Maandelijks archief: november 2010

Panoramaterras Strijkijzer nog niet open

Panoramaterras op Strijkijzer nog niet open

RTVWEST 29.11.2010  –  DEN HAAG – De opening van het Panoramaterras op de 42e verdieping van woontoren Het Strijkijzer in Den Haag is nog altijd onzeker.

Het bedrijf Tower Leisure probeert al drie jaar lang om op de bovenste drie verdiepingen een restaurant en vergaderruimtes in te richten, maar de onderneming heeft moeite om de financiën rond te krijgen. Dit komt onder andere door de hoogte van de locatie waardoor kosten hoger uitvallen. 

Tower Leisure wil nu voor het eind van dit jaar weten of de eigenaar van Het Strijkijzer, woningcorporatie Vestia Den Haag Zuid-Oost, financieel wil bijdragen, anders stopt het bedrijf met het project. 

De bovenste verdieping van de woontoren bij station Hollands Spoor staat leeg sinds de oplevering.

Zie ook: Haags Strijkijzer fluitje van een cent ?

Hoofddoekverbod Haagse Van Hoogstratenschool Christelijke basisschool

Bijbelverhalen en godsdienstles.

Het is een christelijke school en dat merk je aan de Bijbelverhalen en de godsdienstles. Ook is er aandacht voor andere godsdiensten. 

De protestantse basisschool wil niet dat leraren in de klas hun religieuze overtuiging uitdragen, tenzij het gaat om het christelijk geloof. ‘Dus geen hoofddoekje, maar ook geen keppeltje.‘ Het dragen van een christelijk kruisje is bijvoorbeeld wel toegestaan. ‘Graag zelfs’, zegt Klaver. 

Van Hoogstratenschool Christelijke basisschool, Spaarwaterstraat 21, 2593 RM Den Haag.

De islamitische juf werd gestuurd door een uitzendbureau, omdat de kleuterjuf er niet kon zijn. Directeur van de school, Ellen Overdijkink is verbaasd: “Bij het uitzendbureau is bekend dat onze school in de richtlijnen heeft staan dat leerkrachten geen hoofddoekje dragen. Ik begrijp daarom ook niet waarom ze deze dame hebben gestuurd.”

Gewoon even afdoen
Ouders op het schoolplein vroegen zich af waarom de moslima niet gewoon even haar hoofddoekje af kon doen. Maar de directie heeft de docente daar niet expliciet om verzocht. Overdijkink: ‘Zoiets ga ik niet van iemand vragen.’ Er werd simpelweg besloten dat de lessen op deze manier niet door konden gaan.
 
De Van Hoogstratenschool is onderdeel van de overkoepelende Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). Algemeen directeur Teun Klaver stelt dat de SCOH-scholen sinds een jaar of zeven hun personeel verbieden kleding te dragen die refereert aan andere geloofsovertuigingen dan de protestants-christelijke. ‘Dus geen hoofddoekje, maar ook geen keppeltje.’ Het dragen van een christelijk kruisje is bijvoorbeeld wel toegestaan. ‘Graag zelfs’, zegt Klaver. 

Een bijzondere school mag ter uitzondering geloofsuitingen verbieden, zegt Marcel Scholten van de Commissie Gelijke Behandeling. ‘Maar een simpel beroep op de protestants-christelijke identiteit van een school is daarvoor niet genoeg. Je moet schriftelijk heel duidelijk beargumenteerd vastleggen waarom dergelijke regels nodig zijn en waarom de identiteit van de school anders in het gedrang zou komen.

Ook moet men consequent zijn: je mag niet nu ineens een hoofddoek verbieden als je het vorig jaar nog wel goedkeurde.’ Of in dit specifieke geval is voldaan aan de wettelijke eisen, kan Scholten op afstand niet beoordelen.

Haagse school stuurt juf naar huis vanwege hoofddoek

RTVWEST 27.11.2010 –  DEN HAAG – Een protestantse basisschool in Den Haag heeft een islamitische invaljuf naar huis gestuurd voor het dragen van een hoofddoek.

De Van Hoogstratenschool staat alleen toe dat leraren in de klas hun christelijke geloof uitdragen. ‘Het uitzendbureau dat de inval juf vrijdag stuurde wist daarvan’, zegt de directeur van de school in de Volkskrant.  

Juf met hoofddoek naar huis gestuurd

Spits 27.11.2010 Een invaljuf is gisteren naar huis gestuurd, omdat ze een hoofddoek droeg. De Van Hoogstratenschool in Den Haag wil niet dat leerkrachten in de klas hun geloofsovertuiging uitdragen, tenzij dat het christelijke geloof is. LEES VERDER…

Juf naar huis om hoofddoek

AD 27.11.2010  Een Haagse basisschool heeft vrijdag een islamitische invaljuf weggestuurd omdat ze een hoofddoek droeg. De protestantse Van Hoogstratenschool wil niet dat leraren een ander geloof uitdragen dan het christelijke geloof. 

