Tagarchief: Alberdingk Thijmstraat

SBS6 HvNL weer in Spoorwijk

“Ventilatie in nieuwbouwhuizen blijkt een ondergeschoven kindje”. 

En zo blijkt dit inderdaad dan ook.  Kom maar eens kijken in Spoorwijk te Den Haag.

Bewoners Spoorwijk zijn woedendVideo – SBS6 Hart van Nederland

Bewoners Spoorwijk zijn woedend

04.11.2010 SBS6 – HvNL Bewoners in de Haagse Spoorwijk zijn letterlijk ziek van hun huis. Schimmels, lekkages en een niet functionerend ventilatiesysteem zijn onder meer de oorzaak.

Verhuurder Vestia beloofde in augustus voor de Hart van Nederland camera beterschap en kwam in actie. Maar volgens de bewoners gaat het allemaal veel te langzaam, ze zijn het spuugzat.

Zie verder;

05.11.2010 – Deskundigen onthullen op Alusta-symposium 04.11.2010 nieuwste inzichten in ventilatie. 

 ‘Geef bewoners het wooncomfort waar ze recht op hebben’  

Er is nog een wereld te winnen op het gebied van ventilatie. Dat bleek op het jaarlijkse, druk bezochte symposium dat Alusta op 4 november organiseerde. Vier deskundigen onthulden de nieuwste inzichten en testresultaten van onderzoeken, die lieten zien hoe wooncomfort meetbaar is én hoe ‘de branche’ daar mee kan omgaan. 

De vier presentaties in het auditorium van het bedrijf in Etten-Leur waren uiteenlopend van aard, maar de boodschap was bijna eensluidend. In technisch opzicht zijn er ongekende mogelijkheden en de roep om energiezuinige oplossingen is actueler dan ooit; het is nu vooral zaak om snel en met kennis van zaken aan de slag te gaan. 

‘Aan de slag gaan’ was een letterlijke aanbeveling van prof. ir. Eddy Gerretsen (TNO), die als eerste spreker een vereenvoudigde meetmethode voor ventilatiegeluid in woningen presenteerde.

“Ventilatie in nieuwbouwhuizen blijkt een ondergeschoven kindje”. 

Dat is de voorlopige conclusie uit een onderzoeksrapport onder 300 nieuwbouwwoningen, verspreid over heel Nederland, waarbij werd gekeken hoe de ventilatie functioneerde.

Dat blijkt een rotzooitje te zijn. Bij veel woningen is er sprake van een waslijst aan tekortkomingen. Slechts één op de vijf onderzochte woningen heeft een systeem waar niets aan mankeert.

Aldus een van de onderzoekers, ir. Jaap Balvers. Hij is van adviesbureau BBA Binnenmilieu en voerde de studie uit met collega ir. Atze Boerstra, in opdracht van – toen nog – het ministerie van VROM. Balvers deed zijn uitspraken tijdens een symposium, donderdag, bij het bedrijf Alusta in Etten-Leur.

“Er wordt vooral naar de prijs gekeken van een woning. Er blijft vaak een minimumbedrag over voor het ventilatiegedeelte. Dat hangt er in de totaalkosten voor een huis maar een beetje bij en is in feite het slachtoffer in het totale spel.”  

Ventilatie woning blijkt rotzooitje

Telegraaf 04.11.2010 De ernstige klachten die bewoners van de Amersfoortse wijk Vathorst hebben over het slechte binnenklimaat van hun huis, vormen geen incident. Zo’n situatie kan zich gemakkelijk elders ook voordoen. 

PERSBERICHT  – Ook bent u welkom bij het Alusta symposium dat op woensdag 21 november aanstaande plaatsvindt in het auditorium van het Alusta-kantoor te EttenLeur

Nabeschouwing.

‘Effe Puffe’ en de woonomstandigheden in de 21e eeuw

Waarom doet dit denken aan het Woonklimaat van vroeger ??

