Tagarchief: topinkomens

Topinkomens Haagse publieke instellingen alsnog aanpakken – deel 4

Foto: Archief

Topinkomen Cultuursector

Wederom wil de Haagse gemeenteraad een rem gaan zetten op de (Top)-salarissen van semi-publieke instellingen waarmee de gemeente zaken doet.

De Haagse Stadspartij, PvdA, SP, Partij voor de Dieren en VVD hebben aan het stadsbestuur vragen gesteld over de beloning van directies van Haagse kunstinstellingen.

PH 17.06.2020

Dit naar aanleiding van het Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur Den Haag.

De partijen stellen dat er in de sector wel wordt gekeken naar een eerlijke beloning voor kunstenaars en werknemers, maar naar de beloning van de directies is niet gekeken zo stellen zij.

Uit vragen blijkt dat de partijen constateren dat directieleden van het Nationale Theater, het Nederlands Dans Theater, het Residentie Orkest en het Dans- en Muziekcentrum Den Haag een hogere beloning krijgen dan volgens de CAO is toegestaan. De partijen willen weten hoe dit kan en hoe dat in verhouding staat tot subsidiegelden vanuit de gemeente.

“Instellingen geven aan dat zij moeite hebben hun werknemers een eerlijke vergoeding te geven, terwijl de directieleden wel zeer fors betaald worden. Dat is krom en niet te verteren”, Aldus Peter Bos van de Haagse Stadspartij.

De vragen volgen op een Publicatie van het Het Cultureel Persbureau *. Daaruit blijkt dat directieleden van het Nationale Theater, het Nederlands Dans Theater, het Residentie Orkest en het Dans- en Muziekcentrum Den Haag beloningen ontvangen tussen de €109.840,- en €151.651,- per jaar.

Volgens de CAO Toneel en Dans is het maximum salaris voor artistieke en zakelijke directieleden in 2019 een bedrag van €6.827,- per maand. Dit komt incl. vakantietoeslag neer op een jaarlijkse beloning van maximaal €88.478,-.

Regels bij aanbesteding

Vanaf 1 februari 2018 ging de gemeente al bij aanbestedingen contractueel vastleggen dat bij bijvoorbeeld scholen, woningbouwcorporaties en zorginstellingen niemand meer mag verdienen dan een minister.

Teruggefloten door Raad van State

Gemeenten mogen zich bij een subsidieverstrekking voor bijvoorbeeld het verlenen van verpleegzorg niet bemoeien met het salaris van de bestuurder, oordeelde de rechter al eerder.
Ook mogen lagere overheden niet zomaar landelijke overgangsrechten negeren voor het afbouwen van topsalarissen. Daarmee gingen in totaal voor vier ton aan Haagse subsidiekortingen voor 25 instellingen de prullenbak in.

Dit omdat de Raad van State in mei van dat jaar de gemeente nog terugfloot. Volgens de hoogste rechter mogen gemeenten niet dit soort eisen stellen aan de organisaties die subsidies krijgen. De Raad van State oordeelde in 2016 dat de Haagse aanpak van topinkomens illegaal is.

Teruggedraaid

Een dikke 5 jaar geleden moest Den Haag na een uitspraak van de Raad van State een subsidiekorting voor een groot aantal instellingen terugdraaien. Die korting was opgelegd omdat bij er bij die instellingen medewerkers waren die meer dan 178.000 euro – het salaris van een minister – verdienden. De Raad van State vond echter dat het toekennen van subsidies niet mag worden gebruikt voor ‘inkomenspolitiek’.  De Bruijn herinnerde de raad aan die uitspraak. ‘Wij zijn toen hardhandig terug gefloten.’

Terugblik

De Haagse discussie over de lokale aanpak van veelverdieners bij semi-publieke instellingen sleept al jaren. Keer op keer eist de gemeenteraad harde actie tegen de topmannen- en vrouwen die meer verdienen dan de landelijke norm, maar telkens wordt De Bruijn op de vingers getikt door de rechter of het kabinet.
Na de nederlaag bij de Raad van State moest De Bruijn vorig jaar strafkortingen terugdraaien bij 25 instellingen waar de gemeente subsidie had gekort omdat medewerkers meer verdienen dan een ministerssalaris (179.000 euro) of afgeleiden.

zie: Wet normering topinkomens

zie ook: Topinkomens Haagse publieke instellingen alsnog aanpakken – deel 3

zie ook: Topinkomens Haagse publieke instellingen alsnog aanpakken – deel 2

zie ook: Topinkomens Haagse publieke instellingen alsnog aanpakken – deel 1

zie ook: Aanpak Topsalaris publieke en semi-publieke sector – deel 6 – KLM

zie ook: PvdA is boos over de aanpak Topsalaris publieke en semi-publieke sector – deel 5

zie ook: Aanpak Topsalaris publieke en semi-publieke sector – deel 4

zie ook: Aanpak Topsalaris publieke en semi-publieke sector – deel 3

zie ook: Aanpak Topsalaris publieke en semi-publieke sector – deel 2

zie ook: Aanpak Topsalaris publieke en semi-publieke sector – deel 1

zie ook:  Gedonder met topbestuurders in de zorg, het onderwijs, woningcorporaties en toezichthouders

zie ook: Gedonder in de top ook bij de woningcorporaties

Vijf partijen stellen vragen over beloning directies van Haagse kunstinstellingen

Den HaagFM 15.06.2020 De Haagse Stadspartij, PvdA, SP, Partij voor de Dieren en VVD hebben aan het stadsbestuur vragen gesteld over de beloning van directies van Haagse kunstinstellingen. Dit naar aanleiding van het Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur Den Haag. De partijen stellen dat er in de sector wel wordt gekeken naar een eerlijke beloning voor kunstenaars en werknemers, maar naar de beloning van de directies is niet gekeken zo stellen zij.

Uit vragen blijkt dat de partijen constateren dat directieleden van het Nationale Theater, het Nederlands Dans Theater, het Residentie Orkest en het Dans- en Muziekcentrum Den Haag een hogere beloning krijgen dan volgens de CAO is toegestaan. De partijen willen weten hoe dit kan en hoe dat in verhouding staat tot subsidiegelden vanuit de gemeente.

