Binnenhof (renovatie)

Het kabinet stemt in met het plan om het Binnenhof vanaf 2020 5,5 jaar dicht te houden voor een grondige renovatie.

Dat heeft minister Stef Blok (Rijksdienst) vrijdag bekendgemaakt na afloop van de ministerraad. De Tweede Kamer moet wel nog instemmen met het besluit.

In verband met de verbouwing verhuizen de hele Tweede Kamer en de Eerste Kamer naar het huidige ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag.

Deels vindt het Binnenhof tijdelijk onderdak in het pand van de Hoge Raad aan de Lange Voorhout.

Het Binnenhof moet in één keer en in 5,5 jaar worden opgeknapt. Het gaat dan helemaal dicht. De Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken moeten in die periode bivakkeren in het huidige ministerie van Buitenlandse Zaken en in het huidige gebouw van de Hoge Raad.

De renovatie kan in 2020 beginnen. Als de Eerste en Tweede Kamer tijdelijk in het gebouw van het huidige ministerie van Buitenlandse Zaken zitten, kan daar gewoon publiek bij. De Ridderzaal gaat wel elk jaar open voor Prinsjesdag.

Om sluiting op last van de brandweer te voorkomen, moeten snel noodwerkzaamheden worden uitgevoerd aan het Binnenhof.

Dat stelt de bouwbegeleidingscommissie van de Tweede Kamer, weten meerdere bronnen. De commissie, die uit Kamerleden bestaat, is het erover eens dat er nu snel achterstallig onderhoud ingehaald moet worden. Het gevaar bestaat dat de brandweer het nodig vindt delen van het gebouw te sluiten.

Binnenhof – AD

Binnenhof – Den HaagFM

Binnenhof – RTVWEST

Binnenhof – NRC

Binnenhof – Elsevier

Binnenhof – Telegraaf

Binnenhof – NU

Binnenhof  – Volkskrant
vorige
 | volgende – Trouw

Het Binnenhof in Den Haag

Binnenhof op de schop: virtuele rondleiding door politiek Den Haag

Het politieke hart van het land is dringend toe aan groot onderhoud. Een tijdelijke volksverhuizing zal in 2020 op gang komen van zowel Eerste Kamer (75 leden) als Tweede Kamer (150 leden), het ministerie van Algemene Zaken, perscentrum Nieuwspoort en een aan het Binnenhof gevestigde afdeling van de Raad van State. Plus al hun honderden medewerkers.

Volgens minister Stef van Blok (Wonen & Rijksdienst, VVD) is de staat van de huidige gebouwen deplorabel: “De renovatie is dringend nodig om grote gebreken te herstellen op het gebied van (brand)veiligheid, houtrot, lekkende daken, technische installaties (klimaat, liften, leidingen), ict, beveiliging en gezondheid.”

De verbouwingsplannen die hij ontvouwde zijn mede gebaseerd op het uitvoerige advies van de Stuurgroep renovatie Binnenhof, onder leiding van oud-minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies. Een definitief oordeel over timing en kosten van de verbouwing volgt na het oordeel van Tweede Kamer, die de plannen moet goedkeuren. Er klinkt al veel kritiek op het scenario dat de verbouwing minimaal vijf jaar gaat duren en dus moeten verhuizen.

‘Eerste Kamer voelt zich gepasseerd over renovatie Binnenhof’

NU 02.06.2016 Er dreigt mogelijk een confrontatie tussen de Eerste en Tweede Kamer over de renovatie van het Binnenhof in Den Haag.

Woensdag liet een meerderheid van de Tweede Kamer weten het plan te steunen om de renovatie binnen vijf jaar af te ronden, maar die meerderheid bestaat niet in de Eerste Kamer, aldus NRC Handelsblad.

“De meeste fracties daar vinden dat het Binnenhof tijdens de verbouwing op zijn minst gedeeltelijk open moet blijven”, aldus Joris Backer van D66 en tevens senaatsondervoorzitter. “En de Eerste Kamer is niet alleen medewetgever, maar ook bewoner van het Binnenhof.”

Ook de Haagse gemeenteraad laat zich uit over de kwestie. De lokale D66, CDA en de Stadspartij willen wachten met het maken van een keuze totdat de praktische en economische consequenties van de verbouwing in kaart zijn gebracht. Er kan dan niet worden uitgesloten dat de keuze valt op een gefaseerde variant, aldus het college van burgemeester en wethouders.

Bereikbaarheid

Een renovatie in vijf jaar tijd heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid van de binnenstad. Het gehele complex wordt in dat geval een bouwplaats waar zo’n 2.200 bouwvakkers hun werk uitvoeren. De complete renovatie gaat zo’n 475 miljoen euro kosten. Een gefaseerde renovatie kost 50 miljoen euro extra en zal twee jaar langer duren, aldus minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst.

Lees meer over: Binnenhof

Tweede Kamer en kabinet kiezen voorgoedkoopste renovatie Binnenhof

Den HaagFM 02.06.2016 Een meerderheid van de Tweede Kamer is voorstander van een korte en goedkope renovatie van het Binnenhof. Duurdere varianten waarbij steeds delen van het complex worden opgeknapt kunnen niet op veel enthousiasme rekenen.

tweede kamer

Het kabinet gaat daarom de variatie van een verbouwing in vijf jaar verder onderzoeken. De kosten daarvan bedragen 475 miljoen euro. De Tweede Kamer negeert daarmee de voorkeur van de Eerste Kamer, waar voor het voorstel nog geen meerderheid is.

Verschillende partijen in de Haagse gemeenteraad hebben ook liever dat de renovatie in fases gebeurt, zodat toeristen gewoon kunnen blijven komen en de binnenstad niet vijf jaar helemaal overhoop ligt. De gemeente moet uiteindelijk de vergunning geven voor de renovatie dus het laatste woord lijkt hierover nog niet gezegd. …lees meer

‘Verbouwing Binnenhof zien als attractie’, adviseert VVD’er Martin Wörsdörfer

RTVWEST 01.06.2016 Volgens de VVD in Den Haag moet de grootscheepse verbouwing van het Binnenhof niet worden gezien als een probleem maar als een kans. ‘Laat zien wat er gebeurt en neem de bezoekers daarin mee via allerhande doorkijkjes’, adviseert fractievoorzitter Martin Wörsdörfer. De Tweede Kamer buigt zich woensdag over de drie mogelijke varianten.

Wat de Haagse VVD betreft moeten de betrokken partijen de handen ineen slaan. ‘Waarom zien we de verbouwing niet als een grote attractie?’, vraagt Wörsdörfer zich af. ‘Ik weet zeker dat daar mensen op af zullen komen. Er wordt al gedacht aan een brug die óver de werkzaamheden op het plein van het Binnenhof komt te liggen. Laten we er dan voor zorgen dat de Ridderzaal zo snel mogelijk na aanvang van de werkzaamheden te bereiken is en dat die wordt opengesteld voor publiek. Zo’n openstelling trok enige tijd terug lange rijen bezoekers.’

Verder stelt de VVD’er voor creatieve mensen aan het werk te zetten om samen met bewoners, bezoekers, het Rijk, de gemeente en ondernemers activiteiten te organiseren die publiek trekken. ‘Laat Christo het Binnenhof inpakken! Zorg voor strakke schermen tegen het Binnenhof aan de Pleinzijde en maak er een groot openlucht filmzaal van. Bouw het hele plein vol met terras en organiseer er festivals. Arrangeer toneelvoorstellingen met het Binnenhof als fantastische achtergrond. Zorg voor lichtshows. Dáár hebben de ondernemers rond het Binnenhof iets aan.’

Werkzaamheden zeven jaar

D66 Den Haag pleitte er vorige week voor te kiezen voor een variant waarin de werkzaamheden zeven jaar in beslag nemen in plaats van vijf jaar, omdat er dan slimmer verbouwd zou kunnen worden, dat zou volgens D66 beter zijn voor de omringende ondernemers.

Wörsdörfer noemt deze optie ‘buitengewoon onverstandig’. ‘Die variant is al gauw 50 miljoen euro duurder. Bovendien betekent dit dat de bouwmaterialen opgeslagen zullen moeten worden op het Plein. Daar zullen de Plein-ondernemers niet zo gecharmeerd van zijn. In de kortere varianten komt het materiaal allemaal op het Binnenhof te liggen.’

Heel naïef

D66-fractievoorzitter Robert van Asten vindt de instelling van de VVD heel naïef. ‘Ik ben benieuwd wat voor attracties de VVD Den Haag kan bedenken om het Binnenhof in de steigers aantrekkelijker te maken dan het Binnenhof zoals het nu is: één van de mooiste en meest unieke plekken van onze stad. Een hijskraan? Bungeejumpen? Rondrijden in een kruiwagen? We moeten deze verbouwing heel zorgvuldig aanpakken en er voor zorgen dat het gebied zo aantrekkelijk mogelijk blijft voor ondernemers, bewoners en bezoekers.’

Van Asten zet verder vraagtekens bij de hogere kosten die een twee jaar langer durende verbouwing volgens Wörsdörfer met zich mee zouden brengen. ‘Het gaat namelijk om kosten die ook moeten worden gemaakt bij de kortstdurende verbouwing.’

Meer over dit onderwerp: VERBOUWING BINNENHOF DEN HAAGMARTIN WöRSDöRFER VVD

VVD Den Haag: maak van renovatie een grote attractie

AD 01.06.2016 Als het aan Martin Wörsdörfer van VVD Den Haag ligt wordt het één groot feest op het Binnenhof wanneer het wordt verbouwd. De politicus pleit voor lichtshows, openluchttheater en het openstellen van de Ridderzaal.

