Maandelijks archief: november 2021

Alvast maar gedag tegen de Bellevue Towers op het Koningin Julianaplein naast Centraal Station !!??

Bouw van 1200 woningen op de tocht

De woontorens die tegenover Den Haag Centraal moeten komen, dreigen te stranden. De ontwikkelaars zien er geen brood meer in nadat de gemeenteraad de torens bij voorbaat een kopje kleiner maakte. 

Lees: Woontorens naast Den Haag CS laten nóg langer op zich wachten: ontwikkelaar krijgt financiën niet rond AD 09.06.2022

De ontwikkelaars van project Bellevue wilden ruim 180 meter de lucht in gaan. Van de Haagse politiek hoefde het echter niet zó hoog. Met 20 meter minder kon ook wel worden volstaan. Dat zien investeerder Patrizia, ontwikkelaar Downtown development en Staedion anders. Die blazen het project af, omdat de financiële risico’s nu te groot zijn. Daarmee komen in een klap 1200 nieuwe woningen op de tocht te staan. 

Lees ook;

Den Haag deinst terug voor superhoogbouw: ‘We hoeven geen records te breken’
Den Haag kan voorlopig blijven groeien, maar met minder sociale huur en meer handhavers

Kortom, de bouw van de twee megatorens naast Den Haag Centraal staat op omvallen. Ontwikkelaar Patrizia stapt uit het project, omdat het financieel niet meer rond te krijgen zou zijn nu de Haagse gemeenteraad de torens heeft ‘gekortwiekt’. Dat melden bronnen op het stadhuis aan mediapartner Omroep West. Wethouder Anne Mulder (VVD) moet het plan daarom terugtrekken. Opvallend is dat de partij van Mulder zelf, de VVD, de initiatiefnemer is van het lager maken van de woontorens.

Terugblik

Het gaat om het gebied tussen de Rijnstraat, Koningin Julianaplein, Bezuidenhoutseweg en de Oranjebuitensingel. Dat is aangewezen als locatie waar bouwers flink de lucht in mogen. Op dit stukje grond, ook wel de Bellevue-locatie genoemd, wilden de Duitse ontwikkelaar Patrizia, Downtown developers en de Haagse woningbouwcorporatie Staedion twee enorme torens bouwen. De torens zouden 185 meter hoog worden met daarin in totaal 1.200 appartementen en 28.000 vierkante meter aan kantoorruimte.

Aangepast voorstel

Maar omwonenden waren het niet eens met de hoogte van de torens en daarom maakte de VVD een aangepast voorstel waarin de torens naar beneden werden gebracht tot 160 meter. Wethouder Mulder waarschuwde vervolgens dat als de raad het VVD-voorstel zou overnemen de bouw mogelijk niet door zou gaan, maar daar trok de Haagse gemeenteraad zich niets van aan.

Het VVD-amendement werd in oktober door de hele raad, op Hart voor Den Haag/Groep de Mos na, aangenomen.Nu blijkt dat de gevolgen hiervan groot zijn. De initiatiefnemers hebben zich teruggetrokken, omdat er een negatief businessplan ontstaat nu de torens niet hoger dan 160 meter mogen worden.

Deze forse aderlating van het aantal woningen betekent dat er minder lucratief gebouwd kan worden. ‘De initiatiefnemers hebben hierbij aangegeven dat ze met name door de beperking van de maximale hoogte niet meer tot een rendabele businesscase kunnen komen’, schrijft Mulder aan de gemeenteraad. ‘Op dit moment heeft het project voor hen te grote financiële risico’s om nog investeringen te kunnen doen.’

Dreigende echec

Volgens Mulder hebben de initiatiefnemers aangegeven dat ze alleen kunnen doorgaan met het project als de gemeente een handreiking kan doen. ‘Bijvoorbeeld door het loslaten van andere kaders zoals de eisen op het woonprogramma en Eyeline Skyline, door toch een hogere bouwhoogte toe te staan of door een financiële bijdrage.’

Maar daar wilde Mulder niet op ingaan, omdat het plan, dat door de raad is vastgesteld, leidend is. ‘Zonder bekrachtiging van de raad kunnen er geen afwijkingen gedaan worden.’Het dreigende echec van het project Bellevue is een grote tegenvaller voor Den Haag. De stad moet veel woningen bouwen om de woningcrisis het hoofd te bieden en rondom Den Haag Centraal staan 20.500 nieuwe woningen gepland. ‘Als de Bellevue locatie definitief wegvalt, zullen we deze ambitie niet kunnen halen.

Het verminderen van de bouwproductie zal de druk op de Haagse woningmarkt alleen maar meer doen toenemen’, erkent Mulder. ‘De betaalbaarheid van de woningvoorraad komt nog meer onder druk. (…) Als college beraden we ons erop op welke wijze en onder welke voorwaarden dit project toch doorgang kan vinden.’

Teleurgesteld

Woningcorporatie Staedion is teleurgesteld over de gang van zaken en het door de gemeenteraad naar beneden halen van de oorspronkelijk bouwhoogte van de torens. ‘De gevolgen daarvan hebben een stevige impact op de financiële haalbaarheid en het aantal woningen’, zegt een woordvoerder. ‘Daar zijn we als woningcorporatie teleurgesteld over.’

De corporatie bekijkt nu of het project überhaupt kansrijk is. ‘Omdat we de financiële risico’s ervan nu niet kunnen overzien. Dat is gezien de huidige crisis op de woningmarkt en het enorme tekort aan betaalbare woningen teleurstellend’, zegt zij.Bellevue is niet het enige grote bouwproject dat tegen politieke problemen aanloopt.

De plannen om in het voormalige ministerie van Sociale Zaken 1.200 woningen te bouwen hebben ook vertraging opgelopen, omdat de raad, onder aanvoering van de VVD, de hoogte van de torens naar beneden wil bijstellen. Dit bouwplan werd daarom afgelopen donderdag op het laatste moment van de raadsagenda gehaald.

Spruitjesmentaliteit

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is woest. ‘Dit is de derde stad van Nederland onwaardig’, reageert raadslid William de Blok. Volgens hem was er niets mis met de oorspronkelijke hoogte van de torens. ‘De bouwhoogten zijn fors maar sluiten aan op de hoogbouw eromheen’, vindt hij.

‘Het is juist goed dat er op deze binnenstedelijke locatie 1200 woningen, waarvan 30 procent sociaal, gerealiseerd zouden worden. De stad gaat gebukt onder een enorme woningnood. Die lossen we niet op met dorpsdenken en een spruitjesmentaliteit.’ De partij wil een debat over de problemen.

