Maandelijks archief: oktober 2008

Haagse koeien voorgoed van de ketting !!!

Allerlaatste nieuws!

Gemeenteraad komt gemaakte afspraken alsnog na

 

Haagse koeien voorgoed van de ketting !!! 

31.10.08  Voor de koeien, die tegen de gedane beloften in, nog steeds worden vastgezet op de Haagse stadsboerderijen ziet de toekomst er een stuk zonniger uit dan nu het geval is. Dat bleek gisteren toen vrijwel alle fracties in de gemeenteraad besloten om 178.000 euro uit te trekken voor het verbouwen van hun stallen zodat de dieren nooit meer aan de ketting gelegd hoeven te worden.

 

Dit gebeurde de afgelopen jaren nog regelmatig, hoewel al in juni 2005 was beloofd om hen hun vrijheid terug te geven. De meeste partijen vonden dat “een afspraak, een afspraak” was en tastten royaal in de geldbuidel zodat het vastketenen tot het verleden gaat behoren. Met het vrijgekomen bedrag zullen er o.a. nieuwe buitenstallen worden gemaakt waardoor de dieren meer ruimte krijgen.  

 

 

Nooit meer vast.

Nooit meer vast.

Het initiatief om de koeien een beter leven te geven, en alle eerder hierover gedane beloften gewoon na te komen, werd genomen door de SP, ChristenUnie/SGP, de Haagse Stadspartij en de Politieke Partij Scheveningen. Met z’n vieren dienden zij een amendement in dat ook de sympathie kreeg van Rabin Baldewsingh die over de stadsboerderijen gaat. Zoals een goed wethouder -met dierenwelzijn in zijn portefeuille- betaamde, vroeg hij de raad om het idee te steunen.

 

Met D’66 stemde tenslotte alleen de VVD tegen.Volgens fractie-voorzitter Anne Mulder behoefde niemand zich zorgen te maken om de koeien die aan de kop worden vastgezet en niet meer dan een stapje naar voren en eentje naar achteren kunnen doen. Volgens hem hadden zij het veel beter dan hun miljoenen soortgenoten die elders in het land leven en voor de slacht zijn bedoeld. Maar Ingrid Gyomorei (SP) wees hem er fijntjes op dat de Haagse koeien er zijn om de jeugd te leren hoe je op een goede manier met dieren moet omgaan. Hen vastzetten hoort daar zeker niet bij.

 

Koeien-in-de-boeien heeft met verbazing gereageerd op de mening van de VVD die in voorgaande jaren, met wat andere raadsleden in de gelederen, een stuk diervriendelijker overkwam dan nu het geval is. Daarbij vraagt zij zich af wat de fractie de laatste jaren zelf heeft gedaan om het lot van de dieren in de (intensieve) veehouderij te verlichten. Ook begrijpt zij niet dat de VVD niet bereid is om een in de gemeenteraad gemaakte afspraak gewoon na te komen en kennelijk geen last heeft van een politiek geweten.

 

Maar wat bij de aktiegroep overheerste was tevredenheid. Dat de gemeente Den Haag opnieuw bereid was om een voortrekkersrol te spelen als het gaat om dierenwelzijn. Ook was zij verheugd dat wethouder Baldewsingh zich gisteren van zijn beste kant liet zien en de raad een zetje in de goede richting duwde door haar te vragen gelden vrij te maken voor de vastgezette koeien.

 

Omdat zij haar doel heeft bereikt, heeft Koeien-in-de-boeien -dat nog geen week heeft bestaan- zichzelf meteen opgeheven. Zij dankt alle dieren-organisaties die zich de afgelopen maanden voor de koeien hebben ingezet en de fracties die gisteren hetzelfde hebben gedaan binnen de Haagse gemeenteraad.

Daarbij noemt zij met name:

 

Willemijne Moes, Hiek van Driel en Ingrid Gyomorei (SP)

Wim Pijl (Christen-Unie/SGP)

Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij)

&

Arina van der Zwan-Hoekman (Politieke Partij Scheveningen)

 

 

Bron: Aktiegroep Koeien-in-de-boeienvoorheen Zorg voor Dieren

Herverdeling Haags welzijnsgeld versus herverdeling Haagse bomen

Het heeft er alle schijn van dat er bij de uitrol van de Nota ‘Haagse bomen’ dezelfde “strategische” aanpak wordt gehanteerd als indertijd bij de herverdeling van de Welzijngelden.

