Tagarchief: masterplan Knoop moerwijk

De facelift van Station Moerwijk

Station Moerwijk.

Het Masterplan Knoop Moerwijk werd  indertijd vanwege de bezuiniging voorlopig geparkeerd. Wel waren er een aantal actiepunten die, ondanks de bezuinigingswoede van de gemeente, toch zouden worden aangepakt.

Het college van Burgemeester en Wethouders stemde daarom vorig jaar in met de herinrichting van de Openbare ruimte rondom Station Moerwijk. De werkzaamheden gingen inmiddels van start. Hierbij neemt ook ProRail de uitdaging aan om het station Moerwijk flink aan te pakken. Zo viel er reeds in de Posthoorn van 18.04.2012 te lezen dat er begonnen gaat worden met de facelift van Station Moerwijk en omgeving.

Inmiddels staan de nieuwe wachthuisjes op het perron. Hierdoor kunnen ook de Spoorwijkers die de trein pakken prettig wachten op de trein.  

Het doel van Prettig Wachten op stations is om bij te dragen aan een betere beleving en een groter gevoel van veiligheid. Veel reizigers ervaren sommige kleinere en middelgrote stations als somber, saai, kil en weinig comfortabel. Daarom is het zo belangrijk dat ProRail investeert in het comfort. Er wordt niet alleen geïnvesteerd in basisvoorzieningen, maar met vervoerders, decentrale overheden, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en NS Poort kijkt ProRail ook naar de lange termijn. Bedrijvigheid en bemensing op stations is vaak een succesfactor. Hierdoor zal het imago van de omgeving van station Moerwijk als “Dooie en Enge plek” gaan veranderen.

Inmiddels is er ook al een bestemming gevonden voor de kiosk. Hier zit nu Pizza Pizza.

Wij zijn gek op Pizza, U ook toch ???? Ze hebben een zeer ruime sortering van Turkse tot Italiaanse Pizza’s. En ze worden ook aan huis bezorgd.

Bestel nu
070- 393 87 58
Erasmusweg 2
2532 CP Den Haag

www.pizza-pizza.nu

Zie ook: http://knoopmoerwijk.wordpress.com/

En ook:

Terugblik conferentie 28.05.2011 “Wonen in Moerwijk in 2020 en daarna.”

Op 28 mei was er de conferentie ‘Wonen in Moerwijk in 2020 en daarna’. De leefbaarheidswerkgroep van de Wijkorganisatie Moerwijk heeft deze georganiseerd.

Kijk ook op youtube voor het uitnodigingsfilmpje

Conferentie Wonen in Moerwijk in 2020 foto’s  

Presentatie.

Een aantal architectenburo’s; Zeinstra Veerbeek architecten, van Mourik architecten, Roeleveld-Sikkes architecten en Vera Yanovshtchinsky Architecten bv presenteerde hun visie over mogelijke woningbouwprojecten in Moerwijk.

Reactie corporaties en gemeente Den Haag.

Aansluitend hierop konden de woningcorporaties Vestia Den Haag Zuid-Oost, Haag Wonen en Staedion hierop reageren. Ook de gemeente Den Haag (DSO) kon een reactie geven.

Discussie.

Zoals iedereen weet is de herstructurering door de financiële crisis vertraagd. Grote projecten zijn uitgesteld of afgelast. Wat houdt dit in, geeft dit kansen voor de toekomst of juist niet. Kunnen plannen gewijzigd worden ? Wordt er naar huidige en nieuwe bewoners geluisterd ?

Niet geheel toevallig kwam tijdens de discussie  het onderwerp bezuinigen en het Masterplan Knoop Moerwijk 2020 ter sprake !!

 Programma

Napraten.

Na afloop was er de gelegenheid om na te praten. Een mooie aanleiding voor de (ex) Klankbordgroep Knoop Moerwijk om even met de nieuwe stadsdeeldirecteur van Escamp wat bij te praten. En wel over de losse eindjes die bleven liggen nadat het Masterplan Knoop Moerwijk, vanwege de bezuinigingen, op de parkeerplaats werd gezet.

