Tagarchief: Vestia Den Haag Zuid-Oost

Vestia dagvaardigd bewoners in Spoorwijk

Vestia dagvaardigd bewoners Spoorwijk

Op woensdag 9 januari 2013 om 10.00 uur zal er bij de kantonrechter (Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 Den Haag) een terechtzitting plaatsvinden.

Onlangs ontvingen bewoners in de Rudolf van Brammenstraat/Vosmaerstraat in Spoorwijk een dagvaardiging. Vestia gaat namelijk in beroep tegen de uitspraak van de Huurcommissie die de bewoners in het gelijk stelde.

De Huurcommissie oordeelde dat de huur met 40 procent mag worden verlaagd, omdat de gebreken aan de huizen nog niet voldoende verholpen zijn. lees verder

Nieuwsbrief 15 – bewonersgroep Spoorwijk Effe Puffe ? Liever niet !

Pers/Nieuwsbericht nr. 15

 

Bewoners in de Rudolf van Brammenstraat 1 t/m 22 en de Vosmaerstraat 1 t/m 27 te Spoorwijk worden ziek van de ventilatie.

Spoorwijk Den Haag: 13.03.2011

Voortgang planning

De bewoners hebben inmiddels een brief ontvangen van Vestia waarin de Aanpak staat hoe de problemen worden opgelost. Volgens de planning zijn de werkzaamheden gestart op 14 februari 2011. Bij de brief ontvingen de bewoners tevens een Planning waar Vestia op aanstuurt. 

Eisen/wensen bewoners

Uit de Brief 16 feb 2011 van Vestia blijkt dat de eisen en wensen tav van klapraampje en de aan te brengen zonwering zijn afgewezen. Dit laatste zou dan in strijd zijn met het advies van TNO die dit juist had aanbevolen. Vreemd genoeg stelt Vestia dat een buitenzonwering de energetische balans verstoort en daarom niet is toegepast.

Echter  tegelijkertijd biedt Vestia de bewoners de mogelijkheid dit wel zelf te mogen doen ????? Beetje vreemd wel !!!!!! Inmiddels hebben de bewoners hier schriftelijk op gereageerd.

Warmtepomp

Ook had TNO gewezen op het energieverbruik, de geluidsoverlast en de warmwatercapaciteit van de warmtepomp. Daar gaat de Brief 31-01-2011 van Eneco verder op in.  

Centraal meldpunt klachten

Tbv van de klachtenafhandeling bij Vestia en Eneco zijn beide partijen overeengekomen een centraal Meldpunt in te richten bij Vestia (06-2066 0648).

Tussenstand werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden moest een aantal bewoners hun huis uit naar een tijdelijk onderkomen. Ook is er inmiddels al vertraging ontstaan bij de uitvoer van de werkzaamheden daar de raamroosters die Vestia wou vervangen niet passen doordat de verkeerde besteld zijn. De levertijd van de goede roosters is 2 á 3 weken. 

Hoewel de bewoners regelmatig op de hoogte zouden worden gehouden over de voortgang van de werkzaamheden, vernemen ze weinig tot niets over de stand van zaken. Ook was er onder meer toegezegd dat er van de kant van Vestia toezicht zou zijn op de uitvoering van de werkzaamheden. Er zou dus wekelijks iemand in de straat zijn om de boel in de gaten te houden. Er is echter nog niemand gezien.

Aanpassingen aan de woningen

Een van de belangrijkste aanpassingen van het ventilatiesysteem betreft de nieuwe bedieningsknop. Het computergestuurde deel is verwijderd. Hierdoor is de ventilatie volledig met de hand in te stellen. Met een druk op de knop kiest u de juiste instelling. 

Deze knop dient u overigens niet te verwarren met de stemknop tijdens de provinciale verkiezingen op 2 maart 2011. Het is dan ook geheel toevallig dat de Haagse SP tijdens de verkiezingscampagne gratis buitenzonwering beschikbaar heeft gesteld. Uiteindelijk was het Vestia die er niet aan wilde ondanks de aanbeveling vanuit het recente TNO-rapport.
 
