Categorie archief: Onderwijsinspectie

De Haagse Algemene Hindoe Basisschool is niet echt een Verademing

De Haagse Algemene Hindoe Basisschool is niet echt een Verademing volgens de Onderwijsinspectie.

Omroep West onthulde maandag 25.03.2019 dat het bestuur van de Algemene Hindoe Basisschool eind vorige maand onder druk van de onderwijsinspectie is weggestuurd na misstanden door  jarenlang mismanagement.

Onderwijswethouder Saskia Bruines van Den Haag. | Foto: Omroep West

Ingrijpen

De gemeente Den Haag heeft helaas nauwelijks middelen om in te grijpen bij het ‘schrikbewind’ van een school, laat een woordvoerder van onderwijswethouder Bruines (D66) weten.

De woordvoerder verwijst daarbij naar de ontwikkelingen in Amsterdam. Burgemeester Halsema meldde daar onlangs dat de geheime diensten signalen hadden gekregen dat een deel van het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam banden heeft met een terroristische organisatie.

‘Zoals ook blijkt uit de situatie rond het Cornelius Haga Lyceum, heeft de gemeente nauwelijks bevoegdheden om in te grijpen bij scholen die (bestuurlijk) niet naar wens functioneren. Dat is hier aan de Inspectie van het Onderwijs.

Uiteraard volgen we de ontwikkelingen wel en kan er altijd een beroep gedaan worden op de gemeente voor hulp. Maar het ontbreekt zowel de lokale overheid als de Rijksoverheid aan middelen om in te kunnen grijpen als het mis gaat of dreigt te gaan op scholen.’

Terugblik;

Het bestuur van de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag is onder druk van de onderwijsinspectie aan de kant gezet. Eén van de oprichters, G., heeft daar jarenlang als alleenheerser de dienst uitgemaakt.

De praktijken duurden al enkele jaren, de onderwijsinspectie zit er ook al jaren bovenop. Na nieuwe anonieme klachten heeft de Inspectie opnieuw een onderzoek ingesteld. Hoewel het inspectierapport pas in juni wordt verwacht, kon de Raad van Toezicht er niet meer onderuit om in te grijpen.

Fraude, diefstal, machtsmisbruik, vriendjespolitiek en intimidatie zijn de belangrijkste beschuldigingen aan het adres van de oprichter en oud-bestuursvoorzitter G. Formeel is hij na eerder ingrijpen van de Inspectie de laatste jaren alleen nog ‘adviseur’ van het bestuur. Maar achter de schermen heeft hij alle touwtjes in handen. Zo is hij ook nog steeds voorzitter van de stichting die het busvervoer regelt.

‘Personeel betaalt busvervoer’

Het busvervoer van de 450 leerlingen wordt grotendeels geregeld door een stichting die tien chauffeurs in dienst heeft, de Stichting Ondersteuning Leerlingen VAHON.  ’s Ochtends worden de leerlingen met eigen busjes opgehaald en ’s middags weer thuis afgeleverd. Volgens de verbaasde, nieuwe directeur Edu Dumasy blijven de chauffeurs overdag op school lanterfanten en ‘zijn ze allemaal familie van elkaar’.

Het busvervoer werd aanvankelijk gesubsidieerd. Maar sinds er op de subsidie is gekort, dwingen G. en zijn bestuurders het personeel van de school al jaren om hieraan mee te betalen. ‘Leraren moesten 2,8 procent van hun salaris inleveren om het tekort aan te vullen’, aldus een anonieme bron. Maar G. heeft nooit verantwoord of al het geld wel aan het vervoer is besteed. ‘Hiervan is geen inzage gegeven of dit wel werkelijk zo is.’

De leerlingen zitten thuis | Foto: ANP

‘Ondersteuning in financiële en materiële zin’

Er gaat veel geld om in de stichting, maar niet duidelijk is hoeveel en waar dit blijft. Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel houdt de stichting zich bezig met het ‘verzorgen, ondersteunen en bijdragen aan leerlingenvervoer voor schoolgaande kinderen in financiële en materiële zin’. Een financiële verantwoording ontbreekt.

De stichting incasseert de bijdragen voor vervoer: elf maanden lang 22 euro per kind per maand. De gemeente Den Haag betaalt volgens bronnen de ouderbijdragen voor niet draagkrachtige ouders rechtstreeks aan de stichting (op de eigen website vermeldt de gemeente 150 euro per jaar). Het personeel draagt twee tot drie procent van het loon af.

Redelijk om ouderbijdrage te verhogen

Personeel dat weigerde loon af te dragen voor het busvervoer werd het leven zuur gemaakt; sommige medewerkers werden ontslagen. Ook nadat de Inspectie in 2009, 2010 en 2011 sommeerde dat de bijdrage alleen vrijwillig kon worden afgestaan, bleef de praktijk bestaan.

De nieuwe directeur Dumasy is overigens niet van plan die bijdrage te betalen. Op de vraag of je het personeel wel kunt vragen mee te betalen zegt hij: ‘Nee. Het is redelijk om de ouderbijdrage daarvoor te verhogen.’

Danslerares werkte drie jaar zonder contract of loon

Op de Hindoeschool wordt veel werk gemaakt van muziek en dansen, zeker rond feesten als Holi Phagwa. Drie jaar geleden belooft G. een danslerares een contract voor 1500 euro in de maand. Al die tijd geeft ze les, maar ze ziet nooit een contract en geld al helemaal niet. G. palmt haar in en houdt haar aan het lijntje. ‘Ik heb drie jaar om het contract gevraagd, maar nooit gekregen’, zegt zij nu.

‘Dat geld heb ik ook nooit gekregen. Als ik G. ernaar vroeg omdat ik mijn rekeningen niet kon betalen, zei hij: ‘Het bestuur doet moeilijk omdat ik je de baan van een ander heb gegeven. Dus houd je even gedeisd, ga een tijdje naar het buitenland, dan komt het goed. Ik kreeg alleen af en toe honderd euro om de rekeningen te betalen.’

‘G. wilde met me trouwen maar bedreigde me’

De lerares deed toch braaf haar werk, maar was zeer afhankelijk van haar baantje bij de Hindoeschool. Als alleenstaande moeder en Hindoestaanse kon zij hem niet weerstaan, ook niet toen hij begon met bezoekjes ’s avonds om ‘even wat zaken te bespreken’.

‘Uiteindelijk zei hij dat hij met mij wilde trouwen’, aldus de lerares. Hij zei dat hij al van tafel en bed was gescheiden en ik was alleenstaande moeder. Toen de lerares de relatie vervolgens beëindigde en terugkeerde naar haar ex werden beiden ook door G. zelf bedreigd. Zij heeft bij de politie aangifte gedaan van poging tot aanranding, seksuele intimidatie en bedreiging.

Lastige directeur gedumpt na ‘klachten’

De vorige directeur, Rosita Ramcharan, werd vorig jaar door G. gedumpt toen zij het hem lastig begon te maken. G. lokte haar volgens meerdere bronnen op een zondag naar school om wat beleidszaken door te nemen. Samen met de voorzitter overviel hij haar met klachten van een aantal collega’s. G. eiste dat zij zich ziek zou melden. Toen de directeur dat weigerde, kreeg zij ‘bijzonder verlof’; zij moest direct haar sleutels inleveren.

Directeur Ramcharan ging tegen de verwijdering in beroep bij de ‘commissie van beroep funderend onderwijs’, die haar onlangs gelijk gaf. In het openbaar, geanonimiseerd verslag van de uitspraak van de commissie van 18 januari wordt de gang van zaken uit de doeken gedaan. Zo waren er nooit eerder klachten geweest en mocht het bestuur haar daarom ook niet zomaar verwijderen.

zie:108490 uitspraak anoniem geschillencommissie 18.01.2019

‘Zij eruit of jij eruit’

Volgens de commissie speelde er iets anders op de achtergrond. Directeur Ramcharan had om loonsverhoging gevraagd, maar G. wilde eigenlijk dat zij minder ging verdienen: volgens bronnen wilde hij dat zij vijf dagen ging werken tegen vier dagen loon. Bovendien wilde de directeur niet meewerken aan de benoeming van G. tot directeur bedrijfsvoering.

De directeur had grote vraagtekens bij de gevolgde sollicitatieprocedure en heeft daarom geweigerd deze benoeming te ondertekenen’, is te lezen in het verslag. Bronnen voegen toe dat G. daar woest over was. Hij zou enkele personeelsleden, die door de directeur slecht waren beoordeeld, hebben overgehaald een klacht tegen de directeur in te dienen onder het motto ‘zij eruit of jij eruit’.

Ledenvergadering uit de hand gelopen

Besturen, toezichthouders en personeelsleden werden door G. naar believen aangetrokken en ontslagen, melden meerdere anonieme bronnen. Zelf slaagde hij erin om langer aan het bewind te blijven dan wettelijk is toegestaan.

De onderwijsinspectie constateerde ook al in 2011 dat het bestuur onvoldoende slaagt in een zorgvuldige uitvoering van zijn wettelijke opdracht’ en de eigen statuten. Dat ging vooral om de ‘zittingsduur van sommige huidige bestuursleden’ en de druk die het bestuur uitoefende op de MR.

lees: Hindoe VAHON definitief rapport 23.05.2019

zie: Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek 21.09.2016

zie: Rapport Incidenteel onderzoek 12.10.2011

‘Bestuurders waren marionetten in de handen van G.’

Terwijl G. nog voorzitter van het bestuur was, werd de vereniging omgezet in een stichting waardoor G. aan de macht kon blijven. Dit ging niet zonder slag of stoot. Bij de ledenvergadering waarop dit besluit werd genomen, hebben zich – zo schrijft de Inspectie – ‘ordeverstoringen voorgedaan, waarbij het bestuur de hulp van de politie heeft ingeroepen’.

Toen de Inspectie van het Onderwijs na eerdere klachten in 2011 het voor elkaar kreeg dat G. aan de kant werd gezet, bleef hij aan als adviseur en contactpersoon van het bestuur. Hoewel anderen in naam het bestuur vormden, waren zij volgens bronnen ‘als marionetten in zijn handen’. Ook de Raad van Toezicht, die in 2011 op aandringen van de Inspectie werd ingesteld, bestond uit getrouwen.

Inspectie van het Onderwijs doet onderzoek, rapport verschijnt in juni 2019.

Al jaren lang doen zich deze problemen voor. De Inspectie heeft meerdere keren bij de school op de stoep gestaan. In april 2011 probeerde het bestuur de Inspectie via de rechter het onderzoek te laten stoppen. Het bestuur en de Raad van Toezicht kregen dit najaar opnieuw anonieme meldingen, die overigens ook aan de Inspectie waren gericht. Pas toen de Inspectie langskwam, roerde de Raad van Toezicht zich.

Enkele weken geleden heeft de onderwijsinspectie een aantal verrassingsbezoeken aan de school gebracht en een onderzoek ingesteld. Net als in oktober 2010, toen de Inspectie ook al in actie kwam na ‘signalen (…) van bedreiging, intimidatie, agressie of geweld’. Hoewel het nieuwe rapport pas in juni wordt verwacht, is duidelijk dat de Raad van Toezicht onder druk van de Inspectie nu G. en het bestuur aan de kant heeft gezet.

AD 12.07.2019

Interimbestuurder aangesteld

De toezichthouders zochten een interimbestuurder. Uit vijf kandidaten kozen zij Edu Dumasy, een gepensioneerde interimbestuurder uit Amstelveen. Dumasy (68) is sinds anderhalve week parttime aan het werk op de school in Den Haag. Hij denkt enkele maanden tot een jaar te blijven.

Ook Dumasy zou uit het netwerk van G. komen, maar hij zegt G. niet te kennen. ‘Ik heb hem alleen een keer een hand gegeven toen ik werd voorgesteld. En een paar jaar geleden heb ik hier een keer een training gegeven.’

Vertrouwen opgezegd

De nieuwe directeur laat een handtekeningenlijst zien die is opgesteld door de medezeggenschapsraad. Daarin neemt de MR afstand van de anonieme aantijgingen. Maar bronnen zeggen tegen Omroep West dat het personeel ‘zich niet veilig voelt om transparant te communiceren met de raad van toezicht’.

In een brief, ondertekend met ‘Het onderwijspersoneel van VAHON’, wordt het vertrouwen in de Raad van Toezicht opgezegd. De briefschrijver stelt dat het ‘bijzonder’ is dat de toezichthouders van niets wisten. ‘U bent tot nu toe met alles akkoord gegaan over alle besluiten van G.’

Schoon schip, frisse wind

G. reageert niet op meerdere verzoeken om een reactie. Hij zou volgens betrokkenen sinds twee weken in Suriname zijn ‘ondergedoken’. Dumasy zegt binnenkort in gesprek te gaan met zowel de oud-directeur als de danslerares. ‘Ik heb haar gevraagd om bewijzen van haar werkzaamheden’, zegt hij. ‘Zodat zij alsnog betaald kan worden.’ Alle financiële malversaties wil hij laten onderzoeken door een extern bureau.