“Instellingen geven aan dat zij moeite hebben hun werknemers een eerlijke vergoeding te geven, terwijl de directieleden wel zeer fors betaald worden. Dat is krom en niet te verteren”, zo zegt Peter Bos van de Haagse Stadspartij.

 Peter Bos@HSPeterBos

Afgelopen vrijdag deze vragen ingediend over de topsalarissen in de Haagse kunstsector: https://haagsestadspartij.nl/directies-kunstinstellingen-spelen-uit-de-maat/ …

Directies kunstinstellingen spelen uit de maat – Haagse Stadspartij

Vijf verschillende raadsfracties hebben schriftelijke vragen gesteld over de beloning van directies van Haagse kunstinstellingen. Onlangs verscheen het Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur…

haagsestadspartij.nl

 Peter Bos@HSPeterBos

De vijf genoemde instellingen (NDT, RO, DMC, HNT en Kunstmuseum) ontvangen straks bij elkaar 53,6% van de beschikbare gemeentelijke subsidie. Het stijgt van 24,4 mln. in 2013 naar 29,8 mln. voor 2021. Het aandeel van de overigen daalt van 50,6% naar 46,4%. Lijkt wel kapitalisme.

7  22:03 – 14 jun. 2020

Andere Tweets van Peter Bos bekijken

Topinkomens Haagse publieke instellingen alsnog aanpakken – deel 3

AD 15.12.2017

Opnieuw Actie

De Haagse politiek eist alsnog een aanpak van grootverdieners bij scholen en in de zorg. Via aanbestedingseisen moeten de topinkomens aan banden worden gelegd, vindt de raad.In het laatste debat van dit jaar nam de raad opnieuw een motie aan om Haagse grootverdieners bij scholen en zorginstellingen aan te pakken.

PvdA-fractieleider Martijn Balster ziet mogelijkheden na recente uitspraken van zorgminister Hugo de Jonge (CDA). Balster: ,,Publiek geld moet naar zorg, wonen en onderwijs. Niet naar topsalarissen.” Bij aanbestedingen moet als eis verwerkt worden dat medewerkers niet meer verdienen dan de landelijke maxima.

Kortom, zeer tegen de zin van wethouder Tom de Bruijn (D66, financiën) wil de Haagse gemeenteraad toch een rem gaan zetten op de salarissen van semi-publieke instellingen waarmee de gemeente zaken doet.

Vanaf 1 februari 2018 gaat de gemeente bij aanbestedingen contractueel vastleggen dat bij bijvoorbeeld scholen, woningbouwcorporaties en zorginstellingen niemand meer mag verdienen dan een minister.

Reactie

   14 Dec  Niels Klaassen@NielsKlaassen Replying to @NielsKlaassen

De Bruijn doet handreiking: ‘Ik wil best gaan praten met kabinet over de mogelijkheden’. Maar dan moet PvdA motie wel minder harde motie indienen.
Balster weigert: ‘de minister zegt dat we dit kunnen doen, dus we dienen ‘.
De Bruijn: ‘Dan moet ik weer iets onwettigs doen’.

  Niels Klaassen@NielsKlaassen

Yep: motie aanpak topinkomens is (wederom) aangenomen. De Bruijn moet de boer op voor strengere aanpak.
Heeft’ie niet zoveel trek in: ‘Dit is onwettig’.  10:27 PM – Dec 14, 2017

Weerstand

De wethouder van financiën baalt hiervan en zegt: ‘Nu moet ik weer iets doen dat onwettig is!’ 

Volgens wethouder De Bruijn mag Den Haag dit niet doen. Hij vreest daarom dat Den Haag daarom wederom gaat worden teruggefloten door de rechter. En dat zal dan de tweede keer zijn. ‘Daar heb ik geen behoefte aan’, aldus De Bruijn. Maar die hartenkreet werd door een meerderheid van de gemeenteraad onder aanvoering van de PvdA genegeerd.

Teruggedraaid

Anderhalf jaar geleden moest Den Haag na een uitspraak van de Raad van State een subsidiekorting voor een groot aantal instellingen terugdraaien. Die korting was opgelegd omdat bij er bij die instellingen medewerkers waren die meer dan 178.000 euro – het salaris van een minister – verdienden. De Raad van State vond echter dat het toekennen van subsidies niet mag worden gebruikt voor ‘inkomenspolitiek’.  De Bruijn herinnerde de raad aan die uitspraak. ‘Wij zijn toen hardhandig terug gefloten.’

Terugblik

De Haagse discussie over de lokale aanpak van veelverdieners bij semi-publieke instellingen sleept al jaren. Keer op keer eist de gemeenteraad harde actie tegen de topmannen- en vrouwen die meer verdienen dan de landelijke norm, maar telkens wordt De Bruijn op de vingers getikt door de rechter of het kabinet.
Na de nederlaag bij de Raad van State moest De Bruijn vorig jaar strafkortingen terugdraaien bij 25 instellingen waar de gemeente subsidie had gekort omdat medewerkers meer verdienen dan een ministerssalaris (179.000 euro) of afgeleiden.

Teruggefloten door Raad van State

Gemeenten mogen zich bij een subsidieverstrekking voor bijvoorbeeld het verlenen van verpleegzorg niet bemoeien met het salaris van de bestuurder, oordeelde de rechter al eerder.
Ook mogen lagere overheden niet zomaar landelijke overgangsrechten negeren voor het afbouwen van topsalarissen. Daarmee gingen in totaal voor vier ton aan Haagse subsidiekortingen voor 25 instellingen de prullenbak in.

Dit omdat de Raad van State in mei van dat jaar de gemeente nog terugfloot. Volgens de hoogste rechter mogen gemeenten niet dit soort eisen stellen aan de organisaties die subsidies krijgen. De Raad van State oordeelde in 2016 dat de Haagse aanpak van topinkomens illegaal is.

AD 12.03.2018

Wet Normering Topinkomens.

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Normering Topinkomens van kracht voor functionarissen in de publieke en semipublieke sector. Volgens de NVZD was een wettelijk maximum niet nodig, omdat de branche zelf al een zogeheten ‘Beloningscode’ had ingesteld.

