De nieuwe “Bijlmer” in Den Haag Zuid-West ??? – de nasleep

De gemeente Den Haag, woningcorporatie Staedion en bouwbedrijf Heijmans gaan in de Haagse wijken de Dreven, Gaarden en Zichten ongeveer tweeduizend woningen slopen, omdat ze ‘niet meer voldoen aan de wooneisen van deze tijd’.

Hiervoor komen nieuwe woningen terug. Daarnaast komen er 3500 extra woningen bij. Ook zullen sommige woningen worden gerenoveerd. Het uitgangspunt is volgens de gemeente: ‘renovatie en verduurzaming waar dat rendabel kan en sloop waar dat niet kan’.

Voor alle bewoners geldt een terugkeergarantie naar een betaalbare, passende woning in de buurt. Ook is het streven om bewoners tijdens de sloop een tijdelijke woning in de eigen wijk te bieden. De planning is dat het project in 2023 van start gaat en tot ongeveer 2040 zal duren.

Zie ook: De nieuwe “Bijlmer” in Den Haag Zuid-West ???

Den Haag Zuidwest wordt met nieuwe plannen minder groen: ‘We hadden toch besloten dat te behouden?’

Den HaagFM 08.06.2021 De sloop- en renovatieplannen voor de buurten Dreven, Gaarden en Zichten in Den Haag Zuidwest zorgen ervoor dat er veel groen uit de omgeving zal verdwijnen. Dat vrezen de Partij voor de Dieren (PvdD), de Haagse Stadspartij (HSP) en de SP. ‘De nota’s van uitgangspunten voor de wijken laten zien dat er veel groen verdwijnt’, zegt PvdD-fractievoorzitter Robert Barker. ‘Het uitgangspunt is altijd geweest dat er in de stad verdicht, vergroend en verduurzaamd wordt. Nu wordt er gekozen om in het groen te bouwen.’

Een woordvoerder van wethouder Martijn Balster (PvdA) stelt dat het niet klopt dat er bij de transformatie van de Dreven, Gaarden en Zichten minder groen zal overblijven. Ze wijst erop dat er onder meer op de daken van parkeergarages groen bij komt. Daarnaast zou volgens de woordvoerder de kwaliteit van het groen in de nieuwe situatie verbeteren.

Barker reageert met enige verbazing op de plannen waaruit hij opmaakt dat er minder ruimte zal zijn voor het groen. ‘We hadden toch juist besloten om groen te behouden voor mensen? Het stadsbestuur noemt het groen daar een sterk punt van de wijk en nu verdwijnt er een gebied ter grootte van zeven voetbalvelden. Ze kiezen niet alleen voor sloop en nieuwbouw waarbij hoger wordt gebouwd. Het enige groen wat terugkomt is op parkeerdekken, daar kan geen boom op staan. Dus de kwaliteit gaat achteruit terwijl de wethouder zei dat die zou verbeteren.’

Ecologischezone

In het plan voor Dreven valt te lezen dat de verdichtingsambitie vraagt om meer ruimte voor woningbouw, ten kost van de ecologische verbindingszone. ‘Uitgangspunt is dat deze ecologische verbindingszone een nieuwe, robuuste plek terugkrijgt in de her in te richten sportveldenzone.’ Barker: ‘Eigenlijk zeggen ze: we bouwen in de ecologische zone en we moeten kijken of ie terugkomt.’ In die buurt verdwijnt bijna 30.000 vierkante meter onverhard stedelijk, zo valt in het plan te lezen. ‘Dat soort getallen bij elkaar opgeteld levert 50.000 vierkante meter op wat verdwijnt.’

‘Ik spreek geregeld bewoners die boos zijn over de sloopplannen, bijvoorbeeld omdat ze daardoor afscheid moeten nemen van hun geliefde eigen tuintje. Nu blijkt dat er ook nog eens veel minder groen voor hen terugkomt’, vult Lesley Arp (SP) aan.

Participatiemetenindebuurt

Het stadsbestuur stelt dat de plannen tot stand zijn gekomen ‘waarbij de inbreng vanuit de omgeving continu heeft bijgedragen heeft aan de gekozen richting’. Die vorm van participatie zal voortduren: ‘Samen met bewoners, ondernemers en betrokkenen creëren we tijdens de gehele ontwikkel- en bouwfase een prettige en leefbare buurt.’ Daarvoor zijn onder meer spreekuren bedacht, er gaat een campagneteam de buurt in op wat cruciale momenten wordt genoemd.

‘Niksterechtgekomenvanambities’

In het ambitiedocument voor de Dreven, Gaarden en Zichten werd in januari nog gesproken over ‘een groene, met een in de beleving kwalitatief hoogstaande omgeving’ voor bewoners. Barker: ‘Daar is niks van terechtgekomen. Er blijkt niks van te kloppen: het aantal vierkante meters loopt terug en het is minder kwalitatief’.

