Categorie archief: Uncategorized

Gedonder met de Woontorens op het Spuiplein naast Amare

Nieuwe woontoren bij cultuurpaleis door ruzie zwaar vertraagd

Het gaat om ‘Toren Cantate’ oftewel ‘toren C’, zoals de nog niet gebouwde toren is genoemd, die op de plek komt van het Nederlands Dans Theater. Omdat de gemeente het niet eens wordt met de ontwikkelaar, dreigt het contract ontbonden te worden, laat wethouder Anne Mulder (VVD, stadsontwikkeling) in een brief aan de Haagse gemeenteraad weten. 

Den Haag is nog lang niet af van de bouwoverlast rond het gloednieuwe cultuurpaleis Amare aan het Spuiplein. Vanwege een ruzie tussen de gemeente en projectontwikkelaar VolkerWessels laat één van de drie beoogde (woon)torens, Toren C, zeer waarschijnlijk nog jaren op zich wachten, en dan zitten we dus nog jaren een bouwput.

De vertraging levert een hele reeks van problemen op. Zo kan de parkeergarage onder het Spuiplein deels niet worden afgebouwd tot Toren C klaar is – nu op zijn vroegst in 2027. Dat kan weer leiden tot schadeclaims en een gebrek aan parkeerplekken rond het cultuurpaleis. Ook het zogeheten Stadsbalkon boven de expeditieruimte van Amare kan voorlopig niet worden afgemaakt. ,,We zitten daar nog jaren in een bouwput’’, zegt Lesley Arp van de SP.

Lees ook;

Gemeenteraad smacht naar duidelijkheid Amare en tips voor toekomstige bouwprojecten
Vertraging na onenigheid over één van drie geplande torens bij cultuurcomplex Amare

De onenigheid tussen het Haagse stadsbestuur en VolkerWessels draait om wat er in het gebouw moet komen. Volgens eerdere afspraken zou Toren C een hotel krijgen met 140 kamers en nog eens 58 huurappartementen. Maar daar kan de bouwer zich niet (meer) in vinden. Den Haag lijkt er nu echt klaar mee: ,,Het voornemen is om onze overeenkomst te ontbinden’’, schrijft wethouder Anne Mulder (stadsontwikkeling) in antwoord op vragen uit de politiek.

Amare krijgt een valse start, aldus Lesley Arp, SP.

Over de precieze inhoud van het geschil houden beide partijen zich op de vlakte. Wel is duidelijk dat Den Haag op zoek wil naar een nieuwe projectontwikkelaar voor Toren C. Mulder hoopt dan met de nieuwe partij het hotel en de woningen alsnog te kunnen laten bouwen. ,,Als dat niet lukt, kom ik bij de gemeenteraad terug’’, zei hij onlangs in de raadzaal.

Ontluisterend

Robert Barker van de Partij voor de Dieren vindt het ‘ontluisterend’ dat het contract met VolkerWessels voor de bouw van Toren C niet waterdicht blijkt te zijn. ,,Hoezo kunnen ze niet verplicht worden om volgens de afspraken te bouwen? Het is niet de eerste keer dat de gemeente dit overkomt.’’

Ook hij vreest een jarenlange bouwput: ,,Het Spuiplein krijgt straks een tijdelijke inrichting, het Stadsbalkon van Amare ook. Het is allemaal nog niet af. We zijn hier nog jaren mee zoet.’’ En dat is niet prettig voor het kersverse en nogal prestigieuze cultuurpaleis van Den Haag. ,,Amare krijgt een valse start’’, zegt SP’er Arp. 

Wat haar betreft zit er nog wel een voordeeltje aan de ruzie tussen Den Haag en VolkerWessels. Als wethouder Mulder toch op zoek moet naar een nieuwe bouwer, kan de Haagse gemeenteraad gerust meepraten over een nieuwe invulling van Toren C, vindt Arp.  Een voorstel van die strekking werd vorige week door de politiek aangenomen. 

Wat ons betreft compense­ren we de eerder geschrapte 88 sociale huurappar­te­men­ten in Toren C, aldus Lesley Arp, SP.

Excessief

Veel partijen zien het als een kans om alsnog een flink aantal sociale woningen in het ensemble van drie torens bij het Spuiplein te krijgen. Eerder werden die tot grote ergernis van vooral de linkerflank van de Haagse politiek door toenmalig wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling) uit het project gehaald. Vanwege excessief gestegen bouwkosten zouden de torens met de goedkope appartementen onbetaalbaar zijn geworden voor de ontwikkelaar.  

Lesley Arp en Robert Barker hopen nu op een nieuwe kans. ,,De Haagse woonagenda zegt dat 30 procent van de woningen bij nieuwe bouwprojecten sociaal moet zijn’’, zegt Arp. ,,Wat ons betreft compenseren we de eerder geschrapte 88 sociale huurappartementen in Toren C.’’ 

De tegenvaller bij de bouw van de toren is er een van vele rond Amare. De Haagse politiek begint daarom na de gemeenteraadsverkiezingen van maart aan een eigen onderzoek – een raadsenquête – naar de bouw van het Haagse cultuurpaleis. 

zie ook: En weer gedonder met het cultuurpaleis Amare !!

LeesNieuwe woontoren bij cultuurpaleis door ruzie zwaar vertraagd: ‘We zitten daar nog jaren in een bouwput’ AD 16.10.2021

Ook de Haagse 50PLUS op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022

Aftrap 50PLUS Den Haag

Als lijsttrekker is Geert Tomlow (66) door het bestuur van 50PLUS voorgedragen in Den Haag. Op 12 december 2021 is het aan de leden om de voordracht goed keuren. Wanneer dat gebeurt zal het aan Tomlow zijn om, na een tumultueuze periode bij zijn partij, in maart 2022 te proberen zetels te behalen in de gemeenteraad. Na twee jaar afwezigheid moet de partij daarmee terugkeren in Den Haag. ‘Wat ik met 50PLUS wil is dat we de ervaring van ouderen inzetten om problemen op te lossen’, aldus Tomlow.

Tot 2020 was 50PLUS nog vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Bij de verkiezingen van 2018 werd een zetel behaald door lijsttrekker Frans Hoynck van Papendrecht. Bij het vertrek van partijleider Henk Krol vertrok ook het raadslid bij de partij. De fractie heette vervolgens kortstondig Partij voor de Toekomst. Daarna werd Hoynck van Papendrecht een eenmansfractie, tot hij zich aansloot bij Hart voor Den Haag/ Groep de Mos.

Tomlow maakte dat proces van dichtbij mee. Bij de verkiezingen van 2018 was hij de nummer twee op de lijst en hij werd fractievertegenwoordiger. ‘Los van de persoonlijke noot, ik was als fractievertegenwoordiger net lekker bezig, was het heel vervelend allemaal.’ Tomlow spreekt van ‘partijverraad’ doordat Hoynck van Papendrecht bij zijn vertrek de zetel meenam. ‘Als je zelf besluit om een partij te verlaten, dan lever je je zetel in. Ik vind dat dat hoort.’ Een terugkeer van Hoynck van Papendrecht bij 50PLUS zit er niet in verzekert Tomlow. ‘De geloofwaardigheid is weg. Zeker als je vier partijen verslijt.’

Kamerlid brak met partij

Daarnaast was er ook nog het landelijke gedoe wat er kort na de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 toe leidde dat Liane den Haan opstapte om als zelfstandig Kamerlid door te gaan. Daardoor kent de partij nu geen vertegenwoordiging in de Kamer.

‘Het is traumatisch. Dat is voor veel 50PLUS’ers zo geweest’, zegt Tomlow over die gebeurtenissen. ‘Het schip was niet meer te sturen. Dat is pas afgelopen toen Liane uit de partij stapte.’ Er was ‘veel spanning en stress’. Nu zegt hij juist ‘een goede vibe’ bij de leden van zijn partij te voelen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Terugkeer in gemeenteraad

In onze stad hoopt de partij na 17 maart weer een plek in de raad te hebben. ‘In Den Haag hebben we de meeste leden’, zegt Tomlow over de keuze om hier weer mee te doen aan de verkiezingen. Mede daarom is hij resoluut in het beantwoorden van de vraag of een zetel haalbaar is. ‘Ja. Het blijft bij 50PLUS heel simpel: We zijn de enige partij die structureel aandacht besteedt aan de problemen van ouderen.’

De doelgroep van de ouderenpartij kan wel wat extra aandacht gebruiken stelt Tomlow. ‘Bij ieder rapport dat ik krijg scan ik op het woord ouderen. Het komt er bijna niet in voor en het is wel een andere doelgroep dan wat het gemiddelde is in de stad.’ Hij haalt daarbij een voorbeeld aan van een vrouw die door de hoge parkeerkosten niet bij haar zorgverlener kan komen. Daarnaast pleit hij ervoor dat er een speciaal loket komt om ouderen te helpen hun weg te vinden binnen de gemeente. ‘Het liefst zie ik een servicepunt voor ouderen.’

‘Gooi de stad op slot’

Er is voor de oudere Hagenezen en Hagenaars ook een rol weggelegd waar het gaat om huisvesting. Er zouden meer mogelijkheden moeten komen om door te stromen naar andere huizen. Op die manier ontstaat er volgens Tomlow voor een nieuwe generatie ruimte om in de vrijgekomen woningen, als gezin, terecht te komen.

Waar het gaat om de bevolkingsgroei wil hij de stad het liefst ‘op slot gooien’. Tomlow pleit voor een puntensysteem waarbij mensen die in de stad werken als bijvoorbeeld agent of docent hier mogen komen wonen. ‘Graag zelfs.’ Maar er is niet voor iedereen plek binnen de stadsgrenzen. ‘Buitenlandse studenten bijvoorbeeld, dat doen we niet meer. Als we daar niet voor kiezen dan gaat het mis denk ik’, zegt Tomlow. ‘Dat klinkt hard, maar dat is nodig.’

Op 12 december moet duidelijk worden of de leden van 50PLUS de voordracht van Tomlow als lijsttrekker goedkeuren. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022.

LEES OOK:

Zie ook: Ook gedonder met 50Plus in de Haagse gemeenteraad

zie ook: 50Plus – aftrap gemeenteraadsverkiezingen 21.03.2018 landelijk

Ook de Haagse SP op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022

SP op weg naar 16 maart 2022

Huidig raadslid Lesley Arp wil de lijsttrekker zijn van de SP bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Dat valt op te maken uit de concept kandidatenlijst die vandaag bekend is gemaakt. ‘Dat is wat de commissie voorstelt, en daar ben ik superblij mee’, reageert Arp. Op een tweede plek staat fractievertegenwoordiger Rick Hoefsloot. De top vijf wordt compleet gemaakt met Janet Ramesar, Carla Zoutenbier en Joshua Versijde. ‘Allemaal kanjers’, vindt Arp.

Arp kwam in 2019 in de gemeenteraad toen zij Hanne Drost opvolgde als fractievoorzitter van de eenmansfractie en nu wil ze graag door. ‘Soms krijg je een punthoofd van de discussies in de raad, maar ik heb er ook plezier in. Ik denk dat ik me goed kan inzetten de komende tijd.’ Wel hoopt ze dat er wat collega’s van haar politieke kleur bijkomen in de raad. ‘Ik zou het mooi vinden om te verdriedubbelen.’

‘We hebben laten zien dat we de verhalen van de mensen in de wijk naar de raad kunnen brengen en ik hoop dat we dat kunnen verzilveren in meer zetels’, vertelt Arp. ‘We zijn ook een partij op straat, het is voor ons niet iets wat we alleen in de raad doen.’ De leden van de SP bepalen volgende week maandag (18 oktober) de definitieve lijstvolgorde.

Afbeelding

Lesley Arp

@lesley_arp

Wat een eer om deze concept-lijst te mogen aanvoeren! Met in de top 5 de onvolprezen @HoefslootRick , strijders tegen onrecht @Sjenettt en @kruidje en jong talent @JVersijde . Op 18 oktober stemmen de leden over de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Afbeelding

Den Haag FM

@DenHaagFM

Lesley Arp voorgedragen als lijsttrekker SP, slachtoffer toeslagenaffaire op derde plek https://denhaagfm.nl/2021/10/11/lesley-arp-voorgedragen-als-lijsttrekker-sp-slachtoffer-van-toeslagenaffaire-krijgt-derde-plek/?utm_campaign=nieuws&utm_medium=twitter&utm_source=twitter…

12:04 p.m. · 11 okt. 2021 47 13

Rick Hoefsloot

Fractievertegenwoordiger Rick Hoefsloot is ‘volksvertegenwoordiger in hart en nieren’ stelt Arp en staat op de lijst op de tweede plaats. ‘We zijn een goed team geweest de afgelopen tijd.’ Hoefsloot was onder meer verantwoordelijk voor het SP-meldpunt tegen energiearmoede, daarmee werden verhalen opgehaald van stadsgenoten die zich ‘blauw betalen aan de energierekening of hun kachel in de winter niet meer aan durven te zetten’.

Janet Ramesar bij het Binnenhof | Foto: Omroep West

Janet Ramesar

Daarna volgen ‘twee mensen die met hun poten in de klei staan en bewezen hebben te vechten tegen onrecht’, legt Arp uit. Op een verrassende derde plek staat Janet Ramesar, zij verwierf landelijke bekendheid als een van de ouders die gedupeerd werd bij de toeslagenaffaire. Daaropvolgend zette zij zich in als vertegenwoordiger van de getroffen ouders. ‘Het is een grote eer dat zij bij ons op de lijst wil staan.’

Afbeelding

Janet  Ex Fraudeur 

@Sjenettt

Lieve volgers, ik heb gesolliciteerd naar een plek op de lijst van @SPdenhaag voor de gemeenteraadsverkiezingen, en ik sta op de conceptlijst op NUMMER 3! Het is nu aan de leden om te bepalen wie waar komt.

SP Den Haag presenteert concept kandidatenlijst

denhaag.sp.nl

12:06 p.m. · 11 okt. 2021 355 59

Thuiszorgmedewerker en jongere op 4 en 5

Een vierde plek is bedacht voor Carla Zoutenbier, een thuiszorgmedewerker uit Duindorp. ‘Nog steeds zien we kwetsbare ouderen gekort worden op de thuiszorg, zij heeft ouderen geholpen daar bezwaar tegen te maken bijvoorbeeld’, zegt Arp over haar partijgenoot. ‘Met haar hebben we een kanjer uit de zorg in huis.’ Joshua Versijde (23) staat op de vijfde plek van de lijst. Hij is actief voor de jongeren van de SP en zette zich onder meer in voor de skaters in Den Haag en kwam hij op voor jongeren die door verhuurders slecht werden behandeld.

Speerpunten

Zorg, wonen, de verdeling van rijkdom en klimaatrechtvaardigheid zijn voor de SP de speerpunten in maart 2022. ‘Maar ook de macht moet beter verdeeld zijn: mensen moeten meer te zeggen hebben over hun woning en buurt. Dat dat niet gebeurt, daar kan ik me heel kwaad om maken. Dat moet beter.’

Daarbij zou er meer ruimte moeten komen voor zorgverleners om ook daadwerkelijk tijd te hebben voor cliënten en de Arp wil dat ook mensen in corporatiewoningen profiteren van verduurzamingen zoals zonnepanelen die geplaatst worden. ‘Als je nu ziet hoe dit wordt georganiseerd, dat is met subsidies en die komen toch eerder in de rijkere wijken terecht.’

De volledige conceptkandidatenlijst van de SP Den Haag

1          Lesley Arp

2          Rick Hoefsloot

3          Janet Ramesar

4          Carla Zoutenbier

5          Joshua Versijde

6          Sander van Huffelen

7          Bastiaan Meijer

8          Inge van de Vooren

9          Jan-Dirk van Oostaijen

10        Marieke Alleman

11        Marjan Vlaardingerbroek

12        Maarten van Orden

13        Floris van Dam

14        Daphne ten Klooster

15        Mehdi Rezai

16        Niels Poldervaart

17        Marije van Hell

18        Miloš Todorović

19        Leonid Levin

20        Woen Woen Lau

21        Michael Wijlhuizen

22        Neeltje Dijkstra

23        Rob Lubbersen

24        Tijmen van Wijngaarden

25        Carlo van den Aarsen

26        Nico de Kok

27        Hans Beusekamp

28        Roman van der Schaft

29        Hanne Drost

30        Bart van Kent

Janet Ramesar.

‘Toeslagouder’ Janet Ramesar op kandidatenlijst SP: ‘Ik ben niet per se daarom bij de partij uitgekomen’

AD 15.10.2021 ‘Toeslagouder’ Janet Ramesar (36) staat op de derde plaats van de kandidatenlijst van de SP. De Haagse wil de strijd tegen armoede en onrecht ook vanuit de lokale politiek voeren. 

,,Ik ben misschien om een andere reden bij de SP gekomen dan je denkt”, zegt Janet Ramesar lachend aan de telefoon. Ze is een van de slachtoffers van de toeslagenaffaire die de afgelopen jaren haar verhaal wilde vertellen in de media en daardoor het gezicht werd van de manier waarop overheidsinstanties machteloze burgers kunnen vermalen. De hele affaire rond de kindertoeslag werd door onder anderen SP-Kamerlid Renske Leijten en toenmalig CDA-kamerlid Pieter Omtzigt aangekaart en op de voet gevolgd.

,,Ik ben niet per se daarom bij de SP uitgekomen. Het CDA en Denk hebben ook veel gedaan in die kwestie. Als een andere partij op meer punten bij mij paste, had ik daarvoor gekozen. De SP heeft altijd in mijn geheugen gezeten, de bekende sponsjes van ze en vroeger stonden ze altijd bij de V&D met een rad.”

Armoede en schimmelwoningen

De rol die de partij in de toeslagenaffaire heeft gespeeld, is er niet helemaal los van te zien, maar ook de andere onderwerpen die de SP wil aanpakken, zoals armoede en schimmelwoningen, spreken Ramesar aan. ,,Het zijn onderwerpen waar ik zelf mee te maken heb gehad. Ik dacht bij mezelf: ‘Ik kan wel altijd aan de kant blijven staan en roepen, maar ik kan er ook iets aan gaan doen’.” 

Want de Haagse groeide aanvankelijk op aan de Leyweg, bij het winkelcentrum. ,,Daar heb ik een heel leuke jeugd gehad, speelden we met alle kinderen op straat. Toen we daar weg moesten kwamen we in Moerwijk terecht, helaas in een schimmelwoning met enkel glas. De inpandige kasten konden we niet gebruiken, omdat er dan schimmel op de kleren kwam.” Na een tijdje met haar ex-man en zoontje in Rotterdam te hebben gewoond, keerde ze terug naar Spoorwijk in Den Haag. ,,Daar was veel overlast. Nu woon ik in de Stationsbuurt, heel fijn. De wereld ligt voor me open.”

Lokaal is de SP wel heel zichtbaar. Hopelijk kunnen we nu in elk geval beter campagne voeren dan dit jaar, aldus Janet Ramesar.

Den Haag is volgens Ramesar een van de eerste gemeenten die besloten heeft schulden van de gedupeerden van de toeslagenaffaire kwijt te schelden. Haar eigen schulden heeft ze inmiddels bijna allemaal afbetaald. Het is voor haar vooral de vraag of ze alles uiteindelijk terugkrijgt. ,,Den Haag doet al wel veel aan armoedebeleid, maar de werkende armen worden wel een beetje vergeten. Mensen die tot tot 150 procent van het minimumloon verdienen en niet in aanmerking komen voor bijvoorbeeld de bijstand.” Daarnaast wil Ramesar onder meer aandacht vragen voor toezicht op bewindvoering en jeugdzorg. Ook zaken waar ze zelf inmiddels ervaring mee heeft.

Dat ze zo hoog op de voorlopige kandidatenlijst staat, derde achter lijsttrekker Lesley Arp en huidig fractiemedewerker Rick Hoefsloot, vindt ze wel spannend. Zelf had ze plaats zes of zeven ook al fijn gevonden. ,,Landelijk heeft de SP het dit jaar niet zo heel goed gedaan, maar lokaal is de partij wel heel zichtbaar. Hopelijk kunnen we nu in elk geval beter campagne voeren dan dit jaar.” De leden stellen begin volgende maand de kandidatenlijst definitief vast.

Kandidatenlijsten

Inmiddels hebben meer partijen hun (voorlopige) kandidatenlijsten bekendgemaakt. Zo is op de groslijst van de VVD de naam van Cock Jol terug te vinden, evenals Anita van de Laar, de vrouw van de twee jaar geleden overleden Haagse ereburger Rob van de Laar. Ook voormalig Kamerleden Martin Wörsdörfer, Ingrid de Caluwé en Bart de Liefde staan daarop. Op de lijst van de PvdA staat voormalig wethouder en Kamerlid Adri Duivesteijn, oud-Kamerlid en gemeenteraadslid Jeltje van Nieuwenhoven en huidig Kamerlid Kati Piri. Op de voorlopige lijst van D66 staat voormalig GroenLinks’er Niek Roozenburg en de oud-directeur van TV West, Andrew van Esch.

Gaat Den Haag de komende jaren hoogterecords breken ??? – de nasleep

Hoogbouw? Prima !!!!

Maar Den Haag hoeft geen Manhattan aan de Noordzee te worden. Deinsde het stadhuis vorig jaar al terug voor een woontoren die op 240 meter hoogte de lucht zou gaan kussen, nu moeten twee torens van ruim 180 meter in het centrum het politiek ontgelden,‘We hoeven geen records te breken’.

Hoezo ruim 180 meter de lucht in?

Omwonenden en Haagse raadsleden moeten niks hebben van de hoge (woon)torens van nieuwbouwproject Bellevue, schuin tegenover station Den Haag Centraal. Ze nemen de ochtendzon weg op de Herengracht en het Voorhout en ze passen qua beeld niet bij de huidige bebouwing in de Haagse binnenstad. Die is zelfs op haar hoogste punt (de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken) zo’n veertig meter lager.

De Haagse gemeenteraad gaat de enorme torens die naast het Centraal Station in Den Haag verrijzen al weer verbouwen voordat ze er staan. In plaats van 185 meter mogen ze maximaal 160 meter hoog worden. Verder moeten buurtbewoners veel beter bij de plannen worden betrokken. Volgens de politiek is de inspraak ‘tekort’ geschoten. Pas als de zorgen van de omwonenden zijn weggenomen, mogen de torens worden gebouwd.

