Categorie archief: Pep

Informatiebijeenkomst 20 september 2018 Diversiteit in de Haagse samenleving

Diversiteit in de Haagse samenleving

Let op! Deze PEP Talk is niet bij PEP, maar in theater De Vaillant.

Wat moeten Haagse organisaties doen om beter met diversiteit om te gaan?

PEP Den Haag organiseert op donderdag 20 september 2018 van 19:00-21:30 in Theater De Vaillant een PEP Talk over diversiteit en verscheidenheid in de Haagse samenleving. Tijdens deze bijeenkomst delen prominente sprekers vanuit hun eigen ervaringen en expertise hun visie hierop.

De verscheidenheid van inwoners neemt toe, migranten komen uit steeds meer verschillende landen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vindt dat inwoners, overheden en organisaties hier beter mee moeten leren omgaan.

De WRR heeft onderzoek gedaan naar diversiteit en het rapport ‘De nieuwe verscheidenheid – Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland’ uitgebracht.

Hierin is gekeken hoe groot de diversiteit naar herkomst is in Nederland en wat het verband is tussen diversiteit naar herkomst en sociale cohesie. Roel Jennissen, onderzoeker bij WRR gaat in op zijn onderzoek naar diversiteit.

Bleri Lleshi, filosoof en schrijver uit België deelt zijn visie over diversiteit. Baukje Prins (filosoof, onderzoeker, docent en publicist gespecialiseerd in vraagstukken van diversiteit) en Abderrahim Kajouane van PEP Den Haag delen hun inzichten uit de Haagse praktijk. Tim ’S Jongers, coördinator Kenniscentrum van PEP Den Haag zal als dagvoorzitter optreden.

Iedere spreker is 20 minuten aan het woord en gaat daarna tien minuten in gesprek met de zaal.

Programma
18:30 – 19:00     Inloop
19:00 – 19:30     Roel Jennissen (WRR)
19:30 – 20:00     Bleri Lleshi
20:00 – 20:30    Pauze met muzikaal intermezzo
20:30 – 21:00     Baukje Prins
21:00 – 21:30     Abderrahim Kajouane
21:30 – 22:30     Borrel met hapjes en napraten
22:30                     Einde

Meld u nu aan
Bent u erbij? Verzeker uzelf van een plaats door een mail te sturen naar PEP adviseur Wai-Kin Chung, wk.chung@pepdenhaag.nl o.v.v. ‘PEP Talk diversiteit’ met daarin uw contactgegevens.

ADRES

Hobbemastraat 120
2526JS Den Haag

CONTACT

070-4452800

info@devaillant.nl

De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland

WRR 29.05.2018 De afgelopen decennia is de verscheidenheid naar herkomst onder de Nederlandse bevolking sterk toegenomen. Waar voorheen grote groepen migranten uit een klein aantal landen kwamen, komen er tegenwoordig kleine groepen uit een groot aantal landen. Slechts een minderheid van de inwoners met een migratieachtergrond behoort nog tot de klassieke groepen.

De nieuwe verscheidenheid

Samenvatting De nieuwe verscheidenheid

Bijlage 4.1 Diversiteit naar herkomst in alle Nederlandse gemeenten

Infographic+WRR+Migratiediversiteit_FINALE

Toename verscheidenheid

Deze verkenning brengt de grote verscheidenheid naar herkomst in kaart en laat zien dat er grote verschillen bestaan tussen en binnen gemeenten. Die grote verscheidenheid naar herkomst is een blijvend fenomeen, dat leidt tot nieuwe maatschappelijke uitdagingen, vooral op het gebied van sociale cohesie. In buurten met veel verscheidenheid is het samenleven van inwoners ingewikkelder. Inwoners oordelen minder positief over de verhoudingen in hun buurt en voelen zich er minder thuis. Dat geldt ook voor personen met een migratieachtergrond.

Maatschappelijke uitdagingen

Het is van belang de realiteit van de nieuwe verscheidenheid onder ogen te zien. Inwoners, overheden, publieke en private organisaties dienen toegerust te zijn voor het omgaan met de sterk toegenomen verscheidenheid onder de Nederlandse bevolking. In deze verkenning worden hiervoor enkele beleidsrichtingen geschetst.

