Verkrotting van ambassadegebouwen in Den Haag

Saoedi-Arabië hoeft zich kennelijk geen zorgen te maken over het verval !!!

Saoedi-Arabië lijkt zich geen zorgen te hoeven maken over het verval van de gebouwen in het Haagse Statenkwartier.  De ambassade zelf aan de Koninginnegracht staat er fraai bij, maar de historische villa van Saoedi-Arabië aan de Eisenhowerlaan en het pand erachter staan al langere tijd weg te kwijnen.

Van het monumentale gebouw bladdert de verf af, er zitten gaten in de ramen en een ornament is op het dak vastgetimmerd uit angst dat het naar beneden klettert. Van een als bedrijfsgebouw ogende blokkendoos aan de achterkant is een stuk gevel ingestort, waarvan de bakstenen verspreid over de grond liggen.

De gemeente Den Haag wil dat Saoedi-Arabië snel een pand aan de Van Bleiswijkstraat opknapt, meldt mediapartner Omroep West. Recent kwam een deel van de gevel van het gebouw omlaag. Den Haag heeft vervolgens een brief gestuurd aan de Saoedische ambassadeur om hem te wijzen op de ‘erbarmelijke staat’ ervan. Ook vertoont het pand nog wat andere gebreken. Daarom heeft de gemeente ook een ‘moreel appèl’ gedaan om maatregelen te treffen.

VVD wil zwartboek

De VVD-raadsleden pleitten ook voor het opstellen van een zwartboek. Dat zou een overzicht moeten bieden van alle slecht onderhouden panden in handen van vreemde mogendheden. Het stadsbestuur wil daar niet aan, omdat daarvoor al die gebouwen moeten worden geïnspecteerd. Dat mag niet zonder toestemming van die landen.

Verder zou het opstellen van zo’n zwartboek in strijd zijn met het Verdrag van Wenen dat het diplomatiek verkeer regelt. Daarin staat dat ‘de ontvangende staat zorg dient te dragen dat geen afbreuk wordt gedaan aan de waardigheid van de zending’. Het stadsbestuur: ‘Als internationale stad van recht en vrede wil het college niet het grijze gebied van wat kan en niet kan opzoeken bij de uitleg van internationale verdragen.’

‘Volstrekt terecht’

Het is volstrekt terecht dat de gemeente Den Haag de oproep doet. Dat zegt de oud-secretaris-generaal van de NAVO en oud-minister Jaap de Hoop Scheffer CDA), in het politieke radioprogramma Spuigasten van mediapartner Den Haag FM. ‘Het behoort goed diplomatiek gebruik te zijn dat hier in Den Haag mensen met CD-kentekens parkeerboetes en snelheidsboetes betalen – net zoals u en ik – en dus ook hun panden onderhouden, zeker als dat monumentale panden zijn.’ De Hoop Scheffer vindt het fijn dat er publiciteit voor is: ‘Want het verhoogt het de druk in dit geval op Saoedi-Arabië.’ Maar hij is ook nuchter: ‘Het is niet het enige incident van deze orde.’

Mocht Saoedi-Arabië niet handelen naar de oproep van de gemeente, dan kan Den Haag ‘een trapje verdergaan’, denkt De Hoop Scheffer. ‘Er is in Den Haag ook een ministerie van Buitenlandse Zaken, er is een minister van Buitenlandse Zaken. Die kan – op welk niveau zij, mevrouw Kaag, dat nodig acht – aan de Saoedische ambassadeur vragen naar het departement te komen met dezelfde boodschap: ‘U reageert niet op een brief van de gemeente Den Haag, mag ik u er nog eens op wijzen dat het om buitengewoon monumentale panden gaat die u geacht wordt te onderhouden.’ Kortom: als dit een probleem blijft, kun je als Nederland wel ‘escaleren’, je kunt een trapje hoger gaan.’

Zie ook: Ambassades in Den Haag in slechte staat

Zie ook: Paniek !!!! Plein 1813 ziet er niet meer uit !!

Zie ook: Plannen verhuizing van de Israëlische ambassade naar Plein 1813 afgeblazen

Zie ook: Het gedoe rondom de Israëlische ambassade aan het Plein 1813 te Den Haag

‘Dit gedrag past niet’, oud-minister Jaap de Hoop Scheffer niet te spreken over vervallen panden Saoedi-Arabië

Den HaagFM 19.06.2021 Het is volstrekt terecht dat de gemeente Den Haag aan Saoedi-Arabië de oproep doet om vervallen gebouwen in de stad op te knappen. Dat zegt de oud-secretaris-generaal van de NAVO en oud-minister van Buitenlandse Zaken, Jaap de Hoop Scheffer (CDA), in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

De gemeente Den Haag wil dat Saoedi-Arabië snel een pand aan de Van Bleiswijkstraat opknapt, meldt mediapartner Omroep West. Recent kwam een deel van de gevel van het gebouw omlaag. Den Haag heeft vervolgens een brief gestuurd aan de Saoedische ambassadeur om hem te wijzen op de ‘erbarmelijke staat’ ervan. Ook vertoont het pand nog wat andere gebreken. Daarom heeft de gemeente ook een ‘moreel appèl’ gedaan om maatregelen te treffen.