Nog meer:

Lees: Bouw woontorens naast Den Haag CS opnieuw vertraagd: ‘Risico’s zijn te groot’ – Omroep West 21.09.2022

Lees: Bouw woontorens Koningin Julianaplein opnieuw vertraagd – Den Haag FM 21.09.2022

Lees: Woontorens naast Den Haag CS laten nóg langer op zich wachten: ontwikkelaar krijgt financiën niet rond AD 09.06.2022

lees: Koninklijke Bibliotheek en 1200 woningen op de tocht? ‘Dit is gewoon een onderhandelingsspel’ AD 23.12.2021

lees: Torens naast Den Haag Centraal mogelijk tóch 185 meter hoog OmroepWest 23.12.2021

lees: Wederom wordt bouwplan in Den Haag aangepast vanwege te hoge toren AD 23.12.2021

lees: Streep door bouw megatorens naast Den Haag Centraal’ Den HaagFM 30.11.2021

lees: Streep door bouw megatorens naast Den Haag Centraal OmroepWest 30.11.2021

lees: Streep door woontorens Bellevue, bouw van 1200 woningen op de tocht AD 30.11.2021

lees: Bouw torens bij Den Haag CS in gevaar nu plannen worden aangepast OmroepWest 07.10.2021

Zie ook: De Bellevue Tower op het Koningin Julianaplein naast Centraal Station

Zie ook: Gaat Den Haag de komende jaren hoogterecords breken ??? – de nasleep

Zie ook: De Skyline van Den Haag gaat de komende jaren hoogterecords breken

Zie ook: De Skyline van Den Haag gaat de komende jaren drastisch veranderen en nog verder- de nasleep

Zie ook: De Skyline van Den Haag gaat de komende jaren drastisch veranderen en nog verder

zie ook: En de winnaar is de “Haagse Buidel” !!!

zie ook: De Skyline van Den Haag gaat de komende jaren drastisch veranderen

zie ook: Hoogbouw rondom het Haagse Bos ???

zie ook: Gedonder over de bebouwing voor Den Haag Centraal

zie ook: Nieuwe Hoogbouw Centraal station

zie ook: Hoe nu verder met de Haagse hoogbouw: Eyeline en Skyline !!

zie ook: Debat Skyline-Nota – Den Haag op zijn Haags 31.08.2017

zie ook: Welstandsnota Den Haag 2017

zie ook: Toekomst van Den Haag – Ruimte voor de Stad

zie ook: Toekomstvisie Den Haag 2040 – Agenda

Gedonder in de gemeenteraad over de kwestie “Dreven-Gaarden-Zichten”

Komt het nog goed tussen de oppositiepartijen in de gemeenteraad en wethouder Martijn Balster van Wonen?

Morgen 25.11.2021 is er opnieuw een debat dat onder meer gaat over het “achterhouden” van een advies van de Welstands- en Monumentencommissie over de sloopplannen voor Den Haag Zuidwest en het opheffen van het beschermd stadsgezicht.

Op 10 november 2021 werd daarover ook al gedebatteerd. Toen hield wethouder Martijn Balster vol dat er niets aan de hand is. Tot woede van de Haagse Stadspartij, SP, Partij voor de Dieren en Hart voor Den Haag. Zij vinden het onverteerbaar dat de wethouder op geen enkele manier spijt betuigde over de gang van zaken. De partijen willen de kwestie donderdag opnieuw bespreken en overwegen een motie van wantrouwen in te dienen.

Het gaat om de sloopplannen voor 2.000 woningen in de Dreven, Gaarden en Zichten, waar de Welstands- en Monumentencommissie op 1 maart een negatief preadvies over uitbracht. Dat advies heeft de wethouder volgens de oppositiepartijen een half jaar doelbewust “onder de pet gehouden”.  

Belazerd

Peter Bos van de Haagse Stadspartij: “In juni en juli hebben wij de kaders voor de sloopplannen voor de Dreven-Gaarden-Zichten met de wethouder besproken terwijl hij wist dat dit advies er toen al lag. Toen wij hem op 10 november hiermee confronteerden bleek dat hij dit bewust had gedaan. Ook betuigde hij op geen enkele wijze spijt of bood hij excuses aan.” 

Ook William de Blok (Hart voor Den Haag) is boos hierover. “Het kan niet anders dan dat het advies bewust is achtergehouden, dat is onverteerbaar. Toen ik er in juni specifiek naar vroeg, hield hij het achter. In november draaide de wethouder opnieuw om de hete brij heen en gaf geen antwoord op de vraag waarom het preadvies zolang is achtergehouden. Het preadvies past niet in het straatje van de wethouder. Ik voel me belazerd.”

Raad spreekt 25.11.2021 over Preadvies intrekken beschermd stadsgezicht Dreven, Zichten en Gaarden

De Haagse gemeenteraad spreekt op donderdag 25 november 2021 onder meer over het preadvies intrekken beschermd stadsgezicht Dreven, Zichten en Gaarden,

De gemeenteraadsvergadering vangt aan met de bespreking van het verzoek om het besluit tot het intrekken van het beschermd stadsgezicht van de Dreven, Zichten en Gaarden voor advies voor te leggen aan de Welstand en Monumenten Commissie en vrij te geven voor inspraak.

Omdat de Dreven, een buurt in Bouwlust-Vrederust, kenmerkend is voor naoorlogse uitbreidingswijken en vanwege zijn oorspronkelijke karakter en bijzondere verkaveling cultuurhistorische waarden heeft, is deze buurt in 2004 aangewezen als gemeentelijk beschermd stadgezicht.

De woningen verkeren nu in slechte staat en er zijn grote sociaal maatschappelijke problemen. Daarom is een plan ontwikkeld dat uitgaat van een grootschaliger herstructurering waardoor met name de cultuurhistorische waarde van de openverkavelingsstructuur deels zal verdwijnen.

Dreven, Gaarden en Zichten: bouwen aan een betere buurt

In de Dreven, Gaarden en Zichten staan veel woningen van vlak na de oorlog. De gemeente, woningcorporatie Staedion en projectontwikkelaar Heijmans willen samen eraan werken om de 3 buurten te verbeteren en zo geschikt te maken voor de toekomst. Ze hebben hiervoor een plan gemaakt. Als bewoner kunt u uw mening geven over het plan en meedenken over de verdere uitwerking ervan. Om samen te bouwen aan een betere buurt.

Lees: Oppositie wil vertrouwen opzeggen in wethouder Balster DH 070 23.11.2021

Zie ook: De Toekomst van Den Haag ZuidWest – de nasleep – deel 2

Zie ook: De nieuwe “Bijlmer” in Den Haag Zuid-West ??? – de nasleep deel 1

Zie ook: De nieuwe “Bijlmer” in Den Haag Zuid-West ???

