Maandelijks archief: maart 2009

De Nieuwe Hoeden en Pettenwijken in Den Haag

De afgelopen jaren is er flink gebouwd in Den Haag. Ook is men nu druk bezig met het uitrollen van de Structuurvisie Den Haag 2020. Uitgangspunt is dat de koopkrachtige Middengroep in Den Haag moet blijven. En ook moet de  Haagse economie verder omhoog door het aantrekken van hogere inkomens. Wel werd het landelijk beleid als norm aangehouden. Namelijk dat  30 %  van de nieuwbouw bestemd is voor sociale  huurwoningen.  

Vroeger had je in de stad Den Haag de ‘Hoeden en Pettenwijken’.  De Laan van Meerdervoort was ooit de stadscheiding tussen het ‘Zand’ en het ‘Veen’ ofwel arm en rijk. Het uiteindelijke verschil was ooit VVD versus PvdA.    

Nu doen dergelijke ontwikkelingen zich ook voor binnen de Haagse wijken.  Er ontstond een tweedeling in de Vinexwijken waar koopwoningen en huurwoningen geclusterd worden gebouwd.

Media

Media

En de VVD vindt dat  daar nu net die  schoen wringt. Vandaar dat zij hier nu op terugkomen.  Zij hebben hier een mooie nota over uitgebracht met de titel Vorstelijk wonen in de Hofstad.   Spreiding is nu hun Toverwoord. Lees eens de reactie van de RPD nav een eerder onderzoek van de Universiteit  Utrecht over Spreiding.

Merkwaardig genoeg waren de PvdA en de VVD indertijd gezamenlijk voor spreiding van de Hagenaar. Behalve dan ex-wethouder PvdA Adri Duivesteijn.  Vandaar dus deze reactie van de Haagse  PvdA

Er wordt nogal eens gesuggereerd dat dit probleem zich slechts voordoet in de zogenaamde Vinex-locaties. Helaas blijkt dat dergelijke spanningsvelden tussen bewoners van huur- en koopwoningen ook ontstaan na de sloop  en nieuwbouw  van de ‘oude’ wijken. Overigens zijn er helaas ook nogal wat ‘Problemen’ uit die sloopwijken verplaatst naar o.a. de Vinexlocaties.

De spanningen in de wijken ontstaan niet zozeer vanwege het verschil met het  Inkomen  maar zijn eerder terug te brengen tot de  verschillen  in levensstijl (ASO ofwel Tokkie).

Deze kunnen tot Tweedeling leiden waarbij ook de Leefbaarheid onder druk komt te staan. 

 

Tokkie-container

Tokkie-container

En dan hebben we het niet gehad over de Haagse VVD met hun Tokkie-woningen en het Scheefwonen  en de  Visie van de Haagse CDA hierover.

Ook uit verschillende locale onderzoeken blijkt zo het een en ander. Als voorbeeld een citaat uit een onderzoek dat onlangs in Spoorwijk(Laak) werd uitgevoerd;

>>De Nieuwe Spoorwijk stond vooral bekend als achterstandswijk. Een wijk waar vooral arme mensen in kleine arbeiderswoningen woonden. Om dit imago op te krikken is besloten voor een wijkontwikkeling, waardoor het imago verbeterd kan worden en de Spoorwijk een veilige, schone en gezellige buurt wordt om in te wonen. De afgelopen jaren zijn zeer veel nieuwbouwwoningen gebouwd. In deze nieuwe woningen wonen bewoners die al in de Spoorwijk woonden, maar ook bewoners die vanuit andere wijken in de Spoorwijk zijn komen wonen. De achterliggende organisatie van de wijkontwikkeling wilde vooral de problemen van vroeger doen verdwijnen, zoals problemen met jongeren, door een nieuwe wijk te ontwikkelen. Helaas is de fout gemaakt dat niet alleen nieuwe mooie huizen ervoor zorgen dat problemen wegvagen: de bewoners die in de Spoorwijk bleven, namen hun problemen mee naar hun nieuwe huis. Nieuwe en oude bewoners kwamen naast elkaar te wonen wat problemen met zich meebracht. Vele doelen zijn (nog) niet behaald, waar op dit moment wel veel aan gewerkt wordt. De veiligheid wordt getracht te verbeteren door de aanstelling van een leefbaarheidcoördinator, de sociale cohesie wordt verbeterd door de bewonersorganisatie en het oprichten van straatgroepen en het schoon houden van de wijk wordt geregeld met het project ‘De Gulden Klinker’. Geconcludeerd kan worden dat op dit moment de Spoorwijk geen top is, maar wel op weg is om een top te worden door middel van alle projecten die georganiseerd worden om de buurt echt een gezellige, schone en veilige buurt te maken. <<