‘Ik vind het volstrekt terecht hoe de gemeente hier opereert. Het behoort goed diplomatiek gebruik te zijn dat hier in Den Haag mensen met CD-kentekens parkeerboetes en snelheidsboetes betalen – net zoals u en ik – en dus ook hun panden onderhouden, zeker als dat monumentale panden zijn.’ De Hoop Scheffer vindt het fijn dat er publiciteit voor is: ‘Want het verhoogt het de druk in dit geval op Saoedi-Arabië.’ Maar hij is ook nuchter: ‘Het is niet het enige incident van deze orde.’

‘Je hoort je behoorlijk en goed te gedragen’ hoortjebehoorlijkengoedtegedragen’ hoortjebehoorlijkengoedtegedragen’

De Hoop Scheffer heeft ook voor zijn werk als diplomaat met auto’s met CD-kentekens rondgereden. ‘Je hoort je gewoon behoorlijk en goed te gedragen en niet te pas en te onpas te beroepen op je diplomatieke onschendbaarheid. Daar is het beginsel echt niet voor bedoeld.’

Jaap de Hoop Scheffer | Foto: Den Haag FM

Mocht Saoedi-Arabië niet handelen naar de oproep van de gemeente, dan kan Den Haag ‘een trapje verdergaan’, denkt de oud-minister van Buitenlandse Zaken. ‘Er is in Den Haag ook een ministerie van Buitenlandse Zaken, er is een minister van Buitenlandse Zaken. Die kan – op welk niveau zij, mevrouw Kaag, dat nodig acht – aan de Saoedische ambassadeur vragen naar het departement te komen met dezelfde boodschap: ‘U reageert niet op een brief van de gemeente Den Haag, mag ik u er nog eens op wijzen dat het om buitengewoon monumentale panden gaat die u geacht wordt te onderhouden.’ Kortom: als dit een probleem blijft, kun je als Nederland wel ‘escaleren’, je kunt een trapje hoger gaan.’

‘Dit gedrag past niet’

Volgens De Hoop Scheffer is het opvoeren van de diplomatieke druk het wel waard. ‘Als Hagenaar vind ik dat wel, eerlijk gezegd. Den Haag beschouwt zich terecht als internationale stad van vrede en recht, een stad met allemaal internationale organisaties – daar zijn we trots op als Hagenaars – daar past dit niet bij, daar past dit gedrag ook niet bij.’

‘Het gaat nu om monumentale panden, maar het gaat ook om verkeersboetes en snelheidsovertredingen. Daar denken ook ambassades van: ‘Nou, luister eens: dat kunnen ze toch niet afdwingen.’ Verkeerd’, vindt de oud-minister.

Aan de achterkant van het verkrotte  ambassadegebouw van Saoedi-Arabië aan de Bleiswijkstraat is een gedeelte van de gevel naar beneden gekomen.

Aan de achterkant van het verkrotte ambassadegebouw van Saoedi-Arabië aan de Bleiswijkstraat is een gedeelte van de gevel naar beneden gekomen. © Frank Jansen

Verkrotting van ambassadegebouwen, maar Saoedi-Arabië hoeft zich geen zorgen te maken over verval

AD 19.06.2021 Saoedi-Arabië lijkt zich geen zorgen te hoeven maken over het verval van de gebouwen in het Haagse Statenkwartier. 

De ambassade zelf aan de Koninginnegracht staat er fraai bij, maar de historische villa van Saoedi-Arabië aan de Eisenhowerlaan en het pand erachter staan al langere tijd weg te kwijnen. Van het monumentale gebouw bladdert de verf af, er zitten gaten in de ramen en een ornament is op het dak vastgetimmerd uit angst dat het naar beneden klettert. Van een als bedrijfsgebouw ogende blokkendoos aan de achterkant is een stuk gevel ingestort, waarvan de bakstenen verspreid over de grond liggen.

De gemeente noemt de ingestorte gevel ongevaarlijk en wil geen zwarte lijst aanleggen om haar reputatie als stad van recht en vrede niet op het spel te zetten.