Adoptie Rudolf van Brammenstraat

Tijdens de provinciale verkiezingscampagne heeft de Haagse SP de Rudolf van Brammenstraat geadopteerd. Dankzij het actievoeren is verhuurder Vestia begonnen met aanpassingen aan het systeem. Nu voeren de bewoners samen met de SP campagne voor de verkiezingen van 2 maart. “De SP heeft ons geholpen met onze strijd voor gezonde huizen en nu helpen wij de SP in met hun campagne.”, aldus één van de bewoners.

Huurcommissie – huurverlaging

Ook ontving de bewonersgroep een heel pak brieven van de huurcommissie over de datum dat ze de woningen komen bezoeken. Zij komen op 28 maart de eerste woning bekijken.

 

Ze zeggen wel eens “Een goed begin is het halve werk” !!!!

 

Zie ook:

Rudolf van Brammenstraat is een SP-straat

Rudolf van Brammenstraat – werk in uitvoering – deel 2

Vertraging in de uitvoering

Radio Discus 19.02.2011 – Voortgang ventilatie Spoorwijk

Rudolf van Brammenstraat – werk in uitvoering

 

Wordt vervolgd. 

 

Voor meer informatie neem contact op met;

Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !

Contact: C.M van Dun

Tel.: 06-41984880

E-contact: marcdeklein@hotmail.com

Weblog: http://effepuffe.wordpress.com/

Nieuwsbrief 14 – Aanpak ventilatieproblemen Spoorwijk

Pers/Nieuwsbericht nr. 14 

Spoorwijk Den Haag: 14.02.2011

Bewoners in de Rudolf van Brammenstraat 1 t/m 22 en de Vosmaerstraat 1 t/m 27 te Spoorwijk worden ziek van de ventilatie.

Stand van zaken. 

Start werkzaamheden 

De bewoners hebben inmiddels een brief ontvangen van Vestia waarin de Aanpak staat hoe de problemen worden opgelost. Volgens de planning starten de werkzaamheden op 14 februari 2011. 

Planning 

Bij de brief ontvingen de bewoners tevens een Planning waar Vestia op aanstuurt. Deze planning is onder voorbehoud dat zich geen vertragende omstandigheden voordoen. Vestia informeert de bewoners tijdig als er vertraging is. Op de eerste dag van de werkzaamheden bespreekt opzichter Marco Hoenstok alle werkzaamheden met de bewoner waarbij tevens alle technische vragen gesteld kunnen worden. Volgens de planning zouden de werkzaamheden medio 4 mei 2011 (week 18) klaar kunnen zijn. 

Ventilatiesysteem

Na goed geluisterd te hebben naar de reacties op het TNO-rapport van de bewonerscommissie Effe puffe ??? Liever niet !!!  en na verschillende gesprekken met specialisten, is uiteindelijk besloten het ventilatiesysteem grondig aan te passen en om te bouwen naar een traditioneel systeem. De elektronica wordt uit het systeem verwijderd zodat dat de bewoner altijd zelf kan bepalen wanneer en hoeveel er wordt ventileert. In de keuken komt een standenschakelaar waarmee de bewoners de afzuiging van de ventilatie kan regelen. Ook in de douche komt een schakelaar waarmee de bewoner de afzuiging kan regelen. De luchtroosters boven de ramen worden vervangen door roosters die handmatig bediend kunnen worden. De bewoners hebben aangegeven last te hebben van het geluid van de motor van de ventilatie. Alle ventilatiemotoren worden daarom verplaatst naar het dak. 