Dumasy wil schoon schip maken en vooruitkijken in het belang van de leerlingen. Vorige week maandag hield de medezeggenschapsraad een bijeenkomst voor de ouders om te worden bijgepraat over de ‘nieuwe, frisse wind’ die door de Hindoeschool moet gaan waaien.

Asmanweg

Mackaystraat 6

http://www.vahon.nl/

Omstreden hindoeschool moet oud-directeur forse schadevergoeding betalen

OmroepWest 28.01.2020 De VAHON Algemene Hindoe basisschool in Den Haag moet een flinke schadevergoeding betalen aan de voormalige schooldirecteur Rosita Ramcharan. De school probeerde haar de bestuurlijke misstanden in de schoenen te schuiven maar de rechtbank in Den Haag gaat daar niet in mee.

De rechter baseert zich deels op een rapport van de Inspectie voor het Onderwijs van vorig jaar juli en de conclusies die minister Arie Slob van Onderwijs daaruit trok. Het leeuwendeel van de misstanden is te wijten aan het voormalig bestuur. Vooral oud-voorzitter van het bestuur Lekhram G., die achter de schermen alle touwtjes in handen had, is de kwaaie pier.

De rechter wijst er in haar uitspraak op dat de directeur, die in 2018 door toedoen van G. werd geschorst, tot twee keer toe door de Commissie van beroep funderend onderwijs in het gelijk werd gesteld. VAHON moet naast een ontslagvergoeding, geleden pensioenschade en de proceskosten ook ruim 11.000 euro terugbetalen aan onterecht ingehouden salaris dat was bedoeld voor het leerlingenvervoer. Het VAHON-personeel moest daarvoor tot voor kort 3 procent van het salaris afdragen.

LEES OOK: Haagse Hindoeschool schuift klokkenluider misstanden in de schoenen

Meer over dit onderwerp: ALGEMENE HINDOE BASISSCHOOL DEN HAAG ONDERWIJS

Haagse Hindoeschool schuift klokkenluider misstanden in de schoenen

OmroepWest 12.12.2019 De VAHON Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag houdt voormalig directeur Ramcharan verantwoordelijk voor de misstanden die deze zomer door de Inspectie voor het Onderwijs zijn geconstateerd. Dat bleek donderdag voor de kantonrechter in Den Haag. De school probeert de directeur te ontslaan.

De directeur zelf, Rosita Ramcharan, werpt dat verre van zich. Zij wijst naar het vroegere bestuur en één van de oprichters, Lekhram G., die de touwtjes eigenlijk in handen had. ‘Ik heb na mijn schorsing door het bestuur zelf de Inspectie benaderd’, zegt de directeur. ‘Hoe kun je de klokkenluider verantwoordelijk maken voor de situatie die ontstond na haar vertrek.’

In september vorig jaar werd Ramcharan door G. op non-actief gezet omdat zij niet wilde meewerken aan zijn benoeming tot directeur bedrijfsvoering. G. zou volgens haar niet beschikken over de juiste papieren.

Ook steunde zij G. niet toen hij de zorgcoördinator van de school schorste omdat deze weigerde nog langer drie procent van haar salaris af te staan voor het leerlingenvervoer. Na Ramcharans gedwongen vertrek is G. benoemd tot tijdelijk directeur bedrijfsvoering. Die functie heeft hij pas in maart neergelegd onder druk van de Inspectie.

‘Mocht geen opleiding tot schoolleider volgen’

Hoewel de school Omroep West geen commentaar wil geven of vragen wil beantwoorden, is de zitting bij de kantonrechter openbaar. Het is voor het eerst sinds de eerste publicaties van Omroep West en het uitkomen van het Inspectierapport dat er publiekelijk meer duidelijkheid komt over de gang van zaken.

Zo blijkt dat de school veel leerlingen heeft verloren. Van de 448 leerlingen die vorig jaar op school zaten zijn er volgens de eigen advocaat ‘fors minder dan 400’ over. Volgens bronnen heeft de school op dit moment 355 leerlingen.

Een opleiding tot schoolleider heeft directeur Ramcharan nooit mogen volgen, de school zei daarvoor geen geld te hebben. Toch bleek uit een voorgaand rapport van de Inspectie uit 2015 dat Ramcharan goed functioneerde. Ook haar schorsing heeft Ramcharan met succes aangevochten. Maar een rehabilitatie wilde de school haar niet geven, noch een afscheidsfeest op school.

Dat de leerkrachten nu blij zouden zijn dat de directeur weg is, verklaart zij zelf door de druk vanuit de schoolleiding. Bovendien dateren de bevindingen van de Inspectie van na haar vertrek, tussen november 2018 tot maart 2019. Bij de Citotoets van 2018, de laatste onder haar verantwoordelijkheid, scoorde de school nog boven het landelijk gemiddelde.

‘Oprichter hield alle touwtjes in handen’

In het rapport van de Inspectie van het Onderwijs wordt – in de woorden van minister Slob van Onderwijs – geconcludeerd ‘dat er sprake is van wanbeheer op een drietal terreinen: de kwaliteit van het bestuurlijk handelen schiet ernstig tekort, de veiligheid (in het bijzonder die van het personeel) is niet gewaarborgd en onderdelen van het financieel beheer vertonen ernstige tekortkomingen. Daarnaast wordt geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op de basisschool onvoldoende is.’

En dat was niet voor het eerst. Al in 2008, 2010 en 2011 lag de school onder een vergrootglas ‘vanwege terugkerende signalen over tekortkomingen in het organisatieklimaat, op financieel gebied en over intimidatie vanuit het bestuur.’ Kwade genius G., die daarna aftrad als voorzitter van het bestuur, bleek achter de schermen alle touwtjes in handen te hebben gehouden. Pas in maart j.l. nam hij ontslag, inmiddels als zelfbenoemd directeur bedrijfsvoering.

‘Chaos nu groter, personeel viert vakantie’

Volgens ingewijden die anoniem wensen te blijven is de chaos op de school na het Inspectierapport alleen maar groter geworden: de huidige, zittende interim directeur Edu Dumasy zou geen vat op zijn eigen leerkrachten kunnen krijgen. ‘De meeste leerkrachten zijn blij dat de oude directeur weg is’, aldus een van hen. ‘Zij zat er bovenop en zette hen aan het werk, Dumasy heeft niets door en vindt alles goed.’

‘Meerdere leerkrachten gaan soms voor weken naar Suriname, en worden doorbetaald’, zegt een ingewijde. ‘Een juf van groep 1 zit al weken in Suriname feest te vieren, horen we ook uit Suriname zelf. Haar familie heeft daar een trouwerij. Hier zegt ze dat ze gezondheidsproblemen heeft.’

Nog geen stappen richting ander schoolbestuur

De minister van Onderwijs Arie Slob eiste na het Inspectierapport dat de school nog dit jaar onderdak zou zoeken bij een ander, groter schoolbestuur. Meerdere bronnen bevestigen dat daarover gesprekken zijn gevoerd. Uit een peiling onder ouders bleek dat de meesten van hen voorkeur hebben voor aansluiting bij één van de grootste schoolbesturen van Nederland, Lucas Onderwijs in Den Haag.

Op 2 december heeft een delegatie een tweede gesprek gehad met Lucas Onderwijs. Tot nu toe hoort het ministerie van de hindoeschool dat dit proces positief verloopt.

Maar de voorzitter van het bestuur van Lucas, Ewald van Vliet, laat Omroep West weten dat ook dat tweede gesprek niet meer dan een oriënterend gesprek is geweest. Lucas Onderwijs wil een diepgaand onderzoek naar de boekhouding van de hindoeschool doen voordat er echt over een overgang kan worden gesproken.

Sluit de school zich aan bij Lucas Onderwijs of bij andere hindoeschool?

De huidige leiding van de school heeft voorkeur te hebben voor aansluiting bij de andere hindoe basisschool in Den Haag, de Shri Vishnu school, onderdeel van de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland SHON. Maar veel ouders zeggen dat die school te behoudend en ouderwets is.

Zij hebben juist voor de VAHON Algemene Hindoe Basisschool gekozen als liberale hindoeschool. Sterker nog, de VAHON is ooit om die verschillen van Shri Vishnu afgesplitst. Toch gaf de schoolleiding nog in november aan niet alle contacten met de SHON te verbreken.

Minister eist groter schoolbestuur

Shri Vishnu en de SHON voldoen waarschijnlijk niet aan de eis van de minister: ‘Het bestuur waaraan de school wordt overgedragen [dient] op dit moment reeds het bestuur te zijn van meerdere scholen in Den Haag en omgeving. Zo kan het personeel strategisch worden ingezet en verdeeld over de scholen onder haar bevoegd gezag.’

De SHON heeft één school in Den Haag, en verder geen enkele in de omgeving. Tenzij je Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Almere daartoe rekent. Lucas Onderwijs daarentegen heeft 78 scholen in de regio, waaronder 46 basisscholen. Voor de 31.000 leerlingen in Den Haag en omgeving werken bij Lucas Onderwijs 3.400 medewerkers.

Vijf maanden geleden al geen stappen, daarom dreigement minister

Juist het ontbreken van concrete stappen was in juli aanleiding voor de minister om te dreigen met de meest vergaande stappen: intrekken van de financiering en sluiten van de school. Want drie eerdere gesprekken van zijn ambtenaren met de interim bestuurder Dumasy en de raad van toezicht tussen maart en mei leverden maar steeds geen resultaat op.

‘In die gesprekken heeft u te kennen gegeven de ernst van de situatie in te zien en bereid te zijn op zoek te gaan naar een geschikt bestuur voor de overdracht. Ik constateer echter dat er nog geen concrete vervolgstappen zijn gezet om tot een overdracht van de school te komen’, schreef de minister vijf maanden geleden al.

Het ministerie wil nu voor het eind van het jaar weten welk schoolbestuur de VAHON Algemene Hindoe Basisschool komend voorjaar onderdak gaat bieden. In de ontslagzaak doet de kantonrechter over zes weken uitspraak.

Meer over dit onderwerp: ONDERWIJS INSPECTIE HINDOESCHOOL

Ouders kritisch over Haagse hindoeschool: ‘Geef de school terug’

OmroepWest 19.07.2019 ‘De sluiting is nog lang niet in zicht, dus laat uw kinderen lekker op school.’ Met die noodkreet sloot de voorzitter van de medezeggenschapsraad (MR) van de Algemene Hindoe Basisschool VAHON in Den Haag donderdagvond een rumoerige informatiebijeenkomst voor de ouders.

Aanleiding was het vernietigende rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de hindoeschool. De MR en de raad van toezicht wilden het hebben over de toekomstplannen, maar veel ouders wilden eerst afrekenen met het verleden.

Onderwijsminister Arie Slob heeft vorige week de school voorwaarden gesteld na het slechte rapport van de Inspectie. Zoek voor 1 januari onderdak bij een ander, bestaand schoolbestuur. Anders draait hij de kraan dicht. Maar de school zelf wil daar niet aan.

Applaus en luide bijval

In een nieuwsbrief aan de ouders schreef directeur Edu Dumasy donderdag dat de school toch zelfstandig wil blijven. Een afspraak met het bestuur van Lucas Onderwijs in Den Haag blijkt zelfs te zijn afgezegd. Maar Devindra Ramautarsing, lid van de raad van toezicht, houdt donderdagavond tegenover de ouders vol dat de school nog steeds in gesprek is met meerdere schoolbesturen. ‘Ze staan te springen om met ons samen te werken’, beweert hij.

Oprichter van wat ooit begon als een vereniging van ouders, voormalig VAHON-voorzitter Fred Kartaram, roept de zittende leden van de raad van bestuur op om per direct af te treden. ‘Doe je dat niet, dan heb je de sluiting van de school op je geweten’, zegt hij onder applaus en luide bijval van de ouders. ‘Dan komt de school waar ik hard voor heb gevochten onder een katholieke of protestantse organisatie. Shame on you! Geef de school weer terug aan de ouders!’

Verbeteringen aangebracht

Zowel de MR en de directeur als de Raad van Toezicht benadrukken dat de school inmiddels op meerdere punten verbeteringen heeft aangebracht, zoals begeleiding, bijscholing en coaching van de leerkrachten. De school streeft ernaar om in maart, als de school opnieuw door de Inspectie wordt bezocht, alle problemen te hebben opgelost. ‘Meer zelfs!’, aldus Ramautarsing. ‘Binnen een paar jaar zijn we zelfs een excellente school.’

Maar een moeder haalt het Inspectierapport aan, waaruit volgens haar willekeur blijkt. ‘Leerlingen krijgen de kwaliteit die de leraar wil geven. Dus in klas 2a krijg je beter les dan in klas 2b?’ Nog een moeder: ‘Wat hebben we aan verbeteringen over een paar jaar? Mijn kind zit nu in groep 7 en die hoort straks op de middelbare school: o, jij komt van VAHON, die willen we niet.’

‘Hoezo begeleiding?’

Na de bijeenkomst blijken meerdere ouders en leerkrachten geen vertrouwen te hebben in de verbeteringen die de school zegt doorgevoerd te hebben. ‘Hoezo begeleiding?’ reageert een leerkracht. ‘Dumasy heeft totaal geen zicht op het lesgeven. Hij is dit schooljaar alleen bij de onbevoegde leerkrachten een les gaan kijken. Het vaste personeel heeft nog geen klassenbezoek gezien of enige verandering in het lesgeven.’

