Tijd voor alweer een nieuwe impuls in de “Vogelaarwijken” versus Den Haag Zuidwest

Meer geld voor Den Haag zuidwest

Den Haag Zuidwest, met 70.000 inwoners in of op de rand van armoede, werkloosheid, criminaliteit en slechte gezondheid, moet worden gered met extra miljoenen euro’s. De situatie is er spannend, vindt burgemeester Jan van Zanen. De kloof met de rest van de stad moet gedicht. 

Woensdag 26.05.2021 riepen vijftien burgemeesters en een aantal maatschappelijke organisaties de Tweede Kamer en het nieuwe kabinet al op jaarlijks extra geld uit te trekken voor de zestien meest kwetsbare stedelijke gebieden.

Deze wijken en hun bewoners zijn door de coronacrisis bovendien extra benadeeld. Gepleit wordt voor investeringen van 500 miljoen euro per jaar. Daarvan zou 400 miljoen bestemd zijn voor de zestien gemeenten en 100 miljoen voor kwetsbare wijken in andere gemeenten.

Wetgeving aanpassen om langdurige aanpak mogelijk te maken

‘Den Haag Zuidwest is een van die zestien kwetsbare gebieden waar het nodig is een nationaal programma voor Leefbaarheid en Veiligheid op te richten, extra investeringen voor de lange termijn te doen en meer uitzonderingswetgeving en maatregelen mogelijk te maken voor het herstel’, stelt de Haagse burgemeester Jan van Zanen in een brief aan de raad.

Voor het uitrollen en implementeren van effectieve maatregelen is het volgens de gemeente nodig dat de ‘verkokering’ in wet-en regelgeving, die zaken bemoeilijkt, wordt weggenomen. ‘Voor Den Haag Zuidwest is een langjarige intensieve en integrale aanpak nodig met als doel met Zuidwest over twintig jaar op het Haags gemiddelde te komen.’

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2Bwijken%2B%25282%2529.jpg

Verlanglijst gemeente Den Haag;

Van de miljoenen euro’s die nodig zijn om het stijgend aantal geweldsmisdrijven in Zuidwest het hoofd te bieden tot genoeg goede leraren. Den Haag heeft een verlanglijstje gestuurd naar informateur Mariëtte Hamer met daarop een tiental punten. 

Het ene na het andere wensenlijstje verschijnt deze dagen op het bureau van informateur Mariëtte Hamer. Ook de gemeente Den Haag heeft haar verlangens op papier geschreven. Opvallend is de speciale ‘Rijksstatus’ die de stad bepleit voor Zuidwest. Die is nodig omdat ‘[…] zware incidenten als steekincidenten, schietpartijen, doodslag en moord niet meer als bijzonder worden beschouwd’. 

Lees ook;

Met spoed gezocht: 1300 extra huizen voor vluchtelingen en kwetsbare Hagenaars
Het wordt steeds lastiger om werklozen aan een baan te helpen: coronacrisis gooit roet in het eten

“Zware incidenten als steekinci­den­ten, schietpar­tij­en, doodslag en moord worden niet meer als bijzonder beschouwd”, aldus Gemeente Den Haag

De gemeente zegt dat er miljoenen euro’s per jaar nodig zijn voor verbeteringen in die wijk, want ook de ‘woekerende ondermijning’, overbewoning en het stijgend aantal geweldsmisdrijven moeten worden aangepakt.

Woningnood

Verder pleit de gemeente onder meer voor een betere aanpak van het stikstofbeleid, die de bouw van broodnodige woningen dwars dreigt te zitten en sowieso een voortvarende aanpak van die woningnood.

Ook wordt in de brief benadrukt dat de budgetten die de gemeente van het Rijk krijgt, niet genoeg zijn. Verder wordt gevraagd om financiële impulsen in onder meer aardwarmte-ontwikkelingen, een lightrailverbinding en voldoende goede leerkrachten om de Haagse kinderen niet de aansluiting te laten verliezen met  hun leeftijdgenootjes.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2Bwijken%2B%25285%2529.jpg

Wethouder Bert van Alphen doet nog dringend beroep op het Rijk voor een voortvarende aanpak van armoedebeleid voor minima. Steeds meer mensen moeten een beroep doen op de voedselbanken en komen niet meer rond van hun uitkering of minimumloon.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2Bwijken%2B%25284%2529.jpg

Dicht de kloof ! en “Kom op voor de meest kwetsbare gebieden”.

Voor de leefbaarheid en veiligheid van Nederland moet het nieuwe kabinet werken aan herstel en perspectief van kwetsbare stedelijke gebieden die te maken hebben met hardnekkige sociale problemen en achterstelling. Door samen met bewoners, gemeenten en maatschappelijke partners een nationaal programma op te richten, extra investeringen te doen en meer uitzonderingswetgeving en onorthodoxe maatregelen mogelijk te maken. Dat betogen 15 burgemeesters. De oproep wordt ondersteund door verschillende grote maatschappelijke organisaties.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2Bwijken.jpg

Op dit moment onderhandelen partijleiders over een regeerakkoord voor een nieuw kabinet. Dat akkoord moet gaan over het herstel na de coronacrisis, maar ook over perspectief bieden voor de langere termijn.

Alleen zo’n aanpak biedt oplossingen voor de problemen van de 1 miljoen inwoners van de 16 meest kwetsbare stedelijke gebieden van ons land. Zij hebben te maken met armoede, werkloosheid, schulden, criminaliteit, en achterstelling in het onderwijs en gezondheid. De coronacrisis heeft hen extra hard geraakt. Het gevaar dreigt dat achterstanden opnieuw aan een volgende generatie wordt doorgegeven.

De kloof! tussen deze gebieden en veel andere plekken holt de sociale samenhang in ons land uit. Bovendien komt de leefbaarheid en de veiligheid onder druk te staan. De hardnekkige problematiek voedt parallelle samenlevingen en het wederzijds wantrouwen tussen overheid en burgers. Georganiseerde criminelen gebruiken dit om de rechtstaat te ondermijnen. We moeten deze ontwikkeling zo snel mogelijk keren.

Dit concludeerde ook de Commissie Sociale Impact van de Coronacrisis onder leiding van burgemeester Halsema en was aanleiding voor ons manifest “Kom op voor de meest kwetsbare gebieden”.

Saamhorigheid

Het kan namelijk echt anders. Wij zien in deze gebieden veel bewoners, jongeren maar ook volwassen, die veel meer vaardigheden hebben én die meer kunnen dan ze nu laten zien. Er is meer saamhorigheid, ondernemerszin en ambitie dan er nu uit komt. Door de vele problemen die hun wijk teisteren en door tekortschietend overheidshandelen lopen veel bewoners van kwetsbare wijken echter vast: op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en in de hulpverlening. We zien ook dat corona hier harder toeslaat dan elders. Daarom moeten wij juist in deze wijken werken aan herstel en perspectief.

