Tagarchief: kerststal

Levende kerststal weg uit Haags stadhuis

Levende kerststal komt niet meer terug

Den Haag FM 18.02.2011 Den Haag moet het al dit jaar doen zonder levende kerststal in het Atrium van het stadhuis. Een meerderheid van de gemeenteraad wil met de traditie stoppen, nu ook de VVD tegen is. De partijen zijn het nog niet eens over wat er met de 40.000 euro moet gebeuren die nu overblijft…..Lees meer

Commissie sprak over levende kerststal Commissie Leefomgevin 17.02.2011 

Levende kerststal weg uit Haags stadhuis

» www.iets-anders-voor-de-kerststal.nl

RTVWEST 17.02.2011  DEN HAAG – De levende kerststal verdwijnt uit het Haagse stadhuis. De VVD keert zich nu tegen de stal, waardoor er in de Haagse gemeenteraad geen meerderheid meer is voor de stal.

Volgens VVD-raadslid Frits Huffnagel heeft het standpunt niet te maken met diervriendelijkheid, maar met de kosten. Hij vindt het besparen gerechtvaardigd in deze tijden van bezuinigingen.

Huffnagel benadrukt dat de VVD niet tegen het gebruik van levende dieren is. Dat is wel altijd de reden geweest van Groenlinks, de SP, PVV en de Haagse Stadspartij om tegen de stal te zijn.

Koe uitgegleden

De Haagse kerststal is al jaren punt van discussie. Tegenstanders vinden dat de dieren in de levende kerststal aan stress zouden lijden. Afgelopen december gleed een 700 kilo zware koe uit op het besneeuwde plein voor het stadhuis. De beesten worden twee weken lang dagelijks van Breda naar Den Haag en vice versa vervoerd. Volgens de gemeente brengt de stal de kerstgedachte in beeld en dat is gewoon er voor elkaar te zijn.

Afgelopen december was de levende kerststal met een os, een ezel, geiten en een kameel voor de vijftiende keer in het Atrium van het stadhuis te zien. Het CDA stelt overigens voor om enkele kerststallen in stadsboerderijen onder te brengen. Op die manier hoeven dieren in ieder geval niet dagelijks te worden vervoerd, wat ook nog eens in de kosten scheelt.

Gerelateerde berichten

Geen levende kerststal meer in stadhuis

Den Haag FM 17.02.2011 De levende kerststal keert niet terug in het Haagse stadhuis. De VVD zal geen steun meer geven aan de omstreden traditie. Volgens raadslid Frits Huffnagel moet de gemeente in deze tijd van bezuinigingen geen kerststal organiseren. De kerststal zorgde elk jaar weer voor felle discussies….Lees meer

Achtergrond Kerststal;

Dierenvrienden dienen klacht in tegen de gemeente Den Haag

Kerststemming in Den Haag

Animo levende kerststal IJspaleis loopt terug

Veetransport Haagse Kerststal

Gehoor van ezels beter dan bij Wethouder Bert van Alphen

Een “echt Haags feestje”

2009 Haagsche Kerststal Nieuwe traditie !?!?

Een echte Dierenvriend ondersteunt de Haagse PvdD

Nog even en dan mag Den Haag een nieuwe Gemeenteraad kiezen. Dat wordt hoog tijd, want hoe het overgrote deel van de raad de afgelopen maanden met dieren is omgegaan, is niet om echt vrolijk van te worden.

De partij had reeds aangekondigd ook in in Den Haag te willen MEEDOEN. Het is namelijk Tijd voor een nieuwe wind. Gelukkig zijn er mensen die zich wel voor de dieren wensen in te zetten. Zij hebben zich gegroepeerd in de Partij voor de Dieren PvdD. De partij kan alleen aan de verkiezingen meedoen als zij voldoende steun krijgt.

Oudgediende Tjerk van der Veen, initiatiefnemer Zorg voor Dieren , Koeien-in-de-boeien en de werkgroep Iets Anders voor de Kerststal is terug te vinden op nr. 7 van de lijst van kandidaten. Voor vragen: info@Iets-anders-voor-de-kerststal.nl

Klik hier voor het verkiezingsprogramma en hier voor de kandidatenlijsten. 

