Den Haag Groeistad 2040

“Den Haag groeistad” Aan de vooravond van een beladen discussie over het Den Haag van 2040 brengt wethouder Joris Wijsmuller alvast een heilig huisje aan het wankelen: ,,De auto kost ruimte, maakt herrie. Minder auto’s betekent prettiger leven.”

Er zijn nu ruim 520.000 Hagenaars, de komende 25 jaar wordt een groei verwacht van nog eens 60.000 tot 100.000 inwoners. Als al die nieuwe stadsgenoten in 2040 ook een auto hebben, komt er 110 kilometer blik bij.

Extra woningen

Belangrijkste vraag: waar kan nog bijgebouwd (in jargon: verdicht) worden? Want er moeten grofweg 40.000 woningen extra gebouwd gaan worden. Dat is ongeveer tien keer een wijk ter grootte van Archipel.

,,Als we Den Haag vol blijven bouwen, krijgen we een verpauperde stad”