Afbeelding

Zeeheldenkwartier wil school kopen

IMG_0603

Schoenmakersvakschool Zeeheldenkwartier

Een Haagse projectontwikkelaar wil op de plaats van de Schoenmakersvakschool 13 woningen bouwen in de Haagse Crispijnstraat. Verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) liet eerder in antwoorden op vragen weten dat hij zijn best zou doen op het gebouw te redden, maar dat dit wel moeilijk zou worden. Na overleg met de ontwikkelaar bleek dat het niet mogelijk is om het gebouw te redden en er tegelijk rendabele woningen van te maken. Vandaar het nieuwbouwplan.

De buurt is fel tegen de nieuwbouwplannen. Half juli 2014 demonstreerden 50 buurtbewoners tegen de sloop van het beeldbepalende gebouw in de Crispijnstraat.  De voormalige Schoenmakersvakschool wordt echter toch gesloopt.

De gemeente zag geen mogelijkheden om het markante gebouw te redden. Dat schreef wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) al eerder aan de gemeenteraad. Buurtbewoners, de Bond Heemschut en de wethouder zelf wilden graag dat het pand behouden bleef. Maar de gemeente kan de sloop simpelweg niet tegenhouden, aldus Wijsmuller.

Straat kopen

Al eerder wilde bewoners in de Roggeveensestraat “hun” straat kopen !!  Want Woningcorporatie Haag Wonen wil vijftig woningen aan de Roggeveenstraat slopen, waardoor niet alleen de woningen, maar ook de buurttuin in gevaar komt. De bewoners hebben een speciaal plan om hun straat te redden: ze willen de hele boel kopen, vertelde bewoner Hanno van Megchelen (kleine foto) donderdagochtend op Den Haag FM.

“Dat idee is ontstaan omdat we samen de buurttuin hebben opgericht en dat ging heel goed”, vertelt Van Megchelen. Wethouder Ingrid van Engelshoven (grote foto) plukte in juni nog de eerste kruiden uit de tuin. Volgens de buurtbewoner is de Roggeveenstraat in het Zeeheldenkwartier bijzonder. “Het is beschermd stadsgezicht. Het is een heel gezellig straatje met mooie ouderwetse arbeidershuisjes, waarvan er in Den Haag nog maar weinig over zijn.”

De buurtbewoners toen in gesprek gegaan met HaagWonen en de Haagse Stadspartij. Volgens Hanno is er positief gereageerd. “De Haagse Stadspartij is al heel lang positief.

AD 03.06.2017

AD 03.06.2017

Je straat kopen om sloop te voorkomen

Trouw 02.06.2017 De Haagse Roggeveenstraat stond op de nominatie voor sloop. Tot verdriet van de bewoners. Die besloten hun straat zelf maar te kopen.

Het was een flinke domper toen André van Soelen drie jaar geleden te horen kreeg dat zijn geliefde Roggeveenstraat in Den Haag klaar was voor de sloop. Net nu de aanleg van moestuin ‘het Welpje’ voor een verbroedering binnen de wijk had gezorgd. Was de buurman ziek? Dan maakte altijd iemand wel een pan soep. Tuintje van de oudere buurvrouw verzakt? Dan stond iedereen klaar met een schep en wat zand.

De rode bakstenenhuizen vervangen door eengezinswoningen zou deze saamhorigheid in gevaar brengen. Erger nog: Van Soelen zou moeten verhuizen. “Ik was bijna depressief”, zegt hij met een sterk Haags accent. Toen kwam straatgenoot Hanno van Megchelen met het plan de straat met vijfenzestig huizen te kopen. “Ik dacht: die is gek. Maar hij kwam meteen met een A-4tje waarop alles was uitgewerkt.”

Drie jaar later is het A4-tje getransformeerd tot een volledig uitgewerkt plan waar woningcorporatie Haag Wonen, de gemeente en wooncoöperatie Roggeveenstraat – de vereniging van bewoners – het allemaal over eens zijn. Gisteren was de feestelijke bekendmaking van deze pionierende woonconstructie.

Met het officieuze Haagse volkslied ‘Oh oh, Den Haag’ op de achtergrond installeren de vertegenwoordigers van de betrokken partijen een houten regenton voor één van de geveltuintjes. Het is de eerste investering in de straat die binnenkort voor 2,5 miljoen euro onder beheer van wooncoöperatie Roggeveenstraat staat. De bewoners huren hun huis voor gemiddeld 485 euro van zichzelf terug. Ze mogen de huizen niet doorverkopen.