Wet topinkomens aangenomen door Senaat ondanks tegenstem VVD – De Eerste Kamer heeft de wet normering topinkomens aangenomen, ondanks een tegenstem van coalitiepartij VVD. Het voorstel kreeg 38 stemmen voor en 33 stemmen tegen. In de Tweede Kamer stemde de VVD nog wel voor het wetsvoorstel.

zie: Wet normering topinkomens

zie ook: Topinkomens Haagse publieke instellingen alsnog aanpakken – deel 2

zie ook: Topinkomens Haagse publieke instellingen alsnog aanpakken – deel 1

zie ook: Aanpak Topsalaris publieke en semi-publieke sector – deel 3

zie ook: Aanpak Topsalaris publieke en semi-publieke sector – deel 2

zie ook: Aanpak Topsalaris publieke en semi-publieke sector – deel 1

zie ook:  Gedonder met topbestuurders in de zorg, het onderwijs, woningcorporaties en toezichthouders

zie ook: Gedonder in de top ook bij de woningcorporaties

‘Dit is onwettig!’ Wethouder boos over plan om grootverdieners aan te pakken

AD 14.12.2017 De Haagse politiek eist alsnog een aanpak van grootverdieners bij scholen en in de zorg. Via aanbestedingseisen moeten de topinkomens aan banden worden gelegd, vindt de raad. De wethouder van financiën baalt: ‘Nu moet ik weer iets doen dat onwettig is!’

In het laatste debat van dit jaar nam de raad opnieuw een motie aan om Haagse grootverdieners bij scholen en zorginstellingen aan te pakken. PvdA-fractieleider Martijn Balster ziet mogelijkheden na recente uitspraken van zorgminister Hugo de Jonge (CDA). Balster: ,,Publiek geld moet naar zorg, wonen en onderwijs. Niet naar topsalarissen.” Bij aanbestedingen moet als eis verwerkt worden dat medewerkers niet meer verdienen dan de landelijke maxima.

‘Teruggefloten’

Verantwoordelijk wethouder Tom de Bruijn (D66, financiën) ziet de bui alweer hangen: een lokale aanpak van topinkomens hield tot dusver geen stand bij de rechter. ,,We zijn hardhandig teruggefloten door de Raad van State. En ook dit is onwettig. Als deze motie wordt aangenomen worden we voor de tweede keer teruggefloten.” De rechter stelt dat de landelijke overgangstermijn ook lokaal moet worden gehonoreerd. Toch moet De Bruijn er nu opnieuw mee aan de slag.

Actie

De Haagse discussie over de lokale aanpak van veelverdieners bij semi-publieke instellingen sleept al jaren. Keer op keer eist de gemeenteraad harde actie tegen de topmannen- en vrouwen die meer verdienen dan de landelijke norm, maar telkens wordt De Bruijn op de vingers getikt door de rechter of het kabinet.
Na de nederlaag bij de Raad van State moest De Bruijn vorig jaar strafkortingen terugdraaien bij 25 instellingen waar de gemeente subsidie had gekort omdat medewerkers meer verdienen dan een ministerssalaris (179.000 euro) of afgeleiden.

   14 Dec  Niels Klaassen@NielsKlaassen Replying to @NielsKlaassen

De Bruijn doet handreiking: ‘Ik wil best gaan praten met kabinet over de mogelijkheden’. Maar dan moet PvdA motie wel minder harde motie indienen.
Balster weigert: ‘de minister zegt dat we dit kunnen doen, dus we dienen ‘.
De Bruijn: ‘Dan moet ik weer iets onwettigs doen’.

  Niels Klaassen@NielsKlaassen

Yep: motie aanpak topinkomens is (wederom) aangenomen. De Bruijn moet de boer op voor strengere aanpak.
Heeft’ie niet zoveel trek in: ‘Dit is onwettig’.  10:27 PM – Dec 14, 2017

Den Haag wil opnieuw rem op topinkomens zorg en onderwijs

OmroepWest 15.12.2017 Zeer tegen de zin van wethouder Tom de Bruijn (D66, financiën) wil de Haagse gemeenteraad toch een rem gaan zetten op de salarissen van semi-publieke instellingen waarmee de gemeente zaken doet. Vanaf 1 februari gaat de gemeente bij aanbestedingen contractueel vastleggen dat bij bijvoorbeeld scholen, woningbouwcorporaties en zorginstellingen niemand meer mag verdienen dan een minister.

Volgens wethouder De Bruijn mag Den Haag dit niet doen. Hij vreest daarom dat Den Haag daarom gaat worden teruggefloten door de rechter. En dat zal dan de tweede keer zijn. ‘Daar heb ik geen behoefte aan’, aldus De Bruijn. Maar die hartenkreet werd door een meerderheid van de gemeenteraad onder aanvoering van de PvdA genegeerd.

Anderhalf jaar geleden moest Den Haag na een uitspraak van de Raad van State een subsidiekorting voor een groot aantal instellingen terugdraaien. Die korting was opgelegd omdat bij er bij die instellingen medewerkers waren die meer dan 178.000 euro – het salaris van een minister – verdienden. De Raad van State vond echter dat het toekennen van subsidies niet mag worden gebruikt voor ‘inkomenspolitiek’.  De Bruijn herinnerde de raad aan die uitspraak. ‘Wij zijn toen hardhandig terug gefloten.’

Nieuwe ruimte

De gemeenteraad ziet echter nieuwe ruimte omdat minister Hugo de Jonge van VWS in een debat met de Tweede Kamer zou hebben gezegd dat gemeenten wel via contractuele bepalingen grenzen kunnen stellen aan topinkomens. Hij zou ook bereid zijn om gemeenten hierbij te ondersteunen.

De wethouder heeft de teksten van de bewindsman grondig gelezen en kwam tot een andere conclusie. ‘Onze stellige overtuiging is dat het bij aanbestedingen ook onwettig is,’ verklaarde hij. Wel beloofde De Bruijn dat hij bereid is om op korte termijn met de minister te gaan praten over wat wel mogelijk is.

Publiek geld moet naar zorg

Maar dat vond de gemeenteraad niet voldoende. SP, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Groep Okcuoglu, PVV, Groep de Mos en Partij voor de Dieren steunden de PvdA. ‘Want publiek geld moet naar zorg, wonen en onderwijs en niet naar topsalarissen’, aldus die partijen.

