Maandelijks archief: augustus 2012

IDEA – International Institute for Democracy and Electoral Assistance nieuw in Den Haag

Meer nog meer

Nieuwe internationale instelling in Den Haag

Den HaagFM 27.08.2012 Den Haag is weer een internationale instelling rijker. Het IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) opent in onze stad een nieuw kantoor. De instelling ondersteunt ontwikkelingslanden en nieuwe democratieën bij het schrijven van hun grondwet. Onze stad heeft al vele…Lees meer

David Rietveld Haagse Groenlinks boos op de PVV

 PVV-leider Geert Wilders heeft volgens fractievoorzitter David Rietveld van GroenLinks in de Haagse gemeenteraad een aantoonbare onwaarheid gepubliceerd in ‘Zwartboek Ramadan’. In het boek noemt Wilders een evenement als schrijnend voorbeeld dat nooit zou hebben plaatsgevonden.

PVV-Kamerlid Van Klaveren erkent dat het evenement nooit heeft plaatsgevonden. “We hadden het beter moeten checken en anders op moeten schrijven”, aldus de parlementariër. “Maar het gaat ons om het principiële punt dat er geen geld voor dit soort zaken beschikbaar moet worden gesteld.”

De PVV bezweert dat de overige beweringen in het zwartboek wel in orde zijn. “Voor de rest klopt het gewoon helemaal”, aldus Van Klaveren.

GroenLinks ergert zich aan ‘Zwartboek Ramadan’ van PVV

RTVWEST 20.08.2012 DEN HAAG – GroenLinks in de Haagse gemeenteraad ergert zich enorm aan het ‘Zwartboek Ramadan’ dat de PVV afgelopen weekeinde verspreidde. Volgens het fractievoorzitter David Rietveld staat er een aantoonbare onwaarheid in. ‘Lariekoek,’ oordeelt hij over de publicatie. Lees verder

“PVV liegt in zwartboek Ramadan”

Den Haag FM 19.08.2012 In het zondag gepubliceerde ‘Zwartboek Ramadan’ van de PVV wordt een Haags evenement genoemd dat nooit heeft plaatsgevonden. De PVV zegt dat in het Zwartboek “vele voorbeelden van buigingen voor de islam en ellende worden opgesomd”.

In het zwartboek schrijft Geert Wilders ondermeer: “Het Haags…Lees meer

Meer achtergrond ? Zie verder

Haagse SP struikelt over verkiezingsbord

SP ontevreden over verkiezingsborden

denhaagtekijk  17.08.2012 – De Haagse SP is weer eens ontevreden.
De SP in Den Haag is ontevreden over de verkiezingsborden in de stad.  Meer…

SP ontevreden over Haagse verkiezingsborden

RTVWEST 17.08.2012 DEN HAAG – De SP in Den Haag is ontevreden over de verkiezingsborden in de stad. De gemeente heeft de borden voorbeplakt zodat politieke partijen niet meer zelf posters hoeven te plakken.  Lees verder

Haagse publicaties ook Digitaal

Haagse publicaties gingen inmiddels ook digitaal.

Hierdoor zijn ze niet meer in De Posthoorn te lezen. Niet iedereen is daar gelukkig mee.

Een speciale verordening waarin staat dat de gemeente haar ontwerpbesluiten alleen via internet publiceert heeft Den Haag niet. Een woordvoerder laat weten dat de gemeente naast de berichten online wel een papieren versie van de bekendmakingen uitgeeft die in bibliotheken en stadskantoren ligt. Daarnaast plaatst de gemeente elke week een advertentie in huis-aan-huisblad De Posthoorn, waarin wordt verwezen naar denhaag.nl/gemeenteberichten voor informatie over bekendmakingen. Maar is dit dan genoeg ????   

Verordening
Vorige week oordeelde de Raad van State in vergelijkbare zaken in de gemeenten Deventer, Losser en de provincie Limburg dat ontwerpbesluiten niet alleen via internet mogen worden gepubliceerd, tenzij dit is vastgelegd in een wettelijk voorschrift, zoals een verordening. Anders moeten mensen bijvoorbeeld ook via een huis-aan-huisblad worden geïnformeerd.

E-mailservice
De gemeente Den Haag begon vorige week met een e-mailservice op maat aan inwoners, waarbij die zelf kunnen bepalen welke gemeenteberichten ze voor een bepaald gebied in de gemeenten wensen te ontvangen.

