Maandelijks archief: december 2009

STEDELIJKE TRANSFORMATIE Transvaalwijk – verslag 15.10.09

Mobiel projectbureau OpTrek wenst een verrassend 2010 en dankt voor de goede samenwerkingen in 2009! 

Met hartelijke groet,
Sabrina Lindemann
projectleider
  
 
Mobiel projectbureau OpTrek ism Studio Iris Schutten en Trancity
  
STEDELIJKE TRANSFORMATIE IN DE  TUSSENTIJD
verslag van 15 oktober 2009
 
Op 15 oktober 2009 vond op verschillende bouwlocaties aan de De la Reyweg/Kempstraat in de Haagse wijk Transvaal de studiedag ‘Stedelijke transformatie in de TUSSENTIJD’ plaats. Meer dan 140 gasten uit heel Nederland en zelfs België vonden in de vroege ochtend de weg naar Den Haag.
Deze dag was vooral bedoeld om te kijken naar de vele mogelijkheden die de tussentijd biedt (de vaak langdurige fase tussen afbraak en nieuwbouw) voor tijdelijk gebruik. Gezocht werd na een gebruik dat een impuls kan betekenen voor de bestaande wijk en voor het opdoen van nieuwe ideeën voor de toekomst van de buurt. De projecten Hotel Transvaal*-***** verblijf in de Tussentijd en het Blauwe Huis in IJburg werden gepresenteerd naast concepten uit het Laboratorium voor de Tussentijd (en initiatief van OpTrek) , en er kwamen vragen rond regelgeving, waardeontwikkeling en het beleid in deze periode aan bod.
Hoewel de Haagse herstructureringswijk Transvaal de aanleiding was, was dit programma relevant voor elke transformatiewijk in Nederland. Met plenaire lezingen door René Boomkens (hoogleraar sociale en cultuurfilosofie aan de faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen) en Klaus Overmeyer (landschapsarchitect, Studio Urban Catalyst, Berlijn), workshops en een wijkwandeling o.l.v. Steven van Schuppen werd een brede groep van ‘wijkwerkers’ uit gemeentes, corporaties de advieswereld, architecten en kunstenaars geïnspireerd om de tussentijd te zien als een periode met eigen kwaliteiten en potenties.
 
De dag vond plaats in de tussentijd zelf; op een nog niet opgeleverde bouwlocatie in Transvaal. Onder de titel ‘flexspace’, ontworpen door René Jansen en Angelique Josten was op locatie een ‘site-specifieke’ transparante ruimtelijk installatie gebouwd,  geschikt voor de verschillende programma-onderdelen. Een bijzondere vormgeving die het thema van de dag illustreerde en de potentie van tussenruimte en tussentijd zichtbaar maakte.
 
De moderatie van de dag lag in handen van Chris Keulemans (journalist en directeur Tolhuistuin Amsterdam).
 
De verslagen van de workshops zijn binnenkort te downloaden van www.hoteltransvaal.com/lab
De lezing van Rene Boomkens (en binnenkort ook Klaus Overmeyer) zijn als video op internet nu al te beluisteren. www.hoteltransvaal.com
 
Voor meer info:
www.trancity.nl
iris schutten
 
Mede mogelijk gemaakt door: ERA Contour, Fonds BKVB, Gemeente Den Haag (diensten OCW en DSO), Mondriaan Stichting, Stichting DOEN, Stimuleringsfonds voor Architectuur, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), Woningcorporatie Haag Wonen, Woningcorporatie Staedion, Ministerie van VROM.
Na acht jaar werken van de kunstenaarsorganisatie Mobiel projectbureau OpTrek in de Haagse stadsvernieuwingswijk Transvaal verschijnen in het voorjaar 2010 twee publicaties: 
 
 
  
 1. OpTrek in Transvaal. Over de rol van publieke kunst in de stedelijke ontwikkeling, Interventies en onderzoek.
Veronica Hekking, Sabrina Lindemann, Annechien Meier (redactie)
17 x 24 cm | paperback | 432 pagina’s | rijkelijk geïllustreerd | Nederlandstalig met uitgebreide Engelse samenvattingen | ISBN 978-94-90322-06-9 | Uitgeverij Jap Sam Books (voormalig Episode) | ontwerp Harmine Louwe
 
OpTrek in Transvaal. Over de rol van publieke kunst in de stedelijke ontwikkeling is een overzichtswerk en biedt inzicht in het projectenarchief van de opdrachten die Mobiel projectbureau OpTrek in Transvaal in de periode 2002-2009 realiseerde. Daarbij reflecteert deze publicatie op de positie van kunstenaars in stedelijke transformatiegebieden en hun rol als urban curator.
 
 
2. Stedelijke transformatie in de Tussentijd, Hotel Transvaal als impuls voor de wijk.
Sabrina Lindemann, Iris Schutten (redactie)
17x 23 cm | paperback | 240 pagina’s | rijkelijk geïllustreerd | Nederlandse en Engelse versie | NL: ISBN 978 90 8506 7481, ENG: ISBN 978 90 8506 8181, Uitgeverij SUN/Trancity | ontwerp Stout Kramer
 
Stedelijke transformatie in de Tussentijd, Hotel Transvaal als impuls voor de wijk beschrijft specifieker de tussentijd (de vaak langdurige fase tussen afbraak en nieuwbouw) als een fase met eigen potenties en kwaliteiten die gebruikt kunnen worden in de ontwikkeling van de stad. Het project Hotel Transvaal*-*****, verblijf in de Tussentijd fungeert als concreet voorbeeld.
 
Deze twee publicaties vullen elkaar inhoudelijk erg mooi aan naast een duidelijk verschil in onderwerp, benadering, schaal, perspectief en doelgroep.
De publicaties worden begin voorjaar 2010 gepresenteerd. Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande dan horen wij dit graag. Het is ook mogelijk bij de uitgevers de publicaties al te bestellen!
 
Met dank aan:
Mondriaan Stichting, Fonds 1818, Gemeente Den Haag, Stroom Den Haag, Woningbouwcorporatie Staedion, Ministerie van VROM, Stimuleringsfonds voor Architectuur, Fonds BKVB, Stichting DOEN.

Optrek

 — Aankondiging —

STUDIEDAG

Uitnodiging

Datum: Donderdag 15 oktober 2009, van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Mobiel projectbureau OpTrek, Studio Iris Schutten en Trancity organiseren een landelijke studiedag over de ‘tussentijd’, de vaak langdurige periode van sloop en nieuwbouw. Niet het eindbeeld staat centraal, maar de transformatietijd als een periode met een eigen betekenis.
 
