Tagarchief: samenleving

Informatiebijeenkomst 20 september 2018 Diversiteit in de Haagse samenleving

Diversiteit in de Haagse samenleving

Let op! Deze PEP Talk is niet bij PEP, maar in theater De Vaillant.

Wat moeten Haagse organisaties doen om beter met diversiteit om te gaan?

PEP Den Haag organiseert op donderdag 20 september 2018 van 19:00-21:30 in Theater De Vaillant een PEP Talk over diversiteit en verscheidenheid in de Haagse samenleving. Tijdens deze bijeenkomst delen prominente sprekers vanuit hun eigen ervaringen en expertise hun visie hierop.

De verscheidenheid van inwoners neemt toe, migranten komen uit steeds meer verschillende landen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vindt dat inwoners, overheden en organisaties hier beter mee moeten leren omgaan.

De WRR heeft onderzoek gedaan naar diversiteit en het rapport ‘De nieuwe verscheidenheid – Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland’ uitgebracht.

Hierin is gekeken hoe groot de diversiteit naar herkomst is in Nederland en wat het verband is tussen diversiteit naar herkomst en sociale cohesie. Roel Jennissen, onderzoeker bij WRR gaat in op zijn onderzoek naar diversiteit.

Bleri Lleshi, filosoof en schrijver uit België deelt zijn visie over diversiteit. Baukje Prins (filosoof, onderzoeker, docent en publicist gespecialiseerd in vraagstukken van diversiteit) en Abderrahim Kajouane van PEP Den Haag delen hun inzichten uit de Haagse praktijk. Tim ’S Jongers, coördinator Kenniscentrum van PEP Den Haag zal als dagvoorzitter optreden.

Iedere spreker is 20 minuten aan het woord en gaat daarna tien minuten in gesprek met de zaal.

Programma
18:30 – 19:00     Inloop
19:00 – 19:30     Roel Jennissen (WRR)
19:30 – 20:00     Bleri Lleshi
20:00 – 20:30    Pauze met muzikaal intermezzo
20:30 – 21:00     Baukje Prins
21:00 – 21:30     Abderrahim Kajouane
21:30 – 22:30     Borrel met hapjes en napraten
22:30                     Einde

Meld u nu aan
Bent u erbij? Verzeker uzelf van een plaats door een mail te sturen naar PEP adviseur Wai-Kin Chung, wk.chung@pepdenhaag.nl o.v.v. ‘PEP Talk diversiteit’ met daarin uw contactgegevens.

ADRES

Hobbemastraat 120
2526JS Den Haag

CONTACT

070-4452800

info@devaillant.nl

De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland

WRR 29.05.2018 De afgelopen decennia is de verscheidenheid naar herkomst onder de Nederlandse bevolking sterk toegenomen. Waar voorheen grote groepen migranten uit een klein aantal landen kwamen, komen er tegenwoordig kleine groepen uit een groot aantal landen. Slechts een minderheid van de inwoners met een migratieachtergrond behoort nog tot de klassieke groepen.

De nieuwe verscheidenheid

Samenvatting De nieuwe verscheidenheid

Bijlage 4.1 Diversiteit naar herkomst in alle Nederlandse gemeenten

Infographic+WRR+Migratiediversiteit_FINALE

Toename verscheidenheid

Deze verkenning brengt de grote verscheidenheid naar herkomst in kaart en laat zien dat er grote verschillen bestaan tussen en binnen gemeenten. Die grote verscheidenheid naar herkomst is een blijvend fenomeen, dat leidt tot nieuwe maatschappelijke uitdagingen, vooral op het gebied van sociale cohesie. In buurten met veel verscheidenheid is het samenleven van inwoners ingewikkelder. Inwoners oordelen minder positief over de verhoudingen in hun buurt en voelen zich er minder thuis. Dat geldt ook voor personen met een migratieachtergrond.

Maatschappelijke uitdagingen

Het is van belang de realiteit van de nieuwe verscheidenheid onder ogen te zien. Inwoners, overheden, publieke en private organisaties dienen toegerust te zijn voor het omgaan met de sterk toegenomen verscheidenheid onder de Nederlandse bevolking. In deze verkenning worden hiervoor enkele beleidsrichtingen geschetst.

Dit is Nederland.

Migratie speelt de afgelopen 50 jaar een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving.

Steeds meer inwoners van Nederland hebben een migratieachtergrond.

Hoe ziet die groep Nederlanders met een migratie-achtergrond er nu uit?

Wie met een oude blik kijkt, ziet alleen een paar grote groepen.

Maar in werkelijkheid is de verscheidenheid veel groter.

De diversiteit naar herkomstlanden in Nederland neemt toe.

Hoe komt dat?

Vroeger kwam er een grote groep migranten uit een klein aantal landen. De laatste jaren komen er kleine groepen migranten uit een groot aantal landen.

En deze trend zet zich waarschijnlijk door.

Diversiteit drukken we uit met de Herfindahl-Hirschman-Index, kortweg HHI.

Die geeft aan hoe groot de kans is dat twee willekeurige personen uit een gebied tot verschillende herkomstgroepen behoren.

Een lage HHI duidt dus op weinig diversiteit, een hoge HHI op veel diversiteit.

We zien grote verschillen in diversiteit tussen gemeenten.

En we zien ook grote verschillen binnen gemeenten.

Zo kent Den Haag sterke verschillen in diversiteit per wijk.

Wat is nu het effect van diversiteit op sociale cohesie en economische groei?

Sociale cohesie is een ruim begrip.

We onderzochten 3 aspecten van dat begrip met elk verschillende variabelen: sociaal kapitaal, verliesgevoelens en sociale veiligheid.

Uit onderzoek door Nederlandse collega’s blijkt dat diversiteit niet negatief samenhangt met algemeen vertrouwen en met vrijwilligerswerk, een vorm van burgerparticipatie.

Ook blijkt dat veel mensen met een Nederlandse achtergrond verlies van zeggenschap, cultuur en identiteit ervaren door immigratie

In ons eigen onderzoek vonden we significante en relevante verbanden met diversiteit.

Zo hangt een hogere diversiteit negatief samen met buurtcohesie, als element van buurtverhoudingen.

En hangt het ook negatief samen met verliesgevoelens van thuis

De relatie tussen diversiteit en sociale veiligheid is een bijzondere.

Enerzijds hangt een hogere diversiteit samen met een grotere kans op delinquentie

Maar bij een bepaald niveau treedt een plafond-effect op: de diversiteit neemt toe, maar de kans op delinquentie niet.

Anderzijds blijft het onveiligheidsgevoel bij een hogere diversiteit stijgen.

Het verband tussen diversiteit en economische groei is niet eenduidig.

Uit de literatuur leiden we af:

Enerzijds kan diversiteit creativiteit en innovatie stimuleren.

Anderzijds kan het tot communicatieproblemen leiden.

Als we kijken naar Nederland als geheel is er op regionaal niveau geen significant verband tussen toenemende diversiteit naar herkomst en economische groei.

Dat ligt echter anders als we ons beperken tot de regioÕs in West-Nederland. Daar vinden we een significant negatief verband tussen toenemende diversiteit en economische groei.

We concluderen kortom 3 dingen.

  1. De nieuwe verscheidenheid naar herkomst heeft een structureel karakter.
  2. De nieuwe verscheidenheid naar herkomst verschilt tussen en binnen gemeenten.
  3. In buurten met veel verscheidenheid is het samenleven ingewikkelder.

Wat kunnen overheden nu doen in reactie op de toegenomen diversiteit?

  1. Beter zicht krijgen op diversiteit naar herkomst
  2. Instellingen beter toerusten op diversiteit
  3. Zorgen voor een eerlijke behandeling van alle groepen
  4. Alle burgers wegwijs maken
  5. Verbinding tussen bewoners bevorderen

En

  1. De sociaaleconomische positie van burgers verbeteren

Voor meer informatie

Raadpleeg de website

In beeld staat de URL: http://www.wrr.nl

Zie ook

Drukbezochte informatiebijeenkomst over diversiteit in de Haagse samenleving

Den HaagFM 21.09.2018 De organisatie PEP Den Haag organiseerde donderdag in Theater De Vaillant een bijeenkomst over diversiteit en verscheidenheid in de Haagse samenleving. Tijdens deze PEP Talk deelden verschillende sprekers vanuit hun eigen ervaringen en expertise hun visie hierop.

De diversiteit in Den Haag neemt nog steeds toe. Migranten komen uit steeds meer verschillende landen naar onze stad. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vindt dat inwoners, overheden en organisaties hier beter mee moeten leren omgaan. “Die grote verscheidenheid naar herkomst is een blijvend fenomeen, dat leidt tot nieuwe maatschappelijke uitdagingen, vooral op het gebied van sociale cohesie”, schrijft de WRR in een rapport. “In buurten met veel verscheidenheid is het samenleven van inwoners ingewikkelder. Inwoners oordelen minder positief over de verhoudingen in hun buurt en voelen zich er minder thuis. Dat geldt ook voor personen met een migratieachtergrond.”