Bij de beesten af. Zo waren de woonomstandigheden van een groot deel van de Nederlanders halverwege de negentiende eeuw. „De holen der menschen – en anders mogen de woningen van velen uit den min gegoeden stand niet heeten – staan niet zelden achter bij de plaatsen, die ten verblijve voor vele dieren zijn afgezonderd”, schreef een commissie van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) in 1854

„De eerste vereischten voor leven en gezondheid ontbreken; alles schijnt er aangelegd om het zedelijk leven, hetwelk in die holen wordt geleid, op den dierlijken voet te handhaven, en zoo doende staan die holen als onuitputtelijke bronnen van verderf, alle verstandelijke, vooral alle zedelijke ontwikkeling tegen en belemmeren den voortgang van eene gewichtige klasse der maatschappij.”

Veel huizen mochten dan ’een schrik voor den meer beschaafde’ zijn, armoede gold ook als een soort natuurwet. In de sterk hiërarchische samenleving kende iedereen zijn plaats. Slechts drie à vijf procent van de bevolking had het geluk tot de elite te behoren, 45 à 47 procent mocht zich rekenen tot de middenstand en de andere helft van de bevolking maakte deel uit van de laagste klasse, die van het werkvolk

Tegen 1900 kantelde het denken, langzaam maar gestaag. Sociale hygiëne kon bijdragen aan het algemeen welbevinden van een samenleving en zeker aan dat van de allerarmsten. Van der Woud gaat onder meer uitgebreid in op de lange weg naar fatsoenlijke riolering.

De maatschappij was, zoals de liberaal Goeman Borgesius in 1882 schreef, ’geen verzameling atomen, geen vereniging van op zichzelf staande individuen, maar een levend geheel, een organisme, waarvan het eene deel niet ziek kan zijn zonder dat ook de andere deelen lijden’.

Auke van der Woud: Koninkrijk vol sloppen. Achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw. Bert Bakker, Amsterdam. ISBN 9789035135970; 430 blz. €29,95

Holbewoners van de 19de eeuw  

Trouw 30.10.2010 Ons beeld van de negentiende eeuw is te zoetsappig, vindt Auke van der Woud. In zijn boek neemt hij de lezer mee naar de sloppen en stegen in de steden van toen.

Pers/Nieuwsbericht nr. 8 – Bewonersgroep Effe Puffe ? Liever niet ! Spoorwijk

Pers/Nieuwsbericht nr. 8

Bewoners in Spoorwijk worden ziek van de ventilatie. 

Den Haag: 30.10.2010  – De afgelopen weken is Bevico nog druk doende geweest met de aanpak van het achterstallige onderhoud. Echter op 27.10.2010 werd de schoonmaakploeg van Bevico weggestuurd. Er was namelijk beloofd dat er camerabeelden van de schoonmaakklus beschikbaar zouden worden gesteld aan de bewoners. Echter de heren van Bevico hadden helemaal geen camera bij zich. Tevens werd verteld dat er proefgewijs zou worden gefilmd. Terwijl eerder was toegezegd dat alle bewoners een dvd konden krijgen van de complete schoonmaakklus. Echter, ze presenteren slechts een dvd van de woningen NADAT ze zijn schoongemaakt en niet hoe ze zijn aangetroffen. Ze hebben inmiddels al toegegeven dat dit een misverstand was en gaan nu toch de complete camara-inspecties doen.

AlphaPlan liep de deuren plat met de opname van de klachten aan het ventilatiesysteem en het inventariseren van bouwkundige gebreken aan de woningen. 

En hoe vordert het nu met het TNO-onderzoek ?  

De tussenstand;
·    In de week van 25 oktober: Een eerste conclusie van het TNO-onderzoek verschijnt.
·    14 oktober tot en met 12 november: Bevico voert de reinigingswerkzaamheden uit, op basis van twee woningen per dag.
·    In de week van 25 oktober: Direct nadat TNO heeft aangegeven dat ook onderhoud kan worden uitgevoerd in de zes woningen start Bevico hier. Dit onderhoud duurt een week.
·    In de week van 1 november: TNO voert een tweede onderzoek uit in de zes woningen.
·    In de week van 29 november: Zowel TNO als Bevico presenteren een rapportage en de eindconclusie. 

