Maandelijks archief: december 2022

Gaat de definitieve ontruiming van de culturele broedplaats `De Samenscholing´ in Moerwijk nog wel door ??

Den Haag wil ze weg hebben, maar ze willen niet.

Nergens voor nodig, vinden de mensen van vrijplaats De Samenscholing in Moerwijk. En dus eist de gemeente bij de rechtbank een snelle ontruiming.

Aldus vraagt de gemeente toestemming van de rechter om het voormalige schoolgebouw met het veganistische eetcafé, de anarchistische boekhandel, de populaire weggeefwinkel en geluidsdichte theaterzaal snel te ontruimen.

Vanaf 6 januari 2023, was de eis van de gemeente, maar dat gaat dus niet gebeuren. De agenda van de Haagse rechtbank zit vol. ,,Voor u is dat misschien een heilige datum, maar niet voor ons”, zegt de rechter. ,,Eerder dan 13 januari 2023 lukt het niet om uitspraak te doen.” Kortom, de definitieve beslissing laat dus nog ruim twee weken op zich wachten. 

Plek in de wijk is onmisbaar

Het liefst zouden de mensen van de Vrijplaats helemaal niet weggaan. En daar is Neo de Bono van Moerwijk Coöperatie het van harte mee eens. ,,Initiatieven als de Samenscholing houden de wijk overeind. Ze doen zoveel goeds”, zegt hij na afloop van het kort geding. ,,Maar de waarde die deze plek heeft is niet in geld uit te drukken. Dus wordt ze genekt.

Het is voor Den Haag een ‘onmisbare plek’, zegt Quincy‘Een plek waar heel veel mensen die buiten de boot vallen, die tot een bepaalde subcultuur behoren terecht kunnen.’ Vandaar dat de gebruikers van De Samenscholing aan de Beatrijsstraat niet weg willen uit de voormalige school.

Maar de gemeente Den Haag vindt dat ze nu toch echt snel moeten vertrekken. Per 6 januari 2023 moet het pand zijn ontruimd, eiste Den Haag woensdag 28.12.2022 tijdens een kort geding bij de rechtbank.

Nadat de Vloek op Scheveningen in 2015 werd ontruimd, vond een groot deel van de gebruikers van die culturele vrijplaats na een lange zoektocht een nieuwe plek in Moerwijk. Daar verbouwden ze eigenhandig de oude school tot een gebouw waar nu tal van activiteiten plaats hebben.

Er treden bandjes op, er is een weggeefwinkel, een veganistisch restaurant, een filmzaal, een moestuin. Er wordt radio gemaakt. Er zijn lezingen, discussies en buurtmarkten.

Maar de gemeente Den Haag heeft nu andere plannen met het gebouw. Het moet plek gaan bieden aan kleinschalige bedrijven. Dat omdat er in Den Haag Zuidwest een groot gebrek is aan betaalbare ruimte voor ondernemingen. De bedoeling is dat al snel wordt begonnen met het verwijderen van het asbest in het pand, zodat het daarna kan worden gerenoveerd.

Waardering

Voordat de verbouwing kan beginnen, moeten wel de huidige gebruikers eruit. Hoewel de gemeente inmiddels de bruikleenovereenkomst heeft opgezegd, weigeren de mensen die er nu nog inzitten het pand leeg op te leveren. Vandaar dat de gemeente een kort geding aanspande. ‘Er is vanuit de politiek waardering voor de activiteiten, maar die is niet onbegrensd’, aldus de advocaat van de gemeente, mr. De Neef, woensdag in de rechtbank.

Vrijplaats De Samenscholing gaat dicht

Vrijplaats De Samenscholing gaat dicht© Omroep West

Volgens hem heeft de gemeente ook verder geen verplichtingen jegens de gebruikers. Dat ze nog geen nieuwe plek hebben, is dus geen reden om ze te laten zitten. Het stadhuis wil wel ‘meedenken’ over een plek. En er zouden ook al wat alternatieven zijn langsgekomen, maar die werden door de mensen van de Samenscholing afgewezen.

Inmiddels gaat de tijd dringen. Want Den Haag heeft Europese subsidies aangevraagd om de verbouw van het pand te financieren. Om daarvoor in aanmerking te komen, moeten de werklieden van een gespecialiseerd bedrijf nu toch echt dringend aan de slag.

Geen eerlijk beeld

Volgens de advocaat van De Samenscholing, mr. Van den Brûle, schetste de gemeente tot nu toe geen eerlijk beeld van de zaak. Het stadsbestuur zou ten onrechte beweren dat er haast is geboden met de ontruiming. Maar die haast is er niet: de plannen zijn nog niet eens helemaal rond, zei zij. ‘Er is helemaal nog geen zicht op een ontwikkeling.’

Die komt er volgens haar ook niet, want recente uitspraken van de rechter over stikstof zouden een spoedige transformatie van het pand in de weg kunnen zitten. Verder zouden de gebruikers het pand in feite huren. Daardoor zouden ze recht hebben op een meer uitgebreide bescherming.

Fijn om gemeenschap op te bouwen

Voor de zitting was een groot aantal gebruikers van De Samenscholing naar de rechtbank gekomen. Zoals Joris van de ‘anarchistische boekenplek’ Opstand die in de oude school een plekje heeft gevonden. Hier komen onder meer queers samen om te lezen en te discussiëren. ‘Het is voor ons echt een plek om dingen te kunnen doen zonder huur te hoeven betalen of verantwoording af te leggen. Het feit dat die drempel zo laag is, betekent heel veel voor ons.

Dat betekent dat we als queer-mensen bij elkaar konden komen zonder dat het ons veel geld kost. Het is heel fijn om zo die gemeenschap te kunnen opbouwen.’

Fractieleider Fatima Faid van de Haagse Stadspartij is samen met partijgenoot Tim de Boer in het paleis van justitie aanwezig om zich solidair te tonen. Faid wijst op het grote belang van De Samenscholing. ‘Het is echt een unieke plek in de stad’, zegt zij. Het raadslid noemt de plannen van het gemeentebestuur ‘kapitaalvernietiging’.

Ze zouden er ook toe leiden dat de ‘sociale structuur’ van de wijk kapot wordt gemaakt. ‘Het is de enige vrijplaats die we hebben. En Den Haag zonder vrijplaats? We zijn echt een provinciale truttenstad aan het worden.’

Kortom, de door Den Haag geëiste datum van 6 januari lijkt bij voorbaat al niet gehaald te worden. De rechter doet namelijk op 13 januari pas uitspraak.

Meer;

Meer: beatrijsstraat 12 den haag school – Search (bing.com)

Meer:  beatrijsstraat 12 den haag – Search (bing.com)

Meer:  Zoekresultaat beatrijsstraat | AD.nl

Meer: De Samenscholing – Den Haag FM

Meer: Zoekresultaten – Omroep West

En meer:

Zie ook: Op 15.10.2022 nieuwe actie ter behoud van culturele broedplaats `De Samenscholing´

Zie ook: Voormalige krakers van De Vloek moeten weg uit de school in de Beatrijsstraat Moerwijk

Nog meer:

Lees: Wordt De Samenscholing ontruimd of niet? ‘Veel mooie dingen zullen verloren gaan’ – Den Haag FM 29.12.2022

Lees: Gemeente naar de rechter om laatste vrijplaats in de stad snel te kunnen ontruimen AD 29.12.2022

Lees: Den Haag wil dat vrijplaats De Samenscholing in januari helemaal leeg is – Omroep West 28.12.2022

Koekamp ‘Stadsentree met allure’ bijna klaar ???

Verbazing over ‘verboden’ horecaplannen op de Koekamp: ‘Dit is onbegrijpelijk’

De gemeente Den Haag wil dat de Koekamp, het park naast station Den Haag Centraal, een ‘stadsentree met allure’ wordt. Er waren daarbij ook plannen voor horeca in het park, maar dat idee viel door een uitspraak van de rechter in het water. Toch pronkt Staatsbosbeheer in haar nieuwe plannen met horeca, tot grote verbazing van de Bomenstichting.

Volgens de stichting negeert Staatsbosbeheer hiermee de uitspraak van de rechter over mogelijke horeca op de Koekamp. ,,De gemeente had door de uitspraak moeten weten dat horeca vernietigd is”, zegt voorzitter Clara Visser. ,,Staatsbosbeheer weet dat natuurlijk ook. Dit is onbegrijpelijk.” De Bomenstichting vreest dat horeca ‘verstorend’ zou werken voor de dieren in het park.

Staatsbosbeheer is van plan om een poortgebouw inclusief een bezoekerscentrum op de Koekamp te laten zetten. Een architectenbureau is gevraagd om een ontwerp te maken voor het gebouw met een multifunctionele indeling. ‘Informatiecentrum, horeca en kantoorruimte ineen’, klinkt het op de website van Staatsbosbeheer.

Tegen zere been

De promotie van de horecaplannen is tegen het zere been van de Bomenstichting en SOS Den Haag. ,,De gemeente heeft zelfs geen herziening van het bestemmingsplan aangekondigd”, zegt Peter Drijver van SOS Den Haag. ,,Daarnaast is het ontwerp van Staatsbosbeheer grootschalig van karakter, waarmee het de bestaande boswachterswoning buitensluit en er meer bomen gekapt moeten gaan worden.”

Eerder vochten de twee stichtingen nog met succes de horecaplannen van Staatsbosbeheer op de Koekamp aan. Ze roepen de gemeente Den Haag dan ook op om de uitspraak van de Raad van State te handhaven en geen medewerking te verlenen aan de horecaplannen.

Terugblik

Het zou vijf maanden gaan duren, maar uiteindelijk was het park bij de Koekamp in Den Haag bijna drie jaar dicht. De verbouwing liep vooral vertragingen op door verschillende juridische procedures van buren en natuurorganisaties. Maar na een lange tijd van discussies, aanpassingen en bouwen, zijn de werkzaamheden aan de Koekamp bijna klaar en is het park weer toegankelijk voor publiek.

De gemeente Den Haag en Staatsbosbeheer wilden het stadspark tegenover het Centraal Stations opnieuw inrichten om er ‘een groene stadsentree met allure‘ van te maken. Daarbij was het onder andere de bedoeling dat er achterstallig onderhoud aan het groen zou worden uitgevoerd, een betonnen oever zou worden vervangen en het hertenkamp een nieuw hek zou krijgen. Daarnaast zouden er nieuwe fiets- en voetpaden worden aangelegd die beter aansluiten op de overkapping over de A12. Met deze plannen in het achterhoofd werd in november 2019 enthousiast begonnen aan de renovatiewerkzaamheden van de Koekamp.