Een dag voor corporaties, ontwikkelaars en (lokale) overheid; én voor architecten, stedenbouwers en kunstenaars.
 
Thema
Veel Nederlandse wijken ondergaan een ingrijpende transformatie. Vaak is de blik daarbij gericht op de toekomst terwijl in de tussentijd, de langdurige periode van sloop en nieuwbouw, hele generaties opgroeien tussen dichtgetimmerde huizen, gaten in het stedelijk weefsel en uit elkaar vallende sociale verbanden. De tussentijd is een periode waar tot dusver weinig rekening mee wordt gehouden in de planvorming. Men heeft slechts het eindbeeld voor ogen, men droomt over en werkt aan hoe het ooit gaat worden. In die tussenliggende periode moet iedereen even doorbijten en afzien. De studiedag belicht de langdurige fase van afbraak en nieuwbouw in de stedelijke vernieuwing als een periode met eigen kwaliteiten en potenties. Hoe kan deze worden ingezet als sturende factor bij stedelijke vernieuwing? Wat betekent tussentijd voor regelgeving, cartografie, maatschappelijk en cultureel kapitaal, planprocessen en beleid?  Welke rol kan kunst hierin spelen?
 
Locatie en vormgeving
De studiedag is een eendaags evenement dat zich afspeelt op verschillende locaties in de letterlijke tussentijd van de herstructureringswijk Transvaal in Den Haag; zoals een bouwput en cascogebouwen. Het geeft deelnemers een bijzondere, ruimtelijke belevenis welke een verrassende kijk op tussentijd en stedelijke ontwikkeling biedt.
De speciale vormgeving van de locaties en de lunch wordt gedaan door jansen & josten (René Jansen en Angelique Josten)
 
Voor wie
De studiedag biedt inzicht in verschillende strategieën die invulling geven aan tijdelijke tussenruimte of een andere aanpak bieden voor stedelijke transformatie. Concrete ervaringen uit vele jaren werken in de tussentijd komen uitvoerig aan bod. De studiedag is daarmee zeer relevant en leerzaam voor woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, gemeentes, stedenbouwkundigen, architecten, kunstenaars, sociologen en allen die betrokken en/of geïnteresseerd zijn in stedelijke vernieuwing.
 
Inhoud van de dag
Het ochtendprogramma is plenair; daarin o.a. lezingen van René Boomkens (hoogleraar sociale en cultuurfilosofie aan de faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen) en Klaus Overmeyer (landschapsarchitect, Studio Urban Catalyst, Berlijn – Nederlands gesproken). 
’s Middags zijn er een aantal parallelgroepen geprogrammeerd over specifieke aspecten van de ‘tussentijd’, zoals regelgeving, waardeontwikkeling, flexibele planprocessen; en ook is er een presentatie van het kunstproject Hotel Transvaal*-*****, verblijf in de Tussentijd uit de Haagse wijk Transvaal en een wandeling door de wijk.
Ter afsluiting is er een plenair debat over de mogelijkheden om de ’tussentijd’ concreet te verankeren in beleid en praktijk van transformatieprocessen. Met o.a.: René Boomkens, Klaus Overmeyer. Willem Sulsters, Henk Ovink (directeur Nationaal Ruimtelijke Ordening VROM) en Mirjam Huffstadt (lector Hogeschool Utrecht). Het plenaire programma staat onder leiding van Chris Keulemans.
 
Ochtendprogramma
In het programma zijn pauzes voor koffie, thee en verplaatsingen opgenomen.
09.00    Ontvangst
09.30    Opening door Chris Keulemans
09.40    Hotel Transvaal en het Laboratorium voor de Tussentijd door Sabrina Lindemann (Mobiel Projectbureau OpTrek) en architect Iris Schutten.
10.00     Referaat en vragenronde: ‘Tussentijd en stedelijke vernieuwing’ door René Boomkens.
11.00     Referaat en vragenronde: ‘Tijdelijk gebruik als katalysator voor dynamische planprocessen’ door Klaus Overmeyer.
12.00     Lunch
 
Middagprogramma
Tweemaal een ronde parallelgroepen. In elke ronde kan de deelnemer inschrijven voor één van onderstaande groepen:
 
13.00    Eerste ronde parallelgroepen
 
1. Hotel Transvaal* – *****,

verblijf in de Tussentijd & Het Blauwe Huis
Hotel Transvaal was het grootste hotel van de wereld met hotelgangen waar de trams en de bussen doorheen reden en met hotelkamers in sloopwoningen. In de nieuwbouwwijk IJburg in Amsterdam werd een luxe villa tijdelijk aan de markt onttrokken waardoor een plek voor het ongeplande, voor ‘het nog te wensen’ aan de wijk werd toegevoegd: het Blauwe Huis. Video en dialoog met Sabrina Lindemann, Jeanne van Heeswijk, Luc Meuwese (gemeente Den Haag) en Caroline Sleeuwaegen (woningbouwcorporatie Staedion) o.l.v Chris Keulemans
 
2. Regelgeving in de Tussentijd
Wil men de tussentijd en de tussenruimte inzetten voor gebruik, dan heeft dat consequenties voor de omgang met regelgeving en vergunningstrajecten. Met o.a. Jeroen Singelenberg (SEV), Jan Jongert (2012 architecten), o.l.v. Catja Edens
 
3. Tussentijd als waardegenerator
Projecten in de tussentijd kunnen op verschillende wijze waarde genereren. Hoe wordt die waarde zichtbaar, gekapitaliseerd en geïnd. Met o.a. Hans Venhuizen, Ergün Erkoçu (concept 0031), en Willem Sulsters (WSA stedelijke ontwikkeling), o.l.v. Simon van Dommelen
 
4. Flexibele planprocessen en beleid
Het idee dat tussentijd een afgebakende periode is, is een idee-fixe. Men zou beter kunnen spreken van ‘eeuwig durende tussentijd’, de stad is immers continu in verandering. Met o.a. Bernadette Janssen (BVR), Like Bijlsma, Iris Schutten en Klaus Overmeyer o.l.v. Mark van de Velde
 
5. Transvaal in de Tussentijd, wijkwandeling
De vooroorlogse, multi-etnische wijk Transvaal in Den Haag is een wijk in transformatie, tot 2015 worden er 3000 sociale huurwoningen gesloopt en daar komen 1600 woningen voor terug. Tijdens deze wandeling worden een aantal ‘tussentijdlokaties’ bezocht en wordt gesproken met Martin Verwoest (Staedion), betrokkenen en bewoners. Wijkwandeling o.l.v. Steven van Schuppen.
 
