Terreurtop EuroPol 11.01.2016

Terreuroverleg Hoofdkwartier Europol Eisenhowerlaan.

Bij Europol op de Eisenhowerlaan kwamen ruim 250 vertegenwoordigers uit meer dan vijftig landen samen. Ook afgevaardigden van Europol, Interpol, de Verenigde Naties en de Europese Unie schoven aan, mensen die elkaar niet elke dag spreken.

Zij hebben samen meer dan zestig afspraken gemaakt, over praktische zaken als bronbescherming, computersystemen en het verstoren van de financiering van terroristen.

Ook zijn er afspraken gemaakt over onderwerpen als re-integratie en de-radicalisering.
LEES OOK: Internationale top over strijd tegen terreur van start bij Europol Den Haag

zie ook: Verhoogde dreiging aanslagen door extremisme – deel 4

zie ook: Verhoogde dreiging aanslagen door extremisme – deel 3

zie ook: Verhoogde dreiging aanslagen door extremisme deel 2

zie ook: Verhoogde dreiging aanslagen door extremisme – deel 1

zie ook: Charlie Hebdo – aanslag Parijs 07.01.2015

zie ook: Heeft Geert Wilders PVV toch gelijk over de dreiging van het islamitisch terrorisme

Minister Bert Koenders: “Terreur is een veelkoppig monster”

Den HaagFM 11.01.2016 “Terreur is een veelkoppig monster.” Dat zei minister Bert Koenders maandag tijdens zijn openingsspeech van de grote Terreurtop in Den Haag.

Ruim 220 experts van over de hele wereld kwamen maandag bij elkaar in het hoofdkwartier van Europol aan de Eisenhowerlaan. Deelnemers zijn ministers uit landen die onlangs met terreur werden geconfronteerd, zoals Frankrijk, Amerika, Nigeria, België en Tunesië. Plus afgevaardigden uit andere landen en van Europol, Interpol, de Verenigde Naties en de Europese Unie. Onder leiding van minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken spraken zij over antiradicaliseringsprogramma’s en het tegenwerken van terroristen die aanslagen beramen.

Zo werd onder meer verteld over de manier waarop in Den Haag jongeren in de Schilderswijk in de gaten worden gehouden. Wijkagenten investeren daarvoor veel tijd in contacten met leraren en welzijnsmedewerkers. Die aanpak leverde de politie vorig jaar de Mr. Gonsalvesprijs voor rechtshandhaving op.

“Extreem praktische afspraken”

Volgens Koenders vereist het hedendaagse terrorisme dat landen steeds alert zijn. “Je moet altijd sneller dan de andere kant zijn.” Die andere kant wordt namelijk steeds inventiever en gebruikt de modernste technologie. Daarom zijn er tientallen “extreem praktische afspraken” gemaakt, aldus Koenders. Zo moet bijvoorbeeld de financiering van terroristen beter worden verstoord, moeten landen meer informatie aan Interpol verstrekken om reizende terroristen sneller te ontdekken, maar ook over re-integratie en de-radicalisering zijn afspraken gemaakt.…lees meer

Meer vertrouwen tussen deelnemers internationale antiterreurtop Den Haag

RTVWEST 11.01.2016 De deelnemers aan een grote internationale antiterreurtop in Den Haag zijn vandaag nader tot elkaar gekomen. Het vertrouwen tussen de verschillende partijen is gegroeid na alle besprekingen, zei minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken. Hij vindt dat de belangrijkste uitkomst van de conferentie, want terreur bestrijden kun je als land of organisatie blijkbaar niet in je eentje.

Bij Europol op de Eisenhowerlaan kwamen ruim 250 vertegenwoordigers uit meer dan vijftig landen samen. Ook afgevaardigden van Europol, Interpol, de Verenigde Naties en de Europese Unie schoven aan, mensen die elkaar niet elke dag spreken.
Zij hebben samen meer dan zestig afspraken gemaakt, over praktische zaken als bronbescherming, computersystemen en het verstoren van de financiering van terroristen. Ook zijn er afspraken gemaakt over onderwerpen als re-integratie en de-radicalisering.

LEES OOK: Internationale top over strijd tegen terreur van start bij Europol Den Haag
Landen gaan veel meer informatie delen over terreurverdachten. Het gaat onder meer om het uitwisselen van gegevens van mensen die zich aansluiten bij terreurgroepen in het buitenland, zodat andere landen en organisaties als Europol en Interpol beter op de hoogte zijn van hun bewegingen.
De conferentie was een initiatief van Koenders. Hij onthulde zondag dat het aantal namen op de nationale terrorismelijst in een jaar tijd is verdubbeld.

