Tagarchief: mobiliteit

Stadsgesprek 6 september 2018  Ruimte voor mobiliteit

Stadsgesprek 06 september 2018

16:00 – 18:00u

(inloop vanaf 15.30)

Locatie: Centrale Bibliotheek, Studio B
Spui 68
Den Haag
Organisatie: Platform STAD

Mobiliteitskeuzes voor een toekomstbestendige stad 

Den Haag groeit tot 2040 met 70.000 nieuwe inwoners. Dat betekent niet alleen meer woningen maar ook meer verkeer. Een bereikbare stad in de toekomst vraagt vandaag al om de juiste keuzes en investeringen.

Het nieuwe college besteedt in haar akkoord dan ook veel aandacht voor Ruimte en mobiliteit. Er wordt geïnvesteerd in OV, met plannen voor een metroverbinding van de Binckhorst naar Scheveningen. Het hoofdfietsnetwerk wordt uitgebreid en verbeterd, de binnenstad moet beter beloopbaar worden en ook de autovoorzieningen worden uitgebreid.

Een breed pakket aan maatregelen, investeringen en ambities maar vooralsnog zonder duidelijke prioritering of “duiding op de kaart”. Toch vraagt de beperkte openbare ruimte van de stad om heldere keuzes op grote en kleine schaal.

Op de regionale en stedelijke schaal is de aanleg van een Haagse metro tussen de Binckhorst en Scheveningen een ruimtelijk en financieel uitdagend project voor de stad. En hoe worden de overige wijken verbonden met deze ‘economische as’? Op kleine schaal in de wijk of straat moet een evenwicht gezocht worden in het ruimtegebruik van auto’s, fietsers en voetgangers. Daarbij staan individuele belangen van nu soms op gespannen voet met oplossingen voor de toekomst.

Hoe blijft Den Haag vandaag, maar ook in de toekomst een bereikbare èn aantrekkelijk stad?

Wat kan Den Haag leren van Groningen, waar 60% van de verplaatsingen in de stad wordt afgelegd per fiets? En van Gent, stad met het grootste autoluwe centrum van Europa?

Platform STAD bespreekt de mobiliteitskeuzes voor een toekomstbestendige stad met Filip Watteeuw (wethouder Mobiliteit Gent), Marcel Meijer (programmamanager Verkeer en Vervoer Gemeente Groningen), Robert van Asten (wethouder Mobiliteit Gemeente Den Haag), Chris Verweijen (ocnsultant Strategie en Mobiliteit Movares) en Gemma Smid-Marsman (directeur Provincie Zuid-Holland).

Ook interessant:

VCP – Extra kilometers door CentrumRing

Hagenaars maken extra kilometers door centrumring

RTVWEST  28.01.2010   DEN HAAG – Door de invoering van het verkeerscirculatieplan in Den Haag moeten bewoners van de binnenstad soms kilometers omrijden om bij hun bestemming te komen.

Door regioreporter Diego Lopez Boes

Eind 2009 is een aantal doorgaande wegen in het centrum van Den Haag afgesloten. Dit om de binnenstad meer autoluw te maken. Om het centrum heen is een centrumring gekomen die voor de doorstroming van het verkeer moet zorgen.

Maar voor bewoners scheelt het nu soms kilometers om van A naar B te komen. Regioreporter Diego Lopez Boes nam de proef op de som.

Door centrumring Den Haag kilometers om

Gerelateerde berichten

VCP – Haagse Javastraat baalt van file

Haagse Javastraat baalt van file

RTVWEST  12.01.2010  –  DEN HAAG – De bewoners van de Haagse Javastraat in de Archipelbuurt zijn de dagelijkse file in de straat spuugzat. Ze vragen wethouder Peter Smit om de overlast op te lossen.

De Javastraat is volgens de bewoners zo druk geworden door de invoering van het VCP, het Verkeers Circulatie Plan. Wethouder Peter Smit van Den Haag laat weten dat hij geen direct verband ziet tussen de drukte in de straat en de invoering van het VCP. De Javastraat was altijd al een drukke straat. 

Smit laat ook weten in oktober van dit jaar een onderzoek te laten doen naar de ontstane verkeerssituatie.

