de gemeente het nu met de inwoners samen: ,,Een synthese tussen old-skool planning en ‘newskool’, waarbij we de stad erbij betrekken”, in de woorden van Van Aartsen.

Vooral wethouder Joris Wijsmuller (bouwen, HSP) was het afgelopen jaar druk met de stadsgesprekken over de toekomst van Den Haag. Door dat intensieve proces liet het plan langer op zich wachten. En de opzet leidde ook tot scepsis op het stadhuis: kun je stedenbouw wel overlaten aan de inwoners?

Wijsmuller gelooft daar heilig in. Zulke grote plannen moeten door veel Hagenaars gedragen worden, anders mislukken ze uiteindelijk alsnog.
De vraag is wel hoe fundamenteel en scherp de keuzes kunnen zijn bij een uitgebreid samenspraakproces, en in deze Haagse coalitie, met vijf partijen van uiterst links tot ferm rechts.

Er moeten geen loze beloften worden gedaan, aldus Raadslid Michel Rogier.

Je riskeert een nota die uitblinkt in vaagheden, zoals oppositiepartij SP het stuk al meteen kapittelde. Maar ook coalitiefracties reageren kritisch. Zo ziet de PvdA wel ‘erg veel stippen aan de horizon’. Raadslid Jeltje van Nieuwenhoven: ,,Dit is een verzameling kleinere en grotere ideeën, keuzes moeten nóg duidelijker worden gemaakt.” Het CDA waarschuwt dat de plannen  wel moeten  worden uitgevoerd. ,,Er moeten geen loze beloften worden gedaan”, zegt raadslid Michel Rogier.

Vaagheid
Wijsmuller wil niets weten van die kritiek over vaagheid. Er worden wel degelijk scherpe keuzes gemaakt, benadrukt hij. Over de locaties waar plannen voor gemaakt worden, zoals De Binckhorst, Escamp en het gebied rond de treinstations, bijvoorbeeld. Daarmee worden ook expliciet stadsdelen ‘ontzien’. En de trend dat het autogebruik afneemt en het openbaar vervoer toeneemt, wordt ook verder gestimuleerd. ,,Dus die kritiek herken ik niet.”

Maar eigenlijk begint zijn werk nu pas, zo blijkt uit een lijstje met aangekondigde nota’s bij het raadsvoorstel van gisteren. Vanuit deze ruimteagenda van 70 pagina’s komt er nog een hele papierwinkel naar de gemeenteraad, de komende maanden. De visie op de Haagse skyline bijvoorbeeld, met regels over hoogbouw. Er komt  een woonvisie met gedetailleerde uitwerking van de opgeschroefde bouwproductie.

Een mobiliteitsagenda volgt nog, evenals een visie op het ‘ondergronds’ brengen van wegen, spoorlijnen en parkeergarages in woonwijken. En specifieke plannen over de gebieden in de stad waar groei nog mogelijk is, moeten ook nog komen. ,,Dit is weer doorschuiven”, concludeert de SP. Nee, dat is de noodzakelijke ‘uitwerking’, pareert Wijsmuller.

Den Haag bouwt komende jaren 20.000 nieuwe woningen

AD 14.09.2016 Om de groei van Den Haag bij te kunnen benen schroeft het stadsbestuur de woningbouw flink op: tot 2025 moeten er 20.000 nieuwe huizen gebouwd worden. Dat staat in de nieuwe toekomstvisie voor Den Haag die het stadsbestuur vanmiddag heeft gepresenteerd.

Op plekken in de stad, vooral rond de grote treinstations, is ruimte voor hoogbouw. En de auto moet juist ‘ondergronds’: zo wil de gemeente de Utrechtsebaan deels overkappen.

Groei
Gemiddeld moeten de komende jaren ieder jaar 2000 tot 2.500 nieuwe woningen extra komen in Den Haag. Op die manier moet de bevolkingsgroei opgevangen worden. De verwachting is dat er jaarlijks 4.000 nieuwe inwoners komen. De komende 25 jaar groeit de bevolking in de stad zelfs met 60.000 tot 100.000 inwoners. Bouwen is nog mogelijk in het centrum, de Binckhorst, Escamp en Scheveningen.

Plan
Maandenlang is gewerkt aan een nieuwe Agenda Ruimte voor de Stad, onder regie van wethouder Joris Wijsmuller (bouw, HSP). De agenda wordt door het voltallige stadsbestuur toegelicht. Dat geeft het belang aan van het thema. Het gebeurt zelden dat het complete college een plan presenteert.

Greep uit de plannen en ideeën
– Het centrum als ‘wandelstad’, met meer ruimte voor voetgangers en minder voor de auto. 
– Nieuwe OV-verbindingen, zoals een metro van Rotterdam via de Binckhorst naar het Centraal Station en Scheveningen. 
– De auto kan op plekken ‘ondergronds’, bijvoorbeeld bij de Utrechtsebaan en de Lozerlaan. 
– Op de Binckhorst is ruimte voor duizenden nieuwe woningen. 
– Om de groei bij te benen ontkomt Den Haag niet aan hoogbouw. Vooral in het hart van de stad, rond de drie grote stations, kan men ‘de lucht in’. 
– Het Prins Bernhardviaduct wordt een ‘stadstraat’.
– Een nieuwe aankomsthaven op Scheveningen wordt onderzocht, net als een ‘viscentrum’. 
– Nieuwe waterweg van Loosduinen/Escamp naar zee. 
-Randstadrail mogelijk doortrekken naar Westland. 
– Mogelijk nieuw Randstadrailstation onder het Prins Clausplein. 
– RAC-hallen als verzamelgebouw voor bedrijven en ‘urban culture’. 