Nog meer;

Bewoners en ondernemers denken mee

Nota van Uitgangspunten

Informatiebijeenkomsten

Plannen voor de 3 buurten

Uitvoering

Uitwerking van de plannen

Wekelijkse spreekuren

Contact

Zie ook

De Haagse wethouder Martijn Balster (PvdA)

Haagse PvdA-wethouder Balster door het stof: toch zegt oppositie vertrouwen op

OmroepWest 26.11.2021 Wethouder Martijn Balster (PvdA) is zwaar onder vuur komen te liggen in de Haagse gemeenteraad. Volgens de oppositie heeft Balster onwelgevallige informatie over de sloopplannen van Den Haag Zuidwest achtergehouden. De wethouder erkende dat zaken niet goed zijn gelopen en ging diep door het stof, maar kon niet voorkomen dat een groot deel van de oppositie het vertrouwen in hem opzegde.

De coalitiepartijen en de ChristenUnie/SGP, Nida en de Islam Democraten namen wel genoegen met de excuses van Balster en steunden de motie van wantrouwen niet.’Ik heb ruis veroorzaakt bij de raad en in de stad. Dat betreur ik en daar bied ik mijn excuses voor aan.’

Met deze woorden probeerde wethouder Balster donderdagmiddag na een urenlang debat de verhoudingen met een uitermate kritische gemeenteraad te lijmen. Maar het was voor veel partijen niet genoeg. ‘Wij hebben de excuses en zelfreflectie uit de wethouder moeten trekken’, zei SP-fractievoorzitter Lesley Arp.

De Haagse Stadspartij, SP, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, Partij voor de Dieren en de PVV dienden daarom een motie van wantrouwen in.Het debat liep donderdag hoog op en draaide om een pre-advies van de Welstand- en Monumentencommissie over de sloopplannen in de Drevenbuurt in Den Haag Zuidwest. Daar staan duizend woningen op de nominatie om gesloopt te worden en plaats te maken voor nieuwe huizen. Volgens Balster is sloop noodzakelijk omdat de woningen in zeer slechte staat verkeren.

Negatief preadvies

Maar de Drevenbuurt is gemeentelijk beschermd stadsgezicht vanwege de cultuurhistorisch waarde van de wijk en die beschermde status moet worden opgeheven om te kunnen slopen. De welstandscommissie is tegen het intrekken van die status en heeft afgelopen maart op eigen initiatief een negatief pre-advies gegeven aan wethouder Balster. ‘Het beschermd stadsgezicht staat vernieuwing of verdichting niet in de weg’, concludeerde de commissie. ‘Binnen en met gebruikmaking van de cultuurhistorische kernwaarden kunnen opgaven van deze tijd ingepast worden.’

Dit pre-advies kwam de gemeenteraad pas maanden later, in oktober, onder ogen, terwijl de voorzitter van de welstandscommissie al in juli bij de wethouder had aangedrongen op het versturen van dit pre-advies naar de raad. ‘Daarmee kan in de zorgvuldige belangenafweging niet alleen het college maar ook de raad dit onafhankelijk preadvies ten aanzien van de intrekking van het beschermd stadsgezicht betrekken’, schreef Marianne Loof, voorzitter van de Welstands- en Monumentencommissie op 23 juli in een mail aan Balster.

Bewoners Den Haag Zuidwest uiten hun zorgen bij wethouder Martijn Balster (PvdA)
Bewoners Den Haag Zuidwest uiten hun zorgen bij wethouder Martijn Balster (PvdA)© Omroep West

Politieke doodzonde

Volgens Peter Bos van de Haagse Stadspartij heeft de wethouder belangrijke informatie ‘vakkundig buiten beeld gehouden’. Bos: ‘De wethouder verstopt een cruciaal advies onderin de kast, alleen om megalomane sloopplannen door te drukken. Het achterhouden van informatie is een politieke doodzonde. De rode haan van de PvdA heeft drie keer gekraaid.’ Ook de SP reageerde verbolgen en sprak van ‘regentenpolitiek’. ‘Er is niets mis met wethouders met ambitie, maar als hij echt overtuigd is van zijn plannen dan verdedigt hij ze met open vizier, zonder een rookgordijn op te trekken.’

Vanuit de coalitiepartijen klonk ook kritiek. VVD-raadslid Jan Pronk zei ‘serieuze’ vragen te hebben, omdat de wethouder eerder in een commissievergadering zei dat de welstandscommissie zelf had kunnen beslissen om het pre-advies naar de raad te sturen. Maar later moest Balster erkennen dat welstand deze bevoegdheid helemaal niet heeft. ‘De opmerking van de wethouder voelt daarom als afschuiven’, zei Pronk. ‘Het is jammer dat een mooi project bezoedelt dreigt te worden door gesteggel over procedures.’

Geen bewuste strategie

Volgens wethouder Balster heeft hij de raad ‘naar eer en geweten’ willen informeren en heeft hij de gebruikelijke procedure doorlopen. ‘Maar het pre-advies dat wij in maart kregen is een type advies dat wij niet kennen’, zei Balster. ‘Het is een vreemde eend in de bijt en heeft geen formele status.’ Daarom is het pre-advies pas bij de raad terecht gekomen, toen het college een voorlopig intrekkingsbesluit over het beschermd stadsgezicht nam, aldus de wethouder. ‘Dat was geen bewuste strategie.’

Toch erkende de wethouder na een paar uur debatteren dat hij met de kennis van nu anders zou hebben gehandeld en bood hij zijn excuses aan. ‘Ik heb goed naar de raad geluisterd en ik realiseer mij dat ik onrust heb veroorzaakt’, zei hij. ‘Daar bied ik mijn excuses voor aan. Als u mij vraagt of ik het de volgende keer weer zo zou doen dan is mijn antwoord: nee. Ook betreur ik het dat ik de indruk heb laten ontstaan dat de welstandscommissie zelf zou kunnen beslissen over het versturen van adviezen aan de raad.’ Balster wil de procedure tegen het licht houden.

Mea culpa

Voor de coalitie en drie oppositiepartijen was deze mea culpa genoeg, maar voor een deel van de oppositie niet. ‘Ik koop niets voor deze excuses’, zei William de Blok van Hart voor Den Haag. En volgens de PVV komt de spijtbetuiging te laat. ‘De excuses komen pas als het doek voor de wethouder begint te vallen’, zei PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis.De PvdA was juist blij met de spijtbetuiging. ‘Het is belangrijk dat de wethouder zelfreflectie heeft getoond’, zei PvdA-fractievoorzitter Mikal Tseggai. ‘En hij heeft gezegd dat hij dit de volgende keer niet meer zo zou doen.’