6. Mogelijkheden in de Tussentijd
Speeddate met Stichting DOEN voor extra inspiratie en inzichten om eigenzinnige plannen daadwerkelijk te verwezenlijken.
 
14.30    Tweede ronde parallelgroepen. Een keuze uit bovenstaande groepen.
16.00     OPA theater presenteert dé visie op de toekomst van transformatiegebieden. Visionair, ambitieus en maatschappelijk verantwoord.
16.15    Slotdiscussie
17.00    Borrel en hapjes
 
Meer informatie over de parallelgroepen en de sprekers op www.trancity.nl/tussentijd

Informatie en inschrijven
• Op de website van Trancity vindt u een uitgebreide versie van het programma met meer informatie over de parallelgroepen en de sprekers. www.trancity.nl/tussentijd
• Datum: Donderdag 15 oktober 2009, van 09.00 uur tot 17.00 uur.
• Precieze locatie (in de wijk Transvaal in Den Haag) wordt nog bekend gemaakt. Transvaal is met de tram vanaf Station Den Haag Holland Spoor snel bereikbaar. U ontvangt over de locatie verdere informatie na uw inschrijving.
• De kosten van deelname zijn € 275,- (exclusief BTW), inclusief consumpties, lunch en een borrel na afloop.
• Voor studenten is een aantal plaatsen gereserveerd tegen het gereduceerd tarief van € 47,50 incl. lunch en consumpties.
• Mocht u om andere reden in aanmerking denken te komen voor een prijsreductie, neem dan contact op met Trancity.
• U ontvangt voor uw deelname een factuur van Trancity die voor 15 oktober dient te zijn betaald.
• Tot uiterlijk twee weken voor aanvang kunt u kosteloos annuleren; daarna wordt de helft van het inschrijfgeld in rekening gebracht.
• Mocht u onverwacht verhinderd zijn, dan kunt u altijd een collega uw plaats laten innemen. Meld dit tevoren bij Trancity.
• Voor contact en meer informatie: Trancity, SimonFranke,info@trancity.nl, 023-5324144
 
Inschrijven via www.trancity.nl/tussentijd 
Initiatief
De studiedag is een initiatief van Mobiel projectbureau OpTrek (Sabrina Lindemann) en Studio Iris Schutten.
 
Meer informatie Hotel Transvaal en Laboratorium voor de Tussentijd

www.hoteltransvaal.com

www.hoteltransvaal.com/lab

NIEUWS
PUBLICATIE
In de winter van 2009-2010 verschijnt bij SUN Trancity de publicatie
 
Sabrina Lindemann / Iris Schutten (redactie):
Stedelijke transformatie in de tussentijd
– Hotel Transvaal als impuls in de wijk

Paperback, 17 x 23 cm,
240 pagina’s,
ISBN 978 90 8506 7481,
€ 34,50
 
Bestel nu reeds deze publicatie via  www.trancity.nl/tussentijd
   
Publicatie en studiedag zijn mede mogelijk gemaakt door: Era contour, Fonds BKVB, Gemeente Den Haag (diensten OCW en DSO), Mondriaan Stichting, Stichting DOEN, Stimuleringsfonds voor Architectuur, Stroom Den Haag,  Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), Woningcorporatie Haag Wonen, Woningcorporatie Staedion, VROM  (Stand 31 aug. 2009).
Deze e-mail is u toegestuurd omdat u geabonneerd bent op de nieuwsbrief van Hotel Transvaal. Wilt u zich afmelden,  www.trancity.nl/tussentijd

///////////////////////////
Sabrina Lindemann
mob: 0031 (0) 6 40012241

STEDELIJKE TRANSFORMATIE IN DE TUSSENTIJD
15 oktober 2009 – Transvaal Den Haag

Bij te koud weer geen Nieuwjaarsduik 2010 in Scheveningen

De nieuwjaarsduik 2010 in Scheveningen vindt nogal wat navolging. De komende jaarwisseling worden 68 nieuwjaarsduiken in Nederland georganiseerd.

Het aantal deelnemers dat zegt mee te doen, wordt geschat op bijna 33.000. Dat is 62 procent meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een inventarisatie van Unox, waar organisatoren van nieuwjaarsduiken hun evenement aanmelden. Veel duiken vinden plaats aan de kust, maar ook op binnenmeren en rvieren. De reden dat de nieuwjaarsduik zo populair is geworden, komt volgens Goos Eilander van onderzoeksbureau Trendbox omdat het een Hollandse traditie is geworden.

De eerste nieuwjaarsduik vond plaats op 1 januari 1960 toen Ok van Batenburg van Unox met zijn zwemvereniging Njord ’59 een eerste officiële duik maakte aan vanaf het Zandvoortse strand. Niet alleen in Nederland is de duik populair: van Noorwegen tot Zuid-Afrika organiseren Nederlanders op zestien locaties duiken op nieuwjaarsdag.

Lekker koud !!

Als er op 1 januari een gevoelstemperatuur van -10 graden is, dan gaat de traditionele nieuwjaarsduik in Scheveningen niet door.

,,Als het buiten -2 graden is met windkracht 5, dan is de gevoelstemperatuur -11 graden”, aldus een Unox-woordvoerster van het Scheveningse evenement.

Kauwuh Klauwuh

Geen Nieuwjaarsduik Scheveningen bij te koud weer

RTVWEST  30.12.09  –  DEN HAAG – Er is een kleine kans dat de traditionele nieuwjaarsduik in Scheveningen op 1 januari wordt afgelast. Dat zegt de hoofdsponsor van het evenement.

Mogelijk wordt het te koud voor de jaarlijkse sprong in zee. Volgens de organisatie heeft het te maken met de zogenoemde ‘gevoelstemperatuur’. Die wordt veroorzaakt door de temperatuur in combinatie met de windkracht. 

Als de gevoelstemperatuur 10 graden onder nul of nog lager is, dan komt de duik te vervallen. Donderdagmiddag wordt er een definitief besluit genomen.

Donderdag uitsluitsel over Nieuwjaarsduik

Twijfel over nieuwjaarsduik vanwege kou

AD 30.12.09  Volgens de krant kan de verwachte vrieskou roet in het eten gooien van alle nieuwjaarsduiken in het land.

Lees ook: Verdubbeling van ‘nieuwjaarsduikers’ 

Reddingsbrigade: Ga niet ‘wildduiken’

RTVWEST 31.12.09   –  DEN HAAG – De Reddingsbrigade Nederland waarschuwt enthousiaste nieuwjaarsduikers om op nieuwjaarsdag alleen in georganiseerd verband het water in te gaan.