 

Er was TOEN dus een financieel probleem ontstaan bij een aantal Welzijnorganisaties (BOOG, St. MOOI). Tevens kwamen een aantal stadsdelen geld te kort tbv het Welzijnswerk. Dit alles heeft geleidt tot het ontslag van nogal wat harde werkers.   Een flink aantal Welzijns-panden moest gedwongen sluiten.  

 

Wel, NU hebben we in Den Haag een tekort aan  bomen. Er is in de loop der  jaren namelijk nogal wat omgehakt vanwege verschillende bedreigende boomziekten. Ook zijn er nogal wat bomen noodgedwongen omgehakt vanwege sloop- en nieuwbouwprojecten, aanleg/vervanging rioolpijpen, vernieuwing bestrating, aanleg parkeerplaatsen  enz.

Boomstomp

Met name de bouw op de vinexlocaties heeft de stad Den Haag flink doen uitbreiden.   Zelfs een klein kind weet dan dat er bomen moeten bijkomen wil de stad zijn Groene imago blijven behouden.   

 

Mijn kleinzoon van bijna 4,  die woont op Vinexlocatie Ypenburg, vindt het daar maar een kale bende. Hij wil zo intens graag  een boomhut in de achtertuin. Noodgedwongen slaapt hij NU af en toe in zijn kampeertent in de achtertuin.  Echter dit alles terzijde en over tot de orde van de dag. 

De aanpak gaat dus nogal wat extra geld kosten.  We kunnen hiervoor geld ontvangen van het Rijk. “Echter dat doen we maar niet”; aldus besluit de gemeente Den Haag in haar wijsheid.  7,8 miljoen euro voor groen in krachtwijken kabinet 22.10.08  

RTVWEST 22.10.08 GEEN GELD VOOR GROEN HAAGSE VOGELAARWIJKEN Volgens insiders op het stadhuis kan het vergeetachtigheid zijn geweest van het ambtelijk apparaat.  Hetgeen dus de conclusie zou rechtvaardigen dat de gemeente (lees: College en de Raadsleden) aan het dementeren is.

 

Vreemd genoeg hebben bijna  alle Raadsfracties onlangs ingestemd met de NU  inmiddels gewraakte Nota  Haagse Bomen, kiezen voor Kwaliteit en DiversiteitEr is een uitzondering die flink van zich laat horen via de media: Haagse VVD verbijsterd over mislopen groensubsidie RTV 24.10.08

Het verhaaltje van het herverdelen van nagenoeg hetzelfde aantal bomen binnen de wijken is een fopspeen ofwel een rookgordijn. Het woord misleiding zal ik hier (nog) maar niet gebruiken. Als zelfs ene Julius Pasgeld (Een dikke vette impuls voor de Haagse bomen) zich in de strijd mengt, dan is het een serieus probleem geworden. Ook de wijken die meer groene leefbaarheid behoeven, zullen bomen moeten afstaan aan wijken waar de huizen meer geld opleveren.  

 

Bomentekort.

Uit de nota blijkt dat Den Haag heden zo’n 111.551 bomen telt. De afgelopen jaren zijn er zo’n 5632 bomen gekapt welke (nog) niet werden herplant. Verder  kondigt de  nota aan dat er nog dit jaar  alvast 800 “extra” bomen worden geplant. De komende 10 jaar zullen jaarlijks tevens 440 bomen worden herplant. Dit levert dan  een totaal op van 5200 bomen. Echter dit betekent in feite dat het tekort slechts is terug gebracht van 5632 – 5200 = 432 bomen.

Toezicht  Haagse Bomen.

Hoe is het toezicht  op het Haagse Bomenbestand onder controle te houden ?  Dit lijkt een goede taak voor onze Haagse stadsecoloog. Ga hierover in discussie bij het Milieucafé De Derde Dinsdag: 28 oktober a.s. van 17.00-18.30 uur, voor café-restaurant De Ooievaer, Spui 70 

 

 

Vroeger hadden we het nog over Hoeden- en Pettenwijken. Zo dadelijk praten we over Boomwijken  en Boomstompwijken.   Wilt u dat ook ?? Ik dacht het van niet. 