‘Ik moet het nog maar zien’, zegt een bezorgde moeder. ‘Ik heb nog een paar weken om te zien of ik mijn kind naar een andere school doe.’

LEES OOK: ‘Nog deze zomer nieuw bestuur hindoeschool’

Meer over dit onderwerp: HINDOESCHOOL DEN HAAG VAHON OUDERS ONDERWIJS

Gerelateerd;

Hindoeschool Den Haag probeert via rechter inspectierapport tegen te houden

Onderwijsinspectie over Hindoeschool: kwaliteit en veiligheid zijn ondermaats

‘Hindoeschool is goed ziek’, invaldirecteur blijft langer

Haagse Hindoeschool wil zelfstandig blijven

OmroepWest 18.07.2019 De Algemene Hindoe Basisschool VAHON in Den Haag gaat in tegen de minister van Onderwijs en wil zelfstandig blijven. Dat schrijft interim-bestuurder en -directeur Edu Dumasy donderdag in een nieuwsbrief aan de ouders. De school probeert daarmee onder de voorwaarde van minister Arie Slob van Onderwijs uit te komen.

Vorige week gaf de minister de school opdracht voor 1 januari een ander, bestaand schoolbestuur te zoeken anders stopt hij de financiering. Aanleiding was een vernietigend rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Maar de advocaat van de school gaat dit volgens Dumasy aanvechten ‘omdat de verbeterde situatie daarin niet is meegenomen’.

In de Raad van Toezicht blijkt grote weerstand om een andere bestuur te zoeken, bijvoorbeeld bij de concurrerende hindoeschool Shri Vishnu of het grote Lucas Onderwijs. Bij de toezichthouders ligt nog steeds oud zeer uit het verleden, toen de oprichters zich van de Shri Vishnu school hebben afgesplitst.

En Lucas Onderwijs is christelijk, en zou geen ruimte bieden voor een hindoeschool. Een afspraak met Lucas, dinsdag, is door VAHON op het laatste moment afgezegd, laat de bestuursvoorzitter van Lucas Onderwijs, Ewald van Vliet weten, ‘zonder opgaaf van reden’.

Nieuwe directeur gezocht om verbeteringen af te maken

De VAHON–school heeft woensdag een vacature naar buiten gedaan voor een nieuwe algemeen directeur, per 1 januari 2020. Tot die tijd blijft Edu Dumasy aan als interimmer. Dumasy is boos dat de Onderwijsinspectie en Omroep West zich focussen op ‘de vroegere periode waar inderdaad een aantal bestuurlijke problemen zich voordeden’, schrijft hij de ouders.

Dumasy legt liever de nadruk op het ‘verbeterproces’ dat hij heeft ingezet dat ‘nu al tot goede resultaten heeft geleid. Zo is er een kwaliteitszorgtraject opgezet, gaan de leerprestaties weer omhoog en verwacht hij dat hun leerlingen in 2020 weer boven het landelijk gemiddelde zullen uitkomen.’

‘Wan-journalistiek Omroep West kost leerlingen’

Volgens de huidige directeur verliest de school veel leerlingen. Dit voorjaar begon de school met 457 leerlingen, volgens de eerder genoemde vacature heeft de school nu ‘ruim 400’, anonieme bronnen veetellen ons dat de school na de zomer begint met 380 leerlingen.

Dumasy zegt dat de leegloop komt door ‘wan-journalistiek van Omroep West’. ‘Jouw artikel heeft ons al veel leerlingen gekost’, schrijft Dumasy de redactie. Sinds afgelopen maart bericht Omroep West regelmatig over de misstanden op de Hindoeschool, zoals intimidatie, fraude, het tekortschieten van het onderwijsniveau en het inzetten van onbevoegd personeel.

De school wil de leegloop stoppen door de ouders te informeren over de verbeteringen. De Medezeggenschapsraad (MR) en de Raad van Toezicht houden donderdagavond een informatiebijeenkomst. Dumasy hoopt op een ‘vruchtbare en rustige bespreking met alle geledingen’.

Een week geleden – op de dag dat het Inspectierapport uitkwam – liep een bijeenkomst van de ouderraad nog uit de hand. Daarom werd een eerder geplande ouderavond dinsdag aanvankelijk afgelast. Zo’n vijftien ouders kwamen toen toch opdagen.

Andere hindoeschool houdt bijeenkomst voor overlopers

De problemen op de VAHON-school leidt onder meer tot vertrek van leerlingen naar andere scholen. Een ouder die anoniem wenst te blijven zegt: ‘Ik ken zo al twaalf ouders die hun kind van school halen en naar de Shri Vishnu school doen.’ Vooral uit groep 4 zouden veel leerlingen vertrekken.

Shri Vishnu bleek zoveel verzoeken te hebben gekregen dat er donderdag na school een aparte bijeenkomst was om ouders van VAHON te informeren over het onderwijs op de andere hindoeschool. Hoeveel ouders daar verschenen is niet bekend; Shri Vishnu was aan het eind van de middag niet meer bereikbaar.

Meer over dit onderwerp: ALGEMENE HINDOE BASISSCHOOL VAHON DEN HAAG ONDERWIJS

Gerelateerd; ‘Minister moet ingrijpen bij hindoeschool’

‘Nog deze zomer nieuw bestuur hindoeschool’

OmroepWest 12.07.2019 De Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag krijgt nog deze zomer een nieuw bestuur. Dat zegt interim-directeur Edu Dumasy. Gisteren dreigde onderwijsminister Arie Slob de financiering stop te zetten als er niet nog dit jaar een nieuw bestuur komt.

De minister nam zijn besluit na de publicatie van een vernietigend rapport van de onderwijsinspectie. Daarin komen allerlei misstanden aan het licht. De school probeerde de publicatie van het rapport via de rechter tegen te houden, maar dat lukte niet.

Dumasy zegt dat het bestuur van de school, dat er zat toen het rapport werd opgesteld, inmiddels is weggestuurd. Hij neemt nu zelf de honneurs waar, totdat een nieuw bestuur is gevonden. ‘We zijn met enkele schoolbesturen in overleg, waaronder ook Lucas Onderwijs.’ Deze zomer moet de knoop worden doorgehakt.

Ouders halen kinderen van school

Een aantal kinderen is na de commotie rond de school, door hun ouders ook van school afgehaald. Dumasy wijt dat aan de ‘berichtgeving’. Volgens de directeur is er al veel verbeterd. De minister heeft daar dus geen vertrouwen in en dreigt de financiering in te trekken als er niet snel wordt ingegrepen.

LEES OOK: Minister grijpt in: nieuw bestuur hindoeschool, anders sluiten

Meer over dit onderwerp: ALGEMENE HINDOE BASISSCHOOL DEN HAAG MINISTER ARIE SLOB ONDERWIJS

Gerelateerd;

Minister grijpt in: nieuw bestuur hindoeschool, anders sluiten

‘Minister moet ingrijpen bij hindoeschool’

Bijna 10.000 kinderen krijgen fietsles op Haagse scholen

Bestuur Haagse Hindoeschool weggestuurd om intimidatie en fraude

Misstanden Hindoeschool: het hele verhaal

Intimidatie, fraude en vriendjespolitiek: dit ging er mis op Haagse hindoeschool

“Algemene Hindoe Basisschool krijgt deze zomer nieuw bestuur”

Den HaagFM 12.07.2019 De Algemene Hindoe Basisschool aan de Mackaystraat krijgt nog deze zomer een nieuw bestuur. Dat zegt interim-directeur Edu Dumasy tegen Omroep West. Donderdag dreigde onderwijsminister Arie Slob de financiering stop te zetten als er niet nog dit jaar een nieuw bestuur komt.

De minister nam zijn besluit na de publicatie van een vernietigend rapport van de onderwijsinspectie. Daarin komen allerlei misstanden aan het licht. De school probeerde de publicatie van het rapport via de rechter tegen te houden, maar dat lukte niet.

Dumasy zegt dat het bestuur van de school, dat er zat toen het rapport werd opgesteld, inmiddels is weggestuurd. Hij neemt nu zelf de honneurs waar, totdat een nieuw bestuur is gevonden. “We zijn met enkele schoolbesturen in overleg, waaronder ook Lucas Onderwijs.” Deze zomer moet de knoop worden doorgehakt.

Slob wil ook bestuur Haagse hindoeschool wegsturen

NU 11.07.2019 Het kabinet wil ook het bestuur van een hindoeïstische basisschool in Den Haag dwingen op te stappen. Blijft het bestuur van de Algemene Hindoe Basisschool toch zitten, dan riskeert het dat minister Arie Slob (Onderwijs) de geldkraan dichtdraait.

De school presteert op alle fronten bedroevend en leraren en leerlingen zijn er niet veilig, oordeelt de onderwijsinspectie in een donderdag verschenen rapport.

Eerder op de dag trad Slob ook al op tegen het islamitische Cornelius Haga Lyceum. Ook van die Amsterdamse middelbare school moet het bestuur het veld ruimen, anders krijgt de school geen geld meer.

De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat het zittende bestuur van de Haagse basisschool de gebreken kan oplossen. Zij vroeg Slob daarom om in te grijpen. “We komen tot de conclusie dat de kwaliteit van het onderwijs ver onder de maat is”, aldus de toezichthouder.

De school kan open blijven als het bestuur gehoor geeft aan Slob en opstapt.

De onderwijsinstelling probeerde tevergeefs de publicatie van de onderwijsinspectie via de rechter te voorkomen.

Personeel voelt zich niet veilig misstanden te melden

De onderwijsinspectie concludeert dat het bestuurlijk handelen van de Algemene Hindoe Basisschool “ernstig tekortschiet”.

Binnen alle lagen van de school zijn verschillende kampen. De toezichthouder ziet een patroon van belangenverstrengeling en belangentegenstellingen en selectief gebruik van macht en invloed. “Dit patroon vormt een bedreiging voor de kwaliteit en kwaliteitsborging van het onderwijs”, schrijft de inspectie.

Het personeel voelt zich niet veilig om klachten bij het eigen bestuur aan te kaarten. Klachten worden volgens de inspectie namelijk niet zorgvuldig onderzocht en behandeld. “Een aantal medewerkers heeft bij de inspectie anoniem melding gemaakt van onveiligheid.”

Het schort ook aan een goede financiële verantwoording. Het financieel beheer van de hindoeïstische basisschool heeft “ernstige tekortkomingen”, aldus de inspectie.

In Westland wil Slob juist wel een islamitische school

De gemeente Westland moet alsnog instemmen met de komst van een islamitische basisschool. Anders schuift minister Arie Slob de gemeenteraad opzij en geeft de minister de school zelf toestemming, dreigt hij.

De Raad van State heeft bepaald dat schoolbestuur Yunus Emre een school mag stichten in de gemeente. Maar de gemeenteraad stemde tegen. Dat kan niet, vindt Slob. “Dit raakt aan de grondslagen van de rechtsstaat.” Hij geeft de raad “een laatste kans om zich aan de uitspraak van de Raad van State te houden”.

Grijpt de raad de kans toch niet om voor de komst van de school te stemmen, dan neemt Slob een zogeheten besluit tot indeplaatsstelling. De school krijgt dan alsnog geld en kan in het schooljaar 2020-2021 van start.

Lees meer over: Onderwijs   Politiek

De kwaliteit van de lessen is bedroevend slecht. Leraren die kritiek leveren op de leiding worden onder druk gezet en voelen zich bedreigd. Ⓒ GOOGLE MAPS

Minister wil ook bestuur Hindoe Basisschool vervangen

Telegraaf 11.07.2019 Bij de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag zijn ernstige tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs vastgesteld, blijkt uit een onderzoeksrapport van de Inspectie van het Onderwijs. Minister Slob (onderwijs) heeft donderdagmiddag laten weten ook het bestuur van deze school af te willen zetten.

De school probeerde via de rechter om publicatie van het rapport tegen te houden, maar deze eis werd donderdag afgewezen door de rechtbank in Den Haag.

Volgens de inspectie is er al jaren sprake van wanbeleid op de school en schiet de kwaliteit van het onderwijs op alle vlakken tekort. De kwaliteit van de lessen is bedroevend slecht. Leraren die kritiek leveren op de leiding worden onder druk gezet en voelen zich bedreigd. Daarbij is de veiligheid van scholieren volgens de inspectie niet gewaarborgd. Ook de financiële stromen deugen volgens de inspectie niet. Zo worden inkomsten en uitgaven onjuist verantwoord.

Een woordvoerster van de school noemt het rapport verouderd nieuws. „Er zijn inmiddels al zoveel dingen veranderd, vooral in de laatste maanden. In 2016 was het volgens de inspectie geweldig en plotseling deugt het allemaal niet meer.” Ook wijst zij erop dat een bestuurder van de school is opgestapt.

Op de Haagse Hindoeschool zitten bijna 470 leerlingen.

De onderwijsinspectie bracht donderdag ook al een vernietigend rapport naar buiten over het islamitische Haga Lyceum in Amsterdam.

