Maandelijks archief: september 2010

Spoorwijk nadert een Hete Herfst

RTVWEST 23.09.2010 – DEN HAAG – Woningcorporatie Vestia heeft excuses aangeboden aan huurders in de Haagse Spoorwijk. Zij hebben vanwege slechte ventilatiesystemen al jaren gezondheidsklachten. ‘Dat had niet mogen gebeuren.’

De bewoners klagen over oogirritaties, hoofdpijn, kortademigheid en een droge mond. Uit onderzoek van de GGD is nu gebleken dat er sprake is van slecht werkende ventilatiesystemen in de zeven jaar oude nieuwbouwwoningen. ‘Dat verbaast ons’, zegt Aad Bouwhuis, directeur van Vestia Den Haag Zuid-Oost. ‘Alles is bij het ontwerp goed uitgedacht. We hebben er tenslotte ook een bouwvergunning voor gekregen.’

Toch erkent hij dat er door Vestia fouten zijn gemaakt. ‘We hadden eerder in de bres moeten springen om op de klachten van bewoners te reageren. Sorry, dat had niet mogen gebeuren.’ Bouwhuis verwacht dat het nog zeker drie maanden zal duren voordat de problemen zijn opgelost.

Pers/Nieuwsbericht nr. 5Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !’ 

Bewoners in Spoorwijk worden ziek van de ventilatie.

Den Haag: 23.09.2010

De zomer is bijna afgelopen en we naderen een hete Herfst.

We vieren vandaag een jubileum want inmiddels gaat al weer onze 5e nieuwsbrief de deur uit. Lees en huiver.

Na het bezoek van de GGD zijn in verschillende woningen meters geplaatst om het woonmilieu op te nemen. Inmiddels is hun verslag klaar en de feiten liegen er niet om. Ook dit rapport zal worden aangeboden aan Vestia.

Het overleg met onze advocaat heeft geresulteerd in een rechtsgang tot het vorderen van een huurverlaging vanwege het achterstallig onderhoud aan de woningen door Vestia.

Het bezoek van de locale SP heeft veel inspiratie opgeleverd om te komen tot ludieke akties om de aandacht te blijven vestigen op het gezondheidsprobleem met de warmtepompen en de ventilatie. Er wordt gewerkt aan raamposters en andere opvallende actie. Over 2 weken komen ze weer langs om verder te helpen met het voeren van actie.

Overigens zijn de andere Haagse politieke partijen opvallend stil. Met uitzondering van de D66 die stelde: “Dat ze nog niet aan zet waren!!” ????

Volgende week is er weer een voortgangsoverleg met Vestia over het te starten onderzoek door TNO. Van het totaal van de 31 huurwoningen zijn er 6 aangewezen als basis voor het TNO-onderzoek. Van de overige woningen zullen tussentijds de klachten worden aangepakt.

En nog steeds staat de voordeur van de woningen open om het binnenklimaat te regelen. Mocht U toevallig in de buurt zijn, dan kunt u zonder kloppen binnenkomen en getuige zijn van de verhitte gemoederen.

Maar het hoogtepunt is toch wel de Weblog die de bewonersgroep heeft gelanceerd. Kijk maar eens bij ‘Effe Puffe ? Liever niet !’  want er zal hier van alles te lezen zijn. Want we hebben geen geheimen en dus ook niet voor de Media.

Het belooft dus nog een hete Herfst te worden in Spoorwijk.

Voor meer informatie:

Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !’

Contact: marcdeklein@hotmail.com
Naam: C. M. van Dun
Adres: Rudolf van Brammenstraat 12 – Spoorwijk

Weblog:  ‘Effe Puffe ? Liever niet !’

Advertenties

Autovrije zondag ook in Den Haag

In Den Haag leidt de autoloze zondag tot kritiek van de lokale VVD en PVV.

Volgens de PVV is deze dag een typisch staaltje van ‘groene dictatuur’ en niet meer dan ‘groene symboolpolitiek’. De VVD is vooral bang dat het winkelend publiek wegblijft.