Meer over dit onderwerp: Koenders Terreur Top Conferentie Jihadgangers

Koenders: delen van informatie essentieel in strijd tegen terreur

RO 11.01.2016 Landen gaan veel meer informatie delen over terreurverdachten dan ze tot nog toe deden. Het gaat onder meer om het uitwisselen van gegevens van mensen die zich aansluiten bij terreurgroepen in het buitenland, zodat andere landen en organisaties als Europol en Interpol beter op de hoogte zijn van hun bewegingen. Ook gaan landen sanctielijsten delen, zodat breder bekend is van welke personen en organisaties tegoeden zijn bevroren. Verder komt er bij overheden een nationaal contactpunt om de uitwisseling van informatie te bevorderen.

Dat is maandag in Den Haag afgesproken door meer dan vijftig landen die allen een leidende rol spelen in de strijd tegen terrorisme. Minister Koenders riep de afgevaardigden van de landen, verenigd in het Global Counterterrorism Forum (GCTF) en de Anti ISIS-coalitie, bij elkaar om de aanpak van terrorisme te intensiveren. Hierbij gaat het niet alleen om repressie, maar ook om preventie en de-radicalisering. Die twee moeten volgens Koenders in evenwicht zijn. Het was voor het eerst dat deze twee coalities samen vergaderden.

‘Het is goed dat er vandaag concrete afspraken zijn gemaakt. We hebben deze eensgezindheid, betrokkenheid en dit vertrouwen hard nodig om een effectieve aanpak tegen terroristen te bereiken. Die drieslag is getoond’, aldus Koenders. ‘Nu is het nodig dat we aan de slag gaan met het internationaal delen van kennis en informatie. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de puzzelstukjes van dit vraagstuk sneller en beter op hun plek vallen en we terrorisme doelgericht kunnen aanpakken.’

Ook kennis over terrorisme in het algemeen moet beter worden uitgewisseld om te voorkomen dat landen zelf het wiel moeten uitvinden. ‘Daarom zijn er afspraken gemaakt over een Foreign Terrorist Fighters kennishub, die wordt ondergebracht bij het Internationaal Centre for Counterterrorism (ICCT) in Den Haag’, zegt minister Koenders. ‘Foreign Terrorist Fighters komen uit alle landen, komen uit alle soorten families en hebben vele nationaliteiten. Om ze aan te pakken, moeten we weten wie het zijn; hoe oud zijn ze, hoeveel vrouwen erbij zijn, welke rol zij spelen, en waar ze vandaan komen. Kennis is cruciaal’, zegt Koenders.

Tenslotte is op de top afgesproken dat nauwer met de private sector zal worden samengewerkt om terrorismefinanciering op te sporen, waaronder anonieme vormen van betaling zoals bitcoins. Op die manier moet de aankoop van bijvoorbeeld kogelvrije vesten of auto’s eerder opvallen. Ook wordt er gezamenlijk voortaan beter gekeken naar risico analyses voor terugkerende uitreizigers, om opnieuw uitreizen of verdere radicalisering te voorkomen. Ervaringen met re-integratie zullen ook worden uitgewisseld.

Het probleem met zogeheten Foreign Terrorist Fighters is volgens Koenders zo complex en divers dat een alomvattende aanpak nodig is. ‘Preventie en de-radicalisering zijn net zo belangrijk als repressie’, aldus de minister. Koenders riep de deelnemers aan de bijeenkomst op om de in Den Haag gemaakte afspraken zo snel mogelijk te gaan uitvoeren.

Zie ook; Internationale vrede en veiligheid

Koenders wil betere informatie-uitwisseling in strijd tegen terrorisme

NU 11.01.2016 Een betere informatie-uitwisseling tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten van landen over terroristen. Dat is het belangrijkste doel van een eendaagse internationale antiterreurtop maandag in Den Haag.

”We moeten informatie delen over terroristen zodat we kunnen verhinderen dat ze reizen”, zei minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) in zijn openingstoespraak.

Dat is nodig want het hedendaagse terrorisme is als ”een virus, het past zich aan om te overleven en wordt steeds veerkrachtiger”.

Op zijn uitnodiging praten zo’n 250 politici en deskundigen van de antiterreurorganisatie Global Counterterrorism Forum (GCTF) en van de Anti ISIS-coalitie over de strijd tegen terreur. Naast bewindslieden uit getroffen landen zoals Nigeria, Tunesië en Frankrijk, zijn er ook vertegenwoordigers van onder meer VN en Europol.

Onze strijders

Maar ”buitenlandse terroristische strijders zijn ook onze strijders”, zei Koenders. Er zijn al meer dan tweehonderd Nederlanders aan het vechten in Syrië en Irak. Meer dan veertig Nederlanders zijn daar gesneuveld.

Deze nieuwe generatie terroristen gebruikt de modernste technologie en vindt steeds nieuwe manieren om de strijd te voeren. Daarop moeten landen constant scherp blijven. Ook misbruiken ze onze open grenzen, aldus de bewindsman. Ze ”vergiftigen” op die manier ook het debat over migratie.

