Tagarchief: vng

Raadsleden en vrijwilligers ten einde raad

Als bewoners en Raadsleden in tijdnood komen.

Ook in de Haagse Welzijnswereld hebben de bezuinigingen reeds hun tol geeist. Flink wat professionals hebben hun baan reeds verloren. Buurthuizen gaan dicht en wijkactiviteiten dreigen stil te komen liggen. Gevolg is dat juist hierdoor het Vrijwilligerswerk in de wijk onder grote druk is komen te staan.

Onder de schone rookwolk van civil society mogen wijkbewoners het nu maar zelf uitzoeken. Zo mogen zij zomaar spontaan gratis vrijwilligerscursussen bij H.O.F. volgen om het werk van de weggevallen Professionals van o.a. MOOIBoog etc. over te nemen.  

Helaas zien wij als gevolg van die negatieve effecten vanwege de bezuinigingen toch veel vrijwilligers verdwijnen. Zo is ook recent de bekende Haagse persoonlijkheid Leo Olffers verdwenen. Videointerview_met_Leo_Olffers

Wethouder Karsten Klein moest aan de gemeenteraad gaan uitleggen hoe dat kon gebeuren. Vooral omdat hij (Karsten Klein) het werk in de wijk aan vrijwilligers in plaats van professionals wil overlaten.

Ook zijn er inmiddels al flink wat vrijwilligers, die overdags een full-time baan hebben,  minder gaan werken. Hiermee hebben zij dus belangeloos een deel van hun inkomen ingeleverd. Met als doel om hierdoor toch door te kunnen blijven gaan met het vrijwilligerswerk.  

Het zou een mooie zaak zijn als er een samenwerkingsconvenant zou worden gelanceerd tussen de gemeente, vakbonden en de werkgevers alwaar de vrijwilligers overdags in loondienst zijn.  Doel hierbij is dat vrijwilligersuren zouden kunnen worden gecompenseerd met of extra vrije dagen, of in ieder geval dat  het e.a. salarisneutraal verloopt. 

Noem dit voor het gemak Maatschappelijk Ondernemen. Overigens is uit onderzoek gebleken dat vrijwilligers vaak ook beter gemotiveerde en initiatiefnemende werknemers zijn !!

Er is overigens een grote overeenkomst tussen het werk van het Raadslid en de vrijwilliger in de Wijk. Namelijk, het is allebei mensenwerk en het gebeurt in de Wijk. Ook dus een Raadslid zou eens Kritisch kunnen kijken naar zijn volletijdbaan en anders ook maar uren inleveren.

Ook Raadslid Jos de Jong PvdA is ten einde raad.

Naast zijn baan van 40 uur per week is het Haagse PvdA-raadslid Jos de Jong 25 uur per week bezig met zijn gemeenteraadswerk.

Veel tijd is-ie kwijt aan het voorbereiden van de commissievergaderingen, maar nog veel meer aan andere zaken. ‘Ik ben niet een raadslid van achter mijn bureau. De stad in, met mensen praten, dat kost veel tijd’, zegt De Jong.

Hij is een van de 45 Haagse raadsleden, en ontvangt 1.500 euro per maand voor z’n raadswerk. Hetgeen hij volledig mag behouden daar de PvdA geen afdrachtregeling kent.

Wat is de mening van het VNG ?

Met de invoering van het dualisme in 2002 waren wethouders opeens geen lid meer van de raad. Omdat de wethouders zijn vervangen door nieuwe raadsleden, is het aantal bestuursleden per gemeente toegenomen. Remkes zette de dualiseringskorting voor gemeenten niet door. ‘Wij zijn van mening dat het terugbrengen van het aantal raadsleden tot maximaal de dualiseringcorrectie een redelijk voorstel is.’

Ten einde raad

De pers 27.02.2012 De kans dat u in het wild een gemeenteraadslid tegenkomt wordt er niet groter op als de bezuinigingen van het kabinet op gemeenten doorgaan.

Geringe reductie raadsleden bespreekbaar

BB 27.02.2012 Vermindering van 25 procent van het aantal raadsleden en wethouders ziet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) niet zitten. Een geringere reductie is wel redelijk.

Zie ook:

De zelfgekozen Burgemeester van Laakcentraal trekt zich terug

En maar weer bezuinigen bij de Haagse bewonersorganisaties ??

Bezuiniging welzijnswerk: Pennywise en Poundfoolish

Handtekeningen en actie Welzijnswerk Den Haag

Bezuinigen in het Haags Welzijnswerk – deel 2

Bezuinigen in het Haags Welzijnswerk – deel 1

En ook:

Bezuinigingen, een Rode Lente ook in Den Haag ??? deel 2

Bezuinigingen, een Rode Lente ook in Den Haag ??? deel 1

Haagse Voorjaarsnota 2011 (a)Socialer ??

Haagse bezuinigingen op Cultuur

Haagse college ook in onmin over Bestuursakkoord VNG

Op 8 juni 2011 stemde de gemeenten over het bestuursakkoord.

Trouw 05.06.2011 Het kabinet en lagere overheden hebben eind april een concept-bestuursakkoord gesloten over de verdeling van taken en geld op een groot aantal terreinen, zoals zorg, sociale zekerheid, ruimte en natuur. Meteen wordt ook een bezuiniging van 2 miljard euro ingeboekt. Er is groot verzet onder gemeenten. Woensdag 8 juni 2011 stemmen zij over het akkoord.

VNG VNG dossier

Dossier: Bestuursakkoord BB

Binnenlands Bestuur doet 7 en 8 juni verslag vanaf het VNG Congres in Ulft. Verslagen, interviews, foto’s, tweets, livestreams en natuurlijk de stemming over het bestuursakkoord: Volg het op Binnenlands Bestuur.

Bestuursakkoord

Peter 

akkoordKort laatste nieuws rond het Bestuursakkoord, waarover hier meer. Nog zeven dagen en dan zullen de gemeenten zich op het VNG congres uitspreken over dit decentralisatie-akkoord.Tot nu toe heeft een derde van alle gemeenten al een standpunt ingenomen. Vanaf 11 mei zijn de ontwikkelingen hier bijgehouden.
Vanaf vandaag wordt het overzicht bijgehouden is samenwerking met GemeenteNu.nl, die er gisteren een artikel aan wijdde.–>> Lees verder>>>>

geld2.jpg

“Samen tot akkoord komen is in het belang van de stad”

VVD 07.06.2011– De Haagse VVD-fractie wil dat een ultieme poging wordt ondernomen om alsnog tot een bestuursakkoord te komen tussen Rijk en gemeenten. In de laatste fase van de onderhandelingen spelen de partijen hoog spel. VVD-woordvoerder Martin Wörsdörfer:… Lees verder…

Leiden, Den Haag, Delft en Alphen aan den Rijn zijn de gemeenten in onze regio die tegen de bezuinigingen op de sociale werkplaats zijn. Ze overwegen allemaal om het bestuursakkoord aanstaande woensdag niet te ondertekenen.

‘Kabinet licht zwaksten in samenleving pootje’

RTVWEST 06.06.2011 LEIDEN De zwaksten in de samenleving worden door dit kabinet gepakt. Dat stelt de Ondernemingsraad van Sociale Werkplaats De Zijl Bedrijven in Leiden.

Daar is momenteel veel onrust over de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale werkplaatsen. Het kabinet wil dat een groot deel van de mensen die daar nu nog werken in een reguliere baan terecht komen. Maar geld voor de noodzakelijke begeleiding is niet gereserveerd. 

Bestuursakkoord

De bezuinigingen op de sociale werkplaatsen zorgen voor een flinke comfrontatie tussen het kabinet en verschillende grote gemeenten. De gemeenten overwegen een belangrijk bestuursakkoord waar de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen onderdeel van zijn niet te ondertekenen. De omstreden maatregelen in de sociale zekerheid moeten bij elkaar 1,9 miljard euro opleveren.

  ‘Kabinet licht zwaksten in samenleving pootje’

 

Bestuursakkoord op verzoek van SP besproken in Haagse gemeenteraad

SP 27-05-2011 • Op verzoek van de SP wordt op dinsdagavond 7 juni het bestuursakkoord besproken in de Haagse gemeenteraad. In dit akkoord, gesloten tussen kabinet, provincies en gemeenten, worden een aantal taken van de rijksoverheid overgeheveld naar de gemeenten. Tevens bezuinigt het kabinet fors op deze zaken. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: “het is prima als de gemeente meer taken krijgt, maar dan verwacht ik ook dat het kabinet hiervoor geld meestuurt.” > Lees verder…

Probleem in Haagse coalitie door bestuursakkoord

RTVWEST 24.05.2011  DEN HAAG – Het bestuursakkoord tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het kabinet zorgt voor verdeeldheid binnen de coalitie in Den Haag.

