Tagarchief: sander dekker

Voorjaarsnota 2012

Zie ook: Jaarrekening over 2011

Den Haag verwacht weer miljoenentekort

RTVWEST 23.05.2012 DEN HAAG Den Haag moet opnieuw een miljoenentekort opvangen. Het gaat om een structureel tekort van naar verwachting 22,3 miljoen euro. Dat staat in de Voorjaarsnota die wethouder Dekker dinsdag heeft gepresenteerd.  Lees verder

Den Haag verwacht miljoenentekort

Den HaagFM 23.05.2012 De gemeente Den Haag verwacht weer een miljoenentekort. Dat blijkt uit de door wethouder Sander Dekker gepresenteerde Voorjaarsnota. Het gaat om een tekort van 22,3 miljoen euro.  Volgens Dekker zijn lastige keuzes…Lees meer

Jaarrekening over 2011

Begrotingstekort.

De liberalen stellen dat de jaarrekening 2011 aantoont dat Den Haag er goed aan heeft gedaan voorzichtig te begroten. Bovendien zijn we wat betreft de VVD nog lang niet door de crisis heen en blijft waakzaamheid daarom geboden.

Grootste tegenvallers waren het stijgende aantal mensen dat aanspraak maakt op een bijstandsuitkering en de tientallen miljoenen euro’s verlies door de problemen in de bouwsector.

Het tekort bleef nog beperkt door een aantal meevallers. Zo kwam er een terugbetaling van de IJslandse bank Landsbanki en keerde Eneco meer dividend uit dan verwacht. Door het groeiend aantal bewoners was de bijdrage uit het gemeentefonds hoger en de bezuinigingen op het welzijnswerk, kunst en cultuur en de ambtenaren leverde geld op.

Wethouder Sander Dekker sluit extra bezuinigingen niet uit omdat in het Catshuis mogelijk besloten wordt tot kortingen die gevolg hebben voor de gemeente. De wethouder denkt dat er nog mogelijkheden zijn om te bezuinigen, maar het wordt wel ingewikkelder.

Naast de bezuinigingen werd er in 2011 ook nog 22 miljoen euro geïnvesteerd in zaken als afvalcontainers en extra controleurs op de tram.

Commissie Samenleving 14.06.2012

Commissie Bestuur 13.06.2012

 

jaarverslag 2011: afbraakbeleid college duidelijk zichtbaar

SP 22-06-2012 • Op 21 juni werd het jaarverslag over 2011 besproken in de gemeenteraad. In dit jaarverslag wordt het afbraakbeleid van het Haagse VVD-college pijnlijk duidelijk. De SP hekelt de keuzes die het gemeentebestuur maakt. Buurthuizen en wijkbibliotheken werden gesloten en er werd fors bezuinigd op het armoedebeleid, terwijl de OZB werd verlaagd. Honderden ID-banen werden geschrapt. Mensen die nuttig werk voor de stad deden tegen een eerlijk salaris zijn ontslagen en verpieteren nu achter de geraniums. Nu lanceert PvdA-wethouder Kool een plan om deze mensen met behoud van de uitkering de stad te laten bezemen. “Allemaal ordinaire bezuinigingsmaatregelen zonder visie, slecht voor de mensen en slecht voor de stad. Van de VVD zijn we dit soort botte maatregelen wel gewend, alleen van de coalitiepartijen PvdA, CDA en D66 valt ons dit zeer tegen” aldus SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei. › Lees verder…

Den Haag heeft 2011 afgesloten met een tekort van 4,4 miljoen euro. (RTV west)

In 2009 maar liefst 1,25 miljard. 1.250 miljoen reserve hebben, dat inmiddels nog meer is geworden en dan klagen dat je 4,4 miljoen tekort komt.
Misschien wel handig als meneer Dekker zijn eigen gemeentelijke stukken nog eens naleest. http://zbs.denhaag.nl/internet?oid=175081 

Met elk jaar 100 miljoen op die grote hoop gooiend, is het inmiddels al aangegroeid tot 1,5 miljard. 1.500 miljoen euro.

Een bestuur, zittend op een goudberg, dat zit te  te beknibbelen op allerlei kleine posten. De grote lijnen uit het oog verliezend.

Kijk nou toch wat een jankerds

1.400 miljoen in de spaarpot en dan nog huilen om 4 miljoen.

“Om deze tekorten op te vangen, maakt de gemeente haar laatste reservepotjes voor uitkeringen leeg.” Zei die enge worstbedorfer

Er moet veel meer ruchtbaarheid aan die reserve gegeven worden.

We hoeven niet op buurthuizen en dergelijke te bezuinigen.

We komen om in het geld.

Zie wat er is gebeurd.

