Maandelijks archief: februari 2016

Weigerambtenaar en oudgediende raadslid Wim Pijl CU-SGP in de Haagse hoek gezet – deel 3

Definitief ontslag.

De gemeente Den Haag mocht weigerambtenaar Wim Pijl ontslaan. De Haagse trouwambtenaar die in een interview in Trouw vertelde dat hij geen homostellen huwde is terecht ontslagen. Met dat interview verspeelde Wim Pijl zijn krediet, zo heeft de hoogste rechter in het ambtenarenrecht maandag geoordeeld.

Ze vragen mij niet. Ze vragen een ambtenaar die zich in hen kan verplaatsen, die bij hen past, aldus Wim Pijl, in 2011 in het bewuste interview.

In het artikel dat verscheen in oktober 2011 vertelde Pijl over zijn gewetensbezwaren.

Als christen kende hij vanuit de Bijbel maar één huwelijk: ‘dat tussen man en vrouw’.

Dat hij zich zo opstelde was niet direct reden om hem te ontslaan, meent de Centrale Raad van Beroep. Pijl viel binnen een soort gedoogconstructie. De gemeente had weliswaar in 2007 besloten dat weigerambtenaren niet langer welkom waren, maar reeds aanwezige weigeraars hoefden niet direct weg. Pijl was in 2007 al een aantal jaren in dienst.

Een rechter in Den Haag oordeelde eerder al dat de man terecht is ontslagen, de Centrale Raad is het daarmee eens.

Pijl stelde in zijn verweer bij de Centrale Raad dat hij niet kon worden ontslagen, omdat hij al voor 2007, toen het nieuwe beleid van Den Haag van kracht werd, jarenlang bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand was.

Het beleid zou alleen van toepassing zijn op nieuw aan te stellen weigerambtenaren. Daarnaast vond de weigerambtenaar het niet terecht dat ‘de rechten voor mensen van het gelijke geslacht om te mogen trouwen hoger worden ingeschat dan mijn gewetensbezwaren.’

Ontslag
Pijl zat vele jaren voor de ChristenUnie-SGP in de Haagse gemeenteraad en werd daarna trouwambtenaar. De gemeente ontsloeg hem in 2011 omdat hij weigerde homohuwelijken te sluiten.

Tegen deze uitspraak kan Pijl niet in hoger beroep, aangezien de Centrale Raad van Beroep in deze zaak de hoogste rechter is.

Dossier: Weigerambtenaren

Oudgediende raadslid Wim Pijl CU-SGP in de Haagse hoek gezet – deel 2

Zie ook:  Oudgediende raadslid Wim Pijl CU-SGP in de Haagse hoek gezet – deel 1

Later: Kwestie Homohuwelijk

zie ook: Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – Wim Pijl lijsttrekker Christelijk Sociaal Den Haag-SGP Den Haag

Wim Pijl – Video Den Haag ontslaat ambtenaar die homohuwelijk weigert

‘Femke Halsema offert geheugen voor hoger doel’

Trouw 12.11.2011 Femke Halsema weet ook wel dat een diepgaande openbare motivering van de radicale verandering van standpunt over gewetensbezwaarde ambtenaren nooit heeft plaatsgevonden

Lees ook ‘Weigerambtenaar is een mooi voorbeeld van een Hollands drama’ – 29/10/11

Den Haag mocht weigerambtenaar ontslaan

BB 29.02.2016 De gemeente Den Haag mocht een ambtenaar die geen homo’s wilde trouwen ontslaan. Dat heeft de centrale Raad van Beroep op maandag 29 februari beslist.

Onverenigbaar

De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand had in een interview met een landelijk dagblad laten weten geen huwelijken te zullen sluiten tussen mensen van hetzelfde geslacht. Hij vond dat hij dit mocht, omdat hij al voor 2007 in deze functie actief  was. In dat jaar stelde de gemeente Den Haag een nieuwe beleidslijn op waarin werd gesteld dat het beleid van de gemeente gericht is op het vergroten van de sociale acceptatie van homoseksualiteit en het tegengaan van discriminatie. De opstelling van de weigerambtenaar was onverenigbaar met dit beleid en met de voorbeeldfunctie die Den Haag daarbij wil vervullen, zo stelde de gemeente.

Impasse
De Centrale Raad van beroep oordeelde dat de opstelling van de ambtenaar onverenigbaar is met het beleid van de gemeente. De ambtenaar meende dat het nieuwe beleid uitsluitend van toepassing is op mensen die na 2007 werden aangesteld. De Raadstelt dat er sprake is van een impasse in de arbeidsverhouding. Voor ontslag is het niet vereist dat die impasse het gevolg is van gevoerd beleid. Het college, zo vindt de Raad, is vrij om op ieder moment een standpunt in te nemen over problemen die zich voordoen tijdens een dienstverband. En dat is wat het college in dit geval heeft gedaan.

Niet in dienst

Het standpunt van het college is volgens de Raad in overeenstemming met de huidige wetgeving. Na het ontslag zijn namelijk het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling gewijzigd. Deze wetswijziging biedt gemeenten de vrijheid om weigerambtenaren niet in dienst te nemen of te houden. Lees meer

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Weigerambtenaar ‘terecht ontslagen’ na Trouw-interview

Trouw 29.02.2016 Een Haagse trouwambtenaar die in een interview in Trouw vertelde dat hij geen homostellen huwde, is terecht ontslagen. Met dat interview verspeelde Wim Pijl zijn krediet, zo heeft de hoogste rechter in het ambtenarenrecht maandag geoordeeld.

Ze vragen mij niet. Ze vragen een ambtenaar die zich in hen kan verplaatsen, die bij hen past, aldus Wim Pijl, in 2011 in het bewuste interview.

In het artikel dat verscheen in oktober 2011 vertelde Pijl over zijn gewetensbezwaren. Als christen kende hij vanuit de Bijbel maar één huwelijk: ‘dat tussen man en vrouw’.

Dat hij zich zo opstelde was niet direct reden om hem te ontslaan, meent de Centrale Raad van Beroep. Pijl viel binnen een soort gedoogconstructie. De gemeente had weliswaar in 2007 besloten dat weigerambtenaren niet langer welkom waren, maar reeds aanwezige weigeraars hoefden niet direct weg. Pijl was in 2007 al een aantal jaren in dienst.

Het interview deed de zaak echter kantelen: Pijl zou ervoor gezorgd hebben dat zijn positie onhoudbaar was geworden. Daardoor zat er volgens de gemeente maar één ding op: ontslag. Een rechtmatige beslissing, oordeelt de Raad nu.

Het college van burgemeester en wethouders mag volgens de Raad standpunten innemen over zaken die zich ‘tijdens het dienstverband voordoen’. Ofwel: een weigerambtenaar kan zonder pardon op straat gezet worden als de gemeente beslist dat het zulk personeel niet langer tolereert. Zeker als er landelijk beleid is met die strekking.

Pijl voerde tijdens het proces aan dat het ontslag onrechtmatig was, omdat de gemeente had kunnen weten dat hij zo over het homohuwelijk dacht. De Raad ziet dat anders. Het ligt voor de hand dat hij dat zelf had gemeld, vindt die. Omdat de Raad op dit gebied de hoogste instantie is, kan Pijl niet meer in beroep gaan.

Geen homo’s, maar beloofd was beloofd
Dat de ambtenaar in Trouw over zijn positie vertelde, kwam doordat hij in – voor hem – moeilijk vaarwater was beland. Eerder dat jaar had hij toegezegd om een partnerschapsregistratie te voltrekken, om er even later achter te komen dat het om een homokoppel ging. Als orthodox christen (Pijl was ook raadslid voor de SGP in Neerijnen) bedankte hij normaal gesproken voor zulke ceremonies, maar dit keer zou hij een uitzondering maken. Beloofd is beloofd, meende hij.

In de zeven jaar dat Pijl toen trouwambtenaar was, had hij naar eigen zeggen nog nooit een homostel hoeven weigeren. “Ze vragen mij niet. Ze vragen een ambtenaar die zich in hen kan verplaatsen, die bij hen past.”

Pijl probeerde na zijn ontslag opnieuw aangenomen te worden, maar dat liep op niets uit. De gemeente weigerde hem. Toen hij naar de rechter stapte, oordeelde die dat de gemeente rechtmatig had gehandeld.

Verwant nieuws;

Haagse weigerambtenaar mocht ontslagen worden

AD 29.02.2016 De gemeente Den Haag mocht een weigerambtenaar ontslaan. De ambtenaar weigerde homo’s te trouwen en werd door de gemeente ontslagen. Nu heeft de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het gebied van ambtenarenrecht, laten weten dat deze beslissing mocht.

De gemeente kwam in 2007 met nieuw beleid om de acceptatie van homo’s te vergroten, Pijl werkte daar toen al. In een artikel profileerde de Pijl zich actief als weigerambtenaar, waardoor Den Haag hem ontsloeg, ook al gold het beleid alleen voor nieuwe ambtenaren.

Volgens de gemeente mag een ambtenaar zich niet als zodanig profileren. De Centrale Raad van Beroep zegt dat een gemeente op ieder moment een standpunt in mag nemen over een voordoend feit.

Ontslag
Pijl zat vele jaren voor de ChristenUnie-SGP in de Haagse gemeenteraad en werd daarna trouwambtenaar. De gemeente ontsloeg hem in 2011 omdat hij weigerde homohuwelijken te sluiten.

Tegen deze uitspraak kan Pijl niet in hoger beroep, aangezien de Centrale Raad van Beroep in deze zaak de hoogste rechter is.

Lees ook;

Gemeente Den Haag mocht weigerambtenaar Wim Pijl ontslaan

RTVWEST 29.02.2016  De gemeente Den Haag mocht weigerambtenaar Wim Pijl ontslaan. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep beslist. Dat is de hoogste rechter op het gebied van sociale bestuursrecht en ambtenarenrecht.

Wim Pijl geeft in 2011 aan dat hij niet bereid is om huwelijken tussen van mensen van hetzelfde geslacht te sluiten. Den Haag voert juist een beleid gericht op het vergroten van de acceptatie van homoseksualiteit en het tegengaan van discriminatie. Daarom besluit de gemeente hem te ontslaan.

Een rechter in Den Haag oordeelde eerder al dat de man terecht is ontslagen, de Centrale Raad is het daarmee eens.

Pijl stelde in zijn verweer bij de Centrale Raad dat hij niet kon worden ontslagen, omdat hij al voor 2007, toen het nieuwe beleid van Den Haag van kracht werd, jarenlang bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand was. Het beleid zou alleen van toepassing zijn op nieuw aan te stellen weigerambtenaren. Daarnaast vond de weigerambtenaar het niet terecht dat ‘de rechten voor mensen van het gelijke geslacht om te mogen trouwen hoger worden ingeschat dan mijn gewetensbezwaren.’

Huidige wetgeving nageleefd

De gemeente heeft echter naar de huidige wetgeving gehandeld, omdat de wet na zijn ontslag is gewijzigd. Hierdoor krijgen gemeenten de vrijheid om weigerambtenaren niet in dienst te nemen of te ontslaan, alsdus de Centrale Raad.

Pijl was jarenlang raadslid voor de ChristenUnie-SGP.

Meer over dit onderwerp: Weigerambtenaar Ontslag Homohuwelijk Den Haag ChristenUnie-SGP Wim Pijl

Gemeente juist gehandeld bij ontslaan weigerambtenaar Wim Pijl

Den HaagFM 29.02.2016 De gemeente mocht weigerambtenaar Wim Pijl ontslaan. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep beslist. Dat is de hoogste rechter op het gebied van sociale bestuursrecht en ambtenarenrecht.