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) laat zien wat dat op kan leveren. Hier wordt sinds 2012 gewerkt met een samenhangende en meerjarige aanpak van 20 jaar met gerichte ingrepen, duidelijke doelen en meetbare resultaten. Bijvoorbeeld met tien uur extra per week op de basisscholen, met baangaranties als jongeren van Zuid hun mbo-diploma halen in kansrijke sectoren om jeugdwerkeloosheid te bestrijden en met intensieve begeleiding van werkzoekenden. Door ook middeldure woningen te bouwen wordt hier de middenklasse voor de buurt behouden.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2Bwijken%2B%25283%2529.jpg

Afspraken

Geïnspireerd op die ervaring van Rotterdam Zuid werken wij voor de 16 kwetsbare gebieden samen met bewoners aan plannen van aanpak. Wij, burgemeesters van 15 steden en maatschappelijke organisaties, hebben het Rijk hierbij nodig als partner. Wij vragen aan de onderhandelaars om een Nationaal Herstel- en Perspectiefprogramma Leefbaarheid en Veiligheid in het regeerakkoord op te nemen. Daarnaast vragen wij ook twee concrete afspraken in het regeerakkoord.

Ten eerste is het nodig om de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek te vernieuwen. Wij willen daarmee slepende problemen aanpakken. Daarvoor moeten we de verkokering tussen de beleidsterreinen onderwijs, werk, hulpverlening, wonen en ondermijning doorbreken, met maatwerk en onorthodoxe maatregelen waar de huidige wetgeving te weinig ruimte biedt.

Ten tweede vragen wij een extra investering van tenminste € 500 miljoen per jaar, waarvan € 400 miljoen per jaar voor de zestien gebieden, en € 100 miljoen voor kwetsbare wijken en gebieden in andere gemeenten. Dit bedrag is gebaseerd op recente analyses die wij voor deze gebieden hebben laten doen.

Daarmee kunnen we beginnen aan het dichten van de kloof en leveren we een grote bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid van onze steden en het herstel van Nederland.

Jan Hamming, burgemeester Zaanstad
Paul Depla, burgemeester Breda
Femke Halsema, burgemeester Amsterdam
Ahmed Marcouch, burgemeester Arnhem
Jan van Zanen, burgemeester Den Haag
John Jorritsma, burgemeester Eindhoven
Theo Weterings, burgemeester Tilburg
Koen Schuiling, burgemeester Groningen
Ahmed Aboutaleb, burgemeester Rotterdam
Sybrand van Haersma Buma, burgemeester Leeuwarden
Frans Backhuijs, burgemeester Nieuwegein
Henry Meijdam, burgemeester Lelystad
Sharon Dijksma, burgemeester Utrecht
Roel Wever, burgemeester Heerlen
Cor Lamers, burgemeester Schiedam

De oproep wordt ondersteund door de maatschappelijke organisaties Aedes, PO-Raad, MBO Raad, VO-raad, VNO-NCW, Movisie, Nationale Politie, OM, Sociaal Werk Nederland, CEDRIS, MKB Nederland, VSNU, Maatschappelijke Alliantie, Jeugdzorg Nederland, NOC*NSF, Kraijcek Foundation, Cruijff Foundation, Jinc, UWV Werkbedrijf, Divosa, Vereniging Hogescholen, Jantje Beton en Deloitte Impact Foundation.

Meer: Zoekresultaat kwetsbare wijk | AD.nl

Lees: Achterstandswijk populairder bij starters: ‘Door hoge huizenprijzen’ MSN 15.11.2021

Lees: Achterstandswijk populairder bij starters: ‘Door hoge huizenprijzen’ RTL 15.11.2021

LEES OOK: Den Haag Zuidwest: van wederopbouwwijk naar probleemwijk

ZieDe Toekomst van Den Haag ZuidWest

Zie: De nieuwe “Bijlmer” in Den Haag Zuid-West ???

Zie: De Toekomst van Den Haag ZuidWest – de nasleep

Zie ook: Sloop in Moerwijk-oost is inmiddels begonnen

Zie verder ook: Den Haag Zuid West op de schop

Zie dan ook: Zorgen over nieuw Den Haag Zuid West

Zie verder ook nog: Aan informateur Boele Staal – Brandbrief bewonersplatform Den Haag Zuidwest

Zie: De voortgang van de Vogelaarwijk versus de Verhuurdersheffing

zie ook: Tijd voor een nieuwe impuls in de Vogelaarwijken

zie ook: Afschaffen van de Verhuurderheffing

zie ook: Van Scheefhuurders en Knelhuurders – deel 10

zie ook: Van Scheefhuurders en Knelhuurders – deel 9

zie ook: Het gedonder met Vestia gaat gewoon verder !!!! deel 14

zie ook: 2e kamerleden adopteren wijken

zie ook: Daniëlle de Winter PVV Den Haag – Vogelaarwijk is een bodemloze put

zie ook: Duindorp = Puindorp ???

zie ook: Schilderswijk Shariawijk ?? en meer …!

zie ook: Opkomst Gettowijken op Vinexlocaties

zie ook: ‘Zwakte als kracht’ Studiedag over kerkelijke presentie in Prachtwijken

zie ook: De Haagse Prachtwijken

zie ook: Haagsche Krachtwijken op Den Haag FM

zie ook: Slopen in Haagse wijken helpt niet altijd

zie ook: De Wijk van de remmende achterstand

zie ook: PVV Den Haag en de Rotterdamwet

zie ook: De Haagse Autochtonen-ASO-Tokkies-in-container-taal van de VVD

Zie ook: Ella Vogelaar laat de PvdA-koppen rollen

Ter illustratie. Politie en ambulance op het Heeswijkplein in Den Haag Zuidwest na een steekpartij buiten op klaarlichte dag twee jaar geleden.

Ter illustratie. Politie en ambulance op het Heeswijkplein in Den Haag Zuidwest na een steekpartij buiten op klaarlichte dag twee jaar geleden. © Jos van Leeuwen

Dit is waarom Zuidwest extra miljoenen nodig heeft: kinderen met wapens en werkloosheid

AD 27.05.2021 Den Haag Zuidwest, met 70.000 inwoners in of op de rand van armoede, werkloosheid, criminaliteit en slechte gezondheid, moet worden gered met extra miljoenen euro’s. De situatie is er spannend, vindt burgemeester Jan van Zanen. De kloof met de rest van de stad moet gedicht. 

Het Heeswijkplein in Zuidwest ziet er, zeker onder een zonnetje, aantrekkelijk uit. Behoorlijk ruim, een prima voetbalkooi. Genoeg te doen voor de jeugd toch? 

