Maandelijks archief: mei 2009

Dag van het park in het Zuiderpark

Dag van het park in het Zuiderpark

DEN HAAG 31.05.09   –  De Dag van het Park heeft landelijk ongeveer 120.000 mensen op de been gebracht. De ANWB, die het evenement organiseerde, sprak van een schitterende dag.

Bekende wethouder Bekende wethouder 

In veertig gemeenten, waaronder ook in Den Haag  het Zuiderpark,  konden mensen deelnemen aan verschillende culturele, sportieve en culinaire activiteiten.

Het idee achter het georganiseerde parkbezoek is om stadsbewoners het groen in hun eigen woonplaats te laten ontdekken.  Zie ook

DAG VAN HET PARK  meer foto’s

Live Muziek

Live Muziek

 

Kunstwerken in het Zuiderpark

Kunstwerken in het Zuiderpark

Meer kunstwerken

Meer kunstwerken

Voortgang Structuurvisie Den Haag 2020 – Kijkduin Scheveningen

Wereldstad aan zee

Balkon aan zee

Balkon aan zee

DEN HAAG – AD 21.05.09  De badplaats van Kijkduin komt midden in de duinen te liggen, en krijgt zijn zicht op zee terug. Dat kan door een aantal gebouwen te…
Kijkduin

Kijkduin

’Kijkduin wordt meer Kijkduin dan ooit’

DEN HAAG – AD 20.05.09  In het plan om Den Haag als wereldstad aan zee te profileren is niet alleen Scheveningen belangrijk. Ook de tweede prominente Haagse badplaats Kijkduin krijgt een nieuw jasje.

Jagersma

Jagersma

Bouw Kijkduin kan van start ondanks crisis

DEN HAAG –AD 19.05.09  De crisis in de bouwsector neemt overal in het land steeds grotere vormen aan. Toch heeft Den Haag nog een kans om een belangwekkend…

Scheveningen badplaats

Scheveningen badplaats

‘Chirurgische ingrepen’ zijn voldoende

DEN HAAG – AD 19.05.09 Scheveningen-Bad moet de sfeer gaan krijgen van het centrum van een oude, Nederlandse stad.

De Pier

De Pier

‘Pier moet aantrekkelijker worden’

DEN HAAG – AD 18.05.09  De Pier in Scheveningen moet veel aantrekkelijker worden dan hij nu is. Het zou de grote trekker kunnen worden van een vernieuwde badplaats. 

De Pier in verval

De Pier in verval

Verloederde Pier levensgevaarlijk

DEN HAAG – AD 05.05.09 Op delen van de Scheveningse Pier kun je je maar beter niet vertonen. Door gebrekkig onderhoud zijn delen van de toeristische attractie gevaarlijk geworden.

Nieuw zeefront zet Scheveningen op de kaart

Voor het Scheveningen van de toekomst zet het college van burgemeester & wethouders in op het verder ontwikkelen van het zeefront.

Ontwikkeling Tweede Haven Scheveningen ligt op koers

Het Haagse college van burgemeester en wethouders heeft 9 juni zijn goedkeuring verleend aan het verleggen van de rooilijn bij de hellingbaan die toegang biedt tot de Tweede Haven van Scheveningen.

Informatiebijeenkomsten Scheveningen-kust

Naast ideeën die deze hebben opgeleverd heeft het college een platform , bestaande uit bewoners, bezoekers en ondernemers, gevraagd een visie voor Scheveningen Bad op te stellen.

Zie ook: 

Kruispunt van de Vaillantlaan met de Parallelweg, de Put,

De Put

De Put

Zomer vol hinder voor het verkeer

DEN HAAG – AD 15.05.09 Den Haag gaat een hete zomer tegemoet. Niet alleen het belangrijke kruispunt van de Vaillantlaan…   Zie verder.

Verkeer loopt vast

Verkeer loopt vast

De Put dicht; verkeer loopt vast

DEN HAAG – AD 19.05.09  De Put is dicht en Den Haag heeft het geweten. Op diverse plekken in de stad liep het gisteren…  Lees verder.

Zie ook: ‘De Put’ wordt verkeersveiliger

De nieuwe Willemsvaart in Den Haag

FOTO AD NICO SCHOUTEN
FOTO AD NICO SCHOUTEN

Het groen van de stad vanaf het water

DEN HAAG –  AD 14.05.09  Dat Den Haag er vanaf het water toch echt heel anders uitziet, bewijst de nieuwe Willemsvaart die eind vorige maand van start is gegaan.