Erfpachtconstructie

De gemeente helpt met de financiering via een erfpachtconstructie. De bewoners betalen een soort huur, zodat ze de grond niet in één keer hoeven te kopen, aldus wethouder Joris Wijsmuller (Wonen). Ook andere investeerders springen bij. Voordat alles rond is, moet de Autoriteit Woningcorporaties wel nog formeel goedkeuring geven aan het plan. Iedereen vertrouwt erop dat dit binnen twee maanden gebeurt.

Voor alle drie de partijen was het een lange, hobbelige weg. Hoewel wooncoöperaties in de nieuwe Woningwet zijn opgenomen, kent de huidige wet- en regelgeving namelijk nog veel beperkingen. Door samenwerking en uitwisseling van kennis zijn de partijen er toch uit gekomen.

Haag Wonen is onder de indruk van het doorzettingsvermogen van de bewoners. “Door hun volharding en goed doordachte plan is het gelukt”, aldus een woordvoerder. Ook de gemeente is enthousiast. Wethouder Wijsmuller: “Dat bewoners het heft in eigen handen nemen is prachtig. De Roggeveenstraat heeft nu laten zien dat het kan. Ik hoop dat het nieuwe kabinet in de toekomst meer ruimte biedt voor dit soort inspirerende initiatieven.”

De vrijheden van eigen beheer gaan wel samen met verantwoordelijkheden. “We zijn als het ware een kleine wooncorporatie”, zegt initiatiefnemer Van Megchelen in de schaduw van de moestuin. “Renovatie, onderhoud, en huur innen moeten we nu allemaal zelf doen.” In de diverse straat wonen timmermannen, loodgieters, metselaars en genoeg anderen die hun handen uit de mouwen willen steken. Waar kan, doen ze de renovatie daarom zelf.

Het plan is de straat zo duurzaam mogelijk te maken met zonnepanelen, afvalrecycling en regentonnen. Maar het moet wel betaalbaar blijven, zegt Van Megchelen, die het nog onwerkelijk vindt dat het is gelukt.

Overal poppen coöperaties op

Roggenveenstraat is niet de enige wooncoöperatie. Door heel Nederland zijn soortgelijke initiatieven, zoals in Jirnsum, Amsterdam, Wageningen en Eindhoven. Kennis- en netwerkorganisatie Platform 31 begeleidt in opdracht van Binnenlandse Zaken veertien projecten. Zo werkt de stichting aan richtlijnen, zoals een standaard statuut en een stappenplan voor wooncoöperaties. “Sinds de nieuwe Woningwet zijn wooncoöperaties mogelijk. De vraag is nu: hoe dan? Wij zoeken de juridische, financiële en samenwerkende kaders uit”, aldus junior projectleider Niels Gastkemper.

Hoewel de initiatieven inhoudelijk van elkaar verschillen, is de gedachte erachter hetzelfde. “De bewoners willen zelf beheren, eigen beslissingen nemen en meer vrijheid. Ze mogen in zekere zin doen wat ze willen, zolang ze zich wel aan de andere regels en wetten houden”, zegt Gastkemper. Hij verwacht dat het aantal wooncoöperaties zal groeien, zeker wanneer er meer duidelijkheid komt hoe alles het beste kan worden geregeld.

Bewoners redden hun eigen woningen van de sloophamer

OmroepWest 01.06.2017 Bewoners van de Roggeveenstraat in Den Haag hebben op een bijzondere manier hun eigen huizen weten te redden van de sloop. Woningcorporatie Haag Wonen wilde een deel van de straat in het Zeeheldenkwartier slopen omdat de huizen in slechte staat verkeren. Maar door een bijzondere constructie wordt dat nu voorkomen.

De bewoners hebben zelf een woningvereniging opgericht en met hulp van Fonds 1818, de Triodos Bank en de gemeente Den Haag een constructie bedacht waardoor de woningen behouden blijven. Het gaat om 65 woningen in 37 panden waar de bewoners nu zelf beheerder van worden.


Dat betekent voor de bewoners dat de woningen niet gesloopt worden en dat ze erin kunnen blijven wonen. De huren gaan wel iets omhoog. Er zal worden geïnvesteerd om de woningen op een mooie duurzame manier te renoveren met veel eigen inzet van de bewoners.

