Categorie archief: Visie op Licht

De herinrichting van de Plaats versus de Visie op Licht en de “Haagse Sigaret”

Het gedoe over de herinrichting van de Plaats versus de Visie op het Haagse Licht

De geschiedenis van de openbare verlichting in Den Haag gaat bijna 450 jaar terug. In 1570, stelde de Haagse magistraat de Ordonnantie vast ‘omme tsavonts licht langes de straeten te hebben…’.

Als gevolg daarvan werden op 33 plaatsen in de stad kaarslantaarns geplaatst. De openbare verlichting heeft sindsdien veel ontwikkelingen doorgemaakt en het aantal lichtpunten is stevig uitgebreid naar ongeveer 70.000. In de huidige tijd is niet langer het aantal richtinggevend, maar vooral de kwaliteit van het licht.

Telegraaf 09.03.2021

Verlichting draagt bij aan de veiligheid van de stad en tegelijkertijd aan de sfeer en beleving ervan. We vinden het dan ook belangrijk dat we openbare verlichting aanbrengen waar dat zinnig is en die past bij de omgeving. Daar bovenop willen we dat de verlichting zo duurzaam mogelijk wordt benut.

Haags Beleid Openbare Verlichting

Op 12 december 2017 heeft het college de Visie op Licht vastgesteld (RIS298657). Met deze visie wordt in Den Haag voor het eerst beleid vastgesteld ten aanzien van de openbare verlichting. In een brief licht de wethouder BSKB, Boudewijn Revis de commissie Leefomgeving de Visie op Licht graag toe en neemt hij de commissie mee in wat de visie voor de stad betekent.

Telegraaf 06.02.2021

Nieuwe sokkel voor Johan de Witt op de Plaats

Vincent van Gogh oefende er om later zijn meesterwerken te schilderden en het eerste slachtoffer van de kettervervolgingen in Holland werd er in 1525 verbrand. Maar het meest bekend is de Plaats in Den Haag van de moord op Johan de Witten zijn broer Cornelis. Donderdag werd het beeld van Johan omhooggehaald, zodat het standbeeld een nieuwe fundering’ kan krijgen. Een van de belangrijkste momenten in het renovatieproces van het historische Haagse plein.

Eerder was er al een moordaanslag

‘De Witt is voornamelijk bekend vanwege zijn dood die zo gruwelijk was’, weet de kenner. ‘Die vond plaats op de Plaats.’ Samen met zijn broer Cornelis werd hij uit de Gevangenispoort gesleept en daar door een woedende menigte vermoord. Vervolgens werden de lijken van de broers ontkleed en op het Groene Zoodje aan de wipgalg ondersteboven opgehangen. Tegenwoordig bestaat het Groene Zoodje niet meer, maar tot in de achttiende eeuw was het de executieplaats van Den Haag die stond op de grens van de Lange Vijverberg en de Plaats.

Aansluitend wandelgebied in het centrum

Bredemeijer hoopt dat de komende lente de horeca weer open mag en dat de renovatie van de Plaats dan klaar is. ‘Door corona moest vlak voor de tweede golf alle horeca dicht. Toen hebben we de planning aangepast, door eerst alle terrassen aan te passen. In de hoop dat op het moment dat de terrassen weer open mogen, we niet midden in de bouwwerkzaamheden zitten. Hopelijk zitten de mensen hier straks met een kopje koffie of een biertje te kijken naar het beeld van Johan de Witt.’

Naast de nieuwe sokkel van het standbeeld van Johan de Witt, worden de hoogteverschillen op de Plaats eruit gehaald en de natuurstenen bestrating gaat doorlopen richting de Hofvijver. Hierdoor ontstaat er een aansluitend wandelgebied tussen het Noordeinde, Plaats en de Korte Vijverberg.

Telegraaf 31.03.2020

Bezwaar Vrienden van Den Haag

De ‘sigaretten’ zoals Vrienden van Den Haag de lantaarnpalen van het herinrichtingsplan omschrijft, zijn in strijd met de gemeentelijke visie op licht. Het college van burgemeester en wethouders onderschrijft dat, maar stelt: “De historische verlichting wordt regelmatig aangereden door laad- en losverkeer. Daarnaast wordt het plein vergroot en past de schaal en het verlichtingsniveau van de historische masten niet bij het vernieuwde plein.”

