Tagarchief: herinrichting

Geen plan G voor de inrichting van het nieuwe Koekamp ?

Een schets van de nieuwe Koekamp. Aan de onderzijde het KJ-Plein bij station Den Haag Centraal. © Gemeente Den Haag

Inrichtingsplannen voor het nieuwe Koekamp van start

De gemeente gaat uiteindelijk toch door met de inrichtingsplannen voor het nieuwe Koekamp.

Een groep bestaande uit bewoners, natuurorganisaties en de fietsersbond had notabene een alternatief voorstel ingediend: plan G.

Een meerderheid in de politiek was erg gecharmeerd door het Plan G. Als dat zou worden uitgevoerd, kon de oever van het herteneiland hetzelfde blijven. Dit door een andere route van het fietspad aan de Bezuidenhoutseweg.

Mede vanwege de sympathie die dat idee opriep in de raad had De Mos beloofd er goed naar te kijken. Hij heeft nu een uitgebreide vergelijking laten maken tussen het oorspronkelijk voorstel en het alternatief, inclusief een 3D-animatie en filmpjes.

Echter, een analyse leert dat dit onder meer ongunstig is voor verkeerstromen en er te weinig ruimte overblijft voor water.

Daarom wordt nu toch het originele plan uitgevoerd. Dat moet ertoe leiden dat, aldus de gemeente, dat mensen die in de toekomst van Den Haag Centraal richting het Malieveld gaan via ‘een groene oase’ de stad betreden.

Dat schreef wethouder Richard de Mos (Groep de Mos, Groen en Stadsentrees) aan de gemeenteraad.

Terugblik

De Koekamp moet op de schop. In het gebied tussen het Haagse Bos, het Malieveld en het station komt meer water, nieuw groen en een geasfalteerd fietspad. De opknapbeurt kost vijf miljoen euro. Wel moeten er in totaal vijftig bomen worden verplaatst òf gekapt en elders herplant. Maar, zo benadrukte Revis eerder: ,,De oude en karakteristieke bomen laten we staan.”

De gemeente wil de verbinding tussen de Koekamp en het Haagse Bos verbeteren. Deze plekken vormen een groengebied, midden in Den Haag, dat het centrum verbindt met het Nationaal Park Hollandse Duinen. Maar de A12 snijdt hier dwars doorheen. Hierdoor weten veel mensen de weg naar het grote groengebied niet goed te vinden.

Door een overkapping van de Utrechtsebaan, achter de Malietoren, ontstaat volgens de wethouder een ‘groene verbinding tussen de Koekamp en het Haagse Bos’. Bovendien leidt het plan ertoe dat het gebied een ‘stadsentree met allure’ wordt.

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde al eerder in met de voorstellen van Revis (VVD) daartoe. De wethouder kreeg ook lof omdat hij die ten opzichte van zijn eerste voorstellen had aangepast, zodat er minder bomen hoeven te worden gekapt. Alleen SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Groep Okcuoglu stemden toen tegen.

Belangenclubs en politieke partijen als PvdD, GroenLinks en SOS Den Haag zijn kritisch. Indertijd hielden ze een demonstratie. ,,De plannen moeten aangepast worden aan de bestaande natuur, en niet andersom”, zei raadslid Arjen Kapteijns (GroenLinks) toen nog.

Het stadsbestuur paste het voorstel inmiddels al aan, maar toch eiste de gemeenteraad meer. Wethouder Revis beloofde tijdens het debat rond om tafel te gaan over het alternatief van de Fietsersbond en de Bomenstichting.

Zie ook: Demonstratie 20.01.2018 tegen aanpak Haagse Koekamp

lees: Commissiebrief Koekamp 16.01.2018

en zie ook: Verkiezing Nationaal Park in Nederland

zie ook: Wedstrijd verkiezing Haags duingebied tot nieuwe Nationale Park

zie ook; Nationaal Park tussen duingebied Hoek van Holland tot Katwijk

zie ook; Verkiezing Nationaal Park in Nederland

zie ook: Opknapbeurt Internationaal Park in Den Haag – deel 3

zie ook: Opknapbeurt Internationaal Park in Den Haag deel 1 

zie ook: Zienswijze Vrienden op Internationaal Park

zie ook: Opknapbeurt Internationaal Park in Den Haag een goed plan ????

zie ook: Parkplan moet gewoon van tafel!

Nieuw fietspad Koekamp moet aardedonker blijven voor vleermuizen

AD 12.02.2019 Het nieuwe fietspad op de Koekamp dat het hertenkamp en de gebouwen van Staatsbosbeheer toegankelijker moet gaan maken, mag ’s avonds geen verlichting hebben. Het moet er aardedonker blijven om vleermuizen en andere beestjes niet te storen en de Partij voor de Dieren (PvdD) en fietsersbond zijn er niet blij mee. De Partij voor de Dieren waarschuwt dat het daardoor voor fietsers een eng fietspad wordt.

Volgens Koen Baart van de Fietsersbond Den Haag zijn onverlichte fietspaden eigenlijk niet wenselijk. ,,Een donker pad is vanwege de sociale veiligheid niet zo fijn”, zegt hij.

Volgens de PvdD is het bovendien een zinloos nieuw pad. Want omdat het licht er niet aan mag, blijft het huidige fietspad, bijna parallel aan de nieuwe route, liggen. ,,Niemand heeft om dit duistere griezelpad gevraagd. Wel versnippert dit asfalt het groen en moeten er bomen verdwijnen. Niet doen dus’’, aldus Robert Barker van de PvdD die het plan hoopt terug te draaien. Hij dient daartoe een voorstel in bij de gemeenteraad.

Verboden

Het nieuwe fietspad loopt door een dicht bosje met kwetsbare diersoorten zoals vleermuizen. Verlichting langs het pad zouden de dieren storen en daarom zijn lantaarnpalen langs de route verboden.

Baart van de Fietsersbond heeft moeite met de duistere enge route, maar snapt het ergens ook wel. ,,Ik word moe als ik hoor over vleermuisoversteekplaatsen. Maar ik heb ook begrip. We hoeven niet altijd te zeggen: laat de natuur maar stikken.”