Mochten jullie nog vragen hebben over de Haagse afdeling van de PvdD, dan kan je contact opnemen met Jet  Barkel: Tel. 070-753 73 26 of 06-4050 54 28, E-mail op olafenjet@tele2.nl 

Zien jullie kans onderstaande ondersteuningsverklaring ondertekend tussen 12 tot en met 15 januari op het stadhuis aan het Spui in te leveren?  Denk er om dat mensen zich op het gemeentehuis moeten kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, id-kaart, rijbewijs).

Voor alle volledigheid; de contactpersoon bij de gemeente is Paul Horstink van de afdeling Verkiezingen.

Wees een echte dierenvriend en stuur de ondersteuningverklaring door aan zoveel mogelijk andere Haagse dierenvrienden!

 

Alvast bedankt voor jullie inzet.

afknippen———-Ondersteuningsverklaring———–afknippen

Model H 4. Verklaring van ondersteuning van een kandidatenlijst

Ondergetekende, ………………………………. (naam), wonende te ………………………………. (adres* en woonplaats), verklaart de onderstaande lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente ‘s-Gravenhage op 3 maart 2010 te ondersteunen.

Aanduiding van de politieke groepering: Partij voor de Dieren

(N.B. De kandidaten dienen op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde te worden vermeld als op de lijst, zoals deze wordt ingeleverd)

Nr. Naam   Voorletters              Woonplaats

1. de Groot  M.J.E. (Marieke) (v) ‘s-Gravenhage

2. Kolff  J.M. (Marius) (m) ‘s-Gravenhage

3. Barkel-Blaauwkamer C.J. (Jet) (v) ‘s-Gravenhage

4. Straatman A.J.M. (Ab) (m) ‘s-Gravenhage

5. Harland-Noort C.K. (Corrie) (v) ‘s-Gravenhage

6. Sewtahalsing R. (Radjin) (m) ‘s-Gravenhage

7. van der Veen T.A.J. (Tjerk) (m) ‘s-Gravenhage

8. Tammes-de Groot J.D. (Joss) (v) ‘s-Gravenhage

9. Doorschodt E.A. (Eddy) (m) ‘s-Gravenhage

10. Overmeer J.T. (Hans) (m) ‘s-Gravenhage

Datum: ……………………………….

Handtekening: ……………………………….

In te vullen door de burgemeester

De burgemeester van ………………………………. verklaart dat de ondertekenaar in zijn gemeente als kiezer is geregistreerd.

Datum: ……………………………….

De burgemeester, ……………………………….

* vermelding adres is niet verplicht, vermelding woonplaats wel.

Toelichting

Verklaringen van ondersteuning kunnen slechts worden afgelegd door personen die binnen de kieskring waarvoor de lijst geldt, als kiezer zijn geregistreerd voor de desbetreffende verkiezing.

Een kiezer die een verklaring van ondersteuning wenst af te leggen, ondertekent deze verklaring binnen een termijn van zeven dagen voorafgaande aan de kandidaatstelling of op de dag van kandidaatstelling ter secretarie van de gemeente waar hij als kiezer is geregistreerd, in aanwezigheid van de burgemeester of een door deze daartoe aangewezen ambtenaar. De kiezer geeft daarbij blijk van zijn identiteit.

Een kiezer mag niet meer dan één verklaring van ondersteuning ondertekenen.

Een overgelegde verklaring van ondersteuning kan niet worden ingetrokken.

Er hoeven geen ondersteuningsverklaringen te worden overlegd bij een kandidatenlijst, indien:

a. de aanduiding van de politieke groepering was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden verkiezing van het desbetreffende orgaan een of meer zetels zijn toegekend;

b. aanduidingen van twee of meer groeperingen worden samengevoegd, mits bij de laatstgehouden verkiezing van het desbetreffende orgaan, hetzij aan de gezamenlijke groepering, hetzij aan tenminste een daarvan, een of meer zetels zijn toegekend.

c. twee of meer groeperingen als één nieuwe groepering onder een nieuwe naam samen aan de verkiezing deelnemen, mits bij de laatstgehouden verkiezing van het desbetreffende orgaan, aan ieder van de afzonderlijke groeperingen een of meer zetels zijn toegekend.