Tijdens de bijeenkomst in De Vaillant lichtte onderzoeker Roel Jennissen van de WRR het onderzoek toe. Ander sprekers waren onder meer de Belgische filosoof Bleri Lleshi en en Abderrahim Kajouane van PEP Den Haag. Baukje Prins (filosoof, onderzoeker, docent en publicist) sprak ook. Zij schreef eerder het boek ‘Voorbij de onschuld: Het debat over integratie in Nederland’.

Gerelateerd

Moeten Haagse organisaties zich aanpassen aan diversiteit in samenleving? 19 september 2018

Informatiebijeenkomst voor Haagse organisaties over diversiteit in de Haagse samenleving 7 september 2018

OPEN TENTOONSTELLING MIGRATIE DEN HAAG

Informatiebijeenkomst 20 september 2018 voor Haagse organisaties over diversiteit in de Haagse samenleving

Den HaagFM 07.09.2018 De organisatie PEP Den Haag organiseert op donderdag 20 september in Theater De Vaillant een bijeenkomst over diversiteit en verscheidenheid in de Haagse samenleving.

Tijdens deze PEP Talk delen verschillende sprekers vanuit hun eigen ervaringen en expertise hun visie hierop.

De diversiteit in Den Haag neemt nog steeds toe. Migranten komen uit steeds meer verschillende landen naar onze stad. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vindt dat inwoners, overheden en organisaties hier beter mee moeten leren omgaan. “Die grote verscheidenheid naar herkomst is een blijvend fenomeen, dat leidt tot nieuwe maatschappelijke uitdagingen, vooral op het gebied van sociale cohesie”, schrijft de WRR in een rapport. “In buurten met veel verscheidenheid is het samenleven van inwoners ingewikkelder.

Inwoners oordelen minder positief over de verhoudingen in hun buurt en voelen zich er minder thuis. Dat geldt ook voor personen met een migratieachtergrond.”

Tijdens de bijeenkomst in De Vaillant licht onderzoeker Roel Jennissen van de WRR het onderzoek toe. Ander sprekers zijn onder meer de Belgische filosoof Bleri Lleshi en en Abderrahim Kajouane van PEP Den Haag. Baukje Prins (filosoof, onderzoeker, docent en publicist) zal ook spreken.

Zij schreef eerder het boek ‘Voorbij de onschuld: Het debat over integratie in Nederland’. Iedere spreker is twintig minuten aan het woord en gaat daarna tien minuten in gesprek met de zaal.

Aanmelden
De gratis toegankelijke PEP Talk op donderdag 20 september in De Vaillant start om 18.30 uur en duurt tot 22.30 uur. Den Haag TV maakt een videoverslag van de avond. Wil je erbij zijn? Mail dan naar wk.chung@pepdenhaag.nl o.v.v. ‘PEP Talk Diversiteit’ en je contactgegevens.…lees meer

Gerelateerd

Haagse organisaties verder als PEP 26 september 2012

Kennismakingsbijeenkomst burgemeester Krikke en Haagse christenen in Grote Kerk 11 juni 2017

De Goede Zaak: “December is een hele goede maand om mensen aan te spreken op hun vrijgevigheid en goede inborst” 13 november 2016

 

Vinexering versus het Deltaplan voor de Haagse samenlevingsopbouw

Vinexering

De transformatie tot nog toe lijkt meer op een ‘vinexering’ van de naoorlogse wijken. Wat een gebrek aan ambitie wordt hier tentoongespreid! Rijen kant en klare eengezinswoningen heet heten daar vernieuwing. Het is het antwoord van de instituties die voor ons bouwen. In die zin is blijkbaar het eigendom van de grond, dat in handen is van woningcorporaties, dominant voor de vraag wat er gebouwd wordt.

Een vernieuwende visie op dit deel van de stad ontbreekt. Zo laat Den Haag in deze wijken volstrekt de kans lopen om de burgers in deze wijken in hun kracht te zetten. Laat deze burger de woonproducent zijn die met zijn dromen en fantasieën kleur geeft aan de doorontwikkeling van dit deel van de stad.

Kijk naar Roombeek in Enschede en het Homeruskwartier in Almere en zie de veelkleurigheid van burgerinitiatief binnen een organische ontwikkeling van de stad. Juist doordat er sprake is, weliswaar via de woningcorporaties van ‘publiek’ grondbezit kan Den Haag hier de ruimte geven aan een veelvoud van burgerinitiatieven van onderop. Het kan een spectaculaire diversiteit genereren.

zie ook website Platformstad.nl.

Adri Duivesteijn: “Den Haag moet deltaplan voor de samenlevingsopbouw opstellen”

Den HaagFM 06.04.2016 Oud-wethouder Adri Duivesteijn maakt zich grote zorgen over de sociale samenhang in Den Haag. “Door het huidige intolerante – politieke – klimaat zien wij dat veel etnisch gelijken zich opsluiten in eigen kring”, schrijft de PvdA-politicus en ereburger van Den Haag in een column voor de website Platformstad.nl.

Schoolplein

“Wat mij schokt is dat er inmiddels wel meer dan 120 culturen in onze stad vertegenwoordigd zijn maar dat de onderlinge communicatie daarbinnen volstrekt niet vanzelfsprekend is. De interactie tussen al die verschillende groepen wordt steeds minder vanzelfsprekend. Als mensen niet echt met elkaar communiceren komt ook het samenleven zelf onder spanning te staan.” Duivesteijn pleit daarom voor het opstellen van een “deltaplan voor de samenlevingsopbouw”.

“Elkaar echt ontmoeten en ook leren kennen is een voorwaarde voor een sociaal-cultureel gezonde stad. Stedelijke ontwikkeling is niet alleen de hardware maar vooral ook investeren in de software van de stad en dat zijn de mensen zelf. Doen wij dat niet dan zal de vroegere tweedeling in Den Haag zich in de toekomst gaan manifesteren als een veelvoud van kleine gesloten enclaves. Dat mag nooit ons toekomstperspectief zijn.” …lees meer

Wijkraden en verder

Inspraak bij bezuinigingen.

Het Haagse PVV-raadslid Chris van der Helm vindt dat Den Haag dat initiatief moet overnemen. ‘Ik vind dat ook in Den Haag burgers mee moeten kunnen praten over waar het geld aan wordt besteed.’ Hij wil de zaak aan de orde stellen in de gemeenteraad.

Volgens de partij is Dordrecht een goed voorbeeld om te volgen. Burgers kunnen daar via een website reageren op bezuinigingsplannen in de gemeente. Daar kwamen tot nu toe al duizenden reacties op binnen.

Ook Sarien Zijlstra, raadsvoorzitter van stadsdeel Centrum Amsterdam, is bezorgd: ”Stadsdelen worden uitvoerders in plaats van beleidsmakers. Deelraden worden een soort wijkraden, terwijl de bestuurders besluiten.”

”Bij de vorming van stadsdelen eind jaren zeventig was het streven de politiek dicht bij de burgers te brengen. In de verordening op stadsdelen werd daarom bepaald dat stadsdelen in beginsel alle besluiten zouden nemen, tenzij dat niet mogelijk was. Die onderwerpen kwamen op die A-lijst. Maar nu trekt de gemeente verordeningen naar zich toe en eist zij dat stadsdelen verordeningen in elkaar schuiven.”

Plasterk wil meer dorps- en wijkraden

BB 29.03.2013 Het kabinet wil meer dorps- en wijkraden. Ook wordt de weg vrij gemaakt voor een rechtstreeks gekozen burgemeester en een direct gekozen Commissaris van de Koningin.

Afstand verkleinen.

Via dorps- en wijkraden kan de afstand tussen burger en bestuur, die bij de beoogde gemeentelijke schaalvergroting toeneemt, weer wat worden verkleind, stelt Plasterk in zijn visie. Het is niet de bedoeling dat hiermee een nieuwe bestuurslaag wordt gecreëerd, benadrukt de minister. Ze hebben beperkte bevoegdheden die de nabije woon- en leefomgeving aangaan en die door het gemeentebestuur zijn gedelegeerd. Directe verkiezingen zijn wel  mogelijk, maar geen verplichting. Het kabinet wil ook meer ruimte geven aan burgerinitiatieven.

Gerelateerde artikelen;

College grijpt macht stadsdelen

Parool 21.01.2010  Amsterdam – Het college van Burgemeester &  Wethouders probeert aan de vooravond van de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen meer macht naar zich toe te trekken. dat gebeurd door bij de fusie van de stadsdelen stadsdeelverordeningen te uniformeren.

Zie verder ook:

Gemeentelijke schaalvergroting – afstand Burger versus wijkraden

”Bij de vorming van stadsdelen eind jaren zeventig was het streven de politiek dicht bij de burgers te brengen. In de verordening op stadsdelen werd daarom bepaald dat stadsdelen in beginsel alle besluiten zouden nemen, tenzij dat niet mogelijk was. Die onderwerpen kwamen op die A-lijst. Maar nu trekt de gemeente verordeningen naar zich toe en eist zij dat stadsdelen verordeningen in elkaar schuiven.”

Formeel verandert er in democratisch opzicht weinig, omdat deelraden alle voorstellen moeten goedkeuren. Maar, stelt een ambtenaar, materieel ligt dat anders. ”Een deelraad kan het eigen stadsdeel straks geen zelfstandig beleid meer laten voeren.”

Uiteindelijk blijven twee belangrijke functies voor deelraden over: het budgetrecht – het recht de begroting vast te stellen – en het vaststellen van bestemmingsplannen.

