Maandelijks archief: juli 2009

Rommelige straatlantaarns

(vergroot)

VVD-vragen over rommelige straatlantaarns

29.07.09 Mede op initiatief van de VVD-gemeenteraadsfractie wordt een aantal Haagse wijken voorzien van fraaie historische straatlantaarns. De VVD is echter geschrokken van de wijze waarop de pas in het Statenkwartier geplaatste lantaarnpalen worden behangen met verkeers- en straatnaamborden. De VVD-fractie heeft B&W hierover schriftelijke vragen gesteld.

(vergroot)  

Openstelling terrein rondom Laakmolen ?

Laakmolen

De Laakmolen, gelegen aan de Trekweg, is de oudste nog bestaande molen van Den Haag. Haar rijke historie blijkt uit haar aanwezigheid op de schilderijen ‘Zicht op Geestbrug’ van Hendrik Johannes Weissenbruch (te vinden in het Rijksmuseum) en ‘Gezicht op ’s-Gravenhage vanuit het zuidoosten’ van Jan van Gooyen (te vinden in het Haags Historisch Museum).

Zie ook:

Rondom de Haagse Laakmolen (Molenwijk) en ‘t Sluijsje

Laakmolen aan de Trekweg

Laakkwartier-Noord en Molenwijk

De Laakmolen werd door de gemeente gekocht en kreeg als taak het bemalen Omdat de weg aansloot op het centrum van Den Haag en er meer en

Rond de molen is echter een hoog hek met prikkeldraad geplaatst, waaraan een bordje is gevestigd met de tekst ‘Gevaarlijk terrein – streng verboden toegang’.De SP vindt dat een monument met een maatschappelijke functie zoals de Laakmolen niet op een dergelijke afschrikwekkende wijze gepresenteerd moet worden en stelde hierover vragen aan het college.

De Laakmolen is momenteel slechts op afspraak te bezoeken. De SP heeft het college gevraagd te onderzoeken of de Laakmolen ook op vaste dagen kan worden opengesteld voor het publiek, bijvoorbeeld door middel van een officiële deelname aan de Nationale Molen- en Gemalendag en de Nationale Monumentendag.

Ook heeft de SP gevraagd of het informatiebord naast de molen, dat in zeer slechte staat verkeert en bijna onleesbaar is geworden, kan worden vervangen. De SP vindt bovendien dat de bewoners van de Molenwijk gericht moeten worden geïnformeerd over de openstelling van ‘hun’ molen en uitgenodigd moeten worden bij een eventuele onthulling van een nieuw informatiebord.

Meer historische achtergrond:

Plekken van herinnering

Molen database

Nadere gegevens Laakmolen

Abemia laakmolen

De Haagse Meeuw moest emigreren

Kijk nou toch die Haagse VVDers !! Zijn ze echt de weg kwijt bij de gemeenteraadsfractie ?

De Haagse VVD eist kordate aanpak meeuwenoverlast zo staat op hun website te lezen. 

“De meeuw moet weer worden teruggedrongen naar waar hij vandaan komt: de duinen.”, zo staat te lezen in het AD van 22 juli 2009.   

Zelfs de Haagse Dierenbescherming is lichtelijk verbaasd over de  voorstellen van de Haagse VVD.

Stad aan zee zonder meeuwen?

Den Haag, 24 juli 2009  Met grote verbazing heeft de Haagse Dierenbescherming kennis genomen van de door de Haagse VVD fractie voorgestelde onorthodoxe maatregelen om de overlast van meeuwen in de stad in te dammen. Naar aanleiding van de antwoorden van het College van 14 juli op de door de fracties van de VVD en D’66 gestelde vragen, heeft de VVD een lijst met acht actiepunten voor meeuwenbestrijding in Den Haag. 

Kan het zijn dat de hitte van de zomerse dagen hun in de bol is geslagen ?? 