‘Terrorisme 2.0’ moet op meerdere manieren worden aangepakt. Daarbij is het preventieve spoor volgens hem van groot belang. ”Want preventie is altijd effectiever dan het nemen van actie na het feit”.

Lees meer over: Terrorisme terreur

Koenders: Meer vertrouwen na terreurtop

AD 11.01.2016 Meer dan zestig afspraken zijn maandag gemaakt op een internationale bijeenkomst maandag in Den Haag over buitenlandse strijders. Maar dat er meer vertrouwen is gekomen tussen de verschillende spelers is het belangrijkste resultaat van de dag, zei minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken na afloop.

VLNR; Vice Minister van Buitenlandse Zaken van de VS Thomas Shannon, Onder minister van Binnenlandse Zaken van Turkije Sabahattin Özturk, Minister Bert Koenders en Secretaris Generaal van Marokko Nassar Boutita geven toelichting in het hoofdkantoor van Europol na de bijeenkomst van het Global Counterterrorism Forum (GCTF) en de Anti ISIS-coalitie over de strijd tegen terreur. © anp.

© anp.

Het ging om beleidsmakers, politici, wetenschappers en mensen in het veld (zoals politie, inlichtingendiensten, douane) samen te brengen en het vertrouwen te versterken. ,,Zij ontmoeten elkaar niet iedere dag”, aldus Koenders.

Het ging volgens hem om heel praktische zaken zoals inlichtingendiensten die hun bronnen willen beschermen. Of computersystemen die niet op elkaar aansluiten.

Sterke wil
De top liet zien dat er geen nieuwe politieke verklaringen nodig zijn, maar dat genomen maatregelen worden uitgevoerd, zei Nassar Bourita van het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Zijn land was samen met Turkije co-voorzitter van de top. ,,De top toonde de sterke politieke wil om meer samen te werken tegen buitenlandse strijders”, verklaarde de Turkse onderminister Sabahattin Öztürk van Binnenlandse Zaken.

Op Koenders uitnodiging waren zo’n 250 vertegenwoordigers van de antiterreurorganisatie Global Counterterrorism Forum (GCTF) en de Anti ISIS-coalitie samengekomen. Het was voor het eerst dat beide groepen samen de strijd tegen buitenlandse strijders bespraken. Naast bewindslieden uit getroffen landen zoals Nigeria, Tunesië en Frankrijk, waren er ook vertegenwoordigers van onder meer VN, EU, Interpol en Europol.

Sneller
Volgens Koenders vereist het hedendaagse terrorisme dat landen steeds alert zijn. ,,Je moet altijd sneller dan de andere kant zijn.” Die andere kant wordt namelijk steeds inventiever en gebruikt de modernste technologie. Daarom zijn er tientallen ,,extreem praktische” afspraken gemaakt, aldus Koenders.

Zo moet bijvoorbeeld de financiering van terroristen beter worden verstoord, moeten landen meer informatie aan Interpol verstrekken om reizende terroristen sneller te ontdekken, maar ook over re-integratie en de-radicalisering zijn afspraken gemaakt.

Lees ook;

Meer samenwerking tegen terreur

Telegraaf 11.01.2016 Ruim vijftig landen hebben afgesproken beter te gaan samenwerken met de bestrijding van terorisme. Zo moeten lijsten met daarop terrorismeverdachten gedeeld gaan worden, zodat een mogelijke terrorist in alle samenwerkende landen niet meer bij z’n geld kan.

Nu wordt er nog te versnipperd gewerkt, vindt minister Koenders (Buitenlandse Zaken). Op zijn initiatief kwamen maandag in Den Haag vertegenwoordigers uit tientallen landen bijeen om de koppen bij elkaar te steken over terrorismebestrijding. Volgens de PvdA-bewindsman ging het niet om het verzinnen van nieuwe maatregelen, maar moet er simpelweg beter worden samengewerkt.

Zo spraken de landen bijvoorbeeld af om nauwer te gaan samenwerken met de private sector, zodat terroristen beter op de huid kunnen worden gezeten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het ontrafelen van ondoorzichtige transacties met bitcoins.

Ook moeten databases beter aan elkaar worden gekoppeld zodat beter duidelijk wordt of onder asielzoekers mogelijke terrorismeverdachten zitten.

Frankrijk rekent op Nederland

Telegraaf 11.01.2016  In de strijd tegen terreur vestigt Frankrijk zijn hoop ook op Nederland. Nederland is dit eerste half jaar van 2016 voorzitter van de Europese Unie. Parijs ziet graag dat de Nederlandse regering ervoor zorgt dat de Europese landen hun afspraken over terrorismebestrijding nakomen.

,,De eerste prioriteit van het Nederlandse voorzitterschap is de uitvoering van de beslissingen die zijn genomen”, aldus de Franse staatssecretaris Harlem Désir (Europese Zaken) maandag in Den Haag.