Maar om het fietspad mogelijk te maken, moesten er wel behoorlijk wat bomen gekapt of verplaatst worden. Toen de oorspronkelijke plannen werden gepresenteerd, maakten een aantal partijen zich al zorgen over deze kap. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, besloot het stadsbestuur dat het fietspad niet vier meter breed zou worden, maar slechts drieënhalf.

Geen gelijk

Voor omwonenden en natuurorganisaties waren deze aanpassingen alleen niet genoeg. Daarom stapten zij in maart 2020 naar de Raad van State. Daarnaast maakten zij ook bezwaar tegen het fietspad, het aanpassen van de watergang en de komst van een horecagelegenheid in het park. In de tussentijd dwongen ze via de kortgedingsrechter af dat de bomen niet gekapt mochten worden totdat de Raad uitspraak zou doen over de kap. Dat leverde een flinke vertraging op voor de renovaties aan de Koekamp.

Uiteindelijk duurden de juridische procedures meer dan een jaar. Maar uit de uitspraak van de Raad van State in juni 2021 bleek dat de meeste bezwaren van de buren en milieuorganisaties niet gegrond waren. De rechter gaf omwonenden alleen gelijk dat de horecagelegenheid in het stadspark een aanzienlijke invloed op de ruimte en uitstraling van het nieuwe park heeft. Daarom besloot de Raad van State om dit deel van het bestemmingsplan te vernietigen.

Werkzaamheden na drie jaar afgerond

Pas na deze beslissing van de rechter, ruim anderhalf jaar nadat de renovatiewerkzaamheden waren gestart aan de Koekamp, konden de verbouwingen weer worden voortgezet in het park tegenover Den Haag Centraal. De gemeente Den Haag meldt dinsdag dat deze werkzaamheden nu bijna allemaal zijn afgerond en het stadspark weer voor publiek toegankelijk is.

Zo zijn er onder andere betere wandel- en fietspaden aangelegd, is het water aan de stationszijde van het hertenkamp verlegd en zijn er bomen gekapt en nieuwe bomen geplant. ‘De afgelopen tijd hebben we als gemeente volop ingezet op het groener maken van onze stad. De oplevering van de Koekamp is wederom een goed voorbeeld van de mooie stappen die we zetten om Den Haag groener te maken’, laat wethouder Hilbert Bredemeijer weten.

Zo gaat de haven bij de Koekamp eruitzien

Zo gaat de haven bij de Koekamp eruitzien© Gemeente Den Haag

Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de bouw van een haven met aanleg- en opstapplekken voor kleine boten langs de Prinsessegracht en de verbinding over de A12 tussen de Koekamp en het Haagse Bos. De Koekamp wordt eind augustus feestelijk opgeleverd. Dan wordt ook de naam bekend gemaakt van de nieuwe haven in het stadspark.

Meer: Herinrichting Koekamp – Haagse Bos (staatsbosbeheer.nl)

Meer: koekamp den haag – Search (bing.com)

Meer: Koekamp OmroepWest

Zie ook: Vertraging opknapbeurt Koekamp

Zie ook: Aftrap opknapbeurt Koekamp eindelijk van start

Zie ook: Geen plan G voor de inrichting van het nieuwe Koekamp ?

Zie ook: Demonstratie 20.01.2018 tegen aanpak Haagse Koekamp

Zie ook: Demonstratie 20.01.2018 tegen aanpak Haagse Koekamp

Nog meer:

Lees: Verbazing over ‘verboden’ horecaplannen op de Koekamp: ‘Dit is onbegrijpelijk’ AD 28.12.2022

Lees: Zorgen om horecaplannen op Koekamp: ‘Je gelooft je ogen niet’ – Den Haag FM 25.12.2022

Lees: Haven op vernieuwde Koekamp gaat ‘Paxhaven’ heten en niet ‘Haagse Bootsloot’ – Den Haag FM 26.08.2022

Lees: Boze buren, rechtszaken en aanpassingen, maar park Koekamp na drie jaar weer open – Omroep West 05.07.2022

Lees: Haagse oppositie: niet aanpassen plannen Koekamp is ‘bizar’ OmroepWest 29.01.2019

Lees: Gemeente Den Haag houdt vast aan eigen ontwerp voor Koekamp OmroepWest 16.01.2019

Lees: Koekamp wordt ‘stadsentree met allure’: raad akkoord met plannen OmroepWest 25.01.2028

Weer gerommel bij de Gemeente Den Haag – de kwestie met de paspoorten

Baliemedewerker van Den Haag vervalste tien paspoorten, ook voor grote drugscrimineel

De 32-jarige Hagenaar Romario P., die in september werd aangehouden omdat hij paspoorten zou hebben vervalst, was volgens justitie een druk baasje. In drie maanden tijd zou hij, toen hij werkte als baliemedewerker bij de gemeente Den Haag, tien paspoorten hebben vervalst.

Op de achterbank van de auto van de Hagenaar lagen opnieuw twee identiteitsbewijzen met drie ingevouwen briefjes en foto’s er in. Volgens justitie voor de volgende klanten.

Donderdag 22.12.2022 begon in de rechtbank van Den Haag zijn rechtszaak. Voor wie P. de paspoorten heeft gemaakt, is nog onduidelijk. Het enige wat op dit moment bekend is, is dat er in elk geval een man mee gereisd heeft die veroordeeld is tot een celstraf van meer dan tien jaar voor drugshandel.

Sinds de aanhouding van Mildred van D. (ook een Haagse ambtenaar) is pas goed duidelijk geworden hoe belangrijk een vals paspoort voor criminelen is. Van D. maakte er een voor Ridouan Taghi, die hierdoor zonder problemen op de vlucht kon slaan en jarenlang uit handen van justitie wist te blijven. Maar ze maakte ze ook voor andere beruchte criminelen zoals Naoufal ‘Noffel’ F.. En de in 2014 in Spanje geliquideerde Samir Bouyakhrichan maakte ook gebruik van haar diensten. In totaal waren het er negentien.

Werkstraf

Mildred van D. kreeg donderdag een werkstraf van 240 uur opgelegd. Zij ging met criminelen in zee omdat ze kampte met grote schulden. Zij zat daarmee in zo’n kwetsbare positie dat ze geen andere uitweg zag dan op de verzoeken van criminelen in te gaan. Ze werkte toen haar proces kwam volledig mee. Ook een andere Haagse die, toen ze in dienst kwam bij de gemeente Noordwijk, twee paspoorten vervalste, deed dat vanwege schulden.

indebuurt Den Haag
© indebuurt Den Haag

De situatie lijkt anders te zijn bij Romario P.. Bij zijn verhoren beroept hij zich op zijn zwijgrecht of stelt hij dat hij niet bewust de regels heeft overtreden. Hij is al eerder veroordeeld voor verduistering en stond vorige week voor een nieuwe verduisteringszaak terecht, omdat hij bij elektronicawinkel BCC goederen achterover zou hebben gedrukt. ,,Hij zoekt kennelijk andere manieren dan de legale om zijn geld te verdienen”, aldus de aanklager.

Ook ging Romario P. – althans volgens het Openbaar Ministerie – anders te werk. Zowel bij Mildred van D. als de Haagse Vandana D. in Noordwijk meldde zich een katvanger aan de balie. Deze vroeg een paspoort aan op naam van zichzelf, maar leverde er een foto bij van de crimineel voor wie het paspoort echt was bedoeld.

Camerabeelden

Bij Romario P. heeft het OM niemand kunnen ontdekken die zich aan de balie meldde. P. pakte namen uit de basisadministratie van de gemeente, mensen die volgens de aanklager soms echt van niets wisten. Romario betaalde zelf voor de aanvraag van het paspoort en maakte daarbij gebruik van een betaalpas die weer op een andere naam stond. Op een dag werden er camerabeelden gemaakt. Daarop zag de rijksrecherche dat hij twee keer zijn eigen vingerafdrukken gebruikte.

Advocaat Marcel Nuijten vindt het onterecht dat alleen P. terechtstaat. Hij had ook de gemeente Den Haag in het verdachtenbankje willen zien. Mildred van D. werd geen strobreed in de weg gelegd. Controleprotocollen werden niet nageleefd. De Amsterdamse rechtbank gaf hiervoor donderdag de gemeente al een veeg uit de pan. Den Haag was ‘zeer onachtzaam’ geweest. ,,Al sinds 2016 weten ze dat er wat mis is en dan laat je de situatie gewoon voortbestaan? Kom op, dat kan echt niet. Dan ben je net zo ondermijnend bezig geweest als ze vinden dat mijn cliënt is geweest.”

Over drie maanden gaat het proces weer verder.

Haagse ex-ambtenaar die paspoort regelde voor Taghi hoeft niet de cel in

De Haagse ex-ambtenaar Mildred van D. (50), die valse paspoorten regelde voor zware criminelen als Taghi, is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Haar contactpersoon, die fungeerde als schakel tussen haar en de onderwereld, krijgt van de rechtbank twee jaar cel.

De 50-jarige Mildred van D., ex-ambtenaar van de gemeente Den Haag, zou tussen 2009 en 2014 via een tussenpersoon negentien paspoorten hebben geregeld voor de onderwereld. Daarvoor kreeg ze duizend euro per stuk. Onder andere beruchte mannen als Ridouan Taghi en Naoufal ‘Noffel’ F. konden daardoor onder de radar blijven. Beide mannen worden gelinkt aan grof onderwereldgeweld. Van D. zei dat ze niet wist voor wie de paspoorten waren bedoeld.

De rechtbank Amsterdam wijst vooral naar de gemeente Den Haag. Die is volgens haar ‘zeer onachtzaam’ geweest en ‘had geen oog’ voor de kwetsbaarheid van een ambtenaar op een dergelijke positie: „De gemeente Den Haag was op de hoogte van de financiële problemen van de verdachte.” De rechtbank vindt mede hierdoor, en omdat Van D. zelf was gestopt met het vervalsen van de paspoorten, dat zij niet de gevangenis in hoeft. Wel krijgt zij een voorwaardelijke celstraf van een jaar en een beroepsverbod van vijf jaar.