VK 27.11.2010 De Van Hoogstratenschool in Den Haag heeft vrijdag een islamitische invaljuf naar huis gestuurd omdat zij een hoofddoekje droeg. De protestantse basisschool wil niet dat leraren in de klas hun religieuze overtuiging uitdragen, tenzij het gaat om het christelijk geloof. De kinderen van de kleuterklas kregen vrij of mochten aanschuiven bij een andere klas.

Haagse PvdA-Wethouder faciliteert commerciele uitbuiting Poolse gastarbeiders

Zie ook: Den Haag luidt de noodklok over de ‘Tsunami van Oost-Europeanen’

P E R S B E R I C H T

Afzender:
Bewonerscommissie Lozerlaanflats
Secretariaat:
Lozerlaan 1167
2544 LM Den Haag
——–

Ontvanger: diversen
——–

Den Haag, 1 november 2010 

HAAGSE PvdA-WETHOUDER FACILITEERT COMMERCIELE UITBUITING POOLSE GASTARBEIDERS

Wethouder Marnix Norder (PvdA) is van plan om Oost-Europese gastarbeiders te huisvesten onder mensonwaardige omstandigheden. Deze Polen, Bulgaren en Roemenen worden in  eigen land door Pools-Nederlandse uitzendbureaus geworven om in Nederland te gaan werken. Eenmaal hier aangekomen wordt men te werk gesteld in (Westlandse) kassen, veilingen, (vlees)industrie en distributiecentra. De salariëring veelal  onder  CAO-niveau (Bron: FNV Bondgenoten).

Volgens de plannen van Norder worden deze mensen niet geïntegreerd in de Nederlandse samenleving, maar geconcentreerd op een terrein  aan de rand van de stad. Binnen het met hekken afgeschermde, en met camera’s beveiligde terrein  worden 360 mensen gehuisvest in 12 verschillende golfplaten barakken. Elk van deze barakken bestaat uit 5 wooneenheden. Elke wooneenheid dient 6 mensen te huisvesten, hetgeen neerkomt op minder dan 10 vierkante meter per persoon. Zo zijn er drie slaapkamers (2 personen op een kamer) en is er één douche en toilet  beschikbaar voor alle zes bewoners. (Bron:Projectomschrijving Archidec i.o.v. dhr. M. Gezici, eigenaar van Uitzendbureau Jobcenter Haaglanden BV te Poeldijk).

Het uitzendbureau houdt voor elke bewoner elke maand circa € 300,00 van het loon in voor de huur. Het is bekend dat bij misdragingen boetes op het loon worden ingehouden en veelal is men verplicht de maaltijden af te nemen die de uitzendorganisatie voorschotelt . Al met al wordt er een afhankelijkheidsrelatie gecreëerd; als je je baan verliest ben je ook het dak boven je hoofd kwijt en word je de straat op gedreven. (Bron:  ‘Klaas gaat illegaal’ Reportage van de EO over uitbuiting en misstanden m.b.t. Poolse arbeidsmigranten in Nederland uitgezonden op 8 september 2010).

Er wordt in Nederland vaak gedacht dat Polen, Bulgaren en Roemenen hier komen om geld te verdienen. In de praktijk werkt het andersom; er wordt in Nederland verschrikkelijk veel geld aan deze gastarbeiders verdiend. In een beschaafd land als Nederland besluit het Haagse college, gesteund door  enkele fracties, diverse vormen van uitbuiting van gastarbeiders  te ondersteunen (Bron: brief wethouder M. Norder aan Commissie Ruimte  DSO/2010.1442 – RIS 173755  d.d. 29 juni 2010).

——————
Einde persbericht.

————–

Noot redactie:

Uw contactpersoon persbericht:
Frances van Rijn, lid Bewonerscommissie Lozerlaanflats
M. 06-38376793 of vanrijn45@casema.nl 

Bijgevoegd: 3 tekeningen zoals ontvangen door Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag (uit projectomschrijving opgemaakt door Archidec  i.o.v. dhr. M. Gezici, eigenaar van Uitzendbureau Jobcenter Haaglanden BV, Poeldijk)

1) UNIT VOOR 6 PERSONEN:

2) OVERZICHTSKAART  TERREIN:
3) BEVEILIGINGSSYSTEMEN

P E R S B E R I C H T

Afzender:
Bewonerscommissie Lozerlaanflats
Secretariaat:
Lozerlaan 1167
2544 LM Den Haag
——–

Ontvanger:
diversen
——–

Den Haag, 25 november 2010 

HUISVESTING POOLSE ARBEIDSMIGRANTEN DOOR WETHOUDER NORDER (PvdA) ONDOORDACHT!