Bekijk een video over de e-mailservice voor digitale gemeenteberichten

Nieuwe manier van werken – Volgens wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Dienstverlening) is deze manier van werken een stap vooruit in de dienstverlening. Met de e-mailservice kunnen Hagenaars snel en eenvoudig zien wat er in hun directe leefomgeving speelt

Decentrale overheden moeten hun regelgeving sinds anderhalf jaar integraal in een standaardformaat publiceren in de centrale database CVDR. Toch houdt maar liefst 87 procent van de overheden zich niet of beperkt aan die wettelijke verplichting.

Onzekerheid over ontwerpbesluiten Den Haag op internet

BB 21.08.2012 De Raad van State kan nog geen oordeel geven over of het gedrukt publiceren van ontwerpbesluiten door de gemeente Den Haag in bibliotheken of stadskantoren legitiem is. ‘Daar zou dan een nieuwe zaak over moeten komen.’

RvS: Ontwerpbesluit niet enkel op internet

BB 16.08.2012  Overheden mogen burgers en belanghebbenden niet enkel via internet informeren over ontwerpbesluiten. De Raad van State vernietigde gisteren drie besluiten waarbij ten onrechte niet was gepubliceerd in een huis-aan-huisblad.

Minimaal één niet elektronische wijze

Het gaat om afzonderlijke besluiten over milieuvergunningen van de gemeenten Deventer en Losser en van de provincie Limburg. Het was voor het eerst dat de Raad van State in een uitspraak naar voren brengt dat het bericht dat een ontwerpbesluit ter inzage ligt, niet uitsluitend via internet kan worden gepubliceerd. Die kennisgeving moet ook op minimaal één niet elektronische, geschikte wijze worden gepubliceerd.

Gemeentelijke verordening

Tenzij in een wettelijk voorschrift, bijvoorbeeld een gemeentelijke verordening, is vastgelegd dat ontwerpbesluiten voortaan alleen nog worden gepubliceerd op de website. In dat geval kan een kennisgeving in de lokale krant achterwege blijven.

Gerelateerde artikelen;

Den Haag begint e-mailservice over buurt

BB 15.08.2012 Als eerste inwoners van de G4 kunnen Hagenaars zich opgeven voor een e-mailservice van de gemeente, waardoor ze op de hoogte kunnen blijven van wat de gemeente van plan is in hun buurt.

Gerelateerde artikelen;

Bouwvergunningen uit de buurt in uw e-mail

13 augustus 2012 – Inwoners van Den Haag kunnen voortaan per e-mail in een oogopslag zien wat er in hun buurt gebeurt. Van de kapvergunning voor een zieke boom tot de vergunningaanvraag voor een dakkapel. Eerder stonden deze berichten in de Posthoorn. Hagenaars kunnen zich hiervoor nu abonneren op een nieuwe e-mailservice.

Wilt u zich aanmelden voor de e-mailservice? Ga dan naar www.denhaag.nl/gemeenteberichten en klik op de link onder het kopje ‘e-mailservice bekendmakingen’. Daar kunt u aangeven waarover u informatie wilt ontvangen. Bijvoorbeeld over verschillende soorten vergunningen, of over huisafval, verkiezingen of belastingen.  

.

In Den Haag is Staat en Kerk gescheiden

Burgemeester Van Aartsen heeft besloten dat kerken niet langer dienst mogen doen als stemlokaal.

Argument: de scheiding van Kerk en Staat laat dat niet toe.

Op de een of andere manier doet het denken aan de rel in Obdam.  Aldaar in de kerk gingen Voetbal en religie niet samen’.  Ook las ik ergens  (Mattheus  21:12, 13,  Markus 11:15, Johannes 2:15, 16)  iets over die kooplieden die in de vroege bijbelse tijden handel aan het bedrijven waren in de plaats des Samenkomst ofwel de Tempel.  Zij werden er dus uitgegooid.

Er zijn dus zaken in de wereld die geen plek hebben in de kerk en andersom dient een ware Gristen geen deel uit te maken van de wereld. De Staat en de Kerk werden dan ook gescheiden.

