Maandelijks archief: februari 2011

PVV Den Haag en de Rotterdamwet

Haagse PVV+Leefbaar Rotterdam=Den Haagwet

De Haagse PVV heeft een idee gepikt van Leefbaar Rotterdam !!! 

De PVV in Den Haag zou de wet bijvoorbeeld willen invoeren in de wijk Ypenburg. „Den Haag heeft momenteel haar handen al vol aan problemen in wijken als de Schilderswijk en Transvaal”, stelt raadslid Paul ter Linden. „Daar kunnen we de vinexwijken echt niet bij hebben.”

De wet maakt het mogelijk een inkomenseis te stellen aan inwoners van bepaalde wijken of straten. De Rotterdamwet werd na goedkeuring door de Eerste en Tweede Kamer in juli 2006 in de havenstad ingevoerd. De maatregel uit de koker van Leefbaar Rotterdam is bedoeld om de achterstandswijken leefbaarder te maken.

Rotterdam wet

Lees: Rotterdam stopt met weren uitkeringsgerechtigden, is einde omstreden wet nabij? NOS 02.03.2022

Lees: Rotterdamwet krijgt geen voet aan de grond in Den Haag AD 21.01.2022

Lees: Helpt weren werklozen en criminelen tegen verdere achteruitgang woonwijk? ‘In Rotterdam geen effect’ AD 17.01.2022.

Zie ook:

De aanpak van het Scheefwonen ook in Den Haag !?!?

Geert Wilders PVV – Het scheefwonen van Henk en Ingrid

Opkomst Gettowijken op Vinexlocaties

ToNL Gouda – Tuigboten

Geert Wilders PVV – De ASO-container

PVV eist opheldering van ‘Grote Regelaar’ over verwarring Rotterdamwet

OmroepWest 11.06.2018 De Haagse fractie van de PVV eist opheldering van het nieuwe college over de Rotterdamwet. In het radioprogramma Studio Haagsche Bluf van Omroep West ‘schiep het college onduidelijkheid’, omdat twee verschillende wethouders andere toekomstplannen voor deze wet schetsten. ‘Ik hoop dat dit gewoon klunzige communicatie is in plaats van keihard kiezersbedrog.’

Afgelopen donderdag was de volledige nieuwe wethoudersploeg te gast bij Studio Haagsche Bluf. Na verloop van tijd kwam het gesprek op de beoogde Rotterdamwet. Hierin is bepaald dat de gemeente mensen met een te laag inkomen of criminele achtergrond kan weren uit bepaalde wijken. GroenLinks-wethouder Bert van Alphen zorgde voor verwarring. ‘Ik vermoed dat we de Rotterdamwet niet gaan toepassen’, zei de wethouder.

Richard de Mos van Groep de Mos / Hart voor Den Haag reageerde met een koel: ‘We zullen zien’. De Mos heeft zich tijdens de verkiezingen en formatie sterk gemaakt voor deze wet.

‘Wat bedoelt de Grote Regelaar?’

PVV-raadslid Willie Dille wil dat het kersverse college één lijn trekt. ‘Ik hoop dat dit klunzige communicatie is in plaats van keihard kiezersbedrog’, aldus Dille. Ze heeft zeven vragen opgesteld voor het college. Zo wil Dille weten wat de spagaat tijdens de radio-uitzending heeft veroorzaakt en ‘wat de Grote Regelaar bedoelt met: “we zullen zien”‘.

Ook wil het PVV-raadslid duidelijkheid of de Rotterdamwet deze collegeperiode wel of niet wordt toegepast. De fractie hoopt nog voor het zomerreces antwoord te krijgen van het reeds geïnstalleerde college.

LEES OOK: Coalitieakkoord gepresenteerd: ‘Den Haag, stad van kansen en ambities’

Meer over dit onderwerp: POLITIEK ROTTERDAMWET RICHARD DE MOS BERT VAN ALPHEN

Rotterdam gaat asobewoners weren uit achterstandswijk

Trouw 01.09.2016 De gemeente Rotterdam gaat op basis van politiegegevens asociale, criminele of geradicaliseerde bewoners weren uit achterstandswijken. Daardoor moet de leefbaarheid in de wijken verbeteren. Wethouders van de gemeenten in de regio Rijnmond bespreken binnenkort of ze het Rotterdamse beleid overnemen. Ook Nijmegen, Den Bosch en enkele andere gemeenten overwegen in een aantal achterstandswijken asociale en criminele bewoners te weren.

De gemeente maakt gebruik van aanpassing van de zogenoemde ‘Rotterdamwet’ die per 1 januari 2017 wordt aangepast. Minister Blok wil met de aanpassingen gemeenten de mogelijkheid geven om notoir overlastgevende en criminele woningzoekers te weren uit een wijk, straat of complex waar sprake is van ernstige leefbaarheidsproblemen.

De Rotterdamse gemeenteraad krijgt de keuze of de screening van nieuwe bewoners plaatsvindt op basis van politiegegevens of op basis van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). ‘Met de politie en de corporaties bepalen we in welke straten deze maatregel nodig is voor de leefbaarheid’, aldus een gemeentewoordvoerder van Rotterdam in De Volkskrant. Iedereen die zich bij Burgerzaken inschrijft in de geselecteerde straten, wordt gescreend.

Rotterdam gaat asociale bewoners weren uit achterstandswijken

NU 01.09.2016 De gemeente Rotterdam gaat op basis van politiegegevens asociale, criminele of geradicaliseerde bewoners weren uit achterstandswijken. Daardoor moet de leefbaarheid in de wijken verbeteren.

Wethouders van de gemeenten in de regio Rijnmond bespreken binnenkort of ze het Rotterdamse beleid overnemen. Ook Nijmegen, Den Bosch en enkele andere gemeenten overwegen in een aantal achterstandswijken asociale en criminele bewoners te weren.

De gemeente Rotterdam maakt gebruik van aanpassing van de zogenoemde ‘Rotterdamwet’ die per 1 januari 2017 wordt aangepast. Minister Blok wil met de aanpassingen gemeenten de mogelijkheid geven om notoir overlastgevende en criminele woningzoekers te weren uit een wijk, straat of complex waar sprake is van ernstige leefbaarheidsproblemen.

De Rotterdamse gemeenteraad krijgt de keuze of de screening van nieuwe bewoners plaatsvindt op basis van politiegegevens of op basis van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

“Met de politie en de corporaties bepalen we in welke straten deze maatregel nodig is voor de leefbaarheid”, aldus een gemeentewoordvoerder van Rotterdam in de Volkskrant. Iedereen die zich bij Burgerzaken inschrijft in de geselecteerde straten, wordt gescreend.

Lees meer over: Rotterdam

Rotterdam gaat aso’s weren

Telegraaf 01.09.2016 De gemeente Rotterdam gaat op basis van politiegegevens asociale, criminele of geradicaliseerde bewoners weren uit achterstandswijken. Daardoor moet de leefbaarheid in de wijken verbeteren.

Wethouders van de gemeenten in de regio Rijnmond bespreken binnenkort of ze het Rotterdamse beleid overnemen. Ook Nijmegen, Den Bosch en enkele andere gemeenten overwegen in een aantal achterstandswijken asociale en criminele bewoners te weren.

De gemeente Rotterdam maakt gebruik van aanpassing van de zogenoemde ,Rotterdamwet’ die per 1 januari 2017 wordt aangepast. Minister Blok wil met de aanpassingen gemeenten de mogelijkheid geven om notoir overlastgevende en criminele woningzoekers te weren uit een wijk, straat of complex waar sprake is van ernstige leefbaarheidsproblemen.

De Rotterdamse gemeenteraad krijgt de keuze of de screening van nieuwe bewoners plaatsvindt op basis van politiegegevens of op basis van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). ,,Met de politie en de corporaties bepalen we in welke straten deze maatregel nodig is voor de leefbaarheid’, aldus een gemeentewoordvoerder van Rotterdam in De Volkskrant. Iedereen die zich bij Burgerzaken inschrijft in de geselecteerde straten, wordt gescreend.

Rotterdam weert asociale en criminele bewoners uit achterstandswijk

Gemeente gebruikt politiegegevens bij toelating bewoners in achterstandswijken

VK 01.09.2016 Rotterdam wil asociale, criminele of geradicaliseerde bewoners weren uit achterstandswijken. De gemeente gaat nieuwe bewoners een huurwoning weigeren op grond van politiegegevens. Ook Nijmegen, Den Bosch en enkele andere gemeenten overwegen in een aantal achterstandswijken asociale en criminele bewoners te weren. Wethouders van de gemeenten in de regio Rijnmond bespreken binnenkort of ze het Rotterdamse beleid overnemen.