Ze gaf drie weken geleden in de rechtszaal al toe dat ze valse paspoorten had geregeld. Toen ze hier in 2019 voor werd benaderd had ze grote schulden, vergokte haar man veel geld en waren er problemen rondom huiselijk geweld. ,,Het was in die tijd puur overleven. Ik was blij als ik het schoolreisje voor de kinderen kon betalen of kon voorkomen dat het water werd afgesloten”, vertelde ze de rechters.

Foto ter illustratie. Criminele kopstukken konden eenvoudig aan vervalste paspoorten komen door gebruik te maken van katvangers en een frauderende ambtenaar.
Foto ter illustratie. Criminele kopstukken konden eenvoudig aan vervalste paspoorten komen door gebruik te maken van katvangers en een frauderende ambtenaar. © ANP / Laurens van Putten

Lek als een mandje

De rechtszaak laat pijnlijk zien hoe gemakkelijk de criminele kopstukken aan paspoorten konden komen. Echte paspoorten. Daarvoor werden eerst mannen geronseld die het document aanvroegen. Katvangers, noemde het Openbaar Ministerie (OM) ze eerder: mannen met financiële problemen, verslavingen of die zwakbegaafd waren. „Eén van die katvangers had een IQ van 63, hij had het denkvermogen van een kind van drie of vier jaar”, schetste de rechter eerder.

Zij schreven zich in bij de gemeente Den Haag en kwamen vlak daarna een nieuw paspoort aanvragen. Daarbij kregen ze instructie bij wie ze moesten zijn: ‘de donkere dame’ aan de eerste balie. Mildred kreeg op haar beurt van tevoren een seintje bij elke nieuwe klus. De mannen die aan de balie kwam vroegen onder hun eigen naam een nieuw paspoort aan. Het enige wat niet klopte, was de foto. Die was van de crimineel in plaats van de katvanger.

De 40-jarige Faysal N. uit Den Haag ziet de rechtbank als de schakel tussen de zware criminelen en de ambtenaar. De Hagenaar zat al vast op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige cocaïnehandel. Zijn oudere broer Mohamed, voor wie ook drie paspoorten zouden zijn geregeld, werd vanwege die zaak afgelopen jaar op de Nationale Opsporingslijst geplaatst.

De vervalste paspoorten zijn enorm waardevol in de onderwereld. Ze zijn de sleutel om onder de radar te blijven. En daarmee een veelvoud waard van de duizend euro die de vrouw kreeg. Dat Faysal N. misbruik maakte van een kwetsbare vrouw als Mildred om dit voor elkaar te krijgen, levert hem bij de rechtbank twee jaar celstraf op.

Meer vervalste documenten

Extra pijnlijk voor de gemeente Den Haag is dat er in september nog een ex-ambtenaar werd opgepakt. De man (32), die donderdagmiddag voor de rechter moet komen, zou tussen juli en september dit jaar vervalste paspoorten, rijbewijzen of ID-bewijzen hebben verstrekt. Hij werkte als uitzendkracht voor de gemeente Den Haag. De zaak kwam aan het licht toen de RDW bij een controle op een vervalst rijbewijs stuitte.

meer:

Zie ook: Weer gerommel bij de Gemeente Den Haag (stadsdeel Escamp) !! deel 2

Zie ook: Weer gerommel bij de Gemeente Den Haag (stadsdeel Escamp) ??!! deel 1

Zie ook: Weer gerommel bij de Gemeente Den Haag ??!! – de nasleep – deel 2

Zie ook: Weer gerommel bij de Gemeente Den Haag ??!! – de nasleep – deel 1

Zie ook: Weer gerommel bij de Gemeente Den Haag ??!!

zie ook: De kwestie met de Haagse geheimen !!!!

zie ook: En weer gedonder met het cultuurpaleis Amare !!

zie ook: Een einde aan “Vage” bouwprojecten in Den Haag ??!!

zie ook: Den Haag de “Firma List en Bedrog”?

lees: RIS305757 Informatiebericht over integriteitskwestie en strafrechtelijk  onderzoek 07.07.2020

lees: RIS303983 Signalen ambtenaar brief 22.11.2019

Zie: Nog meer gedonder met het SpuiForum “Amare” !! – debat 06.05.2020 – de nasleep – deel 2

zie ook: Nog meer gedonder met het SpuiForum !! – debat 06.05.2020 – de nasleep

Zie dan ook: Nog meer gedonder met het SpuiForum !! – debat 06.05.2020

zie ook: Nog meer gedonder met het SpuiForum !!

dossier “Fraude in het IJspaleis” AD

Nog meer:

Lees: Hoe een Haagse gemeenteambtenaar topcriminelen van een nieuw paspoort voorzag NOS 09.05.2023

Lees: Rijksrecherche ziet dat omkopen van ambtenaren verdienmodel is geworden NOS 09.05.2023

Lees: Omkopen van ambtenaren door tussenpersonen is verdienmodel geworden, zegt Rijksrecherche AD 09.05.2023

Lees: Rijksrecherche waarschuwt: ‘Ambtenaren omkopen is verdienmodel geworden’ NU 09.05.2023

Lees: Handboek integriteit beschikbaar voor gemeenten, provincies en waterschappen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl 09.05.2023

Lees: Baliemedewerker van Den Haag vervalste tien paspoorten, ook voor grote drugscrimineel AD 22.12.2022

Lees: Ex-beambte krijgt jaar voorwaardelijk voor vervalsen paspoorten zware criminelen AD 22.12.2022

Lees: Haagse ex-ambtenaar die paspoort regelde voor Taghi hoeft niet de cel in AD 22.12.2022

Lees: Taakstraf en beroepsverbod voor ambtenaar die paspoort voor Taghi regelde – Omroep West 22.12.2022

Lees: Ambtenaar gestraft voor vervalsen paspoorten van onder anderen Taghi  MSN 22.12.2022

Lees: Ambtenaar gestraft voor vervalsen paspoorten van onder anderen Taghi  RTL 22.12.2022

Lees: Advocaat met paspoorten frauderende ambtenaar: ‘Gemeente schokkend naïef’  NU 08.12.2022

Lees: Advocaat: paspoortfraude voor criminelen fluitje van een cent NU 08.12.2022

Lees: Paspoortfraude voor zware criminelen was fluitje van een cent voor Mildred (50), niemand lette op haar AD 08.12.2022

Lees: Taghi had vals paspoort dankzij verstandelijk beperkte man: ‘Functioneert als 4-jarige’ – Omroep West 08.12.2022

Lees: Cel en taakstraf geëist voor vervalsen paspoorten Taghi en andere criminelen RTL 01.12.2022

Lees: Strafzaak over valse paspoorten voor criminelen toont kwetsbaarheid systeem NU 01.12.2022

Lees: Mildred vervalste paspoorten voor criminelen als Taghi: ‘Kon het niet overzien’ – Omroep West 01.12.2022

Lees: Ex-ambtenaar met grote schulden bekent dat ze valse paspoorten regelde, voor zware criminelen als Taghi  AD 01.12.2022

Lees: Haagse ambtenaar bekent paspoorten te hebben vervalst voor onder meer Taghi  NU 01.12.2022

Lees: Beroepsverbod voor corrupte ambtenaar die criminelen van valse paspoorten voorzag – Omroep West 11.10.2022

Lees: Corrupte ambtenaar die paspoort regelde voor meest gezochte Belgische crimineel krijgt cel en werkstraf AD 11.10.2022

Lees: Haagse (32) vervalste paspoorten voor criminelen, OM: eist 10 maanden cel en geldboete – Den Haag FM 28.09.2022

Lees: Na Taghi wist ook grote Belgische crimineel behulpzame Haagse ambtenaar te vinden voor een paspoort AD 27.09.2022

Lees: Vandana D. vervalst paspoorten voor criminelen: ‘Schrok om wie het ging’ – Omroep West 27.09.2022

Lees: ‘Structurele problemen’ bij uitgifte valse paspoorten: jarenlange celstraf dreigt – Omroep West 25.09.2022

Lees: Vrouw (32) die tonnen stal van Den Haag, vervalste bij andere gemeente paspoorten AD 23.09.2022

Lees: ‘Ambtenaar Noordwijk vervalste paspoorten en stal tonnen van gemeente Den Haag’ – Omroep West 23.09.2022

Lees: Gemeente kon medewerkster niet ontslaan om valse paspoorten criminelen: ‘Geen bewijs van fraude’  OmroepWest 16.09.2022

Lees : ‘Gemeente wist al jaren van fraude met paspoorten voor criminelen’  OmroepWest 23.07.2022

Lees: Gemeente ontsloeg ambtenaar op staande voet na vervalsen paspoort Taghi – Omroep West 12.07.2022

Lees: ‘Ambtenaar gemeente Den Haag vervalste paspoort voor Taghi’ – Omroep West 11.07.2022

De `Bellevue Tower´ op het Koningin Julianaplein naast het Centraal Station toch maar wat hoger !!!

Omstreden wolkenkrabbers bij station Den Haag Centraal toch naar een recordhoogte !!!

De toekomstige buren en de politiek waren notabene destijds niet bepaalt enthousiast. Jeroen Oosterwal van de bewonersorganisatie herhaalt nu nog een keer de belangrijkste bezwaren: de buurt is te weinig bij de plannen betrokken, de gebouwen leiden tot windhinder en schaduw in de verre omgeving en er zijn onvoldoende voorzieningen in de buurt voor al die nieuwe bewoners. Hoe moeten ze een tandarts vinden of waar moeten de kinderen straks naar school?

De politiek, onder aanvoering van de VVD en Partij voor de Dieren, toonde zich gevoelig voor die argumenten. Tijdens intensieve debatten besloot een meerderheid van de raad dat er zo’n twintig meter van de torens af moest.

Spijt gekregen

Gevolg was wel dat de ontwikkelaars het plan niet meer financieel rond kregen. Ze trokken zich terug, liet de toenmalig wethouder van stadsontwikkeling Anne Mulder (VVD) aan de raad weten. ‘De initiatiefnemers hebben aangegeven dat ze met name door de beperking van de maximale hoogte niet meer tot een rendabele businesscase kunnen komen’, meldde hij in november vorig jaar. ‘Op dit moment heeft het project voor hen te grote financiële risico’s om nog investeringen te kunnen doen.’

