Categorie archief: Uncategorized

Op weg naar de Raadsenquête cultuurcomplex AMARE – deel 2

1,3 miljoen euro opzij gezet voor onderzoek Amare, maar bouwers willen niet praten !!

Bouwbedrijven en architecten willen niet meewerken aan het onderzoek naar cultuurpaleis Amare. De bouwers zijn niet ingegaan op de uitnodigingen voor interviews. Voor het onderzoek is 1,3 miljoen euro apart gezet.

De raadsenquête moest duidelijk maken hoe het kon gebeuren dat de bouw van Amare zo moeizaam verliep en de kosten compleet uit de bocht vlogen. Om daar een vinger achter te krijgen hadden de commissieleden interviewverzoeken gedaan bij onder andere bouwbedrijven en architecten. Die willen hier niet aan meewerken, schrijft commissievoorzitter Arjen Dubbelaar aan de gemeenteraad.

En dat is jammer: ‘Het is zeer belangrijk dat de commissie ook hoort hoe deze bedrijven kijken naar de geschiedenis van Amare’, schrijft Dubbelaar. Gehoopt wordt dat betrokken wethouders met hun contacten de bouwers kunnen overtuigen alsnog mee te werken.

Inmiddels is 25.000 pagina’s aan informatie verstrekt die de gemeenteraad nog niet eerder had gekregen. De commissie schrijft verder dat het onderzoek naar verwachting 1,1 miljoen euro gaat kosten. In het coalitieakkoord is 1,35 miljoen opzijgezet.

Reactie

Bouwbedrijven die niet komen opdagen bij het raadsonderzoek naar Amare zouden niet meer mogen bouwen in Den Haag. Dat vinden de SP en PVV. De bedrijven zeggen echter dat ze best mee willen werken, maar wel schriftelijk.

De verbazing onder raadsleden is groot. Woensdag schreef de commissie die het onderzoek naar de bouw van Amare begeleidt dat bouwbedrijven en architecten niet mee willen werken aan interviews over de diepgravende raadsenquête. ,,Pislink zijn we hierover’’, zegt SP-raadslid Lesley Arp. ,,Ik vind het een schoffering als ze niet meewerken aan de enquête.

Een schoffering niet alleen naar ons, maar ook naar de belastingbetaler. Ze hebben zoveel geprofiteerd van bouwprojecten en vaak een reddingsboei toegeworpen gekregen. Wat heb je te verbergen?, denk ik dan.”

Controleerbaar

De enquêtecommissie is ingesteld om te onderzoeken wat er mis is gegaan bij de bouw van cultuurpaleis Amare. De kosten liepen op van 177 naar 223 miljoen euro. Het onderzoek moet duidelijkheid geven hoe grote projecten als Amare voor de gemeenteraad overzichtelijk en controleerbaar blijven.

Er wordt gekeken naar de volledige periode van 2006 tot de opening in 2021. Inmiddels zijn al 25.000 pagina’s aan documenten overhandigd die nog niet naar de gemeenteraad waren gestuurd.

Arp: ,,De raadsenquête is een zwaar instrument. Het komt niet vaak voor en kost veel geld. Dan wil je wel dat iedereen eraan meewerkt. Maar dit is de lastigste groep om te interviewen en te horen. Oud-wethouders hebben nog wel eens een publiek belang voor ogen en willen verantwoording afleggen.”

Stuitende arrogantie

Ook PVV-raadslid Sebastian Kruis spreekt van een ‘stuitende arrogantie van deze bouwbedrijven’. Net als zijn SP-collega pleit hij ervoor om de bouwbedrijven buiten de deur te houden zolang ze de deur dichthouden voor de de leden van de enquêtecommissie. Zijn boodschap: de gemeenteraad maakt namens de Hagenaars de dienst uit in de stad, niet de bouwers.

Iedereen in stadhuis is welwillend, maar hier merken we dat het wat lastiger gaat

De onderzoekscommissie baalt zelf ook dat de bouwers de verzoeken tot interviews wegwuifden. ,,Het is belangrijk om ook hun input te horen’’, zegt voorzitter Arjen Dubbelaar. ,,De kans bestaat dat er anders nog een open eindje overblijft. Iedereen in stadhuis is welwillend, maar hier merken we dat het wat lastiger gaat. Misschien omdat het iets onbekends is.”

Maar volgens een woordvoerster van VolkerWessels, het concern waar ook Boele & van Eesteren en Visser & Smit Bouw bij horen, willen de bouwbedrijven wel degelijk meewerken aan de raadsenquête.

Ze doen dat alleen liever schriftelijk, zo heeft het bedrijf begin deze maand laten weten. Dat is praktischer omdat het zo’n lange periode van vijftien jaar beslaat en er veel personen bij betrokken zijn geweest in die periode.

Te innig

Als het aan PvdD-fractievoorzitter Robert Barker ligt, is dit evengoed hét moment om nog eens goed na te denken over de relatie met de bouwbedrijven. Hij vindt dat er te innige banden zijn tussen gemeente en bouwers en zou liever zien dat grote bouwprojecten minder vaak onderhands aanbesteed worden.

De raadsenquête zelf vindt hij sowieso nodig. Ook Arp benadrukt het belang ervan. Ze hoopt bijvoorbeeld meer duidelijkheid te krijgen over de sponsoring van het gebouw waar in het verleden sprake van was, over de zogeheten package deal, waarbij de gemeente een miljoenenbedrag op tafel legde om verdere meerkosten en rechtszaken af te kopen.

,,Het gaat inderdaad om veel geld, maar dit dossier is wel van het kaliber Noord-Zuid-lijn waar in Amsterdam een raadsenquête naar is gedaan.”

Lees: Bouwers willen schriftelijk reageren in Amare-onderzoek: ‘Schoffering als ze niet meewerken’ AD 23.09.2022

Lees: 1,3 miljoen euro opzij gezet voor onderzoek Amare, maar bouwers willen niet praten NU 22.09.2022

Lees: 1,3 miljoen euro opzij gezet voor onderzoek Amare, maar bouwers willen niet praten AD 21.09.2022

En verder ook;

Zie ook: Op weg naar de Raadsenquête cultuurcomplex AMARE – deel 1

Zie ook: De kinderziektes van het nieuwe cultuurpaleis “Amare” aan het Spui – de nasleep

Zie ook: De kinderziektes van het nieuwe cultuurpaleis “Amare” aan het Spui

Zie ook: Amare – van de mankementen zijn er nog maar 20 over !!!

Zie ook: Opening 19.11.2021 nieuwe cultuurpaleis Amare aan het Spui in Den Haag

Zie ook: Gedonder met de Woontorens op het Spuiplein naast Amare

Lees ook: Hoe zit het nou met dat Spuikwartier in Den Haag? 9 vragen over het nieuwe ‘Cultuurpaleis’

Zie ook: Spuiforum-Krankjorum/

Zie ook:  Op weg naar de Raadsenquête cultuurcomplex AMARE

Zie ook: Amare op weg naar de nieuwe hangplek voor alle Hagenaars !!

Zie ook: Het nieuwe cultuurpaleis “Amare” aan het Haagse Spui gaat eindelijk open !!!

Zie: En weer gaat het gedonder met het cultuurpaleis Amare gewoon weer verder !! – de nasleep

Zie ook: En het gedonder met het cultuurpaleis Amare gaat gewoon weer verder !!

zie verder ook: Centrum Den Haag één grote groene tuin voor het cultuurgebouw Amare

Zie dan ook: Muziektheater Amare – inrichting nieuwe Spuiplein

Zie ook: Nog meer gedonder met het SpuiForum “Amare” !!

Zie verder: En weer gedonder met het cultuurpaleis Amare !!

Zie ook: Cultuurcomplex Amare vordert gestaag !!! – stand van zaken 22.10.2020

Zie dan ook: Het nieuwe cultuurpaleis Amare aan het Spui in Den Haag is bijna klaar

Zie ook: Het nieuwe cultuurpaleis Amare aan het Spui in Den Haag bijna open

Zie ook: Nog meer gedonder met het SpuiForum !! – debat 06.05.2020 – de nasleep

Zie ook: Nog meer gedonder met het SpuiForum !! – debat 06.05.2020

Zie ook: Nog meer gedonder met het SpuiForum !!

zie ook: Het SpuiForum anno 03.04.2020: “We zijn er bijna maar nog niet helemaal !!” – vervolg

zie ook: Het SpuiForum anno 19.03.2020: “We zijn er bijna maar nog niet helemaal !!”

Zie ook: Ook het gedonder met het SpuiForum gaat vrolijk weer verder en nog verder !!

Zie ook: Ook het gedonder met het SpuiForum gaat vrolijk weer verder !!

