Maandelijks archief: juli 2008

Ruimte voor de Haagse Kunst

Den Haag telt zo’n 400 permanente ateliers en 200 tijdelijke voorzieningen voor kunstenaars.  Toch blijkt er in Den Haag een chronisch tekort te zijn aan atelierruimte voor de Haagse kunstenaars. Er is inmiddels een wachtlijst van zo’n 200 kunstenaars. Dit alles bleek uit een grondige Inventarisatie van panden.

Ook is het aantal geschikte oefenruimtes voor de Haagse musici flink onder de maat. En van de in gebruik zijnde Cultuur/kunstpanden is de bouwkundige toestand nogal eens ver onder maat. Terwijl er ook nogal eens brandgevaarlijke toestanden kleven aan die panden.

Dit alles valt te lezen in de Nota Ruimte voor de kunst van wethouder Cultuur J. Klijnsma welke als Commissiestuk op weg is naar de gemeenteraad.

De inventarisatie van geschikte panden voor de opvang van verslaafden dakloze is inmiddels afgerond en de bruikbare locaties zijn aangewezen. Als de Locaties daklozenopvangcentra bekend zijn gemaakt, zijn er mogelijk een paar panden buiten de boot gevallen die alsnog te gebruiken zijn.

Dan is het nu de hoogste tijd voor de 2e ronde.  Nu zou er dus een rondje Kunstpanden gemaakt kunnen worden in de Haagse wijken. Er staan nogal wat panden leeg in Den Haag. En ook dreigt een flink aantal van deze panden aardig te verpauperen.

Zo kan er via deze inventarisatie bijvoorbeeld een lijst per wijk worden geproduceerd. Deze biedt dan tevens de mogelijkheid toepassing te geven aan het fenomeen van Kunst in de Wijk .  Namelijk door de betreffende panden in gebruik te geven aan dakloze kunstenaars en muzikanten. Zij op hun beurt gaan dan vervolgens nauw samenwerken met de wijkbewoners. Er lopen namelijk veel aanstormende talenten rond in de Haagse wijken die ook een goede plek zoeken om Samen bezig te zijn en Samen uit hun dak te gaan.

Alberdingk Thijmplein – Spoorwijk

Albardaschool

Spoorwijk bijvoorbeeld heeft reeds een geschikt pand in de aanbieding. Het nu leegstaande pand aan het Alberdingk Thijmplein, voorheen; Albardaschool, Leerwerkplaats, noodschool Jeroen etc., kan dan alsnog een waardevolle bestemming krijgen.

Midden Delfland is Klip en Klaar met het voortschrijdend inzicht

Overstappen naar een andere partij om wethouder te worden is een riskante onderneming.  Het gaat om meer dan loyaliteit en beginselvastheid. Waar rook is, daar is ook vuur !!! Dat is zo klaar als een klontje !!  
 

 

Het is Klip en Klaar daar in Midden Delfland.

Ooit maakte ze in het Haagse Schipperskwartier geschiedenis met het Vergeten Dorp. Vandaar uit ging de reis verder.

 

In de Haagse PvdA-afdeling werd ze in de loop der jaren aardig bekend en later werd ze dan ook een bekend Raadslid en zelfs eventjes gebombardeerd tot fractievoorzitter van de PvdA in de Haagse gemeenteraad.  

 

Nog meer succes leek verzekerd daar ze ergens in 2004 een belangrijke rol zou gaan spelen in de Vennepark affaire. Denk hierbij o.a. aan de commotie rondom PvdA-raadslid Murat Ersoy. Uiteindelijk droeg het Voortschrijdend Inzicht ertoe bij dat het gewraakte evenementenpark voor verslaafde dakloze alsnog werd geopend. Hoogtepunt hierbij was toch wel het eierengevecht waar zelfs de Wijkagenten aan meededen. Dat de media daar nu weer een hype van maakte is slechts een onbelangrijk detail. 

 

Helaas zat er tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 geen wethoudersfunctie in voor haar in Den Haag. Toen ze later echter in de gemeente Midden Delfland een wethoudersfunctie kreeg aangeboden namens de locale partij O.G.P. zei ze daar geen NEE tegen.

 

Dat ze daarbij afstand moest doen van haar PvdA-lidmaatschap zal vele van ons zijn ontgaan. Hoe zat het hier nu met die partijloyaliteit ???? En wat zegt dit van haar binding met partijbeginselen ??? Beetje vreemd toch wel!  

 

Deze partij maakte, als een van de weinige, wederom duidelijk dat het Dualisme in deze gemeente wel werkt. De Raadsleden zitten daar niet op de schoot van hun wethouders. NEE, als ze verkeerd bezig zijn dan gaan ze eruit. Het Raadslid vertegenwoordigt namelijk de burger die in deze tijd meer mondig is geworden. 

 

De inzet was namelijk een nogal heikel en gevoelig onderwerp.  De actie Behoud oude veilinggebouw te Maasland werd gevoerd door een zeer grote groep van bewoners en belanghebbende. En daar werd niet erg naar geluisterd vond de O.G.P.

 

Tijdens de raadsvergadering op 15 juli geschiedde er dus een klein wonder. Want voor de verandering bleef de wethouder dus gewoon zitten en de coalitiepartij O.G.P. zij ruimt het veld 

 

Op 18 augustus gaan  de raadsfracties  van de gemeente Midden Delfland zich buigen over de nieuw te vormen coalitie. Onderwijl gaan de geluiden steeds luider op dat de wethouder maar met geheven hoofd dient te vertrekken. We are not amused. Aanblijven is Not done en onprofessioneel volgens prof. Hans Engels

 

Die meneer Elzinga begrijpt het dus wel degelijk. Misschien moeten onze Haagse Raadsleden daar in Midden Delfland maar eens op cursus gaan. In ieder geval hebben ze nu een wandelend bewijs dat mogelijk toch maar weer lid wordt van de Haagse PvdA. 

 

Het recht van het gelijk zegeviert, lang leve het Dualisme,  lang leve Elzinga.

 

Media;

Ringeling leidt nu OGP AD 29.09.08

De lokale VVD schuift de huidige vicevoorzitter van de Haagse raadsfractie, Ageeth van den Heuvel, naar voren. FOTO VVD

Weer Haagse vrouw als wethouder

MIDDEN-DELFLAND – AD 15.09.08  De deeltijdbestuurder die samen met wethouder Tineke van Nimwegen in Midden-Delfland een…

AD 10.09.08   –    Tineke Parttime als Wethouder

 

 

 

 

 

 

 

Wethouder Tineke van Nimwegen (Midden-Delfland). FOTO ROEL DIJKSTRA

Wethouder Van Nimwegen behoudt volle salaris

MIDDEN-DELFLAND AD 29.08.08  – Wethouder Tineke van Nimwegen van Midden-Delfland wordt parttimer, maar behoudt…

AD 27.08.08 Duobaan is nooit leuk

duobaan of parttime baan ??

Tineke is blij ze mag blijven  AD 26.08.08 

AD 17.08.08  Wethouder moet blijven.

PVDA-AFDELING Delft STEUNT WETHOUDER VAN NIMWEGEN De fanklup in Den Haag zegt: ‘Baby baby, Let me sleep on it, I’ll give you my answer in the Morning”.

PvdA Delft/Midden-Delfland steunt wethouder Tineke van Nimwegen en lijst Elly de Jong  Wat nu zou de mening zijn vanuit de Haagsche fanklup ??  

Soap actrice Tineke van Nimwegen, duivelin of (schijn)heilige? 

Verantwoording wethouder OGP [08.08.2008]

Tineke van Nimwegen ligt in de clinch met de OGP fractie van Midden Delfland

OGP-bestuur roept fractie ter verantwoording [08.08.2008]

Fractie zegt vertrouwen in wethouder op [19.07.2008]  

Fractie OGP op schopstoel 

Wethouder van Nimwegen moet opstappen 

Toekomst voormalig Haags raadslid onzeker 

OGP is woedend op het college van b. en w. over sloopbesluit Oude Veiling

CDA moet op zoek naar een nieuwe coalitiepartner

Bestuur OGP roept fractie OGP ter verantwoording

PvdA streeft naar eigen afdeling in Midden-Delfland  

Comfortabel op de Socialsofa in Escamp

(Ambachtsgaarde)

Minister Vogelaar bezocht reeds op maandag 26 mei het tijdelijke atelier van ‘To meet is to create’ in het Haagse stadsdeel Escamp. Hier werkte enthousiaste wijkbewoners onder begeleiding van beeldend kunstenaar Saskia van Haeren aan de Socialsofa. Dit is een betonnen bank volgens huiskamermodel die door wijkbewoners wordt bekleed met mozaïek volgens een uniek ontwerp. De banken zijn de nieuwe ontmoetingsplekken in de buurt.

Deelnemers van Socialsofa met kunstenares Saskia van Haeren, derde van links.

Op 3 juli werden 3 van de banken uiteindelijk geplaatst in Escamp.  De bewoners van de wijken in Escamp kunnen elkaar nu ontmoeten op de Socialsofa’s. Dit zijn comfortabele en vrolijke straatbanken bekleedt met mozaïek die mensen letterlijk en figuurlijk bij elkaar brengen.

Kunstwerk in uitvoering.

De gemeente en woningcorporatie Staedion  schonken de eerste Socialsofa’s aan de wijken Vredenrust, Morgenstond en Moerwijk. De Stadsdeelwethouder van Escamp Rabin Baldewsingh heeft de straatbanken samen met Staedion op feestelijke wijze onthuld.

Socialsofa’s: een stukje huiskamer op straat.
Het initiatief Socialsofa is geboren in Tilburg. Twee jaar geleden wilde cabaretière Karin Bruers iets doen tegen “de sociale verkilling” in de samenleving. “De banken zijn eigenlijk een verlengstuk van de huiskamer”, zegt Van Haeren. In Tilburg staan inmiddels al zo’n 100 van dergelijke banken door de gehele stad. Ze worden gesponsord door  bedrijven en geschonken aan de bewoners. Zo worden de huiskamers vergroot naar pleinen, straten  en parken. 

De Haagse stichting Stad en kerk, Stek heeft aan kunstenares Saskia  van Haeren de opdracht gegeven om de Socialsofa naar Den Haag te halen. 

En  Wouter Stips is in Den Haag een van de ontwerpers.

Zie ook: Meehelpen met Kunst in de Wijk in stadsdeel Escamp

Doe ook mee: oproep-vrijwilligers-acht-banken-hofvijver1