De tranformatie van de wijken staat gepland om in 2040 afgerond te zijn.

LEES OOK:

Zaterdag Live: sloopplannen Dreven, Gaarden en Zichten akkoord?

Den Haagfm 29.05.2021 In de uitzending van Zaterdag Live op zaterdag 29 mei 2021 richt RTV Discus zich – naast de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op de sloopplannen voor de Dreven, Gaarden en Zichten.

Gasten aan tafel zijn: bewoner Marian van der Heijden, architect Hans Daal, directeur Dré Bodin van woningcorporatie Staedion en wethouder Martijn Balster (PvdA) van Wonen. De uitzending is van 18.00 tot 20.00 uur te volgen via Den Haag TV.

De laatste jaren zijn steeds meer sociale problemen in Zuidwest; ook hebben de bewoners van de sociale huurwoningen in het bijzonder aan de Dreven, Gaarden en Zichten de afgelopen jaren ruimschoots aandacht gevraagd voor de hardnekkige problemen: schimmelvorming en vocht – die de woningeigenaren tot op heden niet hebben opgelost.

In het coalitieakkoord ‘Den Haag, stad van kansen en ambities’ is Den Haag Zuidwest opgenomen als één van de gebiedsontwikkelingen, waar Den Haag de groei van de stad wil inzetten om de wijken leefbaarder en aantrekkelijker te maken.

Toename van 10.000 woningenToename van 10.000 woningen

Nu, ruim 3 jaar later en 50 jaar na de bouw van de wijken heeft de gemeente een ambitieus, grootscheeps renovatie-/herstelplan voor een gedeelte van dit stadsdeel, te weten Dreven, Gaarden en Zichten opgesteld.

De gemeente wil de huidige bebouwing in Dreven, Gaarden en Zichten grotendeels vervangen door nieuwbouw, er worden 3.500 extra woningen gebouwd, terwijl ruimte is voor een toename van 10.000 woningen.

Tot 2010 zijn nieuwe woningen gebouwd: gebouwen met 4 tot 5 woonlagen zijn vervangen door gebouwen met maximaal 2 woonlagen, ondanks een nijpend, voortdurend tekort aan (betaalbare) woningen.

Met de sloop- en renovatieplannen wil het stadsbestuur dit gedeelte van Den Haag Zuidwest transformeren van een kwetsbaar gebied in een aantrekkelijk, vitaal, veerkrachtig en duurzaam Haags woongebied, kortom: toekomst voor Den Haag Zuidwest.

Boze bewoners van Den Haag Zuidwest confronteren wethouder Martijn Balster met hun woede over de sloop van hun huizen bij de presentatie van de renovatieplannen.

Bewoners Den Haag Zuidwest in spanning over sloop: ‘Gezond huis is fijn, maar ik wil wel bij mijn buurvrouw blijven’

AD 08.05.2021 De immense renovatie en nieuwbouw in Den Haag Zuidwest waarvoor vrijdag het startsein is gegeven, zorgt voor duizenden huizen extra. Maar ook voor onzekerheid en weerstand onder bewoners. Een gezond huis zonder vocht en schimmel is voor hen belangrijk. Bij elkaar blijven nog meer. 

Met het startsein vrijdag voor de grootste opknapbeurt in Den Haag in decennia, die vanaf eind dit jaar 15 tot 20 jaar gaat duren, wordt ook meteen duidelijk wat dat doet met de duizenden bewoners die er tijdelijk voor moeten verhuizen. Sommigen zelfs twee keer, om uiteindelijk terug te komen in hun geliefde Den Haag Zuidwest. Eind dit jaar worden de complexen aangewezen waarmee wordt begonnen, waarna in 2023 de sloop begint.

Ik wil graag een huis zonder vocht en schimmel, maar ik wil vooral terugkomen in het portiek met mijn buurvrouw die mijn luisterend oortje is en ik voor haar, aldus Zeynep Özdemir.

,,Ik wil graag een huis zonder vocht en schimmel, maar ik wil vooral terugkomen in het portiek met mijn buurvrouw die mijn luisterend oortje is en ik voor haar’’, verwoordt Zeynep Özdemir haar zorgen over de renovatie in de buurten Dreven, Gaarden en Zichten.  

Juist dat ‘oortje voor elkaar’ krijgt volgens wethouder Martijn Balster alle aandacht in de plannen die hij vrijdag presenteerde aan de pers samen met woningcorporatie Staedion, eigenaar van de huizen. Balster: ,,Het gaat niet alleen om de stenen, maar om de mensen die er wonen.”