Wethouder Marnix Norder (PvdA), gesteund door enkele andere fracties, is van plan 360 arbeidsmigranten te huisvesten in natuurgebied De Uithof te Den Haag. Deze plannen blijken schokkend naïef te zijn. De gemeente verzekert betrokken bewoners dat er geen sprake zal zijn van overlast, terwijl uit ervaringen uit andere gemeenten blijkt dat de overlast bij de Haagse plannen maximaal zal zijn. Verder blijkt dat de gemeente nauwelijks onder haar afspraken uit kan als er inderdaad sprake blijkt te zijn van overlast. De plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten in De Uithof zijn dan ook schokkend ondoordacht.

Een vertegenwoordiger van Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) verzekerde dat er absoluut geen sprake zal zijn van enige overlast. Al snel bleek dat DSO geen kennis had genomen van ervaringen uit andere gemeenten met de huisvesting van arbeidsmigranten.
(Bron: gesprek DSO/div. bewonerscommissies d.d. 13 oktober 2010)

Het Ministerie van VROM heeft in de studie ‘ MOE-landers in de wijk’ ervaringen in andere gemeenten objectief beschreven. Hieruit blijkt dat overlast maximaal is als: (1) bewoners continu rouleren;  (2) bewoners vooral bestaan uit mannen, die niet in gezinsverband wonen; (3) bewoners op één plek geconcentreerd en geïsoleerd gehuisvest zijn door uitzendbureaus (blz. 7, 22).

Het plan voor de huisvesting van arbeidsmigranten in de Uithof is zeer geconcentreerd en bestaat vooral uit jonge alleenstaande mannen die rouleren. De ervaring van VNG en VROM leert dat er dan ook sprake zal zijn van maximale overlast. Het is dan ook opmerkelijk dat DSO met droge ogen durft te garanderen dat er geen sprake zal zijn van enige overlast. Volgens het rapport: ‘De overlast van huizen waar de bewoners continu rouleren, is echter zeer hoog. Er is veel geluidsoverlast (’s ochtends vroeg en in de weekenden, als er veel wordt gedronken), parkeeroverlast (5 à 6 auto’s op de stoep voor één deur in de toch al krappe straten), overlast door verloedering (niet onderhouden tuinen, kapotte drankflessen op straat en afval dat verkeerd wordt aangeboden).’  Ook blijkt uit het rapport dat bij problemen  door de gemeenten wel werd geluisterd, maar dat er jarenlang geen maatregelen werden genomen en de overlast steeds meer toenam (blz. 7, 20).

Verder blijkt de gemeente Den Haag geen ervaring te hebben met de huisvesting van dergelijke hoeveelheden arbeidsmigranten. In het gesprek met bewonerscommissies erkende DSO dit gebrek aan relevante ervaring. DSO gaf aan te leunen op de ervaring van Uitzendbureau Jobcenter Haaglanden BV en ook wethouder Norder benoemde de ervaring met huisvesting van arbeidsmigranten van Jobcenter sinds 1999 in zijn brief aan de Bewonerscommissie Lozerlaanflats. (bron: brief BENW/2010.3285 d.d. 15-11-2010)

Bewonersverenigingen maken zich echter grote zorgen dat de gemeente enigszins naïef leunt op het oordeel van Jobcenter, aangezien deze een duidelijk commercieel belang heeft bij het doorgaan van het project. Zonder deze huisvesting geen 360 extra geplaatste uitzendkrachten voor Jobcenter. Verder bleek de ervaring van Jobcenter zich te beperken tot zeer kleinschalige projecten (ca. 50 personen Waddinxveen en Monster).
(Bron: gesprek DSO/div. bewonerscommissies d.d. 13 oktober 2010)

Ook qua veiligheid maakt men zich zorgen. DSO zegt dat er strenge beheersregels gaan gelden en dat er overleg is geweest met de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de Bestuursdienst,  maar navraag leert dat er ’s nachts slechts 1 bewaker aanwezig is om toezicht te houden op 360 mannen. De gemeente beweert dat de lokale politie betrokken is bij de ontwikkeling van de plannen. Het blijkt echter dat Politiebureau Beresteinlaan (met 1 wijkagent) pas op de hoogte van de plannen was nadat de Bewonerscommissie Lozerlaanflats het bureau op de hoogte had gesteld!  Tot op heden zijn de strenge beheersregels niet bekend. Wel wordt op de geplande informatieavond inzicht gegeven in het beheerplan. De bewonerscommissies geven echter de voorkeur aan inzage en een afschrift van het beheerplan.  De verzekeringen van DSO naar de bewoners staan in schril contrast met de recente uitlatingen van wethouder Norder betreffende de overlast van arbeidsmigranten.
(Bron:  Trouw – Den_Haag ziet problemen met Oost-Europeanen groeien)

