Officiële status Nationaal Park “Hollandse Duinen” onderweg

AD 09.12.2020

Nationaal Park “Hollandse Duinen”

Op 9 december 2020 is de officiële status van Nationaal Park aangevraagd door Hollandse Duinen bij het ministerie van LNV. De samenwerking van Dunea, Staatsbosbeheer en de provincie Zuid-Holland en 53 gebiedspartners in de drukste provincie van Nederland kan daarmee rekenen op de energie en steun van een brede coalitie van organisaties.

Zo wordt het mogelijk de ambities van dit nationaal park Nieuwe  Stijl waar te maken. Ambities die de partners afzonderlijk niet voor elkaar zouden kunnen krijgen: een duurzaam, veerkrachtig en toegankelijk nationaal park dat de waarde van het gebied voor mens, plant en dier versterkt en vergroot.

Nationaal Park nieuwe stijl
Hollandse Duinen kiest als één van de eersten in Nederland voor een toekomst als nationaal park Nieuwe Stijl. Een gebied dat begint in zee en loopt tot de laatste landinwaarts gelegen strandwal, met waardevolle natuur, bijzondere landschappen, cultuurhistorie, dorpen, steden en economische bedrijvigheid Een park dus dat niet alleen uit één natuurgebied bestaat maar een groot samenhangend landschap omvat: de brede kuststrook van Hoek van Holland tot Hillegom.

Verbinding van stad en land, verbinding van partners
Het gebied dat ligt in de drukste provincie van Nederland maakt genieten en ontspannen voor inwoners en recreanten mogelijk. Het voorziet in een stevige kustverdediging, hoge kwaliteit drinkwater, economische bedrijvigheid en de broodnodige biodiversiteit. Bijna 7000 verschillende soorten planten, vogels, zoogdieren, dagvlinders en libellen zijn geteld.

“Als één ding in dit corona-jaar duidelijk is geworden, dan is het wel dat de aanwezigheid van natuur dicht bij mensen een noodzaak is en geen luxeartikel,” concludeert Wim Drossaert, directeur van Dunea en voorzitter van NPHD, “Nu we met ruim 50 partners zijn, kunnen we die natuur en de drinkwatervoorraad beter beschermen en onze gezamenlijke ambities voor dit prachtige nationaal park waarmaken.” 

Uitdagingen
Een bundeling van krachten is in deze tijd extra belangrijk: het park is kwetsbaar voor ontwikkelingen op het gebied van klimaat, milieu en bevolkingsgroei. De combinatie van verstedelijking, intensieve land- en tuinbouw en de groei van toerisme en recreatie zet de kwaliteit van natuur en landschap onder druk en daarmee ook de kwaliteit van wonen in de regio.

Uitdagingen die hieruit voortkomen, los je niet in je eentje op maar met elkaar, zeggen de partners. De coalitie van dit nationaal park bestaat uit water- en natuurbeheerders, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Samen werken aan oplossingen
Het creëren van groene buffers rond kwetsbare Natura 2000-gebieden, om stikstof op te vangen, is éen van de prioriteiten van Nationaal Park Hollandse Duinen, evenals robuuste ecologische verbindingen realiseren tussen deze en andere natuurgebieden en het anders inrichten van het watersysteem.

Met als doel de biodiversiteit in stand te houden en te bevorderen. Tegelijkertijd kijken de gebiedspartners naar het vergroten van de toegankelijkheid en beleefbaarheid van het park en het in goede banen leiden van bezoekers.

De aanvraag
De provincie Zuid-Holland dient de aanvraag in namens de partners. “Voor een gebied zo bijzonder als Hollandse Duinen is het niet meer dan logisch om een nationaal park te zijn”, zegt Berend Potjer, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland. “Het heeft ook niet voor niets de publieksprijs gekregen voor mooiste natuurgebied in 2016.

Met de status van Nationaal Park gaan alle partners de uitdaging aan om dit unieke landschap te versterken. Het gaat ons helpen om de nodige verbindingen te leggen en nog meer samen op te trekken. Zo werken we met z’n allen aan een prachtig en krachtig gebied voor mens en natuur, waar je fijn kunt wonen, werken, en ontspannen.”

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beoordeelt de aanvraag in het eerste kwartaal van 2021. Ondertussen werken de gezamenlijke partners door aan de ontwikkeling van het nationaal park.

zie: Opknapbeurt Internationaal Park in Den Haag – deel 3

zie: Opknapbeurt Internationaal Park in Den Haag een goed plan ????

zie: Beslis mee over verbeteringen Haagse Scheveningse Bosjes en Westbroekpark

zie: Nationaal Park tussen duingebied Hoek van Holland tot Katwijk

zie: Wedstrijd verkiezing Haags duingebied tot nieuwe Nationale Park

Web: Nationaal Park Hollandse Duinen – Waar natuur de stad en de zee kust

Den Haag wil status Nationaal Park voor Hollandse Duinen

AD 09.12.2020 Hollandse Duinen heeft vandaag de officiële status van Nationaal Park aangevraagd bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hollandse Duinen is een samenwerking van Staatsbosbeheer, provincie, gemeente Den Haag, waterbedrijf Dunea en tientallen partners.