Den Haag vraagt ontheffing voor aanpak meeuwen RTVWest 01.09.09

Den Haag wil meeuwen bestrijden   telegraaf 01.09.09 

FOTO ANP FOTO ANP

‘Meeuw krijg je de stad niet uit’

DEN HAAG AD 29.08.09  Een viespeuk is het, een schrokop en een herrieschopper. Hij pikt vuilniszakken open, zet de boel ’s nachts op stelten en valt mensen…

meeuwenoverlast in Leiden

08.08.09   De feitelijke oorzaak is dat men een flinke tijd terug Vossen heeft ingezet in het duingebied om aldaar het natuurlijk evenwicht te herstellen. Te veel konijnen en andere dieren waren een plaag geworden. Hierdoor worden nu de Meeuwen door de Vossen bedreigt en hun nesten door de Vossen geplunderd.  Tevens is hierdoor de voedselzone van de Meeuw ondermijnd waardoor ze nu hun voedsel zoeken in de stad. Kortom de Meeuw heeft zijn domein verplaatst.  De oorzaak zal dus aangepakt moeten worden.  Er zal dus iets anders bedacht moeten worden om de verstoorde cyclus van de duinnatuur te herstellen.  (Lees: Symptoomaanpak leidt tot verplaatsing van het probleem). 

Liberale “watjes” gaan Haagse problemen te lijf
24-7-2009 De VVD-fractie in de Haagse Gemeenteraad wil dat de gemeente in het belang van onze stad en haar bewoners optreedt tegen meeuwen. Je lacht je toch een ongeluk? Of we geen andere problemen hebben in Den Haag!

Of noemen we dit gewoon Komkommernieuws vanwege het zomerreces in de Haagse gemeentepolitiek ???

Zie ook:

Persona non grata

 VVD Den Haag Weblog Fractie: Oorlogsverklaring aan meeuw krijgt …  24.07.09

Anti-conceptie voor meeuwen.  RTVWest 23.07.09

Radio TV West audioverslag RTVWest 23.07.09

Headlinez.nl – ‘Haagse VVD: Anti-conceptie voor meeuwen’ 23.07.09

VVD eist kordate aanpak meeuwenoverlast  VVD 22.07.09

Meeuwen- of mensenoverlast? DHO 02.07.09 

Het sprookje van de meeuw en de vos  AD 30.06.09

VVD Den Haag: Reactie op “minister Verburg tikt wethouder …  18.06.09

VVD vragen aan college.   16.06.09

Brand in Duindorp Scheveningen

Duindorp Scheveningen

DEN HAAG –TV West 21.07.09  In een paar slooppanden aan de Zeezwaluwstraat in de Scheveningse wijk Duindorp heeft maandagavond laat brand gewoed.

Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen uit het dak van twee leegstaande woningen. Doordat er nog enkele huizen bewoond worden, rukte de brandweer met groot materieel uit.

De brandweer had veel werk om bij de brandhaard te komen omdat de leegstaande woningen zijn dichtgetimmerd. Met behulp van een hoogwerker kon de brand onder controle gebracht worden. Er zijn geen gewonden gevallen.

Angst.
Het is de derde keer in korte tijd dat er brand uitbreekt in de slooppanden van Duindorp. De Haagse brandweer vermoedt dat er sprake is van brandstichting: de leegstaande huizen nodigen vandalisme uit.

De angst onder de enkele tientallen mensen die nog in de wijk wonen zit er daarom goed in. Zij verblijven nog korte tijd in de wijk.

Branden teisteren sloopwoningen

DEN HAAG – AD 22.07.09  De politie surveilleert extra in de Scheveningse wijk Duindorp sinds daar de laatste weken…

Brandstichtingen slooppanden Duindorp  21.07.09

Branden Duindorp 21.07.09

Branden Duindorp 2 21.07.09

Vestia stelt bewaking in 21.07.09

SP STELT VRAGEN OVER BRANDEN DUINDORP  21.07.09

 

Bekijk hier de zomerserie van TV West over Duindorp.

Bekijk de aflevering  1

Bekijk de aflevering  2

Bekijk de aflevering  3

Bekijk de aflevering  4

 

Bekijk de aflevering  5

Verplicht fietsles voor de politieke Elite ?

Haagse Skyline

Haagse Skyline

De gemeente Den Haag  timmert al jaren aan de weg om haar inwoners en bezoekers aan de fiets te krijgen. En dit met de nodige positieve resultaten.

Gek genoeg lukt het maar matig met de heren en dames in de politiek.   Ondanks het feit dat zij toch zeker wel een voorbeeldfunctie vervullen,  is het Credo Gemak dient de Mens’.  En  dit  dus ook met de nodige verkwisting van belastinggeld. De gemeente Den Haag gaf vorig jaar voor het vervoer van de bestuurders 925.136 euro uit. Om vervolgens nog maar niet te spreken over de negatieve milieueffecten.  Het fenomeen CO2 uitstoot is hun kennelijk volledig onbekend.