Volgens de organisatie is het levensgevaarlijk om zonder veiligheidsvoorzieningen te zwemmen. De nieuwjaarsduik is op sommige plaatsen afgelast vanwege de verwachte kou of ijsvorming. Of de Nieuwjaarsduik in Scheveningen doorgaat wordt vrijdagochtend rond 8.30 uur bekendgemaakt.

Per locatie verschillen de omstandigheden. De brigade roept daarom mensen op om vooral de lokale informatie goed in de gaten te houden.

Fit genoeg

‘De nieuwjaarsduik moet een gezellige traditie blijven. Daarom staan veiligheid en gezondheid van de deelnemers voorop’, zegt directeur Raymond van Mourik van de Reddingsbrigade Nederland. Hij raadt deelnemers aan zich goed af te vragen of ze fit genoeg zijn om deel te nemen.

Tips van de Reddingsbrigade voor de nieuwjaarsduik:
– Eet voldoende van tevoren
– Ga warm gekleed naar de duik en trek meteen weer droge kleding aan
– Draag een muts en schoeisel; via hoofd en voeten verlies je de meeste lichaamswarmte
– Doe een warming-up en blijf in beweging voor de start
– Blijf niet te lang in het water, droog je meteen af, kleed je snel aan en drink iets warms
– Smeer je voor de duik eventueel in met vaseline of vet
– Ga niet onder invloed van alcohol of drugs het water in

De wandeling op de Digitale Snelweg versus het Virtueel vertoeven in Politiek Den Haag

Ook in Den Haag heeft de onderliggende boodschap in de kersttoespraak van Beatrix, terzake het vertoeven in de virtuele wereld,  zo het een en ander losgemaakt.

Hierbij werd al eens de vraag gesteld of we hier  nu werkelijk gelukkig van moeten worden !?! Er zijn kennelijk dus wat  raakpunten met de populariteit van Raadsleden, wethouders  en aanverwanten politici in Den Haag.

In Den Haag zijn een aantal ijverige personen rondom de feestdagen bezig geweest met het inventariseren van wat nu “De Staat van de Haagse Virtuele wereld aan Zee” is. Met in de hoofdrol onze Raadsleden en Wethouders etc.

De een drukt dat uit in bezoekersaantallen op websites en de digitale prestatiedrang op de partijenwebsites. Terwijl ook hun populariteit in de Haagse en Landelijke media aan de orde wordt gesteld. Een ander drukt het een en ander weer uit in een kosten batenanalyse ala Wilder en de PVV.

Een aantal bekende Hagenaars hebben hier zelfs al hun zienswijze op los gelaten;

“Dat de naam van een politicus vaak in de krant wordt genoemd, wil volgens mij nog niet zeggen dat hij zijn werk als politicus goed heeft gedaan. Het zou zelfs ook op het tegendeel kunnen wijzen.

Mij ontgaat het nut van zulke lijstjes dan ook totaal. “, aldus Daan de Ligt.

“Ja, en nu?? Wat is de importantie van het geheel naar de kiezer toe? Een aansporing om op jou te stemmen of juist niet? en zo ja, waarom – en zo nee waarom niet?
Prangende vragen zo aan het eind van het jaar…”,
aldus ene Saar.  

Of zouden we de prestaties en de populariteit  van lieden in de politiek ook moeten onderwerpen aan een kosten/baten analyse ? Wie het weet mag het zeggen !

Haags college staat het verst van de mensen volgens Beatrix 25.12.09 Den Haag Te Kijk.   

 

 Bereken zelf de waarde van  de Haagse politiek.

Via een speciale Tool  wordt de website/log naar waarde berekend.


This website is worth
What is your website worth?

 davidrietveld.nl Raadslid GroenLinks:

davidrietveld.nl in 2009

Raadsleden in de krant deel 3: de top 45 over 2009

de top 45 van de Haagse raad over 2009

 

Raadsleden in de krant deel 2: wie zijn de toppers?

Vorig jaar was Marieke Bolle de onbetwiste nummer 1.

Raadsleden in de krant deel 1: hoe scoren de fracties?

Overzicht van het aantal keer dat alle Haagse raadsleden in de database voorkomen.  En de Top 45 2007/2008.

Verwijzing naar een grafiek die hier te vinden is

Populariteit van Raadsleden in de krant.

Kermis De Kop Van Jut Carnivale Haags Huygenspark

Ouderwetse kermis in Haagse Huygenspark

RTVWEST 28.12.09  –  DEN HAAG – Het Huygenspark in Den Haag staat de komende dagen geheel in het teken van een ouderwetse kermis. De Kop Van Jut Carnivale is een kermis zoals die rond 1900 door ons land trok.

Een kermis in die tijd had geen snelle draaimolens of rupsbaan, maar een vrouw met een baard en een vlooiencircus.

Een belangrijk onderdeel van de overdekte kermis is de Kop Van Jut. Hendrikus Jut pleegde namelijk in 1872 een brute moord op de locatie van het Huygenspark.

Woede uitleven

Net na het afschaffen van de doodstraf was de publieke reactie op deze daad zo agressief dat men besloot om Jut op te sluiten in Leeuwarden. Zijn leven in een Haagse gevangenis leek niet zeker. Om de bevolking haar woede te laten uitleven, doopte een slimme kermisexploitant een attractie om tot de Kop Van Jut. 

De Kop Van Jut Carnivale is een initiatief van cameraman Joris Hentenaar, winnaar van een Emmy Award en Stan Storimansprijs 2009. Op 28, 29 en 30 december kunnen bezoekers terecht op de kermis in het Huygenspark in Den Haag, vlak bij station Hollands Spoor.

Initiatiefnemer over de Kop Van Jut Carnivale
Ouderwetse kermis strijkt neer in Den Haag

Kerststemming in Den Haag

JOHO  JOHO JOHO !!!!
 
Allereerst de beste Kerstwensen

Kerstman 2009

Om dan maar gelijk met de deur in huis te vallen. Gisteren was ik op bezoek bij een aantal verontruste Hagenaars.  

Zij maken zich zeer bezorgd om het dierenwelzijn in Den Haag. In het bijzonder de dieren in de Levende Kerststal in het Haagse stadhuis. Nu wel  heel toepasselijk genaamd het IJspaleis.