Werkzaamheden Bouwborg

Aannemersbedrijf Bouwborg heeft al verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Zij hebben opdracht gekregen om de bouwkundige onderhoudswerkzaamheden uit te voerend die nog verricht moeten worden. Dit zijn de werkzaamheden die niet te maken hebben met het ventilatiesysteem of de warmtepomp. De werkzaamheden verschillen per woning. Er is een lijst met werkzaamheden samengesteld uit het rapport van Alphaplan en het rapport van de SP die in opdracht van de bewonerscommissie is gemaakt. De bewoner krijgt de gelegenheid deze lijst ook nog aan te vullen. De lijst met werkzaamheden worden nogmaals met besproken met de bewoner op de eerste dag van de werkzaamheden. Samen met opzichter Marco Hoenstok kijkt de bewoner of de lijst met werkzaamheden compleet is en hij vertelt vervolgens wat er precies gaat gebeuren in de woning. 

Warmtepomp Eneco

De warmtepomp is eigendom van Eneco. Omdat er ook klachten zijn over de warmtepomp kijken Vestia en Eneco gezamenlijk zeer kritisch naar de warmtepomp. Er wordt naar een oplossing gezocht voor de storingen en de geluidsoverlast van de warmtepomp. Op 24 januari is ENECO op locatie geweest voor geluidsmetingen van de warmtepomp.  Er is o.a. geconstateerd dat er te veel geluidsoverlast is in de woonkamer, intreehal en het trappengat. Onvoldoende isolatie, van de ruimte waar de pomp en de leidingen zijn geplaatst, zou de oorzaak zijn. Volgens ENECO zou Vestia deze isolatie moeten aanpakken. 

De bewoners zijn al heel blij met wat er nu gebeurt en nog gaat gebeuren. Een aantal vragen blijven echter nog wel liggen. Namelijk die over de aanbevelingen van TNO over de zonwering en de warmwatercapaciteit. Namelijk tussen de 17 en 23 minuten douchen en vervolgens een uur wachten op jouw beurt is niet erg handig voor een eengezinswoning. Met een te warme woonkamer zitten in de zomer en de problemen met het douchen daar hebben wij Vestia nog niet over gehoord.

De kosten voor de werkzaamheden zullen niet mis zijn !!!! Mogelijk komt Vestia onder curatele te staan ???? Kijk eens hier !!   

Overigens is inmiddels pijnlijk duidelijk geworden dat er ook op andere locaties problemen zijn met de ventilatie en het lawaai van de warmtepomp in de nieuwbouwwoningen van Spoorwijk.  

Ventilatie van woningen blijkt dus een zeer gevoelig onderwerp en niet alleen in Spoorwijk !!!!!!  

 

Uit het nieuws geknipt.

       Zorgen over ventilatie in scholen en woningen

VK 14.02.2011 DEN HAAG – De naleving van de regels voor ventilatie bij de nieuwbouw van scholen, kinderdagverblijven en woningen door opdrachtgevers, aannemers en installateurs is zorgwekkend.

Dat blijkt uit de eerste metingen in opdracht van de VROM-Inspectie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De ventilatiecapaciteit bleek in meer dan de helft van de gevallen onvoldoende.
 
Dubbel glas
Het is niet alleen mis met de ventilatie, ook de eisen op het gebied van energiebesparing worden vaak niet gehaald. Het dubbel glas voldoet bijvoorbeeld in twee op de tien gevallen niet aan de eisen.
 
De VROM-Inspectie is bezig om door middel van metingen, inspecties en gesprekken met opdrachtgevers en toezichthouders de eisen voor ventilatie en energiezuinigheid beter te laten naleven. De eerste resultaten bevestigen het beeld dat er nog veel te winnen valt.

Zie ook:  Naleving ventilatieregels zorgwekkend  

Wordt vervolgd

Voor meer informatie neem contact op met

Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !

Contact: C.M van Dun

06-41984880

E-contact: marcdeklein@hotmail.com

http://effepuffe.wordpress.com/

Bewoners Spoorwijk eisen ander ventilatiesysteem

Pers/Nieuwsbericht nr. 13

Bewoners in de Rudolf van Brammenstraat 1 t/m 22 en de Vosmaerstraat 1 t/m 27 te Spoorwijk worden ziek van de ventilatie.

