1 – Over muh eiguh

Toen ik hiermee begon moest ik onbewust denken  aan Prince.

Hij zei ooit “I am just a noname reporter, I wish I had nothing to say”

Maar er is nooit Niets. Er is altijd wel Iets.

Dus gaat de Wandeling maar

Het leven in Den Haag is meer dan alleen maar poep op de stoep

Het leven in Den Haag is meer dan alleen maar poep op de stoep

immer door.

zie: den haag 2

zie: den haag 1

 

 

Disclaimer: Dit is een non-profit site.  Waar mogelijk is gebruik gemaakt van rechtenvrij materiaal via o.a. de Wikimedia Commons-licenties. Mocht u bezwaar hebben tegen de plaatsing van enig beeldmateriaal op deze site, omdat u bijvoorbeeld rechthebbende bent, laat u dan zo snel mogelijk een bericht achter via spoorwijk@benik.nl  opdat er zo spoedig mogelijk actie ondernomen kan worden.

Haagse Videobank online

Den HaagFM 11.02.2015 Het Haags Gemeentearchief heeft een nieuwe website gelanceerd: de Haagse Videobank. Er staan al 118 video’s op uit de periode 1976 – 2012. Alle video’s gaan over de geschiedenis van Den Haag en haar inwoners.

De filmpjes komen onder meer uit de archieven van de Stichting Lokale Televisie en Radio, oftewel Lokatel, de verre voorloper van Den Haag FM en Den Haag TV. Lokatel werd in 1985 opgericht. De zender zond vooral programma’s van andere makers uit zoals Haagse Gemeentepolitie, de gemeente Den Haag, Migranten Televisie, het Kijkhuis, Wijk TV en het Kunstkanaal. Ook Ernst, Bobbie & De Rest begonnen als programma op Lokatel TV. In 1993 stopten alle uitzendingen, omdat de gemeente de subsidie stopzette.

Verder staan er op de site archiefbeelden van de Audio Visuele Dienst, de Migranten Omroep Stichting en de Stichting Meatball. …lees meer

Den Haag Den Haag2 Den Haag3

 

Afgelopen dinsdag fotografeerde ik de combinatie van oude en nieuwe gebouwen in de binnenstad van Den Haag. Die combinatie gaf eigenlijk heel mooie plaatjes, maar toen ik donderdag vanaf de elfde etage van het ziekenhuis Westeinde door de ramen dat deel van de stad fotografeerde, vond ik het maar een rommelig geheel.
[Lees verder…]

De Skyline van Den Haag heeft in de zomer wat weg van die van New York. Foto: Gerard Stolk

Bekijk hier meer inzendingen: [Lees verder…]

94 Reacties op “1 – Over muh eiguh

 1. Een dag geen gezeik is een dag niet geleefd.

 2. Pingback: Jubileumconcert Dutch Swing College Band 8 mei Dr. Anton Philipszaal « Kunst in de Wijk

 3. Bewonerscommissie Lozerlaanflats

  Om je site over arbeidsmigranten compleet te maken:
  P E R S B E R I C H T

  Afzender:
  Bewonerscommissie Lozerlaanflats
  Secretariaat:
  Lozerlaan 1167
  2544 LM Den Haag
  ——–

  Ontvanger:
  diversen
  ——–

  Den Haag, 1 november 2010

  HAAGSE PvdA-WETHOUDER FACILITEERT COMMERCIELE UITBUITING POOLSE GASTARBEIDERS

  Wethouder Marnix Norder (PvdA) is van plan om Oost-Europese gastarbeiders te huisvesten onder mensonwaardige omstandigheden. Deze Polen, Bulgaren en Roemenen worden in eigen land door Pools-Nederlandse uitzendbureaus geworven om in Nederland te gaan werken. Eenmaal hier aangekomen wordt men te werk gesteld in (Westlandse) kassen, veilingen, (vlees)industrie en distributiecentra. De salariëring veelal onder CAO-niveau (Bron: FNV Bondgenoten).

  Volgens de plannen van Norder worden deze mensen niet geïntegreerd in de Nederlandse samenleving, maar geconcentreerd op een terrein aan de rand van de stad. Binnen het met hekken afgeschermde, en met camera’s beveiligde terrein worden 360 mensen gehuisvest in 12 verschillende golfplaten barakken. Elk van deze barakken bestaat uit 5 wooneenheden. Elke wooneenheid dient 6 mensen te huisvesten, hetgeen neerkomt op minder dan 10 vierkante meter per persoon. Zo zijn er drie slaapkamers (2 personen op een kamer) en is er één douche en toilet beschikbaar voor alle zes bewoners (Bron: Projectomschrijving Archidec i.o.v. dhr. M. Gezici, eigenaar van Uitzendbureau Jobcenter Haaglanden BV te Poeldijk).