Mochten er inderdaad structurele problemen zijn, dan heeft de gemeente naar eigen zeggen geen mogelijkheden om de samenwerking met Jobcenter te beëindigen. De overeenkomsten waarbij de gemeente de grond om niet geeft aan het commerciële uitzendbureau Jobcenter blijken geen waarborgen te bevatten op basis waarvan de gemeente de overeenkomsten kan ontbinden. Wethouder Norder schrijft letterlijk: “Gezien de forse investeringen door Jobcenter is er geen ontbindende voorwaarde in het contract”. (bron: brief BENW/2010.3586 d.d. 15-11-2010)

Bij structurele problemen heeft de gemeente geen sanctiemogelijkheden of dreiging om de overeenkomst te ontbinden. En wat gebeurt er bijv. indien Uitzendbureau Jobcenter Haaglanden BV onverhoopt failliet gaat? De plannen zijn schokkend ondoordacht. Uit ervaringen in andere gemeenten blijkt dat de overlast maximaal zal zijn. De gemeente heeft dan geen enkele mogelijkheid om dit onzalige project te staken.

——————
Einde persbericht.

————–

Noot redactie:

Uw contactpersoon persbericht:
Frances van Rijn, lid Bewonerscommissie Lozerlaanflats
M. 06-38376793
 of vanrijn45@casema.nl 

Bron: MOE-landers in de wijk Ervaringen en meningen van MOE-landers en wijkbewoners in drie Nederlandse gemeenten – Eindrapport
Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM/WWI
dr. P.B.M. van Teeffelen, drs. J. Zweers
Projectnummer: B3748
Zoetermeer, 2 juni 2010

en als laatste deze link: Weekkrant Wijsmller kraakt poolse barakken

Demonstratie tegen bezuinigingen Kunst en Cultuur

In het Theater aan het Spui kwamen zaterdag zo’n vierhonderd mensen bijeen om hun ongenoegen te uiten over de ”kaalslag” die VVD, CDA en PVV volgens de kunstsector bewerkstelligen met hun voornemens.

Zo gaat de gemeente Den Haag 16,5 procent minder uitgeven aan kunst en cultuur 

Wethouder: ‘Den Haag bezuinigt niet meer dan anderen’

RTVWEST 22.11.2010  –  DEN HAAG – De gemeente Den Haag gaat niet meer cultuursubsidie korten dan in de begroting was aangekondigd. Dat heeft wethouder Marjolein de Jong gezegd in reactie op onderzoek van RTL Nieuws.

RTL Nieuws berichtte afgelopen weekend dat de cultuursector in Den Haag 16,5 procent subsidie moet inleveren. Daarmee zou de stad vele malen meer bezuinigen dan andere grote steden in Nederland. Maar volgens wethouder De Jong is dat dus niet waar.

‘De onterechte suggestie dat er nu meer bezuinigd zou worden dan wij van de zomer hebben gemeld, vind ik buitengewoon kwalijk’, zegt De Jong. Volgens haar gaat het nog steeds om een bezuiniging van een 7,69 procent in 2011 en 2012. Dat is dus ruim negen procent minder dan RTL suggereerde.

Culturele kaalslag

GroenLinks-raadslid David Rietveld in Den Haag relativeert de reactie van De Jong. Volgens hem heeft RTL-nieuws zich gebaseerd op cijfers die door de wethouder zelf zijn geleverd. 

Bovendien blijft overeind dat in Den Haag een culturele kaalslag dreigt door de bezuinigingen van het college, zo vindt Rietveld. Ook zou Den Haag in vergelijking met andere steden nog altijd het meest bezuinigen op cultuur. Rietveld heeft raadsvragen gesteld. 

In de begroting van Den Haag die eind oktober is vastgesteld, is een bezuiniging opgenomen op kunst- en cultuur die oploopt tot 13,5 miljoen euro in 2014. Ook wordt er gesneden in het ambtenarenapparaat en welzijnssubsidies. In totaal bezuinigt de gemeente ruim 150 miljoen euro.

Gerelateerde berichten

Zie ook:

Actie tegen de bezuinigingen op kunst en cultuur!

Bezuinigingen in de Cultuursector

Haagse PVV tegen Haags Cultuurcentrum

Bezuinigingen in de Haagse Cultuursector

Debat Haagse podia en theatergezelschappen met raadsleden van de PVV

Kunst en subsidie onder druk 

Cultuurwereld protesteert in de regio

RTVWEEST 20.11.2010  –  DEN HAAG – In het hele land hebben culturele instellingen zaterdag geprotesteerd tegen de aangekondigde bezuinigingen op kunst en cultuur en de verhoging van het BTW-tarief op cultuurkaarten van zes naar negentien procent. 