Autovrije zondag ook in Den Haag

RTVWEST  – 19.09.2010 DEN HAAG – In veertien steden, waaronder Den Haag, zijn zondag auto’s niet welkom in verband met Autovrije zondag. Grote delen van de stad zijn afgezet. In Den Haag kun je niet met de auto komen van 12.30 uur tot 17.00 uur.

Met verschillende activiteiten wordt de aandacht gevestigd op alternatieve manieren van vervoer, zoals fietsen. Andere plaatsen die meedoen zijn onder meer Rotterdam, Breda en Eindhoven. 

In de steden zijn feestelijke programma’s samengesteld, met veel muziek, zang en dans. De autovrije zondag vormt een afsluiting van de Europese Mobiliteitsweek. Door het hele land is de afgelopen week promotie gemaakt voor wandelen, fietsen, openbaar vervoer en kritisch autogebruik. In Leiden werd vorige week al een autovrije zondag gehouden.

Vier ton aan kosten

Uit cijfers van de gemeente blijkt dat de organisatie van de Autovrije zondag in Den Haag 400.000 euro kost. Dat geld wordt onder meer gebruikt voor afsluiting van wegen, het opzetten van podia en organiseren van actviteiten. 

In tegenstelling tot vorig jaar was het openbaar vervoer niet gratis.

Geen auto’s in het centrum van Den Haag

Gerelateerde berichten

Autovrije zondag in 15 steden

Telegraaf 19.09.2010 Auto’s zijn zondag niet welkom in vijftien Nederlandse steden. Onder meer in Den Haag, Rotterdam, Breda, Eindhoven en Nijmegen zijn grote delen van de binnenstad afgezet. De autovrije zondag vormt een afsluiting van de Europese Mobiliteitsweek.

Vijftien steden houden autovrije zondag

AD 19.09.2010  UTRECHT – Vijftien Nederlandse steden besteden aandacht aan een ‘autovrije’ zondag. Met allerlei activiteiten maken zij op feestelijke wijze promotie voor alternatieve en duurzame manieren van vervoer.

Vijftien steden houden ‘autovrije’ zondag 

NRC 19.09.2010 NIEUWS – Onder de steden die mee doen aan het initiatief, bevinden zich Den Haag, Rotterdam, Breda, Eindhoven en Nijmegen. 

Kritiek op autovrije zondag

Trouw 19.09.2010 Auto’s zijn zondag niet welkom in veertien Nederlandse steden. In de gemeenteraad van Den Haag klinkt kritiek op de autoloze zondag. Amsterdam doet helemaal niet meer mee.

Bewoners Spoorwijk nog steeds niet uitgepuft !!!

Pers/Nieuwsbericht. nr. 4

Bewoners in Spoorwijk worden ziek van de ventilatie
 


Den Haag: 17.09.2010 –
Na de bijeenkomst in theater Pierrot op 8 september is er weer volop media- aandacht geweest. Ook is inmiddels de GGD langs geweest. In verschillende woningen zijn meters geplaatst om het woonmilieu op te nemen.

Ook is er door de bewoners een meldpunt voor klachten gelanceerd. Het doel is meer grip meer te krijgen op de problemen en de oplossing ervan.

Op 14 september was er de wijkschouw en het Leefbaarheidsoverleg in Spoorwijk met de bewonersorganisatie BOS hierbij aanwezig en ook Vestia en vele bezorgde bewoners. Ook daar kwam ruimschoots het Gezondheidsprobleem aan de orde.

En op 15 september was het eerste voortgangsoverleg met Vestia. De algemene indruk was dat Vestia het probleem probeert op te lossen en niet nalatig wenst te blijven. Vestia is nu bezig met de voorbereiding van een breed onderzoek door TNO.