Lees ook;

Dit verlanglijstje stuurt Den Haag naar de informateur: miljoenen euro’s nodig voor crimefighters en leraren

Jan van Zanen trapte ook in dat beeld toen hij daar de eerste keer kwam in zijn functie van burgemeester van Den Haag. Terwijl hij zich nog wel had ingelezen in het dikke dossier Heeswijkplein, dat al jaren wordt gedomineerd door kinderen met wapens, jongeren die er dealen en omwonenden die vluchten voor bedreigingen en stenen door de ruit. Om nog niet te spreken van jonge kinderen die er ‘s avonds laat alleen op straat zijn en ook nog voor broertjes en zusjes moeten zorgen. Waar zijn die ouders, vragen de wijkagenten zich al jaren af. 

Toch overheerste op die eerste kennismaking bij Van Zanen de indruk van een aangeharkt plein met nieuwe voetbalkooi. ,,Dat komt omdat je niet ziet hoe het er achter de voordeuren is”, zegt de jongerenwerker. En dat is precies wat iedereen zegt die een rol heeft in Zuidwest: de schijn bedriegt er vaak.

Goedwillende bewoners versus criminelen

Van Zanen weet inmiddels beter en noemt de situatie in het grootste stadsdeel van Den Haag zelfs ‘spannend’. Gaan de goedwillende bewoners het winnen van de criminelen die er voet aan de grond hebben? Kunnen de leerkrachten van scholen die ouders eindelijk zover krijgen zich te laten helpen bij hun complexe problemen en hen vasthouden als ze zich tegen de enorme wachtlijsten voor hulp stuklopen?

Wanneer wordt het niet meer normaal gevonden als een kind in de basisschoolleeftijd tegen een schoolhoofd zegt, met steun van zijn ouders: ‘Hoezo straf? Ik had de boksbeugel toch niet meegenomen ín school, ik had hem verstopt op het schoolplein?!’ En hoe vaak moet de nieuwe wijkmanager nog horen dat de bewoners bang zijn dat hij na 6 weken weggaat, zoals zijn voorgangers die het er niet uithielden?

Burgemeester Jan van Zanen woensdag in gesprek met bewoners, een schooldirecteur, jongerenwerker, docent en wijkagenten over de situatie in Den Haag Zuidwest, nadat hij het dringende beroep heeft gedaan voor extra miljoenen.

Burgemeester Jan van Zanen woensdag in gesprek met bewoners, een schooldirecteur, jongerenwerker, docent en wijkagenten over de situatie in Den Haag Zuidwest, nadat hij het dringende beroep heeft gedaan voor extra miljoenen. © Henriette Guest

Dat gaat uiteindelijk allemaal alleen met enorm veel geld erbij, zeggen de burgemeesters woensdag tegen de 18 fracties in de Tweede Kamer en informateur Hamer. Ze worden gesteund door de Nationale Politie, Jeugdzorg Nederland, UWV en veel meer maatschappelijke organisaties. Er is 400 miljoen voor 16 kwetsbare gebieden in steden nodig, hebben ze berekend.

Dicht de kloof

Niet voor een project hier of die spreekwoordelijke voetbalkooi daar. Dat is ‘old school’ bijdragen aan de leefbaarheid in wijken, waarmee de huidige situatie niet meer is te redden. De dringende oproep ‘Dicht de kloof’, zoals de burgemeesters hun manifest noemen, moet ingrijpen in de parallelle samenleving die in hun stad aan het ontstaan is. Eentje waar een meerderheid van de mensen werkloos is, school niet heeft afgemaakt, onder de GGZ valt, in de criminaliteit terecht komt, korter leeft door armoede en waar corona op alle fronten harder heeft toegeslagen. 

Het hele plaatje dat bepaalt hoe je leven er uitziet, moet aangepakt. Van Zanen ging er woensdag zelf de wijk weer voor in en vertelde dat hij de oproep had gepresenteerd vanuit het perspectief van een kind: ,,Dat wil een plek om huiswerk te maken, een huis zonder schimmel, een vader en moeder die werk hebben, een stageplek voor een broer en een aardige agent waarmee je op een bankje buiten kan praten. Zo eenvoudig is het”. 

Eerder dit jaar na een overval op een eethuis aan het Heeswijkplein.

Eerder dit jaar na een overval op een eethuis aan het Heeswijkplein. © Regio15

Daarvoor is wel ‘een lange adem nodig’. Een geldstroom over een lange periode. Die van de Vogelaarwijken, vernoemd naar wijlen minister Ella Vogelaar, is na 14 jaar opgedroogd. ,,De urgentie is nog hetzelfde”, zegt de wijkmanager.  

De docente aan ROC Mondriaan legt de vinger op de zere plek van wat een belabberde leefomgeving doet met jongeren. Het tast hun zelfbeeld aan. ,,Het zijn mensen die gekwetst zijn en gezien willen worden als mens. Er zíjn veel drugs, criminaliteit. Daarom benadrukken we constant dat je verantwoordelijk bent voor je eigen daden en er is bij ons altijd weer een kans.”

Je bent wel híer geboren, maar er zijn perspectie­ven. Jammer genoeg zien niet alle jongeren dat, aldus Wijkagent.

De wijkagent zegt het net iets anders, maar de boodschap komt op hetzelfde neer: ,,Wij zeggen tegen jongeren: je bent wel híer geboren, maar er zijn perspectieven. Jammer genoeg zien niet alle jongeren dat.”

Gaan die nieuwe miljoenen, als ze er komen, het verschil dan maken? Volgens de mensen in Zuidwest voor wie het leven daar de dagelijkse werkelijkheid is en voor Van Zanen is het geld tot nu toe gewoon niet genoeg geweest. Vooral ook omdat er een gat is gevallen tussen de aandacht voor de krachtwijken toen en nu. Dat is het gevolg van de financiële crisis, de problemen bij woningcorporatie Vestia waarna niet meer is geïnvesteerd, zegt de wijkmanager. 

Mensen in plaats van stenen

Het sombere beeld van Zuidwest, dat is gevoegd bij de oproep aan het Binnenhof, lijkt in strijd met wat het gemeentebestuur van Den Haag uitstraalt over de enorme lift die Zuidwest de komende 20 jaar gaat krijgen. Met sloop, voor een aantal partijen tevéél sloop, nieuwbouw en duizenden huizen er bij.

Inclusief de voorzieningen voor sport, jongeren, ouderen, scholen en openbaar vervoer die daarbij horen, wordt er gezegd. Dé plek om te wonen volgens verantwoordelijk wethouder Martijn Balster. Met als uitgangspunt dat het gaat om mensen in plaats van stenen. Van Zanen is het ermee eens dat op die manier de kloof gedicht moet worden voordat het te laat is. Vandaar zijn dringende oproep om extra geld. 

Van Zanen deelt de zorgen over de kloof tussen Den Haag Zuidwest en de rest van Den Haag. 'Daarom kan ik mij niet veroorloven níet keihard voor hen op te komen’.

