Tagarchief: Armoedesignalement 2013

De armoede ook in de Haagse Schilderswijk

Armoe Troef.

De armoede in Den Haag stijgt meer dan in andere grote steden als Rotterdam en Amsterdam. Volgens het CBS slaat de crisis die in 2008 begon steeds harder toe. Veel mensen hebben jaren achter elkaar een te laag inkomen. Ook de armoede onder kinderen stijgt sterk. Een op de drie armen in Nederland is jonger dan 18 jaar.

In Den Haag heeft 14 procent van de bevolking te weinig geld voor voeding, kleding of om de huur te betalen. Dat zijn zeker 70.000 mensen die maandelijks niet rond kunnen komen.  De rapportage (pdf) is dinsdag 03.12.2013  gepubliceerd.

Dit alles  blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dinsdag 03.12.2013 presenteerden.  In de Europese Unie (EU) loopt 24,8 procent van de bevolking risico op armoede en sociale uitsluiting, in Nederland is dit 15 procent.  Dat blijkt uit cijfers die het Europees statistisch bureau Eurostat donderdag 05.12.2013 publiceerde.

Sterke stijging

Net als in 2011 steeg het armoedecijfer vorig jaar weer. Het ging om de sterkste stijging sinds het uitbreken van de recessie in 2008.

Op dit moment beschouwt het SCP 1,2 miljoen Nederlanders als arm. Dat is 7,6 procent van de bevolking.

Risicogroepen

Armoede komt in Nederland het meest voor bij de risicogroepen zoals huishoudens die bijstand ontvangen. Daar steeg het aantal armen naar 74 procent. Van de eenoudergezinnen kan 30 procent moeilijk in eigen onderhoud voorzien.

Bij de niet-westerse huishoudens zag het CBS een lagere kans op armoede bij de tweede generatie (20 procent) dan de eerste generatie (31 procent).

Relatieve armoede

Het CBS en SCP hanteren een op Nederland gerichte armoedegrens. Wereldwijd gezien behoort Nederland tot de rijkste landen ter wereld. In de welvaartsindex van de Verenigde Naties (VN) staat Nederland op plek vier achter Noorwegen, Australië en de Verenigde Staten. Voor de VN is iemand arm wanneer hij of zij minder dan 1,25 dollar per dag te besteden heeft. Vanuit dat perspectief gezien ligt het armoedepercentage in Nederland op 0 procent.

Schilderswijk-West

De Schilderswijk-West (gebied tussen de Loosduinseweg, Vaillantlaan en de De Heemstraat) is met maar liefst 3.600 mensen, 0,72% van de Haagse bevolking, zou in bittere armoede leven. De wijk met de meeste arme mensen van Nederland. meer………

Jeugdbendes, Shariadriehoek en politiegeweld

De Schilderswijk-West kampt al langer met problemen. De buurt werd jarenlang geteisterd door een jeugdbende die opereerde vanaf de Delftselaan.

Afgelopen jaar kwam de Schilderswijk in het nieuws omdat er sprake zou zijn van een ‘Shariadriehoek’. Dagblad Trouw beschreef de buurt als een ‘enclave van orthodoxe moslims, die anderen hun regels willen opleggen’.

En in oktober kwam naar buiten dat agenten van bureau De Heemstraat in de Schilderswijk bovenmatig geweld tegen allochtonen zouden gebruiken.

Zie ook: Schilderswijk Shariawijk ??

Groei kerkelijke armenhulp is een doorn in het vlees

Trouw 05.12.2013 70 procent van de lokale kerken is inmiddels betrokken bij ondersteuning van mensen die niet goed rond kunnen komen. Het vangnet van de verzorgingsstaat is aan slijtage onderhevig. Daar mogen we geen vrede mee hebben, betoogt prof. Herman Noordegraaf.

In 1965 werd de Algemene Bijstandswet ingevoerd. Deze loste de Armenwet van 1854 af. Deze eerste nationale wet voor de bedeling van armen was wel een aantal malen herzien, maar niet principieel gewijzigd: de zorg voor de armen was in de eerste plaats een taak van de kerken. Als daarop geen beroep gedaan kon worden, kwam het burgerlijk armenbestuur in beeld. Lang was dat laatste alleen ‘in uiterste noodzaak’ toegestaan.