In dit overleg werd ook gesproken over het opnamerapport van de onafhankelijke milieuadviseur van de bewoners (Rudolf van Brammenstraat 10 en 12) . Dit rapport heeft nog een voorlopige status qua inhoud en is zeker niet af. Men heeft nog aanvullende gegevens nodig van Vestia en zelfs dan is het geen representatief beeld van ALLE betrokken woningen.

Het is NU dus afwachten op het (concept)rapport van TNO en de uiteindelijk oorzakelijke aanpak van het probleem dat al 7 jaar speelt. De voorbereiding tot het onderzoek duurt zo’n 3 weken en het feitelijke onderzoek zal zo’n 3 maanden gaan duren. Dus ergens in januari 2011 ligt er een rapport en dan pas hebben de bewoners duidelijkheid.

Er gaat dus nogal wat tijd overheen voordat er sprake is van een oorzakelijke aanpak van de gezondheidsproblemen. Ondertussen blijft het met de individuele klachten Pappen en Nathouden.

Wat kan er nog meer gedaan worden van de kant van de bewoners? Dat nu is de grote vraag!

In de tussentijd overwegen de bewoners actie om de zaak in beweging te houden. Ze hebben inmiddels contact met een advocaat. Ook heeft de locale SP-afdeling haar helpende hand aangeboden. Aanstaande maandag komen ze langs met handige tips.

Voor meer informatie: Wanneer is Spoorwijk uitgepuft ????

Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !’ 
Contact: marcdeklein@hotmail.com
Naam: C. M. van Dun
Adres: Rudolf van Brammenstraat 12 – Spoorwijk

Bezuinigingen Den Haag

Oppositie kritisch over Haagse begroting

RTVWEST 15.09.2010  –  DEN HAAG – De oppositie in de Haagse gemeenteraad is kritisch over de dinsdag gepresenteerde begroting.

De SP en Groenlinks vinden de begroting niet sociaal genoeg en willen dat het college de kwetsbaren in de stad meer ontziet. En volgens de PVV wordt er te weinig geïnvesteerd in de veiligheid op straat. De collegepartijen PvdA, VVD, D66 en CDA zijn daarentegen tevreden over de gemaakte keuzes van het college.

Uit de begroting blijkt dat het college van burgemeester en wethouders de komende vier jaar 152 miljoen euro wil bezuinigen, vooral op de ambtenaren en op subsidies voor cultuur- en welzijnsinstellingen.

‘Dit college kiest niet voor de kwetsbaarste groepen mensen’
Niet alle partijen zijn tevreden

G4: ‘Overheid moet taken afschuiven’

RTVWEST 15.09.2010  –  DEN HAAG – Het nieuwe kabinet kan bezuinigen door sommige rijkstaken over te hevelen naar de gemeenten. Dat stellen de G4, de vier grote steden, voor in een brief aan informateur Ivo Opstelten.

Het gaat bijvoorbeeld om de jeugdzorg, de AWBZ en de WW. De Haagse wethouder Sander Dekker maakte het plan van de G4 dinsdag bekend tijdens de presentatie van de Haagse begroting. Volgens Dekker kunnen de gemeenten op lokaal niveau veel meer doen met minder geld.

Het initiatief van de G4 komt in grote lijnen overeen met een eerder voorstel dat de Verenigingen van Nederlandse Gemeenten deed.

Den Haag schrapt honderden banen

BB  14.09.10 –  Honderden ambtenaren eruit en soberder arbeidsvoorwaarden. De gemeente Den Haag gaat fors bezuinigen op de eigen organisatie.