De Haagse wethouder Buitenruimte Hilbert Bredemeijer: ,,Iedereen kent wel de Nationale Parken als de Biesbosch en de Hoge Veluwe. Ons unieke Zuid-Hollandse kustgebied hoort absoluut in dat rijtje thuis. Niet alleen zodat meer bewoners en bezoekers ervan kunnen genieten, ook omdat we het park zo beter kunnen beschermen en ontwikkelen. Dat is belangrijk met het oog op klimaatverandering en de uitdagingen van een groeiende regio.”

Lees ook;

Hollandse Duinen heeft een oppervlakte van 450 vierkante kilometer en ligt tussen Hoek van Holland en Hillegom, van de kust tot 8,5 kilometer het land in. Er leven bijna 7000 verschillende soorten planten, vogels, zoogdieren, dagvlinders en libellen. Het gaat om 47 kilometer strand en omvat 22 procent van onze vastelandsduinen. Er liggen veertien gemeenten in het gebied.

Luxeartikel

,,Als één ding in dit corona-jaar duidelijk is geworden, dan is het wel dat de aanwezigheid van natuur dicht bij mensen een noodzaak is en geen luxeartikel,” zegt Wim Drossaert, directeur van Dunea en voorzitter van de Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beoordeelt de aanvraag in het eerste kwartaal van 2021.

Den Haag wil status Nationaal Park voor Hollandse Duinen

NU 09.12.2020 Hollandse Duinen heeft woensdag de officiële status van Nationaal Park aangevraagd bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hollandse Duinen is een samenwerking van Staatsbosbeheer, provincie, gemeente Den Haag, waterbedrijf Dunea en tientallen partners.

Volgens Haagse wethouder Buitenruimte Hilbert Bredemeijer hoort het Zuid-Hollandse kustgebied in het rijtje met Nationale Parken als de Biesbosch en de Hoge Veluwe. “Niet alleen zodat meer bewoners en bezoekers ervan kunnen genieten, ook omdat we het park zo beter kunnen beschermen en ontwikkelen. Dat is belangrijk met het oog op klimaatverandering en de uitdagingen van een groeiende regio.”

Hollandse Duinen heeft een oppervlakte van 450 vierkante kilometer en ligt tussen Hoek van Holland en Hillegom, van de kust tot 8,5 kilometer het land in. Er leven bijna zevenduizend verschillende soorten planten, vogels, zoogdieren, dagvlinders en libellen. Het gaat om 47 kilometer strand en omvat 22 procent van onze vastelandsduinen. Er liggen veertien gemeenten in het gebied.

“Als één ding in dit corona-jaar duidelijk is geworden, dan is het wel dat de aanwezigheid van natuur dicht bij mensen een noodzaak is en geen luxeartikel”, zegt Wim Drossaert, directeur van Dunea en voorzitter van de Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beoordeelt de aanvraag in het eerste kwartaal van 2021.

Lees meer over: Den Haag 

Den Haag wil status Nationaal Park voor Hollandse Duinen

Den HaagFM 09.12.2020 Hollandse Duinen heeft woensdag de officiële status van Nationaal Park aangevraagd bij het ministerie van Natuur. Hollandse Duinen is een samenwerking van Staatsbosbeheer, provincie, gemeente Den Haag, waterbedrijf Dunea en andere betrokkenen.

Wethouder Hilbert Bredemeijer (Buitenruimte ): “Iedereen kent wel de Nationale Parken als de Biesbosch en de Hoge Veluwe. Ons unieke Zuid-Hollandse kustgebied hoort absoluut in dat rijtje thuis. Niet alleen zodat meer bewoners en bezoekers ervan kunnen genieten, ook omdat we het park zo beter kunnen beschermen en ontwikkelen.”

Het gebied heeft een oppervlakte van 450 vierkante kilometer en ligt tussen Hoek van Holland en Hillegom, van de kust tot 8,5 kilometer het land in. Veertien gemeenten liggen er in het gebied. Bijna 7000 verschillende soorten planten, vogels, zoogdieren, dagvlinders en libellen zijn er geteld. Het gaat om 47 kilometer strand en omvat 22 procent van onze vastelandsduinen

“Hollandse Duinen kiest als één van de eersten in Nederland voor een toekomst als nationaal park ‘Nieuwe Stijl’. Een gebied dat begint in zee en loopt tot de laatste landinwaarts gelegen strandwal, met waardevolle natuur, bijzondere landschappen, cultuurhistorie, dorpen, steden en economische bedrijvigheid”, luidt de omschrijving zoals Hollandse Duinen die geeft.