Sloop, renovatie, 3500 nieuwe huizen

Mensen die er nu wonen en gaan wonen. Want naast sloop van 1800 woningen en renovatie van een kleine 300 huizen, komen er 3500 nieuwbouw huizen bij. Ook daarvan is 30 procent sociale huur en de rest wordt middenhuur en koopwoningen. Met de komst van nieuwe bewoners, ook met een dikkere portemonnee en meer voorzieningen moet dat deel van Den Haag een nieuwe impuls krijgen. ,,Een plek waar mensen weer graag willen wonen’’, zegt Balster.

Parkeren onder de nieuwbouw wordt ondergronds om de nu al grote parkeerproblemen niet groter te maken. Ook de voorzieningen zoals onderwijs, zorg, sport, welzijn en openbaar vervoer worden uitgebreid vanwege het groeiende aantal bewoners. ,,Dat moet allemaal op orde zijn. Bovendien blijft het aandeel groen gelijk‘’’, zegt Balster.

Zeynep Özdemir wil graag een huis zonder vocht en schimmel, maar wil haar buurvrouw niet missen straks in Den Haag Zuidwest.

Zeynep Özdemir wil graag een huis zonder vocht en schimmel, maar wil haar buurvrouw niet missen straks in Den Haag Zuidwest. © AD

Dat zijn de miljoenen kostende plannen op papier. De werkelijkheid onder betrokken bewoners is dat ze de transformatie van hun buurt spannend vinden en er ook onzeker en zenuwachtig van worden. ,,Vanaf volgend jaar verhuizen, maar waar gaan we dan naar toe?”, zegt Zeynep Özdemir die de informatie erover vaak voor haar medebewoners moet vertalen en uitleggen. ,,Mensen horen over verhuizen, maar begrijpen het niet.”

Wij vinden het onaanvaard­baar dat onze goede huizen gesloopt moeten worden, aldus Bewoners Dreven, Gaarden en Zichten.

De metamorfose maakt een aantal bewoners ook boos. Zoals de groep die zich buiten heeft opgesteld voor de bibliotheek waar vrijdag de plannen naar buiten zijn gebracht voor de pers. ,,Wij zijn niet uitgenodigd omdat we tegen de sloop van onze huizen zijn’’, zegt de groep. ,,Onze huizen zijn prima, maar dat verhaal mag kennelijk niet worden verteld. Maar wij vinden het onaanvaardbaar dat onze goede huizen gesloopt moeten worden.”

Het door Balster aangevoerde argument dat de huizen op termijn niet goed meer zijn en daarom in een periode van de komende tien jaar vervangen moeten worden, houdt volgens de bewoners geen stand. ,,De huizen kunnen voor 11.000 euro duurzaam worden gemaakt, dat is altijd goedkoper dan slopen en nieuwbouw’’, zeggen ze. Wethouder Balster, die regelmatig in de wijk is om gesprekken te voeren, maakt de afspraak ook met hen in gesprek te gaan. 

Dré Boidin van woningcorporatie Staedion: 'We luisteren naar de woonwensen van bewoners'

Dré Boidin van woningcorporatie Staedion: ‘We luisteren naar de woonwensen van bewoners’ © AD

Dré Boidin, directeur onderhoud en vastgoed van Staedion, is niet verbaasd over de weerstand. ,,Die is er altijd bij grote veranderingen. Maar wij en de gemeente doen er alles aan om mensen bij elkaar te houden en luisteren naar hun woonwensen.”

thumbnail

Krot of niet? Onrust in Den Haag Zuidwest om sloopplannen Video

OmroepWest  07.05.2021 Den Haag Zuidwest gaat op de schop en er worden duizenden woningen gesloopt. Dat zorgt voor onrust in de wijk want veel bewoners vinden dat ze prima huizen hebben.

De Meppelweg in Den Haag Zuidwest Foto: Omroep West

Onzekerheid in Den Haag Zuidwest door grootschalige sloopplannen: ‘Ik wil niet weg’

OmroepWest 07.05.2021 De plannen voor de sloop van ongeveer tweeduizend woningen in Den Haag Zuidwest zorgt voor onzekerheid bij bewoners. De gemeente Den Haag en woningcorporatie Staedion willen de woningen slopen, omdat ze in slechte staat verkeren. Sommige bewoners willen niet weg omdat hun woning nog in goede staat zou zijn. Anderen zien de noodzaak van sloop, maar willen zeker weten dat ze weer terug kunnen komen in hun wijk. ‘In Turkije zeggen we: je buren zijn je ouders.’

Een groepje bewoners is vrijdagochtend naar bibliotheek Bouwlust gekomen om verhaal te halen bij wethouder Martijn Balster (PvdA). Balster is daar om tijdens een presentatie voor de pers toe te lichten op basis van welke uitgangspunten de sloop- en nieuwbouwplannen worden uitgevoerd. De bewoners willen de wethouder duidelijk maken dat hun woningen nog in prima staat verkeren.