 

Er zijn al een aantal wijken  bezig met een alternatief voor gedupeerde bewoners in straten waar bomen zijn verdwenen en nog dreigen te verdwijnen. De nieuwe straatnaam  compenseert dan het verlies van bomen in hun straat.   

 

Nieuwe straatnaam Spoorwijk

Nieuwe straatnaam Spoorwijk. 

 

 

 

Maar lopen we NU echt al te hard van stapel ??? Wie zal het zeggen !!! 

Kom daarom mee debatteren.

 Politiek debat, thema: Hoe duurzaam is Den Haag eigenlijk?

Datum: zaterdag 1 november 2008

Tijd: 11.00 uur gratis voor Nivon-leden. niet-leden € 2,50

waar: Nutshuis, Riviervischmarkt 5

informatie: 070-3914725

organisatie: HMC/Nivon Den Haag/Zuid Holland West

Den Haag heeft de naam een groene stad te zijn, maar klopt dat eigenlijk (nog) wel? Om die vraag draait het in het grote Groendebat dat Nivon Den Haag op zaterdag 1 november a.s. om 11.00 uur organiseert. Volgens berekeningen van Alterra is de residentie minder groen dan we wel denken (en waarschijnlijk ook zouden willen).

Deelnemers aan het debat zijn wethouder Peter Smit (milieu, stadsdeel Laak) en vertegenwoordigers van de gemeenteraadsfracties van PvdA, CDA, VVD, Groen Links, SP en D66.   

U bent van harte welkom om mee te praten. 

 

Boomstomp

 

  

 

Van het Groendorp Spoorwijk en de Groene armoede.

Het goede nieuws uit de wijk is dat vanwege de wijkvernieuwing veel ten goede is gekeerd. Een verpauperde wijk is namelijk in de loop der jaren omgebouwd tot een moderne en leefbare wijk.

Er zijn hier en daar nog weleens kleine oprispingen vanwege lastige hangjongeren, echter dit is een actueel probleem zoals in vele Nederlandse wijken.

Zoals ex-minister Winsemius ooit eens zei: ‘Niet slechts met stenen bouw je een wijk’.   Er moet nog flink worden ingezet op o.a. betere wijkvoorzieningen voor de jongeren. Uiteindelijk bepalen zij voor een belangrijk deel de toekomst en de leefbaarheid van de wijk. Het rauwe verleden van het Groendorp Spoorwijk heeft plaats gemaakt voor een zonnige toekomst.

Het minder goede nieuws is het volgende.  Ik noem bewust het Groendorp Spoorwijk . Mijn vrouw heeft namelijk in het grijze verleden de boom bij de voordeur geadopteerd van de gemeente Den Haag. Dit om een vrijwillige bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en het groenbehoud in de wijk. Deze boom leverde in het voorjaar zo’n mooi bloemig en gekleurd blik op vanuit het raam van de woonkamer. 

Boomstomp

Boomstomp

Het uiteindelijk ongevraagd verdwijnen van deze boom zou weleens een schadeclaim kunnen uitlokken richting de gemeente Den Haag !   Wat is namelijk het emotionele effect op een vrouw en haar heimelijk en zeer wreed ontnomen adoptiekind ????  We weten overigens ook hier inmiddels donders goed de weg naar Max Moskowicz.   Echter dit alles terzijde.

Tijdens de vernieuwing in de wijk zijn er dus flink wat bomen gekapt. Uiteraard  met publicatie in de Posthoorn van de vereiste  kapvergunning, althans in de meeste gevallen. Dit alles vanwege de bouw van nieuwe woningen en ook de aanleg van de AHR-persleiding ter transport van rioolwater naar de Harnaschpolder en verdere werkzaamheden aan de stadsriolering zoals de ontkoppeling van het straatriool en de hemelwaterafvoer.

Boomstomp.

Boomstomp.