Er ontstond in Amsterdam ergens in 2010 enige paniek vanwege het snode plan om bij de fusie van stadsdelen de stadsdeelverordeningen te uniformeren. De machtsgreep is bij lokale politici als een bom ingeslagen. Veel stadsdeelverordeningen moeten, vindt het college althans, gelijk zijn. Daardoor kunnen stadsdelen bijvoorbeeld niet langer op eigen houtje bepalen wat de precariotarieven voor de horeca zijn. Verordeningen zijn het belangrijkste besturingsinstrument van lokale overheden. Zaken als terrasvergunningen en -verwarming, bomen kappen of parkeren regelen stadsdelen in verordeningen.

Doordat  alle stadsdelen gezamenlijk tot uniforme verordeningen moeten komen, kunnen ze minder goed een eigen beleid voeren. Deelraadspolitici worden zo behoorlijk wat wapens uit handen geslagen.

Later kwam minister Ronald Plasterk met zijn Bestuurlijke visie .

Afstand verkleinen.

Via dorps- en Wijkraden kan de afstand tussen burger en bestuur, die bij de beoogde gemeentelijke schaalvergroting toeneemt, weer wat worden verkleind, stelt Plasterk in zijn visie. Het is niet de bedoeling dat hiermee een nieuwe bestuurslaag wordt gecreëerd, benadrukt de minister. Ze hebben beperkte bevoegdheden die de nabije woon- en leefomgeving aangaan en die door het gemeentebestuur zijn gedelegeerd. Directe verkiezingen zijn wel  mogelijk, maar geen verplichting. Het kabinet wil ook meer ruimte geven aan burgerinitiatieven.

Dat en meer schrijft minister Ronald Plasterk in zijn visie ‘Bestuur in samenhang’, waar bestuurlijk Nederland al tijden reikhalzend naar uitkijkt. In de visie wordt geen uitgebreidere onderbouwing gegeven voor de vorming van de eerste superprovincie. Het kabinet wil meer dorps- en wijkraden. Ook wordt de weg vrij gemaakt voor een rechtstreeks gekozen burgemeester en een direct gekozen Commissaris van de Koningin.

zie ook: Rob van Gijzel PvdA-burgemeester Eindhoven – Het huidige politieke systeem is verouderd

zie ook: Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – van Deelraad naar Wijkraad in Amsterdam

zie ook: Opbouw participatiemaatschappij versus afbraak verzorgingsstaat

Bestuur- en Gebiedscommissie

Op 19 maart brengen Amsterdammers en Rotterdammers niet alleen hun stem uit voor een nieuwe gemeenteraad, maar ook voor respectievelijk bestuurs- en gebiedscommissies. Het college van Amsterdam heeft nu exacte omvang en takenpakket van de opvolger van deze stadsdeelraden vastgesteld.De bestuurs- en gebiedscommissies komen in de plaats van de stadsdeelraden en deelgemeenten; een gevolg van wijziging van de Gemeentewet. 

Alternatief

Het collegevoorstel staat voor 23 en 30 januari op de agenda van de commissie Algemene Zaken. De raad neemt naar verwachting op 12 februari een besluit. De bestuurs- en gebiedscommissies komen in de plaats van de stadsdeelraden en deelgemeenten; een gevolg van wijziging van de Gemeentewet. Door de Wet afschaffing bevoegdheid tot het instellen van deelgemeenten, moesten beide steden op zoek naar een alternatief.

 GERELATEERDE ARTIKELEN

Samen regelen

Hoewel het aantal gemeenten de afgelopen decennia is geslonken tot ruim 400, zijn vele te klein om zelfstandig publieke voorzieningen op te zetten. Voor de sociale dienst, de sociale werkvoorziening, afvaldienst, alsook voor een muziekschool, de GGD en welzijn wordt samenwerking gezocht met andere gemeenten, en soms ook met provincie en waterschap.

Sinds 1984 is er een wet gemeenschappelijke regeling, die in 141 artikelen bepaalt hoe die moet worden ingevuld. Het dagelijks bestuur bestaat vaak uit burgemeesters en wethouders. Zo raadsleden al vertegenwoordigd zijn, dan is dat in het algemeen bestuur. Verslagen van vergaderingen zitten vaak in de lijst van ingekomen stukken bij raadsvergaderingen. Er wordt wel gesproken over een democratisch gat, omdat de rechtstreekse controle door de volksvertegenwoordiging ontbreekt.

Herindeling gemeente door fusie

De lokale democratie loopt gevaar doordat gemeenten steeds vaker moeten samenwerken. Dat concludeert raadsledenvereniging Raadslid.nu na een enquête onder 1.700 van de 9.000 gemeenteraadsleden..

Vier op de tien raadsleden denkt dat  HERINDELING op den duur onvermijdelijk is. Niet dat de lokale volksvertegenwoordigers daar op zitten te wachten: bijna de helft van de raadsleden ziet gemeentelijke opschaling niet zitten. Bijna de helft van de raadsleden vindt dat de provincie een steviger rol mag pakken.

Van de raadsleden vindt 17% dat de provincie waar nodig herindeling mag voorschrijven. Drie op de tien raadsleden vindt dat het bij stimuleren moet blijven. Een nipte meerderheid (51%) stelt echter dat herindelingsinitiatieven altijd ‘van onderop’ moeten komen.

Minder invloed

Met lede ogen zien raadsleden aan dat hun invloed  kleiner wordt door het toenemend aantal gemeenschappelijke regelingen, die volgens zeven op de tien raadsleden een bedreiging vormt voor de lokale democratie. Dat blijkt uit een onderzoek onder alle (ruim 9.000) raadsleden in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door Overheid in Nederland in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Raadslid.Nu.

zie ook: Wouter Bos PvdA – Eventjes weer terug in de spotlights

zie ook: Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – van Deelraad naar Wijkraad in Amsterdam

zie ook: Opbouw participatiemaatschappij versus afbraak verzorgingsstaat

WIJKTEAMS MOETEN ‘STRAKKER’ EN EFFICIËNTER

BB 14.08.2014 De jongste loot aan de stam van zakelijke dienstverlener Facilicom, Incluzio, wil de gemeentelijke markt veroveren. Het bedrijf wil in de wijken de benodigde zorg, welzijn en dienstverlening geïntegreerd gaan uitvoeren. Gemeenten lijken vooralsnog de kat uit de boom te kijken. Schiedam gaat het als eerste voor een jaar proberen.

Zenuw geraakt

Het nieuws dat het familiebedrijf zich op de markt van zorg en welzijn wilde begeven, sloeg begin dit jaar in als een bom. ‘We hebben ontzettend veel reacties gekregen; zowel positieve als negatieve. Ons verhaal heeft in ieder geval een zenuw geraakt’, vertelt Peter de Visser, algemeen directeur van Incluzio. Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 15 van 15 augustus

Zoetermeer heeft invloed op nieuw beleid

RTVWEST 03.05.2014 Inwoners van Zoetermeer kunnen nog tot dinsdag hun visie geven op het bestuurs- en beleidsakkoord dat het nieuwe college heeft gesloten. Daarna gaan de nieuwe wethouders de reacties samen met de gemeenteraad verwerken en zullen ze half mei het definitieve akkoord presenteren.

D66 – de grootste partij in Zoetermeer – heeft het initiatief genomen om Zoetermeerders te laten meepraten over de plannen van het nieuwe gemeentebestuur. … Lees verder

Meepraten over bezuinigingen

Telegraaf 02.05.2014 Gemeenten die moeten bezuinigen, laten burgers daar steeds vaker over meebeslissen. Zo heeft Dordrecht de afgelopen jaren al twee keer aan de bevolking gevraagd aan te geven waar wel en waarop beslist niet zou moeten worden bezuinigd. Ook gemeenten als Eindhoven en Heerenveen hebben hun inwoners gevraagd mee te denken over begrotings- en bezuinigingsvoorstellen. Meestal gebeurt dat via onlinevragenlijsten, meldt Binnenlands Bestuur vrijdag. Reacties van burgers worden door de gemeenteraad vaak als advies meegenomen in de besluitvorming.

GEMEENTEN ROEPEN ONLINE INWONERSHULP IN BIJ BEZUINIGINGEN

BB 02.05.2014 Gemeenten die moeten bezuinigingen, roepen daarbij regelmatig de hulp in van hun inwoners. Via online begrotingswijzers wordt hen gevraagd aan te geven waar wel en waar beslist niet op moet worden bezuinigd. Molenwaard doet dat nu voor de eerste keer. Dordrecht deed het al vaker.

Participatief begroten

Het zijn niet de enige gemeenten die op deze manier inwoners bij het begrotings- en bezuinigingstraject betrekken, ook wel participatief begroten genoemd. Ook onder meer Eindhoven en Heereveen vroegen eerder hun inwoners mee te denken over bezuinigingsvoorstellen. De resultaten ervan worden veelal als advies meegenomen bij de uiteindelijke besluitvorming door de raad.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Burger, help ons besturen – participatie is ‘hot’ bij vorming colleges

NRC 01.05.2014 In steeds meer gemeenten mogen burgers meepraten en -beslissen over het coalitieakkoord. Gemeenten experimenteren volop met inspraakmogelijkheden.

Zo werd in Utrecht eerder deze maand een groot ‘stadsgesprek’ gehouden, waar 400 inwoners op afkwamen om hun ideeën te delen. In Leidschendam-Voorburg konden inwoners vorige week onderwerpen aandragen aan de onderhandelende partijen, voordat het politieke akkoord gesloten werd. In het Amsterdamse coalitieakkoord komt een lege paragraaf, die het college samen met Amsterdammers gaat invullen. Ook de klassieke inspraakavond blijft in veel gemeenten populair.  LEES VERDER

Het Cubaanse revolutionaire comité heet in Nederland voortaan wijkteam

Maar de decentralisaties dan?

Zeker in het sociale domein is een grootscheepse overheveling van taken naar de gemeenten gaande. Gemeenten worden verantwoordelijk voor langdurige zorg, werk en inkomen en jeugdzorg. Vele miljarden zijn daarmee gemoeid, hoewel forse bezuinigingen voor het landelijke gemak alvast zijn ingeboekt. Decentraal is immers goedkoper dan centraal. (Voor de centralisatie van de politie lijkt precies de omgekeerde redenering te gelden.) Uit alle onderzoek blijkt overigens dat het Rijk zich na decentralisatie volop en intensiever vaak blijft bemoeien met decentrale uitvoering. Dat gaat dan via monitoring, checklists, protocollen, toezichtstapeling en benchmarks, waarna de middelmatigheid van de best practices over heel Nederland kan worden uitgerold.

De kloof tussen politiek en burger dreigt kleiner te worden

SD 12.04.2014 De newspeak van de decentralisaties lijkt rechtstreeks geïnspireerd door communistische retoriek. En het Cubaanse revolutionaire comité dat toezicht houdt op het welbevinden van de bewoners heet voortaan ‘wijkteam’. In het sociale domein is van een terugtredende overheid geen sprake. Lees verder

Plasterk: ‘Kritiek op gemeente is respectloos’

Trouw 16.03.2014  Een verkiezingsopkomst onder de 50 procent? Dat wil volgens minister Ronald Plasterk niet zeggen dat de lokale democratie in crisis is.

Somberheid is troef over de kwaliteit en de toekomst van de lokale democratie. De opkomst bij de verkiezingen voor de gemeenteraden zou komende woensdag wel eens dramatisch laag kunnen zijn, burgemeesters klagen over de versnipperde gemeenteraad en raadsleden zelf vinden nogal eens dat de kwaliteit van de lokale politici veel te wensen over laat.

Het oude bestel past niet meer bij de tijd

Trouw 15.03.2014 Nu de partijen die in de twintigste eeuw de staat droegen hun oude macht verliezen, lijkt de tijd aangebroken voor verandering van ons staatkundig bestel. Dit is een waarneming, niet het bewijs van een bekering, zoals de hoofdredacteur van deze krant veronderstelde toen ik onlangs opperde dat directe verkiezing van de burgemeester de lokale democratie zou kunnen revitaliseren.

De liberaal Thorbecke, de grondlegger van ons bestel, hoopte dat de gemeentepolitiek ‘een oefentuin voor het burgerschap’ zou worden. De campagnes voor de komende raadsverkiezingen hebben laten zien dat hiervan nauwelijks sprake is en dat het bestel en het politieke bewustzijn van de moderne samenleving niet goed meer in elkaar grijpen. Zo bleek de onvrede over de bemoeizucht van nationale politici met de campagnes groter dan ooit.

Meer over;

Opinie: De lokale democratie is vermoord

NRC 15.03.2014 Gemeenten fuseren, deelraden worden afgeschaft en het Rijk dicteert het beleid. Geen wonder dat de lokale verkiezingen niet leven, meent Nico Baakman.

‘Wie de lokale democratie werkelijk de nek om wil draaien, moet pleiten voor een aantal gemeenten dat onder de tweehonderd ligt”, stelde hoogleraar staatsrecht D.J. Elzinga in 1994 in het vakblad Binnenlands Bestuur. Er zijn nu nog twee keer zoveel gemeenten, maar vermoedelijk zal bij de komende raadsverkiezingen niet meer dan de helft van de kiezers opdagen.

Thorbecke noemde de gemeenteraad de leerschool der democratie. Nu luidt de mantra in Den Haag dat het lokale bestuur het dichtste bij de burger staat. De vraag is natuurlijk: hoe dicht?  LEES VERDER

MACHT VERDAMPT IN GEMEENTEHUIS

BB 15.03.2014 Per 2015 gaan miljarden euro’s naar gemeenten voor de taken inzake jeugd, werk en zorg. Maar wie zit er lokaal aan het stuur? Hoogleraar regionaal bestuur Klaartje Peters maakt zich zorgen over de lokale machtsverhoudingen.

Belangenstrijd

‘Het lokale bestuur wordt steeds belangrijker, maar we weten heel weinig over de machtsverhoudingen. Er staat veel op het spel en de belangen zijn groot. Op die belangenstrijd moeten we zeker met de decentralisaties binnen het sociaal domein extra alert zijn’, stelt Klaartje Peters, bijzonder hoogleraar lokaal en regionaal bestuur aan de Universiteit Maastricht. Vrijdag sprak ze haar oratie uit met de titel ‘de lokale staat’.

Tachtig procent zegt ‘redelijk veel’ of ‘veel’ vertrouwen te hebben de overheveling van rijk naar gemeente succesvol te kunnen uitvoeren. Slecht zeven procent heeft hier weinig vertrouwen in.

‘Gemeenten kunnen extra taken aan’

80 procent heeft vertrouwen in decentralisaties

NU 15.03.2014 Lokale bestuurders hebben er vertrouwen in dat zij in staat zijn de extra taken die zij op hun bordje krijgen goed kunnen uitvoeren. Dat blijkt uit een peiling van Overheid in Nederland in opdracht van NU.nl onder 463 burgemeesters en wethouders.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Decentralisaties Gemeenteraadsverkiezingen

Raadsleden leveren veeleisend werk tegen schoonmakerstarief

Trouw 11.03.2014 Raadsleden vinden dat de capaciteiten van hun collega-raadsleden verbeterd zijn. Terwijl ze niet meer krijgen dan ‘het tarief van een schoonmaker’. Wat maakt een raadslid een goed raadslid? Dat is een ingewikkelde vraag, die Huri Sahin zichzelf weleens gesteld heeft. Sahin is verbonden aan ProDemos, een Haags instituut dat zich inzet voor democratie en rechtsstaat, op landelijk en lokaal niveau.

Raadsleden willen meer participatie van burger in gemeente

VK 10.03.2014 Een meerderheid van de raadsleden vindt dat de overheid de burgers mag vragen meer taken te verrichten in hun gemeente. De participatiemaatschappij van het kabinet kan rekenen op de steun van 55 procent van de raadsleden. Aan de andere kant vindt 10 procent van de raadsleden dat de mensen al genoeg doen en 24 procent wijst het idee geheel af. Dat blijkt uit een enquête van het dagblad Trouw. Van de ruim 8000 raadsleden deden er 2655 mee, ongeveer een derde.

Trouw 10.03.2014 De ideologie van het huidige kabinet, van het zelf doen en meedoen, kan in gemeenteraden op brede steun rekenen. Dat blijkt uit een onderzoek van Trouw onder 2655 raadsleden. Meer dan de helft van de raadsleden vindt dat de overheid van burgers mag verlangen dat ze meer doen in hun gemeente, bijvoorbeeld parken onderhouden. Nog eens 10 procent is het eens met het principe, maar vindt dat burgers al genoeg doen. Een kwart van de raadsleden wijst het idee volledig af.

‘Helft raadsleden verlangt meer van burger’

NU 10.03.2014 Veel gemeenteraadsleden zien facetten van een participatiemaatschappij wel zitten. Ruim de helft vindt dat de overheid van burgers mag verlangen dat ze meer doen in hun gemeente, zoals het onderhouden van parken. Dat schrijft Trouw maandag op basis van eigen onderzoek.

Eén op de tien van de ondervraagden is het eens met het principe van de participatiemaatschappij, maar vindt dat burgers al genoeg doen. Een kwart wijst het idee volledig af.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraad Raadsleden

Help! De gemeentelijke democratie verdwijnt’

VK 10.03.2014 Gemeentes krijgen steeds meer te doen. Des te zorgwekkender dat het er uitgerekend in die gemeentes steeds minder democratisch aan toe gaat, schrijft Maarten Keulemans.

Het rommelt in de middelgrote en kleine gemeentes, het politieke achterland van de vier grote steden. Schandalen en schandaaltjes zijn er aan de orde van de dag, en burgers mopperen er meer en luider dan ooit. ‘De stedelijke democratie in CRISIS?’, formuleerde de Tilburgse bestuurskundige Laurens de Graaf onlangs in een praatje, en dat woord ‘crisis’ zette hij vet: op lokaal niveau is de democratie steeds zichtbaarder uitgehold aan het raken.

Je ziet het aan alles. Neem de opkomst. Ging bij de kamerverkiezingen twee jaar geleden nog driekwart van het electoraat naar de stembus, tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen was dat net de helft. Die opkomst kachelt bovendien al tientallen jaren achteruit: 60 procent in 1998, 58 procent in 2006, 54 procent in 2010.

Ook bij de partijen zelf kraakt de democratie in haar voegen. De ledentallen slinken, en gemeenteraadsleden zijn moeilijk te vinden. Inmiddels voert van alle gemeentes haast eenderde actief campagne om raadsleden te ronselen. Bizar eigenlijk: in plaats van een eervolle functie voor notabelen, is het raadslidmaatschap een hondenbaan geworden, corvee waarvoor nota bene zelfs het te besturen orgaan de gemeente moet smeken en zeuren.

Gemeentes krijgen steeds meer te doen.

Het rommelt in de middelgrote en kleine gemeentes, het politieke achterland van de vier grote steden. Schandalen en schandaaltjes zijn er aan de orde van de dag, en burgers mopperen er meer en luider dan ooit. ‘De stedelijke democratie in CRISIS?’, formuleerde de Tilburgse bestuurskundige Laurens de Graaf onlangs in een praatje, en dat woord ‘crisis’ zette hij vet: op lokaal niveau is de democratie steeds zichtbaarder uitgehold aan het raken.

Je ziet het aan alles. Neem de opkomst. Ging bij de kamerverkiezingen twee jaar geleden nog driekwart van het electoraat naar de stembus, tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen was dat net de helft. Die opkomst kachelt bovendien al tientallen jaren achteruit: 60 procent in 1998, 58 procent in 2006, 54 procent in 2010.

Ook bij de partijen zelf kraakt de democratie in haar voegen. De ledentallen slinken, en gemeenteraadsleden zijn moeilijk te vinden. Inmiddels voert van alle gemeentes haast eenderde actief campagne om raadsleden te ronselen. Bizar eigenlijk: in plaats van een eervolle functie voor notabelen, is het raadslidmaatschap een hondenbaan geworden, corvee waarvoor nota bene zelfs het te besturen orgaan de gemeente moet smeken en zeuren.

En dan zijn er de ambtenaren, in elke democratie een machtsblok op zich. In hoeverre blijven die nog loyaal aan een steeds onberekenbaardere raad met een steeds smallere machtsbasis? Als de bestuurder in slaap dommelt, moet het apparaat toch verder. Het gevolg zijn uitwassen, van eigenzinnige ambtenaren die gewoon hun zin doordrijven tot wethouders die openlijk oorlog voeren met hun ambtenaren.

Intussen stijgt de corruptie. Jaarlijks worden er in ons land zo’n 130 corruptiezaken onderzocht, waarvan iets minder dan de helft uitmondt in strafrechtelijke vervolging. Daarbij gaat het niet om duistere types die op de parkeerplaats enveloppen uitwisselen; denk eerder aan de veel subtielere ruilhandel in invloed, goodwill en macht. Het raadslid blijkt dan opeens opdrachten te krijgen van de gemeente als aannemer, de wethouder informatie door te spelen aan de middenstand, de ambtenaar pandjes onderhands door te verkopen aan het bouwbedrijf.

Kafkaëske verordeningen
In de middelgrote gemeente waar ik zelf woon, worden de gevolgen van het democratisch verval inmiddels zichtbaar in het openbare leven. Een bouwput die maar niet vol komt. Infrastructuur die er wel-niet-wel-tóch-niet komt. Een nieuw gebouwde parkeergarage die leegstaat. Soms vallen er brieven in de bus met malle, kafkaëske verordeningen; af en toe zie je ergens op straat wat mannen samendrommen om een contract of opening te beklinken.

De democratie sijpelt weg zoals ze is gekomen: door de kieren van Nederland, de kleinste gemeente het eerst. Hoe lang nog voordat ook ons land begint te dalen op de ranglijsten van democratieën, stapje voor stapje in de richting van Wit-Rusland, Noord-Korea en Togo?

Eerst maar eens stemmen. De vakjes op het stembiljet lijken druppels op een gloeiende plaat. Je zou haast vergeten dat ze ook de zandkorrels zijn waaruit het bouwsel van de democratie is opgetrokken.

Kamer wil meer voorzieningen voor raadsleden

NU 07.03.2014 Gemeenteraadsleden moeten faciliteiten krijgen waardoor ze hun werk beter kunnen doen. Zo moet het makkelijker voor hen worden een vrije dag op te nemen om hun raadswerk te verrichten.

De fractieleiders Halbe Zijlstra (VVD), Sybrand Buma (CDA) en Alexander Pechtold (D66) pleitten hier woensdag voor tijdens een debat op Radio 1. Fractievoorzitters uit de Tweede Kamer kruisten daar de degens in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart.

Zijlstra onderstreepte dat het raadslidmaatschap een bijbaan moet blijven, zodat het raadslid via zijn hoofdbaan ook voeling houdt met de samenleving.

Gerelateerde artikelen+

Lees meer over Gemeenteraad

Sommer: ‘Niemand zit te wachten op ideologisering van lokaal bestuur’

VK 02.03.2014 Deze gemeenteraadsverkiezingen zijn belangrijk, want door de decentralisaties ligt er steeds meer verantwoordelijkheid bij de gemeente. Niemand kon politiek commentator Martin Sommer echter duidelijk maken waar de verschillen zaten. ‘Kan ik dan kiezen tussen meer en minder rollators, minder jeugdzorg of bijstand? Ik heb geen idee, en dat kan kloppen want dat hebben de partijleiders evenmin.’

‘Invloed van lokale partijen wordt steeds minder’

VK 02.03.2014 Hoe meer landelijk beleid op lokaal niveau moet worden uitgevoerd, hoe minder je hebt aan partijen die alleen lokaal zijn geworteld, schrijft Jan de Visser..

Gemeenteraadsverkiezingen zijn bij uitstek het podium voor lokale politieke partijen. En hoezeer de lokale verworteling van de localo’s ook hun kracht is, juist bij de komende gemeenteraadsverkiezingen werkt die verankering in hun nadeel.

Nieuwe gebiedsbesturen Amsterdam en Rotterdam

VK 02.03.2014 De stadsdelen in Amsterdam en de deelgemeenten in Rotterdam vallen na de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart uiteen. Daarvoor in de plaats komen respectievelijk bestuurscommissies en gebiedscommissies. De nieuwe bestuursvormen moeten leiden tot een efficiëntere en compactere gemeentelijke organisatie. Stadsbesturen willen zo dichter op de burger zitten.

In Rotterdam krijgen de gebiedscommissies vooral een adviserende taak naar de gemeente. In Amsterdam gaan de bestuurscommissies ook taken namens het stadsbestuur uitvoeren.

PROEFDRAAIEN ALS ‘GEMEENTERAAD NIEUWE STIJL’

BB 17.02.2014 Rol en positie van raadsleden moeten worden verbeterd, versterkt en vernieuwd. Griffiers uit 100.000-plus gemeenten experimenteren met ‘hun’ raden met nieuwe vormen van lokale democratie.

Dit gebeurt onder het motto verbetering van democratie begint in eigen huis. In veel grote gemeenten zijn pilots in alle soorten en maten opgezet. Onder meer in Rotterdam, Breda en Venlo.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

TIEN TIPS VOOR NIEUWE RAADSLEDEN

BB 17.02.2014 Nieuwkomers die zich nu aan het warmlopen zijn voor het raadslidmaatschap krijgen tien adviezen mee van zittende raadsleden en griffiers. De tips komen ook de blijvers van pas. De eerste: treed op als tolk.

Raadslid van de toekomst

De tien adviezen zijn de ‘bijvangst’ van de zoektocht naar griffiers van 100.000-plus gemeenten om de lokale democratie te revitaliseren. De griffiers van grote gemeenten zijn met hun raadsleden het afgelopen 1,5 jaar tal van experimenten aangegaan om nieuwe vormen van lokale democratie uit te proberen. Daarnaast hebben ze hun oor te luister gelegd bij alle griffiers in het land. Centrale vraag: welke tip heb je voor het raadslid van de toekomst.

Veel reacties

Heel veel reacties stroomden bij de initiatiefnemers binnen. De adviezen kwamen overigens niet alleen van griffiers, maar ook van raadsleden die door hun griffiers voor de beantwoording van de vraag werden gemobiliseerd. Daaruit is een top tien samengesteld.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Raadswerk valt politiek zwaar

RTVWEST 15.02.2014 DENHAAG – Ruim 90 procent van de gemeenteraadsleden vindt het raadswerk redelijk tot zwaar werk. Dat blijkt uit een enquête onder ruim 2.300 raadsleden, uitgevoerd in opdracht van NRC Handelsblad. Bijna de helft van de raadsleden … Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Raadswerk valt politiek zwaar

NU 15.02.2014 Ruim 90 procent van de gemeenteraadsleden vindt het raadswerk redelijk tot zwaar werk.

Dat blijkt uit een enquête onder ruim 2300 raadsleden, uitgevoerd in opdracht vanNRC Handelsblad. 48 procent van de raadsleden kan het raadswerk ‘met moeite’ combineren met andere verplichtingen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Gemeentes Gemeenteraad Gemeenteraadsleden

Raadswerk valt politiek zwaar

Telegraaf 15.02.2014 Ruim 90 procent van de gemeenteraadsleden vindt het raadswerk redelijk tot zwaar werk. 48 procent van de raadsleden kan het raadswerk ‘met moeite’ combineren met andere verplichtingen. Dat blijkt uit een enquête onder ruim 2300 raadsleden, uitgevoerd in opdracht van NRC Handelsblad.

NRC-enquête: raadswerk valt lokale politici zwaar›

NRC 15.02.2014 Ruim 90 procent van de gemeenteraadsleden vindt het raadswerk redelijk tot zeer zwaar. Dat blijkt uit een enquête onder 2.361 raadsleden, uitgevoerd door onderzoeksbureau Overheid in Nederland in opdracht van NRC Handelsblad. Bijna de helft van de raadsleden (46 procent) kan het raadswerk maar “met moeite” combineren met andere verplichtingen. Het raadswerk kost de meeste raadsleden 15 tot 25 uur per week, blijkt uit de enquête.

RADEN EXPERIMENTEREN UIT LIJFSBEHOUD

BB 14.02.2014 Als er niets gebeurt, doen gemeenteraad en raadsleden er straks niet meer toe in de snel veranderende samenleving. Aldus somberden raadsgriffiers anderhalf jaar geleden. Na enkele experimenten met nieuwe vormen van lokale democratie, zijn ze weer wat optimistischer gestemd.

Wilde plannen

Griffiers van 100.000-plus gemeenten breken zich al geruime tijd het hoofd over rol en positie van ‘hun’ raadsleden. Bij tijd en wijlen komen ze bij elkaar, om met de benen op tafel van gedachten te wisselen, hun zorgen uit te spreken, maar vooral ook om na te denken hoe het tij kan worden gekeerd. Mooie visies, vergezichten en wilde plannen gingen in diverse bijeenkomsten over tafel. Uitvoering van veel van die plannen vergt een fundamentele herziening van de Gemeentewet.

Keur aan pilots

Onder het motto verbetering van democratie begint in eigen huis, zijn veel griffiers uit grote gemeenten met hun raden aan de slag gegaan om pilots in alle soorten en maten op te zetten. En dus ook in Rotterdam, Breda en Venlo. Die van Rotterdam is afgerond (het interactieve project om te komen tot een alternatief bestuursmodel voor de deel­gemeenten), die van Venlo bevindt zich in afrondende fase (een nieuwe ruimtelijke structuurvisie via co-creatie) en die van Breda is nog volop aan de gang (de inzet van sociale media door raadsleden en raad).

GERELATEERDE ARTIKELEN

RIJK WANTROUWT GEMEENTEN TE VEEL BIJ DECENTRALISATIES

BB 22.01.2014 Gemeenten voorschrijven waaraan ze bij de decentralisaties van taken in het sociale domein de beschikbare middelen moeten uitgeven, getuigt van weinig vertrouwen van het rijk in het lokaal bestuur.

Dat is vrij vertaald het oordeel van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) over de vorming van een sociaal deelfonds waarin de rijksmiddelen voor de uitvoering van taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie tijdelijk worden ondergebracht.

Budgetten naar gemeentefonds te risicovol

Het wetsvoorstel waarover de Rfv  minister Plasterk van Binnenlandse Zaken deze week heeft geadviseerd, gaat over hoe het rijk geld voor de decentralisaties op de terreinen ondersteuning, jeugd en participatie beschikbaar stelt aan de gemeenten. De Rfv ziet het instellen van een tijdelijk deelfonds op zichzelf als een logische tussenstap naar het uiteindelijke doel, de toevoeging van het geld aan de algemene uitkering. Een overheveling van de budgetten naar het gemeentefonds is in principe beter, maar gelet op de risico’s en onzekerheden die gepaard gaan met de omvangrijke operatie legt dat een te zware hypotheek op de haalbaarheid ervan.

GERELATEERDE ARTIKELEN

RAADSLEDEN WORSTELEN MET NIEUWE ROL

BB 20.01.2014 In de participatiesamenleving zijn burgers aan zet. Van hen wordt niet alleen meer zelfredzaamheid verwacht, maar ook meer initiatief en actie. Da’s wel even slikken. Want als burgers meer zeggenschap krijgen, wat blijft er dan voor raadsleden over? De zoektocht naar een nieuwe rol is overal in gemeenteraadsland gaande.

Een van de gemeenteraden die zich het hoofd breekt over hoe de lokale politiek de omslag naar de participatiesamenleving kan en moet maken, is Veenendaal. Het is een worsteling voor de 33 raadsleden, zo blijkt uit interviews met vier van de elf fractievoorzitters en een van de raadsadviseurs.

Participatieve democratie

De zoektocht van de Veenendaalse raad staat niet op zichzelf, weet Annemiek Lucas van Platform31 en projectcoördinator van de Gemeenteraad van de Toekomst. Deze ‘raad’− een initiatief van de Vereniging van Griffiers die bestaat uit een mix van burgers, raadsleden, wethouders, burgemeesters, adviseurs en griffiers − heeft zich de afgelopen maanden gebogen over de vraag hoe gemeenteraden met de nieuwe verhoudingen in de maatschappij moeten omgaan. Oftewel: wat betekent het voor de rol van de raad als je toe wilt naar een participatieve democratie. ‘Duidelijk is geworden dat de raad toe moet naar een meer faciliterende rol en dat er meer op proces dan op inhoud moet worden gestuurd. De inhoud moet in participatie tot stand komen.’

 Lees het hele artikel deze week in Binnenlands Bestuur nr. 1 (17/1)

 GERELATEERDE ARTIKELEN;

 ‘civil society’

De ‘civil society’ moet volgens de overheid een alternatief worden voor de huidige verzorgingsstaat. Alleen wil de overheid een strakke regie houden bij die zelforganisatie en dat is volgens Uitermark jammer. Overheden hebben volgens hem vaak verkeerde verwachtingen doordat nu vooral gekeken wordt waar zelforganisatie goed gaat. ‘Zelforganisatie werkt soms wel en soms niet. Waarom moet het ene buurthuis sluiten en maakt het andere met behulp van bewoners een doorstart? Burgers kun je niet standaardiseren, initiatieven ontstaan soms wel, soms niet.’

Kracht sociale verbanden
De jonge hoogleraar bekleedt de bijzondere leerstoel op de Erasmusuniversiteit Rotterdam en schreef hiervoor de oratie ‘Verlangen naar Wikitopia’. Ideeën over een zelforganiserende stad die met behulp van eigen netwerken, zoals ‘Wikipedia’, haar samenleving vormgeeft. ‘De kracht van onze sociale verbanden zal bepalen of onze kinderen worden opgevangen, of onze buurten veilig en leefbaar zijn en of onze ouderen kunnen rekenen op steunkousen. Zelforganisatie wordt van levensbelang en daarom kunnen we het maar beter nieuwsgierig zijn naar hoe het precies werkt,’ concludeert hij in zijn oratie.

BURGERPARTICIPATIE IS LOS DURVEN LATEN

BB 17.01.2014 Gemeenten die burgerkracht aanmoedigen, kunnen niet verwachten dat burgers vervolgens precies doen wat er in de beleidsnota staat. Volgens bijzonder hoogleraar Samenlevingsopbouw, Justus Uitermark (35)moet zelforganisatie een zekere autonomie hebben en niet het  verlengstuk zijn van de overheid.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

RUTTE: GEMEENTERADEN NIET MACHTELOZER DOOR DECENTRALISATIES

BB 16.01.2014 Gemeenteraden worden niet machtelozer door de decentralisatie van overheidstaken. Uiteindelijk bepalen zij zelf hoe de nieuwe taken worden uitgevoerd, ook al gebeurt dat in regionale samenwerkingsverbanden van diverse gemeenten.

Niet minder te zeggen
Premier Mark Rutte zei dat donderdag tijdens een congres van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten in Den Bosch. Hij probeerde de vrees weg te nemen bij veel raadsleden dat zij minder te zeggen krijgen door de decentralisatie van bijvoorbeeld de jeugdzorg, de langdurige zorg en de verantwoordelijkheid voor de arbeidsmarkt.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Rutte: gemeenteraad niet machteloos door decentralisatie

Trouw 16.01.2014 Gemeenteraden worden niet machtelozer door de decentralisatie van overheidstaken. Uiteindelijk bepalen zij zelf hoe de nieuwe taken worden uitgevoerd, ook al gebeurt dat in regionale samenwerkingsverbanden van diverse gemeenten.

De kracht van decentraliseren, van dingen aan gemeenten overlaten, is dat het dicht bij de mensen gebeurt; aldus Premier Mark Rutte

Premier Mark Rutte zei dat vandaag tijdens een congres van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten in Den Bosch. Hij probeerde de vrees weg te nemen bij veel raadsleden dat zij minder te zeggen krijgen door de decentralisatie van bijvoorbeeld de jeugdzorg, de langdurige zorg en de verantwoordelijkheid voor de arbeidsmarkt.

Gemeenteraden volgens Rutte niet machtelozer door decentralisatie

NU 16.01.2014 Gemeenteraden worden niet machtelozer door de decentralisatie van overheidstaken.  Uiteindelijk bepalen zij zelf hoe de nieuwe taken worden uitgevoerd, ook al gebeurt dat in regionale samenwerkingsverbanden van diverse gemeenten. Premier Mark Rutte zei dat donderdag tijdens een congres van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten in Den Bosch.

Rutte: ‘Raad niet machtelozer’

Telegraaf 16.01.2014 Gemeenteraden worden niet machtelozer door de decentralisatie van overheidstaken. Uiteindelijk bepalen zij zelf hoe de nieuwe taken worden uitgevoerd, ook al gebeurt dat in regionale samenwerkingsverbanden van diverse gemeenten.

Premier Mark Rutte zei dat donderdag tijdens een congres van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten in Den Bosch. Hij probeerde de vrees weg te nemen bij veel raadsleden dat zij minder te zeggen krijgen door de decentralisatie van bijvoorbeeld de jeugdzorg, de langdurige zorg en de verantwoordelijkheid voor de arbeidsmarkt.

Raadsleden verliezen grip op het grote geheel

Trouw 14.01.2014 Op papier heeft de gemeenteraad het in de gemeente voor het zeggen. Maar in de praktijk vindt maar liefst een derde van de raadsleden zelf, dat de raad helemaal niet het hoogste orgaan is in de gemeente. Dat komt, zeggen zij, door de almaar toenemende samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. Dáár ligt de macht. En dat vindt een overgrote meerderheid een bedreiging voor de democratie in de gemeente.

Van de ruim 9000 raadsleden die Nederland rijk is, vulden 1700 de landelijke enquête in van ‘Raadslid.Nu’, over samenwerking en herindeling. Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De raadsverkiezingen staan voor de deur (19 maart) en het Rijk hevelt taken over naar gemeenten: jeugdzorg, passende arbeid en delen van de zorg. Dat gebeurt pas in 2015, maar gemeenten zijn volop bezig zich hierop voor te bereiden. Vaak wordt dan samenwerking gezocht, zoals dat op tal van andere gebieden al jaren gebeurt.

‘IEDEREEN’ (18+) VERKIESBAAR VOOR STADSDEEL-NIEUWE-STIJL

BB 12.01.2014 Op 19 maart brengen Amsterdammers en Rotterdammers niet alleen hun stem uit voor een nieuwe gemeenteraad, maar ook voor respectievelijk bestuurs- en gebiedscommissies. Het college van Amsterdam heeft nu exacte omvang en takenpakket van de opvolger van deze stadsdeelraden vastgesteld.

In Centrum, Noord en Zuidoost gaan de bestuurscommissies uit  dertien leden bestaan.  Die in West, Nieuw-West, Oost en Zuid krijgen ieder vijftien leden. Elke bestuurscommissie kiest een dagelijks bestuur van drie personen. Nu tellt Amsterdam 233 deelraadsleden en 30 deelraadbestuurders.

Alternatief

Het collegevoorstel staat voor 23 en 30 januari op de agenda van de commissie Algemene Zaken. De raad neemt naar verwachting op 12 februari een besluit. De bestuurs- en gebiedscommissies komen in de plaats van de stadsdeelraden en deelgemeenten; een gevolg van wijziging van de Gemeentewet. Door de Wet afschaffing bevoegdheid tot het instellen van deelgemeenten, moesten beide steden op zoek naar een alternatief.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Raadsleden tegen regelingen

Telegraaf 13.01.2014 Gemeenteraadsleden zijn niet ingenomen met het toenemend aantal regionale regelingen van diverse gemeenten. Van iedere tien raadsleden vinden zeven dat dergelijke regelingen zelfs een bedreiging voor de lokale democratie vormen. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Raadsleden: samenwerking gemeenten bedreigt lokale democratie

Trouw 13.01.2014 Gemeenteraadsleden zijn niet ingenomen met het toenemend aantal regionale regelingen van diverse gemeenten. Van iedere tien raadsleden vinden zeven dat dergelijke regelingen zelfs een bedreiging voor de lokale democratie vormen. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Nederland telt ruim 400 gemeenten met in totaal 9017 raadsleden. Daarvan zijn er ongeveer 1200 lid van Raadslid.NU. De enquête werd onder alle ruim 9000 raadsleden uitgevoerd.

Meer over;

‘Samenwerking gemeenten bedreigt democratie’

NU 13.01.2014 Gemeenteraadsleden zijn niet ingenomen met het toenemend aantal regionale regelingen van diverse gemeenten.

Van iedere tien raadsleden vinden zeven dat dergelijke regelingen zelfs een bedreiging voor de lokale democratie vormen. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Door de toenemende regionale samenwerking wordt de eigen gemeenteraad minder belangrijk, oordeelt 40 procent van de raadsleden.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Gemeenten Gemeenteraad

‘Lokale democratie wordt bedreigd door samenwerking gemeenten’›

NRC 13.01.2014 De lokale democratie loopt gevaar doordat gemeenten steeds vaker moeten samenwerken. Dat concludeert raadsledenvereniging Raadslid.nu na een enquête onder 1.700 van de 9.000 gemeenteraadsleden. Onze redacteur Ingmar Vriesema schrijft vandaag in NRC dat de enquête een “verontrustend beeld van de raad als controlerende macht” schetst. Zeven op de tien raadsleden vinden dat deze zogenaamde gemeenschappelijke regelingen de lokale democratie bedreigen. Vier op de tien gemeenteraadsleden denken dat de gemeenteraad door dit soort regionale samenwerking steeds minder belangrijk wordt. 30 procent vindt de raad niet langer het meest invloedrijke orgaan in de gemeente.

Lees meer;

13 JAN Raadsleden: lokale democratie bekneld ›

BB 13.01.2014 Vier op de tien raadsleden denkt dat herindeling op den duur onvermijdelijk is. Niet dat de lokale volksvertegenwoordigers daar op zitten te wachten: bijna de helft van de raadsleden ziet gemeentelijke opschaling niet zitten. Bijna de helft van de raadsleden vindt dat de provincie een steviger rol mag pakken.

Van de raadsleden vindt 17% dat de provincie waar nodig herindeling mag voorschrijven. Drie op de tien raadsleden vindt dat het bij stimuleren moet blijven. Een nipte meerderheid (51%) stelt echter dat herindelingsinitiatieven altijd ‘van onderop’ moeten komen.

GERELATEERDE ARTIKELEN

RTVWEST 13.01.2014  Een krappe meerderheid (51 procent) van de raadsleden in Zuid-Holland voelt niets voor nieuwe gemeentelijke herindelingen. Ook vinden de lokale politici grenswijzigingen overbodig. Slechts vier van de tien noemt ze ‘onvermijdelijk’, blijkt uit een enquête die door Overheid in Nederland is uitgevoerd in opdracht van Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.Lees verder

Gerelateerde artikelen

En verder ook:

Gemeentelijke uitgaven opnieuw afgenomen

Trouw 23.04.2013 De uitgaven van Nederlandse gemeenten zijn voor het derde jaar op rij gedaald. Vorig jaar gaven de gemeenten in totaal ruim 52 miljard euro uit. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bijna een miljard euro minder dan in 2011.

Gemeenten geven minder uit

Telegraaf 23.04.2013 De uitgaven van Nederlandse gemeenten zijn voor het derde jaar op rij gedaald. Vorig jaar gaven de gemeenten in totaal ruim 52 miljard euro uit. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bijna een miljard euro minder dan in 2011.

Haagse raad blij met ‘potjes geld’

RTVWEST 17.04.2013 DEN HAAG – Partijen in de Haagse gemeenteraad zijn blij met de enorme meevaller van de gemeente, maar waarschuwen er ook voor dat het geld niet op de plank mag blijven liggen. Den Haag presenteerde dinsdag de jaarrekening met een … Lees verder

Den Haag vindt miljoenen in ongebruikte potjes

RTVWEST 16.04.2013 DEN HAAG – De gemeente Den Haag heeft vorig jaar 115 miljoen euro overgehouden. Dat komt onder meer doordat er her en der ongebruikte reserves bleken te staan. Dat blijkt uit de jaarrekening die dinsdag is gepresenteerd. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Den Haag houdt 115 miljoen euro over

Den HaagFM 16.04.2013 De gemeente Den Haag heeft vorig jaar 115 miljoen euro overgehouden. Dat komt onder meer doordat er veel ongebruikte res…lees meer

Gemeenten maken zich op voor extra bezuinigingen, zo blijkt uit een onderzoek van de VNG. Ze kijken met name welke kerntaken ze gaan uitvoeren en welke niet meer.

Gemeenten maken zich op voor extra bezuinigingen

BB 13.04.2013 Eén op de drie gemeenten verwacht deze kabinetsperiode 5 tot 10 procent extra te moeten bezuinigen. Dat willen ze bereiken door kerntakendiscussies en strategische heroverwegingen.

Mes in begroting

Die noodzaak van aanvullende bezuinigingen blijkt uit onderzoek van BMC in 90 gemeenten, verspreid over heel Nederland. De afgelopen jaren is er al (voorzichtig) het mes gezet in de gemeentelijke begrotingen. Bijna de helft van de gemeenten beperkte zich sinds het uitbreken van de economische crisis tot een bezuiniging van hooguit 5 procent van de begroting. Een derde van de gemeenten legde zich een taakstelling op van 5 tot 10 procent.

Gerelateerde artikelen

PVV inspraak burgers over bezuinigingen

Den HaagFM 11.04.2013 Hagenaars moeten kunnen meebeslissen over gemeentelijke bezuinigingen. Dat vindt de PVV in de gemeenteraad. Volgens de p…lees meer

‘Inspraak over Haagse bezuinigingen’

RTVWEST 11.04.2013 DEN HAAG – Inwoners van Den Haag moeten kunnen meebeslissen over gemeentelijke bezuinigingen. Dat vindt de PVV in de Haagse gemeenteraad. Lees verder

gerelateerde artikelen

En ook:

‘Wij leven nu al enige tijd in een tangdemocratie’

VK 03.05.2013 Het voorstel van Maurice de Hond is eenvoudig en geeft de kiezer een grotere invloed op de samenstelling van de regering, schrijft columnist Meindert Fennema. ‘In het huidige bestel hebben de kiezers geen enkele invloed op de samenstelling van de regering. Dat moet anders.’

In zijn Thorbeckelezing die Maurice de Hond onlangs hield in de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer stelde hij een grondige verbouwing voor van het huis van Thorbecke.

Lees ook ‘Politiek bestel is in orde, nu de politici nog’ – 26/04/13

Lees ook De Hond: ‘Het electorale bestel dreigt onderuit te gaan’ – 23/04/13

De discussie over de kloof tussen burgers en politici wordt in Nederland eenzijdig gevoerd, vindt de pas gepromoveerde sociaal-wetenschapper Wouter Veenendaal. 'Er is weinig aandacht voor de nadelen van een smallere kloof.'

Koester de kloof tussen politiek en burger

BB 03.05.2013 Als de afstand tussen politici en burgers kleiner wordt, is de kans op corruptie groter. Het is dus niet per se goed dat de kloof tussen burgers en de politiek wordt gedicht, concludeert Wouter Veenendaal in zijn promotieonderzoek. ‘Daar zitten ook nadelen aan.’

Onderzoek in microstaten
Hoe kleinschaligheid de kwaliteit en het karakter van democratie beïnvloedt is de vraag die Veenendaal wilde beantwoorden in zijn proefschrift. Daarvoor deed hij onderzoek in vier “microstaten” oftewel landen met minder dan 250 duizend inwoners: Palau, San Marino, de Seychellen en Saint Kitts en Nevis. ‘Dat zijn landen met minder dan 100 duizend inwoners. Palau heeft maar 20 duizend inwoners. In die zin vergelijkbaar met een kleine Nederlandse gemeente.’

Gerelateerde artikelen;

Gemeentelijke ombudsman van Den Haag schrijft in zijn jaarverslag dat burgers door de bezuinigingen vaak van een koude kermis thuiskomen als ze contact zoeken met de gemeente. 'Meer persoonlijk contact zorgt voor minder klachten.'

Ombudsman: Gemeente Den Haag vervreemdt van burger

BB 03.05.2013  Door de bezuinigingen groeit de afstand tussen de gemeente Den Haag en haar inwoners. Dat schrijft de gemeentelijke ombudsman van Den Haag in zijn jaarverslag.

Burgers bereiken gemeente niet
De Haagse ombudsman Peter Heskes windt er in zijn jaarverslag 2012 “Van de koude overheid thuiskomen!?” geen doekjes om. “De gemeente vervreemdt, reageert bureaucratischer en valt vooral terug op onpersoonlijke communicatiemiddelen.” Heskes vertelt dat klachten van Hagenaars zijn beeld bepalen. ‘Zij krijgen geen contact met de gemeente, geen reactie of ambtenaren bellen niet terug als dat wel is afgesproken. Dan kom je van een koude kermis thuis. Ik pak dat signaal op en geef dit door aan de raad. De economische crisis heeft aan weerszijden negatieve aspecten. Het is ook geen bewuste keuze van de gemeente zich op deze manier te vervreemden van de burger. Maar ik breng de prikkel graag over: let op wat u doet.’

Gerelateerde artikelen;

‘Afstand tussen burger en gemeente Den Haag neemt toe door bezuinigingen’

RTVWEST 01.05.2013 DEN HAAG – Door de bezuinigingen groeit de afstand tussen burger en overheid. De gemeente Den Haag ‘vervreemdt’ van de inwoners van de stad en verliest de ‘warme relatie’ met de afnemers van diensten. Dit terwijl dat juist nu niet … Lees verder

Afstand tussen burger en gemeente Den Haag neemt toe

Den HaagFM 01.05.2013 Door de bezuinigingen groeit de afstand tussen burger en overheid. De gemeente Den Haag ‘vervreemdt’ van de …lees meer

‘Politiek bestel is in orde, nu de politici nog’

VK 26.04.2013 Nodig zijn politici die weten waarvoor zij staan, en daar bij echte verkiezingen de credits voor krijgen, schrijft historicus Dirk-Jan van Baar. Van tijd tot tijd luidt Maurice de Hond de noodklok over ons electoraal bestel, zoals deze week in zijn Thorbeckelezing. Dat bestel dreigt onderuit te gaan, omdat het geen uitdrukking meer geeft aan de volkswil.

Volgens De Hond zijn er maar weinig democratische landen waar de invloed van de burger zo klein is als in ons land. Hij signaleert ontbindingsverschijnselen die de ‘gevestigde politiek’ vaak niet ziet. Zijn oplossing komt steevast neer op ‘meer democratie’. Maak de kiezers medeverantwoordelijk voor alle politieke beslissingen en geef hun de ‘controleknop’ in handen.

Lees ook De Hond: ‘Het electorale bestel dreigt onderuit te gaan’ – 23/04/13

Sociale wijkprojecten hebben nauwelijks effect

BB 23.04.2013 De Nederlandse achterstandswijken zijn de laatste jaren overspoeld met sociale projecten die de leefbaarheid moeten verbeteren. Van straatbarbecues tot burgerbesturen en van gedragscode-projecten tot de inzet van straatcoaches. Al die projecten hebben echter nauwelijks effect.

Invloed burgerinspraak beperkt
Ook bewonersplatforms, die een rol moeten spelen in het oplossen van meervoudige leefbaarheidsproblematieken, dragen daartoe maar weinig bij. Mensen hebben soms door het veelvuldig contact met overheidsdiensten wel het gevoel dat het wat beter gaat met de buurt, maar vermindering van criminaliteit en verloedering heeft het niet tot gevolg. Daarbij gaan overheidsdiensten er vaak van uit dat bewoners de “ogen en oren” van de wijk zijn. Maar wijkbewoners blijken wijkproblemen vaak heel verschillend te interpreteren.

Gerelateerde artikelen;

De Hond: ‘Het electorale bestel dreigt onderuit te gaan’

VK 23.04.2013 Maak kiezers medeverantwoordelijk voor alle politieke beslissingen. Geef ze de ‘controleknop’ in handen, betoogt opiniepeiler Maurice de Hond.

In 1848 begon in Parijs een revolutie die voortkwam uit ellendige economische omstandigheden en onvrede over het politiek leiderschap. Koning Willem II stelde onder druk van die dreiging een staatscommissie in onder leiding van Thorbecke. Kort erna lag er een voorstel voor een nieuwe Grondwet. De Eerste Kamer zou worden afgeschaft en de Tweede Kamer zou direct gekozen worden op grond van het censuskiesrecht: wie genoeg belasting betaalde, kreeg stemrecht. Onder druk van conservatieve krachten bleef de Eerste Kamer echter bestaan. Het stemrecht werd voorbehouden aan 10 procent van de manlijke bevolking op basis van inkomen. Rond 1920 kregen pas alle volwassen mannen en vrouwen kiesrecht, maar het in 1848 ingevoerde bestel is verder niet gewijzigd.

Een alternatief voor de politieke partij?

BB 19.04.2013 Zijn er wel alternatieven voor politieke partijen? En zo nee, moeten partijen zich dan herdefiniëren? Die vragen stonden centraal op de conferentie “Politieke partijen: revitaliseren of op zoek naar alternatieven?”

Er is iets niet in de haak
De sprekers op de conferentie, georganiseerd door de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in Felix Meritis in Amsterdam, werden vooraf gegaan door waarschuwende woorden Jacques Wallage en van ProDemos-directeur Kars Veling: ‘Als je het ene jaar een debat organiseert met het onderwerp “Het lege midden” en een jaar later met het onderwerp “De herontdekking van het midden”, dan weet je: er is iets niet in de haak.’

Gerelateerde artikelen;

Grote zorgen over vertegenwoordigende democratie

BB 19.04.2013 ‘Er wordt ook hier een beetje bagatelliserend over gedaan, maar ik maak me grote zorgen over de vertegenwoordigende democratie.’, aldus voorzitter Jacques Wallage van de Raad voor het Openbaar Bestuur. ‘We moeten toe naar een meer participatieve democratie.’

Spanning tussen burger en politieke partij

Tijdens de door de Raad georganiseerde conferentie “Politieke partijen: revitaliseren of op zoek naar alternatieven?” in Felix Meritis in Amsterdam geven verschillende politicologen hun visie op de huidige toestand van de politieke partij. In zijn inleiding zegt Rob-voorzitter Jacques Wallage dat hij de spanning tussen burger en politieke partijen ziet groeien. ‘Zeker voor de beter opgeleide burger die liever zelf vertegenwoordiger zou zijn. Het is zaak om de verticale partijstructuur te verbinden met de horizontale dynamiek in de samenleving.’

Gerelateerde artikelen;