Rotterdam wil met de maatregel de leefbaarheid in de wijken verbeteren. ‘De gemeente wil straten en wijken waar het al wat roerig is, een adempauze geven door de instroom van mogelijke nieuwe problemen te stoppen’, aldus een gemeentewoordvoerder. De nieuwe huurders kunnen zowel bij corporaties als bij particuliere verhuurders worden geweerd dankzij de uitbreiding van de zogenoemde Rotterdamwet per 1 januari 2017.

De Rotterdamwet

De Strevelsweg in Rotterdam heeft twee kanten: een waar ‘kansarmen’ geweerd mogen worden en een waar dat niet mag. Op pad met Marco Pastors, voorvechter van de Rotterdamwet. (+)

De gemeente mag bewoners uit een wijk weren, als dat de leefbaarheid ten goede komt

Mijn mening

Eens/Oneens

Stem

BEKIJK DE UITSLAG

De Rotterdamse gemeenteraad krijgt de keuze of de screening van nieuwe bewoners plaatsvindt op basis van politiegegevens of op basis van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). ‘Met de politie en de corporaties bepalen we in welke straten deze maatregel nodig is voor de leefbaarheid’, zegt een gemeentewoordvoerder. Die lijst met straten wordt eerst voorgelegd aan de gemeenteraad en daarna aan de minister. ‘Als de procedure is doorlopen, wordt iedereen die zich bij Burgerzaken inschrijft in die straten gescreend en bepaalt de gemeente op grond van de politiegegevens of de VOG of die persoon er wel of niet mag wonen.’

De wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek is deze zomer verruimd, omdat een aantal steden graag nieuwe bewoners in probleemwijken vooraf wil screenen. In bepaalde probleemgebieden mag de burgemeester vanaf komend jaar de politiegegevens inzien van de laatste vier jaar over onder meer (geluids)overlast, geweld, intimidatie van buren, openbare dronkenschap en geradicaliseerd gedrag. Op grond hiervan kan het college van burgemeester en wethouders besluiten bewoners te verbieden in bepaalde straten te gaan wonen. De maatregel geldt voor een klein deel van de stad, in veel andere delen zijn de lastige bewoners wel welkom.

Kritiek

Dit opent de weg naar een procedure. Iemand die zich ergens niet mag vestigen op grond van hem onbekende politiegegevens, kan naar de rechter stappen. Die moet beoordelen of binnen dit kader het gebruik van politiegegevens te billijken is, aldus Hoogleraar recht en de informatiemaatschappij Gerrit-Jan Zwenne.

Minister Blok (Wonen, VVD) wil met deze wetsaanpassing gemeenten de mogelijkheid geven notoire overlastgevers, criminele woningzoekenden en geradicaliseerde personen te weren uit wijken, straten of wooncomplexen waar al ernstige problemen zijn.

Op de verruiming van de wet is ook kritiek. De Raad van State sprak eerder van een ‘ernstige inbreuk op het recht van de vrijheid van vestiging en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’. Het gaat volgens het belangrijkste adviesorgaan van de overheid te ver om op basis van niet-geverifieerde politiemeldingen iemand te verbieden ergens te gaan wonen. Die politiegegevens bieden volgens de Raad weinig houvast als het Openbaar Ministerie niet tot vervolging is overgegaan.

Hoogleraar recht en de informatiemaatschappij Gerrit-Jan Zwenne van de Universiteit Leiden vindt de nieuwe werkwijze zo vergaand, dat hij zich afvraagt of deze niet strijdig is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. ‘Dit opent de weg naar een procedure. Iemand die zich ergens niet mag vestigen op grond van hem onbekende politiegegevens, kan naar de rechter stappen. Die moet beoordelen of binnen dit kader het gebruik van politiegegevens te billijken is.’

‘Wet sluit aan bij bestaande praktijk’

Minister Blok zegt dat de wet aansluit bij de bestaande praktijk. In ongeveer vijftien gemeenten vraagt de gemeente in sommige wijken al aan de politie of er voor nieuwe bewoners een woonrisico is; met deze wet geeft hij de bestaande praktijk een wettelijke basis waardoor de privacy juist wordt beschermd, aldus Blok. ‘Politiegegevens geven inzicht in het algemeen gedrag van een persoon’, antwoordde Blok de Raad van State. Op verzoek van de Kamer is het nu bovendien alleen de burgemeester die de politiegegevens bekijkt, en niet meer het college van B en W. Ook krijgen burgers de mogelijkheid in beroep te gaan als ze ergens niet mogen wonen door deze wet.

In Rotterdam wordt nu op beperktere schaal gebruikgemaakt van politiegegevens. Sinds 2009 vragen corporaties als iemand zich wil vestigen in een van de ongeveer 150 Rotterdamse probleemstraten aan de gemeente hoe die een persoon beoordeelt, op grond van politie-informatie. Op basis van dit gemeentelijk advies beslist de corporatie of die persoon de woning krijgt. Ook in Den Bosch worden bewoners van probleemwijken vooraf gescreend.

Na een eerdere klacht van Rotterdam dat de stad niet genoeg mogelijkheden had om problemen te beteugelen, stelde het kabinet in 2005 de Rotterdamwet in. Die gaf de gemeente in een aantal wijken in vooral Rotterdam-Zuid de mogelijkheid bewoners te weren die geen inkomsten hebben uit werk. Ook Capelle aan den IJssel, Vlaardingen en Nijmegen gebruiken deze wet. Nijmegen screent inwoners behalve op inkomen ook op hun mogelijke strafblad.

Volg en lees meer over:  ROTTERDAM  ZUID-HOLLAND  ROTTERDAM

Elsevier 26.11.2013 Vier Rotterdamse woningcorporaties gaan in een aantal huizenblokken huurders weren die werkloos zijn of die in het verleden voor overlast hebben gezorgd. Zo willen ze voorkomen dat zogenoemde ‘kantelwijken’ afglijden en achterbuurten worden.  Dat staat in een convenant dat de gemeente Rotterdam, de deelgemeente IJsselmonde en de corporaties Vestia, Woonbron, Woonstad en Havensteder woensdag ondertekenen, schrijft de Volkskrant. De risicohuurders worden geweerd uit in totaal 1.200 woningen in IJsselmonde, in de delen die volgens de gemeente het snelst kunnen veranderen in een achterbuurt.

‘De wijken in IJsselmonde lijken op het eerste gezicht op sociaal en fysiek gebied gemiddeld en stabiel, maar bij nadere inspectie op buurt- en complexniveau zijn er delen waar dit stabiele karakter gevaar loopt door de instroom van kansarmen‘, schrijft het Rotterdamse college in een brief aan de gemeenteraad. De spreiding wordt mogelijk gemaakt door de ‘Rotterdamwet‘, die bijvoorbeeld voorkomt dat migranten zonder werk massaal bij elkaar in de buurt gaan wonen. Minister Stef Blok (VVD, Wonen) wil met aanpassingen aan die wet ook andere toelatingseisen in achterbuurten mogelijk maken. Ook wil hij huisjesmelkers ermee een verhuurverbod opleggen.

Kansarme huurders geweerd uit Rotterdamse ‘kantelwijken’

VK 26.11.2013 Vier Rotterdamse woningcorporaties gaan in een aantal woningblokken huurders weren die geen werk hebben of in het verleden overlast hebben veroorzaakt. Zo moet worden voorkomen dat kwetsbare ‘kantelwijken’ in de deelgemeente IJsselmonde (Rotterdam-Zuid) verder afglijden.

Blok past ‘Rotterdamwet’ aan na kritiek

Gemeenten mogen geen politiegegevens inzien bij woonaanvraag

NU12.11.2013 Minister Blok (Wonen) heeft zijn wetsvoorstel dat gemeenten de mogelijkheid geeft strengere toelatingseisen te stellen aan woningzoekenden aangepast na kritiek van de Raad van State.

Dit blijkt woensdag na de indiening van het wetsvoorstel door Blok. Zo was in eerste instantie het idee om gemeenten inzicht te geven in politiegegevens bij de aanvraag van een huisvestingvergunning om zo woningzoekenden met een crimineel verleden te kunnen weren.

Maar volgens de Raad van State is dit middel “te zwaar en niet proportioneel in verhouding tot de ernst van de problematiek”, zo blijkt uit een advies over de wet uit september, die woensdag openbaar geworden is.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Woningwet MinisterBlok Rotterdamwet

Huisjesmelkers

Vinex Ypenburg

Vinex Ypenburg

Haagse PVV pleit voor onuitvoerbare Rotterdamwet

DH TK 28.02.2011 De PVV-fractie in de Haagse gemeenteraad wil zo snel mogelijk de zogeheten Rotterdamwet invoeren in de hofstad om “verdere segregatie van de vinexwijken te voorkomen”. De grootste oppositiepartij van Den Haag gaat het college hier schriftelijke vragen over stellen, meldt raadslid Paul ter Linden.