Ook VVD’er Pronk toonde zich gevoelig voor de excuses. ‘Ik waardeer de knieval van de wethouder en het doet mij wat dat de wethouder zo door het stof gaat.’ Maar Pronk wilde nog geen politiek oordeel vellen. Eerst wil hij de gespreksverslagen zien van de contacten tussen het stadhuis en de Welstandscommissie. ‘Pas dan kan ik oordelen over het handelen van de wethouder.’ Balster beloofde die verslagen, als ze er zijn, naar de raad te sturen. De motie van wantrouwen werd met 16 stemmen voor en 27 stemmen tegen verworpen.

Lees ook: Drastische verbouwing Den Haag Zuidwest: dit staat de bewoners te wachten 

Wethouder Martijn Balster. ( Den Haag 11-06-21 )  Foto: Frank Jansen

Wethouder Balster diep door het stof vanwege niet doorsturen advies over sloopplannen de Dreven

AD 25.11.2021 Wethouder Martijn Balster is diep door het stof gegaan, omdat hij een advies over de beschermde status van de te slopen wijk Dreven maandenlang liet liggen en niet naar de raad stuurde. Hij bood vandaag zijn excuses aan. Een motie van wantrouwen om hem weg te sturen, haalde geen meerderheid. 

Het zogenoemde ‘preadvies’ om de beschermde status van de Dreven-buurt niet op te heffen dateerde van maart, maar werd pas in oktober naar de gemeenteraad gestuurd. Dat gebeurde op aandringen van de voorzitter van de Welstands- en Monumentencommmissie, nadat die zag dat de politiek over de Dreven sprak, zonder dat de visie van de commissie bekend was. De Dreven is onderdeel van een renovatieplannen van het stadsbestuur. Om woningen te kunnen slopen en nieuw te bouwen, moet eerste de beschermde status opgeheven worden. De Welstandscommissie is hiertegen.

Lees ook:

Na Forum pleit ook PVV voor tribunaal: ‘PvdA moet zich verantwoorden voor opengrenzen-beleid’
Woede om opheffen beschermde status Dreven: ‘Wethouder hield bewust advies achter’

Dat het tot oktober heeft geduurd voordat dat negatieve advies uiteindelijk bij de raadsleden in het postvak zat, schoot met name de oppositiepartijen in het verkeerde keelgat. Ze hadden expliciet gevraagd of er een advies was uitgebracht over de beschermde status van de wederopbouwwijk, maar hadden daar toen geen antwoord op gekregen. Het document lag toen al wel bij wethouder Balster op het bureau.

Aandringen

Aanvankelijk stelde de PvdA-wethouder dat het aan de procedure lag dat het advies van de Welstandscommissie niet naar de raad was gegaan. Het zou niet gebruikelijk zijn om een preadvies, dat nog geen definitief advies is, direct door te sturen naar de raad. De voorzitter van de welstandscommissie had er echter op aangedrongen dit toch te doen. 

Peter Bos van de HSP was keihard in zijn oordeel. ,,Een half jaar lang verstopt hij een cruciaal advies van de welstandscommissie onderin de kast alleen maar om zijn megalomane sloopplannen voor Den Haag Zuidwest door te kunnen drukken.” En ook Groep de Mos-raadslid William de Blok uitte stevige kritiek: ,,Ik voel me belazerd dat de wethouder tijdens het debat eerder niet heeft gezegd dat dit advies er al lag.” 

Ik voel me belazerd dat de wethouder tijdens het debat eerder niet heeft gezegd dat dit advies er al lag, aldus William de Blok, Groep de Mos

Het waren echter niet alleen oppositiepartijen die erg kritisch waren. Ook VVD-raadslid Jan Pronk wil de onderste steen boven hebben. Hij wil nu gespreksverslagen van contacten tussen de wethouder en de Welstandscommissie. Daaruit zal moeten blijken of Balster al eerder gevraagd was om het rapport naar de raadsleden te sturen. ,,Het is goed dat de wethouder diep door het stof gaat, maar wat betekent dat verder? De wethouder zei duidelijk: ‘met de kennis van nu’, maar de vraag is hoe het toen is gegaan.”

De motie van wantrouwen die door de HSP geïnitieerd was, haalde daardoor geen meerderheid. Nu zal eerst duidelijk moeten worden wanneer wethouder Balster voor het eerst een dringende oproep van de monumentencommissie kreeg om de het advies door te sturen.

Raad vergadert over intrekken beschermd stadsgezicht Dreven, Gaarden en Zichten

Den HaagFM 25.11.2021 De gemeenteraad van Den Haag vergadert donderdag onder andere over de Dreven, Gaarden en Zichten in Zuidwest. Deze gebieden zijn aangewezen als beschermd stadsgebied, maar het stadsbestuur stelt voor om dit af te schaffen. Dat is nodig, omdat de woningen in dit gebied gesloopt moeten worden en plaats moeten maken voor nieuwbouw.

Tijdens deze vergadering is een deel van de oppositie van plan om een motie van wantrouwen in te dienen tegen verantwoordelijk wethouder Martijn Balster (PvdA). Hart voor Den Haag/Groep de Mos, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren en SP. Het steekt de partijen dat de wethouder informatie zou hebben achtergehouden. Het gaat om een advies over het beschermd stadsgezicht.

De vergadering start om 10.00 uur en is te volgen via het tv-kanaal van Den Haag FM.

Oppositiepartijen willen vertrouwen opzeggen in PvdA-wethouder Balster

Den HaagFM 25.11.2021 Wethouder Martijn Balster (PvdA) kan binnenkort een motie van wantrouwen tegen hem verwachten. Een deel van de oppositie wil het vertrouwen in de wethouder opzeggen. ‘Het gaat om de manier waarop de wethouder ons informatie heeft onthouden, dat is een politieke doodzonde’, vertelt Peter Bos van de Haagse Stadspartij in Haags Bakkie.

Het conflict gaat over de vernieuwingsplannen in Dreven-Gaarden-Zichten. De Haagse Stadspartij trekt samen met Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de Partij voor de Dieren en SP tegen de plannen. Maar nu steekt het de partijen dat er informatie zou zijn achtergehouden rondom het opheffen van het beschermd stadsgezicht van de Dreven. ‘Het gaat om een advies rond het beschermde stadsgezicht.’ De status van beschermd stadsgezicht kreeg de Dreven in 2004. ‘Dat betekent dat je eigenlijk niet mag slopen’, stelt Bos.

