Categorie archief: Nationaal Park

Officiële status Nationaal Park “Hollandse Duinen” onderweg

AD 09.12.2020

Nationaal Park “Hollandse Duinen”

Op 9 december 2020 is de officiële status van Nationaal Park aangevraagd door Hollandse Duinen bij het ministerie van LNV. De samenwerking van Dunea, Staatsbosbeheer en de provincie Zuid-Holland en 53 gebiedspartners in de drukste provincie van Nederland kan daarmee rekenen op de energie en steun van een brede coalitie van organisaties.

Zo wordt het mogelijk de ambities van dit nationaal park Nieuwe  Stijl waar te maken. Ambities die de partners afzonderlijk niet voor elkaar zouden kunnen krijgen: een duurzaam, veerkrachtig en toegankelijk nationaal park dat de waarde van het gebied voor mens, plant en dier versterkt en vergroot.

Nationaal Park nieuwe stijl
Hollandse Duinen kiest als één van de eersten in Nederland voor een toekomst als nationaal park Nieuwe Stijl. Een gebied dat begint in zee en loopt tot de laatste landinwaarts gelegen strandwal, met waardevolle natuur, bijzondere landschappen, cultuurhistorie, dorpen, steden en economische bedrijvigheid Een park dus dat niet alleen uit één natuurgebied bestaat maar een groot samenhangend landschap omvat: de brede kuststrook van Hoek van Holland tot Hillegom.

Verbinding van stad en land, verbinding van partners
Het gebied dat ligt in de drukste provincie van Nederland maakt genieten en ontspannen voor inwoners en recreanten mogelijk. Het voorziet in een stevige kustverdediging, hoge kwaliteit drinkwater, economische bedrijvigheid en de broodnodige biodiversiteit. Bijna 7000 verschillende soorten planten, vogels, zoogdieren, dagvlinders en libellen zijn geteld.

“Als één ding in dit corona-jaar duidelijk is geworden, dan is het wel dat de aanwezigheid van natuur dicht bij mensen een noodzaak is en geen luxeartikel,” concludeert Wim Drossaert, directeur van Dunea en voorzitter van NPHD, “Nu we met ruim 50 partners zijn, kunnen we die natuur en de drinkwatervoorraad beter beschermen en onze gezamenlijke ambities voor dit prachtige nationaal park waarmaken.” 

Uitdagingen
Een bundeling van krachten is in deze tijd extra belangrijk: het park is kwetsbaar voor ontwikkelingen op het gebied van klimaat, milieu en bevolkingsgroei. De combinatie van verstedelijking, intensieve land- en tuinbouw en de groei van toerisme en recreatie zet de kwaliteit van natuur en landschap onder druk en daarmee ook de kwaliteit van wonen in de regio.

Uitdagingen die hieruit voortkomen, los je niet in je eentje op maar met elkaar, zeggen de partners. De coalitie van dit nationaal park bestaat uit water- en natuurbeheerders, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Samen werken aan oplossingen
Het creëren van groene buffers rond kwetsbare Natura 2000-gebieden, om stikstof op te vangen, is éen van de prioriteiten van Nationaal Park Hollandse Duinen, evenals robuuste ecologische verbindingen realiseren tussen deze en andere natuurgebieden en het anders inrichten van het watersysteem.

Met als doel de biodiversiteit in stand te houden en te bevorderen. Tegelijkertijd kijken de gebiedspartners naar het vergroten van de toegankelijkheid en beleefbaarheid van het park en het in goede banen leiden van bezoekers.

De aanvraag
De provincie Zuid-Holland dient de aanvraag in namens de partners. “Voor een gebied zo bijzonder als Hollandse Duinen is het niet meer dan logisch om een nationaal park te zijn”, zegt Berend Potjer, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland. “Het heeft ook niet voor niets de publieksprijs gekregen voor mooiste natuurgebied in 2016.

Met de status van Nationaal Park gaan alle partners de uitdaging aan om dit unieke landschap te versterken. Het gaat ons helpen om de nodige verbindingen te leggen en nog meer samen op te trekken. Zo werken we met z’n allen aan een prachtig en krachtig gebied voor mens en natuur, waar je fijn kunt wonen, werken, en ontspannen.”

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beoordeelt de aanvraag in het eerste kwartaal van 2021. Ondertussen werken de gezamenlijke partners door aan de ontwikkeling van het nationaal park.

zie: Opknapbeurt Internationaal Park in Den Haag – deel 3

zie: Opknapbeurt Internationaal Park in Den Haag een goed plan ????

zie: Beslis mee over verbeteringen Haagse Scheveningse Bosjes en Westbroekpark

zie: Nationaal Park tussen duingebied Hoek van Holland tot Katwijk

zie: Wedstrijd verkiezing Haags duingebied tot nieuwe Nationale Park

Web: Nationaal Park Hollandse Duinen – Waar natuur de stad en de zee kust

Den Haag wil status Nationaal Park voor Hollandse Duinen

AD 09.12.2020 Hollandse Duinen heeft vandaag de officiële status van Nationaal Park aangevraagd bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hollandse Duinen is een samenwerking van Staatsbosbeheer, provincie, gemeente Den Haag, waterbedrijf Dunea en tientallen partners.

De Haagse wethouder Buitenruimte Hilbert Bredemeijer: ,,Iedereen kent wel de Nationale Parken als de Biesbosch en de Hoge Veluwe. Ons unieke Zuid-Hollandse kustgebied hoort absoluut in dat rijtje thuis. Niet alleen zodat meer bewoners en bezoekers ervan kunnen genieten, ook omdat we het park zo beter kunnen beschermen en ontwikkelen. Dat is belangrijk met het oog op klimaatverandering en de uitdagingen van een groeiende regio.”

Lees ook;

Hollandse Duinen heeft een oppervlakte van 450 vierkante kilometer en ligt tussen Hoek van Holland en Hillegom, van de kust tot 8,5 kilometer het land in. Er leven bijna 7000 verschillende soorten planten, vogels, zoogdieren, dagvlinders en libellen. Het gaat om 47 kilometer strand en omvat 22 procent van onze vastelandsduinen. Er liggen veertien gemeenten in het gebied.

Luxeartikel

,,Als één ding in dit corona-jaar duidelijk is geworden, dan is het wel dat de aanwezigheid van natuur dicht bij mensen een noodzaak is en geen luxeartikel,” zegt Wim Drossaert, directeur van Dunea en voorzitter van de Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beoordeelt de aanvraag in het eerste kwartaal van 2021.

Den Haag wil status Nationaal Park voor Hollandse Duinen

NU 09.12.2020 Hollandse Duinen heeft woensdag de officiële status van Nationaal Park aangevraagd bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hollandse Duinen is een samenwerking van Staatsbosbeheer, provincie, gemeente Den Haag, waterbedrijf Dunea en tientallen partners.

Volgens Haagse wethouder Buitenruimte Hilbert Bredemeijer hoort het Zuid-Hollandse kustgebied in het rijtje met Nationale Parken als de Biesbosch en de Hoge Veluwe. “Niet alleen zodat meer bewoners en bezoekers ervan kunnen genieten, ook omdat we het park zo beter kunnen beschermen en ontwikkelen. Dat is belangrijk met het oog op klimaatverandering en de uitdagingen van een groeiende regio.”

Hollandse Duinen heeft een oppervlakte van 450 vierkante kilometer en ligt tussen Hoek van Holland en Hillegom, van de kust tot 8,5 kilometer het land in. Er leven bijna zevenduizend verschillende soorten planten, vogels, zoogdieren, dagvlinders en libellen. Het gaat om 47 kilometer strand en omvat 22 procent van onze vastelandsduinen. Er liggen veertien gemeenten in het gebied.

“Als één ding in dit corona-jaar duidelijk is geworden, dan is het wel dat de aanwezigheid van natuur dicht bij mensen een noodzaak is en geen luxeartikel”, zegt Wim Drossaert, directeur van Dunea en voorzitter van de Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beoordeelt de aanvraag in het eerste kwartaal van 2021.

Lees meer over: Den Haag 

Den Haag wil status Nationaal Park voor Hollandse Duinen

Den HaagFM 09.12.2020 Hollandse Duinen heeft woensdag de officiële status van Nationaal Park aangevraagd bij het ministerie van Natuur. Hollandse Duinen is een samenwerking van Staatsbosbeheer, provincie, gemeente Den Haag, waterbedrijf Dunea en andere betrokkenen.

Wethouder Hilbert Bredemeijer (Buitenruimte ): “Iedereen kent wel de Nationale Parken als de Biesbosch en de Hoge Veluwe. Ons unieke Zuid-Hollandse kustgebied hoort absoluut in dat rijtje thuis. Niet alleen zodat meer bewoners en bezoekers ervan kunnen genieten, ook omdat we het park zo beter kunnen beschermen en ontwikkelen.”

Het gebied heeft een oppervlakte van 450 vierkante kilometer en ligt tussen Hoek van Holland en Hillegom, van de kust tot 8,5 kilometer het land in. Veertien gemeenten liggen er in het gebied. Bijna 7000 verschillende soorten planten, vogels, zoogdieren, dagvlinders en libellen zijn er geteld. Het gaat om 47 kilometer strand en omvat 22 procent van onze vastelandsduinen

“Hollandse Duinen kiest als één van de eersten in Nederland voor een toekomst als nationaal park ‘Nieuwe Stijl’. Een gebied dat begint in zee en loopt tot de laatste landinwaarts gelegen strandwal, met waardevolle natuur, bijzondere landschappen, cultuurhistorie, dorpen, steden en economische bedrijvigheid”, luidt de omschrijving zoals Hollandse Duinen die geeft.