Zo min mogelijk gedwongen
In totaal wil het college van burgemeester en wethouders tot 2015 een bedrag van 150 miljoen euro ombuigen. Financiënwethouder Sander Dekker zegt dat er ‘honderden banen’ zullen verdwijnen. Uitgaande van een gangbare 100.000 per fte, leert een snelle rekensom dat het netto wel eens om zo’n 380 arbeidsplaatsen zou kunnen gaan. In oktober wordt het exacte aantal bekend. ‘We gaan uit van zo min mogelijk gedwongen ontslagen’, zegt de VVD-wethouder.     ……………

Lees hier de begroting van de Gemeente Den Haag
Lees hier de samenvatting

Gerelateerde artikelen:

06.08.10 Crisis maakt ambtenaar honkvast

02.07.10 Bezuinig je niet kapot

Den Haag bezuinigt 152 miljoen

RTVWEST 14.09.2010  –  DEN HAAG – Den Haag gaat ingrijpend bezuinigen. Door de economische recessie lopen de inkomsten van de gemeente fors terug. Vandaag heeft het college van PvdA, VVD, D66 en CDA de begroting voor de komende vier jaar gepresenteerd en daarin wordt duidelijk dat de hele stad de broekriem zal moeten aanhalen.

De gemeente gaat tot 2014 152 miljoen euro bezuinigen. Omdat het college ervoor gekozen heeft de belastingen en heffingen niet te verhogen zijn rigoureuse maatregelen onvermijdelijk. Er wordt onder meer gesneden in de gemeentelijke organisatie en subsidies. De klappen vallen op het stadhuis waar de gemeente 38 miljoen wil bezuinigen op het aantal ambtenaren.

Daarnaast wordt er 38 miljoen bespaard op gemeentelijke taken en beleid. Er wordt bijvoorbeeld gekort op sociale werkvoorzieningen en het is de bedoeling om gemeentelijke loketten samen te voegen. Nog een keer 38 miljoen wordt bezuinigd door met een kaasschaaf over de gemeentelijke budgetten te gaan. Over de hele linie genomen zullen projecten het daardoor met minder geld moeten doen. 

Investeringen

En de laatste 38 miljoen wordt gekort op subsidies voor met name welzijnsinstellingen en culturele organisaties. Naast bezuinigingen investeert de gemeente juist extra in onder meer veiligheid, onderwijs, ouderenzorg en schone straten.

‘Bezuinigingen ten koste van basistaken’

De Haagse wethouder Sander Dekker vreest dat de dreigende bezuiningingen van het nieuwe kabinet ten koste gaat van de basistaken van de gemeenten. Dat zij hij vandaag tijdens de presentatie van de begroting voor de komende vier jaar. 

Dekker wil in dat geval dat de Rijksoverheid taken overhevelt naar de gemeenten. Hij denkt dan aan de jeugdzorg, AWBZ de Wajong en de WW. Dat zouden gemeenten goedkoper kunnen doen.

Reactie Sander Dekker, wethouder Financiën

 

De bezuinigingen

Den Haag presenteert begroting

RTVWEST 14.09.2010  –  DEN HAAG – Wethouder Dekker van Den Haag presenteert dinsdagmiddag de begroting van de gemeente Den Haag. De komende jaren zal de stad forse bezuinigingen doorvoeren.

De collegepartijen PvdA, VVD, D66 en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken 150 miljoen euro te bezuinigen. Er wordt vooral gekort op het ambtenarenapparaat en op subsidies voor welzijnsinstellingen en culturele organisaties. Ouderenzorg en veiligheid worden ontzien.

De gemeenteraad kan zich de komende tijd uitspreken over de gemaakte keuzes die in de begroting zijn vastgelegd.

Vooruitblik op de begroting

 

‘Gemeente kan niet meer bezuinigen’

Telegraaf 14.09.2010 Als het nieuwe kabinet boven op de al verwachte bezuinigingen nog meer op gemeenten kort, gaat dit ten koste van de basistaken van de gemeenten. Daarvoor waarschuwde de Haagse wethouder Sander Dekker (Financiën) dinsdag bij de presentatie van de Haagse begroting voor de komende vier jaar.

