Categorie archief: wijkraden

Wijkraden Nieuwe Stijl ????

Waarom gaat er niet gewoon meer ingezet worden op het instellen van Wijkraden ??

Grace TanamaPvdA 2e kamer vindt dat wijkbewoners te vaak tegenstand ervaren als zij gezamenlijk iets tot stand willen brengen. Zij wil daarom experimenteren met buurtrechten, zodat bewoners zelf aan de slag kunnen met grotere projecten zoals het beheer van een zwembad, de aankoop van een gebouw, de vorming van zorgcorporaties of energiecollectieven.

Volgens Martijn Balster PvdA Den Haag – Ook zouden mensen deels kunnen bepalen waaraan het gemeentelijk budget voor veiligheid in hun omgeving wordt besteed. “Bewoners weten vaak het beste hoe zij hun eigen buurt leefbaar, veilig en mooi kunnen houden”, aldus Tanamal. Ze zouden daarvoor een buurtplan moeten maken. Volgens haar is er nu veel onduidelijkheid en doet elke gemeente het weer anders.

‘Het is goed dat we van links tot rechts inzien dat een sterke overheid hier van belang is om samen met bewoners buurten op orde te houden. De PvdA pleit er voor dat bewoners nog meer en beter bij de prioriteiten in hun buurt betrokken worden en het melden nog eenvoudiger gemaakt worden.’

‘Dat bewoners zich eigenaar voelen van die leefbaarheid en dus ook zoveel mogelijk mee kunnen denken over de inzet, mee doen in de uitvoering en zich medeverantwoordelijk voelen. Dat is nog niet bereikt.’

In Escamp is een pilot succesvol gestart met de Buurt Bestuurt. De PvdA is van mening dat dit uitbreiding in andere stadsdelen verdient, waarbij in elk stadsdeel, bij voorkeur in elke buurt, overleggen plaats vinden met bewoners over de belangrijkste leefbaarheidsprioriteiten. Deze moeten ook kenbaar gemaakt worden en de resultaten teruggekoppeld worden.

zie ook: Wijkraden en verder | Jan de Wandelaar in het Den Haag …

zie ook: Meer zeggenschap voor Buurtbewoners | Jan de Wandelaar …

De gemeente Rotterdam gaat in de volgende raadsperiode (2018-2022) experimenteren met het door loting aanwijzen van leden van twee van de veertien wijkraden in de Maasstad.

ROTTERDAM EXPERIMENTEERT MET LOTING IN WIJKRADEN

BB 27.02.2017 De gemeente Rotterdam gaat in de volgende raadsperiode (2018-2022) experimenteren met het door loting aanwijzen van leden van twee van de veertien wijkraden in de Maasstad.

Betrokkenheid
Door die proef hoopt de gemeente ervaring op te doen met een grotere betrokkenheid van burgers bij besluiten over hun stadswijken. Het experiment moet de échte, niet-gebonden Rotterdammer weer een stem geven, is de gedachte. De gemeenteraad nam donderdag op voorspraak van D66, Leefbaar Rotterdam (LR), SP en ChristenUnie/SGP een motie aan over een dergelijke proef.

16-jarigen 

In het kader van de bestuurlijke vernieuwing nam de Rotterdamse raad ook een motie aan om in de wijkraden en gebiedscommissies zestien- en zeventienjarigen stemrecht te geven. Een motie daarover van GroenLinks en D66 werd eveneens aangenomen. Wethouder Joost Eerdmans (LR) waarschuwde wel voor de verwarring die kan ontstaan omdat het gewone stemrecht geldt voor iedereen van achttien jaar en ouder. De voorstellen voor lotingen en stemrecht voor jeugdigen moeten nader worden uitgewerkt.

Anders doen

De initiatiefnemers gaan ervan uit dat in twee stadswijken de wijkraden door middel van loting worden samengesteld. Iedereen die in de wijk staat ingeschreven, komt in aanmerking om daarin zitting te nemen.

‘Het is interessant om te kijken of we het in sommige stadsdelen eens anders kunnen doen’, zo omarmde wethouder Eerdmans de motie. Hij heeft de wijken Centrum en Delfshaven op het oog voor de proef.

Onderdeel van de politiek

Het voorstel is een initiatief van het raadslid Gerda Eeuwijk (D66). Zij meent dat Rotterdammers zelf het beste weten wat goed is voor hun wijk. ,,Gelote wijkraden maken de burger weer onderdeel van de politiek. Het zijn niet meer de politieke partijen die bepalen”, aldus Eeuwijk. In een rapport over het bestuursmodel in Rotterdam werd geconstateerd dat de betrokkenheid van burgers bij de wijkraden te wensen overlaat.

Niet alle partijen zijn te spreken over die loting. Zo vroeg het CDA zich af wat er gebeurt als wijkraden niet blijken te functioneren. VVD’er Jan-Willem Verheij was afwijzend: ‘De Rotterdammer weet niet meer waar hij aan toe is.’ (ANP)

GERELATEERDE ARTIKELEN;

GEMEENTEN MAKEN HET BEWONERSBEDRIJVEN MOEILIJK

BB 15.09.2015 Bewonersbedrijven kunnen de buurt een flinke impuls geven. Maar in de praktijk worden ze vaak tegengewerkt door starre regelgeving van onwillige gemeenten, zo blijkt uit het onderzoek Kennisontwikkeling Experiment Bewonersbedrijven van de TU Delft.

