Maandelijks archief: november 2006

De pleister op de wonden.

Ik ben al druk in de weer geweest met posters. Ik heb zelfs een verkiezingsbord geadopteerd bij mij in de buurt.  Dat van die pleisters tijdens de campagne is een goed idee van de PvdA-afdeling. Er zijn namelijk best wel wat wonden geslagen tijdens Balkenende I, II en III en ook ligt er nog steeds een erfenis van Paars I en II. Hierdoor geinspireerd het volgend relaas.

De dagelijkse Zorgen

In de vele verkiezingsprogramma’s die inmiddels zijn gepasseerd, staat nogal wat te lezen over zaken zoals fiscalisering van de AOW, verhoging pensioenleeftijd, invoering 40urige werkweek etc.  Het woord ‘Vergrijzing’ is ook nogal vaak gevallen de laatste tijd.  Best wel vreemd eigenlijk als men zich realiseert dat de naoorlogse bevolkingsexplosie  resulteerde in een brede onderkant in de bevolkingspiramide van indertijd.  Zelfs zonder bril en met een gevoel voor de lange termijn had men een flink aantal gevolgen reeds kunnen voorzien. En had men toen al kunnen werken aan de oplossing ervan.   Ook is er door de WRR inmiddels een lijvig rapport  met de titel ‘De Verzorgingsstaat Herwogen’ aangeboden aan de regering.  Kortom de Verzorgingsstaat gaat op de helling. In dit rapport wordt overigens opgemerkt dat de term ‘Verzorgingstaat’  niet meer op zijn plaats is. Inmiddels is duidelijk dat Welvaart omgekeerd evenredig is geworden aan Welzijn. Bij de oprichting van de Verzorgingsstaat ging men in eerste instantie flink inzetten op Welvaart. Echter de trein  gaat verder en zal er nu meer ingezet moeten worden op het Welzijn in de brede zin. Laten we overschakelen naar de  ‘Welzijnsstaat’.  Het heeft er alle schijn van dat de hedendaagse  Economie en de  euro in onze 21e eeuwse Samenleving  steeds meer een doel is geworden in plaats van een hulpmiddel. Leefde we ooit in een Sociale Samenleving waar Solidariteit de Rode draad was, dan zijn we inmiddels  aanbelandt in een Economische Eurogestuurde maatschappij. In deze maatschappij is de burger verworden tot consument temidden van sociale voorzieningen die via de vrije marktwerking als producten worden verkocht. Ook binnen de Zorgsector brak de tijd aan van ‘Troostkopen’ en ‘Dipshoppen’. Vraag en aanbod gebaseerd op de inhoud van uw portemonnee want: ‘U bent het waard’, ‘U verdient het’, ‘Verwen Uzelf’, ‘Het is uw feestje’. Inmiddels is de  bevolkingspiramide bijna 180 graden gedraaid waardoor die brede onderkant de bovenkant begint te bereiken.  De afgelopen 10tallen jaren is er vaak gepraat over de AOW,  pensioen,  WW,  WAO  etc.  Echter het bleef bij oprispingen die net zo makkelijk weer naar de achtergrond verdwenen. Kortom,  jarenlang is in feite het naderende onheil door velen en ook de Paarse kabinetten verder  vooruit geschoven en nu ontstaan er allerlei paniekbewegingen. Verschillende reacties uit den lande maken duidelijk dat het ernst is.  ‘Slopen is Bezopen’, ‘Afbraak van de verzorgingsstaat’, ‘De Zorg is geen Markt’ , ‘Morgen moet het beter zijn’, en meer van dergelijke slogans laten zien dat het serieus aanpakken wordt met dat nieuwe kabinet.  Vandaag liep ik in het dr.Willem Dreespark ter hoogte van de Troelstrakade. In gedachte verzonken zit ik op een bank na te denken over de goede stemknop.  Gezien de betrouwbaarheid van de moderne stemmachines  zal ik mogelijk beter maar gewoon het rode potlood kunnen hanteren. Ik trek mij  notitieblok om wat aantekeningen te maken. Maar waar heb ik dat potlood nu gelaten ??   Een man klopt mij  op de schouder en alsof hij mijn gedachten kon lezen geeft  hij mij dat Rode potlood. Met de volgende woorden roept hij mij tot orde “Doe mee en stem op de SP !!!’ . Als ik opkijk is hij in de mist verdwenen.En pas toen viel het kwartje van Kok. Ik herkende dat bekende gezicht. Dat was toch de  man die er indertijd voor had gezorgd dat in Nederland o.a. de AOW werd ingevoerd?  De man die in de jaren ’70 brak met zijn partij,  uit onvrede over de in zijn ogen  onrealistische koers van zijn club.  Had hij nu nog geleefd, dan was ook hij zeker lid van de SP geweest. Doe op 22 november Mee en stem op  de SP.

Oh Den Haag

Oh Den Haag.

 Mooie stad achter het duin, 

Een stad van afbraak,

Een stad van wederopstanding,  

Een stad in de vernieling,

Een stad in de vernieuwing, 

Een stad van vallen,

Een stad van opstaan, 

Een stad met nog vele ambities,

Een stad in de overgang, 

Een stad gelijk een kleurrijke Wereld,  

Een stad van verwondering,

Een stad van bewondering,

Een stad van Bekoring, 

Een stad met een Verleden,

Een stad met een  Heden en een Toekomst, 

De stad van de golvende Cokelijn van Corbijn,

De stad van de vlieger,  

De stad gelijk een spermacel,

Maar bovenal de Stad van de oude Ooievaar,

Bedenk hierbij de historische woorden van Bilderdijk: 

Oh Den Haag ‘In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal’  … Oh Den Haag, de stad van Morgen…