De verdwenen bomen zouden volgens zeggen op redelijk termijn worden herplant. In ieder geval tijdens de aanleg van de nieuwe bestrating bij de afronding van de laatste bouwfase in de wijk.  Dit aldus de reacties van het stadsdeelkantoor en andere betrokken partijen. Zo bleek dit in ieder geval tijdens de verschillende informatiebijeenkomsten de afgelopen jaren.  
Echter tijdens de recente informatiebijeenkomst op 10 oktober 2008 bleek een en ander toch wel een beetje anders te liggen.  Hoewel gegarandeerd was dat het aantal gekapte bomen herplant zou worden blijkt dit helaas niet te betekenen dus ook weer op dezelfde plek of in de dezelfde wijk.  Alleen al in bijv. het stukje Beetsstraat waar wij wonen, verdwenen er reeds 29 bomen. Er komen er maar 7 voor terug. 
 
 

 

Inmiddels begint de Berlagewijk een Groenarm wijk te worden. En dit vinden de meeste bewoners alhier toch wel een beetje vreemd. Hoe  zit het in de nabije  toekomst  met die benaming Spoorwijk het Groendorp  ?????  Is Spoorwijk nu ineens geen Parel meer ???   

 Het uitkomen van de Nota Haagse Bomen, kiezen voor Kwaliteit en Diversiteit gooit er nog een schepje bovenop. De nota stelt o.a.:  “Bomen zijn goed voor onze gezondheid, ons welbevinden en een bron van inspiratie (schilders, dichters). Bomen zijn ook belangrijk voor planten en dieren. Den Haag telt 111.551 (straat) bomen. In de komende tien jaar wil de gemeente zoveel mogelijk bomen in Groenarme wijken planten. Hierdoor ontstaat een betere verdeling van het aantal bomen over de hele stad”. Helaas blijkt hierdoor dus  dat verschillende wijken  moeten gaan inleveren op het aantal bomen in de wijk. 

Spoorwijk grens  aan Moerwijk alwaar nu het  Masterplan voor het Knooppunt Moerwijk wordt ontwikkeld dit ihkv de structuurvisie Den Haag 2020 (Den Haag Wereldstad aan Zee).  Spoorwijk maakt deel uit van de Groene en ecologische verbindingszone ofwel de Stedenbaan. Juist daarom is aandacht voor o.m. bomen van groot belang. Dit zou zelfs te combineren zijn met Kunsttuinen zoals bijvoorbeeld te zien in een stad zoals Berlijn. Mede hierdoor heeft Berlijn juist die aantrekkingskracht voor toeristen en maakt het  Berlijn internationaal een zeer populaire trekpleister. Combinaties van Kunst in de Wijk, bomen en groen worden gebruikt om de wijk nog mooier te maken om in te wonen. En dat wil de gemeente Den Haag toch zeker ook met haar groenbeleid ?? 

Hoe groen is Den Haag eigenlijk?

En wat zegt Julius Pasgeld hierover ? Een dikke vette impuls voor de haagse bomen

Minister Verburg (LNV) maakt 7,8 miljoen euro vrij om groen een prominentere plek te geven in 29 krachtwijken. Meer groen in de wijk moet onder meer bijdragen aan een gezondere leefomgeving. Het geld wordt tussen 2008 en 2011 verdeeld over dertien gemeenten: Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Dordrecht, Enschede, Heerlen, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Utrecht en Zaanstad.

Vreemd genoeg wordt Den Haag niet genoemd ????

Haagse VVD verbijsterd over mislopen groensubsidie RTV 24.10.08

Bron RTV west  22.10.08 Geen geld voor groen Haagse Vogelaarwijken

VVD flipt van de Haagse groenplannen

VVD flipt van de Haagse groenplannen

Politiek debat, thema: Hoe duurzaam is Den Haag eigenlijk?
tijd: 11.00 uur gratis voor Nivon-leden. niet-leden € 2,50
waar: Nutshuis, Riviervischmarkt 5
informatie: 070-3914725
organisatie: Nivon Den Haag/Zuid Holland West

Den Haag heeft de naam een groene stad te zijn, maar klopt dat eigenlijk (nog) wel? Om die vraag draait het in het grote Groendebat dat Nivon Den Haag op zaterdag 1 november a.s. om 11.00 uur organiseert. Volgens berekeningen van Alterra is de residentie minder groen dan we wel denken (en waarschijnlijk ook zouden willen).