Geen gevaar

De Haagse VVD-fractie drong er eerder bij de gemeente op aan dat er iets moet gebeuren. Maar daar lijkt geen schot in te zitten. In antwoord op vragen van Judith Oudshoorn en Jan Pronk (VVD) schrijft het stadsbestuur dat de ingestorte gevel geen gevaar vormt, omdat de stenen in de tuin terecht zijn gekomen en niet op de stoep. Als dat wel dreigt te gebeuren, zegt de gemeente maatregelen te nemen: dan wordt de stoep afgezet. 

Raadslid Pronk vindt dat moeilijk te verkroppen: ,,Dat is meten met twee maten. Hagenaars moeten wel voldoen aan wet- en regelgeving. Ik snap de moeilijke positie van de gemeente door het verdrag van Wenen, maar dan moet je in gesprek gaan. De burgemeester kan gewoon een uitnodiging sturen.”

Zo’n hulpvaar­dig uitgesto­ken hand is een goede eerste stap, aldus Jan Pronk.

De laatste brief werd begin 2018 naar de Saoedische ambassade verstuurd. Toen er geen antwoord kwam, is de zaak aan het ministerie van Buitenlandse Zaken overgelaten. Nadat de VVD tweemaal aan de bel trok, is weer een brief gestuurd, waarin de gemeente ‘een moreel appel’ doet op Saoedi-Arabië. De gemeente biedt hulp aan bij een bouwkundige inspectie en advies. ,,Zo’n uitgestoken hand is een goede eerste stap”, zegt Pronk.

Ambassade van Saoedi-Arabië in Den Haag

Ambassade van Saoedi-Arabië in Den Haag © Frank Jansen

Zwarte lijst

Om verdere verkrotting tegen te gaan, wilde de VVD een lijst van alle monumentale gebouwen die in bezit zijn van een ander land. Ook moet er een zwarte lijst komen van landen die hun Haagse gebouwen laten verloederen. Pronk: ,,Dan kun je ervoor kiezen die landen geen monumentale panden te verkopen. Je hoeft niet mee te gaan in het laten versloffen van panden met cultuurhistorische waarde.”

Juist een stad van recht en vrede moet de regels voor iedereen gelijk handhaven, aldus Jan Pronk.

Maar dat ziet de gemeente niet zitten. Een lijst van monumenten in buitenlandse handen is er niet en een zwarte lijst wil de gemeente niet opstellen. Dat zou mogelijk in strijd zijn met het verdrag van Wenen, waarin de rechten van diplomaten worden beschermd, en Den Haag vreest voor haar internationale reputatie. ,,Als internationale stad van recht en vrede wil het college niet het grijze gebied van wat kan en niet kan opzoeken bij de uitleg van internationale verdragen.”

Daar is Pronk het niet mee eens: ,,Juist een stad van recht en vrede moet de regels voor iedereen gelijk handhaven. Ook voor buitenlandse mogendheden die hier te gast zijn.”

Verroeste vlaggenmast

De Saoedische gebouwen zijn niet de enige die in verval raken. Berucht is het in onbruik geraakte pand van Kroatië aan de Groot-Hertoginnelaan. Een verroeste vlaggenmast lijkt elk moment naar beneden te kunnen storten en het verf- en houtwerk is op geen enkele plek ongeschonden.

Aan de Laan Copes van Cattenburch wordt wel snel actie genomen. Daar stortte eerder deze maand een deel van een balkon in. Eenzelfde balkon als één deur verder, boven de ingang van de Filipijnse ambassade hangt.

Frank Jansen

© Frank Jansen

Het pand van Saoedi-Arabië aan de Van Bleiswijkstraat in Den Haag | Foto: Google Streetview

Den Haag wil dat Saoedi-Arabië vervallen panden in de stad opknapt

OmroepWest 19.06.2021 De gemeente Den Haag wil dat Saoedi-Arabië snel een pand aan de Van Bleiswijkstraat opknapt. Recent kwam een deel van de gevel van het gebouw omlaag. Den Haag heeft vervolgens een brief gestuurd aan de Saoedische ambassadeur om hem te wijzen op de ‘erbarmelijke staat’ ervan. Ook vertoont het pand nog wat andere gebreken. Daarom heeft de gemeente ook een ‘moreel appèl’ gedaan om maatregelen te treffen.

Dat blijkt uit antwoorden van het stadsbestuur op vragen van de VVD in de Haagse gemeenteraad. Raadsleden Judith Oudshoorn en Jan Pronk maken zich al een tijd zorgen over de staat van panden die in handen zijn van de oliestaat – nummer twintig op de lijst van de rijkste landen ter wereld. Ook die aan de Eisenhowerlaan en de Alexanderstraat zouden ‘gebrekkig’ worden onderhouden. Dit terwijl het Rijksmonumenten zijn.