Bewoners Den Haag Zuidwest komen verhaal halen bij wethouder Martijn Balster (PvdA) Foto: Omroep West

‘Onze huizen zijn nog niet oud genoeg om te slopen’, zegt een van de bewoners. ‘Ze kunnen ook gerenoveerd worden.’ Een andere bewoner vult aan: ‘Ik heb een prachtig huis, een eengezinswoning met een tuin. Ik woon er prima en ik heb wereldburen om mij heen. Volgens de wethouder woon ik in een krot. Als dat zo is dan betaal ik wel heel veel huur voor een krot.’

De gemeente Den Haag, woningcorporatie Staedion en bouwbedrijf Heijmans gaan in de Haagse wijken de Dreven, Gaarden en Zichten ongeveer tweeduizend woningen slopen, omdat ze ‘niet meer voldoen aan de wooneisen van deze tijd’.

Hiervoor komen nieuwe woningen terug. Daarnaast komen er 3500 extra woningen bij. Ook zullen sommige woningen worden gerenoveerd. Het uitgangspunt is volgens de gemeente: ‘renovatie en verduurzaming waar dat rendabel kan en sloop waar dat niet kan’.

Voor alle bewoners geldt een terugkeergarantie naar een betaalbare, passende woning in de buurt. Ook is het streven om bewoners tijdens de sloop een tijdelijke woning in de eigen wijk te bieden. De planning is dat het project in 2023 van start gaat en tot ongeveer 2040 zal duren.

Tocht en schimmel

Wethouder Balster begrijpt de zorgen van de bewoners, maar de meeste woningen zijn gewoonweg te slecht om nog te renoveren, zegt hij. ‘Natuurlijk zijn er verschillen en zijn er ook woningen die nog vijf of tien jaar mee zouden kunnen. Maar als je het totaal bekijkt, dan zijn er heel veel woningen in slechte staat. Er is geluidsoverlast, tocht en schimmel. Die woningen zijn niet meer op te knappen. Wij gaan met alle bewoners in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar we hebben ook een grotere opgave en dat is de hele wijk opknappen en zorgen dat iedereen een prettige woning heeft.’

SP-raadslid Lesley Arp vindt dat de wethouder te snel concludeert dat de meeste woningen niet te renoveren zijn. ‘Er zijn woningen die er slechter aan toe zijn dan andere’, zegt zij. ‘Ik ben langs geweest bij een aantal bewoners en vooral in de laagbouw is er geen sprake van schimmel of geluidsoverlast. Ik vind het verbazingwekkend dat nu al besloten wordt dat de boel plat moet. Wat mij betreft moet per woonblok bekeken worden hoeveel draagvlak er is voor de sloop en vervolgens moet de gemeente of de woningcorporatie met bewijzen komen dat de woningen niet te renoveren zijn.’

Brandjes blussen

Maar volgens Dré Boidin van Staedion zijn de problemen in Zuidwest omvangrijk en is er een grootschalige aanpak nodig. ‘Met brandjes blussen kom je er niet’, zegt Boidin. ‘Wij maken ons echt zorgen over Zuidwest en een oplossing per complex is daarom geen optie. Er is hiervoor een groot plan nodig waarbij we ook nieuwe woningen toevoegen zodat we een passend woningaanbod krijgen.’

Bewoner Zeynep Ozdemir heeft zich niet aangesloten bij de actievoerende bewoners en is minder kritisch over de plannen. Maar ook zij maakt zich zorgen. ‘De woning waarin ik woon is slecht’, vertelt ze. ‘Het is gehorig, oud en vochtig. Ik vind het goed dat mijn woning gesloopt wordt. Als ik na de sloop in een mooiere woning kan terugkomen, dan ben ik daar dus voor. Maar wel onder de voorwaarde dat al mijn buren ook terug kunnen komen. Wij delen lief en leed met elkaar en dat vind ik heel belangrijk. In Turkije zeggen we: je buren zijn je ouders. Een goed huis is makkelijk te vinden, maar goede buren niet.’

Terugkeergarantie

Balster verzekert dat alle inwoners een terugkeergarantie krijgen. ‘Voor de woningen die we slopen, komen nieuwe huizen terug’, legt hij uit. ‘Daarnaast komen er 3500 extra woningen bij. Daarom kunnen we alle bewoners een toekomstperspectief in de eigen wijk bieden in een betaalbare nieuwe woning.’

Lees ook: Linkse oppositie in verzet tegen ‘megalomane’ sloopplannen Den Haag Zuidwest

Meer over dit onderwerp: DEN HAAG ZUIDWEST SLOOP WETHOUDER MARTIJN BALSTER

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s