LEES OOK: Aantal bestuurders met topinkomen in Den Haag flink gestegen

Meer over dit onderwerp: TOPSALARISSEN TOM DE BRUIJN

Topinkomens Haagse publieke instellingen alsnog aanpakken – deel 2

wethouder Tom de Bruijn (D66, financiën)

wethouder Tom de Bruijn (D66, financiën)

Topsalaris

Op initiatief van de PvdA kreeg wethouder Tom de Bruijn (D66, financiën) van de gemeenteraad opnieuw de opdracht om instellingen te korten waar bestuurders meer verdienen dan een ministersalaris (of afgeleiden). ,,Dit is geen symboolpolitiek”, reageert PvdA-raadslid Abderrahim Kajouane. ,,Maar als je niks zegt over topinkomens is dat een heel slecht signaal. Het morele appèl is ook van belang.”

Raad van State Dit terwijl de Raad van State in mei van dit jaar de gemeente nog terugfloot. Volgens de hoogste rechter mogen gemeenten niet dit soort eisen stellen aan de organisaties die subsidies krijgen. De Raad van State oordeelde dit  voorjaar  dat de Haagse aanpak van topinkomens illegaal is.

Gemeenten mogen zich bij een subsidieverstrekking voor bijvoorbeeld het verlenen van verpleegzorg niet bemoeien met het salaris van de bestuurder, oordeelde de rechter wederom.
Ook mogen lagere overheden niet zomaar landelijke overgangsrechten negeren voor het afbouwen van topsalarissen. Daarmee gingen in totaal voor vier ton aan Haagse subsidiekortingen voor 25 instellingen de prullenbak in.

Teruggefloten door Raad van State

Dit terwijl de Raad van State in mei van dit jaar de gemeente nog terugfloot. Volgens de hoogste rechter mogen gemeenten niet dit soort eisen stellen aan de organisaties die subsidies krijgen.

Wet Normering Topinkomens.

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Normering Topinkomens van kracht voor functionarissen in de publieke en semipublieke sector. Volgens de NVZD was een wettelijk maximum niet nodig, omdat de branche zelf al een zogeheten ‘Beloningscode’ had ingesteld.

Wet topinkomens aangenomen door Senaat ondanks tegenstem VVD – De Eerste Kamer heeft de wet normering topinkomens aangenomen, ondanks een tegenstem van coalitiepartij VVD. Het voorstel kreeg 38 stemmen voor en 33 stemmen tegen. In de Tweede Kamer stemde de VVD nog wel voor het wetsvoorstel.

zie: Wet normering topinkomens

zie ook: Topinkomens Haagse publieke instellingen alsnog aanpakken – deel 1

zie ook: Aanpak Topsalaris publieke en semi-publieke sector – deel 3

zie ook: Aanpak Topsalaris publieke en semi-publieke sector – deel 2

zie ook: Aanpak Topsalaris publieke en semi-publieke sector – deel 1

zie ook: Aanpak Topsalaris publieke en semi-publieke sector

zie ook:  Gedonder met topbestuurders in de zorg, het onderwijs, woningcorporaties en toezichthouders

zie ook: Gedonder in de top ook bij de woningcorporaties

Topinkomens stijgen explosief

AD 23.03.2017 Het aantal topinkomens in de Haagse (semi-)publieke sector is in vijf jaar tijd verdriedubbeld. Grootverdiener is Jim van Geest van zorgaanbieder Florence. Verdienden in 2010 nog 31 functionarissen bij door gemeente gesubsidieerde instellingen meer dan de balkenendenorm, in 2015 was dit opgelopen tot 101.

We doen een moreel appel op instellingen om aan de norm te voldoen, aldus Gemeentewoordvoerder.

Dat blijkt uit informatie van de gemeente Den Haag. De best betaalde bestuurder van Den Haag is Jim van Geest van Zorggroep Florence (228.099 euro). Evert de Glint van WZH Haaglanden en de inmiddels vertrokken CEO van de stichting Jeugdformaat maken de top drie compleet.

Tevergeefs
Den Haag probeert al jaren – tevergeefs – de topinkomens aan banden te leggen. Een gemeentewoordvoerder zegt dat het niet mogelijk is iets aan de salarissen te veranderen. ,,Korten op subsidie is niet toegestaan. Wel kunnen we uiteindelijk besluiten geen subsidie meer te verstrekken. En we doen een moreel appel op instellingen om aan de norm te voldoen.”

SP-raadslid Aisha Akhiat reageert boos op de nieuwste cijers. ,,Schandalig. Onbegrijpelijk dat het besef nog steeds niet is doorgedrongen dat dit met publiek geld niet kan. We doen een beroep op de wethouder om er voor te zorgen dat de wet versneld wordt aangepast, zodat we dit kunnen aanpakken.”

Schrijnend
Ze stoort zich met name aan het hoge aandeel bestuurders van zorgaanbieders op de lijst. ,,Als je ziet hoe slecht de omstandigheden van ouderen soms is, is het schrijnend dat er aan de top zulke bedragen worden betaald. Daarnaast stoort het me dat ze er nog mee wegkomen ook. In de beeldvorming wordt de dure zorg toegeschreven aan de vluchtelingencrisis, terwijl het échte probleem het gegraai aan de top is.”

De stelling dat er nauwelijks topbestuurders te vinden zijn die voor minder willen werken, noemt Akhiat ‘gelul’. ,,Er zijn zat goede mensen te vinden die niet alleen gemotiveerd zijn door geld. Wie zit er nu op aasgieren te wachten die na een jaar vertrokken zijn, omdat ze elders nóg meer kunnen verdienen?”

Wet
Een woordvoerster van Florence stelt dat de zorginstelling zich ‘keurig aan de wet houdt’. ,,Conform de overgangsregeling bouwen wij het salaris af.” Ze kon niet inhoudelijk reageren op het ‘moreel appel’ van de gemeente Den Haag.