Meer over dit onderwerp: ROGGEVEENSTRAAT SLOOPBEWONERSPARTICIPATIE HAAG WONENDEN HAAG

Huurders Roggeveenstraat redden woningen van de sloop

Den HaagFM  01.06.2017 Bewoners van de Roggeveenstraat in het Zeeheldenkwartier hebben op een bijzondere manier hun eigen huizen weten te redden van de sloop. Woningcorporatie Haag Wonen wilde een deel van de straat slopen omdat de huizen in slechte staat verkeren. Maar door een bijzondere constructie worden de bewoners in de straat nu beheerder van hun eigen woningen.

De bewoners onder aanvoering van medebewoner Hanno van Megchelen (kleine foto) hebben Haag Wonen kunnen overtuigen om de sloop niet door te laten gaan. “Je wilt elkaar niet kwijt en we willen een stukje karakteristiek Den Haag hiermee behouden.” De bewoners hebben zelf een woningvereniging opgericht en met hulp van Fonds 1818, de Triodos Bank en de gemeente een constructie bedacht waardoor de woningen behouden blijven. Het gaat om 65 woningen in 37 panden.

Dat betekent voor de bewoners dat de woningen niet gesloopt worden en dat ze erin kunnen blijven wonen maar dat de huren wel iets omhoog gaan. Er zal wordt geïnvesteerd om de woningen op een mooie duurzame manier te renoveren met veel eigen inzet van de bewoners.  …lees meer

Bewoners kopen definitief hun eigen straat

AD 01.06.2017 Bewoners van de Roggeveenstraat hebben definitief hun sociale huurwoningen gered van de sloop. Ze kopen hun huizen van eigenaar Haag Wonen en beginnen hun eigen wooncoöperatie.

Het is de eerste keer in Nederland dat bewoners op deze manier ‘hun eigen straat kopen’. De plannen waren twee jaar geleden al in een vergevorderd stadium, maar er was nog wat gesteggel of het ook wettelijk mogelijk was. De laatste obstakels zijn eind vorig jaar weggenomen.

Met het gezamenlijk plaatsen van regentonnen voor de geveltuintjes wordt vandaag de transactie definitief gemaakt.

Nieuwe Haagse wooncoöperatie weer stap dichterbij

Den HaagFM 07.07.2015 De directie van woningcorporatie Haag Wonen heeft zich akkoord verklaard met de oprichting van een wooncoöperatie door de bewoners van de Roggeveenstraat.

Hiermee is een belangrijke stap gezet voor de daadwerkelijke realisatie van het plan van de bewoners. Die willen een eigen coöperatie oprichten waarin de bewoners zelf zeggenschap over de woningen krijgen. Haag Wonen is de huidige eigenaar van de 65 woningen in het Zeeheldenkwartier. Zij heeft de woningen begin jaren ’90 overgenomen van de gemeente.

”Er lag een uitgewerkt nieuwbouwplan en dat is nu van de baan. Dat betekent behoud van de sociale voorraad én van beschermd stadsgezicht”, meldt Peter Bos, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij, die de bewoners helpt. Wel stelt Haag Wonen een aantal voorwaarden aan de toekomstige wooncoöperatie. Zo moet er een inkomenstoets komen van de zittende bewoners om er zeker van te zijn dat de meerderheid van de bewoners behoort tot de doelgroep. Daarnaast moet de minister akkoord gaan met de oprichting van de wooncoöperatie. …lees meer

Bewoners Roggeveenstraat dienen business-case in

HSP 03.06.2015 Plan voor aankoop door wooncoöperatie overhandigd aan Haag Wonen Op maandag 1 juni overhandigden de bewoners van de Roggeveenstraat een doortimmerd plan aan woningcorporatie Haag Wonen om 65 woningen in de straat over te nemen. Het is nu aan Haag Wonen om te beslissen of zij de woningen aan de bewoners wil overdragen. De bewoners willen … Meer

Bewoners Roggeveenstraat zetten grote stap in poging straat te kopen

Den HaagFM 02.06.2015  Maandag hebben de bewoners van de Roggeveenstraat een plan aangeboden aan woningcorporatie Haag Wonen om 65 woningen in hun straat over te nemen. Het is nu aan Haag Wonen om te beslissen of zij de woningen aan de bewoners wil verkopen. De bewoners willen daarvoor een eigen wooncoöperatie oprichten.