Désir hamerde op de noodzaak om de Europese buitengrenzen te versterken. Ook moeten EU-landen, zoals afgesproken, vluchtelingen opvangen die nu nog in Italië en Griekenland zijn, aldus de bewindsman.

Désir vindt net als Nederland dat de Europese landen meer informatie moeten uitwisselen over jihadisten en over de bestrijding van islamitische radicalisering.

Terreuroverleg van start

Telegraaf 11.01.2016 Een internationaal overleg over de strijd tegen terreur gaat maandag van start in Den Haag. Daar komen ruim 250 vertegenwoordigers uit meer dan vijftig landen bijeen. Ook afgevaardigden van Europol, Interpol, de Verenigde Naties en de Europese Unie schuiven aan.

De aanwezigen gaan onder meer praten over het uitwisselen van informatie. Ook het tegengaan van jihadgangers en het beschermen van burgers tegen terreur staan op de agenda. De conferentie is een initiatief van minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken. Hij vindt het van belang dat ,,de internationale coalities regelmatig de klokken gelijkzetten”.

Koenders onthulde zondag dat het aantal namen op de nationale terrorismelijst is in een jaar tijd is verdubbeld. Plaatsing op die lijst zorgt ervoor dat tegoeden van betrokkenen bevroren kunnen worden, waardoor terreur voor hen moeilijker valt te financieren. De minister zal er maandag voor pleiten wereldwijd gegevens over bevriezing van tegoeden te delen.

Internationale top in Den Haag over strijd tegen terreur

AD 11.01.2016 Zo’n 250 politici en deskundigen voeren maandag in Den Haag internationaal overleg over de strijd tegen terreur. Op initiatief van minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) komen vertegenwoordigers van de antiterreurorganisatie Global Counterterrorism Forum (GCTF) en van de Anti ISIS-coalitie bijeen.

Onder de deelnemers zijn zo’n vijftien tot twintig ministers en staatssecretarissen onder wie de Franse staatssecretaris Harlem Désir van Europese Zaken. Verder zijn er afgevaardigden van Europol, Interpol, de Verenigde Naties en de Europese Unie.

Het is volgens Koenders voor het eerst dat alle landen die wereldwijd een leidende rol spelen in de strijd tegen terrorisme samen aan tafel zitten. Het is essentieel dat nauwer wordt samengewerkt bij de strijd tegen terreur, aldus de bewindsman. Er wordt onder meer gesproken over het beter, sneller en slimmer delen van informatie.

INTERNATIONALE TOP IN DEN HAAG OVER STRIJD TEGEN TERREUR

Trouw 11.01.2016 Zo’n 250 politici en deskundigen voeren maandag in Den Haag internationaal overleg over de strijd tegen terreur. Op initiatief van minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) komen vertegenwoordigers van de antiterreurorganisatie Global Counterterrorism Forum (GCTF) en van de Anti ISIS-coalitie bijeen.

Onder de deelnemers zijn zo’n vijftien tot twintig ministers en staatssecretarissen onder wie de Franse staatssecretaris Harlem Désir van Europese Zaken. Verder zijn er afgevaardigden van Europol, Interpol, de Verenigde Naties en de Europese Unie.

Het is volgens Koenders voor het eerst dat alle landen die wereldwijd een leidende rol spelen in de strijd tegen terrorisme samen aan tafel zitten. Het is essentieel dat nauwer wordt samengewerkt bij de strijd tegen terreur, aldus de bewindsman. Er wordt onder meer gesproken over het beter, sneller en slimmer delen van informatie.

Internationale top over strijd tegen terreur van start in Den Haag. 

NU 11.01.2016 Zo’n 250 politici en deskundigen voeren maandag in Den Haag internationaal overleg over de strijd tegen terreur.

Op initiatief van minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) komen vertegenwoordigers van de antiterreurorganisatie Global Counterterrorism Forum (GCTF) en van de Anti IS-coalitie bijeen.

Onder de deelnemers zijn zo’n vijftien tot twintig ministers en staatssecretarissen onder wie de Franse staatssecretaris Harlem Désir van Europese Zaken. Verder zijn er afgevaardigden van Europol, Interpol, de Verenigde Naties en de Europese Unie.

De aanwezigen gaan onder meer praten over het uitwisselen van informatie. Ook het tegengaan van jihadgangers en het beschermen van burgers tegen terreur staan op de agenda. De conferentie is een initiatief van minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken. Hij vindt het van belang dat “de internationale coalities regelmatig de klokken gelijkzetten”.

Nationale terrorismelijst

Koenders onthulde zondag dat het aantal namen op de nationale terrorismelijst is in een jaar tijd is verdubbeld. Plaatsing op die lijst zorgt ervoor dat tegoeden van betrokkenen bevroren kunnen worden, waardoor terreur voor hen moeilijker valt te financieren. De minister zal er maandag voor pleiten wereldwijd gegevens over bevriezing van tegoeden te delen.