Zie ook: De Bellevue Tower op het Koningin Julianaplein naast Centraal Station

Zie ook: De Skyline van Den Haag gaat de komende jaren hoogterecords breken

LEES OOK: CID: van een ‘niet bestaand’ gebied tot centrum van vernieuwing in Den Haag

zie ook: CIS

Zie ook: De Skyline van Den Haag gaat de komende jaren drastisch veranderen en nog verder- de nasleep

Zie ook: De Skyline van Den Haag gaat de komende jaren drastisch veranderen en nog verder

zie ook: En de winnaar is de “Haagse Buidel” !!!

zie ook: De Skyline van Den Haag gaat de komende jaren drastisch veranderen

De twee torens die in het centrum van Den Haag komen

De twee torens die in het centrum van Den Haag komen © Rijnboutt Architecten

Toekomstige hoogste torens een kopje kleiner gemaakt: niet meer dan 165 meter de lucht in

AD 08.10.2021 De hoge torens van nieuwbouwplan Bellevue mogen niet meer dan 165 meter de lucht in. Een voorstel van VVD en Partij voor de Dieren om de geplande torens van pakweg 185 meter flink te kortwieken, werd gisteravond door de Haagse politiek aangenomen.   Lex De Jonge 08-10-21, 07:41

Omwonenden en ondernemers moeten niks hebben van de al te hoge nieuwbouw, schuin tegenover station Den Haag Centraal.  De torens zouden de ochtendzon wegnemen op de Herengracht en het Voorhout. Ook zouden ze qua beeld niet passen bij de huidige bebouwing die op het hoogste punt (de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie) liefst veertig meter lager zijn. De politiek gaf hen gisteravond gelijk.

Impressie van de torens bij het Centraal Station in Den Haag. | Afbeelding Rijnboutt

Impressie van de torens bij het Centraal Station in Den Haag. | Afbeelding Rijnboutt

Bouw torens bij Den Haag CS in gevaar nu plannen worden aangepast

Omroep 07.10.2021 De bouw van twee torens naast het Centraal Station in Den Haag gaat mogelijk niet door als de politiek besluit om een het complex te kortwieken. Die waarschuwing liet wethouder Anne Mulder donderdag horen tijdens een debat in de gemeenteraad. ‘Dan ontstaat een negatief effect op de businesscase en zou het project kunnen omvallen’, aldus de wethouder. Maar de gemeenteraad trok zich daar niets van aan. De twee torens mogen maximaal 160 meter hoog worden en niet 185, zoals in de plannen, legde de politiek vast.

De raad past daarmee het bouwplan voor het gebied tussen de Rijnstraat, Koningin Julianaplein, Bezuidenhoutseweg en de Oranjebuitensingel grondig aan. Op dit stukje grond, ook wel de Bellevue-locatie genoemd, willen de Duitse ontwikkelaar Patrizia en de Haagse woningbouwcorporatie Staedion twee enorme torens bouwen. Die moeten plek gaan bieden aan 1200 appartementen en 28.000 vierkante meter aan kantoorruimte.

Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter Staedion, verklaarde tijdens de vergadering dat de bouw op de Bellevue-locatie dringend nodig is vanwege het enorme gebrek aan woningen in de regio. Wel benadrukte ook hij dat het een ‘puzzel’ is. Gevolg daarvan is dat het project misschien op de lange baan wordt geschoven of helemaal niet doorgaat als aan die plannen wordt getornd.

Het kantoor van Staedion moet wijken voor twee torens van 180 meter hoog.
Het kantoor van Staedion moet wijken voor twee torens van 180 meter hoog.© Maarten Brakema

Neemt niet weg dat buurtbewoners en een flink deel van de gemeenteraad flinke kritiek houden op de plannen. Zo vinden vrijwel alle partijen in de gemeenteraad dat de inspraak flink tekort is geschoten. De bewoners zouden niet serieus zijn genomen door de ontwikkelaars. Verder vinden de partijen dat de gemeente veel duidelijke moet maken waar in de omgeving plek wordt gereserveerd voor bijvoorbeeld artsen, scholen en groen.

‘Inbreuk op het stadsgezicht’

Daarnaast is er kritiek op de omvang van de torens. Hoewel het volgens de gemeentelijke nota’s is toegestaan dat ontwikkelaars hier zo de lucht in gaan, ontstaat daarover nu de theorie praktijk wordt grote twijfel. Peter Bos van de Haagse Stadspartij wees erop dat het gebied vlakbij de Koekamp en het historisch centrum ligt. ‘Het is een inbreuk op het stadsgezicht.’

Die visie wordt gedeeld door een groot aantal partijen in de raad, bleek. Daarom dienden VVD en Partij voor de Dieren een breed gesteund voorstel ruim twintig meter van de torens af te halen. Alle partijen – behalve Hart voor Den Haag – steunden het. Het liberale raadslid Jan Pronk was niet onder de indruk van de aankondiging van de wethouder dat het plan daardoor misschien in de gevarenzone komt. ‘Dat de ontwikkelaar zich gaat beraden, lijkt me een heel logische stap.’ Daarnaast was er ook nog unanieme steun voor een voorstel van de VVD dat de torens zo moeten worden ontworpen dat ze echt bij Den Haag passen, in de stijl van bijvoorbeeld de Bijenkorf of het huidige Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de Bezuidenhoutseweg.

Binnenstad wordt aantrekkelijker

Wethouder Mulder (Stadsontwikkeling) is het niet eens met de kritiek op de omvang van de torens, zei hij. Hij benadrukte net als Staedion het grote belang van het bouwen van nieuwe woningen. Volgens hem zou door de komst ervan ook een minder aantrekkelijk stukje van de binnenstad mooier kunnen worden.

Verder beloofde Mulder de raad dat hij met concrete plannen komt voor de voorzieningen in het gebied. ‘Dat moet hand in hand gaan met de bouw.’ Ook gaat hij erop ‘toezien’ dat bewoners beter bij de plannen worden betrokken. Dat beloofde ook Staedion-topman Van Herk. Als de inspraak nu niet goed was, gaat dat alsnog goed gedegen gebeuren. Daarbij, zegde hij toe, moeten de bewoners ‘donders serieus’ worden genomen. Dat moet dan alsnog gebeuren voordat de plannen verder worden uitgewerkt – als de ontwikkelaars dat nog willen.

Impressie van de torens bij het Centraal Station in Den Haag. | Afbeelding Rijnboutt

Impressie van de torens bij het Centraal Station in Den Haag. | Afbeelding Rijnboutt

Haagse politiek wil wolkenkrabbers Centraal Station al verbouwen voor ze er staan

OmroepWest 07.10.2021 De Haagse gemeenteraad gaat de enorme torens die naast het Centraal Station in Den Haag verrijzen al verbouwen voordat ze er staan. In plaats van 185 meter mogen ze maximaal 160 meter hoog worden. Verder moeten buurtbewoners veel beter bij de plannen worden betrokken. Volgens de politiek is de inspraak ‘tekort’ geschoten. Pas als de zorgen van de omwonenden zijn weggenomen, mogen de torens worden gebouwd.

De VVD en de Partij voor de Dieren hebben de afgelopen dagen flinke steun in de Haagse raad voor hun voorstellen hiertoe gekregen. Ze kunnen daardoor zeer waarschijnlijk op een meerderheid rekenen, als er donderdag over de plannen wordt gedebatteerd.

De partijen willen daarbij niet alleen vastleggen dat ze worden gekortwiekt, ook komen er strikte regels voor het ontwerp. De torens moeten een karakteristiek ‘Haags’ uiterlijk krijgen. Zij moeten bijvoorbeeld doen herinneren aan ‘iconische bouwstijlen’ in de stad zoals de Amsterdamse School (de Bijenkorf), de nieuwe Haagse School (het Couperusplein), Berlage (de Driehoekjes) en het huidige ministerie van Economische Zaken en Klimaat van architect Gijsbert Friedhoff.

1200 appartementen

Op de zogeheten Bellevue-locatie – het gebied tussen de Rijnstraat, Koningin Julianaplein, Bezuidenhoutseweg en de Oranjebuitensingel – willen de grote Duitse ontwikkelaar Patrizia en de Haagse woningbouwcorporatie Staedion twee enorme torens bouwen. Die moeten plek gaan bieden aan 1200 appartementen en 28.000 vierkante meter aan kantoorruimte. Een belangrijk deel van de woningen is bestemd voor sociale en betaalbare huur, melden de initiatiefnemers.

Het kantoor van Staedion moet wijken voor twee torens van 180 meter hoog.
Het kantoor van Staedion moet wijken voor twee torens van 180 meter hoog.© Maarten Brakema

De ontwikkelaars van het project zijn zelf enthousiast over de plannen. ‘Ik ben ervan overtuigd dat deze stad echt een plek verdient die op deze manier wordt ingevuld’, aldus directeur Dre Boidin van Staedion. Volgens hem is er grote vraag naar het type woningen dat erin komt.

Zo worden bijvoorbeeld de sociale huurwoningen niet al te groot. Volgens de directeur sluit dat helemaal aan bij de vraag die er nu is.’Ik vind het buitengewoon interessant om als Staedion het eerste sociale penthouse op 180 meter te kunnen aanbieden aan onze bewoners.’

Veertig meter hoger dan record nu

De gemeenteraad sprak afgelopen weken over het enorme project op de plek waar nu nog het kantoor van Staedion en een filiaal van de Rabobank staan, naast het Ministerie van Onderwijs. Als ze eenmaal klaar zijn, zouden ze ruim 40 meter hoger worden dan de gebouwen die nu het record hebben: de departementen van Justitie en Binnenlandse Zaken, even verderop aan de Turfmarkt.

Wij vrezen ook dat er veel overlast gaat ontstaan tijdens de bouw, aldus Bewoner Erik van Eeten.

De buren van de torens hebben grote moeite met de ambitieuze plannen. Zij vinden dat hun belangen niet voldoende worden meegewogen. Bewoner Erik van Eeten van een complex aan de Oranjebuitensingel wijst erop dat mensen daar nu relatief rustig, maar toch midden in de stad wonen. ‘Ons woongenot is groot. Maar we hebben geen idee wat de gevolgen zijn als er 1200 woningen en heel veel kantoren naast ons komen te staan. Wij vrezen ook dat er veel overlast gaat ontstaan tijdens de bouw.’

‘Dit is geen participatie’

De bewonersorganisatie van het Pleinkwartier – waar ongeveer 2.000 mensen wonen – vindt ook dat de inspraak tekort is geschoten. Uit een onder de bewoners gehouden enquête zou ‘vrijelijk’ zijn geciteerd, aldus woordvoerder Pauline van der Vorm. ‘Dit is geen participatie. Dus enkel zenden. Zo ga je niet met je buren om.’

Zij wijst er ook op dat de ‘menselijke maat’ ontbreekt en dat straks een groot tekort aan voorzieningen als scholen en groen gaat ontstaan. Verder neemt hittestress en windoverlast toe. Maar de torens hebben ook grote gevolgen voor de verdere omgeving. Van der Vorm: ‘Het Voorhout en de Herengracht raken de ochtendzon kwijt met de huidige bouwhoogte.’

Veel zorgen over plannen

Ook in de politiek, zo bleek, leven veel zorgen over wat de ontwikkelaars een ‘urban living concept’ noemen. Zo zijn er twijfels over of deze plek wel geschikt is voor gebouwen van deze omvang. ‘Ze worden wel heel hoog. Daar ben ik niet per se tegen. Maar ik vraag me wel af of het hier past’, aldus raadslid Judith Klokkenburg van de ChristenUnie/SGP.

Je moet de menselijke maat houden, aldus raadslid Jan Pronk

Dat ziet ook raadslid Jan Pronk van coalitiepartij VVD. Hij komt daarom met een aantal ingrijpende voorstellen. Zo mogen de torens straks niet hoger worden dan 160 meter. ‘Eigenlijk is het simpel’, zegt hij. ‘Wij willen graag woningen toevoegen. En dan vooral bij de stations. Maar dat is bestaand gebied. Er wonen al mensen. Je moet een goede balans zien te vinden tussen de noodzaak tot nieuwbouw en de belangen van de bestaande bewoners. Dus moet je de menselijke maat aanhouden. Het moet passen.’

Haagse uitstraling

Verder wil hij ervoor zorgen dat de gebouwen een typisch Haagse uitstraling krijgen. Ook daarvoor gaat hij voorstellen indienen. ‘Het moet er ook een beetje uitzien. Want je moet er honderd jaar tegenaan kijken.’

Samen met Robert Barker van de Partij voor Dieren heeft Pronk nog meer wijzigingen voor ogen. Een voor hen ook belangrijk punt is dat de belanghebbenden veel beter worden gehoord. Bovendien willen beide raadsleden de gemeente dwingen om nu ook al duidelijk te maken waar in de buurt plek wordt gereserveerd voor voorzieningen als scholen, huisartsen en groen.

Barker: ‘Dat moeten wij nu vastleggen. Als die mensen er straks wonen en geen huisarts kunnen vinden of geen school voor hun kinderen, dan maak je Den Haag minder leefbaar. En wat voor stad bouw je dan?’

Lees ook: VIDEO: 20.000 nieuwe huizen en 21 voetbalvelden vol winkels: is dit de toekomst van Den Haag? 

Bellevue. Bouwproject schuin tegenover station Den Haag Centraal, met onder meer twee woontorens van 180 meterPREMIUMBellevue. Bouwproject schuin tegenover station Den Haag Centraal, met onder meer twee woontorens van 180 meter © Rijnboutt Architecten

Den Haag deinst terug voor superhoogbouw: ‘We hoeven geen records te breken’

AD 07.10.2021 Hoogbouw? Prima. Maar Den Haag hoeft geen Manhattan aan de Noordzee te worden. Deinsde het stadhuis vorig jaar al terug voor een woontoren die op 240 meter hoogte de lucht zou gaan kussen, nu moeten twee torens van ruim 180 meter in het centrum het politiek ontgelden. ,,We hoeven hier geen records te breken.” 

Hoezo ruim 180 meter de lucht in? Omwonenden en Haagse raadsleden moeten niks hebben van de hoge (woon)torens van nieuwbouwproject Bellevue, schuin tegenover station Den Haag Centraal. Ze nemen de ochtendzon weg op de Herengracht en het Voorhout en ze passen qua beeld niet bij de huidige bebouwing in de Haagse binnenstad. Die is zelfs op haar hoogste punt (de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken) zo’n veertig meter lager.

Lees ook;

Hoogste toren van Den Haag (240 meter) gaat er misschien toch nog komen
Voor 40 miljoen maakt Den Haag het nieuwe woongebied rond Hollands Spoor groen en autoluw

Vandaag hoopt de gelegenheidstandem van VVD en Partij voor de Dieren de torens van Bellevue een kopje kleiner te maken tijdens de gemeenteraadsvergadering: een meter of 20, om precies te zijn.  ,,We gaan in Den Haag de lucht in om woningen te realiseren, maar hoeven daarbij geen hoogterecords te breken’’, stellen Jan Pronk en Robert Barker.   

Wat ons betreft komt ook het geplande hotel er niet, daarvan zijn er in het centrum al genoeg, aldus Robert Barker, PvdD.

Het zal er politiek om gaan spannen. Met het huidige plan komen er wél 1200 appartementen en studio’s bij op de hoek van de Rijnstraat en de Bezuidenhoutseweg, waarvan 360 in de sociale sector. En om al die extra woningen zit Den Haag te springen.

Volgens de indieners kunnen er ook met lagere torens nog steeds veel woningen gebouwd worden. ,,In het plan zit nu veel ruimte voor kantoren. Dat kan wel wat minder’’, zegt Robert Barker van de Partij voor de Dieren. ,,Wat ons betreft komt ook het geplande hotel er niet, daarvan zijn er in het centrum al genoeg.’’

Nationale records

Hoogbouw en woningen: ze zijn in Den Haag onlosmakelijk met elkaar verbonden. De stad groeit tot 2040 met misschien wel 100.000 inwoners. Nieuwkomers die voor een groot deel in het gebied rond de drie NS-stations onderdak moeten krijgen. Dat kan alleen als je flink de lucht in gaat.

Oud-wethouder Boudewijn Revis (VVD, bouwen) keek daarom niet op een metertje meer of minder. The sky is the limit, leek zijn credo. Maar onder opvolger en partijgenoot Anne Mulder is het stadsbestuur voorzichtiger, mede door de tegensputterende politiek die vreest dat massale nieuwbouw te weinig ruimte laat voor groen, sporthallen en scholen.

Jan Pronk VVD Den Haag
Jan Pronk VVD Den Haag © Anne Kompagnie

Zo nam het stadsbestuur onder Mulder al afscheid van de vergevorderde plannen voor De Laak, een combinatie-gebouw met drie torens van maar liefst 240, 180 en 70 meter in Laakhavens. ‘Te hoog en te massaal’, luidde het oordeel van het college. De projectontwikkelaar, die al toestemming dacht te hebben, stapte daarop naar de rechter.

Kleine hokjes

Als ook de torens van Bellevue gekortwiekt worden, komt dat niet door het stadsbestuur, maar door de politiek die in brede zin heel kritisch is op het bouwplan. Zo missen raadsfracties de benodigde voorzieningen in het plan. VVD en Partij voor de Dieren hopen vandaag af te dwingen dat daar eveneens snel duidelijkheid over gaat komen. 

De SP vindt de toekomstige appartementen in Bellevue vooral erg klein. Bijna 500 van de 1200 woningen in Bellevue halen de 40 vierkante meter niet. Dat is 40 procent van het totaal en 20 procent meer dan de Haagse afspraken toestaan. 

Holle marketing­priet­praat die puur bedacht is om de regels te omzeilen, akdus Lesley Arp, SP.

Toch kan het omdat Den Haag een uitzondering op de regel biedt voor bijzondere woonvormen. Bellevue gaat voor het Urban Living Concept (voor jong, hoogopgeleid talent) en het Best Age Living Concept (voor actieve senioren met een stedelijke levensstijl).

,,Holle marketingprietpraat die puur bedacht is om de regels te omzeilen’’, moppert Lesley Arp van de SP. ,,Als we dit toestaan zijn andere projectontwikkelaars er als de kippen bij om hun bouwprojecten ook met kleine hokjes te vullen.”

Robert Barker
Robert Barker © Arnaud Roelofsz

Raadslid Arnoud van Doorn PvdE verdacht van voorbereiden moordaanslag op premier Rutte

Voorbereiding moordaanslag op premier Rutte

Het Openbaar Ministerie heeft de zaak rond het Haagse raadslid Arnoud van Doorn geseponeerd. Hij wordt niet langer gezien als verdachte.

Van Doorn werd zondagochtend 26.09.2021 door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) opgepakt, omdat hij zich in de ogen van de beveiligers “verdacht” gedroeg in de buurt van demissionair premier Rutte. Het OM verdacht hem daarna van een “poging inlichtingen te verschaffen om een ernstig misdrijf voor te bereiden”. Na een nacht in de cel werd Van Doorn maandag weer vrijgelaten.

“Uit het daaropvolgende onderzoek van politie en OM kwam niets naar voren dat de aanvankelijke verdenking ondersteunde”, laat het OM weten in een persbericht. De zaak tegen Van Doorn is daarom beëindigd.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is arnoud%2Bvan%2Bdoorn%2B%25282%2529.jpg
Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is arnoud%2Bvan%2Bdoorn%2B%25283%2529.jpg
Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is arnoud%2Bvan%2Bdoorn%2B%25284%2529.jpg
Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is arnoud%2Bvan%2Bdoorn.jpg

Terugblik

De politie heeft zondag 26.09.2021 het Haagse raadslid Arnoud van Doorn, fractievoorzitter van de Haagse Partij van de Eenheidaangehouden omdat hij volgens het Openbaar Ministerie heeft “getracht inlichtingen te verzamelen om een ernstig misdrijf voor te bereiden” . Het doelwit zou mogelijk demissionair premier Rutte zijn, schrijft het AD.

Van Doorn werd zondagochtend door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) opgepakt. Die dienst is belast met de beveiliging van politici en bedreigde prominenten. Hij is inmiddels vrij, na een nacht te hebben doorgebracht in de cel.

Zijn advocaat Anis Boumanjal zegt tegen de NOS dat Van Doorn op weg was naar zijn moeder om haar kat medicijnen toe te dienen. Omdat de mantelzorger nog aan het werk was bij zijn moeder, besloot Van Doorn in de omgeving wat dingen te ondernemen. Hij ging naar de Albert Heijn, dronk wat op een terras en liep een sportschool binnen om te informeren naar de abonnementsprijzen, aldus de raadsman.

Tijdens het verhoor werd Van Doorn volgens zijn advocaat verteld dat Rutte bij alle drie die locaties aanwezig was geweest. De DKDB vond dat verdacht, omdat Van Doorn in augustus tijdens Haagse Indië-Herdenking ook al in de buurt van de premier was geweest.

Advocaat: onderbuikgevoel

Het OM wil geen verdere details geven over het doelwit en over Van Doorn, omdat het onderzoek nog niet is afgerond. Van Doorn wordt nog beschouwd als verdachte. Boumanjal zegt verder tegen de NOS dat Van Doorn verdacht wordt van voorbereiding van moord.

Volgens de raadsman heeft de DKDB bij de aanhouding van het raadslid te krampachtig gehandeld. Hij zegt te begrijpen dat de dienst op zijn hoede is, maar stelt dat er zondag “niet zoveel aan de hand was”.

Boumanjal voegt toe: “De stap die de DKDB naar moord maakt, is niet uit te leggen. Ze zijn wat mij betreft hun boekje te buiten gegaan en in de kramp geschoten.” Volgens de raadsman is Van Doorn opgepakt op basis van “een onderbuikgevoel”. “Als er een serieuze dreiging aan de hand is, laat je iemand de volgende dag niet meteen vrij.”

Van Doorn zat eerder in de raad voor de PVV, maar die partij brak met hem in 2011. In 2012 bekeerde hij zich tot de islam.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is Rutte%2Bdreiging%2B%25282%2529.jpg

Beveiliging om dreiging

Gisteren werd bekend dat demissionair premier Mark Rutte zware beveiliging heeft gekregen omdat hij wordt bedreigd. Het gaat mogelijk om een geplande aanslag of ontvoering, wellicht vanuit de hoek van de drugshandel, maar veel details zijn nog onduidelijk. De Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) regelt de beveiliging.

De bedreigingen spelen al zeker een maand, volgens het AD.