Spoorwijk Den Haag: 19.01.2011

Bewoners Spoorwijk eisen ander ventilatiesysteem. 

De bewoners van Spoorwijk zijn de problemen met hun ventilatiesysteem zat en eisen dat het systeem eruit gaat. Dat is de conclusie na de teleurstellende vergadering van 18 januari tussen Vestia en de bewoners van de Rudolf van Brammenstraat en Vosmaerstraat. De bewoners hebben Vestia twee weken de tijd gegeven om te reageren.  

Op basis van het TNO-rapport, de bevindingen van het recentelijk afgesloten onderzoek, blijft Vestia vasthouden aan het opnieuw instellen van het huidige systeem. “We hebben al ruim zeven jaar problemen met het ventilatiesysteem. Vestia heeft genoeg kansen gehad om het op te lossen. Nu is het genoeg en moet het ventilatiesysteem eruit.” aldus Christa van Dun van de bewonersvereniging Effe puffe? Liever niet!. Mocht Vestia geen gehoor geven aan hun eisen, dan sluiten de bewoners een gang naar de rechter niet uit. 

De bewoners van de Rudolf van Brammenstraat en Vosmaerstraat zijn duidelijk in hun eisen; afzuiging die ze handmatig aan en uit kunnen zetten, zonwering en klapraampjes.  “We willen na al die jaren ongezonde lucht in de woning en de gebakken lucht van Vestia nu eindelijk eens gezonde lucht in ons huis inademen. We willen in een huis wonen met een systeem dat zich aan ons leven aanpast in plaats van dat wij ons leven aan het systeem moeten aanpassen. We zien niks in het opnieuw afstellen van het systeem.” 

Het vertrouwen in Vestia en het juist instellen van het ventilatiesysteem is totaal verdwenen. De afgelopen maanden hebben verschillende bedrijven het ventilatiesysteem schoongemaakt, nieuwe software geïnstalleerd en opnieuw ingesteld. Maar telkens kwamen dezelfde problemen binnen enkele dagen weer terug. Het systeem maakt veel lawaai en lijkt een eigen wil te hebben. De bewoners worden enkele malen per nacht wakker geschud door het plotseling aanslaan van het systeem en de warmtepomp. Bovendien is de afzuigcapaciteit onvoldoende. 

De bewoners hebben al vanaf het betrekken van hun huizen in 2003 problemen met het ventilatiesysteem. Al jaren klagen de bewoners over het ventilatiesysteem en andere gebreken aan hun huizen. In de loop der jaren kregen steeds meer last van medische aandoeningen die te maken lijken te hebben met slecht ventilatie van hun huis. Zo kregen vele bewoners verschillende aandoeningen aan longen, luchtwegen en ogen. 

Wordt vervolgd. 

Voor meer informatie neem contact op met

Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !

Contact: C.M van Dun

06-41984880

E-contact: marcdeklein@hotmail.com

http://effepuffe.wordpress.com/

Spoorwijk op bezoek bij Radio Discus 11.12.2010

Radiodiscus 

 

11.12.2010 – (klik –>) 12:00-13:00 Stamtafel Discussie (<– klik)

Presentatie: Joop Schouten

Ventilatie problemen Spoorwijk.

In de live uitzending van zaterdag 11 december werd tijdens het stamtafelgesprek gesproken over de problemen die worden ondervonden met de ventilatie/verwarming in Nieuw Spoorwijk.

Met:

Christa van Dun, voorzitter Bewonerscommissie Effe puffe? Liever niet!,

Aad Bouwhuis, directeur Vestia Zuid-Oost,

Ingrid Gyömörei, fractievoorzitter SP Den Haag.