De Vrienden van Den Haag hebben daarom op 26 maart 2020 formeel bezwaar aangetekend tegen het herinrichtingsplan voor de Plaats. Het bezwaar richt zich tegen de ultramoderne verlichting, die op geen enkele manier als passend in het historisch stadsbeeld is aan te merken. lees verder

In het herinrichtingsplan Plaats lijkt de gemeente te kiezen voor een vorm van straatverlichting (“sigaretten”) die niet past in dit historisch stadsbeeld. De Vrienden van Den Haag hebben een brief geschreven om dit voornemen ongedaan te maken. lees verder

lees: Lichtbrief ONS

Persbericht Vrienden van Den Haag Herinrichting Plaats

Posthoorn 02.09.2020

lees ook:De Gracht niet blij met nieuwe straatverlichting Den HaagFM 29.08.2020

lees ook: Bewoners Oude Centrum Den Haag niet blij met nieuwe, nog steeds te felle, straatverlichting  OmroepWest 27.08.2020

lees: Het plan van de gemeente

lees: RIS298658 Visie op Licht 18.12.2017

lees: RIS298658_Bijlage_1_Visie_op_Licht

lees: RIS298658_bijlage_Richtlijn_Licht_op_Natuur 16.11.2017

Nieuwe verlichting Haagse grachten blijft bewoners en gemeente verdelen

OmroepWest 08.03.2021  De gemeente Den Haag is maandag begonnen met het vervangen van de lampen op de Dunne Bierkade in Den Haag. Dit zeer tegen de zin van de bewoners en ondernemers in het gebied. ‘Wij worden gewoon in de maling genomen.’

Terwijl werklieden op een paar meter hoogte bezig zijn met het openmaken van de kap van een straatlantaarn, staan een paar bewoners en ondernemers beneden met argusogen te kijken. ‘Vorige week donderdag kregen we een brief. Dat ze in week 10 zouden beginnen,’ zegt Henk Zwijnenburg, een van de bewoners die zich verzet tegen de aanpassing. ‘Die kwam voor ons uit het niets. Echt niet netjes.’

‘De wethouder is hier nooit komen kijken. Hij is hier niet een keer geweest’, vult Peter Duivesteijn van onder meer de rondvaartorganisatie De Ooievaart en Ga Den Haag, dat activiteiten in het gebied organiseert, aan. ‘Wij worden gewoon in de maling genomen.’ Zwijnenburg: ‘Nee, dat is niet netjes.’

Verzet tegen nieuwe lampen duur al twee jaar

De bewoners en ondernemers van de Bierkade, Dunne Bierkade, het Groenewegje in het Oude Centrum van Den Haag verzetten zich al bijna twee jaar tegen de nieuwe straatverlichting die de gemeente in het gebied ophangt. Zij vinden de kleur van de lampen niet passen bij de historische grachten, met hun cafés en restaurants. Hoewel de gemeente inmiddels niet meer de ‘bouwlampen’ plaatst die er aanvankelijk zouden komen, wordt ook de huidige variant niet gewaardeerd. Het licht is nog steeds te wit, vindt de buurt. De vertrouwde warme oranje-gele gloed ontbreekt.

Dat erkende verantwoordelijk wethouder Bredemeijer (CDA, buitenruimte) ook wel in een eerdere brief aan de buurt. ‘Ik realiseer me dat ik met deze oplossing waarschijnlijk niet alle bewoners tevreden kan stellen. Sommigen van u willen vasthouden aan de donkeroranje verlichting vanwege de sfeer, anderen willen juist wittere verlichting vanwege de veiligheid,’ schreef hij eind augustus vorig jaar. Maar toch dacht hij dat de huidige versie acceptabel is. ‘De lampen die nu worden opgehangen hebben, aldus de wethouder, een ‘warme en bij de omgeving passende lichtkleur’.

Bewoners kunnen niet wennen

De bewoners die vandaag aan de gracht betwisten dat laatste nog steeds. Aan de overkant, ’t Groenewegje, hangen die nieuwe lampen al. Ze kunnen er nog steeds niet aan wennen. Mede daarom hebben ze zelf ook een led-lamp laten ontwikkelen, die wel een meer oranje kleur heeft. Maar volgende de bewoners heeft de gemeente dat alternatief nooit serieus genomen. ‘Heel vervelend. Als bewoner en ondernemer zet je je in, maar er wordt niet eens interesse getoond.’

Buurtbewoners zijn niet tevreden over de nieuwe straatverlichting aan de Haagse grachten. | Foto Omroep West

De gemeente is op de hoogte van de discussie aan de Haagse grachten. Een woordvoerder stelt in een reactie dat het in een grote stad als Den Haag altijd ‘zoeken naar balans’ is, ook als het gaat om straatverlichting. ‘Het is iets wat sommige mensen veel bezighoudt, binnen de gemeente én daarbuiten. Wanneer is het licht wit – en dus veilig – genoeg en wanneer is het te licht – en dus niet sfeervol meer?’, aldus de woordvoerder van wethouder Bredemeijer.

‘Participatie in optima forma’

Ook hij herinnert aan de geschiedenis, waarbij de bewoners in 2019 al duidelijk maakten dat het aanvankelijk beoogde licht te fel en kil was. ‘Participatie in optima forma, want er werd direct een ander type lamp toegepast waarmee de lichthinder was weggenomen. Dat bleek voor sommigen echter niet voldoende,’ stelt hij.

Volgens hem is de gemeente vervolgens ‘welwillend geweest’ en heeft destijds samen met de bewoners gekeken naar een oplossing met behulp van verschillende testopstellingen. ‘Eén van die opstellingen is een speciaal op maat gemaakte oplossing voor dit specifieke uitgaansgebied aan de gracht in de Haagse binnenstad. Een mooie handreiking in de discussie. Er is hiermee samen met de bewoners gezocht naar een balans tussen sfeer en veiligheid.’

Niet iedereen krijg altijd gelijk

Wel wijst hij erop dat er ook een ‘ondergrens is aan wat normaal’ is voor een grote stad als Den Haag. ‘Volgens sommige bewoners is het uitgekozen licht nog steeds niet warm genoeg. De wens voor nog warmere verlichting zorgt echter niet voor een goede balans tussen veiligheid en sfeer. Schipperen met de veiligheid kan niet de bedoeling zijn. Bovendien betekent participatie niet dat je per se gelijk krijgt; het is voor de gemeente continu een kwestie van belangen wegen.’

De woordvoerder ziet wel dat andere bewoners nu juist tevreden zijn en dat er ook mensen zijn die eigenlijk nog liever een witter licht hadden gezien. En hij benadrukt dat de wethouder steeds op de hoogte is geweest van de vervangingsplannen, de vragen die er leefden en de oplossingen die samen zijn bedacht. Bredemeijer gaat er vanuit dat het nieuwe licht straks ‘zowel veilig als sfeervol’ is.

Maar daarover twijfelen de bewoners deze maandag. Zwijnenburg: ‘Dit licht slaat de sfeer helemaal dood. De ondernemers hier zeggen ook: ‘Dit licht doe je aan als je de mensen weg wilt hebben.’ De gemeente zei steeds dat we samen naar een oplossing zouden gaan zoeken, Maar dat gevoel hebben wij nooit gehad.’

Meer over dit onderwerp: LAMPEN STRAATVERLICHTING OUDE CENTRUM DUNNE BIERKADE HILBERT BREDEMEIJER

Nieuwe sokkel voor Johan de Witt: ‘Als we het niet goed doen kraken we de fundering’

Den HaagFM 05.02.2021 Vincent van Gogh oefende er om later zijn meesterwerken te schilderden en het eerste slachtoffer van de kettervervolgingen in Holland werd er in 1525 verbrand. Maar het meest bekend is de Plaats in Den Haag van de moord op Johan de Witt en zijn broer Cornelis. Donderdag werd het beeld van Johan omhooggehaald, zodat het standbeeld een nieuwe fundering kan krijgen. Een van de belangrijkste momenten in het renovatieproces van het historische Haagse plein.

Aannemer Dirk-Jan van den Boogaard moet ervoor zorgen dat alles goed gaat omtrent het omhoog brengen van het standbeeld. ‘De gemeente heeft aan ons gevraagd om Johan de Witt ongeveer veertig centimeter omhoog te zetten. Dat is nodig zodat er beton kan worden gestort. We hebben de afgelopen dagen hem ontgraven, doorgezaagd en de fundering hebben we daarna omhoog gekrikt.’