CID: van een ‘niet bestaand’ gebied tot centrum van vernieuwing in Den Haag

RTVWEST 14.09.2016 Op alle kaartjes die woensdag tijdens de presentatie van de toekomstplannen van Den Haag werden gepresenteerd, staat een forse driehoek met daarbij in kapitalen drie letters: CID.

Die driehoek markeert een voor het stadsbestuur belangrijke plek, waar in de toekomst veel gaat veranderen. Een plek die eigenlijk ook symbool staat voor de verandering die Den Haag tot 2040 wil bereiken. Central Innovation District (CID) heet het gebied dat ruwweg wordt begrensd door de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI.

Nu is er nog niet veel eenheid in te bekennen. Maar straks gaat in dit deel van de stad flink worden gebouwd. Hier moet een fors deel van de woningen komen die nodig zijn om de bevolkingsgroei op te vangen: rond de 6.500 tot 2025 en daarna – tot 2040 – nog eens 12.000. Voor een belangrijk deel is dat hoogbouw. Daarvoor is ruimte aan het begin van de Binckhorst en Laakhavens.

Nieuwe economie

Maar ook krijgt hier de nieuwe economie van Den Haag vorm. Want Den Haag zal in de toekomst niet alleen de stad zijn ambtenaren. Het college van burgemeester en wethouders richt zich op het midden- en kleinbedrijf, toerisme en de vernieuwende economische sectoren. Die laatste categorie kan in het Central Innovation District een plek vinden.

De snel groeiende The Hague Security Campus zit hier al, vlak naast het station Laan van NOI. Het stadsbestuur verwacht veel van deze bedrijvigheid op het gebied van (internet)veiligheid en denkt dat hier dus nog meer kennisinstellingen komen en dat de bestaande gaan uitbreiden.

Beter openbaar vervoer

Hoewel er drie stations in de buurt zijn, kan de ontsluiting met het openbaar vervoer ook nog beter. In de plannen van het college staat dat de bedoeling is dat er een nieuwe tramlijn of andere railverbinding komt. Die zou dan bijvoorbeeld uit Rotterdam, via de Binckhorst naar zee kunnen lopen. Op kortere termijn is een tram van station Voorburg via de Binckhorst meer waarschijnlijk.

Voor de automobilist gaat hier in de toekomst waarschijnlijk ook veel veranderen. Zo komt er misschien een verbinding van het Schenkviaduct met de Binckhorstlaan, zodat het drukke Rijswijkseplein wordt ontlast. Ook wordt gekeken of langzaam verkeer straks ook over het spoor kan. Nu loopt er nog een weinig aantrekkelijke tunnel onderdoor.

Bouwen over Utrechtsebaan

De Utrechtsebaan vormt nog een barrière tussen verschillende onderdelen van het gebied. Ook dat wordt anders. Er waren al plannen om daar ter hoogte van de Grotiusplaats overheen te bouwen. Op langere termijn komen er nieuwe ontwikkelingen op de plek waar nu nog het ministerie van Buitenlandse Zaken staat. Dan gaat er ook worden gekeken naar wat er boven de weg ernaast mogelijk is, aldus wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij). Maar ook meer richting het Prins Clausplein zijn er wellicht mogelijkheden.

En zo kan iets wat nu eigenlijk nog niet eens bestaat, zich ontwikkelen tot een ‘belangrijk knooppunt in de Randstad metropool’, aldus de woensdag gepresenteerde Agenda ruimte voor de stad.

Meer over dit onderwerp: CID DEN HAAG DRIEHOEK ECONOMIE

12 Reacties op “Toekomstvisie Den Haag 2040 – Agenda

 1. Pingback: Debat Skyline-Nota – Den Haag op zijn Haags 31.08.2017 New World Campus | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

 2. Pingback: Hoogbouw rondom het Haagse Bos ??? | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

 3. Pingback: Hoe nu verder met de Haagse hoogbouw: Eyeline en Skyline !! | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

 4. Pingback: De Skyline van Den Haag gaat de komende jaren drastisch veranderen | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

 5. Pingback: Woonagenda Den Haag 2019 | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

 6. Pingback: Gedonder met het Scheefwonen ook in Den Haag | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

 7. Pingback: De Skyline van Den Haag gaat de komende jaren drastisch veranderen en nog verder | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

 8. Pingback: De herontwikkeling van het Stationspostgebouw Waldorpstraat in het HS Kwartier | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

 9. Pingback: De Skyline van Den Haag gaat de komende jaren drastisch veranderen en nog verder- de nasleep | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

 10. Pingback: De Skyline van Den Haag gaat de komende jaren hoogterecords breken | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

 11. Pingback: Alvast maar gedag tegen de Bellevue Towers op het Koningin Julianaplein naast Centraal Station !!?? | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

 12. Pingback: De `Bellevue Tower´ op het Koningin Julianaplein naast het Centraal Station toch maar wat hoger ??? | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s