E-mail: redactie@rtvdiscus.nl
Postbus 16099
2500 BB Den Haag 070-380 44 01
Tel: 06 50 86 22 66
 kvk: 41160303
Giro: 6256867

Hoog bezoek in Spoorwijk

Terugblik. 

Deze diashow vereist JavaScript.

Sinterklaas en zijn Pietermannen zijn inmiddels met de stoomboot op weg naar Spanje. 

Wel hadden ze een kleine vertraging opgelopen daar ze nog een laatste klus hadden te klaren. Ze zaten namelijk met een serieus probleem toen ze dat bewuste verlanglijstje ontvingen van de bewoners uit de Rudolf van Brammenstraat en de Vosmaerstraat. Hier heeft Sinterklaas lang over moeten nadenken. En hij kwam er maar niet uit. Hoe moest hij in hemelsnaam die arme kinderen en wanhopige ouders helpen ???? 

Leest u maar;

Verlanglijstje bewoners
•  Geen schimmel (muv het paard van Sinterklaas),
•  Actie!,
•  Een gezond huis,
•  Een huis waar je kinderen en kleinkinderen durft te ontvangen,
•  Een snelle oplossing na bijna 8 jaar ellende,
•  Nieuwe longen,
•  Pijnstillers en paracetamol,
•  Geen hoofdpijn meer,
•  Vreugde in plaats van wanhoop,
•  Voor de kinderen: Verpleegzusterpop en dokterpoppen (kunnen ze alvast oefenen),
•  Vrolijke papa’s en mama’s,
Etc.

Uiteindelijk besloot Sinterklaas de verlanglijst persoonlijk af te geven bij Vestia.  Een flinke stoet van bezorgde bewoners togen dan ook op maandagmiddag  6 december met Sinterklaas naar het kantoor van Vestia. 

Daar aangekomen werd er flink met tic tac gestrooid ipv pepernoten.  Dit om de aandacht te vestigen op frisse adem en verse lucht. In de woonhuizen van de bewoners uit de Rudolf van Brammenstraat en de Vosmaerstraat is juist daar nu een serieus Ventilatieprobleem mee.  Nadat de directeur van Vestia de hr. Bouwman zich bij Sinterklaas had gemeld,  begon deze met de toespraak in rijmvorm. 

Leest u maar mee; 

Sinterklaasrijm

Beste heer Bouwhuis/Vestia,

U heeft mij misschien hier niet verwacht,
Die Sint was toch vertrokken afgelopen nacht.

Maar toen ik hoorde waar de bewoners van de Rudolf van Brammenstraat en Vosmaerstraat in leven,
Ben ik toch nog maar een dagje extra gebleven.

Ik hoorde dat u en Vestia al jaren lopen te falen,
De bewoners vroegen daarom of ik schimmel bij hun wilde weghalen.

Ik vond het maar een raar geval,
Want Americo stond gewoon op stal.

Piet vertelde me dat het om een ander soort schimmel ging,
Een schimmel die aan muren en plafonds hing.

Een schimmel die je gezondheid schaadt,
Een schimmel die over lijken gaat.
 
Deskundigen van de TU Delft zeggen dat het kankerverwekkend is,
Kortom met dit schimmel is van alles mis.

De schimmel komt door het slechte ventilatiesysteem,
Dat is al jaren een groot probleem.

Het systeem is een eigen leven gaan leiden,
Het springt aan en uit op de meest vreemde tijden.

Het is een apparaat dat voortdurend stuk gaat,
En dat ook nog eens veel lawaai maakt.

De bewoners klaagden al vele malen,
Of u nou eens de schimmel van de muren wilde halen.

U heeft het met eigen ogen gezien,
U was erg geschrokken bovendien.

U was er ruim een maand geleden,
Maar het schimmel hangt er nog tot op heden.

Terwijl u op de resultaten van het onderzoek blijft wachten,
Zitten de bewoners nog steeds met dezelfde gezondheidsklachten.

Een derde heeft last van longontsteking of bronchitis,
De sint denkt dat dit geen toeval is.