AD 08.02.2018

CDA geen drempel voor stemmen in kerken

Den HaagFM 03.02.2013 Volgens een eigen onderzoek van het CDA in de Haagse gemeenteraad is er geen bewijs dat stemmen in kerken voor kiezers e…lees meer

Gewoon stemmen in kerken
Analyse: geen psychologische drempel om te stemmen in kerken

Op basis van een eigen onderzoek van het CDA Den Haag is er geen bewijs te leveren voor de aanname dat stemmen in kerken voor kiezers een psychologische drempel vormt. Deze hypothese lag aan de basis van het besluit om niet langer in kerken te kunnen stemmen. Fractievoorzitter Gert-Jan Bakker: “Veel stembureaus in kerken scoren gewoon goed in vergelijking met de opkomstpercentages in de wijken en een aantal van de stembureaus scoren zelfs boven het gemiddelde van de wijk en de stad. Wij hebben alle stemlokalen bekeken en de opkomstpercentages bij de afgelopen vier verkiezingen vergeleken. Conclusie is dat er geen bewijs is voor een psychologische drempel om te stemmen in een kerk. Wij zijn van mening dat er op basis van de feiten een onjuiste beslissing is genomen en dat stemmen in kerken weer mogelijk moet worden”.

Zie Notitie Stemmen in een kerk, school en buurthuis

Zie ook de website

Optreden Van Aartsen ‘onhandig’

RTVWEST 29.08.2012 DEN HAAG – De Haagse burgemeester Van Aartsen heeft voor onnodig veel verwarring gezorgd door het verbod om in kerken te stemmen. Dat zegt het CDA in de gemeenteraad in een reactie op antwoorden van Van Aartsen.  Lees verder

‘Stemmen in kerk is psychologische belemmering’

BB 29.08.2012 De gemeente Den Haag zal nauwelijks nog stembureaus’s openen in kerken, om zo de verkiezingsopkomst te vergroten. Dat blijkt dinsdag uit de beantwoording van het college aan CDA-fractievoorzitter Gert-Jan Bakker. Voor het college is het van belang dat locaties worden aangewezen die kiezers in hun dagelijkse gang relatief veel bezoeken of passeren. Tevens kiest het college voor locaties die zo toegankelijk mogelijk zijn, zowel in de fysieke als in de psychologische zin. Dit om te voorkomen dat Hagenaars beletsels (kunnen) ervaren bij het uitbrengen van hun stem”,

Gerelateerde artikelen;

Den Haag: Niet stemmen in kerken vanwege opkomst

Elsevier 28.08.2012 Het besluit van de gemeente Den Haag om geen stembureaus meer te huisvesten in kerken, heeft niets te maken met de scheiding van kerk en staat. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van CDA-fractievoorzitter Gert-Jan Bakker.Met de maatregel wil de gemeente de opkomst verhogen.

Beletsels
‘Voor het college is het van belang dat locaties worden aangewezen die kiezers in hun dagelijkse gang relatief veel bezoeken of passeren,’ aldus het college.  ‘Tevens kiest het college voor locaties die zo toegankelijk mogelijk zijn, zowel in de fysieke als in de psychologische zin. Dit om te voorkomen dat Hagenaars beletsels (kunnen) ervaren bij het uitbrengen van hun stem.’ Wat deze psychologische belemmeringen precies inhouden, kon een woordvoerder van de gemeente dinsdagavond niet uitleggen.

Scheiding kerk en staat
CDA’er Bakker laat weten tevreden te zijn dat de beslissing niet is genomen vanwege de scheiding tussen kerk en staat.  ‘Maar het roept de vraag op waarom dat wel als reden was opgegeven aan de kerken. Bovendien vraag ik mij af of, als de opkomst niet hoger wordt, de maatregel weer wordt aangepast.’

Zie ook: Stemmen niet meer mogelijk in Haagse kerken

Stemmen in kerken gestopt vanwege lage opkomst  

Den HaagFM 29.08.2012 Het besluit van de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen om bijna geen stembureaus meer onder te brengen in kerken, moet leiden tot een hogere opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september. “Het college kiest voor…Lees meer

Van Aartsen: minder stemmen in kerk

Spits 28.08.2012 Volgens de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen moeten meer mensen gaan stemmen als stembureaus niet meer in kerken zijn ondergebracht. Dat meldt Omroep West.

Stemlokalen uit Haagse kerken om opkomst te vergroten

NU 28.08.2012 De gemeente Den Haag zal nauwelijks nog stembureaus’s openen in kerken, om zo de verkiezingsopkomst te vergroten.  Dat blijkt dinsdag uit de beantwoording van het college aan CDA-fractievoorzitter Gert-Jan Bakker.

Stemlokalen weg uit kerken voor opkomst

Trouw 28.08.2012  De gemeente Den Haag zal nauwelijks nog stembureaus openen in kerken, om zo de verkiezingsopkomst te vergroten. Dat blijkt dinsdag uit de beantwoording van het college aan CDA-fractievoorzitter Gert-Jan Bakker.