Partij voor de Dieren ziet “overbodige en duistere fietspad” op Koekamp niet zitten

Den HaagFM 11.02.2019 De Partij voor de Dieren (PvdD) is ontevreden over het geplande onverlichte fietspad richting de Boslaan. Het fietspad is onderdeel van de herinrichting van de Koekamp. De partij zal een voorstel indienen om het fietspad uit de plannen te schrappen.

Het stadsbestuur plant op de Koekamp om naast het bestaande fietspad een extra fietspad te plaatsen. Dit zou de kantoorlocatie van Staatsbosbeheer beter toegankelijk maken. Dat ligt nu nog verborgen achter hekken en bosjes.

Het fietspad loopt door een dicht bosje met kwetsbare diersoorten zoals vleermuizen. Als het fietspad verlicht wordt, zou dat deze dieren kunnen verstoren en heeft de Omgevingsdienst Haaglanden het verboden het pad te verlichten.

De PvdD vindt dat het nieuwe fietspad geen toegevoegde waarde heeft. “Er ligt gewoon al een fietspad naast,” zegt fractievoorzitter Robert Barker. “Niemand heeft om dit duistere griezelpad gevraagd. Wel versnippert dit asfalt het groen en moeten er bomen verdwijnen. Niet doen dus.”

Haagse oppositie: niet aanpassen plannen Koekamp is ‘bizar’

OmroepWest 29.01.2019 De Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren vinden het ‘bizar’ dat de gemeente Den Haag het plan voor de herinrichting van de Koekamp niet aanpast.

De partijen zijn ook teleurgesteld door de opstelling van wethouder Richard de Mos (Groep de Mos), die volgens hen onvoldoende open staat voor een alternatief van bewoners en belangenorganisaties.De coalitie steunt de voorstellen wel: ‘Het wordt juist nu groener.’

In de Haagse raad wordt al lang gesproken over de herinrichting het groen naast het Centraal Station. Dat zou, aldus de gemeente, meer allure moeten krijgen. En er gaat ook een fietspad doorheen lopen.

Een groep bewoners en natuurorganisaties verzetten zich hiertegen. De critici willen dat het plan wordt aangepast en ontwikkelden een alternatief, Plan G. Als dat wordt uitgevoerd, krijgt het fietspad een andere route en kan de oever van het herteneiland hetzelfde blijven.

Mede onder druk van een meerderheid in de gemeenteraad, maakte het stadsbestuur een grondige vergelijking tussen Plan G en het origineel.

Ongunstig voor verkeer

Maar die analyse leerde dat het alternatief onder meer ongunstig is voor verkeerstromen en er te weinig ruimte overblijft voor water. ‘Ik heb de uitwerking daarvan gezien, gezamenlijk met de ontwerpen voor het Koningin Julianaplein en de kruising Rijnstraat-Bezuidenhoutseweg.

Toen was ik overtuigd; het ontwerp van de gemeente is groener, veiliger en prettiger voor fietsers en voetgangers. Ik denk dat de raad het filmpje dat we ervan hebben gemaakt ook overtuigend vindt’, aldus wethouder De Mos daarom ook midden januari.

De Haagse Stadspartij en Partij voor de Dieren zijn het niet met de wethouder eens. Zij vinden dat hij ‘meedenkende burgers opnieuw afschrijft’. Raadslid Peter Bos van die eerste partij vindt het jammer dat er nu ‘niets terechtkomt’ van het alternatief. ‘De wethouder blijft krampachtig vasthouden aan het oorspronkelijke plan van de gemeente en Staatsbosbeheer.

De Groep heeft een veel beter plan gemaakt, een cadeautje voor de stad, maar meedenken wordt kennelijk niet meer gewaardeerd door dit college.’ Robert Barker van de Partij voor de Dieren: ‘Het is bizar dat de wethouder de plannen van de bewoners zo behandelt.

Wij willen dat de wethouder het alternatieve plan als basis gebruikt. In plaats daarvan komt hij steeds met hetzelfde plan en noemt dat participatie.’

Meer groen

De coalitie van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks lijkt de plannen – waarover woensdag in een commissie van de gemeenteraad wordt gesproken – wel te steunen. ‘Het plan dat nu voorligt, is een goed plan’, aldus de grootste partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. ‘Er komt nu juist meer groen op de Koekamp.’

D66-raadslid Daniël Scheper laat weten in het huidig plan een ‘mooie kans’ te zien om de verkeersveiligheid te verbeteren, onder meer omdat er een goed fietspad komt. Ook hij stelt dat het nu groener wordt. ‘De afgelopen jaren is er veel gepraat met betrokkenen over de aanpassingen. Het uiteindelijke voorstel is voor D66 een goed compromis.’

Meer over dit onderwerp: KOEKAMP HERINRICHTING ALTERNATIEF

Gemeente Den Haag houdt vast aan eigen ontwerp voor Koekamp

OmroepWest 16.01.2019 De gemeente Den Haag houdt vast aan de eigen plannen voor de inrichting van de Koekamp, het park tegenover het Centraal Station. Een groep bestaande uit bewoners, natuurorganisaties en de fietsersbond had een alternatief voorstel ingediend: plan G. Maar een analyse leert dat dit onder meer ongunstig is voor verkeerstromen en er te weinig ruimte overblijft voor water.

Dat schrijft wethouder Richard de Mos (Groep de Mos, Groen en Stadsentrees) vandaag aan de gemeenteraad.

Een meerderheid in de politiek was erg gecharmeerd door het Plan G. Als dat zou worden uitgevoerd, kon de oever van het herteneiland hetzelfde blijven. Dit door een andere route van het fietspad aan de Bezuidenhoutseweg. Mede vanwege de sympathie die dat idee opriep in de raad had De Mos beloofd er goed naar te kijken. Hij heeft nu een uitgebreide vergelijking laten maken tussen het oorspronkelijk voorstel en het alternatief, inclusief een 3D-animatie en filmpjes.

Meer steen en asfalt

Daaruit blijkt dat het Plan G echter juist leidt tot meer steen en asfalt in plaats van groen. Want volgens de gemeente kunnen er dan geen bomen worden geplant langs het fietspad door de onderliggende kabels en leidingen. Daarnaast komen de voet- en fietspaden dicht naast elkaar te liggen, terwijl op dit drukke punt juist gescheiden paden comfortabeler en veiliger zijn.