Meerdere malen veroordeeld

Van Doorn is niet van onbesproken gedrag. Vandaag veroordeelde de rechter in Den Haag hem in een andere zaak. Het Haagse raadslid krijgt 120 uur taakstraf vanwege opruiing op Twitter. Hij schreef in 2018 en 2019 onder meer “Moge Allah swt de zionisten vernietigen” en “May Allah swt guide or destroy the enemies of the islam”, in reactie op nieuws over militair optreden van Israël. Volgens de rechter heeft hij daarmee aangemoedigd tot het plegen van geweld tegen een specifieke groep mensen.

Op Twitter doet hij vaker zeer omstreden uitspraken. In 2018 vroeg hij zich af of de Tweede Wereldoorlog wel door de “goeden” gewonnen was: “Of waren de nazi’s de beschermers van de Europese beschaving tegen het (o.a. Amerikaans) zionisme en het communisme van Stalin? Is er sprake van geschiedvervalsing? Iets om over na te denken…” Burgemeester Krikke van Den Haag riep hem op zijn uitspraak terug te nemen.

In maart vorig jaar deelde Van Doorn een artikel van de Israëlische krant Haaretz over een onderzoeksinstelling die bezig was een coronavaccin te ontwikkelen met de tekst: ” ‘Toevallig’ het lab waar het virus ook is ontwikkeld?” Waarnemend burgemeester Johan Remkes tikte Van Doorn daarover op de vingers. Met de tweet speelde hij in op antisemitische complottheorieën over het ontstaan van het coronavirus.

Een maand eerder had de politie een inval gedaan bij Van Doorn op verdenking van schending van het ambtsgeheim. Er lekte vroegtijdig uit dat Remkes Pauline Krikke als burgemeester tijdelijk op zou volgen. Van Doorn ontkende.

In 2015 werd Van Doorn in hoger beroep ook al eens veroordeeld tot een taakstraf, toen van 240 uur. Van Doorn had geheime stukken gelekt, een alarmpistool in huis en wiet verkocht aan minderjarigen.

meer: Dossier Arnoud van Doorn | AD.nl

meerRutte extra beveiligd – Bing

meer: bedreiging rutte – Bing

meer: arnoud van doorn – Bing

Meer: Arnoud van Doorn AD

Dossier Arnoud van Doorn | AD.nl

Meer: Arnoud van Doorn Den HaagFM

Meer: Arnoud van Doorn OmroepWest

Meer: LEKKEN OmroepWest

Lees: Beveiligers verwijderen filmpje aanhouding Van Doorn van zijn telefoon: ‘Ze weten dondersgoed dat ze fout zitten’ AD 01.10.2021

Lees: Beelden arrestatie Van Doorn van telefoon verwijderd: ‘Dit mag absoluut niet’ OmroepWest 01.10.2021

Lees: Beelden arrestatie Van Doorn van telefoon verwijderd: ‘Dit mag absoluut niet’ Den HaagFM 01.10.2021

Lees: Nog nabibberend van zijn arrestatie krijgt Van Doorn taakstraf te horen: verdenkingen blijven hem volgen AD 29.09.2021

Lees: Er is alle reden om leegschedel Arnoud van Doorn aan te houden AD 29.09.2021

Lees: OM seponeert zaak rond raadslid Van Doorn die zich ‘verdacht’ gedroeg rond Rutte NOS 29.09.2021

Lees: Haags raadslid niet langer verdacht van voorbereiding misdrijf tegen Rutte NU 29.09.2021

Lees: Arnoud van Doorn geen verdachte meer in zaak-Rutte Telegraaf 29.09.2021

Lees: Haags raadslid Van Doorn niet langer verdacht van voorbereiden moordpoging Rutte AD 29.09.2021

Lees: Arnoud van Doorn niet meer verdacht van voorbereiden poging moord op Mark Rutte OmroepWest 29.09.2021

Lees: Arnoud van Doorn niet langer verdacht van voorbereiden poging moord op Mark Rutte Den HaagFM 29.09.2021

Lees: Haags raadslid Van Doorn geen verdachte meer in ‘zaak-Rutte’ MSN 29.09.2021

Lees: Haags raadslid niet langer verdacht van voorbereiding misdrijf tegen Rutte NU 29.09.2021

Lees: Haags raadslid niet langer verdacht van voorbereiden ‘ernstig misdrijf’  RTL 29.09.2021

Lees: Arnoud van Doorn woest na 32 uur cel: ‘Moordpoging op Rutte? Ik was gewoon op bezoek bij mijn moeder’ AD 28.09.2021

Lees: Advocaat Van Doorn: aanhouding moordpoging Rutte ‘onterecht, vanuit angst en achterdocht’ OmroepWest 28.09.2021

Lees: Advocaat Arnoud van Doorn: aanhouding ‘moordpoging’ Rutte ‘onterecht, vanuit angst en achterdocht’ Den HaagFM 28.09.2021

Lees: Haags raadslid aangehouden vanwege ‘verdacht gedrag’ rondom Rutte NU 28.09.2021

Lees: Haags gemeenteraadslid Van Doorn nacht in cel wegens voorbereiden misdrijf tegen Mark Rutte Telegraaf 28.09.2021

Lees: Politie houdt Haags raadslid aan op verdenking voorbereiding poging moord Rutte: ‘Ik ging naar m’n moeder’ AD 28.09.2021

lees: Raadslid op vrije voeten na verdenking moordpoging op Rutte AD 28.09.2021

Lees: Haags raadslid verdacht van ‘voorbereiding moordaanslag’ op premier Rutte NOS 28.09.2021

Lees: Arnoud van Doorn opgepakt op verdenking van voorbereiden poging moord Mark Rutte Den HaagFM 28.09.2021

Lees: Haags raadslid opgepakt op verdenking van voorbereiden poging moord Rutte OmroepWest 28.09.2021

Lees: Haags raadslid opgepakt vanwege ‘verdacht gedrag’ in buurt van Rutte MSN 28.09.2021

Lees: Haags raadslid opgepakt vanwege ‘verdacht gedrag’ in buurt van Rutte RTL 28.09.2021

Zie ook: Het gedonder met Raadslid Arnoud van Doorn PvdE gaat maar door en door en door !! – de nasleep

zie ook: Het gedonder met Raadslid Arnoud van Doorn PvdE gaat maar door en door en door !!

Zie: Het gedonder met Raadslid Arnoud van Doorn PvdE gaat maar door !!

Zie ook:  As-Soennah-moskee in Den Haag onder de loep

Zie ook: Aangifte tegen islampartijen Nida en Arnoud van Doorn PvdE om ‘aanzetten tot overtreden boerkaverbod’

Zie ook: En weer een nieuwe uitdaging voor Arnoud van Doorn PvdE..….het Halalstrand !!!

Zie ook: Een nieuwe uitdaging voor Arnoud van Doorn PvdE ???

Zie ook: Haags raadslid Abdoe Khoulani van de Partij van de Eenheid in Paniek

zie ook: Wat was de rol van Arnoud van Doorn PvdE ???

zie ook: Weer gedonder met Arnoud van Doorn PvdE

zie ook: Arnoud van Doorn PvdE Den Haag – Uitspraak rechtszaak

zie ook: Ex-PVV’er Arnoud van Doorn heeft een lekkage

en ook: Partij van de Eenheid wil gescheiden zwemmen in Den Haag

en ook: Haagse gemeenteraad boos op Arnoud van Doorn

zie ook: Raadslid Arnoud van Doorn van de Arnoud van Doorn misbruikt stadhuis voor commercie

zie ook: Arnoud van Doorn zoekt vrijwilligers voor Knokploeg Veilig Schilderswijk in Den Haag

en ook: ex-PVV’er Arnoud van Doorn bekeerd tot de Islam ????

zie ook: Haags gemeenteraadslid ex-PVV’er Arnoud van Doorn bekeerd tot de Islam ????

en ook: Arnoud van Doorn – Gedonder bij de Haagse PVV

en ook: Haags PVV-raadslid Arnoud van Doorn opgestapt na zware kritiek

zie ook: Zes maanden cel voor Arnoud van Doorn Partij van de Eenheid

Op weg naar de Raadsenquête cultuurcomplex AMARE

Raadsenquête cultuurcomplex AMARE

De commissie vooronderzoek Amare adviseert de gemeenteraad van Den Haag om een raadsenquête uit te voeren naar hoe het nieuwe cultuurcomplex tot stand is gekomen. Dat blijkt uit het raadsvoorstel dat dinsdag 28.09.2021 is gepubliceerd. Sinds medio mei deden zeven raadsleden vooronderzoek naar een mogelijk raadsonderzoek.

Uit de raadsenquête, die de periode 2006 tot en met 2021 gaat beslaan, moet duidelijk worden hoe de exploitatie van Amare destijds is ontstaan. Maar ook hoe het Spuikwartier ‘binnen de beleidskaders past’ en welk publiek belang daarmee wordt gediend. Ook wordt de rol van het college van burgemeesters en wethouders, de ambtelijke organisatie, de culturele instellingen en de projectontwikkelaar onder de loep genomen.

Een raadsenquête is het zwaarste middel waarover een gemeenteraad beschikt om haar controlerende taak uit te voeren, aan waarheidsvinding te doen, verantwoordelijkheden vast te stellen en lering te trekken. In Den Haag is nog niet eerder gebruik gemaakt van dit instrument.

‘Als één onderwerp het verdient om een raadsenquête voor in te stellen is het wel Amare’, stelt raadslid Mariëlle Vavier (GroenLinks), voorzitter van de ingestelde vooronderzoekcommissie.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 20210911_175310.jpg

Cultuurcomplex

Amare is het nieuwe cultuurcomplex op het Spuiplein dat sinds september open is. Het is het nieuwe onderkomen van het Residentie Orkest, het Nederlands Dans Theater en het Koninklijk Conservatorium. De bouw van het complex is een politiek uiterst gevoelig dossier geworden dat eerder al leidde tot een onderzoek van de Rekenkamer Den Haag.

En de conclusies van de rekenkamer in november 2020 waren niet mals. Het college van burgemeester en wethouders stelde de kosten voor het cultuurcomplex steeds lager voor dan ze in werkelijkheid waren, concludeerde de rekenkamer. Het college hield zelfs kosten buiten het zicht van de raad. Uiteindelijk werd Amare niet voor de geplande 177 miljoen euro gebouwd, maar voor 223,3 miljoen euro.

Het stadsbestuur van Den Haag wist zelfs al in 2014 dat het cultuurcomplex Amare op het Spuiplein miljoenen euro’s duurder zou worden dan de 177 miljoen euro. Toch informeerde het college de gemeenteraad hier niet over. Sterker nog: het college stelde de kosten steeds lager voor dan dat ze in werkelijkheid waren. Ook in 2018 hield het college kosten buiten het zicht van de gemeenteraad, zo schreef de Rekenkamer Den Haag in een vernietigend rapport over de ontwikkeling en realisatie van Amare. Het college ontkende notabene dat de raad is misleid, schreef mediapartner Omroep West toen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 20210911_175229.jpg

Rekenkamer

De raad wilde naar aanleiding van dit rapport nu weleens duidelijkheid over de rol van het college, de gemeenteraad, de cultuurinstellingen, de gemeentelijke organisatie en de projectontwikkelaar. Een motie die opriep om een commissie in te stellen die een vooronderzoek naar een raadsenquête moest uitvoeren, werd door de gehele raad aangenomen. Deze vooronderzoekcommissie heeft de afgelopen maanden gekeken naar de haalbaarheid van een onderzoek en de onderzoeksvragen.

Een raadsenquête geeft, anders dan een rekenkameronderzoek, bijvoorbeeld de mogelijkheid om Boudewijn Revis en Joris Wijsmuller onder ede te horen. Zij waren als wethouders verantwoordelijk voor Amare, maar zitten inmiddels niet meer in het college. Revis heeft een andere baan bij Staatsbosbeheer en Wijsmuller zit weer in de gemeenteraad.

‘Amare is een gebouw waar al jaren zo veel om te doen is’, zegt Vavier. ‘Het gebouw verdient het om een goede start te maken in de stad. Een raadsenquête kan inzicht geven in hoe bij een groot en langlopend project als dit, problemen kunnen ontstaan. Duidelijk is dat er zaken zijn misgegaan.’

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 20210911_175237.jpg

Gemeenteraadsverkiezingen

Of er ook daadwerkelijk een raadsenquête komt, zoals voorgesteld wordt, beslist de gemeenteraad van Den Haag op donderdag 4 november 2021. Duidelijk is wel dat het onderzoek pas na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 van start zal gaan. Hoeveel het onderzoek zal kosten zal de komende tijd berekend gaan worden, maar het zal uitlopen op een bedrag van rond de miljoen euro.

De Haagse Stadspartij staat achter het instellen van een raadsenquête. Het vooronderzoek dat de commissie heeft uitgevoerd is overtuigend en heeft veel onderzoeksvragen opgeleverd’, zegt Tim de Boer van de Haagse Stadspartij. ‘Amare is niet zo maar een project, maar een van de grootste en meest complexe bouwprojecten van de afgelopen decennia in Den Haag. Het is een project dat veel geld heeft gekost en waar de gemeente al vanaf 2006 mee bezig is. Ook is de bouw lang omstreden geweest en heeft het veel politiek gekrakeel opgeleverd.’

‘We zijn bedonderd’

Ook Hart voor Den Haag/Groep de Mos is blij dat het onderzoek er komt. ‘We zijn bedonderd en voorgelogen’, reageert raadslid Frans Hoynck van Papendrecht. ‘Het is daarom goed dat de onderzoekscommissie Amare heeft geadviseerd dat er een raadsenquête moet komen.’

Lees: Hoofdpijndossier Amare krijgt onderzoek ‘onder ede’, maar wat heb je eraan? OmroepWest 30.09.2021

lees: Haagse raadsleden willen onderste steen boven in onderzoek naar bouw Amare OmroepWest 28.09.2021

lees: Zwaarste onderzoeksmiddel ingezet: cultuurpaleis Amare onder het vergrootglas in raadsenquête AD 28.09.2021

lees: Raadsenquête naar bouw cultuurcomplex Amare: gemeenteraad wil onderste steen boven Den HaagFM 28.09.2021

Nog meer:

Lees: Nieuwe woontoren bij cultuurpaleis door ruzie zwaar vertraagd: ‘We zitten daar nog jaren in een bouwput’ AD 16.10.2021

Lees: Amare denkt ook aan de vogels en vleermuizen AD 11.10.2021

Lees: In nieuwste theater van Nederland is geen plek voor vleeseter: ‘Plantaardig eten boost imuunsysteem’ AD 05.10.2021

Lees: Michel Behre van Crossing Border: ‘Barack Obama in Amare? Waarom niet’ AD 05.10.2021

Lees: Een geschenk van, en voor Den Haag | Naar Amare  AD 04.20.2021

Lees: Op het dak van Amare komt beveiliger Mohamed Zouaoui helemaal tot rust AD 01.10.2021

Lees: Westlandse crew geeft Amare-directeur een cursusje mediatraining: ‘Je hangt te veel, Jan’ AD 29.09.2021

lees: Turfmarktgarage naast Amare opnieuw ingericht AD 28.09.2021

lees: Welk beeld moet voor de deur van Amare komen? AD 28.09.2021

Lees: Show die Harrie Jekkers voor Amare zou maken zeker twee jaar uitgesteld Den HaagFM 28.09.2021

kijk: Fotoserie: binnenkijken in theatergebouw Amare – indebuurt Den Haag – Video (ad.nl)

Zie meer: SpuiForum – Krankjorum

Lees ook: Hoe zit het nou met dat Spuikwartier in Den Haag? 9 vragen over het nieuwe ‘Cultuurpaleis’

Lees ook: Dossier: Spuiforum 2.0

Zie ook: Amare op weg naar de nieuwe hangplek voor alle Hagenaars !!

Zie ook: Het nieuwe cultuurpaleis “Amare” aan het Haagse Spui gaat eindelijk open !!!

Zie: En weer gaat het gedonder met het cultuurpaleis Amare gewoon weer verder !! – de nasleep

Zie ook: En het gedonder met het cultuurpaleis Amare gaat gewoon weer verder !!

zie verder ook: Centrum Den Haag één grote groene tuin voor het cultuurgebouw Amare

Zie dan ook: Muziektheater Amare – inrichting nieuwe Spuiplein

Zie ook: Nog meer gedonder met het SpuiForum “Amare” !!

Zie verder: En weer gedonder met het cultuurpaleis Amare !!

Zie ook: Cultuurcomplex Amare vordert gestaag !!! – stand van zaken 22.10.2020

Zie dan ook: Het nieuwe cultuurpaleis Amare aan het Spui in Den Haag is bijna klaar

Zie ook: Het nieuwe cultuurpaleis Amare aan het Spui in Den Haag bijna open

Zie ook: Nog meer gedonder met het SpuiForum !! – debat 06.05.2020 – de nasleep

Zie ook: Nog meer gedonder met het SpuiForum !! – debat 06.05.2020

Zie ook: Nog meer gedonder met het SpuiForum !!

zie ook: Het SpuiForum anno 03.04.2020: “We zijn er bijna maar nog niet helemaal !!” – vervolg

zie ook: Het SpuiForum anno 19.03.2020: “We zijn er bijna maar nog niet helemaal !!”

Zie ook: Ook het gedonder met het SpuiForum gaat vrolijk weer verder en nog verder !!

Zie ook: Ook het gedonder met het SpuiForum gaat vrolijk weer verder !!

Zie ook: En weer gaat het gedonder met het SpuiForum vrolijk verder !! – deel 2

En zie ook: En weer gaat het gedonder met het SpuiForum vrolijk verder !! – deel 1

zie ook: Het nieuwe onderwijs en cultuur complex op het Spuiplein – SvZ 15.09.2018

zie:  De eerste paal voor het nieuwe Onderwijs en Cultuur Complex op het Spuiplein

zie ook nog: Het gedonder met het SpuiForum gaat vrolijk weer verder !!

zie ook nog: Het Spuiforum na het coaltieakkoord 2018 – 2022

zie dan ook:  Het Haagse coalitieakkoord 2018 – 2022

zie ook nog: Crisis en nog meer vertraging nieuwe plannen Haags Spuiforum

en zie ook Vertraging nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 8

zie verder ook: Bouw Haags cultuurpaleis gaat eindelijk beginnen

zie ook: Vertraging nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 7

zie ook: Vertraging nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 6

zie ook: Nieuwe plannen Haags Spuiforum bijna definitief – deel 5

zie ook: Nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 4 definitief

en zie ook: Nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 3

zie verder ook:  Nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 2

zie dan ook: Nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 1

zie verder ook nog:  Haags college dient motie van wantrouwen in tegen Haagse anti-Spuiforum-bewoners

zie verder ook; Haagse SpuiForum terug naar de Tekentafel !!!

zie dan ook nog: De toekomst van het Haagse SpuiForum !!

en zie verder ook: Aftrap bouw SpuiForum

zie ook: De spanningen rondom het SpuiForum namen toe !!! – deel 2

zie ook: De spanningen rondom het SpuiForum namen toe !!!  – deel 1

en zie ook nog evenGedonder bij de Haagse PvdA over het Spuiforum

en dan ook nog: Haagse PvdA is/was verdeeld over Cultuurpaleis Spuiplein

en verder: Motie ‘heroverweging na verkiezingen’ ALV 28 okt 2013

en og verder: Financiele barometer Spuiforum definitief (1)

en meer:  Persbericht financiën Spuiforum 3

zie dan ook nog maar even: Dossier: Spuiforum 2.0

Aftrap verkiezingsdebat op weg naar de Haagse gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022

Heftig migratiedebat voorspelt hete verkiezingsstrijd

Vluchtelingen? Niet meer opvangen in de stad.

Immigratie naar Den Haag? Zo veel mogelijk afremmen.

Met dat pittige pleidooi trapten de rechtse oppositiepartijen Hart voor Den Haag en PVV donderdag 16.09.2021 in het stadhuis als het ware de campagne voor de Haagse gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 af.

Het leverde een hoop bonje op tijdens de algemene beschouwingen in de Haagse raadzaal. ,,Ik word hier boos van’’, verzuchtte Mikal Tseggai van de lokale PvdA. ,,U zegt dat de stad te hard groeit en er in Den Haag dus geen plaats meer is voor mensen die voor oorlog en geweld hun land moeten ontvluchten? Ik vind het echt schandalig.’’

Lees ook;

Druk opgevoerd om azc in Rijswijk open te houden: ‘Raar om zo’n locatie nu in te pakken’

De bevolkingsgroei van Den Haag wordt steeds meer een thema in de stad. Tot 2040 komen er zo’n 100.000 nieuwe Hagenaars bij, gelijk aan het inwonertal van Delft. En al die mensen moeten binnenstedelijk een plek zien te krijgen, want aan de randen van de stad heeft Den Haag geen ruimte. Daarom liggen er plannen voor de bouw van vele tienduizenden extra woningen. Maar het is een hels karwei om dat midden in de stad netjes voor elkaar te krijgen.

Sterker: politieke partijen als Hart voor Den Haag en PVV, maar ook VVD en CDA zien Den Haag er in meer of mindere mate onder lijden. Ze vinden dat het absorptievermogen van de stad z’n einde nadert. ,,Den Haag piept en kraakt”, zegt bijvoorbeeld Richard De Mos. Maar over de oplossingen denken de raadsfracties heel verschillend.

Uitgehold

Omdat de Haagse bevolking vooral groeit door arbeidsmigranten, asielzoekers en expats wil de Haagse PVV een immigratiestop. Hart voor Den Haag ziet meer in een flinke rem op de immigratie. De Mos: ,,Als Den Haag zo hard blijft groeien, komt de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van de stad onder druk te staan. We kunnen het niet meer aan.’’

Op links leidt die redenering tot tandenknarsen en vuurspuwen. SP en GroenLinks verwijten De Mos dat hij met zijn partij de verkeerde conclusies trekt. Dat er in de stad veel te weinig woningen zijn voor Hagenaars komt niet door immigranten, maar eenvoudigweg door het feit dat Den Haag jarenlang bijna niks heeft bijgebouwd, zo mopperen ze.

SP’er Lesly Arp: ,,U maakt zich zorgen over de verzorgingsstaat? Ik kan u zeggen dat die niet wordt uitgehold door nieuwkomers, maar door landelijk VVD-beleid. Hetzelfde beleid dat kwetsbare mensen onderling laat strijden om woningen en andere zaken.’’

Westland

Ook CDA en VVD blijven weg van de anti-migratiestandpunten van beide oppositiepartijen, al vindt VVD’er Frans de Graaf de discussie over de groei van de stad wel een terechte. ,,Het is alleen jammer dat het hier direct ontaardt in enerzijds verwijten over wegkijken en anderzijds – impliciet – over racisme. Het kan ook veel praktischer.’’