 

Het meer recente  Onderzoek van de Universiteit Utrecht  laat duidelijk zien dat men met de Herstructurering   in veel  gevallen niet slechts ‘Met stenen de Wijk bouwt’ 

Een nieuw alternatief om geen overlast te hebben van buren en mogelijk bedoeld als de Scheiding tussen de Nieuwe  Armen en Rijken  is de Gated Community  !! 

 

 

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Daarnaast kunnen de ASO- en Tokkie-wijken ook voorzien worden van een afscheidingsmuur   zoals de plannen in Rio de Janeiro.

En anders het Rotterdamse voorbeeld ……..  ??????

Tokkie-toets huurders Tokkie-toets huurders

 

Telegraaf 02.04.09  Rotterdam wil ascociale huurders weren uit probleemwijken door ze voortaan eerst te screenen op goed gedrag. • 96 reacties Echter ook hier voelt de VVD (Rotterdam) niets voor het  ’spreidingsbeleid’.

Met het bouwbeleid zijn er kennelijk nog wat ‘Valkuilen’ over het hoofd gezien.   De kwaliteit van de bewoners dient meer aandacht te krijgen. Aandachtpunten uit de verschillende onderzoeken zouden gebundeld kunnen worden om hier iets uit te leren.  Want  anders blijft het bouwen van nieuwe woningen ‘Oude Wijn in nieuwe Zakken’.  

En elders het omgekeerde:

PvdA tegen ’elitewijk’

Telegraaf 13.08.2013  De afgesloten ’elitewijk’ Ringvaartstaete mag er niet komen als het aan de PvdA in Capelle aan den IJssel ligt.

Ommuurde villawijk: wie wil hier nou wonen?

De villawijk is met hoge hekken en grachten afgesloten. Foto: Rotterdamse Ontwikkelings Maatschappij
RTL 13.08.2013 Een groep welgestelde mensen wil in Nieuwerkerk aan den IJssel een omheinde villawijk ontwikkelen. Met hoge hekken en grachten is de ‘gated community’ afgesloten voor alle onbevoegden. De kritiek is groot. Lees verder

Campagne gemeenteraadsverkiezingen 2010 losgebarsten

Hoewel de gemeenteraadsverkiezingen pas op 3 maart 2010 plaats vinden, is duidelijk te merken dat de campagne reeds begonnen is. 

Peilingen

Peilingen

Qua media-aandacht is de PVV tot nu toe nog steeds de grootste trekker. In de Peilingen van Synovate stond de PVV op  29 zetels.  

Weglopers

Weglopers

En na het weglopen uit het 2e kamer debat, over de aanpak van de economische crisis,  zelfs al  32 zetels.

PVV 32 zetels

PVV 32 zetels

 We lusten jullie  rauw en we hebben er zin an !!!! 

Van TON zijn er van de 24 slechts nog 2 overgebleven. Van deze zetels gaat zo’n 44 % van de TONstemmer gaat naar de PVV.   Grafiek

Grafiek

Hadden we in 2002 te maken met het PIM-effect, dan is het NU de beurt aan het PVV-effect .  De partij heeft aangekondigd ook in Den Haag actief te willen zijn. Dit tot groot ongenoegen van o.a. de Haagse VVD.
We leven in een tijd dat er nog steeds die kloof is tussen de burger en politiek.  Men ervaart de Haagse politiek nogal eens als een Kweekvijver om de persoonlijke loopbaan verder uit te rollen. Om verschillende redenen zijn veel stemmers het vertrouwen kwijt en vaak ook in het gemeentelijk Apparatsjik.
  
Ook het Dualisme  is volledig mislukt zo blijkt dit uit een recentelijk gehouden enquête. En ook de rol van de burger bleef helaas nogal onderbelicht.  De Raadsleden zouden meer de wijken in gaan.  Zijn onze Haagse Raadsleden Waakhonden of Schoothonden ???  Een vraag die ooit werd gesteld ergens in 2006.   

Het lijkt wel of er niet veel is veranderd. Werd dus die afstand Burger-Politiek kleiner???? 