De renovatie van het Binnenhof kan op drie verschillende manieren aangepakt worden. De Haagse VVD is voorstander van de goedkoopste en tevens minst tijdrovende variant, waarbij alle gebruikers vertrekken uit het gebouw. Het probleem is dat omringende ondernemers hier wel eens de dupe van zouden kunnen worden, omdat ze een groot deel van hun afzetmarkt verliezen.
Martin Wörsdörfer ‎@Worsdorfer

Zorg voor méér bezoekers tijdens verbouwing Binnenhof: oa door openstellen Ridderzaal!http://bit.ly/1r2AR92 

8:48 AM – 1 Jun 2016

Gelukkig heeft VVD Den Haag hier een oplossing voor bedacht. Wörsdörfer wil op verschillende manieren groot uitpakken met de renovatie. ,,Laat zien wat er gebeurt en neem de bezoekers daarin mee via allerhande doorkijkjes! Er wordt al gedacht aan een brug die óver de werkzaamheden op het plein op het Binnenhof komt te liggen”, zo luidt het eerste idee dat op de website van de lokale partij staat. Ook pleit de politicus ervoor de Ridderzaal open te gooien voor het publiek. ,,Zo’n openstelling trok enige tijd terug lange rijen bezoekers.”

Lichtshows
Wörsdörfer hoopt op betrokkenheid van creatievelingen, bewoners, bezoekers, het Rijk, de gemeente en ondernemers. ,,Laat (kunstenaar red.) Christo het Binnenhof inpakken! Zorg voor strakke schermen tegen het Binnenhof aan de Plein-zijde en maak er een groot openluchtfilmzaal van! Bouw het hele plein vol met terras en organiseer er festivals! Arrangeer toneelvoorstellingen met het Binnenhof als fantastische achtergrond! Zorg voor lichtshows!”

Volgens VVD Den Haag hebben ondernemers rond het Binnenhof tenminste echt iets aan dergelijke evenementen. ,,Denk in kansen, wees trots op deze reusachtige verbouwing en werk samen aan die continue stroom bezoekers”, besluit Wörsdörfer zijn betoog.

Lees ook;

‘Troonrede tijdelijk in de Grote Kerk Den Haag’

RTVWEST 01.06.2016 De koning zou de Troonrede tijdens de voorgenomen renovatie van het Binnenhof in Den Haag ook in de nabijgelegen Grote Kerk kunnen uitspreken, vindt de VVD. Het kabinet wil Prinsjesdag in die periode gewoon op het Binnenhof houden, maar het kost volgens de coalitiepartij telkens enkele weken om die plek voor ieder evenement vrij te maken van bouwmaterialen.

Dat scheelt op den duur ‘ettelijke’ maanden op de hele opknapbeurt, schatten de liberalen. DeTweede Kamer vergadert woensdag over de renovatie van het Binnenhof.

Van de verschillende varianten maakt de kabinetsvoorkeur het meeste kans: Tweede en Eerste Kamer, Raad van State en ministerie van Algemene Zaken komen in dat geval de hele renovatieperiode allemaal ergens anders onderdak. Het hele Binnenhof-complex is dan leeg. De renovatie duurt in dit geval 5,5 jaar en kost dan 475 miljoen euro.

LEES OOK: Koning Willem-Alexander laat zich omscholen

Meer over dit onderwerp: DEN HAAG TROONREDE GROTE KERKBINNENHOF

“Troonrede tijdelijk in de Grote Kerk Den Haag”

Den HaagFM 01.06.2016 De koning zou de Troonrede tijdens de voorgenomen renovatie van het Binnenhof ook in de nabijgelegen Grote Kerk kunnen uitspreken, vindt de VVD. Het kabinet wil Prinsjesdag in die periode gewoon op het Binnenhof houden, maar het kost volgens de coalitiepartij telkens enkele weken om die plek voor ieder evenement vrij te maken van bouwmaterialen.

troonrede

Dat scheelt op den duur ‘ettelijke’ maanden op de hele opknapbeurt, schatten de liberalen. De Tweede Kamer vergadert woensdag over de renovatie van het Binnenhof.

Van de verschillende varianten maakt de kabinetsvoorkeur het meeste kans: Tweede en Eerste Kamer, Raad van State en ministerie van Algemene Zaken komen in dat geval de hele renovatieperiode allemaal ergens anders onderdak. Het hele Binnenhof-complex is dan leeg. De renovatie duurt in dit geval 5,5 jaar en kost dan 475 miljoen euro.  …lees meer


‘Troonrede tijdelijk in Grote Kerk’

Telegraaf 01.06.2016 De koning zou de Troonrede tijdens de renovatie van het Binnenhof ook in de nabijgelegen Grote Kerk kunnen uitspreken, vindt de VVD. Het kabinet wil Prinsjesdag toch op het Binnenhof houden, maar het kost volgens de coalitiepartij telkens enkele weken om die plek voor het evenement vrij te maken van bouwmaterialen.

Dat scheelt op den duur ,,ettelijke” maanden op de hele opknapbeurt, schatten de liberalen.

Volgens verantwoordelijk minister Stef Blok duurt het een weekje om de omgeving aan te passen, omdat niet het hele binnenplein wordt ontruimd. Er wordt alleen toegang gemaakt voor koninklijk paar en koets. De VVD ziet die aankomst al voor zich: ,,Die arme koning en koningin alleen tussen de panelen in alle stilte het trappetje op.” De liberalen komen er in een volgend debat op terug.

Blok kon de SP wel blij maken met een beter gedenkteken voor Johan van Oldenbarnevelt, de raadspensionaris die in 1619 op het Binnenhof werd geëxecuteerd na een machtsstrijd met prins Maurits van Oranje. De minister vindt de huidige plaquette ook ,,slordig”.

De Tweede Kamer vergaderde woensdag over de renovatie. Van alle varianten maakt de kabinetsvoorkeur nog steeds het meeste kans. Tweede en Eerste Kamer, Raad van State en ministerie van Algemene Zaken komen de hele renovatieperiode allemaal ergens anders onderdak: de renovatie duurt 5,5 jaar en kost 475 miljoen euro. Toch zijn er partijen voor een meer gefaseerde aanpak.

Het is bij lange na nog niet rond. De Eerste Kamer moet zich er nog over buigen, een programma van eisen moet dan nog gemaakt, vergunningen dienen nog worden aangevraagd en aanbestedingen gedaan.

‘Troonrede in Grote Kerk tijdens renovatie Binnenhof’

AD 01.06.2016 De koning zou de Troonrede tijdens de voorgenomen renovatie van het Binnenhof ook in de nabijgelegen Grote Kerk kunnen uitspreken, vindt de VVD.

Die arme koning en koningin alleen tussen de panelen in alle stilte het trappetje op, aldus VVD.

Het kabinet wil Prinsjesdag in die periode gewoon op het Binnenhof houden, maar het kost volgens de coalitiepartij telkens een paar weken om die plek voor het evenement vrij te maken van bouwmaterialen.

Dat scheelt op den duur ,,ettelijke” maanden op de hele opknapbeurt, denken de liberalen. De rijtoer en balkonscène kunnen wel gewoon op de gebruikelijke plekken plaatsvinden.

Arme koning
Volgens verantwoordelijk minister Stef Blok duurt het een weekje om de omgeving aan te passen, omdat niet het hele binnenplein wordt ontruimd. Er wordt alleen toegang gemaakt voor koninklijk paar en koets. De VVD ziet die aankomst al voor zich: ,,Die arme koning en koningin alleen tussen de panelen in alle stilte het trappetje op.” De liberalen komen er in een volgend debat op terug.

Blok kon de SP wel blij maken met een beter gedenkteken voor Johan van Oldenbarnevelt, de raadspensionaris die in 1619 op het Binnenhof werd geëxecuteerd na een machtsstrijd met prins Maurits van Oranje. De minister vindt de huidige plaquette ook ,,slordig”.

Vergadering
De Tweede Kamer vergaderde woensdag over de renovatie. Van alle varianten maakt de kabinetsvoorkeur nog steeds het meeste kans. Tweede en Eerste Kamer, Raad van State en ministerie van Algemene Zaken komen de hele renovatieperiode allemaal ergens anders onderdak: de renovatie duurt 5,5 jaar en kost 475 miljoen euro. Toch zijn er partijen voor een meer gefaseerde aanpak.

Het is bij lange na nog niet rond. De Eerste Kamer moet zich er nog over buigen, een programma van eisen moet dan nog gemaakt, vergunningen dienen nog worden aangevraagd en aanbestedingen gedaan.

Lees ook;

Kamer buigt zich over renovatie Binnenhof Den Haag

RTVWEST 0.06.2016 De Tweede Kamer praat woensdag over de opknapbeurt voor het Binnenhof. Minister Stef Blok heeft het parlement drie plannen voorgelegd. Ze zijn alle drie technisch mogelijk, maar één is duurder dan de bedoeling is.

Binnen het budget valt de variant waarin de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken tijdens de hele renovatie allemaal ergens anders worden gehuisvest. De werkzaamheden duren in deze variant 5,5 jaar en de kosten bedragen dan 475 miljoen euro.

Iets duurder – 7 miljoen euro – is de variant waarin eerst alle gebruikers vertrekken, maar de Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken na 2,7 jaar terug kunnen naar het Binnenhof. De Tweede Kamer is dan nog niet klaar. Deze renovatie zou bijna 6,5 jaar duren.

Hofvijver

Dan is er nog de derde mogelijkheid, die met 525 miljoen euro dus eigenlijk te duur wordt. In die variant blijft de Tweede Kamer eerst nog op het Binnenhof. De zijde aan de Hofvijver wordt in dit geval eerst drie jaar onder handen genomen. Daarna zouden vier jaar lang de gebouwen van de Tweede Kamer aan de beurt komen. Voor deze renovatie zou zeven jaar worden uitgetrokken.

LEES OOK: Verschillende scenario’s voor renovatie Binnenhof in Den Haag

Meer over dit onderwerp:

BINNENHOF TWEEDE KAMER VERBOUWINGDEN HAAG

Tweede Kamer buigt zich over renovatie Binnenhof

Den HaagFM 01.06.2016 De Tweede Kamer praat woensdag over de opknapbeurt voor het Binnenhof. Minister Stef Blok heeft het parlement drie plannen voorgelegd. Ze zijn alle drie technisch mogelijk, maar één is flink duurder dan de bedoeling was.