Totaal onuitvoerbaar, dit plan gaat nooit gebeuren.

Als dat PVV plan toch door zou moeten gaan, dan kom je al snel tot de conclusie dat niemand met een behoorlijk inkomen daar zou willen wonen. De volgende stap is natuurlijk verplichte spreiding. Maar waar laat je dan al die mensen die er nu wonen?

PVV wil inkomenseis voor nieuwe buurtbewoners

RTVWEST 27.02.2011  DEN HAAG – De PVV-fractie in de Haagse gemeenteraad wil dat de zogeheten Rotterdamwet zo snel mogelijk wordt ingevoerd in Den Haag. De wet maakt het mogelijk een inkomenseis te stellen aan inwoners van bepaalde wijken of straten.

Volgens de partij is dat nodig ‘om verdere segregatie van de vinexwijken te voorkomen’. De Haagse PVV wil de wet bijvoorbeeld invoeren in Ypenburg.

PVV wil Rotterdamwet in Den Haag

Den Haag FM 27.02.2011 De PVV in de Haagse gemeenteraad wil dat de ‘Rotterdamwet’ zo snel mogelijk in Den Haag wordt invoerd. Daarmee moet volgens raadslid Paul ter Linden een ‘verdere segregatie van de vinexwijken’ worden voorkomen. De wet maakt het mogelijk een inkomenseis te stellen aan inwoners…Lees meer 

PVV wil R’damwet in Den Haag

Telegraaf 26.02.2011 De PVV-fractie in de Haagse gemeenteraad wil zo snel mogelijk de zogeheten Rotterdamwet invoeren in de hofstad om „verdere segregatie van de vinexwijken te voorkomen”. De grootste oppositiepartij van Den Haag gaat het college hier schriftelijke vragen over stellen, meldt raadslid Paul ter Linden zaterdag.

Anti-Wilders demonstratie ook in Den Haag

Demonstratie in Den Haag tegen PVV

RTVWEST 26.02.2011 DEN HAAG – Enkele tientallen betogers van de Anti-Fascistische Actie zijn zaterdagmiddag in Den Haag de straat op gegaan om te demonstreren tegen Geert Wilders en de PVV.

Ze demonstreerden onder het motto ‘tegen racisme en voor solidariteit’ en voerden spandoeken mee met de teksten ‘Voor Solidariteit! Tegen uitsluiting!’ en ‘Den Haag tegen Racisme!’. 

Ook in Arnhem en Leeuwarden gingen mensen de straat op. In Leeuwarden waren er tussen de twee- en driehonderd betogers, in Arnhem ging het om ongeveer tweehonderd man. Alle betogingen verliepen rustig.

VK Fotospecial Demonstraties tegen Wilders – 26/02/11

Demonstratie tegen PVV in Den Haag

Den Haag FM 26.02.2011 Geen grote opkomst bij een demonstratie tegen discriminatie en racisme in het Transvaal Wijkpark. Aanleiding was de deelname van de PVV aan de Provinciale Statenverkiezingen. 

Volgens de organisator van de protestmars, de Anti Fascistische Actie (AFA) maakt deze partij zich…Lees meer

Anti-Wildersprotesten in Arnhem, Leeuwarden en Den Haag

VK 26.02.2011  – In Arnhem, Den Haag en Leeuwarden zijn zaterdagmiddag mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen Geert Wilders en zijn partij, …

Anti-Wildersprotesten in drie steden

AD 26.02.2011 ARNHEM – In Arnhem, Den Haag en Leeuwarden zijn zaterdagmiddag mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen Geert Wilders en zijn partij, de PVV, onder het motto ‘tegen racisme en voor solidariteit’. Alle betogingen verliepen rustig.

Protest tegen Wilders

Telegraaf 26.02.2011 In Arnhem, Den Haag en Leeuwarden zijn zaterdagmiddag mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen Geert Wilders en zijn partij, de PVV, onder het motto ‘tegen racisme en voor solidariteit’. Alle betogingen verliepen rustig.

Demonstraties tegen Wilders

Trouw 26.02.2011 Provinciale Statenverkiezingen Mensen in Arnhem, Den Haag en Leeuwarden hebben zaterdagmiddag gedemonstreerd tegen Geert Wilders en zijn partij, de PVV, onder het motto ‘tegen …  

Boe-roepers Wilders de straat op

Spits 26.02.2011 In Arnhem zijn zaterdagmiddag ongeveer tweehonderd mensen de straat opgegaan om de demonstreren tegen ‘Geert Wilders en zijn rechtse kabinet Bruin I’. De actie is op touw gezet door de anti-Wildersgroepering Wilders Sluit Ook Jou Uit..  LEES VERDER…

Anti-Wildersprotest in Arnhem

Parool 26.02.2011 ARNHEM – In Arnhem zijn zaterdagmiddag ongeveer tweehonderd mensen de straat opgegaan om de demonstreren tegen ‘Geert Wilders en zijn rechtse kabinet Bruin I’. De actie is op touw gezet door de anti-Wildersgroepering Wilders Sluit Ook Jou Uit.

Anti-Wildersprotesten in drie steden

Metro 26.02.2011 HEM (ANP) – In Arnhem, Den Haag en Leeuwarden zijn zaterdagmiddag mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen… 

Anti-Wildersprotest in Arnhem

De Pers 26.02.2011 In Arnhem zijn zaterdagmiddag ongeveer tweehonderd mensen de straat opgegaan om de demonstreren tegen ‘Geert Wilders en zijn rechtse kabinet Bruin I’. De actie is op touw gezet door de anti-Wildersgroepering Wilders Sluit Ook Jou Uit.  

Anti-Wildersprotesten in drie steden

Trouw 26.02.2011 In Arnhem, Den Haag en Leeuwarden zijn zaterdagmiddag mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen Geert Wilders en zijn partij, de PVV, onder het motto ‘tegen racisme en voor solidariteit’. Alle betogingen verliepen rustig. 

Anti-Wildersprotesten in drie steden  

NU 26.02.2011 ARNHEM – In Arnhem, Den Haag en Leeuwarden zijn zaterdagmiddag mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen Geert Wilders en zijn partij, de PVV, onder het motto ‘tegen

Anti-Wilders-demonstraties in drie steden

26.02.2011 Honderden mensen hebben zaterdag in Arnhem, Den Haag en Leeuwarden geprotesteerd tegen Geert Wilders en het kabinet-Rutte. De demonstraties in de drie steden verliepen rustig. In Leeuwarden werd een persoon gearresteerd. Dat meldt de politie.

De demonstratie in Arnhem trok volgens de politie 120 mensen. De actie was georganiseerd door de actiegroep ‘Wilders sluit ook jou uit’. Na een bijeenkomst op het Gele Rijdersplein trokken de demonstranten door het centrum.

Kabelbaan in Scheveningen ?

PVV ziet Scheveningse kabelbaan niet zitten 

RTVWEST 01.03.2011 DEN HAAG – De PVV-fractie in Den Haag heeft vragen gesteld in de gemeenteraad over de plannen van wethouder Norder voor de haven van Scheveningen. Die ruiken volgens de partij ‘naar rotte vis’.

Volgens de PVV schaden de plannen de belangen van de vissers in het dorp. De partij wil daarom dat de Scheveningse Haven allereerst gaat voldoen aan de eisen van een goede vissershaven. Daarnaast zouden de vissers meer betrokken moeten worden bij de plannenmakerij voor ‘hun’ havengebied.

Norder maakte vrijdag de aangepaste toekomstplannen voor Scheveningen bekend. Daar maakt de kabelbaan deel van uit.

Gerelateerde berichten

 

Kabelbaan in haven Scheveningen

RTVWEST 25.02.2011   DEN HAAG – In Scheveningen mogelijk een kabelbaan die de twee havenhoofden met elkaar moet verbinden. Het is onderdeel van de aangepaste toekomstplannen voor Scheveningen Haven.  

Wethouder Norder presenteerde de plannen vrijdag. Deze zijn onder druk van de kredietcrisis bijgesteld. Zo worden de geplande woontorens op de havenhoofden in Scheveningen een stuk lager. In plaats van twee torens van 100 meter en een van 70, heeft Den Haag nu plannen voor een toren van 90 meter hoogte en een van 40. Ook is het aantal woningen teruggebracht naar ongeveer 700. 

