Tagarchief: regeerakkoord

Het Scheefwonen van Henk en Ingrid in Den Haag wordt aangepakt.

Scheefwonen.

Het kabinet wil het zogeheten scheefwonen aanpakken en de wachttijd voor goedkope huurwoningen verkorten, staat in het regeerakkoord. Hiertoe worden de huren van mensen die meer verdienen dan 43.000  euro per jaar en wonen in een sociale huurwoning jaarlijks met maximaal 5 procent extra verhoogd, de inflatiecorrectie niet meegerekend.

Hierdoor moeten deze huurders een prikkel krijgen om te verhuizen naar bijvoorbeeld een koopwoning, is de gedachte.

In het Regeerakkoord lanceerde Donner drie plannen voor de sociale huursector; een verplicht energielabel, een huurstijging van 5 procent extra voor wie meer dan 43.000 euro per jaar verdient en herziening van het woningwaarderingsstelsel.

Corporaties en woonorganisaties hoopten op een ‘gedifferentieerd’ systeem, waarbij per woning slechts een puntentoeslag tot 25 punten zou worden toegekend. Intussen hebben zij begrepen dat waarschijnlijk álle woningen er 25 punten bij krijgen.

Huurstijging.

Het ging allemaal om de rapportage Doorrekening effecten Regeerakoord voor de corporatiesector die naar de Kamer is gestuurd. De verwachte extra huurstijgingen zullen vooral terechtkomen bij de huishoudens met een inkomen boven de 43.000 euro, valt daaruit op te maken.

Zie ook: Geert Wilders PVV – Het scheefwonen van Henk en Ingrid

De aanpak van het Scheefwonen ook in Den Haag !?!?

Wederom Draaikonterij van de PVV – toewijzing sociale huurwoning

De gemeente Den Haag en de woningcorporaties gaan samen het zogenoemde ‘scheefwonen’ aanpakken.

Mensen met een te hoog inkomen die toch in een sociale huurwoning zitten, kunnen een verhuissubsidie van 5000 euro krijgen en een korting op een koophuis. Dat is één van de afspraken die de corporaties en de gemeente hebben gemaakt.

Zie ook: Den Haag in 60 seconden.

Aanpak van scheefwonen

Den Haag FM 05.10.2011 De gemeente Den Haag en de woningcorporaties ondernemen actie tegen het ‘scheefwonen’. Voor  mensen met een te hoog inkomen die toch in een sociale huurwoning zitten komt er een verhuissubsidie van 5000 euro. Bovendien…Lees meer

Den Haag pakt scheefwonen aan Video

DEN HAAG 04.10.2011 – De gemeente Den Haag en de woningcorporaties gaan samen het zogenoemde ‘scheefwonen’ aanpakken.  Lees verder

Meer en betere betaalbare woningen

Meer en betere betaalbare woningen

PvdA Wo 5 okt 2011 – Uit fractie en gemeenteraad – De PvdA is trots op de voornemens die de gemeente en de drie woningbouwcorporaties in de zogenoemde prestatieafspraken hebben vastgelegd. Woordvoerder Gerard Verspuij: “Wij zien hier duidelijk onze prioriteiten in terug (…) Lees verder »

Willem Krzeszewski (Staedion), Karin van Dreven (Haag Wonen), Erik Staal (Vestia) en Marnix Norder (wethouder Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting)

Willem Krzeszewski (Staedion), Karin van Dreven (Haag Wonen), Erik Staal (Vestia) en Marnix Norder (wethouder Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting)

Prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties

05.10.2011  Gemeente Den Haag en de woningcorporaties Vestia, Haag Wonen en Staedion hebben dinsdag 4 oktober de prestatieafspraken voor 2010- 2015 ondertekend.

Hiermee hebben ze officieel vastgelegd dat ze samen gaan werken aan een aantrekkelijke woonstad, met kansen voor iedereen.

  • Extra inzet op het verbeteren van de omgeving van huurders door bestrijding van overlast, onderhoud van de woningen en het verduurzamen van het aantal huur- en koopwoningen.
  • Maatregelen tegen scheefwonen (hierbij wonen mensen met een te hoog inkomen in een sociale huurwoning), huisvesting voor arbeidsmigranten en het wonen voor kwetsbare groepen.
  • Alle partijen spannen zich in voor het realiseren van voldoende woningen in het goedkope én het middenklasse.

Bekijk: Prestatieafspraken 2010-2015  (PDF, 3895 kB)

Meer woningen voor lage en middeninkomens

21.09.2011  Het college van Burgemeester en wethouders heeft het investeringsprogramma voor stedelijke ontwikkeling 2012 vastgesteld.

Het programma is opgesteld omdat er veranderingen in de markt plaatsvinden. Het beschrijft het schrappen van 60 % van de geplande nieuwbouw van kantoren en een flink aantal vierkante meters bedrijventerrein. Het college wil 6.000 nieuwe woningen realiseren.

6.000 nieuwe woningen

Het college zet in op de bouw van 6.000 woningen in de periode tussen 2012 en 2015. Dat zijn er ongeveer 1.500 per jaar. Onderzoek naar de Haagse woningmarkt heeft uitgewezen dat de komende jaren meer behoefte is aan goedkope en middeldure eengezinswoningen.

Daarom is besloten de plannen voor woningbouw aan te passen aan de huidige vraag. Zo sluiten vraag en aanbod beter op elkaar aan. Verder blijft de gemeente inzetten op de bouw voor speciale doelgroepen zoals studenten, gezinnen, mensen met een inkomen van € 33.000+ en mensen uit Oost-Europa.

Zie ook: Commissie Ruimte 14.09.2011 Prestatieafspraken gemeente – corporaties vergaderstukken 14.09.2011

en ook: Documenten bij deze vergadering  21-09-11, Commissievergadering (cie. Ruimte)

Zie ook: Prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties Buurtlink 14.09.2011

Willem van Oranje verkoopt het Malieveld niet

Malieveld – Te Koop  ????

Willem van Oranje verhindert eventuele plannen van Staatsbosbeheer om het Malieveld en het Haagse Bos te verkopen.

Dat heeft de gemeente Den Haag vrijdag laten weten.

In het regeerakkoord staat dat Staatsbosbeheer 15.000 hectare natuur moet verkopen om zeker 100 miljoen euro te besparen. De grond mag niet in de beschermde Ecologische Hoofdstructuur liggen.

Daarom is de kans groot dat losse stukken openbaar natuurbezit in de verkoop moeten. Behalve het Malieveld en het Haagse Bos noemt Staatsbosbeheer ook voorbeelden als Spaarnwoude bij Haarlem en de Nieuwe Hollandse Waterlinie bij Utrecht.

Willem van Oranje zit verkoop Malieveld dwars

AD 29.10.2010 DEN HAAG – Willem van Oranje verhindert eventuele plannen van Staatsbosbeheer om het Malieveld en het Haagse Bos te verkopen.

Willem van Oranje steekt stokje voor verkoop Malieveld en Haagse Bos

RTVWEST 29.10.2010 – DEN HAAG – Willem van Oranje heeft in 1576 laten vastleggen dat het Malieveld en het Haagse Bos ‘nooit en te nimmer’ verkocht mogen worden. Dit is vastgelegd in een zogeheten Akte van Redemtie die nog altijd geldt.

De beslissing van Willem van Oranje lijkt hiermee de plannen van het kabinet-Rutte te dwarsbomen. In het regeerakkoord staat dat deze twee Haagse groengebieden vermoedelijk verkocht gaan worden om te bezuinigen. 

Staatsbosbeheer moet in totaal 15.000 hectare verkopen. De Akte van Redemtie, waarin wordt geregeld dat het Malieveld en het Haagse Bos tot in de eeuwigheid in het bezit van de staat blijven, ligt in het Rijksarchief.

Willem van Oranje dwarsboomt Rutte  

Telegraaf 29.10.2010 Willem van Oranje verhindert eventuele plannen van het kabinet Rutte om het Malieveld en het Haagse Bos te verkopen. Dat heeft de gemeente Den Haag vrijdag laten weten.

‘Malieveld kan niet verkocht worden’

VK 29.10.2010  DEN HAAG – Willem van Oranje verhindert eventuele plannen van Staatsbosbeheer om het Malieveld en het Haagse Bos te verkopen. Dat heeft de …

Malieveld in de verkoop

Telegraaf 29.10.2010 De verkoop van groene publiekstrekkers als het Malieveld en het Haagse Bos, Spaarnwoude bij Haarlem en de Nieuwe Hollandse Waterlinie rond Utrecht hangt in de lucht.

 Malieveld en Spaarnwoude mogelijk de verkoop in

AD 29.10.2010 DEN HAAG – Staatsbosbeheer moet mogelijk overgaan tot de verkoop van gebieden als het Malieveld, het Haagse Bos, Spaarnwoude bij Haarlem en de Nieuwe Hollandse Waterlinie rond Utrecht.

Malieveld en Haagse Bos mogelijk verkocht

RTVWEST  29.10.2010 – DEN HAAG – Het Malieveld en het Haagse Bos worden mogelijk verkocht. Dat heeft Staatsbosbeheer vrijdagochtend bevestigd.

Door het afstoten van verschillende gebieden in Nederland wil Staatsbosbeheer 100 miljoen euro besparen. Over hoe de verkoop zal gaan is nog niets bekend.

Of de percelen daadwerkelijk verkocht zullen worden, is aan het nieuwe kabinet.

Malieveld en Haagse Bos mogelijk te koop

Blog: 

Flats op het Malieveld