Oud-gemeenteraadslid Wim Pijl (ChristenUnie-SGP) gaf in 2011 aan niet bereid te zijn om huwelijken tussen van mensen van hetzelfde geslacht te sluiten. De gemeente Den Haag voerde juist een beleid gericht op het vergroten van de acceptatie van homoseksualiteit en het tegengaan van discriminatie. Daarom besloot de gemeente hem te ontslaan als buitengewoon ambtenaar bij de burgerlijke stand. Pijl vond dat in strijd met de vrijheid van religie en stapte naar de rechter.

De Haagse rechtbank oordeelde dat Pijl terecht was ontslagen. De Centrale Raad is het daarmee eens. De gemeente heeft naar de huidige wetgeving gehandeld, omdat de wet na zijn ontslag is gewijzigd. Hierdoor krijgt de gemeente de vrijheid om weigerambtenaren niet in dienst te nemen of te ontslaan, aldus de Centrale Raad. …lees meer

Den Haag mocht weigerambtenaar ontslaan

NU 29.02.2016  Weigerambtenaar Wim Pijl komt niet terug als ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Den Haag. Pijl werd in 2011 weggestuurd omdat hij weigerde homostellen te trouwen.

Hij vond dat een schending van zijn vrijheid van godsdienst en stapte naar de rechter. Maar de hoogste rechter in het land, de Centrale Raad van Beroep, gaf de gemeente maandag gelijk.

Pijl zat vele jaren voor de ChristenUnie-SGP in de Haagse gemeenteraad en werd daarna trouwambtenaar. Als gemeenteraadslid nam hij actief deel aan het debat over weigerambtenaren. Zijn houding was ,,onverenigbaar” met het beleid van de gemeente. Daardoor ontstond een impasse en was ontslag gerechtvaardigd, vindt de Centrale Raad van Beroep.

Pijl is lid van de christelijke Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU). Die vakbond stond hem bij in het proces.

Ontslag ambtenaar terecht

Telegraaf 29.02.2016 Weigerambtenaar Wim Pijl komt niet terug als ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Den Haag. Pijl werd in 2011 weggestuurd omdat hij weigerde homostellen te trouwen. Hij vond dat een schending van zijn vrijheid van godsdienst en stapte naar de rechter. Maar de hoogste rechter in het land, de Centrale Raad van Beroep, gaf de gemeente maandag gelijk.

Pijl zat vele jaren voor de ChristenUnie-SGP in de Haagse gemeenteraad en werd daarna trouwambtenaar. Als gemeenteraadslid nam hij actief deel aan het debat over weigerambtenaren. Zijn houding was ,,onverenigbaar” met het beleid van de gemeente. Daardoor ontstond een impasse en was ontslag gerechtvaardigd, vindt de Centrale Raad van Beroep.

Pijl is lid van de christelijke Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU). Die vakbond stond hem bij in het proces.

‘Kap nâh!’ standbeeld Haagse Harry 25.02.2016 onthuld op de Grote Markt

IMG_3107

zie ook: Haagse Harry

zie ook: Standbeeld Haagse Harry boven de tramtunnel

Haagse Harry krijgt ook bezoek van premier Rutte

AD 29.02.2016 Krèg nâh wat! Als simpele jongen uit Duh Haag had Haagse Harry er niet van durven dromen dat hij ooit met een heuse premier op de foto zou staan. En toch gebeurde dat afgelopen weekeinde op de Grote Markt.

Mark Rutte, even niet in vertrouwd strak pak met hagelwit overhemd, maar gewoon in spijkerbroek, windjack en ‘hoodie’, poseerde breedlachend met nachtburgemeester René Bom voor het standbeeld van de iconische stripheld.

René Bom, Mark Rutte en Haagse Harry.

Selfiepelgrims
Velen gingen het duo de afgelopen dagen al voor. Het standbeeld, dat donderdag onder grote belangstelling werd onthuld, mag inmiddels gerust een bedevaartsoord voor selfiepelgrims genoemd worden. Haagse Harry is niet alleen gewild vanwege zijn kolossale en kleurrijke verschijning; hij staat symbool voor Den Haag, net als de ooievaar of het Binnenhof, zeggen kenners.

Lees ook;

Standbeeld Haagse Harry bedevaartsoord; ook premier Rutte met stripheld op de foto

RTVWEST 28.02.2016 Wie weet is het over een paar jaar wel de Manneken Pis van Den Haag. Het pas geplaatste standbeeld van Haagse Harry is een ware attractie. Zelfs premier Mark Rutte ging dit weekend met de iconische stripheld op de foto.

Samen met nachtburgemeester René Bom kijkt de premier lachend in de camera. Het standbeeld werd donderdag op de Grote Markt in Den Haag geplaatst en trekt sindsdien veel bekijks.

LEES OOK: Haagse Harry heeft 2000 kilo overgewicht

Haagse Harry is een stripfiguur uit de pen van de in 2014 overleden tekenaar Marnix Rueb.

Meer over dit onderwerp: Haagse Harry Marinx Rueb Mark Rutte Standbeeld Grote Markt Den Haag

Veel belangstelling voor Haagse Harry op Stripdagen

Den HaagFM 28.02.2016 Zaterdag en zondag kon je in de Broodfabriek in Rijswijk naar de Stripdagen, een grote beurs met uitgevers en meer dan vijftig tekenaars die kwamen signeren.

Het tweedaagse evenement bestaat al jaren en trekt altijd duizenden stripfanaten. Dit jaar was het voor eerst in de Broodfabriek in Rijswijk. Haagse Harry was dit jaar het uithangbord van de Stripdagen. “Toen we hem tot boegbeeld maakten, bleek al snel dat ze de stripheld tot diep in Groningen kennen”, zei festivaldirecteur Ton Schuringa op Den Haag FM. De stand met de stripboeken en beeldjes van Haagse Harry trok veel belangstelling.

Tijdens het evenement was er ook expositie te zien over de Haagse stripheld. De groep De Règâhs sloot het festival af met een optreden.  …lees meer

Standbeild Haagse Harry is toeristiese trekplèstâh (fotauserie)

Den HaagFM 27.02.2016 “Haagse Harry gaat Manneke Pis omverblazen”, zei wethouder Joris Wijsmuller donderdag bij de onthulling van het standbeeld van Haagse Harry op de Grote Markt.

Het plassende mannetje in Brussel staat nog steeds fier overeind, maar het heeft er met het beeld van Haagse Harry inderdaad wel een stevige concurrent bijgekregen. Honderden mensen komen nu al dagelijks langs om zichzelf met het standbeeld van de stripheld op de foto te zetten.

Haagse Harry was een creatie van de in 2014 overleden tekenaar Marnix Rueb. Het standbeeld is betaald met de postuum aan hem toegekende Cultuurprijs van de gemeente Den Haag. …lees meer

STANDBEELD HAAGSE HARRY

Donderdagavond 25 februari kwam onze grotuh vriend Haagse Harry pontificaal op de Grote Markt te staan. ‘En terecht’ klinkt het alom. Iedereen wil met de Haagse volksheld, publieksvriend en symbool op de foto. De vrijdag na de plaatsing werd het Haagse icoon omringd door de (diehard) fans.

Ook met Haagse Harry op AD.nl? Stuur je mooiste foto naar hc.online@ad.nl en we zetten je erbij.

Image

Haagse Harry heeft 2000 kilo overgewicht

RTVWEST 26.02.2016  Dat Haagse Harry een dikke buik heeft is bekend. Maar hij blijkt flink overgewicht te hebben, tweeduizend kilo om precies te zijn. Het standbeeld van Haagse Harry zou drieduizend kilo zwaar worden, maar blijkt nu ruim vijfduizend kilo te zijn. Dat zegt Robert-Jan Rueb, de broer van de geestelijk vader van Haagse Harry, Marnix Rueb tegen Omroep West.

Dat Harry een stuk dikker is, werd donderdagochtend tijdens het transport van het standbeeld naar de Haagse Grote Markt al duidelijk. De kraan, die het tweeënhalf meter hoge standbeeld op een dieplader moest takelen, had moeite met zijn gewicht. Daardoor moest Harry in twee fases getild worden. Het transport verliep verder op rolletjes.

Lees ook: ‘Kap nâh!’, Standbeeld Haagse Harry onthuld

Meer over dit onderwerp: Haagse Harry Standbeeld Gewicht Onthulling

Haagse Harry in de spotlights in hartje Den Haag.

‘Kap Nâh!! Lekkâh Belangrèk’ voor altijd op Harry’s T-shirt

AD 25.02.2016 De grootste vraag die fans van Haagse Harry de afgelopen maanden bezighield: wat zou er op het T-shirt staan van het tweeënhalve meter hoge standbeeld van hun stripheld op de Grote Markt? Sinds donderdagavond kan iedereen het zien: Kap Nâh!! Lekkâh Belangrèk.

Image

Grote drukte even voor zessen, vlak voor de onthulling. © AD.

Donderdagavond onthulden wethouder van cultuur Joris Wijsmuller en de dochter van de in 2014 overleden tekenaar Marnix Rueb, Jody Koppers, de sculptuur die de erven Rueb hebben laten maken nadat Marnix vorig jaar postuum de Cultuurprijs van de gemeente Den Haag kreeg.

As
‘5000 kilo Haagse trots en zelfspot’ noemde wethouder Joris Wijsmuller het uit de kluiten gewassen beeld. ,,Het is vandaag de dag des Harry’s,” zei cabaretier Sjaak Bral die ook wist te melden dat er as van Rueb in het beeld is verwerkt.

Vanaf het dak van een groot pand aan de Grote markt hing het enorme spandoek dat ADO-fans ook kort na het overlijden van Rueb op de tribunes in het Haagse stadion omhooghielden. Onder een tekening waarop Haagse Harry zijn geestelijk vader omarmt staat de tekst ‘De Haag zal jullie missûh’.

Tramtunnel
Harry staat met zijn sokkel boven de ingang van de Tramtunnel, het megalomane project uit de jaren ’90 dat veelvuldig onderwerp van spot was in zijn stripverhalen. Hij staat ‘met zijn reet naar de Grote Markt’, zoals zijn volgers dat in onvervalst Haags noemen. Ofwel het horecaplein waar Marnix Rueb vaak zat te schetsen met een glas Jack Daniels binnen handbereik.

Image

Het eerbetoon aan Haagse Harry en Marnix Rueb dat al eerder in het ADO-stadion was te bewonderen. © AD.

Selfie
Maar misschien nog wel het mooiste aan deze prominente plek is haar achtergrond: het silhouet van de Grote Kerk, de zogeheten Haagse Toren. Het beeld zal dan ook, zo hopen nabestaanden en vrienden van Marnix Rueb, een gewild object worden voor het maken van een selfie.

Haagser dan dit is onmogelijk en dat weten ze ook bij Den Haag Marketing. De toeristische website van de stad is om die reden sinds donderdagochtend niet alleen in het Nederlands, Engels, Frans, Duits en het Chinees te raadplegen, maar ook in fonetisch Haags. Met het imposante beeld van Harry als een van de ‘haailaaits van kultereil De Haag’.

Image

Haagse Harry en zijn geestelijk vader, tekenaar Marnix Rueb. © Marnix Rueb.

Standbeeld op de Grote Markt van Haagse Harry, creatie van tekenaar Marnix Rueb.

 Marnix Rueb tijdens het tekenen van Haagse Harry, januari 2006. © Frank Jansen.

Lees ook;

Haagse Harry keert terug naar Den Haag

Trouw 25.02.2016 In Den Haag is vanavond een standbeeld van Haagse Harry onthuld, op de Grote Markt in het hart van de hofstad. Nabestaanden van zijn tekenaar Marnix Rueb, onder wie zijn vrouw en dochter, waren aanwezig bij de onthulling.

Haagse Harry is bedacht door Marnix Rueb, die in 2014 overleed. Het figuurtje praat en scheldt in plat Haags, heeft een matje in zijn nek en loopt altijd in trainingspak. Harry verscheen in 1991 in een Haags uitgaansblad, maar bleek ook buiten de Haagse contreien populair.