In tegenstelling tot de inmiddels bekende Ooievaart biedt de nieuwe attractie Hagenaars en toeristen een verrassende blik op het vele natuurschoon dat de Hofstad rijk is.

Toch zijn er tijdens de rondvaart die vanaf de Dr. Kuyperstraat, langs de Koninginnegracht via Madurodam richting Scheveningen en weer terug vaart ook genoeg interessante gebouwen te zien. De meeste bevinden zich in het eerste gedeelte van het traject tussen de Haagse binnenstad en Madurodam.

Wie via het kleine, onopvallende trapje op de hoek van de Dr. Kuyperstraat en de Koningskade in de sloep is gestapt, ziet rechts het Provinciehuis en links veel mooie oude panden aan de Koninginnegracht die door bedrijven en ambassades worden bewoond.

Wat tijdens de eerste paar honderd meter van de tocht gelijk opvalt is de rust op het water. Zo merk je nauwelijks dat links en rechts van het water over in totaal vijf en soms zes rijbanen veel auto’s rijden. Hetzelfde geldt voor tram 9, die geregeld haast geruisloos passeert.

Initiatiefnemer, stuurman en gids Chris Schram hoeft zijn stem dan ook niet vaak te verheffen als hij de opvarenden uitlegt wat er allemaal te zien is.

“Ik vertel steeds alleen iets over stuurboord (rechts, red.). Als we hier straks op de terugweg weer langskomen doe ik hetzelfde, zodat u straks meer weet van wat er nu links voorbijtrekt,” zegt Schram als de boot het hoofdkantoor van Shell passeert, om vervolgens langs het leegstaande kantoorpand te varen dat Berlage ooit voor verzekeringsmaatschappij Nationale-Nederlanden ontwierp.

Kort daarop wordt duidelijk dat je niet alleen tijdens de Ooievaart maar ook aan boord van de Willemsvaart soms flink moet bukken. Dit om te voorkomen dat je je hoofd stoot aan de twee lage bruggen die gerust de enige echte hindernissen van de vaartocht mogen worden genoemd. De laagste ligt tegenover de ronde kantine van Europol.

De medewerkers van de Europese inlichtingen- en politieorganisatie hebben er tijdens hun lunch dagelijks uitzicht op een groepje ineengedoken passagiers. Sommigen van hen zullen zich wellicht afvragen wanneer het ongelukkig moment zich aandient dat iemand vergeet te bukken.

Als iedereen even later weer overeind is gekomen, doemt in de verte de vuurtoren van Madurodam op. “Veel toeristen die niet weten dat het bouwwerk bij de miniatuurstad hoort, vragen dan of we al zo dicht bij het strand van Scheveningen zijn,” merkt Schram op terwijl hij uitlegt dat rechts het ministerie van Verkeer en Waterstaat te zien is. De vliegende vogels die aan de stenen wereldbol op de zijkant van het gebouw vastzitten, maken duidelijk dat het hier om het vroegere hoofdkantoor van de KLM gaat.

Als de boot even later het Westbroekpark nadert, zijn alle bijgeluiden van auto’s, trams en fietsers volledig verdwenen. In de groene oase van rust die volgt, doet niets je meer herinneren aan het bebouwde gebied dat je zojuist hebt verlaten.

Bukken voor bruggen is hier niet meer nodig. Wel moeten er soms laaghangende takken worden ontweken. Tussen alle bomen en struiken langs de waterkant duikt soms een visser, fietser of wandelaar op. Een eend die op haar rug haar jongen vervoert, is het enige andere verkeer op het water.

Als de blik even verder reikt, is de hoogste vlag op het dak van het Kurhaus te zien. Na een rondje over de Waterpartij met uitzicht op het Indisch Monument begint de boot aan zijn terugreis.

Na de schaduw van het Hubertusviaduct duikt de skyline van de stad op.

Terwijl de Hof- en Zürichtoren steeds dichterbij komen, neemt het geluid van auto’s, trams, fietsers en mensen stap voor stap toe. We zijn weer in Den Haag.

Zie ook: Willemsvaart in de vaart  DHO

Proost op de goede afloop

Er is de laatste tijd nogal wat stront aan de PvdA-knikker. Nu zelfs wethouder Marnix Norder de fractievoorzitter en de partijvoorzitter tot orde moet roepen, is er kennelijk een serieus probleem ontstaan. Mogelijk zal in de nabije toekomst de naam PvdA worden omgedoopt in PvdI.