Ook zou als Plan G wordt uitgevoerd, er onvoldoende water kunnen worden gecompenseerd en dat is een probleem met de klimaatverandering en hittestress in de toekomst. Bovendien zou het leiden tot een aantasting van het ontwerp van de Koekamp van de bekende tuin- en landschapsarchitect Jan D. Zocher jr..

Serieus gekeken

Wethouder De Mos benadrukt dat hij serieus naar het alternatief heeft gekeken. ‘Ik heb de uitwerking daarvan gezien, gezamenlijk met de ontwerpen voor het Koningin Julianaplein en de kruising Rijnstraat-Bezuidenhoutseweg. Toen was ik overtuigd; het ontwerp van de gemeente is groener, veiliger en prettiger voor fietsers en voetgangers. Ik denk dat de raad het filmpje dat we ervan hebben gemaakt ook overtuigend vindt.’

Daarom wordt nu toch het originele plan uitgevoerd. Dat moet ertoe leiden dat, aldus de gemeente, dat mensen die in de toekomst van Den Haag Centraal richting het Malieveld gaan via ‘een groene oase’ de stad betreden.

Veiliger

Ook wordt zo de kruising Rijnstraat-Bezuidenhoutseweg veiliger. Dat is volgens De Mos nu al een ‘druk en gevaarlijk’ punt. En door de komst van de ondergrondse fietsenstalling onder het Koningin Julianaplein en de toename van het aantal inwoners van de stad, wordt het hier nog drukker. Daarom wordt het ruimer opgezet. Zo ontstaat ook nog meer plek voor bomen.

De Mos is enthousiast: ‘Hoe gaaf is het dat je dit deel van het park teruggeeft aan de stad met 3.000 vierkante meter extra groen?’

Meer over dit onderwerp: KOEKAMP DEN HAAG INRICHTING TOEKOMST RICHARD DE MOS.

‘We geven bospark Koekamp terug aan de stad

AD 15.07.2018 Staatsbosbeheer is lovend over de plannen voor bospark de Koekamp in Den Haag. ,,Waar vind je dit in Nederland, pal voor de uitgang van het Centraal Station.” De stad krijgt er 3000 vierkante meter groen bij.

We willen het park in zijn glorie terugbren­gen, aldus Jasper Kuipers.

Volgens Staatsbosbeheer en wethouder Richard de Mos krijgt Den Haag een bijzondere groene loper in de geest en sfeer van landschapsarchitect Zocher. En dat pal voor de uitgang van het Centraal Station.

De raadsleden kregen donderdagavond het definitieve ontwerp toegezonden. Het dossier wordt na de zomer in de raad besproken. Wethouder Richard de Mos heeft goede verwachtingen. ,,Je houdt altijd mensen die in de weerstand zitten. Maar al met al hebben we een breed draagvlak. Hoe gaaf is dit,” zegt hij en wijst om zich heen.

,,De oude ideeën van Zocher, met veel lieflijke ronde vormen, worden afgestoft”, zegt Jasper Kuipers (Staatsbosbeheer). ,,De parkrand en de zichtlijnen naar het hertenkamp worden hersteld en versterkt. We willen het park in zijn glorie terugbrengen.”

Plannen

Duizenden mensen rijden hier dagelijks achteloos aan voorbij, aldus Hans van der Sluijs.

In vogelvlucht: het fietspad langs de Bezuidenhoutseweg wordt verlegd én breder gemaakt tot een ‘fietsboulevard’, met veel groen eromheen. Waardevolle bomen blijven behouden of worden herplant. Het nieuwe voetpad dwars door het Stinsenveld waar veel mensen van gruwelden is van de baan. Het fietspad aan de Boslaanzijde blijft. En er komt een nieuwe brug; een blikvanger, ‘een sierlijke brug.’

De bezwaren tegen het verleggen van de oeverlijn van de watergang zijn verworpen.

De Mos én Staatsbosbeheer denken met hun definitieve ontwerp een mooi plan op tafel te hebben voor de stad. ,,Een unieke groene belevenis,” aldus Hans van der Sluijs van Staatsbosbeheer. Den Haag krijgt een groene corridor van de Koekamp, en het park naar het Haagse Bos en het nationaal park De Hollandse Duinen.

Sluijs noemt de Koekamp ‘het best bewaarde geheim van de stad’. ,,Duizenden mensen rijden hier dagelijks achteloos aan voorbij.”

Allure

De aanpassingen maken het park toegankelijker en geven het CS-gebied meer allure, dat weet hij zeker. De bedoeling is dat de herinrichting eind 2019 start . En dat het park de zomer erna in volle glorie kan shinen. Voor de Hagenaars is er dan een nieuwe beleving: Den Haag krijgt er 3000 vierkante meter groen bij. Het afgesloten terrein van Staatsbosbeheer wordt namelijk overdag voor iedereen toegankelijk. Staatsbosbeheer wil er later een informatiecentrum en kleine horeca. ,,Hoe gaaf is het dat je dit deel van het park teruggeeft aan de stad,” aldus De Mos.

Staatsbosbeheer juicht het toe. Van der Sluijs wijst op de ‘verboden-toegangborden’. ,,Weg ermee”, zegt hij. ,,Staatsbosbeheer zit hier al 110 jaar. We kregen cameratoezicht. De beveiligingshekken werden hoger. Maar zo willen we ons helemaal niet afficheren. We geven deze plek terug aan de stad.”

Geen bomenkap voor paviljoen Koekamp

Den HaagFM 29.06.2018 Er zullen geen bomen worden gekapt om het geplande paviljoen aan de centrumkant van de Koekamp te realiseren. De gemeenteraad heeft een amendement van de Partij voor de Dieren daarover unaniem aangenomen.

In een door het stadsbestuur voorgestelde bestemmingsplan voor de omgeving rond Den Haag Centraal wordt de mogelijkheid geboden om op de locatie van een transformatorhuisje bij de Laan van Reagan en Gorbatsjov een paviljoen voor toeristen te maken. Aangezien dit paviljoen een stuk groter zou worden dan het bestaande transformatorhuisje zouden waarschijnlijk verschillende waardevolle bomen moeten worden gekapt.

Gemeenteraadslid Robert Barker van de Partij voor de Dieren is tevreden over de uitkomst van het debat in de gemeneteraad. “Als alle bouwplannen uit het verleden op de Koekamp doorgang hadden gevonden, zouden er nu evenveel bomen als koeien staan: nul. Ik ben heel blij dat we de kap van beeldbepalende bomen hebben kunnen voorkomen. Schuif dat paviljoen maar een stukje op.”