Een Nationaal Park als achtertuin: ‘Hollandse Duinen moet de nieuwe Veluwe worden’

OmroepWest 09.12.2020 Een Nationaal Park als achtertuin. Dat klinkt als een droom, maar eigenlijk is dat voor veel regiogenoten al vier jaar het geval. Het kustlandschap van Hoek van Holland tot en met Hillegom werd vier jaar geleden benoemd tot Nationaal Park. Alleen moet het gebied ook nog officieel erkend worden en daarom werd daarvoor dinsdag een statusaanvraag bij het ministerie ingediend. ‘Dan kunnen de vijftig organisaties die hierbij aangesloten zijn nog beter gaan samenwerken en krijgt het gebied nationale bekendheid.’

Op een mountainbike fietsen door de duinen, varen in een fluisterboot of wandelen door de geschiedenis van kasteel Duijvenvoorde. Het zijn allemaal manieren om te genieten van Nationaal Park Hollandse Duinen.

Want wie denkt dat het stuk grond achter het strand van ‘s-Gravenzande of Kijkduin gewoon duinlandschap of strandwallen zijn, heeft het mis. Vier jaar geleden werd dit gebied verkozen tot één van de drie mooiste natuurgebieden van Nederland. Hoewel er sinds die benoeming vier jaar geleden al veel gebeurd is, heeft de organisatie die bestaat uit vijftig partners nog veel meer plannen met het gebied.

Zelfde look- en feel

‘Mensen kijken anders tegen een Nationaal Park aan dan tegen de Kapittelduinen, Solleveld, Meijendel of het Westbroekpark afzonderlijk’, is de overtuiging van Wim Drossaer, voorzitter van Dunea, één van de belangrijkste initiatiefnemers van het park. ‘Zo’n park wordt letterlijk als iets groots gezien en dat maakt mensen trots. Ik hoor al van bedrijven dat ze het gebruiken om expats aan te trekken en mensen die hun woning te koop zetten, gebruiken het in de omschrijving op Funda’.

Hij verwacht – net als de andere organisaties waaronder Staatsbosbeheer en alle betrokken gemeenten – dat ze door het onder één noemer plaatsen van de duingebieden, groenstroken en landgoederen ‘de recreatieve beleving voor inwoners en toeristen nog aantrekkelijker kunnen maken’. ‘We kunnen alle locaties beter met elkaar verbinden: er komen nieuwe fiets- en wandelpaden, bezoekerscentra, informatieborden. Alles krijgt dezelfde look- en feel.’

Groen rondje Den Haag

Daarnaast zal tussen de betrokken partijen ook meer worden samengewerkt. ‘We gaan excursies en educatieve rondleidingen organiseren waarbij je de verschillende onderdelen van het Nationaal Park kan bezoeken. Maar daarvoor is het wel nodig dat we officieel erkend worden als Nationaal Park’, legt de voorzitter uit.

Een van de projecten die al uit de samenwerking is voortgekomen, is het realiseren van het groen ‘rondje Den Haag’: fietsroutes die de groengebieden rond de stad met elkaar verbinden. ‘De landschappelijke routes leveren een bijdrage aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en zorgt ervoor dat inwoners, bezoekers en toeristen nog meer genieten van Nationaal Park Hollandse Duinen.’

Bescherming

Tot slot is de titel volgens Drossaer nodig als bescherming van het natuurgebied. ‘Gezien de gevolgen van bijvoorbeeld klimaatveranderingen, milieuvervuiling, bevolkingsgroei en verstedelijking is dat hard nodig,’ aldus de Dunea-voorzitter. ‘Wij als waterwin-organisatie hebben er uiteraard belang bij dat er bijvoorbeeld in de duinen, waar onze watervoorraden liggen, niet gebouwd wordt.’

Volgens Drossaer is het wel ‘een proces’. Bezoekers zullen na het honoreren van de aanvraag echt niet meteen een groot verschil merken. ‘We zijn een Nationaal Park in wording en hebben alles vanaf onderaf opgebouwd. We zijn natuurlijk nog niet te vergelijken met De Wallen of De Veluwe. Maar daar willen we uiteindelijk wel naar toe.’

LEES OOK: Nationaal Park Hollandse Duinen genomineerd voor mooiste natuurgebied

Meer over dit onderwerp: ZUID-HOLLAND NATIONAAL PARK HOLLANDSE DUINEN

Wedstrijd verkiezing Haags duingebied tot nieuwe Nationale Park

Wedstrijd nieuwe Nationale Park

Het ministerie van Economische Zaken heeft een wedstrijd uitgeschreven om tot nieuwe Nationale Parken te komen. De gemeente Den Haag heeft samen met Dunea en andere partners het Zuid-Hollandse duingebied (‘Hollandse Duinen’) ingediend voor deze wedstrijd. Een uniek kustlandschap waar natuur stad en zee verbindt.

De 43 kilometerlange kustlijn is enorm gevarieerd met duinen, landgoederen, dorpen en steden.

Geniet u ook zo van onze Haagse duinen? En vindt u ook dat dit gebied Nationaal Park moet worden? Breng dan uw stem uit. Stemmen kan tot en met 31 oktober 2016.

Genomineerde inzendingen

 1. NLDelta Biesbosch – Haringvliet
 2. Nationaal Park Drentsche Aa
 3. De Friese WIJlanden
 4. Grenspark Limburg
 5. Nationaal Park Heuvelrug
 6. Nationaal Park Hollandse Duinen
 7. Nationaal Park Nieuw Land
 8. Nationaal Park Oosterschelde
 9. Saba en omringende zee
 10. Van Gogh Nationaal Park
 11. De Veluwe
 12. Het Nederlandse Waddengebied
 13. Weerribben – Wieden

Stem op Haags duingebied voor Nationaal Park

DH 10 oktober 2016  – Het Haagse duingebied maakt kans om een Nationaal Park te worden. Vindt u dit gebied ook zo bijzonder? U kunt tot en met 31 oktober uw stem uitbrengen.

Breng uw stem uit op www.mooistenatuurgebied.nl/duinen. Of via een sms: SMS NATUUR 06 naar 1008.

Meer informatie;

zie ook; Nationaal Park tussen duingebied Hoek van Holland tot Katwijk

zie ook; Verkiezing Nationaal Park in Nederland

zie ook;Opknapbeurt Internationaal Park in Den Haag

Gemeente verbetert wandelpaden in Westduinpark en Bosjes van Poot

Den HaagFM 17.11.2017 De gemeente start eind deze maand met het verbeteren van de wandelpaden in het Westduinpark en de Bosjes van Poot. Zo worden in het Westduinpark de beplanting en de paden weggehaald en krijgt de natuur kans om zich te herstellen.

In het Westduinpark wordt het voormalige Wieringsepad en het natuurpad door de zeewering op de wandelpaden van het Zenderpark aangesloten. In het deel de Plak worden naast het opheffen van enkele asfaltpaden ook een aantal plantsoorten verwijderd die niet in het duinlandschap horen. Struiken worden ter hoogte van strandslag 9 en langs de Baden Powellweg gesnoeid om veiligheid en de zichtbaarheid op en vanaf de paden te verbeteren. Het wandelpad van het Fuutpad wordt geasfalteerd. Hiermee wordt strandslag 9 en daarmee strandtent De Kwartel beter toegankelijk.

In de Bosjes van Poot start de gemeente met kleinschalige aanpak van de wandelpaden en natuurherstel. De wandelpaden in het laaggelegen deel van dit duingebied aan de Laan van Poot worden hersteld. Ook de speelplek wordt compleet vernieuwd.…lees meer

Gerelateerd;

Opknapbeurt Scheveningse Bosjes 17 juli 2009

Opknapbeurt wandelpaden Haagse Bos 20 november 2012

Vermalen mobieltjes in fietspaden Westduinpark 10 maart 2017

Politiek twijfelt over ‘op slot gooien’ van het Westbroekpark

OmroepWest 16.11.2017 De gemeente Den Haag gaat zich bij de toekomstplannen voor het Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes laten leiden door voorstellen van omwonenden. Dat bleek vandaag tijdens een commissievergadering over de toekomst van het natuurgebied. Maar wellicht wil de politiek toch meer evenementen in het gebied toestaan dan de twee die de bewoners voor ogen hebben.

Vooral de PvdA en de Groep de Mos twijfelen erg of het Westbroekpark straks niet te veel op slot gaat voor verdere ontwikkelingen. De bewoners vinden de bestaande festivals De Parade en het Food Truck Festival wel genoeg, maar een aantal fracties vraagt zich af: ‘waarom niet een paar meer?’

De plannenmakerij voor het Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes kent een bewogen geschiedenis. Aanvankelijk wilde het college van burgemeester en wethouders de beide gebieden beter met elkaar verbinden en er een ‘Internationaal park’ van maken. Maar na verzet van omwonenden en natuurorganisaties trok het stadsbestuur dit plan helemaal in. ‘Kom daar maar eens om,’ aldus wethouder Boudewijn Revis (VVD) vandaag, ‘dit was louterend voor het college en voor de stad.’

Natuurbruggen

Vervolgens zette Revis een werkgroep van twaalf Hagenaars aan de slag om met een visie voor het gebied te komen. Die presenteerde eind september een voorstel. Eén van de meest ingrijpende ideeën is het aanpakken van de Teldersweg, die nu de Scheveningse Bosjes in tweeën snijdt. De denktank wil dat de weg na het Schevenings Kanaal naar beneden zakt en onder de Aletta Jacobsweg door gaat. Over de weg moeten dan twee natuurbruggen komen van maximaal 250 meter, met struiken en kruiden, en wandel-, fiets- en ruiterpaden.