Van Zanen deelt de zorgen over de kloof tussen Den Haag Zuidwest en de rest van Den Haag. ‘Daarom kan ik mij niet veroorloven níet keihard voor hen op te komen’. © Henriette Guest

De schooldirecteur, wijkagenten, bewoners, jongerenwerker, docent middelbaar beroepsonderwijs, leerlingen en wijkmanager lopen ondertussen aan tegen alledaagse soorten van een kloof. Versnipperde initiatieven, steeds opnieuw het wiel uitvinden, zorgen om kinderen en armoede in een gebied met 70.000 inwoners. ,,Daarom kan ik mij niet veroorloven níet keihard voor hen op te komen”, zegt Van Zanen. 

Bloemhof is één van de wijken in Rotterdam-Zuid waar al jaren wordt gewerkt aan herstel. De aanpak in Rotterdam-Zuid geldt nu als voorbeeld voor een reeks burgemeesters en maatschappelijke organisaties.

Bloemhof is één van de wijken in Rotterdam-Zuid waar al jaren wordt gewerkt aan herstel. De aanpak in Rotterdam-Zuid geldt nu als voorbeeld voor een reeks burgemeesters en maatschappelijke organisaties.

Dicht de kloof!

AD 26.05.2021 Voor de leefbaarheid en veiligheid van Nederland moet het nieuwe kabinet werken aan herstel en perspectief van kwetsbare stedelijke gebieden die te maken hebben met hardnekkige sociale problemen en achterstelling. Door samen met bewoners, gemeenten en maatschappelijke partners een nationaal programma op te richten, extra investeringen te doen en meer uitzonderingswetgeving en onorthodoxe maatregelen mogelijk te maken. Dat betogen 15 burgemeesters. De oproep wordt ondersteund door verschillende grote maatschappelijke organisaties.

Op dit moment onderhandelen partijleiders over een regeerakkoord voor een nieuw kabinet. Dat akkoord moet gaan over het herstel na de coronacrisis, maar ook over perspectief bieden voor de langere termijn.

Alleen zo’n aanpak biedt oplossingen voor de problemen van de 1 miljoen inwoners van de 16 meest kwetsbare stedelijke gebieden van ons land. Zij hebben te maken met armoede, werkloosheid, schulden, criminaliteit, en achterstelling in het onderwijs en gezondheid. De coronacrisis heeft hen extra hard geraakt. Het gevaar dreigt dat achterstanden opnieuw aan een volgende generatie wordt doorgegeven.

De kloof tussen deze gebieden en veel andere plekken holt de sociale samenhang in ons land uit. Bovendien komt de leefbaarheid en de veiligheid onder druk te staan. De hardnekkige problematiek voedt parallelle samenlevingen en het wederzijds wantrouwen tussen overheid en burgers. Georganiseerde criminelen gebruiken dit om de rechtstaat te ondermijnen. We moeten deze ontwikkeling zo snel mogelijk keren.

Dit concludeerde ook de Commissie Sociale Impact van de Coronacrisis onder leiding van burgemeester Halsema en was aanleiding voor ons manifest “Kom op voor de meest kwetsbare gebieden”.

Saamhorigheid

Het kan namelijk echt anders. Wij zien in deze gebieden veel bewoners, jongeren maar ook volwassen, die veel meer vaardigheden hebben én die meer kunnen dan ze nu laten zien. Er is meer saamhorigheid, ondernemerszin en ambitie dan er nu uit komt. Door de vele problemen die hun wijk teisteren en door tekortschietend overheidshandelen lopen veel bewoners van kwetsbare wijken echter vast: op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en in de hulpverlening. We zien ook dat corona hier harder toeslaat dan elders. Daarom moeten wij juist in deze wijken werken aan herstel en perspectief.

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) laat zien wat dat op kan leveren. Hier wordt sinds 2012 gewerkt met een samenhangende en meerjarige aanpak van 20 jaar met gerichte ingrepen, duidelijke doelen en meetbare resultaten. Bijvoorbeeld met tien uur extra per week op de basisscholen, met baangaranties als jongeren van Zuid hun mbo-diploma halen in kansrijke sectoren om jeugdwerkeloosheid te bestrijden en met intensieve begeleiding van werkzoekenden. Door ook middeldure woningen te bouwen wordt hier de middenklasse voor de buurt behouden.

Afspraken

Geïnspireerd op die ervaring van Rotterdam Zuid werken wij voor de 16 kwetsbare gebieden samen met bewoners aan plannen van aanpak. Wij, burgemeesters van 15 steden en maatschappelijke organisaties, hebben het Rijk hierbij nodig als partner. Wij vragen aan de onderhandelaars om een Nationaal Herstel- en Perspectiefprogramma Leefbaarheid en Veiligheid in het regeerakkoord op te nemen. Daarnaast vragen wij ook twee concrete afspraken in het regeerakkoord.

Ten eerste is het nodig om de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek te vernieuwen. Wij willen daarmee slepende problemen aanpakken. Daarvoor moeten we de verkokering tussen de beleidsterreinen onderwijs, werk, hulpverlening, wonen en ondermijning doorbreken, met maatwerk en onorthodoxe maatregelen waar de huidige wetgeving te weinig ruimte biedt.

Ten tweede vragen wij een extra investering van tenminste € 500 miljoen per jaar, waarvan € 400 miljoen per jaar voor de zestien gebieden, en € 100 miljoen voor kwetsbare wijken en gebieden in andere gemeenten. Dit bedrag is gebaseerd op recente analyses die wij voor deze gebieden hebben laten doen.

Daarmee kunnen we beginnen aan het dichten van de kloof en leveren we een grote bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid van onze steden en het herstel van Nederland.

Jan Hamming, burgemeester Zaanstad
Paul Depla, burgemeester Breda
Femke Halsema, burgemeester Amsterdam
Ahmed Marcouch, burgemeester Arnhem
Jan van Zanen, burgemeester Den Haag
John Jorritsma, burgemeester Eindhoven
Theo Weterings, burgemeester Tilburg
Koen Schuiling, burgemeester Groningen
Ahmed Aboutaleb, burgemeester Rotterdam
Sybrand van Haersma Buma, burgemeester Leeuwarden
Frans Backhuijs, burgemeester Nieuwegein
Henry Meijdam, burgemeester Lelystad
Sharon Dijksma, burgemeester Utrecht
Roel Wever, burgemeester Heerlen
Cor Lamers, burgemeester Schiedam

De oproep wordt ondersteund door de maatschappelijke organisaties Aedes, PO-Raad, MBO Raad, VO-raad, VNO-NCW, Movisie, Nationale Politie, OM, Sociaal Werk Nederland, CEDRIS, MKB Nederland, VSNU, Maatschappelijke Alliantie, Jeugdzorg Nederland, NOC*NSF, Kraijcek Foundation, Cruijff Foundation, Jinc, UWV Werkbedrijf, Divosa, Vereniging Hogescholen, Jantje Beton en Deloitte Impact Foundation.

De politie doet onderzoek naar aanleiding van een schietpartij op het Zonneoord in Den Haag. Volgens de gemeente wordt er in Den Haag Zuidwest niet meer opgekeken van ernstige geweldsincidenten.