Zie ook: En weer gaat het gedonder met het SpuiForum vrolijk verder !! – deel 2

En zie ook: En weer gaat het gedonder met het SpuiForum vrolijk verder !! – deel 1

zie ook: Het nieuwe onderwijs en cultuur complex op het Spuiplein – SvZ 15.09.2018

zie:  De eerste paal voor het nieuwe Onderwijs en Cultuur Complex op het Spuiplein

zie ook nog: Het gedonder met het SpuiForum gaat vrolijk weer verder !!

zie ook nog: Het Spuiforum na het coaltieakkoord 2018 – 2022

zie dan ook:  Het Haagse coalitieakkoord 2018 – 2022

zie ook nog: Crisis en nog meer vertraging nieuwe plannen Haags Spuiforum

en zie ook Vertraging nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 8

zie verder ook: Bouw Haags cultuurpaleis gaat eindelijk beginnen

zie ook: Vertraging nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 7

zie ook: Vertraging nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 6

zie ook: Nieuwe plannen Haags Spuiforum bijna definitief – deel 5

zie ook: Nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 4 definitief

en zie ook: Nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 3

zie verder ook:  Nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 2

zie dan ook: Nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 1

zie verder ook nog:  Haags college dient motie van wantrouwen in tegen Haagse anti-Spuiforum-bewoners

zie verder ook; Haagse SpuiForum terug naar de Tekentafel !!!

zie dan ook nog: De toekomst van het Haagse SpuiForum !!

en zie verder ook: Aftrap bouw SpuiForum

zie ook: De spanningen rondom het SpuiForum namen toe !!! – deel 2

zie ook: De spanningen rondom het SpuiForum namen toe !!!  – deel 1

en zie ook nog evenGedonder bij de Haagse PvdA over het Spuiforum

en dan ook nog: Haagse PvdA is/was verdeeld over Cultuurpaleis Spuiplein

De nieuwe Haagse coalitie eindelijk onderweg met een coalitieakkoord en een nieuw college

Den Haag heeft als laatste stad in Nederland een eindelijk nieuw college

Een half jaar na de gemeenteraadsverkiezingen heeft Den Haag zowaar een nieuw college. Den Haag was de enige stad waar nog geen nieuwe coalitie was gevormd na de gemeenteraadsverkiezingen in maart. VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA presenteren vrijdag 16.09.2022 hun coalitieakkoord.

Deze vijf partijen vormden de afgelopen periode ook al het college. De grootste partij in de stad, Hart voor Den Haag van Richard de Mos, staat hiermee aan de zijlijn en zit de komende jaren in de oppositie.

‘In het belang van de stad’

Het heeft lang geduurd voordat de partijen overeenstemming bereikten. De formatie kende een moeizaam verloop en liep al bij de eerste poging spaak.

Hart voor Den Haag nam direct na de verkiezingen het voortouw, maar het lukte de partij van De Mos niet om een meerderheidscoalitie te vinden, meldt Omroep West. Er was weinig animo voor samenwerking met Hart voor Den Haag vanwege het langslepende corruptieonderzoek naar de oud-wethouders De Mos en Rachid Guernaoui, concludeerden de informateurs Gert-Jan Oplaat en Geerten Boogaard.

Ook een poging van D66 om een coalitie te vormen liep dood op blokkades van verschillende partijen.

Oud-minister Piet Hein Donner (CDA) slaagde er uiteindelijk wel in om partijen aan de onderhandelingstafel te krijgen, maar de onderhandelingen namen veel tijd in beslag. Reden hiervoor was volgens Donner de slechte financiële vooruitzichten van de stad, waardoor er pijnlijke keuzes gemaakt moesten worden.

Coalitieakkoord

In een verklaring schrijven de onderhandelaars Robert van Asten (D66), Anne Mulder (VVD), Mariëlle Vavier (GroenLinks), Martijn Balster (PvdA) en Hilbert Bredemeijer (CDA) dat zij in het akkoord ‘een gemeenschappelijk antwoord geven op de uitdagingen die onze stad de komende jaren kent’.

Den Haag was de enige gemeente in het land die nog geen nieuwe coalitie had. Vorige week verklaarde de nieuwe coalitie ‘op korte termijn’ een akkoord te zullen presenteren en maandagavond 12.09.2022 kregen de coalitiefracties een ‘leesversie’ van het coalitieakkoord onder ogen. Omroep West kon een dag later melden dat o.a. het parkeren in de stad duurder gaat worden.

De tarieven voor het parkeren op straat gaan omhoog, de parkeervergunningen worden duurder en er komen meer plekken in de stad waar betaald parkeren wordt ingevoerd, zo lieten bronnen op het stadhuis weten. Verder zou in het akkoord staan dat de onroerendezaakbelasting en de afvalstoffenheffing omhoog gaan en er wordt gesneden in het ambtenarenapparaat. Er komt extra geld voor armoedebestrijding.

Moeizaam

Het heeft lang geduurd voordat de partijen overeenstemming bereikten. De formatie verliep moeizaam en liep al bij de eerste poging spaak. Hart voor Den Haag had direct na de verkiezingen het voortouw, maar het lukte de partij van Richard de Mos niet om een meerderheidscoalitie te vinden.

Te veel partijen wilden niet samen met Hart voor Den Haag vanwege het langslepende corruptieonderzoek naar de oud-wethouders De Mos en Rachid Guernaoui, zo concludeerden de informateurs Gert-Jan Oplaat en Geerten Boogaard.

Lees ook;

Doorbraak

Ook de verkenners die D66 vervolgens aanstelde, konden geen doorbraak forceren. Net als bij de eerste formatiepoging wierpen verschillende partijen blokkades op waardoor een meerderheidscoalitie niet te vormen was. ‘Dat vinden wij een teleurstellende conclusie’, schreven de verkenners.

Oud-minister Piet Hein Donner (CDA) slaagde er uiteindelijk wél in om partijen aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het zittende college van D66, VVD, GroenLinks, CDA en PvdA startte op 23 mei gesprekken over een nieuw coalitieakkoord.

Reserves

Maar de onderhandelingen leken eindeloos te duren. Reden hiervoor waren volgens Donner de slechte financiële vooruitzichten van de stad, waardoor er pijnlijke keuzes gemaakt moesten worden. ‘De stad leeft op reserves, terwijl een oorlogskas nodig is’, zei hij. Bij het maken van die keuzes hielp het niet dat de politieke verschillen tussen de partijen groot zijn.

Die verschillen zetten de onderhandelingen zelfs op het laatste moment nog onder hoogspanning. De VVD leek af te haken, omdat de partij het lastig had met de voorgenomen lastenverzwaringen. Maar de crisis werd bezworen en de liberalen schoven toch weer aan. Nu ligt er dus een akkoord dat vrijdag wordt gepresenteerd.

Meer: Den Haag – Formatie college

Meer: Coalitieakkoord Den Haag | AD.nl

Meer lezen over de formatie? Dat kan hier!

Zie ook: Eindelijk op weg naar de nieuwe Haagse coalitie – tussenstand 05.09.2022 – voortgang coalitieakkoord

Zie ook: Waar blijft nou die nieuwe Haagse formatie – tussenstand 19.08.2022 – voortgang coalitievorming

Zie ook: Met een half lege spaarpot op weg naar de nieuwe Haagse formatie – tussenstand 30.06.2022 – voortgang coalitievorming

Zie ook: Een nieuwe poging na het weer mislukken van de nieuwe Haagse formatie – tussenstand 13.05.2022 – voortgang coalitievorming

Zie ook: Een nieuwe poging na het weer mislukken van de nieuwe Haagse formatie – tussenstand 13.05.2022 – voortgang coalitievorming

Zie ook: Geen transparantie bij de Haagse formatie – tussenstand coalitievorming 30.04.2022

Zie ook: Richard de Mos niet terug in de Haagse Coalitie – tussenstand coalitievorming 13.04.2022

Zie verder ook: Met Richard de Mos weer terug in de Haagse Coalitie ???

Zie ook: Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

nog meer:

Meer: Coalitieakkoord Den Haag | AD.nl

Lees: Plannen nieuwe coalitie Den Haag sober, maar realistisch – Omroep West 24.09.2022

Lees: Kritiek op coalitieakkoord: ‘Kloof tussen arm en rijk groeit door oneerlijk duurzaamheidsbeleid’ – Den Haag FM 22.09.2022

Lees: Straat Consulaat teleurgesteld in coalitieakkoord: ‘Dakloosheid wordt zo niet opgelost’ – Den Haag FM 22.09.2022

Lees: Leden PvdA stemmen unaniem voor coalitieakkoord – Den Haag FM 20.09.2022

Lees: Ondernemers en werkgevers zijn blij verrast met plannen Haags stadsbestuur AD 20.09.2022

Lees: Kandidaten kunnen benoemd worden tot wethouder, commissie ziet geen bezwaren – Den Haag FM 19.09.2022

Lees: PvdA liep meerdere keren weg van formatietafel: ‘Boos de ruimte uitgestoven’ – Den Haag FM 19.09.2022

Lees: Coalitieakkoord is een rukje naar links AD 18.09.2022

Lees: Raamprostitutie moet weg en Escher-museum komt in oude ambassade AD 17.09.2022

Lees: Dit betekent het nieuwe coalitieakkoord voor jou – Den Haag FM 16.09.2022

Lees: Haagse plannen: Zoveel gaan we meer betalen voor parkeren, afval en ozb AD 16.09.2022

Lees: Haags coalitieakkoord: lastenverzwaringen en veel geld naar probleemwijken – Omroep West 16.09.2022

Lees: Oppositie kritisch op Haags coalitieakkoord: van ‘knock out voor burger’ tot ‘slappe hap’ – Omroep West 16.09.2022