  Het uitzendbureau houdt voor elke bewoner elke maand circa € 300,00 van het loon in voor de huur. Het is bekend dat bij misdragingen boetes op het loon worden ingehouden en veelal is men verplicht de maaltijden af te nemen die de uitzendorganisatie voorschotelt . Al met al wordt er een afhankelijkheidsrelatie gecreëerd; als je je baan verliest ben je ook het dak boven je hoofd kwijt en word je de straat op gedreven. (Bron: ‘Klaas gaat illegaal’ Reportage van de EO over uitbuiting en misstanden m.b.t. Poolse arbeidsmigranten in Nederland uitgezonden op 8 september 2010).

  Er wordt in Nederland vaak gedacht dat Polen, Bulgaren en Roemenen hier komen om geld te verdienen. In de praktijk werkt het andersom; er wordt in Nederland verschrikkelijk veel geld aan deze gastarbeiders verdiend. In een beschaafd land als Nederland besluit het Haagse college, gesteund door enkele fracties, diverse vormen van uitbuiting van gastarbeiders te ondersteunen (Bron: brief wethouder M. Norder aan Commissie Ruimte DSO/2010.1442 – RIS 173755 d.d. 29 juni 2010).

  ——————
  Einde persbericht.

  ————–

  Noot redactie:

  Uw contactpersoon persbericht:
  Frances van Rijn, lid Bewonerscommissie Lozerlaanflats
  M. 06-38376793
  of vanrijn45@casema.nl

  Bijgevoegd: 3 tekeningen zoals ontvangen door Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag (uit projectomschrijving opgemaakt door Archidec i.o.v. dhr. M. Gezici, eigenaar van Uitzendbureau Jobcenter Haaglanden BV, Poeldijk)

  1) UNIT VOOR 6 PERSONEN:

  2) OVERZICHTSKAART TERREIN:

  3) BEVEILIGINGSSYSTEMEN

  P E R S B E R I C H T

  Afzender:
  Bewonerscommissie Lozerlaanflats
  Secretariaat:
  Lozerlaan 1167
  2544 LM Den Haag
  ——–

  Ontvanger:
  diversen
  ——–

  Den Haag, 25 november 2010

  HUISVESTING POOLSE ARBEIDSMIGRANTEN DOOR WETHOUDER NORDER (PvdA) ONDOORDACHT!

  Wethouder Marnix Norder (PvdA), gesteund door enkele andere fracties, is van plan 360 arbeidsmigranten te huisvesten in natuurgebied De Uithof te Den Haag. Deze plannen blijken schokkend naïef te zijn. De gemeente verzekert betrokken bewoners dat er geen sprake zal zijn van overlast, terwijl uit ervaringen uit andere gemeenten blijkt dat de overlast bij de Haagse plannen maximaal zal zijn. Verder blijkt dat de gemeente nauwelijks onder haar afspraken uit kan als er inderdaad sprake blijkt te zijn van overlast. De plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten in De Uithof zijn dan ook schokkend ondoordacht.

  Een vertegenwoordiger van Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) verzekerde dat er absoluut geen sprake zal zijn van enige overlast. Al snel bleek dat DSO geen kennis had genomen van ervaringen uit andere gemeenten met de huisvesting van arbeidsmigranten.
  (Bron: gesprek DSO/div. bewonerscommissies d.d. 13 oktober 2010)

  Het Ministerie van VROM heeft in de studie ‘ MOE-landers in de wijk’ ervaringen in andere gemeenten objectief beschreven. Hieruit blijkt dat overlast maximaal is als: (1) bewoners continu rouleren; (2) bewoners vooral bestaan uit mannen, die niet in gezinsverband wonen; (3) bewoners op één plek geconcentreerd en geïsoleerd gehuisvest zijn door uitzendbureaus (blz. 7, 22).

  Het plan voor de huisvesting van arbeidsmigranten in de Uithof is zeer geconcentreerd en bestaat vooral uit jonge alleenstaande mannen die rouleren. De ervaring van VNG en VROM leert dat er dan ook sprake zal zijn van maximale overlast. Het is dan ook opmerkelijk dat DSO met droge ogen durft te garanderen dat er geen sprake zal zijn van enige overlast. Volgens het rapport: ‘De overlast van huizen waar de bewoners continu rouleren, is echter zeer hoog. Er is veel geluidsoverlast (’s ochtends vroeg en in de weekenden, als er veel wordt gedronken), parkeeroverlast (5 à 6 auto’s op de stoep voor één deur in de toch al krappe straten), overlast door verloedering (niet onderhouden tuinen, kapotte drankflessen op straat en afval dat verkeerd wordt aangeboden).’ Ook blijkt uit het rapport dat bij problemen door de gemeenten wel werd geluisterd, maar dat er jarenlang geen maatregelen werden genomen en de overlast steeds meer toenam (blz. 7, 20).