De denktank van omwonenden ziet soms ook een spanning: het plezier dat bezoekers van evenementen beleven staat tegenover de overlast die erdoor wordt ervaren. Volgens de bewoners kan dat worden opgelost door maximaal twee grote evenementen toe te staan. Dat zijn de Parade en het Food Truck Festival, die er nu ook al worden gehouden.

Kanttekeningen

Daarnaast is er nog wel ruimte voor kleine, culturele evenementen die minder dan duizend mensen trekken. De bewoners willen dat de gemeente verder geen commerciële markten meer toestaat en dat er ook geen nieuwe horeca meer bijkomt.

De gemeenteraad is vol lof over de gekozen werkwijze,maar sommige partijen hebben ook kanttekeningen. Zo vinden PvdA en Groep de Mos dat er ‘iets ruimer’ naar evenementen mag worden gekeken. ‘Ik wil niet uitsluiten dat het aantal festivals iets toeneemt’, verwoordde raadslid Lobke Zandstra van de PvdA het.

Pittig debatje

Rachid Guernaoui van Groep de Mos toonde zich meer uitgesproken. ‘Als mooie nieuwe evenementen zich melden, moet dat kunnen.’

Dat leverde nog een pittig debatje op met Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren. ‘Bent u voor de natuur of voor het platwalsen van het park,’ vroeg zij hem.

Red Bull Knock Out

Waarop Guernaoui duidelijk maakte dat hij niet direct de Red Bull Knock Out door het gebied ziet gaan. ‘Maar wij willen het niet op slot gooien. Gewoon twee, drie leuke dingen erbij. Misschien houden vogels ook wel van de Parade. Ik heb er nooit klachten van gehoord.’

Partijen als het CDA en de ChristenUnie/SGP zijn nog aan het twijfelen over de vraag of het gebied straks ‘helemaal op slot’ moet voor nieuwe evenementen. Maar voor bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren en Haagse Stadspartij staat dat wel vast. ‘We moeten dit groen koesteren.’

Overnemen

Wethouder Revis maakte duidelijk dat hij de voorstellen van de werkgroep wil overnemen. Die gaan dan dienen als basis voor een praktische uitwerking van plannen voor de komende jaren. Op welke wegen nog auto’s mogen rijden, welke evenementen er wel en niet komen en welke voorzieningen er blijven, wordt pas dan definitief duidelijk.

Meer over dit onderwerp: WESTBROEKPARK SCHEVENINGSE BOSJES BOUDEWIJN REVISINTERNATIONAAL PARK

Shhht: Den Haag wijst rustgebieden Westduinpark aan

AD 10.07.2017 Om het Westduinpark beter te beschermen, wijst de gemeente speciale zones aan waar amper tot geen bezoekers mogen komen. En om plant en dier nog meer ruimte te geven is er één voetbalveld aan steen en asfaltpaden uit het gebied verwijderd.

Wethouder Boudewijn Revis (VVD, buitenruimte): ,,Het Westduinpark is onderdeel van het Nationale Park Hollandse Duinen. Dit is echt dé top van Nederland als het om natuur gaat. Maar dat schept ook verplichtingen.”

Vorig jaar werd het Westduinpark en Wapendal door het Nederlands publiek gekozen tot één van de mooiste natuurgebieden van Nederland. En dat wil de gemeente zo houden. Daarom staat het beschermen van de natuur centraal in de nieuwe nota Westduinpark en Wapendal die Revis vanmiddag naar de raad heeft gestuurd.

Den Haag wijst verschillende zones aan om te recreëren en de natuur ‘te beleven’. Ook komen er rustgebieden, bijvoorbeeld Wapendal, waar weinig tot geen mensen kunnen komen.

De hoeveelheid verharding in het Westduinpark is inmiddels flink teruggebracht. Om de natuur nog meer de ruimte te geven is er ongeveer één voetbalveld aan verharde paden uit het gebied weggehaald.

Het Westduinpark met de speciale zones. © Gemeente

‘We zijn bevoorrecht met zoveel natuurgebieden’

VK 31.10.2016 De Wadden, Veluwe en de duinen van Zuid-Holland zijn door het publiek uitgeroepen tot mooiste natuurgebied van Nederland. Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) is niet bang dat ze onder de voet zullen worden gelopen.

U HEEFT DONDERDAG OP ÉÉN DAG ALLE DERTIEN GENOMINEERDEN BEZOCHT. WELK GEBIED HEEFT UW PERSOONLIJKE VOORKEUR?

Staatssecretaris Martijn van Dam: ‘ Ik zou het niemand aanraden om al die gebieden op één dag af te gaan, maar het bewijst wel hoe bevoorrecht we zijn in Nederland: in 18 uur tijd kun je twaalf prachtige natuurgebieden bezoeken. Saba en omliggende zee heb ik noodgedwongen via skype gesproken.

‘Een voorkeur heb ik oprecht niet. Die tocht heeft laten zien hoe divers de Nederlandse natuur was.

Mooiste natuurgebieden van Nederland

RO 31.10.2016 -Het Nederlandse Waddengebied, De Veluwe en de Hollandse Duinen zijn door het Nederlandse publiek gekozen tot mooiste natuurgebieden van Nederland. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken maakte de uitslag van de verkiezing vanavond bekend in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Naast de drie gebieden die door het publiek zijn gekozen, maakte de vakjury onder leiding van prof. mr. Pieter van Vollenhoven gebruik van de mogelijkheid om een vierde gebied als winnaar aan te wijzen: Biesbosch-Haringvliet.

© Hollandse Hoogte, foto: Jaco Klamer

In totaal zijn er 87.903 stemmen uitgebracht. De aftrap van de publieksverkiezing van het ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’ was op 10 oktober. Tot vanmiddag 13.00 uur kon er worden gestemd op één van de 13 genomineerden. Met de verkiezing wil staatssecretaris Van Dam de natuur versterken, mensen meer betrekken bij wat onze natuur te bieden heeft en tegelijkertijd de natuurgebieden de kans geven zich te ontwikkelen tot nationale iconen, zoals Amsterdam, Hollandse tulpen en molens dat zijn. Van Dam: “Het is schitterend om te zien hoeveel energie deze verkiezing heeft losgemaakt. Er is de afgelopen weken enthousiast campagne gevoerd door de genomineerden om hun natuurgebied op de kaart te zetten.”

De winnende gebieden ontvangen elk een bedrag van maximaal 300.000 euro om te investeren in natuurontwikkeling en in kwaliteitsverbetering, zoals het verbeteren van voorzieningen voor bezoekers. Verder worden de winnaars de komende jaren in binnen- en buitenland gepromoot als iconen van de Nederlandse natuur. Daarnaast krijgen de winnende gebieden en de andere deelnemers aan de verkiezing ondersteuning in de vorm van kennis en kunde bij de verdere ontwikkeling van alle plannen.

Uitslag verkiezing;

Het Nederlandse Waddengebied 15.135
De Veluwe 10.053
Nationaal Park Hollandse Duinen 8.583
Nationaal Park Oosterschelde 8.029
NL Delta Biesbosch – Haringvliet 7.489
Grenspark Limburg 6.736
Weerribben – Wieden 6.485
Van Gogh Nationaal Park 5.905
Nationaal Park Drentsche Aa 5.453
Nationaal Park Nieuw Land 4.081
Nationaal Park Heuvelrug 4.075
De Friese WIJlanden 3.213
Saba en omringende zee 2.666

Lees meer

Zie ook

Waddengebied, Veluwe en Hollandse Duinen mooiste natuurgebieden

NU 31.10.2016 Het Waddengebied, de Veluwe en de Hollandse Duinen zijn gekozen tot mooiste natuurgebieden van Nederland. De jury voegde zelf het deltagebied Biesbosch en Haringvliet als vierde winnaar toe aan de drie door het publiek gekozen gebieden.

Een kleine 90 duizend mensen brachten hun stem uit, maakte staatssecretaris Martijn van Dam maandagavond in De Wereld Draait Door bekend.

De vier winnaars krijgen elk maximaal 300.000 euro van het ministerie van Economische Zaken. Met het geld kunnen ze hun natuurgebied toegankelijker en bekender maken. Ook krijgen ze een prominente plaats in een landelijke campagne om de Nederlandse natuur aan de man te brengen.

Onder de negen door de vakjury voorgedragen gebieden die naast de titel grepen is onder meer de Oosterschelde, die als vierde eindigde maar door de jury werd gepasseerd. Saba kreeg de minste stemmen.

Met de verkiezing hoopt Van Dam het vertrouwde rijtje nationale iconen, zoals de tulp, de molens en Amsterdam, aan te vullen met Nederlandse natuur.

Mooiste natuurgebieden Nederland

Lees meer over: Natuur Waddengebied Veluwe

Veluwe, Wadden en Zuid-Hollandse duinen zijn ‘mooiste natuurgebied van Nederland’

VK 31.10.2016 Wordt het nóg drukker op de Wadden, de Veluwe en in de duinen van Zuid-Holland? Ze zijn door het publiek verkozen tot ‘mooiste natuurgebied van Nederland’. Ze krijgen elk 300 duizend euro en zullen internationaal worden aanbevolen als ‘nationale parken van wereldklasse’.

Daarnaast heeft een vakjury onder leiding van Pieter van Vollenhoven een vierde winnaar aangewezen: Biesbosch-Haringvliet. Voorwaarde is dat deze delta samenwerking zoekt met de Oosterschelde.