Het is volgens Koenders voor het eerst dat alle landen die wereldwijd een leidende rol spelen in de strijd tegen terrorisme verenigd aan tafel zitten. Het is essentieel dat nauwer wordt samengewerkt bij de strijd tegen terreur, aldus de bewindsman. Er wordt onder meer gesproken over het beter, sneller en slimmer delen van informatie.

Lees meer over: Terreur

Terreurtop Den Haag: 220 experts op zoek naar een strategie

VK 11.01.2016 In Den Haag begint vandaag de eerste grote internationale top over het voorkomen van nieuwe terreuraanslagen à la ‘Parijs’. 220 terreurexperts verzamelen zich in het hoofdkwartier van Europol. Onder leiding van minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken zullen zij spreken over antiradicaliseringsprogramma’s en het tegenwerken van terroristen die al met concrete aanslagplannen rondlopen.

Ik kan geen garantie geven dat onder de 59 duizend personen die Nederland zijn binnengekomen niemand zit met andere plannen dan een veilig heenkomen zoeken. Maar we doen er alles aan om die elementen eruit te filteren

Premier Rutte

Lees ook: ‘Ik wil graag potentiële terroristen bereiken’

Hij verloor zijn beide benen bij een aanslag in Jakarta. Nu wil Max Boon een databank van slachtoffers die hun verhaal vertellen. Want de daders realiseren zich niet hoeveel ellende ze aanrichten bij mensen die veel dichterbij hen staan dan ze denken.

De grote vraag op het topoverleg is of overtuigde jihadisten, zoals de nog altijd voortvluchtige Salah Abdeslam (Bataclan, Parijs, november 2015) of de leider van Boko Haram, Abubakar Shekau (diverse aanslagen in Nigeria, 2015), überhaupt kunnen worden gestopt. Ook de twee aanvallers die afgelopen vrijdag met messen het luxehotel Bella Vista in de Egyptische badplaats Hurghada binnenstormden en drie toeristen verwondden, leken volledig overtuigd van hun gelijk.

Toch is er de hoop om geradicaliseerde moslims voortijdig op andere gedachten te brengen (preventie) of ze succesvol tegen te houden (repressie), denkt de crème de la crème van de antiterreurbeweging. Maandag presenteren ze elkaar hun succesprojecten.

Nederlandse experts vertellen bijvoorbeeld over de wijkaanpak waardoor jongeren in een vroeg stadium door leraren en wijkagenten worden aangesproken op hun radicale gedrag en ideeën. Ook vertellen ze over het Nederlandse besluit om onder meer journalistenopleidingen in Nigeria te financieren, waardoor jongeren kritisch leren nadenken over propaganda van terreurgroepen als Boko Haram. En over het initiatief van het Nederlandse terreurslachtoffer Max Boon, die andere terreurslachtoffers langs scholen in Indonesië stuurt om te vertellen over de gevolgen van de aanval op hun leven. Het blijkt een afschrikwekkende werking te hebben op radicale jongeren.

Virus

Namenlijst verdubbeld 

Het aantal namen op de nationale terrorismelijst is in een jaar tijd verdubbeld, aldus minister Koenders zondag. Er staan 39 Nederlanders en drie organisaties op die betrokken zijn bij terroristische activiteiten in Syrië en Irak. Op 23 december werden nog twee personen toegevoegd.

Na plaatsing op de nationale terrorismelijst kunnen tegoeden van betrokkenen bevroren worden, waardoor terreur voor hen moeilijker valt te financieren. Koenders vindt dat de lijst verder uitgebreid moet worden en zal er vandaag voor pleiten wereldwijd gegevens over bevriezing van tegoeden te delen.

‘We willen graag met terreurexperts om de tafel zitten en doorspreken: wat werkt wel en wat niet?’, zegt Koenders over de terreurtop. ‘Recente terroristische aanslagen in Frankrijk, Libanon, Tunesië, Nigeria en Turkije laten zien dat terrorisme vandaag de dag vertakkingen heeft in al onze landen; het is wendbaar, vindingrijk en internationaal. Het is als een virus dat zich steeds aanpast.’ Het is volgens de bewindsman daarom van belang dat ‘internationale coalities regelmatig de klokken gelijk zetten’ inzake methoden om terreur aan te pakken.

Deelnemers zijn een tiental ministers uit landen die onlangs terreur te verwerken hebben gehad, zoals de VS, Frankrijk, Nigeria, België en Tunesië. Ook ruim tweehonderd afgevaardigden uit andere landen en van Europol, Interpol, de Verenigde Naties en de Europese Unie komen naar Den Haag.