‘En de gemeente kan daar dus eigenlijk geen sloopplannen uitvoeren. Dus wat heeft het college bedacht? We gaan het beschermd stadsgezicht opheffen. Dat is een ‘ingrijpend besluit’ stelt Bos. ‘Daar heb je adviezen voor nodig van instanties als de welstands- en monumentencommissie.’ Die zouden in maart, in een preadvies, hebben gezegd geen toestemming te geven. ‘Dat is een heel cruciaal advies wat wij niet hebben gekregen van de wethouder.’ Het advies is bewust achtergehouden zo stelt Bos.

‘Het kan niet anders dan dat deze informatie bewust is achtergehouden en dat is onverteerbaar’, vindt raadslid William de Blok. In juni vroeg De Blok nog naar het preadvies, maar een bevredigend antwoord kreeg hij niet. ‘Een wethouder die zo slinks informatie achterhoudt en dat blijft ontkennen, terwijl de feiten klip en klaar zijn, kan wat mij betreft inpakken en wegwezen.’

Donderdag wordt er in de raad een debat gevoerd over het achterhouden van het advies over het opheffen van het beschermd stadsgezicht.

Wethouder Martijn Balster

Woede om opheffen beschermde status Dreven: ‘Wethouder hield bewust advies achter’

AD 24.11.2021 Wethouder Martijn Balster moet zijn spullen pakken en vertrekken, dat vinden meerdere oppositiepartijen. De PvdA-bestuurder zou een advies over de beschermde status van de Dreven achtergehouden hebben. Zelf stelt hij niks verkeerd te hebben gedaan.

De Haagse wijken Dreven, Zichten en Gaarden worden gesloopt, gerenoveerd en weer opgebouwd. Maar om dat te kunnen doen, moet wel eerst het predicaat ‘beschermd stadsgezicht’ van de Dreven opgeheven worden. De woonblokken stammen dan wel niet uit de Gouden Eeuw en zijn evenmin opgetrokken in de Neoclassistische stijl van de negentiende eeuw, ze staan wel symbool voor de wederopbouwfase van na de Tweede Wereldoorlog. 

Lees ook;

Niet 100 minder, maar 650 woningen méér in Haagse wijk De Venen: operatie kost ruim 15 miljoen euro

o Niet 100 minder, maar 650 woningen méér in Haagse wijk De Venen: operatie kost ruim 15 miljoen euro

Hoogtepunt wederopbouwperiode

De Welstands- en Monumentencommissie van de gemeente vindt dat het beschermd stadsgezicht niet opgeheven moet worden. Omdat de leden niet ongevraagd kunnen adviseren, hebben ze een zogeheten pre-advies uitgebracht.

Daarin staat dat de Dreven een hoogtepunt van de wederopbouwperiode is en het is de enige uitbreidingswijk van na de Tweede Wereldoorlog die beschermd is. De leden van de commissie denken dat uitbreiding van het aantal woningen in Zuidwest ook mogelijk is met behoud van het beschermd stadsgezicht. 

‘Dan zijn alle andere wederop­bouw­buur­ten kansloos, vogelvrij en rijp voor de sloop

Daarnaast bestaat de vrees dat het helemaal gedaan zou zijn met alle wijken in Nederland die in die naoorlogse periode van woningnood zijn gebouwd. Want als het in de Dreven niet lukt om de wijk aan te pakken met behoud van de beschermde status, zo redeneert de commissie: ‘dan zijn alle andere wederopbouwbuurten kansloos, vogelvrij en rijp voor de sloop’.

Inpakken en wegwezen

Dat dit advies niet direct door de wethouder gedeeld is met de gemeenteraad is aanleiding voor onder andere Groep de Mos om een motie van wantrouwen in te dienen tegen Balster. De brief van de welstandscommissie dateert van 1 maart en die werd in oktober gedeeld met de raadsleden.

Raadslid William de Blok stelt dat de brief bewust niet direct doorgeleid is. ,,De wethouder zei er niks over, terwijl er expliciet naar gevraagd werd in juni. Een wethouder die zo slinks informatie achterhoudt en dat blijft ontkennen, terwijl de feiten klip en klaar zijn, kan wat mij betreft inpakken en wegwezen.” Naast Groep de Mos steunen ook de Partij voor de Dieren, de HSP en de SP de motie. 

Volgens wethouder Balster is het preadvies wel betrokken bij de plannen voor de Dreven, maar hoefde hij het niet door te sturen naar de raad. Toen de voorzitter van de welstandscommissie hem vroeg om dat wel te doen, is het advies naar de gemeenteraad gegaan. Inmiddels is de commissie gevraagd om een definitief advies op te stellen. 

Opening 19.11.2021 nieuwe cultuurpaleis Amare aan het Spui in Den Haag

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 901b0-amare.jpg

Opening Amare 19.11.2021

Den Haag heeft er lang op moeten wachten, maar nu is het eindelijk zover: cultuurcomplex Amare is vrijdagavond officieel geopend. Vanwege de coronamaatregelen konden niet alle feestelijkheden doorgaan, maar de aankomst van het internationale kunstproject Little Amal en een muzikaal en beeldend verhaal met het gebouw in de hoofdrol op het Spuiplein gingen wel door. Publiek was niet welkom.

Vrijdagavond arriveerde de drieënhalve meter hoge pop van het ‘vluchtelingenmeisje’ Little Amal voor de deur van het nieuwe Haagse muziek- en theatercentrum. Het Syrische meisje heeft al een lange reis achter de rug. Op een voor publiek afgesloten Spuiplein speelde zij de hoofdrol in het muzikale theatersprookje Het meisje en de ooievaar,  het openingsspektakel van Amare. 

Haar aankomst was een van de weinige onderdelen van het openingsweekeinde die niet hoefden te worden geschrapt na nieuwe coronamaatregelen. Was het optreden van Little Amal bedoeld om drommen mensen naar het Spuiplein te lokken, nu waren bezoekers taboe. De beoogde 5000 bezoekers die zich op de openingsavond door het 3500 vierkante meter grote gebouw moesten uitzwermen en talloze voorstellingen te zien zouden krijgen, moesten het nu doen met een tv-uitzending van Omroep West. Die overigens het hele weekend wordt herhaald. 

In de luwte

En zo verdween het feest waar de hele Haagse culturele sector zo reikhalzend naar had uitgekeken na een jaar van stilstand en streams ook nu weer in de luwte. Tienduizenden euro’s waren uitgegeven aan voorbereidingen, honderden mensen uit alle wijken hadden de afgelopen weken gerepeteerd voor een spektakel waar jong en oud, professioneel en amateur, groot en klein en vertegenwoordigers van alle culturen zouden samenkomen. 