Er wordt welliswaar geluisterd naar de initiatiefnemers. Maar het kan nog beter:

20 december 2009: Levende have kerststal ondanks barre weer de weg op !  
 17 december 2009: Verzoek aan christelijke fracties om “zondagsrust” ook voor dieren te laten gelden.  
 13 december 2009: Animo voor levende kerststal loopt terug.  
 10 december 2009: Gemeenteraad bij stemming over gebeuren op verkeerde been gezet.  
 23 november 2009: Dierminnende fracties morele winnaars van debat.  
 17 november 2009: Fracties krijgen op valreep uniek alternatief voor kerststal in schoot geworpen!  
 14 november 2009: Gebruik van dieren voor “vermaak” lijkt door te zetten in Den Haag.  

info@Iets-anders-voor-de-kerststal.nl laat ook eens van je horen.

http://www.iets-anders-voor-de-kerststal.nl/  Voor meer informatie.

 
Er schijnt hier nogal gesleept te worden met levende figuranten in de Kersstal in het Haagse IJspaleis.    

Ik heb het gehad

Ik heb het gehad

Dat gesleep met die veewagen !!

Dat gesleep met die veewegen !!

 Dat heen en weer gereis leidt bij de dieren  tot stress. 

Koetje boe,  Koetje moe

Koetje boe, Koetje moe

Het vermoeden bestaat dat de huismus voorgetrokken wordt als het gaat om maatregelen.  

De huismus voorgetrokken ??

De huismus voorgetrokken ??

Dat Haagse college van B&W zou eens moeten ondervinden wat eenzame opsluiting en ontbering betekent !!!

En ook zouden we die ongehoorzame Raadsleden ook eens tijdelijk moeten opsluiten in mijn buitenverblijf ??? 

Apartement Ardennen

Apartement Ardennen

 JOHO  JOHO JOHO   –    Vadertje Drees  Kerst    – JOHO JOHO JOHO

Nieuwjaarsfeest Den Haag – Atrium Stadhuis

Den Haag geeft nieuwjaarsfeest

RTVWEST 24.12.09  –  DEN HAAG – Net als vorig jaar zijn alle Hagenaars ook deze keer welkom op het nieuwjaarsfeest van de gemeente Den Haag. Op zaterdagavond 2 januari is de nieuwjaarsreceptie in het Atrium van het stadhuis.

Er zijn optredens van Haagse bands en burgemeester Van Aartsen houdt zijn nieuwjaarstoespraak. Mensen die willen komen, kunnen zich aanmelden bij de gemeente Den Haag. 

Vorig jaar kwamen ongeveer 2.000 mensen naar het Nieuwjaarsfeest.

Haagse Fingerspitzenpeilingen 22.12.09

Haagse Fingerspitzenpeilingen 22.12.09

Eindejaarsprognose: volgens de Fingerspitzenpeilingen van de welbekende Haagse politicoloog, prognotiseur en Raadslid voor GroenLinks.

Lees hier:  Eindejaarsprognose David Rietveld 22.12.09

Een vertaling naar de Haagse situatie van de recente landelijke peilingen waarbij de VVD aardig stijgt.

“Op basis van de TNS-NIPO peiling (vorige peiling) zou er wel eens een driepartijencoalitie PvdA/VVD/D66 gevormd kunnen worden. Het verschil zit ‘m in de PvdA. Op basis van de landelijke peilingen kom ik niet verder dan 7 zetels, terwijl TNS-NIPO de PvdA nu al 2 keer op rij op 10 zetels zet.”, aldus David ‘Fingerspitzen’ Rietveld.

VVD toch de grootste?

De opmars van de VVD in de recente landelijke peilingen heeft ook effect op de Haagse prognose. Echter bij de EU-verkiezingen bleek dat,  in steden zoals Den Haag,  de PVV een flink stemkanon was. En in diezelfde landelijke peilingen schommelt de PVV overigens rondom de 22/25 zetels.

Stel dus dat de Haagse PVV, met Geert Wilders als Lijstduwer, in 2010 onverhoopt de grootste wordt ( red. dan verhuis ik naar Schotland echter dit terzijde ! ).

De PvdA wil dus absoluut niet samen met de PVV in een en dezelfde coalitie. Zullen zij zich laten verlagen tot de oppositie ??? Maar zou de VVD dan wel met de PVV in de coalitie  willen dan ???   En het CDA dan ???   

Een van onze trouwe lezers had trouwens nog een leuke vraag namelijk: Stel dat de PvdA en de VVD en D66 en/of  het CDA besluiten een lijstverbinding aan gaan. Kunnen zij dan de coalitievorming  bepalen ?? Zo Ja, dan gaat de PVV definitief naar de oppositiebank (zucht !).

Er blijven nog wel wat prangende vragen hangen dus. Het gaat zowaar nog spannend worden daar in dat Den Haag die Wereldstad aan Zee.

VVD heeft wind in de zeilen in barometer 

Telegraaf 17.12.09 Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, zou de VVD uitkomen op 20 zetels. Dit zijn twee zetels meer dan twee weken geleden. Het gaat de partij voor de wind. Vorige maand stonden de liberalen, onder leiding van de politicus van het jaar Mark Rutte, nog op 14 zetels.

Synovate Politieke Barometer Week 49 – 03 december 2009 20 zetels.

De peiling van Maurice de Hond van 20.12.09 levert zelfs 22 zetels.

  Tweede Kamer
22 / 11 / 2006
Week 49
3 / 12 / 2009
Week 51
17 / 12 / 2009
Partijen % Zetels % Zetels % Zetels
CDA 26,5 41 20,9 32 22,5 34
PvdA 21,2 33 12,7 19 12,3 19
SP 16,6 25 11,8 18 11,0 17
VVD 14,7 22 12,1 18 12,9 20
PVV/Wilders 5,9 9 15,4 24 14,4 22
GroenLinks 4,6 7 6,5 10 6,2 9
ChristenUnie 4,0 6 4,5 7 4,0 6
D66 2,0 3 11,8 18 11,9 18
SGP 1,6 2 1,9 2 1,7 2
Partij voor de Dieren 1,8 2 1,7 2 2,1 3
TON/Verdonk 0,0 0 0,5 0 0,4 0
Andere Partijen 1,2 0 0,2 0 0,6 0
  100% 150 100% 150 100% 150

Bron: Synovate

De mogelijke coalities volgens de ons welbekende Haagse politicoloog, prognotiseur en Raadslid voor GroenLinks David Rietveld.

Gladheid in Den Haag

Bekijk meer foto’s

‘Den Haag doet alles om stad sneeuwvrij te maken’

RTVWEST 23.12.09  –  DEN HAAG – Volgens een woordvoerder zet de gemeente Den Haag zich voor de volle 100 procent in om de hoofdwegen en fietspaden zo snel mogelijk sneeuwvrij te maken.