Koenders is na afloop van de top ‘een gelukkig man’ als er alleen al concrete afspraken zijn gemaakt over het delen van informatie over jihadisten. Zo zijn er ‘bevriezingslijsten’ in omloop met namen van terroristen wier tegoeden zijn bevroren, maar die worden niet door alle inlichtingendiensten met elkaar gedeeld. ‘Het gaat ook om vertrouwen krijgen in elkaar’, zegt Koenders. ‘Dat is niet een kwestie van één keer bij elkaar komen.’ Het afgelopen jaar is volgens de minister veel gesproken over het uitwisselen van inlichtingen, maar in de praktijk gebeurt het nog te weinig.

Ondergedoken

Het belang van de antiterreurtop is groot, vindt ook terrorisme-expert Bibi van Ginkel van instituut Clingendael. Op ministerieel niveau komen mensen wel vaker bij elkaar. Op werkniveau weten ze vaak niet van elkaar waar ze mee bezig zijn’, zegt Van Ginkel. Volgens haar ontbreekt een gemeenschappelijke strategie voor de aanpak van terreur: ‘Hoe gaan we hier in Europa mee om? En hoe steunen we landen in Afrika en Azië die hier ook mee te maken hebben?’, concludeert Van Ginkel na onderzoek. Eigenlijk, zegt ze, ‘schaken we momenteel allemaal op verschillende borden. We gaan nu aan één tafel zitten en leggen uit waar we mee bezig zijn.’

Het is de vraag hoeveel indruk afspraken op de top maken op types als Abdeslam of op Boko Haramleider Abubakar Shekau. De eerste zit vermoedelijk ondergedoken in Syrië bij zijn vrienden van Islamitische Staat, de tweede wint alleen maar aan invloed, waarschuwde de Amerikaanse legertop begin dit jaar. Beide groepen kondigen meer aanslagen aan.

Ook eenlingen, die nauwelijks op te sporen of tegen te houden zijn, kunnen veel schade en angst veroorzaken, zoals recentelijk weer bleek in Parijs en Egypte. Volgens premier Rutte kijkt Nederland ‘heel scherp’ of er jihadisten zitten onder de grote asielstroom. In het tv-programma Buitenhof zei hij zondag: ‘Ik kan geen garantie geven dat onder de 59 duizend personen die Nederland zijn binnengekomen niemand zit met andere plannen dan een veilig heenkomen zoeken. Maar we doen er alles aan om die elementen eruit te filteren.’

Internationale top over strijd tegen terreur van start bij Europol Den Haag

RTVWEST 11.01.2016 In Den Haag begint maandag bij Europol op de Eisenhowerlaan een internationaal overleg over de strijd tegen terreur. Er komen ruim 250 vertegenwoordigers uit meer dan vijftig landen samen. Ook afgevaardigden van Europol, Interpol, de Verenigde Naties en de Europese Unie schuiven aan.

De aanwezigen gaan onder meer praten over het uitwisselen van informatie. Ook het tegengaan van jihadgangers en het beschermen van burgers tegen terreur staan op de agenda. De conferentie is een initiatief van minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken. Hij vindt het belangrijk dat de internationale coalities regelmatig de klokken gelijkzetten.

LEES OOK: Burgemeester Van Aartsen: Mensen verbonden door aanslagen Parijs 
Koenders onthulde zondag dat het aantal namen op de nationale terrorismelijst is in een jaar tijd is verdubbeld. Plaatsing op die lijst zorgt ervoor dat tegoeden van betrokkenen bevroren kunnen worden, waardoor terreur voor hen moeilijker valt te financieren. De minister zal er maandag voor pleiten wereldwijd gegevens over bevriezing van tegoeden te delen.

Meer over dit onderwerp: Terreur Jihad Den Haag Bert Koenders EuropolInterpol Verenigde Naties Europese Unie

Nationale terrorismelijst in een jaar tijd twee keer zo lang 

NU 10.01.2016 Het aantal namen op de nationale terrorismelijst is in een jaar tijd verdubbeld. Er staan inmiddels 39 personen en drie organisaties op.

Dat meldt minister Koenders (Buitenlandse Zaken) zondag aan de vooravond van een grote internationale conferentie over terrorisme in Den Haag.

De lijst bevat namen van Nederlanders en organisaties die betrokken zijn bij terroristische activiteiten in Syrië en Irak. Op 23 december werden nog twee personen aan de lijst toegevoegd.

Op de conferentie komen maandag ruim 250 vertegenwoordigers uit meer dan vijftig landen. Ook afgevaardigden van Europol, Interpol, de Verenigde Naties en de Europese Unie zijn erbij.

Bevriezen tegoeden

Plaatsing op de nationale terrorismelijst zorgt ervoor dat tegoeden van betrokkenen bevroren kunnen worden, waardoor terreur voor hen moeilijker valt te financieren. Koenders vindt dat een goed middel. “Het verkleint het risico dat mensen terugkeren uit Syrië of Irak om hier aanslagen te plegen.”

De minister vindt dat de lijst verder uitgebreid moet worden en zal er maandag op de vergadering voor pleiten om wereldwijd gegevens over bevriezing van tegoeden te delen. Zo kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat iemand die niet in het ene land kan pinnen, dat wel over de grens kan doen.