De gebieden moeten over de grens even geliefd worden als Amsterdam, Hollandse tulpen en windmolens, aldus staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken). ‘Het mooiste is misschien wel dat je tegen buitenlandse toeristen kunt zeggen: dit is volgens de Nederlanders zelf de mooiste natuur.’

Van Dam vindt het bijzonder dat dankzij de verkiezing overal natuurgebieden zijn gaan samenwerken, zoals in Limburg, op de Heuvelrug en in Flevoland. ‘Die energie moeten we vasthouden.’

De Hollandse duinen, bij Wassenaar. © Raymond Rutting / de Volkskrant

Maar kan de natuur die extra toeloop wel aan? Arjan Berkhuyzen, directeur van de Waddenverening, is terughoudend. ‘Als vereniging hebben we de verkiezing gesteund. Maar het gaat ons niet om méér toerisme, wel om bezoekers beter te ontvangen. We vragen de staatssecretaris bovendien om extra bescherming: gas- en zoutwinning horen niet in de Wadden thuis.’

Fietsen

Meer lezen;

Een interview met staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken: ‘We zijn bevoorrecht in Nederland.’(+)

Op een dag alle genomineerde natuurgebieden bezoeken, het kan. Lees hier het liveblog terug.

Columnist Caspar Janssen is kritisch over de verkiezing. De Nederlandse postzegelnatuur is nu al heel toegankelijk. (+)

Het eiland Schiermonnikoog in de Waddenzee. © Hollandse Hoogte

De verkiezing kreeg kritiek van ecologen, die vrezen dat de gebieden ‘onder de voet worden gelopen’ en een soort pretpark worden. De natuurbeheerders zelf denken dat ‘zonering’ veel oplost: op bepaalde plekken mag je wel recreëren, terwijl kwetsbare stukken afgesloten zijn.

Nu al weten buitenlandse toeristen de Nederlandse natuur te vinden. In 2015 hebben 2,9 miljoen buitenlandse bezoekers een vakantie doorgebracht in landelijk gebied. Ze gaven 1,4 miljard euro uit, aldus NBTC Holland Marketing, verantwoordelijk voor de promotie van Nederland in binnen- en buitenland.

‘Momenteel wordt landelijk Nederland vooral in Noordrijn-Westfalen en Vlaanderen aanbevolen’, zegt een woordvoerster an NBTC. Vooral ‘fietsen in de natuur’ spreekt over de grens tot de verbeelding.

Er waren dertien natuurgebieden genomineerd, waaronder de Drentsche Aa, Weerribben-Wieden en het het Caribische eiland Saba en omringende zee. Winnaar Hollandse Duinen loopt van Noordwijk tot Hoek van Holland. Het is nog een nationaal park in oprichting. Er zijn 87.903 stemmen uitgebracht

Volg en lees meer over:  NATUURBEHEER  NEDERLAND  NATUURPARKEN  NATUUR & MILIEU  ATTRACTIES  REIZEN

Wadden, Veluwe en Duinen mooiste natuur van Nederland

AD 31.10.2016 Het Waddengebied, de Veluwe en de Hollandse Duinen zijn gekozen tot mooiste natuurgebieden van Nederland. De jury voegde zelf het deltagebied Biesbosch en Haringvliet als vierde winnaar toe aan de drie door burgers uitverkoren gebieden.

Een kleine 90.000 mensen brachten hun stem uit, maakte staatssecretaris Martijn van Dam vanavond in De Wereld Draait Door bekend. De vier winnaars krijgen elk maximaal 300.000 euro van het ministerie van Economische Zaken.

Met het geld kunnen ze hun natuurgebied toegankelijker en bekender maken. Ook krijgen ze een prominente plaats in een landelijke campagne om de Nederlandse natuur aan de man te brengen.

Gepasseerd
Onder de negen door de vakjury voorgedragen gebieden die naast de titel grepen is onder meer de Oosterschelde, die als vierde eindigde maar door de jury werd gepasseerd. Saba kreeg de minste stemmen.

Met de verkiezing hoopt Van Dam het vertrouwde rijtje nationale iconen, zoals de tulp, de molens en Amsterdam, aan te vullen met Nederlandse natuur.

Jaarlijks gebruiken 11 miljoen trekvogels de drooggevallen Wadden als voedselplaats. © anp

‘Mooiste natuurgebieden’ in kaart gebracht

Het natuurschoon dat vandaag werd uitgeroepen tot mooiste natuurgebied van Nederland zal de komende tijd veel bezoekers trekken. Wat kunnen die verwachten als ze naar het Waddengebied, de Veluwe, de Hollandse Duinen of het deltagebied Biesbosch/Haringvliet gaan?

Waddengebied
Het Waddengebied, dat van het publiek de meeste stemmen kreeg, omvat 14 procent van het oppervlak van Nederland. Meer dan 15.000 zeehonden vinden er rust en ruimte en 6 miljoen vogels per jaar broeden of overwinteren in het gebied. UNESCO heeft de Waddenzee van het Deense Esbjerg tot Den Helder eerder al uitgeroepen tot Natuurlijk Werelderfgoed.

Hollandse Duinen
Nationaal Park Hollandse Duinen is een gebied van 43 kilometer lang langs de Hollandse kust van Hoek van Holland tot Langevelderslag. Er zijn eeuwenoude landwallen te vinden en landgoederen als Duivenvoorde en Keukenhof.

Veluwe
De Veluwe in Gelderland is zo’n 1000 vierkante kilometer groot met overwegend bos en heide en ligt tussen het IJsseldal, de Veluwerandmeren en de Gelderse Vallei. Kroondomein Het Loo is er te vinden evenals het Kröller-Müller Museum met een beeldentuin en de op een na grootste verzameling schilderijen van Vincent van Gogh.

Biesbosch
Het gebied Biesbosch/Haringvliet, aan de monding van de Rijn en de Maas, in één van de grootste delta’s van Europa met kastelen, molens, bevers en zeearenden. De natuur is weids en ruig. Van de sluizen in het Haringvliet tot Slot Loevestein en van de molens van Kinderdijk tot Tiengemeten. Oer-Hollandse natuur die voortdurend in beweging is.

Hollandse Duinen een van drie winnaars verkiezing mooiste natuurgebied

Den HaagFM 31.10.2016 Hollandse Duinen is van de drie winnaars bij de verkiezing van het mooiste natuurgebied in ons land. Staatssecretaris Martijn van Dam maakte de winnaar bekend in het televisieprogramma ‘De Wereld Draait Door’.

Twintig natuurgebieden hadden zich gekwalificeerd voor de eerste selectie, en daarvan werden er dertien genomineerd voor de laatste ronde. Tot maandag konden mensen een stem uitbrengen op hun favoriet. Het Waddengebied is door het Nederlandse publiek uitgeroepen tot mooiste natuurgebied van het land. De Veluwe en Nationaal Park Hollandse Duinen eindigden als tweede en derde. 88.000 mensen brachten een stem uit.

De natuurgebieden krijgen alle drie een geldbedrag van maximaal 300.000 euro van het Ministerie van Economische Zaken voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Ook komt er een campagne in binnen- en buitenland om ze te presenteren als iconen van de Nederlandse natuur.

Op de goede weg

“Natuurlijk zijn we ongelofelijk trots”, zegt Georgette Leltz van initiatiefnemer Dunea. Samen met andere betrokkenen keek zij in restaurant The Penthouse naar het tekevisieprogramma. “Het feit dat we ons voor het eerst aan heel Nederland hebben gepresenteerd, voelde al als een grote overwinning. En deze uitslag is het bewijs dat we helemaal op de goede weg zijn. Iedereen weet nu dat Nationaal Park Hollandse Duinen een uniek natuurgebied is.”

Foto’s: Richard Mulder

Welk natuurgebied is het mooiste? Saba wint vast niet

Trouw 29.10.2016 Dertien mooie Nederlandse natuurgebieden dingen nog tot maandagmiddag om 1 uur naar de begeerde titel van de Mooiste. Het publiek kiest, maar hoe al die stemmen worden gewogen, is onduidelijk.

Op de site van de publieksverkiezing staat geen letter over de procedure ná het sluiten van verkiezing. Ook het verkiezingsreglement, gepubliceerd in de Staatscourant, rept niet over de uiteindelijke selectie. De genomineerde natuurgebieden weten zelf evenmin hoe de stemmen worden gewogen.

“We hebben er wel naar geïnformeerd bij het ministerie van economische zaken dat de verkiezing organiseert. Maar we kregen geen antwoord”, zegt Wim Drossaert, algemeen directeur van waterleidingbedrijf Dunea en één van de initiatiefnemers van het nieuwe nationale park Hollandse Duinen. “Economische Zaken bepaalt de spelregels.”

Maar hij wil niet klagen: “Voor ons is van belang dat deze verkiezing de kans biedt mensen bewust te maken van de noodzaak het duingebied te beschermen. Het is ten slotte ook de plek waar wij drinkwater maken.” Er staat voor de drie winnaars, die maandagavond in het tv-programma DWDD bekend worden, een bonus van 300.000 euro elk op het spel én internationale toeristische promotie.

‘Wij gaan winnen’

Maar is de winnaar ook de beste, de mooiste?

Het ministerie gaat de stemmen op de dertien kanshebbers dus niet wegen. Iedere stem telt. “We hanteren geen wegingsfactor”, zegt Florette Tiemersma van het ministerie van economische zaken desgevraagd. “De genomineerde die het beste in staat is de achterban te mobiliseren, heeft een voorsprong”, zegt zij.