Het college van burgemeester en wethouders zegt het akkoord alleen te steunen als het tekort op de sociale werkvoorziening wordt gecompenseerd. Dit zou voor Den Haag gaan om een bedrag van 16 miljoen euro. 

De PvdA noemt deze opstelling ‘het minste’ en ziet de compensatie als harde voorwaarde. Ook D66 is zeer ongelukkig met het bestuursakkoord zoals het er nu ligt. 

Maar VVD en CDA zijn milder gestemd. Zij vinden het goed dat het college kritisch is maar noemen een tegenstem onverstandig. Volgens VVD-fractievoorzitter Boudewijn Revis staan in het akkoord naast mindere ook veel goede afspraken bijvoorbeeld over de jeugdzorg. En ook CDA-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven is van mening dat na het afwegen van de ‘voors en tegens’ Den Haag wel akkoord zou moeten gaan. 

Sociale werkvoorziening

Maar Marieke Bolle van de PvdA maakt zich grote zorgen over de tekorten die ontstaan bij de sociale werkvoorziening omdat het gaat om zeer kwetsbare werknemers. Zij vindt dat als het kabinet bevoegdheden wil delegeren naar lokale overheden, daar ook reële bedragen bijgeleverd moeten worden. Dat is volgens haar bij de afspraken over de sociale werkvoorziening niet het geval. 

Binnenhof

De tegenstellingen tussen de Haagse coaltiepartijen lijken een gevolg van de kabinetssamenstelling. VVD en CDA vormen op het Binnenhof een coalitie en PvdA en D66 voeren oppositie. Op 8 juni stemmen de gemeenten over het bestuursakkoord. Donderdag praat de raadscommissie Bestuur van de Haagse gemeenteraad erover.

Den Haag mogelijk tegen bestuursakkoord

RTVWEST 22.05.2011 DEN HAAG – Samen met de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht dreigt Den Haag tegen het bestuursakkoord te stemmen dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gesloten met het kabinet.

Dat antwoordt het Haagse college van burgemeester en wethouders op vragen van D66. Eerst willen de G4 dat het Rijk de tekorten compenseert die door het akkoord ontstaan op de Wet sociale werkvoorziening. Hiervan worden de sociale werkplaatsen betaald. 

Voor Den Haag zou het tekort 16 miljoen euro zijn. Het kabinet heeft al een financiële tegemoetkoming gedaan maar dit is voor de grote steden niet genoeg. Ze willen dat het gehele tekort gedicht wordt omdat het bij de sociale werkvoorziening gaat om zeer kwetsbare werknemers. 

Den Haag stemt mogelijk tegen bestuursakkoord

22 mei 2011 Den Haag FM –  Het Haagse stadsbestuur sluit niet uit dat het tegen het bestuursakkoord gaat stemmen dat de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) heeft gesloten met het kabinet. Dat blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en…Lees meer

Zie ook:

Bestuursakkoord door als ‘koepelakkoord’

BB 08.09.2011 Minister Donner van Binnenlandse Zaken gaat aan de slag met de ‘set van afspraken’ die er zijn gemaakt tussen het kabinet en lagere overheden. Dat bleek uit het overleg met de vaste Kamercommissie over het Bestuursakkoord. Opvallend is dat het woord ‘Bestuursakkoord’ is verdwenen. Naast ‘set van afspraken’ heeft de minister het nu over ‘het koepelakkoord’.  lees meer

Donner wil afspraken bestuursakkoord uitvoeren

NU 13.07.2011 DEN HAAG – Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) verwacht dat hij de komende jaren met de gemeenten kan samenwerken om afspraken over onder meer de sociale werkplaatsen uit te voeren.

Nog geen duidelijkheid sociale werkplaatsen

NU 13.07.2011 Het is nog niet duidelijk of de rechter zich gaat uitspreken over de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. 23 gemeenten eisten woensdag in een kort geding tegen de Staat dat ze worden teruggedraaid. De Staat stelde zich op het standpunt dat het niet aan de voorzieningenrechter is om zich daarover uit te spreken, maar aan de bestuursrechter.

Nog geen zekerheid over bezuinigingen sociale werkplaats

Trouw 13.07.2011 Het is nog niet duidelijk of de rechter zich gaat uitspreken over de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. 23 gemeenten eisten woensdag in …

Twintig gemeenten stappen naar rechter om bezuinigingen

VK 08.07.2011 Politiek Twintig gemeenten klagen de Staat aan, omdat zij vinden dat een bezuiniging van ruim 150 miljoen euro op de sociale werkvoorziening teruggedraaid …

Lees ook Rutte: ingrijpen bij zorgbudget noodzakelijk – 09/06/11

Lees ook Gemeenten gaan confrontatie aan met kabinet – 05/06/11

Twintig gemeenten stappen naar rechter om bezuinigingen

Parool 08.07.2011 Twintig gemeenten klagen de Staat aan, omdat zij vinden dat een bezuiniging van ruim 150 miljoen euro op de sociale werkvoorziening teruggedraaid moet worden.

Gemeenten naar rechter om bezuiniging Staat

NU 08.07.2011 Twintig gemeenten klagen de Staat aan, omdat zij vinden dat een bezuiniging van ruim 150 miljoen euro op de sociale werkvoorziening teruggedraaid moet worden.

Lees meer over dit onderwerp;

Gemeenten vinden bezuinigingen Donner niet haalbaar

Trouw 06.07.2011 De gemeenten keren zich in de discussie over het bestuursakkoord tegen een korting van 100 miljoen euro door minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken). Donner denkt dat dat geld met efficiënter werken verdiend kan worden, maar de gemeenten vinden het niet haalbaar.

Gemeenten tegen korting van Donner voor sociale werkplaatsen

VK 06.07.2011 De gemeenten keren zich in de discussie over het bestuursakkoord tegen een korting van 100 miljoen euro door minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken). Donner denkt dat dit geld met efficiënter werken verdiend kan worden, maar de gemeenten vinden dit niet haalbaar.

Gemeenten tegen korting

Telegraaf 06.07.2011 De gemeenten keren zich in de discussie over het bestuursakkoord tegen een korting van 100 miljoen euro door minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken). Donner denkt dat dat geld met efficiënter werken verdiend kan worden, maar de gemeenten vinden het niet haalbaar.

Gemeenten tegen korting door Donner

Nu 06.07.2011 De gemeenten keren zich in de discussie over het bestuursakkoord tegen een korting van 100 miljoen euro door minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken).

Lees meer over dit onderwerp:

Kabinet kort toch op gemeenten om deels geaccepteerd bestuursakkoord

NRC 05.07.2011 Het kabinet zet toch het mes in het gemeentefonds. Minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner schrapt een eerdere handreiking van het kabinet omdat het bestuursakkoord door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) slechts gedeeltelijk is geaccepteerd. Lees verder›

Donner wil gemeenten helpen

Telegraaf 05.07.2011 Gemeenten die werk maken van de hervorming van de sociale werkplaatsen, kunnen rekenen op steun van het Rijk als zij geld tekort komen. Het kabinet kort 100 miljoen op de gemeenten, maar wil dat bedrag toch inzetten als ze in de problemen komen.

Donner wil gemeenten tegemoetkomen

NU 05.07.2011 DEN HAAG – Gemeenten die werk maken van de hervorming van de sociale werkplaatsen, kunnen rekenen op steun van het Rijk als zij geld tekort komen.

Lees meer over dit onderwerp

Binnenlands Bestuur doet verslag vanaf het VNG Congres in Ulft. Verslagen, interviews, foto’s, tweets, livestreams en natuurlijk de stemming over het bestuursakkoord: Volg het op Binnenlands Bestuur  Bekijk interviews

Gemeenten wijzen deel bestuursakkoord afVideo

Provincie achter bestuursakkoord

DEN HAAG RTVWEST 16.06.2011 – Een meerderheid in Provinciale Staten in Zuid-Holland steunt het bestuursakkoord met het kabinet. Alleen SP, Groenlinks en PvdA zullen tegen stemmen. Lees verder

Gemeenten: voortvarend verder met leeuwendeel bestuursakkoord

NRC14.06.2011 De rijksoverheid en de gemeenten moeten de afspraken uit het bestuursakkoord voortvarend en daadkrachtig ter hand nemen, met uitzondering van het onderdeel werk.

Dat heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vandaag geschreven in een brief aan premier Mark Rutte (VVD) en minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA).

Rutte gaf donderdagavond al aan dat het kabinet bereid is te praten met de VNG. Donner liet juist weten dat het kabinet niet van plan is om opnieuw te onderhandelen over het akkoord.

De VNG stemde woensdag in met het bestuursakkoord, maar niet met het omstreden deel over de sociale werkplaatsen.