Een maand later werd duidelijk dat in ieder geval GroenLinks en de PvdA spijt hadden gekregen van de beslissing om de torens te kortwieken. Die partijen vonden het jammer dat hiermee ook een streep ging door de bouw van 1200 woningen. Maar ook andere partijen leken toen al te gaan schuiven. D66 baalde er bijvoorbeeld van dat ook de verhuizing van de Koninklijke Bibliotheek naar deze plek nu niet kon doorgaan.

Impasse

De raad steunde daarom een voorstel van GroenLinks dat de wethouder opdroeg om uit de impasse te komen. Het stadsbestuur zou opnieuw in gesprek moeten gaan met de ontwikkelaars om te onderzoeken hoe Bellevue doorgang kon vinden.

Het kantoor van Staedion moet wijken voor twee torens van 180 meter hoog.

Het kantoor van Staedion moet wijken voor twee torens van 180 meter hoog.© Maarten Brakema

Bijna een jaar lang bleef het stil rond het project. Tijdens de begrotingsbehandeling woensdagavond 21.12.2022 kwam Hart voor Den Haag met een voorstel om Bellevue toch maar tot ontwikkeling te brengen. De opdracht was simpel: het stadsbestuur moet het plan ‘verder ontwikkelen mét de oorspronkelijke bouwhoogte’. ‘We hebben een wooncrisis. We hebben woningen nodig’, aldus de simpele verklaring van raadslid Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag. Dankzij steun van D66, PvdA, CDA en DENK kreeg dit voorstel een nipte meerderheid: 24 voor, twintig tegen.

Zeer verrast

De VVD die aan de basis stond van het terugbrengen van de bouwhoogte, toonde zich zeer verrast. Waren andere partijen dat de kritiek vergeten, bijvoorbeeld dat de buren nauwelijks inspraak hadden gehad? Fractieleider Lotte van Basten Batenburg sprak met nauwelijks ingehouden boosheid van een ‘onzorgvuldig proces’. ‘Wij zijn behoorlijk teleurgesteld’, voegde raadslid Rutger de Ridder daar later aan toe. De voorstanders zouden wel erg makkelijk ‘op hun rug gaan liggen’ voor een ontwikkelaar. De Ridder: ‘Natuurlijk: er is een tekort aan woningen. Maar dat wil niet zeggen dat je zo maar overal woningen moet neerplempen. Dat moet je zorgvuldig doen.’

Neemt niet weg dat de nieuwe bouwwethouder van Den Haag, Robert van Asten (D66) van plan is om begin volgend jaar het originele bouwplan naar de raad te sturen. Ook hij wijst op de grote woningnood in de stad.

Conflict

Daarmee riskeert Van Asten ook een conflict met de acht bewonersorganisaties van de wijken waarin de komende jaren veel moet worden gebouwd, het Central Innovation District. ‘Wij zijn laaiend’, zegt Jacob Snijders van het Wijkberaad Bezuidenhout, ook namens die andere verenigingen. ‘We worden nu compleet, maar dan ook compleet genegeerd.’

Het nieuwe stadsbestuur verklaarde participatie hoog in het vaandel te hebben en trok ook geld uit om dat vorm te geven. Snijders: ‘Maar Den Haag heeft niet 1,25 maar 2,5 miljoen nodig om participatie te verbeteren. De helft daarvan moet naar het beter meenemen en opleiden van de politiek gaan. De andere uitkomst, dat al dat geld besteed moet worden aan juridische procedures, is voor iedereen onwenselijk. Maar dat de noodzaak groot is, is nu wel gebleken.’

Zwaar teleurgesteld

Jeroen Oosterwal van Bewoners rond het Plein zegt ook ‘zwaar teleurgesteld’ te zijn. Hij heeft wel een voorstel. De gemeente worstelt al jaren met een ander groot project in de buurt. Bovenop de fietsenkelder onder het Koningin Julianaplein moet nog steeds een enorm complex verrijzen. Recent werd duidelijk dat na jaren van discussie en plannen maken het nog steeds niet duidelijk is wanneer de bouw hiervan kan beginnen. Zijn idee: combineer beide bouwplannen met elkaar. Het complex bovenop de fietsenkelder iets omvangrijker, Bellevue juist iets lager. ‘Misschien kan je dan in totaal dezelfde hoeveelheden woningen bouwen.’

Minder enthousiast

Het werd een beetje te gek, vond de buurt. En ook de politiek. Samen maakten ze de beoogde wolkenkrabbers schuin naast station Den Haag Centraal vorig jaar op papier een kopje kleiner. Maar tot veler verbazing mogen de torens nu alsnog tot een Haagse recordhoogte van 185 meter de lucht in.

Het kan niet anders, meent wethouder Robert van Asten van stadsontwikkeling. Wil Den Haag in deze tijd van grote woningnood hartje centrum 1200 extra appartementen, dan moeten de bouwers op de Bellevue-locatie (in het gebiedje Rijnstraat, Bezuidenhoutseweg en Oranjebuitensingel) hun zin krijgen. Dus geen gekortwiekte woontorens van maximaal 160 meter, maar wolkenkrabbers tot 185 meter, zoals ook het oorspronkelijke idee was.

Want bouwer Patrizia en corporatie Staedion kunnen het bouwproject Bellevue niet meer rondrekenen, sinds de politiek de voorgenomen woontorens zo’n 25 meter kleiner wil hebben, zo stellen ze. Voor Hart van Den Haag is dat reden om in de raadszaal het voorstel te doen om terug te keren naar het originele plan. Een goed idee, vindt het stadsbestuur.

Ochtendzon

Op de publieke tribune weet Jeroen Oosterwal niet wat hij hoort, als de motie van de oppositiepartij ook nog wordt aangenomen. ,,Niet te geloven’’, verzucht de voorzitter van bewonersvereniging Rond het Plein. ,,Dit zag ik even niet aankomen.” En wat later: ,,We zijn hier echt diep teleurgesteld over. Hoe kan het Haagse stadsbestuur het originele bouwplan voor Bellevue weer inbrengen, als de gemeenteraad dat vorig jaar officieel gewijzigd heeft?’’

En met recht, meent hij. Die woontorens van 185 meter zouden de ochtendzon wegnemen op de Herengracht en het Voorhout. Ook vrezen de bewoners windhinder. Bovendien passen de woontorens qua beeld helemaal niet bij de huidige bebouwing in de Haagse binnenstad die op z’n minst veertig meter lager is dan Bellevue, menen zij.

U moet zich niet zo laten gijzelen door die bouwers. U geeft ze op deze manier vrij spel, aldus Sebastian Kruis, PVV

Dat wethouder Van Asten zo plompverloren meegaat met het voorstel om het oude Bellevue-plan weer op te poetsen, valt ook in de politiek niet overal even goed. De VVD en de Partij voor de Dieren namen vorig jaar samen het voortouw om de toekomstige woontorens aan de Bezuidenhoutseweg in te korten en zijn nu ‘onaangenaam verrast’.

De PVV meent dat voorstanders zich laten gebruiken door slinkse projectontwikkelaars. ,,U moet zich niet zo laten gijzelen door die bouwers. U geeft ze op deze manier vrij spel”, meent raadslid Sebastian Kruis. Uiteindelijk stemt een raadsminderheid van VVD en de linkse oppositie tegen het voorstel van Hart voor Den Haag om de 1200 appartementen en de 28.000 vierkante meter aan kantoorruimte volgens het originele bouwplan te laten ontwikkelen.

KJ-torens

De nieuwe Haagse wethouder stadsontwikkeling stuurt de originele plannen begin volgend jaar naar de gemeenteraad. Wat de bewonersverenigingen dan gaan doen, is nog niet duidelijk. ,,Dit is een enorme stap terug. Wij zullen opnieuw ons standpunt moeten gaan bepalen’’, zegt voorzitter Jeroen Oosterwal van Rond het Plein.

Ideeën heeft hij wel. ,,Misschien kunnen we de bouwplannen van Bellevue en van de torens op het Koningin Julianaplein bij elkaar brengen. Beide projecten liggen vlak bij elkaar en liggen nu stil. Dan zou je kunnen overwegen om de woontorens op het plein naast station Den Haag Centraal iets hoger te maken en de torens van Bellevue ietsje lager.”

Meer:

Lees: Ze leken dood en begraven, maar plots komt er schot in deze bouwplannen AD 16.03.2023

Lees: ‘Een donderslag bij heldere hemel’: Bewoners verrast door terugkeer plan torens naast Den Haag Centr – Omroep West 25.12.2022

Lees: Omstreden wolkenkrabbers bij station Den Haag Centraal mogen toch naar een recordhoogte AD 23.12.2022

nog meer:

Zie ook: Alvast maar gedag tegen de Bellevue Towers op het Koningin Julianaplein naast Centraal Station !!??

Zie ook: De Bellevue Tower op het Koningin Julianaplein naast Centraal Station

Zie ook: Gaat Den Haag de komende jaren hoogterecords breken ??? – de nasleep

Zie ook: De Skyline van Den Haag gaat de komende jaren hoogterecords breken

Zie ook: De Skyline van Den Haag gaat de komende jaren drastisch veranderen en nog verder- de nasleep

Zie ook: De Skyline van Den Haag gaat de komende jaren drastisch veranderen en nog verder

zie ook: En de winnaar is de “Haagse Buidel” !!!

zie ook: De Skyline van Den Haag gaat de komende jaren drastisch veranderen

zie ook: Hoogbouw rondom het Haagse Bos ???

zie ook: Gedonder over de bebouwing voor Den Haag Centraal

zie ook: Nieuwe Hoogbouw Centraal station

zie ook: Hoe nu verder met de Haagse hoogbouw: Eyeline en Skyline !!

zie ook: Debat Skyline-Nota – Den Haag op zijn Haags 31.08.2017

zie ook: Welstandsnota Den Haag 2017

zie ook: Toekomst van Den Haag – Ruimte voor de Stad

zie ook: Toekomstvisie Den Haag 2040 – Agenda

Het gedonder met ex-Raadslid Arnoud van Doorn PvdE gaat maar door en door en door !! – de nasleep – deel 2

Veroordeeld voor opruiing tot geweld

Het voormalige Haagse raadslid Arnoud van Doorn is donderdagmiddag in hoger beroep veroordeeld voor opruiing. De Hagenaar stuurde in 2018 en 2019 tweets die volgens de rechter opriepen tot het vernietigen van zionisten. De voormalig politicus moet van het gerechtshof een taakstraf van tachtig uur uitvoeren.

