Kunst Cultuur Den Haag

Het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017 2020, ook wel het Kunstenplan genoemd, beschrijft het Haagse cultuurbeleid voor een periode van 4 jaar. In het plan staat ook welke culturele instellingen een meerjarige subsidie van de gemeente krijgen.

PvdA :“52 miljoen voor kunst en cultuur in Den Haag is niet genoeg”

Den HaagFM 25.09.2016 De PvdA in de Haagse gemeenteraad wil extra middelen beschikbaar stellen voor Haagse theaters, musea, gezelschappen en festivals. “52 miljoen euro per jaar voor kunst en cultuur in Den Haag is niet genoeg”, zei gemeenteraadslid Bülent Aydin zaterdag in het radioprogramma Nieuwslicht op Den Haag FM.

Tot nu toe maakte de PvdA geen bezwaar tegen het in het collegeakkoord afgesproken bedrag van 52 miljoen. “We hebben vier jaar geleden flink bezuinigd op kunst en cultuur. Dat moest toen ook”, verklaart Bülent Aydin de omslag van zijn partij. “Maar nu kunnen we best een onsje meer uitgeven. We krijgen er ook heel veel voor terug. Het is geen weggegooid terug. Het verdient zichzelf in plezier en inspiratie ruim terug.”

De gemeenteraad vergadert binnenkort over het Kunstenplan voor de komende vier jaar waarin alle cultuursubsidies zijn vastgelegd. De commissie die daarover adviseerde vroeg ook al om extra geld, maar wethouder Joris Wijsmuller zegt dat daarvoor geen financiële ruimte is in de gemeentebegroting. …lees meer

Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020

Het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur, ook wel het Kunstenplan genoemd, beschrijft het Haagse cultuurbeleid voor een periode van 4 jaar. In het plan staat ook welke culturele instellingen een meerjarige subsidie van de gemeente krijgen.

Het huidige Kunstenplan gaat over de periode 2013-2016. De gemeente Den Haag werkt op dit moment aan het Kunstenplan 2017-2020. Het gaat dan om het proces van het aanvragen van de subsidie door culturele instellingen, de beoordeling door een onafhankelijke adviescommissie, de visie van het college hierop en de behandeling van het plan door de gemeenteraad. Op deze pagina vindt u steeds de stand van zaken.

Besluit Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft het concept-Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 van 28 juni 2016 op enkele punten aangepast naar aanleiding van de zienswijzen die culturele instellingen hebben ingediend. Ook heeft het college besloten het budget te verhogen van € 51,7 miljoen tot € 52,0 miljoen. Inhoudelijk zet het college in op artistieke vernieuwing, publieksbereik en cultuuronderwijs.

Dit staat in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 waarover het college op 13 september 2016 een besluit heeft genomen. Deze en de bijlagen bij dit besluit kunt u hieronder als pdf-document downloaden.

Ruimte voor de spelende mens Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 (PDF, 3000 kB)

Zienswijzenrapport bij het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017 – 2020 (PDF, 20487 kB)

Oplegger met wijzigingen in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 ‘Ruimte voor de spelende mens’ ten opzichte van het concept Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 van 28 juni 2016 (PDF, 234 kB)

Vaststelling

Op 5 oktober bespreekt de commissie Samenleving het plan inhoudelijk. Ter voorbereiding hiervan vindt er op 22 september een hoorzitting plaats. Op 4 november neemt de gemeenteraad in de begrotingsbehandeling een definitief besluit en wordt daarmee het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 vastgesteld.

Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020

Op 29 april 2016 bood de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 zijn advies aan wethouder cultuur Joris Wijsmuller. Het advies kunt u als pdf-document downloaden.

Bouwen aan Kunst en Cultuur: Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 Den Haag (PDF, 3945 kB)

Hoe gaat het proces verder?

Instellingen die een subsidieaanvraag hebben gedaan, kunnen tot 22 juli hun zienswijze indienen bij het college. In oktober stelt de gemeenteraad het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 definitief vast bij de begrotingsbehandeling.

Instellingen die een aanvraag hebben ingediend, hebben een brief over de verdere procedure ontvangen.

Adviescommissie

De adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 is een onafhankelijke commissie die in opdracht van het college de subsidie-aanvragen van culturele instellingen heeft beoordeeld.