Gemeenten: verder met leeuwendeel bestuursakkoord

14.06.2011 De rijksoverheid en de gemeenten moeten de afspraken uit het bestuursakkoord voortvarend en daadkrachtig ter hand nemen, met uitzondering van het onderdeel werk. Dat heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dinsdag geschreven in een brief aan premier Mark Rutte (VVD) en minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA).

Kabinet moet alternatieven pgb-plannen bekijken

NU 14.06.2011 AMSTERDAM – Het kabinet moet met de belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) om de tafel om te kijken naar alternatieven voor de bezuinigingen.

Het onwaarschijnlijk actieterrein was het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een voormalige kachelfabriek in Ulft. Daar moesten 418 gemeenten een oordeel vellen over het bestuursakkoord dat het bestuur van de VNG in april sloot met de rijksoverheid. Het kabinet wil meer sociale taken decentraliseren en tegelijk fiks bezuinigen. Het bestuursakkoord met provincies en gemeenten moet 2 miljard opleveren.

Het kabinet-Rutte behandelt de gemeenten als bijkantoren

NRC 11.06.2011 Was dit de week waarin Nederland zichzelf de oorlog verklaarde? Het land zoals we dat kennen werd de wacht aangezegd door een politieke minimeerderheid die roept: nu wij.

Gesubsidieerde kunst, begripvolle zorg, hulp bij werken, hoopvol straffen, dertig smaken omroep, elk uur een driekwart lege bus en een brandweerrooster dat ruimte laat voor een stucadoorsbedrijfje – niets is meer vanzelfsprekend.

Het was de week waarin het kabinet-Rutte de bankschroeven aandraaide.

Het kabinet gaat het gesprek aan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als die in een brief aangeeft welke oplossingen ze ziet voor het...

Kabinet wacht op suggesties VNG

BB 10.06.11 Het kabinet gaat het gesprek aan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als die in een brief aangeeft welke oplossingen ze ziet voor het uitvoeren van het eerder gesloten bestuursakkoord.

Kabinet: praten over bestuursakkoord, maar gemeenten aan zet

NRC 10.06.2011 Het kabinet is bereid te praten met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als die komt met een reactie op het deels verworpen bestuursakkoord. Dat heeft premier Mark Rutte (VVD) gisteravond gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer. “Daar gaan we ongetwijfeld over spreken.”

De VNG stemde woensdag in met het bestuursakkoord, maar niet met het omstreden deel over de sociale werkplaatsen. De gemeenten zouden daar verantwoordelijk voor worden, maar vreesden te weinig geld van het rijk te krijgen voor deze nieuwe taak. Hierop liet minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) echter weten dat het akkoord compleet van tafel is. “Niet helemaal is hetzelfde als helemaal niet”, zei hij woensdag.

PVV: Dwarse burgemeesters zoeken maar andere baan

AD 09.06.2011 Burgemeesters die besluiten van de Rijksoverheid niet uit willen voeren, moeten maar op zoek naar een andere baan. PVV-Kamerlid Hero Brinkman zei vandaag het verzet van de gemeenten tegen een gedeelte van het bestuursakkoord te zien als de zoveelste vorm van bestuurlijke ongehoorzaamheid.

Lees ook: Cohen diep onder indruk omvang clash gemeenten 

Hero Brinkman: Weigerburgemeesters moeten opstappen

Elsevier 09.06.2011 Burgemeesters die weigeren besluiten van de Rijksoverheid uit te voeren, moeten op zoek naar een andere baan. ‘Dit is de zoveelste vorm van bestuurlijke ongehoorzaamheid.’

Dat heeft PVV-Kamerlid Hero Brinkman donderdag gezegd naar aanleiding van het verzet van de gemeenten tegen een gedeelte van het bestuursakkoord.

Zie ook:

PVV: Dwarse burgemeesters zoeken maar andere baan

VK 09.06.2011 Burgemeesters die besluiten van de Rijksoverheid niet uit willen voeren, moeten maar op zoek naar een andere baan. PVV-Kamerlid Hero Brinkman: Tijdens overleg met minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken vroeg Brinkman de bewindspersoon wat hij aan onwillige burgemeesters kan doen.

De gemeenten legden gisteren vast dat ze het onderdeel van de bestuursakkoord over de arbeidsmarkt niet voor hun rekening kunnen nemen. Dit akkoord bevat een aantal afspraken over de verdeling van taken en geld op terreinen als zorg en sociale zekerheid…

‘Dwarse burgemeesters weg’

Telegraaf 09.06.2011 Burgemeesters die besluiten van de rijksoverheid niet uit willen voeren, moeten maar op zoek naar een andere baan. PVV-Kamerlid Hero Brinkman zei donderdag het verzet van de gemeenten tegen een gedeelte van het bestuursakkoord te zien als de zoveelste vorm van bestuurlijke ongehoorzaamheid.

PVV: Dwarse burgemeesters zoeken maar andere baan

Trouw 09.06.2010 Burgemeesters die besluiten van de Rijksoverheid niet uit willen voeren, moeten maar op zoek naar een andere baan. In de ogen van Brinkman blokkeren de burgemeesters als ‘ondemocratisch benoemde bestuurders’ besluiten die door de Tweede Kamer zijn genomen.

Dat komt volgens hem vaker voor, ook als het gaat om coffeeshops die niet te dicht bij scholen mogen zitten en uitgeprocedeerde asielzoekers. ‘Burgemeesters die regels aan hun laars lappen, moeten een andere baan zoeken.’

PVV: dwarse burgervaders moeten weg

Spits 09.06.2011 De Nederlandse gemeenten en de Rijksoverheid liggen een beetje met elkaar in de clinch. Bepaalde aspecten van het kabinetsbeleid weigeren zij uit te voeren. De PVV is helemaal klaar met die instelling. Burgemeesters die het besluiten van de overheid niet uitvoeren moeten maar op zoek naar een nieuwe baan, zo zei Kamerlid Brinkman,

‘Ontsla dwarse burgemeester’

De pers 09.06.2011 Burgemeesters die besluiten van de Rijksoverheid niet uit willen voeren, moeten maar op zoek naar een andere baan. PVV-Kamerlid Hero Brinkman zei donderdag het verzet van de gemeenten tegen een gedeelte van het bestuursakkoord te zien als de zoveelste vorm van bestuurlijke ongehoorzaamheid.

Kabinet gaat praten met VNG

09.06.2011 Het kabinet is bereid te praten met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als die komt met een reactie op het deels verworpen bestuursakkoord. Dat heeft premier Mark Rutte (VVD) donderdagavond gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer. “Daar gaan we ongetwijfeld over spreken.”

Gemeenten botsen met Donner over bestuursakkoord

Metro 09.06.2011 Onder leiding van de gisteren herkozen voorzitter Annemarie Jorritsma verwierp de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een deel van het door het kabinet voorgestelde bestuurs-akkoord. Vijf vragen over het bestuursakkoord.

Lid partijbestuur CDA weg om bezuinigingen

09.06.2011 Dédé Siemons stapt op als lid van het partijbestuur van het CDA, omdat ze moeite heeft met een aantal bezuinigingsmaatregelen van het kabinet. Ze heeft haar vertrek eerder deze week in een e-mail aangekondigd en geeft volgende week vrijdag uitleg op een vergadering. Dat laat een woordvoerder van de partij donderdagavond weten.

Rutte: ingrijpen nodig

Telegraaf 09.06.2011 De ingrepen in het persoonsgebonden budget in de zorg zijn onvermijdelijk. Er wordt anders een „onaanvaardbaar beroep gedaan op de solidariteit tussen mensen”.

Dat maakte premier Mark Rutte donderdagavond duidelijk in de Tweede Kamer tijdens een debat over de bezuinigingsplannen van zijn kabinet. Een groot deel van de oppositie vreest dat de opeenstapeling van maatregelen vooral de zwakkeren in de samenleving hard raakt.

PVV: bangmakerij oppositie

Telegraaf 09.06.2011 De PVV verwijt de oppositiepartijen „schandalige bangmakerij” over de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale werkplaatsen.

Volgens PVV-Kamerlid Léon de Jong heeft vooral SP-leider Emile Roemer mensen „bewust” onwaarheden vertelt over ontslagen in de sociale werkvoorziening. Het is volgens hem „onjuist, onwaar en schandalig” dat Roemer dat naar voren blijft brengen.

CDA: patiënt houdt regie

Telegraaf 09.06.2011 Het CDA zal er ondanks de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget scherp op letten dat patiënten zo veel mogelijk zelf de regie kunnen houden over de zorg die ze nodig hebben. CDA-Tweede Kamerlid Mirjam Sterk zei dat donderdagavond tijdens een debat in de Tweede Kamer met premier Mark Rutte over de bezuinigingen van het kabinet.