De grootste uitdaging was volgens Van den Boogaard het voorkomen dat De Witt omviel. ‘Het kan misgaan. Als we het niet goed doen, dan kraken we de fundering en kan het beeld scheuren. Maar dat is gelukkig niet gebeurd.’

‘Hij was in Den Haag, hij liep in Den Haag’
Het standbeeld van Johan de Witt staat centraal op de Plaats. Dat de man die tussen 1653 en 1672 aan de macht was in Nederland zo’n prominente plek inneemt, is volgens De Witt-kenner Jean-Marc van Tol meer dan verdiend. ‘De Witt is een belangrijk figuur geweest in onze geschiedenis. Tijdens zijn bestuursperiode is hij bijna nooit uit Den Haag geweest. Het bewind voerde hij vanuit de Mauritstoren op het Binnenhof.’

Maar alleen het bestuur is niet de enige Haagse connectie, weet Van Tol, die bezig is met een trilogie over de bekende regent. ‘Op de Kneuterdijk stond zijn woning, wat nog steeds het Johan de Witt-huis is. Hij was in Den Haag, hij liep in Den Haag.

Eerder was er al een moordaanslag
‘De Witt is voornamelijk bekend vanwege zijn dood die zo gruwelijk was’, weet de kenner. ‘Die vond plaats op de Plaats.’ Samen met zijn broer Cornelis werd hij uit de Gevangenispoort gesleept en daar door een woedende menigte vermoord. Vervolgens werden de lijken van de broers ontkleed en op het Groene Zoodje aan de wipgalg ondersteboven opgehangen. Tegenwoordig bestaat het Groene Zoodje niet meer, maar tot in de achttiende eeuw was het de executieplaats van Den Haag die stond op de grens van de Lange Vijverberg en de Plaats.

‘Het is op zich hartstikke leuk dat er een grote sokkel komt en mensen er kunnen gaan zitten’, zegt de schrijver vervolgens. ‘Een standbeeld vind ik alleen een redelijk statisch gedenkteken. Je weet niet iets van zijn geschiedenis als je alleen dat beeld ziet. Er lopen mensen omheen, of ze zitten voor het standbeeld hun boterhammetje op te eten. En dan weten ze niet dat de grote Johan de Witt daar staat te wijzen.’

‘Biertje drinken op het terras’
‘Johan de Witt kunnen we hier niet weghalen’, zegt wethouder Hilbert Bredemeijer. ‘Het is een belangrijke man voor onze stad en voor ons land. Dit standbeeld, ooit onthuld door koningin Wilhelmina, kunnen we alleen maar een nog mooiere plek geven als we de hele Plaats aanpakken. Verwijderen is nooit een optie geweest. We hebben juist gedacht: we geven een nog prominentere plek met een grote sokkel eromheen.’

Dat de Plaats wordt gerenoveerd is volgens de wethouder vanzelfsprekend belangrijk. ‘Een van de mooiere ontmoetingsplekken waar we lekker een biertje kunnen drinken op het terras als het allemaal weer kan. We willen in de binnenstad meer belangrijke verbindingen aanleggen tussen de belangrijke punten en de innovatie van de Plaats is daarin heel belangrijk.’

Aansluitend wandelgebied in het centrum
Bredemeijer hoopt dat de komende lente de horeca weer open mag en dat de renovatie van de Plaats dan klaar is. ‘Door corona moest vlak voor de tweede golf alle horeca dicht. Toen hebben we de planning aangepast, door eerst alle terrassen aan te passen. In de hoop dat op het moment dat de terrassen weer open mogen, we niet midden in de bouwwerkzaamheden zitten. Hopelijk zitten de mensen hier straks met een kopje koffie of een biertje te kijken naar het beeld van Johan de Witt.’

Naast de nieuwe sokkel van het standbeeld van Johan de Witt, worden de hoogteverschillen op de Plaats eruit gehaald en de natuurstenen bestrating gaat doorlopen richting de Hofvijver. Hierdoor ontstaat er een aansluitend wandelgebied tussen het Noordeinde, Plaats en de Korte Vijverberg.