Er zijn namelijk toch wel wat vragen blijven liggen !!!!

Hoe pakken we de verpaupering van het Willem Dreespark aan ? Hoe gaat het verder met het ligplaatsenbeleid van de woonboten aldaar ?  En wat is er gebeurd met het voornemen om toch alvast het station Moerwijk en de directe omgeving op te pimpen ??

Wie het weet mag het zeggen !!

Conferentie Wonen in Moerwijk in 2020 – 28 mei 2011

Wonen in Moerwijk in 2020 en daarna.

Een blik in de toekomst.

Hierbij nodigen wij u graag uit voor de conferentie:

Wonen in Moerwijk in 2020 en daarna.

Zoals ieder gemerkt heeft is de herstructurering door de financiële crisis vertraagd.

Grote projecten zoals Knoop Moerwijk zijn uitgesteld of afgelast. Wat houdt dit in, geeft dit kansen voor de toekomst of juist niet. Kunnen plannen gewijzigd worden?  

Tijdens deze conferentie geven verschillende architectenbureaus een presentatie van hun visie op Moerwijk in 2020. Wellicht kan er een architectonisch hoogstandje komen in Moerwijk. Iets waar we trots op kunnen zijn en wat op de juiste plek staat.

De gemeente Den Haag zal ook zijn visie geven op Moerwijk in 2020, wat zijn de plannen en wat gebeurd er in de tussentijd.

Ook wordt er uiteraard gekeken naar de vertraging in de herstructurering. Wat houdt dit in voor de huidige bewoners en voor de mensen die hier graag willen komen wonen. Hierover geven de corporaties meer duidelijkheid.  

De werkgroep leefbaarheid van de Wijkorganisatie Moerwijk heeft een aantal stellingen geformuleerd die worden voorgelegd aan de aanwezigen en hierover zal een levendige discussie ontstaan.

Kortom genoeg om over te praten, kom dus allemaal op 28 mei 2011 van 13:00 tot 17:00 naar het Coornhertcentrum Erasmusplein 30 2533 KP Den Haag. 

Zie ook: http://knoopmoerwijk.wordpress.com/

Vaststelling Masterplan Knoop Moerwijk nadert voltooiing

 Havenstad aan de Laak ???

13.12.2009  –  Ter voorbereiding op de Raadsvergadering, waar uiteindelijk het concept Masterplan Knoop Moerwijk zal worden vastgesteld, was er een aantal Raadsleden vanuit de commissie SRO op bezoek.

Uiteraard waren de vertegenwoordigers van de verschillende bewonersorganisaties en belanghebbende bewoners (o.a. ex-leden Klankbordgroep Knoop Moerwijk) vanuit Moerwijk, Laakhaven en Spoorwijk ook van de partij. 

De CU/SGP, de HSP, SP en de PVDA waren zeer benieuwd hoe het gebied rondom station Moerwijk er nu echt bij ligt. De verschillende leden van de commissie SRO hadden al een paar keer vergaderd over de papieren plannen. Nav van de recente SRO-vergadering (verslag) op 3 december 2009, werd afgesproken een “Oog en een Oor” op de zaak te werpen. Raadsleden zijn volgens het Dualisme immers de Ogen en Oren van de stemmer! Ook zouden de verschillende reacties van de bewoners meer licht scheppen in de duisterheid. Er zijn namelijk nog wel wat vragen.

Vanuit de Samenspraak  is de volgende ‘halte’ de Inspraak. Deze begint dan ook tijdens de Raadsvergadering op 17 december 2009.

Contact Inspraak

Tel. 070.3533131 – Email. griffie@denhaag.nl of van de onderstaande telefoonnummers:

Tel. 070.3532892 – Email. g.j.c.hercules@denhaag.nl

Tel. 070.3533616 – Email. n.breunis@denhaag.nl

Willem Dreespark Willem Dreespark