Lange tijd werd gedacht aan sloop van de woningen. De bewoners gingen hiertegen in het geweer en kregen uiteindelijk een half jaar de tijd om met een uitgewerkt voorstel te komen. Al eerder hebben de bewoners van de Roggeveenstraat met succes een verwaarloosd binnenterrein achter de straat omgetoverd in een groene oase. Hierdoor is een hechte gemeenschap in de straat ontstaan. “Wij hebben een unieke straatgemeenschap, die bestaat uit heel verschillende mensen”, zegt Hanno van Megchelen, een van de initiatiefnemers. “Om deze gemeenschap en de panden te behouden hebben we met elkaar dit plan opgesteld. Samen betaalbaar en duurzaam wonen. Dat is ons doel.”

Sinds kort biedt de nieuwe Woningwet bewoners de mogelijkheid om woningen over te nemen van de woningbouwvereniging door een wooncoöperatie op te richten. In het nu gepresenteerde plan beschrijven de bewoners hoe zij tot de overname van de 65 woningen willen komen. De woningen krijgen een fikse opknapbeurt en een huur van ongeveer 450 euro per maand.

Haagse Stadspartij

De bewoners kregen voor hun plannen de steun van de Haagse Stadspartij. Raadslid Peter Bos (kleine foto): “Wij vinden dit een prachtig initiatief van de bewoners. Een van onderop georganiseerde actie van bewoners, die het heft in eigen hand hebben genomen. We hopen dat dit veel navolging gaat krijgen in de stad. Bovendien gaat het om beschermd gemeentelijk stadsgezicht dat hierdoor behouden blijft.” …lees meer

Haagse Wethouder Joris Wijsmuller: ‘Wel ingezet voor behoud Schoenmakersvakschool’

RTVWEST 25.03.2015 De Haagse wethouder Joris Wijsmuller (HSP) vindt dat hij wel degelijk zijn best heeft gedaan om de voormalige Schoenmakersvakschool in Den Haag van de sloophamer te redden. ‘Als ik achterover had geleund, dan was de vergunning voor de projectontwikkelaar al veel eerder afgegeven,’ zegt hij.

Omwonenden van de leegstaande Schoenmakersvakschool in de Crispijnstraat uitten vorige week kritiek op Wijsmuller. Zij willen het in hun ogen beeldbepalende gebouw behouden terwijl een Haagse projectontwikkelaar plannen heeft om het pand af te breken voor de bouw van nieuwe woningen. Volgens de bewoners heeft de wethouder beloofd zijn best te zullen doen voor de omwonenden maar is daar in de praktijk niets van gebleken.

Dat ontkent Wijsmuller. ‘Ik heb de projectontwikkelaar en de bewoners bij elkaar gebracht met als doel de verkoop van de Schoenmakersvakschool aan de buurtbewoners. Zij hebben een alternatief plan ontwikkeld waarbij de school behouden kan blijven. Maar de partijen zijn er financieel niet uitgekomen. Dat vind ik jammer want ik had ook graag gezien dat het karakteristieke pand behouden blijft.’

Weg vrij voor sloop

Nu rest de wethouder niets meer dan de procedures die de weg vrijmaken voor sloop te starten. Wijsmuller: ‘Deze procedure was al in gang gezet toen ik in de zomer van vorig jaar wethouder werd. Ik kan niets anders dan binnen deze kaders opereren.’ Lees verder

gerelateerde artikelen;

Groen licht voor sloop Schoenmakersvakschool

Den HaagFM 25.03.2015 Wethouder Joris Wijsmuller (HSP) heeft groen licht gegeven voor de sloop van de voormalige Schoenmakersvakschool. Wijsmuller zegt geen reden te hebben om de vergunningen die de projectontwikkelaar heeft aangevraagd, te weigeren.

Vorige week klaagden bewoners over Wijsmuller die in hun ogen te weinig heeft gedaan om de Schoenmakersvakschool in de Crispijnstraat te redden van de sloophamer. Zij willen niet dat de school tegen de vlakte gaat, omdat het leegstaande pand beeldbepalend zou zijn. Maar een projectontwikkelaar heeft zijn oog laten vallen op de Schoenmakersvakschool en heeft het pand gekocht van de Stichting Schroeder van der Kolk. De ontwikkelaar wil het gebouw slopen en dertien nieuwe woningen bouwen.

De bewoners hebben nog geprobeerd om de sloop tegen te gaan. Maar de onderhandelingen liepen vorige week stuk omdat het bod dat de bewoners deden door de ontwikkelaar is afgewezen. “Dat betekent dat er wat het college betreft maar een optie resteert en dat is dat de behandeling van de aanvraag omgevingsvergunning door het college ter hand zal worden genomen”, schrijft Wijsmuller aan de gemeenteraad. …lees meer

Weg vrij voor sloop Schoenmakersvakschool in Den Haag

RTVWEST 24.03.2015 DEN HAAG – Wethouder Joris Wijsmuller (HSP) heeft groen licht gegeven voor de sloop van de voormalige Schoenmakersvakschool in Den Haag. Wijsmuller zegt geen reden te hebben om de vergunningen die de projectontwikkelaar heeft aangevraagd, te weigeren.

Vorige week klaagden bewoners over Wijsmuller die in hun ogen te weinig heeft gedaan om de Schoenmakersvakschool in de Haagse Crispijnstraat te redden van de sloophamer. Zij willen niet dat de school tegen de vlakte gaat, omdat het leegstaande pand beeldbepalend zou zijn.

Om dit alternatief een kans te geven, heeft wethouder Wijsmuller aangedrongen op gesprekken tussen de projectontwikkelaar en de bewoners. De bewoners kregen de mogelijkheid om het gebouw van de ontwikkelaar te kopen. Maar de onderhandelingen liepen vorige week stuk omdat het bod dat de bewoners deden door de ontwikkelaar is afgewezen. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Omwonenden Schoenmakersvakschool Den Haag: ‘Wethouder Wijsmuller doet niets voor ons’

RTVWEST 20.03.2015 Omwonenden van de voormalige Schoenmakersvakschool in Den Haag zijn ernstig teleurgesteld in wethouder Joris Wijsmuller (HSP). Ze vinden dat hij niets doet om het gebouw te redden van de sloophamer. ‘De rol van Wijsmuller lijkt op een rituele dans,’ zegt bewoner Martin van Werven.

De leegstaande Schoenmakervakschool in de Crispijnstraat (bij de Waldeck Pyrmontkade) is door de stichting Schroeder Van der Kolk verkocht aan een Haagse projectontwikkelaar. Lens Vastgoed wil het pand slopen en dertien nieuwe woningen bouwen. De bewoners verzetten zich hiertegen omdat het gebouw,uit 1921, beeldbepalend zou zijn.

Het bewoners-ontwikkelcollectief heeft daarom een alternatief plan gemaakt waarbij in het pand veertien woningen worden gebouwd. De Schoenmakersvakschool hoeft hiervoor niet gesloopt te worden. Om dit plan een kans te geven heeft wethouder Wijsmuller aangedrongen op onderhandelingen tussen Lens Vastgoed en de bewoners. Maar deze gesprekken zijn stukgelopen.

Schadeloos stellen

‘Het ontwikkelcollectief mocht een bod doen op het gebouw en daarnaast wil Lens schadeloos gesteld worden’, vertelt Van Werven. ‘Maar Lens heeft de deur vrijwel direct dichtgegooid. Hij doet alsof hij het gebouw niet wil verkopen.’

LEES OOK: Betoging tegen sloop Haags schoolgebouw

Volgens Van Werven lijkt Wijsmuller de handdoek in de ring te hebben gegooid en zal de wethouder volgende week de procedures in gang zetten die de sloop van de Schoenmakersvakschool mogelijk maken. ‘Dat valt tegen want Wijsmuller deed eerder de toezegging dat hij zijn best zou doen. Wij  hadden daarom een actieve rol van hem verwacht. Maar in plaats daarvan leunt hij achterover en laat alles over aan ons en de projectontwikkelaar waarbij de ontwikkelaar alles kan eisen waar hij zin in heeft.’

Van Werven erkent dat het onderhandelingsproces een zaak is van twee particulieren. Toch vindt hij dat de gemeente een actieve en toezichthoudende rol zou moeten spelen. ‘Lens Vastgoed wil een compensatie voor geleden schade. Dat begrijp ik. Maar de gemeente zou er op toe moeten zien dat dit bedrag redelijk is, zodat er eerlijk onderhandeld kan worden. Ondanks toezeggingen doet de gemeente doet niets om te komen tot een goede oplossing voor alle partijen. Zo lijkt het een poppenkast.’

Met vuist op tafel slaan

De SP in de Haagse gemeenteraad wil ook dat Wijsmuller in actie komt. ‘Het wordt tijd dat Wijsmuller bij de projectontwikkelaar met de vuist op de tafel slaat,’ zegt SP-raadslid Aisha Akhiat. ‘De projectontwikkelaar moet serieus met de bewoners praten en niet alleen dit gesprek aangaan omdat hij denkt dat hij zijn vergunning hierdoor sneller krijgt. De gemeente moet machtsmiddelen inzetten om dat af te dwingen.’

Wethouder Wijsmuller wilde niet ingaan op de kritiek omdat de onderhandelingen nog lopen. Volgens een gemeentewoordvoerder is het nog te vroeg om te concluderen dat volgende week de weg vrij wordt gemaakt voor de sloop van de Schoenmakersvakschool.    Lees verder

gerelateerde artikelen;

Projectontwikkelaar: “Redding Schoenmakersvakschool ver weg”

Den HaagFM 13.03.2015 De redding van de voormalige Schoenmakersvakschool lijkt ver weg. Op initiatief van wethouder Joris Wijsmuller voeren de projectontwikkelaar en bewoners onderhandelingen over de aankoop van het pand. “Er heeft nog geen reëel bod op tafel gelegen en ik zie dat ook niet snel gebeuren”, zegt de projectontwikkelaar.

Lens Vastgoed wil de voormalige Schoenmakersvakschool aan de Crispijnstraat slopen en dertien nieuwe woningen bouwen. De bewoners hebben een alternatief plan waarbij acht woningen worden gebouwd en de school behouden blijft.

De onderhandeling tussen Lens en de bewoners gaan over de aankoopsom van 950.000 euro voor het pand en een vergoeding van 250.000 euro voor de kosten die de projectontwikkelaar tot nu toe heeft gemaakt. “Wij zijn blij dat Lens het gesprek met ons aangaat”, zegt Rob Vreeswijk, en van de onderhandelaars. “We zijn nu aan het uitzoeken of het een reëel bedrag is. Als we daar antwoord op hebben gaan we maandag naar Lens met een nieuw bod.” …lees meer

Projectontwikkelaar: Redding Schoenmakersvakschool ver weg

RTVWEST 12.03.2015 De redding van de voormalige Schoenmakersvakschool in Den Haag lijkt ver weg. Op initiatief van wethouder Joris Wijsmuller (HSP) voeren de projectontwikkelaar en bewoners, die een alternatief plan hebben gemaakt, onderhandelingen over de aankoop van het pand. Maar de ontwikkelaar vindt niet dat de bewoners een voor hem reëel bod op tafel hebben gelegd.

De Haagse projectontwikkelaar Lens Vastgoed wil de voormalige Schoenmakersvakschool aan de Crispijnstraat slopen en op deze plek dertien nieuwe woningen bouwen. De ontwikkelaar heeft het pand aangekocht van de stichting Schroeder Van der Kolk. Alle voorschriften zijn doorlopen, alleen moet de gemeenteraad het bestemmingsplan nog aanpassen.

Een groep bewoners verzet zich ondertussen tegen de sloop van het in hun ogen markante gebouw. Deze bewoners hebben samen met een architect een alternatief plan ontwikkeld waarbij acht woningen worden gebouwd en de voormalige school behouden kan blijven. Het plan krijgt steun van een aantal partijen in de Haagse gemeenteraad, waaronder collegepartij de Haagse Stadspartij en de SP. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Spanning stijgt voor redding Schoenmakersvakschool Crispijnstraat

GL 23 januari 2015 De Schoenmakersvakschool in de Crispijnstraat wordt met sloop bedreigd. Een projectontwikkelaar heeft een koopoptie op dit pand uit 1921 en wil dertien woningen op deze plek realiseren. Voor bouwen met behoud van het markante gebouw in het Zeeheldenkwartier ziet de ontwikkelaar geen mogelijkheden. De buurtbewoners hebben de handen ineen geslagen en verzetten zich tegen de sloop. Zij hebben alternatieve plannen klaarliggen waarbij het gebouw behouden blijft. GroenLinks wil ook graag dat het pand behouden blijft, maar wethouder Wijsmuller (HSP) ziet geen juridische mogelijkheden om de verkoop van het pand en de komst van 13 woningen tegen te houden. De enige optie die er volgens hem is, is dat de gemeente zelf het pand koopt of het via een spoedprocedure tot monument bestemt. Lees verder