Het stadsbestuur maakte daarop duidelijk dat gesprekken over onderhoud aan panden van diplomatieke missies vaak op verzoek van de gemeente worden gevoerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een enkele keer is er rechtstreeks contact. Dat gebeurde ook bij deze panden. Eerst stuurde Haagse Pandbrigade een brief aan de Saudi’s. Toen daarop niet werd gereageerd, is – in de woorden van het stadsbestuur – ‘één en ander opgepakt door het ministerie’.

Deel van gevel stort in

Begin dit jaar ging het ook nog eens mis aan de Van Bleiswijkstraat 118 in het Statenkwartier. Daar stortte een deel van de gevel van een pand van de Saudi’s in, tot chagrijn van de liberalen in de gemeenteraad. ‘Dit duidt niet alleen op het gebrek aan cosmetisch onderhoud, maar ook op structurele bouwkundige onderhoudsproblemen. De Haagse VVD en de wijk zijn geschrokken dat er in een welvarend land en een zeer welvarende stad als Den Haag dit soort situaties zich voor kunnen doen’, aldus Oudshoorn en Pronk.

De gemeente nam zelf ook poolshoogte. Reden om een brief aan de ambassadeur te sturen. Niet alleen werd daarin een beroep op hem gedaan om de boel te laten repareren. Ook werd hulp aangeboden. En advies over wat er aan zou kunnen worden gedaan. Volgens het stadsbestuur hoeven de buren zich echter geen grote zorgen te maken. ‘Het risico op vallend metselwerk doet zich voor op een plek die geen gevaar oplevert voor omwonenden. Het metselwerk komt op het erf terecht.’

VVD wil zwartboek

De VVD-raadsleden pleitten ook voor het opstellen van een zwartboek. Dat zou een overzicht moeten bieden van alle slecht onderhouden panden in handen van vreemde mogendheden. Het stadsbestuur wil daar niet aan, omdat daarvoor al die gebouwen moeten worden geïnspecteerd. Dat mag niet zonder toestemming van die landen.

Verder zou het opstellen van zo’n zwartboek in strijd zijn met het Verdrag van Wenen dat het diplomatiek verkeer regelt. Daarin staat dat ‘de ontvangende staat zorg dient te dragen dat geen afbreuk wordt gedaan aan de waardigheid van de zending’. Het stadsbestuur: ‘Als internationale stad van recht en vrede wil het college niet het grijze gebied van wat kan en niet kan opzoeken bij de uitleg van internationale verdragen.’

‘Volstrekt terecht’

Het is volstrekt terecht dat de gemeente Den Haag de oproep doet. Dat zegt de oud-secretaris-generaal van de NAVO en oud-minister van Buitenlandse Zaken, Jaap de Hoop Scheffer (CDA), in het politieke radioprogramma Spuigasten van mediapartner Den Haag FM. ‘Het behoort goed diplomatiek gebruik te zijn dat hier in Den Haag mensen met CD-kentekens parkeerboetes en snelheidsboetes betalen – net zoals u en ik – en dus ook hun panden onderhouden, zeker als dat monumentale panden zijn.’ De Hoop Scheffer vindt het fijn dat er publiciteit voor is: ‘Want het verhoogt het de druk in dit geval op Saoedi-Arabië.’ Maar hij is ook nuchter: ‘Het is niet het enige incident van deze orde.’

Mocht Saoedi-Arabië niet handelen naar de oproep van de gemeente, dan kan Den Haag ‘een trapje verdergaan’, denkt De Hoop Scheffer. ‘Er is in Den Haag ook een ministerie van Buitenlandse Zaken, er is een minister van Buitenlandse Zaken. Die kan – op welk niveau zij, mevrouw Kaag, dat nodig acht – aan de Saoedische ambassadeur vragen naar het departement te komen met dezelfde boodschap: ‘U reageert niet op een brief van de gemeente Den Haag, mag ik u er nog eens op wijzen dat het om buitengewoon monumentale panden gaat die u geacht wordt te onderhouden.’ Kortom: als dit een probleem blijft, kun je als Nederland wel ‘escaleren’, je kunt een trapje hoger gaan.’

Meer over dit onderwerp: SAOEDI-ARABIE DEN HAAG

Een Reactie op “Verkrotting van ambassadegebouwen in Den Haag

  1. Taak van de Staat
    Ik vind het eerlijk gezegd in de eerste plaats een taak van de Staat om diplomatieke missies van bevriende landen gastvrij te ontvangen. Het Rijk moet er gewoon geld tegenaan gooien om deze mensen goede faciliteiten te verschaffen, dus niet in verkrotte panden in een rijk land als het onze! Zorg dat ze op Rijkskosten gerenoveerd worden.
    Maar goed, het is al vaker gezegd dat gastvrijheid niet Nederlands sterkste kant is.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s