Stemgedrag vlg. Maurice de Hond

Stemgedrag vlg. Maurice de Hond

Helaas is dit een der redenen dat de populistische Leefbaren nieuwe stijl middels Wilders flink stemmers gaan trekken. Wat gaat men in Den Haag hier aan doen ??? Hoe denkt men dit Tij te keren ???  

Prognose Haagse gemeenteraad 2010
Prognose Haagse gemeenteraad 2010

Het gaat uiteindelijk om de  Stemmen uit de wijk. Dit roept weer herinneringen op uit 2006 met het Politiek Wijkdebat Stemmen vanuit Spoorwijk

Om te laten horen dat het ook anders kan, dagen we ALLE partijen uit om op deze site het debat aan te gaan.  De aftrap is alvast het concept (bewerkte kopie van) verkiezingsprogramma  van de PVV afdeling Den Haag.

Geef dit aan met het vermelden van DEBAT en de aanzet/opening  tot het debat. Uiteraard mag dit een stelling zijn  !!!   Begin jouw debat->  politiekspoorwijk@benik.nl 

Start dus je eigen debat over een actueel onderwerp.  

 

Ondertussen gaan de discussies elders gewoon verder;

FOTO KOEN SUYK/ANP 

‘PVV in 2010 17 zetels’

ROTTERDAM – AD 05.04.09  De PVV kan bij de raadsverkiezingen volgend jaar in Rotterdam net zo’n grote verkiezingswinst…  

 

Den Haag Te Kijk:  Haagse verkiezingen  04.04.09  

PVV is rechts en dwars in Tweede Kamer  

 

Volkskrant  04.04.09  Dat de Partij van de Vrijheid (PVV) voornamelijk rechts en dwars is en geen resultaat boekt als wetgever, blijkt méér te zijn dan een mening, blijkt uit een cijfermatige analyse.  dossier Geert Wilders

achterban PVV Wilders

achterban PVV Wilders

Sympathisanten van Geert Wilders manifesteren zich bij de presentatie van de Kamerkandidaten in november 2006. GERARD TILL/ HOLLANDSE HOOGTE

Wilders-kiezer is ’n blijvertje

ZOETERMEER – AD 29.03.09   De Wilders-stemmer is een man met een mavo-diploma. Hij is lid van de TROS, maar kijkt ook graag naar RTL 4 of SBS 6. Hij is al wat…

LEES MEER REACTIES: 22 

 Taboe om Wilders te stemmen verdwijnt   

Wilderiaans
Wilderiaans

 ROTTERDAM – AD 29.03.09   Het taboe om op Geert Wilders te stemmen is aan het verdwijnen. De komende jaren zullen meer…

LEES MEER REACTIES: 159  

wat doet een PVV in Den Haag? 

Zure reacties vanuit de Groep   

4.837 kiezers belazerd

Waarom kiest Wilders voor Den Haag? 

Uitgelekt: concept verkiezingspamflet PVV Den Haag!   

Kan het nog Wilder in Den Haag ??

Terwijl Nederland wakker begint te worden,  ontwaakt men ook in Den Haag uit de winterslaap.

 

De stad Den Haag Verwilderd zo blijkt uit de Haagse media.  Wel is er alvast gestart met de  inhaalslag in de Groen sector bij de  afdeling bomen.

 

Vanwege de naderende economische  Crisis belooft er nogal wat te gaan gebeuren daar in Den Haag.  

 

De Grondwet is mijn herder, niets zal mij overkomen!!

De Grondwet is mijn herder, niets zal mij overkomen!!

En ook heeft de PVV bij monde van  Geert Wilders aangekondigd deel te willen nemen aan de verkiezingenstrijd in Den Haag.

  

Tijdens het GL-congres afgelopen zaterdag noemde GroenLinksleider  Femke Halsema  Geert Wilders een ”politieke kwakzalver” en ”Charlatandie vrij naar Engeland wil reizen om ”haatdragende meningen te uiten”, maar dat van anderen niet accepteert.   

Sophie in ’t Veld van D66 werd tijdens hun congres beloond met lachsalvo’s voor de opmerking dat een ding wel echt duidelijk is: ”De PVV is groot voorstander van vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie.  ” Zij verwees hiermee naar het inreisverbod dat het Verenigd Koninkrijk Geert Wilders oplegde toen hij zijn korte internet film Fitna wilde toelichten in Londen.

 

Hij schijnt zelfs ideeën te hebben over het parkeerbeleid .  Zal dat ook helpen bij de verdere uitrol van het VCP ??? De Haagse VVD is in ieder geval niet echt kapot van zijn Parkeerplannen.  Het zal toch niet nog gekker gaan worden in Den Haag ???

 

Met de naderende Raadsverkiezingen in 2010 belooft het er nogal Wild aan toe te gaan daar in Den Haag.    

 

Kan het nog een stukkie Wilder in Den Haag dan ??

Wake Up Holland, goodmorning Den Haag

Ik betrap mezelf  er de laatste jaren  op dat ik amper nog TV kijk. Om de een of andere reden boeit het me niet meer zoveel.  Zelfs met die nieuwe wandvullende Flatscreen  gebeurt het me steeds vaker dat ik tijdens de uitzending in slaap viel. 

Wakker Nederland
Wakker Nederland

Het medium TV begon indertijd  als bindende factor in ons huisgezin.   Zelf toen mijn ouders nog geen TV hadden zaten wij en anderen kinderen uit de buurt vaste prik bij de buren die wel al de luxe hadden van een TV.   Vooral de zaterdagmiddag en de woensdagmiddag waren dan de hoogtepunten bij ons in de straat. Er waren chips, pindaas en limonade en het was een grote gezellige beleving.  

TV was toen nog een weldaad voor het Welzijn. Als er toen iets op de TV was dat heel Nederland raakte, dan waren de straten doodstil   Ik zie in het bijzonder een programma zoals “Toen was geluk nog heel gewoon”  als belangrijk maar vooral illustratief voorbeeld voor mezelf waar het  heden nogal aan schort met de Mediaprogrammering.   

Was TV ooit amusement en nieuws brengen bij de mensen, dan is het nu een nogal indoctrinerend medium een propagandamachine waar het kijkcijfers is verheven tot doel en het product slechts nog bijzaak  is. Het is een machtsmedium geworden waarbij mensen geprogrammeerd dreigen te worden een marktmedium voor de consumerende mensheid.  

 

Oud bakkie

Oud bakkie

Ik kan me nog scherp de dag herinneren dat mijn ouders de eerste TV binnensjouwde. Het toeval wil dat wij onze TV kregen op de dag dat president John F. Kennedy werd vermoord. Dit maakte het voor eerst samen kijken naar onze eigen TV heel gedenkwaardig.

Het was een enorme joekel van een kast met een zeer klein zwart/wit scherm in het midden. Er was de aan/uit knop en de kanalenknop. Deze bood slechts Ned. 1 en Ned. 2 niet veel keus nog dus. 

 

Echter weinig keuze levert dus tevens weinig keuzestress op.   Nu een van onze hedendaagse  kwalen van de fanatiek zappende wereldburgers in een  maatschappij vol van Welvaartkwalen.  

 

Op elke kamer is er tegenwoordig een TV.  Daarnaast is de tv en andere zaken zoals de computer, stereo, telefoon steeds meer onderdeel geworden van een geïntegreerd mediacentrum in de woonkamer en kinderkamer. Mijn kinderen hebben mij geholpen hier wegwijs in te worden.  

 

Helaas dragen dergelijke ontwikkelingen er ook toe bij dat mensen en gezinsleden dreigen te isoleren in een steeds meer individualistische maatschappij. Vereenzaming en depressiviteit worden vaak niet meer opgemerkt.  

 

Vooral bij jongeren zie je hun toevlucht tot computergames en het bekijken van nogal twijfelachtige films en Dvd’s. En dan hebben we het nog niet eens over het neveneffect op straat van de nogal gewelddadige games op de TV, computer en gamemachines. 

 

Vandaag de dag is TV en aanverwanten een mediamachine geworden een fabriek als het ware. De TV moest slechts informeren en amuseren om hiermee mensen bij elkaar te brengen gezinnen te verenigen en hierdoor inhoud hebben.  

 

De TV is er voor om de kijker te behagen en niet de zakken te vullen van de reclameaanbieders, amusementsmakelaars, BNérs, trenssetters, verpakkingontwerpers en huisjesvullers. De Gooise matrassenelite heeft zijn beste tijd gehad.

Wakker Nederland .tv

 

 

Kortom, het was tijd om weer eens wakker te worden en te ontsnappen uit de schijnwereld van glamour, design en spelendingetjes. Welkom dus in de echte wereld die realiteit heet.     

50.000