‘Voor het college is het van belang dat locaties worden aangewezen die kiezers in hun dagelijkse gang relatief veel bezoeken of passeren. Tevens kiest het college voor locaties die zo toegankelijk mogelijk zijn, zowel in de fysieke als in de psychologische zin. Dit om te voorkomen dat Hagenaars beletsels (kunnen) ervaren bij het uitbrengen van hun stem’, staat in de antwoorden.

Niet stemmen in kerk voor hogere opkomst’

RTVWEST 28.08.2012 DEN HAAG – Het besluit van de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen om minder stembureaus onder te brengen in kerken, moet leiden tot een hogere opkomst bij de verkiezingen. Dat schrijft hij in antwoorden op vragen van CDA-fractievoorzitter Gert-Jan Bakker.  Lees verder

Voorzitter PKN: geen stemlokaal meer in kerk getuigt van ‘hysterie’

Trouw 21.08.2012 Binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wordt afkeurend gereageerd op het besluit van de Haagse gemeenteraad om volgende maand geen stembureaus te vestigen in kerken.

‘Een minderheid meent dat de overheid licht hysterisch moet reageren als religie in beeld komt’, schrijft preses Peter Verhoeff van de generale synode in een column in het Christelijk Weekblad.

Van Aartsen zet aan tot afkeer tegen kerken

Trouw 19.08.2012 Bij verkiezingen bracht ik mijn stem jarenlang uit in een bijzaal van de Christelijke Gereformeerde Kerk in het Haagse Statenkwartier. Waar ik op 12 september mag stemmen, weet ik nog niet, maar niet meer in het kerkgebouwtje.

Burgemeester Van Aartsen heeft besloten dat kerken niet langer dienst mogen doen als stemlokaal. Argument: de scheiding van kerk en staat laat dat niet toe. Een nadere uitleg ontbreekt. Aan de kosters is nog wel meegedeeld dat het om een ‘politieke beslissing’ gaat.

Secularisten zien spoken in een kerkgebouw

Trouw 14.08.2012  De gemeente Den Haag wil kerken niet meer gebruiken als stemlokalen bij de volgende verkiezingen, vanwege ‘de verhouding kerk en staat’, viel gisteren te lezen in Trouw. De scheiding van kerk en staat dreigt dogmatische trekjes te krijgen.

Stemmen in kerk in strijd met scheiding kerk en staat

BB 10.08.2012 Bij de komende verkiezingen zullen in Den Haag bijna geen stembureaus meer in kerken worden ondergebracht. De gemeente heeft besloten ze op één na te verplaatsen naar andere locaties. Dat zei een woordvoerder van de gemeente vrijdag.

Gerelateerde artikelen;

Geen stembureaus in Haagse kerken

RTVWEST 10.08.2012 DEN HAAG – Bij de komende verkiezingen zullen in Den Haag bijna geen stembureaus meer in kerken worden ondergebracht. De gemeente heeft besloten ze op één na te verplaatsen naar andere locaties. Dat zei een woordvoerder van de gemeente vrijdag.  Lees verder

Geen stembureaus meer in kerken

Den HaagFM 10.08.2012 Bij de komende verkiezingen zullen in Den Haag bijna geen stembureaus meer in kerken worden onderbracht. De gemeente heeft besloten ze op één na te verplaatsen naar andere locaties.     Volgens het CDA in Den Haag is aan 31 kerken gemeld dat stembureaus in kerken in strijd zijn met…Lees meer

Stembureaus niet meer in Haagse kerken

VK 10.08.2012 Bij de komende verkiezingen zullen in Den Haag bijna geen stembureaus meer in kerken worden ondergebracht. De gemeente heeft besloten ze op één na te verplaatsen naar andere locaties. Dat zei een woordvoerder van de gemeente vrijdag.

Stemmen niet meer mogelijk in Haagse kerken

Elsevier 10.08.2012 Het is tijdens de komende Kamerverkiezingen bijna niet meer mogelijk om te stemmen in kerken in Den Haag. De gemeente heeft besloten geen stembureaus meer onder te brengen in kerken omdat dat in strijd zou zijn met de scheiding van kerk en staat.

Dat meldt de Haagse CDA-fractie vrijdag. Het CDA is verbaasd over het besluit en stelt het college van burgemeester en wethouders vragen over het besluit.

Locaties
Volgens het CDA is aan 31 kerken medegedeeld dat stembureaus in godshuizen in strijd zijn met de scheiding van kerk en staat.