Als het aan directeur van Amare Jan Zoet ligt, zijn alle inspanningen van de afgelopen maanden echter niet voor niets geweest. ,,Alles waar we een opdracht voor hebben gegeven en dus geld in hebben gestopt, proberen we alsnog op een later moment te doen”, praatte hij zichzelf eerder deze week moed in. ,,We halen ze van stal als het weer kan en mag.”  

Het kan geen gebouw zijn dat er groot en onaantast­baar uitziet, aldus Jan Zoet, Directeur Amare

Jan Zoet wil van Amare ‘het cultuurgebouw van de 21ste eeuw’ maken. Dat betekent geen ivoren toren voor de elite maar een huis voor alle Hagenaars, of ze nu in Benoordenhout of Molenwijk wonen. ,,Het kan geen gebouw zijn dat er groot en onaantastbaar uitziet”, zegt hij. 

Zeven dagen per week

De deuren van Amare staan zeven dagen per week van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat open. Je kunt er van de ene naar de andere kant door de gangen naar binnen lopen. Wie geluk heeft wordt onderweg getrakteerd op een gratis voorstelling. Nu oogt Amare nog groot en leeg. De bedoeling is dat, zeker wanneer ook het Koninklijk Conservatorium na de kerstvakantie zijn intrek heeft genomen, het er gaat gonzen van de activiteiten. Het Kulturhuset in Stockholm en de Elbphilharmonie in Hamburg dienen als levendige voorbeelden.

Alle grote kranten in Nederland schreven de afgelopen dagen lovend over het cultuurhuis, de architectuur en het belang van het gebouw voor de stad. ‘Een imponerend cultuurpaleis’ en een ‘gebouw om beslist in het hart te sluiten’, noemde Trouw Amare. ‘De zalen zijn prachtige ‘instrumenten, met een uitmuntende akoestiek en elk een eigen karakter’, schreef de Volkskrant die iets zuiniger was met complimenten. NRC repte van ‘een briljant gotisch cultuurpaleis’.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 949ee-amare2b252822529.jpg

50 jaar Haagse hits

Niet alle activiteiten tijdens het openingsweekeinde zijn afgelast. Zo gaan de voorstellingen met vaste zitplaatsen gewoon door. Zaterdagavond staat het programma 50 Jaar Haagse hits op het programma, waarbij bekende lokale artiesten als Goldband, rapper Mula B, zanger Camiel Meiresonne van Son Mieux en chansonnière Tess Merlot in de rijke Haagse hitgeschiedenis duiken. Daarvoor zijn nog kaarten te koop.

lees: Geen uitbundige opening, maar uitgekleed festival voor Amare door nieuwe maatregelen AD 19.11.2021

Lees: Kijk hier de opening van cultuurcomplex Amare terug OmroepWest 19.11.2021

Nog meer:

Lees: Dozen ingepakt, kluisdeurtje mee naar huis en laatste noten in de zaal: conservatorium verhuist naar Amare AD 19.12.2021

Lees: DI-RECT sluit tour af met optreden in cultuurcomplex Amare Den HaagFM 10.12.2021

Lees: Zanger Son Mieux repeteert voor optreden in Amare  OmroepWest 18.11.2021

Lees: Haagse artiesten zingen O, O, Den Haag tijdens ’50 jaar Haagse Hits’ in Amare  OmroepWest 18.11.2021

Lees: Tienduizenden euro’s verdampen voor Amare: ‘Als je die technicus of beveiliger afzegt, dupeer je hem’ AD 17.11.2021

Lees: Aangepaste opening Amare LIVE bte volgen bij  OmroepWest 17.11.2021

Lees: Publiek tot tranen geroerd door bezoek reuzenpop Little Amal  OmroepWest 17.11.2021

Lees: IN BEELD: Metershoge pop Little Amal bezoekt Weimarstraat Den HaagFM 17.11.2021

Lees: Little Amal ontroert en verbindt OmroepWest 17.11.2021

Lees: De reuzepop Little Amal  Video 16.11.2021

Lees: Amare is er voor heel Den Haag: ‘Ik weet niet of het gaat lukken, maar mooi streven toch?’ OmroepWest 16.11.2021

Lees: Rapper Siggi F over samenwerking met Amare: ‘Er is genoeg talent in Laak’ OmroepWest 16.11.2021

Lees: Reuzenpop Amal legde 8000 kilometer te voet af en is nu in Nederland: ‘Ze staat voor schoonheid en kracht’ AD 15.11.2021

Lees: Little Amal is in Den Haag aangekomen: ‘Zo, die is groot!’ OmroepWest 15.11.2021

Lees: Streep door groots openingsweekend van cultuurpaleis Amare: ‘Houden het tegoed’ AD 15.11.2021

Lees: Amare past openingsweekend aan vanwege coronamaatregelen OmroepWest 15.11.2021

Lees: Coronamaatregelen zorgen voor aanpassing openingsweekend Amare Den HaagFM 15.11.2021

Lees: Reuzenpop Little Amal bezoekt Den Haag en opent Amare OmroepWest 04.11.2021

Lees: Residentie Orkest geeft gratis lunchconcerten in nieuwe concertzaal van Amare NU 01.11.2021

LeesNieuwe woontoren bij cultuurpaleis door ruzie zwaar vertraagd: ‘We zitten daar nog jaren in een bouwput’ AD 16.10.2021

Lees: Amare denkt ook aan de vogels en vleermuizen AD 11.10.2021

Lees: In nieuwste theater van Nederland is geen plek voor vleeseter: ‘Plantaardig eten boost imuunsysteem’ AD 05.10.2021

Lees: Michel Behre van Crossing Border: ‘Barack Obama in Amare? Waarom niet’ AD 05.10.2021

Lees: Een geschenk van, en voor Den Haag | Naar Amare  AD 04.20.2021

Lees: Op het dak van Amare komt beveiliger Mohamed Zouaoui helemaal tot rust AD 01.10.2021

Lees: Westlandse crew geeft Amare-directeur een cursusje mediatraining: ‘Je hangt te veel, Jan’ AD 29.09.2021

lees: Turfmarktgarage naast Amare opnieuw ingericht AD 28.09.2021

lees: Welk beeld moet voor de deur van Amare komen? AD 28.09.2021

Lees: Show die Harrie Jekkers voor Amare zou maken zeker twee jaar uitgesteld Den HaagFM 28.09.2021

kijk: Fotoserie: binnenkijken in theatergebouw Amare – indebuurt Den Haag – Video (ad.nl)

Zie meer: SpuiForum – Krankjorum

Lees ook: Hoe zit het nou met dat Spuikwartier in Den Haag? 9 vragen over het nieuwe ‘Cultuurpaleis’

Lees ook: Dossier: Spuiforum 2.0

Zie ook:  Op weg naar de Raadsenquête cultuurcomplex AMARE

Zie ook: Amare op weg naar de nieuwe hangplek voor alle Hagenaars !!