Eind 2009 was er dat RIS stuk over die 1,25 miljard reserve.

Toen was iedereen veel te druk met de campagne voor de gementeraadsverkiezingen.

Ga er maar vanuit dat niemand het heeft gelezen of de draagwijdte er van begreep.

In maart 2010 gemeenteraadsverkiezingen en 32 nieuwe raadsleden die van niks weten.

Tel uit je winst.
En daar zitten die stumperds samen te vergaderen over en postje hier en daar een plakje eraf met de kaasschaaf,.

Zittend naast een vol Dagobert Duck pakhuis.

Sluiting informatiepunt ouderen is druppel die Haagse emmer doet overlopen

Den Haag heeft een tekort van 4,4 miljoen

RTVWEST 17.04.2012 DEN HAAG – Ondanks de bezuinigingen van het afgelopen jaar heeft Den Haag 2011 afgesloten met een tekort van 4,4 miljoen euro. Dat staat in de jaarrekening die dinsdag is gepresenteerd door wethouder Dekker.  Lees verder

Den Haag heeft tekort van 4,4 miljoen euro

Den HaagFM 17.04.2012 De gemeente Den Haag heeft een moeilijk financieel jaar achter de rug. Dat zei wethouder Sander Dekker bij de presentatie van de jaarrekening over 2011. Daaruit blijkt dat er ondanks de bezuinigingen sprake is van een tekort van 4,4 miljoen euro.

Grootste tegenvallers waren het stijgende aantal…Lees meer

VVD maakt zich zorgen over tekort gemeente Den Haag

Den HaagFM 17.04.2012 De gemeente Den Haag heeft 2011 afgesloten met een tekort van 4 miljoen euro. Dat blijkt uit de door wethouder Sander Dekker gepresenteerde jaarrekening. De VVD zegt in een reactie dat dit relatief kleine tekort grote problemen verhult.

Volgens de partij is het tekort beperkt gebleven dankzij…Lees meer

Haagse Viespeuk trofee 2010 gaat naar ….. Henk Kool !!!

Henk Kool PvdA – de Haagse Viespeuk.

Het initiatief Viespeuken Trofee volgt op een eerder plan van PVV-raadslid Richard de Mos om een ‘VIESPEUKENREGISTER’ in te voeren. Hierin zou de gemeente mensen moeten registeren die herhaaldelijk troep maken in de stad.

Ludiek
Uiteindelijk nam wethouder Sander Dekker nam de trofee in ontvangst voor wethouder Kool die volgens de PVV niet thuis gaf. De PVV was hier teleurgesteld over, omdat de trofee juist “ludiek” bedoeld was om het college aan te moedigen de straten in de stad schoon te houden. De trofee, een klein ondeugend ventje met een vinger in zijn neus op een standaard, was voor Kool, omdat zijn stadsdeel, Laak, volgens de PVV het vieste stadsdeel is.  

Wethouder Dekker accepteert Viespeukentrofee  

BB 01.04.2011 De Haagse VVD-wethouder Sander Dekker heeft donderdag de “Viespeukentrofee” voor het vieste stadsdeel in ontvangst genomen. De trofee werd hem overhandigd door raadslid Richard de Mos van de PVV die de prijs ook in het leven heeft geroepen.

PVV deelt Viespeuken Trofee uit

Spits 31.03.2011 De PVV-fractie in de Haagse gemeenteraad heeft donderdag de Viespeuken Trofee 2010 toegekend aan de Haagse PvdA-wethouder Henk Kool.

Het kunststof beeldje van een mannetje met een vinger in zijn neus ging naar het stadsdeel Laak, waar Kool verantwoordelijk voor is. LEES VERDER…

Haagse wethouder krijgt Viespeuken Trofee PVV

Telegraaf 01.04.2011 De PVV-fractie in de Haagse gemeenteraad heeft donderdag de Viespeuken Trofee 2010 toegekend aan de Haagse PvdA-wethouder Henk Kool. Het kunststof beeldje van een mannetje met een vinger in zijn neus ging naar het stadsdeel Laak, waar Kool verantwoordelijk voor is. 

Bezuinigingen Den Haag

Oppositie kritisch over Haagse begroting

RTVWEST 15.09.2010  –  DEN HAAG – De oppositie in de Haagse gemeenteraad is kritisch over de dinsdag gepresenteerde begroting.

De SP en Groenlinks vinden de begroting niet sociaal genoeg en willen dat het college de kwetsbaren in de stad meer ontziet. En volgens de PVV wordt er te weinig geïnvesteerd in de veiligheid op straat. De collegepartijen PvdA, VVD, D66 en CDA zijn daarentegen tevreden over de gemaakte keuzes van het college.