De verkiezing van het mooiste natuurgebied van Nederland verloopt als de belspelletjes op televisie: wie de meeste sms’jes krijgt, wint. Maar is de winnaar ook de beste, de mooiste?

“Geen twijfel over: wij gaan winnen”, zei de Haagse wethouder Boudewijn Revis, afgelopen maand  bij de feestelijke presentatie van de Hollandse Duinen, een nieuw Randstadpark tussen Hoek van Holland en Zandvoort. “Wij gaan winnen, want in onze regio wonen veel meer mensen dan op de Veluwe en in de Waddenzee”, zei de wethouder. De nationale parken De Veluwe en Het Nederlandse Waddengebied zijn ook genomineerd. De wethouder bedoelde het waarschijnlijk gekscherend, maar zijn voorspelling kon wel eens uitkomen.

© ANP. Edelherten op de Hoge Veluwe

Een kansloos tropisch woud

Het natuurpark in de meest ver weg gelegen Nederlandse gemeente Saba, met een bevolking van krap 2000 zielen, lijkt bij voorbaat kansloos. Tenzij de vakjury onder leiding van Pieter van Vollenhove  gebruik maakt van de mogelijkheid om na de uitslag van de verkiezing nog een vierde winnaar aan te wijzen, en dan kiest voor Saba.

Saba dingt met het Saba Marine Park mee. Met 877 meter hoogte is de Mount Scenery op Saba de hoogste plek in het Koninkrijk der Nederlanden. In het tropische woud op de rug van de berg groeien met mos beladen bergmahoniebomen, bromelia’s, levermossen, epifyten, zeldzame orchideeën en andere bloeiende planten. In de omliggende zee groeien onderzeese rotsnaalden die begroeid zijn met koralen en kleurrijke sponzen. Het gebied geldt als één van de meest biodiverse ecosystemen op aarde. Kansloos, want zo veel bezoekers zijn er niet naar dit overzeese Caribische gebied, dus het aantal stemmen zal beperkt zijn.

Deelnemen is belangrijker dan winnen

We willen natuurlijk ook winnen. Die drie ton kunnen we goed gebruiken

© ANP.

Nationaal beek-en esdorpenlandschap Drentsche Aa in de gemeente Schipborg.

“Geen idee hoe de stemmen worden verwerkt”, zegt ook Hendrik Oosterveld, voorzitter van het overlegorgaan Drentsche Aa. Het nationale park in Drenthe dingt mee. “Ik vind het al heel mooi dat wij genomineerd zijn door de vakjury. We willen natuurlijk ook winnen. Die drie ton kunnen we goed gebruiken.”

“Ik weet het niet”, antwoordt Ine van Huet, campagneleider van het Grenspark Limburg, ook genomineerd, op de vraag of ze weet hoe de stemmen worden verwerkt door Economische Zaken. “Ik ga er van uit dat het goed doordacht is. Maar, ongeacht, de uitslag, vind ik dat wij nu al gewonnen hebben. Ook als we niet winnen, gaan wij met elkaar verder om hier één groot Limburgse Grenspark te maken.”

Het ministerie vindt dat bij de verkiezing er ‘een gelijk speelveld is voor alle dertien genomineerden’, aldus woordvoerder Marian Bestelink. ,,Zij krijgen evenredig de mogelijkheid om zich bijvoorbeeld via de website van de publieksverkiezing te promoten en krijgen evenredig ondersteuning in hun eigen campagne.”

Verwant nieuws;

Live – Langs de mooiste natuurgebieden van Nederland: ‘Met mossels en oesters word je zeker verliefd op de Oosterschelde’

VK 27.10.2016 Dertien gegadigden willen het ‘mooiste natuurgebied van Nederland’ worden. Wat hebben ze te bieden? En hoe beschermen ze de natuur? In een dag reisde Volkskrant-verslaggever Bart Dirks langs alle kanshebbers met staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken). Lees het terug in ons liveblog.

BERICHTEN

27 oktober 2016, 23:46

Hollandse Duinen

Natuurpark Hollandse Duinen. © de Volkskrant/Raymond Rutting

Scheveningen, middernacht. In de verte flitst de vuurtoren van Scheveningen, op zee liggen olietankers voor anker. De laatste stop is bij waterleidingbedrijf Dunea, initiatiefnemer van Nationaal Park Hollandse Duinen.

Dat park loopt van Noordwijk tot Hoek van Holland. ‘Hollandse Duinen is uniek, grenzend aan de enige stad aan zee’, zeggen ze in de Duinen. ‘Het is een troef voor bewoners en toeristen.’

Wat willen de beheerders met het eventuele prijzengeld? Promotie. Nu nog zijn de duinen versnipperd: je komt steeds nieuwe bordjes tegen met ge- en verboden: van waterleidingbedrijf Dunea, Staatsbosbeheer, het Hoogheemraadschap, Defensie. ‘Iedereen heet je welkom, maar veel bezoekers vinden dat storend. Het zou prachtig zijn als we er één grote strik omheen kunnen leggen.’

In de verte ligt de skyline van Den Haag. Twee miljoen mensen wonen hier op een steenworp afstand. ‘En toch kan je hier dwalen en verdwalen’, zegt een boswachter. Hij haalt een fles bitter tevoorschijn. Het is het slot van een tocht van 16 uur langs de mooiste natuurgebieden van Nederland. Stemmen kan tot maandagmiddag op www.mooistenatuurgebied.nl

27 oktober 2016, 22:21

Nationaal Park Oosterschelde

© Bart Dirks

In Zeeland laten ze de Oosterschelde proeven. ‘De zee ruikt voor mij naar Tommy Hillfiger’, zegt de chef van een bistro. ‘Dat parfum heeft tonen van oester en komkommer.’ Hij serveert schelpjes, mossels en oesters: ‘Dan word je zeker verliefd op de Oosterschelde.’

Bij de dam stroomt twee maal per dag 800 miljard liter water in en uit. Het nationaal park, vertelt de parkwachter, laat de wereld ‘onder, op en boven’ het water zien. Duikers komen voor zeepaardjes en dodemansduim, de enige Nederlandse koraalsoort. Als het park de verkiezing wint, wordt de onderwaterwereld met moderne technieken boven water zichtbaar gemaakt.

‘Awel, waar is dat nationale park eigenlijk?’, vroeg een Belgische mevrouw laatst aan de parkwachter. Zijn antwoord: ‘Mevrouw, u zit er middenin.’

27 oktober 2016, 19:48

Delta Biesbosch – Haringvliet

Een zeearend in de Biesbosch. © Hollandse Hoogte

In het donker zie je weinig, maar kun je des te meer horen. ‘Dit was kans voor de krakeend en de smient om zich laten horen’, zegt een boswachter na een minuut zwijgen. ‘Maar ze bleven stil.’

Wel lieten de grauwe ganzen en een koperwiek van zich horen. In de Biesbosch en het Haringvliet kan je zeearend en de visarend spotten. Zalm, steur en paling moeten er de komende jaren beter gaan gedijen tussen de scheepvaart op de Merwede.

Waterveiligheid, natuur en recreatie gaan hier hand in hand. Ook als het twee keer zo druk wordt? Ja hoor, verzekeren ze hier, het gebied is er robuust en groot genoeg voor. Fluisterboot en waterbus varen af en aan – overdag dan.

27 oktober 2016, 18:55

Van Gogh National Park

De populierenlaan bij Nuenen © Vincent van Gogh

‘Van Gogh is van ons’, klonk het eerder vandaag op de Veluwe – in Kröller Möller hebben ze menig werk van de schilder. Maar Brabant heeft de oudste rechten en dus is dáár het Van Gogh National Park in de maak.

 Martijn van Dam @martijnvdam

In het ‘Van Gogh National Park’ ziet het er nog net zo uit als in 1884.
Vanaf de Opwettense watermolen, loop je heerlijk langs de Dommel.

6:33 PM – 27 Oct 2016

‘National’ op z’n Engels, want men mikt op het internationale publiek. ‘Hier heeft hij gestaan’, zegt de voorzitter van Vincentre, het Van Gogh Village Nuenen.

Amerikaanse tours maken op hun dagreis van Amsterdam naar Luxemburg twee stops: bij het oorlogskerkhof van Bastogne en in Nuenen. ‘Als ik tegen Amerikanen zeg: nu zit je ín het schilderij, dan vallen hun monden open.’

Nuenen kan heel veel mensen herbergen. Al was het soms omdat die Amerikanen maar een uur blijven. Maar dan hebben ze wel het museum bezocht en een worstenbroodje gegeten.

Het Van Gogh-park beslaat ruwweg het gebied tussen Tilburg, Waalwijk, Den Bosch en Eindhoven. Soms zijn de snelwegen wel een obstakel voor de recreant.

27 oktober 2016, 16:20

Grenspark Limburg

In één dag langs Nederlands mooiste natuurgebieden - 'Groen is goud'

© Bart Dirks

Grenspark Limburg loopt van Maastricht via de Maasplassen tot aan de Maasduinen, een gebied met verschillende parken. De Maas verbindt ze. ‘We hebben méér meren dan in Friesland’, klinkt het opgetogen. Met dank aan de grindgaten van Midden-Limburg.

Recreatie en gezondheid staan centraal in Grenspark Limburg. Er zijn ‘biowalks’ voor mensen met diabetes georganiseerd. ‘Je krijgt medicijnen en voedingsvoorschriften en o ja: je moet ook nog bewegen’, vertelt een vrijwilligster van natuureducatieclub IVN.

Wandelend in de Limburgse natuur, samen met een verpleegkundige voor ‘lopend consult’, voelt dat niet als verplichting. ‘Na tien keer waren de resulaten sensationeel.’ Wordt vervolgd, als Limburg wint.

27 oktober 2016, 15:25

Saba en omringende zee

Luchtfoto van Saba. © ANP

Ook Saba en de omringende zee doen mee aan de publiekswedstrijd mooiste natuurgebied. Via Skype legt staatssecretaris Martijn van Dam verbinding met het vulkanische Caribische eiland. Het is amper 12 vierkante kilometer groot, maar het natuurgebied meet 2.000 vierkante kilometer: ook de omringende zee hoort erbij.

Saba moet het per definitie van toeristen hebben. Die komen vooral om te duiken, maar ook steeds vaker om te wandelen door de nevelwouden. ‘Het is hier ochtend en nu al 25 graden’, laten ze vanaf het eiland weten.

En ze hebben nog een troef: met 877 meter is Mount Scenery het hoogste punt van het koninkrijk. Als Saba wint, wordt het geld gebruikt voor herstel van het koraalrif. En aan grotere naamsbekendheid van het eiland met zijn boomhagedissen, slangen en leguanen.

27 oktober 2016, 14:40

De Veluwe

Zicht op de Veluwe. © Bart Dirks

Je hebt de ecologische hoofdstructuur om natuurgebieden met elkaar te verbinden, maar op de Veluwe werken ze ook aan een recreatieve hoofdstructuur. Want hier kan het behoorlijk druk zijn. Planken Wambuis verwelkomt 200.000 bezoekers per jaar, de nabijgelegen Hoge Veluwe 2 miljoen.

‘Zonering’ is de oplossing die ook in alle andere gebieden wordt genoemd. ‘Heel veel drukte op een kleine ruimte, en andere stukken laat je ongerept’, zegt een boswachter van Natuurmonumenten. ‘De meeste bezoekers houden zich aan de regels. Als je aantrekkelijke routes hebt, gaan mensen minder snel van de gebaande paden.’

En ja, ook op de Veluwe willen ze er best nog bezoekers bij. Hoeveel? ‘Dat is altijd een discussiepunt’, zegt de boswachter.

27 oktober 2016, 13:18

Nationaal Park Heuvelrug

© Bart Dirks

Op de watertoren van Laren is te zien hoe de Heuvelrug naar alle windstreken zijn herfsttinten tevoorschijn haalt. ‘Dit is de achtertuin van de Randstad’, zo klinkt het.

‘Het groen is het goud van de Heuvelrug’, valt bij ondernemers te horen. Maar een landgoedeigenaar beklaagt zich: ‘Iedereen die voordeel van dit gebied heeft, zou moeten meebetalen.’ Binnenskamers wordt van een pannenkoekentaks gesproken. Groen kóst ook goud geld.

Over de wedstrijd (u kunt tot maandagmiddag stemmen opwww.mooistenatuurgebied.nl) waren ze op de Heuvelrug eerst sceptisch. Maar, zo klinkt het nu, het heeft allerlei partijen bij elkaar gebracht. ‘De wedstrijd helpt om het nationale park op de kaart te zetten.’

27 oktober 2016, 12:15

Nationaal Park Nieuw Land

Spreeuwen in de Oostvaardersplassen. © ANP

De zeearend laat zich tijdens dit bliksembezoek aan de Oostvaardersplassen niet zien, maar gisteren zat hij midden op het beheerderspad. Een boswachter maakte een foto en kreeg in één dag 102.000 likes.

Nationaal Park Nieuw Land bestaat uit de Oostvaardersplassen, de Lepelaarsplassen, de Marker Wadden en het Markermeer. Hier kan je ijsvogels en grote grazers spotten. ‘Soms verwachten de mensen te veel, door De Nieuwe Wildernis’, zegt een boswachter.

Sinds die bioscoophit is het aantal bezoekers verdubbeld tot 130.000 mensen per jaar. Tijdens de herfstvakantie was het een ‘gekkenhuis’: de parkeerplaats was zondag ‘ramvol’. Er kan nog een schepje bij, wat de gedeputeerde van de provincie Flevoland betreft: ‘Uit marketingoverwegingen hadden we het Nationaal Park Amsterdam moeten noemen.’

27 oktober 2016, 10:56

Veenmoeras Weerribben-Wieden

Staatssecretaris Martijn van Dam. © Bart Dirks.

We krijgen maar een klein stukje te zien van het laagveenmoeras Weerribben Wieden, want melkveehouders blokkeren na 200 meter met een eigen boot die van Natuurmonumenten. Ze willen met hun #laarzenactie bereiken dat staatssecretaris Martijn van Dam in Brussel opkomt voor ruimere fosfaatrechten. De turfstekers hebben dit gebied gemaakt en de mens blijft het beheren. ’s Winters gaan de rietsnijders aan de gang, ’s zomers worden de hooilanden en de trilvenen gemaaid.

Die trilvenen moeten een rol krijgen in ‘nieuwe belevingsconcepten en bezoekersarrangementen’, zegt de speciaal aangestelde transitiemanager. Zij moet dit relatief onbekende Nationale Park ‘inbedden’ in de regio. ‘Iedereen moet er ook wat aan verdienen.’ Nu komen er enkele tienduizenden bezoekers per jaar.

En de buitenlandse toeristen, wat zouden zij hier te zoeken hebben? Ze komen al, vooral de superrijken die iets verderop bij Royal Huisman een superjacht laten maken. ‘Voor hen is dit onder de rook van Amsterdam’, zegt de directeur van de scheepsbouwer. ‘Ze genieten van de stilte en de ruimte.’ Meestal komen ze per helikopter. ‘Ze kunnen alles kopen, behalve tijd.’

Actie van melkveehouders. © Bart Dirks.

27 oktober 2016, 09:30

Nationaal Park Drentsche-Aa

Meer lezen?

Het publiek mag Nederlands mooiste natuurgebied aanwijzen. De drie winnaars worden internationaal gepromoot. Ecologen zijn kritisch: nog meer toerisme is funest voor plant en dier. Lees hier de reportage van Bart Dirks die in september in de Volkskrant verscheen. (+)

Onze postzegelnatuur is nu al de meest toegankelijke ter wereldLees hier de Column Caspar Janssen. (+)

Laarzen weer aan bij de Drentsche Aa, grenzend aan de Hondsrug. ‘Een oeroud gebied’, zegt de voorzitter van het Nationaal Park op de hooilanden. ‘Opgebouwd in de IJstijd.’ Het gebied heeft een ‘levend bezoekersnetwerk’: in restaurants, hotels en bed & breakfasts vertellen ze het verhaal van dit beek- en esdorpenlandschap. Jaarlijks komen er 1 tot 2 miljoen bezoekers. In het verleden was men ‘zuinig met promoten’.

Wat als hier straks de halve wereld komt? ‘Ik ben niet zo bang dat we worden overlopen’, zegt de voorzitter. ‘Het is 34.000 vierkante meter en je moet de kwetsbare gebieden ontzien.’ Is er ruimte om te parkeren? ‘Ja, maar de mensen moeten niet allemaal tegelijk komen.’

27 oktober 2016, 07:38

De Friese WIJlanden

Schapen, gespot tijdens de stop bij de Drentsche Aa. ©

De elektrische rondvaartboot Blaustirn glijdt over de Ulekrite. De Alde Feanen, gegraven door veenstokers. Drie natuurgebieden bundelen hun krachten als Friese WIJlanden. ‘Mienskip’, gemeenschap is dat. Hemdijken en stuwwallen, broedvogels als roerdomp en baardmannetje, bevers en otters, de Noorse woelmuis – ze maken de streek ‘uniek’. ‘Water, weiden, wouden, dat is wat wij te verkopen hebben’, zegt een Leeuwardse wethouder. Drie tot vier miljoen extra bezoekers hoopt ze extra te ontvangen voor natuur en cultuur. ‘Het moet hier geen schilderij in het Louvre worden. Je moet het ook kunnen gebruiken.’ Met suikerbrood achter de kiezen worden we uitgezwaaid. ‘Waar gaat u nu heen? De Drentsche Aa? Ook mooi.’

27 oktober 2016, 06:30

Het Nederlandse Waddengebied

De route die vandaag gevolgd wordt. ©

Ook Anloo dingt mee in de verkiezingen om het ‘mooiste natuurgebied van Nederland’. © Harry Cock / de Volkskrant

Zouden Amerikaanse toeristen, hier voor tulips and windmills, rubber laarzen in hun bagage hebben? Geen luxe in de kwelders van het Waddengebied. Het is nog pikdonker, staatssecretaris Martijn van Dam staat in de drab.

‘We hebben een klein maantje, maar de Melkweg is door de wolken niet zien’, zegt de gids. Ook met de sterrenhemel willen de Wadden wereldberoemd worden. En natuurlijk met de zeehonden. Deze ochtend laat slechts een vroege vogel zich zien.

Het Waddengebied hoopt maandag te worden uitgeroepen tot Mooiste Natuurgebied van Nederland. Net als twaalf andere gebieden. De prijs voor drie winnaars: 300.000 euro en promotie in het buitenland. ‘We willen meer toeristen én de natuur beter beschermen’, klinkt het in het duister.

Photo published for Live - Langs de mooiste natuurgebieden van Nederland: 'We hebben in Limburg meer meren dan in...