Dit verlanglijstje stuurt Den Haag naar de informateur: miljoenen euro’s nodig voor crimefighters en leraren

AD 26.05.2021 Van de miljoenen euro’s die nodig zijn om het stijgend aantal geweldsmisdrijven in Zuidwest het hoofd te bieden tot genoeg goede leraren. Den Haag heeft een verlanglijstje gestuurd naar informateur Mariëtte Hamer met daarop een tiental punten. 

Het ene na het andere wensenlijstje verschijnt deze dagen op het bureau van informateur Mariëtte Hamer. Ook de gemeente Den Haag heeft haar verlangens op papier geschreven. Opvallend is de speciale ‘Rijksstatus’ die de stad bepleit voor Zuidwest. Die is nodig omdat ‘[…] zware incidenten als steekincidenten, schietpartijen, doodslag en moord niet meer als bijzonder worden beschouwd’. 

Lees ook;

Met spoed gezocht: 1300 extra huizen voor vluchtelingen en kwetsbare Hagenaars
Het wordt steeds lastiger om werklozen aan een baan te helpen: coronacrisis gooit roet in het eten

“Zware incidenten als steekinci­den­ten, schietpar­tij­en, doodslag en moord worden niet meer als bijzonder beschouwd”, aldus Gemeente Den Haag

De gemeente zegt dat er miljoenen euro’s per jaar nodig zijn voor verbeteringen in die wijk, want ook de ‘woekerende ondermijning’, overbewoning en het stijgend aantal geweldsmisdrijven moeten worden aangepakt.

Woningnood

Verder pleit de gemeente onder meer voor een betere aanpak van het stikstofbeleid, die de bouw van broodnodige woningen dwars dreigt te zitten en sowieso een voortvarende aanpak van die woningnood. Ook wordt in de brief benadrukt dat de budgetten die de gemeente van het Rijk krijgt, niet genoeg zijn. Verder wordt gevraagd om financiële impulsen in onder meer aardwarmte-ontwikkelingen, een lightrailverbinding en voldoende goede leerkrachten om de Haagse kinderen niet de aansluiting te laten verliezen met  hun leeftijdgenootjes.

Wethouder Bert van Alphen doet nog dringend beroep op het Rijk voor een voortvarende aanpak van armoedebeleid voor minima. Steeds meer mensen moeten een beroep doen op de voedselbanken en komen niet meer rond van hun uitkering of minimumloon.

Burgemeesters: investeer in kwetsbare wijken, anders wordt kloof te groot

NOS 26.05.2021 Er moet snel een structurele aanpak komen om mensen in kwetsbare stadswijken gelijke kansen te bieden. Daarvoor pleiten vijftien burgemeesters en een aantal organisaties op het gebied van wonen, werken en onderwijs vandaag in een oproep aan de onderhandelaars voor een nieuw kabinet.

Door armoede, schulden en werkloosheid wordt de kloof met de rest van de samenleving steeds groter. Dat gaat ten koste van de sociale samenhang en de veiligheid in ons land, schrijven ze. De aanpak kost zeker 500 miljoen euro.

‘Niet de juiste start’

Volgens de Tilburgse burgemeester Theo Weterings gaat het om zeker een miljoen mensen die wonen in zestien kwetsbare wijken in grote steden. “Daar zien we bijvoorbeeld dat kinderen op school komen met een leerachterstand, op een plek waar de ontwikkelingsmogelijkheden al beperkt zijn vanaf een jonge leeftijd”, zegt Weterings in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens Weterings kunnen die kinderen later moeilijk aan werk komen of hebben ze niet de juiste start om “die mooie, toekomstrijke baan” te vinden.

Mensen in de wijken kampen geregeld met hardnekkige problemen als armoede, schulden, werkloosheid en criminaliteit. Verder zijn er onderwijsachterstanden en veel bewoners kampen met een slechte gezondheid. De problemen zijn een voedingsbodem voor de georganiseerde criminaliteit.

Problemen groter door coronacrisis

Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema noemt haar stadsdeel Zuidoost als voorbeeld. “Daar wonen bijna 100.000 mensen en met een deel van hen gaat het echt niet goed. Dat heeft weinig met hen te maken, maar wel met de plek waar ze zijn geboren en opgegroeid.”

Het gemiddelde onderwijsniveau in het stadsdeel is zo’n beetje het laagste van het land. “En dat heeft niks te maken met het talent of de intelligentie van die jongeren. Dat heeft gewoon te maken met de kansen die ze krijgen”, benadrukt Halsema. Door het wegvallen van school in de coronacrisis zijn de problemen alleen maar groter geworden, zegt ze.

In stadsdeel Nieuw-West spelen soortgelijke moeilijkheden. Halsema: “De laaggeletterdheid is daar bijna 25 procent ten opzichte van 14 procent in andere delen van de stad en 21 procent van de mensen voelt zich onveilig.”

Uitbreiding van Rotterdamwet

Om de problemen op te lossen, pleit burgemeester Weterings van Tilburg voor het verder uitbreiden van de zogenoemde Rotterdamwet. Oftewel de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, die als eerste werd gebruikt in Rotterdam, waarmee gemeenten meer mogelijkheden krijgen om de leefbaarheid in kwetsbare wijken te verbeteren.

Als voorbeeld noemt hij het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) uit 2012. Daarin staan afspraken als extra basisonderwijs, een baangarantie voor jongeren die hun mbo-diploma halen, intensieve begeleiding van werkzoekenden en de bouw van betaalbare woningen voor de middenklasse. Het programma heeft een looptijd van twintig jaar.

“Dat is een lang traject, wat we met elkaar zullen moeten doen”, zegt Weterings. “Maar de achterstanden aanpakken in die wijken is echt nodig. Daarmee geven we kansen aan mensen die op zich heel veel potentieel hebben. En jongeren moeten het recht hebben om met gelijke kansen op te groeien.”

‘Problemen heel hardnekkig en heel taai’

Ook Halsema benadrukt het belang van de lange adem. Volgens haar is er te lang projectmatig gewerkt in armere wijken. “Dus dan wordt iets gestart voor vier jaar, volgt er in die periode al een evaluatie en dan verdwijnt het weer. Maar hieraan moet je je veel langer verbinden. Want de problemen zijn heel hardnekkig en heel taai.”

Ze vreest niet dat de oproep van de burgemeesters ondersneeuwt bij de vele andere oproepen die momenteel worden gedaan aan het toekomstige kabinet. “De nood in het land is heel hoog, maar dit is ook cruciaal voor het herstel van onze economie”, zegt Halsema. “De jongeren die daar wonen, zijn onze werknemers van later. En de bedrijven die zich daar vestigen zijn enorm belangrijk voor de stedelijke economieën.”

BEKIJK OOK;

Burgemeesters luiden de noodklok over de problemen in achterstandswijken. Niet voor het eerst moet er een nationaal investeringsplan komen om de problemen aan te pakken.