Al voldoende ruimte
De partij wijst erop dat er helemaal nog geen concrete plannen zijn voor de ontwikkeling van een paviljoen. “Maar mocht die er wel komen dan is er in het huidige versteende gebied bij de Koekamp al voldoende ruimte voor uitbouw.”…lees meer

Gerelateerd

Bomenkap Laan van Meerdervoort mag niet van rechter20 september 2013In “Nieuws”

PvdA-alternatief voor bomenkap Laan van Meerdervoort21 november 2012In “Nieuws”

GroenLinks wil onderzoek naar bomenkap Valkenboskade31 januari 2017In “Nieuws”

Koekamp gaat op de schop: raad stemt in met plannen

Den HaagFM 26.01.2018 De Koekamp, de stadsentree tegenover het Centraal Station, wordt helemaal opnieuw ingericht. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdag in met de voorstellen van wethouder Boudewijn Revis (kleine foto). Er gaat onder meer een fietspad doorheen lopen.

De wethouder kreeg lof omdat hij die ten opzichte van zijn eerste voorstellen had aangepast, zodat er minder bomen hoeven te worden gekapt. Maar er waren ook kritische geluiden van onder anderen SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Zij vinden het onverteerbaar dat er een fietsroute door het gebied komt te lopen en dat een anderhalve eeuw oud ontwerp van het groen wordt aangepast. “We moeten uitkijken dat dit geen nieuwe Grote Markstraat wordt”, aldus Aisha Akhiat van de SP.

Veruit de meeste partijen zijn blij met de plannen van Revis. Die benadrukken juist dat het goed is dat wandelaars en vooral fietsers beter gebruik kunnen maken van het gebied. “We maken groen bereikbaar, zodat Hagenaars ervan kunnen genieten”, aldus D66-fractievoorzitter Robert van Asten. Revis gaat nog wel in overleg gaat met onder meer bewoners-, fietsers- en natuurorganisaties om te onderzoeken of er nog meer bomen kunnen worden gespaard. De raad droeg hem daartoe op initiatief van de Haagse Stadspartij op.…lees meer

Gerelateerd;

Bewoners Nassaubuurt boos over toekomstig fietspad Koekamp10 januari 2018

Minder breed fietspad op de Koekamp niet voldoende voor bewonersorganisaties17 januari 2018

Wethouder Revis: “Denktank Scheveningse Bos wordt niet gepasseerd”15 juni 2017

Koekamp wordt ‘stadsentree met allure’: raad akkoord met plannen

OmroepWest 25.01.2018 Het moet een stadsentree met ‘allure’ worden, passend bij ‘de groene stad Den Haag’, als het aan de Haagse wethouder Boudewijn Revis ligt. De Koekamp, tegenover het Centraal Station, wordt helemaal opnieuw ingericht. Er gaat onder meer een fietspad doorheen lopen.

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdag in met de voorstellen van Revis (VVD) daartoe. De wethouder kreeg ook lof omdat hij die ten opzichte van zijn eerste voorstellen had aangepast, zodat er minder bomen hoeven te worden gekapt. Alleen SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Groep Okcuoglu stemden tegen.

Zij vinden het onverteerbaar dat er een fietsroute door het gebied komt te lopen en dat een anderhalve eeuw oud ontwerp van het groen wordt aangepast. ‘We moeten uitkijken dat dit geen nieuwe Grote Markstraat wordt’, aldus Aisha Akhiat van de SP. En haar collega Christine Teunissen van de PvdD vreest voor een ‘grootschalige bomenkap’.

‘Huzarenstukje’

Maar alle andere partijen in de raad zijn het daar helemaal niet mee eens. Die benadrukken juist dat het goed is dat wandelaars en vooral fietsers beter gebruik kunnen maken van het gebied. ‘We maken groen bereikbaar, zodat Hagenaars ervan kunnen genieten’, aldus D66-fractievoorzitter Robert van Asten. VVD-raadslid Ingrid Michon stelde dat natuur niet iets is waar je een strik omheen doet om er vanaf een afstand naar te kijken. ‘Dit ontwerp is echt een huzarenstukje: de natuur wordt gerespecteerd en je kan er meer van genieten.’

Revis gaat nog wel in overleg gaat met onder meer bewoners-, fietsers- en natuurorganisaties om te onderzoeken of er nog meer bomen kunnen worden gespaard. De raad droeg hem daartoe op initiatief van de Haagse Stadspartij op.

Alternatieven

Fractievoorzitter Peter Bos van de HSP wees er tijdens het debat in de gemeenteraad over het vernieuwen van het groen tegenover het Centraal Station op dat de Fietsersbond en de Bomenstichting Den Haag samen alternatieven hebben ontwikkeld voor de meest recente plannen van de wethouder. Zo zou je daar nog comfortabel kunnen fietsen en zouden er ook geen bomen tegen de vlakte hoeven. De wethouder beloofde dat hij met de organisaties gaat spreken om te kijken welke van die ideeën hij kan overnemen.

Ook nam de raad met grote steun een voorstel van D66 aan om het straks te verbieden dat er nog snorfietsen door het gebied gaan rijden.

LEES OOK: Demonstratie voor behoud natuur Haagse Koekamp

Meer over dit onderwerp: KOEKAMP DEN HAAG

Politiek: nog meer bomen sparen op ‘heilige Haagse grond’ van Koekamp

AD 25.01.2018 Het college krijgt huiswerk mee bij de aanpak van de Koekamp. Wethouder Boudewijn Revis (VVD) moet onderzoeken of er alsnog meer bomen gespaard kunnen worden bij de opknapbeurt van het park.

Een motie om alternatieve plannen voor de Koekamp te onderzoeken, haalde vanavond een ruime meerderheid in de gemeenteraad. ,,Het moet beter”, zei HSP-fractieleider Peter Bos in het debat.

De Fietsersbond en de Bomenstichting hebben samen een voorstel gemaakt waarbij meer groen wordt ontzien. Daardoor zou er ‘geen boom gerooid’ hoeven worden. HSP’er Bos: ,,We moeten zoveel mogelijk bomen sparen.” Ook besloot de raad dat er straks geen snorfietsen, brommers en scooters door het park mogen.