  Verder blijkt de gemeente Den Haag geen ervaring te hebben met de huisvesting van dergelijke hoeveelheden arbeidsmigranten. In het gesprek met bewonerscommissies erkende DSO dit gebrek aan relevante ervaring. DSO gaf aan te leunen op de ervaring van Uitzendbureau Jobcenter Haaglanden BV en ook wethouder Norder benoemde de ervaring met huisvesting van arbeidsmigranten van Jobcenter sinds 1999 in zijn brief aan de Bewonerscommissie Lozerlaanflats .
  (bron: brief BENW/2010.3285 d.d. 15-11-2010)

  Bewonersverenigingen maken zich echter grote zorgen dat de gemeente enigszins naïef leunt op het oordeel van Jobcenter, aangezien deze een duidelijk commercieel belang heeft bij het doorgaan van het project. Zonder deze huisvesting geen 360 extra geplaatste uitzendkrachten voor Jobcenter. Verder bleek de ervaring van Jobcenter zich te beperken tot zeer kleinschalige projecten (ca. 50 personen Waddinxveen en Monster).
  (Bron: gesprek DSO/div. bewonerscommissies d.d. 13 oktober 2010)

  Ook qua veiligheid maakt men zich zorgen. DSO zegt dat er strenge beheersregels gaan gelden en dat er overleg is geweest met de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de Bestuursdienst, maar navraag leert dat er ’s nachts slechts 1 bewaker aanwezig is om toezicht te houden op 360 mannen. De gemeente beweert dat de lokale politie betrokken is bij de ontwikkeling van de plannen. Het blijkt echter dat Politiebureau Beresteinlaan (met 1 wijkagent) pas op de hoogte van de plannen was nadat de Bewonerscommissie Lozerlaanflats het bureau op de hoogte had gesteld! Tot op heden zijn de strenge beheersregels niet bekend. Wel wordt op de geplande informatieavond inzicht gegeven in het beheerplan. De bewonerscommissies geven echter de voorkeur aan inzage en een afschrift van het beheerplan. De verzekeringen van DSO naar de bewoners staan in schril contrast met de recente uitlatingen van wethouder Norder betreffende de overlast van arbeidsmigranten.
  (Bron: http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3277335.ece/Den_Haag_ziet_problemen_met_Oost-Europeanen_groeien_.html)

  Mochten er inderdaad structurele problemen zijn, dan heeft de gemeente naar eigen zeggen geen mogelijkheden om de samenwerking met Jobcenter te beëindigen. De overeenkomsten waarbij de gemeente de grond om niet geeft aan het commerciële uitzendbureau Jobcenter blijken geen waarborgen te bevatten op basis waarvan de gemeente de overeenkomsten kan ontbinden. Wethouder Norder schrijft letterlijk: “Gezien de forse investeringen door Jobcenter is er geen ontbindende voorwaarde in het contract”.
  (bron: brief BENW/2010.3586 d.d. 15-11-2010)

  Bij structurele problemen heeft de gemeente geen sanctiemogelijkheden of dreiging om de overeenkomst te ontbinden. En wat gebeurt er bijv. indien Uitzendbureau Jobcenter Haaglanden BV onverhoopt failliet gaat? De plannen zijn schokkend ondoordacht. Uit ervaringen in andere gemeenten blijkt dat de overlast maximaal zal zijn. De gemeente heeft dan geen enkele mogelijkheid om dit onzalige project te staken.

  ——————
  Einde persbericht.

  ————–

  Noot redactie:

  Uw contactpersoon persbericht:
  Frances van Rijn, lid Bewonerscommissie Lozerlaanflats
  M. 06-38376793
  of vanrijn45@casema.nl

  Bron: MOE-landers in de wijk
  Ervaringen en meningen van
  MOE-landers en wijkbewoners
  in drie Nederlandse gemeenten
  Eindrapport
  Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM/WWI
  dr. P.B.M. van Teeffelen, drs. J. Zweers
  Projectnummer: B3748
  Zoetermeer, 2 juni 2010

  en als laatste deze link:
  http://www.deweekkrant.nl/artikel/2010/november/25/wijsm_uuml_ller_kraakt_poolse_barakken

 4. Mochten jullie meer info hebben, stuur dit dan naar spoorwijk@benik.nl

 5. I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Carry on the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site :).