Ontmoedigingsbeleid gemeente faalt, aantal bestuurders met topinkomen in Den Haag flink gestegen

Den HaagFM 21.03.2017 Het aantal bestuurders van gesubsidieerde organisaties met een topinkomen is in Den Haag flink gestegen. Het ontmoedigingsbeleid van de gemeente om dit tegen te gaan heeft nauwelijks invloed.

In 2015 waren er 101 topfunctionarissen met een jaarsalaris van meer dan een ministerssalaris van 178.000 euro. Dat waren er een jaar daarvoor nog 93. Het gaat onder meer om welzijnsorganisaties, woningcorporaties en zorginstellingen. Topverdieners zijn de voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorggroep Florence (237.465 euro), de voorzitter van de Stichting Jeugdformaat (221.623 euro) en een topbestuurder van de de Haagse Woon- en Wijkzorg (181.195 euro).

De PvdA in de Haagse gemeenteraad is boos over de toename. “Mijn mond valt open”, zegt fractievoorzitter Martijn Balster (kleine foto). “Elk jaar lijkt het somberder te worden. Als je als bestuurder zo’n hart voor de maatschappij hebt, waarom houd je dan vast aan zo’n exorbitant salaris? Ik vind dat echt onverteerbaar.” De gemeente probeerde eerder met subsidiekorting de bestuurders tot loonmatiging te dwingen, maar werd toen door de rechter teruggefloten. Sindsdien geldt een ‘ontmoedigingsbeleid’. …lees meer

Archieffoto: ANP

Aantal bestuurders met topinkomen in Den Haag flink gestegen

OmroepWest 21.03.2017 Het aantal bestuurders van gesubsidieerde organisaties met een topinkomen is in Den Haag gestegen. In 2015 waren er 101 topfunctionarissen met een jaarsalaris van meer dan 178.000 euro. Dat waren er een jaar daarvoor nog 93. De PvdA in de Haagse gemeenteraad is geschokt door de stijging.

Uit een brief van wethouder Tom de Bruijn (D66) blijkt dat er in 2015 nog altijd veel verdiend wordt door sommige topfunctionarissen van door de gemeente Den Haag gesubsidieerde instellingen. Het gaat bijvoorbeeld om welzijnsorganisaties, woningcorporaties of zorginstellingen.

Topverdieners zijn de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Zorggroep Florence (237.465 euro), de bestuursvoorzitter van de Stichting Jeugdformaat (221.623 euro) en een topbestuurder van de Stichting Haagse Woon- en Wijkzorg (181.195 euro).

Onaangenaam verrast

De PvdA in de Haagse gemeenteraad is onaangenaam verrast door de toename. ‘Mijn mond valt open’,  zegt PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. ‘Elk jaar lijkt het somberder te worden. Wat gaat er in de hoofden van deze bestuurders om?’ De gemeente kan niets doen aan de topinkomens van de bestuurders, omdat ze onder het wettelijke overgangsrecht vallen. Dat betekent dat bestaande inkomensafspraken pas over een jaar afgebouwd hoeven te worden. En voor de afbouw geldt een termijn van drie jaar. Daar is de PvdA niet blij mee. De partij is voor een harde aanpak. ‘Als het aan ons ligt gaat de gemeente serieus kijken of organisaties nog wel subsidie verdienen als bestuurders een topinkomen krijgen’, vindt Balster.

Daarnaast wil de partij dat de bestuurders in de gemeenteraad verantwoording komen afleggen. ‘Ik wil de betreffende bestuurders uitnodigen in de raad om zich te verantwoorden’, zegt Balster. ‘Kom maar uitleggen waarom je zoveel verdient terwijl je gesteund wordt door de overheid met gemeenschapsgeld.’

Goed nieuws

Overigens is er ook goed nieuws te melden. Een aantal instellingen kwam nog wel voor op de lijst topinkomens in 2014, maar niet meer op de lijst van 2015. Het gaat onder andere om de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Parnassia, zorginstelling Ipse de Bruggen en de Stichting Rivierduinen.

Meer over dit onderwerp: TOPINKOMENS DEN HAAG BESTUURDERSPVDA

Haagse aanpak topinkomens ‘voor de bühne’

AD 22.11.2016 De poging van de Haagse politiek om alsnog lokale grootverdieners te bestraffen met een subsidiekorting lijkt bij voorbaat kansloos. ‘Dit is een verhaal voor de bühne’.

D66 en VVD hekelen de symboolpolitiek van coalitiepartner PvdA. ,,De partijen weten dat het niet kan wat ze van de wethouder vragen”, zegt D66-fractieleider Robert van Asten. ,,Dus ik krijg sterk het vermoeden dat het een verhaal voor de bühne is. Erg kwalijk.”

Opdracht
Op initiatief van de PvdA kreeg wethouder Tom de Bruijn (D66, financiën) vorige week van de gemeenteraad opnieuw de opdracht om instellingen te korten waar bestuurders meer verdienen dan een ministersalaris (of afgeleiden). ,,Dit is geen symboolpolitiek”, reageert PvdA-raadslid Abderrahim Kajouane. ,,Maar als je niks zegt over topinkomens is dat een heel slecht signaal. Het morele appèl is ook van belang.”

Raad van State
Dit voorjaar oordeelde de Raad van State dat de Haagse aanpak van topinkomens illegaal is. Gemeenten mogen zich bij een subsidieverstrekking voor bijvoorbeeld het verlenen van verpleegzorg niet bemoeien met het salaris van de bestuurder, oordeelde de rechter wederom.
Ook mogen lagere overheden niet zomaar landelijke overgangsrechten negeren voor het afbouwen van topsalarissen. Daarmee gingen in totaal voor vier ton aan Haagse subsidiekortingen voor 25 instellingen de prullenbak in.

‘Pijnlijk’
Maar nu moet De Bruijn dus toch weer proberen om op een andere manier veelverdieners te plukken. VVD’er Martin Wörsdörfer: ,,Dit is vrij pijnlijk. Den Haag staat er weer slecht op, De Bruijn krijgt een onmogelijke opdracht. Ik kan niet anders verzinnen dan dat de partijen een punt willen scoren.”