De woordvoerder zegt dat het strooiplan van Den Haag op orde is, alhoewel er altijd verbeterpunten zijn. 

Hij reageert op kritiek van de Haagse politiek en van ondernemers. Zij vinden dat Den Haag steken heeft laten vallen bij de bestrijding van de sneeuwoverlast in de stad.

Den Haag pareert kritiek op strooibeleid

Gerelateerde berichten

Vuilnis in Den Haag weer opgehaald

RTVWEST 23.12.09  –  DEN HAAG – Vanaf donderdag wordt het huisvuil in Den Haag weer gewoon opgehaald. Nu de gladheid afneemt hoeft het huisvuil niet meer aan de hoofdwegen worden aangeboden.

Bewoners kunnen het huisvuil dus gewoon in de eigen straat neerzetten. Om praktische redenen wordt het huisvuil en GFT nog niet gescheiden opgehaald. Bij gelijkblijvende weersomstandigheden kan dat vanaf maandag 28 december wel weer. 

Tussen Kerst en Oud en Nieuw wordt er geen grofvuil opgehaald. Dat kan weer vanaf 4 januari

Jaarhoeveelheid zout al gestrooid in Den Haag

RTVWEST 22.12.09  –  DEN HAAG – Er is de afgelopen dagen maar liefst 1,5 miljoen kilo aan zout gestrooid in Den Haag. Dat is de hoeveelheid die normaal gesproken in een heel jaar nodig is.

Dertien grote en dertien kleine strooiwagens hebben de afgelopen dagen het zout verspreid. Per uitruk wordt er op ongeveer 1300 kilometer Haagse wegen en fietspaden gestrooid.

De gemeente Den Haag laat weten dat als de weersomstandigheden blijven zoals nu, alle fietspaden binnen uiterlijk drie dagen weer toegankelijk moeten zijn, zonder glibberpartijen.

 

Tramverkeer HTM komt verder op gang

RTVWEST 22.12.09  –  DEN HAAG – In de loop van dinsdagavond is het tramverkeer in en om Den Haag langzaam weer beter op gang gekomen. Tram 1, 9, 11 en 12 rijden sinds 19.00 uur hun volledige route, evenals Randstadrail 3 en 4.

Tram 6 rijdt momenteel tussen Leyenburg en Leidschendam. Tram 17 rijdt tussen station Hollands Spoor en Wateringseveld. Er is een buspendel ingezet voor de route van tram 17 tussen het Statenkwartier en Hollands Spoor. De verwachting is dat later op de avond ook de tramlijnen 2 en 15 weer gaan rijden.

De HTM hoopt dat er na het sneeuwvrij maken van de rails bijna alle tramlijnen weer kunnen gaan rijden, met uitzondering van tram 16 (Den Haag CS-Wateringen), tram 10 (spitslijn Voorburg-Statenkwartier) en tram 8 (spitslijn Madurodam-Vrederust). Sommige lijnen zullen nog wel tijdelijk een aangepaste route rijden.

Rails sneeuwvrij maken

In de nacht van dinsdag op woensdag rijden op ieder hersteld traject de trams de hele nacht door, om het opnieuw bevriezen van de rails te voorkomen. De hele nacht wordt er verder doorgewerkt om de rails in Den Haag en omgeving vrij te maken van sneeuw.

Winkeliers gedupeerd door sneeuw

RTVWEST 22.12.09  –  DEN HAAG – De sneeuwval van de afgelopen dagen zorgt voor een flink lagere omzet dan waar de winkeliers in de Haagse binnenstad op hadden gerekend.

De dagen voor Kerstmis zijn traditiegetrouw erg druk, maar door de sneeuwoverlast blijven klanten weg. Erik van den Elshout, bestuurslid van de ondernemersvereniging van de Haagse binnenstad en directeur van de Bijenkorf in Den Haag, spreekt van een halvering van de omzet.

Vooral afgelopen zondag was volgens hem dramatisch omdat dit normaal gesproken de drukste dag is. Eerder deze week uitte Van den Elshout al kritiek op de gemeente Den Haag, die volgens hem te weinig zou doen om de binnenstad weer bereikbaar te krijgen na de extreme sneeuwval.

‘Aanpak sneeuwoverlast Den Haag onvoldoende’

RTVWEST 22.12.09  –  DEN HAAG – De ondernemersvereniging van de Haagse binnenstad, de BOF, vindt dat de gemeente Den Haag steken heeft laten vallen bij de bestrijding van de sneeuwoverlast.

BOF-bestuurslid en Bijenkorf-directeur Van den Elshout verbaast zich erover dat de binnenstad nog steeds slecht bereikbaar is, terwijl de extreme sneeuwval afgelopen weekend was. Veel personeelsleden en klanten kunnen de stad nog altijd lastig bereiken omdat trams nauwelijks rijden en fietspaden slecht begaanbaar zijn. Dit zou voor economische schade zorgen.

Volgens Van den Elshout is Den Haag een negatieve uitzondering en zouden Bijenkorf-fillialen in andere steden minder last hebben.

HTM zet pendelbussen in voor trams

RTVWEST 22.12.09  –  DEN HAAG – Het tramverkeer in Den Haag gaat nog steeds niet zonder problemen. De HTM heeft dinsdagmiddag op enkele tramtrajecten pendelbussen ingezet.

Tram 9 en 11 rijden de volledige route. Ook lijn 6 rijdt nu weer. Randstadrail 3 en 4 rijden wel, maar met een vertraging door een storing op Ternoot.

Tussen Scheveningen en station Hollands Spoor en tussen het Statenkwartier en Centraal Station gaan buspendels rijden in plaats van trams. De reguliere buslijnen van de HTM, maar ook die van Veolia en Connexxion, rijden gewoon. Reizigers moeten wel rekening houden met enige vertraging.

Sneeuwvrij maken

De HTM hoopt dat er na het sneeuwvrij maken van de rails dinsdagavond meer tramlijnen weer kunnen gaan rijden. De hele nacht wordt er doorgewerkt om de rails in Den Haag en omgeving vrij te maken van sneeuw. Mogelijk kan het tramverkeer dan woensdagmorgen weer hersteld zijn, aldus de HTM.

Opnieuw hinder door sneeuwval

RTVWEST 21.12.09 – REGIO – Het verkeer in de hele regio ondervindt ook vandaag ernstige hinder door de gladheid en sneeuwval. Het kost reizigers veel moeite om hun bestemming bereiken.

De sneeuwval, plaatselijke gladheid en het slechte zicht zorgen voor veel overlast. De Verkeersinformatiedienst waarschuwt voor gladde provinciale en lokale wegen. 