Stef Blok

Binnen het budget valt de variant waarin de Tweede Kamer, Eerste Kamer, Raad van State en het Ministerie van Algemene Zaken tijdens de renovatie ergens anders worden gehuisvest. De werkzaamheden duren in deze variant 5,5 jaar en de kosten bedragen dan 475 miljoen euro.

Iets duurder – 482 miljoen euro – is de variant waarin eerst alle gebruikers vertrekken, maar de Eerste Kamer, Raad van State en het Ministerie van Algemene Zaken na 2,7 jaar terug kunnen naar het Binnenhof. De Tweede Kamer is dan nog niet klaar. Deze renovatie zou bijna 6,5 jaar duren.

Hofvijver

Dan is er nog de derde mogelijkheid, die met 525 miljoen euro dus eigenlijk te duur wordt. In die variant blijft de Tweede Kamer eerst nog op het Binnenhof. De zijde aan de Hofvijver wordt in dit geval eerst drie jaar onder handen genomen. Daarna zouden vier jaar lang de gebouwen van de Tweede Kamer aan de beurt komen. Voor deze renovatie moet zeven jaar worden uitgetrokken.…lees meer

Kamer bespreekt renovatie Binnenhof

Telegraaf 01.06.2016 De Tweede Kamer praat woensdag over de opknapbeurt voor het Binnenhof. Minister Stef Blok (Rijksdienst) heeft drie plannen aan het parlement voorgelegd. Ze zijn alle drie technisch mogelijk, maar één is duurder dan de bedoeling is.

Binnen het budget valt de variant waarin Tweede Kamer en Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken tijdens de hele renovatie allemaal ergens anders worden gehuisvest. Deze variant duurt 5,5 jaar en kost 475 miljoen euro.

Iets duurder (7 miljoen euro) is de variant waarin eerst alle gebruikers vertrekken, maar de Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken na 2,7 jaar terug kunnen naar het Binnenhof. De Tweede Kamer is dan nog niet klaar. Deze renovatie duurt 6,4 jaar.

Dan is er nog de derde mogelijkheid, die met 525 miljoen euro dus eigenlijk te duur wordt. Daarin blijft de Tweede Kamer eerst nog op het Binnenhof. De zijde aan de Hofvijver wordt eerst drie jaar onder handen genomen. Daarna komen vier jaar lang de gebouwen van de Tweede Kamer aan de beurt. Deze renovatie duurt dus zeven jaar.

Kamer buigt zich over renovatie Binnenhof

 

AD 01.06.2016 De Tweede Kamer praat vandaag over de opknapbeurt voor het Binnenhof. Minister Stef Blok (Rijksdienst) heeft drie plannen aan het parlement voorgelegd. Ze zijn alle drie technisch mogelijk, maar één is duurder dan de bedoeling is.

Binnen het budget valt de variant waarin Tweede Kamer en Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken tijdens de hele renovatie allemaal ergens anders worden gehuisvest. Deze variant duurt 5,5 jaar en kost 475 miljoen euro.

Iets duurder (7 miljoen euro) is de variant waarin eerst alle gebruikers vertrekken, maar de Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken na 2,7 jaar terug kunnen naar het Binnenhof. De Tweede Kamer is dan nog niet klaar. Deze renovatie duurt 6,4 jaar.

Dan is er nog de derde mogelijkheid, die met 525 miljoen euro dus eigenlijk te duur wordt. Daarin blijft de Tweede Kamer eerst nog op het Binnenhof. De zijde aan de Hofvijver wordt eerst drie jaar onder handen genomen. Daarna komen vier jaar lang de gebouwen van de Tweede Kamer aan de beurt. Deze renovatie duurt dus zeven jaar.

Achterstallig onderhoud bij het Binnenhof-complex. Het Binnenhof moet ruim vijf jaar dicht voor een opknapbeurt. © anp.

Lees ook;

Drie nieuwescenario’s voor renovatie Binnenhof

Den HaagFM 26.04.2016 Minister Stef Blok heeft dinsdag drie nieuwe plannen voor de renovatie van het Binnenhof aan de Eerste en Tweede Kamer voorgelegd. Ze zijn allemaal technisch mogelijk, maar één is duurder dan de bedoeling is.

Stef Blok

Binnen het budget valt de variant waarin de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken tijdens de hele renovatie allemaal ergens anders worden gehuisvest. Het Binnenhof is dan helemaal leeg, de renovatie duurt 5,5 jaar en kost 475 miljoen euro. Zeven miljoen duurder is de variant waarin eerst alle gebruikers vertrekken, maar de Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken na 2,7 jaar terug kunnen naar het Binnenhof. De Tweede Kamer is dan nog niet klaar. Deze renovatie duurt 6,4 jaar.

Dan is er nog de derde mogelijkheid, die met een kostenplaatje van 525 miljoen euro dus eigenlijk te duur wordt. Daarin blijft de Tweede Kamer eerst nog op het Binnenhof. De zijde aan de Hofvijver wordt eerst drie jaar onder handen genomen. Daarna komen vier jaar lang de gebouwen van de Tweede Kamer aan de beurt. Deze renovatie duurt dus in totaal zeven jaar.

Dertien jaar

Eerder werd nog gesproken over een verbouwing die dertien jaar zou duren, maar dat vond minister Blok een onverstandig idee. Dat zou volgens hem 125 miljoen euro duurder zijn en veel meer overlast geven tijdens de bouwwerkzaamheden. …lees meer

Verbouwing Binnenhof: Blok komt critici iets tegemoet

Trouw 26.04.2016 De slepende discussie over de renovatie van het Binnenhof duurt voort. VVD-Minister Stef Blok (wonen en rijksdienst) heeft de Tweede Kamer in een brief dinsdag drie scenario’s voorgelegd.

Het kabinet houdt vast aan het plan om het Binnenhof gedurende vijf-en-een-half jaar geheel te sluiten voor een grondige opknapbeurt. Dat kost 475 miljoen euro en alle bewoners moeten dan verhuizen. Maar Blok legt nu ook twee andere voorstellen op tafel. Deze scenario’s zijn iets duurder en de verbouwingen duren langer, maar hierdoor kunnen Eerste en Tweede Kamer sneller terugkeren naar het Binnenhof.

Blok komt met deze twee nieuwe varianten enigszins tegemoet aan de bezwaren die leven onder politici. Een deel van het parlement ziet liefst dat de verbouwing van het Binnenhof in dertien jaar in fases plaatsvindt, zodat niemand het complex hoeft te verlaten. Daar hangt mogelijk een prijskaartje aan van 600 miljoen euro. Daar kan Blok zich niet in vinden. Hij hikt aan tegen de hoge kosten.

Alternatief
Als alternatief komt hij nu met een voorstel dat 482 miljoen euro kost. Voordeel is dat de Eerste Kamer, het ministerie van algemene zaken en de Raad van State na iets meer dan tweeënhalf jaar na het begin van de renovatie terug verhuizen naar het politieke hart van Nederland. De Tweede Kamer krijgt wel te maken met een langere renovatieduur en moet genoegen nemen met bijna zes-en-een-half jaar verplaatsing.

Het duurste scenario van Blok is om eerst de Eerste Kamer te renoveren en als dit af is te beginnen met de Tweede Kamer. Tweede Kamerleden blijven drie jaar aan het Binnenhof zitten en zullen daarna voor vier jaar hun intrek moeten nemen in het oude ministerie van buitenlandse zaken. Wat dit scenario aantrekkelijk maakt, is dat het Binnenhof altijd bewoond zal blijven. Dit plan kost 525 miljoen euro.

Symbolische rol
De aanwezigheid van politiek op het Binnenhof vervult een symbolische rol voor veel parlementsleden. De kwestie ligt volgens voormalig CDA-minister Liesbeth Spies, die eerder de renovatie onderzocht, erg gevoelig. Afgelopen zomer zei ze in deze krant: “Voor het parlement is deze verhuizing een gruwel. Stel je voor dat een hele generatie politici de sfeer van het Binnenhof niet mee zal krijgen.”

Een andere partij die ook baalt van de renovatie is de gemeente Den Haag. Het Binnenhof is een toeristische trekpleister. Het kabinet wil dat het complex ook tijdens de verbouwing aantrekkelijk blijft voor bezoekers. Blok denkt aan een informatiecentrum, een luchtbrug over het Binnenhof en zogeheten ‘ hard hat tours’, rondleidingen langs de gebouwen als ze in de steigers staan. Aan Prinsjesdag verandert in ieder geval niets.

De Tweede en Eerste Kamer moeten zich nog uitspreken over de renovatie.

Verwant nieuws;

Blok legt drie varianten renovatie Binnenhof voor aan Kamer

NU 26.04.2016 Minister Stef Blok (Rijksdienst) heeft dinsdag drie plannen voor de renovatie van het Binnenhof aan de Eerste en Tweede Kamer voorgelegd.

Ze zijn alle drie technisch mogelijk, maar één is duurder dan de bedoeling is.

Binnen het budget valt de variant waarin de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken tijdens de hele renovatie allemaal ergens anders worden gehuisvest. Het Binnenhof is dan helemaal leeg, de renovatie duurt 5,5 jaar en kost 475 miljoen euro.

Iets duurder (7 miljoen euro) maar financieel ook nog wel te doen is de variant waarin eerst alle gebruikers vertrekken, maar de Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken na 2,7 jaar terug kunnen naar het Binnenhof. De Tweede Kamer is dan nog niet klaar. Deze renovatie duurt 6,4 jaar.

Dan is er nog de derde mogelijkheid, die met een kostenplaatje van 525 miljoen euro dus eigenlijk te duur wordt. Daarin blijft de Tweede Kamer eerst nog op het Binnenhof. De zijde aan de Hofvijver wordt eerst drie jaar onder handen genomen. Daarna komen vier jaar lang de gebouwen van de Tweede Kamer aan de beurt. Deze renovatie duurt dus in totaal zeven jaar.