In 1994 verscheen het eerste album van Haagse Harry: Kap Nâh. Hiervan werden 140.000 stuks verkocht. Daarna volgden nog vier albums. Rueb was ook eigenaar van uitgeverij Kap Nâh. Zijn laatste publicatie was een Haagse vertaling van Nijntje van Dick Bruna. Daarin gaat Nijntje “naah de dùinûh ennut stgand en naah de graute zei’.

Rueb overleed op 59-jarige leeftijd aan longkanker. Na zijn dood eerde Den Haag hem met de cultuurprijs van de stad. Dat geld, 50.000 euro, werd besteed aan het 3000 kilo zware standbeeld.

‘Kap nâh!’, Standbeeld Haagse Harry onthuld

RTVWEST 25.02.2016 Het standbeeld van stripheld Haagse Harry is donderdagavond even na zessen onthuld op de Grote Markt. Op het t-shirt van Harry staat de tekst ‘Kap nàh!! Lekkâh belangrèk’, een verwijzing naar de titel van het eerste album van Haagse Harry.

Donderdag werd het standbeeld vervoerd, onder grote belangstelling. Haagse Harry is een stripfiguur uit de pen van de in 2014 overleden tekenaar Marnix Rueb.

De onthulling vond plaats in aanwezigheid van zijn broer Robert-Jan, vriend Sjaak Bral, een aantal politici en uiteraard heel veel Hagenezen.

Meer over dit onderwerp: Haagse Harry Den Haag

Standbeeld Haagse Harry onthuld

Den HaagFM 25.02.2016 Donderdagavond is op de Grote Markt het standbeeld van Haagse Harry onthuld.

Striptekenaar Marnix Rueb tekende Harry in 1991 voor het eerst en liet hem regelmatig de maatschappij bekritiseren. Rueb overleed in 2014, maar won na zijn dood de Cultuurprijs van Den Haag. Met dat geld is nu het standbeeld gemaakt. Jody Koppers, de dochter van de eind 2014 overleden tekenaar Marnix Rueb (kleine foto), onthulde het beeld om 18.00 uur samen met wethouder Joris Wijsmuller van Cultuur. “Dit beeld gaat Manneke Pis in Brussel helemaal wegblazen,” aldus Wijsmuller.

Cabaretier Sjaak Bral had de eer om het beeld te presenteren, hij noemt het een eerbetoon aan zijn overleden vriend. “Marnix was een verstokt roker, dus we vonden dat er ook iets van zijn as in het beeld moest zitten. Je zou dus kunnen zeggen dat Den Haag nu om zijn as draait.”  …lees meer

Standbeeld Haagse Harry onthuld

Telegraaf 25.02.2016 Een icoon van de stad Den Haag krijgt een monument. Het gaat niet om een koning, een politicus, een kunstenaar of een zeeheld, maar om een stripfiguur: Haagse Harry. Het beeld staat op de Grote Markt in het hart van de hofstad en wordt donderdag onthuld.

Marnix Rueb, bekend als tekenaar van Haagse Harry.Foto: Phil Nijhuis / ANP

Haagse Harry is bedacht door tekenaar Marnix Rueb, die in 2014 overleed. Het figuur praat (en vooral: scheldt) in plat Haags, heeft een matje in zijn nek en loopt altijd in trainingspak. Harry verscheen in 1991 in een Haags uitgaansblad, maar bleek ook buiten de hofstad populair.

In 1994 verscheen het eerste album van Haagse Harry: Kap Nâh. Hiervan werden 140.000 stuks verkocht. Daarna volgden nog vier albums. Rueb was ook eigenaar van uitgeverij Kap Nâh. Zijn laatste publicatie was een Haagse vertaling van Nijntje van Dick Bruna. Daarin gaat Nijntje ,,naah de dùinûh ennut stgand en naah de graute zei”.

Rueb overleed op 59-jarige leeftijd aan longkanker. Na zijn dood eerde Den Haag hem met de cultuurprijs van de stad. Dat geld, 50.000 euro, werd besteed aan het 3000 kilo zware standbeeld.

Onthulling beeld Haagse Harry op de Grotuh Magt

AD 25.02.2016 Eindelijk is het zover. De nabestaanden van de overleden striptekenaar Marnix Rueb zullen donderdagavond 25 februari samen met uitvretahWijsmuller het standbeeld van stripheld Haagse Harry op de Grote Markt onthullen.

Iedere Hagenaar is bekend met de groengeile stripheld Haagse Harry. De asociale Hagenees met mat, trainingspak en Haagse teksten op zijn T-shirt zal vanaf vanavond 18:00 uur als 3000 kilo wegend en twee meter hoog standbeeld boven de ingang van de tunnel van het glèh èssâh te zien zijn.

Vanaf 17:30 uur is er een optreden van de Haagse band Ragmob. Cabaretier Sjaak Bral zal dit avondje aan elkaar lulluh.

Lees ook

Drukte op Grote Markt voor onthulling Haagse Harry

Den HaagFM 25.02.2016 De Grote Markt in Den Haag stroomt vol voor de onthulling van het standbeeld van Haagse Harry .

Jody Koppers, de dochter van de eind 2014 overleden tekenaar Marnix Rueb (kleine foto), onthult het beeld om 18.00 uur samen met wethouder Joris Wijsmuller van Cultuur. Striptekenaar Marnix Rueb tekende Harry in 1991 voor het eerst en liet hem regelmatig de maatschappij bekritiseren. Rueb overleed in 2014, maar won na zijn dood de Cultuurprijs van Den Haag. Met dat geld is nu het standbeeld gemaakt.

Cabaretier Sjaak Bral neemt de presentatie voor zijn rekening. De onthulling wordt voorafgegaan door een optreden van de band Ragmob. …lees meer

Ambassades in Den Haag in slechte staat

Onderhoud Ambassade

Niet alleen een gebouw van de ambassade van Egypte aan de Surinamestraat verkeert in zeer slechte staat. Ook de ambassades van Kroatië, Saudi-Arabië en Griekenland “rotten weg”, meldt de NOS.

Haagse ambassades raken in verval

AD 24.02.2016 Op instorten staan ze nog net niet, maar toch is er behoorlijk wat mis met een aantal ambassades in de stad. Verveloze gevels en rottend hout doen pijn aan de ogen. Dwingen ze op te knappen, is onmogelijk.

De Egyptische ambassade © Frank Jansen.

We zouden in het uiterste geval een boete kunnen uitdelen, maar ze zijn niet verplicht te betalen

Gemeentewoordvoerder

De ambtswoning van Congo © Frank Jansen.

De Griekse ambassade © Frank Jansen.

Waag het als ‘gewone’ Hagenaar niet om je monumentale pand te laten verkrotten. De gemeente is er doorgaans als de kippen bij om de verloedering van het stadsgezicht een halt toe te roepen.

Heel anders wordt het als de eigenaar van het pand toevallig een buitenlandse staat is. En helemaal onhandig als die staten toevallig Congo, Egypte en Kroatië zijn. Het zijn landen die bij de gemeente op een zwarte lijst staan, omdat het onderhoud aan hun ambassades te wensen over laat.

Deplorabel
Neem nu Congo. De voormalige ambassade van het Afrikaanse land aan de Violenweg verkeert al jaren in deplorabele staat. Het voeg- en verfwerk is niet in orde, de afwatering en dakbedekking laten te wensen over en tot overmaat van ramp is er ook van alles mis met het houtwerk.

Maar de gemeente kan hoog of laag springen, Den Haag heeft uiteindelijk geen poot om op te staan. ,,We zijn in gesprek met de vertegenwoordiging van de Congolese eigenaar,” zegt een gemeentewoordvoerder. ,,Het onderhoud is niet zoals wij dat graag zouden zien. We zouden in het uiterste geval een boete onder dwangsom kunnen uitdelen. Maar los van het feit dat ze niet verplicht zijn te betalen, denken we dat dit niet de manier is om iets gedaan te krijgen. Dat soort maatregelen werkt averechts. We willen graag met die landen in gesprek blijven.”

Geen resultaat
Tot nu toe zonder resultaat. ,,Maar we blijven het gewoon proberen. Net zolang totdat het is opgelost. Het gaat overigens niet om levensgevaarlijke situaties, maar om achterstallig onderhoud.”

Al het écht mis is, komen landen doorgaans wel in beweging, stelt de woordvoerder. ,,Zo heeft Kroatië onlangs nog een potentieel gevaarlijke situatie aan de erkers hersteld.” Alle onderhoudskosten zijn volgens hem voor rekening van de landen zelf.

Ook de ambtswoning van Griekenland aan de Alexanderstraat staat er niet al te best bij, zo meldde deze krant vorige week. De balustrade hangt scheef en een deel van het houtwerk is rot.

Ook de ambassades van Kroatië, Saudi-Arabië en Griekenland “rotten weg”

Den HaagFM 29.04.2016 Niet alleen een gebouw van de ambassade van Egypte aan de Surinamestraat verkeert in zeer slechte staat. Ook de ambassades van Kroatië, Saudi-Arabië en Griekenland “rotten weg”, meldt de NOS.

De omroep sprak in de Surinamestraat met buurtbewoners over het voormalige woonhuis van schrijver Louis Couperus. “Als je tien jaar niks doet met een gebouw en de verwarming niet aanzet, stort het vanzelf in elkaar”, zegt Bart Dura. “Ze hebben ook ongedierte. De achterkant is helemaal erg, daar is de vorst naar binnen geslagen. De achtergevel kan eraf vallen.”

Een pand van de Kroatische ambassade aan de Groot Hertoginnelaan zou in nog slechtere staat verkeren. Het houtwerk en de erkers van het gemeentelijke monument zijn volledig afgebladderd en verrot. De twee naast elkaar gelegen residenties van Saudi-Arabië en Griekenland bieden ook een treurige aanblik. Het pand van de Saudi’s is verveloos en bij de Grieken is de balustrade van het balkon afgebroken.…lees meer

Nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 4 definitief

Definitief

Het nieuwe theater in hartje Den Haag mag er definitief komen.

In beroep

De Raad van State heeft woensdag de bezwaren van tegenstanders afgewezen.

Hoger beroep is niet mogelijk.

Een aantal omwonenden en een café ging tegen het bestemmingsplan in beroep. Ze vonden het gebouw te hoog en te massaal. Ook vonden ze dat het huidige Lucent Danstheater en de dr. Anton Philipszaal hadden moeten blijven staan en gerenoveerd hadden moeten worden.

Terugblik
Twee eerdere plannen voor het project, door tegenstanders een ‘cultuurpaleis’ genoemd, waren afgeblazen omdat er te veel verzet tegen was. Het is de bedoeling dat de bouw dit jaar begint en in 2019 klaar is. Den Haag heeft daar 176 miljoen euro voor over.

Den Haag wil een groot nieuw cultuurcomplex neerzetten op het Spuiplein, naast het stadhuis. Daarvoor zijn het Lucent Danstheater en de Dr. Anton Philipszaal gesloopt. Het nieuwe gebouw moet onderdak bieden aan het Nederlands Danstheater, het Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium.

LEES OOK: Hoe zit het nou met dat Spuikwartier in Den Haag? 9 vragen over het nieuwe ‘Cultuurpaleis’

Op de website van de gemeente Den Haag staat een boekje van de ontwikkelaars en architecten met veel informatie. Lees verder

zie ook: Nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 3

Zie ook:  Nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 2

zie ook: Nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 1

zie verder ook:  Haags college dient motie van wantrouwen in tegen Haagse anti-Spuiforum-bewoners

zie ook; Haagse SpuiForum terug naar de Tekentafel !!!

zie ook: De toekomst van het Haagse SpuiForum !!

zie ook: Aftrap bouw SpuiForum

zie ook: De spanningen rondom het SpuiForum namen toe !!! – deel 2

zie ook: De spanningen rondom het SpuiForum namen toe !!!  – deel 1

en zie ookGedonder bij de Haagse PvdA over het Spuiforum

en ook: Haagse PvdA is/was verdeeld over Cultuurpaleis Spuiplein

en: Motie ‘heroverweging na verkiezingen’ ALV 28 okt 2013

en: 140309 Financiele barometer Spuiforum definitief (1)

en:  140310 Persbericht financiën Spuiforum 3

Zie ook: Dossier: Spuiforum 2.0

Nu al vertraging bij bouw Onderwijs en Cultuur Complex op Spuiplein

Den HaagFM 22.06.2016 Er is nu al vertraging bij de bouw van het Onderwijs en Cultuur Complex op het Spuiplein.

Het verwijderen van asbest uit het voormalige Ministerie van Justitie gaat langer duren dan gepland, schrijft wethouder Joris Wijsmuller in een brief aan de gemeenteraad. Er wordt geprobeerd de vertraging in te lopen door eerder dan gepland te starten met de sloop van de laagbouw van het voormalige Ministerie van Binnenlandse Zaken. De gemeente hoopt dat het zo toch lukt om het gebied over anderhalve maand leeg te hebben.

Een andere vertraging wordt veroorzaakt door de Bouwcombinatie Cadanz dat voor de zomer een definitief ontwerp zou presenteren van de Vuurkorf, zoals het cultuurpaleis in de volksmond wordt genoemd. Het bedrijf laat nu weten dat het pas na de zomer klaar zal zijn. …lees meer

Gemeente mag geen evenementen meer organiseren op Spuiplein

Den HaagFM 20.06.2016 De gemeente mag geen evenementen meer organiseren of laten organiseren op het Spuiplein. Dat is de uitkomst van een uitspraak van de Raad van State in een beroepszaak tegen het bestemmingsplan Wijnhavenkwartier en Spuiplein dat was aangespannen door een omwonende.

“De Raad van State heeft de mogelijkheid om evenementen te houden op het Spuiplein vernietigd”, schrijft het stadsbestuur aan de gemeenteraad. Uit dezelfde brief blijkt ook dat de gemeente dit besluit niet zomaar overneemt. “Het college onderzoekt de mogelijkheden voor het organiseren van (kleinschaliger) evenementen binnen de nu geldende juridische kaders”, staat in de brief.

Op het Spuiplein worden vele tientallen evenementen per jaar gehouden, zoals popfestivals, sportevenementen, openluchtbioscoopvoorstellingen en verschillende manifestaties. Het gebied wordt de komende jaren opnieuw ingericht. …lees meer

Boek ‘De blijmoedige leugenaar’ over cultuurpaleis

Den HaagFM 24.04.2016  Zondag is in het Theater aan het Spui een boek gepresenteerd over het cultuurpaleis, getiteld ‘De blijmoedige leugenaar’.

Schrijver Theo Monkorst overhandigde het eerste exemplaar aan wethouder Joris Wijsmuller van Cultuur. De roman vertelt het verhaal van een wethouder die wordt vermoord en vanuit de hemel vertelt over de strijd rond het cultuurgebouw op het Spuiplein.

Monkhorst publiceerde eerder vier romans, vier bundels poëzie en twee toneelstukken. …lees meer

Toch sociale woningbouw in luxe woontorens in centrum Den Haag

RTVWEST 21.04.2016 De bouw van drie hoge torens in het Wijnhavenkwartier in Den Haag kan doorgaan. Een meerderheid in de Haagse gemeenteraad heeft geen bezwaren tegen de plannen van wethouder Joris Wijsmuller, nu VVD en CDA hun verzet tegen de bouw van 88 sociale huurwoningen in het gebied hebben gestaakt.

Wijsmuller moest daarvoor wel beloven dat hij de gemeenteraad voortaan eerder op de hoogte gaat stellen van belangrijke wijzigingen in grote bouwplannen. ‘We moeten voortaan dit soort commotie voorkomen’, zei hij woensdagavond tijdens een commissievergadering in het stadhuis. ‘Ik weet dat dit een gevoelig dossier is. Het lijkt mij verstandig om wijzigingen de volgende keer te sonderen, of hoe je dat ook noemt.’

LEES OOK: Nieuw Spuiplein mét waterpartij en groen

De oppositie in de Haagse raad én coalitiepartijen VVD en CDA bleken uitermate geprikkeld toen Wijsmuller (Haagse Stadspartij) begin maart bekend maakte dat naast het nieuwe onderwijs- en cultuurcentrum (OCC) drie torens zouden komen: twee met woningen en één met een hotel.

Sociale huurwoningen

De reden was dat in het plan opeens ook 88 sociale huurwoningen waren opgenomen. Het is duur om dit type woning te bouwen en daarom bleek Wijsmuller bereid om uit een speciaal potje één miljoen euro ter beschikking te stellen.

LEES OOK: Hoe zit het nou met dat Spuikwartier in Den Haag? 9 vragen over het nieuwe ‘Cultuurpaleis’

VVD en CDA lieten weten ‘onaangenaam verrast’ te zijn. Daardoor moest Wijsmuller nog drie aanvullende brieven schrijven om uit te leggen hoe de constructie precies in elkaar zat. Toch bleven de partijen kritisch. ‘Het zou niet onze keuze zijn om een miljoen euro toe te voegen aan het plan’, aldus de liberaal Arjen Lakerveld.

Zelf om gevraagd

De wethouder legde tijdens de vergadering nogmaals uit dat de gemeenteraad eerder zelf had gevraagd om meer sociale woningbouw en dat het college hiervoor ook in totaal 18 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld.

Maar pas toen hij beloofde dat de raad voortaan eerder wordt ingelicht over belangrijke wijzigingen in een plan als dit, legden VVD en CDA zich bij de aanpassing neer. ‘Het is zo dat wij als raadsleden de wethouders moeten controleren. Wij staan aan het begin van de bouw van het nieuwe OCC en het begin van de herinrichting van het Spuiplein. Het is een enorm duur plan en een gebied dat de hele stad bezighoudt. Wij vinden dat we ons werk goed moeten uitvoeren’, aldus raadslid Michel Rogier (CDA) na afloop van het debat.

Meer over dit onderwerp: WIJNHAVENKWARTIER DEN HAAGJORIS WIJSMULLER SOCIALE WONINGENKRITIEK OCC

Toch socialewoningbouw in Spuikwartier

Den HaagFM 21.04.2016 De bouw van drie hoge torens in het Spuikwartier kan doorgaan. Een meerderheid in de Haagse gemeenteraad heeft geen bezwaren tegen de plannen van wethouder Joris Wijsmuller. Ook de VVD en CDA hebben hun verzet tegen de bouw van 88 sociale huurwoningen gestaakt.

Wijsmuller moest daarvoor wel beloven dat hij de gemeenteraad voortaan eerder op de hoogte stelt van belangrijke wijzigingen in grote bouwplannen. “We moeten voortaan dit soort commotie voorkomen”, zei hij woensdagavond tijdens een vergadering in het stadhuis. “Ik weet dat dit een gevoelig dossier is. Het lijkt mij verstandig om wijzigingen de volgende keer te sonderen, of hoe je dat ook noemt.”

De spanningen tussen de partijen die samen het Haagse stadsbestuur vormen, liepen vorige maand hoog op toen bekend werd dat de sociale woningen in de torens uit een ander potje worden betaald en het nog te bouwen cultuurcomplex daardoor duurder wordt dan afgesproken. …lees meer

Wijsmuller: ‘Kosten sociale woningen Haags Wijnhavenwartier vallen binnen spelregels gemeente’

RTVWEST 13.04.2016 De extra kosten van de bouw van sociale woningen in het Haagse Wijnhavenkwartier vallen binnen de spelregels die de gemeente daarvoor heeft opgesteld. ‘De besluitvorming door het college heeft binnen de door uw raad vastgestelde (financiële) kaders plaatsgevonden,’ aldus de Haagse wethouder Joris Wijsmuller in een derde brief over de kwestie aan de gemeenteraad.

De wethouder legt na grote druk van de raad in dat stuk nog eens de financiële constructie uit die de bouw van die sociale huurwoningen mogelijk maakt. In de politiek leven vragen over die kwestie, zo bleek tijdens een commissievergadering twee weken geleden.

De oppositie en de collegepartijen VVD en CDA denken dat de raad wellicht ten onrechte buitenspel is gezet. De kritische partijen stellen de gemeenteraad in 2014 een besluit heeft genomen waarin duidelijk staat dat de grondexploitatie voor het Wijnhavenkwartier én het Spuikwartier in totaal 9,2 miljoen euro negatief mag zijn. Maar door de bouw van de sociale huurwoningen, wordt dat bedrag met een miljoen euro overschreden.

Geen gevolgen voor onderwijs- en cultuurcentrum

Wijsmuller wijst er in zijn brief op dat de bouw van sociale woningen totaal geen gevolgen heeft voor de kosten van het in het gebied te bouwen onderwijs en cultuurcentrum (OCC). Het bedrag dat de gemeente daarvoor heeft uitgetrokken is 177,4 miljoen euro. Dat is hard en mag niet worden overschreden. Wijsmuller zelf: ‘Dit krediet is taakstellend. Overschrijding is niet toegestaan.’

Dat geldt niet voor de grondexploitatie van het grote gebied. De wethouder stelt dat de gemeenteraad zelf heeft gevraagd om sociale woningen. En dat de gemeente voor het bouwen van die huizen een speciaal potje in het leven heeft geroepen. Daaruit wordt de miljoen betaald.

Geen goedkeuring nodig van de raad

Maar, schrijft de wethouder ook, het college heeft de bevoegdheid om grondexploitaties binnen bepaalde grenzen aan te passen, zoals dat nu is gebeurd. Als dat het geval is, hoeft dat niet iedere keer ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Wel worden aanpassingen ‘ter kennisname’ aan de raad gestuurd.

Meer over dit onderwerp: SPUIKWARTIER DEN HAAG SOCIALE WONINGBOUWKRITIEK JORIS WIJSMULLER

Wethouder Wijsmuller: “Kosten sociale woningen Wijnhavenwartier vallen binnen de spelregels”

Den HaagFM 13.04.2016 De extra kosten van de bouw van sociale woningen in het Wijnhavenkwartier vallen binnen de spelregels die de gemeente daarvoor heeft opgesteld. Dat schrijft wethouder Joris Wijsmuller in een brief aan de gemeenteraad. “De besluitvorming door het college heeft binnen de door uw raad vastgestelde (financiële) kaders plaatsgevonden.”

In de politiek leven veel vragen over die kwestie. Zo zou door de sociale woningboow het nieuwe cultuurcomplex een miljoen euro duurder worden dan afgesproken !!  Wijsmuller schrijft dat dat niet klopt. De bouw van de sociale woningen heeft volgens hem totaal geen gevolgen voor de kosten van het onderwijs en cultuurcentrum (OCC). Het bedrag dat de gemeente daarvoor heeft uitgetrokken is en blijft 177,4 miljoen euro.

De extra kosten hebben te maken met de grondexploitatie van het gebied. De wethouder stelt dat de gemeenteraad zelf heeft gevraagd om sociale woningen. En dat de gemeente voor het bouwen van die huizen een speciaal potje in het leven heeft geroepen. Daaruit wordt de miljoen betaald.  …lees meer

Spui

spui2

Spanning in Haagse coalitie over sociale woningen in Wijnhavenkwartier loopt op

RTVWEST 01.04.2016  De spanningen in de Haagse coalitie over de bouw van 88 sociale huurwoningen in het Wijnhavenkwartier in het centrum van de stad lopen op.