VVD: maatregelen ‘pijnlijk’

Telegraaf 09.06.2011 De VVD-fractie in de Tweede Kamer vindt het kabinetsplan om te snijden in het persoonsgebonden budget „een pijnlijke maatregel”, maar steunt het wel. Volgens VVD-Kamerlid Malik Azmani zijn de maatregelen nodig omdat het persoonsgebonden budget (pgb) aan zijn eigen succes ten onder gaat.

Sap valt Rutte aan

Telegraaf 09.06.2011 GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap viel premier Mark Rutte donderdag in het Kamerdebat aan op de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb) in de zorg. Ze herinnerde de premier aan een televisie-uitzending vorig jaar mei waarin Rutte nog stelde dat de VVD gevochten had voor het pgb en dat beschaving noemde.

Harde aanval SP op Rutte

Telegraaf 09.06.2011 SP-leider Emile Roemer haalde in het Tweede Kamerdebat over de bezuinigingsplannen van het kabinet hard uit naar premier Mark Rutte.

„De sociale zekerheid wordt met een grote botte bijl gesloopt. De premier lijkt niet te beseffen hoe diep dit ingrijpt in het leven van mensen. Hij zal wel weer zeggen dat het meevalt; of erger, dat hij deze mensen aanpakt, juist voor hun eigen bestwil”, zei Roemer.

Verwijt Cohen aan Rutte

Telegraaf 09.06.2011 PvdA-fractievoorzitter Job Cohen verwijt premier Mark Rutte en zijn kabinet onverschilligheid en ongeïnteresseerdheid voor het lot van mensen die getroffen worden door de bezuinigingen van het kabinet, zoals die in de sociale werkvoorziening en bij de persoonsgebonden budgetten.

Flinke botsing over gevolgen bezuinigingen

De Pers 09.06.2011 PvdA-fractievoorzitter Job Cohen verwijt premier Mark Rutte en zijn kabinet onverschilligheid en ongeïnteresseerdheid voor het lot van mensen die getroffen worden door de bezuinigingen van het kabinet. 

PvdA en SP spreken harde woorden tegen Rutte

Metro 09.06.2011 PvdA-fractievoorzitter Job Cohen verwijt premier Mark Rutte en zijn kabinet onverschilligheid en ongeïnteresseerdheid voor het lot van mensen die getroffen worden door de bezuinigingen van het kabinet, zoals die in de sociale werkvoorziening en bij de persoonsgebonden budgetten.

Cohen: kabinet neemt mensen trots en zelfbeschikkingsrecht af

NRC 09.06.2011 Het kabinet-Rutte neemt de meest kwetsbaren in de samenleving hun trots en zelfbeschikkingsrecht af door te bezuinigingen op het PGB en de sociale werkplaatsen. Dat zei PvdA-fractievoorzitter Cohen vanavond in de Tweede Kamer. Lees verder›

Rutte: Jaarlijkse groei zorgbudget niet vol te houden

Elsevier 09.06.2011 De ingrepen in het persoonsgebonden budget in de zorg zijn onvermijdelijk. Er wordt anders een ‘onaanvaardbaar beroep gedaan op de solidariteit tussen mensen’.

Oppositie valt kabinet-Rutte aan in bezuinigingsdebat

Elsevier 09.06.2011 De oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben donderdag hard uitgehaald in het debat over de bezuinigingen in de sociale werkvoorziening en op persoonsgebonden budgetten (pgb). PvdA, SP en GroenLinks verwijten premier Mark Rutte (VVD) geen oog te hebben voor de mensen die door de maatregelen worden geraakt.

Zie ook: ‘Kabinet kiest met aanpak pgb voor sterfhuisconstructie’

Flinke botsing over gevolgen bezuinigingen

‘Sociale zekerheid wordt met botte bijl gesloopt’

NU 09.06.2011 DEN HAAG – Premier Mark Rutte en de linkse oppositiepartijen zijn donderdag in een debat over de bezuinigingsplannen van het kabinet geen centimeter dichterbij elkaar gekomen.

Rutte: solidariteit onder druk

09.06.2011 De solidariteit in de samenleving komt onder druk te staan als het kabinet niets doet om de sterk stijgende zorgkosten en budgetten voor sociale regelingen in te dammen. Daarvoor waarschuwde premier Mark Rutte (VVD) donderdag tijdens het spoeddebat over de gevolgen van de bezuinigingen voor kwetsbare groepen.

Linkse oppositie richt pijlen op Rutte

09.06.2011 De linkse oppositie is donderdagavond hard van leer getrokken tegen premier Mark Rutte (VVD) tijdens een spoeddebat over de gevolgen van de bezuinigingen voor kwetsbare groepen mensen.

PvdA-leider Job Cohen sprak van een ‘doelgerichte aanval op de beschaving’. Hij doelde op de bezuinigingen op onder meer de persoonsgebonden budgetten (pgb), passend onderwijs, ingrepen in het basispakket en de sociale werkplaatsen

‘Ingrijpen zorgbudget noodzakelijk’

De Pers 09.06.2011 De ingrepen in het persoonsgebonden budget in de zorg zijn onvermijdelijk. Er wordt anders een ,,onaanvaardbaar beroep gedaan op de solidariteit tussen mensen”.

Kabinet moet onwerkbare voorstellen bestuursakkoord vergeten

PvdA Job Cohen op 9 juni 2011 Job Cohen PvdA Video

Dat de gemeenten het deel in het bestuursakkoord over de sociale werkplaatsen (SW) hebben afgewezen, is een belangrijk signaal. Het kabinet moet dat serieus nemen. Het is niet voor niets dat zo veel gemeenten, met wethouders van alle partijen, zeggen: ‘Dit kan gewoon niet’. Als het kabinet echt wil dat WSW’ers en Wajongers aan het werk komen en blijven, vergeet ze de onwerkbare voorstellen uit het bestuursakkoord en gaan we gezamenlijk aan de slag om échte oplossingen te vinden die wel werken. De PvdA en GroenLinks willen een spoeddebat over de uitkomst van het VNG-Congres.

Minister Donner zei in zijn afsluitende reactie voor het congres dat het kabinet het afwijzen van het onderdeel SW alleen maar kan zien als het afwijzen van het hele bestuursakkoord. De PvdA vindt het onverantwoord van het kabinet om de uitgestoken hand van gemeenten af te slaan. Hier help je niemand mee, en zeker niet de mensen om wie het gaat.

Zie ook het YouTube-kanaal van de PvdA voor video’s van Jetta Klijnsma in Ulft, en van een verontwaardigde directeur van een SW-bedrijf.

Gemeenten zeggen nee tegen afbraak sociale werkplaats

SP 08.06.2011SP-leider Emile Roemer is blij dat de gemeenten ‘nee’ hebben gezegd tegen het uitkleden van de sociale werkplaatsen. Vandaag kwamen lokale bestuurders bij elkaar op het VNG-congres over het bestuursakkoord, waarin onder meer de ontmanteling van de sociale werkplaatsen beschreven staat. ‘Ik ben blij dat wethouders zich niet laten misbruiken door het kabinet-Rutte. De eerste slag in de strijd tegen de afbraak van de sociale zekerheid is gewonnen.’

Bekijk de speciale reportage van SP-TV: Jan Marijnissen volgt twee dagen lang de acties van de SP rondom het VNG-congres. Hij spreekt burgemeesters en wethouders, en neemt een kijkje op de ‘informatiebeurs’ bij het congres. Emile Roemer spreekt de duizenden demonstrerende WSW-ers toe.

Bestuursakkoord: de reacties

‘Het is een wedstrijdje bestuurlijk armpje drukken geworden’

BB 08.06.11 • Blijdschap bij de oppositiepartijen over het feit dat de gemeenten het bestuursakkoord weliswaar hebben geaccepteerd, maar slechts nadat belangrijke delen rondom arbeidsgehandicapten, wajongers en wsw-ers buiten het akkoord waren geplaatst. En teleurstelling, niet alleen bij het kabinet, maar ook bij organisaties als Cedris en Divosa.

Gemeenten verwerpen deel bestuursakkoord

Den Haag FM 08.06.2011 Vrijwel alle Nederlandse gemeenten waaronder Den Haag verwerpen de afspraken in het bestuursakkoord over de sociale werkplaatsen. Op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is afgesproken dat er op dit punt verder onderhandelt moet worden met het kabinet.  De rest van het…Lees meer

Leidt de ingreep in het pgb tot nieuwe ongelijkheid?

Trouw 08.06.2011 Is de forse ingreep in het persoonsgebonden budget (pgb) een klap voor de emancipatie of juist een terugkeer naar gezonde verhoudingen? De visies van twee filosofen: Ger Groot en Marli Huijer.