Lees meer over: Binnenhof Renovatie Binnenhof

Gerelateerde artikelen;

Blok wil Prinsjesdag niet verhuizen tijdens verbouwing Binnenhof

VVD oppert verhuizing Prinsjesdag tijdens verbouwing Binnenhof

‘Renovatie Eerste Kamer kan sneller’

Kamer akkoord met renovatie Binnenhof in vijf jaar

Drie varianten voor renovatie Binnenhof

Telegraaf 26.04.2016  Minister Stef Blok (Rijksdienst) heeft dinsdag drie plannen voor de renovatie van het Binnenhof aan de Eerste en Tweede Kamer voorgelegd. Ze zijn alle drie technisch mogelijk, maar één is duurder dan de bedoeling is.

Binnen het budget valt de variant waarin de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken tijdens de hele renovatie allemaal ergens anders worden gehuisvest. Het Binnenhof is dan helemaal leeg, de renovatie duurt 5,5 jaar en kost 475 miljoen euro.

Iets duurder (7 miljoen euro) maar financieel ook nog wel te doen is de variant waarin eerst alle gebruikers vertrekken, maar de Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken na 2,7 jaar terug kunnen naar het Binnenhof. De Tweede Kamer is dan nog niet klaar. Deze renovatie duurt 6,4 jaar.

Drie varianten voor renovatie Binnenhof

Telegraaf 26.04.2016 Minister Stef Blok (Rijksdienst) heeft dinsdag drie plannen voor de renovatie van het Binnenhof aan de Eerste en Tweede Kamer voorgelegd. Ze zijn alle drie technisch mogelijk, maar één is duurder dan de bedoeling is.

Binnen het budget valt de variant waarin de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken tijdens de hele renovatie allemaal ergens anders worden gehuisvest. Het Binnenhof is dan helemaal leeg, de renovatie duurt 5,5 jaar en kost 475 miljoen euro.

Iets duurder (7 miljoen euro) maar financieel ook nog wel te doen is de variant waarin eerst alle gebruikers vertrekken, maar de Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken na 2,7 jaar terug kunnen naar het Binnenhof. De Tweede Kamer is dan nog niet klaar. Deze renovatie duurt 6,4 jaar.

Dan is er nog de derde mogelijkheid, die met een kostenplaatje van 525 miljoen euro dus eigenlijk te duur wordt. Daarin blijft de Tweede Kamer eerst nog op het Binnenhof. De zijde aan de Hofvijver wordt eerst drie jaar onder handen genomen. Daarna komen vier jaar lang de gebouwen van de Tweede Kamer aan de beurt. Deze renovatie duurt dus in totaal zeven jaar.

Het is nu aan de Kamers om te bezien wat te verkiezen is. In de Tweede Kamer leek in december een meerderheid voor het renoveren van het Binnenhof in 5,5 jaar, dat dan voor die periode wordt ontruimd. Dat is het snelst en het goedkoopst. De Senaat wil echter liever blijven, net als sommige partijen in de Tweede Kamer.

Tijdens de opknapbeurt worden de gebruikers van het Binnenhof in elk geval ondergebracht in het gebouw waar nu nog Buitenlandse Zaken zit en in het oude gebouw van de Hoge Raad. Het kabinet wil Prinsjesdag wel gedurende de renovatie op het Binnenhof houden.

Het Binnenhof moet tijdens de renovatie aantrekkelijk blijven voor bezoekers onder wie scholieren. Dat kan volgens Blok met een informatiecentrum, rondleidingen en misschien een luchtbrug over het complex.

Verschillende scenario’s voor renovatie Binnenhof in Den Haag

RTVWEST 26.04.2016 Minister Stef Blok (Rijksdienst) heeft dinsdag verschillende plannen voor de renovatie van het Haagse Binnenhof aan de Eerste en Tweede Kamer voorgelegd. Ze zijn allemaal technisch mogelijk, maar één is duurder dan de bedoeling is.

Binnen het budget valt de variant waarin de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken tijdens de hele renovatie allemaal ergens anders worden gehuisvest. Het Binnenhof is dan helemaal leeg, de renovatie duurt 5,5 jaar en kost 475 miljoen euro.

Iets duurder (7 miljoen euro) maar financieel ook nog wel te doen is de variant waarin eerst alle gebruikers vertrekken, maar de Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken na 2,7 jaar terug kunnen naar het Binnenhof. De Tweede Kamer is dan nog niet klaar. Deze renovatie duurt 6,4 jaar.

LEES OOK: Verbouwing Binnenhof in Den Haag kan sneller voor Eerste Kamer, Torentje en Raad van State

Dan is er nog de derde mogelijkheid, die met een kostenplaatje van 525 miljoen euro dus eigenlijk te duur wordt. Daarin blijft de Tweede Kamer eerst nog op het Binnenhof. De zijde aan de Hofvijver wordt eerst drie jaar onder handen genomen. Daarna komen vier jaar lang de gebouwen van de Tweede Kamer aan de beurt. Deze renovatie duurt dus in totaal zeven jaar.

Dertien jaar

Eerder werd nog gesproken over een verbouwing die dertien jaar zou duren, maar dat vond minister Blok een onverstandig idee. Dat zou volgens hem 125 miljoen euro duurder zijn en veel meer overlast geven tijdens de bouwwerkzaamheden.

Meer over dit onderwerp: BINNENHOF RENOVATIE VERBOUWINGTWEEDE KAMER EERSTE KAMER

Binnenhof, Ridderzaal Foto: Corné Bastiaansen

Renovatie Binnenhof: varianten onderzocht

RO 26.04.2016 Voor de renovatie van het Binnenhof zijn er technisch nog drie varianten mogelijk. Twee daarvan vallen binnen het budget dat het kabinet eerder beschikbaar heeft gesteld. Dat schrijft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede en de Eerste Kamer.

  • In de variant die het kabinet eerder voorstelde krijgen de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken de hele renovatieperiode allemaal ergens anders tijdelijk onderdak. Het hele Binnenhof-complex is dan leeg, de renovatie duurt 5,5 jaar en kost maximaal 475 miljoen euro.
  • Ook is een variant mogelijk waarin eerst alle gebruikers vertrekken, maar de Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van AZ al na 2,7 jaar terugkeren na de renovatie van hun deel van het Binnenhof. Het renoveren van de gebouwen van de Tweede Kamer gaat daarna nog verder. Deze variant duurt in totaal bijna een jaar langer (6,4 jaar). De kosten zijn 7 miljoen hoger, dit moet worden opgevangen binnen het beschikbare budget.
  • In een derde variant blijft de Tweede Kamer eerst nog op het Binnenhof. De kant van de Eerste Kamer wordt eerst in drie jaar gerenoveerd. Daarna komen vier jaar lang de gebouwen van de Tweede Kamer aan de beurt. De renovatie duurt in totaal zeven jaar, de kosten zijn 525 miljoen euro.

Voor- en nadelen

Naast de verschillende kosten hebben de drie varianten voor- en nadelen. Zo verschilt de totale duur van de renovatie, maar ook de tijd dat de verschillende gebruikers weg zijn van het Binnenhof. In de langste variant vindt altijd een deel van het politieke werk op het Binnenhof plaats, toegankelijk voor bezoekers. Wel moeten gebruikers van het Binnenhof rekening houden met overlast door de lopende renovatie en extra beveiligingsmaatregelen. In de gefaseerde varianten moeten delen van het Plein, de Lange Poten en het Buitenhof bouwterrein worden.

Tijdelijke huisvesting

Tijdens de renovatie krijgen de Tweede en de Eerste Kamer tijdelijk onderdak in het gebouw waar nu nog het ministerie van Buitenlandse Zaken zit (Bezuidenhoutseweg). De Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken kunnen terecht in het oude gebouw van de Hoge Raad (Lange Voorhout, Kazernestraat).

Binnenhof moet aantrekkelijk blijven

Het is de bedoeling dat het Binnenhof tijdens de renovatie aantrekkelijk blijft voor scholieren en andere bezoekers. ProDemos verwacht dat het aantal scholieren niet zal dalen; zij kunnen zowel het Binnenhof als de tijdelijke huisvesting van Tweede en Eerste Kamer bezoeken. Na de renovatie kan het gebouw van de Tweede Kamer zelfs meer bezoekers aan dan nu.

Ook voor de omgeving (gebied Plein-Binnenhof-Buitenhof) is het belangrijk dat het aantal bezoekers op peil blijft. Dat kan met een informatiecentrum en het organiseren van rondleidingen door de bouw op plaatsen waar dat mogelijk is (‘hard hat tours’) en wellicht met een luchtbrug over het complex (afhankelijk van de gekozen variant). Samen met de gemeente, omwonenden, ondernemers en instellingen rond het Binnenhof komt er een plan om de omgeving aantrekkelijk te houden voor bezoekers en overlast door de renovatie zo veel mogelijk te beperken.

Prinsjesdag op het Binnenhof

Het kabinet stelt voor om Prinsjesdag tijdens de renovatie op het Binnenhof te houden. Ook hierdoor blijft het Binnenhof aantrekkelijk en zichtbaar als hart van de parlementaire democratie. Het verplaatsen van Prinsjesdag naar een andere locatie zou maar heel weinig tijdwinst voor de renovatie opleveren. De belangrijke symbolische betekenis van Prinsjesdag op het Binnenhof weegt voor het kabinet bovendien zwaarder.

Renovatie hard nodig

De renovatie is hard nodig om grote gebreken te herstellen op het gebied van (brand)veiligheid, houtrot, lekkende daken, technische installaties (klimaat, liften, leidingen), ict, beveiliging en gezondheid. Daarnaast worden enkele verbeteringen meegenomen zoals aanpassing van de ingangen, keukens en restaurants. De renovatie kan in 2020 van start gaan. Daarna voldoet het complex weer aan alle eisen om veilig en zonder storingen continu in bedrijf te zijn.

Varianten renovatie Binnenhof

Documenten

Kamerbrief over onderzoeksresultaten renovatie Binnenhof

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van het onderzoek naar aanleiding van de…

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2016

“Verbouwing Binnenhof heeft grote gevolgen voorondernemers in de buurt”

Den HaagFM 14.12.2015  Het Binnenhof gaat definitief voor vijf jaar dicht in verband met een grondige verbouwing. Volgens Maruschka Greven, voorzitter van het Overkoepelend Overleg Pleinkwartier (OOP), zal dat grote nadelige gevolgen hebben voor de ondernemers in de buurt.