De VVD en het CDA hebben grote moeite met de manier waarop voorstellen daarvoor aan de Haagse gemeenteraad worden gepresenteerd. De Haagse Stadspartij en de PvdA zijn juist heel blij met de komst van betaalbare woningen voor lage inkomens naar de plek die zij een ‘triple A-locatie’ noemen. D66 vindt dat ook een prima idee.

Wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) moest donderdagavond tijdens een commissievergadering beloven dat hij opnieuw een brief aan de raad gaat sturen waarin hij uitlegt hoe de constructie precies in elkaar zit en uit welke potjes dit wordt betaald. Dat wordt dan al de derde brief die hij over de kwestie schrijft.

Gemeente moet miljoen bijdragen

Midden maart maakte Wijsmuller bekend dat rond het nieuw te bouwen onderwijs- en cultuurcentrum (OCC) drie nieuwe torens komen te staan. Twee met woningen en een met een hotel. Van die in totaal 400 woningen zijn er 88 sociale huur. Die zijn duur om te bouwen. Om dat toch mogelijk te maken, draagt de gemeente ruim een miljoen euro bij. Dat komt uit een potje dat speciaal in het leven is geroepen om de bouw van sociale woningen te stimuleren.

VVD en CDA – gesteund door onder meer oppositiepartijen PVV, Groep de Mos, SP en ChristenUnie/SGP – vinden dat Wijsmuller niet goed kan uitleggen hoe de financiële constructie in elkaar zit en wat dat voor gevolgen heeft voor de totale kosten van de bouw in het gebied. Raadslid Arjen Lakerveld (VVD) zei de plannen met ‘emotie van verbazing en verrassing’ te hebben bestudeerd.

Zure reactie

Dat leidde weer tot een vinnige reactie van fractieleider Peter Bos van de Haagse Stadspartij. Die verweet Lakerveld ‘wat zuur’ te zijn. Bos vindt de komst van sociale huurwoningen ‘helemaal geen probleem’. Sterker: ‘Het is juist een verrijking van het plan.’

Maar de critici wijzen erop dat de gemeenteraad in 2014 een besluit heeft genomen waarin duidelijk staat dat de grondexploitatie voor het Wijnhavenkwartier (het gebied met de woningen en hotel) én het Spuikwartier (waar het OCC komt) in totaal 9,2 miljoen euro negatief mag zijn.

Heel nieuw voorstel maken

Raadslid Daniëlle de Winter van de PVV benadrukte daarom dat de gemeenteraad dus een compleet nieuw besluit moet nemen voor de bouw hier. En dat niet even nu snel moet worden ingestemd met het nieuwe voorstel van de wethouder.

Wijsmuller zei tijdens de vergadering dat er niets mis is met de constructie en dat er tijdens het verder uitwerken van plannen voor grote projecten wel vaker meer geld beschikbaar wordt gesteld dan aanvankelijk geraamd. Maar onder druk van vooral coalitiegenoten VVD en CDA gaat hij dit toch nog eens helder op papier zetten. Die brief wordt binnen twee weken verwacht. Daarna praat de gemeenteraad verder over de bouw van de woningen.

Meer over dit onderwerp: WIJNHAVENKWARTIER DEN HAAG SOCIALE WONINGBOUW SPANNING JORIS WIJSMULLER

Plannen Spuikwartier leiden tot nog meer spanning in Haagse coalitie

Den HaagFM 01.04.2016 De spanningen tussen de partijen die samen het Haagse stadsbestuur vormen over de bouw van 88 sociale huurwoningen in het Spuikwartier lopen op.

De Haagse Stadspartij en PvdA zijn blij met de komst van betaalbare woningen voor lage inkomens, maar de VVD en CDA hebben grote moeite met het feit dat die woningen uit een ander potje worden betaald. Het nog te bouwen cultuurcomplex wordt daardoor volgens hen duurder dan afgesproken.

Volgens Wijsmuller is er niets mis met de constructie. Onder druk van het stadsbestuur gaat hij dit nog eens helder op papier zetten. Die brief wordt binnen twee weken verwacht. Daarna praat de gemeenteraad verder over de bouw van de woningen. …lees meer

Tram blijft gewoon rijden in Spuikwartier

Den HaagFM 29.03.2016 Het stadsbestuur is niet bereid om de trambanen over het Spui te verplaatsen, zodat er een mooier plein ontstaat tussen het nieuwe cultuurgebouw op het Spuiplein en de theaters en de Nieuwe Kerk er tegenover.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het stadsbestuur dat “uiterlijk in het derde kwartaal van 2016” het zogenoemde Beeldkwaliteitsplan klaar moet zijn. Architect Jo Coenen (kleine foto) suggereerde bij de presentatie van De Vuurkorf, zoals het nieuwe cultuurcomplex in de volksmond wordt genoemd, dat de trambaan weg zou moeten. De gemeente laat nu weten dat daaraan in het Beeldkwaliteitsplan geen gehoor zal worden gegeven. “De suggestie om de trambaan te verleggen wordt hierin niet overgenomen.”

In De Vuurkorf worden de stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag, het Koninklijk Conservatorium, het Nederlands Danstheater en het Residentie Orkest gezamenlijk gehuisvest. Daarnaast komen in het Spuikwartier ongeveer 300 woningen, horeca, een hotel met 150 kamers, winkels en een fietsenstalling voor 1.500 fietsen. …lees meer

Commissie spreekt over Spuikwartier

DH 25.03.2016 De commissie Ruimte spreekt donderdag 31 maart onder meer over een herziening voor het projectdocument Spuikwartier.

De commissie bespreekt het Collegebesluit herziening projectdocument Spuikwartier, aangaande 2e allonge bij de OUOK Wijnhavenkwartier fase 2. Met deze herziening wordt een volgende belangrijke stap gezet in de realisatie van een nieuw Spuikwartier met een aantrekkelijk verblijfsklimaat, een onderwijs- en cultuurcomplex (OCC) en een commercieel programma. Ook deelt het college mee dat zekerheid is verkregen over de realisatie van een hoge kwaliteit van de buitenruimte met een groen Spuiplein en een waterpartij. Daarnaast wordt een gedifferentieerd woningprogramma van ruim vierhonderd koop-, dure en middeldure huurwoningen gerealiseerd. Binnen dit woningbouwprogramma is bovendien ruimte gevonden voor de realisatie van 88 sociale huurwoningen.

De vergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal en is online te volgen.

Plan Spuikwartier oogst kritiek: ‘te duur’

AD 18.03.2016 De Haagse wethouder Joris Wijsmuller (HSP) mag dan ‘superblij’ zijn met het nieuwe Spuikwartier;  partijen in de raad reageren chagrijnig op de laatste aanpassingen: ‘De wethouder breekt zijn verkiezingsbelofte’.

Meteen bij het eerste voortgangsbericht worden we geconfronteerd met uitbreiding van de plannen, waar ook een nog meer geld voor nodig is, aldus CDA-raadslid Michel Rogier.

Zelfs coalitiepartijen waren verrast door Wijsmullers update van de Spuiplannen vorige week. ,,Meteen bij het eerste voortgangsbericht worden we geconfronteerd met uitbreiding van de plannen, waar ook een nog meer geld voor nodig is,” zegt CDA-raadslid Michel Rogier. En volgens de VVD kan het niet zo zijn dat er ‘allerlei wensen worden toegevoegd die geld kosten’. ,,Dan is het nogal wiedes dat we kritisch zijn”, meldt VVD’er Arjen Lakerveld.

Sneller klaar
Het chagrijn van rechts volgt op de brief van  Spui-wethouder Joris Wijsmuller (HSP) van vorige week. Zijn boodschap: het gebied rond het nieuwe cultuurcomplex is waarschijnlijk sneller klaar dan verwacht. Behalve een hotel, winkels en een ‘groen’ plein met waterpartij komen er 427 huizen, waarvan ook nog eens 88 sociale huurwoningen. ,,Ik ben superblij,” zei de wethouder meermaals bij de perspresentatie. Eén nadeel: nu er minder winkels komen en wel sociale huurwoningen valt het project 1,3 miljoen euro  duurder uit. Dat tekort wordt gedekt uit een ander potje: ,,We blijven mooi binnen de afgesproken begrotingsruimte.”

Pittig debat
Zo mooi vinden de partijen dat dus niet. Opvallend: op verzoek van zijn collega’s stuurde de wethouder aan het begin van de week nieuwe brief waarin hij alle aanpassingen uitgebreider toelicht. Dat toont aan hoe gevoelig het Spuidossier in de politiek nog steeds ligt. ,,Nu is in ieder geval transparant en duidelijk dat het plan uitgebreid is en duurder wordt”, benadrukt VVD’er Lakerveld. Wijsmuller zal in het debat moeten proberen zijn kritische coalitiepartners mee te krijgen.

Belofte
Oppositiepartij SP vindt ondertussen dat de wethouder zijn verkiezingsbelofte breekt dat er geen cent extra naar het Spuikwartier gaat: ,,En we maken ons ernstige zorgen over de tegenvallers die nog zullen volgen”, zegt SP-raadslid Aisha Akhiat. De PvdA vindt de brief van Wijsmuller juist ‘uitstekend’, zeker omdat er nu ook eens sociale huurwoningen komen op een toplocatie.

Het Spuiplein zoals het er straks uit moet komen te zien. © Jo Coenen/ Architectuurstudio HH.

Lees ook

Financiële tegenvallers bij nieuwe bouwplannen Haags Spuikwartier

RTVWEST 17.03.2016 De gemeente Den Haag gaat geen winst maken op de grond in het Wijnhavenkwartier, zoals eerder gedacht, maar een verlies.

Dat blijkt uit een rapport dat de Haagse wethouder Joris Wijsmuller wel aan de gemeenteraad heeft gezonden, maar niet is te vinden in het openbaar raadsinformatiesysteem.

Uit de stukken blijkt dat de gemeente nu een verlies van een miljoen euro gaat lijden op de grondexploitatie in het gebied. Dit terwijl eerder nog was uitgegaan van een winst van een miljoen euro en in het uiterste geval zelfs tien miljoen.

‘Wethouder breekt belofte’
De SP in Den Haag maakt zich op basis van de nieuwe cijfers ernstig zorgen over mogelijke tegenvallers bij de uitwerking van nieuwe plannen voor het Spuikwartier. Volgens de partij ‘breekt wethouder Wijsmuller nu al zijn belofte dat er geen cent extra naar dit prestigeproject gaat.’

En bovendien vreest raadslid Aisha Akhiat dat het hierbij niet gaat blijven. ‘Ik vind het zelf ook vervelend om te herhalen en ik word er ook wel moe van, maar wij hebben in het verleden steeds gezegd dat de prognoses te optimistisch waren. En nu krijgen we gelijk. De vraag is nu welke tegenvallers zich tijdens het bouwen nog zullen voordoen,’ zegt zij.

Reden nog geheim
De reden voor de tegenvaller wordt niet openbaar gemaakt, die is vertrouwelijk aan de raad gestuurd. De SP in de Haagse raad noemt dit ‘een kwalijke zaak, vooral omdat deze stad vreselijke ervaringen heeft met uit de hand gelopen prestigeprojecten’, aldus raadslid Aisha Akhiat. De SP zegt te gaan eisen dat de oorzaken van de risico’s nu alsnog openbaar worden gemaakt.

In een andere brief aan de raad zijn wel aanknopingspunten te vinden voor de tegenvallende grondexploitatie. Daarin schetst Wijsmuller namelijk een aantal reden voor het aanpassen ervan. Zo wordt er simpelweg minder gebouwd dan eerder gedacht. Met als gevolg dat er bijvoorbeeld aan de Turfmarkt een extra plein komt. Verder zou de kwaliteit van de inrichting van het gebied van een hoger niveau worden en wordt een fontein die er komt ‘van een hoger kwaliteitsniveau’.

Dak van garage moet versterkt
Bovendien moet het dak van de garage onder het Spuiplein worden versterkt. Dat is nodig om het mogelijk te maken dat straks ook taxibusjes bezoekers naar het nieuwe onderwijs- en cultuurcomplex (OCC) kunnen rijden.