De straf is lager dan de rechtbank eerder oplegde. Dat komt omdat het hof twee twitterberichten opruiend vindt, terwijl de rechtbank drie berichten opruiend van aard vond. Het hof heeft gekeken naar de letterlijke tekst van de berichten en de context waarin zij zijn geplaatst. ‘Uit de tweets blijkt niet dat sprake is van het oproepen tot een publiek debat, ook niet als daarbij wordt gelet op het feit dat de man tijdens het plaatsen van de berichten politicus was’, aldus het hof.

Van Doorn noemt de straf ‘nog steeds onacceptabel’. Volgens hem is de enige juiste uitspraak vrijspraak. Hij stapt nu naar de Hoge Raad. En als het nodig is naar het Europees Hof. ‘Het is een principezaak’, laat hij weten. ‘Vrijheid van religie, vrijheid van meningsuiting: beiden staan in toenemende mate onder druk’, zegt Van Doorn. ‘Het gaat niet om mij, dit gaat om jurisprudentie waar iedereen last van kan krijgen die kritisch is. Daarom door.’.

Portret omstreden Arnoud van Doorn: van producent Fitna naar moslim

lees meer: Portret omstreden Arnoud van Doorn: van producent Fitna naar moslim

meer: Dossier Arnoud van Doorn | AD.nl

meerRutte extra beveiligd – Bing

meer: bedreiging rutte – Bing

meer: arnoud van doorn – Bing

Meer: Arnoud van Doorn AD

Dossier Arnoud van Doorn | AD.nl

Meer: Arnoud van Doorn Den HaagFM

Meer: Arnoud van Doorn OmroepWest

Meer: LEKKEN OmroepWest

Meer:

Zie ook: Raadslid Arnoud van Doorn PvdE verdacht van voorbereiden moordaanslag op premier Rutte

Zie ook: Het gedonder met Raadslid Arnoud van Doorn PvdE gaat maar door en door en door !! – de nasleepdeel 1

zie ook: Het gedonder met Raadslid Arnoud van Doorn PvdE gaat maar door en door en door !!

Zie: Het gedonder met Raadslid Arnoud van Doorn PvdE gaat maar door !!

Zie ook:  As-Soennah-moskee in Den Haag onder de loep

Zie ook: Aangifte tegen islampartijen Nida en Arnoud van Doorn PvdE om ‘aanzetten tot overtreden boerkaverbod’

Zie ook: En weer een nieuwe uitdaging voor Arnoud van Doorn PvdE..….het Halalstrand !!!

Zie ook: Een nieuwe uitdaging voor Arnoud van Doorn PvdE ???

Zie ook: Haags raadslid Abdoe Khoulani van de Partij van de Eenheid in Paniek

zie ook: Wat was de rol van Arnoud van Doorn PvdE ???

zie ook: Weer gedonder met Arnoud van Doorn PvdE

zie ook: Arnoud van Doorn PvdE Den Haag – Uitspraak rechtszaak

zie ook: Ex-PVV’er Arnoud van Doorn heeft een lekkage

en ook: Partij van de Eenheid wil gescheiden zwemmen in Den Haag

en ook: Haagse gemeenteraad boos op Arnoud van Doorn

zie ook: Raadslid Arnoud van Doorn van de Arnoud van Doorn misbruikt stadhuis voor commercie

zie ook: Arnoud van Doorn zoekt vrijwilligers voor Knokploeg Veilig Schilderswijk in Den Haag

en ook: ex-PVV’er Arnoud van Doorn bekeerd tot de Islam ????

zie ook: Haags gemeenteraadslid ex-PVV’er Arnoud van Doorn bekeerd tot de Islam ????

en ook: Arnoud van Doorn – Gedonder bij de Haagse PVV

en ook: Haags PVV-raadslid Arnoud van Doorn opgestapt na zware kritiek

zie ook: Zes maanden cel voor Arnoud van Doorn Partij van de Eenheid

Nog meer:

Lees: Arnoud van Doorn krijgt alsnog werkstraf voor opruiende tweets, maar wel iets minder lang AD 22.12.2022

Lees: Arnoud van Doorn veroordeeld voor opruiing tot geweld – Omroep West 22.12.2022

Lees: Arnoud van Doorn krijgt taakstraf voor opruiing tot geweld – Den Haag FM 22.12.2022

Lees: Oud-gemeenteraadslid Den Haag veroordeeld voor opruiende tweets MSN 22.12.2022

`Wij tegen Zij´ – Opstand in de wijk Vroondaal

Onrust in het ‘Wassenaar van Den Haag’ !!

De handschoenen zijn uit. De messen geslepen. De pijlen gedraaid en in gif gedoopt. Park Vroondaal maakt zich op voor een verhitte oudejaarsviering, dit aldus Sjaak Bral

Wat is er gebeurd met deze oase van weldaad, dit aards Eldorado?

Het verbleekte tot een fata morgana. Een kavel kopen en daarop je eigen droompaleis bouwen. Wie wil dat niet? Zoals altijd begon het project rooskleurig maar verwelkten de rozen al snel. Geheel volgens het adagium van onze gemeente: ‘Veel beloven en weinig geven, doet de gek in vreugde leven.’

Ook de hypotheekcrisis van 2008 gooide roet in het rijkeluiseten. Negenhonderdzeventig kavels? Vergeet het maar. Het werden drieduizend woningen. De gloednieuwe woonwijk van Den Haag is verscheurd in twee delen. Eén deel daarvan was nooit gepland: het ‘armere’ deel. Kleine kavels, goedkopere huizen. Weg ‘Wassenaar van Den Haag’, welkom ‘Westmadepark.’ Da’s het minder bedeelde deel. Hoewel menigeen er graag zou willen wonen.

Ezel

Het andere deel dat nog wel een villawijk is, ‘Hofstedepark’, heeft nu tijdelijke verkeerspaaltjes laten plaatsen in afwachting van een poller. Eh? Ja, inderdaad, een poller. Want een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen, maar de gemiddelde gemeenteambtenaar kennelijk wel.

De schade hoeft-ie namelijk toch niet zelf te betalen, dat doen wij. Nu de voorlopige afsluiting een feit is beginnen de bewoners van de rijtjeshuizen in Westmadepark zich te roeren. De sfeer is ‘grimmig’. Dat is voornamelijk te merken in de buurtapp, waar voor- en tegenstanders elkaar verbaal om de oren slaan.

Ik kan de bewoners van de villawijk ‘Hofstedepark’ geen ongelijk geven. Zij hebben voor miljoenen geïnvesteerd in hun woongenot, met het idee dat zij in een chique wijk zouden resideren. Nu wonen ze naast, quelle horreur, rijtjeshuizen. Ik kan de inwoners van die rijtjeshuizen in Westmadepark ook geen ongelijk geven. Zij hebben met mislukte vergezichten, zulks door de gemeente geschetst, niets te maken. Hun verkeersveiligheid is in het geding met de afsluiting. Er rest nog maar één weg om de wijk uit te komen. Voor de villabewoners trouwens ook.

Het doel is de paal. Die moet voorlopig weg en liefst helemaal, aldus Sjaak Bral

Donderdag dient een zaak voor de voorzieningenrechter die de Westmadepark-bewoners hebben aangespannen tegen de gemeente. Het doel is de paal. Die moet voorlopig weg en liefst helemaal. Ondertussen is de eerste melding van vandalisme op een van de paaltjes al een feit. Na de horrorpoller nu ook het horrorpaaltje. Wordt het niet tijd om de naam van onze stad te veranderen in Den Horror? Ik ben voor.

De kwestie met de verkeerspaaltjes

De villabewoners van de buurt Hofstedepark in de wijk Vroondaal in Den Haag hebben gekregen wat ze wilden. De gemeente Den Haag heeft twee weken geleden met tijdelijke verkeerspaaltjes de wijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit heeft tot woede geleid bij een deel van de bewoners van het aangrenzende Westmadepark waar voornamelijk rijtjeshuizen staan. Zij probeerden de afsluiting donderdag bij de rechter ongedaan te maken, maar zonder resultaat. Pijnlijk is dat ook in het Westmadepark niet iedereen het met elkaar eens is. Hoe verkeerspaaltjes de gloednieuwe wijk tot op het bot verdelen.

De spanning is om te snijden in Vroondaal, een wijk die deels nog in aanbouw is en aan de rand van Den Haag ligt. Veel bewoners willen wel met Omroep West praten over de paaltjes, maar alleen anoniem. Reden is dat de discussie over de afsluiting zo hoog is opgelopen dat de sfeer in de wijk volgens sommigen ‘grimmig’ is geworden.

Een strijd die grotendeels in de buurtapp van het Westmadepark wordt uitgevochten. Om de buurtapp te kuisen is er inmiddels een speciale poller-appgroep gemaakt ‘waar voor- en tegenstanders elkaar voor rotte vis kunnen uitmaken’, aldus een buurtbewoner.

Steen des aanstoots is de verkeersafsluiting in de wijk. Vijf maanden geleden vreesden de villabewoners van het Hofstedepark nog dat deze ‘verkeerskundige knip’ tussen hun wijk en het Westmadepark er niet zou komen, maar die vrees blijkt ongegrond. Sinds 1 december staan er rood-witte paaltjes in het wegdek die doorgaand verkeer tegenhouden. Het gaat om een tijdelijke afsluiting die uiteindelijk vervangen moet worden door een bewegende poller. Door de afsluiting hebben beide wijken nog maar één weg om hun buurt in en uit te rijden.

Het Westmadepark (links) en het Hofstedepark (rechts) hebben maar een uitvalsweg

Het Westmadepark (links) en het Hofstedepark (rechts) hebben maar een uitvalsweg© Omroep West

Deze paaltjes verdelen de wijk in tweeën, letterlijk en figuurlijk. De villabewoners aan de ene kant zijn blij met de paaltjes, omdat door hun wijk geen verkeer meer van en naar het Westmadepark kan rijden. Dat is goed voor de verkeersveiligheid. ‘De situatie was onhoudbaar’, vertelt Elly Romanesko van bewonersorganisatie Hofstedepark. ‘Het was in de ochtend vaak file rijden en al dat verkeer moest over een klein bruggetje de wijk uit. Dat was levensgevaarlijk.’