Ook de advocaat komt weer eens langs. Inmiddels is namelijk het ultimatum aan VESTIA verstreken. De kwestie van de huurverlaging agv achterstallig onderhoud en het beschadigen van het binnenmilieu van de woningen gaat nu spelen. 

Inmiddels is zelfs de Telegraaf op bezoek geweest.  En ook de SP was ook weer van de partij met het voorbereiden van de volgende actie.

Overigens zijn een aantal bewoners in de Schilderswijk ook niet zo te spreken over hun verhuurder HaagWonen. De onderhoudsproblemen aldaar leveren een soortgelijk beeld op.  

“Zo zitten er scheuren in de muren, zijn de vloeren verrot, de balkons slecht en is er asbest. Ook hebben ze gezondheidsklachten. De bewoners boden bij het kantoor van Haag Wonen in de Waldorpstraat de verhuurder een bewonersenquête aan met hun klachten.”

Zie: Schilderswijkers protesteren tegen verhuurder 

en ook Huurdersprotest tegen woningcorporatie in Schilderswijk – RTVWEST 29.10.2010   

Bewoners in protestmars naar Haag Wonen

Den Haag FM  30 oktober 2010 – Tientallen bewoners van de Vergeten Driehoek in de Schilderswijk zijn vanmorgen in een protestmars naar het kantoor van Haag Wonen gelopen. Daarmee protesteerden zij tegen het slechte onderhoud van hun huizen. Zo zitten er in de muren scheuren en zijn de vloeren verrot. De…Lees meer

Zie meer: foto’s

Het lijkt wel een beetje in de lucht te zitten zou je zo denken!!!  We naderen inmiddels alweer de maand december. Een maand vol hoogtepunten zoals Oudejaarsavond, de kerstviering en te beginnen bij die man die nog uit Spanje moet komen.

Sinterklaas die liep te denken… 

..  wat hij Vestia nu zal schenken ????

Hiervoor zal hij wel zijn grote wensenboek (lees klachtenboek) moeten raadplegen om te kijken of er nog een passend cadeau in de aanbieding is. Het wordt vast een originele verrassing !!!!  

De dagen worden korter en kouder en ook gaat de zomerklok weer een uur terug. De winter breekt aan en het Puffe gaat gewoon verder.  

Wordt vervolgt

Voor meer informatie:  

Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !’ 
Contact: marcdeklein@hotmail.com

Naam: C. M. van Dun
Adres: Rudolf van Brammenstraat 12 – Spoorwijk 
 

Weblog: ‘Effe Puffe ? Liever niet !’ (http://effepuffe.wordpress.com/)

SP en RTVWEST op bezoek in Spoorwijk vanwege slechtwerkende ventilatiesysteem

 

Vestia. Adembenemend traag.

Den Haag 19-10-2010 • De Haagse SP steunt de bewoners van de bewonersgroep ‘Effe Puffe? Liever niet!’ in hun strijd tegen de gebreken in hun huurwoningen aan de Rudolf van Brammenstraat.

De bewoners klagen al ruim zeven jaar bij hun verhuurder Vestia over problemen met de ventilatie en warmtepomp. De bewoners hebben last van hun gezondheid en in de woningen is veel overlast van schimmel en vocht. 

Het wordt nu tijd dat Vestia iets gaat doen aan deze problemen. Om hun eis kracht bij te zetten hebben de bewoners aan de Haagse SP gevraagd om ondersteuning te bieden.

SP-bestuurslid Jerry Snellink: “het is belachelijk dat Vestia deze mensen al zeven jaar in de steek laat. De bewoners eisen terecht dat Vestia nu eindelijk de problemen gaat oplossen”. Vestia heeft inmiddels aan de bewoners laten weten dat er een onderzoek door TNO uitgevoerd gaat worden. Tevens heeft Vestia zijn excuses aangeboden aan de bewoners.