Zie ook: Het nieuwe cultuurpaleis “Amare” aan het Haagse Spui gaat eindelijk open !!!

Zie: En weer gaat het gedonder met het cultuurpaleis Amare gewoon weer verder !! – de nasleep

Zie ook: En het gedonder met het cultuurpaleis Amare gaat gewoon weer verder !!

zie verder ook: Centrum Den Haag één grote groene tuin voor het cultuurgebouw Amare

Zie dan ook: Muziektheater Amare – inrichting nieuwe Spuiplein

Zie ook: Nog meer gedonder met het SpuiForum “Amare” !!

Zie verder: En weer gedonder met het cultuurpaleis Amare !!

Zie ook: Cultuurcomplex Amare vordert gestaag !!! – stand van zaken 22.10.2020

Zie dan ook: Het nieuwe cultuurpaleis Amare aan het Spui in Den Haag is bijna klaar

Zie ook: Het nieuwe cultuurpaleis Amare aan het Spui in Den Haag bijna open

Zie ook: Nog meer gedonder met het SpuiForum !! – debat 06.05.2020 – de nasleep

Zie ook: Nog meer gedonder met het SpuiForum !! – debat 06.05.2020

Zie ook: Nog meer gedonder met het SpuiForum !!

zie ook: Het SpuiForum anno 03.04.2020: “We zijn er bijna maar nog niet helemaal !!” – vervolg

zie ook: Het SpuiForum anno 19.03.2020: “We zijn er bijna maar nog niet helemaal !!”

Zie ook: Ook het gedonder met het SpuiForum gaat vrolijk weer verder en nog verder !!

Zie ook: Ook het gedonder met het SpuiForum gaat vrolijk weer verder !!

Zie ook: En weer gaat het gedonder met het SpuiForum vrolijk verder !! – deel 2

En zie ook: En weer gaat het gedonder met het SpuiForum vrolijk verder !! – deel 1

zie ook: Het nieuwe onderwijs en cultuur complex op het Spuiplein – SvZ 15.09.2018

zie:  De eerste paal voor het nieuwe Onderwijs en Cultuur Complex op het Spuiplein

zie ook nog: Het gedonder met het SpuiForum gaat vrolijk weer verder !!

zie ook nog: Het Spuiforum na het coaltieakkoord 2018 – 2022

zie dan ook:  Het Haagse coalitieakkoord 2018 – 2022

zie ook nog: Crisis en nog meer vertraging nieuwe plannen Haags Spuiforum

en zie ook Vertraging nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 8

zie verder ook: Bouw Haags cultuurpaleis gaat eindelijk beginnen

zie ook: Vertraging nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 7

zie ook: Vertraging nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 6

zie ook: Nieuwe plannen Haags Spuiforum bijna definitief – deel 5

zie ook: Nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 4 definitief

en zie ook: Nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 3

zie verder ook:  Nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 2

zie dan ook: Nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 1

zie verder ook nog:  Haags college dient motie van wantrouwen in tegen Haagse anti-Spuiforum-bewoners

zie verder ook; Haagse SpuiForum terug naar de Tekentafel !!!

zie dan ook nog: De toekomst van het Haagse SpuiForum !!

en zie verder ook: Aftrap bouw SpuiForum

zie ook: De spanningen rondom het SpuiForum namen toe !!! – deel 2

zie ook: De spanningen rondom het SpuiForum namen toe !!!  – deel 1

en zie ook nog evenGedonder bij de Haagse PvdA over het Spuiforum

en dan ook nog: Haagse PvdA is/was verdeeld over Cultuurpaleis Spuiplein

en verder: Motie ‘heroverweging na verkiezingen’ ALV 28 okt 2013

en og verder: Financiele barometer Spuiforum definitief (1)

en meer:  Persbericht financiën Spuiforum 3

zie dan ook nog maar even: Dossier: Spuiforum 2.0

Weer gerommel bij de Gemeente Den Haag ??!! – de nasleep – deel 2

Megafraude op stadhuis

Een frauderende ambtenaar van de gemeente Den Haag moet 1,8 miljoen euro terugbetalen. Hij verstuurde een kleine 60 vervalste facturen namens twaalf verschillende bedrijven.

Zo’n zes jaar lang wist de Haagse ambtenaar R. onbekommerd enorme bedragen weg te sluizen vanuit het stadhuis. Twaalf ‘bedrijven’ gebruikte hij om nepfacturen op te stellen, waarvan er zeven op het adres van zijn buurman gevestigd zouden zijn. Het totaalbedrag van de fraude bedroeg een slordige 1,8 miljoen euro. R. werd op staande voet ontslagen, maar hij vocht dat besluit aan. Tevergeefs. 

Lees ook:

Megafraude stadhuis breidt zich uit als een olievlek: acht verdachten van witwassen en oplichting

De ex-ambtenaar moet later nog voor de strafrechter verschijnen, maar kreeg woensdag – samen met zijn vrouw – al van de civiele rechter te horen dat hij het hele bedrag moet terugbetalen. Zijn vrouw werd niet veroordeeld. De gemeente had te weinig bewijs dat zij betrokken was bij de miljoenenfraude

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is DH%2Bfraude.jpg

Op staande voet ontslagen

R. was in 2010 in dienst gekomen bij de gemeente en werkte er de laatste jaren als controller. De zaak kwam aan het rollen toen een andere ambtenaar het verzoek kreeg om een factuur van 72.500 euro goed te keuren. Omdat het bedrijf niet bekend was op het stadhuis, werd er verder gekeken en werden er vraagtekens gezet bij meer rekeningen van onbekende bedrijven. Uiteindelijk deden bedrijfsrechercheurs onderzoek naar de omvang van de fraude, waardoor duidelijk werd hoelang R. zijn gang had kunnen gaan op het IJspaleis. 

R. is in beroep gegaan tegen het eerdere vonnis van de rechtbank dat hij terecht op staande voet is ontslagen. In de strafzaak die hem nog te wachten staat, zijn zeven medeverdachten aangemerkt. R. wordt verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte, zijn vrouw van witwassen en twee medeverdachten eveneens van witwassen en oplichting. 

Terugblik

De 49-jarige Revelino A. wordt ervan verdacht 1.778.363 euro te hebben verduisterd, schrijft mediapartner Den Haag FM. ‘Dit komt neer op fraude en dat dit onrechtmatig is jegens de gemeente behoeft geen betoog’, stelt de rechtbank in de civiele zaak die de gemeente heeft aangespannen.’Hij heeft het er in zijn hoedanigheid van controller toe geleid, dat de gemeente vele betalingen heeft gedaan op valse facturen waartegenover geen prestaties stonden, en waar dus geen betalingsgrondslag voor bestond’, betoogt de rechtbank. ‘Dat de gemeente hierdoor schade heeft geleden is evident en door de gedaagde op zichzelf ook niet bestreden. De gedaagde is voor deze schade aansprakelijk.’