Bewoners liepen altijd te hoop tegen de bouwhoogte van de torens en het grote aantal woningen. Verder wordt de derde haven niet gedempt maar blijft open voor zeezeilers. De gemeenteraad neemt rond de zomer een besluit over de plannen.

Deel met anderen

Nieuwe plannen voor Scheveningen
Wethouder Norder over de nieuwe plannen

Scheveningen krijgt kabelbaan

Den Haag FM 25.02.2011 Scheveningen krijgt als het aan wethouder Marnix Norder ligt een kabelbaan. Norder maakte vrijdag bekend hoe hij de toekomst van Scheveningen Haven ziet. Hij denkt ook aan een surfdorp. meer visrestaurants en een versmarkt.

Norder wil van Scheveningen Haven een toplocatie maken waar je…Lees meer

Hollands Spoor aangepakt

 
Station Hollands Spoor opnieuw geverfd

Den HaagFM 30.11.2011 Het station Hollands Spoor heeft een nieuwe verflaag gekregen. Dit moet de architectonische uitstraling van het station benadrukken. Darter Raymond van Barneveld kwam dinsdag het laatste stukje van de perronkap verven.  In…Lees meer

Renovatie Hollands Spoor afgerond

RTVWEST 30.11.2011 DEN HAAG – Het anderhalf jaar durende renovatieproject van het Haagse Hollands Spoor is dinsdag op een feestelijke wijze afgerond.  Lees verder

Metamorfose entree HS kost 20 miljoen

RTVWEST 22.02.2011 De metamorfose van de entree van het station Den Haag Hollands Spoor gaat zo’n 20 miljoen euro kosten. Dat heeft gemeente Den Haag dinsdag bekendgemaakt.

Het ontwerp van het vernieuwde stationsplein werd onlangs gepresenteerd. In 2013 moet het hele plein voor het station op de schop. De entree voor Hollands Spoor krijgt een natuurstenen vloer, die als een ‘rode loper’ de voetganger de Haagse binnenstad in leidt.

De entree voor het station krijgt een natuurstenen vloer, die als een ‘rode loper’ de voetganger de Haagse binnenstad in leidt. Dit deel van de Stationsweg wordt alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Het andere deel van de Stationsweg, in de richting van het station en de Parallelweg, wordt eenrichtingsverkeer.

De ‘rode loper’ wordt omgeven door terrasjes, zodat het gebied rond station HS een „prettig uitgaans- en verblijfsgebied wordt”, aldus de gemeente. Met het project is een investering van 20 miljoen euro gemoeid.

Stationsplein Den Haag op schop

Telegraaf 22.02.2011 De entree van station Hollands Spoor in Den Haag ondergaat een grote metamorfose. In 2013 moet het hele plein voor het station op de schop, zo heeft de gemeente dinsdag bekendgemaakt. 

Herinrichting stationsplein HS kost 20 miljoen

Den Haag FM 22.02.2011 De herinrichting van het plein voor station Hollands Spoor gaat zo’n 20 miljoen euro kosten. Dat heeft de gemeente Den Haag bekendgemaakt.

Het ontwerp van het nieuwe stationsplein werd onlangs gepresenteerd. Een deel van de Stationsweg wordt eenrichtingsverkeer, er komen terrassen en de entree van…Lees meer

Opkomst Gettowijken op Vinexlocaties

“Niet slechts met stenen bouwt men de wijk”, zei ooit ex-minister Winsemius.

Opkomst Gettowijken op de Vinexlocaties.

In de wijken IJburg (Amsterdam), Nesselande (Rotterdam), Ypenburg (Den Haag) Almere en Leidsche Rijn (Utrecht) moet de politie regelmatig ingrijpen. Op sommige plekken geldt een samenscholings- of alcoholverbod.

Al weer een lange tijd geleden deed ex-minister Winsemius de diepzinnige uitspraak “Niet slechts met stenen bouwt men de Wijk”. Hij verwees hiermee o.a naar de oude arbeiderswijken die in de sloopsteigers stonden. Veel problemen van Toen zouden opgelost worden door de grootschalige sloop/nieuwbouw in veel van onze stadswijken in Nederland. O.a. in Den Haag in de Schilderswijk werd al in de jaren 60/70/80 flink met de sloopkogel geslingerd. Vreemd genoeg werd notabene juist deze wijk ten tijde van ex-minister Dekker en Vogelaar wederom een Achterstandwijk, Probleemwijk, Krachtwijk, Prachtwijk en later uiteindelijk zelfs Parelwijk !!!!!

Problemen die in de oude wijken leefden verdwenen,  maar vreemd genoeg doken ze op andere plaatsen weer op en zo ook in de nieuwe Vinex-wijken !!! En zelfs ook ook doken de “oude” problemen weer  op in de buurgemeenten. Tijdens de grootschalige sloop moesten namelijk ook veel mensen vaak niet altijd geheel vrijwillig verhuizen.  Het aantal (sociale) huurwoningen nam vervolgens drastisch af en niet iedereen was kapitaalkrachtig genoeg om een woning kopen. Ook hadden we nogal eens te maken met de zgn. postcodehypotheek waardoor niet iedereen de gelegenheid kreeg zelfs maar een hypotheek rond te krijgen.

Juist nu die meneer Wilders de laatste tijd de mond zo vol heeft over het Tuigdorp  en de VVD al eerder met Wooncontainers kwam aanzetten, rijst nu ook de vraag: Worden Vinexwijken tuigdorpen?????

In veel van die nieuwe wijken klagen bewoners namelijk over inbraken, bedreigingen, vandalisme en overlast. In de wijken IJburg, Nesselande, Ypenburg (Den Haag) en Leidsche Rijn moet de politie regelmatig ingrijpen. Op sommige plekken geldt zelfs een alcohol- en samenscholingsverbod. Hoewel we het hebben over de nieuwe wijken zijn het toch bekende “klanken”.  De toen nog  genaamde ASO-wijken vertoonde niet geheel toevalliig (?) dezelfde trekjes !!!   Bij het opzetten van de wijken is geen rekening gehouden met de samenhang tussen wonen, werken en spelen. Daardoor dreigen Vinex-wijken de achterbuurten van de toekomst te worden.  Dit aldus het relaas van Socioloog Frits Spangenberg.

Is er mogelijk sprake van een waterbed-effect ??? Getuigt de huidige aanpak van de bouw en vernieuwing van wijken mogelijk van symptomen-aanpak ??  Zoja, wat is dan het echte probleem ???? Wat is de oorzaak van de huidige problemen ??  Welke valkuilen heeft men over het hoofd gezien ????

En hoe staat het bijvoorbeeld NU met de voorzieningen in de wijken ??? 

Spangenberg weet zelf ook wel dat je de problemen niet oplost door enkel te investeren in veiligheid en voorzieningen voor de jeugd. ‘Er zijn trouwens ook mensen die dolgelukkig zijn in een Vinexwijk en die nergens last van hebben. Toch zijn projectontwikkelaars en gemeenten na de oplevering van de Vinexwijken tekort geschoten. Er is totaal niet nagedacht over verdere leefbaarheid in de wijken nadat de huizen er gebouwd waren. Dat komt vooral door treurige planning’, zegt Spangenberg.  En volgens de socioloog heeft de problematiek in de Vinexwijken ook met gebrekkig toezicht van tweeverdienende ouders te maken. Die moeten voorkomen dat hun kinderen over de schreef gaan. Ouders horen niet bevriend te zijn met hun kinderen, zoals je tegenwoordig vaak ziet, maar ze gedegen op te voeden.

Laat ook je mening horen  à pinokkio@depers.nl.

Niet voor niets wil de SP dat ook de Haagse vinexlocatie  de Wateringse Veld en Leidschenveen meer voorzieningen krijgen. Zo niet,  dan kan ook daar de Leefbaarheid onder druk komen te staan.

De Haagse gemeenteraadsfractie van de SP wil dat er snel voorzieningen voor de jeugd in Ypenburg, Leidscheveen en Wateringse Veld komen. Aanleiding is het bericht in het AD dat de oudere jeugd in Vinex-wijken zich stierlijk vervelen en voor problemen zorgen. “Vorig jaar hebben we samen met de jeugd en ouders van de buurten de Vijvers, Lage Veld, de Eilanden en Zonneveld handtekeningen opgehaald voor een tweede wijkcentrum in Wateringse Veld. De wethouder heeft dit verzoek nog niet omarmt, waardoor de jeugd zich verveelt, met als resultaat mogelijke problemen.”, aldus SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei. > Lees verder…

Ook in Almere.

Enkele jaren geleden is in Almere een vergelijkbaar plan, genaamd “Skaevehuse”, stukgelopen door een gebrek aan geld. Waar de huizen in Almere precies komen te staan is nog onduidelijk.