 

Artikel Z 4, tweede en derde lid van de Kieswet

 2. Degene die bij een verkiezing door gift of belofte een kiezer omkoopt dan wel anderszins daartoe dwingt om een verklaring als bedoeld in artikel H 4, eerste lid, af te leggen ter ondersteuning van een lijst, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

3. Met dezelfde straf wordt gestraft de kiezer die zich door gift of belofte tot het bij volmacht stemmen of het afleggen van een ondersteuningsverklaring laat omkopen.

Dierenvrienden dienen klacht in tegen de gemeente Den Haag

In het Den Haag van NU wordt er nogal eens geklaagd over poepende Meeuwen.  En de Huismus krijgt zelfs een voorkeursbehandeling.

Zal in het Den Haag van Morgen de ellende met de dieren voor de Haagse Kerststal dan eindelijk ten einde zijn ???

Het Gehoor van onze Wethouder en Raadsleden zal dan wel wat beter moeten werken. Pas dan zal er een nieuwe Kerststaltraditie kunnen ontstaan. Of zal er wederom aXXie moeten komen ??? 

Dierenvrienden dienen klacht in tegen onverantwoord transport van os, ezel en kameel.  

Met het inladen van de dieren kwam onlangs een einde aan de levende kerststal die maar liefst negen dagen in het Haagse stadhuis was neergezet. Voor de alweer 14e keer moesten een os, ezel, kameel en wat geitjes opdraven om in deze volstrekt onnatuurlijke omgeving te kijk te worden gezet. Iedere dag werden zij vanuit het verre Brabant aangevoerd om tegen de avondspits weer terug te keren naar het commerciele verhuurbedrijf waarvan zij door de gemeente voor vele duizenden euro’s waren ingehuurd.  

Al tijden wordt er hevig kritiek geleverd op het gebeuren. Toch sneuvelde onlangs een initiatief-voorstel van de SP, GroenLinks en de Haagse Stadspartij om te komen tot een diervriendelijk alternatief. Daardoor konden de dieren ook tijdens het barre winterweer, dat ons land niet alleen nu, maar ook eind vorig jaar in haar greep had, worden aangevoerd.  

Veewagen

Veewagen

Terwijl iedereen werd geadviseerd vanwege de sneeuwval vooral thuis te blijven, ging het transport van de os, ezel en kameel op 20 en 21 december j.l. gewoon door. Dit tot verbijstering van werkgroep “Iets anders voor de kerststal” dat met de dierminnende fracties al tijden pleit voor afschaffing van de levende kerststal. Haar smeekbede om de dieren thuis te laten bleek aan dovemansoren gericht. Met lede ogen moest zij toezien hoe, zelfs toen er een weersalarm was afgegeven, de volle bestelbus met trailer aan-en afreed. 

Om die reden heeft de werkgroep nu een officiele klacht ingediend bij het college van B&W dat verantwoordelijk is voor het houden van de kerststal en de dieren, kostte wat kostte, bleef inzetten om het publiek te vermaken.Van haar velangt zij dat het onverantwoord heen-en weer gesleep ophoudt en er volgend jaar alsnog een diervriendelijk alternatief van de grond komt.   

Een tijdje terug nog liet burgemeester Jozias van Aartsen, zelf oud-minister van Landbouw, doorschemeren kritisch te staan tegen onnodig vervoer van dieren. Het stelt de werkgroep teleur dat hij, wiens mening wordt gerespecteerd, en zijn wethouders van VVD, PvdA en GroenLinks het transport van de bewoners van de kerststal, dwars door het door sneeuw getroffen land, oogluikend toestonden zonder in te grijpen.  

Voor meer  info: www.iets-anders-voor-de-kerststal.nl

Zie ook:

Huismus Meeuw;

Van de scheefwonende Huismus en de Haagse Villa’s.

Het begon met de Haagse Meeuw die moest emigreren.

De Haagse Meeuw moest emigreren.

Kerststal;

Kerststemming in Den Haag

Animo levende kerststal IJspaleis loopt terug

Veetransport Haagse Kerststal

Gehoor van ezels beter dan bij Wethouder Bert van Alphen

Een “echt Haags feestje”

2009 Haagsche Kerststal Nieuwe traditie !?!?

Kerststemming in Den Haag

JOHO  JOHO JOHO !!!!
 