Vorige week werd al duidelijk dat de VVD en het CDA grote moeite hebben met de plannen van wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij). Omdat er 88 sociale huurwoningen in het gebied komen, moet de gemeente financieel bijspringen. Dat kost de stad ruim een miljoen euro. Hiervoor wordt geld gehaald uit een potje dat is bestemd voor het stimuleren van sociale woningbouw.

Gevolgen voor OCC onderduidelijk
Het is niet duidelijk of door de lagere grondexploitatie ook de bouw van het OCC zelf duurder wordt. Na de gemeenteraadsverkiezingen van twee jaar geleden werd het oude plan voor het cultuurpaleis afgeblazen en werd een nieuw ontwerp gemaakt voor een kunst- en cultuurcentrum. Dat is goedkoper dan het oude plan.

De gemeente was donderdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Meer over dit onderwerp: Spuikwartier Den Haag SP Aisha AkhiatDuurder

SP waarschuwt voor miljoenenstrop bij cultuurcomplex Spuiplein

Den HaagFM 17.03.2016  De gemeente Den Haag gaat geen winst maken op de grond in het Wijnhavenkwartier, zoals eerder gedacht, maar een verlies. Dat blijkt uit een rapport dat wethouder Joris Wijsmuller aan de gemeenteraad heeft gezonden.

Uit de stukken blijkt dat de gemeente verwacht een verlies van een miljoen euro te lijden op de grondexploitatie in het gebied. Eerder was nog uitgegaan van een winst van een miljoen euro en in het uiterste geval zelfs tien miljoen.

De SP in Den Haag maakt zich op basis van de nieuwe cijfers ernstig zorgen over mogelijke tegenvallers bij de uitwerking van nieuwe plannen voor het Spuikwartier. Volgens gemeenteraadslid Aisha Akhiat “breekt wethouder Wijsmuller nu al zijn belofte dat er geen cent extra naar dit prestigeproject gaat. De vraag is nu welke tegenvallers zich tijdens het bouwen nog zullen voordoen”, zegt zij.

“Een kwalijke zaak”

De reden voor de tegenvaller wordt niet openbaar gemaakt, die is vertrouwelijk aan de raad gestuurd. De SP noemt dat “een kwalijke zaak”. “Vooral omdat deze stad vreselijke ervaringen heeft met uit de hand gelopen prestigeprojecten”, aldus Akhiat. De SP wil dat de oorzaken van de risico’s alsnog openbaar worden gemaakt. .…lees meer

Onrust in Haagse coalitie over plannen voor sociale woningen in Wijnhavenkwartier

RTVWEST 11.03.2016 In de Haagse coalitie is onrust ontstaan over de plannen van wethouder Joris Wijsmuller (HSP). Hij wil rondom het Spuikwartier 88 sociale huurwoningen bouwen. Dat maakt het plan voor het Spuikwartier in totaal ruim een miljoen euro duurder. Coalitiepartners VVD en CDA hebben daar grote moeite mee.

Deze week werd bekend dat de gemeente een akkoord heeft gesloten met een bouwer voor woningen, een hotel, winkels en horeca in het gebied. De bedoeling is dat er rond het nog te bouwen onderwijs- en cultuurcentrum (OCC) drie torens komen. Twee met woningen aan de kant van de Schedeldoekshaven, een met een hotel. Die laatste komt aan een nieuw plein achter dat OCC.

Van de ruim 400 woningen die in het Spuikwartier komen, zijn er 88 sociale huurwoningen. Vooral de Haagse Stadspartij en PvdA zijn hier blij mee. ‘Wij zijn ontzettend tevreden en trots dat er 88 huurwoningen komen op een AAA-locatie. We moeten geen Amsterdam worden, geen yuppenstad. Wij moeten ervoor zorgen dat er in de hele stad sociale huurwoningen komen en niet alleen in bepaalde wijken, zegt PvdA-raadslid Rajesh Ramnewash.

‘De stad is van iedereen’

Volgens hem laten de plannen voor het Spuikwartier dat nu ook zien. ‘De stad is van iedereen, van de postbodes tot artsen. Iedereen moet in Den Haag op elke plek kunnen wonen.’

Ook volgens Wijsmuller is het plan goed te verdedigen. Volgens hem is er bij de coalitieonderhandelingen geld gereserveerd voor de bouw van sociale huurwoningen. Uit het potjec hiervoor komt ook die extra miljoen die nu nodig is. ‘Het is belangrijk. Want het openbare gebied moet van de hele stad worden en ook de woningen moeten toegankelijk worden voor alle groepen in de stad,’ zegt hij.

‘Onaangenaam verrast’

Maar de VVD en CDA denken daar toch iets anders over. Die partijen zitten er kritisch in. CDA’er Michel Rogier zegt ‘onaangenaam verrast te zijn’ door de plannen van wethouder Wijsmuller. ‘Het CDA had niet zoveel wensen, maar een ervan was: ga niet over het budget. En dat gebeurt nu wel.’

Volgens Rogier heeft zijn partij daarom ‘nog heel wat uitleg’ nodig, voordat het CDA akkoord gaat. ‘Wij hebben nog heel wat vragen.’

Nieuwe informatie

Ook bij de VVD leven grote zorgen. De liberaal  Arjen Lakerveld wil zelfs niet zeggen of zijn partij daarom nu wel kan instemmen met de plannen. Het idee is dat verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller eerst nog met aanvullende informatie komt. ‘Wij hebben nu nog geen standpunt,’ zegt hij.

Meer over dit onderwerp: Spuikwartier Onrust Sociale woningbouwOnderwijs- en cultuurcentrum Joris Wijsmuller

Spuikwartier Den Haag is sneller klaar

AD 10.03.2016 Het nieuwe Spuikwartier, in het hart van de stad, kan al over dik 5 jaar helemaal klaar zijn. De bouwer van het cultuurpaleis tekent nu ook voor de horeca, huizen en winkels eromheen. Dat scheelt tijd.

Woensdag stuurde cultuurwethouder Joris Wijsmuller een update van zijn Grote Project – het nieuwe cultuurpaleis aan het Spui – naar de Haagse gemeenteraad. De wethouder is ‘superblij’ met de voortgang: het bestemmingsplan voor het Spuikwartier is vrijwel definitief, er komen maar liefst 427 nieuwe huizen in alle segmenten, waarvan tot grote vreugde van linkse partijen 88 sociale huurwoningen.

Water

Het Spuiplein wordt daarbij open en groen, precies zoals beloofd, met een heus waterbassin. Dat stond al op het wensenlijstje van het stadsbestuur, maar het was nog even de vraag of het ook allemaal zou lukken. De afgelopen tijd zijn daarover meer afspraken gemaakt.

Niet onbelangrijk: de boel kan al in 2021 klaar zijn, een paar jaar sneller dan verwacht. Dat is deels te danken aan de overzichtelijkheid voor  bouwer VolkerWessels. Een dochterbedrijf van de aannemer was geselecteerd voor de bouw van het cultuurpaleis en VolkerWessels gaat nu ook de rest doen. Wijsmuller: ,,Dit is een heel groot project in een belangrijk stuk van de stad. Dan heb je liever niet jarenlang een grote bouwput.”

Tekort

Eén tegenvaller: omdat er minder winkels komen en wel een flink aantal sociale huurhuizen ontstaat er een tekort van bijna 1,3 miljoen euro. Dat wordt gedekt uit het coalitiepotje voor sociale huurwoningen en uit het reservebudget van dit project. ,,We blijven mooi binnen de afgesproken begrotingsruimte.”

Nieuw Spuiplein mét waterpartij en groen

RTVWEST 09.03.2016 Op het nieuwe Spuiplein in Den Haag komt definitief veel groen en een waterpartij. Naast het nieuwe onderwijs- en cultuurcentrum worden ook 400 woningen, horeca en een hotel gebouwd. De gemeente Den Haag heeft hierover afspraken gemaakt met bouwer VolkerWessels.

Op het Spuiplein komt op de plek van het Lucent Danstheater en de inmiddels gesloopte Dr. Anton Phililpszaal een groot onderwijs- en cultuurcomplex (OCC). Het wordt het nieuwe onderkomen van het Residentie Orkest, het Koninklijk Conservatorium en het Nederlands Danstheater.

De gemeente wil het gebied rond het OCC ook ontwikkelen. Bouwer VolkerWessels gaat dit op zich nemen en gaat 400 koop- en huurwoningen bouwen. Ook komen er 88 sociale huurwoningen. Die sociale woningbouw was een grote wens van vooral PvdA en Haagse Stadspartij in de gemeenteraad. Daarnaast is er plaats voor een hotel met 170 kamers en horeca.

Niet volgebouwd

Volgens de gemeente zal het Spuikwartier niet compleet worden volgebouwd. De nieuwbouw, inclusief het OCC is zestig procent van wat het bestemmingsplan toestaat. Het aantal vierkante meters buitenruimte neemt toe.

De bouw van het OCC start in 2016. De kosten voor het project zijn 176 miljoen euro en in 2019 moet het nieuwe Spuikwartier klaar zijn.

Meer over dit onderwerp: OCC Spuikwartier Residentie OrkestKoninklijk Conservatorium Nederlands Danstheater

Haags ‘cultuurpaleis’ mag definitief komen

BB 17.02.2016 Het nieuwe theater in hartje Den Haag mag er definitief komen. De Raad van State heeft woensdag de bezwaren van tegenstanders afgewezen. Hoger beroep is niet mogelijk.

Cultuurcomplex

Den Haag wil een groot nieuw cultuurcomplex neerzetten op het Spuiplein, naast het stadhuis. Daarvoor zijn het Lucent Danstheater en de Dr. Anton Philipszaal gesloopt. Het nieuwe gebouw moet onderdak bieden aan het Nederlands Danstheater, het Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium. Ook het gebied eromheen gaat op de schop. Zo moet een leegstaande toren ernaast ook tegen de vlakte. Daarin zaten vroeger de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie. In het gebied moeten ook winkels, woningen en een hotel komen.

Te groot

De klagers vonden dat het nieuwe gebouw te hoog en te groot werd. Ook vonden ze dat het oude complex had moeten worden opgeknapt in plaats van gesloopt. Twee eerdere plannen voor het project, door tegenstanders een ‘cultuurpaleis’ genoemd, waren afgeblazen omdat er te veel verzet tegen was. Het is de bedoeling dat de bouw dit jaar begint en in 2019 klaar is. Den Haag heeft daar 176 miljoen euro voor over. (ANP)

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Groen licht voor nieuw cultuurgebouw op Spuiplein in Den Haag, Raad van State wijst bezwaren af

RTVWEST 17.02.2016 Het nieuwe cultuurgebouw op het Haagse Spuiplein mag er definitief komen. De Raad van State heeft woensdag de bezwaren van tegenstanders afgewezen. Hoger beroep is niet mogelijk.

Den Haag wil een groot nieuw cultuurcomplex neerzetten op het Spuiplein, naast het stadhuis. Daarvoor zijn het Lucent Danstheater en de Dr. Anton Philipszaal gesloopt. Het nieuwe gebouw moet onderdak bieden aan het Nederlands Danstheater, het Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium.

LEES OOK: Hoe zit het nou met dat Spuikwartier in Den Haag? 9 vragen over het nieuwe ‘Cultuurpaleis’

Ook het gebied eromheen gaat op de schop. Zo moet een leegstaande toren ernaast ook tegen de vlakte. Daarin zaten vroeger de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie. In het gebied moeten ook winkels, woningen en een hotel komen.

In beroep

Een aantal omwonenden en een café ging tegen het bestemmingsplan in beroep. Ze vinden het gebouw te hoog en te massaal. Ook vinden ze dat het huidige Lucent Danstheater en de dr. Anton Philipszaal hadden moeten blijven staan en gerenoveerd hadden moeten worden.