Burgemeester slaan alarm om kwetsbare wijken video

Aanpak kwetsbare wijken werkte onder Roger van Boxtel, ‘maar toen werd het 2001’

AD 26.05.2021 Er is een nationaal herstelplan nodig voor achterstandswijken, stellen burgemeesters. Het pleidooi lijkt een echo van eerdere keren dat Den Haag die problemen moest aanpakken.

Zo’n 1 miljoen mensen wonen in een stadswijk waar allerlei problemen samenkomen: slechte woningen, hoge werkloosheid, criminaliteit, weinig voorzieningen, bevolkingsgroepen met verschillende etnische achtergronden die langs elkaar heen leven, kinderen met leerachterstanden. Burgemeesters van de grote steden waarschuwen voor parallelle samenlevingen als niet stevig wordt ingegrepen.

Roger van Boxtel komt de noodkreet bekend voor. Bijna een kwart eeuw geleden moest de D66-politicus als minister voor Grotestedenbeleid dit probleem ook al aanpakken. Miljarden werden geïnvesteerd om achterstandswijken aan te pakken. Daarna zag hij de aandacht voor het probleem wegebben.

Lees ook;

Dicht de kloof!
Alarm om kwetsbare wijken: ‘Parallelle samenleving dreigt’
Roger van Boxtel.

“We wilden voorkomen dat die wijken net zo ver zouden wegzakken als de banlieues bij Parijs”, aldus Roger van Boxtel, oud-minister voor Grotestedenbeleid

,,Zo zonde dat we dit hebben losgelaten’’, verzucht Van Boxtel. Net als nu waren ook toen de problemen in vooral oude stadswijken groot. Het tweede paarse kabinet zette een zak geld klaar voor stadsbesturen die met goede plannen kwamen voor de verbetering van de leefbaarheid. Er moest worden geïnvesteerd in sociale achterstanden, in betere huizen en in werkgelegenheid.

Banlieues

,,We zagen hoeveel kanslozen – ik zeg het een beetje cru – in één wijk woonden. Wijken waarin winkels verdwenen en alleen nog vervuilende, soms schimmige bedrijfjes overbleven. In zulke wijken hebben mensen vaak meer gezondheidsproblemen, wonen veel mensen die de taal niet spreken en hebben kinderen aanzienlijk minder kansen. We wilden voorkomen dat die wijken net zo ver zouden wegzakken als de banlieues bij Parijs.’’

Om de huidige kloof tussen bewoners van de achterstandswijken en de rest van Nederland te dichten, stellen vijftien burgemeesters van grote steden voor om met een nationaal herstelplan te komen. In een brief aan de Tweede Kamer pleiten ze ervoor om elk jaar zo’n half miljard euro te investeren in de zestien meest kwetsbare stedelijke gebieden. Het nieuwe kabinet moet daar werk van maken.

“Uiteinde­lijk zijn onze wijken niet veranderd in getto’s zoals we die in Amerikaan­se steden zien”, aldus Roger van Boxtel, oud-minister voor Grotestedenbeleid

Getto

Dat de burgemeesters nu aan de bel trekken, snapt Van Boxtel ‘dondersgoed’. Maar het had niet nodig hoeven zijn als het onderwerp hoog op de politieke agenda in Den Haag was blijven staan. ,,Misschien is het wel een tijdje te goed gegaan, waardoor de aandacht is weggezakt. Want laten we eerlijk zijn: uiteindelijk zijn onze wijken ook niet veranderd in getto’s zoals we die in Amerikaanse steden zien. En in plaats van te zorgen dat het droog blijft, hebben we nu eenmaal de neiging pas te gaan dweilen als het water hoog is opgekomen.’’

‘Gemengder’

Volgens Van Boxtel is bewezen dat zo’n wijkenaanpak werkt. Toen hij minister was kon elke stad op zijn eigen manier de problemen aanpakken. Huizen werden gerenoveerd of gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Er werd een begin gemaakt met wat later de Rotterdamwet zou heten: gemeenten mochten eisen stellen aan mensen die in een bepaalde wijk wilden gaan wonen, bijvoorbeeld dat ze werk hadden. Dit om te zorgen dat de wijken ‘gemengder’ werden. Ondernemers die zich in een bepaalde wijk wilden vestigen kregen extra hulp, zodat de leefbaarheid en werkgelegenheid in buurten verbeterden. En vervuilende bedrijven – vaak in spoorzones – werden gesaneerd.

,,Het wierp zijn vruchten af’’, zegt Van Boxtel terugblikkend. ,,We zagen de werkloosheid dalen in de buurten, ook onder migranten.’’ Hij werd uitgenodigd op het kantoor van de toenmalige Britse premier Tony Blair om uit te leggen hoe we dit probleem in Nederland aanpakten. Hij ging langs bij de burgemeester in Lyon. ,,Maar toen werd het 2001. We kregen de aanslag op de Twin Towers en de opkomst van Fortuyn. In die periode sloeg het beeld over het integratiebeleid om en werd het vooral als mislukt gezien. Mede daardoor verdween het grotestedenbeleid ook van de agenda. In de eerstvolgende kabinetten was er geen aparte bewindspersoon meer voor.’’

Het kost tijd om de leefbaarheid in woonwijken te verbeteren.

Het kost tijd om de leefbaarheid in woonwijken te verbeteren. © Jos van Leeuwen

Vogelaarwijken

Wel werd er in 2007 toen het derde kabinet Balkenende aantrad afgesproken om veertig verloederende wijken te helpen. Toenmalig minister Ella Vogelaar kreeg het echter aan de stok met woningbouwcorporaties en met minister Wouter Bos van Financiën over wie alle plannen moest betalen. Door de economische crisis liepen plannen ook vertraging op. Al in 2009 verscheen het eerste rapport dat niet wist aan te tonen of de investeringen effect hadden.

Terwijl herstelplannen tijd kosten, benadrukt van Boxtel. ,,Je kunt niet zomaar nieuwe huizen bouwen.’’ Bestuurders moeten zich al snel verantwoorden over kritiek dat het te langzaam gaat. ,,Maar het duurt echt jaren voor je resultaat ziet. En zoveel geduld heeft niet altijd iedereen.’’

Bovendien is het werk nooit af. ,, Als je een wijk aanpakt, zal een deel van de problemen zich naar andere wijken verplaatsen. Dus moet je die op een gegeven moment ook onder handen nemen. En als een wijk verbetert, zie je soms dat mensen die meer gaan verdienen weer wegtrekken. Je moet dus blijven investeren in de leefbaarheid van buurten. Zoals sommige huiseigenaren ook de neiging hebben hun panden te laten verslonzen als je er niet bovenop zit als gemeente.’’

thumbnail

Extra hulp voor kwetsbare wijk in Leidschendam: ‘Door corona lopen achterstanden op’  

OmroepWest 26.05.2021 Door de coronacrisis groeien de zorgen over inwoners van kwetsbare wijken. In Leidschendam-Voorburg start de gemeente daarom in de wijk Prinsenhof een versterkingsprogramma. Dat is hard nodig, merken sociaal werkers. Kinderen in de wijk kampen met leer- en taalachterstanden. Het probleem speelt niet alleen in Leidschendam: woensdag deden vijftien burgemeesters een landelijke oproep om meer geld uit te trekken voor kwetsbare wijken.