Uit de begroting blijkt dat het college van burgemeester en wethouders de komende vier jaar 152 miljoen euro wil bezuinigen, vooral op de ambtenaren en op subsidies voor cultuur- en welzijnsinstellingen.

‘Dit college kiest niet voor de kwetsbaarste groepen mensen’
Niet alle partijen zijn tevreden

G4: ‘Overheid moet taken afschuiven’

RTVWEST 15.09.2010  –  DEN HAAG – Het nieuwe kabinet kan bezuinigen door sommige rijkstaken over te hevelen naar de gemeenten. Dat stellen de G4, de vier grote steden, voor in een brief aan informateur Ivo Opstelten.

Het gaat bijvoorbeeld om de jeugdzorg, de AWBZ en de WW. De Haagse wethouder Sander Dekker maakte het plan van de G4 dinsdag bekend tijdens de presentatie van de Haagse begroting. Volgens Dekker kunnen de gemeenten op lokaal niveau veel meer doen met minder geld.

Het initiatief van de G4 komt in grote lijnen overeen met een eerder voorstel dat de Verenigingen van Nederlandse Gemeenten deed.

Den Haag schrapt honderden banen

BB  14.09.10 –  Honderden ambtenaren eruit en soberder arbeidsvoorwaarden. De gemeente Den Haag gaat fors bezuinigen op de eigen organisatie.

Zo min mogelijk gedwongen
In totaal wil het college van burgemeester en wethouders tot 2015 een bedrag van 150 miljoen euro ombuigen. Financiënwethouder Sander Dekker zegt dat er ‘honderden banen’ zullen verdwijnen. Uitgaande van een gangbare 100.000 per fte, leert een snelle rekensom dat het netto wel eens om zo’n 380 arbeidsplaatsen zou kunnen gaan. In oktober wordt het exacte aantal bekend. ‘We gaan uit van zo min mogelijk gedwongen ontslagen’, zegt de VVD-wethouder.     ……………

Lees hier de begroting van de Gemeente Den Haag
Lees hier de samenvatting

Gerelateerde artikelen:

06.08.10 Crisis maakt ambtenaar honkvast

02.07.10 Bezuinig je niet kapot

Den Haag bezuinigt 152 miljoen

RTVWEST 14.09.2010  –  DEN HAAG – Den Haag gaat ingrijpend bezuinigen. Door de economische recessie lopen de inkomsten van de gemeente fors terug. Vandaag heeft het college van PvdA, VVD, D66 en CDA de begroting voor de komende vier jaar gepresenteerd en daarin wordt duidelijk dat de hele stad de broekriem zal moeten aanhalen.

De gemeente gaat tot 2014 152 miljoen euro bezuinigen. Omdat het college ervoor gekozen heeft de belastingen en heffingen niet te verhogen zijn rigoureuse maatregelen onvermijdelijk. Er wordt onder meer gesneden in de gemeentelijke organisatie en subsidies. De klappen vallen op het stadhuis waar de gemeente 38 miljoen wil bezuinigen op het aantal ambtenaren.

Daarnaast wordt er 38 miljoen bespaard op gemeentelijke taken en beleid. Er wordt bijvoorbeeld gekort op sociale werkvoorzieningen en het is de bedoeling om gemeentelijke loketten samen te voegen. Nog een keer 38 miljoen wordt bezuinigd door met een kaasschaaf over de gemeentelijke budgetten te gaan. Over de hele linie genomen zullen projecten het daardoor met minder geld moeten doen. 

Investeringen

En de laatste 38 miljoen wordt gekort op subsidies voor met name welzijnsinstellingen en culturele organisaties. Naast bezuinigingen investeert de gemeente juist extra in onder meer veiligheid, onderwijs, ouderenzorg en schone straten.

‘Bezuinigingen ten koste van basistaken’

De Haagse wethouder Sander Dekker vreest dat de dreigende bezuiningingen van het nieuwe kabinet ten koste gaat van de basistaken van de gemeenten. Dat zij hij vandaag tijdens de presentatie van de begroting voor de komende vier jaar. 

Dekker wil in dat geval dat de Rijksoverheid taken overhevelt naar de gemeenten. Hij denkt dan aan de jeugdzorg, AWBZ de Wajong en de WW. Dat zouden gemeenten goedkoper kunnen doen.

Reactie Sander Dekker, wethouder Financiën

 

De bezuinigingen

Den Haag presenteert begroting

RTVWEST 14.09.2010  –  DEN HAAG – Wethouder Dekker van Den Haag presenteert dinsdagmiddag de begroting van de gemeente Den Haag. De komende jaren zal de stad forse bezuinigingen doorvoeren.

De collegepartijen PvdA, VVD, D66 en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken 150 miljoen euro te bezuinigen. Er wordt vooral gekort op het ambtenarenapparaat en op subsidies voor welzijnsinstellingen en culturele organisaties. Ouderenzorg en veiligheid worden ontzien.

De gemeenteraad kan zich de komende tijd uitspreken over de gemaakte keuzes die in de begroting zijn vastgelegd.

Vooruitblik op de begroting

 

‘Gemeente kan niet meer bezuinigen’

Telegraaf 14.09.2010 Als het nieuwe kabinet boven op de al verwachte bezuinigingen nog meer op gemeenten kort, gaat dit ten koste van de basistaken van de gemeenten. Daarvoor waarschuwde de Haagse wethouder Sander Dekker (Financiën) dinsdag bij de presentatie van de Haagse begroting voor de komende vier jaar.

Zie ook:

Cultuurwethouders luiden noodklok

AD 18.10.2010 DEN HAAG – De bezuinigingen die het kabinet van plan is voor de kunst- en cultuursector leiden onherroepelijk tot een grote kaalslag in de sector. Vooral de podiumkunsten worden zwaar getroffen. Dat schrijven de cultuurwethouders van de negen …

‘Meerderheid voor bezuinigingen op kunst’

18.10.2010 Bijna twee op de drie Nederlanders kan zich vinden in de bezuinigingsplannen van het kabinet op de kunstsector. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat 62 procent van de ondervraagden kunst en cultuur best belangrijk vindt, maar ook dat daar best minder geld naartoe mag.

Installatie nieuwe gemeenteraad in Haagse Madurodam

“Geachte meneer Van Aartsen, geachte bestuursleden en medewerkers van Madurodam”, begint Fien haar eerste speech als burgemeester. Van Aartsen vond ‘m “geweldig”. “Op een fantastische manier gebracht, dus ik begrijp heel goed dat zij de burgemeester is.” Hij heeft nog wel een tip voor de jonge burgemeester. “Het belangrijkste is om goed samen te werken met de wethouders. En Madurodam wordt bevolkt door steeds meer mensen, dus het contact met de burgerij is ook heel belangrijk.”

Madurodam heeft een nieuwe burgemeester (fotoserie)

Den HaagFM 07.11.2014 Madurodam heeft een nieuwe stadsbestuur. Het college van burgemeester en wethouders is vrijdag door burgemeester Jozias van Aartsen geïnstalleerd.

De veertienjarige Fien is samen met zeven wethouders het nieuwe bestuur van de kleinste stad van Nederland. Het is geen ceremoniële baan, de kinderen krijgen echt invloed. “Ik ga me met alle wethouders inzetten voor de goede doelen die Madurodam steunt”, vertelt Fien tegen Den Haag FM. Sterker nog: ze mogen zelf de goede doelen uitkiezen. “We krijgen honderden aanvragen per jaar binnen. De kinderen gaan die doelen bezoeken en geven een advies van hoeveel geld daar naartoe moet”, legt directeur Joris van Dijk uit. …lees meer

14-jarige is burgemeester

Telegraaf  07.11.2014 De 14-jarige Fien van Aken is de nieuwe burgemeester van Madurodam. De Haagse burgemeester Jozias van Aartsen heeft haar vrijdag de ambtsketting omgehangen (foto).

Fien krijgt bij haar taken hulp van andere kinderen: een locoburgemeester en zeven wethouders. Samen hebben de negen scholieren van Haagse middelbare scholen

Gerelateerde artikelen

07-11: Fien (14) baas van Madurodam

Burgemeester Madurodam

Telegraaf 16.03.2010  Madurodam heeft een nieuwe burgemeester. De Haagse wethouder Sander Dekker installeerde dinsdag de 17-jarige gymnasiast Piebe Koster als burgervader van de miniatuurstad. Dit gebeurde tijdens een ‘zitting’ in de Haagse Raadszaal, waarin dinsdag ook de Jeugdgemeenteraad van Madurodam werd geïnstalleerd.

Ook Madurodam krijgt nieuwe gemeenteraad

RTVWEST 12.03.2010  DEN HAAG – In Madurodam wordt dinsdag de nieuwe Jeugdgemeenteraad en burgemeester geïnstalleerd. De nieuwe burgemeester is de 17-jarige Piebe Koster.

De raad wordt samengesteld uit leerlingen van scholen uit de regio Haaglanden. De Haagse Wethouder Sander Dekker mag de ontheffing van de oude raad en de installatie van de nieuwe raad officieel voltrekken.

De gemeenteraad van Madurodam bestaat sinds juli 1952. De eerste burgemeester van Madurodam was de toen 14-jarige Prinses Beatrix.