Tagarchief: inkoopbureau voor de Jeugdzorg

Weer gerommel in Den Haag ???

Weer gerommel ????

Een tijdje terug was er nog dat  Gerommel bij de Haagse Dienst Stadsbeheer  !!

Deze keer verscheen er een rapport van de Haagse Rekenkamer over de manier waarop de gemeente Den Haag omgaat met het beheersen van financiële risico’s bij de samenwerking met private partijen.

De Rekenkamer vindt dat de gemeente “onvoldoende stuurt op de doelrealisatie en beheersing van de risico’s”. Het gaat dan onder meer om de belangen van Den Haag bij energiebedrijf Eneco, de Metropoolregio Den Haag-Rotterdam en het inkoopbureau voor de Jeugdzorg. Gemeenteambtenaren hebben daardoor te vaak dubbele petten, vindt de Rekenkamer. Er zijn zo’n twintig ambtenaren die ook bestuurder zijn bij een bedrijf waar de gemeente een belang in heeft.

Gemeenteraadslid Joeri Oudshoorn van de Stadspartij voelt zich door het onderzoek gesterkt om zich hiervoor in te blijven zetten. “Het wordt tijd dat de raad de saaie en juridische stukken over deze samenwerkingen de aandacht geeft die het verdient. Te vaak wordt dit afgedaan als technisch geneuzel. Maar er kunnen grote maatschappelijke gevolgen en tientallen miljoenen euro’s aan risico’s aan verbonden zijn. Als het eenmaal mis gaat is de raad, te laat, ineens wel geïnteresseerd. Er is dus echt een cultuurverandering nodig.”

Dat staat in een donderdag gepubliceerd onderzoek naar de relatie van de gemeente met zogenoemde ‘verbonden partijen’.

zie ook: Gerommel bij de Haagse Dienst Stadsbeheer

Haagse Rekenkamer heeft te weinig geld om het stadsbestuur goed te kunnen controleren

Den HaagFM 18.01.2016  Voorzitter Watze de Boer van de Haagse Rekenkamer wil dat er extra geld komt voor zijn organisatie om meer onderzoeken te kunnen doen. Hierdoor zou de gemeenteraad beter haar controlerende taak kunnen uitvoeren.

De Boer deed zijn uitspraken zaterdagochtend in het radioprogramma Nieuwslicht op Den Haag FM. Momenteel geeft de gemeente een half miljoen euro per jaar uit aan de Rekenkamer, een onafhankelijke controleorgaan dat onderzoek doet naar het functioneren van het stadsbestuur. Recentelijk zijn kritische rapporten verschenen over onder andere de gemeentelijke schuldhulpverlening en de soms te intieme relatie tussen gemeente en zogeheten ‘verbonden partijen’.

De Boer wil graag meer onderzoek doen maar geeft aan dat de Rekenkamer in zijn ambities wordt geremd, door het beperkte budget. In vergelijking tot Rotterdam en Amsterdam, steden die tussen de 1,3 miljoen en 1,8 miljoen euro aan hun rekenkamers uitgeven, loopt Den Haag volgens De Boer erg achter. ”We zouden twee keer zo groot moeten zijn, willen we gelijke tred houden met de omvang van Rotterdam en Amsterdam. We zien veel meer mogelijkheden voor onderzoek. We kunnen lang niet overal aan voldoen”, aldus De Boer.  …lees meer

‘Gemeenteambtenaren Den Haag hebben te vaak dubbele petten,’ zegt Rekenkamer

RTVWEST 08.01.2016 Ambtenaren van de gemeente Den Haag hebben te vaak dubbele petten op. Dat concludeert de Rekenkamer van de gemeente. Er zijn zo’n 20 ambtenaren die ook bestuurder zijn bij een bedrijf waar de gemeente een belang in heeft, een zogeheten ‘verbonden partij’.