Onmogelijk
Betrokkenen verwachten dat De Bruijn na juridisch advies de raad zal melden dat een lokale aanpak van topinkomens – ondanks de wens van een meerderheid – niet kan. ,,Wat je politiek wil en wat juridisch kan: daar zit een spanningsveld”, zegt ook advocaat arbeidsrecht Henk Hoving. ,,Voor de bühne klinkt het natuurlijk mooi, maar we hebben ook nog zoiets als de rechtsstaat.”

Lees ook

Haagse politiek eist nieuwe aanpak van topinkomens

Lees meer

Raad steunt voorstellen om topinkomensbeleid te blijven voeren

Den HaagFM 18.11.2016 De gemeente Den Haag blijft een topinkomensbeleid voeren. De Raad van State verbood in mei om te korten op subsidies aan instellingen die topsalarissen betalen aan hun bestuurders. 93 bestuurders van Haagse zorginstellingen, woningcorporaties en onderwijsinstellingen blijken meer te verdienen dan een ministerssalaris. Daarom deed de PvdA in de gemeenteraad twee voorstellen om topinkomens te blijven beperken binnen de juridische mogelijkheden die er nog wel zijn.

Abderrahim Kajouane

“De gemeente moet met het aannemen van ons amendement subsidies aan instellingen heroverwegen als de bestuurders vasthouden aan een topsalaris”, legt gemeenteraadslid Abderrahim Kajouane uit. “Dit publieke geld wordt immers niet besteed aan waar het voor bedoeld is: goede woningen, goede zorg en goed onderwijs. Van organisaties die vasthouden aan topsalarissen zou de gemeente zich moeten afvragen of ze met deze organisaties nog wel zaken willen doen.”

Daarnaast stelde de partij voor om als in Rotterdam bij aanbestedingen overeen te komen geen topsalarissen te betalen. Kajouane: “We spreken straks af dat partijen die bijvoorbeeld zorg willen leveren in opdracht van de gemeente, geen topsalarissen betalen. Dan wordt het geld besteed aan zorg, niet aan topsalarissen.” …lees meer

LEES OOK: Tweede Kamer wil opheldering van minister Plasterk over Haagse topsalarissen

Haagse politiek eist nieuwe aanpak van topinkomens

AD 18.11.2016 De Haagse politiek wil dat het stadsbestuur topinkomens opnieuw gaat aanpakken. Vanaf januari mogen  de bestuurders van organisaties die in den Haag werk willen verrichten niet meer verdienen dan een minister, vindt een meerderheid van de gemeenteraad.

Onlangs werd Den Haag door de hoogste rechter op de vingers getikt, omdat de gemeente Haagse  subsidieontvangers kortte op hun bijdrage als de topmannen of -vrouwen van deze organisaties te veel verdienden. Sinds het vonnis is het beleid dat werd ingevoerd door huidig VVD-minister Sander Dekker van de baan.

Gekort
De raad nam gisteravond niet alleen het voorstel aan om topinkomens bij aanbestedingen alsnog aan te pakken, zoals ook de gemeente Rotterdam doet. Ook wijzigde de politiek het subsidiebeleid door te stellen dat een bijdrage aan een organisatie gekort kan worden als te hoge topinkomens het doel van de subsidie in de weg zitten. Zo zou Den Haag de negatieve uitspraak van de rechter kunnen omzeilen.

Voor wethouder Tom de Bruijn (D66, financiën) waren de druiven zuur. Hij had de gemeenteraad eerder op de avond nog zo afgeraden om deze stappen te nemen. ,,Als we dit echt  gaan doen, staan we straks opnieuw voor de Raad van State en dan gaan we opnieuw onderuit, zo vrees ik,” zei hij toen.

Helaas
De Haagse wethouder verhaalde hoe hij onlangs zo’n anderhalf uur met PvdA-minister Plassterk aan tafel had gezeten om te spreken over de kwestie van de topinkomens. Die zei hem dat de huidige wet geen enkel gemeentelijk beleid op topinkomens toeliet .

Ook zag de minister geen kans om de wet zo te veranderen dat gemeenten alsnog zouden kunnen ingrijpen bij organisaties in zorg,   onderwijs en bij corporaties die hun topbestuurders meer dan 180.000 euro salaris gunnen. ,,Het zit er gewoon niet in. Helaas.”

Graaiers
Maar de politiek luisterde niet. Elk signaal naar de graaiers in de zorg en het onderwijs is goed,” zei SP-raadslid Bart van Kent na afloop van het debat. ,,Dan staan we maar weer voor de rechter. Prima hoor.”

De normaal zo kalme wethouder financiën reageerde in de wandelgangen woedend. PvdA-raadslid Lobke Zandstra was de klos. ,,Je vraagt me de wet te overtreden,” bulderde De Bruijn. Dat kan écht niet. Ik ben potdorie wethouder!”  (Archieffoto)

Den Haag wil instellingen met topsalarissen hard blijven aanpakken

RTVWEST 17.11.2016 De Haagse gemeenteraad wil dat de gemeente toch grenzen gaat stellen aan de inkomens van topmensen van organisaties en instellingen die subsidie krijgen. Dit tot grote teleurstelling van wethouder Tom de Bruijn (D66, financiën). Volgens hem is het door de Raad van State verboden dat gemeenten nog dit soort eisen stellen. ‘Ik ben wethouder en ik heb me aan de wet te houden’, zei hij.

De raad sprak donderdagavond over de subsidieverordening van de gemeente. Tot grote teleurstelling van het college bleek er onder aanvoering van de PvdA toch een meerderheid in de raad om daar weer in op te nemen dat de gemeente moet gaan onderzoeken of ‘een onevenredig deel’ van de subsidies aan topsalarissen wordt besteed.

Als dat het geval is, moet het stadsbestuur overwegen om met een andere organisatie in zee te gaan. Ook dient in contracten met de organaties worden vastgelegd dat zij mensen niet meer mogen betalen dan de zogenaamde WNT-norm, het salaris van een minister.

Teruggefloten door Raad van State

Dit terwijl de Raad van State in mei van dit jaar de gemeente nog terugfloot. Volgens de hoogste rechter mogen gemeenten niet dit soort eisen stellen aan de organisaties die subsidies krijgen.