Bewoners Javastraat sturen boze brief

Gerelateerde berichten

Vaststelling Masterplan Knoop Moerwijk is slechts het begin

In het Masterplan voor de Knoop Moerwijk staan de plannen genoemd om het gebied opnieuw te ontwikkelen. De verkeersknoop wordt opgelost door de herinrichting van twee kruispunten. De discussie in de raad zou vooral gaan over de woonboten, de school- en kindertuinen, het percentage sociale woningbouw en de leefbaarheid rondom het station.

Het masterplan beoogt de ontwikkeling van woningen en bedrijven rond station Moerwijk. Hierbij zal het station zelf ook worden aangepakt, waarbij de sociale veiligheid voorop zal staan. PvdA-woordvoerder Susan Cohen Jehoram was hierover zeer tevreden, maar diende nog wel een amendement in om de 30% sociale woningbouw op stadsdeelniveau zeker te stellen. “Gelukkig was er toch nog een sociale meerderheid in de raad, zodat dit amendement werd aangenomen. Want van VVD en D66 hoefden wij helaas niets te verwachten.” aldus de PvdAfractie

De PvdA-woordvoerder dacht stevig te moeten inzetten op de 30 % sociale woningbouw. Mogelijk heeft zjj het dossier niet goed doorgelezen. Waarschijnlijk weet Susan Cohen Jehoram nog niet dat dit reeds geruime tijd “lopend beleid is” en lang geleden verplicht werd door het Rijk. Toen nog minister Dekker regelde dit in het kader van het Grote Stedenbeleid ter bescherming van gedupeerde bewoners met niet al te hoge inkomens woonachtig temidden van de grootschalige sloop- en nieuwbouwprojecten in de grote steden waaronder dus zeker ook Den Haag.

Het amendement van de SP dat vroeg om betrokkenheid van de raad bij de toekomstige besluitvorming van dit masterplan steunde Cohen Jehoram niet. “Dat wil niet zeggen dat we het niet belangrijk vinden, maar liever regelen we dit voor alle grote plannen in onze stad, En dat is aan de volgende raad om vast te stellen. Wij willen immers geen Noord-Zuid-lijn toestanden in Den Haag.”

Dat het Pannenkoekenhuis kan worden behouden was een duidelijke winst vanuit de samenspraak. “Wethouder Norder heeft toegezegd met de bewoners in gesprek te zullen blijven en daar zijn wij zeer blij mee.”
Jammer dat een aantal aandachtspunten vanuit de de Inspraak en de  ’rondwandeling’ buiten beschouwing bleven.

We blijven er dus bovenop zitten. 

Zie:    Knoop Moerwijk

De grote Ontknoping

 Lees en luister.

Raad stemt in met Masterplan Knoop Moerwijk    18.12.09

17-12-09 08:43, Raadsvergadering – Video

Na de raad – Lijn 11, Moerwijk en meeuwen  PvdA 17.12.09  

Raad spreekt over Knoop Moerwijk  15.12.09

College stemt in met Masterplan Knoop Moerwijk 20.11.09

Vaststelling Masterplan Knoop Moerwijk nadert voltooiing

 Havenstad aan de Laak ???

13.12.2009  –  Ter voorbereiding op de Raadsvergadering, waar uiteindelijk het concept Masterplan Knoop Moerwijk zal worden vastgesteld, was er een aantal Raadsleden vanuit de commissie SRO op bezoek.

Uiteraard waren de vertegenwoordigers van de verschillende bewonersorganisaties en belanghebbende bewoners (o.a. ex-leden Klankbordgroep Knoop Moerwijk) vanuit Moerwijk, Laakhaven en Spoorwijk ook van de partij. 

De CU/SGP, de HSP, SP en de PVDA waren zeer benieuwd hoe het gebied rondom station Moerwijk er nu echt bij ligt. De verschillende leden van de commissie SRO hadden al een paar keer vergaderd over de papieren plannen. Nav van de recente SRO-vergadering (verslag) op 3 december 2009, werd afgesproken een “Oog en een Oor” op de zaak te werpen. Raadsleden zijn volgens het Dualisme immers de Ogen en Oren van de stemmer! Ook zouden de verschillende reacties van de bewoners meer licht scheppen in de duisterheid. Er zijn namelijk nog wel wat vragen.