Zelfs oud-minister Maria van der Hoeven (CDA) maakt zich zorgen over de plannen van de regering om het persoonsgebonden budget (pgb) te schrappen bij 120.000 van de 130.000 mensen die er nu over beschikken. Als voorzitter van Alzheimer Nederland en als vrouw van een man met alzheimer, weet zij waar ze het over heeft.

Donner: Gemeenten krijgen spijt van ‘nee’ tegen akkoord

Elsevier 08.06.2011 Minister Piet Hein Donner (CDA, Binnenlandse Zaken) waarschuwt gemeenten voor ‘spijt’ voor het afwijzen van een gedeelte van het bestuursakkoord.

Volgens de CDA-minister laten de gemeenten ‘goede resultaten liggen’. ‘Daarvan gaan we later spijt krijgen.’

Donner deed zijn uitspraken woensdag tijdens het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), waar slechts deels is ingestemd met het bestuursakkoord. ‘Niet helemaal, is helemaal niet,’ vindt Donner.

Zie ook:

Telegraaf 08.06.2011 Door het bestuursakkoord met het kabinet niet geheel over te nemen laten gemeenten „goede resultaten liggen” en daarvan „gaan we later spijt krijgen”. Dat zei minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken woensdag tijdens het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) waar slechts deels werd ingestemd met het bestuursakkoord. Daarover zei Donner: „Niet helemaal, is helemaal niet.”

Donner: VNG-besluit is afwijzing totale akkoord

AD 08.06.2011 Door het bestuursakkoord met het kabinet niet geheel over te nemen laten gemeenten ‘goede resultaten liggen’ en daarvan ‘gaan we later spijt krijgen’. Dat zei minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken woensdag tijdens het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) waar slechts deels werd ingestemd met het bestuursakkoord.Daarover zei Donner: ‘Niet helemaal, is helemaal niet.’ 

‘VNG winkelt niet selectief’

Telegraaf 08.06.2011 De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) winkelt niet selectief door het bestuursakkoord met de rijksoverheid slechts deels over te nemen. Dat stelde VNG-voozitter Annemarie Jorritsma woensdag in haar jaarrede na de stemming in Ulft.

Jorritsma reageerde daarmee op minister Piet Hein Donner, die eerder stelde dat de VNG het akkoord in zijn geheel moest goed- of afkeuren. „Dat is niet de bestuurlijke reactie die in deze tijd nodig is”, aldus Jorritsma, die daarvoor applaus kreeg van de VNG-leden.

Cohen diep onder indruk omvang clash gemeenten

AD 08.06.2011 Het is niet eerder voorgekomen dat het kabinet zo in botsing is gekomen met gemeenten. ‘Niet met één gemeente, maar met de grote meerderheid’, aldus PvdA-leider Job Cohen vandaag in Ulft, waar een meerderheid van de gemeenten een …

Op sociale werkplaats wordt toch bezuinigd

Trouw 08.06.2011  Zou het CDA alsnog met een voorstel komen om de gemeenten honderden miljoenen extra te geven? Even gloorde die hoop gisteren bij de oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Kamerlid Mirjam Sterk wilde per se nog voordat de gemeenten vandaag over het bestuursakkoord stemmen, in de Kamer een motie indienen.

 
Gemeenten sturen VNG-bestuur terug naar onderhandelingstafel

NRC 08.06.2011 Gemeenten hebben het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gedwongen om opnieuw te onderhandelen met de regering over dreigende ingrepen in sociale werkvoorzieningen. Een meerderheid van 86,6 procent van de gemeenten heeft tijdens het VNG-congres in Ulft ingestemd met het zogeheten bestuursakkoord, maar zoals verwacht is het omstreden deel over sociale werkplaatsen verworpen. 

VNG wijst akkoord af

Telegraaf 08.06.2011 Gemeenten hebben woensdag niet ingestemd met het complete bestuursakkoord zoals dat met het kabinet is gesloten. Steun is er voor de afspraken over de verdeling van taken en geld op terreinen als zorg en natuurbeheer. Maar de gemeenten accepteren de opgelegde bezuinigingen op de sociale werkplaatsen niet.

Gemeenten stemmen niet in met bestuursakkoord

NU 08.06.2011 Gemeenten hebben woensdag niet ingestemd met het complete bestuursakkoord zoals dat met het kabinet is gesloten. Steun is er voor de afspraken over de verdeling van taken en geld op terreinen als zorg en natuurbeheer.                                                             

Gemeenten accepteren bezuinigingen op sociale werkplaatsen niet

VK 08.06.2011  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stemt niet in met het hele bestuursakkoord dat moet worden afgesloten met de rijksoverheid. Dat werd zojuist bekend. De VNG vergadert vandaag in Ulft.

Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bracht daarom vandaag tijdens een congres in Ulft een voorstel in stemming om het bestuursakkoord te steunen met uitzondering van het onderdeel over werk. Het bestuur wil over dit onderdeel opnieuw onderhandelen met het kabinet. 86,6 procent van de 418 gemeenten schaarde zich achter het voorstel van het bestuur, 13,4 procent was tegen.

Parool 08.06.2011 De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stemt niet in met het hele bestuursakkoord dat moet worden afgesloten met de rijksoverheid. Dat werd zojuist bekend. De VNG vergadert vandaag in Ulft.  Steun is er voor de afspraken over de verdeling van taken en geld op terreinen als zorg en natuurbeheer. Maar de gemeenten accepteren de opgelegde bezuinigingen op de sociale werkplaatsen niet.

Gemeenten accepteren bezuinigingen op sociale werkplaatsen niet

VK 08.06.2011  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stemt niet in met het hele bestuursakkoord dat moet worden afgesloten met de rijksoverheid. Dat werd zojuist bekend. De VNG vergadert vandaag in Ulft.  

Lees Wat een bestuursakkoord is, en waarom het dit jaar problemen oplevert – 08/06/11

Lees ook Donner: VNG-besluit is afwijzing totale akkoord – 08.06.11

Lees ook Sociale werkplaatsen voeren actie bij VNG-congres – 08/06/11

Nederlandse gemeenten wijzen deel bestuursakkoord af

Elsevier 08.06.2011 Nederlandse gemeenten hebben woensdag niet ingestemd met het hele bestuursakkoord. De gemeenten hebben het akkoord aangenomen zonder het hoofdstuk ‘werk’.

Tijdens een congres in Ulft van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), waarvan Annemarie Jorritsma (VVD) voorzitter is, hebben de gemeenten hun stem uitgebracht.

Zie ook:

Gemeenten wijzen deel bestuursakkoord af

Metro 08.06.2011 Gemeenten hebben woensdag niet ingestemd met het complete bestuursakkoord zoals dat met het kabinet is gesloten.

Steun is er voor de afspraken over de verdeling van taken en geld op terreinen als zorg en natuurbeheer. Maar de gemeenten accepteren de opgelegde bezuinigingen op de sociale werkplaatsen niet.

Deel bestuursakkoord verworpen

De pers 08.06.2011 Gemeenten hebben woensdag niet ingestemd met het complete bestuursakkoord zoals dat met het kabinet is gesloten. Steun is er voor de afspraken over de verdeling van taken en geld op terreinen als zorg en natuurbeheer. Maar de gemeenten accepteren de opgelegde bezuinigingen op de sociale werkplaatsen niet.

Oppositie: kabinet moet opnieuw onderhandelen

De Pers 08.06.2011 PvdA en SP willen dat het kabinet opnieuw met de gemeenten gaat onderhandelen, omdat de gemeenten woensdag niet met hele bestuursakkoord hebben ingestemd.  

Oppositie wil opnieuw onderhandelingen met gemeenten

NU 08.06.2011 PvdA en SP willen dat het kabinet opnieuw met de gemeenten gaat onderhandelen als die woensdag niet met hele bestuursakkoord instemmen.

‘Donner moet luisteren!’

Spits 08.06.2011 Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) en het kabinet kunnen maar beter luisteren naar wat de 418 gemeenten van Nederland te zeggen hebben, aldus Annemarie Jorritsma.

Ze spreekt als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. “Als gemeenten dan bezorgd zijn omdat ze voor een deel van de taken onvoldoende middelen krijgen, dan moet daar goed naar worden geluisterd.”

‘Verstandig als minister luistert’

Telegraaf 08.06.2011 Het zou heel verstandig zijn de minister Piet Hein Donner luistert naar wat de 418 gemeenten in dit land te zeggen hebben. Dat zei Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten woensdag op Radio 1.

‘Verstandig als minister luistert’

NU 08.06.2011 Het zou heel verstandig zijn als minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) en het kabinet luisteren naar wat de 418 gemeenten in dit land te zeggen hebben.