Den Haag bezuinigt het hardst op cultuur

RTVWEST 20.11.2010  –  DEN HAAG – Den Haag bezuinigt van de grote steden in Nederland het meest op kunst en cultuur. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws en het onderzoekcentrum COELO.

Den Haag kort de kunst- en cultuursector in de stad met maar liefst 16,5 procent. Amsterdam en Utrecht doen beide met bijna tien procent minder en Rotterdam heeft 4,8 procent minder over voor kunst en cultuur.

Gemiddeld geven gemeenten in 2012 negen procent minder uit aan cultuur; dat is zo’n 10 euro per inwoner. Zaterdag protesteerden culturele instellingen in het hele land tegen de aangekondigde bezuinigingen op kunst en cultuur. 

Den Haag is afsluiter schreeuw om cultuur 

AD 20.10.2010 DEN HAAG – In Den Haag is zaterdagavond om half elf een van de laatste protestbijeenkomsten begonnen tegen de voorgenomen cultuurbezuinigingen van het kabinet-Rutte.

‘Nederland schreeuwt om cultuur’

AD 20.11.2010 AMSTERDAM – Tienduizenden mensen hebben vandaag in het hele land geschreeuwd voor cultuur. In ongeveer zeventig plaatsen in Nederland werden protestbijeenkomsten georganiseerd tegen de bezuinigingen op de culturele sector en de verhoging van de …  

Den Haag is afsluiter schreeuw om cultuur

Parool 20.11.2010 DEN HAAG – In Den Haag is zaterdagavond om half elf een van de laatste protestbijeenkomsten begonnen tegen de voorgenomen cultuurbezuinigingen van het kabinet-Rutte.

Zie: ‘Nederland schreeuwt om cultuur’ 

Forse bezuinigingen gemeenten op cultuur

VK 20.11.2010 RIJSWIJK – Gemeenten bezuinigen de komende twee jaar 173 miljoen euro op kunst en cultuur. Dat betekent dat gemeenten hier gemiddeld 9 procent …

Zie:

Ongeveer 75.000 mensen schreeuwen om cultuur

Gemeenten geven negen procent minder aan cultuur

Spoorwijk – Zwartboek Bewonersgroep Effe Puffe ? Liever niet !

Het Zwartboek van Spoorwijk 

Op woensdagochtend 17 november om 09.00 werd het zwartboek(pdf) aangeboden aan de commissie Ruimte van de gemeenteraad Den Haag. Dit met het verzoek dat de politieke partijen en de wethouder (Marnix Norder) Vestia hierop gaan aanspreken. 

Vergadering van de Commissie Ruimte.

Raadzaal – 17 november 2010 Rondvraag o.a. het Zwartboek. 

Het aanbieden van het zwartboek is ook terug te zien op Den Haag, en
wel hier. Ook de reactie van Ingrid Gyömörei van de SP en ook nog en reactie van D66 is hier te zien.

Dit alles werd mogelijk gemaakt met de steun van de Haagse SP-afdeling (Jerry Snellink en Michael Wijlhuizen).

Sinds september 2010 ondersteunt de SP de eis van bewoners. “De bewoners willen wonen in een huis dat niet schadelijk is voor hun gezondheid, een terechte eis wat ons betreft.” aldus SP’er Michael Wijlhuizen die meegeschreven heeft aan het zwartboek. “Ik was geschokt om te zien hoeveel bewoners last hadden van soortgelijke klachten. Dit kan haast geen toeval zijn, deze huizen zijn gewoon schadelijk voor de bewoners.”

De bewoners zijn al ruim zeven jaar bezig met hun verhuurder Vestia om de klachten op te lossen. Tot nu toe is er nog weinig verbeterd in de situatie voor de bewoners. Christa van Dun voorzitter van de bewonersgroep: “Dit zwartboek is het verhaal van zeven jaar ellende, gezondheidsklachten en frustratie van de bewoners”.  

Deze slideshow vereist JavaScript.

Zie ook:

Bewoners Spoorwijk zijn ongezonde woning zat

SP 17-11-2010 • De bewonersgroep ‘effe puffe? Liever niet!’ uit Spoorwijk heeft samen met SP Den Haag een zwartboek(pdf) opgesteld met daarin hun klachten over hun woningen. De bewoners zijn al ruim zeven jaar bezig met hun verhuurder Vestia om de klachten op te lossen. Tot nu toe is er nog weinig verbeterd in de situatie voor de bewoners. Christa van Dun voorzitter van de bewonersgroep: “Dit zwartboek is het verhaal van zeven jaar ellende, gezondheidsklachten en frustratie van de bewoners”.
Bewoners Spoorwijk zijn gezondheidsklachten door woning beu
Een deel van de bewonersgroep ‘Effe puffe? Liever niet!’