Door de lasten beter te verdelen bijvoorbeeld. ,,Den Haag vangt heel veel arbeidsmigranten op die werken in de kassen van Westland. Maar die gemeente doet zelf haast niets aan huisvesten van hun werknemers. Daar moeten we harde afspraken over maken.” Dat geldt ook voor woningen voor zorgdoelgroepen als dak- en thuislozen: ,,In feite regelt Den Haag dat nu voor de hele regio.”

Haagse stellen die een of twee kinderen krijgen moeten uitwijken naar buurgemeen­ten voor een leuke woning

Het CDA ziet Den Haag zich graag concentreren op het bouwen van huizen voor gezinnen. Dat gebeurt nu veel te weinig. ,,Haagse stellen die een of twee kinderen krijgen moeten uitwijken naar buurgemeenten voor een leuke woning.” 

De PVV en Hart voor Den Haag verschillen onderling ook nog wel van mening. De partij van Richard de Mos wil vooral een krachtig signaal afgeven aan de landelijke politiek over de wenselijkheid van een rem op immigratie. De PVV vindt dat Den Haag daar ook zelf wat aan kan doen. ,,Geen sociale woningen bijbouwen, dat is slechts een blanco cheque voor links om hun stemvee binnen te hengelen”, zegt Sebastian Kruis. ,,En vooral: geef huizen alleen aan Hagenaars en Hagenezen..’

Den Haag moet stevig doorpakken

De Haagse politiek moet doortastender en zelfbewuster worden. Bij belangrijke onderwerpen stevig doorpakken, meer ‘de tanden laten zien’ naar bijvoorbeeld het Rijk. Dit pleidooi voor een nieuwe vorm van politiek bedrijven doen bijna alle grotere partijen in de Haagse gemeenteraad tijdens de algemene beschouwingen. Want, zeggen ze: de komende jaren zijn belangrijke besluiten nodig op het gebied van de woningmarkt, duurzaamheid en de financiën.

De partijen spraken donderdag over de plannen van het stadsbestuur voor het komend halfjaar – in maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. En ze blikken ook terug. Veel fracties gaan pleiten voor een nieuw elan. ‘Het stadsbestuur mag wel wat vastberadener optreden’, zegt bijvoorbeeld Arjen Kapteijns van coalitiepartij GroenLinks. ‘We moeten meer onze verantwoordelijkheid pakken’, stelt Kavish Partiman van het CDA. En Mikal Tseggai van de PvdA: ‘Het is de opdracht van de politiek om met oplossingen te komen.’

Een van de grote thema’s waarbij dat moet gebeuren, is de woningmarkt. Den Haag heeft ambitieuze plannen. De komende jaren moeten er tienduizenden woningen bijkomen, onder meer het gebied tussen de drie grote stations – het Central Innovation District (CID) – de Binckhorst en Zuidwest.

Zorgen over aanpak woningcrisis

Partiman van het CDA zegt die plannen te steunen. Voor hem is de woningcrisis zelfs een van de belangrijkste punten. Maar hij maakt zich wel zorgen. Want hij vreest dat er nu te eenzijdig wordt gebouwd. Te veel de lucht in, zorgt ervoor dat er wellicht straks te weinig huizen verrijzen voor gezinnen met kinderen. Zodat die toch gedwongen zijn naar buurgemeenten te trekken. ‘Terwijl dit mensen zijn die minimaal een beroep doen op voorzieningen en maximaal bijdragen aan de economie’, stelt hij.

Voor Tseggai is ook de woningmarkt een belangrijk onderwerp. Zij was bij het grote woonprotest van afgelopen weekeinde in Amsterdam en zag daar vooral een generatie in actie die tot nu toe vaak werd weggezet als lui, individualistisch, gericht op social media. Tseggai put daaruit hoop. Maar de politiek moet dan wel andere te werk gaan, zegt de fractieleider van de PvdA. Bij het oplossen van die woningcrisis is het van belang dat partijen over hun eigen schaduw heenstappen. Partijen moeten gaan samenwerken. ‘Ik zie nu te weinig eensgezindheid. Ik houd een pleidooi om door te pakken.’

Niet alleen meer huizen, maar minder mensen

De grootste partij in de raad, Hart voor Den Haag, ziet nog een andere oplossing voor de problemen op de woningmarkt. Niet alleen meer huizen bouwen, maar ervoor zorgen dat er minder mensen bijkomen. De stad kan de bevolkingsgroei niet meer aan, is het standpunt dat fractieleider Richard de Mos donderdag gaat herhalen.

‘Het absorptievermogen is bereikt, in onze steden is de bevolkingssamenstelling in onbalans en de sociale cohesie ver te zoeken. Criminaliteit, radicalisering en vervuiling op straat zijn schering en inslag en er is een tekort aan onder meer agenten, leraren en zorgpersoneel.’ Daarom, zegt hij, moet het stadsbestuur bij het Rijk duidelijk maken dat de landelijke overheid ‘paal en perk moet stellen aan de aanhoudende immigrati

Onbegaanbare weg

Dat is voor Kapteijns van GroenLinks echter een onbegaanbare weg. Hij vindt dat het stadsbestuur bij vaak wat moeilijkere onderwerpen zoals huisvesting van kwetsbare groepen, de klimaatverandering en het verplaatsen van coffeeshops wat meer daadkracht moet tonen. Daarbij kan het niet altijd iedereen naar de zin worden gemaakt, stelt hij. ‘We moeten goed naar de zorgen van mensen luisteren en die ook serieus nemen. Maar ook doorzetten.’

D66 wil juist die inwoners de komende jaren veel meer betrekken bij het maken van plannen. De denkkracht van de inwoners moet beter worden benut. Vandaar dat fractievoorzitter Dennis Groenewold ook vindt dat bij belangrijke beslissingen de ideeën van bewoners moeten worden gebruikt. ‘We moeten inderdaad keuzes maken. Maar daarbij kunnen we wel moderne vormen van democratie gebruiken.’ Daarbij denkt hij bijvoorbeeld aan het inzetten van een burgerforum bij het ontwikkelen van plannen voor het CID.

Geen grote stappen gezet bij duurzaamheid

Veel partijen vinden het ook van groot belang om meer aandacht te besteden aan duurzaamheid. Partiman wijst erop dat dit stadsbestuur ambitieuze plannen had, maar het daar ook een beetje bij is gebleven. ‘Grote stappen zijn nog niet gezet’, aldus de christendemocraat. Daarvoor wordt het nu wel dringen qua tijd, zegt hij. ‘Wij willen de wereld beter doorgeven aan de volgende generaties.’

Ook Groenewold van D66 vindt dat de komende jaren forse maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat Den Haag groener, maar ook veiliger en leefbaarder wordt.

Zorgen over het geld

Een andere groot punt van zorg voor veel partijen is de financiële staat van Den Haag. Uit de begroting die wethouder Anne Mulder vorige week presenteerde, doemt een somber beeld op. Als het Rijk niet bereid is om meer geld aan de grote steden te geven, leidt dat tot tekorten van 19 miljoen euro de komende jaren. Extra complicatie is dat er nog steeds geen nieuw kabinet is en het huidige geen grote beslissingen over dit soort onderwerpen kan nemen. ‘De rek is eruit’, herhaalt Tseggai de woorden van de wethouder. ‘Terwijl de verschillen in ongelijkheid in de stad toenemen.’

De partijen verschillen wel van mening over hoe hiermee om te gaan. Kapteijns van GroenLinks sluit een verhoging van de lokale belastingen niet uit. ‘Een paar tientjes meer voor de mensen in het Benoordenhout en de Vogelwijk.’ Ook D66 heeft dat opgenomen in het recent gepresenteerde verkiezingsprogramma. Partiman wil zover nog niet gaan. Hij vindt dat de gemeente ‘moet roeien met de riemen die we hebben’.

Nadenken over wat belangrijk is

Voor de VVD is het dreigende tekort ook aanleiding om erop te wijzen dat partijen moeten gaan nadenken wat voor hen echt belangrijk is. ‘Het geld is op, ook al komt het Rijk eventueel wel over de brug’, stelt fractieleider Frans de Graaf. Dit jaar slaagt Den Haag nog net een sluitende begroting te presenteren. De jaren daarna wordt het moeilijker. De belastingen verhogen is voor zijn partij niet bespreekbaar. Sterker: die moeten juist nog verder omlaag. ‘Maar we pleiten wel voor hervormingen.’

De Mos van Hart voor Den Haag voegt daar nog een element aan toe. De stad moet veel beter bij het Rijk gaan lobbyen voor meer geld. Hij pleit dan ook voor meer fondswervers die bij de landelijke overheid en de Europese Unie aan de slag gaan om de belangen van de stad voor het voetlicht te brengen. Volgens hem heeft Den Haag op dit moment zes of zeven lobbyisten. Dit terwijl Rotterdam twintig fondsenwervers aan het werk heeft, volgens zijn berekeningen. ‘Meerdere partijen in de gemeenteraad roepen dat het Rijk de stad door een ondergrens laat zakken, acteer daarop door meer fondsenwervers aan het werk te zetten.’

Verkiezingen maart 2022

De algemene beschouwingen zijn twee uur bezig als Sebastian Kruis van de PVV aan VVD-fractieleider Frans de Graaf vraagt met welke partijen de liberalen na de verkiezingen een coalitie willen vormen. Met in principe iedereen, antwoordt De Graaf, behalve dan met de PVV. Om daar nog een kleine sneer aan toe te voegen: ‘Het is aan u om daar verandering in te brengen.’ Voordat het debat zich verder ontrolt, grijpt burgemeester Jan van Zanen in. ‘We gaan niet nu al de coalitieonderhandelingen voeren.’ Het is nog lang geen maart 2022, wil hij maar zeggen. Maar toch: met nog precies een half jaar te gaan, werpen de gemeenteraadverkiezingen hun schaduwen al wel vooruit.

Want als er iets boven water komt tijdens het uren durende debat dan is het wel waarover die verkiezingen zullen gaan – als er voor die tijd geen grote verrassingen meer opduiken. Alle partijen maken deze donderdag tijdens de algemene beschouwingen duidelijk wat voor hen de belangrijkste thema’s zijn: woningbouw en direct daaraan gekoppeld de groei van de stad én de financiën: moeten bijvoorbeeld de komende vier jaar de gemeentelijke belastingen omhoog?

Vrijwel alle partijen in de raad zijn het erover eens dat de crisis op de woningmarkt een van de belangrijkste opdrachten bevat voor de komende jaren. De wachtlijsten voor een sociale huurwoningen lopen op, beleggers kopen massaal woningen op, overbewoning leidt in sommige wijken tot gevaarlijk situaties en troep op straat. Daar moet dringend wat aan gebeuren, vinden veel partijen. Een van de oplossingen is het bouwen van tienduizenden woningen, onder meer in De Binckhorst, in de driehoek tussen de grote stations en Zuidwest.

Wordt het niet te druk in Den Haag?

Toch zijn er ook partijen die twijfelen of bouwen alleen wel de enige remedie is voor de problemen. Want wordt het niet gewoon te druk in Den Haag; zeker met nog vele tienduizenden extra huizen erbij?

Hart voor Den Haag is de partij die donderdagochtend direct de discussie daarover opent. De grootste partij in de stad wil de ‘ongeremde bevolkingsgroei’ beperken, aldus fractieleider Richard de Mos. Geen statushouders meer opvangen, bijvoorbeeld. De druk op onder meer sociale voorzieningen wordt te groot met de komst van die nieuwkomers. ‘We moeten een krachtig signaal geven dat we dit niet meer aankunnen.’

Over de grens

Het leidt direct tot een stortvloed aan interrupties door vooral linkse partijen. Want, stellen die: De Mos gaat daarmee over een grens. ‘Ik ben hier heel boos over’, briest Mikal Tseggai van de PvdA. Er is geen sprake van dat de nieuwkomers verantwoordelijk zijn voor het woningtekort en ook niet voor het wegvallen van draagvlak onder sociale voorzieningen. Daarvoor zijn de aantal simpelweg niet hoog genoeg, is haar redenering.

Lesley Arp van de SP: ‘Dat de verzorgingsstaat onder druk staat, komt door VVD-beleid. Daardoor zijn bijvoorbeeld de zorgtaken over de schutting geflikkerd. De Mos wijst de verkeerde dader aan.’ Arjen Kapteijns van GroenLinks: ‘U zet een deel van de stad buitenspel.’\

‘U stopt de vingers in de oren’

De Mos weer: ‘Ik heb nooit gezegd dat het aan mensen ligt. Het ligt aan het beleid. En u stopt de vingers in de oren en zegt dat er niets aan de hand is.’

Ondanks de kritiek van de linkerflank, zijn er ook partijen die lieten doorschemeren vroeg of laat wel een discussie te willen aangaan over de bevolkingsgroei. De VVD, bijvoorbeeld en natuurlijk ook de PVV. ‘Je hebt in Den Haag een grotere kans om te worden neergestoken dan op een huis’, aldus PVV-fractieleider Sebastian Kruis, die en passant ook aankondigt dat hij lijsttrekker is bij de aanstaande verkiezingen. ‘Ik ga de partij naar een eclatante overwinning leiden.’

Discussie over annexaties weer geopend

Het CDA in de Haagse raad heropent ook de discussie die in de regio tot flinke trauma’s heeft geleid: annexaties. Den Haag heeft binnen de eigen gemeentegrenzen nog erg weinig ruimte om te bouwen. Raadslid Cees Pluimgraaff had recent al een nog niet succesvol voorschotje genomen door te opperen dat een stukje Wassenaar waarop nu nog het hoofdkantoor van de ANWB is gevestigd bij Den Haag te trekken. Dit om ervoor te zorgen dat de stad invloed krijgt op wat er straks wordt gebouwd.

Fractieleider Kavish Partiman stelt nu dat het misschien tijd wordt om ook iets breder te kijken. Annexaties horen wat hem betreft ‘tot de mogelijkheden’. Hij laat ook doorschemeren dat het nog te verschijnen verkiezingsprogramma van zijn partij daarover meer duidelijkheid bevat.

De gemeentelijke financiën

Een ander groot onderwerp wordt ongetwijfeld de gemeentelijke financiën. Vorige week werd duidelijk dat Den Haag er niet gezond voorstaat. Onder meer omdat de stad volgens wethouder Anne Mulder (VVD, financiën) te weinig geld krijgt van het Rijk, dreigen in de toekomst flinke tekorten te ontstaan. Voor volgend jaar kon de begroting onder meer door meevallers en een greep in de reserves nog net sluitend worden gemaakt. De jaren erna dreigt een tekort van 19 miljoen euro.

Ook donderdag zijn alle partijen het erover eens dat het stadsbestuur vooral een dringend beroep moet doen op het Rijk om met meer geld over de brug te komen.

Er moet meer gebeuren

Tot blijft het daar niet bij. Want D66 en GroenLinks maken duidelijk dat er meer moet gebeuren. De lokale belastingen moet omhoog, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB). ‘Den Haag is een stad waar veel te doen is, die veel te bieden heeft. Daar mag best een verhoging tegenover staan’, vindt Arjen Kapteijns van GroenLinks. Maar daar voelen CDA en VVD helemaal niets voor. Sterker: de VVD wil de lasten zelfs verlagen. Volgens de liberale fractieleider Frans de Graaf is het niet uit te leggen aan de grote groep mensen met een bescheiden hypotheek dat de gemeente straks op de stoep staat om geld te vragen. ‘Omdat wij anders de begroting niet rondkrijgen.’

Hoewel nog slechts één partij in Den Haag een programma heeft gepresenteerd en de kieslijsten nog moeten worden samengesteld, worden daarmee deze algemene beschouwingen het eerste verkiezingsdebat in de aanloop naar 16 maart 2022.

Zie ook: Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Lees: Waarom kan een veroordeeld raadslid als Arnoud van Doorn blijven zitten en een wethouder niet? AD 02.10.2021

Lees: In de politiek kan je het heel bont maken AD 02.10.2021

Lees: Wie wil er met verdachte De Mos in zee? ‘Er staat kolossale olifant in de kamer’ AD 02.10.2021

Lees: Pittig migratiedebat voorspelt hete verkiezingsstrijd: ‘Geen vluchtelingen meer opvangen? Schandalig’  AD 16.09.2021

Lees: Nog een half jaar te gaan, maar de Haagse gemeenteraad voert al een verkiezingsdebat OmroepWest 16.09.2021

Lees: Haagse gemeenteraad: politiek moet doortastender worden, grote besluiten nodig OmroepWest 16.09.2021

Zie ook: Opnieuw aandacht voor de Vluchtelingen en het Asielbeleid – deel 2 – het afganistan-effect

Zie ook: Opnieuw aandacht voor de Vluchtelingen en het Asielbeleid – deel 1 – het Syrië -effect

Zie ook: AZC op de Lange Kleiweg te Rijswijk gaat sluiten

Zie ook: Gedonder bij het AZC Rijswijk

.

Haagse bevolking groeit als kool, maar waar laten we straks de nieuwkomers?

AD 23.09.2021 Den Haag groeit en blijft ook groeien. Met vele duizenden inwoners per jaar. Maar kan de stad die voortdurende stroom van nieuwe Hagenaars wel aan, of wordt het langzaamaan tijd om eens in te grijpen? 

Tienduizenden nieuwe huizen bouwt Den Haag midden in de stad. Het is keihard nodig om de bevolkingsgroei tot 2040 een beetje bij te benen. Maar het is een lastige zaak: bij nieuwe huizen horen nieuwe voorzieningen en beter openbaar vervoer. Probeer het allemaal maar eens in te passen.

En daarom gaat de Haagse gemeenteraad de discussie schoorvoetend aan. Hoe moet dat straks? De trek naar de stad blijft bestaan en de ruimte om te bouwen in Den Haag wordt de komende decennia steeds schaarser. Wat te doen?

1: Afremmen

Een rem op de immigratie en een stop op het huisvesten van vluchtelingen. PVV en Hart voor Den Haag vinden die radicale oplossing noodzakelijk. ‘Den Haag piept en kraakt’ door de groei van de stad. En die groei wordt vooral veroorzaakt door migratie, stellen de twee partijen.

Maar een rem op immigratie is geen lokaal-Haagse zaak. Daar kan Hart voor Den Haag niet voor zorgen. Daarom stelt de partij een lobby naar het Rijk voor om dat af te dwingen. ,,Een xenofobe luchtballon’’, noemt Nur Icar van de Islam Democraten dat. ,,U zegt dus eigenlijk: ze pakken onze huizen af’’, stelt PvdA’er Mikal Tseggai. ,,Nee, we zoeken naar oplossingen. Ook naar impopulaire’’, antwoordt William de Blok van Hart voor Den Haag. ,,We hebben een groot probleem in de stad.’’

Maar hoe moet dat dan met de vergrijzing? Den Haag en Nederland worden in rap tempo ouder. Zonder arbeidsmigranten erbij heeft Nederland in 2030 een half miljoen banen openstaan, weet Tim de Boer van de Haagse Stadspartij: ,,Dat kost onze economie 71 miljard euro.’’ Bovendien: Den Haag profiteert enorm van alle expats onder de immigranten, moet op deze groep ook een rem worden gezet?

2: Verspreiden

Veel partijen in de Haagse raad zien een andere oplossing voor zich: Zorg dat de groei van de bevolking beter verspreid wordt over de regio (en het land). VVD’er Jan Pronk, de aanjager van het Haagse debat over bevolkingsgroei, is er een groot voorstander van. Maar daarvoor moet er nog wel wat  gebeuren.

Want om dat te realiseren, moeten de gemeenten in de omgeving van Den Haag voldoende betaalbaar gaan  bouwen en voldoende voor zorgdoelgroepen gaan bouwen. En dat is tot nu toe lang niet altijd gebeurd. Ook zal  een gemeente als Westland de arbeidsmigranten in hun kassen voor een groter deel zelf moeten opvangen.  Volgens Nieuwsuur biedt de gemeente 16.000 arbeidsmigranten een baan en heeft ze voor hen slechts 886 woningen gerealiseerd.   

Pronk wil dat het Rijk de ruimtelijke ordening weer op zich neemt zoals vroeger om tot een veel betere regie en spreiding van de woningen en de groei te komen. 

3: Eerlijk verdelen over de stad

Den Haag moet de groei (ook) beter spreiden over de stad, vinden partijen als SP, GroenLinks en D66. Nu bouwt het stadsbestuur vrijwel volledig bij in het gebied rond de grote NS-stations, in de Binckhorst en in Zuidwest. ,,De bevolkingsprognose laat zien dat Laak veertig procent groei gaat krijgen en Segbroek nagenoeg nul. Je krijgt zo veel kwetsbare mensen in bepaalde wijken”, zegt Lesley Arp (SP): ,,Wij vinden dat je een groot deel van de stad niet buiten schot kan laten bij de bouw.”

Bovendien is het goed dat mensen in hun eigen wijk kunnen doorstromen naar een kleinere woning als de gezinssamenstelling verandert, meent D66. ,,Het zou niet zo moeten zijn dat de bestaande wijken op slot gaan. We zijn ervoor om daar kleinschalig leegstaande kantoren of andere leegstaande panden om te bouwen tot woningen”, zegt Marieke Van Doorn.   

Ook de Haagse PVV op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022

Sebastian Kruis lijsttrekker PVV: ‘Het roer moet radicaal om in deze stad’

Den HaagFM 16.09.2021 Sebastian Kruis is de lijsttrekker van de Partij voor de Vrijheid (PVV) bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Dat maakt het PVV-raadslid donderdag zelf bekend tijdens de raadsvergadering.

‘Volgend jaar zijn er verkiezingen, en ik ben blij dat ik de eer heb om de PVV richting een verkiezingsoverwinning te mogen leiden, want het roer moet radicaal om in deze stad’, zegt hij tijdens de algemene politieke beschouwingen.

‘We moeten financieel orde op zaken stellen, criminaliteit hard aanpakken en eindelijk eens iets gaan doen aan het falende integratiebeleid’, aldus de PVV’er.

Van 7 naar 2 zetelszetels

Kruis is momenteel fractievoorzitter van de PVV en daarnaast persvoorlichter bij de Tweede Kamerfractie. Kruis vormt samen met Karen Gerbrands de gemeenteraadsfractie. Sinds eind 2018 zit hij in de raad, als hij de zetel overneemt van het overleden PVV-raadslid Willie Dille.

In maart 2018 voert Gerbrands de lijst aan. Onder haar leiding leidt de PVV een enorme verkiezingsnederlaag in Den Haag: de partij gaat van zeven naar twee zetels, van de tweede partij in de raad wordt het de negende partij.