Fikse impuls

Bewonersbedrijven zijn kleine ondernemingen, gerund door en voor buurtbewoners. Zij kunnen de buurt een fikse impuls geven. Met boodschappentaxi’s, plantsoenbeheer- en zwerfvuilploegen, verhuur van ruimtes in leegstaande buurtgebouwen, goedkope catering en advies weten ze vaak een niche aan te boren die zowel markt als gemeente laten liggen. Dat levert buurtbewoners niet alleen voordelige diensten op, maar ook meer leefbaarheid en onderlinge contacten.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Samen met bewoners de buurten op orde

PvdA  10 september 2015Martijn Balster – De PvdA is tevreden over de inzet van de handhavers en de ambitie van het college zich in te zetten voor een schone en veilige stad. Want een stad die irritatie oproept, nodigt uit voor ongewenst gedrag, langs elkaar heen leven en rotzooi trappen. Het is goed dat we van links tot rechts inzien dat een sterke overheid hier van belang is om samen met bewoners buurten op orde te houden. De PvdA pleit er voor dat bewoners nog meer en beter bij de prioriteiten in hun buurt betrokken worden en het melden nog eenvoudiger gemaakt worden.lees verder »

‘Meer invloed in eigen wijk’

Telegraaf 14.09.2015 Het initiatief van de PvdA om mensen meer invloed te geven in hun eigen wijk, krijgt weinig bijval in de Tweede Kamer. Op zich vinden alle partijen het goed dat burgers meer ruimte en ondersteuning krijgen voor buurtinitiatieven. Maar ze denken dat het plan van PvdA-Tweede Kamerlid Grace Tanamal juist leidt tot meer gedoe en bureaucratie voor bewoners.

Tanamal vindt dat wijkbewoners te vaak tegenstand ervaren als zij gezamenlijk iets tot stand willen brengen. Zij wil daarom experimenteren met buurtrechten, zodat bewoners zelf aan de slag kunnen met grotere projecten zoals het beheer van een zwembad, de aankoop van een gebouw, de vorming van zorgcorporaties of energiecollectieven.

Ook zouden mensen deels kunnen bepalen waaraan het gemeentelijk budget voor veiligheid in hun omgeving wordt besteed. “Bewoners weten vaak het beste hoe zij hun eigen buurt leefbaar, veilig en mooi kunnen houden”, aldus Tanamal. Ze zouden daarvoor een buurtplan moeten maken. Volgens haar is er nu veel onduidelijkheid en doet elke gemeente het weer anders.

De andere partijen in de Kamer waarderen het dat er veel burgerinitiatieven zijn, maar vinden dat dit van onderop en op lokaal niveau moet worden georganiseerd en aangejaagd. Maar ze willen er geen verplichting bij, want sommige mensen kunnen niet meedoen met hun buurt of hebben er geen tijd voor.

Ze riepen maandag in een debat over de kwestie minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) op meer werk te maken van ruimte voor lokale projecten. De minister komt nog dit jaar met een standpunt over buurtrechten. Tanamal gaf aan dat ze haar nota eventueel nog wat meer wil nuanceren.

Geef mensen meer zeggenschap over hun eigen buurt

PvdA  14 september 2015 – door Grace TanamalVandaag spreken we in de Tweede Kamer over mijn voorstel om te gaan experimenteren met buurtrechten. Deze rechten geven mensen meer zeggenschap over hun eigen buurt. Buurtbewoners weten vaak als geen ander hoe zij hun eigen buurt leefbaar, veilig en mooi kunnen houden. Bijvoorbeeld over hoe de groenvoorziening, de veiligheid of het tegengaan van vervuiling het beste aangepakt kan worden. Door het hele land zie ik genoeg goede ideeën en initiatieven, maar nog te vaak lopen die vast in onnodige bureaucratie. Doodzonde. Daar bieden de buurtrechten een oplossing lees verder »  Wonen Wijken

Verder: 

[PDF]Rapport Dorps- en wijkraden in Nederland – Rijksoverheid.nl

Vergaderschema kern- en wijkraden 2013 – PvdA Terneuzen

Vergaderschema kern- en wijkraden 2013 – PvdA … – Yumpu

Grietenij | Wijkraad Havendiep – Wijkraden Lelystad

Nieuws – Wijk Molenhoek

[PDF]Verslag Wijkraad Pathmos vergadering 13 januari 2010.pdf

[PDF]klik hier voor verslag mei – Dorpsraad Nieuw-Vennep

Wijkraden | Gemeente Utrecht

Wijkraad – Wikipedia

Verordening op de wijkraden – Haarlem – decentrale overheid

Wijkraden en andere partners in Zuid-West … – Haarlem

Wijkraden – Enschede, stad van nu – Gemeente Enschede

[PDF]Rapport Dorps- en wijkraden in Nederland – Rijksoverheid.nl

Gemeente Zundert / Inwoner / Dorps- en wijkraden

Wijkraden | Over de gemeente | Gemeente Brummen

Wijkraden – Duiven – Gemeente Duiven

Gemeente Apeldoorn / Dorps- en wijkraden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende