Maandelijks archief: april 2009

125 jaar gemeentearchief

Haags Gemeentearchief zet tentoonstelling op straat 

DEN HAAG – AD 26.04.09  Het Haags Gemeenterachief heeft zichzelf op straat gezet.

Langzaam verspreidde zijn fotocollectie zich deze week over de stad. Op 64 plekken staan nu billboards met oude foto’s, van Scheveningen tot Ypenburg. 

125 jaar Haags Gemeentearchief   MEER Billboard project in de stad  www.haagsebillboards.nl   

125 jaar Haags gemeentearchief

125 jaar Haags gemeentearchief

“De bedoeling is dat iedere Hagenaar er op weg naar de supermarkt minstens één tegenkomt,” vertelt gemeentearchivaris Maarten Schenk. “We hebben geprobeerd de billboards zo goed mogelijk over de stad te verdelen. In de nieuwe wijken was dat lastig, want daar is nu eenmaal nog weinig geschiedenis. Toch doen die ook mee. In Ypenburg staat bijvoorbeeld een foto van het oude vliegveld.”

Van oude Turfmarkt tot Milvakamp
Er staan vierenzestig billboards, waarvan een aantal aan beide kanten een foto heeft, zodat het totale aantal foto’s op vijfenzeventig komt. Op het Spuiplein staat zo’n ‘dubbele’. Aan de ene kant, kijkend richting Nieuwe Kerk, zie je de oude ‘natte’ Turfmarkt met de kerk. Op de andere kant zie je ook de oude Turfmarkt, maar dan richting de – ook al verdwenen – Nieuwe Haven. De borden zijn zo veel mogelijk zó neergezet dat dit effect van oud en nieuw zo goed mogelijk uit de verf komt. Niet alle borden stonden overigens in één keer goed, want het bedrijf dat ze plaatste is gevestigd in Huissen bij Arnhem. En daar kennen ze de finesses van het oude Den Haag natuurlijk niet. Ook niet alle bijschriften bleken vlekkeloos, Maar al die smetjes worden snel gecorrigeerd, verzekert de gemeentearchivaris. 

 

Schenk is zelf de bedenker van het project. “Het is een beetje zoiets als die boekjes in Rome waarin foto’s staan van opgravingen en ruïnes en waar je dan een vel overheen kunt leggen, waardoor je ziet hoe het er ooit uitzag toen alles nog heel was. De billboards zijn een heel directe manier om de Hagenaars iets over de geschiedenis van hun stad te vertellen. En ook om discussie op te roepen. Soms was het vroeger mooier, soms niet. Wie zijn mening wil geven kan dat doen op onze site.”De foto’s tonen niet altijd alleen maar gebouwen. De Hagenaars van weleer spelen ook een rol. Schenk: “We wilden niet alleen maar gebouwen laten zien. Er zijn veel foto’s te zien die stedelijk leven tonen. Van de bevrijders op de Groot Hertoginnelaan in 1945 tot een tuinfeest aan de Erasmusweg in de jaren vijftig, van brandweerman Brak met vrouw en kind op de Maartensdijklaan tot Kabouters in het Milvakamp.”

Opvallend is dat er ook in de randgemeenten billboards te vinden zijn, bijvoorbeeld bij de Geestbrug in Rijswijk. Schenk: “De Trekvliet is bij de herindeling bij Den Haag gevoegd. En ook daar hebben we oude foto’s van, vandaar.”
Het Gemeentearchief wil met de presentatie ook laten zien wat het in huis heeft. “Je kunt via onze site zelf zoeken in onze fotocollectie. Maar dat doet toch lang niet iedereen. Via de billboards maken we op een heel directe manier duidelijk dat er bij ons heel aantrekkelijk materiaal te vinden is. We beheren heus niet alleen de handelingen van de gemeenteraad, al is die taak wel belangrijk voor de democratie. We zijn natuurlijk ook best trots op onze collectie. Dat willen we laten zien.”
En dan is er ook nog eens een politieke dimensie. Het gemeentebestuur hecht sterk aan wat wordt genoemd ‘het versterken van de cohesie’ in de stad. Kennis van de geschiedenis van Den Haag hoort daarbij, want die vergroot het saamhorigheidsgevoel. Het was daarom gisteren wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, burgerschap) die het billboardproject officieel opende.    

 

Het archief doet nog meer om zijn 125-jarig bestaan luister bij te zetten. Zo is er een lezersactie met deze krant, waarin al een tijdje mysterieuze, ingezonden mededelingen met letters verschijnen.  Wie de actie volgt, verzamelt uiteindelijk een zin en heeft recht op een geschenk.

 

Op 19 juni is er een jubileumavond in de Philipszaal met onder meer een uitvoering van de Haagse ouverture van Jurriaan Andriessen door het Viotta Jeugdorkest. 

D-Dag in Den Haag !!

Logo
Logo
Welkom

Welkom

Het Atrium van het Haags gemeentehuis.
Het Atrium van het Haags gemeentehuis.

Tijdens de Dag van de Hagenaar  was er van alles te doen in het Atrium dat tijdelijk was getransformeerd tot huiskamer. 

De huiskamer

De huiskamer

De spits werd afgebeten met het optreden van Stud Muffins .   Vervolgens waren er o.a.  workshops, informatiemarkt met de verschillende Haagse politieke partijen en ander organisaties zoals het HMC, Natuurverkenners etc. In de Raadszaal vonden de verschillende levensechte debatten plaats onder deskundige begeleiding.  

Paneldiscussie in de BibliotheekEn er waren ook paneldiscussies  met de raadsleden in de Bibliotheek.   Hierbij onderbroken door de aanbieding van het burgerjaarverslag 2008, het jaarverslag 2008  van de Haagse Ombudsman en het onderzoeksrapport Den Haag stad, Vragen voor Den Haag  van de  Stichting Burger.   

Aanbieding Burgerjaarverslag

Aanbieding Burgerjaarverslag

In het AD (18.04.09)  was reeds een artikel te lezen over de kwaliteit van het MEEDOEN door de Haagse burger. Hieruit bleek dat  er nog steeds enige ONVREDE heerst onder de Hagenaar.  Het motto ‘Meedoen’ van het Haagse college van burgemeester en wethouders komt maar moeilijk van de grond. Terwijl het eerder antwoord geven op vragen van  burgers richting gemeentelijk apparaat ook zo te wensen over laat  (AD 19.04.09).

Tijdens de verschillende paneldiscussies in de Bibliotheek kwamen inderdaad  nogal eens diezelfde geluiden naar boven drijven. Het klonk af en toe nogal eens heftig. Zelfs moest een der vragenstellers met enig geweld door de beveiligingsmensen uit de zaal worden verwijderd.  

E.e.a.  geeft aan dat de kloof Burger-Politiek cq. gemeentelijk apparaat bepaald nog actueel is. Terwijl ook de rol van onze volksvertegenwoordigers de nodige vragen oproept,  zo bleek dit althans tijdens de discussie.   

 

De eerstvolgende raadsverkiezingen zijn op  3 maart 2010. Het stemresultaat laat dan zien wat de Hagenaars er werkelijk van vindt.     

 

Zie reactie:

Den Haag Te Kijk 18.04.09 

Achtergrond:

De Haagse burger voelt zich miskend. AD 22.12.08

2009, van IJspaleis naar Vredespaleis

Van megafoons en gehoorapparaten.

Slopen in Haagse wijken helpt niet altijd.

Haagse politiek is een Kweekvijver.   

Eneco + Graffiti = Kunst

Al eerder liet ik ook bij de PvdA weten dat Graffiti zeker geen misdaad dan wel troep behoeft te zijn. Ik ben dan ook zeer verheugd dat ons Haags gemeenteraadslid  Willem Minderhout (PvdA) dit goed begreep en een initiatief Raadsvoorstel indiende om dit hard te maken. 

Het ziet er namelijk af en toe niet uit:

Ieplaan Toen.

Ieplaan Toen.

En de resultaten  van NU liegen er niet om:

Goudenregenplein NU.

Goudenregenplein NU.

Anti Graffitiproject Design in Stadsdeel Segbroek

Anti Graffitiproject verrast Stadsdeel Segbroek

Saaie huisjes verfraaid met graffiti   AD 04.04.09

Huisje aan de Loosduinseweg, bespoten door jongeren

Huisje aan de Loosduinseweg, bespoten door jongeren

 

Jammer alleen dat een en ander niet in Overleg ging met de omgeving waar dergelijke Enecohuisjes staan.

Graffiti zou overigens ook het  probleem kunnen oplossen van tijdelijke containers in de buurt die er ook vaak haveloos uitzien !!!

Achterkant van de Obrechtstraat (Conradkade ter hoogte van nr. 91)

Achterkant van de Obrechtstraat (Conradkade ter hoogte van nr. 91)

Zie ook de speciale site