Storm van kritiek

Ondanks het geringe aantal zetels, weet Kruis toch de aandacht te trekken. Een storm van kritiek barst los als de VVD tijdens een debat over de woningcrisis samen met Hart voor Den Haag/Groep de Mos en de Partij voor de Toekomst meestemt met een motie van PVV’er Kruis. Hierin staat dat de woningnood komt ‘door een enorme bevolkingsgroei van voornamelijk (kansarme) allochtonen’. Die groei moet volgens de motie worden tegengegaan en onderdeel worden gemaakt van beleid.

De motie krijgt geen meerderheid maar coalitiegenoten D66, PvdA en GroenLinks spuwen na de raadsvergadering op de sociale media hun gal en noemen de motie ‘drek’, ‘openlijk racistisch’ en ‘op alle fronten fout’. Ook een deel van de oppositie, de jongerenafdeling van de VVD en landelijke partijen uiten forse kritiek.

Colombia

Kruis werkt naast zijn raadslidmaatschap voor Geert Wilders. ‘Ik heb mij ooit bij hem aangesloten toen ik zestien was, toen ik op mijn zolderkamer keek naar debatten en interviews waar hij de dingen zei die ik ook vond’, vertelt hij in een interview. ‘Dus ik ben zeer vereerd dat ik het zover heb geschopt dat ik datgene waar ik toen in geloofde, nu mag ondersteunen.’

De PVV’er komt oorspronkelijk uit Colombia. ‘Ik ben geadopteerd toen ik negen maanden was, dus ben ook uit het buitenland hiernaartoe gekomen.’ Hij ziet zelf zijn roots terug in zijn temperament. ‘Ik kan uit het niets exploderen. Dat hoort bij de cultuur. Je kan helemaal uit je dak gaan en drie minuten is het gewoon weer goed. Dat is ook wat ik zelf in me heb: ik kan enorm uit mijn dak gaan, niet eens zozeer omdat ik echt boos ben, maar gewoon omdat het zo voelt. Dat zijn enthousiaste emoties.

Ook INL Den Haag op weg naar de Haagse gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022

Partij INL Den Haag

Oud-D66’er Imro Blom wil met zijn nieuwe partij INL Den Haag meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. INL staat voor ‘In Nederland’. Blom is oprichter en lijsttrekker van de nieuwe partij die vooral de sociale samenleving wil versterken.

Blom is sociaal ondernemer met zijn lunchroom De Ontmoeting waar hij leer-werkplekken aanbiedt. Daarnaast is hij directeur van stichting Mytikas, een organisatie waar deelnemers hun talenten kunnen ontwikkelen en bewust worden wat zij nodig hebben om succesvol te zijn in onze samenleving. Ook is hij betrokken bij de ondernemersvereniging in de Weimarstraat.

‘Ik ben al twintig jaar sociaal ondernemer. En wat ik heb gezien in die twintig jaar is dat er veel problemen zijn ontstaan en die zijn in de coronaperiode naar boven gekomen’, zegt Blom over de reden voor oprichting van een nieuwe partij. Met INL wil hij het sociaal domein op de kaart zetten. ‘Dat zorgt voor het fundament van de samenleving. Dat gaat niet alleen over daklozen, het gaat over iedereen’, legt Blom uit.

‘We zijn de ‘goedemorgen’ kwijt’

‘We zijn de ‘goedemorgen’ kwijt’, legt Blom uit. Zo’n begroeting kan iemands dag maken, stelt hij. ‘Die goedemorgen gaat over normen en waarden. Zonder goeiemorgen is er geen goedemiddag. Die basis moeten we terugkrijgen.’

Met zijn nieuwe partij wil hij dat sociale domein versterken. ‘Het gaat immers om het welzijn van mensen. Je kunt het vergelijken met de Partij voor de Dieren, wij zijn een partij voor mensen.’

Om dat te doen zag hij geen ruimte bij D66. De theatermaker en sociaal ondernemer stond bij de vorige verkiezingen nog voor D66 op de lijst (plek 15) en was enige tijd fractievertegenwoordiger (2017-2018). ‘Dat is afgesloten. Ik heb er veel geleerd en kunnen doen. Maar het programma wat ik zelf wil, daar was niet veel ruimte voor. Daarom heb ik besloten een nieuwe partij te starten.

Verkiezingsprogramma

De partij werd dinsdag gepresenteerd, nu gaat men werken aan het verkiezingsprogramma. Daarin moet onder meer aandacht komen voor kunst & cultuur. Blom vindt dat dat meer aandacht verdient. ‘Daar willen we, als het kan, meer geld voor vrijmaken.’

Daarnaast wil hij dat er kracht wordt geput uit de diversiteit die Den Haag heeft. ‘Wij zeggen: Den Haag is divers. Dat is de identiteit van Den Haag. Dat willen we krachtiger maken.’ Hij ziet daarbij onder meer mogelijkheden voor lokale ondernemersverenigingen, die zouden meer te zeggen moeten hebben in de straat. ‘En de gemeente moet dat faciliteren.’

Eind vorig jaar opgericht

INL werd eind vorig jaar opgericht, voor de Tweede Kamerverkiezingen. Toch werd besloten om daar niet aan mee te doen. ‘Dat was te kort dag. We gaan ons eerst storten op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.’

Wethouder Van Alphen (GL) stapt op vanwege gedonder met de Energie-academie in Den Haag !!!!

Wethouder Bert van Alphen met ontslag

De Haagse wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) heeft vandaag zijn ontslag aangeboden aan de gemeenteraad naar aanleiding van een vernietigend rapport over de gang van zaken bij de inmiddels failliete Energieacademie. 

In zijn geheel heeft het geschort aan een strategische dialoog tussen gemeente en Energieacademie stelt Berenschot in haar rapport. ‘Er werd wel over en weer gepraat en gemaild over de thema’s, maar een echte strategische dialoog heeft in onze ogen nooit plaatsgevonden.’

“Uit dat onderzoek is gebleken dat er in het dossier veel zaken aan de kant van de gemeente niet goed zijn gegaan. Voor het handelen van de gemeente als geheel voel ik mij als wethouder bestuurlijk verantwoordelijk. Ik dien daarom per direct mijn ontslag in als lid van het college van burgemeester & wethouders.”, schrijft Van Alphen.

Zondagavond kreeg het stadsbestuur inzicht in het eindrapport van Berenschot. ‘Wij hebben inmiddels vernomen dat de betrokken portefeuillehouder zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft genomen. Het college heeft hier veel respect voor en wij betreuren het vertrek van onze waardevolle en immer collegiale collega de heer Van Alphen’, schrijft ze aan de gemeenteraad.

Den Haag

Zie ook: Bemiddelingspoging Den Haag om kansarme jongeren te helpen mislukt

Van Alphen was wethouder Sociale zaken, Integratie, Stadsdelen, Armoedebestrijding en Maatschappelijke opvang. Hij was verantwoordelijk voor de Energieacademie, die failliet is gegaan. ,,De afgelopen periode heb ik met de raad regelmatig gesproken over de gang van zaken en de ontstane situatie van de Stichting Energieacademie”, legt Van Alphen uit.

Lees ook;

Onderzoek failliete EnergieAcademie vertraagd doordat steeds nieuwe brokjes informatie opduiken
Curator failliete EnergieAcademie: ‘Wethouder verantwoordelijk voor banenflop’

Banenproject

De Energieacademie was een ambitieus banenproject, dat honderden kwetsbare jongeren en bijstandsgerechtigden aan een baan moest helpen. Het ging echter al een jaar na de officiële opening failliet. Slechts zeventien mensen werden begeleid naar werk. In opdracht van de gemeente onderzocht bureau Berenschot hoe het zo mis heeft kunnen gaan, welke rol de bestuurders van de stichting en de gemeente hebben gespeeld en of er is gefraudeerd.

Het banenproject, ooit gestart onder verantwoordelijkheid van voormalig wethouder Rachid Guernaoui (Groep de Mos), moest elk jaar honderden werkloze jongeren zonder diploma aan een baan helpen, vooral met specifieke opleidingen voor de bouw en energiesector.

Maar er werd te veel geld uitgegeven en er kwam te weinig binnen. Elke maand moesten er tienduizenden euro’s bij. Eind vorig jaar ging de stekker uit de Energieacademie. De curator die de puinhopen van het failliet verklaarde werkproject moest opruimen, hield wethouder Bert van Alphen verantwoordelijk voor het ter ziele gaan van de academie.

‘Het siert Bert dat hij de politieke verantwoordelijkheid neemt’

GroenLinks Den Haag noemt het besluit om op te stappen ‘moedig‘. ‘Uit het onderzoek blijkt dat, ondanks alle goede bedoelingen, vanaf de prille start van dit project door alle betrokken partijen de zaken structureel niet
goed geregeld en afgesproken zijn. Hierdoor hebben de mooie ambities vanaf het eerste begin nooit een kans gekregen.

Dit is ontzettend jammer voor alle betrokkenen, maar met name voor de werkloze jongeren die graag aan de slag wilden’, zegt
fractievoorzitter Arjen Kapteijns. ‘Het siert Bert dat hij de politieke verantwoordelijkheid neemt voor de met name ten tijde van het vorige college gemaakte fouten.’ 

zie meer: energie academie den haag – Bing

Zie ook: Gedonder met de energie academie in Den Haag !!!!

‘Gemeente had dikke vinger in de pap’ volgens oud-bestuurder Energie Academie

Den HaagFM 23.09.2021 Bedreigingen, onzorgvuldig handelen en een slechte financiële administratie – volgens het recentelijke onderzoeksrapport zou het allemaal een rol hebben gespeeld bij de val van de Energie Academie. Nadat Bert van Alphen naar aanleiding van dit rapport zijn functie als wethouder neerlegt, doet de oud-bestuurder van het mislukte banenproject, Aad van Loenen, zijn verhaal bij Haags Bakkie.

Naast het ontluisterende rapport heeft Van Loenen zijn eigen idee over hoe het banenproject kon uitlopen op een flop. ‘De gemeente heeft een dikke vinger in de pap gehad qua regelgeving en aansturing. Als je hier in Den Haag subsidie krijgt, krijg je hun toezicht, controle en invloed erbij.’ Donderdag praat de gemeenteraad over de Energieacademie.

Oorzaak

De gemeente verscheen volgens Van Loenen vooral in de vorm van Den Haag Werkt, het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente. ‘Het idee van de Energie Academie is niet ontstaan uit luxe, maar uit noodzaak. Den Haag Werkt deed namelijk helemaal niet wat het moest doen. Het project was in het leven geroepen om mensen wél aan het werk te krijgen.’

Van Loenen stelt dat Den Haag Werkt tevens geen belang zou hebben gehad bij het slagen van de Energie Academie. ‘Sterker nog, we werden gezien als concurrentie. Stel je voor dat je een eigen supermarkt wil beginnen, maar dat je een manager krijgt van de Albert Heijn. Dan heeft het nooit een kans van slagen en dat is in de basis de oorzaak geweest van het mislukken.’

Aad van Loenen

‘Meerdanlullig’

Het vertrek van Van Alphen noemt Van Loenen ‘heel triest’. ‘Ik leef met hem mee. Hij heeft zich laten souffleren door Den Haag Werkt, ook bij raadsdebatten. Hij werd steeds verkeerd geïnformeerd en hij koos om te doen wat die organisatie wilde in plaats van wat het beste was voor de Energie Academie.’

‘Het is meer dan lullig’, zegt Van Loenen over het project dat amper uit de startblokken kwam. ‘Ik strijd al lang om jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen en hiermee zou het gaan lukken.’

Spookjongeren

Dat er nog steeds behoefte is aan een dergelijk banenproject, is volgens Van Loenen meer dan duidelijk. ‘Er lopen in Den Haag veel spookjongeren rond die niet aan het werk zijn en die de verlokkingen van criminaliteit voorgeschoteld krijgen. Ondertussen blijkt dat ze allemaal aan de slag willen, daar moeten we echt iets aan doen.’

De kans van slagen van dergelijke projecten in de toekomst ziet Van Loenen op deze manier somber in. ‘Zolang de usual suspects erbij zitten zoals Den Haag Werkt en het Mondriaan, dan gaat dat niet lukken. Dat zijn bolwerken die draaien op subsidie van de gemeente en die niet met andere mensen willen werken. Ik denk dat dit soort projecten prima kunnen zonder Den Haag Werkt en dat gaan we ook bewijzen.’

LEES OOK: Politici reageren op vertrek wethouder Van Alphen: ‘Moeilijk, maar moedig besluit’

Foto ter illustratie

Den Haag wil aangifte doen van fraude bij geflopt banenproject Energieacademie

OmroepWest 23.09.2021 De gemeente Den Haag gaat waarschijnlijk aangifte doen van fraude bij de Stichting Energieacademie als de curator dat niet gaat doen. Dat zei burgemeester Jan van Zanen donderdag tijdens een debat over de ondergang van het ambitieuze banenproject. ‘Ga er maar vanuit’, sprak de burgemeester tegen een groot aantal partijen dat had aangedrongen op vervolgstappen.

De onderzoekers van het bureau Berenschot, dat onderzoek deed naar het fiasco bij het project, zeiden tijdens een toelichting op hun forse rapport dat het niet hun taak is om strafrechtelijke stappen te ondernemen. Volgens hen is dat de taak van of de gemeente of de curator. Volgens Van Zanen is de gemeente in overleg met die curator. En mocht die het niet doen, dat zal de gemeente aangifte doen als daar aanleiding voor is, verklaarde hij.

Tijdens het debat werd ook duidelijk dat het Haagse stadsbestuur lessen wil leren uit de ondergang van de Stichting Energieacademie. Bij nieuwe projecten om mensen naar een baan te begeleiden moet een ‘te groot optimisme’ worden voorkomen. Ook worden ze niet meer al te ambitieus van opzet. ‘We erkennen de noodzaak om structureel zaken te verbeteren’, aldus wethouder Kavita Parbhudayal (VVD).

Het was de bedoeling dat in twee jaar tijd 560 kwetsbare jongeren aan het werk geholpen worden door ze op de Energieacademie een vak te leren zoals stukadoor, metselaar, metaalbewerker of installateur van zonnepanelen. Er is 1,3 miljoen euro aan subsidie naartoe gegaan, maar van het opleiden van jongeren is niets terecht gekomen. Onkunde, mismanagement, bedreigingen en mogelijk zelfs fraude zijn daarvan de oorzaak, blijkt uit het onderzoek van Berenschot.

Onderzoek naar andere banenprojecten

Ook moeten te nauwe persoonlijke banden tussen mensen die zulke projecten leiden en de gemeentelijke organisatie worden voorkomen. Mede daarom gaat de gemeente op zoek naar een nieuwe directeur voor de banenprojecten bij de gemeente. Dat moet iemand met een ‘grote kennis van zaken’ worden, aldus de wethouder. Verder worden andere lopende banentrajecten onderzocht, beloofde zij.

Vorige week werd bekend dat wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) opstapte vanwege het fiasco van de Energieacademie. Maar volgens Parbhudayal voelt het hele college van burgemeester en wethouders zich verantwoordelijk. Ook is daar goed doorgedrongen dat er dingen moeten veranderen in het stadsuis. ‘Aan de kant van de gemeente is veel niet goed gegaan’, zei Parbhudayal. Zij voegde daaraan ook nog een persoonlijke boodschap toe. ‘Bert van Alphen voelde zich verantwoordelijk. Het college respecteert dit. Persoonlijk leef ik mee met Bert. Het was een warme betrokken collega, die het vooral opnam voor kwetsbare mensen in de stad.’

Gemeente moet leren van fiasco

Volgens burgemeester Van Zanen moet de gemeente ook op andere terreinen leren van het rapport. Zo moeten ambtenaren kritisch durven zijn ten opzichte van de wethouders. Verder onderschreef hij ook het idee dat de gemeente beter moet kijken naar al te nauwe persoonlijke banden tussen ambtenaren en wethouders én mensen die betrokken zijn bij grote projecten als de Energieacademie. Ook zegde hij toe dat er ‘brigadiers’, ‘speurneuzen’ of ‘Florence Nightingales’ binnen de gemeente komen die op zoek gaan naar ‘kwetsbare projecten’.

Hoewel Van Alphen de laatste tijd verantwoordelijk was voor het project, vindt een flink deel van de raad dat hij niet de enige is die blaam treft. Want het was toenmalig wethouder Rachid Guernaoui van Hart voor Den Haag die de Energieacademie in gang zette. Uit het rapport van bureau Berenschot naar het drama bij het banenproject wordt duidelijk dat het al vanaf het begin niet goed zat.

Nauwe banden tussen mensen

Daarnaast wijst het bureau naar een aantal persoonlijke banden tussen mensen. Zo waren in de praktijk veel nauwe contacten, soms zelfs persoonlijke vrienden van de wethouder, bij de academie betrokken. Hoewel de onderzoekers van Berenschot daarbij geen laakbare constructies aantrof, vinden veel partijen in de raad dat Hart voor Den Haag wat minder hoog van de toren moet blazen richting Bert van Alphen. ‘Nu wordt duidelijk wat met ‘Wij regelen het’ wordt bedoeld’, aldus Chris van der Helm van de VVD, verwijzend naar de slogan van de partij van Guernaoui. ‘En Hart voor Den Haag wijst naar iedereen, behalve naar zichzelf. Die partij mist iedere vorm van zelfreflectie.’

Raadslid Janice Roopram van Hart voor Den Haag wees die kritiek echter fel van de hand. Volgens haar was Guernaoui juist een ‘doortastend en punctueel’ wethouder. ‘Hij zat als een bok op de haverkist’, sprak zij. Om vervolgens toch vooral Van Alphen als hoofdverantwoordelijke voor het debacle aan te wijzen.

‘Het is een puinhoop geworden’

Die tactiek leidde tot veel kritiek van collega-raadsleden. Birgül Özmen (D66): ‘Wat is de rol van uw eigen wethouder geweest?’ Bülent Aydin (PvdA): ‘Het rapport spreekt over veel lijntjes tussen personen uit de vriendenkring van de wethouder. En het is een puinhoop geworden.’

Toch bleef Roopram volhouden dat het vooral Van Alphen is die haar partij als hoofdverantwoordelijk ziet. Özmen: ‘U heeft een bord voor uw kop. U wijst alleen naar anderen. Dat is raadslid onwaardig.’

Geschokt over gevolgen

De gemeenteraad toonde zich tijdens het debat ook nog weer geschokt over de praktische gevolgen van de ondergang van de Energieacademie. Ooit was de gedachte dat er wellicht zevenhonderd kwetsbare jongeren aan een baan zouden kunnen worden geholpen. Dat werden er slechts twintig. Dit terwijl er wel meer dan een miljoen euro subsidie in werd gestopt en er ook nu nog steeds rekeningen open staan.

De partijen in de raad vinden dat vooral een drama voor de mensen die nu nog steeds geen baan hebben. Leonie Gerritsen van de Partij voor de Dieren: ‘De jongeren die aan een baan zouden moeten worden geholpen zijn de grootste verliezers. Dit project was zo lek als een mandje. Terwijl subsidiegeld over de balk werd gesmeten, kregen de vrienden van vrienden baantjes toegeschoven.’ Chris van der Helm (VVD): ‘Het is pijnlijk dat rondom een groep kwetsbare jongeren een pluk mensen met dollartekens in de ogen actief was.’ En Judith Klokkenburg van de ChristenUnie/SGP: ‘Twintig jongeren zijn aan een baan geholpen. Dat zijn de duurste stukadoors ter wereld.’

Lees ook: Miljoenen verdwenen en wethouder weg: de ondergang van Haags banenproject 

Mislukt banenproject: Leert Den Haag niet van fouten uit het verleden?

OmroepWest 23.09.2021  De verontwaardiging over het floppen van de Energieacademie is groot. Maar het is niet het eerste banenproject in Den Haag dat mislukt. In 2018 werd leerwerkplaats Het Ambacht voortijdig gestopt vanwege een gebrek aan succes. Ook toen stroomden er te weinig kandidaten door naar een duurzame baan, terwijl er 1,2 miljoen euro subsidie in was gestoken. En ook de Stichting Trix, die criminele jongeren hielp het rechte pad te kiezen, is sinds 2020 ter ziele. Wat gaat er mis bij de banenprojecten in Den Haag?

Donderdagmiddag debatteert de Haagse gemeenteraad in een commissievergadering over het debacle van de Energieacademie. Uit een vernietigend rapport van onderzoeksbureau Berenschot, in opdracht van de gemeente, blijkt dat alles wat fout kon gaan fout is gegaan. Bert van Alphen van GroenLinks nam naar aanleiding van het rapport vorige week ontslag als wethouder. De gemeenteraad zal in het debat willen weten welke lessen het stadsbestuur trekt uit het debacle.

Op de Energieacademie moesten in twee jaar tijd 560 werkloze en kwetsbare jongeren een vak leren zoals stukadoor of metaalbewerker, om vervolgens door te stromen naar een baan. Hiervoor kreeg het project 1,3 miljoen euro subsidie. Maar al een jaar na de officiële opening ging het project failliet en zijn ongeveer twintig jongeren doorgestroomd. Uit een rapport van bureau Berenschot blijkt dat het project ten onder is gegaan aan onkunde, mismanagement en mogelijk fraude. Vrijwel alle betrokkenen zijn op de een of andere manier verantwoordelijk voor de mislukking, zeggen de onderzoekers van Berenschot.

Opvallend genoeg hoeft het stadhuis niet eens ver terug te kijken in de geschiedenis om van fouten uit het verleden te leren. Zo mislukte in 2018 het prestigieuze banenproject Het Ambacht, waaraan koning Willem Alexander twee jaar eerder nog een bezoek bracht. Het banenproject in de Schilderswijk moest werkloze en kwetsbare jongeren aan een baan of een opleiding helpen door ze te leren timmeren of schilderen. Het project kreeg hiervoor sinds 2015 jaarlijks 400.000 euro.

Subsidie gestopt

Maar de resultaten van Het Ambacht vielen tegen. In drie jaar tijd volgden ongeveer honderd jongeren een leerwerktraject en in de eerste twee jaar stroomden er slechts 21 mensen door naar een reguliere baan of opleiding. Voormalig wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) vond dat onvoldoende en stopte in de zomer van 2018 de subsidie.