Vanuit de Samenspraak  is de volgende ‘halte’ de Inspraak. Deze begint dan ook tijdens de Raadsvergadering op 17 december 2009.

Contact Inspraak

Tel. 070.3533131 – Email. griffie@denhaag.nl of van de onderstaande telefoonnummers:

Tel. 070.3532892 – Email. g.j.c.hercules@denhaag.nl

Tel. 070.3533616 – Email. n.breunis@denhaag.nl

Willem Dreespark Willem Dreespark

 

 

“De Put” kruising Calandstraat weer open

30 oktober 2009, DHFM 92.0

Kruising Calandstraat gaat weer open

  

Het kruispunt van de Calandstraat met de Waldorpstraat in Den Haag gaat komende maandag weer open voor het verkeer. De afgelopen twee maanden is het verkeersknooppunt opnieuw ingericht. De verbouwing van De Put, de doorgang onder het spoor op de Parallelweg en de Vaillantlaan wordt op 19 november afgerond.

Archieffoto: Richard Mulder 

Zie ook:

De Put en de Haagse Ring

De Put – Herinrichting Calandstraat start

Kruispunt van de Vaillantlaan met de Parallelweg, de Put,

‘De Put’ wordt verkeersveiliger

Verzet wijk Leyenburg tegen parkeerbeleid

Toenemend verzet tegen parkeerbeleid

AD – DEN HAAG – Na de Heesterbuurt keert ook de wijk Leyenburg zich tegen de oplossing van de gemeente om de nijpende parkeerdruk in de wijken te verlichten.

Het wijkberaad Leyenburg is woest op de plannen van de gemeente om de bewoners van de wijk een parkeervergunning voor 1 euro in de maand te geven. In een brief aan het Haagse stadsbestuur roepen ze de gemeente op eerst extra parkeerplaatsen aan te leggen, voordat de nieuwe regeling van kracht wordt.

“In Oud-Leyenburg zouden de bewoners van de ruim 3600 woningen gemiddeld 1,5 vergunning per woning gaan aanvragen. Er zijn echter maar 2770 parkeerplaatsen beschikbaar. Hoe wil men dit gaan oplossen?,” vraagt men zich af.

Vorige maand werd bekend dat de gemeente een oplossing had bedacht om de bewoners in de randgebieden van een zone met betaald parkeren tegemoet te komen. Deze gebieden staan nu vaak overvol met auto’s van andere Hagenaars die hun voertuig gratis willen stallen. In de toekomst geldt in de randzone tussen 16.00 en 20.00 uur betaald parkeren, waarbij auto’s van buiten het gebied maximaal één uur mogen parkeren. Buurtbewoners zelf kunnen voor hun auto een parkeervergunning aanvragen. Deze kost 1 euro per maand. Hiermee kunnen ze alleen in de wijk zelf parkeren.

De nieuwe regeling valt bij de Leyenburgers niet in goede aarde. Vooral het betaald parkeren voor bezoekers is de bewoners een doorn in het oog. “Wij vinden dit voor de bewoners onacceptabel.” zo schrijven ze. “Het heeft verregaande consequenties voor de sociale contacten van de bewoners. Bezoekers die slechts één uur mogen parkeren, haken af. En dat, terwijl in de wijken veel ouderen wonen die zeer afhankelijk zijn van het bezoek van hun kinderen.”

De Leyenburgers zien meer in het weren van ongewenste voertuigen, zoals bedrijfsbusjes. Die zouden in de smalle woonstraatjes niet meer geparkeerd mogen worden.

26/10/09 10u54

De Put en de Haagse Ring

Automobilisten in Den Haag hebben het dit jaar al niet makkelijk. Sinds mei is één van de belangrijkste verkeerspunten van Den Haag, spoorviaduct De Put aan het begin van de Vaillantlaan, al afgesloten voor alle verkeer. Het viaduct wordt vervangen en zowel de Calandstraat als de Vaillantlaan krijgt een nieuwe inrichting.

 ‘Mijd komende maanden Haagse Ring’

…Sinds mei is één van de belangrijkste verkeerspunten van Den Haag, spoorviaduct De Put aan het begin van de Vaillantlaan, al afgesloten voor alle verkeer…. Automobilisten moeten vanaf volgende week tot en met half november …
24/08/09 11u41

 

Centrum in november op slot

… de dag dat de Put weer opengaat, gaan op cruciale plekken in het centrum van Den Haag de pollers omhoog, aldus een woordvoerder van de gemeente…). Het VCP heeft de gemoederen in Den Haag lange tijd zeer …
12/08/09 12u03

 Trams rijden weer over de Put …

…Het wegverkeer kan in november weer onder De Put door. …. Sinds vorige week wordt met man en macht gewerkt aan de renovatie van het ruim 80 jaar oude …
29/05/09 01u47

 De Put dicht; verkeer loopt vast …

…De gemeente Den Haag had verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden… Vanwege werkzaamheden aan de spoorwegonderdoorgang op de Vaillantlaan, de Put, is de doorgaande route tussen de Schilderswijk en Laak het komende …
18/05/09 22u19

 

Zomer vol hinder voor het verkeer

…„Kijk eens naar al die klinknagels,’’ zegt Henk Hogenbirk, die namens de gemeente Den Haag als projectleider de metamorfose van de Put begeleidt…. De situatie is zo ingrijpend dat de gemeente Den Haag automobilisten …
15/05/09 21u00

Schilderswijk gedupeerd door afsluiting de Put …

… afsluiting treft niet alleen de Vaillantlaan, een van de belangrijkste doorgaande routes in Den Haag…. „We realiseren ons dat het voor bewoners van de Schilderswijk heel vervelend is,’’ zegt een woordvoerder van de …
03/05/09 23u04

Verkeersruzie ontaardt in steekpartij

Gekomen op de Vaillantlaan reed de bestuurder van een rode bestelauto de Hagenaar klem. Zowel de bestuurder als de bijrijder van de rode bestelauto stapten …
24/02/09 13u49

De Put blijft gevaarlijkst in Den Haag …

…De kruising van de Vaillantlaan en de Parallelweg, ook wel bekend als de Put, staat al jaren boven aan het Haagse lijstje…. Hoe lang De Put de verkeersongevallenlijstjes blijft aanvoeren is overigens de …
25/01/09 20u46

Vaillantlaan op slot

De onderdoorgang ondergaat een metamorfose…. Tijdens de werkzaamheden moet de onderdoorgang een paar keer worden afgesloten…
21/01/09 15u54

Smalste deel van de Ring …

…Want politiek Den Haag heeft zich in de voorbije jaren al diverse malen uitgesproken tegen grote verkeersstromen door de Laan Copes van Cattenburch….’’ En waarom worden er tientallen miljoenen in de Centrumring geïnvesteerd …
28/10/08 09u54

Vaillantlaan, de Weg van de Overwinning …

…’. Hoe dichter bij de Vaillantlaan, centrum van het Turkse volksfeest in Den Haag, hoe meer van zulke uitbundige auto’s samen komen…. De Vaillantlaan is onherkenbaar voor wie de weg kent als doorgaande route van Rijswijk naar het centrum …
21/06/08 13u34

Verkeer bij Calandbrug muurvast

…De gemeente Den Haag is bezig met een grootschalige reconstructie van de kruising…. Als het werk aan de Callandbrug klaar is, wordt het spoorviaduct bij de Vaillantlaan, de Put, …
03/06/08 15u31  

‘De Put’ wordt verkeersveiliger …

…De metamorfose kost de gemeente Den Haag en ProRail zo’n 26 miljoen euro….’’ De kruising van de Vaillantlaan en de Parallelweg, ook wel de Put genoemd, is al jaren het meest verkeersonveilige punt in de …
04/04/08 16u17  

De Put is het gevaarlijkste kruispunt …

…Een woordvoerder van de gemeente Den Haag beaamt dat de Put een gevaarlijk kruispunt… blijkt uit cijfers van de gemeente Den Haag en de Dienst Verkeer en Scheepvaart van …
19/11/07 22u00

Gemeente spaart miljoenen voor grote bouwprojecten

…De bedoeling is dat als Den Haag de komende jaren weer geld overhoudt er nog meer wordt opgepot, aldus wethouder Jetta Klijnsma (PvdA, financiën) gisteren bij de presentatie van de gemeentebegroting voor volgend jaar.De…. Onder meer …
11/09/07 22u12

