Cultuurpaleis Amare – terugblik – SpuiForum – Krankjorum

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 901b0-amare.jpg

Opening Amare 19.11.2021

Den Haag wilde een groot nieuw cultuurcomplex neerzetten op het Spuiplein, naast het stadhuis. Daarvoor zijn het Lucent Danstheater en de Dr. Anton Philipszaal gesloopt. Het nieuwe gebouw moet onderdak bieden aan het Nederlands Danstheater, het Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium

Lees ook: Hoe zit het nou met dat Spuikwartier in Den Haag? 9 vragen over het nieuwe ‘Cultuurpaleis’

Lees ook: Dossier: Spuiforum 2.0

Zie ook: Aftrap Raadsenquête cultuurcomplex AMARE

Zie ook: Het nieuwe Cultuurpaleis Amare aan het Spui in Den Haag vanaf november 2022 eindelijk ‘full swing’

Zie ook: Op weg naar de Raadsenquête cultuurcomplex AMARE – deel 2

Zie ook: De kinderziektes van het nieuwe cultuurpaleis “Amare” aan het Spui – de nasleep – deel 2

Zie ook: De kinderziektes van het nieuwe cultuurpaleis “Amare” aan het Spui – de nasleep – deel 1

Zie ook: De kinderziektes van het nieuwe cultuurpaleis “Amare” aan het Spui

Zie ook: Amare – van de mankementen zijn er nog maar 20 over !!!

Zie ook: Opening 19.11.2021 nieuwe cultuurpaleis Amare aan het Spui in Den Haag

Zie ook: Gedonder met de Woontorens op het Spuiplein naast Amare

Zie ook:  Op weg naar de Raadsenquête cultuurcomplex AMARE

Zie ook: Amare op weg naar de nieuwe hangplek voor alle Hagenaars !!

Zie ook: Het nieuwe cultuurpaleis “Amare” aan het Haagse Spui gaat eindelijk open !!!

Zie: En weer gaat het gedonder met het cultuurpaleis Amare gewoon weer verder !! – de nasleep

Zie ook: En het gedonder met het cultuurpaleis Amare gaat gewoon weer verder !!

zie verder ook: Centrum Den Haag één grote groene tuin voor het cultuurgebouw Amare

Zie dan ook: Muziektheater Amare – inrichting nieuwe Spuiplein

Zie ook: Nog meer gedonder met het SpuiForum “Amare” !!

Zie verder: En weer gedonder met het cultuurpaleis Amare !!

Zie ook: Cultuurcomplex Amare vordert gestaag !!! – stand van zaken 22.10.2020

Zie dan ook: Het nieuwe cultuurpaleis Amare aan het Spui in Den Haag is bijna klaar

Zie ook: Het nieuwe cultuurpaleis Amare aan het Spui in Den Haag bijna open

Zie ook: Nog meer gedonder met het SpuiForum !! – debat 06.05.2020 – de nasleep

Zie ook: Nog meer gedonder met het SpuiForum !! – debat 06.05.2020

Zie ook: Nog meer gedonder met het SpuiForum !!

zie ook: Het SpuiForum anno 03.04.2020: “We zijn er bijna maar nog niet helemaal !!” – vervolg

zie ook: Het SpuiForum anno 19.03.2020: “We zijn er bijna maar nog niet helemaal !!”

Zie ook: Ook het gedonder met het SpuiForum gaat vrolijk weer verder en nog verder !!

Zie ook: Ook het gedonder met het SpuiForum gaat vrolijk weer verder !!

Zie ook: En weer gaat het gedonder met het SpuiForum vrolijk verder !! – deel 2

En zie ook: En weer gaat het gedonder met het SpuiForum vrolijk verder !! – deel 1

zie ook: Het nieuwe onderwijs en cultuur complex op het Spuiplein – SvZ 15.09.2018

zie:  De eerste paal voor het nieuwe Onderwijs en Cultuur Complex op het Spuiplein

zie ook nog: Het gedonder met het SpuiForum gaat vrolijk weer verder !!

zie ook nog: Het Spuiforum na het coaltieakkoord 2018 – 2022

zie dan ook:  Het Haagse coalitieakkoord 2018 – 2022

zie ook nog: Crisis en nog meer vertraging nieuwe plannen Haags Spuiforum

en zie ook Vertraging nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 8

zie verder ook: Bouw Haags cultuurpaleis gaat eindelijk beginnen

zie ook: Vertraging nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 7

zie ook: Vertraging nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 6

zie ook: Nieuwe plannen Haags Spuiforum bijna definitief – deel 5

zie ook: Nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 4 definitief

en zie ook: Nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 3

zie verder ook:  Nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 2

zie dan ook: Nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 1

zie verder ook nog:  Haags college dient motie van wantrouwen in tegen Haagse anti-Spuiforum-bewoners

zie verder ook; Haagse SpuiForum terug naar de Tekentafel !!!

zie dan ook nog: De toekomst van het Haagse SpuiForum !!

en zie verder ook: Aftrap bouw SpuiForum

zie ook: De spanningen rondom het SpuiForum namen toe !!! – deel 2

zie ook: De spanningen rondom het SpuiForum namen toe !!!  – deel 1

en zie ook nog even: Gedonder bij de Haagse PvdA over het Spuiforum

en dan ook nog: Haagse PvdA is/was verdeeld over Cultuurpaleis Spuiplein

en verder: Motie ‘heroverweging na verkiezingen’ ALV 28 okt 2013

en nog verder: Financiele barometer Spuiforum definitief (1)

en meer:  Persbericht financiën Spuiforum 3

zie dan ook nog maar even: Dossier: Spuiforum 2.0

zie ook: Nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 2

zie ook: Nieuwe plannen Haags Spuiforum – deel 1

zie ook; Haagse SpuiForum terug naar de Tekentafel !!!

zie ook: De toekomst van het Haagse SpuiForum !!

zie ook: Aftrap bouw SpuiForum

zie: De spanningen rondom het SpuiForum namen toe !!! – deel 2

zie ook: De spanningen rondom het SpuiForum namen toe !!!  – deel 1

en zie ook: Gedonder bij de Haagse PvdA over het Spuiforum

en ook: Haagse PvdA is/was verdeeld over Cultuurpaleis Spuiplein

Zie meer –>> SpuiForum – Haastig Spoed is zelden goed !!!!

Motie ‘heroverweging na verkiezingen’ ALV 28 okt 2013

140309 Financiele barometer Spuiforum definitief (1)

140310 Persbericht financiën Spuiforum 3

SpuiForum ??? KrankJorum !!!!!! 

Het Haagse college wil haast maken met de nieuwe plannen voor het SpuiForum ofwel het ambitieuze Cultuurplein.

Het geld  is er, en wat het college betreft kan er worden begonnen met de uitrol van de plannen.

Ze zijn maar alvast met de voorbereiding begonnen.

Kortom,  juist in deze tijd van bezuinigingen moet er dus meer kritisch gekeken worden naar de nieuwe plannen. Door de bezuinigingen is er in de Haagse wijken nogal wat weggehakt o.a. Welzijnswerk, Bibliotheek, Cultuur, Zorg, Buurthuizen etcetera !!!!    Sta ook stil bij de diverse Actie‘s. De reacties op de plannen m.b.t. het Cultuurpaleis zijn daarom nogal gemengd.

Wethouder Marnix Norder heeft veel haast maar zou wellicht nog beter even kunnen wachten.

Al is het alleen maar om te voorkomen het Spuiplein verandert in Taksimplein-NL. Er gaan namelijk geluiden door de stad dat er een actiegroep is opgericht onder de naam Taksim-NL. Geïnspireerd door de ontwikkelingen in Instanbul willen ook zij  gaan demonstreren en Actie gaan voeren. Ik hoop echter dat het dan niet zo uit de hand loopt zoals in Turkije (zie hier en hier).

En inmiddels is ook de actiegroep SpuiForum KrankJorum druk doende met het verzamelen van bouwstenen voor alternatieve plannen. Daar ben ik ook bij aanwezig geweest. De alternatieve plannen hebben namelijk mijn grote voorkeur.

Blij te horen dat dus ook de PvdA alternatieve ideeën heeft over het Spuiforum.

Ook de Haagse SP is geen voorstander van de plannen van wethouder Marnix Norder. Cultuur De SP strijdt voor de Haagse cultuursector. Het gemeentebestuur  had onder leiding van D66-wethouder Marjolein de Jong mooie ambities om in 2018 culturele hoofdstad te worden. Echter deze plannen gingen niet door.  Aan de andere kant werden Haagse iconen als het Koorenhuis wegbezuinigd, verloren Gemeentemuseum en Museon een deel van hun subsidie en verdween er wijkcultuur, zoals bij het Laaktheater en theater de Regentes. De SP maakt andere keuzes: geen prestigieus cultuurforum op het Spuiplein en geen geld naar het zinloze projecten. Hiermee besparen we genoeg geld om bijvoorbeeld alsnog bedreigden cultuurcentra en ook Buurthuizen en bibliotheken open te houden om zo  de wijkcultuur te sparen.

Daar de tijd dringt heeft GroenLinks alvast bedacht de besluitvorming over de plannen de toekomst in te schuiven.  GroenLinks wil namelijk dat het besluit over de komst van het spuiforum na de Gemeenteraadsverkiezingen 19.03.2014 wordt genomen. Volgens GroenLinks moeten Haagse Stemmers de kans krijgen zich in het stemhokje over het controversiële plan uit te spreken Lees meer nog –>meer

En ook de Haagse Stadspartij wil dat er verder gedebatteerd wordt over de plannen voor een Spuiforum. Door twee onderzoeken zijn er nieuwe feiten boven tafel gekomen. –>meer

Het zou daarom een goed idee zijn voor de SP, GL HSP en de PvdA om te gaan samenwerken middels gezamenlijke actie.

Overigens loopt de gemeente ook te leuren met het bidbook voor Den Haag als Europese Culturele Hoofdstad 2018. Hiervoor waren inwoners van Den Haag opgeroepen ideeën te aan te dragen die voor projecten die in het kader van Culturele Hoofdstad ontwikkeld uitgevoerd zouden kunnen worden. Dat heeft heel veel energie opgeleverd.

Deze ideeën en energie wil de gemeente Den Haag niet verloren laten gaan, ook niet nu Den Haag niet meer in de race is voor Culturele Hoofdstad 2018.

Samen met mensen in de verschillende stadsdelen wil de gemeente kijken welke verbindingen we kunnen leggen om deze ideeën en initiatieven tot een succes te maken. Tijdens deze gesprekken zou dan ook het Spuiforum aan de orde moeten komen.

Althans, dat lijkt mij !!!!

Inmiddels gaan we de volgende fase van de besluitvorming rond het Spuiforum in: op 18 juli ligt de kredietaanvraag voor de bouw ter besluitvorming voor in de gemeenteraadvergadering. Hier ligt een kans de besluitvorming nog te beïnvloeden door beïnvloeding van het standpunt van de fractie.

Meerdere keren is er de afgelopen jaren in de Werkgroep Stad gesproken over de plannen voor een groot verzameltheater het Spuiforum. De werkgroep was daarbij kritisch over de plannen en achtte een alternatief plan nodig, een plan dat leidt het realiseren van de wensen van de theaters zonder een grootschalig gebouw en dat leidt tot een goed Spuiplein.

Inmiddels twee keer is ook in een ALV gesproken over de plannen. In de laatste ALV bleek dat er slechts een zeer kleine meerderheid voor het plan was.

In het nu voorliggende ’voorlopig ontwerp’ is op geen enkele wijze aan de inhoudelijke bezwaren tegen het plan tegemoet gekomen. Wat de financiën van het plan betreft: iedere kostendeskundige zal u vertellen dat het niet mogelijk is een zinvolle kostenraming af te geven op basis van een ‘voorlopig ontwerp’ (foutmarge 20% – 50%). De financiële paragraaf is daarom een slag in de lucht.

Door renovatie van de bestaande theaters kan de toekomst van de theaters voor veel minder geld worden veiliggesteld, terwijl het Spuiplein daarmee een impuls kan krijgen. Door het megagebouw zal het plein en de omliggende stad er verder op achteruit gaan. Zeker niet onbelangrijk is dat voor het Spuiforum vele miljoenen, naar het zich laat aanzien zo’n 181 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld (los van de zeker te verwachten forse overschrijdingen, zie hierboven), terwijl op cultuur, bibliotheken, welzijn en zorg grootscheeps is en wordt bezuinigd.

Het beeld is dat het college de Haagse bevolking nog voor de zomer voor voldongen feiten wil plaatsen (zie bijgaand artikel uit Den Haag Centraal kijk hier pag 5). Om te zorgen dat de Haagse PvdA leden voor het cruciale besluitvormingmoment nog een keer hun stam kunnen laten horen is het noodzakelijk om voor 18 juli een ALV te organiseren over de plannen rond het Spuiforum.

Daartoe hierbij een brief aan fractie en bestuur van onze partij waar in de bijlagen is aangegeven waarom het Spuiforum geen goed idee is, en waarin ook is aan gegeven hoe het anders en goedkoper kan.

Door werkgroep Dooievaar wordt in een zaal bij het Spui op 22 juni een plan gepresenteerd dat laat zien dat de renovatie optie tot een uitstekend plan kan leiden en dat voor de helft van het geld. Overtuig jezelf.

Het college vreest DHC 31 mei 2013

Brief aan Bestuur en fractie Spuiforum 17 juni 2013 1.0

Brief aan Bestuur en fractie Spuiforum 9 juni 2013 1.0

PvdA – Mijn verzoek aan jullie is mij te laten weten of je deze brief mede wil ondertekenen. Gegeven de beschikbare tijd hoor ik graag spoedig van je.

Is er iemand van wie je weet dat die mee zou willen tekenen, stuur dan dit bericht svp door.

Alvast bedankt en vriendelijke groet,

Frits van Erpers Roijaards – PvdA

Zie verder ook:

Manifestatie tegen Haags cultuurpaleis

RTVWEST 22.06.2013 DEN HAAG – Tegenstanders van de bouw van het Cultuurpaleis in Den Haag houden vanmiddag een ludieke manifestatie op het Spuiplein. Ze presenteren er hun alternatieve plannen voor wat ze de ‘kolossale vergissing van het Spuiforum’ . Haagse architecten hebben een ontwerp gemaakt waarbij de sloop van de Anton Philipszaal en het NDT-complex niet nodig is. De actievoerders hopen vandaag veel handtekeningen op te halen voor de petitie tegen de bouw van het Spuiforum.  Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Video 13-06 Gemengde reacties op Cultuurpaleis Den Haag

Audiofragment 09-11 Cultuurpaleis tegen zere been Hagenaar

Geen media 02-11 Van Spui 11 tot Mandje: cultuurpaleis inspireert Hagenaars

Audiofragment 01-11 Bouw Haags cultuurpaleis gaat door

Geen media 20-10 Actie tegen komst Cultuurpaleis

Ludieke actie tegen bouw Spuiforum

Den HaagFM 22.06.2013 Tegenstanders van de bouw van het Cultuurpaleis hebben zaterdagmiddag een ludieke manifestatie gehouden op het Spuiplein…lees meer

Zie ook: Spuiforum hoeft niet, als jij dat wilt! Den HaagOrg 20.06.2013

Lawine aan vragen over Haags cultuurpaleis

RTVWEST 21.06.2013 DEN HAAG – De Haagse wethouders Marnix Norder en Marjolein de Jong zijn gebombardeerd met vragen uit de gemeenteraad over het uitgewerkte plan voor het cultuurpaleis. In totaal zijn er ruim vijfhonderd ‘technische’ vragen ingediend, … Lees verder

Honderden vragen van raadsleden over Spuiforum

Den HaagFM 21.06.2013 De Haagse wethouders Marnix Norder en Marjolein de Jong zijn gebombardeerd met vragen uit de gemeenteraad over het uitge…lees meer

PvdA-leden eisen extra overleg Spuiforum

Den HaagFM 21.06.2013 Leden van de Haagse afdeling van de Partij van de Arbeid eisen dat hun partij een extra ledenvergadering houdt over het …lees mee

Collegepartijen zetten zorgvuldige besluitvorming onder druk

GL do 20 jun 2013, 15:13u – Inge Vianen – spuiforum – Gisteravond heeft een aantal partijen uit de Haagse gemeenteraad geprobeerd om wat meer tijd te krijgen om de plannen voor het Spuiforum goed te kunnen lezen. Pas afgelopen vrijdag waren alle stukken beschikbaar en vandaag moeten de technische vragen ingeleverd worden. Onder andere GroenLinks wilde een week extra de tijd om de meer dan vijfhonderd pagina’s tekst te lezen. De collegepartijen blokkeerden deze wens van de oppositie. Lees meer

Kom ook: Manifestatie Spuiforum? Krankjorum!

SP 19-06-2013 • De SP ondersteunt de manifestatie op zaterdag 22 juni tegen de komst van het Spuiforum. Tijdens deze dag zal een alternatief voor de huidige bouwplannen van het stadsbestuur voor een Spuiforum gepresenteerd worden. Dit alternatief is ontwikkeld door een groep architecten verenigd in de Dooievaar+. Ook zal later op de dag een protestmanifestatie tegen het Spuiforum plaatsvinden op het Spuiplein. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: “Wij ondersteunen deze manifestatie en dit alternatief van harte. Vanaf het begin heeft de SP dit alternatief al ondersteund. Dit is niet alleen betaalbaarder, maar ook nog eens duurzamer en het verpest niet het gehele Spuiplein. Wij roepen iedereen op die de stad een warm hart toedraagt en dus tegen dit idiote dure plan van het stadsbestuur is om zich 22 juni aan te sluiten!” › Lees verder…

Nieuw wapen tegen cultuurpaleis: de ‘Spuipijn boogie’

Den HaagFM 17.06.2013 De actiegroep Dooievaar zet een nieuw wapen in tegen de plannen voor een nieuw cultuurpaleis op het Spuiplein: de ‘…lees meer

Gemengde reacties op Cultuurpaleis Den Haag

RTVWEST 14.06.2013 Video DEN HAAG – De begroting van het te bouwen Cultuurpaleis is rond. Het nieuwe thuis van het Residentie Orkest en het Nederlandse Danstheater kost 181 miljoen, maar dat is volgens het gemeentebestuur haalbaar. Zolang het plan bestaat, … Lees verder

“Financiële haalbaarheid Spuiforum niet te controleren”

Den HaagFM  14.06.2013 De financiële haalbaarheid van het Spuiforum is niet te controleren, dat zei Peter Drijver van werkgroep Dooievaar vrijd…lees meer

Haagse stadsgesprekken Spuiforum Krankjorum 2013

Stadsgesprek SpuiForum 18.04.2013

Stadsgesprekken “Spuiforum Krankjorum ???”

Spuiforum weer in hottalk

Massaal protest tegen cultuurpaleis

Actie tegen komst Cultuurpaleis

Haagse PvdA is/was verdeeld over Cultuurpaleis Spuiplein

Gemeente en inwoners grote verliezer met bouw Spuiforum

GroenLinks: ‘Kiezers moeten zich uitspreken over cultuurpaleis’

Noodzaak schrappen Spuiforum steeds groter

De tijd is gekomen in Theater aan het Spui

Geen cultuurpaleis, maar bibliotheken

Gemeente en inwoners grote verliezer met bouw Spuiforum

Stadspartij wil onderzoek naar besluitvorming Cultuurpaleis

Voorbereidingen bouw cultuurpaleis Den Haag gaan sneller dan gepland

Charme-offensief om nieuwbouw cultuurpaleis te realiseren

Bouw cultuurpaleis is volgens stadsbestuur Den Haag echt te betalen

Duidelijkheid over Haags cultuurpaleis

Stadsbestuur presenteert nieuw ontwerp Spuiforum

Rode Loper van Spuiplein naar Anna van Buerenplein

Tijdelijk Cultuurpaleis voor Den Haag CS

Fractievoorzitter ChristenUnie: ‘Besluit cultuurpaleis onverstandig’

Den Haag stemt in met bouw omstreden cultuurcentrum

RAAD STEMT VOOR: CULTUURPALEIS KOMT ER

Cultuurpaleis tegen zere been Hagenaar

PvdA trekt zich niets aan van mening Hagenaars over cultuurpaleis

Turkse demonstratie tegen Erdogan op Haagse Malieveld

Cultuur in uw stadsdeel