Problemen
CDA-fractievoorzitter Gert-Jan Bakker vindt het vreemd dat kerken jarenlang zonder problemen hun gebouwen beschikbaar stellen als stembureau en dat de gemeente hier nu een eind aan maakt.

Zie ook:

Stembureau niet in kerk

Telegraaf 10.08.2012 Bij de komende verkiezingen zullen in Den Haag bijna geen stembureaus meer in kerken worden ondergebracht. De gemeente heeft besloten ze op één na te verplaatsen naar andere locaties. Dat zei een woordvoerder van de gemeente vrijdag.

Vuurwerkfestival 2012 Scheveningen

 

China wint Vuurwerkfestival

Den HaagFM 12.08.2012 Het 33e Internationaal Vuurwerkfestival in Scheveningen is gewonnen door China. Aan het festival werd verder meegedaan door vuurwerkteams uit België, Duitsland, Zuid-Korea, Nederland en Spanje.

Het festival trok op donderdag, vrijdag en zaterdag bij elkaar ongeveer 150.000 bezoekers. Op de slotdag…Lees meer

Verkeer vast door vuurwerkfestival

RTVWEST 12.08.2012 DEN HAAG – Het Internationaal Vuurwerkfestival in Scheveningen heeft donderdag, vrijdag en zaterdag ongeveer 150.000 bezoekers getrokken. Op de slotdag stond het verkeer in Scheveningen al uren voor het vuurwerk losbarstte al helemaal vast.  Lees verder

Vuurwerk Scheveningen trekt 150.000 bezoekers

NU 11.08.2012 SCHEVENINGEN – Het Internationaal Vuurwerkfestival in Scheveningen heeft donderdag, vrijdag en zaterdag in totaal ongeveer 150.000 bezoekers getrokken.

150.000 bezoekers bij vuurwerk Scheveningen

VK 11.08.2012 Het Internationaal Vuurwerkfestival in Scheveningen heeft donderdag, vrijdag en zaterdag ongeveer 150.000 bezoekers getrokken. Op de slotdag waren ruim 80.000 bezoekers naar de badplaats gekomen om de vuurwerkstrijd tussen Nederland en Spanje te bekijken.

Ruim 50.000 bezoekers op vuurwerkfestival

RTVWEST 11.08.2012 DEN HAAG – Het vuurwerkfestival in Scheveningen heeft vrijdagavond meer dan 50.000 bezoekers getrokken, zegt de organisatie van het festival. De shows werden vrijdagavond verzorgd door China en Zuid-Korea. Lees verder

Vuurwerkfestival trekt duizenden bezoekers  – Video

RTVWEST 10.08.2012 DEN HAAG – De 33ste editie van het vuurwerkfestival op Scheveningen is donderdagavond gestart. Duizenden mensen keken vanaf het strand, de Boulevard en de Pier naar de vuurwerkkunsten van België en Duitsland.  Lees verder

Duizenden naar Vuurwerkfestival 

Den HaagFM 10.08.2012 De 33ste editie van het Vuurwerkfestival in Scheveningen is donderdagavond van start gegaan. Duizenden mensen keken naar het vuurwerk van België en Duitsland. Beide landen lieten shows zien met veel kleuren en…Lees meer

Tienduizenden bij vuurwerkshow Scheveningen

VK 10.08.2012 Enkele tienduizenden mensen zijn vrijdagavond in Scheveningen voor het Internationaal Vuurwerkfestival. Volgens de organisatie kan het aantal bezoekers in de loop van de avond oplopen tot zo’n 60.000.

Tienduizenden bij vuurwerkshow Scheveningen

Parool 10.08.2012 Enkele tienduizenden mensen zijn vrijdagavond in Scheveningen voor het Internationaal Vuurwerkfestival. Volgens de organisatie kan het aantal bezoekers in de loop van de avond oplopen tot zo’n 60.000.

Tienduizenden bij vuurwerkshow Scheveningen

NU 10.08.2012 DEN HAAG – Enkele tienduizenden mensen zijn vrijdagavond in Scheveningen voor het Internationaal Vuurwerkfestival.

Vuurwerkfestival gaat van start

RTVWEST 09.08.2012 DEN HAAG – In Scheveningen start donderdagavond de 33e editie van het vuurwerkfestival. De organisatie verwacht dat het erg druk wordt.  Lees verder

Vuurwerkfestival Scheveningen van start

Den HaagFM 09.08.2012 Het Vuurwerkfestival Scheveningen gaat vanavond van start. Teams uit zes landen steken hun vuurwerk af vanaf een ponton in zee. Er zijn donderdag, vrijdag en zaterdagavond twee vuurwerkshows. De eerste begint om kwart voor tien…Lees meer

Fitna-Schadeclaim Haagse imam Fawaz Jneid afgewezen – deel 2

Stichting Vrienden van de PVV.