Terugblikkend zegt Koen Baart, die in die periode bestuurslid was van Het Ambacht, dat de gemeente het project te weinig tijd heeft gegeven om tot bloei te komen. ‘We hadden zeker vier of vijf jaar de tijd moeten krijgen om er wat van te maken’, zegt hij. ‘Pas dan kan je zeggen dat iets mislukt is. Nu vind ik dat de gemeente veel te snel is gestopt.’

Rechte pad

Bestuurder Ruud Baarda van Trix ziet ook het ongeduld bij de gemeente. Bij Trix leerden jongeren tot 27 jaar lassen met het doel ze aan het werk of een opleiding te krijgen. Meestal ging het om jeugd die in de gevangenis had gezeten of jongeren met een crimineel verleden. ‘Het kost veel tijd en dus geld om jongeren met complexe problemen op het rechte pad te krijgen en te houden’, zegt Baarda. ‘Ik snap dat politici en bestuurders een ambitie hebben om dit soort jongeren snel aan het werk te helpen, maar dat is vaak niet realistisch. Het is per definitie een duur traject en het is aan de politiek om af te wegen of die trajecten te duur zijn.’

Volgens Koen Baart gaat een vergelijking tussen het mislukken van Het Ambacht en de Energieacademie mank. ‘Bij ons is de stekker er door de gemeente willens en wetens uitgetrokken’, zegt hij. ‘Bovendien kregen managers bij de Energieacademie betaald en bij ons niet. Het was liefdewerk oud papier voor het bestuur. Ons geld is voornamelijk opgegaan aan huur, gas, water en licht en aan arbeidsloon voor drie leermeesters en een teamleider.’

Afhankelijk van gemeente

Wel zijn zowel Het Ambacht als de Energieacademie opgelopen tegen eenzelfde probleem: vanuit de gemeente werden te weinig kandidaten geleverd door Den Haag Werkt, een soort gemeentelijk arbeidsbureau. Den Haag Werkt is het vroegere Werkgevers Servicepunt (WSP). ‘Wij waren totaal afhankelijk van het WSP van de gemeente’, stelt Baart. ‘WSP moest cliënten aanleveren. Dat ging om mensen met een uitkering. Daarnaast zochten we vroegtijdig schoolverlaters. Wij hadden hiervoor de gemeente nodig, want we konden moeilijk de Vaillantlaan op gaan en vragen aan jongeren waarom ze niet op school zaten.’

Baart is van mening dat de gemeente jongeren te weinig druk oplegde om naar Het Ambacht te gaan. ‘Ik vind dat de gemeente had moeten zeggen: wij korten jou op je uitkering als je weigert naar Het Ambacht te gaan. Dat is niet gebeurd.’ En dus volgden te weinig jongeren een traject en viel het resultaat van het project tegen.

Samenwerken

Volgens Baart zijn banenprojecten desondanks nog altijd ‘nuttig en noodzakelijk’. Baart: ‘Maar laat afdelingen op het stadhuis beter samenwerken. Vaak weten ze van elkaar niet wat ze doen. Als een kandidaat via een traject een baan heeft gekregen en na een half jaar weer een bijstandsduitkering aanvraagt, dan moet er toch ergens op het stadhuis een belletje gaan rinkelen? Dat is nu niet zo en daarom ontbreekt het zicht op kandidaten die uitstromen.’

Ook vindt Baart dat de gemeente sturend moet optreden bij banenprojecten. ‘Hou als gemeente de regie en maak zelf een goed basisplan’, zegt hij. ‘Je kan niet een zak geld overboord gooien en dan maar kijken waar het schip strandt. Dan ben je dom bezig.’

Het rapport van onderzoeksbureau Berenschot geeft een aantal adviezen voor de toekomst. Eén daarvan is om niet de vorm van het project voorop te laten staan, maar de doelstelling: werkloze jongeren aan het werk helpen. ‘Er moest en zou een Energieacademie komen’, zegt onderzoeker Laurens Vellekoop van Berenschot. Ook moet de gemeente niet bang zijn om grip te houden op dit soort projecten. ‘Grip is geen vies woord.’ Bovendien is de Energieacademie ‘te groot’ begonnen. ‘Begin klein en bouw uit wat werkt’, adviseren de onderzoekers. ‘Ga niet gelijk de hele wereld veroveren.’ Daarnaast vindt Berenschot dat de gemeente bij toekomstige banenprojecten met een schone lei moet beginnen. ‘Dit kan in onze ogen niet door direct betrokkenen een prominente rol te geven binnen een vergelijkbaar project’, stellen de onderzoekers. ‘Anders gaat het niet vliegen, want er is teveel gebeurd.’

Lees ook: Miljoenen verdwenen en wethouder weg: de ondergang van Haags banenproject 

Een lasser aan het werk, foto ter illustratie

Miljoenen verdwenen en wethouder weg: de ondergang van Haags banenproject

OmroepWest 18.09.2021 Een grote rokende puinhoop. Dat is wat er over is van het prestigieuze Haagse banenproject de Energieacademie. Er is 1,3 miljoen euro subsidie opgelost in een project dat nooit uit de startblokken kwam. Naast geld kostte het debacle ook het politieke leven van wethouder Bert van Alphen (GroenLinks). Hij trok deze week zijn conclusies na een vernietigend rapport van onderzoeksbureau Berenschot. De Energieacademie is een duur foutencircus gebleken waarbij veel geld op de verkeerde plekken terecht kwam.

Vrijwel alles wat fout kan gaan is fout gegaan. Dat valt op te maken uit het rapport van bureau Berenschot, dat in opdracht van de gemeente onderzoek deed naar de ondergang van de Energieacademie. Het was de bedoeling dat in twee jaar tijd 560 kwetsbare jongeren aan het werk geholpen worden door ze op de Energieacademie een vak te leren zoals stukadoor, metselaar, metaalbewerker of installateur van zonnepanelen. Maar daar komt niets van terecht.

Onkunde, mismanagement, bedreigingen en mogelijk zelfs fraude zijn daarvan de oorzaak, blijkt uit het onderzoek. En vrijwel alle betrokkenen zijn op de een of andere manier verantwoordelijk voor het faillissement. Volgens de curator staat er op dit moment niet meer dan 26 euro op de rekening van de Stichting Energieacademie.

De gemeente Den Haag is volgens bureau Berenschot mede verantwoordelijk voor het faillissement van de Energieacademie. ‘De gemeente is in alle fasen zeer nauw betrokken geweest bij de Energieacademie’, stelt het rapport. ‘De gemeente is bedenker van het plan en het financieringsarrangement, werkte mee aan de uitwerking en was stevig betrokken bij de uitvoering.’ Bovendien draagt de gemeente de verantwoordelijkheid voor het ‘niet realistische en onvoldoende doordachte’ businessplan. Wethouder Bert van Alphen nam deze week daarom ontslag, alhoewel voormalig wethouder Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de eerste maanden de voortrekkersrol had. Maar Guernaoui moest nog voor de opening van de Energieacademie aftreden, omdat hij verdachte is in een corruptiezaak.

Duurzame banen

Rijst de vraag waar de 1,3 miljoen euro is gebleven. Duidelijk is dat het in elk geval niet terecht is gekomen bij de mensen voor wie het project bedoeld is: werkloze jongeren. De onderzoekers gaan ervan uit dat slechts een handjevol mensen – ongeveer twintig – zijn doorgestroomd naar een baan. Maar of dat ‘duurzame’ banen zijn, weten de onderzoekers niet. ‘Onduidelijk is of deze kandidaten op dit moment nog steeds deze baan hebben’, staat in het rapport.

Premier Mark Rutte sprak in de Energieacademie met onder andere Adis uit Eritrea
Premier Mark Rutte sprak in de Energieacademie met onder andere Adis uit Eritrea© Omroep West

Het is voor de onderzoekers geen gemakkelijke opgave om alle geldstromen na te gaan. De financiële administratie van de Energieacademie is een rommeltje. ‘Vaak ontbreken wederzijds ondertekende contracten en overeenkomsten waarop betalingen zijn gebaseerd’, staat in het rapport. ‘Ook zijn er veel concepten van contracten en facturen waarvan onduidelijk is welke de juiste is.’ Helder is wel dat een ‘aanzienlijk deel van het geld’ niet conform de begroting is uitgegeven. ‘Hierdoor ontstond al snel een gat in de begroting waar vervolgens ook niet op werd geacteerd.’

Verbouwingskosten en kwartiermakers

Volgens het rapport is er in elk geval veel geld gegaan naar verbouwings- en inrichtingskosten van het pand van de Energieacademie op bedrijventerrein Kerketuinen en naar ‘kwartiermakers’. Dat zijn mensen en bedrijven die al vanaf het prille begin betrokken zijn bij het project. Zij bereiden het project voor. Het gaat onder meer om het leerwerkbedrijf Haagbouw dat vanaf eind 2018 betrokken is bij de ontwikkeling van de Energieacademie. Vanaf 1 april 2019 krijgt Haagbouw betaald voor deze werkzaamheden, staat in het rapport. Het bedrijf mag vanaf dat moment facturen in gaan dienen bij de Energieacademie voor uitvoerende werkzaamheden.

‘Uit de facturen blijkt dat van 1 april 2019 tot en met 6 augustus 2019 hieraan 118 uur wordt besteed voor 95 euro per uur waarmee in totaal ruim 17.000 euro mee gemoeid is exclusief btw’, beschrijven de onderzoekers. Later wordt ook de btw door de Energieacademie betaald waarmee het totaalbedrag uitkomt op 20.000 euro. Uit de urenspecificatie blijkt dat de tijd onder meer besteed is aan overleggen binnen de Energieacademie, overleggen met de gemeente en overleggen met eventuele toekomstige partners van de Energieacademie.

Bestuurders wel betaald

Over de beloning van de drie bestuurders van de Energieacademie ontstaat verwarring. Op papier zijn er drie bestuurders (algemeen bestuur), maar in de praktijk opereren zij als uitvoerende directie (dagelijks bestuur). Twee van hen krijgen betaald, terwijl afgesproken is om het algemeen bestuur onbezoldigd aan het werk te laten gaan. ‘Samengevat kregen twee bestuursleden betaald voor hun werkzaamheden als uitvoerende directie, niet voor het zijn van hoofdbestuurder’, staat in het rapport. Gevolg is dat er een tekort op de begroting ontstaat omdat er geen geld is opgenomen voor een beloning voor bestuurders, terwijl zij in de praktijk wel betaald worden.

Een stukadoor aan de slag

 

Een stukadoor aan de slag© ANP

Daarnaast drukt Traub Stuc zwaar op de begroting. Er is volgens de onderzoekers een ‘ongunstig’ contract afgesloten met het leerwerkbedrijf dat jongeren opleidt tot stukadoor. Het bedrijf krijgt de garantie dat het jaarlijks 60 kandidaten aangeboden krijgt voor het volgen van een opleiding voor 4000 euro per kandidaat. Dat bedrag is twee keer zo hoog als de standaardtrajectprijs. Bovendien wordt het bedrag als voorschot betaald. ‘Uiteindelijk is gebleken dat meer dan de helft van de leerlingen de opleiding niet heeft afgemaakt’, staat in het rapport. ‘Dit had geen financiële consequenties.’ Ook hoeft Traub over de jaren 2019 en 2020 geen huur te betalen.

‘Niet vooruit betaald’

Peet Traub ontkent dat hij vooruit is betaald. ‘Dat is niet gebeurd’, zegt hij. ‘Ik kreeg per maand betaald en heb maar de helft gekregen van de 240.000 euro waar ik recht op heb.’ Hij heeft een advocaat in de arm genomen en wil een claim neerleggen bij de gemeente. Ondertussen eist Traub Stuc volgens de curator in totaal een bedrag van 435.592 euro terug van de Energieacademie.

Het rapport concludeert dat de samenwerking tussen de gemeente en de Energieacademie ‘stroef’ verloopt, terwijl een goede samenwerking ‘cruciaal’ is voor het slagen van het project. ‘De Energieacademie is immers grotendeels afhankelijk van de instroom van kandidaten vanuit Den Haag Werkt’, stellen de onderzoekers. Den Haag Werkt, een soort gemeentelijk arbeidsbureau, moet werkloze jongeren ‘leveren’ aan de Energieacademie, maar dat stokt. ‘Bij de Energieacademie was ontevredenheid over het niveau van de kandidaten, terwijl Den Haag Werkt niet te spreken was over de wijze waarop met de kandidaten werd omgegaan.’ Gevolg is dat Den Haag Werkt slechts 19 kandidaten naar de Energieacademie stuurt. ‘Een fractie daarvan is uitgestroomd naar een baan.’

Op de Energieacademie loopt een jongerencoach rond, die volgens de onderzoekers een te hoog salaris heeft voor het werk dat hij doet. Deze coach, die ook fractievertegenwoordiger is van Hart voor Den Haag/Groep de Mos in de gemeenteraad, heeft een contract van 3700 euro bruto voor 32 uur per week. Daarbovenop krijgt hij een dertiende maand, de mogelijkheid om overuren te rekenen en 60 vakantiedagen. Ook heeft hij een eigen bedrijf en schrijft hij via dat bedrijf bij de Energieacademie rekeningen uit voor een kleine 1700 euro voor ‘diverse werkzaamheden’.

Fraude niet uitgesloten

Berenschot sluit niet uit dat er is gefraudeerd, maar stelt dat het aan de rechter is om dat te toetsen. Een aantal zaken valt wel op, staat in het rapport. Zo is bij het aanbestedingsproces van de leerwerkbedrijven sprake van ‘grove slordigheden’ waarbij er niet of nauwelijks marktwerking heeft plaatsgevonden. Die aanbesteding is nodig omdat de Energieacademie een Europese subsidie aanvraagt.

Het werk wordt in beeld gebracht

 

Het werk wordt in beeld gebracht© Omroep West

Op veel aanbestedingen heeft maar één partij ingeschreven en veel aangeboden prijzen zijn precies 46 euro, stellen de onderzoekers. ‘Dit zal vragen oproepen (…) het lijkt alsof er onderling afstemming is geweest hetgeen binnen een aanbesteding niet is toegestaan’, schrijft een gemeenteambtenaar in een interne notitie. En ook de onderzoekers concluderen: ‘Alle uiteindelijke winnende leerbedrijven hadden reeds uitgebreid contact gehad met de stichting voordat de aanbesteding in de markt werd gezet.’

Bedrijf kan geen tegelzetters opleiden

Bovendien wint Traub Stuc niet alleen de aanbesteding voor het beroep ‘stukadoor’ maar ook die van ‘tegelzetter’, terwijl het bedrijf geen tegelzetters kan opleiden. ‘Ook is een van de leerwerkbedrijven gevraagd om offerte uit te brengen voor een opleiding waarin zij niet kunnen opleiden’, beschrijft het rapport.

De onderzoekers zijn zeer kritisch op de accountant van de Energieacademie. ‘Het is een accountantskantoor gespecialiseerd in de versbranche (slagers, bakkers, groente-, kaas- en viswinkel)’, staat in het rapport. ‘Op basis van welke overwegingen door de Energieacademie voor dit bureau is gekozen, is ons niet bekend.’ De accountant levert slecht werk af, blijkt uit het rapport. De door het bureau gecontroleerde jaarrekening van de Energieacademie voldoet op cruciale onderdelen niet aan de regels. ‘Uit de rapportages blijkt dat een aanzienlijk deel van de kosten ten onrechte uit subsidiebaten zijn gedekt. De accountant heeft hier geen advies of conclusies aan verbonden voor wat betreft de continuïteit van de stichting.’

Daarnaast zijn er onterechte declaraties. Het gaat onder meer om een bedrag van bijna 12.000 euro van het leerwerkbedrijf Haagbouw. Deze factuur is in eerste instantie door Haagbouw ingediend voor het factureren voor materiaal en inrichting van de werkplaats. Maar deze kosten kunnen niet met subsidie betaald worden.

Uren op de factuur

‘Daarom is Haagbouw vervolgens door de Stichting Energieacademie verzocht om in plaats van materialen de uren van leermeesters op de factuur te zetten, deze zijn namelijk wel subsidiabel’, beschrijft het rapport. ‘Een bestuurder van de Stichting Energieacademie verklaart hierover dat de werkzaamheden zijn verricht door leerlingen van Haagbouw onder begeleiding van leermeesters. Zo zijn er lokalen en deuren getimmerd. Dit waren echter leerlingen van Haagbouw zelf en niet van de Energieacademie.’

Hoe nu verder? Daarover zal het debat gaan dat volgende week donderdag gehouden wordt in de Haagse gemeenteraad. De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen. Eén daarvan is om bij toekomstige banenprojecten te starten met een schone lei. ‘Dit kan in onze ogen niet door direct betrokkenen een prominente rol te geven binnen een vergelijkbaar project’, schrijven de onderzoekers. ‘Niet omdat zij per definitie schuldig zijn aan het faillissement van de Energieacademie maar omdat er té veel gebeurd is rondom de diverse betrokkenen. Dit geldt voor zowel ambtenaren, als voor bestuurders en medewerkers van de Energieacademie, als voor derden.’

De curator van de Energieacademie heeft de gemeente Den Haag aansprakelijk gesteld voor de schade die de 150 schuldeisers van het project hebben opgelopen. Het tekort loopt volgens curator Marc Udink op tot meer dan een miljoen euro. Anders dan de onderzoekers van Berenschot vindt de curator dat er maar één hoofdschuldige is: de gemeente. ‘De gemeente is niet alleen de uitvinder en schepper van de Energieacademie, zij trok ook aan alle touwtjes’, zegt hij. ‘De gemeente moet haar eigen rommel opruimen en de schuldeisers betalen.’

Lees ook: Ruzie en onkunde nekken Haags banenproject: ‘Het was oorlog’ 

Op de Energie Academie zouden werkloze jongeren binnen zes maanden klaar gestoomd worden voor een baan in de bouw.

Na aftreden wethouder is Den Haag nog niet klaar met schandaaldossier: curator eist zeker een miljoen euro

AD 17.09.2021 Na het schuldbewuste aftreden van GroenLinks-wethouder Bert van Alphen is  Den Haag nog niet klaar met het schandaaldossier rond de failliete Energie Academie. In een brief  waarschuwen de bewindvoerders van de bankroete stichting dat Den Haag nog zeker een miljoen euro zal moeten betalen. 

Wethouder Bert van Alphen

Haagse wethouder Bert van Alphen was eigenlijk te aardig voor de politiek

OmroepWest 15.09.2021 Hij heeft er slapeloze nachten van gehad, vertelde Bert van Alphen eerlijk tijdens een vergadering over de Energieacademie. ‘Dat betekent dat het me raakt. Al meer dan een jaar houdt me dit enorm bezig.’ Het is begin februari en de Haagse politiek praat de zoveelste keer over het ambitieuze, maar geflopte banenproject dat deze week leidt tot het vertrek van Van Alphen als wethouder in Den Haag.

Het is tijdens die vergadering, begin dit jaar, al duidelijk dat daar dingen helemaal niet goed zijn gegaan. Vooral jongeren die de hoop hadden om via het project aan een baan te komen, worden daarvan de dupe. ‘Het idee was een gouden greep. De uitwerking niet’, moet Van Alphen erkennen. ‘We hebben de jongeren in de kou laten staan. Dat doet me het meeste pijn.’

De wethouder belooft ook er alles aan te doen om de jongeren alsnog aan werk te helpen. Op dat moment is echter ook al duidelijk dat er een onderzoek gaat komen naar wat er mis ging. Want de raad wil helderheid over hoe het kan dat een project dat in februari 2020 in aanwezigheid van een enthousiaste premier Mark Rutte met zoveel ambitie begint, een jaar later een compleet fiasco blijkt. En wat daarbij de rol is van het Haagse stadsbestuur.

Strategie was niet meer houdbaar

Van Alphen (GroenLinks) is politiek verantwoordelijk voor het project dat in de steigers is gezet door de dan al afgetreden wethouder Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag). Hij heeft het in de debatten met de raad zichtbaar moeilijk. Aanvankelijk probeert hij de rol van de gemeente klein te houden. Maar dat blijkt gaandeweg een strategie die niet meer houdbaar is. ‘Als ik had geweten wat er was gebeurd, had ik achteraf anders gehandeld’, moet hij dan ook bekennen.

Maandag wordt duidelijk dat Van Alphen recent nog meer slapeloze nachten moet hebben gehad. De resultaten van het onderzoek naar wat misging bij de Energieacedemie zijn naar buiten gekomen. Hij verbindt er zijn conclusies aan en stapt per direct op als wethouder. ‘Voor het handelen van de gemeente als geheel voel ik mij als wethouder bestuurlijk verantwoordelijk.’

Het sociale zit in zijn DNA

Het sociale zit bijna in zijn DNA. Bert van Alphen (1954) groeit op in de Schilderswijk. Hij gaat naar de pedagogische academie en wordt vervolgens leerkracht op een basisschool. Vanaf 1990 gaat hij lesgeven op het Johan de Witt College. Hij geeft hier Nederlands aan vluchtelingen, wil het verhaal. In die jaren wordt hij ook politiek actief. In 1998 komt Van Alphen voor GroenLinks in de gemeenteraad, twee jaar later wordt hij fractievoorzitter.

In 2006 wordt volgt een plek als wethouder in een links-liberaal college met PvdA en VVD. ‘Ik ben begonnen in het onderwijs en wilde leerlingen begeleiden bij hun ontwikkeling. Juist in achterstandswijken. Mijn hele leven sta ik voor gelijke kansen. Dat heb ik gedaan in actiegroepen, in het buurtwerk, gemeenteraad en als wethouder,’ vertelt hij daarover later in een interview. In een ander gesprek: ‘Het is gemakkelijk om tegen de bestaande orde te schoppen, maar je kunt er ook deel van uitmaken. Als wethouder kan ik in het algemeen iets betekenen voor anderen, dingen doen waar de stad beter van kan worden.’

Relatief nieuwe mensen

Van Alphen krijgt in die periode onder meer welzijn en volksgezondheid onder zijn hoede. Hij maakt onderdeel uit van een stadsbestuur met relatief nieuwe mensen. Bijvoorbeeld Frits Huffnagel wordt wethouder voor de VVD, evenals de jonge Pieter van Woensel, die later nog opstapt vanwege de problemen met RandstadRail. Voor de PvdA maken onder meer Marnix Norder, Rabin Baldewsingh en Henk Kool deel uit van het college.