Twee eerdere plannen voor het project, door tegenstanders een ‘cultuurpaleis’ genoemd, waren afgeblazen omdat er te veel verzet tegen was. Het is de bedoeling dat de bouw dit jaar begint en in 2019 klaar is. Den Haag heeft daar 176 miljoen euro voor over.

Meer over dit onderwerp: Spuiplein Den Haag Cultuurgebouw CultuurResidentie Orkest Nederlands DanstheaterKoninklijk Conservatorium

Groen licht voor Haags ‘cultuurpaleis’

Telegraaf 17.02.2016 Het nieuwe theater in hartje Den Haag mag er definitief komen. De Raad van State heeft woensdag de bezwaren van tegenstanders afgewezen. Hoger beroep is niet mogelijk.

Den Haag wil een groot nieuw cultuurcomplex neerzetten op het Spuiplein, naast het stadhuis. Daarvoor zijn het Lucent Danstheater en de Dr. Anton Philipszaal gesloopt. Het nieuwe gebouw moet onderdak bieden aan het Nederlands Danstheater, het Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium. Ook het gebied eromheen gaat op de schop. Zo moet een leegstaande toren ernaast ook tegen de vlakte. Daarin zaten vroeger de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie. In het gebied moeten ook winkels, woningen en een hotel komen.

De klagers vonden dat het nieuwe gebouw te hoog en te groot werd. Ook vonden ze dat het oude complex had moeten worden opgeknapt in plaats van gesloopt.

Twee eerdere plannen voor het project, door tegenstanders een ‘cultuurpaleis’ genoemd, waren afgeblazen omdat er te veel verzet tegen was. Het is de bedoeling dat de bouw dit jaar begint en in 2019 klaar is. Den Haag heeft daar 176 miljoen euro voor over.

Gerelateerde artikelen;

14-07: Coenen ontwerpt cultuurpaleis

Raad van State wijst alle bezwaren tegen Cultuurgebouw op Spuiplein af

Den HaagFM 17.02.2016 Het nieuwe Cultuurgebouw op het Spuiplein mag er definitief komen. De Raad van State heeft woensdag alle bezwaren van tegenstanders afgewezen. Hoger beroep is niet mogelijk.

Voor de Vuurkorf, zoals het cultuurcomplex in de volksmond al wordt genoemd, zijn het Lucent Danstheater en de Dr. Anton Philipszaal gesloopt. Het nieuwe gebouw gaat onderdak bieden aan het Nederlands Danstheater, Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium. In het gebied komen ook winkels, woningen en een hotel. Den Haag heeft daar 176 miljoen euro voor over.

Twee eerdere plannen voor het project, door tegenstanders het Cultuurpaleis genoemd, werden afgeblazen omdat er te veel verzet tegen was. Het is de bedoeling dat de bouw van de Vuurkorf dit jaar begint en in 2019 klaar is.  …lees meer

Groen licht voor Haags ‘cultuurpaleis’

AD 17.02.2016 Het nieuwe theater in hartje Den Haag mag er definitief komen. De Raad van State heeft woensdag de bezwaren van tegenstanders afgewezen. Hoger beroep is niet mogelijk.

Den Haag wil een groot nieuw cultuurcomplex neerzetten op het Spuiplein, naast het stadhuis. Daarvoor zijn het Lucent Danstheater en de Dr. Anton Philipszaal gesloopt. Het nieuwe gebouw moet onderdak bieden aan het Nederlands Danstheater, het Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium. Ook het gebied eromheen gaat op de schop. Zo moet een leegstaande toren ernaast ook tegen de vlakte. Daarin zaten vroeger de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie. In het gebied moeten ook winkels, woningen en een hotel komen.

De klagers vonden dat het nieuwe gebouw te hoog en te groot werd. Ook vonden ze dat het oude complex had moeten worden opgeknapt in plaats van gesloopt.

Twee eerdere plannen voor het project, door tegenstanders een ‘cultuurpaleis’ genoemd, waren afgeblazen omdat er te veel verzet tegen was. Het is de bedoeling dat de bouw dit jaar begint en in 2019 klaar is. Den Haag heeft daar 176 miljoen euro voor over.

Lees ook

Terugblik demonstratie 10.02.2016 Koerden op het Spuiplein tegen de Turkse premier Ahmet Davutoglu

Demonstratie 10.02.2016

De politie heeft woensdag in Den Haag 34 aanhoudingen verricht bij demonstraties tegen de Turkse premier Ahmet Davutoglu. De arrestanten worden beschuldigd van verstoring van de openbare orde.

33 personen zijn aangehouden bij het Catshuis, waar premier Mark Rutte zijn ambtgenoot ontving. Een andere betoger werd aangehouden in het centrum, tijdens een tocht van het Plein het stadhuis.

De arrestanten worden naar verwachting allemaal na verhoor weer vrijgelaten, aldus een politiewoordvoerder.

Redactie Regio15.nl @regio15

33 personen werden aangehouden bij een demo nabij het#Catshuis in #DenHaag 22:03 – 10 februari 2016

Arrestaties bij bezoek Turkse premier Ahmet Davutoglu (fotoserie)

Den HaagFM 10.02.2016 De Haagse binnenstad zag woensdagavond blauw van de politie in verband met het bezoek van de Turkse premier Ahmet Davutoglu. De politie hield 34 personen aan voor verstoring van de openbare orde.

Op het Spuiplein stonden tientallen Koerdische demonstranten. Rond het gebouw van de Tweede Kamer stonden politiebusjes, er was politie te paard en ook de Marechaussee was in grote getale aanwezig. Op verschillende plekken in de stad werd het verkeer tijdelijk stilgelegd om een taxikonvooi met de Turkse premier en zijn gevolg door te laten (fotoserie). De meeste personen werden aangehouden bij het Catshuis, waar premier Mark Rutte zijn ambtgenoot ontving.

Davutoglu is in Nederland om te praten over de vluchtelingencrisis in Europa. Nederland is op dit mment voorzitter van de Europese Unie. …lees meer

Politie houdt 34 mensen aan bij demonstraties tegen de Turkse premier Ahmet Davutoglu in Den Haag

RTVWEST 10.02.2016 De politie heeft woensdag in Den Haag 34 aanhoudingen verricht bij demonstraties tegen de Turkse premier Ahmet Davutoglu. De arrestanten worden beschuldigd van verstoring van de openbare orde.

33 personen zijn aangehouden bij het Catshuis, waar premier Mark Rutte zijn ambtgenoot ontving. Een andere betoger werd aangehouden in het centrum, tijdens een tocht van het Plein het stadhuis.

De arrestanten worden naar verwachting allemaal na verhoor weer vrijgelaten, aldus een politiewoordvoerder.

Meer over dit onderwerp: Den Haag Demonstratie Politie Mark RutteCatshuis Plein Spuiplein

Binnenstad Den Haag in rep en roer door bezoek Turkse premier; Koerden demonstreren

RTVWEST 10.02.2016 De Haagse binnenstad ziet woensdagavond blauw van de politie in verband met het bezoek van de Turkse premier Ahmet Davutoglu. Op het Spuiplein staan tientallen Koerdische demonstranten. Volgens de politie is er een persoon aangehouden omdat hij een politiepaard heeft geslagen met een paraplu.

Rond het gebouw van de Tweede Kamer staan meerdere politiebusjes, er is politie te paard en ook de marechaussee is in groten getale aanwezig.

Davutoglu is in Nederland om met premier Mark Rutte te praten over de vluchtelingencrisis in Europa. De politie heeft 34 mensen opgepakt voor openbare ordeverstoring.

Meer over dit onderwerp: Davutoglu Turkije Rutte Tweede KamerDen Haag Politie Binnenstad

34 aanhoudingen bij demonstraties Den Haag

Trouw 10.02.2016 De politie heeft woensdag in Den Haag 34 aanhoudingen verricht bij demonstraties tegen de Turkse premier Ahmet Davutoglu. De arrestanten worden beschuldigd van verstoring van de openbare orde.

33 personen zijn aangehouden bij het Catshuis, waar premier Mark Rutte zijn ambtgenoot ontving. Een betoger werd aangehouden in het centrum, tijdens een tocht van het Plein voor de Tweede Kamer naar het Spuiplein naast het stadhuis. De arrestanten worden naar verwachting allemaal na verhoor weer vrijgelaten, aldus een politiewoordvoerder woensdagavond.

Volgens de Federatie Koerden in Nederland is het merendeel van de arrestanten Koerd. De federatie verwijt de politie hardhandig te zijn opgetreden. De betogers protesteerden tegen het optreden van het Turkse leger en de Turkse politie tegen Koerden in Turkije.

Verwant nieuws

34 Arrestaties bij protest

Telegraaf 10.02.2016 De politie heeft woensdag in Den Haag 34 aanhoudingen verricht bij demonstraties tegen de Turkse premier Ahmet Davutoglu. De arrestanten worden beschuldigd van verstoring van de openbare orde.

33 personen zijn aangehouden bij het Catshuis, waar premier Mark Rutte zijn ambtgenoot ontving. Een betoger werd aangehouden in het centrum, tijdens een tocht van het Plein voor de Tweede Kamer naar het Spuiplein naast het stadhuis. De arrestanten worden naar verwachting allemaal na verhoor weer vrijgelaten, aldus een politiewoordvoerder woensdagavond.

Volgens de Federatie Koerden in Nederland is het merendeel van de arrestanten Koerd. De federatie verwijt de politie hardhandig te zijn opgetreden. De betogers protesteerden tegen het optreden van het Turkse leger en de Turkse politie tegen Koerden in Turkije.

Politie Den Haag pakt 34 demonstranten op

AD 10.02.2016 De Haagse politie heeft vandaag 34 demonstranten opgepakt. Het gaat om Koerdische deelnemers aan een betoging tegen de Turkse premier Ahmet Davutoglu, die een bezoek bracht aan premier Rutte.

Volgens een politiewoordvoerder overtraden de aangehouden demonstranten de plaatselijke APV en zijn daarop meegenomen naar het bureau. De bedoeling is dat zij nog voor middernacht weer worden vrijgelaten.

Het was sowieso een drukke dag voor de Haagse politie. Naast de Koerden demonstreerden ook sympathisanten Amnesty International en Greenpeace in het centrum van de stad.

27e Kauwe Klauwedag 2016

Kauwe Klauwe dit jaar niet koud, wel nat

Den HaagFM 31.01.2016 Elk jaar wordt op de laatste zondag van januari de Kauwe Klauwe Tour gereden door Den Haag.

De tocht van Puch- en Tomos-bezitters begon altijd op de Boulevard van Scheveningen, maar week dit jaar voor de start uit naar het parkeerterrein van Club Westwood aan de Laan van Poot.

Vanaf daar ging de tocht in groepen naar het centrum en weer terug. Heel koud was het niet dit jaar, hoewel door regen de meeste deelnemers toch wel kauwe klauwen kregen.…lees meer

Kauwe Klauwe 2016

31.01.2016 Op elke laatste zondag van januari wordt traditiegetrouw de Kauwe Klauwe gereden in Den Haag. Het was dit jaar al de 27e editie.
Voorheen altijd op de boulevard van Scheveningen, maar dit jaar vanaf Club Westwood aan de Laan van Poot.
Ergens vond ik het wel jammer, want op de boulevard kon je alle mooie brommers veel mooier bekijken. Lees verder →

Geplaatst in Stadsnieuws

Tags: brommerDen haagKauwe KlauweKauwe Klauwe 2016meetingPuchTomostour

Heropening Centraal Station Den Haag

Heropening CS

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en burgemeester Jozias van Aartsen hebben maandag officieel het vernieuwde treinstation Den Haag Centraal geopend. Na jaren verbouwen is het de hele feest op het treinstation. Er zijn optredens van schrijvers, cabaretiers en muzikanten.