 6. Hey Admin! I was reading your post and it really looks like that your post isn’t optimized well to gain search engine traffic and rankings. Actually I am an SEO Consultant, advicing people about how to get more traffic. I’d suggest you to check out this awesome WordPress Plugin here – http://bit.ly/jSQTuX called SEOPressor, really thankful to Daniel for this. I use it on all my and my client’s websites. This is going to help you a lot. BTW, I am in no way affiliated to this guy, its just an advice. Your wish, take it or drop it. 🙂

 7. For info and property possibilities please http://www.sold2.us.

 8. Great points altogether, you just gained a brand new reader. What would you recommend in regards to your post that you made a few days ago? Any positive?

 9. A good article Thank you!

 10. Hey Admin! I was reading your post and it really looks like that your post isn’t optimized well to gain search engine traffic and rankings. Actually I am an SEO Consultant, advicing people about how to higher rankings and get more traffic. I’d suggest you to check out this awesome tool here – http://bit.ly/n7AaWE called Rank Builder, really thankful to Alex for this. I use it on all my and my client’s websites. This is going to help you a lot. BTW, I am in no way affiliated to this guy, its just an advice. Your wish, take it or drop it. 🙂 -James

 11. Hello, Neat post. There is an issue along with your web site in web explorer, would check this… IE still is the market leader and a good part of people will pass over your excellent writing because of this problem.

 12. Howdy, superb content page. Thankful I recently came across it by using Google search, to bad that it was on page eight of search results. It appears like your making use of WordPress on your blog, you may need to look at this plugin for WordPress at http://myseopressor.com it has substantially aided me with my web site rankings in Google. I would personally hate to see your useful posting not be found by others. Good luck with your online site.

 13. As a internet resource for businesses and technology enthusiasts to adhere to the newest and greatest developments in Unified Communications, IP Telephony, Hosted Communications and VoIP.

 14. You actually make it appear so easy with your presentation but I in finding this matter to be really something which I believe I might never understand. It kind of feels too complex and very broad for me. I am looking ahead to your next post, I will attempt to get the hold of it!

 15. I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite sure I will learn plenty of new stuff right here! Good luck for the next!

 16. I agree with your Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen, good post.

 17. I agree with your Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen, wonderful post.

 18. Thanks i love your article about Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

 19. Your Article about Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen Real fantastic visual appeal on this site, I’d rate it 10 10.

 20. I like Your Article about Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen Perfect just what I was searching for! .

 21. I agree with your Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen, excellent post.

 22. I agree with your Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen, good post.

 23. I agree with your Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen, fantastic post.

 24. thank you for sharing Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen with us, I conceive Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen genuinely stands out : D.

 25. I was reading through some of your posts on this website and I conceive this internet site is rattling instructive! Keep on posting .

 26. I like Your Article about Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen Perfect just what I was looking for! .

 27. I agree with your Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen, excellent post.

 28. I agree with your Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen, great post.

 29. I like Your Article about Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen Perfect just what I was searching for! .

 30. I like Your Article about Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen Perfect just what I was looking for! .

 31. High quality reportage, thank you for your sharing.

 32. An interesting discussion is worth comment. I think that you need to write extra on this topic, it may not be a taboo topic however usually people are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers

 33. Awesome site! You’ve some quite interesting posts.. Nice background too haha. Keep up the nice work, Ill make sure to come across and find out really your page!

 34. Pingback: Relationship Articles

 35. Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely useful info specifically the last part 🙂 I care for such information a lot. I was seeking this particular information for a very long time. Thank you and good luck.

 36. I just added this weblog to my google reader, excellent stuff. Cannot get enough!

 37. New adress http://www.rokettubee.me porno izle yerli yabanci porn video bu sayfada

 38. New adress http://www.rokettubee.me porno izle yerli yabanci porn video bu sayfada

 39. As i definitely prefer the things you place in this article. Highly unusual and even brilliant. 1 situation however. I’m operating Safari through Debian and even pieces from your up-to-date format articles is a modest wonky. As i notice it’s a fantastic regular put together. Nevertheless it’s a specific thing to help you have in view. As i trust going without shoes might allow and even always keep in the main high-quality authoring.

 40. Good info. I reached on your website by accident, so thanks.

 41. I agree with your Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen, superb post.

 42. I agree with your Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen, fantastic post.

 43. I agree with your Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen, wonderful post.

 44. Regards for sharing Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen with us keep update bro love your article about Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen .

 45. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful information specially the last part I care for such info much. I was seeking this particular information for a long time. I will keep the attention of your blog. Thank you and have a good day.