Vroondaal moest ooit het Wassenaar van Den Haag worden waar een paar honderd villa’s zouden komen. Maar al snel na de oplevering van de eerste villa’s gooide de economische crisis roet in het eten. De gemeente raakte de grote kavels aan de straatstenen niet kwijt en het stadsbestuur stevende af op een tekort van tientallen miljoenen.

De gemeente besloot daarom in 2011 het roer om te gooien en het aantal woningen op te schroeven van 970 naar drieduizend. Het Hofstedepark werd aangewezen als exclusieve villawijk en in het Westmadepark kwamen de kleinere kavels.

Maar de bewonersorganisatie van het Westmadepark verzet zich hevig tegen de afsluiting, omdat het bestuur vindt dat nu hun wijk onveiliger is geworden. Er zijn meerdere bezwaren ingediend en de bewonersvereniging stapte naar de rechter om de afsluiting ongedaan te maken.

‘Onze wijk is nog in aanbouw en daarom heel druk’, zegt Nicole van Vugt van bewonersorganisatie Westmadepark. ‘Er is geen rekening gehouden met de verschillende straten die momenteel gestremd zijn door de bouwactiviteiten. Gevolg is dat zwaar bouwverkeer moet keren in smalle straten en wegen stremmen waar kinderen spelen. Dat is gevaarlijk.’

Bestemmingsplan

De villabewoners begrijpen de opstelling van het Westmadepark niet. De gemeente komt volgens hen een oude afspraak na die erop neerkwam dat het Hofstedepark exclusief zou blijven en niet overladen zou worden met de auto’s van bewoners uit de aangrenzende wijk. Bovendien staat de afsluiting in het bestemmingsplan dat in 2014 is vastgesteld. ‘Alle bewoners die hier een huis kochten wisten dus dat er een afsluiting zou komen’, zegt Romanesko.

Deze paaltjes verdelen Vroondaal in Den Haag

Deze paaltjes verdelen Vroondaal in Den Haag© Omroep West

Het Westmadepark brengt daar tegenin dat de situatie toen heel anders was. Er zijn veel meer woningen in de wijk gekomen dan was voorzien. De buurtvereniging wil daarom dat de gemeente de situatie opnieuw bekijkt. ‘Mogelijk zou uit dit onderzoek kunnen blijken dat er andere vormen van een knip zijn die een betere oplossing bieden voor zowel de verkeerscirculatie als de veiligheid’, aldus de bewonersorganisatie.

Bewonersorganisatie Westmadepark spande een zaak aan bij de voorzieningenrechter, die donderdag diende. De bewonersorganisatie eiste dat de gemeente de afsluiting ongedaan zou maken, omdat er nog een aantal bezwaarprocedures loopt en er geen uitgewerkte plannen zijn om de verkeersveiligheid van Vroondaal te verbeteren. Maar de rechter ging daar niet in mee en de paaltjes kunnen blijven staan. Nu is het wachten op de uitspraak in de bezwaarprocedures.

Buurtborrel

Netelig is dat ook in het Westmadepark niet iedereen op één lijn zit. Sommige bewoners zijn juist blij met de afsluiting. ‘Door de pollers is het probleem van sluipverkeer opgelost en het scheelt heel veel verkeer in onze wijk en straten. Ik ben het dus eens met het plaatsen van de pollers’, reageert een buurtbewoner die langs de doorgaande route in het Westmadepark woont. Ook andere buren sluiten zich daarbij aan.

Maar ze lopen niet te koop met dit standpunt, omdat de pollerdiscussie in de wijk zo is verhard. In de korte tijd dat de paaltjes er staan zijn ze zelfs al eens vernield. De gemeente Den Haag bevestigt dat er ‘een klacht is binnengekomen over vandalisme’. Bovendien heeft de pollerdiscussie ervoor gezorgd dat een buurtborrel op loze schroeven is komen te staan. ‘Misschien slaan we de borrel maar over’, zegt een bewoner.

‘Breng rust in de wijk’

De verdeeldheid in de wijk is ook de bewonersorganisatie Westmadepark niet ontgaan. ‘Het loopt hoog op’, erkent Van Vugt. Maar dat komt volgens haar door gebiedsontwikkelaar GEM die samen met de gemeente Den Haag Vroondaal ontwikkelt. ‘Wij zijn door de GEM niet betrokken bij de beslissing om de paaltjes te plaatsen’, zegt Van Vugt.

‘Er heeft geen participatie plaatsgevonden, terwijl we al jaren vragen om verkeersmaatregelen in de wijk. We worden door de GEM tegen elkaar opgezet. Of de bewoners hier zelf ook een aandeel in hebben? Dat denk ik niet. Iedereen wil in een rustige en veilige buurt wonen. Daar zijn we het allemaal over eens. Maar er wordt niet naar ons geluisterd.’

In de Haagse gemeenteraad beginnen ze zich zorgen te maken over de verdeeldheid in Vroondaal. Hart voor Den Haag roept het college op om in te grijpen. ‘Dit kan zo niet langer’, zegt Hart voor Den Haag-raadslid Ralf Sluijs. Het is volgens hem nu niet aan politieke partijen om te zeggen wat goed of fout is. ‘Veel raadzamer zou het zijn als het college van burgemeester en wethouders een bemiddelende rol inneemt om de gemoederen tot bedaren te brengen en op die manier tot een oplossing te komen waar beide kanten mee kunnen leven.

Het college moet er voor alle inwoners zijn. Verdere inmenging van ons of andere partijen is niet verstandig, dat zou de boel onnodig politiseren en verder polariseren. Daarom de oproep aan het college: ga in gesprek en breng rust in Vroondaal zodat iedereen weer kan genieten van de mooie wijk waarin ze wonen.’

De gemeente Den Haag wijst in een reactie naar het bestemmingsplan uit 2014. Hierin staat dat er een verkeerskundige afsluiting gaat komen. ‘Deze afsluiting is gepland omdat de Vroonhoevelaan niet voldoende capaciteit heeft voor het verkeer afkomstig van Oud en Nieuw Vroondaal en om te voorkomen dat kruispunten overbelast raken’, aldus een woordvoerder.

De bedoeling is dat er uiteindelijk een poller in de Westmadeweg komt. Wanneer dat gebeurt is afhankelijk van de uitkomsten van de juridische bezwaren die zijn ingediend. ‘Tot die tijd blijft de huidige situatie daar gehandhaafd.’

Maar op de achtergrond speelt meer !!

Vroondaal was ooit bedoeld als het Wassenaar van Den Haag, maar dat is niet gelukt. ‘Er is gewoon niets van terecht gekomen.’

Het vrachtverkeer rijdt af en aan over de hobbelige weg, aannemersbusjes zijn door de hele wijk te zien en het geluid van boren en zagen is niet van de lucht. Sommige woningen zijn klaar, maar veel woningen bestaan nog uit slechts een geraamte. Vroondaal is een wijk in aanbouw, zoveel is duidelijk. Het nieuwbouwproject ligt ingeklemd tussen het Haagse Loosduinen en het Westland en was door de gemeente Den Haag ooit bedoeld als villawijk.

Villa van Quist in het Hofstedepark in de Haagse wijk Vroondaal

Villa van Quist in het Hofstedepark in de Haagse wijk Vroondaal© Omroep West

‘Het moest het Wassenaar van Den Haag worden voor onder meer expats, die in Den Haag werkten, maar in Wassenaar gingen wonen’, vertelt Simon Quist. Hij en zijn vrouw kochten met deze belofte veertien jaar geleden een stuk grond in Vroondaal waar zij samen met een architect hun droomhuis ontwierpen en lieten bouwen. Het huis is geworden wat ze hoopten: een grote, witte villa met hoge plafonds en een omvangrijke, groene tuin met zwembad. ‘Ons huis grenst aan het bos en het strand is op loopafstand. Het is de beste plek van Den Haag’, vindt Quist.

Luxe topsegment

Maar de wijk is voor Quist een teleurstelling geworden. In 2004 stond in de oorspronkelijke plannen van de gemeente dat in Vroondaal 970 vrije kavels in de verkoop zouden gaan. Hier moesten woningen komen uit het ‘luxe topsegment’, waarmee een ‘internationaal georiënteerde doelgroep’ zou worden aangesproken. Ook stelde de gemeente vast dat huiseigenaren vooral zelf hun woningen moesten ontwerpen, dus geen huizen ‘uit de catalogus’. Er werd veel ruimte gelaten aan eigen ontwerpen.

‘In het begin ging dat heel goed’, zegt Quist. ‘Het eerste deel van Vroondaal ziet er prachtig uit en heeft daadwerkelijk de uitstaling van een villawijk.’ Dat geslaagde deel van Vroondaal ligt op enige afstand van de villa van Quist. Grote villa’s, soms met rieten daken, hebben flinke, lommerrijke tuinen die grenzen aan een brede vaart waarin boten aan de steiger liggen. Een plaatje dat zou passen in Wassenaar of het Gooi.

Villa in de Haagse wijk Vroondaal

Villa in de Haagse wijk Vroondaal© Omroep West

Projectwoningen

Rondom het huis van Quist is de aanblik anders. Woningen zijn weliswaar groot en vrijstaand en hebben de uitstraling van een villa, maar staan dichter op elkaar dan in het oudste deel van Vroondaal. Even verderop in het Westmadepark zijn zelfs projectwoningen gekomen met hier en daar nog wat vrijstaande huizen, maar vooral veel twee-onder-een-kap- woningen en rijtjeshuizen.

Deze verandering is het gevolg van de keuze die de gemeente Den Haag in 2011 maakte. Door de economische crisis toentertijd raakte de gemeente de grote kavels in Vroondaal aan de straatstenen niet kwijt. Het stadsbestuur stevende af op een tekort van veertig miljoen euro.

Meer en kleinere woningen

Om dat te voorkomen gooide de gemeente het roer om en besloot om het idee van Vroondaal als één grote villawijk los te laten en het aantal woningen fors op te schroeven. In plaats van 970 kavels gingen er tegen de drieduizend kavels in de verkoop. Dat betekende veel meer en dus kleinere woningen. De wijk werd opgedeeld in verschillende gebieden met elk een eigen karakter, waarbij het Hofstedepark werd aangewezen als villawijk en het Westmadepark als locatie waar ook mensen met een kleinere beurs kunnen kopen.