Allereerst de beste Kerstwensen

Kerstman 2009

Om dan maar gelijk met de deur in huis te vallen. Gisteren was ik op bezoek bij een aantal verontruste Hagenaars.  

Zij maken zich zeer bezorgd om het dierenwelzijn in Den Haag. In het bijzonder de dieren in de Levende Kerststal in het Haagse stadhuis. Nu wel  heel toepasselijk genaamd het IJspaleis.

Er wordt welliswaar geluisterd naar de initiatiefnemers. Maar het kan nog beter:

20 december 2009: Levende have kerststal ondanks barre weer de weg op !  
 17 december 2009: Verzoek aan christelijke fracties om “zondagsrust” ook voor dieren te laten gelden.  
 13 december 2009: Animo voor levende kerststal loopt terug.  
 10 december 2009: Gemeenteraad bij stemming over gebeuren op verkeerde been gezet.  
 23 november 2009: Dierminnende fracties morele winnaars van debat.  
 17 november 2009: Fracties krijgen op valreep uniek alternatief voor kerststal in schoot geworpen!  
 14 november 2009: Gebruik van dieren voor “vermaak” lijkt door te zetten in Den Haag.  

info@Iets-anders-voor-de-kerststal.nl laat ook eens van je horen.

http://www.iets-anders-voor-de-kerststal.nl/  Voor meer informatie.

 
Er schijnt hier nogal gesleept te worden met levende figuranten in de Kersstal in het Haagse IJspaleis.    

Ik heb het gehad

Ik heb het gehad

Dat gesleep met die veewagen !!

Dat gesleep met die veewegen !!

 Dat heen en weer gereis leidt bij de dieren  tot stress. 

Koetje boe,  Koetje moe

Koetje boe, Koetje moe

Het vermoeden bestaat dat de huismus voorgetrokken wordt als het gaat om maatregelen.  

De huismus voorgetrokken ??

De huismus voorgetrokken ??

Dat Haagse college van B&W zou eens moeten ondervinden wat eenzame opsluiting en ontbering betekent !!!

En ook zouden we die ongehoorzame Raadsleden ook eens tijdelijk moeten opsluiten in mijn buitenverblijf ??? 

Apartement Ardennen

Apartement Ardennen

 JOHO  JOHO JOHO   –    Vadertje Drees  Kerst    – JOHO JOHO JOHO

Animo levende kerststal IJspaleis loopt terug

Stadsbestuur laat verstek gaan bij opening in Atrium

Animo voor levende kerststal loopt terug

Vurig hadden zij gepleit voor het behoud van de levende kerststal die ieder jaar in hun stadhuis wordt neergezet. Maar geen (!) van de leden van het College van B&W was vanmiddag aanwezig bij de officiële opening van het gebeuren. Nadat bleek dat wethouder Bert van Alphen, die verantwoordelijk is voor het geheel, moest afhaken vanwege griep, was de vraag om de kerststal in te wijden neergelegd bij zijn collega’s. Maar zij lieten het over aan de organisatie zelf.

Ook burgemeester Jozias van Aartsen en, zover bekend, de gehele gemeenteraad schitterde zonet door afwezigheid.     

Kerststal IJspaleis

Of zij verstek lieten gaan, omdat de jaarlijks terugkerende vertoning in het Atrium bloot staat aan hevige kritiek, is onduidelijk.

Maar door hun wegblijven gaven zij wel aan de levende kerststal van minder belang te vinden dan dat zij steeds hebben gezegd. Ondanks dat stemde het merendeel van de lokale politici, op advies van B&W, onlangs voor het blijven voortduren van het gebeuren en daarmee voor het inzetten van weerloze dieren.  Die worden dit jaar maar liefst 10 dagen heen en weer getransporteerd tussen het verre Brabant en Den Haag om tegen de avondspits weer naar huis terug te gaan. Dat is zelfs een dag meer (!) dan vorig jaar.

Alleen de SP, GroenLinks en de Haagse Stadspartij  -gesteund door de Islam Democraten en Solidair Nederland- waren tegen dit onnodig gesleep en hadden vorige maand tevergeefs gevraagd om een respectvol alternatief voor de kerststal.

Niet alleen onder het stadbestuur lijkt het animo voor de kerststal weg te zakken. Ook onder degenen, die temidden van de dieren de bijbelse figuren moeten uitbeelden, neemt de zin in het gebeuren af. Er schijnen steeds minder belangstellenden voor te vinden te zijn.