“Het wordt een grote bouwput. Als dit allemaal doorgaat en het gaat niet gefaseerd, zullen winkeliers hun huren opzeggen. Je krijgt dan leegstand. Het allerergste is nog dat wij de miljoen toeristen die het Binnenhof bezichtigen, voor een groot deel kwijtraken. Culturele instellingen, winkeliers, horeca en de bewoners zullen hieronder lijden”, zegt Maruschka Greven op Den Haag FM.

In september besloot het kabinet het Binnenhof in een keer en in vijf jaar op te laten knappen voor 475 miljoen euro. Het complex gaat dan helemaal dicht. De politici moeten in die periode naar het huidige ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg. …lees meer

Pleinkwartier: Binnenhof dichtgooien is gekkenwerk

AD 11.12.2015 Omwonenden van het Binnenhof – bewoners, ondernemers en musea – zijn ‘verslagen en teleurgesteld’ over het besluit van de coalitiepartijen VVD en PvdA om het Binnenhof vanaf 2020 voor zo’n vijfenhalf jaar dicht te gooien voor een verbouwing. Gedurende die periode gaan politici, pers en ambtenaren werken vanuit het huidige ministerie van Buitenlandse Zaken.

Stichting Overkoepelend Overleg Pleinkwartier (OOP) vindt het allemaal te snel gaan. Het vreest nu ‘een overhaast, roekeloos besluit’ met grote economische schade en kaalslag als het gehele Binnenhof jarenlang op slot gaat. Bij een debat donderdag over de renovatie bleek overigens dat er nog veel mitsen, maren en vragen leven bij de politici.

,,Bij een reces is het hier al doodstil, maar dan hebben we nog de toeristen, en de ambtenaren die door blijven werken. Als het Binnenhof jaren één grote bouwput is, vrezen wij dat iedereen wegblijft”, aldus voorzitter Maruschka Greven van het OOP. Het Pleinkwartier verwelkomt nu naar schatting een miljoen bezoekers per jaar.

Nadeel
In een woensdag verstuurde brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer bepleit de stichting uitstel van het finale besluit over de renovatie. Het OOP wenst een gefaseerde verbouwing van de parlementsgebouwen. Nadeel van een verbouwing in fases, waarbij delen van het complex open kunnen blijven, is dat dit stukken duurder is.

Greven: ,,Er moet bedrijvigheid blijven. Het beste is als er bouwvakkers lopen met daarbij ambtenaren en politici. De optie die minister Blok noemde van een loopbrug over het Binnenhof, zodat de renovatie vanaf hoogte bekeken kan worden, is zinloos. Een luchtbrug over een ruïne trekt geen toeristen en dagjesmensen. We zien dat niet als een tegemoetkoming van de minister.”

Een pijnlijke omissie
Ook blijkt er bij het OOP fikse ergernis te bestaan over de manier waarop deze groep belanghebbenden wordt geïnformeerd. Het overleg leerde na een gesprek met de Rijksdienst voor het Vastgoed dat er al zo’n tien jaar wordt gestudeerd op renovatie- en verbouwingsplannen. Uit de brief aan de Kamervoorzitter: ‘U weet dat het OOP maar ook bewoners pas zeer recent min of meer formeel zijn ingelicht over de plannen.’

Verder wijst het Overkoepelend Overleg Pleinkwartier erop dat nergens in de berg berekeningen die zijn gemaakt over de kosten van de diverse verbouwingsvarianten ‘de (keten)effecten en vermoedelijk economische schade die ondernemers lijden’ zijn opgenomen. ,,Een pijnlijke omissie die zal moeten worden hersteld. Anders is het helemaal gekkenwerk”, aldus Greven.

Uitstel van de besluitvorming is in de beleving van het OOP dan ook ‘een allerminst onredelijk verzoek’. Temeer daar het Pleinkwartier zelf ook tijd nodig heeft om juridische, logistieke, bouwkundige en economische deskundigheid bij elkaar te brengen. ,,Wij willen een serieuze partner zijn bij de verbouwing van het Binnenhof.”

Reageren? hc.lezers@ad.nl

Blok wil Prinsjesdag niet verhuizen tijdens verbouwing Binnenhof

NU 10.12.2015 Minister Stef Blok (Rijksdienst) voelt er niks voor om Prinsjesdag te verhuizen tijdens de jaren dat het Binnenhof een grondige verbouwing ondergaat. Dat liet hij donderdag weten tijdens een debat over de renovatie.

Blok heeft een aantal scenario’s laten uitwerken voor de verbouwing. In zijn favoriet gaat het Binnenhof 5,5 jaar volledig dicht, met uitzondering van de Ridderzaal tijdens Prinsjesdag.

De VVD vreest hierdoor echter voor een vertraging van ongeveer een half jaar, zoals uit de rapporten zou blijken, en wil daarom ook dat Prinsjesdag ergens anders gevierd wordt.

Daar ziet de minister niets in. “Ik hecht aan Prinsjesdag in de Ridderzaal”, aldus Blok. “Ik ben ook iets optimistischer over de mogelijke vertraging. Maar dan nog. Wil je Prinsjesdag, waar zoveel schoolklassen voor de tv naar zitten te kijken, voor die tijdwinst op een andere plek doen?”

Volgens VVD-Kamerlid Ingrid de Caluwé zullen deze kinderen echter ook voor de tv zitten als de Gouden Koets naar de Grote Kerk rijdt, in plaats van naar de Ridderzaal.

Nieuwe vergaderzaal

Blok stond wel open voor het voorstel van ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers om te onderzoeken of de opzet van de plenaire vergaderzaal veranderd kan worden. Eerder deed Alexander Pechtold die oproep ook al. Hij vindt dat het debat levendiger kan door Kamer en kabinet dichter bij elkaar te plaatsen.

Blok zei dat daar zeker over te praten valt. Met de tijdelijke verhuizing naar het ministerie van Buitenlandse Zaken kan er volgens de minister geëxperimenteerd worden met nieuwe vormen.

Kritiek

De renovatie van het Binnenhof is hard nodig. Er zouden risico’s zijn voor (brand)veiligheid, houtrot, lekkende daken, falende technische installaties (klimaat, liften, leidingen), ict, beveiliging en gezondheid.

Bij de oppositiepartijen klinkt er nog veel kritiek op het voorstel van Blok die gekozen heeft voor de snelste en goedkoopste optie. Volgens SP en D66 zou de verbouwing ook gefaseerd kunnen, zodat niet het hele Binnenhof dicht hoeft.

Volgens Blok is die optie onderzocht, maar bleek dat te complex te zijn. Bovendien zou deze optie te duur zijn. Desalniettemin wil Blok toch onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van een gefaseerde verbouwing.

Lees meer over: Binnenhof

Gerelateerde artikelen; 

VVD oppert verhuizing Prinsjesdag tijdens verbouwing Binnenhof  

‘Renovatie Eerste Kamer kan sneller’ 

Kamer akkoord met renovatie Binnenhof in vijf jaar  

Overzicht: De vele gebruikers van het Binnenhof  

Blok twijfelt toch weer over renovatie Binnenhof

Trouw 10.12.2015 Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor het renoveren van het Binnenhof in 5,5 jaar, ook wel de korte klap. Het Binnenhof wordt voor die periode ontruimd, de gebruikers moeten elders bivakkeren. De korte klap is het snelst en met kosten van 475 miljoen euro het goedkoopst. Toch twijfelt verantwoordelijk minister Stef Blok.

Veel partijen in de Tweede Kamer en ook de Senaat willen het liefst blijven tijdens de verbouwing. Blok wil beginnen met de eerste voorbereidingen voor de voorkeursvariant van het kabinet. Hij wil echter tegelijk, op verzoek van verschillende partijen, de mogelijkheid bezien om de Eerste Kamer, het ministerie van Algemene Zaken en de Raad van State het eerst onder handen te nemen. Die gebouwen liggen samen aan één kant van het Binnenhof.

Het CDA wil net als VVD, PvdA en 50PLUS wel akkoord gaan met de voorkeursoptie van het kabinet, maar vindt het toch ook heel belangrijk dat dit onderzoek nog wordt gedaan, een wens van D66, SGP, ChristenUnie en de SP. Als de andere kant van het Binnenhof dan nog ongemoeid wordt gelaten, kan de Senaat in de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer vergaderen, die nu voor evenementen is. Het onderzoek moet binnen vier maanden resultaat opleveren.

De Senaat schreef deze week zelf al dat de drie gebouwen in zo’n twee jaar klaar kunnen zijn. Met zo’n aanpassing is 7 miljoen euro gemoeid en de Tweede Kamer moet dan misschien voor een jaar langer van de eigen plek af. De Senaat heeft de minister nu uitgenodigd voor een gesprek. Of er in de Senaat nog een debat over komt, is nog niet duidelijk.

Archeologische vindplaatsen
Blok wil niet actief op zoek naar de resten van raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt, die mogelijk nog ergens op het Binnenhof begraven ligt, zoals de SP wil. De PVV wees op Jacoba van Beieren, de middeleeuwse gravin die er ook nog zou liggen. De resten van de legendes liggen mogelijk in de ruïne van de vroegere Hofkapel. De ChristenUnie zou die ruïnes voor altijd zichtbaar willen maken, maar Blok niet. Hij sluit zich aan bij de geldende regel dat je archeologische vindplaatsen alleen moet verstoren als het echt moet.

Verwant nieuws;

Interieurs Eerste en Tweede Kamer kunnen één op één verhuisd

VK 10.12.2015 De interieurs van de Tweede en Eerste Kamer kunnen in 2020 één op één worden verhuisd naar het huidige ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit blijkt uit artistimpressions van het Rijksvastgoedbedrijf.