Almere wil overlastgevers verhuizen naar stadsrand

Trouw 18.10.2013 Het stadsbestuur van Almere wil samen met woningcorporaties overlastgevers gedwongen verhuizen naar de ‘rafelrandjes’ van de stad. Dat heeft burgemeester Annemarie Jorritsma gezegd.

Jorritsma wil woningen voor ‘asocialen’ aan rand Almere

NU 18.10.2013 Burgemeester van Almere Annemarie Jorritsma is bezig met een plan om “asociale mensen” te verplichten naar de stadsrand te verhuizen. “Met gezamenlijke inspanning moeten we wel een plek kunnen vinden waar het uitgevoerd kan worden”, aldus Jorritsma donderdagavond tegen Omroep Flevoland.

Almere wil gettoachtige wijk

Telegraaf 18.10.2013 Het stadsbestuur van Almere en de woningcorporaties gaan op zoek naar plaatsen waar huurwoningen gebouwd kunnen worden voor mensen die ernstig overlast veroorzaken in hun buurt. Dat heeft een medewerker van de gemeente Almere vrijdag laten weten.

SP wil jeugdvoorzieningen in Vinex-wijken

Den Haag FM 23.02.2011 De SP in Den Haag wil dat er snel voorzieningen voor de jeugd in Ypenburg, Leidschenveen en Wateringse Veld komen. Aanleiding is het bericht in het AD dat de oudere jeugd in Vinex-wijken zich stierlijk vervelen en voor problemen zorgen. Volgens de SP hebben ambtenaren uit het…Lees meer 

Politie rolt jeugdbende op Video Lees meer… 

Groep jongeren uit Wateringse Veld opgepakt

Den Haag FM 23.02.2011 De politie heeft 22 jongeren uit Wateringse Veld opgepakt. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor een reeks misdrijven en ernstige overlast. De meeste verdachten zijn tussen de 15 en 20 jaar oud. De zaak kwam aan het rollen nadat een 16-jarige jongen samen met een vriend een overval pleegde…Lees meer 

16-jarige overvalt eigen ouderlijk huis

AD 23.02.2011 Een overval door een 16-jarige jongen op zijn ouderlijk huis heeft de aanhouding van 22 jongeren in de Haagse wijk Wateringse Veld ingeleid. Dat heeft de politie laten weten.

En ook:

Tuig Gouda voor rechter

Telegraaf 24.02.2011 In de week van 7 februari hield de politie Hollands Midden twaalf jongens en meisjes van dertien tot en met vijftien jaar aan. Een week later werd nog een dertienjarige jongen aangehouden. Ze worden allemaal verdacht van het belagen van in totaal zes meisjes op 17 december in Gouda en het filmen hiervan.

De jongeren plaatsten van één situatie, waarbij twee meisjes betrokken waren, de beelden op internet. De meisjes deden aangifte. Via de beelden kwam de politie de daders op het spoor.

Vinex-wijk getto van de toekomst

Overlast en criminaliteit verpesten woongenot

AD 21.02.2011 AMSTERDAM – Vinex-wijken dreigen achterstandsbuurten te worden door sociale spanningen, overlast, vervuiling en criminaliteit. Als gemeenten niet snel flink investeren in veiligheid en jeugdvoorzieningen, trekken hoogopgeleiden weg en …

Vinex-wijk wordt achterbuurt

Telegraaf 21.02.2011 Als gemeenten niet snel flink investeren in veiligheid en jeugdvoorzieningen, vluchten hoogopgeleiden weg en verloederen Vinex-wijken aldus experts. De zogenaamde Vinex-wijken dreigen achterstandsbuurten te worden door sociale spanningen, overlast, vervuiling en criminaliteit.

‘Vinex-wijk dreigt getto te worden’

NU 21.02.2011 Als gemeenten niet snel investeren in Vinex-wijken, trekken hoogopgeleiden weg en verpauperen de buurten. Daarvoor waarschuwen deskundigen maandag in het AD. De Vinex-wijken dreigen volgens hen achterstandsbuurten te worden.

Het getto van de toekomst

Spits 21.02.2011 Gemeenten dienen snel en flink te investeren in Vinex-wijken. Door sociale spanningen, overlast, vervuiling en criminaliteit dreigen de wijken achterstandsbuurten te worden. Gebeurt dit niet, dan trekken hoogopgeleiden weg en verpauperen buurten, waarschuwen deskundigen. LEES VERDER…

Crabzilla gaat tijdelijk naar Sea Life Parijs

Verhuizing Crabzilla.

Het zeeaquarium van Sea Life Scheveningen in de Haagse badplaats zit in een verbouwing en wil Crabzilla de overlast die daarmee gepaard gaat, besparen met het oog op zijn welzijn. Vandaar dat hij tijdelijk naar  Sea Life in Parijs gaat. 

Crabzilla, de reuzen spinkrab van 3,5 meter zal daarom nog t/m 7 maart 2011 te zien zijn op zijn vertrouwde plek.

De 40-jarige reuzenspinkrab, 15 kilo zwaar en met scharen waarvan de spanwijdte meer dan 3,5 meter bedraagt, kwam in augustus 2010 naar Scheveningen. Video

Als het Crabzilla goed bevalt in Scheveningen, is het de bedoeling dat hij de rest van zijn leven in Sea Life blijft wonen.

Stormloop op Crabzilla Foto’s

Crabzilla aangekomen in Scheveningen Foto’s

Crabzilla maakt zich op voor grote reis Video

Crabzilla verlaat Sealife Scheveningen

RTVWEST 08.03.2011  DEN HAAG – Reuzenspinkrab Crabzilla heeft Sealife in Scheveningen verlaten en is op weg naar Parijs.

De reuzenspinkrab, sinds augustus een grote publiekstrekker voor het zeeaquarium in de Haagse badplaats, moest weg omdat Sealife gaat verbouwen. De zeedieren moeten daarom tijdelijk in quarantaine. Het aquarium heeft geen ruimte meer voor de enorme spinkrab.

Crabzilla is door vijf man in een enorme rijdende tank gezet voor het transport naar een ander filiaal van Sealife in Parijs. Volgens een woordvoerster is alles goed verlopen.

Verhuizing

De verhuizing van de 40-jarige reuzenkrab had flink wat voeten in aarde. Zo reisde er de hele route een speciale verzorger met hem mee, voor het geval zich calamiteiten voordoen.

Crabzilla is 15 kilo zwaar en heeft scharen waarvan de spanwijdte meer dan 3,5 meter bedraagt.

Laatste maaltje voor Crabzilla
Luister audio

Crabzilla op weg naar Parijs

Telegraaf 08.03.2011 Reuzenspinkrab Crabzilla heeft dinsdagochtend omstreeks half zeven Sea Life in Scheveningen verlaten en is op weg naar een ander filiaal van Sea Life in Parijs. De reuzenspinkrab, sinds augustus een grote publiekstrekker voor het zeeaquarium in de Haagse badplaats, moest weg omdat Sea Life gaat verbouwen.

Reuzenkrab verhuist naar Parijs

RTVWEST 07.03.2011  DEN HAAG – Sea Life in Scheveningen maakt zich op voor een groot afscheid van de Reuzenspinkrab Crabzilla. De spinkrab moet dinsdag zijn enorme bassin verlaten omdat Sea Life gaat verbouwen.

De zeedieren moeten daarom tijdelijk in quarantaine, maar voor de enorme spinkrab is geen ruimte. Crabzilla reist morgenochtend in een enorme rijdende tank naar een ander filiaal van Sea Life in Parijs en blijft daar wonen.

De verhuizing van de 40-jarige reuzenkrab heeft flink wat voeten in aarde. Zo reist er de hele route een speciale verzorger met hem mee, voor het geval zich calamiteiten voordoen. 

Omvang

Crabzilla is vijftien kilo zwaar en heeft scharen waarvan de spanwijdte meer dan 3,5 meter bedraagt. Het dier is sinds zijn komst in augustus een flinke trekpleister voor Sea Life geweest.

Gerelateerde berichten

Crabzilla maakt zich op voor grote reis

AD 07.03.2011 SCHEVENINGEN – Reuzenspinkrab Crabzilla, sinds augustus een grote publiekstrekker van Sea Life in Scheveningen, moet morgenochtend zijn enorme bassin verlaten omdat het zeeaquarium gaat verbouwen. Crabzilla gaat naar Parijs en Sea Life maakt …

Crabzilla klaar voor grote reis

Telegraaf 07.03.2011 Sea Life in Scheveningen maakt zich op voor een groot afscheid. Reuzenspinkrab Crabzilla, sinds augustus een grote publiekstrekker voor het zeeaquarium in de Haagse badplaats, moet dinsdagochtend zijn enorme bassin aan de kust verlaten omdat Sea Life gaat verbouwen.