View image on Twitter

Bart_Dirks FollowBart_Dirks @Bart_Dirks

Ik heb vandaag niet te klagen over mijn mobiele werkplek. 2:16 PM – 27 Oct 2016

Volg en lees meer over: DIEREN DRENTHE NATUUR & MILIEU MILIEU MENS & MAATSCHAPPIJ FRIESLAND

Wat denkt hij te zien? Staatssecretaris bekijkt Hollandse Duinen… in het donker

RTV WEST 25.10.2016 Staatssecretaris Martijn van Dam kiest een vreemd moment om donderdag een bezoek te brengen aan Nationaal Park Hollandse Duinen. Hij gaat die dag alle natuurgebieden langs die genomineerd zijn voor de verkiezing van het mooiste natuurgebied van Nederland. Zijn bezoek aan de Hollandse Duinen staat gepland van 23.35 tot 00.05 uur. Grote vraag is wat hij dan denkt te zien…

De tournee van Van Dam begint om 6.30 uur met een bezoek aan het Waddengebied. Daarna doet hij de Friese WIJlanden, Nationaal Park Drentsche Aa, de Weerribben-Wieden, Nationaal Park Nieuw Land, De Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug, Grenspark Limburg, het Brabantse Van Gogh Nationaal Park, de Delta Biesbosch-Haringvliet en Nationaal Park Oosterschelde aan, voordat hij aankomt bij de Hollandse Duinen.

Bij alle gebieden stapt de staatssecretaris uit om zich ter plaatse door de indieners te laten bijpraten over hun plannen en voorstellen. Met de verkiezing van het mooiste natuurgebied van Nederland wil staatssecretaris Van Dam de natuurgebieden versterken en de kans geven zich te ontwikkelen tot nationale iconen, net zoals Amsterdam, Hollandse tulpen en molens. Er moet een goede balans zijn tussen het beschermen van de natuur en het kunnen beleven van de natuur.

Saba

Met Saba, dat ook genomineerd is voor de publieksverkiezing, legt Van Dam contact via een videoverbinding. Het publiek kan nog tot en met maandagmiddag 31 oktober zijn stem uitbrengenop één van de genomineerde gebieden via Mooistenatuurgebied.nl. Aansluitend maakt de staatssecretaris de uitslag bekend. De drie gebieden met de meeste stemmen van het publiek zullen worden uitgeroepen tot winnaars.

Meer over dit onderwerp: HOLLANDSE DUINENSTAATSSECRETARISMARTIJN VAN DAM

Trots op ons duingebied? Stem op Hollandse Duinen als Mooiste Natuurgebied van Nederland!

RTVWEST 20.10.2016 Het Nationaal Park Hollandse Duinen maakt kans op de titel Mooiste Natuurgebied van Nederland. Het duingebied strekt zich dwars door onze regio van Hoek van Holland tot Langevelderslag. Ben jij ook zo trots op ons prachtige duinengebied? Stem dan hier! Stemmen kan tot 31 oktober 2016.

In het Nationaal Park Hollandse Duinen wisselen landgoederen, duinen, zeedorpen en steden elkaar af. Het gebied wordt al eeuwenlang vastgelegd door Hollandse meesters vanwege zijn geliefde water, ruimte en licht. In totaal is het gebied 43 kilometer lang en 8,5 kilometer breed.

Stemmen

Stemmen kan via deze website. Met de verkiezing wil het ministerie van Economische Zaken de mooiste natuurgebieden van Nederland bij binnen- en buitenlandse toeristen op de kaart zetten en de kwaliteit en toegangelijkheid van onze natuur verbeteren. De winnende gebieden krijgen maximaal 300.000 euro om dit te bewerkstelligen.

ZIE OOK:Nationaal Park Hollandse Duinen genomineerd voor mooiste natuurgebied

Meer over dit onderwerp: HOLLANDSE DUINENDEN HAAG

Nieuw Nationaal Park Hollandse Duinen genomineerd voor mooiste natuurgebied

Den HaagFM 12.10.2016 Het fonkelnieuwe Nationaal Park Hollandse Duinen is genomineerd voor de titel ‘mooiste natuurgebied’.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft 300.000 euro klaar liggen voor de winnaar van de verkiezing. Het geld moet worden besteed aan de verdere ontwikkeling van het natuurschoon. Twintig natuurgebieden hadden zich gekwalificeerd voor de eerste selectie, en daarvan zijn er dertien genomineerd. Tot 31 oktober kun je stemmen.

Volgens Arjen Siebel (kleine foto) van Dunea verdient het gebied Hollandse Duinen de prijs vast en zeker. “Dit nationale park is het enige park dat zo ver weg van de drukte van de stad lijkt. Terwijl je Den Haag Centraal uit kunt lopen en binnen 200 meter in het park kunt zijn. Dat is echt ongekend, geen enkele andere genomineerde is zo stads en toch zo stil. Die rust op die locatie is uniek.”
…lees meer

Nationaal Park Hollandse Duinen genomineerd voor mooiste natuurgebied

RTVWEST 11.10.2016 Het is weer herfst, en dat is bij uitstek het seizoen voor wandelingen in de natuur. De kleuren van de vallende blaadjes en de relatief zachte temperatuur maken een uitstapje naar een natuurgebied een uitstekend weekendplan. Maar welke natuurgebieden zijn in Nederland het meest geliefd?

Over die vraag boog het Ministerie van Economische Zaken zich de afgelopen maanden. De publieksverkiezing voor het ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’ is daar het resultaat van.

De wedstrijd is nogal uitgebreid. Dat mag ook wel: De winnaars gaan in totaal met maar liefst 300.000 euro voor verdere ontwikkeling van natuurschoon naar huis. Twintig natuurgebieden hadden zich gekwalificeerd voor de eerste selectie, en daarvan zijn er dertien genomineerd. Tot 31 oktober kun je via deze link stemmen.

Unieke combinatie van stads en stil

Volgens Arjen Siebel, Hoofd Natuur bij Dunea, verdient het gebied Hollandse Duinen de prijs vast en zeker. ‘Dit nationale park is het énige park dat zo ver weg van de drukte van de stad lijkt. Terwijl je Den Haag Centraal uit kunt lopen en binnen 200 meter in het park kunt zijn. Dat is echt ongekend, geen enkele andere genomineerde is zo stads en toch zo stil. Die rust op die locatie is uniek.’

Meer over dit onderwerp: NATIONAAL PARKHOLLANDSE DUINEN

Dertien natuurgebieden strijden om titel ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’

RO 10.10.2016 Dertien natuurgebieden strijden om de titel ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’. De gebieden zijn vandaag genomineerd door een vakjury onder leiding van professor Pieter van Vollenhoven. Het publiek bepaalt de uiteindelijke winnaars. Vanaf vandaag tot en met 31 oktober kan het publiek stemmen.

De vakjury maakte de nominaties bekend in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Op basis van vooraf vastgestelde criteria heeft de jury een selectie gemaakt uit twintig geldige inzendingen. In haar voordracht schrijft de jury dat zij buitengewoon enthousiast is over de inspirerende inzendingen. “Het denken over een grotere ruimtelijke samenhang, duurzaam beheer en samenwerking tussen eigenaars, beheerders en bestuurders van de belangrijkste Nederlandse landschappen heeft een belangrijke impuls gekregen”, aldus de jury.

De genomineerden zijn (in alfabetische volgorde):

 • NLDelta Biesbosch – Haringvliet (Noord-Brabant, Zuid-Holland);
 • Nationaal Park Drentsche Aa (Drenthe);
 • De Friese WIJlanden (Friesland);
 • GrensparkLimburg (Limburg);
 • Nationaal Park Heuvelrug (Utrecht, Noord-Holland);
 • Nationaal Park Hollandse Duinen (Zuid-Holland);
 • Nationaal Park Nieuw Land (Flevoland);
 • Nationaal Park Oosterschelde (Zeeland);
 • Saba en omringende zee (Saba);
 • Van Gogh Nationaal Park (Noord-Brabant);
 • De Veluwe (Gelderland);
 • Het Nederlandse Waddengebied (Noord-Holland, Friesland en Groningen)
 • Weerribben – Wieden (Overijssel)

Het publiek kan zijn stem uitbrengen tot maandag 31 oktober 13.00 uur. Nog diezelfde avond wordt de uitslag bekend gemaakt. De drie gebieden met de meeste stemmen ontvangen elk een bedrag van maximaal 300.000 euro om te investeren in kwaliteitsverbetering van hun gebied. Ook worden de winnaars de komende jaren in binnen- en buitenland gepromoot als iconen van de Nederlandse natuur. Naast de drie gebieden die door het publiek worden gekozen, kan de vakjury nog een vierde gebied aanwijzen. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken: “We hebben prachtige inzendingen uit alle windstreken van Nederland gekregen. De vakjury heeft een selectie gemaakt en nu is de keuze aan het publiek.”

De verkiezing van het ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’ is een initiatief van staatssecretaris Van Dam. Met de publieksverkiezing wil hij mensen meer betrekken bij wat onze natuur te bieden heeft en natuurgebieden de kans geven zich te ontwikkelen tot nationale iconen, net zoals bijvoorbeeld Amsterdam, Hollandse tulpen en molens. Onder meer door te investeren in de kwaliteit van de natuur, de verbinding van natuur- en cultuurlandschappen en het verbeteren van activiteiten en voorzieningen moeten de gebieden aantrekkelijker worden voor binnen- en buitenlandse bezoekers. Hierbij is het van groot belang dat er een goede balans blijft tussen het beschermen en het beleven van de natuur.