Bekijk ook: 

Inspectie publiceert rapport Haga Lyceum 

Bekijk ook: 

Bestuur Haga niet van plan op te stappen 

Bekijk meer van; onderwijs inspectie van het onderwijs den haag basisscholen

Minister Slob: Nieuw bestuur Hindoeschool of anders sluiten

AD 11.07.2019 De discutabele kwaliteit van onderwijs, het onveilige leefklimaat voor leerlingen en personeelsleden en financieel wanbestuur: er is volgens de Onderwijsinspectie van alles mis bij de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag. De inspectie wil dat de minister ingrijpt.

Eerder dit jaar stuurden personeelsleden anoniem een brief naar diverse media, waarin ze aangaven dat er een angstcultuur heerst op de school. Zo zouden leerkrachten zich gedwongen voelen hun salaris deels af te dragen om het leerlingenvervoer mogelijk te maken.

Een ‘vrijwillige bijdrage’ van twee tot drie procent van het nettosalaris zou hieraan ten goede komen. ,,Het feit dat wij onder druk een handtekening moesten zetten op een machtiging, is niet vrijwillig.’’

De Onderwijsinspectie besloot onderzoek te doen naar het functioneren van de school aan de Mackaystraat, die zo’n 450 leerlingen telt. Gisteren kwam het rapport naar buiten. De school heeft nog pogingen gedaan openbaarmaking van het ‘tendentieuze’ rapport tegen te houden, maar de rechter ging daar niet in mee.

Op een drietal terreinen maakt de inspectie zich ernstige zorgen. De manier waarop de school wordt geleid, bijvoorbeeld. ‘Op de VAHON (Stichting Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland) is sprake van verschillende kampen en een patroon van belangenverstrengeling. Dit patroon vormt een bedreiging voor de kwaliteit van het onderwijs’. Daarnaast is de veiligheid niet gewaarborgd, constateert de inspectie. ‘In het bijzonder die van het personeel’. Een aantal medewerkers heeft hiervan anoniem melding gemaakt.

Verouderd

Ook is er veel aan te merken op de financiële bedrijfsvoering, meldt de inspectie. Er komt geld van overheid en ouders binnen, maar ‘de leermiddelen zijn voor een belangrijk deel afgeschreven en de inventaris is verouderd’. De inspectie gelooft niet dat de school zelf in staat is de problemen op te lossen en vraagt de minister om in te grijpen.

In een weerwoord schrijft het bestuur van de school: ,,VAHON vindt dat de inspectie een onvolledig, onjuist, tendentieus en suggestief rapport heeft gemaakt, waarin veel niet klopt en veel positieve zaken worden weggelaten.’’

Groep de mos heeft raadsvragen gesteld en wil dat slechte schoolbestuurders geen tweede kans krijgen.

Minister grijpt in: nieuw bestuur hindoeschool, anders sluiten

OmroepWest 11.07.2019 Minister Arie Slob van Onderwijs trekt de financiering van de Algemene Hindoe Basisschool in, als de school niet nog dit jaar een ander bestuur krijgt. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer. Als de minister dat uiteindelijk doet, moet de Haagse school dicht.

De minister grijpt in na een vernietigend rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Volgens de Inspectie is er op de school aan alle kanten sprake van wanbeheer en onvermogen. Omdat eerdere maatregelen geen effect bleken te hebben heeft de Inspectie geen enkel vertrouwen in het bestuur. Zo bleef de opgestapte voorzitter Lekhram G. tot maart aan als bestuursadviseur en zelfs directeur bedrijfsvoering. De raad van toezicht liet hem zijn gang gaan.

Ook wordt er slecht omgegaan met onderwijsgeld. De Inspectie gaat dat geld, ruim 120.000 euro, terugvorderen. De minister wil niet ingaan op de vraag of hij aangifte gaat doen tegen de oud-voorzitter Lekhram G. ‘We gaan nog bekijken welke andere juridische gevolgen dit kan krijgen’, aldus minister Slob.

LEES OOK: Intimidatie, fraude en vriendjespolitiek: ‘dit ging er mis op Haagse hindoeschool’

Meer over dit onderwerp: ALGEMENE HINDOE BASISSCHOOL DEN HAAG ONDERWIJS MINISTER ARIE SLOB

Gerelateerd;

‘Minister moet ingrijpen bij hindoeschool’

Bijna 10.000 kinderen krijgen fietsles op Haagse scholen

Bestuur Haagse Hindoeschool weggestuurd om intimidatie en fraude

Misstanden Hindoeschool: het hele verhaal

Intimidatie, fraude en vriendjespolitiek: dit ging er mis op Haagse hindoeschool

Misstanden Hindoeschool: ‘Gemeente en rijk kunnen weinig doen’

Ministeriële ingreep: nieuw bestuur hindoeschool, anders sluiten

DenHaagFM 11.07.2019 Minister Arie Slob van Onderwijs trekt de financiering van de Algemene Hindoe Basisschool in, als de school niet nog dit jaar een ander bestuur krijgt. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer. Dat zou kunnen betekenen dat de school dicht moet.

De minister grijpt in na het rapport van de Inspectie van het Onderwijs, meldt Omroep West. Volgens de Inspectie is er op de school aan alle kanten sprake van wanbeheer en onvermogen. Omdat eerdere maatregelen geen effect bleken te hebben heeft de Inspectie geen enkel vertrouwen in het bestuur. Zo bleef de opgestapte voorzitter Lekhram G. tot maart aan als bestuursadviseur en zelfs directeur bedrijfsvoering. De raad van toezicht liet hem zijn gang gaan.

Ook wordt er slecht omgegaan met onderwijsgeld. De Inspectie gaat dat geld, ruim 120.000 euro, terugvorderen. De minister wil niet ingaan op de vraag of hij aangifte gaat doen tegen de oud-voorzitter Lekhram G. “We gaan nog bekijken welke andere juridische gevolgen dit kan krijgen”, aldus minister Slob.

Nieuwslabels: Algemene Hindoe Basisschool, Den Haag, minister arie slob

‘Minister moet ingrijpen bij hindoeschool’

OmroepWest 11.07.2019 De Inspectie van het Onderwijs vindt dat de minister van Onderwijs moet ingrijpen op de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag. Volgens de Inspectie is er op drie terreinen sprake van wanbeheer, maar die instantie heeft er geen vertrouwen in dat de leiding van de school daar verandering in brengt. Dat is de belangrijkste conclusie van een donderdag door de Inspectie gepubliceerd rapport over de Haagse school.

De school wilde die publicatie tegenhouden, maar dat heeft de rechter afgewezen. Die rechter wees ook een zelfde eis af van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Ook daar wil de Inspectie dat de minister ingrijpt.

Er is van alles mis op de Haagse hindoeschool: de kwaliteit van het onderwijs schiet tekort, leerlingen en personeel voelen zich onveilig en bestuurlijk is het een bende. De afgetreden voorzitter (Lekhram G.) bleef tot afgelopen maart aan als directeur bedrijfsvoering. Ook de raad van toezicht liet hem zijn gang gaan. Het personeel werd geïntimideerd om geld af te dragen voor leerlingenvervoer en onderwijsgeld werd niet alleen aan onderwijs besteed. Volgens de Inspectie is er 121.357 euro illegaal aan personeelsuitgaven besteed. De Inspectie wil dat geld terug van de school.

School blijft fouten maken

De Inspectie concludeert dat eerder ingrijpen niet heeft geholpen. Oude fouten van tien jaar geleden blijken nog steeds te worden gemaakt, aldus de Inspectie, ook al zijn er toen wel maatregelen genomen. Volgens de Inspectie hadden deze maatregelen op lange termijn geen zin.

Nadat de toemalige voorzitter van de school in 2011 vertrok kwam er een raad van toezicht. De situatie op de school is toen tijdelijk veranderd. Maar de Inspectie ontdekt tijdens het nieuwe onderzoek nu dat ook dit bestuur zijn werk niet goed doet. ‘Dat heeft invloed op de kwaliteit van het onderwijs.’ Daar wordt ook totaal niet op gelet, concludeert de Inspectie.

Leraren onder druk gezet

Het bestuur grijpt niet in bij dingen die misgaan op de school, zoals het lesgeven door onbevoegde docenten die G. uit Suriname haalde. Ook zijn de lessen van de onderbouw bedroevend slecht, schrijft de Inspectie. De raad van toezicht houdt daar volgens het rapport totaal geen toezicht op.

Bovendien voelen leraren zich op de school structureel onveilig. Leraren ‘durven zich niet te melden bij een vertrouwenspersoon of het bestuur als zij klachten hebben, maar richten zich tot de Inspectie’. Bijvoorbeeld als het gaat om de drie procent van het salaris dat zij af moesten staan voor het leerlingenvervoer. ‘Leraren melden desondanks dat zij onder druk zijn gezet om hiervoor bij hun aanstelling te tekenen, dat ze nog steeds onder druk worden gezet om die afdracht te doen. Het weigeren kan consequenties voor hen hebben.’

G. sjoemelt met geld

In de derde plaats gaat het bestuur slecht om met het geld van de school. Niet alle inkomsten worden goed ingeboekt, en sommige uitgaven zijn zelfs illegaal. Zo is er in 2016, 2017 en 2018 volgens de Inspectie illegaal geld uitgegeven aan busvervoer van leerlingen. Ook heeft de school geld overgemaakt naar iemand die niet eens op de school werkt.

Maar er zijn meer geldzaken niet op orde zoals de financiële stromen tussen de VAHON-school, de Stichting Ondersteuning Leerlingen VAHON (die het leerlingenvervoer regelt) en de Stichting APNA Kinderopvang Den Haag (die van de VAHON lokalen huurt). Die financiële administratie is onduidelijk, inkomsten worden niet correct geboekt en uitgaven niet of niet goed verantwoord, schrijft de Inspectie. De adviseur van het bestuur, G., is helemaal niet bevoegd en mag eigenlijk niets met geld doen, maar hij blijkt wel namens de VAHON contracten te tekenen.

Minister moet ingrijpen

Gezien alles wat er is gebeurd op de school, heeft de Inspectie er geen vertrouwen in dat het VAHON-bestuur op korte termijn alles oplost. Daarom geeft de Inspectie in het rapport alleen aan wat er mis is en komt die niet met eisen voor de school om het op te lossen. Daarnaast onderzoekt de Inspectie of al het geld dat onterecht was uitgegeven kan worden teruggehaald.

‘In plaats daarvan adviseren we de minister om gebruik te maken van zijn aanwijzingsbevoegdheid. Op een later moment wordt het bestuur geïnformeerd over het vervolg.’

Reactie school: geen recht aan maatregelen

De Inspectie heeft in haar rapport ook de zienswijze van VAHON al opgenomen, het rapport dat de school dus via de rechter probeerde uit de publiciteit te houden. Daarin schrijft de school dat de Inspectie volgens VAHON ‘onrechtmatig handelt’ als ze het rapport publiceert omdat het ‘(deels) onvolledig, onjuist, tendentieus en suggestief’ is.

De Algemene Hindoe Basisschool en het schoolbestuur VAHON worden vertegenwoordigd door de huidige interim directeur Edu Dumasy. Na overleg met de raad van toezicht laat hij het vandaag bij een schriftelijke reactie: ‘De Vahon respecteert het besluit van de rechter, maar blijft van mening dat het rapport van Onderwijsinspectie geen recht doet aan de recente maatregelen en ontwikkelingen binnen de school.’

LEES OOK: Intimidatie, fraude en vriendjespolitiek: dit ging er mis op de Haagse hindoeschool

Lees hier het hele rapport van de Inspectie.

Minister moet ingrijpen

Gezien

Meer over dit onderwerp: ALGEMENE HINDOE BASISSCHOOL DEN HAAG ONDERWIJS INSPECTIE VOOR ONDERWIJS

Gerelateerd;

Minister grijpt in: nieuw bestuur hindoeschool, anders sluiten

Bijna 10.000 kinderen krijgen fietsles op Haagse scholen

Bestuur Haagse Hindoeschool weggestuurd om intimidatie en fraude

Misstanden Hindoeschool: het hele verhaal

Intimidatie, fraude en vriendjespolitiek: dit ging er mis op Haagse hindoeschool

Misstanden Hindoeschool: ‘Gemeente en rijk kunnen weinig doen’

‘Minister moet ingrijpen bij hindoeschool’

Den HaagFM 11.07.2019 De minister van Onderwijs moet ingrijpen op de Algemene Hindoe Basisschool aan de Mackaystraat. Dat zegt de Inspectie van het Onderwijs. Volgens de inspectie is er op drie terreinen sprake van wanbeheer. Er is geen vertrouwen in het bestuur van de school.

Het staat in een onderzoeksrapport dat donderdag is gepubliceerd. De rechtbank weest geëist publicatieverbod van de school af.

De school schiet op bijna alle onderzochte standaarden tekort, staat in het onderzoek. Het is onveilig voor het personeel en er zijn onrechtmatigheden in de financiën aangetroffen. De inspectie ziet dat eerder ingrijpen niets heeft veranderd.