Zie ook: Vestia. Adembenemend traag. 19 oktober 2010

 

Zwartboek over woningproblematiek Spoorwijk

RTVWEST 17.11.2010 –  DEN HAAG – Bewoners van enkele straten in de Haagse Spoorwijk hebben een zwartboek opgesteld met daarin de klachten over hun woningen. Het zwartboek is woensdagochtend aan de politiek aangeboden in de commissie Ruimtelijke Ordening van de gemeente Den Haag.

De huizen van woningcorporatie Vestia kampen al sinds de oplevering in 2003 met ventilatieproblemen. Bovendien hebben de woningen last van schimmel. Veel bewoners hebben daardoor gezondheidsklachten. In het boekwerk staat het verhaal van zeven jaar ellende, gezondheidsklachten en frustratie.

De bewoners hebben het zwartboek samen met de Haagse SP aangeboden. Ze hopen dat de politieke partijen en wethouder Norder de woningcorporatie aanspreken zodat er eindelijk iets gebeurt.

Gerelateerde berichten

AD-HC 18-11-2010

Geef bewoners het wooncomfort waar ze recht op hebben

Pers/Nieuwsbericht nr.  9                                                                                         

Bewoners in de Rudolf van Brammenstraat 1 t/m 22 en de Vosmaerstraat 1 t/m 27 te Spoorwijk worden ziek van de ventilatie. 

‘Geef bewoners het wooncomfort waar ze recht op hebben’  

Den Haag: 14.11.2010 – Er is nog een wereld te winnen op het gebied van ventilatie. Dat bleek op het jaarlijkse, druk bezochte symposium dat Alusta op 4 november organiseerde. Vier deskundigen onthulden de nieuwste inzichten en testresultaten van onderzoeken, die lieten zien hoe wooncomfort meetbaar is én hoe ‘de branche’ daar mee kan omgaan. 

“Er wordt vooral naar de prijs gekeken van een woning. Er blijft vaak een minimumbedrag over voor het ventilatiegedeelte. Dat hangt er in de totaalkosten voor een huis maar een beetje bij en is in feite het slachtoffer in het totale spel.” Ventilatie woning blijkt rotzooitje.

Uit verschillende onderzoeken en lezingen is gebleken dat het bouwen van nieuwe woningen niet slechts stenen stapelen is. Ofwel,  zoals ex-minister Winsemius het zo treffend zei: ‘Niet slechts met stenen bouw je de wijk’. 

De Engelsman zegt het ook zo mooi ‘A good house is only half the Home’.  Een huis kan er mooi uitzien aan de buitenkant, maar wat als de binnenkant niet deugt ? Zal je je er dan ooit Thuis voelen ?? Zal je dan ooit kunnen zeggen: ,My Home is my Castle !!’. 

Helaas we lijken te leven in een verpakkingsmaatschappij waar de inhoud ondergeschikt is geworden aan de buitenkant. 

Maar dit alles terzijde en terug naar de realiteit in Spoorwijk. 

Er is de afgelopen maanden, eigenlijk al weer bijna 8 jaar om precies te zijn, een hoop gebeurd. 

De planning;
·    In de week van 25 oktober: Een eerste conclusie van het TNO-onderzoek verschijnt.
·    14 oktober tot en met 12 november: Bevico voert de reinigingswerkzaamheden uit, op basis van twee woningen per dag.
·    In de week van 25 oktober: Direct nadat TNO heeft aangegeven dat ook onderhoud kan worden uitgevoerd in de zes woningen start Bevico hiermee. Dit onderhoud duurt een week.
·    In de week van 1 november: TNO voert een tweede onderzoek uit in de zes woningen.
·    In de week van 29 november: Zowel TNO als Bevico presenteren een rapportage en de eindconclusie.

Nog steeds is Bevico druk bezig met de aanpak van het achterstallige onderhoud.

Het tweede onderzoek door TNO  bij de 6 proefwoningen heeft inmiddels ook plaats gevonden.

Tussentijds is GGZ ook druk met metingen  bezig van het binnenklimaat van de proefwoningen.

Inmiddels heeft Alphaplan het voorlopige opnamerapport opgeleverd met de inventarisatie van de bouwkundige gebreken aan de woningen. 

Op 9 november werd het (voorlopige) opnamerapport van Alphaplan tijdens het 2e voortgangsoverleg met Vestia uitgedeeld. Vestia zegde toe een rapport te zenden aan alle betrokken bewoners. Dit met het verzoek aanvullingen door te geven.  

Ook de advocaat kwam weer eens langs. Inmiddels is namelijk het ultimatum aan VESTIA verstreken. De kwestie van de huurverlaging agv achterstallig onderhoud en het beschadigen van de gezondheid van de bewoners en het binnenmilieu van de woningen gaat nu spelen. De zaak ligt inmiddels ter behandeling bij de Huurcommissie.

SBS6 HvNL was op 4 november ook weer op bezoek want de Bewoners in Spoorwijk zijn woedend. (Video – SBS6 Hart van Nederland.)

Ook het AD (12.11.2010) kwam weer eens kijken naar de voortgang van het oplossen van het ventilatieprobleem.

De SP was ook weer van de partij met het voorbereiden van de volgende actie.  

Overigens is de SP tot nu de enigste partij die wat van zich liet horen.  Komt de rest pas wanneer er weer verkiezingen zijn ? Binnenkort zijn er de verkiezingen voor de provinciale Staten. Veel bewoners in Spoorwijk denken al te weten op wie zij zullen stemmen. Al vaak werd de naam vernomen van de nr. 4  op de kandidatenlijst voor de SP. De bewoners zijn de SP’ers Jerry Snellink en Michael Wijlhuizen zeer erkentelijk voor hun hulp.

Op 17 november gaat de bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !’ een orgineel kado overhandigen aan wethouder Marnix Norder PvdA. Dit zal gebeuren tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte om 09.00 uur in het Stadhuis. 

Wordt vervolgt 

Voor meer informatie: 

Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !’ 
Contact: marcdeklein@hotmail.com

Naam: C. M. van Dun
Adres: Rudolf van Brammenstraat 12 – Spoorwijk 

Weblog: ‘Effe Puffe ? Liever niet !’ (http://effepuffe.wordpress.com/)

Haags beleid bevorderen ondernemerschap onder allochtonen werkt voor geen meter

Dat blijkt uit onderzoek van socioloog Surrendra Santokhi van de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveert daar woensdag op.

Wees de verandering die je in Den Haag wilt zien!!

Santokhi onderzocht verschillende maatregelen die Den Haag sinds 1995 nam om ondernemerschap onder allochtonen te bevorderen. Hij concludeert dat „geen van de onderzochte maatregelen een substantiële bijdrage hebben geleverd aan de grote ontwikkelingen van het midden- en kleinbedrijf”. „De markt heeft het vooral zelf opgepakt.”

 Beleid gemeente werkt niet

Telegraaf 14.11.2010 Het aantal allochtone ondernemers in Den Haag is sinds het midden van de jaren negentig verdrievoudigd. De verschillende beleidsmaatregelen van de gemeente op dit gebied hadden hier echter nauwelijks invloed op. Het was vooral een natuurlijke ontwikkeling.

Zie ook:

‘Beleid allochtone ondernemers werkt niet’ • Binnenlands Bestuur

 
 

Geduld bewoners in Spoorwijk raakt op !!!

Klik hier  –> AD 12.11.2010  om de tekst te lezen.

Klik op de de foto om hem groter te maken !!!

Haagse VVD; jongens en meisjes moeten samen sporten

Al eerder waren er die Haagse problemen over het gescheiden zwemmen.

De Haagse VVD was toen voor het afschaffen van het gescheiden zwemmen.  

‘Heel erg kleinzielig’, noemde de PvdA, de grootste fractie in de Haagse gemeenteraad, het initiatief van haar coalitiepartner VVD om met ingang van 2010 het gescheiden zwemmen in Den Haag onmogelijk te maken. En er werd zelfs een motie ingediend.  

Motie ingediend tegen het voorstel

Zie ook: Islam Democraten tegen ‘Symboolpolitiek’ VVD, Afschaffen gescheiden zwemmen Den Haag

Deze keer gaat het over de besteding van sportsubsidies door de Haagse As-Soennah moskee.   

De stiching rond de moskee heeft in 2009 bijna 29.000 euro gekregen om meer allochtonen aan het sporten te krijgen. Nu blijkt dat het geld is gebruikt voor gescheiden sportdagen. 

‘Niet van deze tijd!’ zegt PVV-raadslid Richard de Mos in De Telegraaf.  Hij pleit ervoor dat jongens en meisjes samen kunnen sporten. ‘Het is toch juist leuk om zo’n dag met de hele familie door te brengen?’ 

De VVD vindt dat sportactiviteiten voor beide geslachten toegankelijk horen te zijn, omdat mannen en vrouwen gelijk zijn. Ook de VVD is woedend over de subsidie die de moskee van de omstreden, salafistische imam Fawaz Jneid. Eerder was er al ophef over het geld dat de moskee van de gemeente Den Haag had gekregen in het kader van het landelijke project Tijd voor Sport.