Crabzilla verlaat Scheveningen

NU 15.02.2011 Publiekstrekker Crabzilla, de reuzenspinkrab, verkast over drie weken van Sea Life in Scheveningen naar Sea Life in Parijs.

Verbouwing in SEA LIFE Scheveningen

VERBOUWING IN SEA LIFE SCHEVENINGEN

03-01-2011 – Van 3 januari t/m 31 maart 2011   zal er in SEA LIFE verbouwd gaan worden. We werken aan een rolstoelvriendelijker gebouw, een ecologisch verantwoord dak en een… Meer>>

Zie ook: 

Burgemeester Crabzilla van Sea Life trekt volle zalen

Monsterkrab Crabzilla naar Sea Life Scheveningen

De grootste Hindoetempels in Den Haag

 Grote Hindoetempel in Den Haag Video

 

Volgens wethouder Norder wordt het complex ”een icoon voor de stad en voor Nederland’’.

De Hindoestaanse gemeenschap is volgens hem de grootste allochtone bevolkingsgroep in de regio Haaglanden. De hofstad zelf telt 50.000 hindoes, zo’n tien procent van het totale inwoneraantal.

De drie betrokken hindoe-organisaties moeten de gemeente in het najaar een uitwerking van hun plannen voorleggen, waarna Norder het definitieve contract kan tekenen. De bouw kan dan starten in 2013. Als alles mee zit, kan het complex in 2014 al zijn deuren openen.

Grootste hindoetempel van Europa in Den Haag

Halverwege maart wordt begonnen met de bouw en eind november moet het nieuwe gebedshuis klaar zijn.

Bouwgrond Haagse sikh-tempel officieel geopend

RTVWEST 03.02.2013 DEN HAAG – Het Tempelpark Laakhaven in Den Haag is sinds vanmiddag offcieel een feit. Het complex bestaat uit drie gebedshuizen, ‘mandirs’, voor drie verschillende organisaties. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Bouwgrond tempelcomplex vlakbij Holland Spoor officieel open

Den HaagFM 03.02.2013 Het Tempelpark Laakhaven in Den Haag is sinds gisteren offcieel een feit. Het complex bestaat uit drie gebedshuizen, ‘mandirs’, voor drie verschillende organisaties.

Op het park in Laakhaven-West zijn nieuwe borden geplaatst die de bouwplaats aanduiden en tevens afschermen. Het Tempelpark ligt tussen de Waldorpstraat en de 1e van der Kunstraat. Halverwege maart wordt begonnen met de bouw en eind november moet het nieuwe gebedshuis klaar zijn. …lees meer

Eerste bouwfase tempel complex Laakhaven

Den HaagFM 03.02.2013 Het Tempelpark Laakhaven in Den Haag is sinds zondagmiddag offcieel een feit. Het complex zal gaan bestaan uit drie gebedshuizen, ‘mandirs’, voor drie verschillende organisaties.

Op het park in Laakhaven-West zijn nieuwe borden geplaatst die de bouwplaats aanduiden en tevens afschermen. Het Tempelpark ligt tussen de Waldorpstraat en de 1e Van der Kunstraat. Halverwege maart wordt begonnen met de bouw en eind november moet het nieuwe gebedshuis klaar zijn. …lees meer

DD 14.09.2013 Het is bijna zo goed als zeker. De grootste hindoetempel van Europa wordt in Den Haag gebouwd. Afgelopen woensdag is de bouwaanvraag officieel ingediend door de drie initiatiefnemers van het complex.

De “Mandir Park” komt achter station Holland Spoor (bij Laakhaven) te liggen en zal ruimte bieden aan drie religieuze stromingen in het hindoeïsme, die ieder hun eigen tempel krijgen. Daarnaast zal er ook  [Lees verder…]

Groot hindoetempelpark in Laakhavengebied stap dichterbij

RTVWEST 12.09.2013 Video DEN HAAG – De komst van het Mandir Park, een park met meerdere hindoetempels, in het Haagse Laakhavengebied is een stap dichterbij. De drie organisaties die verantwoordelijk zijn voor het complex hebben de grond woensdag officieel gereserveerd.Lees verder

gerelateerde artikelen

Den Haag In 60 Seconden: Hindoetempels Laakhaven weer stap dichterbij

Den HaagFM 12.09.2013 In het korte nieuwsprogramma ‘Den Haag In 60 Seconden’ van Den Haag FM wordt elke werkdag het belangrijkste nieuws uit D…lees meer

Mandircomplex Laakhaven weer stap dichterbij

Den HaagFM 11.09.2013 De realisatie van het Mandir Park in Laakhaven West verloopt voorspoedig. Woensdag hebben de initiatiefnemers de bouwgrond officieel gereserveerd.

Het complex gaat bestaan uit drie gebedshuizen voor drie verschillende religieuze hindoestromingen en komt tussen de Waldorpstraat en de 1e Van der Kunstraat. Later dit jaar wordt de bouwvergunning aangevraagd. De organisatie is nog druk bezig met de fondsenwerving. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de financiering. Volgend jaar november moet de bouw beginnen. …lees meer

Plannen voor hindoetempel in Haagse Laakhaven

RTVWEST 02.04.2013 DEN HAAG – De kans is groot dat er volgend jaar wordt gestart met de bouw van een hindoetempel in Den Haag. Wethouder Norder heeft afgelopen week de definitieve plannen voor de bouw van het complex in Laakhaven West gekregen. Lees verder

Gerelateerde artikelen

Hindoetempel laakhaven krijgt vorm

Laakhaven Den HaagFM 30.03.2013 De realisatie van drie Hindoestaanse gebedshuizen, zogenaamde mandirs, en de bouw van appartementen en commerciële ruimten in Laakhaven West krijgt steeds meer vorm. Wethouder Marnix Norder heeft vrijdag de beginselaanvraag van de initiatiefnemers in ontvangst genomen.…lees meer

Zie ook  verder  meer

Hindostaanse gemeenschap in Den Haag beleeft ware revival

Trouw 22.09.2012 Den Haag wordt de hindoetempelstad van Nederland. “Naast de grootste Surinaams-Hindostaanse gemeenschap hebben we straks ook de grootste, nieuwste en meeste hindoetempels van het land”, zegt de Haagse wethouder Marnix Norder (PvdA, integratie). Twee grote tempelbouwprojecten in de Hofstad zijn daar het bewijs van.

“Paarden op straat door hindoetempel”

Den HaagFM 08.01.2014 Voor de bouw van een hindoetempel aan de Gaslaan moeten de huurders van de nu nog daar gevestigde percelen een andere plek zoeken.

Huurders van de pakhuizen aan de Gaslaan, die worden gebruikt als paardenstalling, klagen dat daardoor hun dieren op staat worden gezet. “De gemeente heeft in het geheim al jaren onderhandelingen gevoerd om de grond te verkopen”, zegt Regina Meershoek. “De huidige huurders en de omwonenden zijn hiervan in het ongewisse gelaten. In plaats van een nette oplossing te vinden voor de huurders, worden die nu zonder enige vorm van vervangende ruimte op straat gezet. De enige oplossing die de gemeente Den Haag geeft is de dieren naar de slacht te brengen.” …lees meer

Nog een hindoetempel in Den Haag

Den HaagFM 22.09.2012 Naast de plannen voor een grote hindoetempel in het Laakhavengebied zijn er ook vergevorderde plannen voor een grote nieuwe tempel aan de Gaslaan.

De nieuwe Dew Mandir aan de Gaslaan moet worden gebouwd op de plek naast de huidige kleinere hindoetempel die gevestigd is in een garage. De…Lees meer

Hindostaanse gemeenschap in Den Haag beleeft ware revival

Trouw 22.09.2012 Den Haag wordt de hindoetempelstad van Nederland. “Naast de grootste Surinaams-Hindostaanse gemeenschap hebben we straks ook de grootste, nieuwste en meeste hindoetempels van het land”, zegt de Haagse wethouder Marnix Norder (PvdA, integratie). Twee grote tempelbouwprojecten in de Hofstad zijn daar het bewijs van.

Bouw Hindoetempel in Den Haag stap dichterbij

RTVWest 21.01.2012 DEN HAAG Laakhaven – De bouw van het grootste Hindoestaanse tempelcomplex van het Europese vasteland in Den Haag komt steeds dichterbij.