Een artistimpression van de Tweede Kamer zoals die eruit zou kunnen gaan zien in een tijdelijke variant in het gebouw van Buitenlandse Zaken. © Powerhouse Company

Het interieur van de Van Kleffenszaal zoals die er nu uitziet. Hier kan de Eerste Kamer worden gehuisvest. © Powerhouse Company

Een artistimpression van de Eerste Kamer zoals die in tijdelijke vorm zou kunnen worden gehuisvest in het gebouw van Buitenlandse Zaken. © Powerhouse Company

De Expeditiehal van Buitenlandse Zaken waar Blok de Tweede Kamer tijdelijk wil onderbrengen. © Corné Bastiaansen

Alle bewoners van het Binnenhof moeten vanaf 2020 een kleine zes jaar verhuizen zodat het acht eeuwen oude complex grondig kan worden gerenoveerd. Minister Stef Blok van Rijksdienst kiest voor deze korte en goedkoopste variant. De kosten zijn begroot op 475 miljoen euro. Een variant van dertien jaar, waarin het parlementaire bedrijf door kan gaan tijdens de verbouwing, kost 600 miljoen.

De voltallige Tweede Kamer is het eens over de noodzaak van renovatie. Het complex kampt onder meer met lekkages, verouderde techniek, slechte klimaatbeheersing, betonrot, overvolle kabelgoten, optrekkend vocht uit de grond. Maar de Kamer is verdeeld over de beste vorm van verbouwen. Een kleine meerderheid van VVD, PvdA en 50Plus steunt de keuze van het kabinet. Andere partijen pleiten voor varianten waarbij ‘de winkel openblijft tijdens de verbouwing’, maar zij zijn vooralsnog in de minderheid.

De Eerste en Tweede Kamer zullen in het plan van Blok tijdens de verbouwing verhuizen naar het gebouw aan de Bezuidenhoutseweg waar nu Buitenlandse Zaken is gehuisvest. Het gebouw komt vrij doordat het ministerie gaat verkassen naar nieuwbouw. Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Blok, heeft artistimpressions laten maken van hoe het tijdelijk onderkomen eruit gaat zien.

Het interieur van de Eerste Kamer wordt in zijn geheel ondergebracht in de Van Kleffenszaal (nu een vergaderzaal). De plenaire zaal van de Tweede Kamer wordt verhuisd naar de expeditiehal van het gebouw, nu nog een kale magazijnachtige ruimte waar vrachtwagens hun goederen kunnen afleveren.

De schetsen zijn slechts voorstellen van de tekentafel van het ministerie. Mogelijk pakt de indeling in de praktijk anders uit. Meerdere fracties pleitten vandaag voor een nieuwe, spannender indeling van de Tweede Kamer met minder afstand tussen de Kamerleden en de bewindslieden. Blok gaf hiertoe een opening in het debat. De verhuizing biedt de mogelijkheid om andere indelingen uit te proberen, stelde hij. ‘Ik realiseer me goed dat dit een bijzondere kans is om daarmee te experimenteren. Op basis van die ervaringen kan bij terugkeer de indeling van de zaal worden aangepast.’

Experimenten met vergaderzaal

Telegraaf 10.12.2015 Tijdens de verbouwing van het Binnenhof is er ruimte om te experimenteren met een andere opstelling van het meubilair in de grote vergaderzaal van de Tweede Kamer. Dat zei verantwoordelijk minister Stef Blok donderdag tijdens een vergadering over het omstreden renovatieproject.

Met name de ChristenUnie en D66 hebben daar behoefte aan. Ze denken dat een andere opstelling de intensiteit van het debat kan bevorderen.

Nog veel vragen renovatie

Telegraaf 10.12.2015  In de Tweede Kamer is een meerderheid voor het renoveren van het Binnenhof in 5,5 jaar, dat dan voor die periode wordt ontruimd. De gebruikers moeten elders bivakkeren. Dat is het snelst en met kosten van 475 miljoen euro het goedkoopst. Toch wil verantwoordelijk minister Stef Blok nog wel naar een andere mogelijkheid kijken.

Veel partijen in de Tweede Kamer en ook de Senaat willen blijven tijdens de verbouwing. Blok wil beginnen met de eerste voorbereidingen voor de voorkeursvariant van het kabinet. Hij wil echter parallel daaraan, op verzoek van verschillende partijen, de mogelijkheid bezien om de Eerste Kamer, het ministerie van Algemene Zaken en de Raad van State het eerst onder handen te nemen. Die gebouwen liggen samen aan één kant van het Binnenhof.

Het CDA wil net als VVD, PvdA en 50PLUS wel akkoord gaan met de voorkeursoptie van het kabinet, maar vindt het toch ook heel belangrijk dat dit onderzoek nog wordt gedaan, een wens van D66, SGP, ChristenUnie en de SP. Als de andere kant van het Binnenhof dan nog ongemoeid wordt gelaten, kan de Senaat in de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer vergaderen, die nu voor evenementen is. Het onderzoek moet binnen vier maanden resultaat opleveren.

De Senaat schreef deze week zelf al dat de drie gebouwen in zo’n twee jaar klaar kunnen zijn. Met zo’n aanpassing is 7 miljoen euro gemoeid en de Tweede Kamer moet dan misschien voor een jaar langer van de eigen plek af. De Senaat heeft de minister nu uitgenodigd voor een gesprek. Of er in de Senaat nog een debat over komt, is nog niet duidelijk.

Blok wil niet actief op zoek naar de resten van raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt, die mogelijk nog ergens op het Binnenhof begraven ligt, zoals de SP wil. De PVV wees op Jacoba van Beieren, de middeleeuwse gravin die er ook nog zou liggen. De resten van de legendes liggen mogelijk in de ruïne van de vroegere Hofkapel. De ChristenUnie zou die ruïnes voor altijd zichtbaar willen maken, maar Blok niet. Hij sluit zich aan bij de geldende regel dat je archeologische vindplaatsen alleen moet verstoren als het echt moet.

Verbouwing Binnenhof in Den Haag kan sneller voor Eerste Kamer, Torentje en Raad van State

RTVWEST 10.12.2015 De Eerste Kamer, de premier en de Raad van State kunnen al na 2,5 jaar terug naar hun werkplekken op het gerenoveerde Binnenhof-complex in Den Haag. De gebouwen hoeven dan vanaf 2020 niet vijf jaar dicht, zoals nu nog de bedoeling is. Dat heeft adviesbureau Arcadis uitgezocht.

De versnelling van de renovatie van de Eerste Kamer, het ministerie van Algemene Zaken en de Raad van State is alleen mogelijk als de ‘bouwstromen anders worden georganiseerd’, reageerde verantwoordelijk minister Stef Blok donderdag tijdens het Tweede Kamerdebat over de verbouwing van het Binnenhof.

LEES OOK: Binnenhof in Den Haag op de schop: kijk nu live mee met gesprekken over verbouwingsplannen
De Tweede Kamer betaalt daarvoor de prijs: het parlement kan pas na 6,5 jaar terugkeren, omdat het in fases moet worden opgeknapt. In een eerste berekening kost deze optie zeven miljoen euro extra. De minister heeft tijdens het Kamerdebat over de verbouwing toegezegd om dit te onderzoeken.

Helemaal dicht
In september besloot de ministerraad het Binnenhof in één keer en in vijf jaar op te knappen. Het complex gaat dan helemaal dicht. Totale kosten: 475 miljoen euro. De Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken moeten in die periode bivakkeren in het huidige ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg en in het huidige gebouw van de Hoge Raad. De ambtenaren van Buitenlandse Zaken verhuizen vervolgens naar het voormalig ministerie van VROM aan de Rijnstraat.
Eerder werd nog gesproken over een verbouwing die dertien jaar zou duren, maar dat is een onverstandig idee, vindt Blok. Dat zou volgens hem 125 miljoen euro duurder zijn en veel meer overlast geven tijdens de bouwwerkzaamheden.

Meer over dit onderwerp:

Binnenhof Renovatie VerbouwingEerste Kamer Tweede Kamer Algemene ZakenRaad van State

‘Renovatie Eerste Kamer kan sneller’

NU 09.12.2015 De renovatie van de Eerste Kamer, Algemene Zaken en de Raad van State kan veel sneller dan de 5,5 half jaar die het duurt om het hele Binnenhof-complex op te knappen.

Voorzitter Ankie Broekers-Knol van de Eerste Kamer heeft dat aangegeven in een brief aan minister Stef Blok (Wonen).

De drie gebouwen op het Binnenhof kunnen ook in 1,5 tot 2,5 jaar tijd worden opgeknapt. Deze mogelijkheid is volgens haar enkele keren intern besproken maar ze ziet die niet terug in de kabinetsbrief. Ze dringt erop aan dat de Eerste Kamer het Binnenhof niet langer hoeft te verlaten dan strikt noodzakelijk is.

Het kabinet kiest ervoor om het sterk verouderde Binnenhof 5,5 jaar volledig te sluiten voor de renovatie. Alle gebruikers van het complex krijgen die jaren elders onderdak. De coalitiepartijen VVD en PvdA zijn hier ook voorstander van.

De andere variant is dat de verbouwing in fases plaatsheeft zodat die dertien jaar zou duren en duurder uitpakt. Donderdag praat de Tweede Kamer over de kwestie.

Lees meer over: Eerste Kamer Binnenhof

Gerelateerde artikelen;

Kamer akkoord met renovatie Binnenhof in vijf jaar  

Eerste Kamer niet akkoord met verbouwingsplan Binnenhof  

Verbouwing Binnenhof sneller

Telegraaf 09.12.2015 De verbouwing van de Eerste Kamer kan in minder dan de helft van de tijd die het Rijksvastgoedbedrijf er nu voor rekent. Dat schrijft het bestuur van de senaat vandaag in een brief aan minister Blok (Rijksdienst).