Nieuwe sokkel voor Johan de Witt: ‘Als we het niet goed doen kraken we de fundering’

OmroepWest 05.02.2021 Vincent van Gogh oefende er om later zijn meesterwerken te schilderden en het eerste slachtoffer van de kettervervolgingen in Holland werd er in 1525 verbrand. Maar het meest bekend is de Plaats in Den Haag van de moord op Johan de Witt en zijn broer Cornelis. Donderdag werd het beeld van Johan omhooggehaald, zodat het standbeeld een nieuwe fundering kan krijgen. Een van de belangrijkste momenten in het renovatieproces van het historische Haagse plein.

Aannemer Dirk-Jan van den Boogaard moet ervoor zorgen dat alles goed gaat omtrent het omhoog brengen van het standbeeld. ‘De gemeente heeft aan ons gevraagd om Johan de Witt ongeveer veertig centimeter omhoog te zetten. Dat is nodig zodat er beton kan worden gestort. We hebben de afgelopen dagen hem ontgraven, doorgezaagd en de fundering hebben we daarna omhoog gekrikt.’

De grootste uitdaging was volgens Van den Boogaard het voorkomen dat De Witt omviel. ‘Het kan misgaan. Als we het niet goed doen, dan kraken we de fundering en kan het beeld scheuren. Maar dat is gelukkig niet gebeurd.’

De fundering onder het standbeeld | Foto: Den Haag fm

‘Hij was in Den Haag, hij liep in Den Haag’

Het standbeeld van Johan de Witt staat centraal op de Plaats. Dat de man die tussen 1653 en 1672 aan de macht was in Nederland zo’n prominente plek inneemt, is volgens De Witt-kenner Jean-Marc van Tol meer dan verdiend. ‘De Witt is een belangrijk figuur geweest in onze geschiedenis. Tijdens zijn bestuursperiode is hij bijna nooit uit Den Haag geweest. Het bewind voerde hij vanuit de Mauritstoren op het Binnenhof.’

Maar alleen het bestuur is niet de enige Haagse connectie, weet Van Tol, die bezig is met een trilogie over de bekende regent. ‘Op de Kneuterdijk stond zijn woning, wat nog steeds het Johan de Witt-huis is. Hij was in Den Haag, hij liep in Den Haag.

Eerder was er al een moordaanslag

‘De Witt is voornamelijk bekend vanwege zijn dood die zo gruwelijk was’, weet de kenner. ‘Die vond plaats op de Plaats.’ Samen met zijn broer Cornelis werd hij uit de Gevangenispoort gesleept en daar door een woedende menigte vermoord. Vervolgens werden de lijken van de broers ontkleed en op het Groene Zoodje aan de wipgalg ondersteboven opgehangen. Tegenwoordig bestaat het Groene Zoodje niet meer, maar tot in de achttiende eeuw was het de executieplaats van Den Haag die stond op de grens van de Lange Vijverberg en de Plaats.

‘Het is op zich hartstikke leuk dat er een grote sokkel komt en mensen er kunnen gaan zitten’, zegt de schrijver vervolgens. ‘Een standbeeld vind ik alleen een redelijk statisch gedenkteken. Je weet niet iets van zijn geschiedenis als je alleen dat beeld ziet. Er lopen mensen omheen, of ze zitten voor het standbeeld hun boterhammetje op te eten. En dan weten ze niet dat de grote Johan de Witt daar staat te wijzen.’

‘Biertje drinken op het terras’

‘Johan de Witt kunnen we hier niet weghalen’, zegt wethouder Hilbert Bredemeijer. ‘Het is een belangrijke man voor onze stad en voor ons land. Dit standbeeld, ooit onthuld door koningin Wilhelmina, kunnen we alleen maar een nog mooiere plek geven als we de hele Plaats aanpakken. Verwijderen is nooit een optie geweest. We hebben juist gedacht: we geven een nog prominentere plek met een grote sokkel eromheen.’

Dat de Plaats wordt gerenoveerd is volgens de wethouder vanzelfsprekend belangrijk. ‘Een van de mooiere ontmoetingsplekken waar we lekker een biertje kunnen drinken op het terras als het allemaal weer kan. We willen in de binnenstad meer belangrijke verbindingen aanleggen tussen de belangrijke punten en de innovatie van de Plaats is daarin heel belangrijk.’