Halverwege volgend jaar zou de eerste paal van het complex achter station Hollands Spoor de grond in moeten, op een terrein in Laakhaven West tussen de Waldorpstraat en de 1e Van der Kunstraat. De financiering voor het megaproject ter waarde van circa drie miljoen euro zou in de loop van het jaar helemaal rond moeten komen. De gemeente Den Haag heeft er vertrouwen in dat dit lukt. Lees verder

Hindoetempelcomplex wordt realiteit

Den HaagFM 20.01.2012 Het grootste Hindoetempelcomplex van Europa in Den Haag lijkt er echt te komen. Wethouder Marnix Norder en de betrokken partijen hebben een intentieovereenkomst getekend.

Het gebouw moet komen in het gebied tussen de Waldorpstraat en de 1e Van der Kunstraat. Naast drie Hindoestaanse…Lees meer

Grootste Europese hindoetempels in Den Haag

RTVWEST 18.02.2011  DEN HAAG – In Den Haag komen drie hindoetempels. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de bouw van de Mandirs tussen de Waldorpstraat en de 1e Van der Kunststraat.

Het zou het grootste hindoetempelcomplex van het Europese vasteland worden dat moet fungeren als een icoon voor Den Haag. De tempels worden gerealiseerd en betaald door Hindoestaanse organisaties die in hun huidige panden geen mogelijkheid tot uitbreiding hebben. Het gaat om een bedrag van ongeveer 2 miljoen euro.

Volgens wethouder Norder past het tempelcomplex in Den Haag omdat het een multiculturele stad is met veel verschillende religies die elk hun plek verdienen. Naast de tempels komen er ook ruim 90 appartementen. De bouw start naar verwachting in 2013.

Klik hier voor meer informatie.

Videoverslag van Rosanne Klein
Tempels komen achter HS
Groot hindoecomplex in Den Haag

Den Haag krijgt een grote hindoetempel

Trouw 18.02.2011 De Hofstad krijgt het grootste hindoetempelcomplex van het Europese vasteland. Alleen in Groot-Brittannië staat een groter bouwwerk.

Den Haag krijgt grootste hindoetempel van Europa

AD 18.02.2011 DEN HAAG – De gemeente Den Haag krijgt het grootste hindoetempelcomplex van het Europese vasteland. Een consortium van drie verschillende hindoestromingen gaat achter station Hollands Spoor drie tempels naast elkaar bouwen.

Den Haag krijgt enorm hindoetempelcomplex

Den Haag FM 18.02.2011 Den Haag krijgt het grootste hindoetempelcomplex van het Europese vasteland. Alleen Engeland heeft nog een groter gebouw. Het college van burgemeester en wethouders heeft toestemming gegeven voor de bouw van drie tempels tussen de Waldorpstraat en de 1e Van der Kunstraat. Hier kunnen de…Lees meer 

Den Haag krijgt enorme hindoetempel

De Pers 18.02.2011 De gemeente Den Haag krijgt het grootste hindoetempelcomplex van het Europese vasteland. Een consortium van drie verschillende hindoestromingen gaat achter station Hollands Spoor drie tempels naast elkaar bouwen. Dat heeft een woordvoerster van wethouder Marnix Norder (stadsontwikkeling) vrijdag gemeld naar aanleiding van een bericht in dagblad Trouw.

Den Haag krijgt enorme hindoetempel

De Pers 18.02.2011 De gemeente Den Haag krijgt het grootste hindoetempelcomplex van het Europese vasteland. Een consortium van drie verschillende hindoestromingen gaat achter station Hollands Spoor drie tempels naast elkaar bouwen.

Den Haag krijgt enorme hindoetempel

Metro 18.02.2011 DEN HAAG (ANP) – De gemeente Den Haag krijgt het grootste hindoetempelcomplex van het Europese vasteland. Een consortium van drie verschillende hindoestromingen gaat achter station Hollands Spoor drie tempels naast elkaar bouwen.

Wederom demonstratie Malieveld Den Haag

Donner met boegeroep ontvangen

Eerder al protesteerden studenten, mensen uit de cultuursector, leraren en medewerkers van het openbaar vervoer in de grote steden tegen aangekondigde bezuinigingen.

Zie: Studenten demonsteren Malieveld 21.01.2011

Donner onder luid boegeroep ontvangen door demonstranten

VK 17.02.2011 DEN HAAG – Onder luid boegeroep is minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) donderdagmiddag ontvangen op het Malieveld in Den Haag. Hij had …

 Ook het leger demonstreerde tegen de afbraak van de publieke sector

‘Wat van ons allemaal is, daar blijf je van af’

SP 17.02.2011 . ‘De publieke sector is van ons allemaal. En wat van ons allemaal is, daar blijf je van af.’ Dat zei SP-leider Emile Roemer tegen de 10.000 demonstranten die zich op het Malieveld hadden verzameld

Demonstratie werknemers publieke sector

Regio 15 17 februari 2011 Den Haag – Op het Malieveld hebben naar schatting 10.000 werknemers uit de publieke sector gedemonstreerd tegen de aangekondigde bezuinigingen. Lees meer…

Boze ambtenaren protesteren tegen bezuinigingen

Elsevier 17.02.2011 Op het Malieveld in Den Haag zijn zo’n tienduizend rijksambtenaren en andere medewerkers uit de publieke sector samen om te protesteren tegen bezuinigingen van de regering. Op het Malieveld in Den Haag zijn zo’n tienduizend rijksambtenaren en andere medewerkers uit de publieke sector samen om te protesteren tegen bezuinigingen van de regering.

Tienduizend demonstranten tegen bezuiniging  

NU 17.02.2011 DEN HAAG – Het Malieveld in Den Haag heeft zich donderdagmiddag gevuld met demonstrerende ambtenaren, leraren en mensen uit de zorg. De vakbonden schatten dat er zo’n tienduizend mensen op het veld staan.

Ambtenaren in actie op Malieveld

17.02.2011 Het Malieveld in Den Haag stroomt donderdagmiddag vol met ongeveer tienduizend ambtenaren. Agenten, militairen, onderwijzers en brandweermannen protesteren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de publieke sector. De ambtenaren vinden dat het kabinet weinig respect toont aan werknemers bij de overheid en in het onderwijs. De kwaliteit van de dienstverlening wordt er niet beter op als het kabinet gaat snijden in taken, zeggen ze. Ze eisen bovendien loonsverhoging.

Malieveld vult met demonstranten

Telegraaf 17.02.2011 Het Malieveld in Den Haag heeft zich donderdagmiddag gevuld met demonstrerende ambtenaren, leraren en mensen uit de zorg. De vakbonden schatten dat er zo’n tienduizend mensen op het veld staan.

Demonstratie op Malieveld

Telegraaf 17.02.2011 Het Malieveld is donderdag het decor van een demonstratie tegen de bezuinigingen van het kabinet in de publieke sector. Vakbond Abvakabo FNV verwacht ongeveer achtduizend ambtenaren, onderwijzers en medewerkers uit de zorg en het openbaar vervoer.

Massaprotest tegen bezuinigingen

De Pers 17.02.2011 Het Malieveld in Den Haag heeft zich donderdagmiddag gevuld met demonstrerende ambtenaren, leraren en mensen uit de zorg. De vakbonden schatten dat er zo’n tienduizend mensen op het veld staan.

Demonstraties tegen bezuinigingen

Trouw 17.02.2011 Boegeroep en hoon waren het welkom voor minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) die de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet moest uitleggen aan duizenden demonstranten.

Publieke sector demonstreert op Malieveld

Den Haag FM 17.02.2011 Zo’n 10.000 werknemers uit de publieke sector protesteren op het Malieveld in Den Haag tegen de aangekondigde bezuinigingen. Het kabinet Rutte wil miljarden euro’s korten. Vakbond AbvaKabo FNV vreest daardoor een verlies van 110.000 banen. Ambtenaren, onderwijzers, militairen,…Lees meer  

Demonstratie tegen bezuinigingen op Malieveld

RTVWEST 17.02.2011 DEN HAAG – Het Haagse Malieveld is donderdagmiddag de verzamelplek van demonstrerende ambtenaren, leraren en werknemers uit de zorg. De vakbonden schatten dat er zo’n tienduizend mensen op het veld staan.

Docent: ‘De maat is nu echt vol. We moeten actie ondernemen’
Er stonden naar schatting 10.000 demonstrerende ambtenaren op het Malieveld

Tienduizend demonstranten tegen bezuiniging

Metro 17.02.2011 DEN HAAG (ANP) – Het Malieveld in Den Haag heeft zich donderdagmiddag gevuld met demonstrerende ambtenaren, leraren en… 

We gaan weer demonstreren

Spits 17.02.2011 Het Malieveld in Den Haag stroomt weer vol. Want rond 13:00 uur vanmiddag is er weer een demonstratie begonnen tegen de bezuinigingen. Dit keer gaat het om de bezuinigingen van het kabinet in de publieke sector.