PVV en VVD boos over subsidie gescheiden sportdag

AD 11.11.2010 DEN HAAG – De Haagse PVV en VVD uiten kritiek op de besteding van de sportsubsidie die de gemeente heeft gegeven aan de omstreden Haagse As-Soennah moskee. Het geld is onder meer gebruikt voor twee gescheiden sportdagen voor jongens en meisjes.

Den Haag financiert gescheiden sportdag  

Telegraaf 11.11.2010 DEN HAAG –  De sportsubsidie die de gemeente aan de omstreden Haagse As-Soennah-moskee heeft geschonken, blijkt onder andere te zijn besteed aan twee sportdagen: eentje voor jongens en eentje voor meisjes.

Woede in Den Haag over subsidie gescheiden sportdagen 

Elsevier 11.11.2010 De PVV en VVD in Den Haag zijn woedend over de sportsubsidie die de omstreden As Soennah-moskee heeft gekregen. Het geld is namelijk gebruikt voor twee sportdagen: een voor jongens en een voor meisjes.

Haagse VVD: ‘Wachtgeld raadsleden afschaffen’

VVD: ‘Wachtgeld raadsleden afschaffen’

RTVWEST 11.11.2010 – DEN HAAG – Collegepartij VVD in Den Haag wil dat het wachtgeld voor raadsleden wordt afgeschaft. Volgens de partij is de regeling een luxe, die niet past bij de economisch moeilijke tijd.

Wachtgeld is er voor politici en bestuurders om het risico te compenseren dat ze van de ene op de andere dag hun baan kunnen verliezen. Een raadslid heeft daar volgens de VVD echter niet mee te maken. 

Daarnaast vindt de fractie dat een raadslidmaatschap als nevenfunctie moet worden beschouwd, de vergoeding voor raadsleden is niet bedoeld als levensonderhoud. 

Coalitiegenoot D66 is het met deze stelling eens. Ook deze partij vindt dat het wachtgeld voor raadsleden kan worden afgeschaft. Met collegepartij CDA valt te praten over versobering van de wachtgeldregeling maar afschaffen gaat te ver. Wachtgeld zou ervoor zorgen dat raadsleden niet afhankelijk zijn van de politiek.    

Maximaal twee jaar

Oud-raadsleden in Den Haag hebben recht op maximaal twee jaar wachtgeld. Het eerste jaar gaat het om 80 procent van de vergoeding die een raadslid krijgt en het jaar erna om 70 procent. Uit cijfers van RTL Nieuws blijkt dat Den Haag de eerste negen maanden van dit jaar een kleine 80 duizend euro aan wachtgeld heeft betaald aan voormalig raadsleden.

Achtergrond;

Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) komt over niet al te lange tijd met een voorstel om wachtgeld voor lokale politici te verbieden, bevestigde zijn woordvoerder woensdagavond tegenover het ANP. Nu mogen gemeenten daarover nog zelf beslissen.

Dat meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek.

Rotterdam betaalde in 2010 ruim 220.000 euro aan oud-raadsleden. Daarna volgt Zwolle met ruim 160.000 euro in negen maanden. Op de derde plaats staat Eindhoven met 150.000 euro.

De stad Amsterdam betaalde slechts iets meer dan 83.000 euro wachtgeld aan raadsleden, maar is weer miljoenen aan wachtgeld kwijt voor alle stadsdeelbestuurders die door de samenvoegingen van stadsdelen overbodig zijn geworden.

Wachtgeld oud-raadsleden kost steden miljoen euro

Elsevier 10.11.2010 Van de dertig grootste steden hebben twaalf steden aan voormalige raadsleden wachtgeld betaald. Dit heeft de twaalf steden in de eerste negen maanden van dit jaar ruim 1,1 miljoen euro gekost.

Gemeenten betaalden dit jaar al 6,9 miljoen wachtgeld

VK 10.11.2010 Binnenland HILVERSUM – De dertig grootste gemeenten in Nederland hebben in de eerste negen maanden van dit jaar 6,9 miljoen wachtgeld aan oud-raadsleden en …

Gemeenten betalen miljoenen aan wachtgeld

NU 10.11.2010 HILVERSUM – De dertig grootste gemeenten in Nederland hebben in de eerste negen maanden van dit jaar 6,9 miljoen wachtgeld aan oud-raadsleden en oud-wethouders betaald.  Dat blijkt uit een woensdag bekendgemaakte inventarisatie van RTL Nieuws

Miljoenen aan wachtgeld

Telegraaf 10.11.2010 De dertig grootste gemeenten in Nederland hebben in de eerste negen maanden van dit jaar 6,9 miljoen wachtgeld aan oud-raadsleden en oud-wethouders betaald. Dat blijkt uit een woensdag bekendgemaakte inventarisatie van RTL Nieuws.