Lees: Oppositie kritisch op coalitieakkoord: van ‘knock out voor burger’ tot ‘slappe hap’ – Den Haag FM 16.09.2022

Lees: Dit zijn de ‘nieuwe’ wethouders van Den Haag – Den Haag FM 16.09.2022

Lees: Mariëlle Vavier is nieuwe gezicht in Haagse wethoudersclub vol bekenden AD 16.09.2022

Lees: Volg de presentatie van het coalitieakkoord via Den Haag FM – Den Haag FM 16.09.2022

Lees: Eindeloze Haagse formatie door gebrek aan geld en vertrouwen – Omroep West 16.09.2022

Lees: De titel van het akkoord kan ik al raden: ‘Georganiseerd wantrouwen’ AD 15.09.2022

Lees: Eén nieuw gezicht en zeven bekenden: deze wethouders gaan Den Haag besturen – Omroep West 15.09.2022

Lees: ‘Bestrijden van dakloosheid moet topprioriteit worden voor stadsbestuur’ – Den Haag FM 15.09.2022

Lees: Marieke van Doorn (D66) onderhandelde mee over coalitieakkoord: ‘Geen makkelijke bevalling’ – Den Haag FM 15.09.2022

Lees: De Mos wil niet wachten: ‘Deel coalitieakkoord per direct met de raad’ – Den Haag FM 15.09.2022

Lees: Den Haag heeft als laatste stad in Nederland een nieuw college NOS 14.09.2022

Lees: Den Haag heeft half jaar na verkiezingen als laatste grote stad een nieuw college NU 14.09.2022

Lees: Eindelijk: Den Haag heeft na halfjaar nieuw gemeentebestuur AD 14.09.2022

Lees: Den Haag heeft nieuw college, half jaar na verkiezingen Telegraaf 14.09.2022

Lees: Den Haag heeft nieuw college, half jaar na verkiezingen MSN 14.09.2022

Lees: Onderhandelingen afgerond: D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA presenteren vrijdag coalitieakkoord – Den Haag FM 14.09.2022

Lees: Ze zijn er eindelijk uit: Den Haag heeft een coalitieakkoord – Omroep West 14.09.2022

Met “The Grace” van woontorens naar stormtorens ? – de nasleep

Woningbouwprojecten vertraagd

De woningnood is hoog, maar toch dreigen nieuwbouwprojecten stil te vallen. Investeerders houden de hand nu even op de knip. Het betekent dat bijvoorbeeld de woontorens van The Grace in Den Haag in elk geval een aantal maanden vertraging oplopen. Het complex staat midden in het deel van de stad waar Den Haag de komende jaren vele duizenden nieuwe huizen wil bouwen: het Central Innovation District.

De sloop van het spiegelpaleis aan de Rijswijkseweg in Den Haag had eigenlijk in december moeten beginnen. De glazen kantoorkolos moet plaatsmaken voor de twee torens van The Grace. 1400 woningen die tot een hoogte van 150 en 180 meter reiken.

Maar die eerste stappen in het bouwtraject van de hoogste toren van Den Haag zijn inmiddels vertraagd. Vakblad Vastgoedmarkt.nl maakte een rondgang langs projecten in grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven en kreeg er te horen dat meer projecten vertragen of stilvallen.

Lees ook;

Nieuwe regels

Ontwikkelaar Rick van Geffen van Included Development heeft het over een vertraging van twee tot drie maanden. ,,Maar als er onduidelijkheid blijft, kan het langer worden.” Die onduidelijkheid waar Van Geffen op doelt, gaat over nieuwe regels voor het verhuren van woningen, specifiek over de maximumhoogte van de huurprijs.

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting wil namelijk een maximumprijs stellen aan huurwoningen. Die moet worden gebaseerd op een puntensysteem waarvoor wordt gekeken naar bijvoorbeeld de grootte van een woning, het energielabel, de lengte van het aanrecht en de hoeveelheid tegeltjes in de keuken.

Dat betekent dat de huur substanti­eel achteruit gaat, aldus Rick van Geffen

Nu gelden die maximumprijzen vooral voor sociale woningen, maar De Jonge wil dat ook voor een deel van de huizen en appartementen in de categorie middenhuur laten gelden. Huurders zijn er daardoor zeker van dat ze niet te veel betalen, maar de verhuurders worden daarmee aan banden gelegd. ,,Dat betekent dat de huur substantieel achteruit gaat”, aldus Van Geffen. Dat heeft weer tot gevolg dat investeerders op de rem trappen, want die zien hun rendement teruglopen, of zelfs negatief.

Afwachtend

De grote vraag: tot hoeveel punten wordt er een plafond gesteld aan de huurprijs? ,,De ene keer wordt gezegd 182, dan weer 187 of 213. Dat die onduidelijkheid doorgaat, maakt beleggers afwachtend.”

Een van die beleggers is Heimstaden. De van oorsprong Zweedse investeringsmaatschappij bezit 13.500 woningen in Nederland en is in gesprek met meerdere ontwikkelaars, onder wie ook Van Geffen over de Haagse woontorens van The Grace. Maar volgens een woordvoerder is Heimstaden inmiddels voorzichtiger geworden.

Specifiek voor Nederland komt daar ook de politieke onzeker­heid bij, aldus Woordvoerder Heimstaden

,,Het klopt dat we op dit moment heel kritisch zijn op nieuwe investeringen.”, legt de zegsman uit. ,,Dat komt door de economische onzekerheid die er is, de bouwkosten die al lang aan het stijgen zijn en de rentes die stijgen. Specifiek voor Nederland komt daar ook de politieke onzekerheid bij.”

Die ontwikkelingen bij elkaar opgeteld noemt de Heimstaden-woordvoerder ‘zorgwekkend’. ,,Als je kijkt naar nieuwbouw is het door de stijgende kosten al moeilijk projecten rond te rekenen en je weet nu niet wat de inkomsten gaan worden. Daardoor zie je dat de nieuwbouwontwikkelingen stilvallen. Het komend kwartaal zal het aantal projecten nog verder dalen als het zo blijft.”

De woontorens van The Grace die in Den Haag moeten verrijzen. Door onzekerheid in regelgeving raakt het project vertraagd.
De woontorens van The Grace die in Den Haag moeten verrijzen. Door onzekerheid in regelgeving raakt het project vertraagd. © Included Developent

Belangenclub

De Neprom, de vereniging van projectontwikkelaars, trok hierover in de zomer al aan de bel. Toen voorzag de belangenclub al dat duizenden huurwoningen niet gebouwd zouden worden doordat er minder of geen geld meer mee te verdienen zou zijn. De IVBN, Vereniging van institutionele beleggers in vastgoed, trok in mei al aan de bel omdat ze vindt dat het niet de regulering van huurprijzen, maar woningbouw is, die de woningnood op moet lossen.

Van Geffen noemt het ook vervelend richting de gemeente. ,,Die heeft zich zo ingespannen om de woningmarkt vlot te trekken en haast te maken met de vergunningen.” De ontwikkelaar ziet nog wel mogelijkheden om het woonprogramma zo aan te passen dat het wél weer rendabel wordt voor beleggers. ,,Dan moeten we gaan optimaliseren. Dat zit met name in de oppervlakte. Die moeten we dan aanpassen zodat die boven de puntentelling uitkomt.” Dan moet wel eerst duidelijk zijn op hoeveel punten de grens voor maximalisatie komt te liggen.

Lees: Hoogste toren van Den Haag onder druk: ontwikkelaars hopen op helderheid kabinet over huur – Omroep West 14.09.2022

Lees: Woningbouwprojecten vertraagd uit angst voor té strakke regulering huurprijzen AD 14.09.2022

Zie ook: Met “The Grace” van woontorens naar stormtorens ?

Zie ook: Gaat Den Haag de komende jaren hoogterecords breken ??? – de nasleep

Zie ook: Opknapbeurt HS-kwartier in de wijk Laakhavens

Zie ook: De Skyline van Den Haag gaat de komende jaren drastisch veranderen en nog verder- de nasleep

Zie ook: De Skyline van Den Haag gaat de komende jaren hoogterecords breken

Zie ook: Alvast maar gedag tegen de Bellevue Towers op het Koningin Julianaplein naast Centraal Station !!??

Zie ook: De Bellevue Tower op het Koningin Julianaplein naast Centraal Station

Zie ook: De Skyline van Den Haag gaat de komende jaren drastisch veranderen en nog verder

zie ook: En de winnaar is de “Haagse Buidel” !!!

zie ook: De Skyline van Den Haag gaat de komende jaren drastisch veranderen

LEES OOK: CID: van een ‘niet bestaand’ gebied tot centrum van vernieuwing in Den Haag OW 14.09.2016.

Gaat het gedonder in de Haagse zorg gewoon verder ??? – Bronovo blijft toch nog even open !! – de nasleep

Zorgen over behoud Bronovo

Voorstanders van behoud van Bronovo hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd omdat zij zich zorgen maken over de bouwplannen van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC). Zij zijn bang dat de kosten hoger gaan uitpakken dan de geraamde 421 miljoen euro.

Ook heeft de herontwikkeling van het Bronovo volgens hen nu al tot een verschraling van de medische zorg in Den Haag geleid. Ze wijzen daarbij onder meer op het wegvallen van het Maxima Moeder en Kind Centrum, dat in 2012 werd geopend en in 2018 gesloten.

Volgens de briefschrijvers heeft de gedeeltelijke sluiting van het Bronovo weliswaar tot een kostenbesparing geleid, maar die zou lager zijn dan de opbrengsten die het HMC misloopt.

Lees ook;

Dubbel gevoel bij toekomstplannen Bronovo: ‘Het wordt een veredeld verzorgingshuis’

Dubbel gevoel bij toekomstplannen Bronovo: ‘Het wordt een veredeld verzorgingshuis’

Financiële experts

De ondertekenaars zijn de Stichting Houd Bronovo Open (HBO), een groep van ‘vrijwilligers, artsen, juristen, ondernemers, economen en gewone burgers’ die zich zorgen maakt over de toekomst van hun ziekenhuis.

De stichting zegt financiële experts te hebben ingeschakeld om te kijken naar de jaarrekeningen van het HMC en die te hebben afgezet tegen de uitbreidings- en renovatieplannen van de HMC-ziekenhuizen Westeinde en Antoniushove.

‘Over de periode van 2015 tot en met 2021 is de stijging van de kosten elk jaar groter dan de toename van de opbrengsten’ staat in de brief. ‘In 2021 is het rendement weer enigszins opgelopen en uitgekomen op 1 procent. Maar het geeft aan dat het HMC qua rendement heden ten dage op het randje balanceert. Bij de minste of geringste tegenvaller komt HMC in de rode cijfers’.

Forse vernieuwing

HMC gaat van 2023 tot 2030 in totaal 421 miljoen euro investeren in vernieuwing. Zo krijgt de locatie Westeinde een grotere en nieuwe intensive care, komen er extra operatiekamers en worden de verpleegafdelingen gemoderniseerd. Ook HMC Antoniushove in Leidschendam krijgt extra operatiekamers, evenals meer faciliteiten voor dagbehandeling.

Het Bronovo blijft tijdens de verbouwingswerkzaamheden open als weekziekenhuis voor planbare en poliklinische zorg en diagnostiek. Hoewel het er aanvankelijk naar uitzag dat het ziekenhuis helemaal dicht zou gaan, is het voortbestaan tot 2030 gegarandeerd.

Over de precieze invulling daarna bestaat nog geen duidelijkheid. HMC wil met een vernieuwend zorgcentrum actief blijven voor de wijk Benoordenhout en Scheveningen.

Eerder al lieten de actievoerders weten te blijven strijden voor behoud van spoedeisende hulp en intensive care-voorzieningen. Zij vinden het jammer dat er onvoldoende belangstelling is geweest voor het bod dat voormalig topman van verzekeraar DWS Chris Oomen vorig jaar uitbracht om het Bronovo voor 30 miljoen te kopen.

Breed gedragen

In mei presenteerde HMC zijn toekomstplannen. Aan dat huisvestingsplan ging een intensief proces van besluitvorming vooraf, waarin medewerkers, medisch specialisten, patiënten en verpleegkundigen hun inbreng hebben geleverd.

Nadat ook de grootste zorgverzekeraars zich achter de plannen schaarden, gaf de raad van toezicht van HMC in juli goedkeuring aan de plannen. ‘Met deze positieve adviezen hebben we een breed gedragen plan’, liet bestuursvoorzitter Ingrid Wolf destijds weten. De eerste bouwactiviteiten moeten volgend jaar beginnen. De totale transformatie duurt tot 2035.

Ondanks de kritische brief zegt Jan Sluimers het beste voor te hebben met HMC. ,,We doen dit vanuit onze betrokkenheid en onze overtuiging dat Bronovo beter in te zetten is voor de gezondheidszorg in Den Haag en omliggende gemeenten. Want daar is het de stichting om te doen.”

dossier “Sluiting ziekenhuis Bronovo” AD

Meer lezen uit dit dossier? Dat kan hier! 

lees: Zorg

lees: Ziekenhuizen

Zie ook: Gaat het gedonder in de Haagse zorg gewoon verder ??? – Bronovo blijft toch nog even open !!

nog meer:

Lees: HMC vol vertrouwen over miljoenoperatie: ‘Angst dat ziekenhuis in rode cijfers komt is ongegrond’ AD 11.09.2022

Lees: Voorstanders Bronovo blijven strijden, maar vrezen dat plannen HMC te duur uitpakken AD 08.09.2022

Lees: Haags ziekenhuis Bronovo definitief nog tot 2030 open – Omroep West 13.07.2022

Lees: Dubbel gevoel bij toekomstplannen Bronovo: ‘Het wordt een veredeld verzorgingshuis’ AD 11.05.2022

Den Haag op 06.09.2022 alweer 780 jaar

Hiep hiep hoera! Den Haag viert 780ste verjaardag

Er is er één jarig… Het is vandaag precies 780 jaar geleden dat Den Haag voor het eerst werd vermeld in een oorkonde. Dit jaar wordt de ‘geboortedag’ voor het eerst gevierd. Op een sobere manier met een tentoonstelling in de tramtunnel. Maar hoe zien de bewoners van de stad dit verjaardagsfeestje het liefst?

,,Geef iedereen lekker een extra dagje vrij”, oppert Tim (21). Hij is deze dag druk aan de slag in Haringkraam Buitenhof. ,,Met leuke activiteiten in de stad. Marktjes. En ‘s avonds alle clubs open.” Collega Mark (53) knikt naar achteren, naar de Hofvijver. ,,Met muziek op het water, drijvende concerten. Dat is gaaf. Dat hebben we hier al een paar keer door de jaren heen gehad.”

Graaf

Ondertussen worden twee klanten geholpen aan een broodje haring. Met uitjes erop natuurlijk. Tim waarschuwt het tweetal voor de speurende meeuwen die elk visje in de smiezen hebben. Mark vervolgt: ,,Ik zou een feest sowieso wel hier organiseren. In het centrum, hier is het natuurlijk allemaal begonnen. Bij het Binnenhof. Je kan ook wat leuks doen op het strand, maar dat is niet de locatie. Gebruik hier mooi de ruimte voor exposities, over Den Haag vroeger.” Hij ziet het wel voor zich, dat is duidelijk. ,,Zeg”, vraagt hij dan, ,,hoe oud wordt Den Haag eigenlijk?”

De tekst uit de oorkonde van de graaf in 1242.
De tekst uit de oorkonde van de graaf in 1242. © Nationala archief

780 jaar om precies te zijn. Den Haag werd voor het eerst vermeld in een oorkonde die graaf Willem II op 6 september 1242 uitvaardigde in ‘die Haga’. Het Haagse Bos is te danken aan het ontstaan van de stad. De graaf jaagde hier graag, dus bouwde hij zijn kasteel in de buurt van de huidige Hofvijver. Zijn zoon, graaf Floris V, bouwde verder en vormde zijn bezittingen eromheen tot een dorp met een eigen bestuur: ook wel Haagambacht.

De 780-jarige geschiedenis van Den Haag is nu in de tramtunnel bij halte Spui te zien.
De 780-jarige geschiedenis van Den Haag is nu in de tramtunnel bij halte Spui te zien. © AD

‘Geboortedag’

Vanaf nu wordt er jaarlijks stilgestaan bij die ‘geboortedag’ op de zesde september. Dit initiatief komt van raadsleden Fatima Faïd (HSP), Judith Klokkenburg (CU/SGP) en oud-raadslid Peter Bos (HSP). Eerder werden de verjaardagen van de stad al gevierd, maar alleen bij bijzondere data. Zoals het 750-jarige bestaan.

,,Ik zag dat bijvoorbeeld Amsterdam dit ook deed”, vertelt Peter Bos, die vorig jaar met het idee kwam. ,,In die tijd was er veel politiek gedoe en negativiteit. Maar de stad gaat gewoon door, al 780 jaar. En het leek me goed om dat te benadrukken.” Dat vindt ook Klokkenburg. ,,Het is mooi om met elkaar even terug te blikken op de historie van de stad. Wie we waren, waarom we zijn wie we zijn. Waarom Den Haag een regeringsstad is. En om dat alles openbaar te laten zien.”

Een beetje als Prinsjes­dag, aldus IJscoman Moes

IJscoman Moes. Archiefbeeld.
IJscoman Moes. Archiefbeeld. © Frank Jansen

Deze verjaardag wordt gevierd met een tentoonstelling in de tramtunnel bij halte Spui. Geen drijvende concerten dus, dat wat de mannen van de viskraam wel voor zich zien. Vraag het aan ijscoman Moes en die oppert een vrije dag voor elke bewoner van Den Haag. ,,Doe er wat muziek bij.” Grijnzend: ,,Dan kan ik nog wat verkopen ook. Een beetje als Prinsjesdag.”

Even verderop zit kunstenaar Kees (76) op een stoeltje, een stilleven schilderend van de Hofvijver. Ook hij ziet een extra vrije dag wel zitten. ,,En zet de stad dan vol met schilders. Beeldhouwers erbij mag ook, dichters. Dat iedereen zijn ding kan doen om het te vieren.”

Maar goed, voor nu een tentoonstelling dus in de Haagse tramtunnel. Dat komt sowieso ieder jaar terug. De kans dat de Hagenaar en Hagenees in de toekomst een vaste vrije dag heeft op 6 september is klein. Maar Peter Bos ziet het op de lange termijn wel groeien. ,,Met bijvoorbeeld een festival, met veel cultuur, muziek en natuurlijk altijd die geschiedenis van de stad centraal.”

De tentoonstelling is dagelijks te bekijken tot 17 oktober 2022.

Lees: Hiep hiep hoera! Den Haag viert 780ste verjaardag AD 06.09.2022

Eindelijk op weg naar de nieuwe Haagse coalitie – tussenstand 05.09.2022 – voortgang coalitieakkoord

Op korte termijn coalitieakkoord ….. !!??

Gespreksleider Piet Hein Donner heeft maandag 05.09.2022 een voortgangsbericht naar de gemeenteraad gestuurd. De CDA-prominent begeleidt sinds 23 mei 2022 de gesprekken tussen de beoogde coalitiepartners. ‘Het spijt mij uiteraard dat het niet mogelijk is gebleken om tot overeenstemming te komen’, schreef hij op 31 augustus.

De vijf partijen die in Den Haag onderhandelen over een nieuwe coalitie verwachten ‘op korte termijn’ een coalitieakkoord te kunnen presenteren. Dat laten D66, VVD, GroenLinks, CDA en PvdA in een verklaring weten. De laatste dagen waren de spanningen tussen de VVD en de andere partijen hoog opgelopen.

Ondertussen neemt Piet Hein Donner (CDA), nog voor een akkoord is gesloten, afscheid als gespreksleider van de onderhandelingen. ‘Ik hoop dat de politieke verantwoordelijkheid de doorslag geeft in plaats van partijbelangen’, aldus Donner.

Sinds 23 mei onderhandelen de vijf partijen, die ook de huidige coalitie vormen, over een nieuw coalitieakkoord, maar snel verlopen die gesprekken niet. Inmiddels is Den Haag nog de enige gemeente in het land die na de verkiezingen van 16 maart nog geen nieuw akkoord heeft. Grootste bottleneck is de slechte financiële situatie waarin de stad verkeert, waardoor er pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden.

Die lastige keuzes en de grote politieke verschillen tussen de vijf hebben ervoor gezorgd dat de onderhandelingen de afgelopen periode onder hoogspanning zijn komen te staan. Op tafel ligt een pakket van aan de ene kant bezuinigingen voor ongeveer 100 miljoen euro, zo laten bronnen aan Omroep West weten.

Aan de andere kant liggen er plannen voor lastenverzwaringen van 40 miljoen. Het gaat daarbij om de verhoging van onder meer de onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en de lasten voor automobilisten.

Hoogspanning

De VVD heeft het vooral lastig met de invulling van dat laatste bedrag, aldus meerdere bronnen. Afgelopen week liep de discussie daarover zo hoog op dat de onderhandelaars even dachten dat het zou kunnen klappen.

Maar deze maandag schoven de liberalen uiteindelijk toch weer aan de onderhandelingstafel aan, bevestigde VVD-leider Mulder, die verder inhoudelijk geen mededelingen wilde doen.

Onderhandelingstafel in de Haagse Stadskwekerij
Onderhandelingstafel in de Haagse Stadskwekerij© Omroep West

Daar hebben de vijf partijen met elkaar afgesproken dat ze op korte termijn een akkoord zullen presenteren, staat in een verklaring. Wanneer dit zal zijn is niet duidelijk. Wel schrijven D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA dat ze ‘werken aan een coalitieakkoord dat een gemeenschappelijk antwoord biedt op de uitdagingen die onze stad de komende jaren kent’.

Formatie duurt voort, Den Haag mag financieel huishoudboekje later inleveren

Den Haag mag haar financiële begroting later inleveren. De provincie Zuid-Holland heeft uitstel verleend, maar wil wel dat ze vóór het einde van het jaar het gemeentelijke huishoudboekje kan controleren.

Dat uitstel is nodig omdat er nog altijd geen coalitieakkoord is en dus geen financiële onderbouwing van de plannen voor de komende jaren. Aanvankelijk wilde de gemeente daarom eerst nog een ‘oude’ begroting inleveren, gebaseerd op de cijfers van dit jaar nog. Dat terwijl het inmiddels economisch turbulente tijden zijn met de torenhoge inflatie en tienduizenden Hagenaars die moeite hebben hun energierekening te betalen.

De provincie wil dan liever nog wat langer wachten op een echt actueel overzicht van de verwachte uitgaven en inkomsten. Normaal is de deadline hiervoor 15 november, maar er zijn geen consequenties aan verbonden als dat later wordt, heeft de provincie aan de gemeente laten weten. Wel moeten de cijfers op tijd binnen zijn om vóór 1 januari beoordeeld te kunnen zijn.

Alle gemeenten in Zuid-Holland sturen elk jaar hun begroting naar de provincie. Die bekijkt of de overzichten kloppen en of hoeveel toezicht nodig is.

Gemeenschappelijk belang

CDA-prominent Piet Hein Donner wacht dit akkoord niet meer af. De oud-minister trad de afgelopen maanden op als gespreksleider van de onderhandelingen, maar hij is inmiddels op vakantie. Hij laat op 31 augustus in een brief aan de gemeenteraad weten dat het hem spijt dat het niet mogelijk is gebleken om tot overeenstemming te komen.

‘Dat laat onverlet dat ik de indruk heb dat het overleg vruchtbaar is geweest ook al heeft het (nog) geen vrucht gedragen’, schrijft Donner. ‘Gegeven de financiële situatie van de stad en de omvang van de vraagstukken waar Nederland en Den Haag voor staan en gegeven mijn geloof in het vermogen tot zelfbestuur, blijf ik hopen dat de politieke verantwoordelijkheid en het besef van het gemeenschappelijk belang van Den Haag en zijn burgers de doorslag zullen geven, in plaats van keuzes gebaseerd op partijbelangen. Daarom ga ik met een gerust hart op vakantie in de verwachting dat bij mijn terugkeer blijkt dat u er alsnog uit bent gekomen.’

D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA voeren nu een paar maanden onderhandelingen. Twee eerdere formatiepogingen mislukten. Reden was steeds dat partijen niet met of juist niet zonder elkaar in een coalitie wilden. Daarom viel ook de grootste partij in de stad, Hart voor Den Haag, buiten de boot. Te veel partijen willen niet samen met de partij van Richard de Mos zolang het corruptieonderzoek naar de oud-wethouders De Mos en Guernaoui nog loopt.

Meer: Formatie Den Haag | AD.nl

Lees: Richard de Mos maakt zich op voor rol in oppositie: ‘Het heeft veel te lang geduurd’ – Den Haag FM 13.09.2022

Lees: ‘Kosten voor parkeren, ozb en afvalstoffenheffing omhoog: Hagenaars gaan meer betalen’ – Den Haag FM 13.09.2022

Lees: ‘Parkeren duurder en ozb omhoog: Hagenaars gaan meer betalen’ – Omroep West 13.09.2022

Lees: Hagenaar moet komende jaren flink meer betalen: parkeertarieven, ozb en afvalstoffenheffing duurder AD 13.09.2022

Lees: Pizza’s en veel printjes: politici lezen voorlopig coalitieakkoord – Omroep West 12.09.2022

Lees: Pizza’s en veel printjes: politici lezen voorlopig coalitieakkoord – Den Haag FM 12.09.2022

Lees: Kijk live mee: gemeenteraad vergadert over formatie, begroting en wateroverlast Keizerstraat – Den Haag FM 08.09.2022

Lees: Zelfs de maagzuurremmers van Rita Verdonk zorgen niet voor doorbraak: formatie blijft in nevelen gehuld AD 08.09.2022

Lees: Formatie duurt voort, dus Den Haag mag financieel huishoudboekje later inleveren AD 06.09.2022

Lees: Formatie duurt voort, Den Haag mag financieel huishoudboekje later inleveren NU 06.09.2022

Lees: Er zijn geen potjes meer om uit te snoepen, de Haagse burger betaalt straks de rekening AD 06.09.2022

Lees: Deze crisis belooft weinig goeds AD 06.09.2022

Lees: Haagse onderhandelaars: ‘Op korte termijn coalitieakkoord’ – Omroep West 05.09.2022

Lees: Onderhandelaars D66, VVD, GroenLinks, CDA en PvdA verwachten ‘op korte termijn’ coalitieakkoord – Den Haag FM 05.09.2022

Lees: Na Haagse formatiecrisis lijkt akkoord plotseling tóch dichtbij NU 05.09.2022

Lees: Na Haagse formatiecrisis lijkt akkoord plotseling tóch dichtbij AD 05.09.2022

Lees: Komt Den Haag er nog wel uit? Formatie in gevaar door ruzie over geld AD 05.09.2022

Lees: Crisis in de Haagse formatie: ‘Als de partijen nu alweer zo ruziën, kunnen ze maar beter stoppen’ AD 05.09.2022

Lees: D66, VVD, GroenLinks, CDA en PvdA werken onder hoogspanning aan nieuwe coalitie – Den Haag FM 05.09.2022

Lees: Haagse partijen praten onder hoogspanning over nieuwe coalitie – Omroep West 05.09.2022

Nog meer:

Zie ook: Waar blijft nou die nieuwe Haagse formatie – tussenstand 19.08.2022 – voortgang coalitievorming

Zie ook: Met een half lege spaarpot op weg naar de nieuwe Haagse formatie – tussenstand 30.06.2022 – voortgang coalitievorming

Zie ook: Een nieuwe poging na het weer mislukken van de nieuwe Haagse formatie – tussenstand 13.05.2022 – voortgang coalitievorming

Zie ook: Een nieuwe poging na het weer mislukken van de nieuwe Haagse formatie – tussenstand 13.05.2022 – voortgang coalitievorming

Zie ook: Geen transparantie bij de Haagse formatie – tussenstand coalitievorming 30.04.2022

Zie ook: Richard de Mos niet terug in de Haagse Coalitie – tussenstand coalitievorming 13.04.2022

Zie verder ook: Met Richard de Mos weer terug in de Haagse Coalitie ???