Blok wil het gehele Binnenhof ruim vijf jaar afsluiten voor een grondige renovatie. Uit documenten over het immense bouwproject die de Huishoudelijke Commissie van de Eerste Kamer heeft gekregen, blijkt echter dat het opknappen van het de Hofvijverzijde van het Binnenhof maar anderhalf tot tweeënhalf jaar kost. In dit gedeelte huizen zowel de Eerste Kamer als het ministerie van Algemene Zaken van premier Rutte. In deze periode kunnen zelfs ook de kantoren van de Raad van State aan de zijde van het Buitenhof zijn opgeknapt.

“Daarna zouden wij er dus weer in kunnen”, constateert D66-senator Backer, als ondervoorzitter van de senaat belast met het begeleiden van de verbouwing. In een brief aan Blok wijst de senaat erop dat de kosten niet verschillen van wanneer het Binnenhof als geheel vijf jaar lang gesloten blijft.

Volgens de Eerste Kamer moet het uitgangspunt bij de verbouwing dan ook zijn dat de senaat niet ‘langer dan strikt noodzakelijk’ moet verhuizen. Die voorwaarde moet de basis zijn voor verdere gesprekken, vindt de senaat.

Voor de senaat is het volgens Backer ook van belang dat ,,het Binnenhof als hart van de democratie zo kort mogelijk afgesloten is met zo min mogelijk overlast voor omwonenden en bedrijvigheid in de stad Den Haag”. Hij wil dat Blok het overleg hierover ‘open’ in gaat. “In deze fase kan nog vermeden worden dat de trein vanaf een verkeerd spoor vertrekt en iedereen dat later betreurt.”

‘Renovatie Eerste Kamer kan veel sneller’

AD 09.12.2015 De renovatie van de Eerste Kamer, Algemene Zaken en de Raad van State kan veel sneller dan de ruim vijf jaar die nu nodig zijn voor het opknappen. Volgens voorzitter Ankie Broekers-Knol van de Eerste Kamer kunnen de drie gebouwen in anderhalf tot twee jaar worden opgeknapt.

Dat valt te lezen in een brief die de voorzitter naar minister Stef Blok (Wonen) heeft gestuurd. Deze mogelijkheid is volgens haar enkele keren intern besproken maar ze ziet die niet terug in de kabinetsbrief. Ze dringt erop aan dat de Eerste Kamer het Binnenhof niet langer hoeft te verlaten dan strikt noodzakelijk is.

Het kabinet kiest ervoor om het sterk verouderde Binnenhof 5,5 jaar volledig te sluiten voor de renovatie. Alle gebruikers van het complex krijgen die jaren elders onderdak. De coalitiepartijen VVD en PvdA zijn hier ook voorstander van. De andere variant is dat de verbouwing in fases plaatsheeft zodat die dertien jaar zou duren en duurder uitpakt. Donderdag praat de Tweede Kamer over de kwestie.

Niet iedereen is blij met de grootse renovatie. De SGP, D66, de PVV en de SP zijn kritisch over de verbouwing met een prijskaartje van ruim een half miljard.

Lees ook;

Binnenhof gaat vijf jaar dicht: parlement verhuist tijdelijk naar Buitenlandse Zaken

RTVWEST 08.12.2015 Het Binnenhof gaat definitief voor vijf jaar dicht in verband met een grondige verbouwing van 475 miljoen euro. Vanwege de verbouwing moet het parlement tijdelijk verhuizen naar het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag.

Volgens de NOS is regeringspartij PvdA dinsdag akkoord gegaan met het kabinetsplan. De VVD was al eerder positief over het plan van minister Stef Blok (Wonen).

LEES OOK: Anouchka van Miltenburg opent in Madurodam lesprogramma met maquette van Binnenhof
De andere optie was een verbouwing van 13 jaar. De Tweede Kamer bleef dan tijdens de verbouwing op het Binnenhof en hoeven Kamerleden niet te verhuizen. In dat plan is de verbouwing 125 miljoen euro duurder. Ook dacht de minister nog na over een luchtbrug over de gebouwen van het Binnenhof.
Eerste Kamer niet akkoord
Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de verbouwing. Met PvdA en VVD komt de korte variant er daar wel doorheen. De Eerste Kamer moet dan nog instemmen met de plannen. In september ging de Eerste Kamer niet akkoord met de verbouwingsplannen van minister Blok.

Meer over dit onderwerp:

Binnenhof Verbouwing Tweede KamerEerste Kamer Parlement Stef Blok Buitenlandse Zaken

Binnenhof gaat vijf jaar dicht voor verbouwing

Den HaagFM 08.12.2015 Het Binnenhof gaat definitief voor vijf jaar dicht in verband met een grondige verbouwing van 475 miljoen euro. Vanwege de verbouwing moet het parlement tijdelijk verhuizen naar het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg.

De andere optie was een verbouwing van dertien jaar. De Tweede Kamer bleef dan tijdens de verbouwing op het Binnenhof en hoeven Kamerleden niet te verhuizen. In dat plan is de verbouwing 125 miljoen euro duurder. Ook dacht de minister nog na over een luchtbrug over de gebouwen van het Binnenhof.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de verbouwing. Met PvdA en VVD komt de korte variant er daar wel doorheen. De Eerste Kamer moet dan nog instemmen met de plannen. In september ging de Eerste Kamer niet akkoord met de verbouwingsplannen van minister Blok. …lees meer

Kamer akkoord met renovatie Binnenhof in vijf jaar 

NU 08.12.2015 De fracties van VVD en PvdA stemmen in met de optie waarbij het Binnenhof voor vijf jaar dicht gaat voor een grondige renovatie. Dat zeggen VVD-Kamerlid Ingrid de Caluwé en PvdA-Kamerlid Agnes Wolbert dinsdag tegen NU.nl.

Eerder had minister Stef Blok (Rijksdienst) al een voorkeur uitgesproken voor deze optie. Een andere optie waarbij het Binnenhof open zou kunnen blijven, zou meer tijd kosten en duurder zijn.

De regeringsfracties hebben hun definitieve keuze gemaakt na een hoorzitting met experts in de Kamer vorige week.

“De experts bevestigen de keuze van de minister. Zij kenschetsten deze optie als realistisch”, aldus Wolbert. De Caluwé: “Er was maar één aannemer die stelde het met minder kosten te kunnen, maar dat leek vooral een sollicitatie naar een mooie opdracht.”

Arbeidsgehandicapten

Wolbert wil dat bij de aanbesteding van de verbouwing wordt rekening gehouden met banen voor arbeidsgehandicapten. Vijf procent van de medewerkers zou moeten bestaan uit mensen met een beperking.

Ook wil ze dat er zoveel mogelijk duurzaam wordt gebouwd en moet het nieuwe Binnenhof optimaal toegankelijk worden voor gehandicapten.

De Caluwé vindt het juist belangrijk dat er geen bovenwettelijke eisen worden gesteld. “Er poppen ideeën op voor duurzaamheidseisen. Daar ben ik mordicus tegen. We moeten sober omgaan met belastinggeld”, aldus de VVD’er.

Donderdag debatteert de Kamer met Blok over de verbouwplannen.

Zie ook: Overzicht: De vele gebruikers van het Binnenhof

Lees meer over: Binnenhof

Gerelateerde artikelen;

Pechtold wil vergaderzaal Tweede Kamer anders 

Eerste Kamer niet akkoord met verbouwingsplan Binnenhof  

Kabinet stemt in met jarenlange verbouwing Binnenhof  update: 16:17

Kamer voor verbouwing

Telegraaf 08.12.2015 Een Kamermeerderheid is voor de verbouwing van het Binnenhof waarbij het complex vijf jaar dicht gaat. Regeringspartijen VVD en PvdA hebben besloten het kabinetsplan daarover te steunen.

De VVD steunt de grootscheepse vertimmering die in 2020 moet beginnen en naar schatting 475 miljoen euro gaat kosten. De liberalen hebben nog wel extra vragen aan minister Blok (Rijksdienst). VVD-Kamerlid De Caluwé wil weten of sommige instanties die in het Binnenhofcomplex huizen, niet sneller terug kunnen keren naar hun verbouwde stek. Ook willen de liberalen dat “extra duurzaamheidseisen” worden geschrapt. “Dat vertraagt de boel en maakt het duurder.”

De PvdA twijfelde nog over het kabinetsplan, maar is nu om. Net als de VVD is de partij van mening dat dit de kortste en goedkoopste variant is. De sociaaldemocraten pleiten juist wel voor een duurzaam Binnenhof.

Het lijkt erop dat Blok nu aan de gang kan. De Eerste Kamer is fel tegen zijn plannen, maar de senaat kan waarschijnlijk weinig veranderen aan het voornemen. In de Eerste Kamer wordt de optie bepleit waarbij het parlement gewoon kan blijven zitten en het gebouw ondertussen verbouwd wordt. Dat duurt wel veel langer en is duurder, volgens het kabinet.

Binnenhof in Den Haag op de schop: Kijk nu live mee met gesprekken over verbouwingsplannen

RTVWEST 25.11.2015 Als het aan het kabinet ligt, wordt het Binnenhof in Den Haag in één keer gerenoveerd. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken ruim vijf jaar ergens anders moeten bivakkeren. Woensdag zijn er rondetafelgesprekken over dit onderwerp en die zijn rechtstreeks te volgen via internet.

Architecten, bouwers en andere betrokkenen (zoals de gemeente Den Haag) doen mee aan de gesprekken.

LEES OOK: Kabinet: Binnenhof in Den Haag ruim 5 jaar dicht voor renovatie

Die zijn tussen 11.00 uur en 13.30 uur rechtstreeks te beluisteren  en te bekijken via internet. Daar zijn ook allerlei stukken die besproken worden te vinden.

Tegen de renovatie is behoorlijk wat weerstand.

LEES OOK: Binnenhof in Den Haag op de schop, maar wie zijn de gebruikers en wat is de historie?
Meer over dit onderwerp:

Binnenhof Den Haag Renovatie GemeenteEerste Kamer Tweede Kamer Raad van State Nieuwspoort

Binnenhof open of dicht?

Telegraaf 25.11.2015 Architecten die vinden dat het Binnenhof niet dicht hoeft tijdens renovatie en projectleiders die het parlement op het hart drukken om de boel toch vooral wel af te sluiten. Ze lieten zich woensdag horen tijdens een hoorzitting, die Kamerleden moet helpen hun keuze te bepalen over wat er moet gebeuren met het politieke hart van Nederland.