Intimidatie, fraude en vriendjespolitiek: dit ging er mis op Haagse hindoeschool

OmroepWest 10.07.2019 De Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag ligt zwaar onder vuur van de Inspectie van het Onderwijs. Er is van alles mis: kwaliteit van het onderwijs schiet tekort, leerlingen en personeel voelen zich onveilig en bestuurlijk is het een bende. De Inspectie heeft onderzoek gedaan, maar de school wil niet dat het rapport openbaar wordt. De rechter beslist daar donderdag over. Omroep West maakte een reconstructie.

De centrale figuur in dit verhaal is oud-oprichter en oud-bestuursvoorzitter Lekhram G.. Enkele jaren geleden legt hij onder druk van de Inspectie zijn formele bestuursfuncties neer. Maar hij blijft wel tot februari van dit jaar adviseur van het bestuur en houdt alle touwtjes in handen. In twintig jaar richt G. meerdere verenigingen, stichtingen en bedrijfjes op om zijn activiteiten te kunnen ontplooien en liefst buiten beeld te houden.

Geld voor leerlingenvervoer, schoolspullen en schoonmaken van vieze toiletten verdwijnt in de zakken van schoolbestuurders. Dat is 30 jaar geleden de reden van G. om weg te gaan bij de Shri Vishnuschool en de Algemene Hindoe Basisschool op te richten. Nu lijkt die laatste school er zelf op stuk te lopen. G., die toen de opstand begon, is nu de boeman.

G. komt overal mee weg

G. komt jarenlang overal mee weg door de vrijheid van onderwijs, de intimidatie van personeel en medebestuurders en de beperkte machtsmiddelen van de Inspectie en het ministerie van Onderwijs. De vraag is of de Inspectie en het ministerie nu wel een vinger achter de misstanden bij de Algemene Hindoe Basisschool krijgen en daadwerkelijk kunnen ingrijpen.

Voordat G. een nieuwe school opricht, is hij voorzitter van de ouderraad op een andere Haagse hindoeschool: de Shri Vishnuschool. Door een verhuizing zou de school volgens het bestuur een tekort van tienduizenden guldens hebben opgelopen. De ouderraad, onder aanvoering van G., eist het vertrek van het schoolbestuur en bezet de school. Voorzitter G. spreekt schande over de gevolgen: ‘Vieze toiletten zonder toiletpapier en een gebrek aan leermiddelen.’

Gedoe over schoolbussen?

Een ander punt waar ruzie over wordt gemaakt is wie het busvervoer van de leerlingen betaalt. Het bestuur vraagt de ouders om een eigen bijdrage. De actievoerders zijn het daar niet mee eens en verzoeken ouders het geld naar hen over te maken, omdat het bestuur het geld toch maar in eigen zak zou steken.

Uiteindelijk besluiten de actievoerders in 1994 een eigen hindoeschool op te richten: Vereniging Algemeen Hindoe-Onderwijs Nederland (V.A.H.O.N). G. wordt voorzitter van V.A.H.O.N en richt een aparte stichting voor het leerlingenvervoer op: Stichting Karmavadische Sanatan Dharm Mahasabha Nederland (KSD). In beide organen ontstaat na enkele jaren ruzie, omdat G. in zijn eentje de dienst uit zou maken. Zo moet het personeel drie procent van het salaris afstaan aan het leerlingenvervoer.

Hoe G. van lastige mensen af komt

In maart 2010 loopt de ruzie in het V.A.H.O.N-bestuur zo hoog op dat G. tijdens een bestuursvergadering de secretaris bijna te lijf gaat. Dat blijkt uit een brief die Omroep West in handen heeft: G.: ‘Mijn handen jeuken. Als jullie hem niet snel laten verwijderen, dan zal hij via het raam naar buiten gaan.’ Het bestuur vraagt G. zijn taken neer te leggen.

Als jullie hem niet snel laten verwijderen, dan zal hij via het raam naar buiten gaan, aldus  Lekhram G.

G. laat dat niet zomaar gebeuren. Hij laat een aantal kritische bestuursleden, van wie de wettelijke termijn is verstreken, bij de Kamer van Koophandel (KvK) uit het handelsregister verwijderen. Hij benoemt een aantal andere leden en organiseert een algemene ledenvergadering. Daarvoor worden alleen ‘vriendjes’ uitgenodigd, zeggen de afgezette bestuursleden later in een rechtszaak.

De nieuwe bestuurders worden geaccepteerd, en het nieuwe bestuur besluit de statuten te wijzigen en de vereniging om te bouwen tot een stichting. De Vereniging Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland blijft V.A.H.O.N heten maar wordt een stichting. Het grote verschil is dat een stichting geen rekening hoeft te houden met leden, ledenvergaderingen, bestuursverkiezingen en zittingstermijnen.

De Inspectie

Ondertussen is de Inspectie ook wakker geworden. Na klachten over het slechte werkklimaat neemt de Inspectie de schoolfinanciën onder de loep. Het rapport van de Inspectie spreekt boekdelen. Bijna alle ondervraagde leraren hebben gezegd geen toestemming te hebben gegeven voor de inhouding van drie procent op het salaris voor het leerlingenvervoer. Het bestuur van de school kon zich daarover niet verantwoorden. Volgens het rapport betekent dit dat de school nog een schuld heeft openstaan voor het nog te betalen salaris van de leraren.

Het bestuur schrikt zich rot, blijkt uit de geheime notulen. ‘Waarschijnlijk zal V.A.H.O.N een groot bedrag terug moeten storten op rekening van het ministerie.’ Volgens de Inspectie gaat het om bijna 40.000 euro onderwijsgeld dat in twee jaar tijd illegaal aan andere dingen dan onderwijs is besteed.

Gerommel bij het leerlingenvervoer en geld in eigen zak

Ook bij de stichting voor het leerlingenvervoer (KSD) rommelt het. Als bestuursleden in maart 2010 de boekhouding willen zien, reageert G. op dezelfde manier als bij de school: hij laat opnieuw bestuursleden uitschrijven bij de KvK. In hun plaats komen nieuwe bestuursleden.

En dat is niet alles. G. laat de sloten van het kantoor van KSD vervangen. Drie maanden lang kan alleen G. het kantoor in, totdat de rechter hem dwingt ook de rest van het bestuur een nieuwe sleutel te geven. Maar dan blijkt de boekhouding zoek. En die komt ook niet meer boven water.

Aangezien de boekhouding nergens te vinden is, vraagt het KSD-bestuur de bankafschriften op. Daarin staan kasopnames, betalingen en overboekingen die G. op eigen houtje op naam van KSD doet. Het gaat om 47.000 euro, waaronder 21.000 euro cash. Ook maakt G. 6.000 euro over naar zichzelf en zijn vrouw ‘als aflossing van een lening’. De rest van het bestuur weet van niets. Na zes jaar wordt G. veroordeeld tot het terugbetalen van 32.000 euro plus rente.

Ministerie staat machteloos

Het ministerie van Onderwijs heeft geen succes met het terugkrijgen van het geld dat is gebruikt voor het leerlingenvervoer. Van de rechtbank tot de Raad van State: uiteindelijk leidt het tot niets. Volgens de laatste uitspraak in 2013 kan de school hard maken dat de chauffeurs van het leerlingenvervoer zijn betaald met een gemeentelijke subsidie en niet met geld van het ministerie.

Bovendien vindt de rechter dat leerkrachten die het niet eens zijn met de ‘vrijwillige bijdrage’ van drie procent van het salaris zelf daartegen bezwaar kunnen maken. Maar het personeel doet dat niet, omdat ze zich geïntimideerd voelen. Waar iedereen bij is wordt gevraagd in te stemmen met de bijdrage. Dat doet iedereen. Leraren zijn bang om nee te zeggen en hun baan te verliezen, zeggen betrokkenen die anoniem willen blijven.

Weer een nieuwe stichting erbij

In de tussentijd haalt het V.A.H.O.N-schoolbestuur het busvervoer weg bij KSD en zet in oktober 2012 daarom een eigen stichting op: Stichting Ondersteuning Leerlingen V.A.H.O.N. Voorzitter is opnieuw G.. Hoewel hij weggaat als voorzitter van de school, is G. tot februari dit jaar bestuursadviseur. Tot de dag van vandaag doet de school, ondanks alle misstanden, nog zaken met de stichting van G..

De ouderbijdragen en het geld dat op de salarissen van het personeel wordt ingehouden gaan direct naar die stichting. Maar wie betaalt de chauffeurs en de variabele kosten van de bussen? Daarover moet het Inspectierapport donderdag duidelijkheid geven. Betrokkenen die anoniem willen blijven zeggen dat de school daarvoor opdraait… met onderwijsgeld.

Personeel ontslagen

Vorig jaar september krijgt G. ruzie met begeleidster Kajel Singh, die de ‘vrijwillige bijdrage’ weigert te betalen. Zij wordt op staande voet ontslagen. Ook directeur Rosita Ramcharan moet haar biezen pakken wanneer zij het waagt te vragen om loonsverhoging waar zij, volgens externe deskundigen, recht op heeft. Bovendien weigert zij mee te werken aan de benoeming van G. tot directeur bedrijfsvoering.

Beiden gaan met succes in beroep tegen hun schorsing. De beroepscommissie maakt in april gehakt van alle argumenten die G. en zijn bestuur erbij halen om Singh en Ramcharan te kunnen lozen. Onder interim-directeur Edu Dumasy wordt Singh volledig gerehabiliteerd. Dumasy noemt de handelwijze van de toenmalig bestuursadviseur ‘onrechtmatig’. Ook met mevrouw Ramcharan is de school in gesprek over een oplossing.

Slecht onderwijs

De schorsing van Singh en Ramcharan lijkt de deksel van de beerput te hebben gehaald. De kwaliteit van het onderwijs is hard achteruit gegaan, zeggen ouders en leerkrachten tegen Omroep West. G. haalt steeds meer goedkope, onbevoegde leerkrachten uit Suriname voor de klas. Leiding ontbreekt om in te grijpen.

Ouders en leerkrachten trekken vervolgens bij de Inspectie voor het Onderwijs aan de bel. Die stuurt G. naar huis en start een onderzoek. Volgens bronnen bij de Inspectie wordt zwaar geschut ingezet met meerdere Inspecteurs. Zelfs de minister wil op de hoogte worden gehouden.

En hoe zit dat met die vieze toiletten?

De hygiëne op de toiletten is één van de eerste aandachtspunten voor interim-directeur Dumasy. ‘Er wordt nog onderzocht hoe de leerlingen het best hun handen in de toiletten kunnen drogen.’ Maar dat is niet de enige zorg. De leermiddelen ontbreken, zegt een ouder ons onlangs: ‘Kinderen moeten drie potloden, een gum en een puntenslijper meenemen, anders hebben ze niets om mee te schrijven. Waar blijft dat geld?’

LEES OOK: Onderwijsinspectie over Hindoeschool: kwaliteit en veiligheid zijn ondermaats

Voor dit verhaal heeft Omroep West gesproken met meerdere betrokkenen: ouders, leerkrachten en (oud-)bestuurders van de Algemene Hindoe Basisschool. Alle bronnen willen anoniem blijven uit vrees voor hun positie of die van hun kinderen. Het betoog wordt onderbouwd met gerechtelijke uitspraken, notulen en brieven. Het grootste deel is openbaar; daar wordt in het artikel ook naar verwezen of gelinkt.

Meer over dit onderwerp: ALGEMENE HINDOE BASISSCHOOL DEN HAAG

Gerelateerd;

Bestuur Haagse Hindoeschool weggestuurd om intimidatie en fraude

Misstanden Hindoeschool: het hele verhaal

Misstanden Hindoeschool: ‘Gemeente en rijk kunnen weinig doen’

Hindoeschool zegt op goede weg te zijn: ‘Pesters worden nu wél aangesproken’

‘Hindoeschool is goed ziek’, invaldirecteur blijft langer

Bijna 10.000 kinderen krijgen fietsles op Haagse scholen

Hindoeschool zegt op goede weg te zijn: ‘Pesters worden nu wél aangesproken’

OmroepWest 29.03.2019 Kinderen op de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag worden minder gepest. Zowel leraren als leerlingen worden op de pestcultuur aangesproken, zegt interim-directeur Edu Dumasy in Studio Haagsche Bluf op Radio West. Waar leerkrachten pesters eerst negeerden, wordt er nu ingegrepen. ‘Leerlingen moeten zich veilig voelen.’

De Onderwijsinspectie is vrijdag opnieuw op de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag geweest. Tijdens het bezoek zijn leraren buiten hun klas gezet en is de kinderen gevraagd of ze zich veilig voelen, bevestigt interim-directeur Edu Dumasy. ‘Er zijn wat incidenten geweest, maar die vraag stelt de Inspectie op elke school’, beweert hij.

De vraag van de inspectiedienst kwam echter niet uit de lucht vallen: er was sprake van een ‘pestcultuur’. Die ontstond doordat er leerlingen op de school zaten die eigenlijk in het speciaal onderwijs thuishoorden. Ook werd het pestgedrag door leraren niet gezien of zelfs genegeerd.

Directeur surveilleert zelf mee

Sinds Dumasy een maand geleden werd aangesteld, surveilleert hij zelf mee op het schoolplein. ‘Ik zag dat er veel gepest werd. Kinderen werden op een overvolle speelplaats omver gelopen. Ik zag ook agressief gedrag.’ Ook viel het negeren van pestgedrag hem op. ‘Negeren van pestgedrag mag zeker niet. Een leerkracht moet altijd tot actie overgaan.’