Zie ook: Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Den Haag moeten zorgen voor een leefbare en sociale stad

De skyline van Den Haag
De skyline van Den Haag© ANP

Woningbouw gaat voor parkeren, vindt Partij voor de Dieren in Den Haag

Het bouwen van sociale woningen is belangrijker dan het aanleggen van parkeerplekken. Dat vindt de Partij voor de Dieren in Den Haag. Daarom moet het stadsbestuur de parkeereis bij woningbouwprojecten laten varen als nieuwe parkeerplaatsen waardevol groen of beeldbepalende gebouwen verdringen. ‘Je kan leefbaar en sociaal bouwen als je de juiste keuzes maakt’, stelt Robert Barker van de Partij voor Dieren. De partij heeft een vijfpuntenplan voor een leefbare stad opgesteld.

De woningnood in Den Haag is groot en dus moet er flink bijgebouwd worden. Maar het bouwen van meer woningen wil nog weleens ten koste gaan van het groen in de stad. ‘Het is een uitdaging om in een stad als Den Haag te bouwen voor alle bevolkingsgroepen en tegelijkertijd de leefbaarheid op peil te houden’, aldus Barker.

‘De laatste jaren zien we dat vaak in het groen wordt gebouwd, beeldbepalende gebouwen worden gesloopt en te weinig sociale woningen in bouwplannen zitten. Hier moet wat aan worden gedaan.’

Volgens de Partij voor de Dieren is het wel degelijk mogelijk om zowel te bouwen als de stad leefbaar te houden. De partij heeft hiervoor een vijfpuntenplan opgesteld. Zo wil de Partij voor de Dieren morrelen aan de parkeernorm. Daarin staat hoeveel parkeerplaatsen er moeten komen bij nieuwbouwprojecten. Daar moet de projectontwikkelaar zich aan houden, ook al kost het realiseren van parkeerplekken vaak veel geld.

Robert Barker - Partij voor de Dieren

Robert Barker – Partij voor de Dieren© Gemeente Den Haag

Parkeereisen

De Partij voor de Dieren kiest er voor om de parkeereisen ondergeschikt te maken aan het bouwen van woningen. Nu kunnen projectontwikkelaars soms onder de parkeernorm uit, maar niet op basis van het argument dat er te weinig ruimte is voor parkeerplekken, zegt Barker. ‘Het is wenselijk om deze mogelijkheid te creëren als het kavel te klein is’, stelt Barker. ‘Op die manier kan voorkomen worden dat waardevol groen verloren gaat of kunnen voor de buurt beeldbepalende gebouwen worden behouden.’

In Den Haag geeft de autoparkeernorm aan hoeveel parkeerplaatsen er moeten worden gemaakt per eenheid of oppervlakte bij nieuwbouw- en verbouwprojecten. Onder voorwaarden kan dat aantal naar boven of beneden worden bijgesteld en in sommige gevallen kan een bouwontwikkeling worden vrijgesteld van de parkeernorm.

Er zijn echter ook gebieden in de gemeente waar als er aangetoond kan worden dat er geen goede mobiliteitsalternatieven aanwezig zijn en het geen nadelige consequenties heeft voor de omgeving, het toegestaan is om meer parkeerplaatsen aan te leggen dan berekend op basis van de norm.

Ook wil Barker de parkeernorm inzetten om de bouw van het aantal sociale woningen te stimuleren. Wanneer een ontwikkelaar bij een project meer dan 30 procent sociale woningen bouwt, het percentage dat de gemeente heeft vastgesteld, dan kan de parkeereis versoepeld worden.

‘Door voor deze woningen geen parkeervergunningen af te geven heeft deze maatregel geen gevolgen voor de openbare ruimte. Wel zal het ervoor zorgen dat mensen eerder een woning kunnen krijgen’, aldus Barker. Daarnaast wil de partij dat al bij het bouwen van twintig woningen een deel verplicht sociaal is. Nu is dat verplicht vanaf tachtig woningen.

Verder wil de partij dat de gemeente de Leefbaarheidseffectrapportage (LER) vanaf 2023 gaat inzetten. De LER geeft inzicht in hoe het met de leefbaarheid in een wijk staat en wat de effecten zijn van geplande nieuwbouw. Barker: ‘Al vijf jaar zegt het stadsbestuur de LER in te voeren, maar dit is nog steeds niet gebeurd. Den Haag moet tempo maken met het in kaart brengen van de effecten van bouwplannen en stoppen met het rücksichtslos bouwen.’

Behouden van groen

Ook moeten de ‘groeneffecten’ van bouwplannen beter en eerder in kaart gebracht worden. ‘Het is van belang dat expliciet op een vroeg moment wordt gekeken naar het behouden van het groen’, zegt Barker. ‘Dit kan ertoe bijdragen dat de gemeente meer inzet op het behoud van groen in een verdichte stad.’

De vijf punten op een rij:

  1. Leefbaarheidseffectrapportage (LER) invoeren
  2. Groeneffecten van bouwplannen in kaart brengen
  3. De parkeernorm aanpassen voor behoud van groen en beeldbepalende gebouwen
  4. De parkeernorm versoepelen bij veel sociale woningen
  5. Verplicht aantal sociale woningen bij het bouwen van 20 woningen

Lees ook: Woningcrisis blijft groot, wat kan en doet gemeente Den Haag? 

Lees: Woningbouw gaat voor parkeren, vindt Partij voor de Dieren in Den Haag – Omroep West 04.09.2022

Lees: Den Haag moet stoppen met ‘nietsontziend’ bouwen: ‘Zorg voor een leefbare en sociale stad’ NU 04.09.2022

Lees: Den Haag moet stoppen met ‘nietsontziend’ bouwen: ‘Zorg voor een leefbare en sociale stad’ AD 04.09.2022

Het ambassadekrot van Kroatië is nog steeds een ‘schandvlek in Den Haag’

De verkrotting van de ambassade van Kroatië op de Groot Hertoginnelaan 30 – ‘Het krot van Kroatië’ is nog steeds een ‘schandvlek’

Al meer dan twintig jaar ligt de kapitale villa, die ooit de ambassade van Kroatië had moeten worden, er flink verwaarloosd bij. De gevel van het monumentale pand aan de Groot Hertoginnelaan oogt smerig en verveloos. De kozijnen zijn zichtbaar verrot. Het ‘Krot van Kroatië’ is een ‘schandvlek’ in deze verder zo keurig onderhouden buurt.

Kroatië spant de kroon met het laten verpauperen van prachtige Haagse monumentale panden. De ambassade aan de Groot Hertoginnelaan 30 werd enkele jaren zelfs gekroond tot ‘grootste krot van Den Haag’. Maar Kroatië is zeker niet het enige land dat het niet zo nauw neemt met het onderhouden van hun ambassade.

De Egyptische ambassade in de Surinamestraat, dat nota bene het ouderlijk huis was van de schrijver Louis Couperus, is een bekend voorbeeld. Maar ook de twee naast elkaar gelegen residenties van Saudi-Arabië en Griekenland zijn altijd slecht onderhouden. En de ambassade van het Afrikaanse land Congo aan de Violenweg hoort eveneens in deze lijst thuis.

Het pand aan de Groot Hertoginnelaan 30 leek in 2019 heel even van de ondergang gered toen een gefortuneerde particulier het mocht kopen. Die zou de voormalige ambassade betrekken na een grondige renovatie. Helaas strandde de verkoop van het vervallen monument in de Kroatische bureaucratie.

Bewoners van Duinoord zijn het inmiddels meer dan zat en gingen vrijdag 26.08.2022 om 14.00 uur demonstreren bij het al jaren leegstaande en volledig verkrotte pand. Buurtbewoners eisen dat Kroatië het pand moet restaureren en onderhouden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de gemeente moeten zich daar hard voor maken.

Verdrag van Wenen

Maar waarom is het zo lastig landen ertoe te dwingen hun ambassades goed te onderhouden? Het zijn niet de minste panden die ze tot hun beschikking hebben en het zijn vaak gezichtsbepalende monumenten op belangrijke plekken. De gemeente Den Haag is officieel verantwoordelijk voor het toezicht op het onderhoud van monumentale panden.