Het college benoemde op 2 juli 2015 de leden van de adviescommissie voor het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020. De adviescommissie bestaat uit:

  • Kees Weeda, voorzitter
  • Johannes Leertouwer, klassieke muziek
  • Aruna Vermeulen, popmuziek, wereldmuziek en urban
  • Rob Ligthert, theater
  • René Vlemmix, dans
  • Ernestine Comvalius, participatie en diversiteit
  • Femke van de Wiel, educatie
  • Mirjam Westen, beeldende kunst en musea

In de aanstellingsbrief van de adviescommissie vindt u meer informatie over de achtergronden van de commissieleden en de opdracht aan de commissie.

Om de deskundigheid uit de kunstsector rond de totstandkoming van het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 te verstevigen, heeft het college rond de kerncommissie een kring van adviseurs benoemd. Deze adviseurs zijn betrokken bij de beoordeling van de subsidieaanvragen van instellingen voor het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020. De namen en de cv’s van de kring van adviseurs vindt u in het Raads Informatie Systeem (RIS).

Beleidskader

De Haagse gemeenteraad stelde op donderdag 25 juni 2015 het Beleidskader Kunst en Cultuur 2017-2020 vast. Dit Beleidskader gaat over het cultuurbeleid van de gemeente Den Haag en is het uitgangspunt voor de beoordeling van de adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020.

Iedereen in Den Haag heeft mee kunnen praten over het cultuurbeleid. Input hiervoor kwam van de themagesprekken die zijn gevoerd met het culturele veld. Ook vond er een stadsdebat plaats met inwoners, culturele instellingen, onderwijsinstellingen en andere betrokkenen. Het beleidskader en de verslagen van de gesprekken kunt u als pdf-documenten downloaden.

Beleidskader Kunst en Cultuur 2017-2020 (PDF, 481 kB)

Verslagen Themagesprek en stadsgesprekken Cultuur (PDF, 2075 kB)

Beleid en evaluatie

Een van de beleidsthema’s van het Beleidskader 2017-2020 is cultuureducatie. Op dit gebied vond in 2013 een ingrijpende wijziging plaats naar een meer vraaggestuurd stelsel. Begin 2015 verscheen de Evaluatie Cultuureducatie over de ervaringen. Het beleid over Broedplaatsen en kunstenaarsinitiatieven vindt u in deBroedplaatsennota uit 2015.

Zie ook;

Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 ‘Haagse Nieuwe’

Wilt u meer weten over het huidige kunstenplan ‘Haagse Nieuwe’? Bekijk hiervoor het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 ‘Haagse Nieuwe’.

Bekijk ook de eerdere kunstenplannen:

 Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 ‘Wonderlijke Noodzaak’ (PDF, 1246 kB)

 Meerjarenbeleidsplan 2005-2008 ‘De wereld vangen’  (PDF, 1195 kB)

Meer informatie

Heeft u een vraag over het kunstenplan? Neem dan contact op met de gemeente Den Haag viakunstenplan@denhaag.nl.

Telefonisch kunt u vragen stellen aan:

  • Stef Katwijk 06 – 55 78 10 21
  • Riemkje Dijkstra (070) 353 23 16

zie ook;

advies-meerjarenbeleidsplan-kunst-en-cultuur-2017-2020-den-haag

bijlage-iii-oplegger-met-wijzigingen-mjb-2017-2020

def_verslagen_themagesrpekken_en_stadsgesprek

meerjarenbeleidsplan-de-wereld-vangen-2005-2008

meerjarenbeleidsplan-kunst-en-cultuur-2017-2020

meerjarenbeleidsplan-wonderlijke-noodzaak-2009-2012

ris269648-advisering-en-voorbereiding-meerjarenbeleidsplan-kunst-en-cultuur-2017-2020

ris279822-aankondiging-gesprekken

ris280982-planning-beleidskader-en-meerjarenbeleidsplan-kunst-en-cultuur-2017-2020

ris282223_bijlage-beleidskader-kunst-en-cultuur-2017-2020

zienswijzenrapport-bij-het-meerjarenbeleidsplan-kunst-en-cultuur-2017-2020

Den Haag – Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020

Den Haag – Cultuurbeleid

Den Haag – Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016

Den Haag – Gemeente stimuleert talent in de cultuursector

Den Haag – Den Haag stimuleert talent in cultuursector

Kunstenplan: college Den Haag zet punten op de i …

[PDF]Bouwen aan Kunst en Cultuur – Den Haag FM

MeerjarenBeleidsplan 2017-2020, Nieuws, Bezoek, theater De Vaillant

Gemeente Den Haag – Aanvullende informatie nieuwe Kunstenplan …

PERSBERICHT Inbreng DP Den Haag voor Beleidskader …

Zoekopdrachten gerelateerd aan kunstenplan den haag

cultuurnota den haag

kunstplan den haag

kunstenplan 2013

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende