De nieuwe coalitie en de nieuwe Haagse wethouders

Ze zijn er uit in Den Haag Wereldstad aan zee.

De PvdA, VVD, D66 en CDA in Den Haag hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord en over kandidaat-wethouders. 

Ze zijn er eindelijk uit daar in het Den Haag die mooie stad achter de duinen.

Zie ook: De Haagse College-onderhandelaren verdelen de buit  

PvdA, VVD, D66 en CDA in Den Haag hebben namelijk een akkoord bereikt over de vorming van een nieuw college. VVD en PvdA zijn in het college vertegenwoordigd met achtereenvolgens twee en drie wethouders.

Frits Huffnagel (VVD) keert niet meer terug als wethouder, net zo min als Marieke Bolle van de PvdA.

Drie wethouders in het nieuwe college zijn afkomstig van de PvdA, de grootste partij in Den Haag. Marnix Norder heeft de portefeuille wonen, integratie en wijkaanpak, Henk Kool is wethouder sociale zaken en Rabin Baldewsingh is verantwoordelijk voor volksgezondheid.

De VVD en D66 hebben ieder twee wethouders geleverd. Marjolein de Jong van D66 beheert de komende vier jaar de portefeuille cultuur en Ingrid van Engelshoven van dezelfde partij wordt verantwoordelijk voor onderwijs. Van de VVD nemen Peter Smit voor ruimtelijke ordening en verkeer en Sander Dekker voor financiën plaats in het college. Karsten Klein van het CDA gaat de portefeuille welzijn en sport beheren.

Het coalitieakkoord voorziet in structurele bezuinigingen van 150 miljoen euro per jaar. Er wordt onder meer gesneden in de gemeentelijke organisatie en subsidies. Bij het ambtelijke apparaat verdwijnen de komende jaren honderden banen. De nieuwe wethouder van Financiën Sander Dekker (VVD) zei dat gedwongen ontslagen niet op voorhand vallen uit te sluiten.

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad zich volgende week donderdag uitspreekt over het coalitieakkoord en de te benoemen wethouders.

Hoe zal het nieuwe college het tij keren bij de Haagse Inspraak !!!!! 

Citaat coalitieakkoord (pag. 6) :  Wie het weet mag het zeggen!!!! 

Hieronder vindt u het coalitieakkoord, de samenvatting, de financiële bijlage en de portefeuilleverdeling:

Coalitieakkoord 2010-2014

Coalitieakkoord samenvatting

Financiële bijlage coalitieakkoord 2010-2014

Portefeuilleverdeling nieuw college Den Haag

 

Nieuwe coalitie Den Haag aan de slag

21.05.2010 De nieuwe coalitie van Den Haag trekt structureel € 50 miljoen en eenmalig € 165 miljoen extra uit voor onderwijs, economie, werk, armoedebeleid, duurzaamheid, wonen, mobiliteit en veiligheid. Om het huishoudboekje van de gem …  

Gemeente Den Haag zal fors bezuinigen

NRC 21.05.2010 De gemeente Den Haag zal per jaar 150 miljoen euro bezuinigen, onder meer op gemeentelijke organisaties en subsidies. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord dat de Haagse partijen PvdA, VVD, D66 en CDA vanmiddag hebben gepresenteerd.

Den Haag heeft coalitieakkoord bereikt

RTVWEST 21.05.2010  DEN HAAG – De PvdA, VVD, D66 en CDA in Den Haag hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord en over kandidaat-wethouders. De vier partijen waren al enige tijd met elkaar in gesprek.  

Akkoord over college Den Haag

Telegraaf 21.05.2010 De PvdA, VVD, D66 en CDA in Den Haag hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord en over kandidaat-wethouders. 

Den Haag gaat fors bezuinigen

Telegraaf 21.05.2010  vier partijen presenteerden vrijdag in het Haagse stadhuis het nieuwe coalitieakkoord, dat onder leiding van PvdA-fractieleider en oud-voorzitter van de Tweede Kamer Jeltje van Nieuwenhoven tot stand kwam. 

‘Collegeakkoord Den Haag dichtbij’

RTVWEST 21.05.2010DEN HAAG – In De Haag zouden de onderhandelaars van PvdA, VVD, D66 en CDA werken aan de afronding van een collegeakkoord.

Volgens bronnen in het stadshuis nemen de onderhandelaars donderdagavond de laatste teksten van het akkoord door en worden vrijdagochtend de wethoudersposten verdeeld. Direct daarna presenteren de partijen het akkoord en de wethouders aan de stad.

Geen lastenverzwaring

In het akkoord zou zijn afgesproken dat de lasten voor de burgers niet omhoog gaan. Verder gaat het college snijden in het ambtenarenapparaat en wordt er bezuinigd op armoedebestrijding en welzijnsinstellingen. De kwijtscheldingsregeling van gemeentelijke belastingen voor mensen met een laag inkomen zou blijven bestaan. 

Verder zet het college de aanpak van de krachtwijken door.

Gerelateerde berichten

Haagse CDA loopt op de zaken vooruit

RTVWEST 20.05.2010DEN HAAG – In een persbericht van de Haagse CDA-afdeling over de landelijke verkiezingen is een pijnlijk misverstand geslopen.

De Haagse fractievoorzitter Karsten Klein spreekt in het bericht over een bereikt collegeakkoord in Den Haag waar het CDA-programma duidelijk in is terug te vinden. Maar volgens een voorlichter van het CDA is de tekst wat voorbarig geweest en is er nog geen sprake van een akkoord. Ze spreekt van een misverstand. 

Het persbericht is bedoeld als een aankondiging dat CDA-fractievoorzitter Karsten Klein en CDA-minster Verhagen de Haagse Vruchtenbuurt bezoeken vanwege de landelijke campagne. 

Onderhandelen

Sinds half april onderhandelen PvdA, VVD, D66 en CDA over de vorming van een coalitie in Den Haag. 

» Bekijk persbericht

2 Reacties op “De nieuwe coalitie en de nieuwe Haagse wethouders

 1. ik zocht naar adressen van Haagsche wethouders.. kwam hierin terecht.
  Wie en wat zijn jullie??
  Misschien wil ik wel een bijdrage leveren.
  C. d’Ancona
  Ooievaarstraat 22
  2496 MH Den Haag

  AD: 23 nov 2010: Einde voor Kruitvat-Polis.
  Collectieve polissen zijn bedoeld om ziekteverzuim aan te pakken. Wat een lullig smoesje zeg. Typisch overheid, die commerciële winstgevende bedrijven (lees banken en de daaraan gelieerde zorgverzekeraars) hulp bieden om kleine concurrerende zorg- verzekeraartjes de nek om te draaien, zoals ze voorheen al de gehele middenstand de nek hebben omgedraaid en dat verpakken in een smoesje van marktwerking. Hoe zou de collectieve polis ziekte verzuim voorkomen en bijdragen aan de marktwerking?? Een kleine werkgever met bv 3 man personeel.. die heeft belang bij voorkomen van ziekte verzuim maar de grote bedrijven helemaal niet omdat daar altijd een percentage van het personeel ziek is en standaard is opgenomen onder loonkosten. Zorgverzekering heeft helemaal niets te maken met ziekteverzuim. Neemt niet weg dat ik tegen collectieve verzekeringen ben omdat de niet collectie verzekerde het gelag betaald en dat zijn precies degene die de premieverhogingen niet meer kunnen betalen. Willen ze deze ongelijkheid opheffen dan dient de hele collectieve polis te worden verboden. Maar daar begint de overheid natuurlijk niet aan.. ambtenaren snijden niet graag in eigen vingers. Ambtenaren genieten n.l. al 50 jaar op kortingen vanwege collectieve verzekeringen.. neem maar de autoverzekeringen.. Jaren geleden betaalden ze geen AOW premie en geen ziekenfonds verzekering.. hoewel die voor de schijn wel werd ingehouden maar aan het einde van het jaar kregen ze het allemaal terug. En dat willen ze wel zo houden.

  Mijn vraag: “Hoeveel gaat er bezuinigd worden op het Koninklijk huis???

  Hoeveel zal er nu werkelijk worden bezuinigd als er meer dan duizend banen met subsidie zullen verdwijnen ??
  Wegvallen van werk komt “keihard aan” in wijken.
  Volgens mij dus “helemaal en dan bedoel ik echt helemaal niets.
  In de 1e plaats trekt Den Haag wel 20 miljoen uit om betrokkenen te helpen aan een nieuwe baan. Dat geld verdwijnt dus geruisloos in integratiebureautjes en zogenaamde arbeidsbureautjes waarmee zogenaamde afspraken zijn gemaakt voor begeleiding van werkzoekenden. Bedenk even hoeveel mensen (ID’ers en WIW’ers) ze van dat geld, en hoeveel jaren, ze die uitbetaling van 30% meer dan het minimumloon kunnen bekostigen !!. Bovendien vloeit van die 30% onmiddellijk weer 98% terug in de kas van de fiscus door hogere inhouding van loonbelasting, sociale lasten, gemeentelijke belastingen en betaling van btw. Onmiddellijk. Want van sparen komt bij dergelijk mensen helemaal niets.. daar zorgen fiscus , huur, zorg en gemeentelijke belastingen wel voor. Deze mensen komen allemaal in de bijstand terecht..(de besparing ? voor Den Haag dus).. maar kunnen straks wel allemaal kwijtschelding verkrijgen van diverse gemeentelijke belastingen en aanspraak maken op bijzondere bijstand. (wordt waarschijnlijk.. als het al niet is gedaan.. afgeschaft.. het is in ieder geval wel afgebroken). De gevolgen zullen desastreus zijn. Allen krijgen straks het predikaat “wanbetaler” op hun kraagjes gespeld.
  Bovendien zal de bijdragen aan zorgpremie en huurtoeslag veel hoger uitvallen. (en dan praat ik wel over nette bedragen.. terwijl die 30% meer dus over bruto gaat. Eveneens moet ik ook nog niet eens de nadelen en de gevolgen van de psychische achteruitgang van de, in wezen patiënten, beschrijven.)
  In de 2e plaats zullen er weinig zijn die normaal werk vinden.. en als ze het al vinden.. dan voor een veel lagere beloning. De praktijk heeft allang bewezen dat werkgevers echt niet zitten te wachten op dergelijke arbeidskrachten. En terecht.. werkgevers zijn geen sociale werkplaatsen. Werkgevers krijgen tegenwoordig overal de schuld van. Bovendien kunnen ze tegenwoordig kiezen uit Polen, Marokkanen, Turken en ZZP’ers. Allemaal mensen die waarschijnlijk hetzelfde werk aankunnen maar tegen een nog lagere beloning.
  In de 3e plaats zal het werk dat gedaan moet worden wel worden uitgevoerd. Óh.. daar hebben we dus nu ook die goedkopere arbeidskrachten/uitzendkrachten voor.. die tegen een lage vergoeding het werk zullen verzetten.. maar wel tegen een normale kostprijs + winst van het uitzendbureau. De werkelijke besparing zal dus verschijnen in hogere winst bij bedrijven.. en zo gaat dat dus. Ook een manier om aan bedrijven subsidie te verlenen.

  (Moet ergens onderaan komen.. anders lul ik te veel.. )
  Het is onvoorstelbaar hoe ambtenaren denken en doen. Ze hebben blijkbaar geen notie hoe financiële stromen in de wereld.. en dus ook in Nederland.. lopen en wegvloeien in de zakken van de multinationals en hun dikke deuren. Of.. weten ze het wel.. maar willen ze net zoals bv de 2e kamerleden niet bij voorbaat hun top-baantjes verspelen. Zoals bv Zalm, Nijpels, Kok, Bos enz, enz, enz. Opvallend is wel dat ze allemaal in regeringspartijen zaten.. zoals de VVD, CDA en een enkeling in PvdA. Vooral de PvdA’ers zijn volksverraders. Een VVD komt er tenminste nog voor uit en steekt gewoon zijn middelvingertje op tegen het Nederlandse gewone, kleine en hardwerkende minimumloners volk. (plebs.. voor hun). PvdA’ers .. zoals bv Kok, stond eerst in de jaren 70 aan de hekken te trekken om de arbeiders op te roepen tot staking omdat ze te weinig zouden verdienen en ze meer recht hadden op vakantiedagen enz.. sprak later schande over de topsalarissen en hoge bonussen.. maar beklede na zijn politieke carrière wel de hoogste en dik betaalde functies.. zowel in het bedrijfsleven en had zitting (nog steeds) vele vet betaalde commissariaten enz..

  Den Haag. 3 confronterende artikelen in AD.
  • Cultuur wordt door hogere prijzen “rechts als de neten”. (Gewoon niet doen, die btw-afdracht.) Hoe durft van der Ende dit te opperen. Laat hij ons eens vertellen hoe het komt dat hij en ik denk zijn hele familie multimiljonair is geworden.
  • Reclame op Times Square moet plaats maken voor kunst. Weer zo’n cultuur-profiteurtje..
  • Gehandicapte in paniek. (Spastische Kim krijgt therapie niet meer vergoed.) Zorg staat heel hoog in de prioriteitenlijstje van Rutte.
  • Site tegen lang forenzen, (Actueel aanbod van opties rond file-druk-vermindering.

  AD: 23 nov 10.
  • Gemeente tilt huiseigenaren. 200 miljoen te veel gerekend aan ozb. Wel.. niet alleen de huiseigenaren hoor… de huurders worden al 30 jaar getild.
  • Mobieltje per tik afrekenen. Verdraaiing van de werkelijkheid. Ondanks een Europees verbod op afronding van telminuten verbied min. Verhagen het niet. De zogenaamde toezegging dat KPN en Vodafoon hebben toegezegd dat ze straks wel dergelijke abonnementen gaan aanbieden wordt, zoals elke zogenaamde zelfregulering in het bedrijfsleven, vertaald in hogere abonnementskosten. Daar kan je donder op zeggen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s