Volgens de directeur speelt de Hindoecultuur mee. ‘Ze zijn vaak wat afwachtend. Als de leiding dan ook op het plein loopt en het goede voorbeeld geeft, voelen ze zich gesteund. Ik leer ze ook elkaar aanspreken’, zegt de interim-directeur. En lijkt te helpen. ‘Nu wordt er wel ingegrepen. Ik heb vandaag nog een voorbeeld gezien dat er meteen wat gebeurt en het kind zich serieus genomen voelde. Het gaat echt de goede kant op.’

Speciaal onderwijs

Ook zijn er een aantal kinderen die eigenlijk op het speciaal onderwijs thuis horen. Dit geeft problemen op de school. Dumasy heeft eerder gewerkt op een ‘speciale school’ en herkent dit. ‘Ik heb inderdaad een paar kinderen gezien die eigenlijk in het speciaal onderwijs thuis horen en ik heb vandaag geregeld dat één van hen met een verkorte procedure naar het speciaal onderwijs kan. Er zijn specialisten ingehuurd die gaan het nu onderzoeken.’

De afgelopen week is de school veel in het nieuws geweest. Omroep West onthulde verschillende misstanden, die onder het schikbewind van oprichter G. plaatsvonden. De oud-bestuurder hield op de achtergrond de touwtjes in handen terwijl de Onderwijsinspectie al jaren geleden duidelijk had gemaakt dat hij weg moest.

Onderwijskwaliteit

Edu Dumasy is aangesteld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, iets dat hij al eerder op drie andere scholen heeft gedaan. Hij kijkt vol positiviteit naar de toekomst. ‘Ik krijg steeds meer vertrouwen van de ouders, leerkrachten en de kinderen. Dat sterkt me in mijn overtuiging dat er wat van deze school te maken is. Ik geloof dat er binnen twee of drie jaar zelfs een Excellente School van te maken is.’

Meer over dit onderwerp: ALGEMENE HINDOE BASISSCHOOL DEN HAAG PESTEN

‘Hindoeschool is goed ziek’, invaldirecteur blijft langer

OmroepWest 27.03.2019 Om de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag opnieuw op de rit te krijgen blijft interimdirecteur Edu Dumasy langer in functie. Dat zegt hij woensdag tegen Omroep West.

‘We zijn met een ommekeer bezig, je ziet aan het team dat er dingen veranderen, maar door de negatieve publiciteit is er heel veel onrust ontstaan’, zegt Dumasy. ‘Er zijn al vijf leerlingen van school gehaald en vanmorgen waren een paar leerkrachten eigenlijk van plan om maar niet te komen.’

Kampen in de schoolgemeenschap staan tegenover elkaar, personeel lekt informatie, ouders stellen vragen: het is voor de Amstelvener niet eenvoudig om de problemen uit het verleden de baas te worden. Dumasy lijdt onder de last uit het verleden die Omroep West over hem heeft uitgestort. Lijkt het op een Echternacher Springprocessie: twee stappen vooruit, één achteruit? ‘Inderdaad.’

Oprichter G. hield van ‘creatief boekhouden’

De afgelopen dag heeft Omroep West uitgebreid verslag gedaan van misstanden op de Algemene Hindoe Basisschool op de hoek van de Asmansweg en de Jan Krosstraat, tussen de Loosduinseweg en Park De Verademing. Oprichter G. hield op de achtergrond de touwtjes in handen terwijl de Onderwijsinspectie al jaren geleden duidelijk had gemaakt dat hij weg moest.

G. maakte zich schuldig aan vriendjespolitiek, intimidatie en machtsmisbruik. Daarnaast stapelen zich bewijzen op van fraude en diefstal. ‘Creatief’, zou dat in zijn eigen woorden heten, volgens onze bronnen die anoniem willen blijven. Dat hield hij ook het personeel voor om te doen. ‘Je moet creatief zijn.’

Organisatorische chaos, interimdirecteur blijft langer

‘Het is daar organisatorisch een enorme chaos’, zegt een externe deskundige die de afgelopen jaren meerdere keren heeft geprobeerd daar iets aan te verbeteren en die anoniem wil blijven. Hij was er na twee jaar ‘klaar mee’ en stapte op. ‘G. blokkeerde alles wat ik aan verbeteringen voorstelde. Hij ging over het aannamebeleid, hij ging over het geld, en de Raad van Toezicht liet hem zijn gang gaan.’

De interimmer Dumasy erkent dat hij de puinhopen van het vorige bestuur die hij komt opruimen eerst onder ogen moet zien. ‘Maar ik wil vooral vooruitkijken. Daarom is mijn contract uitgebreid.’ In plaats van een paar maanden lang 18 uur per week is hij vanaf nu voorlopig tot januari fulltime in de weer voor de vroegere Vahon-school. ‘Ik ben bezig een managementteam te vormen. En met de oude directeur ben ik in gesprek over haar terugkeer.’

‘De school is goed ziek, hele top moet weg’

‘De oude directeur en de interne begeleider hadden het kunnen aanpakken’, zegt ook de deskundige, die tot vorig jaar zomer aan de school was verbonden. ‘Maar zij zijn door G. weggestuurd.’ G. heeft directeur Rosita Ramcharan in oktober op oneigenlijke gronden op non-actief gesteld. ‘Onrechtmatig geschorst’, zoals een beroepscommissie  in januari oordeelde. Meerdere bronnen benadrukken dat de chaos op de school sinds hun vertrek compleet is. De school zou hen nu hebben voorgesteld na te denken over hun mogelijke terugkeer.

‘De school is goed ziek’, zegt de extern deskundige. ‘Er moet een tijdelijke bewindvoerder worden aangesteld, en dan geen Hindoestaan uit Den Haag. De hele directie, bestuur en Raad van Toezicht moeten weg, dit kan niet in een paar maanden worden opgelost. Als je niets doet kan ik mij niet voorstellen dat ouders daar nog hun kind op school willen houden. Het ergste dat je kan gebeuren is imagoschade, maar die is er al.’

‘Op Nederlandse school was dit nooit gebeurd’

‘Het zal blijken wat de Inspectie in juni zal adviseren’, zegt voornoemd deskundige.  Dan wordt het onderzoeksrapport van de Inspectie van het Onderwijs verwacht. ‘Als de school als zeer zwak wordt bestempeld komt die onder verscherpte curatele.’  Maar veel vertrouwen heeft hij er niet in dat het goed komt. ‘Er werden veertig kinderen per dag de klas uitgestuurd, zo’n cultuur kan helemaal niet. Er zaten veel kinderen die op het speciaal onderwijs horen maar G. nam alles aan.’

‘De directie kon ook niets uitrichten, G. ging over het aannamebeleid. Hij had het liefst mensen met een Surinaamse kweekschool of kleuterkweekschooldiploma, volstrekt onvoldoende maar ze pasten wel in de cultuur. Op een Nederlandse school was dit nooit zover gekomen, die was allang gesloten.’

‘Inspectie verrast dat G. hier nog rondliep’

Inmiddels houdt de negatieve publiciteit de nieuwe interim-directeur nog even af van zijn constructieve werkzaamheden. ‘Dankzij jullie word ik platgebeld door allerlei andere media.’  En hij moet intern de gemoederen sussen nu blijkt dat veel misstanden anoniem naar buiten komen.

‘Vanavond komt de Raad van Toezicht met een persbericht’, belooft Dumasy. ‘G. is weg, en hij blijft weg. Toen de Inspectie in januari hier plotseling voor de deur stond kwamen ze hem tot hun eigen verrassing nog in de school tegen. “We hadden toch al in 2010 gezegd dat u weg moest”, zeiden ze.’ Maar zoiets kan volgens Dumasy nu niet meer. Hij is hard aan de slag om verbeteringen op poten te zetten.

Vrijdag op Radio West

‘Kom over een tijdje nog maar eens kijken, dan zul je het zelf zien’, nodigt Dumasy ons uit. Voordat het zover is komt de interimbestuurder eerst nog langs bij Radio West, om daar zijn verhaal nader toe te lichten. Aanstaande vrijdag tussen 18.00 uur en 19.00 uur te gast bij Tjeerd Spoor in het programma Studio Haagsche Bluf op Radio West 89.3 FM.

Meer over dit onderwerp: ALGEMENE HINDOE BASISSCHOOL HINDOESCHOOL DEN HAAG BASISSCHOOL HINDOEïSME

Leraren Algemene Hindoe Basisschool komen in opstand tegen ‘schrikbewind’

AD 26.03.2019 Leerkrachten van de Algemene Hindoe Basisschool aan de Mackaystraat zijn in opstand gekomen tegen het ‘schrikbewind’ van een van de oprichters van de school, de heer G.

In een anoniem verspreide brief schrijven de leerkrachten dat G. alle touwtjes in handen heeft en zich niets aantrekt van bestaande wetgeving. ,,Het betreft een schrikbewind van constante intimidatie, dreiging van ontslag of weggestuurd worden. Naar eigen zeggen heeft hij iedereen ‘in zijn zak’.‘’

Inmiddels is het bestuur van de school, inclusief G. zelf, aan de kant gezet en zit er momenteel een interim-directeur op zijn plek om schoon schip te maken. De leerkrachten zijn er echter nog allerminst van overtuigd dat de invloed van G. op de school hiermee is verdwenen.

Misstanden

We hebben signalen ontvangen die voor ons aanleiding zijn om de boel te onderzoe­ken, aldus de Onderwijsinspectie.

De Onderwijsinspectie is op dit moment bezig met een onderzoek naar mogelijke misstanden op de school. Over de inhoud hiervan kan een woordvoerder niet te veel uitweiden. ,,We hebben signalen ontvangen die voor ons aanleiding zijn om de boel te onderzoeken. Over lopende zaken doen wij nooit inhoudelijke uitspraken.”

,,We verwachten voor de zomer met antwoorden te komen, maar het kan ook zomaar zo zijn dat het onderzoek meer tijd behelst en we pas later met ons oordeel naar buiten treden.”

In het inspectierapport van de Onderwijsinspectie, vastgesteld in 2016, wordt nog wel lovend geschreven over de sfeer binnen de school. ,,Schoolleiding en leraren waarborgen de veiligheid van de school en zijn omgeving voor alle leerlingen en het personeel. Leerlingen, leraren, schoolleiding en overig personeel gaan respectvol en betrokken met elkaar om.”

Gedwongen

In het anoniem ondertekende schrijven vanuit het onderwijsteam blijkt dat van die veilige sfeer op school al geruime tijd geen sprake meer is. Zo zou het onderwijzend personeel gedwongen worden mee te betalen aan het leerlingenvervoer van de circa 450 leerlingen.

Een ‘vrijwillige’ bijdrage van twee tot drie procent van het netto salaris zou hieraan worden besteed. ,,Het feit dat wij onder groepsdruk een handtekening moesten zetten op een machtiging is niet vrijwillig.” Officieel bekleedt G. momenteel de rol van algemeen adviseur en coördinator busvervoer. Hij was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Onbevoegde docenten en gepeste kinderen: ook het onderwijs op de Hindoe Basisschool is belabberd

OmroepWest 26.03.2019 Het onderwijs op de Algemene Hindoe Basisschool zou ver onder de maat zijn. Dat blijkt uit gesprekken van Omroep West met ingewijden. De Onderwijsinspectie zou bij verrassingsbezoeken aan de school in januari ‘niets positiefs’ over het onderwijsniveau hebben kunnen vinden. Zeker zes leerkrachten staan onbevoegd voor de klas. Ook zou er een pestcultuur heersen onder leerlingen.

Omroep West onthulde maandag dat het bestuur van de Algemene Hindoe Basisschool eind vorige maand is vervangen onder druk van de Onderwijsinspectie. Dat gebeurde na jaren van mismanagement, intimidatie en fraude.

Spil in die praktijken is de oprichter en oud-bestuursvoorzitter G. Deze Surinaams-Hindoestaanse vastgoedondernemer uit Den Haag moest jaren geleden al het veld ruimen onder druk van de inspectie, maar hield achter de schermen als adviseur de touwtjes in handen.

Onbevoegde docenten

Volgens de bronnen van Omroep West, die anoniem wensen te blijven, is G. niet alleen schuldig aan fraude, intimidatie en machtsmisbruik: hij zou ook verantwoordelijk zij voor het belabberde onderwijsniveau. ‘G. wilde het liefst Surinaamse docenten voor de klas, omdat die makkelijk te kneden zijn’, zegt een leerkracht. ‘Ze zijn als was in zijn handen omdat ze anders geen baan kunnen vinden.’

Deze leerkrachten zijn opgeleid in Suriname, maar hun diploma wordt in ons land niet erkend; het niveau is naar Nederlandse maatstaven veel te laag. Daardoor staan zij onbevoegd voor de klas. Nu de inspectie daar een punt van heeft gemaakt worden zij versneld bijgeschoold op een Nederlandse pabo, bevestigt de interimdirecteur.