De Koekamp moet dit jaar op de schop. In het gebied tussen het Haagse Bos, het Malieveld en het station komt meer water, nieuw groen en een geasfalteerd fietspad. De opknapbeurt kost vijf miljoen euro. Wel moeten er in totaal vijftig bomen worden verplaatst òf gekapt en elders herplant. Maar, zo benadrukte Revis eerder: ,,De oude en karakteristieke bomen laten we staan.”

Boswachter Jenny voert de herten op de Koekamp. © Jacques Zorgman

Belangenclubs en politieke partijen als PvdD, GroenLinks en SOS Den Haag zijn kritisch. Afgelopen weekeinde hielden ze een demonstratie. ,,De plannen moeten aangepast worden aan de bestaande natuur, en niet andersom”, zei raadslid Arjen Kapteijns (GroenLinks).

Het stadsbestuur paste het voorstel vorige week al aan, maar de gemeenteraad eist meer. Wethouder Revis beloofde tijdens het debat vanavond om tafel te gaan over het alternatief van de Fietsersbond en de Bomenstichting: ,,Met deze motie kunnen we prima uit de voeten.”
Hoeveel bomen er precies moeten wijken, zal komend voorjaar blijken bij de definitieve uitwerking van het plan. Eind van het jaar moeten de werkzaamheden beginnen.

Een schets van de nieuwe Koekamp. Aan de onderzijde het KJ-Plein bij station Den Haag Centraal. © Gemeente Den Haag

Haagse Grote Marktstraat eindelijk op de schop

Het heeft even geduurd maar NU gaat het echt beginnen !!!

Grote Marktstraat op de schop

Posted by interniek on 13 February, 2014 Originally posted on Haagspraak.

Er wordt hard gewerkt aan de Grote Marktstraat. Alles moet groot, groter, grootst en nieuw, nieuwer, nieuwst worden. Op dit moment dus een grote Haagse Bouwpunt (we zijn het gewend), maar er zal toch een keer een eind aan moeten komen. Op dat moment wordt deze fotoreportage pas echt interessant, want dit is dan geschiedenis geworden. View original

Eerst worden de bestrating en het straatmeubilair aangepakt en als laatste de verlichting. Het gedeelte tussen Wagenstraat en Voldersgracht is als eerste aan de beurt. De vernieuwde Grote Marktstraat wordt opgeleverd in 2015

zie: Grote Marktstraat Den Haag op de schop

zie: Nieuwe Haagse Passage

zie ook: De nieuwe Haagse Passage

zie: Grote Marktstraat, Spuistraat, Kalvermarkt en het Spui maken zich op

zie ook: Aftrap bouw SpuiForum

grote markt

Groene actie bij heropening Grote Marktstraat

Den HaagFM 30.03.2016 De Partij voor de Dieren voert donderdag actie tijdens de officiële heropening van de vernieuwde Grote Marktstraat.

De partij baalt ervan dat er in de nieuw ingerichte winkelstraat geen ruimte is gemaakt voor bomen en planten. “Terwijl bloembakken, groene gevels, perkjes en bomen bijdragen aan een aangenaam centrum, vuile lucht zuiveren en wateroverlast tegengaan”, zegt gemeenteraadslid Christine Teunissen.

De politica wijst erop dat in de gemeenteraad al in 2012 werd afgesproken de Grote Marktstraat meer te vergroenen. “Het stadsbestuur heeft hierop nauwelijks actie ondernomen, met als resultaat een versteend centrumgebied.” Donderdag laat de partij met twee mobiele tuinen zien hoe het ook anders kan. …lees meer

Oorbel

Poll: Nieuwe lampen Grote Marktstraat niet populair

AD 22.03.2016 Echt overtuigd zijn de lezers van AD/Haagsche Courant niet van denieuwe lampen in de Grote Marktstraat. Dat blijkt uit een poll op de website van deze krant.

Ze zijn best lang en hangen alleen aan een kabeltje. Stel dat er harde windvlagen komen. Ik vraag me af of het dan wel goed gaat, aldus Ernest Boutista.

Bij de vraag ‘Wat vind jij van de nieuwe verlichting, ook wel oorbellen, in de Grote Marktstraat?’ klikte bijna de helft van de stemmers op ‘Lelijk’. 47 procent van de stemmers ziet de lampen dus niet graag.

Een aantal Hagenaren, 19 procent van de stemmers, was ook niet al te enthousiast en vond de verlichting ‘wel gaan’. Zo ook de 23-jarige Eline uit Den Haag, die de onlangs opgehangen lampen nog niet eerder was opgevallen. ,,Ik vind ze niet echt mooi, ze passen hier niet. Het had best wat sjieker gemogen.”

Toch zijn er ook mensen die wel genieten van de nieuwe lantaarns in de Grote Marktstraat. Van alle stemmers gaf een derde, in totaal 34 procent aan de ‘oorbellen’ mooi te vinden. Bijvoorbeeld Ernest Boutista (37) ook. ,,Ze zijn heel apart en uniek. Qua design zijn de lampen erg mooi.” De Hagenaar vraagt zich alleen af of het wel zo veilig is. ,,Ze zijn best lang en hangen alleen aan een kabeltje. Stel dat er harde windvlagen komen… Ik vraag me af of het dan wel goed gaat.”

Kroonluchters

De gemeente Den Haag wilde in eerste instantie enorme kroonluchters laten maken voor de winkelstraat in hartje centrum. Dat plan leek echter onhaalbaar, de lampen zouden te zwaar zijn om op te hangen. In plaats daarvan kwamen de ‘oorbellen’. De bijnaam komt door de vorm van de lampen, die doen denken aan druppelvormige oorhangers.

In totaal hangen er nu 58 lampen in de Grote Marktstraat, 29 aan de beide zijdes. De brede winkelstraat wordt al jarenlang verbeterd en verbouwd. Met het ophangen van de ‘oorbellen’ is er een einde gekomen aan de vernieuwing, die op donderdag 31 maart feestelijk wordt afgesloten.

Lees ook+

Grote Marktstraat krijgt zijn ‘oorbellen’ ingehangen

AD 11.03.2016 Ze hangen er, de ‘oorbellen’! De eerste exemplaren van de bijzondere lampen zijn gemonteerd aan kabels boven de Grote Marktstraat in Den Haag.