Een Nationaal Park als achtertuin: ‘Hollandse Duinen moet de nieuwe Veluwe worden’

OmroepWest 09.12.2020 Een Nationaal Park als achtertuin. Dat klinkt als een droom, maar eigenlijk is dat voor veel regiogenoten al vier jaar het geval. Het kustlandschap van Hoek van Holland tot en met Hillegom werd vier jaar geleden benoemd tot Nationaal Park. Alleen moet het gebied ook nog officieel erkend worden en daarom werd daarvoor dinsdag een statusaanvraag bij het ministerie ingediend. ‘Dan kunnen de vijftig organisaties die hierbij aangesloten zijn nog beter gaan samenwerken en krijgt het gebied nationale bekendheid.’

Op een mountainbike fietsen door de duinen, varen in een fluisterboot of wandelen door de geschiedenis van kasteel Duijvenvoorde. Het zijn allemaal manieren om te genieten van Nationaal Park Hollandse Duinen.

Want wie denkt dat het stuk grond achter het strand van ‘s-Gravenzande of Kijkduin gewoon duinlandschap of strandwallen zijn, heeft het mis. Vier jaar geleden werd dit gebied verkozen tot één van de drie mooiste natuurgebieden van Nederland. Hoewel er sinds die benoeming vier jaar geleden al veel gebeurd is, heeft de organisatie die bestaat uit vijftig partners nog veel meer plannen met het gebied.

Zelfde look- en feel

‘Mensen kijken anders tegen een Nationaal Park aan dan tegen de Kapittelduinen, Solleveld, Meijendel of het Westbroekpark afzonderlijk’, is de overtuiging van Wim Drossaer, voorzitter van Dunea, één van de belangrijkste initiatiefnemers van het park. ‘Zo’n park wordt letterlijk als iets groots gezien en dat maakt mensen trots. Ik hoor al van bedrijven dat ze het gebruiken om expats aan te trekken en mensen die hun woning te koop zetten, gebruiken het in de omschrijving op Funda’.

Hij verwacht – net als de andere organisaties waaronder Staatsbosbeheer en alle betrokken gemeenten – dat ze door het onder één noemer plaatsen van de duingebieden, groenstroken en landgoederen ‘de recreatieve beleving voor inwoners en toeristen nog aantrekkelijker kunnen maken’. ‘We kunnen alle locaties beter met elkaar verbinden: er komen nieuwe fiets- en wandelpaden, bezoekerscentra, informatieborden. Alles krijgt dezelfde look- en feel.’

Groen rondje Den Haag

Daarnaast zal tussen de betrokken partijen ook meer worden samengewerkt. ‘We gaan excursies en educatieve rondleidingen organiseren waarbij je de verschillende onderdelen van het Nationaal Park kan bezoeken. Maar daarvoor is het wel nodig dat we officieel erkend worden als Nationaal Park’, legt de voorzitter uit.

Een van de projecten die al uit de samenwerking is voortgekomen, is het realiseren van het groen ‘rondje Den Haag’: fietsroutes die de groengebieden rond de stad met elkaar verbinden. ‘De landschappelijke routes leveren een bijdrage aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en zorgt ervoor dat inwoners, bezoekers en toeristen nog meer genieten van Nationaal Park Hollandse Duinen.’

Bescherming

Tot slot is de titel volgens Drossaer nodig als bescherming van het natuurgebied. ‘Gezien de gevolgen van bijvoorbeeld klimaatveranderingen, milieuvervuiling, bevolkingsgroei en verstedelijking is dat hard nodig,’ aldus de Dunea-voorzitter. ‘Wij als waterwin-organisatie hebben er uiteraard belang bij dat er bijvoorbeeld in de duinen, waar onze watervoorraden liggen, niet gebouwd wordt.’

Volgens Drossaer is het wel ‘een proces’. Bezoekers zullen na het honoreren van de aanvraag echt niet meteen een groot verschil merken. ‘We zijn een Nationaal Park in wording en hebben alles vanaf onderaf opgebouwd. We zijn natuurlijk nog niet te vergelijken met De Wallen of De Veluwe. Maar daar willen we uiteindelijk wel naar toe.’

LEES OOK: Nationaal Park Hollandse Duinen genomineerd voor mooiste natuurgebied

Meer over dit onderwerp: ZUID-HOLLAND NATIONAAL PARK HOLLANDSE DUINEN

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s