Iedere woensdagmiddag geeft dansdocente Louise Daan een les dansexpressie aan kinderen in de Prinsenhof. ‘Bij dansen hoef je niet perse te praten en dat is voor deze kinderen vaak heel fijn’, zegt Louise. ‘Sommige kinderen hebben een rugzakje en weten niet altijd de juiste woorden te vinden bij hun gevoelens. Bij het dansen kunnen ze er dan toch een expressie aan geven.’

De danslessen van Louise zijn een voorbeeld van de vele activiteiten die Stichting Interculturele Bevordering Contact & Educatie (IBCE) aanbiedt aan kinderen in de wijk. Zeynep H. Killi, oprichtster van de stichting, vindt het stempel kwetsbare wijk niet altijd gepast voor haar geliefde Prinsenhof. ‘Hier wonen alle culturen bij elkaar, dat maakt het juist een kansrijke wijk. Maar mensen komen nog niet genoeg samen. Ons werk is erop gericht om die mensen samen te laten komen en om ze te versterken’, vertelt ze.

Les op je telefoon

In coronatijd merkt Zeynep een toename van het aantal kinderen dat hulp nodig heeft met huiswerk. ‘De achterstanden zijn zeker toegenomen. We hebben tijdens de scholensluiting laptops geregeld voor kinderen omdat velen die niet hadden. Ik ken een kind dat bijvoorbeeld de lessen op de telefoon van haar vader moest volgen. Mensen hier hebben vaak niet de juiste middelen. Door de scholensluiting hebben ze heel wat in te halen.’

Burgemeester Tigelaar van Leidschendam-Voorburg is zich bewust van de problemen in de wijk. ‘Er wonen veel eenoudergezinnen en veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We moeten in deze wijk blijven investeren. Daarom starten we een versterkingsprogramma, waarmee we samen met inwoners en partnerorganisaties activiteiten zoals hulp bij onderwijsachterstanden, willen uitbreiden en versterken. Dat is geen kwestie van een jaar, maar daar hebben we een lange adem voor nodig’, zegt hij.

Niet alleen gemeente

De burgemeester vindt het opkomen voor kwetsbare wijken, niet alleen een zaak van de gemeente. ‘Er gaat nu veel aandacht uit naar de kabinetsformatie. Maar we hebben het nodig dat het tempo flink wordt opgevoerd. We hebben een kabinet nodig dat hier fors op inzet.’

Woensdag riepen vijftien burgemeesters en een aantal maatschappelijke organisaties de Tweede Kamer en het nieuwe kabinet al op jaarlijks extra geld uit te trekken voor de zestien meest kwetsbare stedelijke gebieden. Deze wijken en hun bewoners zijn door de coronacrisis bovendien extra benadeeld. Gepleit wordt voor investeringen van 500 miljoen euro per jaar. Daarvan zou 400 miljoen bestemd zijn voor de zestien gemeenten en 100 miljoen voor kwetsbare wijken in andere gemeenten.

Wetgeving aanpassen om langdurige aanpak mogelijk te maken

‘Den Haag Zuidwest is een van die zestien kwetsbare gebieden waar het nodig is een nationaal programma voor Leefbaarheid en Veiligheid op te richten, extra investeringen voor de lange termijn te doen en meer uitzonderingswetgeving en maatregelen mogelijk te maken voor het herstel’, stelt de Haagse burgemeester Jan van Zanen in een brief aan de raad.

Voor het uitrollen en implementeren van effectieve maatregelen is het volgens de gemeente nodig dat de ‘verkokering’ in wet-en regelgeving, die zaken bemoeilijkt, wordt weggenomen. ‘Voor Den Haag Zuidwest is een langjarige intensieve en integrale aanpak nodig met als doel met Zuidwest over twintig jaar op het Haags gemiddelde te komen.’

LEES OOK: Den Haag Zuidwest: van wederopbouwwijk naar probleemwijk

Burgemeesters luiden de noodklok over de problemen in achterstandswijken. Niet voor het eerst moet er een nationaal investeringsplan komen om de problemen aan te pakken.

En alweer moet er een herstelplan voor slechte wijken komen: ‘Je moet blíjven investeren’

AD 26.05.2021 Er is een nationaal herstelplan nodig voor achterstandswijken, stellen burgemeesters. Het pleidooi lijkt een echo van eerdere keren dat Den Haag die problemen moest aanpakken.

Zo’n 1 miljoen mensen wonen in een stadswijk waar allerlei problemen samenkomen: slechte woningen, hoge werkloosheid, criminaliteit, weinig voorzieningen, bevolkingsgroepen met verschillende etnische achtergronden die langs elkaar heen leven, kinderen met leerachterstanden. Burgemeesters van de grote steden waarschuwen voor parallelle samenlevingen als niet stevig wordt ingegrepen.

Roger van Boxtel komt de noodkreet bekend voor. Bijna een kwart eeuw geleden moest de D66-politicus als minister voor Grotestedenbeleid dit probleem ook al aanpakken. Miljarden werden geïnvesteerd om achterstandswijken aan te pakken. Daarna zag hij de aandacht voor het probleem wegebben.

Om de huidige kloof tussen bewoners van de achterstandswijken en de rest van Nederland te dichten, stellen vijftien burgemeesters van grote steden voor om met een nationaal herstelplan te komen. In een brief aan de Tweede Kamer pleiten ze ervoor om elk jaar zo’n half miljard euro te investeren in de zestien meest kwetsbare stedelijke gebieden. Het nieuwe kabinet moet daar werk van maken.

Alarm om kwetsbare wijken: ‘Parallelle samenleving dreigt’

Alarm om kwetsbare wijken: ‘Parallelle samenleving dreigt’

AD 26.05.2021 De kloof tussen bewoners van achterstandswijken en de rest van de samenleving dreigt onoverbrugbaar te worden. Een nationaal plan moet voorkomen dat in Nederland een parallelle samenleving ontstaat.

Dat stellen vijftien burgemeesters van grote steden en een reeks maatschappelijke organisaties, waaronder de Nationale Politie en Openbaar Ministerie, werkgevers- en onderwijsorganisaties. Ze vragen het nieuwe kabinet om een nationaal herstelprogramma voor de zestien meest kwetsbare stedelijke gebieden van ons land, waar in totaal een miljoen mensen wonen.

Lees ook;

Dicht de kloof!
Straatbeeld in Carnisse, één van de wijken in Rotterdam-Zuid die al jarenlang worden aangepakt via een langdurig herstelprogramma.