Maar op grond van het Verdrag van Wenen, dat het diplomatieke verkeer tussen landen regelt, genieten panden die gebruikt worden als ambassade of voor de huisvesting van diplomaten onschendbaarheid. Dit betekent dat ze niet zonder toestemming van de zendstaat betreden mogen worden. Datzelfde verdrag zorgt er ook voor dat diplomaten nooit verkeersboetes betalen.

De gemeente kan eigenaren van monumentale panden wel aanspreken op het niet onderhouden van een ambassade als deze in verval dreigen te raken. Heeft dat geen effect, kan de gemeente het ministerie van Buitenlandse Zaken vragen om de betreffende ambassade aan te spreken. Maar ook dat levert dus niet altijd het gewenste resultaat op.

Meer dwingende maatrege­len zijn in strijd met het internatio­na­le recht, aldus woordvoerder, gemeente Den Haag

Al meerdere keren is in het verleden uit verschillende hoeken geopperd Kroatië met een dwangsom te bewegen om het pand eindelijk op te knappen of van de hand te doen. Vanwege diplomatieke verdragen is het afdwingen van een betaling lastig, maar met een dwangsom geeft je wel een signaal af, is het idee.

Bijvoorbeeld verkeersboetes, die ook nooit betaald worden, worden alsnog verstuurd. Toch willen het ministerie van Buitenlandse Zaken en de gemeente niet aan een dwangsom. Het zou de relatie met het Balkanland vertroebelen.

,,De gemeente kiest ervoor om in deze gevallen met de betreffende diplomatieke missie te overleggen om zorgen kenbaar te maken en de eigenaar te stimuleren om passende maatregelen te nemen. Meer dwingende maatregelen zijn in strijd met het internationale recht”, liet de gemeente in een eerdere reactie weten.

https://nos.nl/l/2102213

Locatie: Groot Hertoginnelaan 30 – Google Maps

Locatie: Groot Hertoginnelaan 30 – Google Maps

Lees: Politiek wil bespreking over verkrotte gebouw Kroatische ambassade  AD 14.09.2022

Lees: Hoe dwing je landen hun ambassades te onderhouden en voorkom je dat panden wegkwijnen?  AD 27.08.2022

Lees: Beschaafd Duinoord protesteert luidkeels tegen het Krot van Kroatië: ‘Ik hoop dat ze zich gaan schamen’ AD 27.08.2022

Lees: ‘Het is een ettergezwel’, Haagse buurt is klaar met het ‘Krot van Kroatië’ – Omroep West 26.08.2022

Lees: Ambassades in Den Haag rotten weg NOS 29.04.2016

Meer:

Zie ook: Verkrotting van ambassadegebouwen in Den Haag

Zie ook: Ambassades in Den Haag in slechte staat

Zie ook: Plannen verhuizing van de Israëlische ambassade naar Plein 1813 afgeblazen

Zie ook: Het gedoe rondom de Israëlische ambassade aan het Plein 1813 te Den Haag

Zondag 28.08.2022 de derde editie van het festival “The Streets of Chuck Deely”

Straatmuzikant Chuck Deely (1954-2017) opnieuw geëerd met festival in Haagse binnenstad

Vijf jaar na de dood van de bekende straatmuzikant Chuck Deely, heeft zich in Den Haag nog steeds geen waardige opvolger gemeld. Mogelijk verandert dat komende zondag 28.08.2022 bij de derde editie van het festival The Streets of Chuck Deely.

Van 13.00 tot 17.00 uur spelen twintig acts op tien straathoeken in de Haagse binnenstad. De artiesten in de winkelgebieden rond de Grote Marktstraat, Hoogstraat en Passage houden zich aan de regels die in Den Haag gelden voor straatmuzikanten. Dat wil zeggen: niemand treedt langer dan 30 minuten op dezelfde plek op, de optredens zijn verspreid over de hele binnenstad en het geluidsvolume blijft laag.

Lees ook;

,,In de tijd van Chuck Deely waren de regels een stuk strenger”, zegt Darpan van Kuik, cannabisactivist en een goede vriend van de geëerde straatartiest. ,,Zo gebeurde het een keer dat Chuck door de politie op de bon werd geslingerd omdat hij zonder vergunning zat te spelen bij station Centraal. Een groep ambtenaren uit het naastgelegen ministerie heeft het toen voor hem opgenomen.

Met elkaar hebben ze de boete betaald, tekenend voor hoe populair Chuck was. Later heeft hij van toenmalig burgemeester Jozias van Aartsen een vergunning voor het leven gekregen.”

Standbeeld

De vaste speelplekken van Deely waren bij het station Centraal en in het portaal bij de Bijenkorf. Na zijn overlijden als gevolg van een griep in januari 2017 werd er voor hem een herdenkingsdienst gehouden in het Paard. Later verscheen een boek over zijn leven en kreeg de muzikant een bronzen beeldje bij de Rijnstraat op de plek waar hij vaak speelde. Na een paar keer te zijn vernield is dit beeldje onlangs teruggezet op zijn plek.

Deelnemende artiesten maken bij het festival kans op het winnen van een replica van dat beeld, de Chuck Deely Award. Deze wordt, net als de aanmoedigingsprijs, om 17.15 uur uitgereikt in de Passage.

Lees: Chuck Deely Awards zijn voor Los Mezcales en Melanie Ryan – Den Haag FM 29.08.2022

Lees: Straatmuzikant Chuck Deely (1954-2017) opnieuw geëerd met festival in Haagse binnenstad AD 26.08.2022

Lees: Chuck Deely-festival krijgt tweede editie met optredens door de hele binnenstad – Den Haag FM 04.08.2022

Lees: Opnieuw festival voor overleden straatmuzikant Chuck Deely – Omroep West 04.08.2022

Meer: Chuck Deely R.I.P 1954 – 2017

https://www.facebook.com/thestreetsofchuckdeely/

https://www.facebook.com/flatcapgoatee/videos/374348009908902/

www.chuckdeely.nl

Meer voor chuck deely

Zie ook: Terugblik eerste festival “The Streets of Chuck Deely” 25.08.2019

Zie ook: Zondag 25.08.2019 eerste editie festival “The Streets of Chuck Deely”

Zie ook: Aankondiging Haags festival op 25.08.2019 “The Streets of Chuck Deely”

Zie ook: Chuck Deely R.I.P 1954 – 2017

En ook: Chuck Deely R.I.P 1954 – 2017

Zie ook: Haagse straatmuzikant Chuck Deely vereeuwigd in de Tramtunnel bij de Haagse Turfmarkt

zie ook: Het gedonder over Chuck Deely gaat verder

zie ook: Haags residentieorkest helpt straatmuzikant Chuck Deely

Waar blijft nou die nieuwe Haagse formatie – tussenstand 19.08.2022 – voortgang coalitievorming

Breekt Den Haag het Formatierecord ??!!??

Onderhandelt Den Haag zich in de recordboeken? De stad nadert het record voor de langste en traagste formatie !!!!!!

Den Haag blijkt het Putten aan de Noordzee te zijn. De Hofstad en het Veluwse plaatsje zijn de enige twee gemeenten in Nederland die vijf maanden na de gemeenteraadsverkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie hebben. De stad begint te morren. ‘We proberen hoop in onze wijk te organiseren en daar dreigt nu de klad in te komen’, zegt Neo de Bono van de Moerwijk Coöperatie.

‘De onderhandelaars hebben wel goede vooruitgang geboekt.’ Met deze boodschap gingen D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA vrijdag 8 juli 2022 op vakantie. De vijf partijen, die ook het huidige college vormen, zitten sinds half mei aan de onderhandelingstafel, maar zijn er nog niet uit. Wel zijn er uitgeschreven teksten voor een akkoord waar de partijen op de camping aan moeten schaven.

Gespreksleider Piet Hein Donner (CDA) bleef deze zomer achter in Den Haag om samen met een aantal ambtenaren de voortgang van de formatie te bewaken en begeleiden. Want iedereen is ervan doordrongen dat de formatie door moet gaan, ook tijdens de zomervakantie.

‘Onderhandelen met financiële krapte is moeilijker.’

De stad kampt met miljoenentekorten, staat voor een enorme bouwopgave om het woningtekort te lijf te gaan en intussen zijn de afvalhopen nog vrijwel dagelijks zichtbaar op straat en luiden wijken de noodklok over criminaliteit en leefbaarheid. Toch is er ruim vijf maanden na de verkiezingen nog geen nieuw stadsbestuur.

Reces

Ook in het reces is de formatie nog wel doorgegaan. Er werd via video-verbinding vergaderd tussen D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA en uitgewerkte thema’s zijn aan de fracties voorgelegd. In het stadhuis gaat men ervan uit dat het resultaat mogelijk in de eerste of tweede week van september bekend kan worden gemaakt.

Maar zover is het nog niet en met inmiddels 155 dagen op de teller kunnen het recordonderhandelingen worden. In 2014 stelde Culemborg dat op 157 dagen. In 2018 was het Enkhuizen dat in juli als een van de laatsten de aanvalsplannen presenteerden, maar de formatie pas op 25 september officieel afrondde toen de wethouders waren benoemd. In 188 dagen.