Dit is Nederland.

Migratie speelt de afgelopen 50 jaar een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving.

Steeds meer inwoners van Nederland hebben een migratieachtergrond.

Hoe ziet die groep Nederlanders met een migratie-achtergrond er nu uit?

Wie met een oude blik kijkt, ziet alleen een paar grote groepen.

Maar in werkelijkheid is de verscheidenheid veel groter.

De diversiteit naar herkomstlanden in Nederland neemt toe.

Hoe komt dat?

Vroeger kwam er een grote groep migranten uit een klein aantal landen. De laatste jaren komen er kleine groepen migranten uit een groot aantal landen.

En deze trend zet zich waarschijnlijk door.

Diversiteit drukken we uit met de Herfindahl-Hirschman-Index, kortweg HHI.

Die geeft aan hoe groot de kans is dat twee willekeurige personen uit een gebied tot verschillende herkomstgroepen behoren.

Een lage HHI duidt dus op weinig diversiteit, een hoge HHI op veel diversiteit.

We zien grote verschillen in diversiteit tussen gemeenten.

En we zien ook grote verschillen binnen gemeenten.

Zo kent Den Haag sterke verschillen in diversiteit per wijk.

Wat is nu het effect van diversiteit op sociale cohesie en economische groei?

Sociale cohesie is een ruim begrip.

We onderzochten 3 aspecten van dat begrip met elk verschillende variabelen: sociaal kapitaal, verliesgevoelens en sociale veiligheid.

Uit onderzoek door Nederlandse collega’s blijkt dat diversiteit niet negatief samenhangt met algemeen vertrouwen en met vrijwilligerswerk, een vorm van burgerparticipatie.

Ook blijkt dat veel mensen met een Nederlandse achtergrond verlies van zeggenschap, cultuur en identiteit ervaren door immigratie

In ons eigen onderzoek vonden we significante en relevante verbanden met diversiteit.

Zo hangt een hogere diversiteit negatief samen met buurtcohesie, als element van buurtverhoudingen.

En hangt het ook negatief samen met verliesgevoelens van thuis

De relatie tussen diversiteit en sociale veiligheid is een bijzondere.

Enerzijds hangt een hogere diversiteit samen met een grotere kans op delinquentie

Maar bij een bepaald niveau treedt een plafond-effect op: de diversiteit neemt toe, maar de kans op delinquentie niet.

Anderzijds blijft het onveiligheidsgevoel bij een hogere diversiteit stijgen.

Het verband tussen diversiteit en economische groei is niet eenduidig.

Uit de literatuur leiden we af:

Enerzijds kan diversiteit creativiteit en innovatie stimuleren.

Anderzijds kan het tot communicatieproblemen leiden.

Als we kijken naar Nederland als geheel is er op regionaal niveau geen significant verband tussen toenemende diversiteit naar herkomst en economische groei.

Dat ligt echter anders als we ons beperken tot de regioÕs in West-Nederland. Daar vinden we een significant negatief verband tussen toenemende diversiteit en economische groei.

We concluderen kortom 3 dingen.

  1. De nieuwe verscheidenheid naar herkomst heeft een structureel karakter.
  2. De nieuwe verscheidenheid naar herkomst verschilt tussen en binnen gemeenten.
  3. In buurten met veel verscheidenheid is het samenleven ingewikkelder.

Wat kunnen overheden nu doen in reactie op de toegenomen diversiteit?

  1. Beter zicht krijgen op diversiteit naar herkomst
  2. Instellingen beter toerusten op diversiteit
  3. Zorgen voor een eerlijke behandeling van alle groepen
  4. Alle burgers wegwijs maken
  5. Verbinding tussen bewoners bevorderen

En

  1. De sociaaleconomische positie van burgers verbeteren

Voor meer informatie

Raadpleeg de website

In beeld staat de URL: http://www.wrr.nl

Zie ook

Drukbezochte informatiebijeenkomst over diversiteit in de Haagse samenleving

Den HaagFM 21.09.2018 De organisatie PEP Den Haag organiseerde donderdag in Theater De Vaillant een bijeenkomst over diversiteit en verscheidenheid in de Haagse samenleving. Tijdens deze PEP Talk deelden verschillende sprekers vanuit hun eigen ervaringen en expertise hun visie hierop.