Al eerder had de rechtbank bepaald dat het niet de Stichting Vrienden van de PVV  is geweest die een fragment van een interview met Jneid in de antikoranfilm Fitna heeft verwerkt, maar PVV-voorman Geert Wilders. Al eerder Imam Fawaz eist 55.000 euro van Wilders. –> meer

Imam Fawaz Jneid sleepte de PVV voor de rechter, omdat partijleider Geert Wilders een tv-fragment van hem in Fitna had verwerkt. 

Islamitisch extremisme
De islamitische voorganger, onlangs ontslagen door de Haagse As-Soennah moskee, vindt dat hij ten onrechte is neergezet als het boegbeeld van islamitisch extremisme in Nederland. Volgens de rechters ontbreekt onderbouwing van die stelling.

Jneid zou onder meer over de vermoorde Theo van Gogh hebben gezegd: ‘O Allah, bezorg Van Gogh een ziekte die door alle bewoners van de aarde niet kan worden genezen.’ Oud-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali wenste hij kanker toe.

zie ook: Fitna-Schadeclaim Haagse imam Fawaz Jneid afgewezen

en: Haagse moskee zet omstreden imam op non-actief

ook: Geert Wilders PVV – Fitna-2 is onderweg

en ook: Geert Wilders PVV vergeleken met Adolf Hitler en Benito Mussolini

en: Imam Fawaz Jneid uit bestuur gezet As-Soennah-moskee Den Haag

en verder: Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – Haagse imam sjeik Fawaz Jneid roept op Tegen Wilders te stemmen

Imam krijgt geen geld van PVV

RTVWEST 01.08.2012 DEN HAAG – De Stichting Vrienden van de PVV hoeft geen schadevergoeding te betalen aan de Haagse imam Fawaz Jneid.  De rechters bekrachtigden een eerdere uitspraak van de rechtbank over de kwestie, hoewel de redenering iets werd aangepast.  Lees verder

Gerechtshof: PVV hoeft omstreden imam niet te betalen

Elsevier 01.08.2012 De Stichting Vrienden van de PVV hoeft geen 55.000 euro te betalen aan een imam die is opgevoerd in de islamkritische film Fitna. Het gerechtshof in Den Haag heeft woensdag een eerdere uitspraak van de rechtbank bevestigd.

Gerechtshof: PVV hoeft imam niet te betalen

VK 01.08.2012 De orthodoxe imam Fawaz Jneid sleepte de PVV voor de rechter, omdat hij vond dat zijn portretrecht was geschonden. PVV-leider Geert Wilders gebruikte voor Fitna een fragment met Jneid uit een interview van nieuwsrubriek Netwerk. De islamitische voorganger vindt dat hij ten onrechte is neergezet als het boegbeeld van islamitisch extremisme in Nederland. De rechters stellen dat de feitelijke gronden voor die stellingen ontbreken.

Gerechtshof: PVV hoeft imam niet te betalen

Parool 01.08.2012 De Stichting Vrienden van de PVV hoeft geen 55.000 euro te betalen aan een imam die is opgevoerd in de antikoranfilm Fitna. De rechters bekrachtigden een eerdere uitspraak van de rechtbank over de kwestie, hoewel de redenering iets werd aangepast.

PVV hoeft imam niet te betalen

Telegraaf 01.08.2012 De rechters bekrachtigden een eerdere uitspraak van de rechtbank over de kwestie, hoewel de redenering iets werd aangepast. De orthodoxe imam Fawaz Jneid sleepte de PVV voor de rechter, omdat hij vond dat zijn portretrecht was geschonden. PVV-leider Geert Wilders gebruikte voor Fitna een fragment met Jneid uit een interview van nieuwsrubriek Netwerk. De islamitische voorganger vindt dat hij ten onrechte is neergezet als het boegbeeld van islamitisch extremisme in Nederland. De rechters stellen dat de feitelijke gronden voor die stellingen ontbreken.

PVV hoeft imam niet te betalen

NU 01.08.2012  De Stichting Vrienden van de PVV hoeft geen 55.000 euro te betalen aan een imam die is opgevoerd in de antikoranfilm Fitna. Dat blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag, die woensdag naar buiten kwam.