Den Haag is niet de enige gemeente zonder akkoord. Putten en Den Helder stellen dat 29 augustus vast en in het Noord-Hollandse Bergen is net als op Vlieland gekozen voor een raadsbreed akkoord. Beide gemeenten zoeken nog wethouders. Maar alle ogen zijn niet op Putten, Bergen of Vlieland, maar op de Hofstad gericht, weet Marcel Boogers, hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur aan de Universiteit Twente.

Alle ogen op Den Haag gericht

Hij noemt het uitzonderlijk dat de formatie zo lang duurt. ,,Wat in Bergen gebeurt, daar zal de rest van Nederland zich niet zo druk over maken. Maar naar Den Haag kijkt de rest van het land wel. Zeker omdat Den Haag al een geschiedenis heeft met een burgemeester die opstapte en wethouders die vervolgd worden. Dat zegt iets over de bestuurbaarheid van de stad. Dat het dan lastig is een coalitie te vormen, bevestigt dat beeld.”

Dat dezelfde vijf partijen die nu de coalitie vormen, opnieuw aan tafel zitten, is dus niet per se een voorwaarde om er snel uit te komen, meent ook Boogers: ,,Ze zijn een beetje tot elkaar veroordeeld en dat weten ze. Dan is het ook een verstandshuwelijk, geen echte liefde. Dat heb je wel een beetje nodig om er snel uit te komen.”

Wel merkt hij op dat het in alle gemeenten gemiddeld genomen steeds langer duurt voor er een coalitie is. Steeds meer en kleinere partijen, verharde verhoudingen binnen de gemeenteraad en anti-establishment partijen die groter worden.

,,In Den Haag komt daar de bijzondere omstandigheid van het onderzoek naar Richard de Mos bij. Het is een schande dat het OM die zaak niet met meer voorrang heeft opgepakt. Nu zit de boel in een impasse.”

Ik noem het een magnetron­co­a­li­tie, maar ze krijgen de oude prak blijkbaar niet opgewarmd en dat is super­slecht voor de stad, aldus Richard de Mos

Dezelfde Richard de Mos, fractievoorzitter van Hart voor Den Haag, noemt het ‘bizar’ dat een akkoord nog op zich laat wachten. ,,Ik noem het een magnetroncoalitie, maar ze krijgen de oude prak blijkbaar niet opgewarmd en dat is superslecht voor de stad. Ik spreek mensen uit andere steden en die kijken hier wel met minachting naar, en als ik in de Tweede Kamer kom, word ik er ook altijd naar gevraagd.”

Volgens De Mos blijven belangrijke dossiers liggen en is er veel meer daadkracht nodig. ,,Ik zie nog geen antwoord op de groeiende bevolking, we hebben een gigantische woningnood, we zien wijken die zuchten onder overbewoning, kijk alleen al naar het afvalprobleem.”

Dat Piet Hein Donner voor de zomer meldde dat de financiële situatie van de stad als een ‘schok’ kwam voor de onderhandelaars – onder wie vier wethouders, inclusief de wethouder Financiën – noemt De Mos ‘knettergek’.

,,Hebben ze onder een steen gelegen? Wij roepen al langer om taken terug te geven aan het Rijk als er niet meer geld komt.” Hij vreest bezuinigingen en lastenverzwaring voor de Hagenaars. ,,Dat terwijl de lasten al omhoog gaan. Energie, huur, zorg, een luxetaks op water.”

Transparantie

Ook Nur Icar, fractievoorzitter van Denk, vindt het allemaal tergend lang duren en wil meer transparantie. De partijen aan tafel moeten veel opener zijn over hoe de onderhandelingen vorderen.

Op Twitter schrijft hij: ‘Waarom duurt het zo lang? Den Haag stevent af op financiële malaise en de wijken verloederen in snelvaarttempo. Den Haag is een grote bouwplaats geworden. Alles zit dicht, overal gaten in de weg’.

Dat het een moeilijke opgave zou worden om een nieuw stadsbestuur te vormen, was al direct na de verkiezingen half maart duidelijk. Dat het veel sneller had gekund, bestrijden de onderhandelaars. ,,Ik denk dat we hebben gedaan wat nodig is”, zegt Mariëlle Vavier, fractievoorzitter van GroenLinks.

,,Je gaat zo’n proces niet in met het idee dat we er even lekker lang over gaan doen, of dat we het supersnel gaan doen. We zitten er allemaal met de motivatie om er iets goeds van te maken, niet om procesmatige records te breken.”

We zijn het aan de stad verplicht om zo snel mogelijk met een akkoord te komen, maar zorgvuldig­heid is in deze lastige tijd heel belangrijk, aldus Hilbert Bredemeijer

CDA-fractievoorzitter en onderhandelaar Hilbert Bredemeijer wil zoveel mogelijk vaart maken, zolang dat niet ten koste gaat van de zorgvuldigheid. ,,We zijn het aan de stad verplicht om zo snel mogelijk met een akkoord te komen, maar zorgvuldigheid is in deze lastige tijd heel belangrijk. Het heeft aan de voorkant lang geduurd. Eerst Hart voor Den Haag, toen D66 en gelukkig ging het met de komst van Donner best snel.”

Zowel Vavier als Bredemeijer benadrukken dat de vijf partijen niet op dezelfde manier verder kunnen als het de afgelopen drie jaar ging. ,,We zitten in een heel andere tijd”, legt Bredemeijer uit. ,,We hebben corona gehad, we hebben nu de hoge gasprijzen en de financiële situatie van de stad is heel anders. We moeten op bepaalde zaken een andere koers varen. En we zijn natuurlijk niet demissionair. Het stadsbestuur is gewoon in charge.”

Schoonheidsprijs

,,Maar grote, politiek gevoelige onderwerpen worden vaak niet meer opgepakt”, merkt hoogleraar Boogers daarover op. ,,En de schoonheidsprijs verdient het niet. Je wilt na de verkiezingen dat de nieuwe wethouders worden benoemd. Dan geeft de raad die nieuwe wethouders een bepaalde steun. Die steun ontbreekt nu.”

Wel beaamt hij dat het inderdaad moeilijker onderhandelen is met minder geld in kas. Je kan niet meer als partij zomaar iets ‘weggeven’ om een ander punt binnen te halen. ,,Normaal kan je nog iets afkopen, maar in tijden van financiële krapte is dat moeilijker. Je kan niet allebei de dingen doen, je moet kiezen.”

Of de lange aanloop naar een akkoord uiteindelijk ook iets zegt over de uitvoering ervan in de komende drieënhalf jaar die nog resteert? Dat is volgens hoogleraar Boogers moeilijk te zeggen. ,,Als een van de partijen enorme concessies moet doen, kan zich dat gaan wreken. Het langdurig onderhandelen kan ook juist leiden tot een stevig akkoord waar alle partijen voor willen gaan.”

meer:

Lees: Voorlopig nog geen begroting in Den Haag, maar wat merken de inwoners daar van? AD 31.08.2022

Lees: Den Haag, komt er nog wat van? De stad wacht al maanden op een akkoord – Omroep West 31.08.2022

Lees: Den Haag, komt er nog wat van? De stad wacht al maanden op een akkoord – Den Haag FM 31.08.2022

Lees: Oud-wethouder Guernaoui: ‘Gênant dat collegevorming zo lang duurt’ – Den Haag FM 30.08.2022

Lees: Commissaris van de koning maant Den Haag tot haast: ‘Formatie kan niet eeuwig duren’ – Omroep West 29.08.2022

Lees: Commissaris van de koning spoort Den Haag aan: ‘Formatie nieuw college duurt heel lang’ – Den Haag FM 29.08.2022

Lees: Den Haag staat een periode van grote chagrijnigheid te wachten AD 28.08.2022

Lees: Waarom Den Haag, als één van de laatste twee gemeentes, nog aan het formeren is AD 24.08.2022

Lees: Den Haag is nu enige gemeente in Nederland zonder nieuw college – Omroep West 23.08.2022

Lees: Den Haag nu enige gemeente in Nederland zonder nieuw college – Den Haag FM 23.08.2022

Lees: Alleen Den Haag heeft nog geen nieuw college MSN 23.08.2022

Lees: Eindeloze Haagse formatie: ‘Projecten lopen jaar vertraging op’ – Omroep West 20.08.2022

Lees: Haagse formatie nadert recordduur: ‘Heel Nederland kijkt hoe het in Den Haag gaat’ AD 19.08.2022

meer:

Zie ook: Met een half lege spaarpot op weg naar de nieuwe Haagse formatie – tussenstand 30.06.2022 – voortgang coalitievorming

Zie ook: Een nieuwe poging na het weer mislukken van de nieuwe Haagse formatie – tussenstand 13.05.2022 – voortgang coalitievorming

Zie ook: Een nieuwe poging na het weer mislukken van de nieuwe Haagse formatie – tussenstand 13.05.2022 – voortgang coalitievorming

Zie ook: Geen transparantie bij de Haagse formatie – tussenstand coalitievorming 30.04.2022

Zie ook: Richard de Mos niet terug in de Haagse Coalitie – tussenstand coalitievorming 13.04.2022

Zie verder ook: Met Richard de Mos weer terug in de Haagse Coalitie ???

Zie ook: Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022