 46. Your Article about Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen Rattling great visual appeal on this web site , I’d rate it 10 10.

 47. I agree with your Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen, good post.

 48. Thanks i love your article about Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

 49. Appreciate it for sharing Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen with us keep update bro love your article about Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen .

 50. thank you for sharing Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen with us, I think Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen really stands out : D.

 51. I agree with your Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen, fantastic post.

 52. I like Your Article about Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen Perfect just what I was looking for! .

 53. Appreciate it for sharing Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen with us keep update bro love your article about Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen .

 54. I agree with your Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen, fantastic post.

 55. Thankyou for sharing Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen with us keep update bro love your article about Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen .

 56. Thanks for sharing Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen with us keep update bro love your article about Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen .

 57. Appreciate it for sharing Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen with us keep update bro love your article about Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen .

 58. Thanks for sharing Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen with us keep update bro love your article about Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen .

 59. I agree with your Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen, wonderful post.

 60. I agree with your Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen, fantastic post.

 61. insurance can pay for your addiction check this link out http://abttc.net/insurance

 62. I agree with your Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen, fantastic post.

 63. Just thought I’d drop you a line to tell you your site really rocks! I have been looking for this sort of information for a long time.. I don’t usually reply to posts but I will in this case. WoW terrific great.

 64. Effectively I sincerely loved studying the idea. This particular hint offered by anyone is quite good for suitable preparing.

 65. I would probably enjoy to appreciate that passion you’ve manufactured in writing this submitting. I’m relying on precisely the same perfect work of your stuff during the long-term too. In reality your whimsical posting ability has empowered me to get started on my very own online diary…

 66. Your Article about Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen Really good visual appeal on this website , I’d rate it 10 10.

 67. Regards for sharing Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen with us keep update bro love your article about Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen .

 68. Thanks for sharing Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen with us keep update bro love your article about Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen .

 69. I agree with your Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen, great post.

 70. Your Article about Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen Rattling excellent visual appeal on this web site , I’d value it 10 10.

 71. thank you for sharing Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen with us, I conceive Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen really stands out : D.

 72. Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely useful info specially the last part I care for such information a lot. I was looking for this certain info for a long time. I will keep the attention of your blog. Thank you and good luck.

 73. Thankyou for sharing Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen with us keep update bro love your article about Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen .

 74. Thanks i love your article about Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

 75. I agree with your Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen, great post.

 76. Really great article with very interesting information. You might want to follow up to this topic!?! 2011

 77. Thanks i love your article about Over muh eiguh | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

 78. You are definitely right on with what you posted. I could not agree with you more! Nice post!

 79. Itís onerous to seek out knowledgeable folks on this matter, but you sound like you understand what youíre speaking about! Thanks

 80. I would like the steps, ideas, or websites that can help me start a website that I can make money off of companies advertising on it? Any help websites or ideas on how to start one and what I need to start one.. . Much appreciated..

 81. The most desirable step to engage in on the net is to look for data, which is the key reason why I have to continue to keep coming back here, you men and women do a excellent role

 82. WordPress Plugin CRANKS out authority backlinks and FORCES published posts to page 1 of google in under 18 minutes http://bit.ly/nKn3j3

 83. I precisely wanted to thank you so much all over again. I am not sure the things I would have done without these concepts contributed by you regarding my theme. Entirely was the terrifying circumstance for me, nevertheless taking note of a new specialised way you treated that made me to jump for delight. I will be happy for this support and believe you recognize what an amazing job you happen to be accomplishing instructing many people using your blog post. Probably you have never got to know any of us.

 84. Pingback: Subliminal Advertising

 85. hello there and thank you for your info – I have definitely picked up something new from right here. I did however expertise a few technical points using this web site, as I experienced to reload the website a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective interesting content. Ensure that you update this again soon..

 86. Hi, Skilful post, give you, i like your concept also!

 87. I read your blog all the time and I at best trifle I’d say keep up the decorous work!

 88. Thank you for another informative blog. Where else could I get that type of information written in such a perfect way? I’ve a project that I’m just now working on, and I’ve been on the look out for such info.

 89. Quite superior article. We basically discovered an individual’s web page together with desired that will declare the fact that We have seriously liked studying an individual’s blog site together with discussions. Anyways I’ll get following an individual’s provide for together with That i intend that will study an individual’s blog site for a second time.

 90. Highly rated post. I study one thing totally new on totally different blogs everyday. Deciding on one . stimulating to learn the paper content from other writers and be taught a little one thing from their website. I’d like to apply sure of this content material on my blog you’re mind. Natually I’ll give a hyperlink right here we are at your web-site. Admire your sharing.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s