Volgens de “Stadskrant”, die de gemeente onder haar burgerij verspreid, zou het gaan om dak- en thuislozen die op deze manier aandacht vragen voor hun lotgenoten. Maar de spelers zeiden vanmiddag dat zij al jaren niet meer op straat hoeven te leven. Een van hen meldde het zelfs ronduit vervelend te vinden om als zodanig te worden bestempeld, omdat hij na een zwaar bestaan “de draad weer had opgepakt”, een nieuw leven was gestart en nu een vaste woonplek had. Dat hij dit jaar in de kerststal toch acte-de-presence gaf, was omdat hij het gebeuren nog net leuk genoeg vond en er zoveel kinderen op afkwamen, maar “die komen niet voor ons, maar voor de dieren”, aldus hem.

Daarmee gaf hij aan dat het doel van de levende kerststal (aandacht vragen voor dak- en thuislozen) niet wordt gehaald en zij er dus alleen nog maar staat om aan het “kerstsfeertje” bij te dragen.  

Overigens zat in de directe nabijheid van het stadhuis een echte dakloze diep ineengezonken door de koude. Hij werd voorbij gewandeld door de Hagenaars. Niemand sprak hem aan. Niemand keek naar hem om. Een lid van werkgroep “Iets anders voor de kerststal” heeft de man een warme drank aangeboden die hij dankbaar aannam.

“Niet het vermaak daarbinnen, noch het schijnheilig zingen van kerstliedjes, geeft de ware boodschap van kerst weer. Waar het werkelijk om gaat is warmte

en vrede in ieders hart, in dat van mens en dier, maar in die opvatting staan wij vandaag kennelijk alleen”, aldus de werkgroep.

Voor info:  www.iets-anders-voor-de-kerststal.nl

Scheiden van dieren op stadsboerderijen van de baan !

Extra nieuws

Behalve vastzetten, nu ook scheiden van dieren op stadsboerderijen van de baan !

Vroegere tegenpolen werken samen aan welzijn van Haagse koeien

Jarenlang stonden zij pal tegenover elkaar. Maar sinds een tijdje zijn de betrekkingen tussen de gemeente Den Haag en Zorgvoordieren een stuk verbeterd. Onlangs kwamen zij tot een bijzonder vergelijk toen bleek dat beide partijen een heel ander idee hadden over het welzijn van de koeien die op de Haagse stadsboerderijen moeten wonen. Al in 2008 was besloten dat deze dieren niet meer zouden worden vastgezet aan een ketting als ze door omstandigheden even niet bij elkaar mochten staan. Maar het alternatief dat de gemeente hiervoor had bedacht -de af te scheiden koe in zijn eentje elders onderbrengen in een nieuw te maken stal- hield geen rekening met de behoefte van deze dieren. Van koeien, die erg sociaal zijn, is bekend dat zij volledig uit hun doen kunnen raken als ze bij de ander worden wegehaald.  

Koe

Toch kwam het deze keer niet tot een botsing tussen Zorgvoordieren en de gemeente. In nauw overleg werd besloten dat de nieuwe stallen bestemd gaan worden voor de geiten van de stadsboerderijen. Hun eigen plek, op de boerderij zelf, staan zij dan af aan een koe die even apart moet worden gezet. Op die manier kan zo’n dier haar maatje gewoon op een afstandje blijven zien en horen terwijl de geiten verderop zijn ondergebracht.

Onlangs gaf wethouder Rabin Baldewsingh, die gaat over de dieren, zijn goedkeuring aan dit idee. Daarmee lijken ook de verstandhoudingen tussen hem en de (voormalig) aktiegroep een stuk te zijn verbeterd. In een schrijven hebben de aktievoerders hem bedankt voor zijn steun.

In hetzelfde stuk vragen zij meteen ook om zijn mededogen voor een andere groep dieren die in haar welzijn wordt aangetast.