Pestcultuur

Daarnaast klagen ouders, mede naar aanleiding van de berichtgeving van Omroep West, over de pestcultuur en het gebrek aan toezicht op de school. ‘Mijn dochter heeft in groep 7 gezeten’, zegt een moeder, ‘en ze werd heel erg gepest. De juf, directie en het bestuur deden niks.’

Weerwoord werd door de juf niet gewaardeerd. ‘Houd je grote mond tegen me, kreeg mijn dochter te horen.’ Jeugdzorg en de Ombudsman hebben zich ermee bemoeid, inmiddels zit het kind op een andere school. ‘Mijn dochter had zelfs zelfmoordplannen.’

Van school weggelopen

Vorige week woensdag deed een andere moeder verslag op Facebook: haar kind was die dag van school weggelopen. Ze is twee uur zoek geweest. ‘Ze is vandaag door zeven jongens geslagen en geschopt. Deze zelfde jongens zitten bij haar op school. Alle kinderen hebben het gezien, behalve de leerkrachten.’

‘Ze wordt al jaren gepest en ik heb het al meerdere malen aangekaart bij de directie’, schreef zij. ‘Maar ik voel me ongehoord. Ze is acht jaar, probeert u zich in haar schoenen te verplaatsen. Het was haar vandaag te veel geworden.’

Niet meer van deze tijd

Volgens de Onderwijsinspectie zou ook de manier van lesgeven niet meer van deze tijd zijn. Op de Algemene Hindoe Basisschool wordt er ‘frontaal klassikaal’ lesgegeven: op de ouderwetse manier waarbij een leerkracht voor de gehele klas een verhaal afsteekt. Tegenwoordig wordt in het onderwijs veel meer rekening gehouden met de verschillende niveaus van de leerlingen, die ook veel zelfstandiger kunnen werken, al dan niet onder begeleiding van een leerkracht.

De nieuwe interim-directeur Edu Dumasy erkent dat die leswijze achterhaald is. ‘Ik ken dat nog van mijn eigen jeugd in Indonesië’, zegt hij. ‘Maar we zijn ermee aan de slag en de leerkrachten worden bijgeschoold.’ Volgens een tweede docent zal dat niks opleveren. ‘Ze kunnen het gewoon niet. Het wordt alleen gedaan om de inspectie tevreden te stellen.’

Rapport inspectie

Hoewel onder druk van de Onderwijsinspectie het bestuur al is vervangen, is die inspectie nog bezig met een onderzoek naar de misstanden op de Algemene Hindoe Basisschool. Naar verwachting verschijnt het rapport daarover in juni.

Verantwoording

Het bericht op Omroep West dat het bestuur van de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag eind vorige maand onder druk van de Onderwijsinspectie samen met een van de oprichters aan de kant is gezet, heeft veel tongen losgemaakt. Daarvan getuigen ook de soms felle reacties op sociale media. De redactie van Omroep West wil graag verantwoorden hoe dit verhaal tot stand is gekomen.

Sinds september vorig jaar krijgt de redactie van verschillende kanten anonieme stukken toegestuurd. Sinds die tijd hebben we geprobeerd de bron van deze verhalen te vinden, en bewijzen voor de beweringen. Sinds december hebben we contact met meerdere betrokkenen, maar niemand wil met naam en toenaam worden genoemd.

Openbare bronnen als onderwijsinspectie.nl geven alleen een beeld over het verleden van de school. De Inspectie doet nu onderzoek, maar brengt pas in juni 2019 rapport uit. Wel wordt uit het openbaar verslag rond het ontslag van oud-directeur Rosita Ramcharan duidelijk dat er meer speelde, zoals wij al van onze bronnen wisten.

De heer G. (wij noemen hem zo om zijn privacy te waarborgen) is door Omroep West meerdere keren gevraagd naar zijn kant van het verhaal, maar daar is geen reactie op gekomen. Op het verzoek van Omroep West om een reactie aan zowel de directie, het bestuur als de Raad van Toezicht reageert alleen de nieuwe interim-directeur Edu Dumasy. Die zegt op te treden als directeur en bestuur in één persoon.

Wanbeleid Algemene Hindoe Basisschool: onbevoegde leraren en pestcultuur

Den HaagFM 26.03.2019 Het onderwijs op de Algemene Hindoe Basisschool zou ver onder de maat zijn. Dat blijkt uit gesprekken van mediapartner Omroep West met ingewijden. Er zouden minstens drie leerkrachten onbevoegd voor de klas staan en zou er een pestcultuur heersen op de school.

Volgens de anonieme bronnen van Omroep West is de oud-bestuursvoorzitter G. schuldig aan fraude, intimidatie en machtsmisbruik. Daarnaast zou hij ook verantwoordelijk zijn voor een ondermaats onderwijsniveau. Volgens een leerkracht van de school wilde G. “het liefst Surinaamse docenten voor de klas, omdat die makkelijk te kneden zijn”.

Het diploma dat deze leerkrachten in Suriname behaalden is in Nederland niet erkend. Nu de inspectie daar een punt van heeft gemaakt worden zij versneld bijgeschoold op een Nederlandse pabo, bevestigt de interim-directeur Edu Dumasy.

Pesterijen
Daarnaast klagen ouders over de pestcultuur en het gebrek aan toezicht op de school. Volgens een ouder van een meisje uit groep 7 werd haar dochter gepest. “De juf, directie en het bestuur deden niks.” De juf was niet gecharmeerd van commentaar. “Houd je grote mond tegen me, kreeg mijn dochter te horen.” Jeugdzorg en de Ombudsman hebben zich ermee bemoeid. Het meisje gaat inmiddels naar een andere school.

Hoewel onder druk van de Onderwijsinspectie het bestuur al is vervangen, is die inspectie nog bezig met een onderzoek naar de misstanden op de Algemene Hindoe Basisschool. Naar verwachting verschijnt het rapport daarover in juni 2019.

Bestuur Algemene Hindoe Basisschool weggestuurd na misstanden

Den HaagFM 25.03.2019 Het bestuur van de Algemene Hindoe Basisschool, aan de Mackaystraat is eind vorige maand onder druk van de Onderwijsinspectie aan de kant gezet. Een van de oprichters, G., heeft daar jarenlang als alleenheerser de dienst uitgemaakt. Hij was niet bevoegd en had geen officiële bestuursfunctie, maar zou zich onder meer hebben schuldig gemaakt aan fraude, diefstal, machtsmisbruik, vriendjespolitiek en intimidatie.

Dat blijkt uit meerdere stukken die Omroep West in bezit heeft en meerdere gesprekken. Een nieuwe interim-bestuurder is twee weken geleden begonnen om op de school schoon schip te maken.

Bekend figuur
De weggestuurde G. – in het dagelijks leven vastgoedbeheerder en aannemer – is in Surinaams-Hindoestaanse kringen een bekend figuur. In de jaren ’90 was hij medeoprichter van de VAHON, de vereniging waaruit de Algemene Hindoe Basisschool is voortgekomen.

‘Personeel betaalt busvervoer, weigeraars kunnen vertrekken’
Het busvervoer wordt onder zijn leiding al jarenlang mede betaald door het personeel. Dat moet daarvoor ‘vrijwillig’ twee tot drie procent van het loon afstaan. De oprichter en oud-voorzitter G. beheert het geld maar legt daarvoor geen enkele verantwoording af. Personeel dat de korting weigert af te dragen, wordt het leven zuur gemaakt of kan vertrekken.

Ook op andere manieren maakt G. personeel het leven zuur. Een danslerares kreeg drie jaar lang helemaal niet betaald. Het beloofde contract heeft zij nooit gekregen. ‘Ik kreeg af en toe honderd euro om mijn rekeningen te betalen’, zegt zij. De lerares en G. kregen een relatie. Toen zij die beëindigde, bedreigde hij haar. Hij wist haar zo drie jaar lang aan het lijntje te houden.

‘Gemeente kan niets doen’
De ouders zijn vorige week maandag tijdens een ouderavond ingelicht door de nieuwe directeur Edu Dumasy. In juni wordt het rapport van de Onderwijsinspectie over de misstanden verwacht. De gemeente zegt weinig tegen de praktijken te kunnen doen. G. zelf reageert niet op de beschuldigingen.

Misstanden Hindoeschool: het hele verhaal

OmroepWest 25.03.2019 Het bestuur van de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag is onder druk van de onderwijsinspectie aan de kant gezet. Eén van de oprichters, G., heeft daar jarenlang als alleenheerser de dienst uitgemaakt.

De praktijken duurden al enkele jaren, de onderwijsinspectie zit er ook al jaren bovenop. Na nieuwe anonieme klachten heeft de Inspectie opnieuw een onderzoek ingesteld. Hoewel het inspectierapport pas in juni wordt verwacht, kon de Raad van Toezicht er niet meer onderuit om in te grijpen.

Fraude, diefstal, machtsmisbruik, vriendjespolitiek en intimidatie zijn de belangrijkste beschuldigingen aan het adres van de oprichter en oud-bestuursvoorzitter G. Formeel is hij na eerder ingrijpen van de Inspectie de laatste jaren alleen nog ‘adviseur’ van het bestuur. Maar achter de schermen heeft hij alle touwtjes in handen. Zo is hij ook nog steeds voorzitter van de stichting die het busvervoer regelt.

‘Personeel betaalt busvervoer’

Het busvervoer van de 450 leerlingen wordt grotendeels geregeld door een stichting die tien chauffeurs in dienst heeft, de Stichting Ondersteuning Leerlingen VAHON.  ’s Ochtends worden de leerlingen met eigen busjes opgehaald en ’s middags weer thuis afgeleverd. Volgens de verbaasde, nieuwe directeur Edu Dumasy blijven de chauffeurs overdag op school lanterfanten en ‘zijn ze allemaal familie van elkaar’.

Het busvervoer werd aanvankelijk gesubsidieerd. Maar sinds er op de subsidie is gekort, dwingen G. en zijn bestuurders het personeel van de school al jaren om hieraan mee te betalen. ‘Leraren moesten 2,8 procent van hun salaris inleveren om het tekort aan te vullen’, aldus een anonieme bron. Maar G. heeft nooit verantwoord of al het geld wel aan het vervoer is besteed. ‘Hiervan is geen inzage gegeven of dit wel werkelijk zo is.’

‘Ondersteuning in financiële en materiële zin’

Er gaat veel geld om in de stichting, maar niet duidelijk is hoeveel en waar dit blijft. Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel houdt de stichting zich bezig met het ‘verzorgen, ondersteunen en bijdragen aan leerlingenvervoer voor schoolgaande kinderen in financiële en materiële zin’. Een financiële verantwoording ontbreekt.

De stichting incasseert de bijdragen voor vervoer: elf maanden lang 22 euro per kind per maand. De gemeente Den Haag betaalt volgens bronnen de ouderbijdragen voor niet draagkrachtige ouders rechtstreeks aan de stichting (op de eigen website vermeldt de gemeente 150 euro per jaar). Het personeel draagt twee tot drie procent van het loon af.

Redelijk om ouderbijdrage te verhogen

Personeel dat weigerde loon af te dragen voor het busvervoer werd het leven zuur gemaakt; sommige medewerkers werden ontslagen. Ook nadat de Inspectie in 2009, 2010 en 2011 sommeerde dat de bijdrage alleen vrijwillig kon worden afgestaan, bleef de praktijk bestaan.

De nieuwe directeur Dumasy is overigens niet van plan die bijdrage te betalen. Op de vraag of je het personeel wel kunt vragen mee te betalen zegt hij: ‘Nee. Het is redelijk om de ouderbijdrage daarvoor te verhogen.’

Danslerares werkte drie jaar zonder contract of loon

Op de Hindoeschool wordt veel werk gemaakt van muziek en dansen, zeker rond feesten als Holi Phagwa. Drie jaar geleden belooft G. een danslerares een contract voor 1500 euro in de maand. Al die tijd geeft ze les, maar ze ziet nooit een contract en geld al helemaal niet. G. palmt haar in en houdt haar aan het lijntje. ‘Ik heb drie jaar om het contract gevraagd, maar nooit gekregen’, zegt zij nu.

‘Dat geld heb ik ook nooit gekregen. Als ik G. ernaar vroeg omdat ik mijn rekeningen niet kon betalen, zei hij: ‘Het bestuur doet moeilijk omdat ik je de baan van een ander heb gegeven. Dus houd je even gedeisd, ga een tijdje naar het buitenland, dan komt het goed. Ik kreeg alleen af en toe honderd euro om de rekeningen te betalen.’

‘G. wilde met me trouwen maar bedreigde me’

De lerares deed toch braaf haar werk, maar was zeer afhankelijk van haar baantje bij de Hindoeschool. Als alleenstaande moeder en Hindoestaanse kon zij hem niet weerstaan, ook niet toen hij begon met bezoekjes ’s avonds om ‘even wat zaken te bespreken’.

‘Uiteindelijk zei hij dat hij met mij wilde trouwen’, aldus de lerares. Hij zei dat hij al van tafel en bed was gescheiden en ik was alleenstaande moeder. Toen de lerares de relatie vervolgens beëindigde en terugkeerde naar haar ex werden beiden ook door G. zelf bedreigd. Zij heeft bij de politie aangifte gedaan van poging tot aanranding, seksuele intimidatie en bedreiging.