Op de snelwegen kan met aangepaste snelheid worden gereden. Men wordt geadviseerd als het kan thuis te blijven.

» Klik hier voor de meest actuele verkeersinformatie


Geen openbaar vervoer

De trams van HTM in en rondom Den Haag rijden niet. De rails liggen nog vol met sneeuw, waardoor het onmogelijk is deze te gebruiken. De bussen van Veolia blijven voorlopig nog in de remise. HTM probeert alle bussen weer te laten rijden. Hiervoor geldt een aangepaste dienstregeling. 

>> Klik hier voor de website van HTM

Ook Connexxion hervat langzaam het busverkeer weer in Alphen aan den Rijn en Gouda. 

>> Klik hier voor de website van Connexxion
Negatief reisadvies trein

Het treinverkeer draait halfuursdiensten naar de grote knooppunten, maar het is onbekend hoe de situatie onderweg op het spoor is. ProRail adviseert reizigers als het niet noodzakelijk is niet met de trein te reizen.

De informatiedienst voor het openbaar vervoer in Nederland heeft een speciale calamiteitenpagina geopend, waar reizigers kunnen zien welke bussen en trams wel of niet rijden. Ook metro’s en veerdiensten worden op de site gemeld. 

>> Klik hier voor de website

Zondag ook al grote overlast
De Omroep West verslaggever op slipcursus

 

Vuilnismannen balen van sneeuwoverlast

 

Stadsbeheer bezig fietspaden Den Haag begaanbaar te maken

RTVWEST 21.12.09  –  DEN HAAG – De Dienst Stadsbeheer in Den Haag is bezig alle fietspaden te strooien en vrij van sneeuw te maken.

Vanwege het extreme winterweer was er lange tijd niet voldoende materieel beschikbaar om de fietspaden in de stad aan te pakken. Nu de Dienst Stadsbeheer klaar is met de hoofdwegen, zijn de fietspaden aan de beurt. 

De dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag draait overuren om de stad schoon te houden en alle wegen en fietspaden begaanbaar te maken.  

Fietspaden onbegaanbaar

HTM spuit tramrails schoon

RTVWEST 21.12.09  –  DEN HAAG – De HTM probeert de tramrails schoon te spuiten met pekelwater, omdat het tramverkeer veel last heeft van bevroren rails.

De sneeuw heeft zich opgehoopt tussen de rails en is daar bevroren. Door het zout lost het ijs langzaam op. 

Speciale ploegen van de trammaatschappij rijden langs de verschillende trajecten om knelpunten schoon te spuiten.

Bekijk meer foto’s

Nog steeds beperkt openbaar vervoer

RTVWEST 21.12.09  –  REGIO – Het openbaar vervoer komt slechts op sommige plaatsen weer langzaam op gang. Zo rijdt de Randstadrail van Zoetermeer naar Den Haag weer tot het eindpunt De Uithof. Trams en bussen van Veolia zullen evenwel maandag niet meer in actie komen.  

Door de sneeuwval kon de randstadrail eerder vandaag niet verder rijden tot de Prinsengracht in Den Haag. De bussen van de HTM rijden wel, op aangepaste tijden. 

De trams in Den Haag zullen de hele dag niet meer gaan rijden en de bussen van Veolia in de regio Haaglanden blijven vandaag de hele dag binnen. 

Gladheid

Volgens de woordvoerster is het op de wegen in de omgeving te glad en blijven de voorspellingen slecht. 

Dinsdagochtend wordt er opnieuw gekeken hoe de situatie is, voordat er wordt besloten of het veilig is de bussen de weg op te sturen. 

Verspreid naar huis

De NS roept mensen die vandaag op hun werk zitten, op om op verschillende tijdstippen naar huis te gaan. Op die manier kunnen de treinen de reizigers beter verwerken. 

Ondanks een negatief reisadvies van de NS en spoorbeheerder ProRail zijn er toch nog veel mensen die de trein pakken. Treinen in de regio rijden zeer beperkt, vanwege het slechte weer. 

Ambulances

Ook de ambulancedienst in de regio Haaglanden heeft last van het slechte weer. Ambulances komen regelmatig vast te zitten in de sneeuw. De wettelijke reistijd van 15 minuten wordt daardoor bemoeilijkt. 

Twee ambulances uit Delft kwamen 23 minuten te laat bij een melding in Pijnacker. Volgens een woordvoerder van de hulpverleningsregio Haaglanden staat er extra personeel klaar voor als het weer verslechtert.

Klik hier voor de meest actuele verkeerssituatie

Klik hier voor de website van HTM

Klik hier voor de website van Connexxion

VVD Den Haag boos op gemeente

RTVWEST  21.12.09  –  DEN HAAG – De Haagse gemeenteraadsfractie van de VVD vindt dat de gemeente veel te weinig heeft ondernomen om de gladheid als gevolg van het winterse weer te bestrijden.

Volgens de VVD is op sommige belangrijke wegen in de hofstad veel te weinig gestrooid en sneeuw geruimd. 

De fractie wil van het college weten welke maatregelen zijn genomen, ook vorige week donderdag, toen de eerste sneeuwval al overlast veroorzaakte.

Voorstellingen afgelast door winterweer

RTVWEST 20.12.09  –  REGIO – Het culturele leven in de regio ligt stil door het winterweer. Veel van de kerstconcerten die voor zondagavond gepland stonden, zijn afgelast.

Ook de Koninklijke Schouwburg in Den Haag heeft de voorstellingen van zondag afgelast. Het gaat om de voorstellingen ‘Orlando’ van Toneelgroep Oostpol  en de voorstelling ‘The New Electric Ballroom’ van het Nationale Toneel. Mensen die kaarten hadden voor een van de voorstellingen krijgen hun geld terug. 

De musical ‘West Side Sory’ die zondagavond in het Circustheater wordt opgevoerd, gaat wel door. De organisatie was niet te bereiken voor meer informatie. Ook de voorstelling van het Groot Kerstcircus op het Malieveld gaat door. De organisatie laat weten dat prins Willem-Alexander en prinses Máxima de kou zullen trotseren om naar de voorstelling van zondag te komen. 

KerstRun verplaatst

De KerstRun in Noordwijk aan Zee, die zondag gelopen zou worden, is verplaatst naar woensdag 23 september. Dat maakte de organisatie zondag bekend. De meeste deelnemers zijn op tijd geïnformeerd.

