Maandelijks archief: maart 2008

Van Aartsen moet Carolien helpen

DEN HAAG – Bron AD 31.03.08   De Haagse koe ontbreekt het niet aan mensen die zich haar lot aantrekken. In stadsboerderij ’t Waaijgat zouden de levensomstandigheden voor de beesten weer zijn verslechterd.

 isabel_148765h.jpg

Zo werden de koeien tot 2005 vastgelegd aan de kop. ARCHIEFFOTO AD

 

Jozias van Aartsen, de nieuwe burgervader van Den Haag, is door de vrienden van de Haagse koe al van de trieste feiten op de hoogte gesteld, en gevraagd zijn niet geringe invloed aan te wenden om haar lot te verbeteren.

De kwestie draait om de wijze waarop de koeien in de winterse stalling aan hun kop zijn vastgelegd. Dat gebeurt op zo’n manier dat de dieren niet vrijuit kunnen bewegen. Ook de staarten worden (weer) als vanouds opgeknoopt.

De vereniging Zorg voor dieren wist de kwestie door goed lobbywerk een paar jaar geleden op de agenda van de lokale politiek te krijgen. Sinds 2005 zou de zaak geregeld zijn.

Zorg voor dieren meldt nu echter dat de oude praktijk is teruggekeerd in ’t Waaijgat; de koeien liggen weer aan de ketting. Volgens de dierenvrienden krijgen de beesten soms ‘veertig uur geen beweging.’

Vooral de roodbonte koe Carolien schijnt onder de omstandigheden te lijden, houdt Zorg voor dieren de gemeente voor. De groep roept wethouder Baldewsingh ter verantwoording. Hij zou eerdere besluiten uit de raad niet zijn nagekomen.

Meer krotten opgeknapt

Door MARC KONIJN – 31.03.08  Bron AD – De gemeente Den Haag schakelt nog een tandje bij in de aanpak van zwaar verwaarloosde panden.

norder_43882h.jpg

Wethouder Marnix Norder in de Stationsbuurt. FOTO ROBERT VAN STUYVENBERG

Er worden de komende twee jaar nog eens negentig extra ‘rotte kiezen’ in de stad opgeknapt. In totaal moeten dan 298 verkrotte panden weer bewoonbaar zijn gemaakt.Dat staat in de derde voortgangsrapportage van ‘de aanpak rotte kiezen en brandpanden’.

In 2005 startte Den Haag een streng beleid in de aanpak van verwaarloosde panden; een speciaal team werd geformeerd om eigenaren van verkrotte panden te dwingen tot renovatie. Wie niet wil meewerken, kan zijn huis zelfs kwijtraken. Er kwam een lijst met 209 zeer slechte panden; daar zaten ook huizen bij die soms wel tientallen jaren geleden waren uitgebrand, en nog steeds stonden te verkrotten.De strenge aanpak wierp de afgelopen jaren vruchten af. Veel eigenaren kozen eieren voor hun geld en knapten hun pand op. Inmiddels zijn 170 panden gerenoveerd.Door het succes heeft wethouder Norder (PvdA, bouwen en wonen) besloten de lijst voor de aanpak van rotte kiezen uit te breiden van 209 naar 298 panden. De leefbaarheid van de stad krijgt hierdoor een impuls.

Toch loopt niet alles op rolletjes. In 35 gevallen is er sprake van een vertraging. Een deel daarvan wordt veroorzaakt omdat eigenaren zoek zijn, overleden of onder behandeling staan bij het Riagg.

Ook kunnen de omstandigheden tegenzitten. De opknapbeurt van enkele panden stagneerde omdat de onderliggende winkels voor bepaalde tijd gesloten moesten worden.

De verwachting is dat de uitgebreide lijst met 298 panden niettemin aan het eind van 2009 is afgewerkt. De gemeenteraad zal dan besluiten of er nog verder wordt gegaan met deze aanpak.

Station Moerwijk: Haagse poort

dscn3034_thumb_3449.jpg

Door BERT HESSELINK – DEN HAAG – bron: ADHC 07.03.08  Het is nog een kwestie van tijd, maar dan is station Moerwijk en de directe omgeving (o.a. Spoorwijk) omgetoverd tot een modern stedelijk knooppunt, waar mensen wonen, werken en reizen.

Het station moet uitgroeien tot de poort van Den Haag. PvdA-wethouder Norder (wonen) en CDA-gedeputeerde Koop (ruimtelijke ontwikkeling) presenteerden gistermorgen in het informatiecentrum bij het station de plannen voor een ware metamorfose.De weg naar station Moerwijk vanaf Holland Spoor voert nu nog langs het desolate bedrijventerrein Laakhaven. De weg maakt onnavolgbare kronkels en gaat onder troosteloze viaducten door. Het bedrijventerrein wordt de komende jaren omgevormd tot een aantrekkelijke woonomgeving waar 850 woningen worden gebouwd. Op die manier ontstaat een bewoonde corridor van het centrum van de stad in de richting van Moerwijk. Het station moet uitgroeien tot de entree van Den Haag.Voor de omvorming van het gebied tot een aantrekkelijk stedelijk knooppunt zocht Norder contact met de provincie. Volgens de wethouder is de hulp van andere overheden onontbeerlijk bij de ontwikkeling van Knoop Moerwijk, zoals het gebied in de plannen heet.

Voor wat betreft de ontwikkeling van het station heeft de provincie wilde plannen, zo maakte gedeputeerde Koop duidelijk. Station Moerwijk wordt als eerste station omgevormd tot een moderne halteplaats voor de stedenbaan, die de komende jaren in het zuidelijke deel van de Randstad wordt gerealiseerd. Koop wil in dit deel van de provincie een netwerk van railvervoer realiseren, zoals ook andere stedelijke gebieden in Europa die kent. ,,Elke tien minuten moet je op een trein richting Rotterdam kunnen stappen,’’ vindt Koop.

Station Moerwijk wordt een van de zes Haagse stations voor de stedenbaan. In totaal krijgen 32 bestaande stations de komende jaren een facelift. Rond die stations worden dan woonwijken en kantoren gebouwd, zodat mensen makkelijk en snel kunnen reizen.

Voor de ontwikkeling van het gebied rond het station heeft de gemeente Den Haag vier varianten uitgewerkt. In alle varianten krijgt het gebied een enorme impuls en wordt het voorzieningenniveau enorm uitgebreid.

De Knoop Moerwijk is een knooppunt van infrastructuur via weg, water en rail. Het knooppunt verbindt vier cruciale delen van de stad. Dat gebied verdient volgens Norder een moderne stedelijke uitstraling. In elk van de vier uitgewerkte varianten is plaatsgemaakt voor zo’n 1000 tot 1500 woningen. Daarbij speelt de aanwezigheid van het water een belangrijke rol, aldus Norder. ,,We moeten meer doen met het water, bijvoorbeeld in de vorm van wonen aan het water. Maar ook bij recreatie en vervoer is het water van belang. Dat kan in de vorm van een watertaxi.’’

Norder legt vier varianten voor aan de gemeenteraad en de bewoners van de wijk. Uiteindelijk, na een proces van inspraak en studie, kiest de raad een van de varianten. Mogelijk zelfs nog met aanpassingen, want het gebied biedt door de grote diversiteit volgens de wethouder veel mogelijkheden.

In alle varianten is het de bedoeling dat de openbare ruimte een verbindende rol speelt tussen het station en de omliggende wijken. Met een ‘spoor op pootjes’ gaat het gebied meer deel uitmaken van de stad als geheel en sluit het goed aan bij bijvoorbeeld de woningbouw in Laakhaven-West. Rond het station moeten voorzieningen komen zoals een zwembad of school zodat het station kan uitgroeien tot een ontmoetingsplek. In de variant Avenida staat een stadsboulevard tussen de Neherkade en de Erasmusweg centraal met daaraan natuurlijk bomen en pregnante gebouwen, waarin plaats is voor woningen maar ook voor kantoren. De hoogbouw is beperkt tot 100 meter. In totaal telt deze variant 1290 woningen.

In de variant Poort van Den Haag groeit het gebied uit tot de entree van Den Haag. In dit meest ambitieuze en kostbaarste plan is plaats voor 1580 woningen en verdwijnt de toegangsweg in een tunnel. In de derde variant Waterknoop speelt water de hoofdrol. Er wordt een eiland gecreëerd waarop een mini- Manhattan verrijst met meer dan 2000 woningen. De vierde variant Caleidoscoop is een mix van de andere drie en de goedkoopste.

Zie ook: 

Slim verdichting Knooppunt Moerwijk
30 jun 2005 http://www.denhaag.pvda.nl/nieuwsbericht/729

Transvaal multicultureel icoon

De wijk Oppimpen

Door MAAIKE KRAAIJEVELD – DEN HAAG – bron:  ADHC 07.03.08  Dat Den Haag de wijk Transvaal tot icoon van de Hindoestaanse cultuur wil maken, zoals minister Vogelaar van ’prachtwijken’ onlangs zei, is een beetje te kort door de bocht. Maar Hindoestaanse ondernemers die zelf ook een ruimer aanbod willen in de Paul Krugerlaan, de winkelstraat, zijn wel een belangrijke pijler.

Pandit Kokki, eigenaar van Anuskha Collection aan het Paul Krugerplein, ziet het wel voor zich: de wijk Transvaal in Den Haag als evenknie van South Hall in Londen. „Klein India. Met allemaal Hindoestaanse winkels. Zoals je in Den Haag ook de Wagenstraat hebt met allemaal Chinese zaken. Maar op de Paul Krugerlaan zijn ook veel Turkse en Marokkaanse ondernemers.’’En die wil de winkeliersvereniging Paul Krugerlaan, de belangrijkste winkelstraat in Transvaal, er ook graag houden. „Wij dragen uit dat we een kleurrijke wijk zijn met ondernemers van verschillende culturen,’’ zegt Chander Makhaisingh, bestuurslid van de winkeliersvereniging. Ook al zijn de Hindoestaanse ondernemers met hun specifieke kledingzaken en artikelen op religieus gebied een belangrijke pijler in de wijk die volledig wordt gerenoveerd. „Vooral op zaterdag krijgen we mensen uit het hele land en zelfs uit België, Frankrijk, Duitsland en Amerika,’’ zegt Makhaisingh in zijn kledingzaak annex schoonheidssalon, die hij samen met zijn vrouw Shalinie heeft. Behalve felgekleurde sari’s afgezet met goudbrokaat voor bruiloften verkopen ze bij het exotische Hrishita ook bijpassende schoentjes en trouwjuwelen.Ook het aantal juweliers van Hindoestaans-Surinaamse afkomst is in de straat groter dan van andere culturen. De Turkse voorzitter van de winkeliersvereniging, Sabine Baksi, begrijpt wel hoe dat komt. „Turken gaan elk jaar naar Turkije op vakantie en nemen daar hun goud mee vandaan,’’ zegt ze. „Surinamers gaan niet elk jaar naar Suriname op vakantie en kopen hun goud hier.’’Een paar honderd meter verderop helpt Kokki, die behalve ondernemer ook pandit – religieus voorganger – is, een klant aan wierook. Het blijkt te gaan om wierook ‘om het huis te reinigen’. Als de vrouw de van boven tot onder volgepakte zaak van Kokki heeft verlaten, bevestigt hij dat met ‘reinigen’ het verjagen van geesten wordt bedoeld. Zo zijn er heel veel producten die uitsluitend bij de gespecialiseerde Hindoestaanse winkels zijn te krijgen. „Hindoestanen kopen hier vervolgens hun brood bij de Turkse bakker en hun kip bij de Marokkaanse slager,’’ legt Sabine Baksi de onderlinge bedrijvigheid uit.Veel Hindoestanen hebben de buurt als bewoner inmiddels verlaten. „Veel Hindoestanen zijn naar nieuwbouw verhuisd in Ypenburg, Leidschenveen of Den Haag Zuidwest, dat ook wordt opgeknapt. Maar hoe dan ook, wij Hindoestanen blijven altijd binding houden met Transvaal en omgeving. De meeste bedrijvigheid is hier begonnen en dat zit in de wortels van de mensen.’’

Vooral ouderen blijven graag in de buurt wonen, zegt mevrouw C. Tewarie, Hindoestaanse die zelf inmiddels uit Transvaal is verhuisd. „Maar wij hebben een auto, kunnen naar de wijk voor onze boodschappen. Ouderen willen niet afhankelijk zijn van hun kinderen om boodschappen te doen en willen liever in de buurt blijven wonen. De verzorgingshuizen in die buurt hebben lange wachtlijsten. Mijn moeder woont in een huis voor ouderen in Laak, maar sinds tramlijn 10 is veranderd, is het voor bijna onmogelijk om naar haar oude buurtje te gaan.’’

De mobiele Dakloze in Schilderswijk

nestkastje-3.jpgNestkastjenestkastje-2.jpg

Den Haag  7 maart 2008 – Het Schilderswijk stond in de jaren ’70 op de zwarte lijst die men toen nog probleemwijken noemde.  Na veel investeringen, sloop en nieuwbouw is de wijk er in de loop der jaren weer aardig bovenop gekomen. Veel bewoners werden de trotse bezitter van een luxe en betaalbare huur danwel koopwoning. De kinderen die werden geboren, konden vrij en blij spelen op de kinderspeelplekken in de wijk. Het Vennepark was daar zo’n mooi voorbeeld van.  

Nadat veel bewoners in de Schilderswijk dus al hun spaargeld hadden gestoken in de nieuwe woningen leek het toch zo  goed te gaan??  De wijk had zowaar de status bereikt van wat die mevrouw Vogelaar NU een Prachtwijk zou noemen. Het leek wel zo’n mooi sprookje uit duizend-en-een-nacht. En ze leefde nog lang en gelukkig!!!!!!!! 

Kijken we NU terug op het protest vanuit de wijk  tegen de centrale opvang van dakloze in het voormalig politiebureau dan zien we iets.  We zien dan dat de oude sfeer nog helemaal niet terug is.  Het feit dat de wijk nu wederom op de lijst staat maar nu die van minister Vogelaar schept een schril contrast.  Ook zij  zelf was kennelijk niet zo onder de indruk van het hedendaagse Schilderswijk.  En begrijpelijk is dat eigenlijk wel. “Ja, maar de leefbaarheid is toch weer achteruit gegaan”,  hoorde zij  van de bewoners. En het gevoel om trots op het Vennepark te zijn kwam hierdoor aardig onder druk te staan. 

Er werd onlangs in de omgeving van het Vennepark  nog heftig nagepraat over de toestanden in Den Bosch. Alwaar een opvangcentrum door de bewoners in de fik werd gestoken. Dit, omdat  zij tijdens de inspraak totaal niet serieus werden genomen.  Het verhaal gaat dat de Boschenaren wraak zouden hebben genomen op het gemeentebestuur. Ja, wie niet horen wil moet maar voelen.

‘Opvangplek gezocht voor dakloze in het Schilderswijk’, zo las ik in de Telegraaf van  4 maart en ook in de Haagse Courant van 6 maart. En ook de  Noodkreet  op die rode  Haagse digitale nieuwspaal  onderstreept dat we met een ware nationale ramp te maken dreigen krijgen waarbij  de Wildersaffaire totaal in het niets verdwijnt.

Kennelijk ziet de Haagse politiek de bui al hangen. Zij zijn namelijk begonnen met een nieuw offensief. Ja ja, een heuse aXXie van Raadslid Willem Minderhout. Inmiddels door schade en schande  wijzer geworden,  gaan zij  NU voor de decentrale opvang van daklozen in de wijk. Zij delen hoogst persoonlijk de mobiele opvangplekken  uit aan de bewoners die genoeg groen in de tuin hebben.  

Wie een Cold Turkey niet eert, is een Ooievaar niet weerd.

 Zouden ze in het stadhuis nu echt iets hebben geleerd???    

Kees Meerijzer