Maandelijks archief: juni 2008

Goede Sier gemaakt in Escamp

Vandaag werd bij STROOM  het boek gepresenteerd Goede sier gemaakt, monumentale kunst in Den Haag Zuidwest 1945-1970′ .

 (voorkant)

Voorkant

  (achterkant) Achterkant

Het boek  toont de rijkdom en veelzijdigheid van de monumentale kunst in Den Haag Zuidwest van 1945 tot 1970 en gaat in op de achtergronden van deze unieke periode in de kunst en architectuur. De talrijke en soms uitbundige kunstwerken aan woningen, kerken en scholen nuanceren het beeld dat velen van de naoorlogse wijken hebben. Naast kwaliteiten als de stedenbouwkundige opzet en het vele groen is nu ook de monumentale kunst een aspect dat aandacht verdient in het actuele vraagstuk van herstructurering.

Den Haag Zuidwest (Escamp) omvat met zijn ruim 30.000 woningen de grootste verzameling wederopbouwwijken van Nederland. Om ook dit stuk van Den Haag  aan te passen aan de veranderende wooneisen zijn renovaties en ook in veel gevallen is sloop en nieuwbouw noodzakelijk. Dit betekent echter dat veel van deze  kunstwerken verloren zouden kunnen gaan. 

Daarom wil de gemeente dergelijke  kunstwerken behouden door de corporaties en particulieren eigenaren te stimuleren de kunstwerken bij sloop te sparen zodat ze later bij de nieuwbouw waar mogelijk ingepast kunnen worden.  Door een systematische inventarisatie van de kunstuitingen in Den Haag Zuidwest is een groot kennishiaat uiteindelijk ingevuld.

 ‘Goede sier gemaakt; monumentale kunst in Den Haag Zuidwest 1945-1970′

Uitgave gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Samenstelling en tekst Wijnand Galema

Uitgever: De Nieuwe Haagsche

Prijs € 29,95

ISBN 978-90-77032-91-6

Glas-in-lood.

(glas-in-lood)

Voor meer informatie over het Instituut Collectie Nederland en de Monumentale Wandkunst uit de Wederopbouwperiode, klik hier

(wandkunst)

Wandkunst

 Zie ook:

Architectuurgids over wederopbouw in Den Haag

Den HaagFM 27.11.2013 Wethouder Rabin Baldewsingh van Monumenten heeft de Architectuurgids Wederopbouw Den Haag in ontvangst genomen.

Deze gids is geschreven door architectuurhistoricus Wijnand Galema en beschrijft honderd Haagse gebouwen uit de periode 1940-1965. De geselecteerde panden geven een goed beeld van de naoorlogse architectuur in onze stad. . ..lees meer

Wandkunst ook in Den Haag bedreigt

Licht op Escamp, bewoners maken theater

Wijkmedia-atelier in Escamp

Meehelpen met Kunst in de Wijk in stadsdeel Escamp

 

Netwerkbijeenkomst Kunst en Cultuur in stadsdeel Escamp