Aanvankelijk was de gemeente van plan enorme kroonluchters laten maken die de belangrijke winkelstraat het aanzien van een balzaal moest geven. Maar dat bleek onhaalbaar.

Den Haag koos uiteindelijk voor deze druppelvormige lampen, gemaakt van roestvrij staal. Aan beide zijden van de straat komen 29 van deze blikvangers te hangen.

Foodtrucks
Het ophangen van de ‘oorbellen’ is de laatste klus voordat op 31 maart de Grote Marktstraat feestelijk wordt geopend. Vanaf 18.00 uur is het feest en zijn er van Grote Markt tot aan het Spui optredens en foodtrucks. Wethouder Boudewijn Revis opent de vernieuwde winkelstraat rond 20.30 uur door de verlichting voor het eerst aan te doen, ondersteund door een drum-act van Koen Herfst en Cesar Zuiderwijk.

De winkels blijven 31 maart speciaal voor het evenement tot 22.00 uur geopend.

Lees ook;

Eerste ‘oorbel’ opgehangen in Grote Marktstraat

Den HaagFM 26.11.2015 In de Grote Marktstraat op de hoek met de Wagenstraat is de eerste ‘oorbel‘ opgehangen. De eenzame oorbel die er nu hangt is op proef, zodat het verschil kan worden gezien tussen de functionele verlichting en de sfeerverlichting.

Met de nieuwe lamp komt het einde in zicht van de al jaren durende soap rond de verlichting in de Grote Marktstraat. Luxe kroonluchters zouden eigenlijk het sluitstuk worden van de vernieuwing van de ‘winkelboulevard met Europese allure’. Maar er ging van alles mis. Zo waren er problemen met de bevestiging van de lampen van ontwerper Lana du Croq en bleken ze te zwaar te worden. Daarop werd het ontwerp aangepast. Maar omdat er geen bedrijf was dat de bijzondere verlichting voor een redelijke prijs wilde maken, werd uiteindelijk het hele plan afgeblazen.

Ook de nieuwe lichtgevende oorbellen zijn ontworpen door Lana du Croq. Het ontwerp past in het oorspronkelijke budget en bestaat uit 58 verlichtingselementen, verdeeld over twee lijnen in de straat. Naast functionele verlichting is ook sfeerverlichting met kleurtjes mogelijk. Over vier maanden moeten alle lampen hangen. Dan wordt ook een groot opleveringsfeest gegeven voor alle bezoekers en ondernemers van de Grote Markststraat. …lees meer

‘Grote Marktstraat Den Haag is kil en ongezellig’; ondernemers willen hun kiosken terug

RTVWEST 08.10.2015 Twee ondernemers vinden de Grote Marktstraat door de herinrichting maar kil en ongezellig geworden. Daarom willen bloemenkiosk ’t Centrum en Brouwers Stroopwafels hun verkoophuisjes terug.

De kiosken van beide ondernemers moesten het veld ruimen voor de herinrichting. De bedrijven zouden ook graag bomen en plantenbakken in het straatbeeld komen. ‘Als je internationale allure wilt, dan moet je dit in Den Haag ook mogelijk maken. Nu zijn er alleen maar tegels en grote stalen banken, het ziet er kil uit.’

LEES OOK: Grote Marktstraat Den Haag krijgt oorbellen

De bedrijven hopen dat het idee aanslaat bij de politiek. Ze hebben alvast een impressie gemaakt van hoe de kiosken eruit zouden kunnen zien. Die staat hierboven.

Meer over dit onderwerp:Den Haag Grote Marktstraat KioskenBloemenkiosk ’t Centrum Brouwers Stroopwafels

Oproep ondernemers: “Breng sfeer terug in kille Grote Marktstraat

Den HaagFM 08.10.2015 De eigenaren van Bloemenkiosk ’t Centrum en Brouwers Stroopwafels gaan bij de gemeente vragen of zij met hun kiosken terug mogen keren in de vernieuwde Grote Markstraat. Ook zien zij graag dat er bomen of plantenbakken komen, om de straat weer gezellig te maken.

De herinrichting van de Grote Marktstraat is bijna af. Er is zo’n dertien miljoen euro besteed om de straat om te toveren tot een “balzaal met internationale allure”, zoals de gemeente het noemde. “Maar het is kil en ongezellig”, zegt Madjo Dewus die met zijn bloemenkiosk vorig jaar gedwongen moest vertrekken. “Nu zijn er alleen maar tegels en grote stalen banken, het ziet er kil uit. Wij willen hier graag iets moois neerzetten.” De twee kiosken stonden meer dan vijftig jaar in de straat.

Het stadsbestuur zei eerder dit jaar straathandel meer ruimte te willen geven. Uit onderzoek in opdracht van de gemeente blijkt ook dat kiosken geliefd zijn bij een grote meerderheid van de bewoners. Vooral snacks en bloemen zijn populair. “Nu er een nieuw beleid is om straathandel te stimuleren, hopen wij dat ons voorstel gesteund wordt. We hebben een schets gemaakt om een idee te geven maar het is nog geen uitgewerkt ontwerp. Als het idee aanslaat, willen we in overleg met de gemeente een passend ontwerp kiezen.” …lees meer

Geen politieke steun voor groene Grote Marktstraat

Den HaagFM 05.10.2015 De partij GroenLinks krijgt in de gemeenteraad geen politieke steun voor hun plannen om van de Grote Marktstraat een Groene Marktstraat te maken.

De werkzaamheden aan de Grote Marktstraat zijn bijna klaar. Fractievoorzitter Inge Vianen van GroenLinks is niet echt enthousiast over het eindresultaat. “Het is inmiddels wel duidelijk dat het winkelgebied erg grijs is en zal blijven. Uit een enquête die wij twee weken geleden onder het winkelend publiek afnamen, bleek dat ruim tachtig procent van de ondervraagden graag groen zouden zien in de straat, bijvoorbeeld in de vorm van bomen, plantenbakken of hangend groen.”