‘Sorry armoelijder, bij ons gaat het ook slecht’

VK 05.12.2013 Met het loslaten van de 0,7 procent-norm zakt Nederland door een bodem, vindt Bram van Ojik. ‘Zijn we ons fatsoen kwijt?’

Het jaar 2014 wordt een historisch dieptepunt voor de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Voor het eerst in 40 jaar zakt Nederland onder de internationaal afgesproken norm om 0,7 procent van ons nationaal inkomen te investeren in armoedebestrijding. Van elke euro die wij verdienden, gaven we tot nu toe bijna een cent weg aan ontwikkelingssamenwerking. Dat kan niet meer uit. Het wordt te duur, zegt het kabinet. We zitten in een crisis en dan moet iedereen een steentje bijdragen, ook de allerarmsten. Zij die niets hebben, kunnen best met een beetje minder toe.

Nederlands minst arm van EU

Telegraaf 05.12.2013  Hoewel de armoede in Nederland is gestegen, steekt die relatief nog gunstig af in vergelijking met de rest van Europa. Als het gaat om het risico op armoede en sociale uitsluiting, heeft in Nederland 15 procent van de bevolking hiermee te maken, terwijl het gemiddelde in Europa 24,8 procent is. Dat blijkt uit cijfers van het Europees statistisch bureau Eurostat die donderdag zijn gepubliceerd.

Kans op ‘armoede’ in Nederland kleiner dan in rest EU

Elsevier 05.11.2.2013 Hoewel de ‘armoede’ in Nederland is toegenomen, komt die relatief gunstig uit in vergelijking met de rest van Europa. In de Europese Unie (EU) loopt 24,8 procent van de bevolking risico op armoede en sociale uitsluiting, in Nederland is dit 15 procent.  Dat blijkt uit cijfers die het Europees statistisch bureau Eurostat donderdag publiceerde. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteerden dinsdag de armoedecijfers van vorig jaar. Hieruit bleek dat ongeveer 1,2 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens leven.

zie ook

Armoede in Den Haag: ‘Ik moet rondkomen van 50 euro in de week’

RTVWEST 03.12.2013 VideoDEN HAAG – De Schilderswijk is met 3.600 mensen die onder de armoedegrens leven de allerarmste wijk van Nederland. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag bekend. Lees verder

Bewoners Schilderswijk Den Haag niet verbaasd over armoede

RTVWEST 03.12.2013 AudiofragmentDEN HAAG – ‘Ik leef onder de armoedegrens’, zegt een vrouw op de Vaillantlaan in de Schilderswijk in Den Haag. Ze is niet de enige. Met haar leven zo’n 3.600 mensen in de Schilderswijk-West in armoede. De wijk telt daarmee de meeste … Lees verder

HAAGSE SCHILDERSWIJK-WEST HERBERGT MEESTE ARMEN

BB 03.12.2013 In de Haagse Schilderswijk-West woont het grootste aantal armen van Nederland: 3600. Dat  blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS in het Armoedesignalement 2013. Volgens wethouder Henk Kool blijft de arbeidsmarkt in Den Haag achter bij de ontwikkeling elders, maar is werk de weg uit armoede.

Meeste arme mensen
Met die 3600 mensen onder de armoedegrens herbergt postcodegebied 2525, beter bekend als de Schilderswijk-West in Den Haag, de meeste armen van Nederland in 2011. Dat blijkt uit het Armoedesignalement 2013 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Den Haag zelf leeft 14 procent van de bevolking onder de armoedegrens, ongeveer 70 duizend mensen.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

In Schilderswijk-West in Den Haag wonen meeste arme mensen

RTVWEST 03.12.2013 SlideshowDEN HAAG – De armoede in Den Haag is de afgelopen jaren toegenomen en zal voorlopig blijven groeien. De Schilderswijk-West (gebied tussen de Loosduinseweg, Vaillantlaan en de De Heemstraat) is met 3600 mensen die onder de … Lees verder

Haagse politiek wil actie tegen armoede

RTVWEST 03.12.2013 DEN HAAG – PvdA, SP en GroenLinks willen dat het Haagse college van burgemeester en wethouders actie onderneemt om de fors gestegen armoede in Den Haag aan te pakken. Vooral de armoede in de Schilderswijk baart de partijen zorgen. Lees verder

COLLEGE MEDEVERANTWOORDELIJK VOOR STIJGENDE ARMOEDE

SP 03-12-2013 • “Een investeringsplan tegen armoede in plaats van bizarre prestigeprojecten zoals het cultuurpaleis, kabelbaan, topsportcentrum, en kroonluchters in de Grote Marktstraat. Dat is de keuze die we nu moeten maken,” aldus SP-lijsttrekker Bart van Kent. Van Kent reageert verontrust op de nieuwe armoedecijfers waaruit blijkt dat ruim 70.000 mensen in Den Haag in armoede leven. “Armoede is geen tegenslag, maar een aanslag. Een aanslag op de kansen van kinderen in arme gezinnen, een aanslag op de gezondheid en het sociaal leven. Voor een fatsoenlijk stadsbestuur moet het voorkomen van armoede prioriteit nummer 1 zijn,” aldus Van Kent. De SP wil zo snel mogelijk een debat in de Haagse gemeenteraad over de stijgende armoede. › Lees verder…

GroenLinks:Stadsbestuurmoetzichdiepschamenvoorarmoede

Den HaagFM 03.12.2013 Het stadsbestuur moet zich diep schamen voor de armoede in de stad. Dat zegt GroenLinks raadslid Mustafa Okcuoglu in rea…lees meer

Armoede in Den Haag zal voorlopig blijven groeien

Den HaagFM 03.12.2013 De armoede in Den Haag is de afgelopen jaren toegenomen en zal voorlopig blijven groeien. De Schilderswijk-West is met 3…lees meer

1,2 miljoen armen in Nederland, maar wat is arm?

Trouw 03.12.2013 Nederland telde vorig jaar ruim 1,3 miljoen armen volgens het CBS. Het SCP komt uit op 1,2 miljoen. Vanwaar dat verschil in cijfers? En: Hoe meet je armoede eigenlijk?

Het gezamenlijke armoederapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) spreekt van een stijgend aantal armen in Nederland. Maar de cijfers verschillen. Volgens het CBS zijn er 177.000 mensen bijgekomen die onder de armoedegrens leven, wat het aantal armen op 1,33 miljoen personen brengt (8,4 procent van de bevolking). Maar volgens het SCP zijn het er 1,2 miljoen (7,6 procent van de bevolking) en kwamen er 152.000 armen bij.

Trouw 03.12.2013 Een zorgelijke situatie; hoe het is gesteld met de armoede in ons land. Dat is eigenlijk de meest gehoorde reactie dinsdag op het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De armoede blijkt vorig jaar weer enorm toegenomen. Het Armoedesignalement, zoals het onderzoek heet, schetst een beeld van honderdduizenden Nederlanders die te weinig geld hebben in de portemonnee voor eten en drinken, voor kleren en vakantie.

Amsterdam: lichtpuntjes in armoedebeeld

Trouw 03.12.2013 Amsterdam telt van de vier grote steden de meeste huishoudens die in armoede leven, zo bleek dinsdag uit het Armoedesignalement 2013. ‘We herkennen het beeld’, zei een woordvoerder van wethouder Freek Ossel (armoede) dinsdag. ‘Ouderen en kinderen staan onder druk, maar ook werkenden en vooral zelfstandigen zijn vaker de klos.’

Asscher: zorgelijk

Telegraaf 03.12.2013  Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken vindt de toenemende armoede zorgelijk. Hij zei dat dinsdag in het Radio 1-Journaal in reactie op een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Asscher: Toenemende armoede zorgelijk

Trouw 03.12.2013 Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken vindt de toenemende armoede zorgelijk. Hij zei dat vandaag in het Radio 1-Journaal in reactie op een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Kamer bezorgd over stijging armoede in Nederland

Trouw 03.12.2013 In de Tweede Kamer wordt met zorg gereageerd op de toegenomen armoede in Nederland, zoals die vandaag bleek uit rapporten van het CBS en het SCP.

PVV-Kamerlid Machiel de Graaf vindt het ‘een grove schande’, dat er nog steeds armoede bestaat in Nederland, ondanks de welvaartstoename in de laatste decennia. ‘Door de massa-immigratie worden onze uitkeringspotten leeggeroofd. En Rutte jaagt mensen de werkloosheid in, verlaagt en verkort de WW, waardoor mensen die hard willen werken versneld in de bijstand komen.’

Kamer bezorgd over armoede

Telegraaf 03.12.2013 In de Tweede Kamer wordt met zorg gereageerd op de toegenomen armoede in Nederland, zoals die dinsdag bleek uit rapporten van het CBS en het SCP.

PVV-Kamerlid Machiel de Graaf vindt het „een grove schande”, dat er nog steeds armoede bestaat in Nederland, ondanks de welvaartstoename in de laatste decennia. „Door de massa-immigratie worden onze uitkeringspotten leeggeroofd. En Rutte jaagt mensen de werkloosheid in, verlaagt en verkort de WW, waardoor mensen die hard willen werken versneld in de bijstand komen.”

Lichtpuntjes in armoedebeeld

Telegraaf 03.12.2013  Amsterdam telt van de vier grote steden de meeste huishoudens die in armoede leven, zo bleek dinsdag uit het Armoedesignalement 2013. „We herkennen het beeld”, zei een woordvoerder van wethouder Freek Ossel (armoede) dinsdag. „Ouderen en kinderen staan onder druk, maar ook werkenden en vooral zelfstandigen zijn vaker de klos.”

Voedselbank: Armoedecijfers geen verrassing

RTVWEST 03.12.2013 DEN HAAG – De vereniging van Voedselbanken Nederland is ‘helemaal niet verbaasd’ over dinsdag gepubliceerde cijfers waaruit blijkt dat de armoede in Nederland nog altijd flink toeneemt. De Haagse Schilderswijk-West is met 3.600 … Lees verder

Voedselbank: Armoedecijfers geen verrassing

Trouw 03.12.2013 De vereniging van Voedselbanken Nederland is ‘helemaal niet verbaasd’ over het vandaag gepubliceerde Armoedesignalement 2013, waaruit blijkt dat de armoede in Nederland nog altijd flink toeneemt. ‘Dit ligt precies in lijn met wat we bij de lokale voedselbanken zien’, zo meldde een woordvoerder van de overkoepelende organisatie.

Voedselbank: geen verrassing

Telegraaf 03.12.2013  De vereniging van Voedselbanken Nederland is „helemaal niet verbaasd” over het dinsdag gepubliceerde Armoedesignalement 2013, waaruit blijkt dat de armoede in Nederland nog altijd flink toeneemt. „Dit ligt precies in lijn met wat we bij de lokale voedselbanken zien”, zo meldde een woordvoerder van de overkoepelende organisatie.

Armoede in Nederland sterk toegenomen

NU 03.12.2013 In 2012 nam de armoede in Nederland evenals het jaar ervoor sterk toe. Dat concluderen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het Armoedesignalement 2013. De rapportage (pdf) is dinsdag gepubliceerd.

Armoede rukt op

Telegraaf 03.12.2013 De opmars van de armoede in het welvarende Nederland lijkt vooralsnog onstuitbaar. In 2012 nam de armoede evenals het jaar ervoor sterk toe. Dat concluderen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het Armoedesignalement 2013. De rapportage wordt dinsdag gepubliceerd.

In Nederland wonen 1,2 miljoen personen onder de armoedegrens

Elsevier 03.12.2013 Nederland heeft er vorig jaar bijzonder veel nieuwe armen bijgekregen. Zeker 152.000 Nederlanders vielen in 2012 onder de armoedegrens.

Armoede in Nederland sterk toegenomen

Trouw 03.12.2013 De armoede is in Nederland in 2012 sterk toegenomen. Dat concluderen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het Armoedesignalement 2013. De rapportage wordt vandaag gepubliceerd.

Paus ziet armoede toenemen in Nederland

NU 02.12.2013 In Nederland, ”een land dat in menig opzicht rijk is, raakt armoede steeds meer mensen”. Dit heeft paus Franciscus maandag gezegd tijdens het bezoek van de Nederlandse bisschoppen. 

Het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk riep de bisschoppen op de vrijgevigheid van de gelovigen te benutten om het ”licht en de compassie van Christus naar de mensen te brengen die erop wachten”.

Paus: steeds meer armen in NL

Telegraaf 02.12.2013  In Nederland, „een land dat in menig opzicht rijk is, raakt armoede steeds meer mensen”. Dit heeft paus Franciscus maandag gezegd tijdens het bezoek van de Nederlandse bisschoppen. Het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk riep de bisschoppen op de vrijgevigheid van de gelovigen te benutten om het „licht en de compassie van Christus naar de mensen te brengen die erop wachten”.