De bijeenkomst gaat behalve over het uitwisselen van informatie ook over het tegengaan van jihadgangers en het beschermen van burgers tegen terreur.

Lees meer over: Nationale terrorismelijst Terrosime

Terrorismelijst in jaar twee keer zo lang

VK 10.01.2016 Het aantal namen op de nationale terrorismelijst is in een jaar tijd verdubbeld. Er staan inmiddels 39 personen en drie organisaties op. Dat meldde minister Koenders (Buitenlandse Zaken) zondag aan de vooravond van een grote internationale conferentie over terrorisme in Den Haag.

De lijst bevat namen van Nederlanders en organisaties die betrokken zijn bij terroristische activiteiten in Syrië en Irak. Op 23 december werden nog twee personen aan de lijst toegevoegd.

Op de conferentie komen maandag ruim 250 vertegenwoordigers uit meer dan vijftig landen. Ook afgevaardigden van Europol, Interpol, de Verenigde Naties en de Europese Unie zijn erbij.

Tegoeden

Plaatsing op de nationale terrorismelijst zorgt ervoor dat tegoeden van betrokkenen bevroren kunnen worden, waardoor terreur voor hen moeilijker valt te financieren. Koenders vindt dat een goed middel. ‘Het verkleint het risico dat mensen terugkeren uit Syrië of Irak om hier aanslagen te plegen.’

De minister vindt dat de lijst verder uitgebreid moet worden en zal er maandag op de vergadering voor pleiten om wereldwijd gegevens over bevriezing van tegoeden te delen. Zo kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat iemand die niet in het ene land kan pinnen, dat wel over de grens kan doen.
De bijeenkomst gaat behalve over het uitwisselen van informatie ook over het tegengaan van jihadgangers en het beschermen van burgers tegen terreur.

Terrorismelijst verdubbeld

Telegraaf 10.01.2016 Het aantal namen op de nationale terrorismelijst is in een jaar tijd verdubbeld. Na een recente toevoeging van twee personen staat de teller nu op 39 personen en drie organisaties. Op de lijst staan Nederlanders en organisaties die betrokken zijn bij terroristische activiteiten in Syrië en Irak, aldus minister Koenders (Buitenlandse Zaken) aan de vooravond van een grote internationale conferentie over terrorisme in Den Haag waaraan ruim 250 vertegenwoordigers uit meer dan 50 landen deelnemen. Ook afgevaardigden van Europol, Interpol, de Verenigde Naties en de Europese Unie zijn bij het overleg.

Plaatsing op de lijst zorgt ervoor dat tegoeden bevroren kunnen worden. Daardoor hebben mensen geen toegang meer tot hun bankrekeningen en creditcards. En dat maakt het voor deze mensen een stuk moeilijker om terreurdaden te plegen of om anderen te financieren. Volgens Koenders is het bevriezen van tegoeden een effectief middel. “Het verkleint het risico dat mensen terugkeren uit Syrië of Irak om hier aanslagen te plegen. Ook zorgt het ervoor dat deze mensen geen toegang meer hebben tot hun financiële middelen om aanslagen te bekostigen.”

Koenders benadrukt dat de lijst verder uitgebreid dient te worden. “Dit is een goed begin. Jaarlijks reizen er wereldwijd echter veel mensen naar het buitenland om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie. We moeten dit beleid dus intensiveren om effectiever te zijn. Niet alleen Nederland, maar juist ook internationaal.”

De minister pleit ervoor om wereldwijd gegevens over bevriezingen te delen. Hij spreekt daar maandag over op de gezamenlijke vergadering van het Global Counterterrorism Forum (GCTF) en de Anti ISIS-coalitie in Den Haag. “Als iemand in het ene land op de nationale terrorismelijst staat, moeten andere landen daar vanaf kunnen weten. Het moet niet zo zijn dat iemand in Sittard niet kan pinnen, maar 500 meter aan de Duitse kant van de grens wel. Alleen door goed internationaal samen te werken voorkomen we een waterbedeffect.” De Nederlandse nationale terrorismelijst is volledig openbaar. De laatste die erop is geplaatst is de voormalige postbode Victor Droste uit Heeten (Overijssel).

Internationaal overleg in Den Haag over strijd tegen terreur

RTVWEST 07.01.2016  In Den Haag is maandag een internationaal overleg over de strijd tegen terreur. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdagavond gemeld.

Vertegenwoordigers van de antiterreurorganisatie Global Counterterrorism Forum (GCTF) en van de Anti-IS-coalitie komen bijeen. De Anti-IS-coalitie bestaat uit een grote groep landen uit de hele wereld die Islamitische Staat (IS) wil bestrijden. Nederland is samen met Turkije co-voorzitter van het GCTF.