Met de resultaten van het TNO-onderzoek gaan volgens Vestia de problemen opgelost worden. De SP is blij dat Vestia aandacht zegt te hebben voor de problemen en ze ook wil oplossen.

SP Den Haag zal de ontwikkelingen kritisch blijven volgen.

Om ervoor te zorgen dat de aandacht van Vestia niet verslapt zijn er samen met de bewoners posters gemaakt en opgehangen met daarop de tekst: “Vestia. Adembenemend traag.” 

Start schoonmaak ventilatiesysteem huizen Spoorwijk

RTVWEST 19.10.2010  –  DEN HAAG – Wooncorporatie Vestia is begonnen met het schoonmaken van het ventilatiesysteem in de Haagse Spoorwijk. De huizen in de Vosmaerstraat zijn als eerste aan de beurt.

Bewoners klagen al zeven jaar over het slechtwerkende ventilatiesysteem, met gezondheidsklachten tot gevolg. Zij hadden onlangs een ultimatum gesteld aan Vestia: op 3 november moeten de huizen weer leefbaar zijn. Onlangs erkende de woningbouwvereniging de problemen en beloofde toen deze zo spoedig mogelijk aan te pakken.

De bewoners betwijfelen of Vestia de deadline gaat halen. Volgens hen komen ze van de wal in de sloot. ‘Roosters gaan open als ze dicht moeten zijn en omgedraaid. ’s Nachts piept en kraakt het systeem’, melden ze.

Als de problemen niet voor 3 november zijn opgelost, eisen de bewoners huurverlaging van Vestia. Ook overwegen ze om via een advocaat een derde rekening in gebruik te nemen en helemaal geen huur meer te betalen aan Vestia.

Woningcorporatie Vestia heeft Omroep West telefonisch laten weten dat van een huurverlaging of zelfs het helemaal niet betalen van huur door bewoners geen sprake kan zijn voordat de onderzoeken naar de ventilatiesystemen zijn afgerond.

Berucht

Behalve gezondheidsklachten hebben de bewoners ook te kampen met schimmelplekken in de woning. Sinds de oplevering in 2003 hebben de bewoners van totaal vijf straten al last van het ventilatiesysteem. Het gaat om zowel huur- als koopwoningen aan de Vosmaerstraat, de Rudolf van Brammenstraat, de Beetstraat, de Hildebrandstraat en het Alberdingk Thijmplein.

Het systeem in de huizen is een zogenoemde balansventilatie. Het systeem is berucht sinds tientallen bewoners van de Amersfoortse wijk Vathorst gezondheidsklachten kregen. Hoewel daar het systeem uiteindelijk werd aangepast, is nooit onomstotelijk bewezen dat het ventilatiesysteem ook daadwerkelijk voor de klachten zorgden.

Vestia start met het schoonmaken van de ventilatiesystemen in de Spoorwijk
De bewoners twijfelen nog of de ventilatie snel schoon zal zijn

Gerelateerde berichten

Leonardo Pereira Caldeira 05-05-1996 – 14-10-2010 Spoorwijk

Ongeveer vierhonderd mensen hebben zondagavond in Den Haag meegelopen in de stille tocht ter nagedachtenis aan Leonardo Pereira Caldeira. 

Stille tocht 17.10.2010

 Leonardo Pereira Caldeira  05-05-1996 – 14-10-2010

RIP Leonardo (14) 14-10-2010 – Video

God zocht naar een engel en heeft jou uitgekozen.

Naar wij geïnformeerd zijn, is hij in de situatie gekomen dat hij geen andere weg zag dan niet meer verder te willen leven.

Wij zijn verbijsterd en sprakeloos. Segbroek huilt maar niet alleen segbroek, iedereen die het nieuws hoort vindt het verschrikkelijk.

Het is niet eerlijk, we hopen dat je hebt kunnen zien hoe erg iedereen het vindt.Dag lieve leonardo, je hebt je strijd gestreden, rust zacht.
Iedereeen heel veel sterkte met dit grote verlies!

 Laat hier je steunbetuiging achter à Condoleanceregister