Volgens wethouder De Bruijn heeft hij er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat gemeenten dit wel mogen doen. Zo heeft hij die zaak in een gesprek van anderhalf uur met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken bepleit. De bewindsman zou hem daarbij hebben gezegd dat hij geen juridishe mogelijkheden heeft om gemeenten toch eisen te laten stellen aan topinkomens. De gemeenteraad bleek echter niet gevoelig voor dat argument.

‘Weinig vertrouwen’

De wethouder zei in een reactie na afloop van het debat dat hij de voorstellen van de raad wel gaat uitvoeren. Maar ook dat hij weinig vertrouwen heeft in het resultaat. ‘Als we dit uitvoeren komt er opnieuw een rechtszaak en dan zullen we opnieuw onderuit gaan.’

Wel voegde De Bruijn daaraan toe dat hij het zelf ook jammer vindt dat de gemeente geen grenzen mag stellen aan topinkomens. ‘Dat betreur ik.’

Voorzichtige kentering

Tegelijk ziet hij wel een voorzichtige kentering bij organisaties. Die brengen de topsalarissen al steeds meer terug, al blijven er hardnekkige weigeraars. De Bruijn: ‘Maar we blijven in gesprek en zullen een beroep blijven doen op die organisaties om de salarissen terug te brengen.’

LEES OOK: Gemeente Den Haag draait subsidiekorting voor 25 instellingen terug

Meer over dit onderwerp: DEN HAAG TOPSALARISSEN

Raad steunt PvdA-voorstellen om topinkomensbeleid te blijven voeren

PvdA 17.11.2016 Den Haag blijft topinkomensbeleid voeren. De Raad van State verbood het gemeenten recent om te korten op subsidies aan instellingen die topsalarissen betalen aan hun bestuurders. In april bleek nog dat 93 Haagse bestuurders van zorginstellingen, woningcorporaties en onderwijsinstellingen meer verdienen dan een ministerssalaris. Daarom deed de PvdA in de gemeenteraad twee voorstellen om topinkomens te blijven beperken binnen de juridische mogelijkheden die er nog wel zijn.

PvdA raadslid Abderrahim Kajouane: “De gemeente moet met het aannemen van ons amendement subsidies aan instellingen heroverwegen als de bestuurders vasthouden aan een topsalaris. Dit publieke geld wordt immers niet besteed aan waar het voor bedoeld is: goede woningen, goede zorg en goed onderwijs. Van organisaties die vasthouden aan topsalarissen zou de gemeente zich moeten afvragen of ze met deze organisaties nog wel zaken willen doen.”

Daarnaast stelden de sociaaldemocraten net als in Rotterdam voor om bij aanbestedingen overeen te komen geen topsalarissen te betalen. Kajouane: “We spreken straks af dat partijen die bijvoorbeeld zorg willen leveren in opdracht van de gemeente, geen topsalarissen betalen. Dan wordt het geld besteed aan zorg, niet aan topsalarissen.”  lees verder »

Topinkomens Haagse publieke instellingen alsnog aanpakken

Aanpakken die Slurpbakken !!!!!

De gemeente gaat toch door met aanpakken van topinkomens van bestuurders van onder andere woningcorporaties en zorginstellingen. Eerder besloot wethouder Tom de Bruijn daarmee te stoppen omdat de juridische risico’s te groot zouden zijn en omdat de landelijke overheid de regels voor topinkomens al had aangescherpt. Maar de gemeenteraad heeft hem teruggefloten.

Sinds 2011 mochten bestuurders van instellingen die door de gemeente Den Haag worden gesubsidieerd niet meer verdienen dan 194.000 euro per jaar. Wanneer dat wel het geval was, werden de organisaties gekort op hun subsidies met het bedrag waarmee de norm werd overschreden. De korting heeft geleid tot twee beroepszaken, ingediend bij de rechtbank Den Haag. Daarnaast lopen er twee bezwaarprocedures bij de Adviescommissie Bezwaarschriften. De zittingen moeten nog plaatsvinden.

Sinds dit jaar zijn de landelijke regels aangescherpt. Een jaarsalaris van bestuurders mag niet hoger zijn dan 178.000 euro, dat is net zoveel als het salaris van een minister. De gemeente Den Haag neemt deze nieuwe landelijke norm over.

Verder:

IMG_0440[1]

Wet Normering Topinkomens.

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Normering Topinkomens van kracht voor functionarissen in de publieke en semipublieke sector. Volgens de NVZD was een wettelijk maximum niet nodig, omdat de branche zelf al een zogeheten ‘Beloningscode’ had ingesteld.

IMG_0477

Balkenende-norm

De rechtbank stelde eerder al vast dat zorgbestuurders die nu méér verdienen dan het nieuwe maximum, voldoende tegemoet worden gekomen omdat de nieuwe wet een overgangsregeling bevat. Vakbond Abvakabo FNV is blij met de uitspraak. De bond vindt dat belastinggeld voor de zorg aan de zorg moet worden besteed en niet aan ‘buitensporige salarissen van directeuren’.

Woningcorporaties.

Woonminister Stef Blok (VVD) vindt het echter voor zijn terrein, de corporaties, te kort dag, schrijft hij aan de Tweede Kamer. „Ik acht de resterende termijn tot 1 januari 2015 te kort om nog in 2014 op een zorgvuldige wijze te komen tot een evenwichtige indeling in klassen met bijbehorende bedragen voor de woningcorporaties.”

Dus blijven de salarissen in corporatieland nog een jaar zoals ze zijn. Alleen de bazen van de grootste corporaties zitten overigens op 130 procent van een ministerssalaris.

Het gaat om een paradepaardje van de PvdA uit het regeerakkoord met de VVD.

PvdA-Tweede Kamerlid John Kerstens zegt in een reactie op de brief van Blok dat de „invoering uiteraard zorgvuldig moet plaatsvinden”. Daardoor ontstaat volgens Kerstens altijd een soort overgangssituatie. „Desondanks zie ik ‘t niet gebeuren dat woningcorporaties het komende jaar de grenzen van de nieuwe wet gaan opzoeken. De PvdA zal daar in ieder geval scherp op letten.”

VVD is tegen

Afgelopen jaar was er weer een hoop te doen om het gedrag van juist enkele corporatiebazen. De Eerste Kamer kwam maandag terug van reces om de wet op de topinkomens nog voor het nieuwe jaar te behandelen, zodat die meteen kon ingaan.