Samen met zijn collega Bert van Alphen (GroenLinks) is de PvdA-er verantwoordelijk voor het gebruik van een os, ezel en kameel in de levende kerststal die straks opnieuw in het Haagse stadhuis wordt neergezet. Tot nu toe zijn beiden niet bereid om de dieren -die maar liefst 9 (!) dagen lang vanuit Brabant worden aangevoerd- thuis te laten en te zoeken naar een alternatief voor het gebeuren waarin van meer respect voor alles wat leeft wordt uitgegaan. Dat terwijl er in hun eigen fracties in meer of mindere mate kritisch wordt gekeken naar het gebruik van dieren in de kerststal.

GroenLinks is -samen met in elk geval SP, Haagse Stadspartij en Solidair Nederland- tegen de inzet van dieren in levende kerststal.

De PvdA stelde deze week dat zij grote bezwaren heeft tegen het heen-en weer gesleep van de dieren en gaat in beraad om te kijken of zij mee blijft meewerken aan dit dierenleed. Het standpunt van de fractie kan doorslaggevend zijn als er in de gemeenteraad wordt gestemd over het al dan niet doorblijven gaan van het gebeuren.

Gehoopt wordt dat van Alphen en Baldewsingh alsnog gaan inzien dat je dieren niet mag gebruiken voor eigen gerief en vermaak. Laatstgenoemde kan zijn ambstperiode als wethouder dan op een wijze afsluiten die past bij iemand die dierenwelzijn in zijn portefeuille heeft.

Veetransport Haagse Kerststal

Bedenkingen van burgervader tegen veetransport kan kerststal (nog) niet tegenhouden

Veetransport

Van een gesprek met dierenvrienden over de levende kerststal ziet hij af. Maar in een brief aan hen, die onlangs werd verzonden, geeft burgemeester Jozias van Aartsen wel aan dat hij zijn vraagtekens zet bij (onnodig) veetransport. Eerder liet hij zich al op soortelijke wijze citeren in de media. 

Voor de kerststal, die tegen het einde van ieder jaar in het Haagse stadhuis wordt neergezet, worden dieren 9 dagen (!) achtereen vanuit het verre Brabant naar hier getransporteerd. Vooral het in-en uitladen kan voor stress zorgen. Dit is niet nodig omdat er voor het gebeuren voldoende alternatieven zijn te bedenken zonder dat daarvoor dieren worden opgeofferd. 

“De collegeleden kennen mijn standpunt ”, lijkt van Aartsen zich in zijn schrijven te verontschuldigen; “Maar voor hen weegt zwaar dat de levende kerststal in de afgelopen elf jaar is uitgegroeid tot een Haagse traditie die wordt gewaardeerd door de spelers, in dit geval de Haagse dak-en thuislozen.”

Dierenvrienden vinden het spijtig dat hij niet in staat is zijn collega’s op andere gedachten te brengen, mocht hij dat al willen. Wel zien zij het als een lichtpuntje dat de burgervader, die vroeger minister van Landbouw is geweest, begaan lijkt te zijn met dierenleed.  

Overigens maakt de burgermeester een fout die velen maken. Gesuggereerd wordt dat degenen, die in de kerststal figureren, dak-en thuislozen zijn. Maar sommige van hen schijnen al twintig jaar een dak boven hun hoofd te hebben en in wat heet een beschermde woonomgeving te leven! 

Op woensdag 4 november a.s. zal de levende kerststal trouwens onderwerp van gesprek zijn in een zitting van afgevaardigen van de Haagse gemeenteraad.

Ook een of meerdere  leden van het college van B&W  zullen daarbij aanwezig zijn. Zij staan in hun opvattingen lijnrecht tegenover dierminnende fracties als de SP, GroenLinks en Haagse Stadspartij die vinden dat er iets anders voor het gebeuren moet worden gevonden. Gehoopt wordt dat zij het stadsbestuur alsnog kunnen overtuigen van hun gelijk. 

Voor info: www.iets-anders-voor-de-kerststal.nl

Een “echt Haags feestje”

Zonder dieren, maar nog steeds een “echt Haags feestje”!