Vakbond Abvakabo FNV schat dat er ongeveer tienduizend ambtenaren, onderwijzers en medewerkers uit de zorg en het openbaar vervoer op het Malieveld staan. 

Ambtenaren demonstreren op Malieveld voor ‘meer respect’

NRC 17.02.2011 Het Malieveld in Den Haag stroomt vanmiddag vol met ongeveer tienduizend ambtenaren. Agenten, militairen, onderwijzers en brandweermannen protesteren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de publieke sector.

De ambtenaren vinden dat het kabinet weinig respect toont voor werknemers bij de overheid en in het onderwijs.

Ambtenaren komen donderdag demonstreren

Den Haag FM 16.02.2011 Duizenden ambtenaren demonstreren donderdag op het Malieveld in Den Haag tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Rijksambtenaren zijn boos over het mislukken van de cao-onderhandelingen, chauffeurs en trambestuurders uit de…Lees meer  

8000 actievoerders verwacht op Malieveld

RTVWEST 16.02.2011 DEN HAAG – De vakbonden verwachten donderdag rond de achtduizend demonstranten uit de publieke sector op het Malieveld in Den Haag. Dat meldde een woordvoerster van Abvakabo FNV.

De ambtenaren, onderwijzers en medewerkers uit de zorg gaan actievoeren tegen de bezuinigingen die de regering in hun sectoren wil doorvoeren. Het kabinet-Rutte wil miljarden euro’s korten op de publieke sector. 

Volgens berekeningen van Abvakabo zouden hierdoor 110.000 banen op de tocht staan. De bonden beseffen dat bezuinigen onvermijdelijk is, maar ze vinden dat de publieke sector met de huidige plannen onevenredig veel klappen krijgt.

SP en PvdA: stop privatisering OV

 SP en PvdA: stop privatisering ov

RTVWEST 16.02.2011 DEN HAAG – De SP en de PvdA komen met een initiatiefwetsvoorstel om de drie gemeentelijke vervoersbedrijven te behouden en de privatisering te stoppen.

Dat zeiden SP-leider Emile Roemer en PvdA-Tweede Kamerlid Jacques Monasch woensdagochtend bij de start van de laatste actiedag bij de RET in Rotterdam. Maandag en dinsdag waren de GVB in Amsterdam en de HTM in Den Haag al voorgegaan.

De partijen vrezen een verdere afbraak van het openbaar vervoer door de bezuinigings- en privatiseringsplannen van het kabinet. ‘Het openbaar vervoer is van ons allemaal en niet van degene die er het meest winst op kan maken. Het doorzetten van de privatisering is slecht voor de reiziger en het personeel’, zegt Roemer.

In de Tweede Kamer is een meerderheid van VVD, CDA en PVV voor privatisering van de gemeentelijke vervoersbedrijven. De PVV was daar oorspronkelijk op tegen, maar wijzigde het standpunt toen de partij zich bond aan het gedoogakkoord met VVD en CDA. Dit leidde tot grote woede bij veel bus- en tramchauffeurs.

SP en PvdA willen geen privatisering ov
Farshad Bashir, Tweedekamer lid van de SP

Gerelateerde berichten

 

PvdA en SP: stop privatisering stadsvervoer

AD 17.02.2011 DEN HAAG – De SP en de PvdA komen samen met een initiatiefwetsvoorstel om de drie gemeentelijke vervoersbedrijven GVB, HTM en RET te behouden en de privatisering van de drie bedrijven tegen te houden.

SP en PvdA willen geen privatisering HTM

Den Haag FM 17.02.2011 De SP en PvdA willen niet dat de drie vervoersbedrijven HTM, GVB en RET geprivatiseerd worden. De twee partijen komen met een initiatiefwetsvoorstel om de vervoersbedrijven te behouden. SP en PvdA vrezen…Lees meer   

Den Haag zet acties openbaar vervoer voort

AD 16.02.2011 DEN HAAG – De acties tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet voor het openbaar vervoer zijn sinds vanochtend zes uur aan de gang in Den Haag. Onder anderen Emile Roemer (SP) en Pierre Heijnen (PvdA) waren bij de start aanwezig.

Geen RandstadRail tussen Den Haag en Rotterdam

Den Haag FM 16.02.2011 RandstadRail tussen Den Haag en Rotterdam rijdt vandaag niet door acties bij de RET. Personeel van het Rotterdamse vervoersbedrijf heeft een aantal lijnen stilgelegd uit protest tegen de voorgenomen bezuinigingen….Lees meer

Van Aartsen krijgt trofee voor HTM-uitspraak  

10-02-2011 • De SP heeft donderdag 10 februari de Haagse burgermeester Van Aartsen de Baanbreker-trofee gegeven vanwege zijn baanbrekende uitspraken over HTM. De VVD-er zei in een interview met het AD dat hij niet blij is met de privatisering van HTM en dat HTM gewoon HTM moet blijven. Hiermee gaat hij tegen de lijn van dit kabinet én zijn eigen partij de VVD in. De SP is al langer tegen privatisering van het openbaar vervoer en het Haagse SP-raadslid Bart van Kent is verheugd dat hij een nieuwe medestander heeft gevonden in de strijd ‘Hou HTM Haags’: “Het is goed om te horen dat na jaren van protest er nu ook mensen van VVD-huize opstaan die niets zien in de uitverkoop van HTM. Dat willen wij alleen maar aanmoedigen, vandaar dat we deze Baanbreker-trofee aanbieden, want Van Aartsen SPoort!”

Lees verder…

Levende kerststal weg uit Haags stadhuis

Levende kerststal komt niet meer terug

Den Haag FM 18.02.2011 Den Haag moet het al dit jaar doen zonder levende kerststal in het Atrium van het stadhuis. Een meerderheid van de gemeenteraad wil met de traditie stoppen, nu ook de VVD tegen is. De partijen zijn het nog niet eens over wat er met de 40.000 euro moet gebeuren die nu overblijft…..Lees meer

Commissie sprak over levende kerststal Commissie Leefomgevin 17.02.2011 

Levende kerststal weg uit Haags stadhuis

» www.iets-anders-voor-de-kerststal.nl

RTVWEST 17.02.2011  DEN HAAG – De levende kerststal verdwijnt uit het Haagse stadhuis. De VVD keert zich nu tegen de stal, waardoor er in de Haagse gemeenteraad geen meerderheid meer is voor de stal.

Volgens VVD-raadslid Frits Huffnagel heeft het standpunt niet te maken met diervriendelijkheid, maar met de kosten. Hij vindt het besparen gerechtvaardigd in deze tijden van bezuinigingen.

Huffnagel benadrukt dat de VVD niet tegen het gebruik van levende dieren is. Dat is wel altijd de reden geweest van Groenlinks, de SP, PVV en de Haagse Stadspartij om tegen de stal te zijn.

Koe uitgegleden

De Haagse kerststal is al jaren punt van discussie. Tegenstanders vinden dat de dieren in de levende kerststal aan stress zouden lijden. Afgelopen december gleed een 700 kilo zware koe uit op het besneeuwde plein voor het stadhuis. De beesten worden twee weken lang dagelijks van Breda naar Den Haag en vice versa vervoerd. Volgens de gemeente brengt de stal de kerstgedachte in beeld en dat is gewoon er voor elkaar te zijn.

Afgelopen december was de levende kerststal met een os, een ezel, geiten en een kameel voor de vijftiende keer in het Atrium van het stadhuis te zien. Het CDA stelt overigens voor om enkele kerststallen in stadsboerderijen onder te brengen. Op die manier hoeven dieren in ieder geval niet dagelijks te worden vervoerd, wat ook nog eens in de kosten scheelt.

Gerelateerde berichten

Geen levende kerststal meer in stadhuis

Den Haag FM 17.02.2011 De levende kerststal keert niet terug in het Haagse stadhuis. De VVD zal geen steun meer geven aan de omstreden traditie. Volgens raadslid Frits Huffnagel moet de gemeente in deze tijd van bezuinigingen geen kerststal organiseren. De kerststal zorgde elk jaar weer voor felle discussies….Lees meer

Achtergrond Kerststal;

Dierenvrienden dienen klacht in tegen de gemeente Den Haag

Kerststemming in Den Haag

Animo levende kerststal IJspaleis loopt terug

Veetransport Haagse Kerststal

Gehoor van ezels beter dan bij Wethouder Bert van Alphen

Een “echt Haags feestje”

2009 Haagsche Kerststal Nieuwe traditie !?!?