Kleine kans op redding markante Schoenmakersvakschool in Den Haag

RTVWEST 21.01.2015 Een klein beetje hoop voor de bewoners van de Haagse Crispijnstraat. De politieke partijen in de Haagse raad gaan nadenken of ze bereid zijn om tonnen uit te trekken voor de redding van de markante Schoenmakersvakschool die daar al bijna 100 jaar staat. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Kleine kans op redding Schoenmakersvakschool

DenHaagFM 21.01.2015 Er is een kleine kans dat de voormalige Schoenmakersvakschool in de Crispijnstraat niet hoeft te worden gesloopt. De politieke partijen in de gemeenteraad overwegen het al bijna honderd jaar oude markante gebouw te redden.

Een Haagse projectontwikkelaar wil op de plaats van de school dertien woningen bouwen. Wethouder Joris Wijsmuller liet eerder al weten dat hij zijn best zou doen op het gebouw te redden, maar dat dit wel moeilijk zou worden. Na overleg met de ontwikkelaar bleek dat het niet mogelijk is om het gebouw te redden en er tegelijk rendabele woningen van te maken. Vandaar het nieuwbouwplan.

Als de gemeenteraad het gebouw niet wil laten slopen, gaat dat tussen de enkele tonnen en een half miljoen euro kosten, omdat het pand dan moet worden gekocht van de projectontwikkelaar. Vervolgens kan het dan als kluswoningen in de markt worden gezet. …lees meer

zie ook:

 

Je eigen straat kopen? Bewoners Haagse Roggeveenstraat willen het doen

RTVWEST 02.01.2015 De bewoners van de Roggeveenstraat in Den Haag willen niet dat Haag Wonen hun woningen sloopt. Ze willen nu hun eigen straat kopen en hebben daarvoor een petitie opgesteld.

De 52 woningen in het Zeeheldenkwartier zijn 100 jaar oud. Haag Wonen wil tot sloop overgaan omdat de huizen niet meer aan de eisen van de tijd voldoen. Goede geluidsisolatie, dubbel glas en cv aanbrengen in de huidige woningen is te duur. De bewoners zijn het hier niet mee eens.

Peter van Amstel is bezig met het oprichten van een stichting waarmee de bewoners hun eigen straat kunnen kopen. Op 18 januari overhandigt hij samen de andere bewoners de petitie aan Haag Wonen. De oorsprong van het plan ligt in een moestuin: ‘Er is veel saamhorigheid ontstaan sinds we in juni een biologische moestuin hebben geopend’, zegt Peter. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Bewoners Roggeveenstraat willen straat kopen

Den HaagFM 29.10.2014 Woningcorporatie Haag Wonen wil vijftig woningen aan de Roggeveenstraat slopen, waardoor niet alleen de woningen, maar ook de buurttuin in gevaar komt. De bewoners hebben een speciaal plan om hun straat te redden: ze willen de hele boel kopen, vertelde bewoner Hanno van Megchelen (kleine foto) donderdagochtend op Den Haag FM.

“Dat idee is ontstaan omdat we samen de buurttuin hebben opgericht en dat ging heel goed”, vertelt Van Megchelen. Wethouder Ingrid van Engelshoven (grote foto) plukte in juni nog de eerste kruiden uit de tuin. Volgens de buurtbewoner is de Roggeveenstraat in het Zeeheldenkwartier bijzonder. “Het is beschermd stadsgezicht. Het is een heel gezellig straatje met mooie ouderwetse arbeidershuisjes, waarvan er in Den Haag nog maar weinig over zijn.”

De buurtbewoners zijn woensdagavond in gesprek gegaan met Haag Wonen en de Haagse Stadspartij. Volgens Hanno is er positief gereageerd. “De Haagse Stadspartij is al heel lang positief. Haag Wonen vertelde bereid te zijn om verder te gaan praten en dit verder samen te onderzoeken.” …lees meer

3 Reacties op “Zeeheldenkwartier wil school kopen

  1. Pingback: De nieuwe Woningwet treedt per 1 juli 2015 in werking | Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !’ 

  2. Pingback: De nieuwe Woningwet per 01.07.2015 | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

  3. Pingback: Huurders Roggeveenstraat kopen eigen woning — DenHaagTeKijk | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s