BEKIJK OOK: Omroep West-verslaggever vanuit Parijs: ‘Ze zeggen: het is nog niet afgelopen’

Het overleg is een initiatief van Bert Koenders, minister van Buitenlandse Zaken. Volgens een woordvoerder vindt Koenders het ‘van belang dat de internationale coalities regelmatig de klokken gelijkzetten’.

Terrorisme is ‘als een virus’

Volgens Koenders is het essentieel dat landen nog nauwer samen optrekken tegen terrorisme. ‘Het terrorisme van vandaag de dag heeft vertakkingen in al onze landen; het is wendbaar, vindingrijk en internationaal. Het is als een virus dat zich steeds aanpast.’

Meer over dit onderwerp:

Ministerie Buitenlandse Zaken Bert Koenders IS ISISTerrorisme Den Haag

Groot antiterreur overleg in Den Haag

Den HaagFM 06.01.2016 Maandag wordt in Den Haag een groot antiterreuroverleg gehouden. Op uitnodiging van minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken komen onder meer afgevaardigden van het Global Counterterrorism Forum (GCTF) en de Anti IS-coalitie bijeen.

Het is voor het eerst dat alle landen die wereldwijd een leidende rol spelen in de strijd tegen terrorisme verenigd aan tafel zitten. Minister Koenders wil niet alleen praten over de strijd tegen terroristen maar ook over preventie en de-radicalisering. “We moeten beter, sneller en slimmer informatie met elkaar gaan delen. Als informatie op tijd en nauwkeurig bij elkaar komt, kunnen we terrorisme beter proberen te voorkomen. Daar ligt nog een flinke opdracht voor de internationale gemeenschap.”

Op de top zijn vertegenwoordigers uit de hele wereld aanwezig. Er zijn ministers van landen die zwaar getroffen zijn door terrorisme, zoals Nigeria, België en Tunesië. Ook nemen afgevaardigden van Europol, Interpol, de Verenigde Naties en de Europese Unie deel aan het overleg. …lees meer

Internationaal terreuroverleg in Den Haag

AD 06.01.2016 In Den Haag is maandag een internationaal overleg over de strijd tegen terreur. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdagavond gemeld.

Vertegenwoordigers van de antiterreurorganisatie Global Counterterrorism Forum (GCTF) en van de Anti ISIS-coalitie komen bijeen. Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders heeft volgens een woordvoerder het initiatief genomen. De bewindsman vindt het ‘van belang dat de internationale coalities regelmatig de klokken gelijkzetten’.

Virus
,,Het terrorisme van vandaag de dag heeft vertakkingen in al onze landen; het is wendbaar, vindingrijk en internationaal. Het is als een virus dat zich steeds aanpast”, aldus Koenders zelf. Volgens zijn woordvoerder is er nu geen extra directe aanleiding voor het overleg.

Internationaal terreuroverleg in Den Haag

Telegraaf 06.01.2016 In Den Haag is maandag een internationaal overleg over de strijd tegen terreur. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdagavond gemeld.

Vertegenwoordigers van de antiterreurorganisatie Global Counterterrorism Forum (GCTF) en van de Anti ISIS-coalitie komen bijeen. Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders heeft volgens een woordvoerder het initiatief genomen. De bewindsman vindt het ,,van belang dat de internationale coalities regelmatig de klokken gelijkzetten”.

,,Het terrorisme van vandaag de dag heeft vertakkingen in al onze landen; het is wendbaar, vindingrijk en internationaal. Het is als een virus dat zich steeds aanpast”, aldus Koenders zelf.

Volgens zijn woordvoerder is er nu geen extra directe aanleiding voor het overleg. Er worden ministers verwacht van landen die zelf terreur te verwerken hebben gehad, zoals Nigeria, België en Tunesië, aldus de zegsman. Ook afgevaardigden van Europol, Interpol, de Verenigde Naties en de Europese Unie komen ervoor naar Den Haag.

Internationaal terreuroverleg in Den Haag

Trouw 06.01.2016 In Den Haag is maandag een internationaal overleg over de strijd tegen terreur. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdagavond gemeld.

Vertegenwoordigers van de antiterreurorganisatie Global Counterterrorism Forum (GCTF) en van de Anti ISIS-coalitie komen bijeen. Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders heeft volgens een woordvoerder het initiatief genomen. De bewindsman vindt het ‘van belang dat de internationale coalities regelmatig de klokken gelijkzetten’.

‘Het terrorisme van vandaag de dag heeft vertakkingen in al onze landen; het is wendbaar, vindingrijk en internationaal. Het is als een virus dat zich steeds aanpast’, aldus Koenders zelf.

Volgens zijn woordvoerder is er nu geen extra directe aanleiding voor het overleg. Er worden ministers verwacht van landen die zelf terreur te verwerken hebben gehad, zoals Nigeria, België en Tunesië, aldus de zegsman. Ook afgevaardigden van Europol, Interpol, de Verenigde Naties en de Europese Unie komen ervoor naar Den Haag.