Televisiemaker, reiziger en pleitbezorger van de natuur Floortje Dessing is bereid om ambassadeur voor deze publieksverkiezing te zijn. Van Dam: “Geweldig dat zij ambassadeur wil zijn van deze verkiezing. Floortje Dessing heeft de mooiste plekken van de wereld bezocht en heeft ons laten zien hoe belangrijk het is de wereldwijde natuur en onze mondiale culturele verscheidenheid te koesteren. Alleen al het feit dat zij dit wil doen, laat zien dat ook onze Nederlandse natuur zeer de moeite waard is en het verdient beschermd en bezocht te worden!”

Documenten;

Juryvoordracht Mooiste Natuurgebied van Nederland

Publicatie | 10-10-2016

Zie ook;

Wat is het mooiste natuurgebied van Nederland?

Trouw 10.10.2016 Dertien natuurgebieden – twaalf in Nederland en één op Saba – gaan strijden om de titel Mooiste natuurgebied van Nederland. Een jury heeft uit twintig inzendingen gekozen. Alle provincies, inclusief het Caribische deel van Nederland kunnen in de prijzen vallen. De inzendingen zijn zorgvuldig regionaal verdeeld.

Het publiek kan nu gaan stemmen. Tot maandag 31 oktober om één uur ’s middags kan iedereen een stem uitbrengen op het natuurgebied van voorkeur op de website mooistenatuurgebied.nl. Op diezelfde datum wordt ook de uitslag bekend. De drie gebieden met de meeste stemmen krijgen drie ton voor kwaliteitsverbetering van het gebied. Ook worden de winnaars de komende jaren in binnen- en buitenland ‘verkocht’ als iconen van de Nederlandse natuur. Naast de drie gebieden die het publiek kiest, kan de vakjury nog een vierde gebied aanwijzen.

De jury, met Pieter van Vollenhoven als voorzitter, heeft erop gelet of een gebied zich internationaal onderscheidt in kwaliteit en diversiteit. Ook moet er regionaal draagvlak zijn voor het natuurgebied. Initiatiefnemer staatssecretaris Martijn van Dam (economische zaken) wil ook dat partijen gaan samenwerken om het gebied naar een hoger plan te tillen met kansen voor duurzame ontwikkeling.

Nieuwe parken
Onder de genomineerden zitten enkele nieuw gevormde parken, zoals nationaal park Hollandse Duinen, dat op 14 september is gepresenteerd. Dit park omvat het duingebied van Zuid-Holland tussen Hoek van Holland en Langevelderslag, een gebied met een oppervlakte van ongeveer 200 vierkante kilometer.

Doordat het voormalige nationale park Utrechtse Heuvelrug, het woordje ‘Utrecht’ schrapte en ook Het Gooi inlijfde, doet ook de provincie Noord-Holland op het nippertje nog mee aan de competitie. Eén van de belangrijke publiekstrekkers in de provincie, nationaal park Zuid-Kennemerland, is door de jury niet gekozen. Op Saba, een bijzondere gemeente van Nederland, is het Saba National Marine Park door de jury gekozen. Het gaat om een is een zeereservaat en nationaal park van totaal 1300 hectare op en rond het eiland. Sinds 1987 is dit gebeid al een nationaal park.

Genomineerde inzendingen

 1. NLDelta Biesbosch – Haringvliet
 2. Nationaal Park Drentsche Aa
 3. De Friese WIJlanden
 4. GrensparkLimburg
 5. Nationaal Park Heuvelrug
 6. Nationaal Park Hollandse Duinen
 7. Nationaal Park Nieuw Land
 8. Nationaal Park Oosterschelde
 9. Saba en omringende zee
 10. Van Gogh Nationaal Park
 11. De Veluwe
 12. Het Nederlandse Waddengebied
 13. Weerribben – Wieden

De 13 genomineerden voor Mooiste Natuurgebied van Nederland zie ook –>>pdf (11.9 MB)

Drie nationale parken in oprichting genomineerd voor mooiste natuurgebied Nederland

VK 10.10.2016 Drie nationale parken in oprichting genomineerd voor mooiste natuurgebied Nederland

Drie nationale parken in oprichting zijn genomineerd voor de verkiezing van het ‘mooiste natuurgebied van Nederland’. Het gaat om Nationaal Park Hollandse Duinen (Zuid-Holland), het Van Gogh Nationaal Park (Brabant) en Nationaal Park Nieuw Land (Flevoland).

In totaal dingen dertien natuurgebieden mee naar de titel. Dat heeft een vakjury onder leiding van Pieter van Vollenhoven maandagavond bekend gemaakt. Het publiek kan tot en met 31 oktober zijn stem uitbrengen via www.mooistenatuurgebied.nl. Ook onder meer de Veluwe, het Caribische eiland Saba met omringende zee en het Waddengebied behoren tot de kanshebbers.

De 13 genomineerden voor Mooiste Natuurgebied van Nederland zie –>>pdf (11.9 MB)

De drie gebieden met de meeste stemmen krijgen maximaal 300.000 euro voor ‘kwaliteitsverbetering’. Ook zal het ministerie van Economische Zaken deze gebieden (inter)nationaal promoten als ‘iconen van de Nederlandse natuur’. De vakjury kan eventueel nog een vierde winnaar aanwijzen. Tv-maker Floortje Dessing is ambassadeur van de wedstrijd.

De Nederlandse natuur zou bij buitenlandse toeristen even geliefd moeten worden als Amsterdam, Hollandse tulpen en windmolens. ‘Toeristen komen niet voor de natuur naar Nederland’, zei staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) eerder dit jaar. ‘Maar eenmaal in de polder zijn ze aangenaam verrast. Onze natuur verdient meer internationale fans.’

Onze postzegelnatuur is nu al de meest toegankelijke ter wereld

Het is u mogelijk ontgaan, maar volgende week mogen we weer stemmen, dan is er de verkiezing van het ‘mooiste natuurgebied van Nederland’. Lees hier de column die Caspar Janssen vorige week schreef.

Onder ecologen en natuurbeschermers klinkt kritiek op de wedstrijd. Zij vinden dat het alleen gaat om marketing, imago en toerisme, zonder extra bescherming voor kwetsbare planten en dieren. ‘Boswachters en natuurliefhebbers doen er vrolijk aan mee, maar de hoofdprijs is dat je gebied onder de voet wordt gelopen’, zei de Wageningse ecoloog Patrick Jansen onlangs in de Volkskrant. ‘Als je niet uitkijkt, krijg je een nationaal pretpark in plaats van een natuurgebied.’

Opvallend is de nominatie van het zogeheten Grenspark Limburg. Dat beslaat Zuid- en Midden-Limburg, plus het Duits-Nederlandse grensgebied via Venlo tot Nijmegen. Onder het nieuwe Nationaal Park Nieuw Land in Flevoland vallen onder meer de Oostvaardersplassen, Lepelaarsplassen, Marker Wadden en het Markermeer.

Volg en lees meer over:  NATUURPARKEN ATTRACTIES REIZEN NATUURBEHEER NATUUR & MILIEU NEDERLAND

Hollandse Duinen genomineerd voor mooiste natuurgebied

AD 10.10.2016 Hollandse Duinen dingt mee om te worden uitgeroepen tot ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’. Aan de wedstrijd van het ministerie van Economische Zaken doen onder andere de Veluwe, de Friese WIJlanden en het Waddengebied mee. Mocht Hollandse Duinen een podiumplek behalen, dan kan de ambitie om een nationaal park te worden gerealiseerd worden.

De Hollandse Duinen bestaan uit het kustlandschap van Hoek van Holland tot en met Noordwijk, dat is 22 procent van de Nederlandse vastelandsduinen. Onder meer het Solleveld, Westduinpark en Meijendel maken deel uit van dit duingebied van 200 vierkante kilometer.

Het idee om de verscheidene natuurgebieden sinds 14 september dit jaar onder één noemer te voegen, is een initiatief van onder andere duinwaterbedrijf Dunea en de gemeenten Den Haag, Wassenaar, Westland en Voorschoten. De initiatiefnemers denken dat ‘de recreatieve beleving voor inwoners en toeristen zo nóg aantrekkelijker’ wordt.

Maar om ook daadwerkelijk tot ‘Nationaal Park Hollandse Duinen’ te worden omgedoopt, moet er eerst een podiumplek behaald worden tijdens de wedstrijd ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’.

Flora en fauna
In de Hollandse Duinen leeft maar liefst 60 procent van de flora en fauna die Nederland rijk is. Waarvan de (vele) Schotse Hooglanderkalfjes die afgelopen zomer in het Westduinpark werden geboren ondertussen de bekendste dieren zijn. We hebben de mooiste foto’s van het natuurgebied hieronder op een rijtje gezet.

Ondanks dat de Hollandse Duinen een gevarieerd en levendig natuurgebied is, is de strijd nog niet gestreden. DeZuid-Hollandse kuststrook moet het opnemen tegen:
– Veluwe
– Van Gogh Nationaal Park
– het Nederlandse Waddengebied
– Saba en omringende zee
– NLDelta Biesbosch – Haringvliet
– Weerribben – Wieden
– Nieuw Land
– Drentsche Aa
– Heuvelrug
– Grenspark Limburg
– Friese WIJlanden
– Oosterschelde

Je stem uitbrengen is sinds vandaag mogelijk en kan hier. Op 31 oktober worden de winnaars bekend gemaakt door Pieter van Vollenhoven tijdens het tv-programma De Wereld Draait Door.

Twee van de vijf Schotse Hooglanderkalfjes in het Westduinpark. © Archieffoto

Het Westduinpark. © Archieffoto

Het verwarde uiltje dat vorige week in het Solleveld werd gevonden. © Archieffoto

Ponys in Wapendal. © Archieffoto

© Archieffoto