Haagse binnenstad wordt autoluw

…’’ De ambtenaren van de gemeente Den Haag krijgen voorlopig geen rust, volgens Smit…. „Die afsluiting kan pas als de Put (de onderdoorgang bij het spoor aan de Vaillantlaan, …
15/06/07 11u40

Het rottigste kruispunt van Den Haag …

…Naar alle waarschijnlijkheid dé plek in Den Haag waar de meeste verkeersovertredingen worden begaan: omdat je van de Parallelweg niet linksaf de Calandstraat in mag….” In oktober 2005 kondigde de gemeente een miljoenen kostende …
03/05/07 11u39  

Verkeer weg uit centrum Den Haag …

… is Den Haag er nog niet, waarschuwt hij… Het gaat om de ’sectoren’ omgeving Noordeinde, omgeving Spui en omgeving …
04/12/05 21u17

Verplicht fietsles voor de politieke Elite ?

Haagse Skyline

Haagse Skyline

De gemeente Den Haag  timmert al jaren aan de weg om haar inwoners en bezoekers aan de fiets te krijgen. En dit met de nodige positieve resultaten.

Gek genoeg lukt het maar matig met de heren en dames in de politiek.   Ondanks het feit dat zij toch zeker wel een voorbeeldfunctie vervullen,  is het Credo Gemak dient de Mens’.  En  dit  dus ook met de nodige verkwisting van belastinggeld. De gemeente Den Haag gaf vorig jaar voor het vervoer van de bestuurders 925.136 euro uit. Om vervolgens nog maar niet te spreken over de negatieve milieueffecten.  Het fenomeen CO2 uitstoot is hun kennelijk volledig onbekend.

Sinds Van Aartsen burgemeester van Den Haag is, lijkt het alsof de fiets wat minder telt. De burgemeester laat zich bij voorkeur ‘s ochtends ophalen met de dienstauto. Sinds zijn benoeming in het voorjaar van 2008 reisde Van Aartsen vorig jaar 6456 kilometer in de dienst-Volvo van de gemeente.

Jetta Klijnsma PvdA

Jetta Klijnsma PvdA - Staatssecretaris (sociale zaken)

Grote uitzondering is nog steeds Jetta Klijnsma.  Indertijd nog als PvdA-wethouder Cultuur kwamen we haar vaak tegen op de tandem. En nu als Staatssecretaris zien we haar nog steeds op de fiets.

Na haar vertrek naar het ministerie van Sociale Zaken is verkeerswethouder Peter Smit (VVD) nog de enige fanatieke fietser in het Haagse college.  Bijna dagelijks rijdt hij, getooid met rugzak, op de fiets naar het stadhuis.

Een interessante vraag in deze is:  hoe is het Vervoersgedrag van onze Raadsleden?

Zie ook:

 

PvdA wil inzage vervoerskosten B&W

21.07.09   De PvdA heeft het college om inzage gevraagd in de rittenadministratie van het dienstvervoer van burgemeester en wethouders en de gemeentesecretaris. De AD/Haagsche Courant berichtte hier onlangs over en putte daarbij uit voor de gemeenteraad onbekende informatie.

Bestuurders Den Haag vaak in dienstauto

DEN HAAG – AD 18.07.09  Politieke bestuurders in Haaglanden kiezen vaak voor de auto, als ze voor hun werk een kleine afstand moeten overbruggen.

Wethouder Smit enige fanatieke fietser

DEN HAAG – AD 18.07.09  CDA-minister Donner staat bekend als een fervent fietser. Als het even kan reist hij op een degelijke tweewieler door de Hofstad.

’Van Aartsen doet alles op de fiets’

DEN HAAG – AD 19.07.09 De Haagse burgemeester Jozias van Aartsen fietst iedere dag van zijn huis op en neer naar het… 

 

Achtergrond:

Algemene informatie over Fiets Voorop!

Fietsbeleid: een hele tour!

Jaarprogramma Fiets 2009

Meerjarenprogramma Fiets 2007-2010

Beleid  Verkeer

Mobiliteit van de Hagenaar onderzocht

Verkeersplan stuurt aan op vitale stad

Haagse Nota Mobiliteit