Personenauto vermorzeld door tram

RTVWEST 20.12.09  –  DEN HAAG – Een tram van Randstadrail is zaterdagavond rond 18.00 uur op het Monnickendamplein in botsing gekomen met een personenauto. Bij de aanrijding kwam de auto klem te zitten tussen een paal en de tram.

De bestuurster van de personenauto kwam door het ongeval bekneld te zitten. Met behulp van een grote kraan werd het rijtuig van Randstadrail opzij gezet, waarna de vrouw bevrijd kon worden. Na onderzoek in het ziekenhuis kon zij later op de avond weer naar huis. 

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De technische ongevallen dienst van de politie doet onderzoek.

ANWB: Gladheid op binnenwegen

RTVWEST 18 december 2009  –  DEN HAAG – De ANWB waarschuwt vrijdag mensen op binnenwegen voorzichtig te rijden. Op wegen waar wel gestooid is, maar waar het zout nog niet is ingereden, kan het nog glad zijn.

De verkeersdienst verwacht vandaag geen verkeerschaos in de ochtendspits, omdat er tijdens de ochtend geen sneeuw wordt verwacht. Ook hebben veel mensen een vrije dag gepland in verband met het begin van de kerstvakantie. 

Donderdag zorgde de sneeuwval voor de drukste ochtendspits van het jaar.

Helft treinritten geschrapt door sneeuw

donderdag 17 december 2009 – DEN HAAG – De NS en spoorbeheerder ProRail hebben donderdagmiddag besloten de rest van de dag de helft van alle ritten in de Randstad te schrappen vanwege de problemen met de sneeuwoverlast.

Dit betekende dat er ’s avonds onder meer tussen Delft, Den Haag en Leiden de helft minder treinen reden. Ook het treinverkeer tussen Utrecht en Bodegraven en Alphen aan den Rijn verliep tot laat in de avond moeizaam. Sommige treinen zijn langer doorgereden om iedereen donderdagavond op de plaats van bestemming te krijgen.

Deze ingreep treft echter niet de internationale ritten, benadrukt de NS. Het internationale treinverkeer van en naar Nederland is bovendien niet getroffen door de halvering van de dienstregeling.

Ook op Den Haag Centraal: wachten, wachten, wachten…

Ochtendspits drukste van het jaar

donderdag 17 december 2009 – DEN HAAG – De ochtendspits was donderdagochtend met 672 kilometer de drukste spits van het jaar. Dat meldt de Verkeers Informatiedienst. In de lijst van drukste spitsen aller tijden staat de spits op de vijfde plaats.

De langste file was 84 kilometer lang en stond op de A12 tussen Reeuwijk en Arnhem. Op de A12 ter hoogte van Bodegraven was een vrachtwagen gekanteld. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door gladheid als gevolg van de sneeuwval.

Rond 8.00 uur werd de weg weer vrijgegeven. Vanaf half negen namen de files langzaam af, rond 10.00 uur kon het verkeer in de regio overal weer doorrijden.

Ook het treinverkeer ondervond donderdagochtend flinke hinder van het winterse weer. Vooral in Zuid-Holland zijn door een combinatie van sneeuw en wind wissels vast komen te zitten. Reizigers moesten rekening houden met vertragingen die konden oplopen tot een uur. 

Minder treinen

Tussen Leiden en Dordrecht en tussen Utrecht en Gouda reden minder treinen. De extra reistijd bedroeg op die trajecten een halfuur tot drie kwartier. Tussen Rotterdam en Gouda en tussen Leiden en Alphen aan den Rijn liep de vertraging op tot een uur.

Randstadrail

In tegenstelling tot de afgelopen twee dagen reed de Randstadrail tussen Den Haag en Rotterdam wel volgens dienstregeling. Dat meldde de RET aan Omroep West. Op delen van dit traject van de Randstadrail werden afgelopen dagen bussen ingezet. De metroverbinding werd gehinderd door bevroren bovenleidingen en een wisselstoring.

» Omroep West weerbericht

Heeft u een interessante foto van de sneeuw? Stuur hem dan op naar  foto@westonline.nl

Verkeer moet rekening houden met winters weer

woensdag 16 december 2009  –  REGIO – Weggebruikers moeten donderdagmorgen rekening houden met overlast en vertragingen door sneeuw en ijzel. De ANWB en de Verkeers Informatiedienst waarschuwen voor extreem lange files tijdens de ochtendspits.

Maar niet alleen het winterse weer zorgt de komende dagen extra verkeersdrukte. Komende week begint de kerstvakantie en daarom gaan vanaf donderdag weer veel Nederlanders met de auto richting hun vakantiebestemming.  

Intussen zijn de strooiwagens in de regio woensdagmiddag voor het eerst deze winter massaal uitgerukt. Het gaat om voorzorgsmaatregelen, pas ’s avonds wordt duidelijk of het ook echt nodig zal zijn.

» Omroep West weerbericht

Voor het eerst deze winter rijden de strooiwagens en masse uit

Sneeuw in Den Haag

 Bekijk meer foto’s

FOTOREEKS: Den Haag in wintersfeer
DEN HAAG – Het centrum van Den Haag is bedekt onder een dikke laag wit sneeuw.

21 dec 2009 Stuur uw winterfoto’s in!
DEN HAAG – Foto’s gemaakt van de winterpret de afgelopen dagen?

Sneeuwballen, sneeuwpoppen en sleeën

RTVWEST 20.12.09  –  REGIO – De sneeuw heeft niet alleen voor pech, vertraging en ongelukken gezorgd. Overal in de regio genoten mensen van het winterweer.

Er werden sneeuwpoppen gebouwd, kinderen reden op sleetjes de duinen af en er werden sneeuwballengevechten gehouden.

In de Haagse wijk Ypenburg zijn zelfs al langlaufers gespot.

Moerwijk en Schilderwijk positiever gestemd

Het aantal stadsbewoners dat de eigen buurt als ‘(zeer) negatief’ ervaart, is sterk gedaald.

Kijk bij Moerwijk en Schilderwijk: ‘Leefbaarometer’ met ‘goede en slechte buurten’

Stadsbewoners oordelen positiever over hun wijk

NRC 19.12.09  –  De leefomgeving in de Nederlandse steden (o.a. Den Haag) is in het afgelopen decennium sterk verbeterd. Het aantal stadsbewoners dat de eigen buurt als ‘(zeer) negatief’ ervaart, is met bijna 60 procent gedaald: van een half miljoen tot 210.000. Dat is 1,3 procent van de Nederlandse bevolking. Als ook de waardering ‘matig’ wordt meegeteld, gaat het om 5,6 procent van de bevolking.

 Bron: NRC