Het zijn roerige jaren, want dit ambitieuze stadsbestuur wil het doorgaand verkeer weren uit het centrum van de stad. Daarom wordt een ambitieus plan gepresenteerd om pollers op bijvoorbeeld de Hofweg en het Spui te plaatsen.\

Te goed van vertrouwen

Mensen die de politiek in die dagen van dichtbij volgen zien Van Alphen vooral als een linkse-GroenLinkser, een rustig iemand die zich niet snel gek laat maken en wars is van praatjes. ‘Het is ook een ontzettend aardige man,’ zegt iemand die hem van nabij meemaakte. Tegelijk kende hij ook een zwakte. Hij is soms te goed van vertrouwen. ‘Sturen op geld en resultaat zat niet in hem. Voor Bert was soms een handdruk voldoende. Dat gaat vaak goed, maar soms ook niet.’

Van Alphen kent in die periode persoonlijk een zware tijd. Hij krijgt last van zijn hart en moet een operatie ondergaan.

GroenLinks niet terug in college

Ondertussen verandert het politieke klimaat in Nederland. De PVV doet mee aan de verkiezingen van 2010 en stormt de Haagse raad binnen met tien zetels. Hoewel GroenLinks een kleine winst boekt, keert die partij niet terug in het college. PvdA, VVD, D66 en CDA vormen het nieuwe stadsbestuur. ‘Een bittere teleurstelling,’ oordeelt Van Alphen, waarna hij afscheid neemt van de lokale politiek.

Twee jaar later duikt hij echter weer op in Pijnacker-Nootdorp om daar even tijdelijk wethouder te worden. In 2015 is dan toch ook opeens weer terug in de raadzaal in Den Haag. Nu om te worden benoemd tot jeugdombudsman, een dan nieuwe functie.

Liefde voor politiek lokt

Toch lokt de liefde voor de politiek. Nadat GroenLinks in 2018 een grote winst boekt en vijf zetels haalt bij de verkiezingen, kan de partij weer deelnemen aan het college. De partij plukt Liesbeth van Tongeren uit de Tweede Kamer en kiest daarnaast voor routinier Van Alphen. De man die nog aan de rand van de Schilderswijk woont en de stad op z’n duimpje kent. Hij wordt nu verantwoordelijk voor sociale zaken, werk en inkomen, armoede, sociale werkvoorziening, maatschappelijke opvang, emancipatie en stadsdeel Centrum.

De nóg grijzer geworden Van Alphen probeert de afgelopen jaren zo goed mogelijk een plek te vinden voor daklozen. Die worden vanwege de coronacrisis ondergebracht in hotels. Hij steunt de Straatkrant, presenteert een integratienota en probeert mensen aan een baan te helpen. Maar hij worstelt ook met een aantal dossiers. Zoals dat van tassenmaker Omar Munie, die hij ondanks kritiek toch niet helemaal wil laten vallen. Ook de inrichting van een ‘coronadorp voor daklozen’ bij het Cars Jeans Stadion verloopt niet helemaal vlekkeloos. En dan is er dus die Energieacademie, die hem maandag politiek fataal wordt.

Iedereen moet meedoen

Waarschijnlijk is het toch weer die ‘handicap’ die hem ook in de eerste periode werd toegedicht, die hem nu opnieuw parten speelt. Te goed van vertrouwen, te aardig.

Misschien illustreren zijn eigen woorden in de afscheidsbrief die hij aan de raad stuurt die eigenschappen wel het best. ‘Het is mijn politieke en persoonlijke drijfveer geweest om op te komen voor degenen in onze samenleving die nét dat extra zetje nodig hebben. Iedereen moet meedoen en meetellen. Dat kan voor ieder op zijn eigen manier: als werkende, als vrijwilliger, of wanneer je hulp biedt aan een naaste. Soms gebeurt het in de maatschappij als de onze dat mensen tussen wal en schip vallen, door ongeluk of pech. Op zo’n moment moeten deze kwetsbare mensen kunnen rekenen op een overheid die ze helpt: dichtbij en menselijk. Daar waar het hen aan steun ontbeert, staan wij op.’

Kansarme jongeren en volwassenen kregen de kans om binnen 6 maanden weer aan het werk te gaan in bouw en energie banen.

Als Van Alphen meteen de stekker uit mislukt banenproject had getrokken, zat hij er wellicht nu nog

AD 15.09.2021 Het plan voor de Energieacademie, dat honderden werkloze jongeren aan een baan moest helpen, vond iedereen aanvankelijk geweldig. Maar al heel snel bleek dat de uitvoering faliekant misging. Bestuurders die elkaar de tent uitvochten, mensen die werden bedreigd, de administratie die niet deugde en heel veel niet verantwoorde uitgaven. Maar waarom trok het college niet meteen de stekker uit dit project?

Onkunde, bedreigingen en mogelijk fraude: ontluisterend rapport over Energieacademie

Den HaagFM 14.09.2021 Het onderzoeksrapport van Bureau Berenschot schetst een ontluisterend beeld van de neergang van het banenproject de Energieacademie. Het businessplan deugde niet, er waren nauwelijks eigen inkomsten, afspraken werden niet nagekomen, er heerste een verziekte sfeer met bedreigingen aan toe en de financiële administratie was een janboel. Zelfs fraude wordt niet uitgesloten. En de gemeente stond erbij en keek ernaar en greep veel te laat in. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

Het faillissement van de Energieacademie is het gevolg van collectief falen. Dat valt op te maken uit het rapport van Bureau Berenschot naar het faillissement van het prestigieuze banenproject. ‘Een groot aantal mensen heeft door zijn of haar handelen bijgedragen aan het faillissement’, stellen de onderzoekers. Bert van Alphen (GroenLinks) heeft inmiddels zijn eigen conclusie getrokken en nam maandag ontslag als wethouder.

De Energieacademie moest in twee jaar tijd 560 kwetsbare jongeren en bijstandsgerechtigden aan het werk helpen door ze een vak te leren. Hiervoor maakte de gemeente 1,3 miljoen euro vrij. In februari 2020 was de officiële opening van het project en een jaar later, in maart van dit jaar, werd de stichting Energieacademie failliet verklaard en staat er volgens de curator nog 26 euro op de rekening. Er zijn slechts zeventien mensen aan een baan geholpen. In opdracht van de gemeente is Bureau Berenschot afgelopen voorjaar een diepgravend en onafhankelijk onderzoek gestart naar de ondergang van het banenproject.

Het rapport oordeelt dan ook hard over het optreden en de houding van de gemeente. Van Alphen probeerde de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente bij de Energieacademie in debatten steeds klein te houden door regelmatig te benadrukken dat de Energieacademie een zelfstandige stichting was en de gemeente ‘slechts’ de subsidieverstrekker. Maar daar wil Berenschot niets van weten.

Bedenker van het plan

‘De gemeente is in alle fasen zeer nauw is geweest bij de Energieacademie’, stelt het rapport. ‘De gemeente is bedenker van het plan en het financieringsarrangement, werkte mee aan de uitwerking en was stevig betrokken bij de uitvoering.’ Bovendien draagt de gemeente de verantwoordelijkheid voor het ‘niet realistische en onvoldoende doordachte’ businessplan.

Want daar gaat het al mis. Bij de start van het banenproject is er veel te veel onduidelijkheid over de inkomsten van de Energieacademie. ‘Dit verdienmodel berustte grotendeels op aannames en was onvoldoende robuust’, staat in het rapport. ‘Daartegenover stond dat de kosten (veel) te laag zijn ingeschat en begroot.’ Daarnaast lukt het de Energieacademie niet om te zorgen voor eigen inkomsten, terwijl dat wel de bedoeling was.

Gebrek aan zakelijkheid

Ook is er binnen de Energieacademie een gebrek aan zakelijkheid en organisatorisch vermogen. ‘Een aanzienlijk deel van het geld werd niet conform de begroting uitgegeven.’ Zo werd een groot deel van de gemeentelijke subsidie besteed aan andere dingen dan waarvoor deze bedoeld was. ‘Dan gaat het bijvoorbeeld om de huisvestingskosten, inrichtings- en verbouwingskosten, reorganisatiekosten en kosten verbonden met overhead en kwartiermaken.’

Verder werd er met leerwerkbedrijf Traub Stuc een ‘ongunstig’ contract gesloten. Het bedrijf kreeg de garantie dat het jaarlijks 60 kandidaten aangeboden kreeg voor het volgen van een opleiding voor 4000 euro per kandidaat. Het bedrag werd als voorschot betaald. ‘Uiteindelijk is gebleken dat meer dan de helft van de leerlingen de opleiding niet heeft afgemaakt’, staat in het rapport. ‘Dit had geen financiële consequenties.’

Fraude

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat de financiële administratie van de Energieacademie niet op orde was. ‘Vaak ontbreken wederzijds ondertekende contracten en overeenkomsten waarop betalingen zijn gebaseerd. Ook zijn er veel concepten van contracten en facturen waarvan onduidelijk is welke de juiste is. (…) Zaken die daarbij in negatieve zin opvallen zijn dat er facturen en declaraties zijn ingediend en betaald die niet ingediend en betaald hadden mogen en moeten worden, omdat zij niet corresponderen met de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden.’ Volgens de onderzoekers is de Energieacademie daar ‘primair’ verantwoordelijk voor. ‘Wij sluiten niet uit dat hierbij fraude is gepleegd’, stellen zij.

Ook was de sfeer om te snijden en voelden sommige mensen zich zelfs bedreigd en geïntimideerd. In het rapport staat dat al voor de officiële opening de verhoudingen op scherp stonden. Dat kwam omdat de drie bestuursleden niet door een deur konden. Daardoor ontstonden er kampen en waren er over en weer beschuldigingen van belangenverstrengeling en niet-integer gedrag.

Bedreigingen

In het rapport wordt een aantal incidenten beschreven. ‘In maart/april 2020 heeft een van de bestuurders zich bedreigd gevoeld toen een van de leerbedrijven bij hem thuis verhaal kwam halen vanwege nog niet betaalde rekeningen. Het leerwerkbedrijf herkent dit desgevraagd niet; er is uitsluitend een poststuk bij de bestuurder thuis afgegeven.’ En: ‘In november 2020 wordt een medewerker van Stichting Energieacademie door een externe medewerker dusdanig geïntimideerd dat de interim directeur aangifte doet bij de politie en hem per aangetekend schrijven de toegang ontzegd tot het pand. Diverse betrokkenen hebben aangegeven te zijn bedreigd en/of geïntimideerd door een van de leerwerkbedrijven. Het leerwerkbedrijf herkent dit desgevraagd niet.’

Het college van burgemeester en wethouders reageert schuldbewust op de uitkomsten van het rapport. ‘De Stichting Energie Academie had een belangrijk vehikel moeten worden om kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt kansen en perspectief te bieden’, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. ‘Doel was om via de Energieacademie de mismatch op de Haagse arbeidsmarkt te verkleinen om zodoende meer mensen vanuit de langdurige bijstand te begeleiden naar werk. Dit doel is niet behaald en dit is zeer spijtig vooral voor de doelgroep die wij duurzaam perspectief en bestaanszekerheid willen bieden. (…) De conclusie is dat wij onze bestuurlijke en maatschappelijke opdracht naar deze mensen onvoldoende vervuld hebben. Wij zijn daarbij te kort geschoten.’

Zorgvuldigheid

Het college wil lessen trekken. ‘Er zijn veel dingen niet goed gegaan en wij hebben de plicht om daarvan te leren voor toekomstige banenprojecten. Het blijft altijd zoeken naar de balans tussen aan de ene kant ambitie en vernieuwing en aan de andere kant zorgvuldigheid en de juiste checks and balances. Dat is iets wat we samen moeten doen en waarvoor wij staan.’

LEES OOK: Wethouder Bert van Alphen stapt op na rapport over Energieacademie

Deelnemers aan het geflopte banenproject werden bijvoorbeeld opgeleid tot metaalbewerker

Onkunde, bedreigingen en mogelijk fraude: ontluisterend rapport over Haags banenproject

OmroepWest 14.09.2021 Het onderzoeksrapport van Bureau Berenschot schetst een ontluisterend beeld van de neergang van het Haags banenproject de Energieacademie. Het businessplan deugde niet, er waren nauwelijks eigen inkomsten, afspraken werden niet nagekomen, er heerste een verziekte sfeer met bedreigingen aan toe en de financiële administratie was een janboel. Zelfs fraude wordt niet uitgesloten. En de gemeente stond erbij en keek ernaar en greep veel te laat in.

Het faillissement van de Energieacademie is het gevolg van collectief falen. Dat valt op te maken uit het rapport van Bureau Berenschot naar het faillissement van het prestigieuze banenproject. ‘Een groot aantal mensen heeft door zijn of haar handelen bijgedragen aan het faillissement’, stellen de onderzoekers. Bert van Alphen (GroenLinks) heeft inmiddels zijn eigen conclusie getrokken en nam maandag ontslag als wethouder.

De Energieacademie moest in twee jaar tijd 560 kwetsbare jongeren en bijstandsgerechtigden aan het werk helpen door ze een vak te leren. Hiervoor maakte de gemeente 1,3 miljoen euro vrij. In februari 2020 was de officiële opening van het project en een jaar later, in maart van dit jaar, werd de stichting Energieacademie failliet verklaard en staat er volgens de curator nog 26 euro op de rekening. Er zijn slechts zeventien mensen aan een baan geholpen. In opdracht van de gemeente is Bureau Berenschot afgelopen voorjaar een diepgravend en onafhankelijk onderzoek gestart naar de ondergang van het banenproject.

Het rapport oordeelt dan ook hard over het optreden en de houding van de gemeente. Van Alphen probeerde de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente bij de Energieacademie in debatten steeds klein te houden door regelmatig te benadrukken dat de Energieacademie een zelfstandige stichting was en de gemeente ‘slechts’ de subsidieverstrekker. Maar daar wil Berenschot niets van weten.

Bedenker van het plan

‘De gemeente is in alle fasen zeer nauw is geweest bij de Energieacademie’, stelt het rapport. ‘De gemeente is bedenker van het plan en het financieringsarrangement, werkte mee aan de uitwerking en was stevig betrokken bij de uitvoering.’ Bovendien draagt de gemeente de verantwoordelijkheid voor het ‘niet realistische en onvoldoende doordachte’ businessplan.

Want daar gaat het al mis. Bij de start van het banenproject is er veel te veel onduidelijkheid over de inkomsten van de Energieacademie. ‘Dit verdienmodel berustte grotendeels op aannames en was onvoldoende robuust’, staat in het rapport. ‘Daartegenover stond dat de kosten (veel) te laag zijn ingeschat en begroot.’ Daarnaast lukt het de Energieacademie niet om te zorgen voor eigen inkomsten, terwijl dat wel de bedoeling was.

Gebrek aan zakelijkheid

Ook is er binnen de Energieacademie een gebrek aan zakelijkheid en organisatorisch vermogen. ‘Een aanzienlijk deel van het geld werd niet conform de begroting uitgegeven.’ Zo werd een groot deel van de gemeentelijke subsidie besteed aan andere dingen dan waarvoor deze bedoeld was. ‘Dan gaat het bijvoorbeeld om de huisvestingskosten, inrichtings- en verbouwingskosten, reorganisatiekosten en kosten verbonden met overhead en kwartiermaken.’

Verder werd er met leerwerkbedrijf Traub Stuc een ‘ongunstig’ contract gesloten. Het bedrijf kreeg de garantie dat het jaarlijks 60 kandidaten aangeboden kreeg voor het volgen van een opleiding voor 4000 euro per kandidaat. Het bedrag werd als voorschot betaald. ‘Uiteindelijk is gebleken dat meer dan de helft van de leerlingen de opleiding niet heeft afgemaakt’, staat in het rapport. ‘Dit had geen financiële consequenties.’ Peet Traub ontkent dat hij vooruit is betaald. ‘Dat is niet gebeurd’, zegt hij. ‘Ik kreeg per maand betaald en heb maar de helft gekregen van de 240.000 euro waar ik recht op heb.’ Traub heeft een advocaat in de arm genomen en wil mogelijk een claim neerleggen bij de gemeente.

Fraude

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat de financiële administratie van de Energieacademie niet op orde was. ‘Vaak ontbreken wederzijds ondertekende contracten en overeenkomsten waarop betalingen zijn gebaseerd. Ook zijn er veel concepten van contracten en facturen waarvan onduidelijk is welke de juiste is. (…) Zaken die daarbij in negatieve zin opvallen zijn dat er facturen en declaraties zijn ingediend en betaald die niet ingediend en betaald hadden mogen en moeten worden, omdat zij niet corresponderen met de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden.’ Volgens de onderzoekers is de Energieacademie daar ‘primair’ verantwoordelijk voor. ‘Wij sluiten niet uit dat hierbij fraude is gepleegd’, stellen zij.

Ook was de sfeer om te snijden en voelden sommige mensen zich zelfs bedreigd en geïntimideerd. In het rapport staat dat al voor de officiële opening de verhoudingen op scherp stonden. Dat kwam omdat de drie bestuursleden niet door een deur konden. Daardoor ontstonden er kampen en waren er over en weer beschuldigingen van belangenverstrengeling en niet-integer gedrag.

Bedreigingen

In het rapport wordt een aantal incidenten beschreven. ‘In maart/april 2020 heeft een van de bestuurders zich bedreigd gevoeld toen een van de leerbedrijven bij hem thuis verhaal kwam halen vanwege nog niet betaalde rekeningen. Het leerwerkbedrijf herkent dit desgevraagd niet; er is uitsluitend een poststuk bij de bestuurder thuis afgegeven.’ En: ‘In november 2020 wordt een medewerker van Stichting Energieacademie door een externe medewerker dusdanig geïntimideerd dat de interim directeur aangifte doet bij de politie en hem per aangetekend schrijven de toegang ontzegd tot het pand. Diverse betrokkenen hebben aangegeven te zijn bedreigd en/of geïntimideerd door een van de leerwerkbedrijven. Het leerwerkbedrijf herkent dit desgevraagd niet.’

Het college van burgemeester en wethouders reageert schuldbewust op de uitkomsten van het rapport. ‘De Stichting Energie Academie had een belangrijk vehikel moeten worden om kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt kansen en perspectief te bieden’, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. ‘Doel was om via de Energieacademie de mismatch op de Haagse arbeidsmarkt te verkleinen om zodoende meer mensen vanuit de langdurige bijstand te begeleiden naar werk. Dit doel is niet behaald en dit is zeer spijtig vooral voor de doelgroep die wij duurzaam perspectief en bestaanszekerheid willen bieden. (…) De conclusie is dat wij onze bestuurlijke en maatschappelijke opdracht naar deze mensen onvoldoende vervuld hebben. Wij zijn daarbij te kort geschoten.’

Zorgvuldigheid

Het college wil lessen trekken. ‘Er zijn veel dingen niet goed gegaan en wij hebben de plicht om daarvan te leren voor toekomstige banenprojecten. Het blijft altijd zoeken naar de balans tussen aan de ene kant ambitie en vernieuwing en aan de andere kant zorgvuldigheid en de juiste checks and balances. Dat is iets wat we samen moeten doen en waarvoor wij staan.’

Lees ook: Ruzie en onkunde nekken Haags banenproject: ‘Het was oorlog’ 

Politici reageren op vertrek wethouder Van Alphen: ‘Moeilijk, maar moedig besluit’

Den HaagFM 13.09.2021 Gemeenteraadsleden hebben veelal begrip voor het besluit van wethouder Bert van Alphen om op te stappen. De GroenLinks-wethouder besloot ontslag te nemen na het rapport over de gang van zaken bij de Energieacademie

‘De stad is wethouder van Alphen veel dank verschuldigd. Het siert hem dat hij de politieke verantwoordelijkheid neemt voor de met name ten tijde van het vorige college gemaakte fouten’, vindt GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns.

Oud-coalitiepartner Hart voor Den Haag vindt dat de wethouder verantwoordelijk is voor de situatie bij de Energieacademie. ‘Het vernietigende rapport van Berenschot bevestigt wat wij steeds gezegd hebben: GroenLinks wethouder Van Alphen heeft dit kansrijke banenproject, wat de Energieacademie absoluut was, ten onder laten gaan aan mismanagement en zelfverrijking’, stelt Richard de Mos.

‘Komt hard aan’

‘Dat collega Bert van Alphen zijn wethouderschap heeft neergelegd komt hard aan’, tweet wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA). ‘Grote klasse dat hij bestuurlijke verantwoordelijkheid neemt. Maar ik ga hem enorm missen. Als fijne en betrokken collega en iemand met een groot hart voor de stad.’

‘Moeilijk maar moedig besluit’

CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman heeft respect voor het besluit van Van Alphen. ‘Hiermee neemt Bert van Alphen bestuurlijke verantwoordelijkheid voor een project dat vanaf dag 1 al die op drijfzand gefundeerd was.’ Mikal Tseggai (PvdA): ‘Een moeilijk maar moedig besluit van Bert van Alphen om politieke verantwoordelijkheid te nemen voor de problemen bij de Energieacademie. We gaan zijn inzet voor de meest kwetsbaren in de stad missen en wensen hem veel geluk in de toekomst.’

Eindverantwoordelijk

Ook bij de Haagse VVD heeft men respect voor het besluit: ‘Dank voor je inzet voor onze stad de afgelopen jaren’, zegt fractievoorzitter Frans de Graaf. D66 sluit zich aan bij het respect voor het besluit. ‘Bert heeft zich in de afgelopen jaren met hart en ziel ingezet voor onze stad en daar zijn we hem dankbaar voor’, schrijft Dennis Groenewold.

Robert Barker van de Partij voor de Dieren spreekt van een begrijpelijke keuze. ‘De gemeente heeft vele fouten gemaakt waarvoor hij als wethouder eindverantwoordelijk is.’

‘Feestelijke opening door ?minister-president Mark Rutte eindigt 1,5 jaar later in aftocht wethouder Van Alphen’, reageert Judith Klokkenburg (ChristenUnie-SGP). ‘ Gemeente stapelde keer op keer fout op fout bij energieacademie concludeert ?Berenschot.? Terecht dat wethouder hiervoor zijn verantwoordelijkheid neemt.’

Vertrek was onvermijdelijk, maar ook ongelukkig

‘Het vertrek van wethouder Van Alphen n.a.v. het Energieacademie-debacle was misschien wel onvermijdelijk, maar ook ongelukkig’, vindt SP-fractievoorzitter Lesley Arp. ‘Nu de uitdagingen op het gebied van armoedebestrijding en het aan het werk helpen van mensen enkel groter zijn geworden moeten er op de valreep nog taken worden overgedragen. Het Berenschot-rapport dat vandaag gepresenteerd is vraagt om een grondige analyse, waar we goed de tijd voor moeten nemen. Wel is duidelijk dat er al vanaf het prille begin grote weeffouten in het project zaten.’