Zie ook:

Cultuurwethouders luiden noodklok

AD 18.10.2010 DEN HAAG – De bezuinigingen die het kabinet van plan is voor de kunst- en cultuursector leiden onherroepelijk tot een grote kaalslag in de sector. Vooral de podiumkunsten worden zwaar getroffen. Dat schrijven de cultuurwethouders van de negen …

‘Meerderheid voor bezuinigingen op kunst’

18.10.2010 Bijna twee op de drie Nederlanders kan zich vinden in de bezuinigingsplannen van het kabinet op de kunstsector. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat 62 procent van de ondervraagden kunst en cultuur best belangrijk vindt, maar ook dat daar best minder geld naartoe mag.

Wanneer is Spoorwijk uitgepuft ????

Schimmel

Terugblik

Vanaf 2003 is er het een en ander te doen geweest over de warmtepomp en het ventilatiesysteem van de nieuwe woningen in Spoorwijk fase 1 en fase 2.

Hier zijn indertijd heftige bespreken over geweest tussen o.a. Corporatie Vestia en de bewoners. Het gaat om zowel huur- als koopwoningen aan de Vosmaerstraat, de Rudolf van Brammenstraat, Beetstraat, Hildebrandstraat en het Alberdingk Thijmplein.

Citaten verslagen B.O.S. 23.11.2004:

Agendapunt 5. Sloop en Nieuwbouw.
Vraag A. De verwarming is te warm. (Rudolf van Brammenstraat)
En zijn er misschien verkeerde materialen gebruikt. Bewoner heeft last van ademhalingsklachten. Er kan alleen maar geventileerd worden door de voor en de achterdeur tegen elkaar open te zetten. De ventilator maakt zo’n lawaai, dat je er niet van kunt slapen. Veel toehoorders zijn het hier mee eens.

Vraag B. De elektriciteitsrekeningen zijn schrikbarend hoog. In het contract staat, dat er weinig verschil zou zijn met de oude gas- en electriciteitsprijzen, maar dat is niet waar gebleken. Er is juridisch advies nodig.Ceres kan worden aangesproken en Eneco, dhr. Okkeloen.(Opmerking: In juli was er een vergadering belegd met Eneco, dhr. Okkeloen, waar alle problemen zijn geïnventariseerd. Er is geen verslag gestuurd. Dhr. Okkeloen heeft brieven gestuurd over de warmtepomp en beloofd er voor 1 december 2004 iets aan te gaan doen).

Vraag C. Is er moeite met de warmte pomp? Alle armen gaan omhoog.
Aktiepunt. Er moet samenkomst met Eneco en de leverancier Mampaay komen. De problemen met de warmtepomp (en ook veel andere) zijn aanloopproblemen. Maar als mensen naar TV-West lopen om het in de publiciteit te brengen is het al te laat. Sommige mensen betalen huur en het speciale warmtepompbedrag, anderen alleen het laatste. Hoe komt dat?

Heden.

Voor de buitenstaanders in Spoorwijk leek het een opgelost probleem. Helaas de schone schijn bedriegt.

Een aantal zeer bezorgde bewoners trokken aan de bel,  door o.a. de wijk in te gaan met een vragenlijst over de Leefbaarheid in de woningen Spoorwijk fase 1 en 2. De tussenstand was op dat moment ruim 31 ingevulde lijsten. En het aantal neemt nog drastisch toe. Opvallend was dat veel bewoners niet van elkaar wisten dat zij dezelfde problemen in huis hadden. Hierdoor bleven de afgelopen jaren vele klachten hangen.

Het relaas van een ex-bewoners zegt voldoende:

“Ik ben inmiddels verhuisd uit mijn koopwoning. Door lekkages en slechte ventilatie ben ik inmiddels erg veel kosten extra kwijt. Deze zijn o.a. twee maal inmiddels vernieuwen bekleding vloer. Maar zeker niet te vergeten het duurste een verslechterde gezondheid.