Bekijk hier vanuit de lucht het contrast tussen het oudste en nieuwste deel van Vroondaal:

poster

Dronebeelden van Vroondaal

De villabewoners van het eerste uur zijn daar schoorvoetend mee akkoord gegaan. Quist: ‘Wij zagen ook wel in dat de wijk anders een kale vlakte zou blijven. Wel stelden wij een aantal voorwaarden, waaronder de eis dat onze villawijk volgens de allereerste regels afgebouwd zou worden.’ Dat is niet gelukt vindt hij. ‘De kavels zijn ook in onze wijk kleiner geworden, de huizen staan dichter op elkaar en sommige woningen komen gewoon uit de catalogus en zijn niet met een architect gebouwd.’

Hart voor Den Haag in de Haagse gemeenteraad baalt van Vroondaal. ‘Het Wassenaar van Den Haag is faliekant mislukt en uitgelopen op een veredelde Vinex-wijk’, stelt raadslid Ralf Sluijs. ‘De gemeente heeft zich een buitengewoon onbetrouwbare overheid getoond door tijdens het spel meerdere malen de regels te veranderen en gemaakte afspraken niet na te komen.

Op het stadhuis breken ze zich vervolgens het hoofd over hoe het toch kan dat mensen het vertrouwen in de gemeente kwijt zijn. Ook hier in Vroondaal is het wanbeleid wat de klok slaat en waar de bewoners de gepeperde rekening van mogen betalen. Hart voor Den Haag wil dat de gemaakte afspraken alsnog nagekomen worden en bewoners, indien dat wat betreft ruimtelijke ordening niet mogelijk is, gecompenseerd worden voor de geleden schade.’

Ontsluiting

Ook een andere voorwaarde dreigt nu te sneuvelen, zegt Quist. Dat gaat over de ontsluiting van de wijk. Vroondaal heeft twee uitgangen, eentje aan de kant van de villawijk, dichtbij Den Haag en eentje aan de kant van het Westmadepark dat tegen het Westland aan ligt.

‘Wij spraken met de gemeente af dat de villawijk afgesloten zou worden voor doorgaand verkeer en dat werd in 2014 vastgelegd in het aangepaste bestemmingsplan’, zegt Quist. De afsluiting is noodzakelijk voor de verkeersveiligheid, vinden de villabewoners. ‘In het Westmadepark komen er heel veel woningen bij en die bewoners zullen zonder afsluiting dwars door onze wijk rijden om naar Den Haag te gaan. Dat willen wij niet, want dat is slecht voor de verkeersveiligheid.’

Woningen in het Hofstedepark in de Haagse wijk Vroondaal

Woningen in het Hofstedepark in de Haagse wijk Vroondaal© Omroep West

Benauwend

De nieuwe bewoners van het Westmadepark verzetten zich nu tegen deze afsluiting. ‘Er zijn slechts twee ontsluitingen’, vertelt Cor Blom. Hij woont sinds een kleine maand in Vroondaal. ‘Als die poller er komt dan kunnen wij er nog maar aan een kant uit. Dat vind ik erg benauwend worden.’

Ook zijn buurman, Hidde van der Kluit, vindt dat de afsluiting er niet moet komen. ‘Als die poller er komt moeten wij, als we met de auto gaan, een kilometer omrijden om in onze eigen stad te komen. Dat vind ik niet wenselijk. Zeker omdat de bereikbaarheid van de wijk niet goed is vanwege het ontbreken van openbaar vervoer in de buurt.’

Redelijk overleg

Het voelt voor de nieuwe bewoners niet ongemakkelijk om aan afspraken te morrelen die de villabewoners in het verleden hebben gemaakt. ‘Wij zijn van het redelijk overleg, maar het overleg over de afsluiting heeft nooit plaats kunnen vinden om de eenvoudige reden dat wij hier nog niet woonden toen de afspraak gemaakt werd’, vindt Van der Kluit.

Woningen in het Westmadepark in de Haagse wijk Vroondaal

Woningen in het Westmadepark in de Haagse wijk Vroondaal© Omroep West

Buurman Blom vindt dat de gemeente niets valt te verwijten. ‘Als je het goed en wel beschouwt dan heeft de gemeente er alles aan gedaan om de wijk bewoonbaar te maken. De ambities voor Vroondaal waren hooggespannen, maar er is gewoon niets van terecht gekomen. Het was hier een woestijnbak en de gemeente heeft het weer leefbaar gemaakt. Ik zou zeggen tegen de villabewoners: wees blij. Als ze het liever anders hadden gezien dan hadden ze heel Vroondaal moeten opkopen. Dan hadden ze ermee kunnen doen wat ze wilden.’

Bestemmingsplan

Maar Quist vindt dat de nieuwe bewoners geen recht van spreken hebben. ‘Ze wisten toen ze het huis kochten dat de afsluiting er zou komen’, zegt hij. ‘Dat stond in het bestemmingsplan. Als ze de afsluiting niet wilden dan hadden ze niet moeten kopen. Of wij de afsluiting willen om onze wijk exclusief te houden? In de eerste plaats gaat het ons om de verkeersveiligheid, dat is het belangrijkste.’

De gemeente Den Haag bevestigt dat de afsluiting in het bestemmingsplan uit 2014 staat. Deze ‘knip’ tussen Oud-Vroondaal (het huidige Hofstedepark) en Nieuw-Vroondaal (het huidige Westmadepark) in de wijk is nodig, valt te lezen. ‘Tussen Oud- en Nieuw Vroondaal komt een afsluiting voor autoverkeer. Deze afsluiting is noodzakelijk, omdat de Vroonhoevelaan niet voldoende capaciteit heeft om het verkeer afkomstig van Oud- en Nieuw-Vroondaal op af te wikkelen’, staat in het bestemmingsplan.

En er is nog iets waar Quist over valt. Stadsdeelwethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) mengt zich volgens hem in de discussie over de verkeersveiligheid, terwijl hij zelf in het Westmadepark woont. ‘Bredemeijer was begin dit jaar als wethouder bij een bijeenkomst waar ik en andere bewoners en ook ambtenaren bij waren. Er is daar gesproken over de afsluiting en de wethouder heeft toen gezegd dat hij tegen de afsluiting is. Dat kan niet, want hij is belanghebbende. De gemeente stelt op deze manier zelf een vastgelegde afspraak ter discussie.’

Simon Quist in de tuin van zijn villa in de Haagse wijk Vroondaal

Simon Quist in de tuin van zijn villa in de Haagse wijk Vroondaal© Omroep West

Discutabel

Hart voor Den Haag in de Haagse gemeenteraad wil opheldering over de rol van de wethouder. ‘De rol van wethouder Bredemeijer in dit verhaal oogt discutabel’, vindt raadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag. ‘Dat de stadsdeelwethouder zich mengt in deze discussie terwijl hij ook bewoner is, lijkt in strijd met de eed die hij heeft afgelegd waarin hij heeft beloofd transparant te zijn over eventuele persoonlijke belangen en zich zou onthouden van deelname aan besluitvorming over zaken die hem persoonlijk aangaan.’

Maar volgens wethouder Bredemeijer heeft hij rollen niet vermengd. Hij is stadsdeelwethouder Loosduinen, waar Vroondaal onder valt, en gaat in die hoedanigheid regelmatig de wijken in om te horen wat er speelt, aldus een woordvoerder van de gemeente.

‘Tijdens een bijeenkomst eind februari van dit jaar in het stadsdeel, die voor de wethouder voornamelijk in het teken stond van een nieuwe speeltuin in de wijk Vroondaal, is ook de discussie rondom de poller ter sprake gekomen’, reageert de woordvoerder. ‘De wethouder heeft toen in algemene zin willen aangeven dat er goed moet worden gekeken naar de veiligheid in kinderrijke gebieden en dat verdere vragen aan de stadsdeeldirecteur gericht moeten worden.’

Zelf gemeld

Om misverstanden te voorkomen heeft Bredemeijer met het college afgesproken dat hij niet zal deelnemen aan besluitvorming rondom de kwestie. ‘Wethouder Bredemeijer merkte de afgelopen tijd dat hem door sommige bewoners een bepaalde rol werd toegedicht in de discussie rondom de poller die hij niet heeft en wenst te hebben. Aangezien dit zijn portefeuille niet is en dat hij als buurtbewoner een persoonlijk belang heeft’, aldus de woordvoerder.

‘Hij heeft dit enkele weken geleden zelf gemeld bij de burgemeester en daarop volgend tijdens een collegevergadering van burgemeester en wethouders. Juist omdat hij geen ongewenste invloed wil uitoefenen op de discussie en deze schijn wil voorkomen. Omdat hij het heeft gemeld in de collegevergadering van B&W neemt hij niet deel aan de besluitvorming van de gemeente rondom deze zaak.’

Villa in het oudste deel van Vroondaal

Villa in het oudste deel van Vroondaal© Omroep West

Al met al baalt bewoner Simon Quist van de gang van zaken. ‘De gemeente dreigt voor de zoveelste keer haar afspraken niet na te komen. Ik heb een huis gekocht op 1000 vierkante meter grond. Daar heb ik een forse investering voor gedaan, maar nu kan ik mijn huis niet meer verkopen voor deze prijs. Nu wil de gemeente de plannen mogelijk weer veranderen. Dat is niet acceptabel.’

De gemeente zegt dat de afspraken in het bestemmingsplan gewoon gevolgd worden. ‘De gemeente is voornemens de poller, conform eerdere besluiten daarover, te plaatsen’, aldus een woordvoerder. ‘De vergunningsprocedure loopt nog en het is mogelijk om bezwaar te maken. De verwachting is dat in september dit jaar de procedures helemaal kunnen worden afgerond. De daadwerkelijke realisatie van de knip kan dan op een later tijdstip plaatsvinden.’

Meer: vroondaal – Search (bing.com)

Locatie: vroondaal den haag – Google Maps

Locatie: Westmadeweg – Google Maps

Locatie: Bewonersvereniging Vroondaal – Google Maps

Kijk: vroondaal den haag – YouTube

Zie ook: Vroondaal en de effectmeting

Meer:

Lees: Verkeerspaaltjes bij villabuurt Hofstedepark weggehaald – Omroep West 24.12.2022

Lees: Paaltje verdeelt wijk compleet: ‘Naar voor de buren, maar wij hebben gelijk’ AD 18.12.2022

Lees: Wordt het niet tijd om de naam van onze stad te veranderen in Den Horror? AD 16.12.2022

Lees: ‘Grimmige sfeer’ in villawijk Vroondaal door verkeerspaaltjes – Omroep West 15.12.2022

Lees: Park Madestein krijgt opknapbeurt, 468 bomen moeten daarvoor wijken NU 23.10.2022

Lees: Park Madestein krijgt opknapbeurt, maar daarvoor moeten eerst 468 bomen wijken  AD 22.10.2022

Lees: Tijd voor een eigen horrorpaal voor de rijkerds | Den Haag AD 30.06.2022

Lees: Paaltje splijt Haagse wijk Vroondaal: villabewoners lijnrecht tegenover de rest – Omroep West 28.06.2022

Lees: Kassenbedrijf vangt bot met verzet tegen woningbouw Vroondaal AD 22.06.2022

Lees: Kassenbedrijf eist meer afstand woningbouw Vroondaal, Raad van State moet oordelen AD 07.03.2022

Lees: Oversteek naar nieuwe school in Vroondaal volgens ouders levensgevaarlijk AD 21.03.2018

Lees: Vrees voor natte voeten door bouw Vroondaal AD 06.07.2016

Lees: Vrees voor Chinese wijk in Vroondaal? Merkwaardig, vindt wethouder Wijsmuller van Den Haag – Omroep West 03.02.2016

Lees: Vroondaal wordt minder luxe dan gepland – Omroep West 14.02.2013

De Haagse begroting 2023-2026 versus de royale hand van Sinterklaas

Meevaller van 65 miljoen voor Den Haag

Den Haag kent een flinke meevaller van maar liefst 65 miljoen euro. De gemeente profiteert vooral van de vrijgevigheid van het Rijk, dat dit jaar tientallen miljoenen meer uitkeerde dan waarmee ze rekening had gehouden.

Met 25 miljoen euro van deze grote financiële opsteker bekostigt het Haagse stadsbestuur een fonds om de pijn van de hoge energieprijzen en de enorm gestegen inflatie voor de inwoners en de gemeente zelf te verzachten. Uiterlijk in februari komt de gemeente met een onderzoek naar de impact van de hoge energieprijzen en de inflatie.

Dit gaat de gemeente ermee doen

De Haagse gemeenteraad praat binnenkort over de begroting voor volgend jaar. Het gaat daarbij om een uitwerking van het coalitieakkoord dat D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA na maanden van onderhandelen midden september sloten. Bruines (D66, financiën) stuurde tegelijk met die stukken de financiële stand van zaken over 2022 naar de raad.

Daaruit blijkt dat Den Haag het dit jaar beter heeft gedaan dan eerder gedacht. Dat komt in de eerste plaats omdat de stad bijna dertig miljoen meer kreeg van het Rijk dan aanvankelijk was geraamd. Verder had het college van burgemeester en wethouders al eerder duidelijk gemaakt dat het de kosten voor het uitvoeren van de Wet Maatschappelijke Voorzieningen (WMO) wil terugdringen. Dat blijkt gelukt: hierdoor houdt de stad 17 miljoen over.

Op de plank

Ook kreeg Den Haag veel geld van het Rijk voor het opvangen van dak- en thuislozen vanwege de coronapandemie. Dat blijkt in de praktijk niet te hoeven worden gebruikt. Zo blijft nog eens 8,5 miljoen op de plank. Bovendien blijven nog miljoenen over van extra geld dat gemeenten van het Rijk kregen voor de jeugdzorg. Daarnaast zijn er nog 2,3 miljoen aan extra inkomsten uit de reclame van de abri’s van het openbaar vervoer.

De wethouder waarschuwt wel dat de stad zich niet al te rijk moet rekenen. Het gaat allemaal om éénmalige meevallers.

Ophalen van afval

Tegelijk moet er ook extra geld worden uitgegeven door de gemeente. Zo komt er een raadsenquête naar de bouw van het cultuurpaleis Amare. Dat kost rond de 1,3 miljoen euro. De stad is dit jaar ook meer kwijt aan het ophalen van afval omdat mensen door corona vaker thuiswerkten: 2,5 miljoen. Een tegenvaller is er ook bij de erfpacht. De inkomsten daarvan waren 3,5 miljoen te positief begroot.

Al met al kan het stadsbestuur dit jaar dus nog wel tientallen miljoenen euro’s extra uitgeven. Een fors deel daarvan – 25 miljoen – wordt gestoken in het aanleggen van een buffer om eventueel de stijgende energieprijzen en inflatie op te kunnen vangen voor burgers. De spelregels voor hoe dat geld straks kan wordt uitgekeerd, moeten nog wel worden opgesteld, aldus de wethouder. Daarover komt volgend jaar meer duidelijkheid.

Europese subsidies

Een even groot bedrag gaat naar een heel nieuw fonds dat de gemeente in het leven wil roepen. De gemeente wil namelijk proberen om meer Europese subsidies binnen te slepen om bijvoorbeeld grote ontwikkelingen op het gebied van woningbouw, mobiliteit en klimaat mee te kunnen betalen. Vaak is het daarvoor wel nodig dat de stad meebetaalt. Dat kan dan uit dit potje van 25 miljoen. Het stadsbestuur gaat hiervoor nu een plan schrijven. Dat wordt ook begin volgend jaar gepresenteerd.

Nog eens acht miljoen gaat in de reserves van de gemeente. Die zijn vaak nu niet op het goede niveau, stelt Bruines. Door die aan te vullen, kunnen de risico’s beter worden gedekt. Daarbij gaat het vooral om de jeugdzorg.

Lasten omhoog

Tijdens de presentatie van het coalitieakkoord en ook al daarvoor, bleek dat Den Haag er structureel financieel niet heel geweldig voor staat. Voor de komende jaren mag het dan misschien nog meevallen, op langere termijn rekent de gemeente op veel minder geld van het Rijk. Mede daarom gaan de lasten voor de burgers omhoog. Zo moeten automobilisten meer betalen voor parkeren op straat en moeten huizenbezitters meer onroerendezaakbelasting betalen.

De totale begroting van de gemeente Den Haag omvat ongeveer 2,5 miljard euro.

Mega investering in bereikbaarheid en woningbouw Den Haag

Den Haag ontvangt een mega investering van de landelijke overheid. Onder andere voor een snelle tramverbinding over de Binckhorst. Dit maakt straks de bouw van 35.000 woningen in Den Haag mogelijk. Ook investeert de landelijke overheid bij 80 miljoen euro in de gebieden Laakhavens, Binckhorst en Zuidwest.

Met dit geld kan hier versneld en bereikbaar gebouwd worden. Ook kan het station Laan van NOI gemoderniseerd worden, door een investering van 90 miljoen euro. Deze afspraken zijn gemaakt in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT). De minister heeft dit bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

De tramverbinding loopt vanaf Den Haag Centraal via de Binckhorstlaan en Maanweg naar station Voorburg en vanaf de Binckhorstlaan via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg richting Rijswijk en Delft. Het Kabinet, de gemeente Den Haag en de regiopartners investeren samen een bedrag van 575 miljoen euro hierin. De Regiopartners zijn de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), provincie Zuid-Holland en de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Met dit geld wordt ook geïnvesteerd in extra maatregelen voor de Binckhorst, Voorburg west en Rijswijk. Hiermee wordt de kwaliteit en veiligheid van wonen in deze gebieden verbeterd. Over de route en de tram moeten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg nog definitief een beslissing nemen. Het doel is om de voorkeur voor deze tramverbinding in 2023 aan de gemeenteraden voor te leggen.

Investeren in een bereikbare Haagse regio

Het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst zijn het economische hart van de Haagse regio. Deze gebieden hebben een groot regionaal en nationaal belang. Hier wordt een nieuwe stadswijk gebouwd waarin lopen, fietsen en openbaar vervoer centraal staan. Mensen moeten hier makkelijk kunnen komen en fijn kunnen wonen en werken.

De groei van de regio en onze stad zorgt ervoor dat de druk op de woningmarkt en op het openbaar vervoer verder toeneemt. Meer woningen betekent meer reizigers. Openbaar vervoer van hoge kwaliteit is daarom een hele belangrijke voorwaarde voor de groei van Den Haag. De gemeente Den Haag is erg blij met de investering in woningbouw in combinatie met betere bereikbaarheid van onze stad en regio.

Het Rijk betaalt ook mee aan mobiliteitsmaatregelen voor Laakhavens, Binckhorst en Zuidwest. Met deze 80 miljoen euro kunnen bijna 10.000 woningen versneld gebouwd worden. De maatregelen zijn onder andere mobiliteitshubs, fietspaden en ontsluitingswegen.

Oude Lijn en station Laan van NOI

Tot slot heeft het Rijk besloten om samen met regiopartners te werken aan de verkenning van het spoor tussen Leiden Centraal en Dordrecht. Deze verbinding wordt de ‘Oude Lijn’ genoemd. Het aantal reizigers in de Randstad blijft groeien. Om iedereen snel en comfortabel te blijven vervoeren is hoogwaardig openbaar vervoer nodig, dat vaak genoeg rijdt.

Ook moeten bestaande stations verbeterd worden. Dit betekent dat ook station Laan van NOI vernieuwd wordt. Er is 90 miljoen euro beschikbaar om van dit station een volwaardige OV-knoop en mobiliteitshub te maken. Hier komen het openbaar vervoer, fiets en deelmobiliteit samen, met sterk verbeterde overstap- en transfervoorzieningen.

Lees: Den Haag – Mega investering in bereikbaarheid en woningbouw Den Haag 23.11.2022

Zie ook: De Haagse begroting 2023-2026 is eindelijk rond

Lees: Meevaller van 65 miljoen voor Den Haag: dit gaat de gemeente ermee doen AD 30.11.2022

Lees: Den Haag heeft een flinke meevaller: stad kan 65 miljoen meer uitgeven – Omroep West 29.11.2022

Lees: Flinke meevaller voor Den Haag: stad kan 65 miljoen meer uitgeven – Den Haag FM 29.11.2022

Lees: Bijna overal betaald parkeren en extra geld naar armoede: dit betekent de Haagse begroting voor jou – Den Haag FM 28.10.2022