AD 02.11.2017

AD 02.11.2017

Bekijk hier het hele programma van de opening

zie ook: Verbouwing Den Haag Centraal

zie ook: Bouw nieuwe stationshal Den Haag CS dichterbij

Den Haag Centraal heropend door staatssecretaris Dijksma (fotoserie)

Den HaagFM 01.02.2016 Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en burgemeester Jozias van Aartsen hebben maandag officieel het vernieuwde treinstation Den Haag Centraal geopend. Na jaren verbouwen is het de hele feest op het treinstation. Er zijn optredens van schrijvers, cabaretiers en muzikanten.

Het station heeft een flinke metamorfose ondergaan: de grote stationshal kreeg een glazen dak en een gloednieuwe natuurstenen vloer. “Voor de reizigers is de grootste verandering dat het station van een donkere plek naar een transparante, ruime overzichtelijke hal is gegaan”, zei Franc de Kodde van Pro Rail op Den Haag FM.

Niet iedereen is even enthousiast. De reizigersorganisatie Rover ziet “weinig verbeteringen” in het voor 123 miljoen euro verbouwde treinstation. “De hal is inderdaad ruim, maar gelijktijdig zonder kraak of smaak”, zegt voorzitter Arriën Kruyt. “Het is er ongezellig en tochtig. Den Haag Centraal heeft nog steeds de uitstraling van een asperge achter een verwarming.”

Zanger van van Gruppo Sportivo is ziek

Het eerder aangekondigde optreden van zanger Hans Vandenburg van Gruppo Sportivo gaat niet door. “Fijne griepvariatie”, schrijft hij op Facebook. “Slijm vast op m’n borst. Brak. Geen stem. Geen eetlust. Geen heropening Centraal Station Den Haag voor dit popidool vandaag.” …lees meer

Nieuw Den Haag Centraal met veel muziek geopend

AD 01.02.2016 Het compleet verbouwde station Den Haag Centraal is maandagmiddag officieel geopend door burgemeester Jozias van Aartsen, staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur én Hagenaar Chris Kwant. Op het station is het de hele dag feest, met vooral veel muziek.

Met een spelletje petje op, petje af in de stationshal zocht treinfan en dj Erik de Zwart naar de reiziger die samen met Van Aartsen en Dijksma het nieuwe Den Haag Centraal mocht openen. Hagenaar Chris Kwant is uiteindelijk de gelukkige.

Wybertjes
Na vijf jaar hebben de bouwvakkers plaatsgemaakt voor muzikanten. De hele dag door klinkt er muziek in de nieuwe stationshal onder het karakteristieke glazen dak van 11.360 vierkante meter.

Het dak met de ‘wybertjes’, zoals de glazen dakdelen al snel werden genoemd in de stad, rust op  slechts acht grote pilaren. De ‘wybertjes’ zijn overigens 8 bij 12 meter en wegen 3000 kilo per stuk. Het hele dak weegt zo’n twee miljoen kilo.

Wolk
Een wolk van twinkelende lampjes is de nieuwe ontmoetingsplek in de stationshal. Het kunstwerk dat ter hoogte van perron vier hangt is een blikvanger van jewelste. De ‘Sunny Cloud’ van kunstenaar John Körmeling bestaat uit een aluminium frame waarbinnen ledlampjes zorgen voor een steeds veranderende verlichting. Elk van de zes grote stations waar de wolk komt te hangen heeft een eigen patroon.

Dagelijks maken nu 190.000 mensen gebruik van het station, de verwachting is dat dat over tien jaar 270.000 mensen per dag is.

Lees ook;

Nieuwe Den Haag CS geopend

Telegraaf 01.02.2016 Na jaren van ingrijpende verbouwingen wordt maandag het vernieuwde station Den Haag Centraal officieel geopend.

Het station is omgevormd tot een grote terminal waarin alle soorten openbaar vervoer samenkomen. Het geheel is overspannen door een enorm glazen dak, dat de afmetingen heeft van twee voetbalvelden. Het complex heeft een capaciteit van 270.000 reizigers per dag. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) en de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen verrichten de officiële opening.

Den Haag Centraal is een van meerdere stations die worden of al zijn verbouwd tot complexen waar reizigers zonder al te veel moeite kunnen overstappen op verschillende vormen van openbaar vervoer of op eigen vervoer. Het gaat onder meer ook om de centrale stations van Arnhem, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam en om Breda en Delft.

De hele dag feest op vernieuwd Den Haag Centraal

Den HaagFM 01.02.2016 Na jaren verbouwen is het maandag feest op treinstation Den Haag Centraal.

Het station heeft een flinke metamorfose ondergaan: de grote stationshal kreeg een glazen dak en een gloednieuwe natuurstenen vloer. “Voor de reizigers is de grootste verandering dat het station van een donkere plek naar een transparante, ruime overzichtelijke hal is gegaan”, zei Franc de Kodde van Pro Rail op Den Haag FM. “Je kunt nu in een oogopslag zien waar de tram of bus aankomt en dat was eerst natuurlijk niet zo”.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) en burgemeester Jozias van Aartsen openen om 12.00 uur officieel het vernieuwde station. De hele dag door zijn er feestelijke activiteiten zoals optredens van onder meer Lois Lane en Hans Vandenburg van Gruppo Sportivo. …lees meer

Compleet vernieuwd Den Haag Centraal maandag geopend

 

AD 01.02.2016 Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) en de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen openen maandag het volledig vernieuwde Den Haag Centraal. De verbouwing – die in 2011 begon – moet er onder andere voor zorgen dat het station zo’n 270.000 reizigers per dag kan opvangen.

Het station is omgevormd tot een grote terminal waarin alle soorten openbaar vervoer samenkomen. Het geheel is overspannen door een enorm glazen dak, dat de afmetingen heeft van twee voetbalvelden.

Den Haag Centraal is een van meerdere stations die worden of al zijn verbouwd tot complexen waar reizigers zonder al te veel moeite kunnen overstappen op verschillende vormen van openbaar vervoer of op eigen vervoer. Het gaat onder meer ook om de centrale stations van Arnhem, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam en om Breda en Delft.

GERELATEERD NIEUWS;

Ben jij de reiziger die Den Haag Centraal opent?

‘Haagse binnenstad moet beter verlicht worden’

Geen concert Gruppo Sportivo-zanger Hans Vandenburg bij heropening Den Haag Centraal

RTVWEST 01.02.2016 Wie zich had verheugd op een muzikale opening van het nieuwe Den Haag Centraal door zanger Hans Vandenburg (Gruppo Sportivo) zal ongetwijfeld teleurgesteld zijn. De Haagse zanger ligt met griep op bed en moet het concert aan zich voorbij laten gaan.

‘Fijne griepvariatie’, schrijft hij zelf op Facebook. ‘Slijm vast op m’n borst. Brak. Geen stem. Geen eetlust. Geen heropening Centraal Station Den Haag voor dit popidool vandaag.’

LEES OOK: Veel muziek bij heropening vernieuwd Den Haag Centraal

De feestelijke opening van het gloednieuwe Haagse station gaat wel gewoon door, maar in afgeslankte vorm. De gelegenheidsformatie Haagse Hits Live bestaat nu uit alleen de Bombitas. Om 7.00 uur werd het spektakel al afgetrapt door The Hague Reggae Stars. Ook zanger Ed Struijlaart treedt op. Het complete overzicht van alle optredens vind je hier.

Opening
Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) en de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen openden om 12.00 uur officieel het vernieuwde station. De verbouwing, die officieel op 18 april 2011 begon, heeft bijna vijf jaar geduurd.
LEES OOK: IN BEELD: Den Haag Centraal feestelijk geopend

Meer over dit onderwerp: Den Haag Nieuw Centraal Den Haag Gruppo SportivoHans van de Burg

IN BEELD: Den Haag Centraal feestelijk geopend

RTVWEST 01.02.2016 Station Den Haag Centraal is maandag feestelijk heropend. De hele dag zijn er optredens. Rond het middaguur is het station officieel geopend door de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen, staatssecretaris Sharon Dijksma en een reiziger.

Feestelijke opening Den Haag CS

Meer over dit onderwerp: In Beeld Den Haag Centraal Station

Veel muziek bij heropening vernieuwd Den Haag Centraal

RTVWEST 01.02.2016 Wie maandag op station Den Haag Centraal komt kan het niet ontgaan. Het station wordt feestelijk heropend. De hele dag zijn er optredens van onder meer de gelegenheidsformatie Haagse Hits Live met Hans van den Burg (Gruppo Sportivo) en de Bombitas. Om 7.00 uur wordt het spektakel afgetrapt door The Hague Reggae Stars.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) en de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen openen om 12.00 uur officieel het vernieuwde station. De verbouwing begon officieel op 18 april 2011.

LEES OOK: Hoogbejaarde oud-perronopzichter (92) van NS in Den Haag: ‘Vroegâh reden we gewoon als het sneeuwde’

Het station is omgevormd tot een grote terminal waarin alle soorten openbaar vervoer samenkomen. Het geheel is overspannen door een enorm glazen dak, dat de afmeting heeft van twee voetbalvelden. Het station kan 270.000 reizigers per dag aan.

Bekijk hier het hele programma van de opening

Meer over dit onderwerp: Den Haag Centraal Station Openbaar Vervoer NS

Den Haag Centraal verbouwd tot podiumzaal voor heropening (fotoserie)

Den HaagFM 01.02.2016 Het afgelopen weekend is treinstation Den Haag Centraal verbouwd tot podiumzaal voor de grote heropening op maandag.

Er zijn verschillende podia geplaatst in de stationshal voor optredens van onder meer de band Lois Lane, zanger Hans Vandenburg van Gruppo Sportivo, singer/songwritersduo Isaac Bullock & Camilla Alfieri en Brassta La Vista. Ook de groep The Hague Reggae All Stars en singer/songwriter Ed Struijlaart treden op. De eerste artiest start al om 07.00 uur. De laatste artiesten treden op tot ongeveer 21.00 uur. Op een kleiner podium staan de schrijvers en cabaretiers van Puur Gelul.

De officiële openingshandeling wordt tussen 12.00 en 13.00 uur verricht door staatssecretaris Sharon Dijksma en burgemeester Jozias van Aartsen. Zondag werd daarvoor een generale repetitie gehouden met stand-in acteurs. Maandag is het openingsfeest ook te volgen via deze livestream…lees meer

Reizigersorganisatie Rover niet te spreken over nieuw Den Haag Centraal

Den HaagFM 31.01.2016 De reizigersorganisatie Rover is niet te spreken over het nieuwe Den Haag Centraal. De belangengroep ziet “weinig verbeteringen” in het voor 123 miljoen euro verbouwde treinstation.

Maandag wordt het verbouwde station officieel heropend. Of de reizigers nu heel blij moeten worden van het resultaat, valt volgens Rover-voorzitter Arriën Kruyt echter te betwijfelen. Hij hekelt onder meer de onoverzichtelijkheid van het station. “Zo is de loopafstand naar de treinen langer geworden en het is heel moeilijk om de juiste bus of tram te vinden.” Kruyt ergert zich ook aan het busplatform. “Dat is vies, onoverzichtelijk en voorzien van een wachtgelegenheid die permanent op slot zit.”

“De hal is inderdaad ruim, maar gelijktijdig zonder kraak of smaak”, vervolgt de voorzitter. “Het is er ongezellig en tochtig. De WC’s en fietsenstalling zijn onvindbaar weggemoffeld onder trappen. Het voorplein is een desolate vlakte. De gevel heeft de kwaliteit van de befaamde Oost-Duitse Plattenbau met het verschil dat in Oost Duitsland dit soort gevels al lang opgeknapt zijn. Den Haag Centraal heeft nog steeds de uitstraling van een asperge achter een verwarming.”…lees meer