Het begon met moddergooien en uiteindelijk liep het totaal uit de hand. De inzet was het feit dat PvdA-wethouder Henk Kool geld uit de gemeentekas wilde gebruiken  voor een onderzoek naar gesubsidieerde arbeid door notabene  zijn eigen partij.

Henk zelf zag er niet zo’n probleem in. Hierdoor liepen de gemoederen nogal hoog op. En Henk werd terecht flink onder druk gezet. 

De Telegraaf  schreef zelfs over: Vriendjespolitiek, belangenverstrengeling en misbruik van geld uit de gemeentekas. Hierdoor zijn de onderlinge relaties er niet beter op geworden.

Dit alles leidde uiteindelijk tot een splijtzwam tussen de afdelingsvoorzitter en de fractievoorzitter en wethouder Henk Kool. Dit daar de rol van PvdA-raadslid Bas Sepers nogal voor de nodige irritaties zorgde bij afdelingsvoorzitter Constant Martini. De media ‘pikte’ een brief op waaruit zo het een en ander bleek.afbeelding vergroten

Vreemd is inderdaad wel dat Henk nog steeds niet weet dat de partij beschikt over een eigen budget waaruit dergelijke activiteiten betaald zouden kunnen worden. Dat hij als wethouder besluit om met geld uit de gemeentekas een dergelijk te onderzoek te laten verrichten, zal toch vooraf goedkeuring moeten hebben van het college?   En mogelijk zelfs met instemming van de gemeenteraad?  De SP had in ieder geval al vragen klaarliggen om een integriteitcode vast te laten stellen in verband met de gedragsregels

De verwarring binnen de PvdA leidde er zelfs toe dat men maar meent de zaak te moeten afdoen als hijgerigheid. Dit aldus PvdA-raadslid Frank Poppe. 

In ieder geval is de stilte rondom Digitale Henk Kool (tijdelijk) opgeheven.

Achtergrond:

vergeven en vergeten

vergeven en vergeten

Ruzie in Haagse PvdA voorbij  RTVWEST 14.05.09

Gezamenlijke verklaring van fractievoorzitter en afdelingsvoorzitter PvdA Den Haag

PvdA 14.05.09   In de afgelopen tijd is een onduidelijk beeld ontstaan naar aanleiding van het teruggeven door de heer C. Martini van de verleende opdracht betreffende gesubsidieerde arbeid aan de gemeente Den Haag. Onderstaand willen we hier duidelijkheid in scheppen.

Lees verder »

Ruzie in top van Haagse afdeling van PvdA gesust

DEN HAAG – AD 14.05.09  Na een week van meerdere – volgens de betrokkenen indringende – gesprekken, is de ruzie in de top van de Haagse PvdA gesust.

Ruzie in PvdA is gesust

DEN HAAG – AD 14.05.09  Na een week van meerdere – volgens de betrokkenen indringende – gesprekken, is de ruzie in de top van de Haagse PvdA gesust.

Problemen in Haagse PvdA-fractie nog niet opgelost  RTVWEST 14.05.09 

Guusje Ter Horst op bezoek in Den Haag  Den Haag Te Kijk 11.05.09

PvdA verspilde nodeloos miljoenenHaagse  ID-banen.  Den Haag Te Kijk 08.05.09

Armoe fanfare van Henk Kool trekt door de stad  Den Haag Te Kijk 06.05.09 

Geen blauw op straat ???

Likje verf móet plots van gevel af

DEN HAAG – AD  05.05.09  Al negen jaar woont Pascal van der Knokke achter zijn mooi lavendelblauw geverfde gevel aan de Marnixstraat in Den Haag. Maar ineens dook de Welstandscommissie van de gemeente Den Haag erop. ‘Past niet, moet weg’. Belachelijk, vindt Pascal.

ADtv ging kijken. Oordeel zelf.

Kamervragen over lichtblauwe gevel

DEN HAAG – AD 07.05.09  Tweede Kamerlid Antoinette Vietsch van het CDA heeft vragen gesteld aan minster Van der Laan (Wijken, Wonen en Integratie) over de…

Blauwe gevel mag blauw blijven …

DEN HAAG – AD 11.05.09   Het leek wel of iederéén zich er een week lang mee bemoeide.

Welstandsregels drastisch soepeler

DEN HAAG – AD 18.06.09  De inwoners van Den Haag hebben straks geen toestemming meer nodig van de welstandscommissie als ze markiezen willen ophangen, hun huis… welstandscommissie als ze markiezen willen ophangen, hun huis…