De partij diende in de gemeenteraad een motie in waarin wordt gevraagd – nog voor de feestelijke opening in 2016 – de Grote Marktstraat te vergroenen. Ook verzocht de partij om groenelementen in te zetten om de scheiding tussen voet- en fietspad te verduidelijken. “Tijdens de actie waren er meerdere mensen die aangaven dat het onveilig fietsen en wandelen is in de straat, groen zorgt niet alleen voor meer allure maar kan de straat ook veiliger maken”, aldus Vianen. De motie werd door een meerderheid van de gemeenteraad verworpen. …lees meer

IMG_1728[1]

Grote Marktstraat Den Haag krijgt oorbellen

RTVWEST 11.09.2015 In plaats van enorme kroonluchters, komen er nu veel kleinere ‘oorbellen’ boven de Haagse Grote Marktstraat te hangen als verlichting.

De bedoeling is dat de nieuwe lampen begin 2016 in gebruik worden genomen, staat in een rapport van de gemeente Den Haag.

De spectaculaire kroonluchters zouden het sluitstuk moeten vormen van de omvorming van de straat tot een ‘winkelboulevard met Europese allure’. Maar er ging steeds iets mis. Zo waren er eerst problemen met de bevestiging van de lampen van ontwerper Lana du Croq. Twee jaar geleden bleek dat ze te zwaar waren. Het ontwerp werd daarop aangepast.

Lampen werden te duur

Maar begin februari dit jaar werd duidelijk dat geen enkel bedrijf de lampen voor een redelijke prijs kon maken. Daar werd het hele project afgeblazen.

Volgens de gemeente Den Haag heeft Lana du Croq nu toch wel een ‘passende oplossing’ gevonden. Het ontwerp bestaat uit ongeveer 58 lampen die in twee lijnen boven de straat komen te hangen.

Alle kleuren

De gemeente: ‘Naast functionele verlichting is met deze elementen ook sfeerverlichting mogelijk, waarbij alle kleuren ingezet kunnen worden.’ En ook belangrijk: de oorbellen worden niet te duur, belooft het stadhuis. Lees verder

LEES OOK: Geen groen in vernieuwde Haagse Grote Marktstraat

gerelateerde artikelen;

Grote Marktstraat krijgt lichtgevende oorbellen in plaats van kroonluchters

Den HaagFM 09.09.2015 De al jaren durende soap rond de verlichting in de Grote Marktstraat nadert zijn einde. De gemeente heeft een nieuw plan gepresenteerd: lichtgevende oorbellen.

Luxe kroonluchters zouden eigenlijk het sluitstuk worden van de vernieuwing van de ‘winkelboulevard met Europese allure’. Maar er ging van alles mis. Zo waren er eerst problemen met de bevestiging van de lampen van ontwerper Lana du Croq. Vervolgens bleken ze te zwaar te worden en werd het ontwerp aangepast. Maar omdat er geen bedrijf was dat de bijzondere verlichting voor een redelijke prijs wilde maken, werd uiteindelijk het hele plan afgeblazen.

Ook de nieuwe lichtgevende oorbellen zijn ontworpen door Lana du Croq. Het ontwerp past in het oorspronkelijke budget en bestaat uit 58 verlichtingselementen, verdeeld over twee lijnen in de straat. Naast functionele verlichting is ook sfeerverlichting met kleurtjes mogelijk. De Adviescommissie Openbare Ruimte heeft een akkoord gegeven voor het plan. Het is de bedoeling dat de oorbellen uiterlijk in het eerste kwartaal van volgend jaar in de straat hangen. Rond die tijd wordt ook een groot opleveringsfeest gegeven voor alle bezoekers en ondernemers van de Grote Markststraat. …lees meer

Grote Marktstraat krijgt toch geen kroonluchters

Den HaagFM 03.02.2015 De al jaren durende soap rond de kroonluchters in de Grote Marktstraat krijgt een verrassende wending. De gemeente blaast het hele project nu compleet af. Dit omdat er geen bedrijf kan worden gevonden dat de bijzondere verlichting voor een redelijke prijs kan maken.

“Het aanbestedingstraject van de kroonluchters heeft niet geleid tot biedingen die passen binnen het beschikbare budget”, schrijft de gemeente dinsdag in een verklaring. Er komt nu een alternatief plan voor de verlichting. …lees meer

Metamorfose Grote Marktstraat in flitsend videofilmpje

Den HaagFM 08.09.2014 Op de YouTube-pagina van de Gemeente Den Haag is een flitsend videofilmpje verschenen over de metamorfose van de Grote Marktstraat, één van de belangrijkste winkelgebieden in het centrum van Den Haag.

Te zien is hoe architect Hein Berlage ooit de straat ontwierp als een drukke winkelstraat met warenhuizen, trambanen, auto’s, fietsers en voetgangers. In 1996 verdween het verkeer uit de straat toen werd begonnen met de aanleg van de Haagse tramtunnel. De 1.250 meter lange tunnel voor trams en parkeerruimtes voor auto’s werd in 2004 geopend en heeft sindsdien meerdere bouwkundige prijzen gewonnen. …lees meer

Verbouwing Grote Markstraat loopt half jaar vertraging op

Den HaagfM 30.07.2014 De metamorfose van de Grote Markstraat loopt een half jaar vertraging op.

De reden hiervoor is dat de werkzaamheden van deze derde en laatste fase niet samen gaan met het werk aan het gebouw Sijthoff City. Dat pand, op de hoek van de Grote Marktstraat en de Wagenstraat, wordt volledig gerenoveerd. Het gebouw krijgt een nieuwe gevel en in het complex komen twee winkellagen en kantoren.

Oorspronkelijk zouden de werkzaamheden van de derde fase, waarbij onder andere enorme kroonluchters worden opgehangen, in september van start gaan. Dit is nu uitgesteld naar februari volgend jaar. De verwachting is nu dat winkelstraat in juni 2015 gereed is.  …lees meer

Herinrichting Grote Marktstraat van start

Den HaagFM 15.01.2014 De gemeente Den Haag is woensdag gestart met de herinrichting van de Grote Marktstraat. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Eerst worden de bestrating en het straatmeubilair aangepakt en als laatste de verlichting. Het gedeelte tussen Wagenstraat en Voldersgracht is als eerste aan de beurt. De vernieuwde Grote Marktstraat wordt opgeleverd in 2015.…lees meer

Grote beurt voor Grote Marktstraat

Den HaagFM 15.01.2014 De gemeente Den Haag start woensdag met de herinrichting van de Grote Marktstraat. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Eerst worden de bestrating en het straatmeubilair aangepakt en als laatste de verlichting. Het gedeelte tussen Wagenstraat en Voldersgracht is als eerste aan de beurt. De vernieuwde Grote Marktstraat wordt opgeleverd in 2015.…lees meer

Van Takkenbossen en de bereikbaarheid van de Scheveningse noodboulevard

Vragen over bereikbaarheid van noodboulevard

RTVWEST  06.04.2010  –  DEN HAAG – Raadsleden van D66 en de Politieke Partij Scheveningen (PPS) hebben vragen gesteld over de bereikbaarheid van de Scheveningse noodboulevard voor hulpdiensten.

Ze vragen zich af of er bij de aanleg rekening mee is gehouden dat er hulpdiensten door moeten kunnen. De noodboulevard is een tijdelijke oplossing, zodat strandtenten tijdens de werkzaamheden aan de boulevard bereikbaar blijven. ‘Maar die tijdelijkheid betekent niet dat de strandtenten minder veilig hoeven te zijn voor hun bezoekers’, zegt D66. 

Strandtenthouders in Scheveningen zijn niet blij met de herinrichting van de boulevard en het eenrichtingsverkeer dat is ingesteld. De restaurants aan de kust zeggen mede hierdoor dit weekend minder bezoekers te hebben gehad.

D66 stelt vragen over bereikbaarheid noodboulevard
‘Ze moeten improviseren, dus wat wil je dan?’

Takkenbossen moeten stuifzand tegengaan

RTVWEST 06.04.2010  – DEN HAAG – Op het bouwterrein bij de boulevard van Scheveningen gaat de gemeente takkenbossen plaatsen. Deze moeten het stuifzand tegengaan.

De takken worden in de zandhopen gestoken die zijn ontstaan door graafwerkzaamheden tijdens de herinrichting van de boulevard. De aanleiding voor dit alternatieve helmgras is volgens de Vereniging van Strandtentexploitanten de flinke wind van vorige week donderdag.

Die zorgde ervoor dat een aantal strandtenten door zand werden overspoeld. De herinrichting van de boulevard gaat drie jaar duren.

‘Takken zijn niet bedoeld om topless dames te beschermen’

Overlast tijdens herinrichting Spui

Herinrichting Spui zorgt voor overlast

RTVWEST 25.03.2010  –  DEN HAAG – De werkzaamheden op het Spui in Den Haag zorgen voor overlast voor voetgangers en fietsers. Het Spui is gedeeltelijk afgesloten vanwege de herinrichting van de straat.

Daarom moeten voetgangers en fietsers gebruik maken van omleidingsroutes. De werkzaamheden op het Spui duren nog tot oktober.

Voetgangers en fietsers hebben last van werkzaamheden Spui

Grote Marktstraat Den Haag op de schop

Januari start opknappen Grote Marktstraat

Den HaagFM 31.10.2013 Half januari start de herinrichting van de Grote Marktstraat. De gemeente laat de Grote Marktstraat veranderen in een “winkelboulevard met internationale allure”. Den Haag hoopt zich zo nog meer kunnen onderscheiden van andere steden en ook meer bezoekers te trekken. De Grote Marktstraat moet “dé openlucht balzaal” van de Haagse binnenstad worden, met nieuwe bestrating, verlichting en straatmeubilair. …lees meer

zie ook:

Geen groen in vernieuwde Haagse Grote Marktstraat

Proef met bestrating voor nieuwe inrichting Grote Marktstraat

Proefbestrating in Grote Marktstraat Den Haag aangelegd

Grote Marktstraat moet winkelboulevard worden

Den Haag brengt nieuw elan aan Grote Marktstraat

Grote Marktstraat moet ‘internationale allure’ krijgen

Grote Marktstraat grondig op de schop

RTVWEST 03.02.2010   –  DEN HAAG – De Grote Marktstraat in Den Haag wordt als het aan het Haagse stadsbestuur ligt heringericht tot een internationale winkelboulevard met allure. Daar hoort ook een fietsverbod bij op koopavonden en in het weekend.

Het voorlopige ontwerp tovert de winkelstraat om tot een soort ‘openlucht balzaal’, met grote kroonluchters ter verlichting, bijzondere bestrating en meubilair, geïnspireerd door de Haagse hofmode. Wat wethouder Huffnagel betreft wordt de vernieuwde winkelstraat tegelijkertijd ‘chique, modern en toegankelijk’, als ‘een rode loper door de stad’.

Het college van burgemeesters en wethouders heeft het voorlopig ontwerp voor de Grote Marktstraat woensdag goedgekeurd. Aan dat ontwerp is ruim twee jaar gewerkt. De start van de uitvoering staat gepland voor 2011.

Gemeente informeert bewoners te laat bij herinrichting Doorniksestraat

 

Wijkverenigingen boos over herinrichting Doorniksestraat

RTVWEST 28.01.2010    DEN HAAG – De wijkvereniging van Duttendel/Wittebrug en de wijkvereniging Noordelijk Scheveningen vinden dat ze in een te laat stadium betrokken zijn bij de herinrichting van de Doorniksestraat. Dat zorgt voor frustratie bij de wijkverenigingen. 
 
Door regioreporter Henk Simons

De Doorniksestraat is een belangrijke verbindingsweg tussen de wijken Belgisch Park en Duttendel. Van overheidswege is eind 2009 ‘crisisgeld’ beschikbaar gesteld om in recordtijd de straat zelf en de inrichting te vernieuwen. Dit resulteerde in nieuwe fietspaden, bushalten en belijning. 

De betrokken wijkverenigingen hebben ervaren dat inspraak op papier niet altijd leidt tot daadwerkelijke raadpleging.

Doorniksestraat

Start herinrichting Haagse Spui

Herinrichting Haagse Spui begonnen

RTVWEST 18.01.2010  –  DEN HAAG – Op het Spui in Den Haag zijn aannemers maandag begonnen met het opnieuw inrichten van de straat. De werkzaamheden waren twee weken eerder gepland maar werden uitgesteld vanwege de vorst.

Het Spui krijgt een nieuwe klinkerbestrating en er wordt een gecombineerde tram- en bushalte aangelegd ter hoogte van de voormalige discotheek Asta. De herinrichting is nodig omdat het centrum autoluw is gemaakt. Voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer moet de straat daarom aangepast worden.

De HTM heeft omleidingen ingesteld voor tramlijnen 1 en 16 en bus 22 en 24.