Breed gevoelde weerstand tegen bestuursakkoord bij VNG-congres

NRC 08.06.2011 Bij het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) in Ulft wordt momenteel actie gevoerd door personeel van sociale werkplaatsen in een poging om de stemming over het controversiële bestuursakkoord te beïnvloeden. Veel gemeenten hebben al aangegeven tegen te gaan stemmen.

Sociale werkplaatsen dreigen de dupe te worden van de herindeling van overheidstaken. Er is dan ook met name kritiek op de sociale paragraaf van het bestuursakkoord, een samenwerkingscontract tussen verschillende overheden waarbij ruim acht miljard euro aan taken van het Rijk naar lagere overheden verhuist.

Gemeenten dreigen met ‘nee’ tegen kabinet

Elsevier 08.06.2011 De Nederlandse gemeenten besluiten woensdag of ze akkoord gaan met de kabinetsplannen over de overdracht van taken naar lagere overheden. Het bestuursakkoord leidde de afgelopen tijd tot een conflict tussen gemeenten en kabinet.

Tijdens een congres in Ulft van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten moeten gemeenten woensdag beslissen of ze akkoord gaan met de afspraken die met het kabinet zijn gemaakt.

Zie ook:

Protesten tijden congres VNG

De Pers 08.06.2011 In het Gelderse Ulft demonstreren vakbonden en arbeidsgehandicapten woensdagochtend tegen bezuinigen op de sociale werkvoorziening. In Ulft begint rond 10.00 uur de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Protesten tijden congres VNG

Telegraaf 08.06.2011 In het Gelderse Ulft demonstreren vakbonden en arbeidsgehandicapten woensdagochtend tegen bezuinigen op de sociale werkvoorziening. Naar schatting hebben zich enkele honderden actievoerders gemeld in de Gelderse plaats. Rond 10.00 uur begint in Ulft de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
                         

Bestuursruzie vandaag beslecht: Hakken in het zand of alsnog overstag?

VK 08.06.2011 De bittere strijd tussen de gemeenten en het kabinet over de bezuinigingen bereikt vandaag een hoogtepunt.

Tijdens een congres in Ulft moeten gemeenten nu echt duidelijk maken of ze kunnen leven met de afspraken die met het kabinet gemaakt zijn over de overdracht van taken naar lagere overheden.

Het gaat om taken op het terrein van onder meer jeugdzorg, AWBZ, sociale zekerheid en natuurbeheer. Groot struikelblok zijn de bezuinigingen op sociale werkplaatsen.

CDA wil akkoord redden

Telegraaf 07.06.2011 Het CDA wil gemeenten meer zekerheid geven over het hervormingsfonds van 400 miljoen euro voor sociale werkplaatsen (SW) om zo het zogeheten bestuursakkoord tussen het kabinet en de lokale overheden te redden. Tweede Kamerlid Mirjam Sterk van de regeringspartij diende dinsdag met steun van VVD en PVV daartoe een motie in.

Hannie van Leeuwen stapt uit CDA-bestuur

NRC 07.06.2011 CDA-coryfee Hannie van Leeuwen stapt uit het partijbestuur. Ze heeft grote bezwaren tegen de aangekondigde bezuinigingen in de zorg en de overheveling van taken van overheid naar gemeenten.

“Macht is om te dienen”, schrijft de 85-jarige Van Leeuwen in een ingezonden brief aan NRC Handelsblad, “niet om te heersen”. Voor haar is “de maat vol”. Het kabinet stelt 400 miljoen beschikbaar om de sociale werkplaatsen te herstructureren. Als de plannen doorgaan zal er op de sociale werkplaatsen ruimte zijn voor 30.000 mensen in plaats van de ruim 90.000 nu.

Maat vol voor CDA-coryfee

Telegraaf 07.06.2011 CDA-coryfee Hannie van Leeuwen (85) stapt mogelijk op uit het partijbestuur. Aanleiding is de harde opstelling van CDA-minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) in het conflict met de gemeenten over het bestuursakkoord.

CDA-coryfee dreigt met vertrek

De pers 07.06.2011 CDA-coryfee Hannie van Leeuwen (85) stapt mogelijk op uit het partijbestuur. Aanleiding is de harde opstelling van CDA-minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) in het conflict met de gemeenten over het bestuursakkoord. ,,Macht bestaat om te dienen, het land en volk ten goede – niet om alleen maar te heersen”, schrijft Van Leeuwen dinsdag in een ingezonden brief in NRC Handelsblad.

Maat vol voor CDA-coryfee Hannie van Leeuwen

NU 07.06.2011 DEN HAAG – CDA-coryfee Hannie van Leeuwen (85) stapt mogelijk op uit het partijbestuur. Aanleiding is de harde opstelling van CDA-minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) in het conflict met de gemeenten over het bestuursakkoord.

CDA-coryfee dreigt met opstappen

07.06.2011 CDA-coryfee Hannie van Leeuwen dreigt uit het partijbestuur te stappen. Reden is het conflict over het bestuursakkoord. Van Leeuwen vindt dat CDA-minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner zijn macht misbruikt.

Een woordvoerder van de partij bevestigt naar aanleiding van berichtgeving in NRC Handelsblad dat Van Leeuwen zich ‘beraadt’ op haar bestuurslidmaatschap. Van een opzegging is nog geen sprake.

Overleg over ombouw sociale werkplaatsen

07.06.2011 Het kabinet gaat op korte termijn overleggen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de omvorming van de sociale werkplaatsen. Er moeten duidelijke afspraken komen voor het geval de vierhonderd miljoen euro die hiervoor beschikbaar is, onvoldoende blijkt. De Tweede Kamer nam hiertoe dinsdag een motie aan van het CDA.

De omvorming van de sociale werkplaatsen is onderdeel van het bestuursakkoord waarover woensdag wordt gestemd op het congres van de VNG.

 

Elsevier 05.06.2011 Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken, CDA) zegt dat gemeenten de maatregelen van het kabinet toch moeten doorvoeren, ook als zij woensdag het bestuursakkoord afwijzen. Gemeenten maken vooral bezwaar tegen bezuinigingen op sociale werkplaatsen. ‘Uiteindelijk bepaalt de wetgever.’

Dat zegt de minister in Buitenhof. Donner denkt dat de gemeenten, die woensdag over het akkoord mogen stemmen, het bestuursakkoord toch zullen aannemen. ‘Over bijna alle onderwerpen hebben we overeenstemming bereikt, alleen het punt van de sociale werkplaatsen ligt gevoelig.’

Zie ook:

Telegraaf 05.06.2011 Gemeentebesturen moeten hun partijpolitieke samenstelling niet laten meewegen bij het wel of niet instemmen met het conceptbestuursakkoord dat het kabinet en lagere overheden eind april sloten. „Anders eindigen we uiteindelijk met een onbestuurbaar land”, waarschuwde minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) zondag in het tv-programma Buitenhof.

Donner vreest partijpolitiek bij stemmen bestuursakkoord

BB 05.06.11 • Gemeentebesturen moeten hun partijpolitieke samenstelling niet laten meewegen bij het wel of niet instemmen met het conceptbestuursakkoord dat het kabinet en lagere overheden eind april sloten. ,,Anders eindigen we uiteindelijk met een onbestuurbaar land”, waarschuwde minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) zondag in het tv-programma Buitenhof.

Donner waarschuwt gemeenten over bestuursakkoord

NRC 05.06.2011 Als gemeentebesturen weigeren het bestuursakkoord uit te voeren wordt Nederland onbestuurbaar. Minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) noemde een dergelijk scenario vanmiddag in het tv-programma Buitenhof ‘gevaarlijk’. Donner noemde de samenwerking van de diverse bestuurslagen belangrijk. Hij benadrukte dat het de Tweede Kamer is die beslist.

Donner waarschuwt gemeenten

Spits 05.06.2011  Gemeentebesturen moeten hun partijpolitieke samenstelling niet laten meewegen bij het al dan niet instemmen met het conceptbestuursakkoord dat het kabinet en lagere overheden eind april sloten. “Anders eindigen we uiteindelijk met een onbestuurbaar land”, waarschuwde minister Piet Hein Donner (BiZa) vandaag in Buitenhof. LEES VERDER…

‘Mijd partijpolitiek in bestuursakkoord’

De Pers 05.06.2011 Gemeentebesturen moeten hun partijpolitieke samenstelling niet laten meewegen bij het wel of niet instemmen met het conceptbestuursakkoord dat het kabinet en lagere overheden eind april sloten. ,,Anders eindigen we uiteindelijk met een onbestuurbaar land”, waarschuwde minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) zondag in het tv-programma Buitenhof.