Straatbeeld in Carnisse, één van de wijken in Rotterdam-Zuid die al jarenlang worden aangepakt via een langdurig herstelprogramma. © Frank de Roo

Het gaat om gebieden in de vier grote steden, maar ook in onder meer Eindhoven, Groningen, Zaanstad en Breda. ,,Er dreigt een onoverbrugbare kloof te ontstaan”, zegt Jan Hamming, burgemeester van Zaanstad en één van de initiatiefnemers van het Nationaal Herstel- en Perspectiefprogramma voor Leefbaarheid en Veiligheid. ,,We zien wijken waar kinderen structureel minder presteren in het onderwijs, waar jongeren op grote schaal werkloos raken en ten prooi vallen aan de criminaliteit. Kinderen die er opgroeien hebben aantoonbaar minder kansen dan kinderen in de rest van het land. Dat mogen we niet accepteren.”

“Als dit zich doorzet, dan zingt een deel van de samenle­ving zich los van de rest”, aldus Jan Hamming, Burgemeester van Zaanstad

Corona heeft de problemen alleen maar versterkt, zegt Hamming. ,,Niet voor niks ging het juist in veel van deze wijken mis bij de avondklokrellen. Mensen keren zich er af van de overheid, er heerst wantrouwen en apathie en het gevoel: we horen er niet bij. Als dat zich verder doorzet, dan zingt een deel van de samenleving zich los van de rest.”

In een oproep, die de initiatiefnemers vandaag aanbieden aan alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer, wordt gepleit voor een nationaal herstelprogramma naar het voorbeeld van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Daar is in 2012 begonnen aan een herstelplan van twintig jaar, waarvoor partijen uit alle hoeken van de samenleving afspraken hebben gemaakt én geld hebben vrijgemaakt om achterstanden in twintig jaar tijd in te lopen.

Alleen met zo’n structurele aanpak kunnen ook andere kwetsbare gebieden echt worden geholpen, stellen de initiatiefnemers. Ze vragen om een jaarlijkse rijksinvestering van 500 miljoen euro en wettelijke aanpassingen. Daarmee kan in deze wijken bijvoorbeeld tien uur extra activiteiten op en rond school per week worden aangeboden. Hamming: ,,Kinderen hebben die extra aandacht nodig, én ze zijn meteen tien uur per week minder op straat. Dat maakt de kans kleiner dat ze verkeerde mensen tegenkomen.” De wetswijziging moet ook andere specifieke maatregelen voor de wijken mogelijk maken, zoals een inkomenseis voor nieuwe bewoners, en voorrang op een woning voor bijvoorbeeld agenten en onderwijzers.

Marco Pastors, programmadirecteur van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid: 'Het ís hier zwaarder, we hebben de beste leraren nodig om hier dezelfde resultaten te bereiken'

Marco Pastors, programmadirecteur van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid: ‘Het ís hier zwaarder, we hebben de beste leraren nodig om hier dezelfde resultaten te bereiken’ © Sanne Donders

Het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ) geldt voor de initiatiefnemers als lichtend voorbeeld. Alle betrokken burgemeesters kwamen al eens kijken bij het projectbureau van Marco Pastors, die het programma sinds de start in 2012 leidt. Hamming: ,,Het NPRZ laat zien hoe het moet. Geen afzonderlijke projecten voor een paar jaar, waarna het volgende college het weer anders gaat doen. Nee: een langdurige aanpak met strakke afspraken, waar alle partijen zich aan committeren. Dan kun je echt iets bereiken.”

Volgens Marco Pastors bewijst het NPRZ na bijna tien jaar zijn waarde. ,,Als je het onderwijs écht beter wilt maken in zulke wijken, dan moet je zeggen: we gaan hier structureel meer onderwijs bieden. En we gaan leraren hier betalen naar verhouding met het zware werk dat ze hier doen. Want het ís hier zwaarder en we hebben de beste leraren nodig om hier dezelfde resultaten te bereiken. Dat kan alleen als je er langdurige afspraken over maakt.”

In diverse wijken in Rotterdam-Zuid hebben jarenlang bijzondere voorwaarden voor nieuwe bewoners gegolden. Juist vorige week maakte de gemeente Rotterdam bekend dat in delen van deze wijken de inkomenseis inmiddels weer wordt losgelaten, omdat ze ‘sociaal sterker en veerkrachtiger’ zijn geworden.

Kritiek

Maar er is ook kritiek op het NPRZ. De Rotterdamse Rekenkamer oordeelde in 2016 dat de resultaten op diverse terreinen achterliepen bij de voornemens, en dat het ‘tamelijk onzeker’ was of die resultaten in de nabije toekomst wel zouden worden geboekt.

Pastors: ,,Onderdeel van het NPRZ is ook: voortdurend toetsen of je de afspraken haalt, en open zijn over de resultaten. Ook als dingen tegenvallen. En dan dus niet na een paar jaar de afspraken laten vallen of in paniek raken omdat het resultaat tegenvalt, maar met elkaar bespreken: waarom valt het tegen, hoe kan dit beter?’’

In de periode 2016-2019 waren in Rotterdam-Zuid wél sterke resultaten te zien van de aanpak. Het aantal bewoners in de bijstand daalde van 15.300 naar 13.500, een sterkere daling dan in de rest van de stad. In het onderwijs daalde het aantal uitvallers en steeg het aantal havo- en vwo-geslaagden.

Geen eigen kamer

Maar tijdens coronajaar 2020 vielen veel van die resultaten weg. Landelijk steeg het aantal mensen in de bijstand in 2020 met drie procent, in Rotterdam-Zuid met acht procent. Kinderen liepen gemiddeld vier maanden onderwijsachterstand op, in Rotterdam-Zuid zes maanden.

Pastors: ,,Hier liep het thuisonderwijs gewoon minder goed: veel ouders die de taal niet spreken, kinderen die geen eigen kamer of iPad hebben… Hier komen de klappen twee keer zo hard aan. Voor mij onderstreept dit juist de noodzaak van de aanpak. Als je een programma van twintig jaar hebt, weet je dat dingen tegen zullen vallen. En dan moet je juist vasthouden aan je afspraken.”

Hamming gelooft dat de aanpak ook nodig is voor het achtergebleven deel van veel andere steden. ,,Als we dit laten gaan, loopt het uit de klauwen. Daar gaan we als hele maatschappij een prijs voor betalen. Als het in een land met een miljoen mensen niet goed gaat, dan is die samenleving niet in orde. Dat moeten we doorbreken.”

3 Reacties op “Tijd voor alweer een nieuwe impuls in de “Vogelaarwijken” versus Den Haag Zuidwest

  1. Pingback: De Toekomst van Den Haag ZuidWest – de nasleep – deel 2 | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

  2. Pingback: De Toekomst van Den Haag ZuidWest – de nasleep – deel 3 | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

  3. Pingback:  Tijd voor alweer een nieuwe impuls in de “Vogelaarwijken” versus Den Haag Zuidwest – deel 2 | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s