Sinds Van Aartsen burgemeester van Den Haag is, lijkt het alsof de fiets wat minder telt. De burgemeester laat zich bij voorkeur ‘s ochtends ophalen met de dienstauto. Sinds zijn benoeming in het voorjaar van 2008 reisde Van Aartsen vorig jaar 6456 kilometer in de dienst-Volvo van de gemeente.

Jetta Klijnsma PvdA

Jetta Klijnsma PvdA - Staatssecretaris (sociale zaken)

Grote uitzondering is nog steeds Jetta Klijnsma.  Indertijd nog als PvdA-wethouder Cultuur kwamen we haar vaak tegen op de tandem. En nu als Staatssecretaris zien we haar nog steeds op de fiets.

Na haar vertrek naar het ministerie van Sociale Zaken is verkeerswethouder Peter Smit (VVD) nog de enige fanatieke fietser in het Haagse college.  Bijna dagelijks rijdt hij, getooid met rugzak, op de fiets naar het stadhuis.

Een interessante vraag in deze is:  hoe is het Vervoersgedrag van onze Raadsleden?

Zie ook:

 

PvdA wil inzage vervoerskosten B&W

21.07.09   De PvdA heeft het college om inzage gevraagd in de rittenadministratie van het dienstvervoer van burgemeester en wethouders en de gemeentesecretaris. De AD/Haagsche Courant berichtte hier onlangs over en putte daarbij uit voor de gemeenteraad onbekende informatie.

Bestuurders Den Haag vaak in dienstauto

DEN HAAG – AD 18.07.09  Politieke bestuurders in Haaglanden kiezen vaak voor de auto, als ze voor hun werk een kleine afstand moeten overbruggen.

Wethouder Smit enige fanatieke fietser

DEN HAAG – AD 18.07.09  CDA-minister Donner staat bekend als een fervent fietser. Als het even kan reist hij op een degelijke tweewieler door de Hofstad.

’Van Aartsen doet alles op de fiets’

DEN HAAG – AD 19.07.09 De Haagse burgemeester Jozias van Aartsen fietst iedere dag van zijn huis op en neer naar het… 

 

Achtergrond:

Algemene informatie over Fiets Voorop!

Fietsbeleid: een hele tour!

Jaarprogramma Fiets 2009

Meerjarenprogramma Fiets 2007-2010

Beleid  Verkeer

Mobiliteit van de Hagenaar onderzocht

Verkeersplan stuurt aan op vitale stad

Haagse Nota Mobiliteit

De Put – Herinrichting Calandstraat start

De Put

De Put

DEN HAAG – RTV West 10.07.09 De herinrichting van de Calandstraat in Den Haag gaat komende maandag 13 juli van start. De werkzaamheden vormen een onderdeel van de metamorfose van ‘De Put’, het spoorwegviaduct over de Vaillantlaan. Het werk aan de Calandstraat gebeurt in zes fasen; per fase is een deel van de Calandstraat tijdelijk afgesloten. Er komen onder meer vrijliggende fietspaden en verkeerslichten en de doorstroming van het verkeer wordt verbeterd. Het werk aan De Put en de omliggende kruispunten duurt nog tot half november 2009.

Zie ook:

Kruispunt van de Vaillantlaan met de Parallelweg, de Put,

‘De Put’ wordt verkeersveiliger

Herinrichting Calandstraat van start

Voortgang
De verbouwing van ‘De Put’ en de omliggende kruispunten duurt nog tot half november 2009. Meer informatie over het project is te vinden op www.denhaag.nl/deput

De nieuwe Pier in Scheveningen en verder

Ontwerp voor het ‘nieuwe’ Scheveningen

Scheveningen wil meer allure

NRC 11.07.09  Wethouder Marnix Norder van Den Haag legt uit welk gevoel er bij Scheveningen moet gaan horen. 

Moderne pier markeert toekomst Scheveningen

11.07.09  Artist impression van de pier van Scheveningen vrijgegeven door Dienst Stedelijke Ontwikkeling Den Haag. Een nieuwe pier moet Scheveningen een nieuwe

Verbouwing pier van Scheveningen

10 juli 2009 – Scheveningen gaat op de schop. Dat staat in een plan van het College van Burgemeesters en Wethouders van de stad.

 

Nieuwe pier markeert nieuwe toekomst

DEN HAAG – AD 10.07.09   Een nieuwe pier moet Scheveningen een nieuwe toekomst bieden. Wie de zee nadert, moet de kust kunnen zien.Om die blik mogelijk te maken, zal de gemeente Den Haag moeten slopen.

Dat heeft het college van Den Haag vrijdag besloten. Volgens de wethouders Peter Smit (Verkeer) en Marnix Norder (Bouwen en Wonen) zal er geen sprake zijn van grootschalige sloop. Wel zal het casino onder de slopershamer gaan, evenals wat Norder noemde ,,uitstulpingen aan de beide kanten van het Kurhaus.’’


De oude pier, die dateert van 1961, zal een geduchte renovatie ondergaan. Al jaren valt er maar weinig te beleven op het betonnen uitsteeksel in de Noordzee.

Nieuwe pier

Scheveningen krijgt nieuwe pier

Telegraaf 10.07.09   Scheveningen krijgt een schoonheidsbehandeling. De pier wordt drastisch opgeknapt en het Kurhaus verliest een paar van zijn nieuwerwetse ‘uitstulpingen’

Zie ook:

Oude pier voor gulden verkocht – Historie van de Pier
Telegraaf  10 juli 2009  Een nieuwe pier moet Scheveningen een nieuwe toekomst bieden. Wie de zee nadert, moet de kust kunnen zien. Om die blik mogelijk te maken, …

Wandelhoofd net niet naar de haaien – Historie van de Pier
Je moet van goede huize komen om een dooie pier nieuw leven in te blazen. Zo’n slordige 40 miljoen gulden heeft de familie Van der Valk intussen verspijkerd. 

En ook over de plannen  mbt. de  verdere toekomst van Scheveningen zijn besluiten genomen.

Verzet tegen cruiseboten groeit

DEN HAAG – AD 14.08.09  Het verzet tegen de mogelijke komst van een cruiseterminal op en rondom het vroegere…

Beslissing toekomst Scheveningen

DEN HAAG – RTV WEST 10.07.09  Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag besliste vrijdagochtend over de toekomst van Scheveningen.

Een grootschalige herinrichting moet de kust versterken. Het is de bedoeling de badplaats aantrekkelijker te maken. Ook het dorp en de haven moeten meer uitstraling krijgen. Met de gedaanteverandering van Scheveningen is al een begin gemaakt.

Op het terrein waar het containeroverslagbedrijf Norfolkline was gevestigd, krijgen de Scheveningse haven en het dorp meer ruimte. Zowel de visserijhaven als de jachthaven moet daardoor nieuwe impulsen krijgen. Eerder gaf de gemeenteraad goedkeuring aan de bouw van drie hoge woontorens in het havengebied. 

Facelift moet Scheveninge allure geven

Trouw 11.07.09 De toekomstplannen voor badplaats Scheveningen zijn gepresenteerd. Meer huizen, meer horeca. Maar grootschalig gesloopt wordt er niet.

Scheveningen vernieuwd zonder massale sloop

DEN HAAG – AD 10.07.09 Met een aantal ‘chirurgische’ ingrepen en een aantal grootschalige, soms gedurfde, ingrepen moet Scheveningen in de toekomst weer dé…  

Nieuw zeefront zet Scheveningen op de kaart

Voor het Scheveningen van de toekomst zet het college van burgemeester & wethouders in op het verder ontwikkelen van het zeefront.

Ontwikkeling Tweede Haven Scheveningen ligt op koers

Het Haagse college van burgemeester en wethouders heeft 9 juni zijn goedkeuring verleend aan het verleggen van de rooilijn bij de hellingbaan die toegang biedt tot de Tweede Haven van Scheveningen.

Informatiebijeenkomsten Scheveningen-kust

Naast ideeën die deze hebben opgeleverd heeft het college een platform , bestaande uit bewoners, bezoekers en ondernemers, gevraagd een visie voor Scheveningen Bad op te stellen.

Zie:

Structuurvisie Den Haag 2020 – downloaden.

 

Binckhorst
Erasmusveld-Leywegzone  Masterplan
Internationale zone 
KijkduinMasterplan
Knoop Moerwijk 
Lijn 11 zone Transvaal en Regentesse Zuid 
Lozerlaan – Uithof 
Scheveningen-kust  concept-Masterplan
A4-/Vlietzone