Lastige directeur gedumpt na ‘klachten’

De vorige directeur, Rosita Ramcharan, werd vorig jaar door G. gedumpt toen zij het hem lastig begon te maken. G. lokte haar volgens meerdere bronnen op een zondag naar school om wat beleidszaken door te nemen. Samen met de voorzitter overviel hij haar met klachten van een aantal collega’s. G. eiste dat zij zich ziek zou melden. Toen de directeur dat weigerde, kreeg zij ‘bijzonder verlof’; zij moest direct haar sleutels inleveren.

Directeur Ramcharan ging tegen de verwijdering in beroep bij de ‘commissie van beroep funderend onderwijs’, die haar onlangs gelijk gaf. In het openbaar, geanonimiseerd verslag van de uitspraak van de commissie van 18 januari wordt de gang van zaken uit de doeken gedaan. Zo waren er nooit eerder klachten geweest en mocht het bestuur haar daarom ook niet zomaar verwijderen.

‘Zij eruit of jij eruit’

Volgens de commissie speelde er iets anders op de achtergrond. Directeur Ramcharan had om loonsverhoging gevraagd, maar G. wilde eigenlijk dat zij minder ging verdienen: volgens bronnen wilde hij dat zij vijf dagen ging werken tegen vier dagen loon. Bovendien wilde de directeur niet meewerken aan de benoeming van G. tot directeur bedrijfsvoering.

De directeur had grote vraagtekens bij de gevolgde sollicitatieprocedure en heeft daarom geweigerd deze benoeming te ondertekenen’, is te lezen in het verslag. Bronnen voegen toe dat G. daar woest over was. Hij zou enkele personeelsleden, die door de directeur slecht waren beoordeeld, hebben overgehaald een klacht tegen de directeur in te dienen onder het motto ‘zij eruit of jij eruit’.

Ledenvergadering uit de hand gelopen

Besturen, toezichthouders en personeelsleden werden door G. naar believen aangetrokken en ontslagen, melden meerdere anonieme bronnen. Zelf slaagde hij erin om langer aan het bewind te blijven dan wettelijk is toegestaan.

De onderwijsinspectie constateerde ook al in 2011 dat het bestuur onvoldoende slaagt in een zorgvuldige uitvoering van zijn wettelijke opdracht’ en de eigen statuten. Dat ging vooral om de ‘zittingsduur van sommige huidige bestuursleden’ en de druk die het bestuur uitoefende op de MR.

‘Bestuurders waren marionetten in de handen van G.’

Terwijl G. nog voorzitter van het bestuur was, werd de vereniging omgezet in een stichting waardoor G. aan de macht kon blijven. Dit ging niet zonder slag of stoot. Bij de ledenvergadering waarop dit besluit werd genomen, hebben zich – zo schrijft de Inspectie – ‘ordeverstoringen voorgedaan, waarbij het bestuur de hulp van de politie heeft ingeroepen’.

Toen de Inspectie van het Onderwijs na eerdere klachten in 2011 het voor elkaar kreeg dat G. aan de kant werd gezet, bleef hij aan als adviseur en contactpersoon van het bestuur. Hoewel anderen in naam het bestuur vormden, waren zij volgens bronnen ‘als marionetten in zijn handen’. Ook de Raad van Toezicht, die in 2011 op aandringen van de Inspectie werd ingesteld, bestond uit getrouwen.

Inspectie van het Onderwijs doet onderzoek, rapport verschijnt in juni 2019.

Al jaren lang doen zich deze problemen voor. De Inspectie heeft meerdere keren bij de school op de stoep gestaan. In april 2011 probeerde het bestuur de Inspectie via de rechter het onderzoek te laten stoppen. Het bestuur en de Raad van Toezicht kregen dit najaar opnieuw anonieme meldingen, die overigens ook aan de Inspectie waren gericht. Pas toen de Inspectie langskwam, roerde de Raad van Toezicht zich.

Enkele weken geleden heeft de onderwijsinspectie een aantal verrassingsbezoeken aan de school gebracht en een onderzoek ingesteld. Net als in oktober 2010, toen de Inspectie ook al in actie kwam na ‘signalen (…) van bedreiging, intimidatie, agressie of geweld’. Hoewel het nieuwe rapport pas in juni wordt verwacht, is duidelijk dat de Raad van Toezicht onder druk van de Inspectie nu G. en het bestuur aan de kant heeft gezet.

Interimbestuurder aangesteld

De toezichthouders zochten een interimbestuurder. Uit vijf kandidaten kozen zij Edu Dumasy, een gepensioneerde interimbestuurder uit Amstelveen. Dumasy (68) is sinds anderhalve week parttime aan het werk op de school in Den Haag. Hij denkt enkele maanden tot een jaar te blijven.

Ook Dumasy zou uit het netwerk van G. komen, maar hij zegt G. niet te kennen. ‘Ik heb hem alleen een keer een hand gegeven toen ik werd voorgesteld. En een paar jaar geleden heb ik hier een keer een training gegeven.’

Vertrouwen opgezegd

De nieuwe directeur laat een handtekeningenlijst zien die is opgesteld door de medezeggenschapsraad. Daarin neemt de MR afstand van de anonieme aantijgingen. Maar bronnen zeggen tegen Omroep West dat het personeel ‘zich niet veilig voelt om transparant te communiceren met de raad van toezicht’.

In een brief, ondertekend met ‘Het onderwijspersoneel van VAHON’, wordt het vertrouwen in de Raad van Toezicht opgezegd. De briefschrijver stelt dat het ‘bijzonder’ is dat de toezichthouders van niets wisten. ‘U bent tot nu toe met alles akkoord gegaan over alle besluiten van G.’

Schoon schip, frisse wind

G. reageert niet op meerdere verzoeken om een reactie. Hij zou volgens betrokkenen sinds twee weken in Suriname zijn ‘ondergedoken’. Dumasy zegt binnenkort in gesprek te gaan met zowel de oud-directeur als de danslerares. ‘Ik heb haar gevraagd om bewijzen van haar werkzaamheden’, zegt hij. ‘Zodat zij alsnog betaald kan worden.’ Alle financiële malversaties wil hij laten onderzoeken door een extern bureau.

Dumasy wil schoon schip maken en vooruitkijken in het belang van de leerlingen. Vorige week maandag hield de medezeggenschapsraad een bijeenkomst voor de ouders om te worden bijgepraat over de ‘nieuwe, frisse wind’ die door de Hindoeschool moet gaan waaien.

LEES OOK: Misstanden Hindoeschool: het hele verhaal

Meer over dit onderwerp: ALGEMENE HINDOE BASISSCHOOL DEN HAAG

Bestuur Haagse basisschool onder druk van Onderwijsinspectie afgezet

NU 25.03.2019 Het bestuur van de Algemene Hindoe Basisschool aan de Mackaystraat in Den Haag is eind februari afgezet onder druk van de Onderwijsinspectie.

Dit meldt Omroep West maandag op basis van verschillende stukken die zij in het bezit hebben en gesprekken met anonieme bronnen. Het bestuur zou samen met een van de oprichters zijn afgetreden.

Volgens Omroep West zou een van de oprichters zich schuldig hebben gemaakt aan fraude, diefstal, machtsmisbruik, vriendjespolitiek en intimidatie. Ook zou de man geen officiële bestuursfunctie hebben gehad.

De gemeente laat aan NU.nl weten dat ze niet de juiste middelen heeft om bij dit soort zaken in te grijpen: “Binnen de onderwijsinstelling ziet de Raad van Toezicht toe op het beleid en het beheer van het bestuur, of de wetten en regels nageleefd worden en de integriteit van de bestuurder. Zij zijn daarbij ook verantwoordelijk voor het aannemen en ontslaan van bestuurders.”

Volgens de woordvoerder heeft de lokale overheid geen invloed op de selectie van bestuurders en toezichthouders, omdat de Algemene Hindoe Basisschool een school is voor bijzonder onderwijs.

“Uiteraard volgen we de ontwikkelingen en kan er altijd een beroep worden gedaan op de gemeente voor hulp. Maar het ontbreekt zowel de lokale overheid als de Rijksoverheid aan middelen om in te kunnen grijpen als het misgaat of dreigt te gaan op scholen”, aldus de woordvoerder.

Twee weken geleden is er een nieuwe interim-bestuurder begonnen. Ouders van de leerlingen zijn vorige week maandag op de hoogte gebracht tijdens een ouderavond.

Naar verwachting komt het rapport van de Onderwijsinspectie in juni 2019.

Lees meer over: Den Haag   Binnenland

Bestuur Hindoeschool na fraude weggestuurd

Telegraaf 25.03.2019 Het bestuur van de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag is samen met één van de oprichters aan de kant gezet door de onderwijsinspectie.

Er zou sprake zijn van fraude, diefstal, machtsmisbruik, vriendjespolitiek en intimidatie, zo schrijft Omroep West.

De naar huis gestuurde G. heeft jarenlang als alleenheerser de dienst uitgemaakt in de school aan de Mackaystraat. Hij was niet bevoegd en had geen officiële bestuursfunctie, maar zou volgens de omroep wel aan alle touwtjes hebben getrokken.

Omroep West baseert zich op meerdere anonieme stukken die de omroep in bezit heeft.

G. is een bekende vastgoedondernemer in Den Haag.

Busvervoer

Het busvervoer wordt onder zijn leiding al jarenlang mede betaald door het personeel. Dat moet daarvoor ’vrijwillig’ twee tot drie procent van het loon afstaan. De oprichter en oud-voorzitter G. beheert het geld maar legt daarvoor geen enkele verantwoording af. Personeel dat de korting weigert af te dragen, wordt het leven zuur gemaakt of kan vertrekken, aldus Omroep West.

Relatie met danslerares

Een danslerares kreeg drie jaar lang helemaal niet betaald. Het beloofde contract heeft zij nooit gekregen. „Ik kreeg af en toe honderd euro om mijn rekeningen te betalen”, zegt zij. De lerares en G. kregen een relatie. Toen zij die beëindigde, bedreigde hij haar. Hij wist haar zo drie jaar lang aan het lijntje te houden.

De ouders zijn vorige week maandag tijdens een ouderavond ingelicht door de nieuwe directeur Edu Dumasy. In juni wordt het rapport van de Onderwijsinspectie over de misstanden verwacht. De gemeente zegt weinig tegen de praktijken te kunnen doen. G. zelf reageert niet op de beschuldigingen, aldus Omroep West.

Bestuur Haagse Hindoeschool weggestuurd om intimidatie en fraude

OmroepWest 25.03.2019 Het bestuur van de Algemene Hindoe Basisschool aan de Asmansweg in Den Haag is eind vorige maand onder druk van de onderwijsinspectie aan de kant gezet, samen met G., één van de oprichters. De laatste heeft daar jarenlang als alleenheerser de dienst uitgemaakt. Hij was niet bevoegd en had geen officiële bestuursfunctie, maar zou zich onder meer hebben schuldig gemaakt aan fraude, diefstal, machtsmisbruik, vriendjespolitiek en intimidatie.

Dat blijkt uit meerdere stukken die Omroep West in bezit heeft en meerdere gesprekken met mensen die anoniem willen blijven. Een nieuwe interim-bestuurder is twee weken geleden begonnen om op de school schoon schip te maken.

De weggestuurde G. – in het dagelijks leven vastgoedbeheerder en aannemer – is in Surinaams-Hindoestaanse kringen in Den Haag een bekend figuur. In de jaren 90 was hij medeoprichter van de VAHON, de vereniging waaruit de Algemene Hindoe Basisschool is voortgekomen. Hij was jarenlang bestuursvoorzitter. Formeel is hij nu nog ‘adviseur van het bestuur en coördinator van het busvervoer’.

‘Personeel betaalt busvervoer, weigeraars kunnen vertrekken’

Het busvervoer wordt onder zijn leiding al jarenlang mede betaald door het personeel. Dat moet daarvoor ‘vrijwillig’ twee tot drie procent van het loon afstaan. De oprichter en oud-voorzitter G. beheert het geld maar legt daarvoor geen enkele verantwoording af. Personeel dat de korting weigert af te dragen, wordt het leven zuur gemaakt of kan vertrekken.

Ook op andere manieren maakt G. personeel het leven zuur. Een danslerares kreeg drie jaar lang helemaal niet betaald. Het beloofde contract heeft zij nooit gekregen. ‘Ik kreeg af en toe honderd euro om mijn rekeningen te betalen’, zegt zij. De lerares en G. kregen een relatie. Toen zij die beëindigde, bedreigde hij haar. Hij wist haar zo drie jaar lang aan het lijntje te houden.

‘Gemeente kan niets doen’

De ouders zijn vorige week maandag tijdens een ouderavond ingelicht door de nieuwe directeur Edu Dumasy. In juni wordt het rapport van de onderwijsinspectie over de misstanden verwacht. De gemeente zegt weinig tegen de praktijken te kunnen doen. G. zelf reageert niet op de beschuldigingen.

LEES OOK: Misstanden Hindoeschool: ‘Gemeente en rijk kunnen weinig doen’

Meer over dit onderwerp: ALGEMENE HINDOE BASISSCHOOL DEN HAAG