Aansluitend wandelgebied in het centrum

Bredemeijer hoopt dat de komende lente de horeca weer open mag en dat de renovatie van de Plaats dan klaar is. ‘Door corona moest vlak voor de tweede golf alle horeca dicht. Toen hebben we de planning aangepast, door eerst alle terrassen aan te passen. In de hoop dat op het moment dat de terrassen weer open mogen, we niet midden in de bouwwerkzaamheden zitten. Hopelijk zitten de mensen hier straks met een kopje koffie of een biertje te kijken naar het beeld van Johan de Witt.’

Naast de nieuwe sokkel van het standbeeld van Johan de Witt, worden de hoogteverschillen op de Plaats eruit gehaald en de natuurstenen bestrating gaat doorlopen richting de Hofvijver. Hierdoor ontstaat er een aansluitend wandelgebied tussen het Noordeinde, Plaats en de Korte Vijverberg.

Hoe de vernieuwde Plaats eruit moet komen te zien | Afbeelding: Bureau B+B

LEES OOK: Kogel door de kerk: Kamer verlaat Binnenhof voor renovatie

Meer over dit onderwerp: JOHAN DE WITT STANDBEELD DEN HAAG PLAATS RENOVATIE

Het Lange Voorhout gaat binnenkort flink veranderen

IdB 14.12.2020 De herbestrating bij Plaats is al bijna klaar. De fonkelnieuwe stenen liggen al tot aan de Hofvijver. Alleen Plaats zelf (bij het standbeeld van Johan de Witt) moet nog worden vernieuwd. Een stukje verderop bij de Kneuterdijk en het Lange Voorhout wordt op dit moment gewerkt aan de tramrails, maar er gaat meer gebeuren.

In de binnenstad van Den Haag en dan met name tussen Plein 1813 en de Plaats wordt sinds een aantal maanden hard gewerkt aan herbestrating van kruispunten en pleinen. Het schiet al flink op, maar een van de meest historische plekken van Den Haag wordt ook flink aangepakt en krijgt straks een ander uiterlijk: het Lange Voorhout.

Tekeningen

Op tekeningen van het architectenbureau is te zien dat het Lange Voorhout na een flinke verbouwing een stukje langer is. Althans, het is optisch bedrog, want door meer bomen te plaatsen richting de Heulstraat, lijkt het Lange Voorhout straks langer. De bomenrij van lindes is typisch voor het Voorhout en straks moeten er een stuk of twaalf bij worden gepland.

Beeld: Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur ism. Gemeente Den Haag

Het is een flinke verandering in dit gedeelte van de oude binnenstad die ervoor moet zorgen dat wandelaars vanaf het Lange Voorhout via de Heulstraat bij het Hofkwartier, met onder andere Paleis Noordeinde, terecht komen. Door de bomen te plaatsen worden mensen die kant op geleid en zitten ze ook meteen goed voor de winkels van het Noordeinde.

Asfalt

Op dit moment loop je vanaf het Voorhout tegen een ongezellig uitziend stuk asfalt met groen aan en dat moet dus anders. Ondanks dat er nu flink aan de hoek van de Kneuterdijk wordt gewerkt, is nog niet bekend wanneer de ‘verlenging’ precies klaar moet zijn, ook is volgens de gemeente nog niet helemaal zeker of het plan wel uitgevoerd zal worden als op de tekening. We houden je op de hoogte.

Beeld: Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur ism. Gemeente Den Haag

Lees ook:

Video: zo wordt het Voorhout volgehangen met duizenden kerstlichtjes

Mysterie: Wat zijn toch die knopjes op deze elektrokast op het Voorhout?

Mysterie: Waarom hebben de lantaarns langs het Lange Voorhout kroontjes?

(Video) Werkzaamheden aan de Plaats zijn begonnen en auto’s mogen er nooit meer langs

IdB 24.08.2020 We weten al een tijdje (2018) dat de Plaats in het centrum van Den Haag een flinke make-over gaat krijgen. Aan de kant van Hofvijver wordt de Plaats groter. De gemeente wil zelfs dat het pleintje aan de Hofvijver komt te liggen en daarom is er geen plek meer voor auto’s. Wel rijden fietsers en trams er nog langs.