Na 4 Tia’s heb ik dankzij dit systeem en de zeer slechte bouw nu ook heel erg veel last van onstekingen in de longen, terwijl die juist goed waren. Deze zijn sinds de bewoning van het nieuwbouw huis erg geworden en resulteren in nogmaals twee middeltjes van de dokter dagelijks. Deze astmamiddelen hebben ook nog een zeer negatief effect op mijn zenuwgestel, waardoor ik steeds meer klachten heb die lijken op Parkison. Leuk was mijn droom van een mooi huis kopen in Spoorwijk, maar zeer hard afgestraft door onredelijkheid en slechte producten. Waar nu niemand de verantwoording wil nemen. Dure speciaal voor dit soort huizeninrichting, inclusief extra duur vloer bedkleding, dat ruim 100 euro per meter kost.

NU WORDT ER BEWEERD DAT DE VLOERBEKLEDING DE OORZAAK VAN VOCHT IS?????

Kortom een droom is nachtmerrie geworden.”, Aldus de anonieme bewoner.

Onlangs brak dan ook de pleuris uit en ging er een Noodkreet op. Veel bewoners hebben fysieke klachten die het gevolg zouden zijn van de slechte ventilatie. Zij klagen over longontstekingen, astma, moeheid enz.

Inmiddels heeft ook de media veel aandacht besteedt aan de gezondheidsproblemen. Ook zijn er diversen onafhankelijke metingen verricht en het is duidelijk mis met de gezondheid van de bewoners. En dan hebben we het over de klachten veroorzaakt door het ventilatiesysteem, de warmtepomp, schimmelvorming in de woningen, lekkage enz. enz. Ook valt er het een en ander te lezen op diversen websites (zie onderaan).

Woningcorporatie Vestia, de eigenaar van de woningen, heeft zich al laten zien in Spoorwijk. Dit heeft onlangs geresulteerd in een speciale bijeenkomst met de bewoners op 8 september in theater Pierrot. Deze bijeenkomst betekent tegelijkertijd de aftrap van de aanpak van een probleem dat al 7 jaar speelt.

Tijdens deze  bewonersbijeenkomst in Theater Pierrot gaf Vestia gaf volmondig toe dat de afgelopen jaren het onderhoud van het ventilatiesysteem zwaar was verwaarloosd. Algemeen directeur André Meester van ventilatiespecialist Alusta is er stellig over: “Achterstallig onderhoud leidde tot ventilatieproblemen in 31 woningen in de Haagse Spoorwijk.” Directeur Aad Bouwhuis van corporatie Vestia (opvolger van Rob van Eijkeren) schort zijn oordeel op tot TNO Alusta’s Vent-O-System heeft doorgemeten.

“Niet dat het niet kan kloppen”, zegt Bouwhuis over Meesters bewering, “maar het ventilatiesysteem in de woningen is te divers om daar na een beperkt onderzoek al een uitspraak over te doen.”

Dat tussenonderzoek volgde op aanhoudende klachten over de prestaties van het Vent-O-System. Dit systeem voert automatisch mechanisch lucht af die via ventilatieroosters in de woning is gekomen. Meester constateert dat de mankementen zich voordoen in het mechanische deel. “De verhuurder moet dat onderhouden, maar heeft wat steken laten vallen.”

Het gevolg: een dichtslibbend kanaal, waarin de ventilator steeds harder draait om de ingestelde capaciteit te kunnen halen. Dat veroorzaakt volgens Meester steeds meer lawaai dat bewoners ertoe aanzet de stekker uit het stopcontact te halen. Bouwhuis verwacht dat het onderzoek een combinatie van technische en bouwkundige tekortkomingen oplevert. Een deel van de problemen is volgens hem ook toe te schrijven aan het gedrag van de bewoners.

Er gaat dus uiteindelijk een degelijk onderzoek plaatsvinden naar het technisch (wan)functioneren van de installatie en de staat van het onderhoud.

De bewonersgroep Effe Puffen ? Liever niet ! heeft aan woningbouwvereniging Vestia een ultimatum gesteld van zes weken om de problemen aan te pakken. Als Vestia dat ultimatum niet haalt, stappen de bewoners naar de huurcommissie en overwegen zij een rechter in te schakelen. TNO kan echter pas half september beginnen met het onderzoek wat ruim drie maanden duurt.