Een verbonden partij is een bedrijf of stichting waar de gemeente (mede-) aandeelhouder van is. Vuilophaaldienst Haagse Milieu Services is daar een voorbeeld van, evenals energiebedrijf Eneco en het vastgoedbedrijf dat de villawijk Vroondaal ontwikkelt in Loosduinen. Bij een aantal van deze bedrijven is een topambtenaar zowel de bestuurder, dus de directeur, als de controlerende ambtenaar vanuit de gemeente. Dat kan volgens de Rekenkamer niet.

Bij Vroondaal heeft dat al tot een conflict geleid over terugbetaling van een bedrag van vier ton. De betrokken ambtenaar moest dat vanuit gemeenteperspectief terugeisen, maar moest als bestuurder van Vroondaal verdedigen dat hij maar 133.000 euro ging terugbetalen. De gemeente wil dit specifieke conflict nog dit jaar oplossen. Ook wil de gemeente een einde maken aan alle dubbelfuncties.

‘Raad soms niet geïnformeerd’
De Rekenkamer merkt ook op dat vaak niet is vastgelegd of en hoe de gemeenteraad geïnformeerd wordt over de constructies met verbonden partijen. Dat kan ertoe leiden dat de raad niet weet wat er speelt binnen de gemeentelijke deelnemingen.

Meer over dit onderwerp: Den Haag Gemeente Ambtenaar Verbonden PartijDeelneming Dubbele pet

Haagse Stadspartij: “Zorgen over financiële risico’s is dus geen geneuzel”

Den HaagFM 07.01.2016 De Haagse Stadspartij reageert bezorgd en opgelucht op het donderdag verschenen rapport van de Haagse Rekenkamer over de manier waarop de gemeente omgaat met het beheersen van financiële risico’s bij de samenwerking met private partijen.

De Rekenkamer vindt dat de gemeente “onvoldoende stuurt op de doelrealisatie en beheersing van de risico’s”. Het gaat dan onder meer om de belangen van Den Haag bij energiebedrijf Eneco, de Metropoolregio Den Haag-Rotterdam en het inkoopbureau voor de Jeugdzorg. Gemeenteambtenaren hebben daardoor te vaak dubbele petten, vindt de Rekenkamer. Er zijn zo’n twintig ambtenaren die ook bestuurder zijn bij een bedrijf waar de gemeente een belang in heeft.

Gemeenteraadslid Joeri Oudshoorn van de Stadspartij voelt zich door het onderzoek gesterkt om zich hiervoor in te blijven zetten. “Het wordt tijd dat de raad de saaie en juridische stukken over deze samenwerkingen de aandacht geeft die het verdient. Te vaak wordt dit afgedaan als technisch geneuzel. Maar er kunnen grote maatschappelijke gevolgen en tientallen miljoenen euro’s aan risico’s aan verbonden zijn. Als het eenmaal mis gaat is de raad, te laat, ineens wel geïnteresseerd. Er is dus echt een cultuurverandering nodig.” …lees meer

“Gemeente moet risico’s bij samenwerking met private partijen beter beheersen”

Den HaagFM 07.01.2016 De Haagse Rekenkamer maakt zich zorgen over de manier waarop de gemeente omgaat met het beheersen van financiële risico’s bij de samenwerking met private partijen. Dat staat in eendonderdag gepubliceerd onderzoek naar de relatie van de gemeente met zogenoemde ‘verbonden partijen’.

Verbonden partijen zijn een verregaande vorm van samenwerking tussen de gemeente en andere overheidsorganisaties en/of private partijen waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Gemeenteambtenaren hebben daardoor te vaak dubbele petten, vindt de Rekenkamer. Er zijn zo’n twintig ambtenaren die ook bestuurder zijn bij een bedrijf waar de gemeente een belang in heeft.

De Rekenkamer vindt dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders “onvoldoende sturen op de doelrealisatie en beheersing van de risico’s”. Daardoor is de democratische controle op de toch al op afstand staande partijen niet genoeg. Voorbeelden van verbonden partijen zijn energiebedrijf Eneco, de Metropoolregio Den Haag-Rotterdam en het inkoopbureau voor de Jeugdzorg. …lees meer