In het conceptakkoord hebben de onderhandelaars een verdeling gemaakt van taken en geld op een groot aantal terreinen, zoals zorg, sociale zekerheid, ruimte en natuur. Meteen wordt ook een bezuiniging van 2 miljard euro ingeboekt. Er is groot verzet onder gemeenten. Woensdag stemmen ze, tijdens het VNG-congres, over het akkoord.

‘Dwarsliggende gemeenten maken Nederland onbestuurbaar’

Trouw 05.06.2011 Nederland raakt onbestuurbaar als gemeente-ambtenaren weigeren de bezuinigingen uit het bestuursakkoord uit te voeren. Met die waarschuwing zet …

‘Samenwerking van de diverse bestuurslagen is belangrijk’

Donner waarschuwt gemeenten over bestuursakkoord

NU 05.06.2011 AMSTERDAM – Als gemeentebesturen weigeren het bestuursakkoord uit te voeren wordt Nederland onbestuurbaar. Minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) noemde een dergelijk scenario zondag in het tv-programma Buitenhof ‘gevaarlijk’.

“De samenwerking van de diverse bestuurslagen is belangrijk.” Hij benadrukte dat het de Tweede Kamer is die beslist.

Donner waarschuwt gemeenten over bestuursakkoord

05.06.2011 Als gemeentebesturen weigeren het bestuursakkoord uit te voeren wordt Nederland onbestuurbaar. Minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) noemde een dergelijk scenario zondag in het tv-programma Buitenhof ‘gevaarlijk’. “De samenwerking van de diverse bestuurslagen is belangrijk.” Hij benadrukte dat het de Tweede Kamer is die beslist.

Donner hoopt en verwacht dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag instemt met het bestuursakkoord, hoewel een hele reeks gemeenten dreigt tegen te stemmen. De VNG als geheel heeft al voorgesteld om het omstreden deel over de sociale werkplaatsen een verantwoordelijkheid van het rijk te laten blijven, omdat er te weinig geld bij zou worden geleverd. Dat is voor het kabinet echter geen optie.

Grote gemeenten gaan confrontatie aan

BB 05.06.11 • Grote gemeenten gaan de confrontatie aan met het kabinet over het eerder gesloten bestuursakkoord. Afspraken daarin over bezuinigingen op de sociale werkplaatsen vinden ze onverteerbaar en onuitvoerbaar omdat er volgens hen te weinig geld beschikbaar wordt gesteld.

Gemeenten gaan confrontatie aan met kabinet

Parool 05.06.2011 Grote gemeenten gaan de confrontatie aan met het kabinet over het eerder gesloten bestuursakkoord. Afspraken daarin over bezuinigingen op de sociale werkplaatsen vinden ze onverteerbaar en onuitvoerbaar omdat er volgens hen te weinig geld …

SP en PvdA tegen akkoord

Telegraaf 03.06.2011 PvdA en SP voeren woensdag actie bij het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daar moeten gemeenten beslissen of ze instemmen met het conceptbestuursakkoord dat de vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterschappen hebben gesloten met het kabinet.

Onder gemeenten is er veel verzet tegen de afspraken die de overdracht van taken naar lagere overheden regelen. Ze vinden dat er veel te weinig geld beschikbaar is.

PvdA en SP willen de aanwezigen op het congres, dinsdag en woensdag in Ulft, die bezwaar maken tegen het bestuursakkoord met acties ondersteunen.

D66 pleitte vrijdag voor een openbare stemming tijdens het VNG-congres, zodat het stemgedrag van alle gemeentebestuurders zichtbaar is. 

PvdA en SP in actie tegen bestuursakkoord

NU 03.06.2011 DEN HAAG – PvdA en SP voeren woensdag actie bij het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Voor mensen met een arbeidsbeperking, tegen het bestuursakkoord

PvdA  De Redactie op 3 juni 2011 De PvdA heeft grote bezwaren bij het bestuursakkoord. Wederom blijkt dat het kabinet de rekening van de crisis neerlegt bij de meest kwetsbaren van de samenleving; bij mensen met een arbeidshandicap. Mensen zoals Peter, Jannie, Nathalie, Erwin en Angelique (zie de foto’s hieronder). Daarom komt de PvdA in actie tegen dit oneerlijke bestuursakkoord. Kom op  woensdag 8 juni naar Ulft in de Achterhoek om te demonstreren tegen dit oneerlijke akkoord. Die dag bepaalt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op een congres in Ulft of de gemeenten instemmen met het onderhandelingsakkoord tussen Rijk en gemeenten. Eerder al demonstreerden we in Den Haag. Lees hier waarom de PvdA in actie komt >

‘Maak stemming bestuursakkoord transparant’

03.06.11 BB D66-Kamerleden Gerard Schouw en Fatma Koser Kaya roepen alle gemeenteraden op om voor een transparante stemming over het Bestuursakkoord te zorgen. Op de landelijke bijeenkomst van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) op 8 juni stemmen vertegenwoordigers van de gemeenten elektronisch en in het geheim. D66 wil dat de stemming openbaar gebeurt zodat iedereen inzicht kan krijgen in het stemgedrag van bestuurders. lees meer

Gerelateerde artikelen;

01.06.11 Rutte zet gemeenten voor het blok

01.06.11 ‘Aan bestuursakkoord wordt niet getornd’

01.06.11 ‘Gemeenten verliezen koopkracht’

01.06.11 Bestuursakkoord: kabinet én gemeenten moeten koers wijzigen

01.06.11 Kabinet steunt arbeidsmarktplannen De Krom

30.05.11 De kansen van het bestuursakkoord

27.05.11 Rijk decentraliseert met extra controle

26.05.11 Bestuursakkoord deel II

19.05.11 Laat Rutte het zelf maar komen uitleggen

19.05.11 Gemeenten sommeren Rijk om Wsw

13.05.11 ‘Pas sociale paragraaf aan’

12.05.11 VNG wil opnieuw om tafel over bestuursakkoord

12.05.11 Voor of tegen het bestuursakkoord?

12.05.11 Bestuursakkoord: VNG krijgt het zwaar

Binnenlands Bestuur doet 7 en 8 juni verslag vanaf het VNG Congres in Ulft. Verslagen, interviews, foto’s, tweets, livestreams en natuurlijk de stemming over het bestuursakkoord: Volg het op Binnenlands Bestuur.

Rutte waarschuwt gemeenten

Spits 01.06.2011 Nederlandse gemeenten zijn door premier Mark Rutte gewaarschuwd dat ze budgetten voor de sociale werkplaatsen verliezen als ze het bestuursakkoord afwijzen. ,,Je neemt wel een risico als je het akkoord afwijst”, zei Rutte woensdag na de ministerraad. LEES VERDER…

Rutte en VNG gaan botsen over bestuursakkoord

VK 01.06.2011 De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het kabinet koersen aan op een flinke botsing volgende week over het eerder gesloten bestuursakkoord, met daarin afspraken over de overdracht van taken naar lagere overheden. In totaal gaat het om 8,5 miljard euro.

Rutte en VNG gaan botsen over bestuursakkoord

Trouw 01.06.2011 De VNG wil dat haar leden woensdag tijdens het jaarcongres instemmen met het bestuursakkoord, maar niet met de plannen daarin voor het aan het werk helpen van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Met een nieuwe wet wil het kabinet vanaf 2013 de sociale werkvoorziening, de bijstand en de Wajong, de regeling voor jonggehandicapten, samenvoegen. Dat moet een bezuiniging van 1,8 miljard euro opleveren.

Rutte waarschuwt gemeenten over afwijzing plannen

Elsevier 01.06.2011 Premier Mark Rutte (VVD) waarschuwt de Nederlandse gemeenten dat ze budgetten voor de sociale werkplaatsen verliezen als ze het bestuursakkoord afwijzen. ‘Je neemt wel een risico als je het akkoord afwijst.’  Rutte heeft dat woensdag gezegd na afloop van de ministerraad.

Het gaat om de overdracht van taken van het Rijk naar lagere overheden. Zo moet er worden bezuinigd op de sociale werkplaatsen. Dat wordt in de nieuwe plannen dus een verantwoordelijkheid voor de gemeenten.

Oproep FNV
Begin mei riep de FNV gemeenten op om het bestuursakkoord af te wijzen. Volgens de vakbond worden lager overheden opgezadeld met een substantieel deel van de bezuinigingen van de rijksoverheid. ‘En de gemeenten mogen de rommel opruimen.’\

Zie ook:

Rutte waarschuwt Nederlandse gemeenten

VK 01.06.2011 Premier Mark Rutte waarschuwt de Nederlandse gemeenten dat ze budgetten voor de sociale werkplaatsen verliezen als ze het bestuursakkoord afwijzen. ‘Je neemt wel een risico als je het akkoord afwijst’, zei Rutte vandaag na de ministerraad.

Rutte waarschuwt Nederlandse gemeenten

Trouw 01.06.2011  Premier Mark Rutte waarschuwt de Nederlandse gemeenten dat ze budgetten voor de sociale werkplaatsen verliezen als ze het bestuursakkoord afwijzen. ‘Je neemt wel een risico als je het akkoord afwijst’, zei Rutte vandaag na de ministerraad.

Rutte waarschuwt Nederlandse gemeenten

AD 01.06.2011 Premier Mark Rutte waarschuwt de Nederlandse gemeenten dat ze budgetten voor de sociale werkplaatsen verliezen als ze het bestuursakkoord afwijzen.

Parool 01.06.2011 Premier Mark Rutte waarschuwt de Nederlandse gemeenten dat ze budgetten voor de sociale werkplaatsen verliezen als ze het bestuursakkoord afwijzen.

‘Je neemt wel een risico als je het akkoord afwijst’, zei Rutte vandaag na de ministerraad.

Rutte waarschuwt gemeenten

Telegraaf 01.06.2011 Hij reageerde op berichten dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten een cruciaal deel van het bestuursakkoord over de overdracht van taken van het Rijk naar lagere overheden wil afwijzen. Het gaat om de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. Het kabinet wil de gemeenten 400 miljoen euro geven om de taken in de sociale werkvoorziening over te nemen.

Donner wil geen geshop

Telegraaf 01.06.2011 Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) voelt niks voor een situatie waarin de Nederlandse gemeenten selectief gaan winkelen in het bestuursakkoord voor het overdragen van taken van het Rijk aan gemeenten en provincies. „Als iedereen doet wat hij leuk vindt, dan heb je geen akkoord”, zei Donner vrijdag na de ministerraad.

Donner wil geen geshop in bestuursakkoord

De Pers 02.06.2011 Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) voelt niks voor een situatie waarin de Nederlandse gemeenten selectief gaan winkelen in het bestuursakkoord voor het overdragen van taken van het Rijk aan gemeenten en provincies. ,,Als iedereen doet wat hij leuk vindt, dan heb je geen akkoord”, zei Donner vrijdag na de ministerraad.

Gemeenten en kabinet botsen over werkplaatsen

NRC 01.06.2011 Het kabinet is niet bereid het in april gesloten bestuursakkoord met gemeenten en provincies te wijzigen, zoals de gemeenten willen. “Er is een akkoord of er is geen akkoord”, aldus premier Rutte (VVD) vandaag.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelde vandaag aan haar leden voor in te stemmen met het bestuursakkoord, behalve met het omstreden gedeelte over sociale werkplaatsen. Die zouden dan een verantwoordelijkheid van het rijk blijven.

Het kabinet ziet daar niets in, zo maakte ook minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) duidelijk.

Stemadvies VNG overwinning op kabinet

Stemadvies VNG overwinning op kabinet

GL 01.06.2011  – Jesse Klaver GroenLinks is verheugd dat de gemeenten niet tekenen voor de bezuiniging op de onderkant van de arbeidsmarkt. Zij vinden het budget te krap om mensen aan het werk te helpen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakte dat vandaag bekend. GroenLinks pleitte in de Tweede Kamer en de gemeenten ook voor het niet instemmen met dit deel van het akkoord.

‘Niet instemmen met akkoord’

Telegraaf 01.06.2011 De Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt voor dat de leden volgende week op het VNG-congres instemmen met het bestuursakkoord, behalve met het onderdeel ‘werken naar vermogen’. Dat schrijft VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma aan de gemeenten, zo bleek woensdag. Over het akkoord is lange tijd onderhandeld tussen het kabinet en lagere overheden.

VNG: niet instemmen met hele bestuursakkoord

De Pers 01.06.2011 De Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt voor dat de leden volgende week op het VNG-congres instemmen met het bestuursakkoord, behalve met het onderdeel ‘werken naar vermogen’. Dat schrijft VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma aan de gemeenten, zo bleek woensdag.

VNG: niet instemmen met hele bestuursakkoord

Metro 01.06.2011 De Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt voor dat de leden volgende week op het VNG-congres instemmen met het bestuursakkoord, behalve met het onderdeel ‘werken naar vermogen’. Dat schrijft VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma aan de gemeenten, zo bleek woensdag.

Bestuursakkoord update   door  Peter 1-Jun-2011  00:13
akkoordKort laatste nieuws rond het Bestuursakkoord, waarover ik hier meer schreef. Nog zeven dagen en dan zullen de gemeenten zich op het VNG congres uitspreken over dit decentralisatie-akkoord. Tot nu toe heeft een derde van alle gemeenten al een standpunt ingenomen. Vanaf 11 mei zijn de ontwikkelingen hier bijgehouden.
Vanaf vandaag wordt het overzicht bijgehouden is samenwerking met GemeenteNu.nl, die er gisteren een artikel aan wijdde.Deze …

Marijnissen in gesprek met Karabulut: De bezuinigingen op de sociale werkplaats

SP 26.05.2011  De bezuinigingen op de sociale werkplaats
Jan Marijnissen spreekt in studio SP met SP-Kamerlid Sadet Karabulut over de bezuinigingen in de sociale werkplaats en het bestuursakkoord. [26 mei 2011]
Werkers sociale werkplaats in actie:
 
Emile Roemer
 

SP 25.05.2011 ‘De plannen van het kabinet zijn een ramp voor de sociale werkplaats.’ Dat zei SP-leider Emile Roemer vandaag op de demonstratie tegen bezuinigingen sociale werkplaatsen en jonggehandicapten in Den Haag.

VNG wil kabinet spreken over bestuursakkoord – Binnenland | Het
12 mei 2011 De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil het kabinet nog eens spreken over het zogenoemde conceptbestuursakkoord dat in april is

Kritiek PvdA op bestuursakkoord – Binnenland | Het laatste nieuws
21 april 2011 21-04: Rutte rekent op steun bestuursakkoord. 21-04: VNG: akkoord ziet goed uit.

Utrecht verwerpt bestuursakkoord – Binnenland | Het laatste nieuws
21 april 2011 UTRECHT – De gemeente Utrecht gaat niet instemmen met het concept-bestuursakkoord dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Eindhoven verwerpt bestuursakkoord – Binnenland | Het laatste
27 april 2011 EINDHOVEN – De gemeente Eindhoven stemt niet in met het concept-bestuursakkoord dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het

Rutte verwacht snel bestuursakkoord – Binnenland | Het laatste
15 april 2011 Rutte verwacht snel bestuursakkoord Volgende week zijn nog onderhandelingen gepland tussen de VNG en staatssecretaris Paul de Krom

Concept van bestuursakkoord ondertekend – Binnenland | Het laatste
21 april 2011 Binnen de VNG is vooral bezorgdheid over bezuinigingen op de sociale

FNV verwerpt bestuursakkoord – Binnenland | Het laatste nieuws uit
9 mei 2011 „Het bestuursakkoord zal voor de gemeenten een levensgroot Paard van De top
van de VNG en het kabinet leiden de aandacht af door hier

SP wil uitleg van Rutte over bestuursakkoord – Binnenland | Het
21 april 2011 … Door het bestuursakkoord krijgen de lokale overheden ook te Als het aan het kabinet en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ligt,

Rutte rekent op steun bestuursakkoord – Binnenland | Het laatste
do 21 apr 2011, 16:14 … 21-04: VNG: akkoord ziet goed uit. 21-04: Concept akkoord ondertekend.

Amsterdam tegen bestuursakkoord – Binnenland | Het laatste nieuws
21 april 2011 De gemeente Amsterdam is tegen het bestuursakkoord. dan ook naar uit dat de hoofdstad er op het VNG-Jaarcongres op 8 juni tegen zal stemmen.

GroenLinks doet oproep tegen bestuursakkoord – Binnenland | Het
21 april 2011… te verzetten tegen het concept-bestuursakkoord over bezuinigingen Nederlandse Gemeenten (VNG) leggen het conceptakkoord binnenkort

VNG: plannen kabinet niet haalbaar – Binnenland | Het laatste
19 okt 2010… en tot een bestuursakkoord te komen over de voorwaarden en de Na het bekend worden van de begroting op Prinsjesdag liet de VNG al

VNG wil niet opdraaien voor hogere bijstand – Binnenland | Het
30 sept 2010… de afspraken” die in 2007 zijn vastgelegd in een bestuursakkoord, liet een woordvoerder van SWZ weten. De minister en de VNG verschillen

Kabinet biedt jaar uitstel arbeidsmarktplan – Binnenland | Het
5 april 2011 De VNG had van begin af aan om respijt gevraagd voor het Het bestuursakkoord gaat verder nog over herverdeling van taken op onder meer  

VNG tegen hogere hypotheekgarantie – De Telegraaf
18 nov 2008… 07:28 FNV verwerpt bestuursakkoord ·