Deelnemers aan het debat zijn wethouder Peter Smit (milieu) en vertegenwoordigers van de gemeenteraadsfracties van PvdA, CDA, VVD, Groen Links, SP en D66.

U bent van harte welkom om mee te praten. 

Hier kan natuurlijk ook bespreekbaar worden gemaakt zaken zoals  een harde garanties voor de herplant op dezelfde plek danwel in dezelfde wijk.  Mits er redelijke argumenten voorhanden zijn dat dit niet haalbaar is. Bijvoorbeeld bij de aanleg van extra parkeerplaatsen (VCP) etc.

 

 

 

 

 

 

Legendarische koe Greet sterft op 17-jarige leeftijd

Ex-actievoerders aangeslagen, maar dankbaar voor laatste jaren

Legendarische koe Greet sterft op 17-jarige leeftijd

Scheveningen – 22.10.08   Misschien wel de bekendste koe van onze regio heeft de ogen voorgoed gesloten. Jarenlang woonde Greet, zoals zij kortweg werd genoemd, op de Scheveningse stadsboerderij ’t Waaijgat waar zij veel kleintjes moest baren. Die werden haar allen afgenomen. Behalve de laatste, die mocht blijven. Alleen bleek het toen de Groninger Blaarkop zelf te zijn die het veld moest ruimen. 

Koe Greet, hier met Lenie ’t Hart, is 17 jaar oud geworden.    

Dat de gemeente het dier, dat al twaalf jaar bij haar woonde, zo gemakkelijk naar de slager dreigde te sturen, viel verkeerd bij menig dierenvriend. Na allerlei (ludieke) acties belandde de goede lobbes tenslotte bij Lenie ’t Hart, die niet alleen voor zeehonden, maar ook voor koeien een zwak bleek te hebben. Op de landerijen rond haar huis mocht Greet in alle rust hoog bejaard worden. Aan haar zijde kreeg ze een kalfje van een ander die zij als haar eigen dochter grootbracht. Zij aan zij stonden ze in de weide, dicht tegen elkaar aan lagen zij in hun stal.
Totdat Greet deze zomer last kreeg van haar gewrichten. Lenie’s echtgenoot, de bekende cineast Karst van de Meulen, vertelt dat de dierenarts keer op keer langs kwam om het oude besje weer op de been te krijgen.

 “Maar de laatste tijd had ze geen zin meer om haar veilige stal te verlaten. Alleen bij heel mooi weer kwam ze nog buiten. Om tenslotte helemaal niet meer overeind te komen. We hebben het nog met een soort takel geprobeerd, maar dat werkte niet. Ze keek ons telkens aan met een blik van: ‘ik hoef niet meer’”, aldus de filmmaker die het dier met veel toewijding verzorgde. Samen met zijn echtgenote nam hij de moeilijke beslissing de inmiddels 17-jarige koe, toen het echt niet meer ging, in te laten slapen.

Ook in Den Haag zijn de mensen die werkelijk om Greet gaven aangeslagen. Toch is Tjerk van der Veen, die indertijd met talloze buurtbewoners voor de koe op de bres sprong, dankbaar dat de viervoeter van een rustige oude dag heeft mogen genieten. Sinds het moment dat hij met zijn Zorgvoordieren protesteerde tegen de manier waarop stads- en kinderboerderijen hun oude, maar vooral ook jonge dieren van de hand doen, is er in de hofstad veel veranderd. Zoveel zelfs dat de actiegroep in april jongstleden besloot er een punt achter zetten.

Maar van der Veen blijft de ontwikkelingen op de Haagse stadsboerderijen van afstand volgen. Die stemmen hem niet positief. “Nu de druk van de ketel is, zie je dat de gemeente wat op haar lauweren gaat rusten en oude gewoonten er weer stilletjes insluipen. Het vastketenen van koeien bijvoorbeeld is zoiets. Daarvan was toegezegd, dat het nooit meer zou gebeuren, maar het gebeurt toch en de wethouder doet er niet veel aan dit tegen te gaan. Misschien dat wij onze acties binnenkort weer beginnen. Van de gemeente verwachten wij respect voor de dieren, net zoals Greet dat kreeg nadat wij haar uit handen van de slager redden.”