Het Binnenhof moet volgens het kabinet in één keer en in 5,5 jaar worden opgeknapt. Het gaat dan helemaal dicht. De gebruikers moeten in die periode elders bivakkeren.

Over één ding waren sprekers uit beide kampen van deskundigen het woensdag eens: er had nog meer oog voor duurzaamheid in de renovatieplannen kunnen zijn. Pi de Bruijn, verantwoordelijk voor de uitbreiding van de Tweede Kamer in 1992, mist het aspect. Henk Bol van bouwbedrijf Bam vindt het ‘beperkt geformuleerd’. Toch is er volgens de huidige plannenmakers wel in duurzame maatregelen voorzien, maar staat in de plannen niet alles wat allemaal ook kan en nog zal kunnen.

Hans van Heeswijk, onder meer bekend van het verbouwen van het Mauritshuis, zei dat de renovatie niet één grote klus is, maar een combinatie van ‘kleine maatwerkprojecten’. Het is daarom het handigst een projectteam met de beste specialisten op die gebieden te formeren en op het Binnenhof los te laten.

De klus kan in fasen worden gedaan en daarbij kan telkens een ander stukje onder handen worden genomen. Andere delen kunnen dan in gebruik blijven. Dat is veel beter, vindt ook architect André van Stigt, die overigens zelf nog een plan gaat uitdenken. Als het Binnenhof wordt verlaten, is het volgens hem echt niet eerder klaar. De urgentie om op te schieten verdwijnt, verhuizen geeft ook kosten en overlast en is een ‘slecht signaal’. Het hoeft volgens hem ook allemaal niet zo lang te duren.

André van der Zande, ten tijde van de verbouwing daar secretaris-generaal ministerie van Landbouw, is door ervaring wijs geworden en is een van de voorstanders van sluiting. Inzichten veranderen immers telkens en dat maakt het proces er niet sneller op: “Zo krijg je drie bevallingen voor één baby.”

Binnenhof open of dicht, dat is de kwestie

AD 25.11.2015 Architecten die vinden dat het Binnenhof niet dicht hoeft tijdens renovatie en projectleiders die het parlement op het hart drukken om de boel toch vooral wel af te sluiten. Ze lieten zich woensdag horen tijdens een hoorzitting, die Kamerleden moet helpen hun keuze te bepalen over wat er moet gebeuren met het politieke hart van Nederland.

Het Binnenhof moet volgens het kabinet in één keer en in 5,5 jaar worden opgeknapt. Het gaat dan helemaal dicht. De gebruikers moeten in die periode bivakkeren in het ministerie van Buitenlandse Zaken en in het gebouw van de Hoge Raad. Dit kost maximaal 475 miljoen euro.

Over een ding waren de sprekers het woensdag eens: er had nog meer oog voor duurzaamheid in de renovatieplannen kunnen zijn.

Eerste Kamer niet akkoord met verbouwplannen Binnenhof

Den HaagFM 30.09.2015 De Eerste Kamer is niet akkoord met het plan van het kabinet om het Binnenhof helemaal te sluiten voor een grote renovatie. Het Binnenhof moet voor vijfenhalf jaar sluiten, de verbouwing gaat 475 miljoen euro kosten.

De Eerste Kamerleden willen van minister Stef Blok (kleine foto) een grondig overzicht krijgen met wat écht gerenoveerd moet worden. En daar moet een beter kostenplaatje van gemaakt worden. Bovendien ziet de Eerste Kamer de jarenlange totale sluiting van het Binnenhof niet zitten.

Voorzitter Ankie Broekers-Knol had al aangegeven dat ze het niet vindt kunnen dat het “hele parlementaire gebeuren” bijna zes jaar weg is van de oorspronkelijke plek. Ze vindt het ook niet nodig omdat het Binnenhof in de afgelopen eeuwen almaar is verbouwd en de werkzaamheden steeds gewoon door gingen. De senaat wil over de hele kwestie contact houden met de Tweede Kamer. Ook daar is het enthousiasme voor de verbouwing niet zo groot. …lees meer

Eerste Kamer niet akkoord met verbouwplannen Binnenhof

RTVWEST 29.09.2015 De Eerste Kamer is niet akkoord met het plan van het kabinet om het Binnenhof te sluiten voor een renovatie. Het Binnenhof zou voor vijfeneenhalf jaar sluiten, de verbouwing zou 475 miljoen euro kosten.

De senatoren willen van minister Stef Blok een grondig overzicht krijgen met wat écht gerenoveerd moet worden. En daar moet een beter kostenplaatje van gemaakt worden. Bovendien ziet de Eerste Kamer de jarenlange totale sluiting van het Binnenhof niet zitten. Voorzitter Ankie Broekers-Knol had al aangegeven dat ze het niet vindt kunnen dat het ‘hele parlementaire gebeuren’ bijna zes jaar weg is van de oorspronkelijke plek. Ze vindt het ook niet nodig omdat het Binnenhof in de afgelopen eeuwen almaar is verbouwd en de werkzaamheden steeds gewoon door gingen.
De senaat wil over de hele kwestie contact houden met de Tweede Kamer. Ook daar is het enthousiasme voor de verbouwing niet zo groot.
LEES OOK: Plan voor luchtbrug over gebouwen Binnenhof in Den Haag vanwege verbouwing

Meer over dit onderwerp:

Binnenhof Verbouwing Eerste KamerTweede Kamer Ankie Broekers-Knol

Eerste Kamer niet akkoord met verbouwingsplan Binnenhof

NU 29.09.2015 De Eerste Kamer neemt geen genoegen met het plan van het kabinet om het Binnenhof 5,5 jaar te sluiten voor een renovatie van 475 miljoen euro. De senatoren willen van de verantwoordelijke minister Stef Blok een grondig overzicht van wat er nu echt nodig is. Ook willen ze een beter kostenplaatje, zo bleek dinsdag na afloop van overleg erover.

De Eerste Kamer ziet de totale sluiting van het Binnenhof toch al niet zitten. Voorzitter van de Eerste Kamer Ankie Broekers-Knol vindt het niet kunnen dat het ”hele parlementaire gebeuren” bijna zes jaar weg is van de oorspronkelijke plek, zei ze vorige week.

Nodig is het volgens haar ook niet. ”Sinds 1200 is hier al die zeven-, achthonderd jaar almaar verbouwd en telkens ging de business gewoon door.”

Lees meer over: Binnenhof

Gerelateerde artikelen;

Kabinet stemt in met jarenlange verbouwing Binnenhof  

‘Blok kiest voor verbouwing Binnenhof van 5,5 jaar’

Senaat tegen Binnenhofplan

Telegraaf 29.09.2015 De Eerste Kamer neemt geen genoegen met het plan van het kabinet om het Binnenhof 5,5 jaar te sluiten voor een renovatie van 475 miljoen euro. De senatoren willen van de verantwoordelijke minister Stef Blok een grondig overzicht van wat er nou echt nodig is. Ook willen ze een beter kostenplaatje, zo bleek dinsdag na afloop van overleg erover.

De Eerste Kamer ziet de totale sluiting van het Binnenhof toch al niet zitten. Voorzitter van de Eerste Kamer Ankie Broekers-Knol vindt het niet kunnen dat het “hele parlementaire gebeuren” bijna zes jaar weg is van de oorspronkelijke plek, zei ze vorige week. Nodig is het volgens haar ook niet. “Sinds 1200 is hier al die zeven-, achthonderd jaar almaar verbouwd en telkens ging de business gewoon door.”

De Eerste Kamer wil over de hele kwestie ook contact houden met de Tweede Kamer, waar het enthousiasme over de verbouwingsplannen ook niet zo groot is.

Gerelateerde artikelen

27-09: Noodopvang voor Kamer

25-09: Ook Kamer niet blij met renovatie

25-09: Senaat bespreekt renovatie dinsdag

25-09: Binnenhof dicht wegens renovatie

 Noodopvang voor Kamer

Telegraaf 27.09.2015  Als het aan het kabinet ligt, worden vanaf 2020 de Tweede Kamerdebatten in de bovenstaande zaal gehouden. Minister Blok (Rijksdienst) wil dan namelijk het Binnenhof-complex vertimmeren en deze ruimte in het huidige ministerie van Buitenlandse Zaken lijkt het beste noodonderkomen.

Het kabinet is voor een ’snelle’ verbouwing van 5,5 jaar waar 475 miljoen euro voor is uitgetrokken. In deze ’snelle’ variant moeten Eerste en Tweede Kamer tijdelijk verkassen. In het parlement is er veel weerstand tegen die verhuizing, maar als het er echt van komt, gaan de politici naar het huidige ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat komt vanaf 2017 leeg te staan en wordt, als het aan het kabinet ligt, voor 50 miljoen verbouwd om het geschikt te maken voor debatten.

Hoe die verbouwing er precies uit moet zien is nog onduidelijk, maar de zaal voor de Tweede Kamer is al gevonden, weten ingewijden. De zogenoemde Van Kleffenszaal is simpelweg de grootste ruimte in het gebouw en dus het meest geschikt.

Veel kritische geluiden over renovatie Binnenhof

AD 25.09.2015 In de Tweede Kamer weten ze het ook allemaal zo net nog niet, met die verbouwing van het Binnenhof. De SGP, D66, de PVV en de SP bijvoorbeeld zijn bij lange na niet overstag voor het plan om het complex bijna zes jaar te sluiten om het op te knappen voor 475 miljoen euro.

Ik heb niet het gevoel dat ik in een bouwval rondloop, Woordvoerder SGP.

Ronald van Raak van de SP vindt de twee varianten, verbouwen in dertien jaar en dan openblijven of in vijfenhalf jaar en dan sluiten, ,,te weinig om uit te kiezen”. Hij wil goedkopere en praktischere varianten zien, zegt hij. ,,We gaan het debat niet voeren op basis van deze informatie.”

Lees ook