Hoofdpijn, hoesten en brandende ogen zijn ook veel gehoorde klachten,
En alleen de vele medicijnen kunnen de pijn voor de bewoners verzachten.

U zult misschien wel iets lekkers willen,
Helaas strooien we vandaag alleen met pillen.

Die heeft de Sint van de bewoners gekregen,
Want zij kunnen er niet meer tegen.

De bewoners zijn het naar 7 jaar klagen helemaal zat,
Ze hebben ondertussen genoeg ziekte en ellende gehad.
 
De bewoners hebben genoeg van al dat gepraat,
Ze willen dat u nu eindelijk eens tot actie over gaat.
 
Eerst de schimmel en dan de rest van de gebreken aanpakken,
En hopelijk gaat u dan ook het ventilatiesysteem eruit hakken.
 
Met dat systeem valt gewoon niet te leven,
U zou naar een gezond huis voor de bewoners moeten streven
 
De Sint heeft nu wel lang genoeg gepraat,
Is er nog een ding wat mij te doen staat.
 
U het verlanglijstje van de bewoners geven,
Zo dat zij weer in gezondheid in hun huis kunnen leven.
 
Namens de bewonersgroep “Effe puffe ? Liever niet !”

Groeten van Sint en Piet.

Vervolgens werd het Verlanglijstje overhandigd alsmede het zwartboek waarin de klachten aan de woningen van Vestia.  Na afloop werd er nog even nagepraat en later die middag zou de directeur van Vestia nog een bezoek brengen aan de bewoners.

Uiteindelijk vertrok Sinterklaas met zijn Pietermannen alsnog naar Spanje met het volle vertrouwen dat de heer Bouwhuis van Vestia spijkers met koppen gaat slaan. Zo niet,  dan word alsnog de zak uit de kast gehaald en komen de Pietermannen hem toch ophalen. 

Stand van zaken: 

Het zwartboek met bewonersklachten  werd op 17 november overhandigd aan de gemeenteraad (commissie ruimte). 

Op 6 december  ontving de directeur van Vestia de heer Bouwhuis Vestia het Verlanglijstje van de bewoners uit Spoorwijk en het Zwartboek. Ook de SP was hierbij aanwezig en maakte hier een verslag van. 

Op 6 december bracht dhr. Bouwhuis Vestia ook nog een spoedbezoek aan de bewoners in Spoorwijk. Aldaar werd o.a. afgesproken dat de woningen met (zwarte) schimmelvorming de hoogste prioriteit krijgen met het aanpakken. Met name zwarte Schimmel is kankerverwekkend. 

Het  TNO-rapport dat op 29 november zou verschijnen, is vertraagd en zal mogelijk eind deze week verschijnen. 

We naderen Kerstmis en dat nodigt uit tot weer een originele actie.  Het kindeke Jezus in een kribbe met erboven een afzuigkap !!!! Waar zullen we hem moeten achterlaten ??

Panoramaterras Strijkijzer nog niet open

Panoramaterras op Strijkijzer nog niet open

RTVWEST 29.11.2010  –  DEN HAAG – De opening van het Panoramaterras op de 42e verdieping van woontoren Het Strijkijzer in Den Haag is nog altijd onzeker.

Het bedrijf Tower Leisure probeert al drie jaar lang om op de bovenste drie verdiepingen een restaurant en vergaderruimtes in te richten, maar de onderneming heeft moeite om de financiën rond te krijgen. Dit komt onder andere door de hoogte van de locatie waardoor kosten hoger uitvallen. 

Tower Leisure wil nu voor het eind van dit jaar weten of de eigenaar van Het Strijkijzer, woningcorporatie Vestia Den Haag Zuid-Oost, financieel wil bijdragen, anders stopt het bedrijf met het project. 

De bovenste verdieping van de woontoren bij station Hollands Spoor staat leeg sinds de oplevering.

Zie ook: Haags Strijkijzer fluitje van een cent ?