Fracties willen alternatief voor levende kerststal in Haags stadhuis

Niets doet in deze zomerse dagen denken aan wat er eind dit jaar staat te gebeuren in het Haagse stadhuis. Voor de alweer 14e keer zal daar opnieuw een levende kerststal worden neergezet. Van verre worden dieren aangevoerd om in de hofstad, temidden van enige (ex) dak- en thuislozen, het bijbels verhaal na te bootsen. Op die manier wil de gemeente aandacht vragen voor degenen die, net zoals het kinderke Jezus bij zijn geboorte, geen eigen dak boven hun hoofd hebben. Maar vanaf 2010 gaat dit misschien op een andere manier gebeuren. 

veewagen

Ondanks alle goede bedoelingen, worden er al lange tijd vraagtekens gezet bij de manier waarop Den Haag haar kerstfeest viert. Velen vinden dat je dieren niet zomaar mag gebruiken om het publiek iets uit te leggen of te vermaken. Behalve de drukte in het stadhuis is het vooral de lange afstand die zij moeten afleggen die tot nadenken stemt. Negen dagen achtereen worden de os, kameel en ezel in alle vroegte vanuit een commercieel verhuurbedrijf in Brabant aangevoerd en tegen de avondspits weer teruggebracht. In een bestelbusje worden ook enige geiten op transport gezet.

Tot nu toe blijft de gemeente vasthouden aan de levende kerststal die zij als een goede traditie ziet waaraan weinig mag worden veranderd. Volgens het college van B&W worden de dieren goed verzorgd en ondervinden zij weinig hinder van het vervoer. Ook zouden zij geen last hebben van de drukte en de muziek die bij de stal ten gehore wordt gebracht.

Maar de fracties van SP, GroenLinks en de Haagse Stadspartij vinden dat het vanaf 2010 anders moet. Om die reden komen zij met een bijzonder initiatief-voorstel dat het college aanmoedigt om het kerstfeest op een zodanige wijze te vieren dat er geen dieren voor hoeven te worden opgeofferd. Zonder dat daarbij wordt voorbij gegaan aan de problematiek van dak-en thuislozen. In hun stuk pleiten de makers ervoor om hen op een meer “respectvolle en aansprekende manier” aandacht te geven dan tot nu toe het geval was. Geopperd wordt de groep o.a. te betrekken bij activiteiten die uitgaan van hun  leefwereld. Uiteindelijk moet het kerstgebeuren voor jong en oud “een echt Haags feestje” worden “waar plek is voor iedereen in ons eigen openbaar toegankelijke gemeentehuis”, aldus de makers die hiermee aangeven zich zowel om dier als mens te bekommeren.  

Het initiatief-voorstel zal komende maandag worden overhandigd aan wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) die met zijn collega Rabin Baldewsingh (PvdA) verantwoordelijk is voor de levende kerststal en de inzet van dieren daarbij.

Toch wordt gehoopt dat ook zij tot een ander inzicht zullen komen. Mocht dat zo zijn, dan is er waardering van tal van dieren-organisaties die zich de afgelopen jaren hard hebben gemaakt voor een alternatief. Daarnaast heeft de bekende theoloog/auteur ds. Hans Bouma, vanuit zijn christelijke achtergrond, aangegeven dat het gebruik van dieren in een levende kerststal niet is goed te praten.

Opvallend is dat ook de Kessler Stichting en het Leger des Heils, die nauw betrokken zijn bij de Haagse dak-en thuislozen, officieel hun steun aan het initiatief-voorstel hebben verleend.

Vandaag 19 augustus in ADHC prachtig nieuws.
 
De Sp, Groen Links en de Haagse Stadspartij, gesteund door tal van dierenorganisaties, willen af van de levende kerststal die ieder jaar wordt opgezet binnenin het Haagse stadhuis. Maar liefst negen dagen  worden daarvoor dieren vanuit Brabant gehaald om in een overvol stadhuis te kijk te worden gezet. Het gaat om een os, ezel, kameel en wat geitjes. Ze komen van een commercieel verhuurbedrijf dat de dieren het hele jaar door verhuurd voor van alles en nog wat.
 
Tot nu toe houdt de gemeente vast aan de levende kerststal die ze vooral als een goede traditie ziet. Maar hopelijk gaat het vanaf nu anders en worden er geen onschuldige dieren meer misbruikt voor dit zogenaamde feestje.
 
Ben je diezelfde mening toegedaan, schrijf dan z.s.m. een ingezonden stukje m.b.t. het artikel naar:   hc.lezers@ad.nl
 

Wel naam en adres vermelden (adres wordt niet afgedrukt)  

Voor meer info: Iets anders voor de Kerststal