LEES OOK: Wethouder Bert van Alphen stapt op na rapport over Energieacademie

De stucadoor-broers Michel (staand) en Peet Traub bij het begin van de Energieacademie.

Bij gedupeerde stucadoor-broers Traub gaat het dak eraf: ‘Altijd gezegd dat rol gemeente niet klopte’

AD 13.09.2021 De telefoon van Michel Traub ontploft als maandagmiddag bekend wordt dat wethouder Bert van Alphen opstapt vanwege het vernietigende rapport over de geflopte Energieacademie. De stucadoor-broers Michel en Peet Traub hebben al hun geld en passie gestoken in het failliete banenproject van 1,1 miljoen. ‘En altijd gezegd dat de rol van de gemeente erin niet klopte.’ 

Wethouder en loco-burgemeester Bert van Alphen (GroenLinks) is opgestapt nadat een banenproject voor kwetsbare mensen in zijn stad flopte.

GroenLinks-wethouder stapt op na geflopt banenproject

MSN 13.09.2021 GroenLinks-wethouder Bert van Alphen van Den Haag stapt op na het uitkomen van rapport over het geflopte banenproject Energieacademie dat inmiddels failliet is. De gemeente heeft steken laten vallen, concluderen onderzoekers van bureau Berenschot in een vernietigend rapport.

De gemeente wilde via de Stichting Energie Academie (SEA) in drie jaar tijd 900 ’kwetsbare mensen’ die lang in de bijstand zaten een vak leren en aan een baan als zonnepanelenmonteur, ijzervlechter, timmerman, metselaar of stukadoor helpen. In slechts 17 gevallen lukte dat. In veruit de meeste gevallen bleef het niveu ’te laag.’

Binnen een jaar was de 1,3 miljoen euro die de gemeente erin stak al op. De mensen achter de Academie gaven het geld dat er was verkeerd uit en zorgden zo voor een gat in de begroting, en waren bovendien de hele tijd met elkaar aan het ruziën, adus het rapport.

„Uit het onderzoek is gebleken dat er in het dossier veel zaken aan de kant van de gemeente niet goed zijn gegaan”, schrijft Van Alphen in zijn ontslagbrief. „Voor het handelen van de gemeente als geheel voel ik mij als wethouder bestuurlijk verantwoordelijk. Ik dien daarom per direct mijn ontslag in als lid van het college van burgemeester & wethouders.”

Wethouder Van Alphen biedt ontslag aan na rapport over de Energieacademie

Wethouder Van Alphen biedt ontslag aan na rapport over de Energieacademie

NU 13.09.2021 De Haagse wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) heeft vandaag zijn ontslag aangeboden aan de gemeenteraad naar aanleiding van een vernietigend rapport over de gang van zaken Energieacademie

Van Alphen was wethouder Sociale zaken, Integratie, Stadsdelen, Armoedebestrijding en Maatschappelijke opvang. Hij was verantwoordelijk voor de Energieacademie, die failliet is gegaan. “De afgelopen periode heb ik met de raad regelmatig gesproken over de gang van zaken en de ontstane situatie van de Stichting Energieacademie”, legt Van Alphen uit.

Het onderzoek is deze week afgerond. “Uit dat onderzoek is gebleken dat er in het dossier veel zaken aan de kant van de gemeente niet goed zijn gegaan. Voor het handelen van de gemeente als geheel voel ik mij als wethouder bestuurlijk verantwoordelijk. Ik dien daarom per direct mijn ontslag in als lid van het college van burgemeester & wethouders.”

Den Haag

Zie ook: Bemiddelingspoging Den Haag om kansarme jongeren te helpen mislukt

Door: AD Haagsche Courant

Lees 3 reacties Lees meer over: Den Haag

GroenLinks-wethouder stapt op na geflopt banenproject

Telegraaf 13.09.2021 GroenLinks-wethouder Bert van Alphen van Den Haag stapt op na het uitkomen van rapport over het geflopte banenproject Energieacademie dat inmiddels failliet is. De gemeente heeft steken laten vallen, concluderen onderzoekers van bureau Berenschot in een vernietigend rapport.

De gemeente wilde via de Stichting Energie Academie (SEA) in drie jaar tijd 900 ’kwetsbare mensen’ die lang in de bijstand zaten een vak leren en aan een baan als zonnepanelenmonteur, ijzervlechter, timmerman, metselaar of stukadoor helpen. In slechts 17 gevallen lukte dat. In veruit de meeste gevallen bleef het niveu ’te laag.’

Binnen een jaar was de 1,3 miljoen euro die de gemeente erin stak al op. De mensen achter de Academie gaven het geld dat er was verkeerd uit en zorgden zo voor een gat in de begroting, en waren bovendien de hele tijd met elkaar aan het ruziën, adus het rapport.

„Uit het onderzoek is gebleken dat er in het dossier veel zaken aan de kant van de gemeente niet goed zijn gegaan”, schrijft Van Alphen in zijn ontslagbrief. „Voor het handelen van de gemeente als geheel voel ik mij als wethouder bestuurlijk verantwoordelijk. Ik dien daarom per direct mijn ontslag in als lid van het college van burgemeester & wethouders.”

Wethouder Bert van Alphen

Wethouder Bert van Alphen biedt ontslag aan na vernietigend rapport over de Energieacademie

AD 13.09.2021 De Haagse wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) heeft vandaag zijn ontslag aangeboden aan de gemeenteraad naar aanleiding van een vernietigend rapport over de gang van zaken bij de inmiddels failliete Energieacademie. 

Van Alphen was wethouder Sociale zaken, Integratie, Stadsdelen, Armoedebestrijding en Maatschappelijke opvang. Hij was verantwoordelijk voor de Energieacademie, die failliet is gegaan. ,,De afgelopen periode heb ik met de raad regelmatig gesproken over de gang van zaken en de ontstane situatie van de Stichting Energieacademie”, legt Van Alphen uit.

Lees ook;

Onderzoek failliete EnergieAcademie vertraagd doordat steeds nieuwe brokjes informatie opduiken

Curator failliete EnergieAcademie: ‘Wethouder verantwoordelijk voor banenflop’

Het onderzoek is deze week afgerond. ,,Uit dat onderzoek is gebleken dat er in het dossier veel zaken aan de kant van de gemeente niet goed zijn gegaan. Voor het handelen van de gemeente als geheel voel ik mij als wethouder bestuurlijk verantwoordelijk. Ik dien daarom per direct mijn ontslag in als lid van het college van burgemeester en wethouders.”

Banenproject

Het banenproject, ooit gestart onder verantwoordelijkheid van voormalig wethouder Rachid Guernaoui (Groep de Mos), moest elk jaar honderden werkloze jongeren zonder diploma aan een baan helpen, vooral met specifieke opleidingen voor de bouw en energiesector. Maar er werd te veel geld uitgegeven en er kwam te weinig binnen. Elke maand moesten er tienduizenden euro’s bij. Eind vorig jaar ging de stekker uit de Energieacademie. De curator die de puinhopen van het failliet verklaarde werkproject moest opruimen, hield wethouder Bert van Alphen verantwoordelijk voor het ter ziele gaan van de academie.

We willen glashelder maken dat wij de conclusies en aanbevelin­gen van Berenschot herkennen, erkennen en omarmen

Het doel van het project was om de mismatch op de Haagse arbeidsmarkt te verkleinen om zodoende meer mensen vanuit de langdurige bijstand te begeleiden naar werk. ,,Dit doel is niet behaald en dit is zeer spijtig, vooral voor de doelgroep die wij duurzaam perspectief en bestaanszekerheid willen bieden”, erkent het college in een brief. ,,De conclusie is dat wij onze bestuurlijke en maatschappelijke opdracht naar deze mensen onvoldoende vervuld hebben. Wij zijn daarbij tekortgeschoten. Wij willen glashelder maken dat wij de conclusies en aanbevelingen van Berenschot herkennen, erkennen en omarmen.”

Volgens het college blijkt uit het onderzoek dat er over de hele linie veel mis is gegaan. ,,In het bijzonder in de planvorming en in de uitvoering. De gemeente had vanuit haar bijzondere rol als vertegenwoordiger van het algemeen belang en subsidieverstrekker, zorgvuldiger en scherper moeten zijn. Zowel binnen onze eigen organisatie als richting de andere betrokkenen.”

Stucadoor-broers Traub

De telefoon van Michel Traub ontploft als maandagmiddag bekend wordt dat wethouder Bert van Alphen opstapt vanwege het vernietigende rapport over de geflopte Energieacademie. De stucadoor-broers Michel en Peet Traub hebben al hun geld en passie gestoken in het failliete banenproject van 1,1 miljoen. ‘En altijd gezegd dat de rol van de gemeente erin niet klopte.’ Lees het hele verhaal hier!

Verdienmodel

Uit het rapport van Berenschot blijkt echter dat er niet een oorzaak aan te wijzen is voor het faillissement, en dus ook niet één verantwoordelijke. ,,Een groot aantal mensen heeft door zijn of haar handelen bijgedragen aan het faillissement’’, concluderen de onderzoekers. Zowel het handelen van de gemeente, de SEA, als derden hebben hieraan bijgedragen. 

Er zijn amper andere inkomsten gegene­reerd

Berenschot concludeert dat onder meer de doelstellingen van dit project (het plan was om 900 mensen binnen drie jaar te laten uitstromen) niet realistisch was. Zeker voor een beginnende organisatie, die van plan was om klein te starten. De aansluiting tussen de vraag vanuit de markt en hetgeen de gemeente aan kandidaten kon leveren was niet echt op elkaar aangesloten. Ook was er nog teveel onduidelijkheid over het verdienmodel van de Energieacademie. De inkomsten bestonden vrijwel uitsluitend uit subsidie. Er zijn amper andere inkomsten gegenereerd. En dat was ‘een absolute noodzaak voor het sluitend maken van de businesscase en daarmee het voortbestaan van de Energieacademie.’’ Ook blijken de kosten veel te laag te zijn ingeschat en begroot. 

Verziekt

Het project was eigenlijk te complex voor een beginnende organisatie, aldus Berenschot. ,,Eigenlijk is er achteraf bezien te snel van start gegaan.” Wat de onderzoekers vooral opviel was het gebrek aan zakelijkheid binnen de Energieacademie. ,,Een aanzienlijk deel van het geld werd niet conform de begroting uitgegeven.” De organisatie deugde ook voor geen meter. ,,Er was geen goede administratie aanwezig, een duidelijke richting ontbrak, contracten waren vaag, onderlinge verhoudingen waren verziekt, er werd niet gecommuniceerd, bestuurders gingen hun eigen gang en er waren geen afspraken over uitplaatsing gemaakt.’’

De gemeente Den Haag keerde in totaal voor ruim 1,1 miljoen euro uit aan de stichting. Volgens de organisatie zijn hiermee uiteindelijk 43 kandidaten uitgestroomd. Maar volgens de onderzoekers is onduidelijk waar deze cijfers op zijn gebaseerd. Zij denken eerder aan 25 kandidaten. Geen van hen ontving overigens een diploma. In totaal hebben 650 mensen zich aangemeld voor het project.  

‘Ontzettend jammer’

Fractievoorzitter Arjen Kapteijns van GroenLinks noemt het vertrek van de wethouder moedig. ,,Uit het onderzoek blijkt dat, ondanks alle goede bedoelingen, vanaf de prille start van dit project door alle betrokken partijen de zaken structureel niet goed geregeld en afgesproken zijn. Hierdoor hebben de mooie ambities vanaf het eerste begin nooit een kans gekregen. Dit is ontzettend jammer voor alle betrokkenen, maar met name voor de werkloze jongeren die graag aan de slag wilden. Het siert Bert dat hij de politieke verantwoordelijkheid neemt voor de met name ten tijde van het vorige college gemaakte fouten.”

Het is ontzettend jammer voor onze stad dat hij heeft besloten dit goede werk niet voort te zetten, aldus Liesbeth Hofs

Afdelingsvoorzitter Liesbeth Hofs noemt het vertrek van de wethouder ontzettend jammer. ,,Bert heeft als wethouder veel bereikt op het gebied van armoede- en schuldenaanpak, de huisvesting van dak- en thuislozen en het tegengaan van discriminatie. Het is ontzettend jammer voor onze stad dat hij heeft besloten dit goede werk niet voort te zetten.”

De fractie en het bestuur van GroenLinks laten weten zich de komende tijd te beraden op de ontstane situatie.

Reactie Van Zanen

Burgemeester Jan van Zanen: ,,Wethouder van Alphen heeft zich jarenlang betrokken getoond. Zijn wortels in de Schilderswijk hebben ervoor gezorgd dat hij zich met hart en ziel heeft ingezet voor de stad en voor de kwetsbaren in de stad. Daar ben ik, en het college met mij, hem zeer erkentelijk voor.”

,,Bert was een teamplayer in het college. Hij heeft nu een hard, maar zuiver besluit genomen door zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Daar hebben wij uiteraard respect voor, respect dat Bert en zijn inzet voor de stad verdient.” 

De Haagse wethouder Bert van Alphen.

Haagse wethouder Bert van Alphen stapt op vanwege debacle Energieacademie

OmroepWest 13.09.2021 De Haagse wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) stapt op. De reden is dat hij zich verantwoordelijk voelt voor wat er mis is gegaan bij de Stichting Energieacedemie. Dat schrijft hij in een brief aan de Haagse gemeenteraad. ‘Voor het handelen van de gemeente als geheel voel ik mij als wethouder bestuurlijk verantwoordelijk. Ik dien daarom per direct mijn ontslag in’, aldus de wethouder.

De Energieacademie was een ambitieus banenproject, dat honderden kwetsbare jongeren en bijstandsgerechtigden aan een baan moest helpen. Het ging echter al een jaar na de officiële opening failliet. Slechts zeventien mensen werden begeleid naar werk. In opdracht van de gemeente onderzocht bureau Berenschot hoe het zo mis heeft kunnen gaan, welke rol de bestuurders van de stichting en de gemeente hebben gespeeld en of er is gefraudeerd.

Van Alphen was deze collegeperiode als wethouder verantwoordelijk voor het project. Berenschot rondde recent het onderzoek naar het project af. Van Alphen trekt daaruit nu zelf de conclusie dat ‘in het dossier veel zaken aan de kant van de gemeente niet goed zijn gegaan’.

Dingen structureel niet goed gegaan

De fractie en het bestuur van GroenLinks Den Haag laten in een reactie weten ‘met respect’ kennis te hebben genomen van de stap van Van Alphen om zijn functie als wethouder neer te leggen. Fractievoorzitter Arjen Kapteijns: ‘Uit het onderzoek blijkt dat, ondanks alle goede bedoelingen, vanaf de prille start van dit project door alle betrokken partijen de zaken structureel niet goed geregeld en afgesproken zijn. Hierdoor hebben de mooie ambities vanaf het eerste begin nooit een kans gekregen. Dit is ontzettend jammer voor alle betrokkenen, maar met name voor de werkloze jongeren die graag aan de slag wilden. Het siert Bert dat hij de politieke verantwoordelijkheid neemt voor de met name ten tijde van het vorige college gemaakte fouten.’

De fractie en bestuur van GroenLinks gaan zich komende tijden beraden op wat er nu moet gebeuren.

Tweede periode als wethouder

Voor Bert van Alphen was het de tweede keer dat hij lid was van het college van burgemeester en wethouders. Vanaf 2006 was hij ook al een periode wethouder. Daarna werd hij jeugdombudsman bij de gemeente. ‘Het heeft altijd gevoeld als een eer en een voorrecht,’ schrijft hij in een afscheidsbrief aan de raad. ‘Het is mijn politieke en persoonlijke drijfveer geweest om op te komen voor degenen in onze samenleving die nét dat extra zetje nodig hebben. Iedereen moet meedoen en meetellen.’

‘Hij verdient respect’

‘Dit is hartstikke beroerd’, reageert burgemeester Jan van Zanen (VVD) op zijn beurt. ‘Met hart en ziel heeft hij mensen verbonden met elkaar. Ook binnen ons college was hij een teamspeler. Wij zijn er dan ook geëmotioneerd over.’

Of het een terecht besluit is van Van Alphen? ‘Het is een hard maar zuiver besluit’, vindt Van Zanen. ‘Hij voelt zich verantwoordelijk. Dat snap ik en daar heb ik respect voor. Hij verdient respect.’

Van Alphen is de vierde wethouder in 3,5 jaar tijd die vertrekt uit Den Haag. Ook moest een burgemeester het veld ruimen.

Burgemeester Van Zanen over ontslag wethouder Van Alphen: ‘Ik hoop dat het hier bij blijft’

Ook in de Haagse gemeenteraad wordt gereageerd. ‘Een feestelijke opening door minister-president Mark Rutte eindigt anderhalf jaar later in de aftocht wethouder Van Alphen’, schrijft Judith Klokkenburg (ChristenUnie-SGP) op Twitter. ‘De gemeente stapelde keer-op-keer fout-op-fout bij de Energieacademie. Terecht dat de wethouder hiervoor zijn verantwoordelijkheid neemt.’

CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman schrijft op sociale media respect te hebben voor het besluit van Van Alphen. ‘Hiermee neemt Bert van Alphen bestuurlijke verantwoordelijkheid voor een project dat vanaf dag 1 al die op drijfzand gefundeerd was.’ Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) haalt uit: ‘Van Alphen heeft dit kansrijke banenproject, wat de Energieacademie absoluut was, ten onder laten gaan aan mismanagement en zelfverrijking.’

Wethouder Bert van Alphen stapt op na rapport over Energieacademie

Den HaagFM 13.09.2021 GroenLinks-wethouder Bert van Alphen heeft besloten ontslag te nemen. Hij doet dat naar aanleiding van het rapport over de gang van zaken bij de Energieacademie. Wethouder Kavita Parbhudayal (VVD) zal zijn portefeuille overnemen.

‘Uit dat onderzoek is gebleken dat er in het dossier veel zaken aan de kant van de gemeente niet goed zijn gegaan. Voor het handelen van de gemeente als geheel voel ik mij als wethouder bestuurlijk verantwoordelijk. Ik dien daarom per direct mijn ontslag in als lid van het college van burgemeester & wethouders’, schrijft Van Alphen.

Zondagavond kreeg het stadsbestuur inzicht in het eindrapport van Berenschot. ‘Wij hebben inmiddels vernomen dat de betrokken portefeuillehouder zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft genomen. Het college heeft hier veel respect voor en wij betreuren het vertrek van onze waardevolle en immer collegiale collega de heer Van Alphen’, schrijft ze aan de gemeenteraad.

‘Wij zijn daarbij te kort geschoten’

De Energieacademie was bedoeld om kwetsbare mensen kansen en perspectief op de arbeidsmarkt te geven. ‘Dit doel is niet behaald en dit is zeer spijtig vooral voor de doelgroep die wij duurzaam perspectief en bestaanszekerheid willen bieden. Het gaat hier om kwetsbare mensen die de hulp van de gemeente Den Haag en partners hard nodig hebben om hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden. De conclusie is dat wij onze bestuurlijke en maatschappelijke opdracht naar deze mensen onvoldoende vervuld hebben. Wij zijn daarbij te kort geschoten.’

‘Uit het onderzoek komt naar voren dat er over de hele linie veel mis is gegaan. In het bijzonder in de planvorming en in de uitvoering. De gemeente had vanuit haar bijzondere rol als vertegenwoordiger van het algemeen belang en subsidieverstrekker, zorgvuldiger en scherper moeten zijn.’

‘Het siert Bert dat hij de politieke verantwoordelijkheid neemt’

GroenLinks Den Haag noemt het besluit om op te stappen ‘moedig‘. ‘Uit het onderzoek blijkt dat, ondanks alle goede bedoelingen, vanaf de prille start van dit project door alle betrokken partijen de zaken structureel niet goed geregeld en afgesproken zijn. Hierdoor hebben de mooie ambities vanaf het eerste begin nooit een kans gekregen. Dit is ontzettend jammer voor alle betrokkenen, maar met name voor de werkloze jongeren die graag aan de slag wilden’, zegt fractievoorzitter Arjen Kapteijns. ‘Het siert Bert dat hij de politieke verantwoordelijkheid neemt voor de met name ten tijde van het vorige college gemaakte fouten.’

RapportBerenschot

De samenwerking tussen de Stichting Energie Academie (SEA) en de gemeente wordt op operationeel vlak stroef genoemd door de onderzoekers. ‘Bij de Energieacademie was ontevredenheid over het niveau van de kandidaten, terwijl DHW niet te spreken was over de wijze waarop met de kandidaten werd omgegaan. Ook ontbrak een deugdelijke administratie waardoor DHW geen zicht had op wat er met zijn kandidaten gebeurde. De Energieacademie verwachtte op haar beurt weer meer van de gemeentelijke werkbegeleiders.’ Dit zorgde uiteindelijk voor een beperkt aantal kandidaten waarvan maar een deel een baan heeft kunnen vinden.

In zijn geheel heeft het geschort aan een strategische dialoog tussen gemeente en Energieacademie stelt Berenschot in haar rapport. ‘Er werd wel over en weer gepraat en gemaild over de thema’s, maar een echte strategische dialoog heeft in onze ogen nooit plaatsgevonden.’

Daarnaast heeft de coronacrisis impact gehad op het werk. ‘Ruim een maand na de officiële opening moest de Energieacademie de deuren alweer sluiten vanwege de coronacrisis. Toen de deuren enkele maanden later weer open gingen stond de Energieacademie financieel gezien al aan de rand van de afgrond.’ Daarbij konden leerlingen de opleiding niet afmaken.

Ook na de tijdelijke sluiting waren er problemen, onder meer over de hoeveelheid personen die aan de slag zou gaan. ‘ De aantallen zoals opgenomen in de subsidiebeschikking waren niet (meer) realistisch maar SEA had de inkomsten van de gemeente nodig om niet ten onder te gaan. Gemeente en SEA kwam hier echter niet uit.’

TweedeperiodeinDenHaag

Het was voor Van Alphen de tweede periode dat hij wethouder was in Den Haag, hij was dat eerder van 2006 tot 2010. Voor zijn partij werd hij in 2018 opnieuw wethouder (Sociale zaken, Integratie, Stadsdelen, Armoedebestrijding en Maatschappelijke opvang) in Den Haag. ‘ In 2018 mocht ik terugkeren naar bekend terrein. Wethouder voor de stad waarin ik zelf woon en waar mijn ouders vandaan kwamen; het heeft altijd gevoeld als een eer en een voorrecht.’

LEES OOK: Curator: Gemeente faalde zelf in flop Energieacademie