Tagarchief: waterbed-effect

Waterbed-effect Herstructureringswijken Den Haag ??

Den Haag: Waterbedeffect of niet?

In Den Haag zien we een groot verschil tussen de uitkomsten in ontvangstbuurt Schilderswijk-West aan de ene kant en de ontvangstbuurt Geuzenkwartier en controlebuurt Oud-Scheveningen aan de andere kant. In Schilderswijk-West lijkt men in eerste instantie behoorlijk positief over de buurtontwikkeling. Bewoners geven niet heel vaak aan dat de buurt is verslechterd en verwachten relatief vaak dat de buurt zal verbeteren. Wanneer echter wordt doorgevraagd naar specifieke ontwikkelingen in de buurt, ontstaat toch een behoorlijk negatief beeld. Bewoners van Schilderswijk-West ervaren vaker dan de bewoners van de andere buurten dat de buurt op punten is verslechterd. Vooral over de gevolgen van nieuwkomers zijn zij erg negatief. Ook over de buurt op dit moment is men in Schilderswijk-West aanzienlijk negatiever dan in de andere buurten.

Verder denken bewoners in Schilderswijk-West relatief vaak dat er veel herhuisvestingsurgenten in de buurt zijn komen wonen. De ervaren achteruitgang van de buurt hangt echter niet sterk samen met deze ervaren instroom. Veel belangrijker zijn de ervaren ontwikkelingen op het gebied van jongerenoverlast, criminaliteit en rommel op straat. Ook de samenhang tussen de ervaren achteruitgang van de bevolkingssamenstelling door nieuwkomers en de ervaren instroom van herhuisvestingsurgenten is zwak. Wanneer men vindt dat nieuwkomers niet in de buurt passen en voor problemen zorgen, denkt men veel vaker dat de buurt achteruitgaat door nieuwkomers.

Hoewel men in ontvangstbuurt Schilderswijk-West de nodige problemen en negatieve ontwikkelingen ervaart, hangt dit dus niet sterk samen met de ervaring dat er veel herhuisvestingsurgenten in de buurt komen wonen.  

Het beeld in de andere ontvangstbuurt Geuzenkwartier en in de controlebuurt OudScheveningen is heel anders dan dat in Schilderswijk-West. In beide buurten ervaart men niet heel veel veranderingen. Ook ervaart men er relatief weinig verhuismobiliteit.

Met de nieuwkomers heeft men verder veel minder problemen dan in Schilderswijk-West. Opvallend is dat het beeld in ontvangstbuurt Geuzenkwartier vaak net iets stabieler is dan in controlebuurt Oud-Scheveningen. Men is hier ook steeds net iets positiever over de ontwikkelingen. Dit geldt ook voor hoe men de buurt op dit moment beoordeelt. Dat betekent dat er in Den Haag weinig aanwijzingen zijn voor het optreden van het waterbedeffect.

U kunt hier het pdf-bestand van het boek ‘Bijwerkingen van herstructureringsoperaties’ downloaden.

Meer —>>>

Sloop in probleemwijk heeft geen waterbedeffect

BB 21.06.2012 De vrees dat bij sloop in achterstandswijken de sociale problemen zich verplaatsen naar andere wijken, blijkt niet reëel. Herstructurering van probleemwijken leidt niet tot een waterbedeffect, blijkt uit onderzoek in vijf steden. Behalve in één Rotterdamse wijk.

Gerelateerde artikelen;