Op 14 September is er in de wijk de Wijkschouw (verzamelen onder afdak naast “De Wissel” Betsy Perkstraat 14 ) van 18.30-19.30 uur. En hierop aansluitend het Leefbaarheidoverleg (met koffie en thee) in “De Wissel” van 19.30 uur tot 21.30 uur. Ook het gezondheidsprobleem is geagendeerd.

Op 15 september vindt het eerste voortgangsoverleg plaats met een vertegenwoordiging vanuit Spoorwijk bewonersgroep Effe Puffen ? Liever niet ! ,  AlustaVestia en TNO.   

Locatie:  Assumburgweg (Winkelruimte onder Station Moerwijk),

Tijdstip: 17.00 uur.

Uit diverse landelijke  onderzoeken is gebleken dat de belangrijkste risico’s voor gezondheid in relatie tot de omgeving gerelateerd zijn aan het binnenmilieu. Gemiddeld brengen Nederlanders ongeveer 70% van de tijd door in de eigen woning.

Verontreiniging van het binnenmilieu in combinatie met de verontreiniging van buitenlucht heeft een negatieve invloed op de longfuncties en veroorzaakt een verergering van luchtweggerelateerde klachten als astma en chronische bronchitis.

Daadwerkelijke gezondheidsklachten worden onder andere veroorzaakt door vocht, schimmels, verschillende luchtverontreinigende stoffen, geluid en stank in de woning. De meeste klachten die ontstaan door een minder goed binnenmilieu betreffen problemen met ademhalingswegen, zoals kortademigheid en benauwdheid.

Daarnaast kunnen klachten ontstaan als hoofdpijn, vermoeidheid, droge huid, geïrriteerde slijmvliezen, regelmatige verkoudheid en slaapproblemen. 

De bewonersgroep Effe Puffen ? Liever niet ! kreeg tevens de indruk dat de afgelopen jaren de klachten niet altijd serieus werden genomen. Gebleken is namelijk dat de klachtenregistratie van Vestia verre van volledig is. Reden dus om een eigen meldsysteem voor Klachten in gebruik te nemen. Hier kunnen bewoners van de betreffende woningen dan hun klachten kwijt.

Voor meer informatie:

Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !
 
Contact: marcdeklein@hotmail.com
Naam: C. M.  van Dun
Adres: Rudolf van Brammenstraat 12

Email adres:  marcdeklein@hotmail.com

Achtergrond.

onderzoeken  Vara Zembla 30.03.2008 Vathorst  

Foto’s,

Rudolf van Brammenstraat:

Ventilatieproblemen Spoorwijk 2

Ventilatieproblemen Spoorwijk 4

Ventilatieproblemen Spoorwijk 6

Ventilatieproblemen Spoorwijk 10

Ventilatieproblemen Spoorwijk 12

Ventilatieproblemen Spoorwijk 16

rapporten,

Brief WBIAdvies 8-9-2010

Opname

Weblinks:

Spoorwijk;

spoorwijkweb 17.09.2010

spoorwijkweb 13.09.2010

spoorwijkweb 10.09.2010

spoorwijkweb 10.09.2010

spoorwijkweb  09.09.2010

spoorwijkweb  05.09.2010

spoorwijkweb  26.08.2010

spoorwijkweb  26.08.2010

spoorwijkweb  25.08.2010

spoorwijkweb  23.08.2010

spoorwijkweb  21.08.2010

spoorwijkweb  19.08.2010

spoorwijkweb  17.08.2010

Buurtlink:

buurtlink 17.09.2010

Nieuwbouw woningen in de Haagse Spoorwijk 09.09.2010

Bewonersbijeenkomst Gezondheidsklachten Spoorwijk 8 september 05.09.2010

Wij zijn radeloos en leven met een sluipmoordenaar in ons huis 23.08.2010  

Bewoners ziek van ventilatiesysteem  19.08.2010

Wonen in deze huizen is slecht voor u gezondheid 16.08.2010

Media:

AD

AD artikel 25.08.20210 Klacht
AD artikel 25.08.20210 Klacht (klik op foto om te vergroten)
AD 07.09.2010 Ventilatieproblemen Spoorwijk AD 07.09.2010 Ventilatieproblemen Spoorwijk (klik op foto om te vergroten)

Den Haag FM 08.09.2010 

SBS6 HvNL 25.08.2010

RTVWEST 08.09.2010

‘We vinden zes weken wel reëel om dit op te kunnen lossen’
‘Onze indruk was dat het meeviel’

RTVWEST 24.08.2010

Hier Video

RTVWEST 19.08.2010

Veel klachten over balansventilatie
Gezondheidsproblemen door slechte ventilatie

Haagse wandelaar: 

wandelaar – 17.09.2010

Wanneer is Spoorwijk uitgepuft ???? – 13.09.2010

Bewoners Spoorwijk stellen Vestia ultimatum – 08.09.2010

Jeffrey Huf op hoog bezoek – 26.08.2010

Hoog bezoek van het AD en SBS6 Hart van Nederland  25.08.2010

Effe Puffen in Spoorwijk en hoe verder !  25.08.2010

Gezondheidsklachten bewoners Spoorwijk  20.08.2010

Bewoners Spoorwijk stellen Vestia ultimatum

Spoorwijk voor de nieuwbouw

Spoorwijk voor de nieuwbouw

RTVWEST 08.09.2010 – DEN HAAG – De bewonersgroep ‘Effe Puffe? Liever niet!’ uit de Haagse Spoorwijk heeft een ultimatum van zes weken gesteld aan woningbouwvereniging Vestia. 

De slecht werkende ventilatiesystemen in de huurhuizen moeten binnen die periode weer werken, stellen de bewoners. Als Vestia dat ultimatum niet haalt, stappen de bewoners naar de huurcommissie en overwegen zij een rechter in te schakelen. ‘We zijn zeven jaar aan het lijntje gehouden. We zijn er nu klaar mee’, aldus een bewoner op een bijeenkomst over de problemen in de huizen in de wijk.

De zogenaamde balansventilatie zou bovendien onnodig veel geluid maken. Verder zijn er geregeld lekkages in de zeven jaar oude nieuwbouwwoningen, waardoor vochtplekken en schimmel ontstaan.

Gezondheidsklachten

Bewoners van de Spoorwijk klagen al jaren over gezondheidsklachten. Zo hebben zij last van oogirritaties, hoofdpijn, kortademigheid en een droge mond. Het gaat om zowel huur- als koopwoningen aan de Vosmaerstraat, de Rudolf van Brammenstraat, de Beetstraat, de Hildebrandstraat en het Alberdingk Thijmplein.

TNO gaat nu onderzoek doen naar de misstanden in de woningen. Volgens woningbouwvereniging Vestia zijn de problemen bekend en wordt er op korte termijn naar een oplossing gezocht, samen met de bewoners.

Gerelateerde berichten

Museumnacht 2010 Den Haag

Zie ook: Museumnacht ook in Den Haag

Zie ook: De Drie van Breda in Den Haag

Eerste Haagse Museumnacht groot succes

RTVWEST 05.09.2010  –  DEN HAAG – Rond de 9000 kunst- en cultuurliefhebbers hebben de Museumnacht in Den Haag bezocht. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt.

De Museumnacht werd geopend door burgemeester van Aartsen. Het was de eerste editie van het Haagse evenement. 

In totaal openden 25 culturele instellingen gedurende de hele nacht de deuren. Zo was in het Gemeentemuseum een miniconcert te horen en zien van de Nederlandse zanger Waylon. 

» Lees een blog over dit onderwerp op DenHaagDirect