Meer over het plan lees je hier: 

Zo gaat de Plaats er straks uitzien: meer zitplekken en geen ruimte voor auto’s

Geen auto’s

Opvallend is dat er straks geen auto’s meer vanaf de Kneuterdijk richting het Binnenhof kunnen rijden. De weg langs de Plaats gaat weg. Daar zijn alleen nog voetgangers en fietsers welkom. Ook de trams blijven er rijden en taxi’s mogen ook straks nog gebruikmaken van die route.

Werkzaamheden:

Maandag 24 augustus 2020 beginnen de werkzaamheden aan het kruispunt van de Plaats/Kneuterdijk en de Lange Vijverberg. Deze duren tot 25 oktober. De Lange Vijverberg is dan afgesloten.

Je kunt vanaf het Toernooiveld via het Korte Voorhout en het Lange Voorhout rijden. Vervolgens kies je voor rechtsaf als je naar de Parkstraat wil en linksaf voor het Buitenhof.

Begin 2021 wordt er gewerkt aan het plein van de Plaats en in maart 2021 moet het allemaal af zijn.

Verkeersomleiding Lange Vijverberg

Lees ook: 

Zo gaat de Plaats er straks uitzien: meer zitplekken en geen ruimte voor auto’s

We schreven er al eerder over. Vanaf 2020 gaat de Plaats flink op de schop. En het leuke is, we wete…

Impressie van de nieuwe Plaats © Gemeente Den Haag

Lange Vijverberg twee maanden afgesloten voor verkeer

AD 22.08.2020 Vanaf maandag 24.08.2020 is de Lange Vijverberg afgesloten vanwege werkzaamheden. De weg langs de Hofvijver blijft tot 25 oktober 2020 dicht.

Het gebied langs het Binnenhof wordt de komende maanden vernieuwd. Zo komt de Plaats direct aan de Hofvijver te liggen. Hiervoor wordt het straatniveau overal gelijkgemaakt en de verkeersroute langs de Kneuterdijk afgesloten voor verkeer.

De gemeente roept op om komende tijd alternatieve routes te nemen. Verkeer vanaf het Toernooiveld wordt omgeleid via het Korte Voorhout en Lange Voorhout. Doorgaand verkeer kan aan het einde van het Lange Voorhout rechtsaf richting de Parkstraat.

Gemeente Den Haag raadt deze omleidingsroutes aan © Gemeente Den Haag

Vrienden van Den Haag klaagt over ‘te moderne’ verlichting bij nieuwe inrichting Plaats

Den HaagFM 31.03.2020 De vereniging Vrienden van Den Haag heeft een bezwaarschrift ingediend over de herinrichting van Plaats. In het nieuwe plan krijgt het plein tegenover de Hofvijver volgens de vereniging ‘ultra moderne verlichting’ die niet in het historische straatbeeld past.

De ‘sigaretten’ zoals Vrienden van Den Haag de lantaarnpalen van het herinrichtingsplan omschrijft, zijn in strijd met de gemeentelijke visie op licht. Het college van burgemeester en wethouders onderschrijft dat, maar stelt: “De historische verlichting wordt regelmatig aangereden door laad- en losverkeer. Daarnaast wordt het plein vergroot en past de schaal en het verlichtingsniveau van de historische masten niet bij het vernieuwde plein.”

Peter Drijfveer van Vrienden van Den Haag vindt de argumenten van het stadsbestuur maar niks. “Het is echt onzin. Alsof vrachtwagens het gemunt hebben op historische lantaarnpalen en niet op sigaretten.”

Algemene verloedering
Vrienden van Den Haag is verder bezorgd over de volgens hun ‘algemene verloedering’ van de stad. “Het zijn niet alleen de lantaarnpalen, maar ook het gemak waarmee overal in de stad reclameborden (Mupi’s red.) zijn neergezet”, zegt Drijfveer. “Het is een schande dat het visitekaartje van onze stad zo weggegeven wordt aan exploitanten.”

Voor de herinrichting van Plaats is vooralsnog de verwachting dat werkzaamheden na Prinsjesdag dit jaar beginnen.