De diversiteit in Den Haag neemt nog steeds toe. Migranten komen uit steeds meer verschillende landen naar onze stad. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vindt dat inwoners, overheden en organisaties hier beter mee moeten leren omgaan. “Die grote verscheidenheid naar herkomst is een blijvend fenomeen, dat leidt tot nieuwe maatschappelijke uitdagingen, vooral op het gebied van sociale cohesie”, schrijft de WRR in een rapport. “In buurten met veel verscheidenheid is het samenleven van inwoners ingewikkelder. Inwoners oordelen minder positief over de verhoudingen in hun buurt en voelen zich er minder thuis. Dat geldt ook voor personen met een migratieachtergrond.”

Tijdens de bijeenkomst in De Vaillant lichtte onderzoeker Roel Jennissen van de WRR het onderzoek toe. Ander sprekers waren onder meer de Belgische filosoof Bleri Lleshi en en Abderrahim Kajouane van PEP Den Haag. Baukje Prins (filosoof, onderzoeker, docent en publicist) sprak ook. Zij schreef eerder het boek ‘Voorbij de onschuld: Het debat over integratie in Nederland’.

Gerelateerd

Moeten Haagse organisaties zich aanpassen aan diversiteit in samenleving? 19 september 2018

Informatiebijeenkomst voor Haagse organisaties over diversiteit in de Haagse samenleving 7 september 2018

OPEN TENTOONSTELLING MIGRATIE DEN HAAG

Informatiebijeenkomst 20 september 2018 voor Haagse organisaties over diversiteit in de Haagse samenleving

Den HaagFM 07.09.2018 De organisatie PEP Den Haag organiseert op donderdag 20 september in Theater De Vaillant een bijeenkomst over diversiteit en verscheidenheid in de Haagse samenleving.

Tijdens deze PEP Talk delen verschillende sprekers vanuit hun eigen ervaringen en expertise hun visie hierop.

De diversiteit in Den Haag neemt nog steeds toe. Migranten komen uit steeds meer verschillende landen naar onze stad. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vindt dat inwoners, overheden en organisaties hier beter mee moeten leren omgaan. “Die grote verscheidenheid naar herkomst is een blijvend fenomeen, dat leidt tot nieuwe maatschappelijke uitdagingen, vooral op het gebied van sociale cohesie”, schrijft de WRR in een rapport. “In buurten met veel verscheidenheid is het samenleven van inwoners ingewikkelder.

Inwoners oordelen minder positief over de verhoudingen in hun buurt en voelen zich er minder thuis. Dat geldt ook voor personen met een migratieachtergrond.”

Tijdens de bijeenkomst in De Vaillant licht onderzoeker Roel Jennissen van de WRR het onderzoek toe. Ander sprekers zijn onder meer de Belgische filosoof Bleri Lleshi en en Abderrahim Kajouane van PEP Den Haag. Baukje Prins (filosoof, onderzoeker, docent en publicist) zal ook spreken.

Zij schreef eerder het boek ‘Voorbij de onschuld: Het debat over integratie in Nederland’. Iedere spreker is twintig minuten aan het woord en gaat daarna tien minuten in gesprek met de zaal.

Aanmelden
De gratis toegankelijke PEP Talk op donderdag 20 september in De Vaillant start om 18.30 uur en duurt tot 22.30 uur. Den Haag TV maakt een videoverslag van de avond. Wil je erbij zijn? Mail dan naar wk.chung@pepdenhaag.nl o.v.v. ‘PEP Talk Diversiteit’ en je contactgegevens.…lees meer

Gerelateerd

Haagse organisaties verder als PEP 26 september 2012

Kennismakingsbijeenkomst burgemeester Krikke en Haagse christenen in Grote Kerk 11 juni 2017

De Goede Zaak: “December is een hele goede maand om mensen aan te spreken op hun vrijgevigheid en goede inborst” 13 november 2016