Wirwar van bv’s

In juli vorig jaar werd bekend dat de gemeente Den Haag de ambtenaar op staande voet heeft ontslagen. De Haagse politiek reageerde geschokt. De man werkte sinds 2010 voor de gemeente, als controller voor de Dienst Stadsbeheer. Volgens de gemeente sluisde hij via een wirwar van bv’s bijna 1,8 miljoen euro weg, naar bedrijven die aan hem te linken waren.In totaal zijn 58 facturen ontdekt waar iets mis mee was. Zo zou hij zijn handtekening hebben gezet onder rekeningen waarvoor geen diensten zijn geleverd.

Beslag op huis, Porsche en contant geld

De gemeente liet daarom al snel beslag leggen op de bezittingen van A. en zijn vrouw. Het ging onder meer om een huis, een Porsche van zo’n 24.000 euro die hij contant afrekende, en 80.000 euro contant geld.

dossier “Fraude in het IJspaleis” AD

Lees: Haagse politiek schrikt van gesjoemel met sportsubsidie: ‘Uiterst zorgwekkend’ AD 19.05.2022

Lees: Hoe Haagse ambtenaren een miljoenensubsidie voor sport naar hun voorkeurspartij probeerden te loodsen AD 15.05.2022

lees: Miljoenenboete voor frauderende ambtenaar van gemeente Den Haag OmroepWest 11.11.2021

Lees: Ontslagen ambtenaar moet gemeente 1,8 miljoen euro betalen na miljoenenfraude Den HaagFM 11.11.2021

Lees: Megafraude op stadhuis: ambtenaar moet gemeente 1,8 miljoen euro terugbetalen AD 10.11.2021

Zie ook: Weer gerommel bij de Gemeente Den Haag ??!! – de nasleep – deel 1

Zie: Weer gerommel bij de Gemeente Den Haag ??!!

zie ook: De kwestie met de Haagse geheimen !!!!

zie ook: En weer gedonder met het cultuurpaleis Amare !!

zie ook: Een einde aan “Vage” bouwprojecten in Den Haag ??!!

zie ook: Den Haag de “Firma List en Bedrog”?

lees: RIS305757 Informatiebericht over integriteitskwestie en strafrechtelijk  onderzoek 07.07.2020

lees: RIS303983 Signalen ambtenaar brief 22.11.2019

Zie: Nog meer gedonder met het SpuiForum “Amare” !! – debat 06.05.2020 – de nasleep – deel 2

zie ook: Nog meer gedonder met het SpuiForum !! – debat 06.05.2020 – de nasleep

Zie dan ook: Nog meer gedonder met het SpuiForum !! – debat 06.05.2020

zie ook nog verder: Nog meer gedonder met het SpuiForum !!

zie ook: Nog meer gedonder met het SpuiForum !! – debat 06.05.2020

zie ook: Nog meer gedonder met het SpuiForum !!

Gedonder met de energie academie in Den Haag !!!! – de nasleep

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is energie%2Bacademie.jpg

Aangifte Fraude

De gemeente gaat aangifte doen van fraude bij de Stichting Energie Academie. Het banenproject werd eerder dit jaar failliet verklaard. Bureau Berenschot deed onderzoek naar de neergang van het Haags banenproject, daarin werd fraude niet uitgesloten. Tegelijkertijd stelt wethouder Arjen Kapteijns (GroenLinks) dat er een akkoord is gesloten met de curator.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is energie%2Bacademie%2B%25282%2529.jpg

Uit onderzoek van bureau Berenschot, in opdracht van de gemeente, bleek dat alles wat mis kon gaan, mis ging en vrijwel alle betrokkenen droegen op de een of andere manier schuld aan de mislukking. GroenLinks-wethouder Bert van Alphen trok naar aanleiding van de uitkomsten van het rapport zijn conclusies en nam ontslag.Volgens de onderzoekers van Berenschot valt niet uit te sluiten dat er sprake is geweest van fraude, maar dat het aan de rechter is om dat te toetsen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is energie%2Bacademie%2B%25283%2529.jpg

Daarom gaat de gemeente deze week aangifte doen bij de politie. ‘Voor het college staat centraal dat een juiste besteding en verantwoording van publieke middelen een vereiste is’, schrijft wethouder Kapteijns in een brief aan de gemeenteraad. ‘Waar signalen/informatie van fraude zijn, moet aangifte worden gedaan. Berenschot spreekt in haar rapport over signalen van mogelijke fraude. Daarom zal het college deze week aangifte doen, zodat hier door de Rijksrecherche onderzoek naar kan worden gedaan.’

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 37069-energieacademie2b252832529.jpg

Facturen

Het faillisement van de EnergieAcademie houdt de gemoederen in Den Haag al een tijdje bezig. Uit onafhankelijk onderzoek van Bureau Berenschot blijkt dat er veel dingen mis zijn gegaan bij het project dat honderden jongeren en kansarme volwassenen aan werk had moeten helpen. Ook vanuit de kant van de gemeente zijn fouten gemaakt. Wethouder Bert van Alphen trad daarom na het verschijnen van het rapport af.  

Maar uit het onderzoeksrapport bleek dat ook andere partijen en betrokkenen er een potje van hebben gemaakt. Zo is nog steeds onduidelijk waar veel subsidiegeld aan is besteed. Ook blijken er facturen te zijn ingediend voor werk dat niet is verricht. Het college laat weten dat een ‘juiste besteding en verantwoording van publieke middelen, ook als er dingen niet goed gegaan zijn, een vereiste is’. Waar signalen of informatie van fraude zijn, moet aangifte worden gedaan, vindt het gemeentebestuur. 

Lees: Den Haag – Gemeente sluit akkoord met curator Stichting Energie Academie  DH 070 09.11.2021

Lees: Gemeente gaat aangifte doen van fraude bij Energieacademie Den HaagFM 09.11.2021

Lees: Aangifte van fraude bij mislukt Haags banenproject Energieacademie OmroepWest 09.11.2021

Lees: Den Haag doet aangifte tegen betrokkenen failliete banenproject vanwege ‘signalen van fraude’ AD 09.11.2021

zie meer: energie academie den haag – Bing

Zie ook: Wethouder Van Alphen (GL) stapt op vanwege gedonder met de Energie-academie in Den Haag !!!!

Zie ook: Gedonder met de energie academie in Den Haag !!!!