Coalitiepartner VVD stemde tegen, net als CDA, D66 en OSF. De bovengrens van 130 procent bestaat nog maar kort. Verdere verlaging is voortijdig en onzorgvuldig, vindt onder meer de VVD in de Senaat, want de effecten van de eerste zijn nog niet duidelijk.

De afspraak was volgens VVD-senator Heleen Dupuis dan ook dat de verscherping van 130 naar 100 procent van een ministerssalaris niet „met stoom en kokend water” zou worden doorgevoerd. De toezegging van een evaluatie van de huidige situatie is genegeerd, klaagde Dupuis. Plasterk is volgens haar „gewoon doorgeraasd”, aldus Heleen Dupuis VVD in KRO’s De Ochtend van 4.

VVD stemde uiteindelijk dus tegen, ondanks dat de afspraak stond opgenomen in hetregeerakkoord. Verdere verlaging is voortijdig en onzorgvuldig, vindt de VVD in de Senaat, want de effecten van de eerste zijn nog niet duidelijk. Ook worden topmensen over één kam geschoren, vinden de liberalen in de Senaat. Ook CDA, D66 en OSF stemden tegen.

Wet topinkomens aangenomen door Senaat ondanks tegenstem VVD –De Eerste Kamer heeft zojuist de wet normering topinkomens aangenomen, ondanks een tegenstem van coalitiepartij VVD. Het voorstel kreeg 38 stemmen voor en 33 stemmen tegen. In de Tweede Kamer stemde de VVD nog wel voor het wetsvoorstel.

IMG_0455

BROZE COALITIE

De tegenstem van de liberalen is een nieuwe tegenslag voor de toch al broze coalitie van de VVD samen met de PvdA. De partijen geraakten vorige week in een kerstcrisis nadat drie Senaatsleden van de PvdA het wetsvoorstel van minister Edith Schippers van Volksgezondheid (VVD), dat het recht op vrije artsenkeuze moet beperken, afstemden. Pas na een aantal dagen van crisisberaad kwamen de partijen tot overeenstemming over een nieuw wetsvoorstel, al wilden de drie dissidenten van de PvdA geen stemgarantie geven.LEES VERDER

zie ook: Aanpak Topsalaris publieke en semi-publieke sector

zie ook:  Gedonder met topbestuurders in de zorg, het onderwijs, woningcorporaties en toezichthouders

zie ook: Gedonder in de top ook bij de woningcorporaties

zie ook: Parlementair onderzoek woningbouwcorporaties – Conclusie

Gemeente gaat toch door met aanpakken topinkomens publieke instellingen

Den HaagFM 12.01.2015 De gemeente gaat toch door met aanpakken van topinkomens van bestuurders van onder andere woningcorporaties en zorginstellingen. Eerder besloot wethouder Tom de Bruij daarmee te stoppen omdat de juridische risico’s te groot zouden zijn en omdat de landelijke overheid de regels voor topinkomens al had aangescherpt. Maar de gemeenteraad heeft hem teruggefloten.

Sinds 2011 mochten bestuurders van instellingen die door de gemeente Den Haag worden gesubsidieerd niet meer verdienen dan 194.000 euro per jaar. Wanneer dat wel het geval was, werden de organisaties gekort op hun subsidies met het bedrag waarmee de norm werd overschreden. De korting heeft geleid tot twee beroepszaken, ingediend bij de rechtbank Den Haag. Daarnaast lopen er twee bezwaarprocedures bij de Adviescommissie Bezwaarschriften. De zittingen moeten nog plaatsvinden.

Sinds dit jaar zijn de landelijke regels aangescherpt. Een jaarsalaris van bestuurders mag niet hoger zijn dan 178.000 euro, dat is net zoveel als het salaris van een minister. De gemeente Den Haag neemt deze nieuwe landelijke norm over. …lees meer

Hoe de onwil om topsalarissen te matigen zich steeds weer laat zien

Elsevier 10.01.2015 Gaat het om topsalarissen, dan is er altijd wat. Aanpassingen, zeker als die neerwaarts kunnen uitpakken, gaan nooit zonder slag of stoot. Wordt een maatregel tot matiging eindelijk ingevoerd, dan is het, zeker bij beursgenoteerde bedrijven, usance om elders compensatie te zoeken.

Toen al te ruimhartige optieregelingen enigszins aan banden werden gelegd, werden cashbonussen populair. Toen die door strengere prestatiecriteria lager uitvielen, werden de pensioenpotten van de topmanagers extra gevuld.

Niemand wil een sukkel zijn. De op 1 januari 2013 ingevoerde Wet normering topinkomens (WNT) werd door tal van (semi)publieke organisaties dusdanig genegeerd, dat het kabinet besloot de wet aan te scherpen. Vanaf dit jaar moest gelden dat bestuurders hoogstens een ministerssalaris zouden krijgen. In onder meer de zorg krijgen ze dat niet rond. De nieuwe WNT gaat op zijn vroegst in 2016 in.

Bonuswet

De nieuwe bonuswet voor bankiers en verzekeraars is ook zoiets. Die wet komt erop neer dat zij een bonus van hooguit 20 procent van hun vaste jaarsalaris krijgen. Die wet zou eveneens per 1 januari zijn ingegaan. Zo, ja. Dat is voorlopig uitgesteld.

Blok wil nieuwe nederlaag voorkomen in zaak topinkomens corporaties

NU 09.01.2015 Minister Stef Blok (Wonen) ontkent dat hij weigert een wet uit te voeren om topinkomens bij corporaties aan banden te leggen.

Wel wil de minister de wet zorgvuldig invoeren. Blok wil voorkomen dat hij opnieuw door de rechter wordt teruggefloten. Dat gebeurde bij een eerdere poging de topinkomens in de sector aan te pakken.

De Senaat nam eind vorig jaar een wet aan die topinkomens bij de (semi)overheid moet beperken. Blok en minister Edith Schippers (Volksgezondheid) zeggen die wet pas volgend jaar te kunnen uitvoeren.

Lees meer over: Woningcorporaties

Gerelateerde artikelen;